Digitaal aanbesteden slaat aan bij ondernemers

Digitaal aanbesteden slaat aan bij ondernemers

Digitaal aanbesteden slaat aan bij ondernemers

07-06-2011

Digitaal aanbesteden slaat aan bij ondernemers


TenderNed, het online marktplein voor aanbestedingen van de overheid, slaat aan bij ondernemers. Deze week is de duizendste gebruiker verwelkomd. Via TenderNed kunnen ondernemers beter meedingen naar opdrachten van de overheid.

Meedingen naar overheidsopdrachten
Meedingen naar overheidsopdrachten via een aanbesteding is voor veel ondernemers lastig. Vaak is onduidelijk voor welke opdrachten zij in aanmerking komen. Om ondernemers een eerlijkere kans te geven bij aanbestedingen, werkt het ministerie van EL&I samen met diverse overheidsorganisaties en het bedrijfsleven aan TenderNed.

Online marktplein
Overheidsdiensten die een opdracht aanbesteden kunnen die op TenderNed plaatsen. De ondernemers die gebruikmaken van het online marktplein krijgen een seintje zodra er een opdracht beschikbaar is waar zij voor in aanmerking komen. Er staan nu 37 opdrachten op TenderNed. Dat worden er in de toekomst veel meer. Vanaf dit najaar kunnen alle aanbestedende diensten hun opdrachten op deze manier bekendmaken.

Volledige digitale ondersteuning
Volgend jaar hoeven ondernemers nog maar één keer de complete bedrijfsgegevens in te voeren om mee te dingen naar alle opdrachten. TenderNed biedt dan volledige digitale ondersteuning van het aanbestedingsproces, van vooraankondiging tot en met de gunning van opdrachten.
 

Terug naar nieuws overzicht

Tags

Overheid