Gemeente Rotterdam optimaliseert informatievoorziening bij crisissituatie

Gemeente Rotterdam optimaliseert informatievoorziening bij crisissituatie

Gemeente Rotterdam optimaliseert informatievoorziening bij crisissituatie

10-05-2011

Gemeente Rotterdam optimaliseert informatievoorziening bij crisissituatie


De gemeente Rotterdam neemt geen enkel risico als het gaat om informatievoorziening rondom crisissituaties. Voorbeelden van de afgelopen periode, waarbij de gemeente Moerdijk misschien wel het meest in het oog sprong, hebben er mede toe geleid dat dit onderdeel zeer serieus genomen wordt. Zo heeft de gemeente Rotterdam Communited ingeschakeld voor het inrichten van een crisissite, die aan alle voorwaarden voldoet in het geval zich een dergelijke situatie zou voordoen.

Wanneer zich onverhoopt een crisissituatie voor zou doen, kan de crisissite door geautoriseerde medewerkers op afstand geactiveerd (en wanneer nodig weer gedeactiveerd) worden. De gemeentelijke website wordt bij die activatie omgeschakeld naar de gemeentelijke crisissite. Deze is gericht op een optimale performance, kan derhalve een zeer grote belasting aan en wordt gekenmerkt door een zeer gebruiksvriendelijke (chronologische) contentstructuur. Bovendien kan de crisissite vanuit het crisiscentrum van de gemeente, maar ook heel eenvoudig vanaf de gebeurtenis ter plaatse worden bijgewerkt met de laatste actuele nieuwsfeiten.

Geautoriseerde medewerkers in 'het veld' kunnen namelijk via hun mobiele telefoon, per email, berichten sturen die direct op de site geplaatst worden. Hiervoor kunnen vooraf geautoriseerde mailadressen ingesteld worden. Zo kunnen mensen in het crisis gebied snel via internet geïnformeerd worden. Mocht de crisis zich regionaal uitbreiden tot buiten de gemeentelijke grenzen, dan kan er snel omgeschakeld worden naar het landelijke crisis.nl als primaire informatiebron.

Hoewel een ieder in Rotterdam hoopt de site niet te hoeven activeren, laat de gemeente wel zien belang te hechten aan de juiste voorzorgsmaatregelen. Men toont hiermee aan lering te trekken uit gebeurtenissen in het (recente) verleden, bij enkele collega-gemeenten. Het belang van een dergelijke oplossing is volgens Ronald Leer, Senior Communicatieadviseur bij de gemeente Rotterdam, niet te onderschatten: “Informatievoorziening is, naast uiteraard hulpverlening, één van de belangrijkste aspecten in een crisissituatie. Daarvoor is een stabiele en flexibele omgeving nodig. Hopelijk hebben we de site nooit nodig, maar mocht het anders lopen, dan zijn we hiermee goed voorbereid.”

Communited heeft er, bij de ontwikkeling van deze service, voor gekozen dit ook als standaard dienst aan te bieden. Het voorbeeld van de gemeente Rotterdam kan zo ook door andere gemeenten snel en eenvoudig gevolgd worden. Onder de naam KenTIC Calamiteit, onderdeel van de KenTIC Suite, wordt deze dienst aangeboden.
 

Terug naar nieuws overzicht

Tags

Internet