ICT~Office en CPNI.NL starten kennisdeling over cybercrime
30-08-2011
Deel dit artikel:

ICT~Office en CPNI.NL starten kennisdeling over cybercrime


ICT~Office en CPNI.NL hebben het kennisdelingsplatform Managed Services Providers ISAC opgericht binnen het Informatieknooppunt Cybercrime. Binnen dit platform wisselen professionals, verantwoordelijk voor de eigen informatiebeveiliging, informatie en ervaringen uit. Gespreksonderwerpen zijn cyberincidenten, -dreigingen, -kwetsbaarheden en maatregelen die genomen kunnen worden om een dreiging tegen te gaan.

Steeds meer organisaties worden geconfronteerd met (dreigende) verstoringen van hun ICT-infrastructuur. Verschillende oorzaken kunnen tot deze verstoringen leiden: van gerichte cybercrime (moedwillig) tot een incorrect uitgevoerde update (niet moedwillig). Deze cyberincidenten blijven vaak niet beperkt tot één organisatie. Dat betekent dat bedrijven van elkaar kunnen leren om incidenten te voorkomen.

ICT-dienstverleners hebben bij veel beheerders van vitale infrastructuur, zoals banken en energiebedrijven, een rol in het verzorgen van (delen van) de ICT-infrastructuur. Een veilige en continue dienstverlening door deze managed ICT services providers is daarbij van groot belang. Door informatie vertrouwelijk met elkaar te delen, kunnen managed services providers de veiligheid van hun dienstverlening beter waarborgen. Het kennisdelingsplatform Managed Services Providers ISAC biedt professionals verantwoordelijk voor informatiebeveiliging in de deelnemende ICT-bedrijven de mogelijkheid om expertise en ervaringen te delen.

Vertrouwelijke omgeving stimuleert doeltreffende maatregelen
Ook overheidsdiensten nemen vanuit hun inlichtingen- en opsporingsrol deel aan het platform, zodat over en weer van elkaars ervaringen en informatie kan worden geleerd. Doel van de informatie-uitwisseling in een vertrouwelijke omgeving is dat bedrijven zelf de juiste maatregelen zullen treffen om de beveiliging en continuïteit van hun dienstverlening te vergroten. Zo wordt de vitale infrastructuur van Nederland beschermd en tegelijkertijd de continuïteit van afzonderlijke bedrijven gewaarborgd.

Deelnemende bedrijven
De Managed ICT services Provider ISAC gaat van start met onder meer AtoS, Capgemini Nederland, Centric, Fujitsu Technology Solutions, Getronics Nederland, Kahuna Network Solutions en Logica Nederland.
 

Terug naar nieuws overzicht