Top middenbedrijf scoort hoog op innovatie
30-09-2011
Deel dit artikel:

Top middenbedrijf scoort hoog op innovatie


In Nederland behoort 41% van de Mid Market bedrijven tot de koplopers op het gebied van innovatie. Deze groep houdt zich systematisch bezig met R&D en ontwikkelen zelf product- en procesinnovaties. Dit blijkt uit de Regionale Mid Market Monitor die is uitgevoerd door EIM in opdracht van Deloitte onder 456 bedrijven in de Mid Market (niet-beursgenoteerde bedrijven met een omzet van 50 miljoen tot 1 miljard euro). In dit onderzoek worden de bedrijven geïnterviewd over hun activiteiten op het gebied van innovatie, duurzaamheid en talent management.

Opvallend is dat op het gebied van innovatie het aantal koplopers (41%) groter is dan het aantal bedrijven (10%) dat in de groep ‘volgers’ valt en weinig aandacht besteedt aan innovatie. Gert de Best, partner bij Deloitte, zegt hierover: “Door de omvang , structuur en scope van de Mid Market bedrijven zijn er in het algemeen goede mogelijkheden om het hele innovatieproces van kennisontwikkeling tot toepassing en marktintroductie systematisch zelf te kunnen voeren. Dat verklaart het groot aantal innovatie koplopers binnen deze markt.” Van alle regio’s lijkt de Mid Market in West-Nederland het minst innovatief met 36% koplopers en 13% volgers. “Het is opvallend dat deze economisch belangrijke regio de minste koplopers telt als het gaat om innovatie. Dit is vermoedelijk te verklaren door het groot aantal dienstverlenende bedrijven in deze regio. Tegelijkertijd kunnen we stellen dat hier dus kansen liggen om Nederland nog innovatiever te maken”, zegt De Best.

Duurzaamheid kan geld opleveren
Binnen de Mid Market rekent 7% zichzelf tot de groep koplopers op het gebied van duurzaamheid. Zij vinden de ontwikkeling van duurzaam ondernemen zeer belangrijk voor het bedrijf. Een kwart van de Mid Market bedrijven mag zich rekenen tot de groep ontwikkelaars, zij hechten ook veel waarde aan duurzaam ondernemen, maar zijn naar eigen inschatting meestal minder ver gevorderd dan de koplopers. “Op het gebied van duurzaamheid is er nog veel winst te behalen, ook al zien we veel mooie voorbeelden op dit vlak binnen de Mid Market. Investeringen op het gebied van duurzaamheid verdienen zich uiteindelijk terug en kunnen zelfs geld opleveren”, aldus De Best.

Talent Management geen topprioriteit voor Mid Market
Talent management oftewel het werven of behoud van talent is vaak moeilijk voor veel  ondernemingen. Het onderzoek geeft inzicht in de wijze waarop Mid Market bedrijven zich inzetten voor human capital management. Van deze ondernemingen behoort slechts 8% tot de koplopers, zij vinden talent management een belangrijk onderdeel van de bedrijfsstrategie. Tot de ontwikkelaars kunnen we 22% rekenen.

Verschillen per regio
Het onderzoek laat op sommige onderwerpen verschillen tussen de regio’s zien. Zo kennen de regio’s Oost-Nederland en Noord-Nederland het grootste aandeel koplopers in de innovatie (respectievelijk 48% en 45%). Oost- en West-Nederland hebben het grootste aandeel in koplopers en ontwikkelaars op het gebied van duurzaamheid.

Terug naar nieuws overzicht