Digitale agenda: prijzen voor creatief hergebruik van open gegevens

Digitale agenda: prijzen voor creatief hergebruik van open gegevens

Digitale agenda: prijzen voor creatief hergebruik van open gegevens

16-06-2011

Digitale agenda: prijzen voor creatief hergebruik van open gegevens


De vicevoorzitter van de Europese Commissie Neelie Kroes heeft prijzen uitgereikt aan de winnaars van de wedstrijden Open Data Challenge en Hack4Europe! op de bijeenkomst van de Digitale agenda die plaatsvindt in Brussel op 16 en 17 juni 2011. Bedrijven, ontwerpers, programmeurs, ontwikkelaars, journalisten, onderzoekers en het grote publiek uit heel Europa hebben deelgenomen aan twee open-gegevenswedstrijden. Daarin hebben zij hun ideeën getoetst voor creatief hergebruik van informatie in het bezit van de overheid en van open cultuurgegevens. Europese overheidsinstanties produceren jaarlijks duizenden gegevensbestanden – gaande van hoe ons belastinggeld wordt besteed tot de kwaliteit van de lucht die we inademen. Deze gegevens kunnen worden hergebruikt in producten zoals autonavigatiesystemen, weersvoorspellingen en toepassingen voor reisinformatie.

Het hergebruik van open gegevens is een belangrijk onderdeel van de Digitale agenda voor Europa. Om te maken dat overheidsgegevens in Europa algemeen toegankelijk en beschikbaar worden, is de Commissie voornemens de richtlijn inzake overheidsinformatie in 2011 te herzien zodat het economische potentieel van hergebruik van overheidsinformatie kan worden ontsloten.

Neelie Kroes zei hierover: "Ik ben verbaasd over de creativiteit die ik vandaag heb gezien, waardoor nuttig gebruik kan worden gemaakt van openbare gegevens die door overheidsinstanties zijn verzameld en van collecties die door onze culturele instellingen (bibliotheken, archieven, musea) zijn gedigitaliseerd. Openbare gegevens in het algemeen zijn een waardevolle bron voor innovatie, zoals de winnaars van vandaag duidelijk aantonen."

De wedstrijden Open Data Challenge en Hack4Europe! waren georganiseerd ter ondersteuning van het beleid van de Commissie om een ruimere ontwikkeling en een effectiever gebruik van digitale technologieën te bevorderen. Hergebruik van overheidsinformatie en open gegevens zullen de ontwikkeling van de Europese markten voor inhoud voortstuwen, waardoor er niet alleen nieuwe kansen voor bedrijven en nieuwe banen zullen ontstaan maar consumenten ook meer keuze en meer waar voor hun geld zullen krijgen. De marktomzet van hergebruikte openbare gegevens (gratis of tegen betaling aangeboden) in de EU wordt geraamd op minstens 27 miljard euro per jaar.

De Open Data Challenge

De Open Data Challenge was georganiseerd door de Open Knowledge Foundation en de Open Forum Academy onder de auspiciën van het Share-PSI initiative. Ontwerpers, ontwikkelaars, journalisten, onderzoekers en het grote publiek werden uitgenodigd nuttig, waardevol of interessant gebruik van open overheidsinformatie aan te dragen. Dit heeft 430 inzendingen van over heel de EU opgeleverd. De inzendingen werden ingewacht in vier categorieën voor een prijzenpakket van in totaal 20.000 euro. De categorieën waren echte applicaties, ideeën, visuele voorstellingen en vrijgegeven openbare gegevensbestanden. De winnaars werden geselecteerd door experts in open gegevens, waaronder de uitvinder van het internet Sir Tim Berners-Lee.

Winnaars van de Open Data Challenge

Applicaties: Eva Vozarova van de Fair-play Alliance in Slowakije heeft een app ontwikkeld om transparantie te brengen in de aanbesteding van overheidsopdrachten.

Ideeën: Jonas Gebhardt van de Universiteit van Potsdam in Duitsland heeft een mobiele applicatie ontwikkeld waardoor burgers meer te weten kunnen komen over de ruimtelijke ordening in hun omgeving.

Visuele voorstellingen: Oliver O'Brien van het University College London in het VK heeft een app ontwikkeld om de stand van zaken van systemen voor fietsdelen weer te geven in meer dan 30 steden over de hele wereld.

Openbare gegevensbestanden: Codrina Maria Ilie van het Nationaal Instituut voor onderzoek en ontwikkeling op het gebied van milieubescherming in Roemenië heeft een app ontwikkeld waarin duizenden oude historische kaarten met geografische referenties zijn verzameld.

Hack4Europe!

Hack4Europe! was georganiseerd door de Europeana Foundation en haar partners Collections Trust, Museu Picasso, het Supercomputing and Networking Centre van Poznan en de Zweedse nationale erfgoeddienst, als een reeks "hack-dagen" in Londen, Barcelona, Poznan and Stockholm van 6 tot 12 juni. Hiermee werd de mogelijkheid geboden om in een stimulerende omgeving het potentieel van open culturele gegevens voor maatschappelijke en economische groei in Europa te onderzoeken. Er waren 60 deelnemers uit de creatieve industrie, waaronder hoofdzakelijk kleine en middelgrote bedrijven zoals webdesignbedrijven, ontwikkelaars van applicaties, softwarefirma's en andere digitale ondernemingen. Daarnaast werd niet alleen deelgenomen door ontwikkelaars uit de sector van het cultureel erfgoed, op zoek naar nieuwe wegen om mensen te boeien met online-cultuurinformatie, maar ook door een aantal grotere spelers zoals de Google Technical Group en de Yahoo Research group in Spanje.

Winnaars van Hack4Europe!

Verenigd Koninkrijk: Michael Selway van System Simulation Ltd., die een app heeft ontwikkeld om betere resultaten te verkrijgen van Europeana met behulp van een Android-aanraakscherm.

Spanje: Eduardo Graells van de Universitat Pompeu Fabra/Yahoo! Research Barcelona, die een "tijdboek" heeft gecreëerd voor historische figuren. In de app is inhoud geïntegreerd van Europeana en Dbpedia, die gepresenteerd wordt in een gebruiksvriendelijk format met bijvoorbeeld posts voor bekende citaten, vriendenstatus voor invloedrijke personen en foto's van schilderijen.

Polen: Jakub Jurkiewicz van iTraff Technology. Met behulp van een Europeana-dataset heeft deze winnaar een app ontwikkeld waarmee een foto van gelijk welk schilderij in een museum zodanig wordt verwerkt dat in enkele seconden een beschrijving van het schilderij wordt gegeven, vertaald in iedere EU-taal of zelfs hardop voorgelezen.

Zweden: Martin Duveborg van de Zweeds nationale erfgoeddienst, die een volledig functionele zoekfunctie met plaatsbepaling van Europeana heeft ontwikkeld voor Android. Gebruikers kunnen foto's nemen en ze koppelen aan bestaande Europeana-objecten. Dankzij een ingebouwde functie om nieuwe foto's over Europeana-foto's te leggen, wordt een naadloos "toen-nu"-effect gecreëerd. De nieuwe foto's worden samen met de huidige GPS-positie geüploaded zodat de app ook kan dienen als een geotagger-instrument voor Europeana.
 

Terug naar nieuws overzicht

Tags

Overheid