Gedragscode voor affiliate marketing

Gedragscode voor affiliate marketing

23-05-2011

Gedragscode voor affiliate marketing


Het Platform Affiliate Netwerken (PAN), de branchevereniging van affiliate netwerken in Nederland, introduceert vandaag de eerste gedragscode voor de gehele affiliate marketingbranche in Nederland. De ‘Gedragscode Affiliate Marketing 1.0' heeft als doel om de branche in zijn geheel verder te professionaliseren.

De behoefte aan een algemene gedragscode is ontstaan als gevolg van een sterk groeiende markt. Affiliate marketing heeft bewezen een krachtig en doeltreffend (online)marketing instrument te zijn waar, indien goed toegepast en uitgevoerd, veel rendement te behalen is.

Regels voor alle partijen

De affiliate marketing netwerken die nu in het PAN zitting nemen zijn Daisycon / Paxz, M4N, Tradedoubler en Zanox. Zij hebben voor zichzelf een aantal regels opgesteld, zoals het zorgen voor transparantie in het volgen van transacties of het bieden van financiële stabiliteit. Anderzijds zijn er afspraken gemaakt om er op toe te zien dat adverteerders, affiliates en bureaus zich aan de spelregels houden. Van adverteerders wordt bijvoorbeeld verwacht dat zij gerealiseerde transacties op tijd beoordelen. Van affiliates wordt onder andere gevraagd dat zij enkel volgens de afspraken van het affiliate programma advertentiemateriaal plaatsen. Aan het niet naleven van deze regels koppelt het PAN diverse sancties. Het bestuur kan bijvoorbeeld overgaan tot het informeren van overige leden en het staken van de dienstverlening aan de betrokken partij.

‘Het oprichtingsjaar stond in het teken van het opstellen van spelregels voor affiliate marketing en het leggen van een structurele basis waarin we in de toekomst regels kunnen opstellen, handhaven en aanscherpen', aldus voorzitter Thomas Joosten. ‘Onze plannen voor 2012 zijn om het platform uit te breiden en de gedragscode toe te passen op de branche.' Het opstellen van de gedragscode past binnen de doelstellingen van het PAN, welke zijn gericht op het ijveren voor een grotere transparantie in de markt ten aanzien van de wijze van dienstverlening. Het PAN roept andere affiliate netwerken op om zich aan te sluiten bij de vereniging.
 

Terug naar nieuws overzicht

Tags

Internet