'Nationale softwaresector basis voor de ICT-revolutie'

'Nationale softwaresector basis voor de ICT-revolutie'

'Nationale softwaresector basis voor de ICT-revolutie'

25-07-2011

'Nationale softwaresector basis voor de ICT-revolutie'


De grootste productiviteitswinsten in een economie worden niet behaald door het hebben van ICT, maar door het gebruik ervan: ICT als Innovatiea-as. Om gebruik te kunnen maken van ICT heeft een land een aanzienlijke eigen softwarebasis nodig. De Nederlandse softwaresector verschaft deze basis met een jaarlijkse bijdrage aan de Nederlandse economie van ruim 17 miljard euro. In een bijdrage aan de publicatie 'ICT, kennis en economie 2011' van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) gaan Robbin te Velde (onderzoeker Dialogic) en Bart Pegge (beleidsadviseur ICT~Office) in op de mogelijkheden die deze robuuste basis biedt voor de voortgang van de ICT-revolutie in Nederland.

Nederlandse softwaresector

De bijdrage van ICT aan de economische groei ligt momenteel op een historisch hoog niveau. We bevinden ons middenin een ICT-revolutie. Gezien het grote belang van ICT voor de economische ontwikkeling op de lange termijn, is het opmerkelijk dat over de ICT-industrie vooralsnog geen gedetailleerde cijfers beschikbaar zijn. De behoefte om hierover meer duidelijkheid te krijgen was voor ICT~Office reden om onderzoeksbureau Dialogic in een eerder stadium te vragen onderzoek te doen naar de Nederlandse softwaresector. Uit dit onderzoek bleek dat er in 2010 meer dan 24.000 softwarebedrijven in Nederland waren die samen ruim 17 miljard euro bijdroegen aan de Nederlandse economie, oftewel 2,8 procent. Hiermee is de softwaresector qua economische bijdrage minstens zo groot als enkele topsectoren in Nederland.

Het strategische belang van software

Het effect van de huidige ICT-revolutie zal veel groter zijn dan de impact die de Industriële Revolutie op de economie had eind 18e en begin 19e eeuw. Waar toentertijd de technologische vooruitgang direct vertaald werd in productiewinsten (vooral in de industrie), vinden de productiviteitswinsten van de ICT-revolutie nu indirect plaats door de software die gebruik maakt van de toegenomen rekenkracht (vooral in de dienstensector). De grootste winsten worden heden ten dage niet behaald door het hebben (c.q. bezitten) van ICT, maar juist door het gebruik ervan. ICT als Innovatie-as dus.

Software speelt een essentiële rol in het gebruik van ICT in een land. Het blijkt dat productsoftware, maatwerksoftware, softwareadvisering en softwarediensten sterk verbonden zijn met de specifieke nationale economische structuur. Productsoftware richt zich op specifieke niches in de economie. Dit is de reden waarom software vaak lokaal geproduceerd wordt. In het eerder genoemde onderzoek van Dialogic naar de softwaresector blijkt dat veel softwareproductie ook plaatsvindt (in niches) buiten de officiële softwaresector, zoals gedefinieerd door het CBS. Naar schatting is de economische waarde van softwareproductie buiten de officiële softwaresector wel 40 procent hoger dan softwareproductie binnen de officiële softwaresector.

Conclusie

Landen hebben een robuuste eigen softwarebasis nodig om optimaal gebruik te kunnen maken van ICT. Te Velde en Pegge concluderen dat Nederland over die softwarebasis beschikt. Tegelijkertijd waarschuwen de auteurs ook voor gemakzucht. Het hebben van een krachtige softwarebasis is geen reden om achterover te leunen, omdat deze sector ook krachtig moet blijven. Zo moet Nederland blijven investeren in R&D op softwaregebied. Zonder een sterke nationale softwaresector staan de winsten die het gebruik van ICT oplevert onder druk.
 
Klik hier voor de gehele bijdrage aan de CBS-publicatie 'ICT, kennis en economie 2011'
 

Terug naar nieuws overzicht