Om gebruik te maken van de Youtube player moet u Analytische en functionele cookies toestaan.

Wijzig cookie voorkeuren
08-05-2011

Ambitie ICT~Office is plaats in top vijf ICT-landen (+ video)


Waar het met de Nederlandse ICT en ICT-infrastructuur goed gaat, moet de toepassing van ICT versterkt worden. Dit kan worden geconcludeerd uit de ICT-ranglijsten die 'The Global Information Technology Report 2011' van het World Economic Forum heeft gepresenteerd. Nederland staat op deze ICT-index van landen op de elfde plaats. Vorig jaar stond Nederland op negen, terwijl in 2006 nog een zesde notering werd gescoord.

Nederland heeft nog altijd een prima uitgangspositie. Zo is er een uitstekende infrastructuur voor razendsnel internet, heeft Nederland een softwaresector die behoort tot de top 10 wereldwijd en ook met het aantal breedbandaansluitingen scoren we internationaal zeer hoog. Wel blijft Nederland achter in het gebruik en de toepassing van ICT, ondanks het feit dat de technologie voor handen is. Met name wat betreft de combinatie overheid-ICT scoort Nederland relatief laag.

De ambitie moet volgens ICT~Office zijn om in de top 5 van deze index te komen. Dat kan als de kansen die ICT biedt beter worden benut. Door het afblazen van projecten als rekeningrijden, het EPD en elektronisch stemmen verliest Nederland internationaal terrein met een dalende trend als gevolg.  Innovatie en ICT gaan hand in hand. Dat moet in de plannen van de topsectoren goed tot uitdrukking komen. Om een impuls hieraan te geven heeft ICT~Office tijdens 'De Week van ICT' het rapport 'ICT en topsectoren' gepresenteerd.

Uit een ander recent onderzoek, 'Interned' van de Bosting Consulting Group, blijkt dat de economische waarde van het internet hoog is en de Nederlandse consument een van de actiefste gebruikers van het internet ter wereld is. De kansen die het internet ondernemers biedt, is zeer groot. Toch blijven ook hier de mogelijkheden van het internet onderbenut. Het gebruik door MKB-bedrijven van het internet voor e-commerce blijft ver achter in vergelijking met andere landen. ICT~Office vindt het dan ook van groot belang dat in samenwerking met ondernemerskoepels VNO-NCW en MKB-Nederland wordt gekeken hoe het bedrijfsleven meer groei kan halen uit internet en ICT.

Sylvia Roelofs (algemeen directeur ICT~Office) sprak in dit kader onlangs met VNO-NCW over de uitgangspositie van Nederland op ICT-gebied. Volgens Roelofs heeft ons land alles in huis, maar benutten we de mogelijkheden om weer ICT-voorloper te worden nog niet genoeg.
 

Terug naar video overzicht