SAP en Exact meest gebruikte financiële software
21-05-2011

SAP en Exact meest gebruikte financiële software


De Nederlandse zakelijke markt kent twee leiders op het gebied van software voor de financiële administratie. In de grootzakelijke markt kent SAP het grootste klantaandeel en iets lager in de zakelijke piramide manifesteert Exact zich nadrukkelijk. De top 3 wordt gesloten door Microsoft.

In de afgelopen 12 maanden sprak Computer Profile met 4.015 Nederlandse IT-verantwoordelijke functionarissen over het gebruik van kritische applicaties. Hierin is gekeken naar het gebruik van ERP-oplossingen en financiële pakketten anders dan de gebruikte ERP-toepassingen.

Van de bedrijfsvestigingen met financiële software geeft ruim een op de vijf aan dat men hiervoor een oplossing van SAP gebruikt. Vooral in het segment Multinationals &Fortune 500 komt de Duitse leverancier sterk naar voren. Circa 53 procent van de financiële oplossingen in dit segment betreft SAP pakketten. Ook in het segment  daaronder, National Enterprises, met daarin bedrijven met 250 tot 2.500 medewerkers, is SAP met 14 procent de meest gebruikte financiële oplossing.In het publiek domein is ongeveer een op de vijf een financiële oplossing van SAP. Financiële software van Exact komt het sterkst naar voren in het publiek segment en bij bedrijven met 50 tot 250 medewerkers. In beide segmenten is 19 procent van de financiële oplossingen afkomstig van Exact. Alleen kijkend naar de financiële software van Microsoft, dan wordt deze relatief gezien het meest gebruikt bij bedrijven tussen de 50 en 2.500 medewerkers. In deze groep is circa 12 procent van de gebruikte oplossingen een Dynamics toepassing. In het publiek domein komen daarnaast een aantal branchespecialisten naar voren. PinkRoccade en Centric kennen in dit segment een aandeel van circa 6procent, Unit4 kent een aandeel van ongeveer 8 procent.

Penetratie financiële toepassingen
Om een goed beeld te krijgen van software die wordt gebruikt voor de financiële administratie kijkt Computer Profile naar twee aandachtgebieden.Enerzijds naar ERP-software die wordt ingezet voor de financiële administratie en anderzijds naar ‘losse’ financiële oplossingen.

Van alle bedrijfsvestigingen met 50 of meer medewerkers geeft 88 procent aan gebruik te maken van een software-oplossing voor de financiële administratie. Het onderwijs en de zorgsector blijven enigszins achter in het gebruik van financiële software. De publieke sector is het terrein waar de financiële software vaak geen onderdeel vormt van een meer omvattende ERP-oplossing. Dit in tegenstelling tot segmenten als de handel en industrie waar de financiële administratie in een relatief beperkt aantalgevallen door een zelfstandige oplossing wordt ingevuld.

HRM-markt in Nederland
Voor software-oplossingen voor de HR-afdeling is een vergelijkbaar beeld zichtbaar. Naast specifieke HR-oplossingen wordt HR ook vaak bediend met HR-functionaliteit uit de ERP-oplossing. Vanuit deze benadering wordt de top 4 HRM-oplossingen in Nederland gevormd door RAET, Microsoft, ADP en SAP. Ook maatwerkoplossingen vormen een substantieel deel van de getroffen HRM-oplossingen. Ongeveer een op de twaalf oplossingen betreft een maatwerkpakket, waarbij intern ontwikkeld maatwerk de boventoon voert.

Zowel RAET als SAP kennen één specifiek segment waarin zij sterk naar voren komen. Voor RAET betreft dit het publiek segment. Ruim een derde van de gevonden HR-oplossingen binnen dit segment is afkomstig van RAET. HR-oplossingen van SAP komen het sterkst terug bij Multinationals en Fortune 500 organisaties, namelijk een kwart van de gevonden HR-oplossingen. Zowel ADP als Microsoft komen het sterkst naar voren bij bedrijven vanaf 50 medewerkers tot 2.500 medewerkers.

Een andere opvallende leverancier is Centric die na RAET de meest voorkomende HR-oplossing is in het publieke segment, met ongeveer 11 procent van de oplossingen.

Penetratie HRM-software
Circa 42 procent van de bedrijfsvestigingen in de doelgroep geeft aan een HRM-oplossing te gebruiken anders dan de HR-functionaliteit opgenomen in het ERP-pakket. Als deze laatste wel wordt meegenomen dan ligt de penetratie HRM-oplossingen op ongeveer 83 procent. De omvang, in aantallen werknemers, heeft slechts een beperkte invloed op het gebruik van HRM-oplossingen. Het laagste percentage (circa 80 procent)treffen we in het segment 50 tot 100 medewerkers en het hoogste percentage HR-oplossingen (90 procent) treffen we in het segment 500 tot 1.000 medewerkers.
 

Terug naar nieuws overzicht

Tags

Software