Softwarebedrijven zijn druk met 'Agile'

Softwarebedrijven zijn druk met 'Agile'

Softwarebedrijven zijn druk met 'Agile'

25-07-2011

Softwarebedrijven zijn druk met 'Agile'


Veel Nederlandse softwarebedrijven zijn op dit moment bezig met de 'agile'-ontwikkelmethodologie en de implicaties van de ontwikkeling van cloud computing. Het implementeren van 'agile' ontwikkelmethoden verloopt over het algemeen soepel en naar tevredenheid. Dat blijkt uit een rondvraag van ICT~Office onder de bedrijven die actief zijn in het Software~VOC netwerk van de brancheorganisatie.

Uitbesteden ontwikkelwerkzaamheden

Veel meer dan kostenoverwegingen zijn capaciteitsproblemen en het ontbreken van eigen specialisten het voornaamste argument voor het uitbesteden van ontwikkelwerkzaamheden. Bedrijven die slechte ervaringen hebben met uitbesteding geven aan dat de kans dat ze dat toch weer gaan doen toeneemt als er op de externe locatie een Nederlander als aanspreekpunt fungeert. Degenen die al goede ervaringen hebben overwegen ook in de toekomst softwareontwikkelingstrajecten uit te besteden. Als voornaamste argumenten daarvoor worden genoemd het verkorten van de 'time to market', capaciteitsproblematiek en kostenvoordelen.

Documentatie en gebruikersondersteuning

Help- en gebruikersdocumentatie wordt als een integraal onderdeel van het productieproces gezien, maar veel softwareproducenten blijken weinig zicht te hebben op de kosten van documentatie en gebruikersondersteuning. Vaak is er binnen die bedrijven ook geen specifiek persoon verantwoordelijk voor het maken en beheren van de gebruikersdocumentatie.

Testen

Het belang van testen wordt breed onderschreven. Voor het uitbesteden van testen zijn meerdere redenen. Zo wordt het voorkomen van bedrijfsblindheid genoemd, maar ook het feit dat testen vaak door de eigen mensen als niet erg uitdagend en afwisselend wordt gezien.

Trainingen, cursussen en examens

Trainingen en cursussen worden bij de grotere bedrijven geregeld door de afzonderlijke managers en bij de kleinere bedrijven centraal. Trainingen in het kader van softwareupdateprocessen worden meestal vooraf en tijdens de update gevolgd en soms pas achteraf. Het behalen van examens door middel van zogenaamde 'braindump' wordt over het algemeen als minder waardevol gewogen dan een regulier behaald examen. Over de waarde van speciale aanduidingen, zoals een 'silver'- of 'gold'-status zijn de meningen verdeeld.

De bijeenkomsten van de Software~VOC hebben volgens de bedrijven een nuttige functie en versterken de band met ICT~Office. Op de netwerkbijeenkomsten moeten wat de bedrijven betreft zowel technische als bestuurlijke onderwerpen aan bod komen, zodat zowel de CEO, de CFO als de CTO worden bediend.
 

Terug naar nieuws overzicht

Tags

Software