ICTroom Company tekent convenant voor Milieukeur datacenterkoeling
26-04-2011
Deel dit artikel:

ICTroom Company tekent convenant voor Milieukeur datacenterkoeling


ICTroom Company tekent het convenant met Stichting Milieukeur (SMK) om een keurmerk voor duurzame datacenters en computerruimtes te ontwikkelen. Daarmee komt een eind aan de wildgroei van groene claims op dergelijke kritische ruimte.


Gezamenlijk met andere specialisten wordt een certificatieschema ontwikkeld, waarmee de koeling van datacenters en computerruimtes langs een ‘groene lat’ kan worden gekwalificeerd en gekwantificeerd. Ook de overheid, enkele grote gemeentes en organisaties ondersteunen nu al dit initiatief. Naar verwachting is dit schema medio 2011 gereed.

ICTroom ervaart al langere tijd dat er sprake is van wildgroei op het gebied van claims voor groene, energie efficiënte datacenters en computerruimtes. Er zijn momenteel veel nieuwe ontwikkelingen op het gebied van energie efficiëntie in deze branche. Het kunnen vaststellen van de energieprestaties van dergelijke ruimtes dient gestandaardiseerd te worden daarom neemt het bedrijf hier een voortrekkersrol in, door als één van de eersten het convenant te tekenen.

“Tot op heden was het voor gebruikers moeilijk om het kaf van het koren te scheiden. Wie investeert in de bouw of de uitbreiding van een datacenter of een computerruimte, kan niet om de groene keten heen. Groen is verkoopargument nummer één”, zegt ir. Eric Taen – strategisch consultant bij ICTroom.

Dat is niet voor niets, want het besef dat datacenters veel energie gebruiken begint langzamerhand in alle geledingen van de samenleving door te dringen. Enkele jaren geleden is vastgesteld dat het wereldwijde elektriciteitsgebruik van datacenters een CO2-uitstoot tot gevolg heeft, welke even groot is als die van de vliegtuigindustrie. Bovendien zal het energiegebruik van ICT de komende jaren veel groter zijn dan die door vliegtuigen.

Hoe nu te kiezen? En waarom? Hoe groen is dat groen nu werkelijk? Deze vraag wordt nu opgepakt en genormeerd.

Gestart wordt met de keuring voor de koeling. Naast optimalisatie van energiegebruik door ICT-hardware fabrikanten is op koeling binnen de computerruimte de meeste energiewinst te behalen. Daarna volgt een milieukeuring voor het totale datacenter. In een later stadium zal dit keurmerk ook op Europees niveau gehandhaafd gaan worden.

De ondertekenaars van het convenant werken hiertbij nauw samen met SMK. Deze stichting is in 1992 opgericht en heeft onder meer als doelstelling certificatieschema’s voor het Nederlandse keurmerk Milieukeur te ontwikkelen en te beheren. De noodzakelijke criteria komen tot stand met medewerking en inbreng van producentenorganisaties, detailhandel, overheid, wetenschappers, milieudeskundigen en behartigers van consumentenbelangen.
 

Terug naar nieuws overzicht

Tags

Green it