Europese Commissie houdt enquête met het oog op optimale benutting van cloud computing in Europa

Europese Commissie houdt enquête met het oog op optimale benutting van cloud computing in Europa

Europese Commissie houdt enquête met het oog op optimale benutting van cloud computing in Europa

21-05-2011

Europese Commissie houdt enquête met het oog op optimale benutting van cloud computing in Europa


De Europese Commissie is een enquête gestart onder burgers, ondernemingen, overheden en andere belanghebbende partijen met het oog op de volledige benutting van 'cloud computing'. Cloud computing stelt bedrijven, overheden en particulieren die netwerken zoals het internet gebruiken in staat tot hun gegevens en software toegang te verkrijgen op computers die zich elders bevinden. Met behulp van cloud computing kunnen ondernemingen, meer bepaald kleine en middelgrote ondernemingen, de kosten van de informatietechnologie drastisch verminderen, kunnen overheden tegen lagere kosten diensten verlenen en kan energie worden bespaard door een efficiënter gebruik van de hardware. Cloud computing wordt al op grote schaal toegepast, bijvoorbeeld voor webbased e-maildiensten. Deze trend groeit en clouddiensten zullen naar verwachting tegen 2014 in Europa inkomsten genereren van bijna 35 miljard euro. Het bevorderen van de voorwaarden waaronder burgers en bedrijven optimaal van deze technische ontwikkeling kunnen profiteren, is een van acties van de digitale agenda voor Europa. De publieke raadpleging online loopt tot 31 augustus. De reacties zullen worden gebruikt bij de uitstippeling van een Europese strategie inzake cloud computing die de Commissie in 2012 zal presenteren.

Neelie Kroes, vicevoorzitter van de Europese Commissie voor de Digitale Agenda, hierover: "Ik ben enthousiast over de potentiële voordelen van cloud computing om kosten te besparen, de dienstverlening te verbeteren en nieuwe zakelijke kansen mogelijk te maken. We hebben een welomschreven cloud computing-strategie nodig om ervoor te zorgen dat we dit potentieel optimaal gebruiken. De inbreng die we van alle belanghebbende partijen vragen, is belangrijk om wat we doen juist te doen."

Cloud computing heeft het potentieel om uit te groeien tot een belangrijke nieuwe dienstverleningsactiviteit en houdt enorme kansen in voor Europese telecom- en technologiebedrijven. Klanten en overheden kunnen door middel van cloud computing van lagere kosten en state-of-the-artdiensten profiteren in plaats van zelf software en computerapparatuur te installeren en te onderhouden.

De Commissie nodigt alle belanghebbende partijen, met name de cloudontwikkelaars en cloudgebruikers, uit hun ervaringen, behoeften, verwachtingen en inzichten in het gebruik en de levering van cloud computing kenbaar te maken. De enquête is erop gericht feedback te verkrijgen over onder meer de volgende kwesties:

  • kwesties inzake gegevensbescherming en aansprakelijkheid, met name in grensoverschrijdende situaties;
  • andere wettelijke en technische belemmeringen die de ontwikkeling van cloud computing in Europa kunnen vertragen;
  • normaliserings- en interoperabiliteitsoplossingen;
  • penetratiegraad van clouddiensten, met name bij kleine en middelgrote ondernemingen;
  • manieren om onderzoek en innovatie op het gebied van cloud computing te bevorderen.

De resultaten van de raadpleging zullen worden gebruikt bij de uitstippeling van een Europese strategie inzake cloud computing waar de Commissie in 2012 mee komt. Deze strategie zal erop gericht zijn de wettelijke voorwaarden te verduidelijken voor de toepassing van cloud computing in Europa, de ontwikkeling van een concurrerende Europese cloudsector en –markt te stimuleren en de uitrol van innovatieve cloud computing-diensten voor burgers en bedrijven te vergemakkelijken.

De publieke raadpleging kunt u hier vinden.
 

Terug naar nieuws overzicht

Tags

Cloud
Cloud