ORTEC en Performation ontwikkelen FlexCure Dashboard
30-08-2011
Deel dit artikel:

ORTEC en Performation ontwikkelen FlexCure Dashboard


ORTEC en Performation hebben samen het FlexCure Dashboard ontwikkeld. Met dit dashboard kan binnen een half jaar 5% efficiency bereikt worden op de inzet van verpleegkundig personeel met een verbeterde patiëntzorg. Daarnaast daalt de personeelsformatie met 5 tot 10%, doordat met behulp van FlexCure de personeelsinzet beter afgestemd wordt op de bedbezetting.

Het FlexCure Dashboard stelt zorgmanagers en roosterplanners in ziekenhuizen in staat om een tot twee weken vooruit te bepalen in hoeverre het dienstrooster van de verpleegkundigen aansluit op de patiëntenstroom en de daaruit berekende warme bedbezetting. Directeur Cok de Groot van Performation licht toe: “Het FlexCure Dashboard combineert daartoe roostergegevens uit ORTEC’s dienstroostersysteem ORTEC Harmony met data uit het Elektronisch Patiëntendossier (EPD) die de te verwachten warme bedbezetting bepalen. Denk aan onder meer de opnameplanning en de OK-planning.”

Pilotklant het Westfriesgasthuis spreekt van bemoedigende resultaten: “Medewerkers tonen door het Dashboard een grotere bereidheid en inventiviteit om door slim plannen met minder oproep toch de ‘handen aan het bed’ veilig te stellen”, aldus Theo Karsten, Coördinerend manager Westfriesgasthuis. “Ik verwacht dat we op termijn met gelijkblijvende zorg aan patiënten met minder mensen vooruit kunnen. Het ziet er nu naar uit dat het Dashboard onze beste investering is op dit terrein.”
 
 

Terug naar nieuws overzicht

Tags

Software