Nieuws Nieuws http://executive-people.nl http://executive-people.nl/item/290/onderzoek.html Tue, 21 Oct 2014 01:01:53 +0100 FeedCreator 1.7.2-ppt (info@mypapit.net) IT-professional ergert zich aan informatiechaos http://executive-people.nl/item/518321/it-professional-ergert-zich-aan-informatiechaos.html IT-professionals zijn het gedrag beu van collega´s die informatie onzorgvuldig opslaan, blijkt uit onderzoek van informatiemanager Iron Mountain. En dat doen medewerkers op steeds grotere schaal, omdat ze er van uitgaan dat hun IT-collega´s toch wel zullen helpen om kwijtgeraakte informatie terug te vinden. Iron Mountain adviseert daarom een integraal informatieveiligheidsbeleid, met speciale aandacht voor het correct opslaan van informatie onder eenduidige, consequente documentnamen. Dit voorkomt dat informatie zoekraakt of niet actueel is, met als gevolg een dreigende reputatieschade.

Voor het onderzoek ondervroeg Iron Mountain in een reeks diepte-interviews senior IT-professionals uit Nederland, Duitsland, Frankrijk, Spanje en het Verenigd Koninkrijki. Daaruit blijkt dat ITprofessionals de oorzaak van het lukraak opslaan van informatie grotendeels toeschrijven aan een gebrek aan de juiste IT-vaardigheden bij hun collega´s. Daarnaast zijn nonchalance, gemakzucht, slecht versiebeheer, inconsistentie in bestandsnamen en de uitdaging voor creatieve lieden om te gaan met ongestructureerde data debet aan de informatiechaos.

Meeste informatiechaoten

In Nederland beschouwen IT-professionals hun collega´s van de afdeling business development, verkoop en marketing als grootste informatiechaoten. Een productie- en ingenieursbureau met 350 medewerkers zegt hierover: “De medewerkers van de afdeling business development weten kennelijk niet hoe zij gestructureerd met informatie moeten omgaan. Zij slaan daardoor informatie op een verkeerd manier op.”

Een financiële dienstverlener met minder dan 100 werknemers, zegt: “De verkoopmedewerkers zijn nonchalant en hun losse aanpak leidt tot slordig opslaan van informatie, omdat zij ervan uitgaan dat de IT-afdeling toch alle informatie opslaat, bewaart en kan terughalen.” Echter, administratieve en operationele afdelingen gaan hier niet vrijuit. Zo geeft een horecaonderneming met meer dan 200 medewerkers aan dat er binnen de organisatie geen vaste procedure bestaat voor het opslaan van informatie, noch voor het benoemen en indexeren van gegevens, met informatiechaos als gevolg.

]]>
Mon, 20 Oct 2014 09:20:36 +0200 IT-professional ergert zich aan informatiechaos http://executive-people.nl/item/518321/it-professional-ergert-zich-aan-informatiechaos.html&field=Foto1&rType=crop&height=165&width=165.jpg
Rijk besteedt ruim 1 miljard aan ICT http://executive-people.nl/item/518291/rijk-besteedt-ruim-miljard-aan-ict.html De ICT-commissie Elias heeft geen enkele moeite gedaan om een kosten-baten analyse te maken van de uitgaven van de Rijksoverheid en de Zelfstandige Bestuursorganen aan ICT. Toch was het in kaart brengen van de misgelopen financiële kosten een centrale onderzoeksvraag. Dit meldt Adriaan Meij (foto) van AME Research.

De commissie volstaat in zijn rapport van pagina 148 tot en met pagina 156 met geroddel over de mogelijke externe uitgaven van het Rijk plus eigen beheerkosten, maar komt daar niet uit. En heeft geen gericht onderzoek hiernaar geëntameerd. Elias weet niet hoeveel het Rijk verspilt. Hij weet niet eens wat verspilling is, daar is geen definitie van. Hij weet niet of het enkele tonnen, €1,3 miljard of €5 miljard is. 

Het is onbegrijpelijk dat de CIO Rijk er in het onderzoek dat twee jaar geduurd heeft niet voor gezorgd heeft dat er een degelijk financieel onderzoek naar baten, lasten, rendement en verspillingen in ICT voorhanden is. Daar zijn instrumenten genoeg voor.

Het rapport: “Niemand weet hoeveel de Nederlandse overheden aan ICT uitgeven. Daarom ook weet niemand hoeveel geld gemoeid is met mislukkingen. Een veilige schatting op grond van informatie van diverse deskundigen komt neer op 1 à 5 miljard euro verspilling per jaar – naar het oordeel van de commissie in alle gevallen een onaanvaardbaar hoog bedrag”.

Oud Rijks-inkoopdirecteur Eilander schat dat het Rijk jaarlijks €2 miljard uitgeeft aan ICT. De Algemene Rekenkamer kwam in 2011 ook op €2 miljard.  Er zijn andere ramingen.  Tijdens een inwerk-dag van de Commissie in januari 2013 heb ik de ICT uitgaven van de totale publieke sector in 2011 geraamd op €7,5 miljard, waarvan circa €3,4 miljard personele kosten en de rest externe bestedingen. En hierover een rapport gepubliceerd

Die berekening is gebaseerd op het model van de “total costs of ownership” zoals het bureau M&I Partners die toepast op gemeenten. M&I berekent dat de gemiddelde totale ICT kosten bij gemeenten per werkplek in 2013 €6.100 bedragen. Die berekening zit gedegen in elkaar en bestaat voor ongeveer de helft uit personeelskosten.  Die zullen bij Rijk en ZBO’s niet veel anders zijn. Ultimo 2013 werken er 108.836 FTE bij het Rijk. De rijksuitgaven aan ICT in 2013 bedragen dan €664 miljoen.  Daar komen naar schatting 80.000 FTE in de Zelfstandige bestuursorganen bij. In totaal gaat het dan bij Rijk + ZBO’s om 188.836 FTE en jaarlijkse totale kosten van eigendom van ICT van €1.152 miljoen. 

Het is absurd om te stellen, zoals de Commissie doet, dat de verspilling in een jaar groter is dan de totale uitgaven.  De Amerikaanse Standish Group stelt dat 15% van de ICT projecten mislukt. Ernst & Young berekende eerder dat 4% mislukt. Als wij aannemen dat 20% mislukt dan gaat het jaarlijks om €230 miljoen en dan kom je in tien jaar op €2,3 miljard. Dus nog veel te veel! Naar het rendement van de projecten is helemaal geen onderzoek gedaan. Gedetailleerd onderzoek naar de overheidsuitgaven aan ICT en naar het rendement daarvan voor de burger is dringend gewenst.

WK

]]>
Fri, 17 Oct 2014 21:29:32 +0200 Rijk besteedt ruim 1 miljard aan ICT http://executive-people.nl/item/518291/rijk-besteedt-ruim-miljard-aan-ict.html&field=Foto1&rType=crop&height=165&width=165.jpg
Nederlandse ICT-bedrijven zien de toekomst optimistisch http://executive-people.nl/item/518195/nederlandse-ict-bedrijven-zien-de-toekomst-optimistisch.html Nederlandse ICT-bedrijven zien de toekomst optimistisch. Dat blijkt uit het Graydon-brancheonderzoek naar de marktsituatie van de ICT-sector. Zo ervaart 76% van de ICT-bedrijven de sector vandaag positief en verwacht evenveel procent een stijging van de omzet. Dit optimisme vertaalt zich ook in het marketing- en salesbeleid. 86% van de respondenten geeft aan dat hun budget voor marketing en sales gelijk is gebleven of zelfs is verhoogd. Bijna de helft van hen wil ook meer beroep doen op marketing en business intelligence.

Mark Beekman, Group Marketing Director bij Graydon: “We zijn blij dat de ICT-branche gelooft in een mooie toekomst. Dat 76% van de ICT-bedrijven vandaag optimistisch gestemd is, betekent een flinke verbetering tegenover 2013. Toen werd de markt slechts door iets meer dan de helft als positief ervaren. Uit ons onderzoek blijkt verder dat 76% van de ICT-bedrijven dit jaar een omzetstijging verwacht, 21% daarvan zelfs een stijging met meer dan 20%. Dat 57% van de ICT-bedrijven vandaag kansen ziet op de internationale markt, is voor ons het bewijs dat de ICT-sector dit optimisme straks ook zal vertalen in economische groei.”

ICT-sector investeert in marketing

Ook op het vlak van marketing- en salesbeleid wijst het brancheonderzoek van Graydon op een flinke dosis optimisme. 41% van de ICT-ondernemingen geeft aan dat hun marketingbudget is gestegen. Bij 45% is het gelijk gebleven. Slechts 14% van de bedrijven is gaan besparen op sales en marketing.

E-mailmarketing (65%), sociale media (58%), content marketing (59%) en online marketing (66%) scoren binnen de ICT-sector het beste. Direct mailings en telemarketing lijken afgedaan te hebben.

Mark Beekman: “42% van de respondenten geeft ook aan meer gebruik te willen maken van marketing en business intelligence. Dit is een goede evolutie. Hierdoor krijgen ze meer en betere klant- en marktinzichten, waardoor ze acties sneller kunnen opvolgen en meer omzetgroei kunnen realiseren. Bijvoorbeeld doordat ze hun potentiële markt beter in kaart kunnen brengen én doordat ze ‘look-a-likes’ kunnen benaderen op basis van bestaande klantengroepen.”

Download hier het onderzoek

]]>
Thu, 16 Oct 2014 11:46:18 +0200 Nederlandse ICT-bedrijven zien de toekomst optimistisch http://executive-people.nl/item/518195/nederlandse-ict-bedrijven-zien-de-toekomst-optimistisch.html&field=Foto1&rType=crop&height=165&width=165.jpg
33% van de IT-beslissers richt zich op keten met securitystrategie http://executive-people.nl/item/518054/van-de-it-beslissers-richt-zich-op-keten-met-securitystrategie.html ICT-managers vinden het met het oog op security van belang zoveel mogelijk systemen te laten samenwerken in de keten. De systemen moeten daarnaast beheersbaar zijn door de IT-afdeling. 33% van de IT-beslissers baseert zijn security-strategie dan ook op een architectuur die dit mogelijk maakt.

Dit blijkt uit onderzoek van Telindus en Cisco onder 115 Nederlandse IT-beslissers. 36% van de IT-beslissers geeft aan dat de securitystrategie gebaseerd is op een infrastructuur die als uitgangspunt multivendor en/of best-of-breed technologieën heeft. 19% heeft zijn securitystrategie gebaseerd op een gedegen framework, zoals COBIT of SABSA. Dit zou helpen een duidelijke invulling te geven aan de gewenste doelstellingen met betrekking tot security. 12% van de IT-beslissers heeft geen enkele vorm van IT-securitystrategie.

'Naar de volledige keten kijken'
“Voor een optimaal beveiligde IT-infrastructuur is het cruciaal dat organisaties niet naar losse componenten kijken, maar naar de keten. Zo voorkom je dat het een onoverzichtelijk geheel wordt van losstaande functionaliteiten die moeilijk te beheren en onveilig zijn. Security moet niet worden ingeregeld op het moment dat de volledige infrastructuur al ontworpen is, maar vanaf het begin meegenomen zijn in het ontwerp. Security-oplossingen binnen de access-, connectivity- en datacenterlaag van de infrastructuur werken op die manier samen en zijn bovendien vanuit één centraal punt te managen”, zegt Harm de Haan, Manager Consultancy bij Telindus, als reactie op de resultaten.
 
Fred Noordam, Area Manager Benelux Security bij Cisco, voegt hieraan toe: “Organisaties die grip willen krijgen op de beveiliging van de IT-omgeving moeten kijken naar het geheel, van het datacenter via het netwerk naar gebruikersapparatuur. Het onderzoek wijst uit dat steeds meer organisaties dat ook doen door gebruik te maken van een architectuur of framework. Maar daarnaast moeten organisaties vandaag de dag security-oplossingen gebruiken die overal actief zijn waar een bedreiging zich maar kan voordoen. Alleen dan kunnen zij zowel vóór, tijdens als na een aanval effectief optreden.”

]]>
Tue, 14 Oct 2014 11:15:41 +0200 33% van de IT-beslissers richt zich op keten met securitystrategie http://executive-people.nl/item/518054/van-de-it-beslissers-richt-zich-op-keten-met-securitystrategie.html&field=Foto1&rType=crop&height=165&width=165.jpg
80 procent van alle Nederlandse bedrijven gebruikt Cisco netwerkapparatuur http://executive-people.nl/item/517985/procent-van-alle-nederlandse-bedrijven-gebruikt-cisco-netwerkapparatuur.html Als wordt gekeken naar alle switches, routers, hardwarematige firewalls en WiFi netwerkapparatuur die in gebruik zijn bij Nederlandse bedrijfsvestigingen met 50 of meer werknemers, blijkt dat bij 80 procent netwerkapparatuur van Cisco te vinden is. Daarmee is het met voorsprong de fabrikant met de grootse aanwezigheid in zakelijk Nederland.

Met ruime afstand is HP de nummer twee fabrikant/leverancier. Een kleine 36 procent van de locaties gebruikt apparatuur van HP voor de genoemde toepassingen. De nummers drie tot en met vijf bestaan uit Juniper, Dell en Belkin. Apparatuur van deze vendoren is aangetroffen bij respectievelijk 8, 7 en 4 procent van de geïnterviewde bedrijfsvestigingen. Dit blijkt uit analyse van Computer Profile van ruim 5000 interviews die zijn gevoerd met IT-verantwoordelijke functionarissen van commerciële en publieke bedrijfsvestigingen.

Omdat één locatie apparatuur van meerdere fabrikanten in gebruik kan hebben tellen de penetratiecijfers zoals hier weergegeven niet op tot 100 procent. Hoewel Cisco binnen alle onderscheiden marktsegmenten de meest voorkomende fabrikant is van netwerkcomponenten zijn er toch ook duidelijk verschillen waarneembaar. Bij locaties van multinationals ligt de penetratie netwerkapparatuur van Cisco dik boven de 90 procent. In dit segment vallen bedrijven met een Global Fortune 500 ranking, een Forbes 2000 ranking of wanneer er meer dan 2500 werknemers in Nederland actief zijn. In het publieke segment ligt het percentage sites met Cisco op 75. Bij medium sized businesses (locaties van bedrijven met 50 tot 250 medewerkers in Nederland) is de meeste ruimte voor partijen naast Cisco. In dit segment gebruikt 48 procent van de locaties apparatuur van HP, Dell is in gebruik bij 11 procent, Juniper bij 10 procent en Belkin bij 5 procent.

Switches

Naast het bovengeschetste totaalplaatje, waarin een viertal netwerkcomponenten bij elkaar wordt genomen, kan ook naar de afzonderlijke onderdelen worden gekeken. Kijkend naar de installed base voor switches, het totaal aantal in gebruik zijnde apparaten, dan blijkt 54 procent een Cisco-label te dragen. Van alle switches wordt 35 procent ingevuld door HP. Op de derde plaats, met een kleine 5 procent, treffen we Avaya. De onderlinge verhoudingen van de top vijf zijn in de afgelopen jaren redelijk stabiel gebleken. De branches waar Cisco in 2014 het grootste aandeel in de installed base kent zijn de transportsector, 63 procent, de financiële & zakelijke dienstverlening, 60 procent, en het onderwijs met 58 procent van de switches die van Cisco is. HP kent een bovengemiddeld aandeel bij overheidsinstanties (42 procent) en de bouwsector (45 procent).

Routers

Bij routers zijn de verschillende smaken die we tegenkomen beperkter. Circa 82 procent van de geïnventariseerde routers is afkomstig van Cisco. Ruim 11 procent van HP. Het aandeel van Cisco op het gebeid van routers is het hoogst bij locaties in het segment IT, Telecom & Utilities met 91 procent en in de zorgsector met 90 procent van het totaal. HP scoort boven gemiddeld in het onderwijs (24 procent), bij de overheid (18 procent) en bij financiële en zakelijke dienstverleners (17 procent). De afgelopen jaren lijkt HP een klein beetje te zijn ingelopen op Cisco. In 2010 bedroeg het aandeel Cisco in de router installed base nog 85 procent versus 7 procent voor HP.
?

Hardware firewalls

Van de geïnventariseerde netwerkcomponenten zijn de hardwarematige firewalls het minst aanwezig. Van de componenten die geïndexeerd zijn, is een kleine 41 procent afkomstig van Cisco. Hier wordt de tweede positie met een aandeel van 14 procent ingenomen door Juniper. Dell sluit de top drie met een aandeel net onder de 10 procent. Cisco kent haar hoogste aandelen in de installed base in de industrie (45 procent) en de dienstverlenende sector (eveneens 45 procent). Juniper scoort bovengemiddeld goed in de bouw (20 procent) en de transportsector (17 procent).

WiFi

De laatste categorie die afzonderlijk kan worden bekeken is de markt voor wireless netwerkapparatuur. Ook nu is Cisco de grootaandeelhouder. Circa 60 procent van de geïnventariseerde WiFi-toepassingen is van Cisco. De publieke sector is waar Cisco op dit gebied het minst scoort, met een aandeel van circa 47 procent. HP is overall de nummer twee met een kleine 9 procent. Zij kent juist haar sterkste segmenten in de publieke sector. In het onderwijs betreft 18 procent van de WiFi-apparatuur een HP-oplossing, bij de overheid is dat 14 procent en in de zorgsector ruim 9 procent. De nummer drie, Aruba networks springt met twee branches het meest in het oog. In het segment IT, telecom & utilities is ruim 20 procent van de WiFi-apparatuur van Aruba, in de zorgsector circa 14 procent. De tijdlijn voor de afgelopen jaren lijkt een kleine daling in het aandeel te laten zien voor HP, een grote daling voor Belkin en een toenemend aandeel voor Cisco, Aruba Networks en Aerohive.

 

]]>
Mon, 13 Oct 2014 00:33:50 +0200 80 procent van alle Nederlandse bedrijven gebruikt Cisco netwerkapparatuur http://executive-people.nl/item/517985/procent-van-alle-nederlandse-bedrijven-gebruikt-cisco-netwerkapparatuur.html&field=Foto1&rType=crop&height=165&width=165.jpg
BYOD en MDM-oplossingen zijn populair onder 'midmarket' bedrijven http://executive-people.nl/item/517989/byod-en-mdm-oplossingen-zijn-populair-onder-midmarket-bedrijven.html Tweederde van de 'midmarket' bedrijven werkt met een Mobile Device Management (MDM) oplossing. De helft van deze organisaties ondersteunt Bring Your Own Device. Dit blijkt uit onderzoek van Good Technology.

Met 'midmarket' bedrijven doelt Good Technology op bedrijven met een omzet van 200 miljoen tot 999 miljoen dollar en maximaal 1.000 medewerkers. Het bedrijf ondervroeg 459 IT-beslissers van deze bedrijven. Juridische bedrijven blijken BYOD het meest te omarmen (72%). De productiesector blijft achter. 33% van de productiebedrijven heeft BYOD op dit moment omarmd.

Mobiele applicaties
Mobiele applicaties blijken onder de organisaties populair. 39% van de IT-beslissers verwacht drie tot vijf mobiele apps uit te rollen in de komende twaalf maanden. 37% verwacht één of twee apps te implementeren, terwijl 24% zelfs zes of meer apps verwacht uit te rollen.

Als we kijken naar welke mobiele apps midmarket bedrijven willen implementeren zijn vooral apps om veilig te communiceren populair. 36% wilt veilige e-mailapps implementeren, terwijl 32% kiest voor instant messaging-apps. 20% is van plan cloud-gebaseerde opslagdiensten die automatisch synchroniseren binnen hun bedrijf beschikbaar te stellen. 16% van de IT-beslissers kiest voor een Customer Relationship Management (CRM)-app, terwijl 11% kiest voor een Business Intelligence (BI)-app.

Databeveiliging
Beveiliging blijft een aandachtspunt voor midmarket bedrijven. De focus hierbij verschuift echter wel. Bedrijven richten zich minder op het beveiligen van apparaten en steeds meer op het beveiligen van data. Bedrijven implementeren oplossingen die zorgen voor containerization, waarbij zakelijke data in een container wordt gescheiden van persoonlijke data. Ook oplossingen om netwerktoegang te kunnen beheren zijn populair, evenals mobile app management-apps.

]]>
Sun, 12 Oct 2014 13:19:06 +0200 BYOD en MDM-oplossingen zijn populair onder 'midmarket' bedrijven http://executive-people.nl/item/517989/byod-en-mdm-oplossingen-zijn-populair-onder-midmarket-bedrijven.html&field=Foto1&rType=crop&height=165&width=165.jpg
HP wint marktaandeel van VCE en FlexPod http://executive-people.nl/item/517952/hp-wint-marktaandeel-van-vce-en-flexpod.html HP pakt meer aandeel in de EMEA-markt voor integrated converged systems die servers, storage, netwerken en software combineert in een oplossing. Marktleiders VCE en Flexpod, die veel Cisco technologie gebruiken, voelen dit aldus marktonderzoeksbureau IDC.

De verkoop van converged oplossingen steeg in het tweede kwartaal met 68,24 procent naar 368,5 miljoen dollar. Dat komt omdat organisaties met deze technologie hun complexe IT-omgevingen kunnen vereenvoudigen, aldus Silvia Cosso, senior research analyst bij IDC EMEA.

De VCE alliantie (VMware, Cisco, EMC) leidt de markt met 20,8 procent, dat is ruim 12 procent minder dan de 32,25 procent van een jaar eerder.

De verkoop daalde met 8,2 procent. De FlexPod (Cisco en NetApp) zag zijn marktaandeel teruglopen van 25,1 naar 20,5 procent. HP zag zijn marktaandeel stijgen van 11,9 naar 18,8 procent.

HP verkocht in het tweede kwartaal van 2014 166,85 procent meer converged infrastructure oplossingen. Sue Barsamian (Vice-President & General Manager HP Enterprise Group & worldwide channel sales) zei eerder in een video interview tegen Dutchitchannel.nl te groeien met channel partners.

EMEA Converged Systems Market Share: 

Q2 2014

1. VCE - 20,8 procent
2. Cisco/NetApp - 20,5 procent
3. HP - 18,8 procent


Q2 2013

1. VCE - 32,25 procent
2. Cisco/NetApp - 25,1 procent
3. HP - 11,9 procent


WK

]]>
Sat, 11 Oct 2014 11:11:10 +0200 HP wint marktaandeel van VCE en FlexPod http://executive-people.nl/item/517952/hp-wint-marktaandeel-van-vce-en-flexpod.html&field=Foto1&rType=crop&height=165&width=165.jpg
IDC analyseert HP splitsing http://executive-people.nl/item/517950/idc-analyseert-hp-splitsing.html HP's beslissing om haar activiteiten te splitsen in twee delen kan een positief of negatief impact heben op de EMEA volume business zoals pc's, printers en servers. Dit melden onderzoekers van IDC. HP is een dominante speler in de markt en geeft partners en klanten soms flinke kortingen. Dat zal ook moeten blijven gebeuren bij twee HP's: HP Inc. en HP Enterprise.

Chrystelle Labesque, research manager voor persoonlijk computergebruik bij IDC EMEA, beweert dat de verhuizing een positief of negatief effect kan hebben op HP's dominantie van het kanaal zou kunnen hebben.  "In de twee-tier EMEA channel, die het bedrijf domineert, kan het met twee HP's kan in beide richtingen gaan: elke leverancier (HP Inc. en HP Enterprise) is minder dominant, maar het kan ook meer ruimte krijgen om te groeien. HP kijkt duidelijk naar de langere termijn, door sterker te groeien in bepaalde segmenten of in nieuwe markten zoals 3D printing en big data analytics."

Lees hieronder de Engelstalige uitspraken van diverse IDC analisten:

1) Why is HP doing this?

Giorgio Nebuloni, Research Manager, Datacenters, at IDC EMEA

"HP's stated goal is to have an increased focus, faster decision-making process, and ultimately different long-term strategies and investment roadmaps for the two business blocks. Tellingly, HP Inc. (PC and printer) is depicted as a stable business with predictable returns and an organic growth pace, while Hewlett-Packard Enterprise will see 'targeted merger and acquisition activity.' In other words, the enterprise side, which is the one HP aligns most to IDC's 3rd Platform vision, is the one where IDC expects to see more radical changes and bets on in the future. Overall, and despite the trends over the past nine months, we believe the underlying assumption is that HP Inc. is poised to face headwinds in the longer term, while the enterprise part can be boosted by significant growth with the correct investments."

2) What does this mean for EMEA customers?

Chrystelle Labesque, Research Manager, Personal Computing, at IDC EMEA

HP Corp. as a whole is currently the largest IT supplier in the EMEA region, with revenue of $41 billion in the latest four fiscal quarters (FY4Q13–3Q14) on a total market opportunity of approximately $455 billion (excluding phones, telecom services, and application software), according to recent IDC data. HP is currently number 1 in hardcopy printers (18% revenue share in CY2Q14), servers (36% revenue share), and PCs (22% revenue share) and number 2 in several other categories such as networking hardware and external storage.

"Looking at the size of HP, we believe that the immediate impact of the announcement from a business strategy perspective in the region and in the countries in EMEA will be limited, as the different HP divisions already operate on compartmentalized paths both regionally and in the country. HP didn't clarify this, but in the mid term it would be expected that logistically the two companies will have to be hosted in different office facilities, with separate back-end IT systems etc. Such practical steps do take time and can distract staff from day-to-day duties."

3) What are the pros and cons of the move?

Giorgio Nebuloni, Research Manager, Datacenters, at IDC EMEA

"Opportunities are mostly strategic, long term, and include a potentially swifter culture change toward software and services on the enterprise side, without being bound to the volume/product mentality of the broader HP corporation, and realizing the growth potential in specific enterprise elements for Wall Street to see — improving stock performance for the enterprise part and potentially providing a deeper money pool for investments and acquisitions. Both companies remain huge at $57 billion annual run rates each, but 'mergers of equals' or divestitures will become slightly easier to digest. Challenges to the transition will be mostly tactical, mid term (6–18 months), and concentrated in the channel, volume, and SMB space. HP will have extra work to do to align its massive customer base between client/printing devices and low-end server and storage to keep a coherent approach on discounting and pricing, especially for SMB customers."

4) What is going to happen in the channel?

Chrystelle Labesque, Research Manager, Personal Computing, at IDC EMEA

"As happened in 2011, IDC expects competitors such as Lenovo and Dell to try and leverage this and to try to lure smaller resellers and distributors away with a 'unity' message. On the positive side, HP is in a much better organizational and financial shape these days and has a clearer story for the market. In the two-tier EMEA channel, which the company dominates, having two HPs could go either way: each supplier might weigh less and be less dominant, or it could get more room to focus and grow. In the mid term, we maintain that the split could end up being costly particularly to the volume side of both houses — HP is clearly looking at the longer-term horizon, but a strong acceleration in the value-add segments or in brand new markets (e.g., 3D printing, Big Data analytics, etc.) will be needed to prove the move worthwhile."

]]>
Sat, 11 Oct 2014 10:36:59 +0200 IDC analyseert HP splitsing http://executive-people.nl/item/517950/idc-analyseert-hp-splitsing.html&field=Foto1&rType=crop&height=165&width=165.jpg
Business Intelligence- en Big Data-professionals verdienen gemiddeld bijna 135.000 dollar http://executive-people.nl/item/517901/business-intelligence-en-big-data-professionals-verdienen-gemiddeld-bijna-dollar.html IT-professionals die zich richten op Business Intelligence en Big Data verdienen gemiddeld een basissalaris van 134.536 dollar. De mediaan ligt met 120.000 dollar niet veel lager.

Dit blijkt uit de 2014 IT Salary and Careers Survey van TechTarget. De salarissen blijken binnen de segmenten wel sterk te variëren. De laagste basissalarissen komen uit op 45.000 dollar en kunnen stijgen tot zo'n 400.000 dollar. Als we kijken naar de totale compensatie die IT-professionals in deze segmenten ontvangen, dus inclusief bonussen en andere extra beloningen, ligt de minimale beloning op 45.000 dollar. De hoogste beloning komt uit op 600.000 dollar.

Toekomst
IT-professionals die zich richten op BI of Big Data zien de toekomst over het algemeen rooskleurig tegemoet. 62% van de respondenten geeft aan dit jaar een een hogere compensatie te hebben ontvangen. 58% van de ondervraagde IT-professionals verwacht dit komend jaar opnieuw te krijgen. 49% spreekt over een opslag. Gemiddeld kregen deze IT-professionals 5,8% opslag, met uitschieters naar maar liefst 25%. De mediaan ligt op 3% opslag.

De ondervraagde respondenten zijn over het algemeen niet op zoek naar een nieuwe baan. Slechts 18% van de IT-professionals die zich bezig houden met BI of Big Data geeft aan actief op zoek te zijn naar een andere baan. Dit terwijl slechts 20% van de respondenten tevreden is met zijn huidige positie. 50% stelt wel open te staan voor nieuwe kansen, maar hier niet actief naar op zoek te zijn.

]]>
Fri, 10 Oct 2014 11:17:55 +0200 Business Intelligence- en Big Data-professionals verdienen gemiddeld bijna 135.000 dollar http://executive-people.nl/item/517901/business-intelligence-en-big-data-professionals-verdienen-gemiddeld-bijna-dollar.html&field=Foto1&rType=crop&height=165&width=165.jpg
Intel: 'Ga transparant om met klantgegevens om te profiteren van big data' http://executive-people.nl/item/517845/intel-ga-transparant-om-met-klantgegevens-om-te-profiteren-van-big-data.html Big data kan leiden tot revolutionaire ontdekkingen. Dit is echter alleen mogelijk als het bedrijfsleven verstandig omspringt met data over klanten. Intel roept bedrijven dan ook op transparanter en verantwoordelijker om te gaan met het verzamelen en gebruiken van klantgegevens.

Bedrijven die onverantwoordelijk omgaan met klantdata kunnen veel schade toebrengen aan de potentiële winst die kan worden gerealiseerd met behulp van big data. Malcolm Harkins, vice president en hoofd security en privacy bij Intel, waarschuwt voor de gevolgen. "Innovatie zal worden verminderd door het onderliggende gebrek aan vertrouwen onder gebruikers over de kennis die bedrijven over hen hebben verzameld en de wijze waarop zij deze informatie gebruiken", zegt Harkins. "Als we innovatie willen stimuleren en het potentieel van big data willen benutten om de grootste uitdagingen ter wereld aan te pakken moeten technologische leiders en organisaties hun verantwoordelijkheid nemen door zowel transparante business practices als privacy-vergrotende technologieën te ontwikkelen en wetgeving aan te moedigen die helpen het vertrouwen te vergroten."

Veel onduidelijkheid onder consumenten
De oproep van Harkins komt niet uit het niets. Harkins heeft een online onderzoek gehouden uit naam van Intel waaruit blijkt dat er onder consumenten veel misverstanden en wantrouwen bestaat over het gebruik van data. 84% van de respondenten geeft aan te denken dat over hem of haar data wordt verzameld door derde partijen. Bijna tweederde van de respondenten stelt geen idee te hebben wie deze data verzameld of hoe deze data wordt gebruikt. Het begrip 'geanonimiseerde data' is daarnaast iets wat de meeste respondenten niet kennen. Het anonimiseren van data stelt respondenten dan ook niet direct gerust.

Dit anonimiseren is echter wel van groot belang. Bijna 60% van de respondenten met kinderen geeft aan bereid te zijn geanonimiseerde educatieve data over hun kinderen te delen om onderwijs en schoolsystemen te verbeteren. 57% van de respondenten is bereid geanonimiseerde data over hun gezondheid te delen voor medisch onderzoek. Een belangrijke eis hierbij is dat alle gevoelige persoonlijke informatie uit de data wordt verwijderd.

Generatie Y
Daarnaast blijken respondenten uit verschillende leeftijdscategorieën verschillend tegenover het delen van informatie te staan. Generatie Y (die nu tussen de 18 en 34 jaar oud zijn) zijn eerder bereid data te delen indien hier een beloning tegenover staat dan oudere respondenten. Opvallend genoeg vindt Generatie Y het belangrijker tekstberichten (39%) en fotos' (31%) privé te houden dan medische data (28%).

Als we kijken naar opkomende technologieën geeft 45% van de respondenten aan zich meer zorgen te maken over privacyschendingen door wearables (technologie die op het lichaam of kleding gedragen kan worden) dan schendingen door smartphones, tablets of PC's. Gebruiker zijn over het algemeen dan ook geïnteresseerd in technologieën die hun privacy beter kan beschermen. 53% stelt te overwegen een app of dienst aan te schaffen die hen in staat stelt te bepalen welke data automatisch wordt gedeeld en welke bedrijven deze data ontvangen.

]]>
Thu, 09 Oct 2014 13:19:55 +0200 Intel: 'Ga transparant om met klantgegevens om te profiteren van big data' http://executive-people.nl/item/517845/intel-ga-transparant-om-met-klantgegevens-om-te-profiteren-van-big-data.html&field=Foto1&rType=crop&height=165&width=165.jpg
'Europese bedrijfsleven is niet klaar voor nieuwe Europese datawetgeving' http://executive-people.nl/item/517839/europese-bedrijfsleven-is-niet-klaar-voor-nieuwe-europese-datawetgeving.html De Europese Unie werkt aan de nieuwe EU General Data Protection Regulation (GDPR), een nieuwe wet die organisaties verplicht hun data beter te beschermen. Drie op de vijf bedrijven voldoet op dit moment nog niet aan de eisen die deze nieuwe regelgeving gaat stellen.

Dit blijkt uit onderzoek van Kroll Ontrack en Blancco onder 660 IT-managers in Europa. De nieuwe Europese wet treedt naar verwachting pas in 2016 in werking. Bedrijven zullen zich echter nu alvast moeten gaan voorbereiden om op tijd te voldoen aan de wetgeving. Slechts twee op de vijf bedrijven heeft op dit moment al maatregelen genomen met het oog op de nieuwe regelgeving. Dit is niet verwonderlijk, aangezien vier op de vijf IT-managers niet bekend blijkt te zijn met de nieuwe wetgeving. IT-beslissers zullen dan ook nog flink wat kennis moeten opdoen om zich goed te kunnen voorbereiden om de regels.

De nieuwe regelgeving verplicht Europese bedrijven onder andere op verzoek van gebruikers persoonsgegevens te verwijderen. Ook als deze data niet langer door het bedrijf gebruikt wordt moet de data worden vernietigd. Bedrijven die de wet overtreden kunnen een flinke boete opgelegd krijgen. De hoogte van deze boete is afhankelijk van de ernst van de overtreding. Bedrijven kunnen 250.000 euro of 0,5% van hun jaaromzet als boete opgelegd krijgen voor een lichte overtreding. Zwaardere overtredingen kunnen worden bestraft met ene boete tot 100 miljoen euro of 5% van de jaarlijkse omzet.

]]>
Thu, 09 Oct 2014 11:01:49 +0200 'Europese bedrijfsleven is niet klaar voor nieuwe Europese datawetgeving' http://executive-people.nl/item/517839/europese-bedrijfsleven-is-niet-klaar-voor-nieuwe-europese-datawetgeving.html&field=Foto1&rType=crop&height=165&width=165.jpg
Nederlanders zijn bekend en geïnteresseerd in een smartwatch http://executive-people.nl/item/517795/nederlanders-zijn-bekend-en-gea-macr-nteresseerd-in-een-smartwatch.html Nederlanders zijn bekend en geïnteresseerd in een smartwatch. Vier op de vijf Nederlanders zijn ermee bekend. Vier op de tien consumenten zijn zelfs geïnteresseerd in een smartwatch, vooral omdat het handig en makkelijk is. De verwachting is dat er in 2016 ruim 3,5 miljoen Nederlanders met een smartwatch rondlopen. Dit blijkt uit marktonderzoek onder 1.008 Nederlandse consumenten door onderzoeksbureau Multiscope.

Vier op de vijf bekend met smartwatch
Vier op de vijf Nederlanders hebben weleens gehoord van een smartwatch. De helft van de Nederlanders (53%) weet ook daadwerkelijk wat het is. Vooral mannen (64%) en consumenten in de leeftijd van 18 tot en met 49 jaar (60%) zijn bekend met dit device. Een smartwatch is in mindere mate bekend bij vrouwen (43% bekend) en ouderen (46% bekend).

Verwachting: in 2016 ruim 3,5 miljoen smartwatches in gebruik
Bijna vier op de tien (38%) Nederlanders zijn geïnteresseerd in een smartwatch. Met name mannen (46%) hebben hierin interesse. Consumenten zijn vooral geïnteresseerd, omdat het handig/makkelijk is en informatie altijd binnen handbereik is. De helft van de geïnteresseerden (53%, ofwel 19% van de Nederlanders) verwacht binnen nu en een jaar een smartwatch te kopen. Eén op de acht geïnteresseerden verwacht er binnen een half jaar al één te kopen. Voor consumenten is de ideale prijsstelling tussen de € 100 en € 125. Consumenten verwachten dat over twee jaar 27% van de Nederlanders (18 jaar en ouder) gebruik maakt van een smartwatch. Dit betekent dat in 2016 ruim 3,5 miljoen Nederlanders een smartwatch gebruiken.

Smartwatch nuttig voor “quantified self”
Navigatie gebruiken op een smartwatch is voor consumenten de meest interessante toepassing. Het biedt de mogelijkheid om op elk moment middels een device dat binnen handbereik is navigatie te gebruiken. Twee op drie consumenten geeft aan navigatie op een smartwatch (zeer) interessant te vinden. Ook voor de trend van “quantified self” (het monitoren en inzichtelijk maken van onder andere lichaamsfuncties) is het een interessant hulpmiddel. Vooral het monitoren van gezondheid, zoals hartslag, zuurstofgehalte en bloeddruk vindt men (zeer) interessant (56%).

Minder interessante features van een smartwatch zijn de mogelijkheden om foto's of video's te maken, e-mail te ontvangen en te versturen, het gebruik van social media apps en surfen op internet.

Smartwatch veiliger dan smartphone, mogelijk risico in het verkeer
Ongeveer de helft van de consumenten ziet de smartwatch als een positieve ontwikkeling. Positieve geluiden zijn dat het veiliger kan zijn dan een smartphone en het goed is voor het monitoren van de gezondheid. Daarnaast vindt men dat het goed is voor consumenten om mee te gaan met de tijd en met nieuwe technologieën.

Consumenten die negatief staan ten opzichte van de smartwatch geven aan dat het afleidt. Daarmee kan het bijvoorbeeld in het verkeer zorgen voor gevaarlijke situaties, doordat gebruikers regelmatig op de pols kijken. Daarnaast zijn ze ook bang voor minder persoonlijke aandacht ofwel sociaal contact van smartwatchgebruikers richting de medemens.

 

]]>
Thu, 09 Oct 2014 07:12:53 +0200 Nederlanders zijn bekend en geïnteresseerd in een smartwatch http://executive-people.nl/item/517795/nederlanders-zijn-bekend-en-gea-macr-nteresseerd-in-een-smartwatch.html&field=Foto1&rType=crop&height=165&width=165.jpg
McKinsey: 'Big data biedt de wereld enorme economische kansen' http://executive-people.nl/item/517776/mckinsey-big-data-biedt-de-wereld-enorme-economische-kansen.html Big data biedt enorme kansen en kan de wereld veel geld opleveren. Zeven industrieën zouden kunnen profiteren van de enorme hoeveelheden data die via big data kan worden verzameld. Big data kan deze sectoren jaarlijks maar liefst 3 biljoen dollar opleveren.

Dit voorspelt onderzoeksbureau McKinsey in een rapport. Met name op het gebied van onderwijs, vervoer, gezondheid, energie, financiën en internationale handel is veel winst te behalen uit de grote hoeveelheid data die vandaag de dag kan worden verzameld.

Onderwijs
Het gebruik van 'open data' in de onderwijssector kan jaarlijks wereldwijd naar verwachting 890 miljard tot 1,2 biljoen dollar opleveren. Vooral het gebruik van open data om het meest geschikte lesmateriaal en onderwijsstrategieën te identificeren biedt grote kansen. Studenten die beter zijn opgeleid kunnen in de rest van hun leven volgens McKinsey een hoger salaris verwachten. Openbare prestatiedata over onderwijsinstellingen helpt studenten de beste onderwijsinstelling te kiezen.

Vervoer
Individuen kunnen big data inzetten om tijd en energie te besparen tijdens het reizen. Met name de extra productiviteit die kan worden gerealiseerd door minder tijd kwijt te zijn aan reizen biedt de kans veel winst te halen. McKinsey stelt dat open data op het gebied van vervoer de wereld 920 miljard dollar per jaar kan opleveren.

Gezondheid
Open data kan mensen helpen een actievere rol te spelen in het voorkomen en behandelen van ziektes. Door data te verstrekken aan gezondheidsinstellingen kunnen gebruikers helpen de beste behandeling voor een ziekte te identificeren en de behandeltijd zo veel mogelijk terug te dringen. Deze efficiëntieslag kan alleen in de Verenigde Staten al 450 miljard dollar per jaar opleveren.

Energie
Data kan zowel energieleveranciers als energie-afnemers winst opleveren. Open data kan helpen patronen en algoritmes te ontdekken die helpen de energie-efficiëntie te vergroten. Zo kunnen bedrijven per jaar 180 tot 310 miljard dollar verdienen door met behulp van big data hun energiegebruik zoveel mogelijk terug te dringen.

Ook energieleveranciers kunnen van big data profiteren. Sensoren helpen deze bedrijven te bepalen waar zij zouden moeten boren naar grondstoffen om energie mee op te wekken. Door efficiënter energiebronnen te kunnen aanbrengen zijn meer energiebronnen winstgevend.

Financiën
Banken, verzekeraars en makelaars kunnen naar schatting 210 miljard dollar per jaar besparen door open data te gebruiken. Data helpt de instellingen risico's voor klanten zonder creditgeschiedenis beter te beoordelen. Ook kan big data helpen fraude te voorkomen en detecteren

Internationale handel
Datastromen zijn het snelst groeiende onderdeel van internationale handel. McKinsey stelt dat big data helpt wereldwijde handel te stimuleren. Dit is niet onbelangrijk, wat internationale handel levert landen veel geld op. Economieën die veel internationale connecties hebben verdienen volgens McKinsey gemiddeld 40% meer dan economieën zonder deze connecties.

]]>
Wed, 08 Oct 2014 13:38:42 +0200 McKinsey: 'Big data biedt de wereld enorme economische kansen' http://executive-people.nl/item/517776/mckinsey-big-data-biedt-de-wereld-enorme-economische-kansen.html&field=Foto1&rType=crop&height=165&width=165.jpg
Gartner: channel partners verkopen succesvol IT aan businness afdelingen http://executive-people.nl/item/517712/gartner-channel-partners-verkopen-succesvol-it-aan-businness-afdelingen.html Channel partners verkopen vaker succesvol IT-oplossingen aan aparte businness afdelingen zoals marketing en sales in plaats van alleen maar aan IT-afdelingen. Dit meldt onderzoeksbureau Gartner.

Inmiddels wordt ongeveer 38 procent van alle IT-oplossingen aan business afdelingen verkocht, aldus Peter Sondergaard, senior vice president bij Gartner. Tegen 2017 is dat 50 procent. Naast de IT-afdeling worden business units digitale organisaties met hun eigen software zoals sales, marketing, hr en logistiek. Channel partners moeten deze afdelingen beschouwen als snelgroeiende startups waar goede business mee te doen is.

In 2015 wordt 3,6 biljoen dollar aan IT uitgegeven aldus Gartner, een groei van 3,9 procent. Veel groei komt door meer bestedingen van business afdelingen. Er komen 650 miljoen objecten zoals smartphones, robots, slimme machines en 3D printers online. Dat vraagt weer om goed opgeleid personeel bij channel partners, aldus Gartner.

WK

]]>
Wed, 08 Oct 2014 09:30:58 +0200 Gartner: channel partners verkopen succesvol IT aan businness afdelingen http://executive-people.nl/item/517712/gartner-channel-partners-verkopen-succesvol-it-aan-businness-afdelingen.html&field=Foto1&rType=crop&height=165&width=165.jpg
'Marketeers hebben moeite de juiste marketingtechnologie te kiezen' http://executive-people.nl/item/517694/marketeers-hebben-moeite-de-juiste-marketingtechnologie-te-kiezen.html Marketeers blijken het moeilijk te vinden de juiste technologieën te kiezen voor het ontwikkelen van persoonlijke relaties met klanten. Vooral de grote hoeveelheid marketingtechnologie maakt deze keuze erg lastig. Met name bedrijven en marketingafdelingen die zich richten op online lopen tegen deze uitdaging aan.

Dit blijkt uit onderzoek van Teradata, dat samen met Econsultancy 500 digital marketing managers bij grote internationale bedrijven ondervroeg. 62% van de respondenten geeft aan het verbeteren van klanttevredenheid te zien als belangrijkste reden meer in technologie te investeren. Klantgerichter werken is voor 49% van de bedrijven de belangrijkste aanleiding om meer te investeren.

Integreren met andere technologieën
Het is van belang klantdata te filteren, bundelen en beheren om hier optimaal van te profiteren. Bijna de helft van alle ondervraagde bedrijven geeft aan dat een volledige integratie met andere technologieën dan ook een belangrijk criterium is bij de aanschaf van nieuwe technologie.

Als we kijken naar het nemen van beslissingen speelt met name bij budget-gerelateerde beslissingen ervaringen uit het verleden en instinct nog steeds een belangrijke rol. Bedrijven geven aan hun beslissing voor 26% door ervaringen en instinct te laten bepalen. 27% van de beslissing wordt gebaseerd op concurrentieanalyses, 23% op verzamelde inzichten en experimenten en 20% op trends. Als we kijken naar strategische beslissingen ziet deze verdeling er heel anders uit. 40% van de beslissing wordt in dit geval gebaseerd op verzamelde inzichten en experimenten. Concurrentieanalyses bepalen 23% van de beslissing, trends 22% en ervaringen/instinct 'slechts' 19%.

Grotere investeringen
Teradata verwacht dat de investeringen in digitale marketing de komende jaren flink toenemen. Op dit moment zijn investeringen in digitale marketing goed voor ongeveer 25% van de totale marketinguitgaven. Dit percentage is naar verwachting in 2019 opgelopen tot 40%. Mobile blijft een belangrijk aandachtspunt, iets wat volgens 34% van de marketing managers in 2015 alleen maar zal toenemen. Content marketing en display advertising staan op de tweede en derde plaats als het gaat om investeringen.

Bedrijven verwachten dat hun digitale investeringen in 2019 40 tot 50% van hun marketing budget zullen uitmaken. Digital advertising is met 17% het kanaal waar het meeste budget aan uitgegeven wordt, direct gevolgd door search (16%) en content (15%).

]]>
Tue, 07 Oct 2014 12:59:53 +0200 'Marketeers hebben moeite de juiste marketingtechnologie te kiezen' http://executive-people.nl/item/517694/marketeers-hebben-moeite-de-juiste-marketingtechnologie-te-kiezen.html&field=Foto1&rType=crop&height=165&width=165.jpg
Salesforce: 'Technologie bepaalt niet langer de bedrijfsstrategie' http://executive-people.nl/item/517692/salesforce-technologie-bepaalt-niet-langer-de-bedrijfsstrategie.html Bedrijfsresultaten zijn opnieuw de belangrijkste drijfveer voor het prioriteren van de strategische initiatieven en digitale klantervaringen van bedrijven. "Organisaties stappen af van het idee dat technologie de bedrijfsstrategie bepaald. Bedrijven benadrukken juist bedrijfsstrategieën en richten zich op de wijze waarop een digitale klantervaring blijvende en betekenisvolle bedrijfsresultaten oplevert", schrijft consultancybureau Bluewolf, dat voor Salesforce.com het derde The State of Salesforce heeft gepubliceerd.

"Digitale verstoring en toegenomen verwachtingen van klanten dwingen organisaties op basis van klantervaringen te concurreren. Om concurrerend te blijven richten bedrijven zich meer op een naadloze ervaring gedurende de gehele levenscyclus van klanten. Niet innoveren, of zelfs aanpassen aan druk vanuit klanten en de markt, zal tot een negatieve impact op het bedrijf leiden", stelt Bluewolf in het rapport.

'Multi-cloud is de nieuwe standaard'
54% van de ondervraagde bedrijven geeft aan dat multi-cloud de nieuwe standaard is. Deze bedrijven gebruiken twee of meer Salesforce clouds voor sales, service, marketing en communities. 46% van de respondenten geeft daarnaast aan te hebben geïnvesteerd in de Service Cloud. De Service Cloud is op dit moment de op één na meest omarmde cloud en helpt bedrijven hun klantenservice te verbeteren.

91% van de bedrijven die Salesforce gebruiken geven aan dat marketing op beleidsniveau een belangrijke rol speelt. Marketing is dan ook het belangrijkste tool voor deze organisaties om aan de digitale verwachtingen van klanten te kunnen voldoen. Ook mobiel speelt een belangrijke rol. 89% van de ondervraagde klanten maakt al gebruik van mobiele oplossingen van Salesforce. 45% van de klanten geeft aan in de komende twaalf maanden in mobiele initiatieven te willen investeren. Ook big data en data analytics zijn populair. 71% van de bedrijven geeft aan zijn investeringen in deze technologieën het komend jaar te vergroten.

]]>
Tue, 07 Oct 2014 10:29:18 +0200 Salesforce: 'Technologie bepaalt niet langer de bedrijfsstrategie' http://executive-people.nl/item/517692/salesforce-technologie-bepaalt-niet-langer-de-bedrijfsstrategie.html&field=Foto1&rType=crop&height=165&width=165.jpg
Kaspersky Lab en INTERPOL onderzoeken dreiging Android-malware http://executive-people.nl/item/517667/kaspersky-lab-en-interpol-onderzoeken-dreiging-android-malware.html In het voorjaar van 2014 bleek uit onderzoek van Kaspersky Lab in samenwerking met B2B International dat 77% van de ondervraagden verschillende apparaten gebruikt om te internetten. Naast de traditionele computer zijn dat met name mobiele apparaten, zoals smartphones en tablets. IDC-gegevens tonen aan dat in het tweede kwartaal van 2014 bijna 85% van de mobiele apparaten draait op Android.

Dit heeft als gevolg dat Android-gebaseerde apparaten aantrekkelijke doelwitten zijn voor cybercriminelen die kwaadaardige programma’s ontwikkelen en verspreiden. Volgens Kaspersky Lab is momenteel ongeveer 98,1% van alle bestaande mobiele malware gericht op gebruikers van Android-apparaten. Hun onderzoek wijst tevens uit dat er reeds in het eerste half jaar van 2014 ruim 175.440 nieuwe unieke kwaadaardige programma’s voor Android zijn gedetecteerd. Dat is 18,3 procent (32.231 kwaadaardige programma’s) meer dan in 2013 in totaal.

Samenwerking Kaspersky Lab en INTERPOL
Om uit te vinden hoe groot de dreiging van Android-malware daadwerkelijk is, heeft Kaspersky Lab een uitgebreid onderzoek gedaan in de periode van 1 augustus 2013 tot en met 31 juli 2014. Voor het eerst hebben zij hierbij samengewerkt met een externe partij, namelijk INTERPOL. De experts van INTERPOL gaven hun deskundige mening op hoe de cybercrime-industrie zich heeft ontwikkeld en deelden daarnaast informatie over de mobiele bedreigingen die zij onlangs hebben onderzocht.

De studie van Kaspersky Lab is uitgevoerd aan de hand van gegevens verkregen via het cloud-gebaseerde Kaspersky Security Network (KSN), waar ruim vijf miljoen Android-smartphones onder vallen. Dit onderzoek analyseert gegevens over bedreigingen die worden verzameld vanaf de apparaten. De belangrijkste bevindingen zijn als volgt:

· Gedurende een periode van twaalf maanden hebben beveiligingsproducten van Kaspersky Lab 3.408.112 malware-detecties op de apparaten van 1.023.202 gebruikers gerapporteerd.
· Gedurende de periode van augustus 2013 tot maart 2014 is het aantal aanvallen per maand bijna vertienvoudigd, van 69.000 in augustus 2013 tot 644.000 in maart 2014.
· Het aantal gebruikers dat werd aangevallen nam eveneens drastisch toe, van 35.000 in augustus 2013 tot 242.000 in maart 2014.
· 59,1% van de malware-detecties was gerelateerd aan programma’s die in staat zijn om geld van de gebruiker te stelen.
· Ongeveer 500.000 gebruikers hebben minimaal één keer te maken gehad met mobiele malware die ontwikkeld was om geld te stelen.
· De meest verspreide kwaadaardige programma’s in de onderzoeksperiode waren Trojans die ontwikkeld zijn om sms’jes te versturen. In totaal vormden zij 57,1% van alle detecties.
· Het aantal modificaties voor mobiele banking Trojans is gedurende twaalf maanden veertien keer toegenomen, van een paar honderd tot meer dan 5.000 stuks.
· De landen met de meeste gerapporteerde aanvallen zijn Rusland, India, Kazachstan, Vietnam, Oekraïne en Duitsland.

Kijk voor het onderzoeksrapport op Securelist.com.

]]>
Mon, 06 Oct 2014 18:32:06 +0200 Kaspersky Lab en INTERPOL onderzoeken dreiging Android-malware http://executive-people.nl/item/517667/kaspersky-lab-en-interpol-onderzoeken-dreiging-android-malware.html&field=Foto1&rType=crop&height=165&width=165.jpg
Nationale DenkTank: 'Big data kan Nederland 45 miljard euro opleveren' http://executive-people.nl/item/517594/nationale-denktank-big-data-kan-nederland-miljard-euro-opleveren.html Big data biedt grote kansen voor Nederland. De technologische ontwikkeling kan Nederland maar liefst 45 miljard euro opleveren. Vooral sectoren als gezondheidszorg, mobiliteit, infrastructuur en het sociale domein kunnen aanzienlijk profiteren van big data.

Dit blijkt uit onderzoek van de Nationale DenkTank, een netwerkorganisatie die de samenwerking tussen de overheid, het bedrijfsleven en kennisinstellingen wil bevorderen. De Nationale DenkTank ondervroeg in totaal 300 experts over de kansen die big data schept voor Nederland.

Sneller diagnoses stellen
“Zo kan de informatie uit miljoenen geanonimiseerde patiëntendossiers er bijvoorbeeld voor zorgen dat artsen sneller een accurate diagnose kunnen stellen. Door het uitwisselen van informatie kunnen de verschillende vervoerders een optimaal reisadvies van deur tot deur aanbieden,” zegt Marieke Doelman, deelnemer aan de Nationale DenkTank 2014. “En kan op basis van je gegevens een betere match worden gemaakt in de vacatures die je te zien krijgt.”

Big data leidt echter ook tot zorgen. “Opvallend aan de onderzoeksresultaten is bijvoorbeeld dat 76% van de Nederlanders aangeeft bezorgd te zijn over hun privacy, maar dat nauwelijks de helft daarvan ook daadwerkelijk actie onderneemt door bijvoorbeeld hun privacy-instellingen aan te scherpen”, aldus Doelman. “Het is belangrijk dat we het maatschappelijk debat hierover aangaan, om zo met zijn allen tot antwoorden te komen op de ethische vraagstukken die over dit onderwerp leven.”

Cultuuromslag
Dit maatschappelijk debat moet uiteindelijk leiden tot een cultuuromslag, die noodzakelijk is om te kunnen profiteren van de kansen die big data biedt. Het gaat hierbij om kansen op zowel individueel niveau als voor organisaties. “Uit de gesprekken die wij hebben gevoerd met experts op het gebied van Big Data blijkt dat bij veel organisaties geen innovatiecultuur bestaat. Dit is een groot probleem, omdat op die manier geen nieuwe toepassingen kunnen worden ontwikkeld,” aldus Doelman. “Een ander probleem is dat er te weinig talent in Nederland is om Big Data analyses te maken, er worden simpelweg te weinig mensen voor opgeleid.”

]]>
Mon, 06 Oct 2014 12:42:59 +0200 Nationale DenkTank: 'Big data kan Nederland 45 miljard euro opleveren' http://executive-people.nl/item/517594/nationale-denktank-big-data-kan-nederland-miljard-euro-opleveren.html&field=Foto1&rType=crop&height=165&width=165.jpg
Cisco: Meeste ‘collaboration’-omgevingen ‘net goed genoeg’ http://executive-people.nl/item/517632/cisco-meeste-a-collaborationa-omgevingen-a-net-goed-genoega.html Nederlandse bedrijven zijn zich er zeer van bewust dat samenwerking met klanten en in de keten cruciaal is om groei te kunnen realiseren. De meeste ‘collaboration’-omgevingen worden als ‘net goed genoeg’ beschouwd. Deze omgevingen zijn in de afgelopen 10 jaar stap voor stap opgebouwd om te functioneren in een zakelijke wereld die communiceerde met een eenvoudige telefoon en PC. Veel organisaties maken gebruik van een geïntegreerde ICT-oplossing voor samenwerking, maar de functionaliteit laat te wensen over en dienen zij nog een flinke stap te zetten, willen ze effectief kunnen samenwerken in een ‘mobile-first’ wereld (bij ontwikkeling van nieuwe applicaties ligt de focus voor in eerste instantie op mobiele devices). Dit zijn enkele uitkomsten van een in opdracht van Cisco Nederland door Pb7 Research uitgevoerd onderzoek.

Nederlandse organisaties zeggen in grote meerderheid veel prioriteit te geven aan het betrekken en binden van klanten. Bedrijven verwachten vooral een hogere klanttevredenheid (80%) en een betere afstemming van product of dienst op de behoeften van de klant (63%). Ook het samenwerken in de keten staat bij maar liefst 91% van de respondenten hoog op de agenda. Zij verwachten veel van productinnovatie (50%) en het verkorten van de time-to-market (49%). Toch nog 9% van de respondenten geeft aan dat collaboration weinig prioriteit heeft binnen de organisatie.

Functionaliteit knelpunt
Maurice Veth, Collaboration Lead Cisco Nederland: “Bedrijven weten natuurlijk dat tevreden klanten tot meer omzet leiden. Zij realiseren zich dat samenwerking met die klanten tot een betere afstemming van producten op de markt tot gevolg heeft, waardoor nieuwe commerciële kansen worden gecreëerd. Door ook met de keten nauwer samen te werken, kan deze productinnovatie bovendien sneller naar de klant worden gebracht. Daarnaast geeft een meerderheid aan dat beter samenwerken tussen de eigen werknemers nodig is. Het zijn allemaal belangrijke redenen om te investeren in collaboration. Het knelpunt is alleen dat veel bedrijven aangeven dat hun ICT-systemen niet voldoende functionaliteit bieden om effectief met partners en klanten te communiceren en samen te werken. Hier is dus nog een wereld te winnen.”

Bijna twee derde van de respondenten kwalificeert de eigen collaboration-omgeving meestal als ‘net goed genoeg’ (61%). Iets meer dan de helft (52%) zegt over onvoldoende collaboration-functionaliteit te beschikken om met klanten te communiceren en samen te werken, en 46% mist functionaliteit om dat met partners te doen. De meeste respondenten (70%) geven bovendien aan dat hun collaboration-omgeving nog niet klaar is voor een ‘mobile-first’ wereld en dat hun omgeving daar beter op moet worden afgestemd.

Collaboration uit de cloud
“De huidige collaboration-omgevingen blijken in veel gevallen onvoldoende functionaliteit te bieden voor goede samenwerking. Daarnaast zien we dat veel van deze omgevingen beheermatig complex en weinig flexibel zijn. Ze leggen bovendien een behoorlijk beslag op het IT-budget”, zegt Peter Vermeulen, Directeur van Pb7 Research. “Veruit de meeste respondenten zien daarom voordelen in een gehoste collaboration-omgeving.”

Het onderzoek wijst uit dat inmiddels 1 op de 6 respondenten beschikt over een volledige collaboration-omgeving uit de cloud. Zij kunnen al beschikken over de voordelen die respondenten verwachten van collaboration uit de cloud, zoals een lagere total cost of ownership (48%), een betere gebruikerservaring (42%) en mogelijkheden om snel op- en af te kunnen schalen (41%), gevolgd door toegang tot meer/nieuwe functionaliteit (34%) en administratieve eenvoud (30%).

Zorgen
Zoals bij elke cloud-oplossing zijn vooral privacy en veiligheid grote barrières. Voor 57% is zorg over beveiliging de belangrijkste reden om een gehoste collaboration suite te vermijden en voor 49% zijn dat privacy zorgen. Opvallend is dat 40% de kosten noemt als belangrijkste overweging om niet te investeren in gehoste collaboration, terwijl 48% een lagere TCO (total cost of ownership) noemt als reden om juist wel hierin te investeren.

Maurice Veth: “We zien in de praktijk dat veel bedrijven nog worstelen met security en geen security-plan hebben voor bijvoorbeeld unified communications. Dat betekent dat er nog missiewerk is, want security is naadloos in ons collaboration-aanbod opgenomen. En onze partners die collaboration uit de cloud aanbieden, hebben zich ook gecertificeerd voor security.”

Het onderzoek is uitgevoerd door onderzoeksbureau Pb7 Research, dat zich gespecialiseerd heeft in ICT-thema’s zoals professional IT services, sourcing, cloud en SaaS en datacenters. Het onderzoek is uitgevoerd in de zomer van 2014, door middel van een online enquête onder 100 IT-beslissers van Nederlandse organisaties met 100 of meer medewerkers.

WK

]]>
Mon, 06 Oct 2014 12:06:28 +0200 Cisco: Meeste ‘collaboration’-omgevingen ‘net goed genoeg’ http://executive-people.nl/item/517632/cisco-meeste-a-collaborationa-omgevingen-a-net-goed-genoega.html&field=Foto1&rType=crop&height=165&width=165.jpg
IT-dienstverleners kunnen mee doen met ChannelWatch Survey http://executive-people.nl/item/517567/it-dienstverleners-kunnen-mee-doen-met-channelwatch-survey.html IT-onderzoeksbureau CONTEXT is gestart met het ChannelWatch onderzoek waar resellers, systeem integratoren, VARs, service providers en andere channel partners worden opgeroepen mee te doen. Het onderzoek is in het Nederlands en de resultaten worden later op Dutch IT-channel gepubliceerd.

Het onderzoek wordt in heel Europa uitgevoerd waarbij channel partners worden gevraagd over hun mening en visie over typische IT-channel onderwerpen. In 2013 deden ruim 4000 resellers uit de EMEA-regio mee en de uitkomsten geven alle deelnemers in de hele IT-channel een interessant overzicht over de staat van de markt, business en trends.

Doe mee met het onderzoek via deze link.

WK

 

]]>
Mon, 06 Oct 2014 07:08:21 +0200 IT-dienstverleners kunnen mee doen met ChannelWatch Survey http://executive-people.nl/item/517567/it-dienstverleners-kunnen-mee-doen-met-channelwatch-survey.html&field=Foto1&rType=crop&height=165&width=165.jpg
Telecomsector investeerde in 2013 bijna 4 miljard euro in infrastructuur http://executive-people.nl/item/517566/telecomsector-investeerde-in-bijna-miljard-euro-in-infrastructuur.html Nederland is met zijn telecom- en internetinfrastructuur koploper in Europa. In 2013 investeerden telecombedrijven in Nederland voor 525 euro per huishouden in de uitbreiding en vernieuwing van de vaste en mobiele infrastructuur. Dat is in totaal bijna 4 miljard euro. Gemiddeld investeert de sector 2,6 miljard euro per jaar. Dit blijkt uit 'De staat van telecom' die branchevereniging Nederland ICT voor het eerste jaar publiceert. Voor deze publicatie verzamelde en aggregeerde onderzoeksbureau Dialogic data van bij Nederland ICT aangesloten, landelijk opererende telecombedrijven.

Digitaal zenuwstelsel bereikt de maatschappij tot in de haarvaten

De communicatie-infrastructuur vormt het digitale zenuwstelsel van Nederland, cruciaal voor de groei van onze economie. In Nederland is door telecombedrijven vele tienduizenden kilometers aan glasvezel aangelegd die samen met datacenters en internetknooppunten de digitale aorta vormen van onze economie en maatschappij.

Ieder huishouden in Nederland heeft toegang tot breedbandinternet, waarbij meer dan 91 procent van de huishoudens keuze heeft uit twee en 28 procent uit drie vaste netwerken. 96 procent van de huishoudens heeft toegang tot snel breedband (30Mb/s of meer) en meer dan 91 procent kan kiezen voor supersnel breedband van 100Mb/s of meer. Bedrijven in Nederland nemen gemiddeld 123Mb/s aan bandbreedte af.

Ook de mobiele infrastructuur van Nederland is van hoog niveau. Meer dan 99 procent van Nederland kan gebruikmaken van 3G-netwerken en minimaal één 4G-netwerk. Op 1 juli 2014 had 40 procent van Nederland al toegang tot drie 4G-netwerken en 61 procent tot twee 4G-netwerken.

Verder bedient de infrastructuur steeds meer nieuwe toepassingen. Zo zijn er naast mobiele telefoons, tablets en computers ongeveer 1,3 miljoen andere apparaten mobiel verbonden met de telecominfrastructuur. Denk bijvoorbeeld aan navigatieapparatuur, auto's en slimme energiemeters. Objecten zoals bruggen, sluizen en verkeersinstallaties worden ook steeds vaker via een vaste en mobiele aansluiting verbonden.

Hoge jaarlijkse investeringen door de telecomsector

Gemiddeld investeren telecombedrijven 2,6 miljard euro per jaar in vernieuwing en uitbreiding van vaste en mobiele infrastructuren. De Nederlandse telecomsector investeert per inwoner daarmee substantieel meer dan telecombedrijven in de ons omringende landen. Hierdoor is Nederland qua infrastructuur nog steeds koploper in Europa. In 2013 lagen deze investeringen hoger op bijna 4 miljard euro. Daarmee investeerde de sector vorig jaar per huishouden 525 euro in vernieuwing, onderhoud en meer capaciteit van de vaste en mobiele telecominfrastructuur.

Het gebruik van de telecom- en internetinfrastructuur neemt sterk toe
Consumenten hebben steeds vaker een abonnement met hogere bandbreedtes. 9 op de 10 huishoudens heeft een breedbandabonnement. Een derde van de abonnementen zat begin 2014 al op een snelheid tussen 30 en 100Mbit/s, 11 procent heeft meer dan 100Mbit/s.
Begin 2014 waren al 10,4 miljoen smartphones en 790.000 tablets en laptops verbonden via het mobiele netwerk, bijna 6 procent meer dan begin 2013. Daarnaast zijn nog ongeveer 9 miljoen overige mobiele telefoons verbonden.

Het gebruik van het mobiele netwerk neemt sterk toe, vooral voor mobiel dataverkeer. In vergelijking met begin 2013 was het mobiele dataverkeer een jaar later al met 61 procent gestegen. Per smartphone in Nederland werd in het eerste kwartaal van 2014 gemiddeld 12 MB per dag aan data verstuurd. Dit staat gelijk aan 116 foto's die via Whatsapp worden gedeeld. Voorlopige cijfers van begin september 2014 wijzen op een stijging van nog eens 56 procent in een half jaar tijd.

De impact van telecom is groot in maatschappelijke domeinen, zoals de zorg

'De staat van telecom' laat zien hoe groot de impact is van telecom op maatschappelijke domeinen, zoals de zorg. Dit is onder andere belangrijk in verband met de vergrijzing van ons land. Het aantal 65-plussers zal stijgen van 2,9 miljoen nu naar 4,7 miljoen in 2040. Met 17 procent van de bevolking heeft deze groep een aandeel van 40 procent in de zorgkosten. Bij ongewijzigd beleid stijgt dit tot 60 procent in 2040.

Thuis zal steeds meer de nieuwe zorgomgeving voor ouderen worden. Dankzij internet in huis kan de kwaliteit van leven worden verhoogd en kunnen de kosten voor de zorg worden beperkt. 'De staat van telecom' illustreert hoe slim gebruik van communicatie de zorgketen kan verbeteren. Domotica, inzet van ICT die ouderen in huis ondersteunt, de ambulance die sneller door het verkeer gaat, en informatie die snel en veilig gedeeld kan worden, zorgen ervoor dat mensen beter geholpen worden.

Over De staat van telecom

In opdracht van Nederland ICT heeft onderzoeksbureau Dialogic gegevens verzameld van bij Nederland ICT aangesloten telecombedrijven over de infrastructuur en het gebruik en deze geaggregeerd. Deze zijn samengebracht op www.destaatvantelecom.nl. De resultaten geven voor de eerste keer gecombineerd inzicht in de toegang van consumenten en bedrijven tot de Nederlandse telecominfrastructuur, het gebruik van deze infrastructuur en de investeringen die hiermee gemoeid zijn. Voor het derde hoofdstuk van 'De staat van telecom' heeft Dialogic uitgezocht hoe telecom impact heeft op een maatschappelijk domein als de zorg.

 

]]>
Sat, 04 Oct 2014 10:37:24 +0200 Telecomsector investeerde in 2013 bijna 4 miljard euro in infrastructuur http://executive-people.nl/item/517566/telecomsector-investeerde-in-bijna-miljard-euro-in-infrastructuur.html&field=Foto1&rType=crop&height=165&width=165.jpg
IT-beslissers: 'Perimeterbeveiliging is effectief, maar houdt binnendringers niet ... http://executive-people.nl/item/517539/it-beslissers-perimeterbeveiliging-is-effectief-maar-houdt-binnendringers-niet-buiten.html Het merendeel van de IT-beslissers is van mening dat perimeterbeveiliging (de eigen bedrijfsfirewall) effectief is in het buitenhouden van bedreigingen. Tegelijkertijd denkt de meerderheid van de IT-beslissers ook dat ongeautoriseerde gebruikers desondanks toegang kunnen verkrijgen tot het bedrijfsnetwerk.

Onderzoek van Safenet toont aan dat 57% van de IT-beslissers uit de Benelux gelooft dat perimeterbeveiliging effectief is tegen cyberdreigingen. Hiermee is de Benelux een stuk kritischer over de bedrijfsfirewall dat IT-beslissers wereldwijd, waarvan 74% vertrouwen heeft in perimeterbeveiliging. Desondanks verwacht zes op de tien respondenten in de Benelux en 41% wereldwijd dat ongeautoriseerde gebruikers toegang kunnen krijgen tot het bedrijfsnetwerk. Dit blijkt ook uit de diefstal van data bij bedrijven. Volgens de Breach Level Index (BLI) van SafeNet werden in de eerste helft van 2014 alleen al meer dan 375 miljoen klantgegevens gestolen, een stijging van 31 procent ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar.

Investeren in perimeterbeveiliging
Ondanks de kritische houding van IT-beslissers in de Benelux ten opzichte van perimeterbeveiliging blijven zij hier wel in investeren. Zij investeren liever in perimeterbeveiliging en diefstalpreventietechnologieën dan in diepgaande beveiligingsstrategieën met een sterke multifactorauthenticatie en dataencryptie. 93% van de respondenten geeft aan dat de organisatie in de afgelopen vijf jaar de investeringen in perimeter security heeft gehandhaafd of verhoogd. Bedrijven besteden gemiddeld 9% van het IT-budget aan de inkoop, het implementeren en het onderhouden van firewalltechnologie. Voor de komende twaalf maanden zien de respondenten met 9,05% van het IT-budget een vergelijkbare investering in firewalltechnologie.

57% van de IT-beslissers uit de Benelux geeft aan de afgelopen vijf jaar meer te hebben geïnvesteerd in firewalls. Respondenten besteden gemiddeld 10% van het IT-budget aan inkoop, implementatie en onderhoud van hun firewall. De voorspelling is dat dit het komende jaar niet gaat veranderen. Slechts 17% van de respondenten zou perimeterbeveiliging schrappen als ze één methode moeten kiezen om gevoelige data te beschermen. Respondenten kiezen er liever voor om anomaliedetectie (72%) te schrappen.

Te weinig budget voor security
Het merendeel van de IT-beslissers is van mening dat zijn of haar bedrijf te weinig investeert in IT-beveiliging. 33% stelt dat zijn bedrijf voldoende investeert. 70% is echter wel van mening dat het budget dat wel beschikbaar is aan de juiste technologieën wordt besteed. Als IT-beslissers zeggenschap zouden hebben over het security-budget zou 53% niet meer geld uitgeven aan firewalltechnnologie, maar wel aan andere technologieën.

]]>
Fri, 03 Oct 2014 11:27:02 +0200 IT-beslissers: 'Perimeterbeveiliging is effectief, maar houdt binnendringers niet buiten' http://executive-people.nl/item/517539/it-beslissers-perimeterbeveiliging-is-effectief-maar-houdt-binnendringers-niet-buiten.html&field=Foto1&rType=crop&height=165&width=165.jpg
'IT-afdeling ontbeert vaardigheden om concurrentievoordeel te realiseren met ... http://executive-people.nl/item/517456/it-afdeling-ontbeert-vaardigheden-om-concurrentievoordeel-te-realiseren-met-megatrends.html IT-afdelingen hebben onvoldoende vaardigheden om het meeste te kunnen halen uit de megatrends cloud, mobiel, social media en big data. Dit blijkt uit onderzoek van EMC onder managers van Nederlandse ondernemingen. De meerderheid van de respondenten betwijfelt of de IT-afdeling de bekwaamheid heeft om de komende jaren deze megatrends bij te kunnen houden. Dit terwijl juist 64 procent van de managers verwacht concurrentievoordeel te kunnen realiseren door deze mogelijkheden intensief te benutten.

Nieuwe communicatiemogelijkheden hebben een grote verandering teweeg gebracht in de verwachtingen van consumenten en eindgebruikers. Zij kunnen altijd en overal bevredigd worden in hun informatie- en communicatiebehoeften. Dit willen zij ook binnen de organisatie waar zij werken. Dit vraagt van bedrijven dat zij deze moderne techniek snel en adequaat toepassen. Nederlandse organisaties denken dat de meerwaarde van cloud, mobiel, social media en big data in het bijzonder bijdraagt aan betere klantrelaties. Zo verwacht 46 procent door de genoemde trends nieuwe, innovatieve producten en diensten te kunnen ontwikkelen, 37 procent ziet mogelijkheden de klantervaring te verbeteren en 33 procent denkt de eigen organisatie efficiënter in te kunnen inrichten en te stroomlijnen.

Nieuwe platformen

In eenzelfde onderzoek vorig jaar, gaf tweederde van het ondervraagde management al aan, dat de snelle IT-ontwikkeling het lastig maakt om de kennis en vaardigheden binnen de eigen organisatie op peil te houden. Ook nu betwijfelt een meerderheid van de ondervraagden of de IT-afdeling voldoende kennis en kunde heeft om de genoemde trends te volgen en de voordelen hiervan te kunnen benutten voor de business. Oude informatietechniek wordt langzamer afgebouwd dan nieuwe techniek wordt ontwikkeld en door consument en eindgebruikers wordt omarmt. Dit maakt het een lastig voor bedrijven om bij te blijven. 

Een derde kiest voor applicaties in de cloud

Het onderzoek geeft aan dat 52 procent van de bedrijven behoefte heeft aan gecombineerde publieke en private cloud-diensten, ofwel de hybride cloud. Dit komt mede omdat organisaties steeds meer online zaken doen.

Een derde van de respondenten geeft zelfs aan geen problemen te hebben om de meeste applicaties en data in een public cloud onder te brengen. En zien weinig noodzaak in hun organisatie voor hybride oplossingen en een daarbij behorende interne IT-verantwoordelijke.

IT beslist minder vaak over IT-investeringen

Waar informatietechniek voorheen een middel was om kosten te verlagen en efficiënter te werken, wordt het nu steeds meer ingezet om klanten beter te bedienen en het bedrijf te laten groeien. Informatie als productiemiddel. Zo ziet 59 procent van de respondenten IT steeds meer als dienstverlener die de business faciliteert. 44% geeft aan dat beslissingen voor investeringen in informatievoorziening minder vaak door de IT-afdeling worden genomen.

De business kan steeds beter en makkelijker – met de ervaring in de consumentenwereld - zijn informatiebehoeften herkennen en zo nodig van buiten betrekken. Dat hierbij dan zaken als privacy, compliance en aansprakelijkheid buiten het zich van de organisatie komen, is evident en zorgwekkend.

“De verwachtingen van informatiegebruikers zijn radicaal veranderd. Zij willen zowel privé als zakelijk overal en altijd supersnel via verschillende devices met elkaar kunnen communiceren”, vertelt Coen Bos (foto), Country Manager EMC Nederland. “Om relevant te blijven en zich voldoende te kunnen onderscheiden, hervormen veel bedrijven hun business model naar de eisen van de nieuwe informatiewereld. Het benutten van de mogelijkheden van genoemde megatrends is essentieel: in de buitenwereld is het immers al enige tijd de norm. Voor elke organisatie is het van strategisch belang dat haar IT-afdeling deze kennis en vaardigheid snel ontwikkelt en kan toepassen, om hen zo succesvol te begeleiden in deze transformatie.”

 

]]>
Thu, 02 Oct 2014 13:43:00 +0200 'IT-afdeling ontbeert vaardigheden om concurrentievoordeel te realiseren met megatrends' http://executive-people.nl/item/517456/it-afdeling-ontbeert-vaardigheden-om-concurrentievoordeel-te-realiseren-met-megatrends.html&field=Foto1&rType=crop&height=165&width=165.jpg
Fortinet: 'Bedrijven stellen IT-projecten uit door angst voor cyberdreigingen' http://executive-people.nl/item/517461/fortinet-bedrijven-stellen-it-projecten-uit-door-angst-voor-cyberdreigingen.html 90% van de CIO's en CTO's blijkt het moeilijk te vinden de IT-beveiliging van hun bedrijf op peil te houden. Dit terwijl de druk vanuit de directiekamer om de organisaties veilig groter is dan ooit tevoren. Het aantal CIO’s en CTO’s die het op peil houden van de IT-beveiliging als één van de grootste uitdagingen ervaart is in het afgelopen jaar zelfs met een derde gestegen. Van de CIO's en CTO's die de hoogste druk vanuit de directie voelen, geeft 63% toe tenminste één IT-initiatief te hebben uitgesteld of afgeblazen vanwege angst over cyberbeveiliging.

Dit blijkt uit nieuw onderzoek Fortinet, leverancier van netwerkbeveiliging. De grootste uitdagingen voor IT-beslissers zijn:

 • de steeds hogere frequentie en complexiteit van bedreigingen (88%)
 • de eisen die opkomende technologieën stellen aan beveiliging, zoals het Internet of Things (IoT) en biometrie (88%).

90% van de IT-beslissers geven aan uitgedaagd te worden door een toename in privacyvraagstukken. De beveiliging rond initiatieven rond big data is voor 89% één van de grootste uitdagingen. CIO's en CTO's geven aan dat deze trends over het algemeen vragen om nieuwe IT-investeringen.

Directiekamers zetten security bovenaan de agenda
Het feit dat het bewustzijn over IT-beveiliging in de directiekamer toeneemt zorgt voor meer druk en bemoeienis. Het grotere bewustzijn draagt in belangrijke mate bij aan het feit dat de taak van IT-beveiliging zwaarder wordt. Driekwart van de respondenten noemt het bewustzijn bij de directie nu ‘hoog’ of ‘zeer hoog’, een percentage dat een jaar gelden op minder dan 50% uitkwam.

53% van alle ondervraagde CIO’s en CTO’s nieuwe IT-projecten, zoals nieuwe applicaties, diensten of andere initiatieven, uitgesteld of geannuleerd uit angst voor cyberbedreigingen. Onder IT-beslissers die vanuit de directiekamer een hoge mate van druk en toezicht ervaren op gebied van IT-beveiliging ligt dit percentage met 63% hoger. Mobiele applicaties en strategieën zijn belangrijke hete hangijzers. Ook de cloud scoort hoog.

Toenemende complexiteit
De toenemende omvang en complexiteit van Advanced Persistent Threats (APTs), Distributed Denial-of-Service (DDoS)-aanvallen, andere cyberbedreigingen en de eisen van opkomende technologieën zoals het Internet of Things (IoT) en biometrie zijn de meest voorkomende oorzaken die de taken van IT-beslissers lastig maken. CIO's en CTO's verwachten dat binnen vrijwel alle marktsectoren biometrie op korte termijn intrede doet. 46% van de IT-beslissers geeft aan dat deze technologie al wordt toegepast of dat dit binnen 12 maanden gaat gebeuren. Tweederde stelt al te beschikken over de middelen die nodig zijn om biometrie veilig te beheren. Van de respondenten die zich nog niet zo voorbereid voelen, is een derde van mening dat het beveiligen van biometrie ook in de toekomst uitdagend zal zijn.

Inbreuk op persoonsgegevens worden altijd groot uitgelicht in de media en hebben daarom de aandacht van de CIO’s en CTO’s. 90% van de IT-beslissers is dan ook van plan de strategie voor de IT-beveiliging aan te passen. 56% is bereid om meer geld en middelen te investeren om deze uitdaging het hoofd te bieden. 44% neemt liever zijn bestaande strategie nog eens onder de loep. Tegelijkertijd noemt 89% van de respondenten big data en data-analyse als de aanjagers voor veranderingen in de IT-beveiligingsstrategie. 50% van de IT-beslissers wil hier in gaan investeren.

Bereidheid te investeren
De financiële sector (53%) en de telecom-/technologiesector (59%) zijn de sectoren die het meest bereid zijn te investeren in IT-beveiliging. Het onderzoek wijst er ook op dat deze investeringen waarschijnlijk vooral gedaan worden door de grootste organisaties.

Vier op de vijf respondenten geeft aan de afgelopen twaalf maanden over voldoende mensen en financiële middelen te hebben beschikt voor IT-beveiliging. 83% verwacht ook voor de komende twaalf maanden voldoende middelen beschikbaar te hebben. Deze trend loopt in de meeste marktsectoren op: bij overheidsinstellingen was dit respectievelijk 74% en 77% en in de detailhandel 80% en 81%. IT-beslissers in de financiële sector beschikken het vaakst over voldoende middelen. Voor de komende twaalf maanden geeft 87% aan over voldoende middelen te beschikken, terwijl dit percentage voor de afgelopen twaalf maanden uitkwam op 89%.

Hoog op de agenda
Theo Schutte, country manager Fortinet Nederland: “Nu IT-beveiliging ook bij de directie hoog op de agenda staat, komen leidinggevende IT-professionals hierdoor, en door andere vraagstukken, nog meer onder druk te staan. Het onderzoek, dat ook veel grote EMEA bedrijven heeft ondervraagd, toont ook aan dat het voor IT-organisaties moeilijk is om zowel de voordelen van innovatie te benutten, als de beveiliging op orde te houden. Dat juist financiële en telecom organisaties meer investeren in beveiliging is logisch, aangezien deze branches regelmatig het slachtoffer zijn van cybercrime. De Nederlandse Bank maakte deze zomer bekend dat een kwart van alle Nederlanders op wekelijkse basis een smartphone of een tablet gebruikt voor het regelen van bankzaken. Mobiele devices zijn niet altijd afdoende beveiligd, en deze populariteit laat dan ook zien dat het voor zowel banken als particulieren en zakelijke gebruikers urgent is om gebruik te maken van de nieuwste beveiligingstechnologieën. Het goede nieuws is dat veel CIO’s en CTO’s positief zijn en aangeven dat ze dankzij ervaren personeel en voldoende financiën, goed voorbereid zijn op de IT-uitdagingen die nog komen,” vervolgt Schutte. “Maar het blijkt wel dat daarvoor nieuwe, slimme strategieën nodig zijn, evenals nieuwe investeringen en mogelijk zelfs het omarmen van nieuwe modellen voor het uitbesteden van IT-beveiligingdiensten.”

Alle bevindingen van Fortiner zijn terug te vinden n het rapport ‘Fortinet Security Census 2014’. Dit rapport is geschreven op basis van het onderzoek dat namens Fortinet werd uitgevoerd door het onafhankelijke marktonderzoeksbureau Lightspeed GMI. Voor het onderzoek zijn 1.600 IT-beslissers (CIO’s en CTO’s) in de wereldwijde grootzakelijke markt (bedrijven met meer dan 500 werknemers) benaderd.

]]>
Thu, 02 Oct 2014 10:58:09 +0200 Fortinet: 'Bedrijven stellen IT-projecten uit door angst voor cyberdreigingen' http://executive-people.nl/item/517461/fortinet-bedrijven-stellen-it-projecten-uit-door-angst-voor-cyberdreigingen.html&field=Foto1&rType=crop&height=165&width=165.jpg
76% van de IT-beslissers zet vraagtekens bij de beveiliging van clouddiensten http://executive-people.nl/item/517459/van-de-it-beslissers-zet-vraagtekens-bij-de-beveiliging-van-clouddiensten.html Databeveiliging en het vertrouwen in cloudgebaseerde diensten zijn een snelgroeiende zorg voor IT-beslissers binnen grote organisaties. 70% van de beslissers geeft aan gebruik te maken van cloudopslag en webapplicaties. Desondanks is hun vertrouwen in de beveiliging van de cloud nog nooit zo laag geweest.

Dit blijkt uit onderzoek van BT. Driekwart van de IT-beslissers (76%) ziet beveiliging als de grootste zorg bij het gebruik van cloudgebaseerde diensten. 49% van de respondenten geeft aan ‘erg of extreem bezorgd’ te zijn over de veiligheidsimplicaties van deze diensten. Dit is een toename van 10% ten opzichte van 2012. Met het oog op de zorgen over beveiliging van de cloud is het opvallend dat maar liefst 50% van de respondenten aangeeft gebruik te maken van consumentgerichte clouddiensten in plaats van zakelijke clouddiensten.

'Zakelijke diensten zijn te duur'
48% van de respondenten geeft aan voor consumentgerichte clouddiensten te kiezen in plaats van zakelijke clouddiensten aangezien zakelijke clouddiensten en -applicaties te duur zijn. 44% stelt daarnaast dat cloudapplicaties en clouddiensten voor consumenten even effectief zijn als diensten voor zakelijke gebruikers. Beveiliging wordt hierbij duidelijk buiten beschouwing gelaten.

Ruim de helft van de ondervraagde IT-beslissers (54%) vindt het daarnaast lastig een derde partij te vertrouwen. 41% van de respondenten denkt dat alle clouddiensten van nature onveilig zijn. 26% heeft wel eens met een datalek te maken gehad waarbij de cloudprovider deels schuldig was.

Interessante paradox
Mark Hughes, CEO BT Security: “De wereldwijde adoptie van clouddiensten is snel toegenomen. Organisaties willen gebruik maken de vele voordelen – zoals schaalbaarheid, snelle implementatie en het overal hebben van netwerktoegang – die deze diensten kunnen bieden. Het onderzoek heeft een interessante paradox blootgesteld; enerzijds zijn beslissers bezorgd over de gevolgen voor de veiligheid van het gebruik van publieke clouddiensten, anderzijds lijken hun aankoopbeslissingen te worden gedreven door korte termijn kostenpercepties.”

“We sporen deze beslissers aan om rekening te houden met eventuele reputatieschade en de impact op hun merk na een beveiligingsinbreuk. Zakelijke cloudapplicaties en -diensten zijn ontworpen om bedrijven de mogelijkheden van de cloud optimaal te laten benutten, terwijl ze tegelijkertijd beveiligingsrisico’s sterk verminderen. Zo biedt ons eigen BT Cloud Compute portfolio bijvoorbeeld beveiliging van cloudopslag en zorgt ons BT Assure portfolio voor sterke cloudgebaseerde beveiliging en risicomanagement, wat uiteindelijk kan leiden tot aanzienlijke besparingen.”

Grondige risicoanalyse
“Ik adviseer organisaties eerst een grondige risicoanalyse uit te voeren voordat er een consumentgerichte clouddienst wordt gekozen. Iedere organisatie heeft andere eisen wat betreft beveiliging die meegenomen moeten worden bij het vergelijken van aankoopbeslissingen. Onze beveiligingsspecialisten kunnen deze organisaties helpen om de juiste beoordeling te maken en tot de optimale oplossing te komen om de risico’s te beperken en een goede prestatie te leveren, wat hun behoeften ook mogen zijn.”

]]>
Thu, 02 Oct 2014 10:02:52 +0200 76% van de IT-beslissers zet vraagtekens bij de beveiliging van clouddiensten http://executive-people.nl/item/517459/van-de-it-beslissers-zet-vraagtekens-bij-de-beveiliging-van-clouddiensten.html&field=Foto1&rType=crop&height=165&width=165.jpg
Teradata publiceert onderzoeksrapport ‘Enterprise Priorities in Digital Marketing‘ http://executive-people.nl/item/517442/teradata-publiceert-onderzoeksrapport-a-enterprise-priorities-in-digital-marketinga.html Teradata speler op het gebied van analytische data platforms, marketing applicaties en services, heeft met Econsultancy in Noord-Amerika meer dan 400 digital marketing managers bij grote internationale bedrijven geïnterviewd over trends en strategische prioriteiten ten aanzien van technologie investeringen voor 2015 en daarna.

Daaruit blijkt dat tegenwoordig er zo veel marketingtechnologie is dat bedrijven het lastig vinden om hier keuzes in te maken. Dit geldt met name voor bedrijven en marketingafdelingen die op online gericht zijn en klantgerichter willen werken, aldus Teradata.  Het Teradata onderzoeksrapport ‘Enterprise Priorities in Digital Marketing‘ is nu beschikbaar.

WK

]]>
Thu, 02 Oct 2014 08:45:11 +0200 Teradata publiceert onderzoeksrapport ‘Enterprise Priorities in Digital Marketing‘ http://executive-people.nl/item/517442/teradata-publiceert-onderzoeksrapport-a-enterprise-priorities-in-digital-marketinga.html&field=Foto1&rType=crop&height=165&width=165.jpg
'Markt voor document-, content- en informatielogistieke oplossingen presteert ... http://executive-people.nl/item/517406/markt-voor-document-content-en-informatielogistieke-oplossingen-presteert-goed.html De markt voor document-, content- en informatielogistieke oplossingen en diensten in Nederland blijft zich positief ontwikkeling, ook in vergelijking met de ontwikkelingen in de algemene ICT-sectoren. Hiermee zet de ontwikkeling van afgelopen jaren zich door.

Dit blijkt uit de halfjaarlijkse businessbarometer van Strategy Partners Nederland. In de eerste helft van 2014 is de groei iets afgenomen. Invoice Processing en Purchase to Pay (IP & P2P) software en diensten en gespecialiseerde ECM/EIM systeem integratiediensten blijven de meest belangrijke groeimarkten.

Lichte verandering van verwachtingen
Strategy Partners vroeg bedrijven tweemaal eerder naar de omzet- en marge­verwachtingen voor heel 2014: in september 2013 en februari 2014. Hans Kaashoek, managing partner van Strategy Partners Nederland: “De resultaten van de enquête in augustus 2014 laten een lichte verandering in de verwachting voor het totale resultaat van 2014 zien. Op basis van de werkelijke resultaten tijdens het eerste halfjaar zijn met name de topgroeiverwachtingen duidelijk bijgesteld.”

Het aantal bedrijven dat voor heel 2014 een positieve omzetgroei verwacht te realiseren daalde gedurende de voorliggende periode van 95% in september 2013 via 91% in februari 2014 naar 84% in augustus 2014. De verandering in de verwachting is echter minder heftig dan in voorgaande jaren.

Omzetgroei in eerste helft van 2014
61% van de bedrijven wist in de eerste helft van 2014 een absolute omzetgroei te realiseren ten opzichten van de omzet in het eerste half jaar van 2013. Dit is fors minder dan de 93% die in september 2013 aangaf een omzetgroei te verwachten. De werkelijke resultaten zijn dus minder positief dan aanvankelijk werd verwacht. Van de bedrijven meldt 9% een omzetgroei van meer dan 25%. Het aantal bedrijven met een omzetafname is flink hoger uitgekomen dan verwacht. Eerder verwachtte 8% zijn omzet te zien afnemen. In de praktijk blijkt dit bij 39% van de bedrijven het geval te zijn.

De verschillen tussen ondernemingen waren in de eerste helft van 2014 groter dan in voorgaande jaren. Dit geldt ook voor de verschillen tussen de diverse marktsegmenten onderling. Een trage projectstart en lage softwareinkomsten hebben bij diverse ondernemingen de marges onder druk gezet. 7% van de ondernemingen had zelfs een serieuze margeterugval van meer dan 10%. Van de bedrijven realiseerde 29% een goede margegroei van meer dan 10%. Dat was vooral vanwege een goede bezettingsgraad en eerder uitgevoerde kostenbesparingen.

Licht afname van de groei
“Als over een periode van vier jaar de werkelijk gerealiseerde resultaten in de eerste helft van ieder jaar worden vergeleken, dan blijkt dat er in de totale sector slechts sprake is van een lichte afname van de groei. Vanaf 2013 is de afname van de groei tot stand gekomen en is er een lichte overall verbetering te zien”, constateert Kaashoek. “Ondanks de wat mindere resultaten zijn er in de eerste helft van 2014 geen ondernemingen failliet gegaan. Een aantal kleinere ondernemingen waren wel gedwongen tot herkapitalisatie. Alle bedrijven met een marge- en omzetafname melden echter goede vooruitzichten voor de komende maanden.”

Strategy Partners heeft bedrijven ook gevraagd naar de verwachte omzet- en margeontwikkeling voor de tweede helft van 2014 en het volledige jaar. 85% van het aantal bedrijven verwacht in vergelijking tot de tweede helft 2013 een omzetgroei te realiseren. 37% verwacht zelfs een groei van meer dan 10%. Diverse bedrijven melden dat verwachte maar niet gevallen orders voor de eerste helft van 2014 direct na de zomer alsnog verkregen zijn. Margetechnisch verwacht 88% van de ondernemingen het beter te doen dan in de vergelijkbare periode verleden jaar. Vooral de IP / P2P leveranciers en de ECM systeem integrators verwachten het in de tweede helft van 2014 zeer goed te doen.

Verwachtingen voor heel 2014
De verwachtingen voor heel 2014 zijn eveneens positief. 84% van de ondervraagde bedrijven noemt de verwachtingen positief tot zeer positief. 40% van de ondernemingen verwacht voor het gehele jaar een groei van meer dan 10% te gaan realiseren. 44% van de ondernemingen houdt het op een bescheiden groei van 0 tot 10%. Margetechnisch verwacht 33% van de ondernemingen een resultaat van meer dan 10% toename ten opzichte van 2013 te gaan realiseren.

]]>
Wed, 01 Oct 2014 11:41:33 +0200 'Markt voor document-, content- en informatielogistieke oplossingen presteert goed' http://executive-people.nl/item/517406/markt-voor-document-content-en-informatielogistieke-oplossingen-presteert-goed.html&field=Foto1&rType=crop&height=165&width=165.jpg
Passagiers hebben geen probleem met wearable technologie voor luchtvaartpersoneel http://executive-people.nl/item/517352/passagiers-hebben-geen-probleem-met-wearable-technologie-voor-luchtvaartpersoneel.html Passagiers vinden het geen probleem als luchtvaartpersoneel wearable technologieën gebruikt, zoals smart glass en smartwatches. Dit blijkt uit het SITA/Air Transport World Passenger Survey. Bijna 77% van de 6.277 passagiers die meewerkten aan het onderzoek vinden het prima als wearable technologieën ingezet worden om het reisproces te vereenvoudigen.

Het jaarlijkse onderzoek is gehouden onder passagiers in de top 30 luchthavens ter wereld. Het onderzoek onderstreept het toenemende belang van technologiegebruik onder reizigers. Bijna alle passagiers (97%) die meewerkte aan het onderzoek gaven aan een smartphone, tablet of laptop mee op reis te nemen. Eén op de vijf respondenten reist zelfs met alle drie.

Technologie gebruiken tijdens de reis
Passagiers willen gedurende de hele reis technologie kunnen gebruiken en veel van hen doen dit al. 76% van de respondenten gebruikt een app van een luchtvaartmaatschappij, waarvan 43% zegt dat het verloop van de reis hierdoor flink is verbeterd. Meer dan de helft (53%) wil gepersonaliseerde updates ontvangen op hun mobiel als zijn of haar vlucht vertraagd is. Tevens wil 57% een plattegrond van het vliegveld en een routebeschrijving ontvangen. Tenslotte geeft de helft van de respondenten aan hun mobiele device te willen gebruiken voor het boarden.

“De reiservaring kan worden verbeterd met technologie”, stelt Francesco Violante, CEO van SITA. “Vooral de technisch onderlegde passagiers verwachten dat gepersonaliseerde apps en web-diensten op hun smartphone of tablet beschikbaar zijn. Als wearable technologieën en iBeacons meer gemeengoed worden, bieden ze tal van kansen voor luchtvaartmaatschappijen. Het stelt ze bijvoorbeeld in staat om direct te communiceren met passagiers en om gedurende de hele reis op maat gemaakte diensten te leveren.”

Diensten tijdens de vlucht
Bijna alle ondervraagde passagiers zijn in het bezit van een mobiele device. Hierdoor neemt de vraag naar bepaalde diensten tijdens de vlucht ook toe. Een toenemend aantal passagiers (56%) wil bijvoorbeeld connectiviteit gedurende de vlucht, zodat ze hun smartphone, tablet of laptop kunnen gebruiken voor in-flight entertainment. 54% wil tijdens de vlucht e-mails en sms-berichten kunnen ontvangen en versturen en kunnen bellen. Tevens wil 45% hun device gebruiken aan boord eten en drinken te kopen of om in de virtuele winkel taxfree-aankopen te doen.

Voorheen waren passagiers niet bereid om hun persoonlijke gegevens of gegevens over hun locatie met dienstverleners te delen. 72% van de respondenten is dat nu wel bereid als ze hierdoor de mogelijkheid krijgen om gebruik te maken van gepersonaliseerde diensten. Er is nog wel een terughoudendheid als het gaat om het ontvangen van aanbiedingen. Slechts een derde van de respondenten is hierin geïnteresseerd. Als het gaat om het verbeteren van de reiservaring, voor bijvoorbeeld het verminderen van rijen in het vliegveld, is bijna 40% bereid om zijn of haar locatiegegevens te delen.

Onderzoek
De SITA-ATW passenger Survey is dit jaar voor de negende keer uitgevoerd. Bijna 6.300 respondenten uit 15 verschillende landen werkten mee aan het onderzoek. De 15 landen die meewerkten aan het onderzoek vertegenwoordigen 76% van de totale, wereldwijde passagiersreizen. De resultaten van de Passenger Survey zijn hier beschikbaar.

]]>
Wed, 01 Oct 2014 09:57:50 +0200 Passagiers hebben geen probleem met wearable technologie voor luchtvaartpersoneel http://executive-people.nl/item/517352/passagiers-hebben-geen-probleem-met-wearable-technologie-voor-luchtvaartpersoneel.html&field=Foto1&rType=crop&height=165&width=165.jpg
Akamai: DDoS-aanvallen nemen wereldwijd af http://executive-people.nl/item/517316/akamai-ddos-aanvallen-nemen-wereldwijd-af.html Het tweede kwartaal van 2014 staat in het teken van een aantal primeurs. Voor het eerst in de geschiedenis (van het rapport) is het aantal unieke IPv4-adressen wereldwijd afgenomen ten opzichte van het vorige kwartaal. Voor het eerst ligt ook de gemiddelde connectiesnelheid boven 4 Mbps, de grens die wordt gehanteerd voor ‘breedband’. Dit is een toename van 21% ten opzichte van het eerste kwartaal van 2014. De hoeveelheid DDoS-aanvallen neemt tegelijkertijd wereldwijd af.

Dit blijkt uit het ‘State of the Internet’-rapport van Akamai over het tweede kwartaal van 2014. Het Akamai State of the Internet Q2 2014 rapport biedt inzicht in een aantal belangrijke wereldwijde statistieken, verzameld via het Akamai Intelligent Platform. Hierbij gaat het onder andere om netwerkconnectiviteit en verbindingssnelheden, aanvalsverkeer en de adoptie en beschikbaarheid van breedbandverbindingen.

Minder DDoS-aanvallen
Het rapport brengt DDoS-aanvallen in kaart, op basis van meldingen door klanten. Klanten hebben in het tweede kwartaal in totaal 270 aanvallen gemeld, wat minder is dan de 283 aanvallen die in het voorgaande kwartaal werden gemeld. De hoeveelheid DDoS-aanvallen is hiermee voor het tweede achtereenvolgende kwartaal afgenomen. Vergeleken met het tweede kwartaal vorig jaar bedraagt de daling 15%. Deze trend sluit aan bij de bevindingen van het Prolexic Q2 Global DDoS Attack Report, dat aangeeft dat het aantal volumetrische aanvallen (gericht op de Layers 1-4) is toegenomen, terwijl de aanvallen op applicaties (gericht op Layers 5-7) zijn afgenomen.

In Europa zijn in het tweede kwartaal 49 aanvallen gemeld, een afname van 14% ten opzichte van het voorgaande kwartaal. Voor het eerst sinds Akamai herhaalde aanvallen tegen hetzelfde doel registreert is het aantal klanten dat te maken kreeg met deze herhaalde aanvallen gedaald - van 26% naar 18%. Slechts twee klanten hebben meer dan vijf DDoS-aanvallen gemeld. Eén klant werd zeven keer aangevallen, terwijl het hoogste aantal herhaalde aanvallen het vorige kwartaal nog op 17 lag.

Verbindingssnelheden in Europa
Voor het tweede achtereenvolgende kwartaal staat Zwitserland bovenaan de lijst van Europese landen, met een gemiddelde connectiesnelheid van 14,9 Mbps, Nederland staat op de tweede plaats met 14,3 Mbps. Vergeleken met het voorgaande kwartaal lieten alle Europese landen niet alleen een toename zien van de gemiddelde connectiesnelheden, maar ook van de gemiddelde pieksnelheden. Nederland, België en Zwitserland scoren op dit punt nu boven 50 Mbps terwijl Roemenië meer dan 60 Mbps haalt.

De opmars van snel breedband (> 10 Mbps) gaat wereldwijd in hoog tempo door. In Europa haalden Nederland, Roemenië en Zwitserland beschikt meer dan 50% van de inwoners over een dergelijke breedbandverbinding. Wereldwijd bleef ook het 4 Mbps breedband doorgroeien, met 5,6% ten opzichte van het eerste kwartaal. In Nederland, Zwitserland, Denemarken en Roemenië ligt het aantal 4 Mbps breedbandverbindingen nu boven 90%.

4K-video
Vorig kwartaal werd voor het eerst de ‘4K Readiness’ meegenomen in het ‘State of the Internet Report’. Akamai heeft deze editie opnieuw in kaart gebracht welke landen connectiesnelheden van meer dan 15 Mbps kunnen bieden. Voor streaming van 4K-video is een bandbreedte nodig van 10 tot 20 Mbps. Andere ‘readiness’-factoren, zoals de beschikbaarheid van 4K-content of tv’s en mediaspelers die 4K ondersteunen zijn niet in de bevindingen opgenomen. In het tweede kwartaal waren in de meeste Europese landen meer dan 10% van de verbindingen sneller dan 15 Mbps. Nederland staat met 30% op de tweede positie, vlak achter Zwitserland (33%). Ons land blijft Zweden (25%) op dit gebied voor.

Akamai kan op basis van verbindingspogingen nagaan of het aanvalsverkeer betreft. Op basis daarvan kan ook worden vastgesteld uit welk land dit aanvalsverkeer afkomstig is. Belangrijk is op te merken dat dit land op basis van het bron IP-adres wordt achterhaald. Dit land hoeft dan ook niet het land te zijn waar de aanvaller zich bevindt. Via een Virtual Private Network (VPN) kan internetverkeer bijvoorbeeld via servers op een geheel andere locatie ter wereld worden omgeleid, waardoor verkeer uit dit land afkomstig lijkt te zijn. In het tweede kwartaal kwam het meeste aanvalsverkeer uit China (43%). China wordt gevolgd door Indonesië (15%), waar het aantal aanvalsverkeer is verdubbeld. De Verenigde Staten is goed voor 13% van het aanvalsverkeer.

IPv4 en IPv6
Voor het eerst in de geschiedenis van het ‘State of the Internet Report’ is het aantal wereldwijde unieke IP-adressen gedaald, namelijk met 0,9%. De exacte reden hiervoor is onduidelijk. Akamai stelt dat de daling kan zijn veroorzaakt doordat providers de beperkte hoeveelheid IPv4-adressen wil sparen, maar ook het resultaat kan zijn van toegenomen IPv6-connectiviteit.

Wat betreft de overstap op IPv6 lopen kabelaars en mobiele providers voorop. Bij XS4ALL uit Nederland, Telenet en Brutele uit België en Kabel Deutschland vonden meer dan een derde van hun verzoeken om verbinding via IPv6 plaats. In de top tien van landen die overstappen op IPv6 staan zeven Europese landen. In België nam het IPv6-verkeer met meer dan een derde toe ten opzichte van het voorgaande kwartaal.

Mobiele verbindingen
Nederland is niet langer meer de hekkensluiter in Europa wat betreft snelheid van mobiel internet. Met een gemiddelde snelheid van 3,6 Mbps blijft Nederland dit kwartaal Roemenië (3,1 Mbps) Duitsland (3,2 Mbps),Turkije (3,2 Mbps) en België (3,5 Mbps) net voor. In Nederland bedraagt de gemiddeld mobiele pieksnelheid 15,1 Mbps, voldoende om Kroatië (9,2 Mbps) en België (9,6 Mbps) voor te blijven. De hoogste gemiddelde mobiele snelheid wordt in Europa gehaald in Slowakijke (8,0 Mbps), de hoogste gemiddelde pieksnelheid in Rusland (39,3 Mbps).

De 2014 FIFA World Cup in Brazilië is een van de grootste internetgebeurtenissen uit de recente geschiedenis, groter nog dan de Olympische Winterspelen in Sotsji die enkele maanden eerder plaatsvonden. Voor Akamai zorgde de World Cup voor enkele records, zoals ‘meeste verkeer voor één evenement’ (221,6 petabytes) en de hoogste verkeerspiek op één dag (24,14 Tbps). De halve finale Nederland-Argentinië veroorzaakte een piek van 6,87 Tbps, alleen Verenigde Staten-Duitsland en Portugal-Ghana veroorzaakten meer verkeer: 6,99 Tbps. De finale Duitsland-Argentinië kwam niet verder dan de derde plaats met 6,72 Tbps aan internetverkeer, gevolgd door Brazilië-Duitsland (5,9 Tbps). De vijfde plaats was voor België-Verenigde Staten (5,7 Tbps).

Rapport
Het complete State of the Internet-rapport over het twee kwartaal van 2014 is te vinden op de website van Akamai.

]]>
Tue, 30 Sep 2014 13:04:09 +0200 Akamai: DDoS-aanvallen nemen wereldwijd af http://executive-people.nl/item/517316/akamai-ddos-aanvallen-nemen-wereldwijd-af.html&field=Foto1&rType=crop&height=165&width=165.jpg
Zes trends die IT-managers zichtbaarder maken in de boardrooms http://executive-people.nl/item/517310/zes-trends-die-it-managers-zichtbaarder-maken-in-de-boardrooms.html Zes trends zorgen voor meer zichtbaarheid van IT-managers in de boardrooms en minder in de backoffice, wat nu het geval is. De trends zijn uiteengezet door Polycom, leverancier van video-, spraak- en samenwerkingsoplossingen, en de Engelse onafhankelijke academicus dr. Carsten Sørensen.

IT-managers laten zich in de bestuurskamer zien in antwoord op de groeiende vraag naar stimulerende technologieën, waaronder samenwerkingsoplossingen die flexibele werkafspraken mogelijk maken. Dit stelt IT-managers in de gelegenheid om innovatieve technologieën in aan het bestuur te introduceren en invloed uit te oefenen op de keuze ervan. IT-managers kunnen hierdoor doorlooptijden voor werknemerstraining terugdringen en productiviteit verbeteren.

Trends
1. Chief Innovation Officer: word de vertrouwde strategische adviseur
Innovatie is de kern van technologie en vooral van IT. Het is de rol van de CIO om niet alleen informatie te bieden, maar ook innovaties die de business helpen. Voorbeelden zijn HR, de financiële afdeling en customer services. Die kunnen processen verbeteren en zakelijke groei mogelijk maken. IT moet niet langer alleen kijken naar de IT-apparatuur, maar ook naar de governance van diensten.

2. Digitale infrastructuur: verschuiving van een fysieke naar een digitale infrastructuur
De juiste digitale infrastructuur kan zorgen voor de data-analyses en inzichten die nodig zijn voor beslissingsondersteuning. Dit ondersteunt langetermijnplanning en helpt de business bij het behalen van doelen.

3. Unified communications: gebruik geïntegreerde oplossingen voor het oplossen van businessprocesissues
Een belangrijke verantwoordelijkheid van de IT-afdeling is niet alleen het combineren van communicatietools, zoals e-mail, instant messaging, spraak en videoconferencing, maar ook het stroomlijnen van processen. De tools moeten de samenwerking tussen teams en de communicatie met klanten, partners en andere betrokkenen ondersteunen.

4. Big Data: wees een datavertaler, zodat het meten van productiviteit mogelijk is
In een connected organisatie heeft de IT-afdeling toegang tot grote hoeveelheden data over uiteenlopende zaken. Deze data is te analyseren met het oog op het vinden van potentiële productiviteitswinst. Het is belangrijk dat de IT-manager deze analyses kan presenteren aan de board, zodat managers processen kunnen optimaliseren.

5. Samenwerking: ontwikkel een locatieonafhankelijke samenwerkingsstrategie
In een kennisintensieve economie is samenwerking de sleutel tot innovatie. Het is van belang dat medewerkers kunnen samenwerken op de plekken waar zij werken. Dit betekent dat mobiele of thuiswerkers toegang moeten hebben tot tools en bestanden. Nog belangrijker is, dat ook hun collega’s en klanten die toegang hebben vanaf elke plek. De mogelijkheid om samen te werken is de belangrijkste factor voor succes.

6. Technologie-evangelist: wees een technologie-evangelist om de betrokkenheid van de raad van bestuur zeker te stellen
De CIO moet in staat zijn om de rest van de raad van bestuur te informeren over de noodzaak van technologie in de bedrijfsprocessen. Het vereist een educatief proces om andere managers te laten zien welke integrale rol technologie speelt in de dagelijkse werkzaamheden van een afdeling. Ook moet duidelijk zijn dat IT een rol moet spelen bij elke zakelijke beslissing.

Doelen efficiënt behalen
“Van HR tot en met marketing en van financiële afdeling tot en met sales: IT-oplossingen en IT-infrastructuur stellen medewerkers in staat om hun doelen efficiënt te behalen door beter samen te werken. Voeg daar het element van flexibel werken aan toe en er is een sterke impact op de manier waarop medewerkers de balans vinden tussen werken en privé. Het is cruciaal dat IT-managers, zoals de CIO, in de boardroom een sleutelrol op zich nemen en een centrale rol spelen in het verbeteren van de productiviteit”, zegt Tim Stone, vicepresident Marketing EMEA van Polycom.

“IT-innovaties spelen een steeds kritischer rol in de manier waarop we communiceren en samenwerken met elkaar. De penetratie van IT in de zakelijke wereld heeft de manier waarop we zakendoen, verbeterd. IT-managers hebben nu de macht om innovatie verder te stimuleren in hun organisaties”, zegt dr. Carsten Sørensen, Reader (Associate Professor) in Digitale Innovatie bij The London School of Economics.

Video
Carsten Sørensen legt de zes trends uit in video, die hier terug te vinden is. Polycom heeft een infographic over de trends gepubliceerd.

]]>
Tue, 30 Sep 2014 11:32:33 +0200 Zes trends die IT-managers zichtbaarder maken in de boardrooms http://executive-people.nl/item/517310/zes-trends-die-it-managers-zichtbaarder-maken-in-de-boardrooms.html&field=Foto1&rType=crop&height=165&width=165.jpg
Veel bedrijven in bouw, techniek en offshore gebruiken zelden CRM-systeem http://executive-people.nl/item/517299/veel-bedrijven-in-bouw-techniek-en-offshore-gebruiken-zelden-crm-systeem.html Circa 55 procent van de bedrijven in de bouw, techniek en offshore gebruikt zelden tot nooit een CRM-systeem om haar relaties te beheren. Wanneer er wel gebruik van wordt gemaakt, zetten medewerkers dit vooral in voor het vastleggen van deze relaties. De benutting van de gegevens; het inzichtelijk maken van marktinformatie, netwerken en toekomstige projecten, blijft echter achter. Dit blijkt uit onderzoek van CTB xRM, ICT-dienstverlener voor projectmatig werkende organisaties, waarin 134 marktbepalende bedrijven zijn gevraagd naar hun uitdagingen in projectbeheer en informatiemanagement.

Ook de tevredenheid over de CRM-systemen die in gebruik zijn binnen de bouw, techniek en offshore is niet om over naar huis te schrijven. Slechts 31 procent zegt content te zijn over de oplossing, vergeleken met 32 procent die het tegenovergestelde aangeeft.

Yuri Ramdhani (foto), commercieel manager van CTB xRM: “Als gegevens over klanten en de verkooppijplijn niet snel inzichtelijk zijn, dan mis je inzicht en overzicht. Ik merk in de branches dat dit inzicht steeds belangrijker wordt om bijvoorbeeld te bepalen op welke tenders wel of niet wordt ingeschreven. Ik verwacht dat met de huidige en voorspelde groei binnen de branches bouw, techniek en offshore, er een behoefte ontstaat aan de diverse mogelijkheden die een CRM-systeem biedt. Of het nu gaat om het vertalen van bedrijfsdoelstellingen naar CRM-processen, of om het nog klantgerichter maken van uw organisatie.”

Meer onderzoeksgegevens en conclusies over de inzet van een CRM-systeem binnen de bouw, techniek en offshore zijn te vinden in het onderzoeksrapport ‘Projectinformatie in Optima Forma’. Deze is te downloaden via http://www.ctbxrm.nl/aanvraag-benchmark-rapport

]]>
Tue, 30 Sep 2014 07:15:50 +0200 Veel bedrijven in bouw, techniek en offshore gebruiken zelden CRM-systeem http://executive-people.nl/item/517299/veel-bedrijven-in-bouw-techniek-en-offshore-gebruiken-zelden-crm-systeem.html&field=Foto1&rType=crop&height=165&width=165.jpg
'Salarissen stijgen door toenemende druk op de Nederlandse arbeidsmarkt' http://executive-people.nl/item/517253/salarissen-stijgen-door-toenemende-druk-op-de-nederlandse-arbeidsmarkt.html De druk op de Nederlandse arbeidsmarkt neemt toe. Vooral in groeisectoren zoals de high tech industrie en de ICT-sector is door een licht economisch herstel een groeiende vraag naar arbeid. De vergrijzing in ons land zorgt daarnaast voor een afnemend arbeidspotentieel. De lonen in deze sectoren stijgen dan ook.

Dit blijkt uit de Hays Global Skills Index 2014 van recruitmentorganisatie Hays en Oxford Economics. Het onderzoek laat per land zien hoe groot de druk op de arbeidsmarkt is en de mate waarin een land wel of niet in staat is talent te leveren. Met de data wil Hays organisaties en overheden inzicht geven in de mismatches en knelpunten op de arbeidsmarkt.

Internationaal talent werven
De oplossing voor de toenemende druk op de Nederlandse arbeidsmarkt is volgens Hays tweeledig. Nederlandse bedrijven zouden meer moeten kijken naar het internationaal werven van talent, aangezien dit talent in Nederland simpelweg onvoldoende beschikbaar is. Daarnaast zou ook de flexibilisering van de arbeidsmarkt verder moeten worden doorgezet.

Nederland neemt volgens Hays in Europa een leidende positie in als het gaat om de flexibilisering van de arbeidsmarkt. De maatschappelijk discussie rond de flexmarkt zou dan ook moeten gaan over de wijze waarop ons land deze positie kan verstevigen in plaats van verzwakken.

Rapport
De Hays Global Skills Index 2014 kan hier worden gedownload.

]]>
Mon, 29 Sep 2014 12:44:16 +0200 'Salarissen stijgen door toenemende druk op de Nederlandse arbeidsmarkt' http://executive-people.nl/item/517253/salarissen-stijgen-door-toenemende-druk-op-de-nederlandse-arbeidsmarkt.html&field=Foto1&rType=crop&height=165&width=165.jpg
Bijna driekwart van de consultancybureaus wil op de cloud overstappen http://executive-people.nl/item/517249/bijna-driekwart-van-de-consultancybureaus-wil-op-de-cloud-overstappen.html De cloud is populair onder adviesbureaus. 73% van de grote wereldwijde consultancykantoren is van plan hun IT-omgeving komend jaar grotendeels naar de cloud te migreren. Bedrijven verwacht door de overstap vooral meer inzicht te krijgen in de belangrijke KPI's en hun bedrijfsprocessen effectiever te kunnen ondersteunen.

Dit blijkt het onderzoek 'Managing Your Consulting Firm for Growth' dat in opdracht van softwareleverancier Deltek is uitgevoerd door IDC. Veel adviesbureaus zijn van plan de overstap naar de cloud te maken. Maar liefst 73% van de respondenten noemt dit voor zijn consultancykantoor de belangrijkste prioriteit voor de komende 12 maanden. IDC is hierdoor niet verrast en stelt dat de cloud organisaties een duidelijke route biedt naar appmodernisering. De cloud helpt bedrijven schaarse middelen aan te wenden voor bedrijfskritische gebieden en uitdagingen op het gebied van bedrijfszichtbaarheid op te lossen.

Andere prioriteiten
Andere belangrijke prioriteiten voor de komende 12 maanden zijn:

 • Verbeteren van inzichten in belangrijke bedrijfsinformatie en financiële gegevens
 • Verbeteren van resource & project management systemen
 • Integratie van front en back office systemen
 • Implementatie van nieuwe geïntegreerde project-gebaseerde systemen

Het onderzoek heet ook gekeken naar IT-systemen die consultancybureaus gebruiken om hun business te managen. Opvallend veel adviesbureau gebruiken geen IT-systemen voor essentiële bedrijfsgebieden. Zo geeft 28% aan voor finance, 32% voor projectmanagement en 35% voor CRM geen IT-systemen in te zetten. Voor Talent Management (66%), Business Intelligence (67%) en Human Capital Management (77%) worden IT-systemen door nog veel minder adviesbureaus gebruikt.

]]>
Mon, 29 Sep 2014 10:57:47 +0200 Bijna driekwart van de consultancybureaus wil op de cloud overstappen http://executive-people.nl/item/517249/bijna-driekwart-van-de-consultancybureaus-wil-op-de-cloud-overstappen.html&field=Foto1&rType=crop&height=165&width=165.jpg
Public cloud infrastructure-as-a-service markt heeft het moeilijk http://executive-people.nl/item/517212/public-cloud-infrastructure-as-a-service-markt-heeft-het-moeilijk.html Public cloudaanbieders zoals Amazon (AWS) kunnen het de komende periode knap lastig krijgen. De bedrijven scoren meer omzet, maar ook steeds meer verlies, aldus Canalys ceo Steve Brazier. "De public cloud infrastructure-as-a-service markt heeft het moeilijk."

Brazier maakt zich zorgen over de aanbieders in de public infrastructure-as-a-service markt. Er wordt weliswaar honderden miljoen dollars aan investeringen gedaan, maar er worden nauwelijk zwarte cijfers gerapporteerd. Zo liepen de kosten bij Amazon Web Services (AWS) op tot 2 miljard dollar. Dit kwartaal verwacht AWS een verlies van 410 tot 810 miljoen dollar. Amazon's capital expenditure bedroeg afgelopen kwartaal 1,29 miljard dollar, meer dan de omzet.

Naar verluidt hebben Google en Microsoft ook te kampen met hoge kosten, aldus Brazier. Hij waarschuwt channel partners daarom voorzichtig te zijn als ze zaken doen op het gebied van public cloud. Sommige cloudaanbieders zoals Rackspace proberen zelf de public infrastructure-as-a-service markt te verlaten, aldus Brazier.

Brazier zegt verder dat business modellen voor software-as-a-service resellers niet altijd betere business oplevert, zoals Office 365. Bij een on-premise Office licentie was er sprake van een marge van bijna 100 procent, dat is nu minder. Ook partijen zoals salesforce.com mogen aanzienlijk meer omzet scoren, maar winst maken ze niet, aldus Brazier. "Salesforce.com, dat al 13 kwartalen verlies draait, is een 'briljante marketing machine'."

Witold Kepinski

]]>
Mon, 29 Sep 2014 08:28:35 +0200 Public cloud infrastructure-as-a-service markt heeft het moeilijk http://executive-people.nl/item/517212/public-cloud-infrastructure-as-a-service-markt-heeft-het-moeilijk.html&field=Foto1&rType=crop&height=165&width=165.jpg
Crisis Oekraïne, Syrië en Irak niet goed voor economisch herstel http://executive-people.nl/item/517205/crisis-oekraa-macr-ne-syria-laquo-en-irak-niet-goed-voor-economisch-herstel.html De financiële crisis in Europa is vrijwel over, maar bandhaarden in Oekraïne, Syrië en Irak kunnen een spoedig herstel van economische groei verzwakken. Dit zei Steve Brazier (foto), ceo van marktonderzoeksbureau Canalys, tijdens het Canalys Channels Forum in Cannes.

Volgens Brazier leeft de IT-markt op dankzij channel partners, een betere economie en de erkenning dat de nieuwe pc’s die werken op Intel processors en Windows systemen, desktops en notebooks, een belangrijke 'form factor' zijn. Dat komt door de vervanging van Windows XP systemen. En consolidatie van pc-aanbieders, waarbij Samsung en Sony exit gingen. De channel business groeit in Europa met 8 tot tien procent per jaar.

Migraties naar Windows Server 2013

De cloud business, die vaak direct verkoopt aan eindklanten, heeft de groei van channel business niet kunnen tegenhouden. Volgens Brazier groeide de channel sterk doordat Dell en EMC, die vroeger vooral direct verkochten, nu haast maken om zo veel mogelijk via channel partners te verkopen. Dat biedt gunstige perspectieven voor distributeurs en service providers. On-premise hardware en software is in trek, zo wordt er meer vraag naar servers verwacht door de migratie van Windows Server 2003 naar Windows Server 2013.

Gesnuffel

De IT-business zit in de EMEA-regio in de lift, maar de brandhaarden Oekraïne, Syrië en Irak kunnen roet in het eten gooien, zo waarschuwt Brazier. De toenemende spanningen tussen Rusland en West-Europa doen het ook niet goed. De West-Europese sancties treffen de Russische IT-business. Aan de andere kant zijn er tegenreacties, zoals van China die bepaalde Amerikaanse hardware-leveranciers in de ban doen, nadat NSA-medewerker Snowden meldde hoe de Amerikaanse overheid het wereldwijde internet besnuffelt. Dat leidt ook tot tegenreacties van bevriende naties, zoals in Duitsland en Zwitserland die hun datacenters afschermen tegen buitenlands gesnuffel, onder andere met medewerking van Deutsche Telecom. Apple en Google reageren door standaard encryptie te leveren in hun smartphones zoals Android L en iOS 8. "Bedrijven maken zich zorgen om de beveiliging van hun data en dat is een uitgelezen kans voor channel partners", aldus Brazier. ”Security staat bovenaan het lijstje van een cio.”

Deflatie gevaar

Brazier waarschuwde ook voor mogelijke deflatie in Europa, omdat de prijzen van fruit sterk dalen door de Russische sancties. Verder is Rusland de grootste leverancier van energie aan de EU, en veel datacenters, grootgebruikers van energie, zijn daar afhankelijk van. Meer sancties zouden leiden tot verdere vertraging van economisch herstel in EU-landen. Een zwakke euro kan leiden tot duurdere IT-producten omdat die in dollars zijn geprijsd. Maar aan de andere kant: geen paniek, de euro staat sterker dan tijdens de jaren van financiële crisis, aldus Brazier.

Door: Witold Kepinski

]]>
Sun, 28 Sep 2014 21:38:09 +0200 Crisis Oekraïne, Syrië en Irak niet goed voor economisch herstel http://executive-people.nl/item/517205/crisis-oekraa-macr-ne-syria-laquo-en-irak-niet-goed-voor-economisch-herstel.html&field=Foto1&rType=crop&height=165&width=165.jpg
'Wereldwijde big data-markt groeit de komende jaren hard' http://executive-people.nl/item/517200/wereldwijde-big-data-markt-groeit-de-komende-jaren-hard.html De wereldwijde markt voor big data maakt de komende jaren een flinke groei door. De markt is naar verwachting in 2018 48,3 miljard dollar waard, aanzienlijk meer dan de 6,3 miljard dollar die de markt in 2012 waard was. De markt maakt een jaar-op-jaar groei van 40,5% door gedurende deze periode.

Dit blijkt uit onderzoek van Transparency Market Research. Noord-Amerika is op dit moment de grootste markt voor big data ter wereld en is goed voor 54,5% van de wereldwijde markt. Het onderzoeksbureau verwacht dat deze regio zijn leidende positie de komende jaren vasthoudt. Europa volgt op de tweede plaats.

Vier segmenten
Binnen de markt voor big data identificeert Transparency Market Research vier segmenten: softwareproducten en -diensten, opslagapparatuur en randapparatuur. Softwareproducten en -diensten is het belangrijkste segment van de markt en is goed voor 50% van de omzet. Het segment voor storage-apparatuur groeit echter het sterkst en maakt tot 2018 een jaar-op-jaar groei van 45,3% door.

De groei in de big data-markt wordt volgens het onderzoeksbureau met name aangedreven door de enorme hoeveelheid data die in allerlei marktsegmenten door bedrijven worden verzameld. Transparency Market Research verwacht dat de hoeveelheid data de komende jaren alleen maar blijft toenemen, wat ook terug te zien is in de groei van de big data-markt.

Andere onderzoeken
Transparency Market Research is niet de enige partij die voorspelt dat de markt voor big data de komende jaren een harde groei gaat doormaken. Ook IDC en SNS Research voorspelde dit onlangs na onderzoek. Onderzoek van Keala en The METISfiles toonde vorig jaar nog aan dat de markt ook in Nederland hard groeit.

]]>
Sun, 28 Sep 2014 11:41:47 +0200 'Wereldwijde big data-markt groeit de komende jaren hard' http://executive-people.nl/item/517200/wereldwijde-big-data-markt-groeit-de-komende-jaren-hard.html&field=Foto1&rType=crop&height=165&width=165.jpg
Iron Mountain: 'Gebruikers zouden belangrijke informatie zelf moeten beschermen' http://executive-people.nl/item/517076/iron-mountain-gebruikers-zouden-belangrijke-informatie-zelf-moeten-beschermen.html Bedrijfsinformatie levert de meeste toegevoegde waarde op wanneer die in handen is van marketing of klantenservice. Minder dan 1% van het Europese midden- en grootbedrijf is echter van mening dat deze afdelingen ook verantwoordelijk zijn voor de bescherming van deze data en worden dan ook niet gewezen op risicovol gedrag. De verantwoordelijk blijft in de meeste gevallen bij de IT-afdeling liggen.

Dat blijkt uit onderzoek van informatiemanager Iron Mountain met PwC. 62% van het Europese midden- en grootbedrijf is van mening dat de marketingafdeling waardevolle informatie uit de bedrijfsinformatie kan destilleren. 46% denkt dat ook de klantenservice daar baat bij heeft. Minder dan 1% stelt dat deze afdelingen ook hun verantwoordelijkheid hebben bij de bescherming van die hoogwaardige bedrijfsinformatie. Iron Mountain stelt dat veel organisaties zich er bij het openzetten van de toegangspoorten tot hun bedrijfsinformatie niet bewust van zijn dat dit ook aan de gebruikerskant grote informatierisico´s met zich meebrengt.

IT-afdeling blijft verantwoordelijk
De Risk Maturity Index 2014 van Iron Mountain met PwC wijst uit dat de meeste bedrijven verwachten dat de IT-afdeling marketing- en klantgerichte afdelingen vrije toegang geeft tot data. 60% van de respondenten stelt dat dit noodzakelijk is om hen te ondersteunen bij het openbreken van markten en het werven van klanten. Eveneens 60% wil met de toegang tot data de klantenservice ondersteunen en verbeteren. 39% van de respondenten stelt echter dat de IT-afdeling eindverantwoordelijk is en blijft voor de informatiebeveiliging. De gebruikers zijn volgens deze groep dus niet verantwoordelijk voor de veiligheid van data, wat IT-afdelingen in een lastig parket bent.

Deze situatie vraagt om 'Integrale Informatieveiligheid'. Dit is een bedrijfsbrede aanpak en samenwerking om:
bedrijfsinformatie als productiemiddel adequaat veilig te stellen

 • de concurrentiepositie te beschermen
 • te voldoen aan wet- en regelgeving
 • reputatieschade te voorkomen

Gebruikers van bedrijfsinformatie zijn volgens Iron Mountain nadrukkelijk onderdeel van deze aanpak. Zij hebben immers de kennis, ervaring en rol die noodzakelijk is voor een optimale informatiebescherming.

Onderliggend risicogedrag
Iron Mountain waarschuwt dat bedrijven het onderliggende risicogedrag echter vooralsnog niet onderkennen. Denk hierbij aan het meenemen van bedrijfsinformatie van de werkvloer om thuis of tijdens onderweg verder aan te werken. Iron Mountain waarschuwt dat dit soort gedrag voor aanzienlijk beveiligingsrisico´s zorgt.

Het bedrijf wijst ook op eerder onderzoek, waaruit blijkt dat juist marketeers bovengemiddeld vaak bedrijfsgevoelige informatie meenemen. Eén op de drie (35%) werkt daarmee twee tot vier keer per werk vanuit huis. Hetzelfde percentage werkt daarmee tijdens het forenzen. Daarnaast gebruikt 48% van de marketing-medewerkers vaak persoonlijke e?mailadressen om documenten te verzenden, waarbij 12% gebruik maakt van onbeveiligde draadloze netwerken. Benutte bedrijfsinformatie wordt tot overmaat van ramp door 28% buiten het kantoor achteloos weggegooid.

Bewustzijn en beleid
Jeroen Strik van Iron Mountain zegt: "De Information Risk Maturity Index 2014 die we met PwC hebben opgezet, laat zien dat bedrijven die willen profiteren van hun waardevolle bedrijfsinformatie worstelen met de veiligheid daarvan. Het bleek dat slechts een derde van de Europese kantoormedewerkers beveiligde toegang heeft wanneer zij op afstand werken. Wij adviseren Integrale Informatieveiligheid, om maximaal te profiteren tegen minimale risico´s. De IT-afdeling behoudt daarbij een grote verantwoordelijkheid. Maar de gebruikers zelf krijgen ook hun aandeel in die verantwoordelijkheid. Aan Integrale Informatieveiligheid gaat wel eerst de bewustwording van risicogedrag vooraf."

]]>
Thu, 25 Sep 2014 13:58:03 +0200
FiberLink: 'Bedrijven wissen per jaar 10 tot 20% van de mobiele apparaten' http://executive-people.nl/item/517010/fiberlink-bedrijven-wissen-per-jaar-tot-van-de-mobiele-apparaten.html Bedrijven wissen per jaar gemiddeld 10 tot 20% van alle mobiele apparaten die binnen hun organisatie worden gebruikt. Afhankelijk van de werkwijze die bedrijven kiezen wordt hierbij alle data of een deel van de data van de apparaten verwijderd.

Dit concludeert FiberLink, onderdeel van IBM. FiberLink beheert via zijn MaaS360-platform miljoenen mobiele apparaten voor zakelijke klanten. Het bedrijf heeft de gegevens van 130.000 van deze apparaten geanalyseerd. Het kunnen wissen van mobiele apparaten is voor bedrijven een belangrijke functie. Door de Bring Your Own Device (BYOD)-trend werken steeds meer werknemers binnen een bedrijf met hun eigen mobiele apparaat. Ook allerlei bedrijfsdata komt hierdoor op de mobiele apparaten terecht. Dit kan risico's opleveren indien een werknemer het bedrijf verlaat. Het kunnen wissen van de apparaten van zo'n medewerker biedt uitkomst.

Interessant voor ieder bedrijf
De analyse van FiberLink wijst uit dat de aard en omvang van een bedrijf niets uitmaakt voor de wijze waarop bedrijven met een 'remote wipe' omgaan. Alle bedrijven die deze mogelijkheid hebben maken veelvuldig gebruik van de feature. In tweederde van de gevallen werd data slechts gedeeltelijk verwijderd. In dit geval is zakelijke data hoogstwaarschijnlijk gescheiden gebleven van privé-data. Bij de overige apparaten werd alle data van de apparaten verwijderd.

Bedrijven lijken overigens niet happig te zijn op werknemers die hun iPhone of iPad jailbreaken of Android-apparaat rooten. Indien medewerkers deze stap nemen kiezen veel bedrijven ervoor het apparaat op afstand te wissen. In 49% van de gevallen gebeurt dit geheel automatisch zonder tussenkomst van professionals. In de overige 51% van de gevallen wordt het wissen handmatig uitgevoerd.

]]>
Wed, 24 Sep 2014 14:08:24 +0200 FiberLink: 'Bedrijven wissen per jaar 10 tot 20% van de mobiele apparaten' http://executive-people.nl/item/517010/fiberlink-bedrijven-wissen-per-jaar-tot-van-de-mobiele-apparaten.html&field=Foto1&rType=crop&height=165&width=165.jpg
IDC: 'Europese big data-markt loopt achterstand op Amerikaanse markt steeds verder ... http://executive-people.nl/item/517009/idc-europese-big-data-markt-loopt-achterstand-op-amerikaanse-markt-steeds-verder-in.html De Europese markt voor big data haalt de Amerikaanse markt steeds verder in. Vooral een tekort aan vaardigheden en zorgen over databeveiliging op de Amerikaanse markt zijn hierachter de grote drijfveren. Dit concludeert IDC.

De big data-markt in Europa heeft het lange tijd moeilijk gehad. Vooral de economische problemen in de Europa in combinatie met de kleinere datasets die Europese bedrijven verzamelen zijn hiervoor aanleiding geweest. Een bijkomend probleem is Europese wetgeving, die de omarming van big data niet altijd bevorderd. Een voorbeeld is het 'recht om vergeten te worden'. "Het juridische principe van het recht om vergeten te worden snijdt in het hart van de mogelijkheid die bedrijven hebben om geanonimiseerde data te verzamelen. Indien een bedrijf verzamelde data niet via big data tools voor zakelijke doeleinden kan inzetten heeft dit een impact op de waarde van deze data", legt IDC uit in een verklaring.

Groei op West-Europese big data-markt
Ondanks deze factoren voorspelt IDC echter wel een groei op de West-Europese big data-markt. Naar verwachting groeit de waarde van de big data-markt van 2,3 miljard dollar in 2013 naar 2,9 miljard dollar tegen het eind van 2014. In 2018 is deze waarde naar verwachting zelfs opgelopen tot 6,8 miljard dollar. De jaar-op-jaar groei komt tot 2018 hierdoor uit op 24,6%. De markt blijft de komende jaren dus flink groeien.

De big data-markt kan volgens IDC verdeelt worden in verschillende segmenten: infrastructuur, software en diensten. Infrastructuur bestaat in dit geval uit servers, storage en netwerkapparatuur. Het segment storage is verantwoordelijk voor het overgrote deel van de investeringen in infrastructuur. Bedrijven investeerde in 2013 536 miljoen dollar in storage, terwijl 314 miljoen dollar werd uitgegeven aan servers. Het segment software was in 2013 goed voor een omzet van 698 miljoen dollar, terwijl bedrijven wereldwijd 593 miljoen dollar uitgaven aan diensten. "Ondanks de latere adoptie lopen West-Europese organisaties hun achterstand op Amerikaanse tegenhangers op het gebied van analytische volwassenheid hard in", concludeert IDC.

De Benelux doet het goed
Binnen Europa is de Benelux één van de regio's die het best presteert. "Het Verenigd Koninkrijk, de Benelux en Noordse landen omarmen big data het snelst, al lopen Duitsland en Frankrijk deze achterstand snel in. Zuid-Europese landen blijven echter achterlopen", aldus het onderzoeksbureau.

]]>
Wed, 24 Sep 2014 10:57:59 +0200 IDC: 'Europese big data-markt loopt achterstand op Amerikaanse markt steeds verder in' http://executive-people.nl/item/517009/idc-europese-big-data-markt-loopt-achterstand-op-amerikaanse-markt-steeds-verder-in.html&field=Foto1&rType=crop&height=165&width=165.jpg
Digitaal volwassen worden is voor driekwart van de managers prioriteit http://executive-people.nl/item/516958/digitaal-volwassen-worden-is-voor-driekwart-van-de-managers-prioriteit.html Managers hebben vertrouwen in de toekomst. 71% van de senior managers verwacht dat hun organisatie binnen vijf jaar digitaal volwassen is. Digitale volwassenheid, waarbij geavanceerde tools worden gebruikt om de organisatie aan te sturen én organisaties technologie en digitale processen omarmen, is voor 77% van de bedrijven een prioriteit.

Dit blijkt uit onderzoek in opdracht van Ricoh dat is uitgevoerd door Coleman Parkes onder business leader in Europa en het Midden-Oosten. Het wijdverspreide optimisme staat in scherp contrast met de houding van slechts een jaar geleden ten opzichte van digitale transformatie. 63% van de managers vond een jaar geleden dat hun organisatie nog lang niet klaar was voor digitale transformatie.

Reden voor brede optimisme
Deze grote verandering in perceptie kan verschillende oorzaken hebben. Ricoh kijkt onder andere naar de snelle groei van technologische mogelijkheden, in combinatie met het toenemende besef dat technologie en op technologie gebaseerde processen kunnen resulteren in commerciële voordelen.

De kosten wordt door 68% van de ondervraagden als grootste obstakel gezien voor het digitaal volwassen worden. Besluitvormers erkennen echter ook de financiële voordelen. 73% van de business leader verwacht dat digitale volwassenheid leidt tot meer winst. 62% denkt voor de aantrekkingskracht van het bedrijf op potentiële investeerders te vergroten. 80% verwacht bedrijfsprocessen te versnellen, 70% zijn concurrentievoordeel te vergroten en 69% de besluitvorming te versnellen.

Zorgen
Er is echter ook reden voor zorgen. Zo lijkt er onder senior managers sprake te zijn van overmoed over het vermogen om digitaal volwassen te worden. De helft van de ondervraagden geeft aan tegen de volgende obstakels aan te lopen bij het bereiken van digitale volwassenheid:

 • Het veranderen van de huidige manier waarop de organisatie werkt om bij te blijven met nieuwe technologie
 • Het in lijn brengen van technologie, processen en werkwijzen
 • Het onvermogen om het doel 'digitale volwassenheid' alleen, zonder hulp van een externe partner, te bereiken

'Digitaal volwassen worden gaat niet vanzelf'
Mark Boelhouwer, CEO bij Ricoh Nederland, stelt: “Binnen een jaar is digitale volwassenheid een bron van optimisme voor ondernemingen geworden. Met de snelheid van technologische veranderingen en de ongekende sterkte van de daaraan gekoppelde verwachtingen, wordt digitale volwassenheid voor organisaties 'de nieuwe norm'. Dat gaat niet vanzelf. Men zal de genoemde obstakels moeten aanpakken én change management moeten toepassen om deze nieuwe norm te bereiken en de vele voordelen van digitale volwassenheid te benutten."

"Het regelmatig herzien van processen, het verbeteren van werkwijzen en het integreren van nieuwe technologieën staan centraal bij het realiseren van deze doelstelling. Voor veel bedrijven kan digitale volwassenheid op korte termijn al een essentieel strategisch voordeel opleveren en een belangrijke factor zijn voor het vergroten van de aantrekkingskracht van de organisatie, de reputatie en de winst op de lange termijn", besluit Boelhouwer.

]]>
Tue, 23 Sep 2014 11:59:10 +0200 Digitaal volwassen worden is voor driekwart van de managers prioriteit http://executive-people.nl/item/516958/digitaal-volwassen-worden-is-voor-driekwart-van-de-managers-prioriteit.html&field=Foto1&rType=crop&height=165&width=165.jpg
Mobile advertising breekt definitief door http://executive-people.nl/item/516948/mobile-advertising-breekt-definitief-door.html De omzet in display advertising is voor het eerst sinds de economische crisis met dubbele cijfers gestegen. Deze vorm van online adverteren groeide het eerste halfjaar van 2014 met 16% ten opzichte van dezelfde periode in 2013. Binnen display is mobile met een groei van 72% het snelstgroeiende medium en breekt daarmee definitief door. Dit blijkt uit de Online Ad Spend Study die Deloitte uitvoerde in opdracht van IAB Nederland, de brancheorganisatie voor de digitale advertising en interactieve marketingindustrie.

De aantrekkende economie en verschuivingen in marketingbudgetten van traditionele naar online media zorgen waarschijnlijk voor de sterke groei in display advertising. Mobile advertising is binnen display het snelstgroeiende platform, met een groei van maar liefst 72% ten opzichte van het eerste half jaar 2013. Joris van Heukelom, voorzitter van IAB Nederland licht toe: “De doorbraak van mobile advertising is definitief. Toch worden de mogelijkheden die er op vlak van digitale marketing zijn, nog maar mondjesmaat benut. Ik verwacht dat deze groei dus ook nog enkele jaren kan aanhouden. Het blijft hierin cruciaal om het adverteerders zo makkelijk mogelijk te maken de kracht van dit nieuwe kanaal te ontdekken en als marketingkanaal in te zetten.”

Video advertising neemt toevlucht
Binnen display advertising is video het snelstgroeiende format. Het afgelopen halfjaar groeide de omzet van online adverteren via video’s met 46% ten opzichte van het eerste halfjaar in 2013. Roel van Rijsewijk, partner bij Deloitte Digital verklaart: “Hoge kwaliteit video is een van de beste manieren van brand advertising op het internet. Consumenten bekijken content steeds meer online en daarmee wordt video advertising een steeds interessanter alternatief voor adverteren op televisie. We zien dan ook dat video hard groeit en de verwachting is dat deze groei voorlopig doorzet.”

Programmatic Trading groeit
Niet alleen display advertising groeit, maar ook de totale online advertentiemarkt laat een sterke groei zien. In het eerste halfjaar van 2014 is de markt met 14% gegroeid en dit resulteerde in een omzet van 701 miljoen euro. Van Rijsewijk vervolgt: “We zien dat de gehele markt, ook de lokale spelers, een sterke groei laten zien. Dit wordt onder andere veroorzaakt door verschillende, technologische ontwikkelingen, zoals Programmatic Trading, waardoor internetuitgevers met grotere groepen adverteerders kunnen handelen. Bijna een derde van de display advertentiebestedingen wordt inmiddels via een geautomatiseerd platform verhandeld.”

Over het onderzoek

Voor de halfjaarresultaten van de Online Ad Spend Study 2014 zijn in opdracht van IAB Nederland

31 grote Nederlandse internetuitgevers ondervraagd. De studie is uitgevoerd door Deloitte Digital. Deloitte Digital richt zich onder andere op de impact van digitale kanalen op het business model van bedrijven.

]]>
Tue, 23 Sep 2014 11:02:06 +0200 Mobile advertising breekt definitief door http://executive-people.nl/item/516948/mobile-advertising-breekt-definitief-door.html&field=Foto1&rType=crop&height=165&width=165.jpg
Ieder uur pauzeren komt productiviteit ten goede http://executive-people.nl/item/516847/ieder-uur-pauzeren-komt-productiviteit-ten-goede.html Wie productief wil werken heeft pauzes nodig. Na 52 minuten gewerkt te hebben zouden medewerkers hun computer voor 17 minuten links moeten laten liggen om optimaal productief te zijn. Dit blijkt uit onderzoek van DeskTime, leverancier van oplossingen voor het beheren van productiviteit.

"De reden dat de meest productieve 10% van de gebruikers het meeste werk kunnen verzetten gedurende een relatief korte periode tijd is dat deze gebruikers werktijden behandelen als sprints", schrijft Julia Gifford op het blog van DeskTime. Het bedrijf baseert zijn uitspraken op cijfers van gebruikers van haar productiviteitssoftware.

Goed uitrusten
Door een pauze te nemen zorgen medewerkers er volgens DeskTime voor dat zij goed uitrusten. Door de computer links te laten liggen kunnen werknemers zich losmaken van het werk waar zij mee bezig waren en het hoofd leeg maken. Zodra zij weer aan de slag gaan kunnen zij vervolgens een optimale productiviteit realiseren.

Het bedrijf meldt dat de meest productieve werknemers per werkdag doorgaans niet acht volle uren werken. De truc om meer werk te kunnen verzetten zou dan ook niet liggen in langer werken, maar juist slimme werken met meer pauzes. Dit komt de productiviteit ten goede, waardoor werknemers aan het einde van de dag meer werk hebben verzet dan medewerkers die geen pauzes hebben genomen en meer uren hebben gedraaid.

Het beste werk afleveren
"Door de tijd te nemen uw brein te laten rusten, spieren te ontspannen, benen te strekken en uw ogen te ontlasten doet u niet alleen uw lichaam en welzijn een plezier, maar creëert u ook een positie waarin u het beste werk kunt afleveren. Is uw baas het hier niet mee eens? Stuur hem dan simpelweg deze link", aldus Gifford in de blogpost.

]]>
Mon, 22 Sep 2014 09:26:09 +0200 Ieder uur pauzeren komt productiviteit ten goede http://executive-people.nl/item/516847/ieder-uur-pauzeren-komt-productiviteit-ten-goede.html&field=Foto1&rType=crop&height=165&width=165.jpg
40% van de werknemers vindt opleidingsmogelijkheden van werkgever onduidelijk http://executive-people.nl/item/516833/van-de-werknemers-vindt-opleidingsmogelijkheden-van-werkgever-onduidelijk.html 40% van de werknemers vindt de opleidingsmogelijkheden die werkgevers bieden onduidelijk. Met name de in ICT en dienstverlenende sector zijn werknemers hierover ontevreden. 59% vindt geen overzicht van opleidingen, trainingen of cursussen bij werkgever en 57% zegt niet over opleidingsbudget vanuit werkgever te beschikken.

Dit blijkt uit een onderzoek van NIDAP, uitgevoerd in samenwerking met Springest, een opleidingsvergelijkingssite en online leercatalogus voor organisaties van Nederland. Meer dan 3.000 werknemers die zich oriënteerden op een opleiding namen deel aan de enquête. Veel werknemers blijven naast werk doorleren om te anticiperen op de veranderde arbeidsmarkt door bijvoorbeeld de snel veranderende marktvraag in de ICT. 31% van de werknemers geeft aan bezig te zijn met een opleiding, terwijl 41% het afgelopen jaar een opleiding heeft afgerond.

Geen overzicht van opleidingen
Volgens de meeste werknemers (60%) is er bij hun werkgever geen overzicht beschikbaar van opleidingen, trainingen of cursussen die zij kunnen volgen. In de ICT, farmacie en dienstverlening vindt men de mogelijkheden het minst duidelijk. Alleen bij de overheid vinden werknemers hun mogelijkheden vaker duidelijk: tot 70% (bij de provincies) meent hier wel goed op de hoogte te zijn.

Dit jaar besloot 17,9% na zijn oriëntatie op een opleiding toch nog niet verder te leren naast zijn baan. Vorig jaar was dit nog 21,4%. Deze groep geeft vooral aan een te hoge werkdruk te ervaren, geen tijd te hebben of geen budget beschikbaar te hebben. Op de vierde plaats staat het niet kunnen vinden van een passende opleiding. Een hoger salaris is overigens geen motivatie om door te leren. In de meeste gevallen wordt er geen salarisstijging verwacht met het volgen van een opleiding. Vrouwen verwachten dit het minst vaak (23% van de vrouwen tegenover 28% van de mannen), maar als zij hier wel op rekenen, verwachten zij een groter verschil (18 tegenover 15% verwachte salarisverhoging).

Scholingsrecht
26% verwacht door de invoering van het scholingsrecht in de nieuwe Wet Werk en Zekerheid meer opleidingskansen te krijgen. De grootste groep (50%) verwacht echter dat de situatie gelijk blijft. 80% van de werknemers is van mening dat doorleren de verantwoordelijkheid van de werknemer blijft en verwacht niet dat de wet hier iets aan zal veranderen.

Gemiddeld zijn werknemers bereid 18 uur per week aan een opleiding te besteden. Opvallend is dat lager opgeleide werknemers gemiddeld bereid zijn hier meer uren per week in te steken. Ook vrouwen en mensen die kinderen hebben zijn bereid hier meer tijd aan te spenderen. Mensen in de leeftijdscategorie 46 tot 55 willen met 24 uur per week de meeste uren investeren.

Opleidingsbudget
57% van de werknemers geeft aan geen opleidingsbudget te hebben. 18% weet niet of hij hier aanspraak op maakt. Vorig jaar bleef 40% van het opleidingsbudget van werkgevers echter onbesteed. Ruben Timmerman, oprichter van Springest: “Er lijkt nog een hoop winst te behalen op dit gebied als werkgevers duidelijker communiceren over de mogelijkheden die zij bieden. Daarnaast is de fiscale aftrekbaarheid van opleidingskosten een punt waarover werknemers beter geïnformeerd kunnen worden.”

]]>
Sun, 21 Sep 2014 10:44:33 +0200 40% van de werknemers vindt opleidingsmogelijkheden van werkgever onduidelijk http://executive-people.nl/item/516833/van-de-werknemers-vindt-opleidingsmogelijkheden-van-werkgever-onduidelijk.html&field=Foto1&rType=crop&height=165&width=165.jpg
Oracle: hoogste tijd voor enterprise mobility strategie http://executive-people.nl/item/516694/oracle-hoogste-tijd-voor-enterprise-mobility-strategie.html Volgens een wereldwijd onderzoek van Oracle toont aan dat werknemers over de hele wereld enthousiaster zijn dan ooit om op een mobiele, flexibele manier te kunnen werken. Ze zijn ervan overtuigd dat ze hierdoor productiever zijn. De meerderheid van de organisaties heeft mobiel werken echter nog niet omarmd.

Uit het onderzoek blijkt dat werkgevers het risico lopen dat steeds meer medewerkers mobiel werken zonder hun input en begeleiding. Bedrijven hebben dan ook te maken met uitdagingen op het gebied van integratie en beveiliging. Om dit probleem aan te pakken, moedigt Oracle managers aan de rem los te laten en in plaats hiervan te garanderen dat mobiel werken efficiënt, veilig en volgens de regels van de organisatie geïmplementeerd wordt.

Oracle meldt de volgende onderzoeksfeiten:

Over de hele wereld omarmen werknemers het concept van mobiel werken en zij vinden dat ze hierdoor productiever zijn.

68 procent van de respondenten geeft aan liever op een mobiele, flexibele manier te werken.

Meer dan de helft (53 procent) vindt dat mobiel en flexibel werken hen productiever maakt.

Volgens werknemers zijn werkgevers echter minder enthousiast over de mobiele revolutie. Sommigen proberen actief een rem te zetten op het gebruik binnen hun organisatie.

Minder dan een kwart van de respondenten (24 procent) zegt dat zijn werkgever mobiel werken stimuleert.

21 procent van de respondenten geeft aan dat zijn werkgever actief probeert het aantal applicaties en de data die een werknemer kan benaderen vanaf zijn mobiele telefoon te beperken.

Ondanks het gebrek aan enthousiasme bij werkgevers toont het onderzoek ook aan dat het beperken van mobiel werken niet effectief is. Werknemers blijken zelf manieren te vinden om toch mobiele oplossingen op het werk te gebruiken.

Slechts achttien procent van de respondenten vindt dat zijn bedrijf datgene wat je met een mobiel apparaat kunt doen, effectief beheert.

Vijftien procent van de ondervraagden zegt zelf een manier gevonden te hebben om zijn mobiele apparaat te gebruiken voor werk, dus zonder hulp of tussenkomst van de werkgever.

Meer dan de helft (56 procent) geeft aan meer mobiel te werken dan twee jaar geleden.

Veertig procent denkt dat mobiliteit in de komende twee jaar nog meer geïntegreerd wordt in zijn werk.

]]>
Thu, 18 Sep 2014 15:19:04 +0200 Oracle: hoogste tijd voor enterprise mobility strategie http://executive-people.nl/item/516694/oracle-hoogste-tijd-voor-enterprise-mobility-strategie.html&field=Foto1&rType=crop&height=165&width=165.jpg
'Omarmen van nieuwe technologieën zorgt voor betere bedrijfsresultaten' http://executive-people.nl/item/516687/omarmen-van-nieuwe-technologiea-laquo-n-zorgt-voor-betere-bedrijfsresultaten.html Het vroegtijdig omarmen van nieuwe technologieën leidt tot betere bedrijfsresultaten. Zogeheten 'IT pioneers', bedrijven die geloven in de voordelen van het gebruik van nieuwe technologieën, hebben een grotere kans in hun sector wat betreft omzetgroei en marktpositie een leidende rol te spelen dan bedrijven die nieuwe technologieën links laten liggen.

Dit blijkt uit het onderzoek 'The Digital Dividend: First Mover Advantage' van de Harvard Business Review Analytic Services in opdracht van Verizon Enterprise Solutions. 22% van de bedrijven geeft aan door de adoptie van nieuwe technologieën een omzetgroei van meer dan 30% te hebben gerealiseerd. Dit is twee keer zoveel als de groei die bedrijven die als 'volgers' worden geclassificeerd hebben gerealiseerd. Bedrijven die als 'terughoudend' worden getypeerd zagen hun omzet gemiddeld met zo'n 10% stijgen.

Innovatie en groei aandrijven
Van de 672 ondervraagde bedrijven wordt 34% gezien als 'IT pioneer', 35% als 'volger' en 30% als 'terughoudend'. 75% van de respondenten geeft aan IT te zien als een investering die helpt innovatie en groei aan te drijven. 54% van de IT pioneers stelt dat technologie een belangrijke wijziging heeft aangebracht in hun business modellen. 52% heeft de producten en diensten die zij leveren aangepast nadat nieuwe technologie werd omarmd.

Bedrijven gebruiken allerlei soorten technologie. 73% van de bedrijven maakt gebruik van de cloud, terwijl 61% mobiliteit in grote mate heeft omarmd. 83% van de organisaties zet social media en collaboratietools in, terwijl 20% veel gebruik maakt van M2M-oplossingen.

Continu innoveren
"Organisaties moeten continu innoveren om concurrenten voor te blijven. Dit onderzoek toont aan dat technologie een belangrijke drijfveer is voor bedrijfsgroei" zegt Tony Recine, chief marketing officer bij Verizon Enterprise Solutions. "Het onderzoek van HBR-Analytic Services toont aan dat de vijf belangrijke technologieën bedrijven helpen groei aan te drijven, nieuwe business modellen te ontwikkelen en de manier te veranderen waarop bedrijven interactie hebben met klanten. De waarde van deze nieuwe technologieën ligt echter niet wat zij in hun eentje kunnen realiseren, maar in hun gecombineerde kracht als holistische oplossing."

]]>
Thu, 18 Sep 2014 14:11:08 +0200 'Omarmen van nieuwe technologieën zorgt voor betere bedrijfsresultaten' http://executive-people.nl/item/516687/omarmen-van-nieuwe-technologiea-laquo-n-zorgt-voor-betere-bedrijfsresultaten.html&field=Foto1&rType=crop&height=165&width=165.jpg
Verkrijgen van inzichten uit big data blijkt grote uitdaging voor bedrijven http://executive-people.nl/item/516686/verkrijgen-van-inzichten-uit-big-data-blijkt-grote-uitdaging-voor-bedrijven.html Bedrijven lopen tegen allerlei uitdagingen aan op het gebied van big data. De belangrijkste uitdaging is het verkrijgen van inzichten uit big data, wat door 43% van de ondervraagde bedrijven als grootste uitdaging wordt genoemd. De slechte kwaliteit van verzamelde data is voor 23% van de organisaties de grootste uitdaging.

Dit blijkt uit onderzoek van Avention, leverancier van business information-oplossingen. IDG Connect ondervroeg voor het onderzoek 300 medewerkers van Amerikaanse organisaties. Naast het verkrijgen van inzichten uit big data en de slechte kwaliteit van data noemen organisaties ook andere uitdagingen. Denk hierbij aan:

 • Het werken met een overvloed van data (12%)
 • Overweg kunnen met de grote hoeveelheid databronnen (7%)
 • De tijd die het kost om een datalijst op te stellen beperken (5%)
 • Onnauwkeurige verouderde data filteren uit datasets (4%)
 • De tijd die wordt besteed aan databeheer ten opzichte van verkoop (7%)

Nauwkeurige data is niet voldoende
Simpelweg toegang hebben tot nauwkeurige data is voor bedrijven niet voldoende om hun bedrijfsvoering te verbeteren. De grootste uitdaging waar bedrijven mee te maken krijgen is dan ook beschikbare data op een dusdanige manier gebruiken dat de organisatie hierdoor groeit. Denk hierbij aan meer sales leads van goede kwaliteit, een hogere ROI op marketinguitingen en de mogelijkheid belangrijke trends te identificeren.

Avention waarschuwt bedrijven daarom niet alleen te focussen op de nauwkeurigheid van data en een aantal belangrijke stappen niet te vergeten. Bedrijven zouden een sterke datastrategie moeten implementeren en leren welke onderwerpen voor de strategische richting van de organisatie het meest relevant zijn. Ook zouden organisaties een oplossing moeten implementeren die big data op een manier aanlevert die zinvol is voor de Lines of Business.

Geïnformeerde beslissingen
Bedrijven geven aan vooral behoefte te hebben aan meer strategische informatie om geïnformeerde beslissingen te kunnen nemen over:

 • De nauwkeurigheid van data (66%)
 • Datainzichten (56%)
 • Manieren waarop sales cycles kunnen worden verbeterd (46%)
 • Uitgavenpatronen van klanten en risicoanalyses (46%)
 • Informatie over en inzichten in klanten (45%)
 • Voorspellende analyses over klanten (44%)

Het volledige rapport 'Big Data for Marketing & Sales: Data Accuracy to Business Impact' van Avention is hier te vinden.

]]>
Thu, 18 Sep 2014 12:32:46 +0200 Verkrijgen van inzichten uit big data blijkt grote uitdaging voor bedrijven http://executive-people.nl/item/516686/verkrijgen-van-inzichten-uit-big-data-blijkt-grote-uitdaging-voor-bedrijven.html&field=Foto1&rType=crop&height=165&width=165.jpg
Gartner: '73% van de bedrijven investeert in big data' http://executive-people.nl/item/516637/gartner-van-de-bedrijven-investeert-in-big-data.html Big data is populair. 73% van de organisaties heeft op dit moment in big data geïnvesteerd of is van plan dit in de komende twee jaar te doen. Dit is aanzienlijk meer dan de 64% die in 2013 in big data had geïnvesteerd of ging investeren.

Dit blijkt uit onderzoek van onderzoeksbureau Gartner. Steeds minder bedrijven laten big data links liggen. Het aantal organisaties die aangeeft geen plannen te hebben voor big data-gerelateerde investeringen is van 31% in 2013 teruggelopen naar 24% in 2014.

Noord-Amerika gaat aan de leiding
"Noord-Amerika blijft wat betreft big data investeringen aan de leiding. 47% van de organisaties in deze regio geeft aan in big data te investeren, een stijging ten opzichte van de 37,8% in 2013", zegt Nick Heudecker, onderzoeksdirecteur bij Gartner. "Ook in alle andere regio's is in de laatste jaren echter meer geïnvesteerd."

De toegenomen investeringen in big data heeft echter niet geleid tot een toename van het aantal geïmplementeerde big data-projecten. Net als in 2013 wordt veel geïnvesteerd in het ontwikkelen van strategieën en het opzetten van zowel pilots als experimentele projecten.

Jaar van experimenteren
"Vorig jaar zeiden we dat 2013 voor big data het jaar van experimenteren en eerste implementaties was", legt Heudecker uit. "Dit is in 2014 niet veranderd. In 2013 gaf slechts 8% van de organisaties aan big data-projecten te hebben geïmplementeerd in hun productie. Dit percentage is in 2014 gestegen tot 13%. Ondanks dit relatief lage percentage is dit toch een forse toename. De daling van 6% in het aantal organisaties dat nog steeds kennis verzameld over big data en de stijging van 7% in het aantal pilots en experimenten geeft aan dat de kennis over big data en de bereidheid big data-kansen te onderzoeken evolueert."

Gartner blijft sterke investeringen en geplande investeringen zien in alle verticale industrieën. Communicatie en media blijft aan de leiding gaan. 53% van de organisaties in deze sectoren hebben al geïnvesteerd in big data, terwijl 33% aangeeft dit in de komende twee jaar van plan te zijn.

]]>
Wed, 17 Sep 2014 14:11:19 +0200 Gartner: '73% van de bedrijven investeert in big data' http://executive-people.nl/item/516637/gartner-van-de-bedrijven-investeert-in-big-data.html&field=Foto1&rType=crop&height=165&width=165.jpg
Veel medewerkers beantwoorden e-mail tijdens vergaderingen http://executive-people.nl/item/516635/veel-medewerkers-beantwoorden-e-mail-tijdens-vergaderingen.html Veel medewerkers blijken het niet zo nauw te nemen met vergaderetiquette. Medewerkers zijn tijdens vergaderen regelmatig bezig met andere dingen. Dit terwijl een ruim een kwart van de HR-managers dit onaanvaardbaar vindt. Dit blijkt uit onderzoek van recruiteringsbureau Robert Half onder 200 Belgische HR-managers.

68% van de HR-managers stelt dat het vaak voorkomt dat medewerkers tijdens vergaderingen zakelijke en/of persoonlijke e-mails lezen en beantwoorden via mobiele apparaten. Ruim een kwart van de HR-managers (26%) ergert zich hieraan en stelt dat dit onaanvaardbaar is. Deze groep is van mening dat e-mailapparaten tijdens een vergadering moeten uitstaan en/of helemaal niet in de vergaderzaal thuis horen.

Dringende mailtjes beantwoorden
41% staat minder negatief tegenover het beantwoorden van e-mail tijdens vergaderingen. Deze groep stelt dat medewerkers tijdens een wel e-mails mogen lezen en beantwoorden, maar alleen indien het bericht dringend is.

“Elk bedrijf heeft een andere etiquette die geldt tijdens vergaderingen, maar in het algemeen is het best geen e-mails te lezen en te beantwoorden tijdens een meeting. Niet enkel kunnen medewerkers hiermee het signaal geven dat ze niet geïnteresseerd zijn in wat er gezegd wordt, ze verliezen ook vaak een stuk van de inhoud van de gesprekken. Geëngageerd zijn tijdens vergaderingen verhoogt ook sterk de productiviteit van het team”, zegt Frédérique Bruggeman, Managing Director Robert Half Benelux.

Tips
Robert Half heeft een aantal tips die medewerkers helpen tijdens vergaderingen e-mail even niet te hoeven beantwoorden:

 • Zet een out of office aan als je in vergadering gaat, zo weet iedereen dat je even niet bereikbaar bent en ook niet kan antwoorden
 • Breng collega’s op de hoogte en vraag hen eventuele dringende zaken over te nemen
 • Schakel het geluid van je telefoon uit en steek je toestel weg
 • Indien een email of een telefoontje niet kan wachten: ga even buiten en excuseer je
]]>
Wed, 17 Sep 2014 12:24:05 +0200 Veel medewerkers beantwoorden e-mail tijdens vergaderingen http://executive-people.nl/item/516635/veel-medewerkers-beantwoorden-e-mail-tijdens-vergaderingen.html&field=Foto1&rType=crop&height=165&width=165.jpg
Exact en KPN: 'Financiële administratie van het mkb kan veel efficiënter' http://executive-people.nl/item/516633/exact-en-kpn-financia-laquo-le-administratie-van-het-mkb-kan-veel-efficia-laquo-nter.html Het mkb ervaart veel rompslomp rond financiële administratie. Ruim een derde van de ondernemers noemt het efficiënter maken van deze administratie de grootste uitdaging, nagenoeg gelijk met vorig jaar. 45% van de ondernemers overweegt financiële zaken in de cloud onder te brengen om de efficiëntie van de financiële administratie te verhogen. Met een boekhoudoplossing in de cloud denkt men altijd de stand van zaken te kunnen raadplegen. Dit blijkt uit de MKB Cloud Barometer 2014 van Exact en KPN.

Mkb-ondernemers hebben niet alleen de behoefte de financiële administratie sneller te maken, maar ook goedkoper. Een kwart van de respondenten geeft aan dat financiële administratie te veel waardevolle tijd en geld kost. De administratieve druk rond de boekhouding is voor 29% van de mkb'ers een bron van zorgen. Vooral het onvermogen administratieve zaken tijdig af te ronden is hiervoor vooral aanleiding (34%). De snelheid waarmee klanten betalen kan voor 24% van de ondernemers de stress verlichten.

Boekhouding is populaire cloudapp
Boekhouding is de meest populaire bedrijfsapplicatie in de cloud. Ongeveer een kwart van de mkb-ondernemers maakt hier op dit moment gebruik van. 12% overweegt een dergelijke cloudoplossing in gebruik te nemen. Onder andere de dalende IT-uitgaven voor software, hardware en/of diensten verklaren volgens het onderzoek de populariteit van de inzet van cloudoplossingen.

Sebastiaan de Jong, Business Director Cloud Solutions bij Exact: “Ik ben behoorlijk geschrokken van de uitkomsten van het onderzoek. Ondernemers komen door inefficiënte financiële administratie niet meer toe aan waar ze goed in zijn: ondernemen. Terwijl de cloud juist veel voordelen biedt om de boekhouding makkelijker te maken. Het is dan heel eenvoudig online samen te werken, zowel met collega’s als de accountant. Iedereen heeft altijd en overal dezelfde actuele bedrijfsgegevens bij de hand op basis waarvan beslissingen genomen kunnen worden. Wij blijven dus ons best doen mkb-ondernemers erop te wijzen hoe ze de zaak op orde kunnen houden door snel en efficiënt te boekhouden in de cloud.”

]]>
Wed, 17 Sep 2014 11:13:57 +0200 Exact en KPN: 'Financiële administratie van het mkb kan veel efficiënter' http://executive-people.nl/item/516633/exact-en-kpn-financia-laquo-le-administratie-van-het-mkb-kan-veel-efficia-laquo-nter.html&field=Foto1&rType=crop&height=165&width=165.jpg
ICT-manager maakt zich zorgen rond complexiteit rond strategische planning ... http://executive-people.nl/item/516628/ict-manager-maakt-zich-zorgen-rond-complexiteit-rond-strategische-planning-datacenter-infrastructuur.html Uit een nieuw onafhankelijk onderzoek onder Europese ICT-managers in opdracht van Colt Technology Services blijkt dat de complexiteit rond de strategische planning van de datacenter-infrastructuur bedrijven op grote schaal zorgen baart. Het enquêterapport ‘Planning Anxiety’ geeft aan dat 70 procent van alle ICT-managers zich zorgen maakt over de complexiteit van de datacenter-planning. In Nederland lag dit percentage aanmerkelijk lager op 41 procent.

Voor veel respondenten resulteert de complexiteit in een bepaald mate van bezorgdheid over de planning van de datacenter-strategie. Als gevolg hiervan besteden ICT-managers onevenredig veel tijd aan deze planning. Volgens het enquêterapport maakt 90 procent van alle ICT-managers zich zorgen over de datacenter-planning en zijn deze zorgen van invloed op hun werk. Meer dan de helft (54 procent) zegt meer tijd aan de planning te besteden dan eigenlijk zou moeten. Bijna de helft van alle Nederlandse ICT-managers die zich zorgen maken over de datacenter-planning, is van mening dat ze meer tijd aan deze taak besteden dan strikt noodzakelijk is.

De beveiliging blijkt de belangrijkste bron van bezorgdheid. 64 procent van de respondenten noemt de beveiliging als het belangrijkste aandachtspunt tijdens de planning van de datacenter-infrastructuur. Beveiligingsincidenten als gevolg van een computervirus of een aanval op het netwerk baren de grootste zorgen (36%). In Nederland valt een vergelijkbaar beeld te zien. Wat de zorgen rond de beveiliging betreft, komen menselijke fouten echter op de eerste plaats (28 procent).

ICT-managers die van plan zijn om hun activiteiten uit te breiden naar het buitenland noemden problemen met de regelgeving – gedefinieerd als ‘beperkende en onbekende wetgeving’ – als het grootste struikelblok (33 procent). Technische migraties kwamen op de tweede plaats (28 procent). In Nederland had 38 procent van de respondenten hun activiteiten nog niet naar het buitenland uitgebreid. Alleen het Verenigd Koninkrijk (35 procent) en België (35 procent) kwamen hierbij in de buurt. 22 procent van de Nederlandse respondenten zei geen problemen te hebben ondervonden tijdens de uitbreiding van hun datacenter-activiteiten naar het buitenland.

Ben Timmer, Country Operations Manager Nederland en Belgie bij Colt: “Het datacenter vormt een fundamenteel onderdeel van de infrastructuur van elke grote onderneming. Voor ICT-managers is het afstemmen van de datacenter-strategie op de veranderende bedrijfsbehoeften een constant gevecht. Hierbij moeten zij een scala aan strategische en bedrijfskritische factoren met elkaar in balans brengen. Voor bedrijven is het daarom van cruciaal belang om te zorgen voor een vereenvoudiging van hun volledige ICT-infrastructuur, en die van het datacenter in het bijzonder.”

Uit een ander onderzoeksrapport van Colt blijkt de omvang van de datacenter-uitdagingen waarmee bedrijven worden geconfronteerd. 90 procent van alle ICT-besluitvormers is van mening dat de infrastructuur van hun datacenter de komende twee jaar moet worden opgewaardeerd om in de toekomstige bedrijfsbehoeften te kunnen voorzien. Steeds meer ICT-managers zullen daarom een beroep doen op betrouwbare externe partijen die hen in staat stellen om voor de broodnodige vereenvoudiging te zorgen, de flexibiliteit te vergroten en de risico’s terug te dringen.

Datacenter-colocatie is een effectieve oplossing voor ICT-managers die de planning van hun datacenterstrategie willen vereenvoudigen en voor een reductie willen zorgen van de pijnpunten en tijdsbeperkingen die dit proces met zich meebrengt. 79 procent van de ICT-managers die voor colocatie hadden gekozen, zei dat ze er redelijk tot veel vertrouwen in hadden dat deze colocatiestrategie in hun bedrijfsbehoeften zal voorzien. Volgens het Planning Anxiety-rapport is daarmee sprake van een ‘vertrouwensparadox.’

Conflicten met leveranciers en klanten kunnen echter een potentieel obstakel vormen voor een bredere inzet van colocatie. Meer dan twee derde (69 procent) van de respondenten noemde problemen met de contracten van hun datacenter-leveranciers als een belangrijk punt van zorg.

Timmer: “ICT-managers en datacenter-beheerders zullen steeds vaker op zoek moeten gaan naar strategische partners. Deze samenwerkingen maken het mogelijk om uitgaande van de huidige situatie de risico’s op de middellange tot lange termijn te reduceren. Dit biedt ICT-managers de mogelijkheid om oplossingen snel aan te passen. Het stelt ICT-afdelingen in staat om een beroep te doen op specialistische expertise ten aanzien van de beveiliging en de veerkracht van het datacenter. ICT-beslissers doen er verder goed aan om gebruik te maken van de aanvullende diensten met toegevoegde waarde die sommige colocatie-providers aanbieden. Ze hebben behoefte aan een partner die zowel in het binnen- als buitenland met hen mee kan groeien. Dit zal een einde maken aan de zorgen rond de regelgeving en de onzekerheid die gepaard gaan met het betreden van nieuwe markten. Het is geruststellend om te zien dat zoveel respondenten de strategische keuze voor colocatie hebben gemaakt en er vertrouwen in hebben dat dit hen in staat zal stellen om hun zakelijke doelstellingen te realiseren.”

 

]]>
Wed, 17 Sep 2014 10:45:28 +0200 ICT-manager maakt zich zorgen rond complexiteit rond strategische planning datacenter-infrastructuur http://executive-people.nl/item/516628/ict-manager-maakt-zich-zorgen-rond-complexiteit-rond-strategische-planning-datacenter-infrastructuur.html&field=Foto1&rType=crop&height=165&width=165.jpg
Gartner positioneert McAfee, Sophos en Check Point Software als koplopers in mobiele-databescherming http://executive-people.nl/item/516591/gartner-positioneert-mcafee-sophos-en-check-point-software-als-koplopers-in-mobiele-databescherming.html McAfee (Intel Security), Sophos en Check Point Software zijn door Gartner aangewezen als ‘Leider’ in het recente Magic Quadrant voor mobiele-databescherming die onlangs is gepubliceerd. 

Sophos Benelux is blij dat zijn expertise in encryptie nu al voor het zesde jaar op rij door Gartner wordt erkend, zegt Pieter Lacroix, managing director van Sophos Benelux. “De koppositie van Sophos op het gebied van IT-beveiliging wordt nog eens versterkt door de combinatie van dataprotectie en mobiel beheer. Daarmee is ook bij het toenemende aantal BYOD-medewerkers de organisatieveiligheid gewaarborgd zonder dat dat ten koste gaat van de productiviteit. Sophos is toonaangevend op een breed terrein van IT-veiligheid. We zitten ook in de kopgroep van Gartners Magic Quadrant voor Unified Threat Management van augustus 2014. Daarmee is Sophos de enige leverancier die als leider wordt erkend in drie Gartner Magic Quadrants: Mobile Data Protection, Endpoint Protection (januari 2014) en Unified Threat Management. ” http://executive-people.nl afbeelding

 

]]>
Wed, 17 Sep 2014 09:20:30 +0200 Gartner positioneert McAfee, Sophos en Check Point Software als koplopers in mobiele-databescherming http://executive-people.nl/item/516591/gartner-positioneert-mcafee-sophos-en-check-point-software-als-koplopers-in-mobiele-databescherming.html&field=Foto1&rType=crop&height=165&width=165.jpg
BYOD blijkt populair in Europa http://executive-people.nl/item/516575/byod-blijkt-populair-in-europa.html Bring Your Own Device (BYOD) is populair in Europa. De Europese markt voor BYOD groeit de komende jaren met een jaar-op-jaar groei van 26,1% tot een omzet van 74,7 miljard dollar in 2019.

Dit voorspelt MicroMarket Monitor. Europa is op dit moment de op één na grootste markt voor BYOD. Binnen Europa is het Verenigd Koninkrijk met een marktaandeel van 23,7% de belangrijkste afzetmarkt voor BYOD-gerelateerde technologieën en diensten.

Flexibelere medewerkers
MicroMarket Monitor meldt dat bedrijven veel voordelen zien in BYOD. Zo kunnen medewerkers flexibeler werken doordat zij bijvoorbeeld vanaf iedere locatie (en dus ook thuis) hun werk kunnen uitvoeren. Veel werknemers zouden hierdoor meer werkuren maken dan zij voor de opkomst van BYOD deden. Bedrijven profiteren hiervan.

De belangrijkste drijfveer achter de snelle groei van de BYOD-markt zijn de lage investeringskosten in IT-hardware. Bedrijven stellen door een BYOD-beleid te omarmen werknemers in staat hun eigen persoonlijke mobiele apparaten te gebruiken op de werkvloer. Bedrijven hoeven hierdoor zelf niet te investeren in deze apparaten, wat BYOD aantrekkelijk maakt. Ook kunnen medewerkers doordat zij met apparaten werken waarmee zij bekend zijn hun productiviteit vergroten. Europese organisaties omarmen mobility oplossingen dan ook in een rap tempo om de productiviteit van hun bedrijf te vergroten.

Jong talent aantrekken
Met name jonge werknemers zouden veel waardering hebben voor BYOD. Het onderzoeksbureau stelt dat deze generatie zeer gericht is op IT en BYOD voor bedrijven dan ook een manier is om jong talent aan zich te binden.

]]>
Tue, 16 Sep 2014 12:02:04 +0200 BYOD blijkt populair in Europa http://executive-people.nl/item/516575/byod-blijkt-populair-in-europa.html&field=Foto1&rType=crop&height=165&width=165.jpg
7 op de 10 managers is bezorgd over veiligheid van third-party chatapplicaties http://executive-people.nl/item/516516/op-de-managers-is-bezorgd-over-veiligheid-van-third-party-chatapplicaties.html Bijna 70% van de organisaties maakt zich zorgen over het gebruik van third-party messaging- en chatapps door werknemers. Medewerkers gebruiken deze apps om met collega's te communiceren en documenten intern door te sturen.

Dit blijkt uit onderzoek van Infinite Convergence Solutions, leverancier van onder andere messagingapps. Het bedrijf ondervroeg bijna 400 CIO's, CTO's en IT-managers over het beleid, de voorkeuren en de zorgen van hun bedrijf over het uitwisselen van data en communicatie door medewerkers.

'Third-party apps zijn onveilig'
59% van de IT-beslissingmakers is van mening dat third-party messagingapps en chattools onveilig zijn voor zakelijke communicatie. 41% van de organisaties verbiedt het gebruik van dergelijke software dan ook. Van deze groep verbiedt 30% Google Chat, 29% WhatsApp, 27% weChat, 26% Skype en eveneens 26% Apple's iMessage.

84% van de ondervraagde managers is van mening dat een intern zakelijk messaging systeem een veiligere optie zou zijn. Minder dan de helft van alle bedrijven zet een dergelijke systeem echter in de praktijk daadwerkelijk in.

Geen controle
"IT-managers realiseren zich in toenemende mate dat gevoelige interne data van hun bedrijf door medewerkers wordt uitgewisseld via onveilige third-party platformen waar zij geen controle over hebben", zegt Anurag Lal, CEO van Infinite Convergence. "Veel managers zien daarnaast niet de waarde van het opzetten van dure, interne messagingdiensten die maar moeilijk op alle apparaten van werknemers gebruikt kunnen worden. IT-beslissingmakers zijn klaar voor een nieuwe generatie zeer veilige, eenvoudige en intuïtieve messagingoplossingen voor intern gebruik."

E-mail wordt vandaag de dag nog steeds gezien als de meest veilige manier om digitaal te communiceren en data uit te wisselen. 89% van de IT-managers geeft aan dat e-mail een veilig medium is. Bijna eenderde van de bedrijven verplicht medewerkers interne communicatie die niet via e-mail verloopt te versturen via een messaging systeem dat door het bedrijf wordt beheerd.

Onderzoek
Alle resultaten van het onderzoek zijn hier te vinden.

http://infinite-convergence.com/survey-finds-70-percent-of-it-executives-worried-about-employees-using-consumer-oriented-chat-apps-for-business-communication/

]]>
Mon, 15 Sep 2014 15:12:00 +0200 7 op de 10 managers is bezorgd over veiligheid van third-party chatapplicaties http://executive-people.nl/item/516516/op-de-managers-is-bezorgd-over-veiligheid-van-third-party-chatapplicaties.html&field=Foto1&rType=crop&height=165&width=165.jpg
Nieuwe baan wordt steeds vaker via smartphone of tablet gezocht http://executive-people.nl/item/516509/nieuwe-baan-wordt-steeds-vaker-via-smartphone-of-tablet-gezocht.html Werkzoekenden gebruiken steeds vaker hun smartphone of tablet om informatie in te winnen over een nieuwe baan. 61% van de werkzoekenden blijkt zich namelijk vooral met een smartphone of tablet te oriënteren op de arbeidsmarkt. Opvallend genoeg besluit slechts 11% uiteindelijk ook daadwerkelijk via een mobiel apparaat te solliciteren.

Dit blijkt uit onderzoek van de internationale banenzoekmachine Indeed, dat 1.726 (potentiële) werkzoekenden in Nederland ondervroeg. 62% van de werkzoekenden geeft aan sollicitaties wel via een smartphone te willen versturen, maar denken dat potentiële werkgevers via mobiel verstuurde sollicitaties minder serieus nemen dan een op traditionele wijze verstuurde sollicitatie. Dit is dan ook de reden dat veel werkzoekenden besluiten uiteindelijk toch via een pc of laptop te reageren op een vacature.

Steeds meer haast
Indeed stelt dat werkzoekenden steeds gehaaster zijn en minder tijd besteden aan het zoeken van een nieuwe, geschikte baan. 30% van de werkzoekenden stelt minder dan een uur uit te trekken voor de zoektocht naar een nieuwe baan. Deze groep werpt snel een blik op openstaande vacatures en het aanbod van werkgevers. Op basis hiervan concluderen zij of het de moeite waard is om te solliciteren. Een heldere functie- en taakomschrijving zijn voor werkzoekenden dan ook doorslaggevend bij de beslissing om te solliciteren voor een baan. Het geboden salaris, de secundaire arbeidsvoorwaarden en carrièreperspectieven wegen op dat moment minder zwaar.

Niet alleen mensen zonder baan zijn echter op zoek naar een baan. De meerderheid van de respondenten (bijna 70%) geeft aan open te staan voor carrièreperspectieven. Enerzijds omdat ze toe zijn aan een nieuwe carrièrestap, anderzijds omdat er een noodzaak is om in actie te komen. Daarnaast houdt een grote groep de mogelijkheden op de arbeidsmarkt altijd scherp in de gaten.

Inspelen op mobiele werkzoekenden
Indeed adviseert werkgevers in te spelen op deze kansen door potentiële sollicitanten niet alleen een aantrekkelijke functie en een scherp concurrerend aanbod te presenteren, maar ook een soepele sollicitatieprocedure te bieden. Kandidaten moeten snel, efficiënt en desgewenst online via hun mobiele apparaat kunnen solliciteren voor een functie. Dit is volgens Indeed voor werkgevers noodzakelijk om zich te kunnen onderscheiden van hun belangrijkste concurrenten en de meest talentvolle mensen aan te trekken.

“Werkzoekenden moeten in de gelegenheid worden gesteld om te solliciteren op de manier die hen het beste uitkomt, ongeacht het tijdstip en de locatie waar ze zich op dat moment bevinden. Uit eigen onderzoek van Indeed blijkt dat werkgevers die sollicitanten in de gelegenheid stellen om mobiel te solliciteren twee keer zo vaak kandidaten krijgen met de juiste kwalificaties in vergelijking met sollicitaties die verstuurd zijn via de desktop computer. Meer dan 50 procent van al het internetverkeer dit jaar op de Nederlandse website van Indeed was afkomstig van mobiele apparaten. Het Nederlandse bedrijfsleven kan het online zoeken naar vacatures via smartphones en tablets dan ook niet langer afdoen als toekomstmuziek. De nieuwe manier waarop werknemers zich oriënteren op een nieuwe uitdaging is allang realiteit”, legt Sander Poos, managing director Benelux bij Indeed, uit.

Talentvolle mensen aantrekken
Poos voegt hier nog aan toe: “Werkgevers moeten onder ogen zien dat talentvolle mensen meestal weinig geduld hebben. Als ze niet op de juiste manier door werkgevers worden bejegend, kloppen ze bij een ander bedrijf op de deur. Om op een concurrerende arbeidsmarkt de high potentials aan te trekken, zullen werkgevers in staat moeten zijn om hun vacatureaanbod op maat te maken. Er is namelijk een hele nieuwe generatie van werknemers opgegroeid die in principe al hun zaken afhandelen met de mobiele telefoon. Om als een serieuze partij te worden beschouwd in de wereldwijde war for talent, zullen bedrijven kandidaten die zich op de arbeidsmarkt begeven desgewenst de juiste hulpmiddelen moeten verschaffen waarmee ze hun ambities kunnen waarmaken. Een goed functionerende en betrouwbare vacature app waarmee je direct online kunt solliciteren, is in dit verband een must.” 

]]>
Mon, 15 Sep 2014 10:13:10 +0200 Nieuwe baan wordt steeds vaker via smartphone of tablet gezocht http://executive-people.nl/item/516509/nieuwe-baan-wordt-steeds-vaker-via-smartphone-of-tablet-gezocht.html&field=Foto1&rType=crop&height=165&width=165.jpg
Vooral op intuïtie en ervaring spelen grote rol bij besluitvorming http://executive-people.nl/item/516443/vooral-op-intua-macr-tie-en-ervaring-spelen-grote-rol-bij-besluitvorming.html 94% van de managers is bereid de manier waarop belangrijke beslissingen over de strategie van hun bedrijf aanzienlijk te veranderen. Managers lijken echter nog niet massaal warm te lopen voor big data. Zij vertrouwen vooral op intuïtie en ervaring.

Dit blijkt uit onderzoek van PwC. Slechts eenderde van de managers geeft aan zijn laatste grote beslissing te hebben gemaakt op basis van data en analytics. Vooral de eigen intuïtie of het advies en de ervaring van anderen speelde hierbij een belangrijke rol. 58% van de managers baseert beslissingen vooral hierop.

Big data legt bedrijven geen windeieren
Bedrijven die big data wel omarmen bij het nemen van belangrijke beslissingen profiteren van de voordelen. 43% van de leidinggevenden van 'data-driven' bedrijven geeft aan hierdoor in de afgelopen twee jaar betere beslissingen te hebben genomen. Iedere manager in deze groep noemde het een topprioriteit te investeren in de kwaliteit van data-analyses om besluitvorming verder te verbeteren.

63% van de ondervraagde managers geeft aan dat het gebruik van data de manier waarop binnen hun bedrijf beslissingen worden genomen heeft veranderd. Leidinggevenden verwachten dat de impact van data analytics op de besluitvorming in de toekomst alleen maar zal toenemen. De belangrijkste wijzigingen die managers willen doorvoeren aan de wijze waarop beslissingen worden genomen zijn:

 • Het terugdringen van de hoeveelheid betrokkenen bij beslissingen
 • Meer gebruik maken van gespecialiseerde en geavanceerde analytics
 • Data-teams inzetten om geïnformeerde strategische beslissingen te kunnen nemen.

Belangrijke beslissingen
Maar waarover moeten managers over het algemeen belangrijke beslissingen nemen? De volgende zes onderwerpen werden door de ondervraagde managers het meest genoemd: 

 • Het groeien van de bestaande business
 • Samenwerken met concurrenten
 • Het krimpen van de bestaande business
 • Actief worden in een nieuw segment
 • Het starten van een nieuwe business
 • Financiering

"Het succes van een bedrijf is vandaag de dag afhankelijk van hoe goed een organisatie is in het nemen van belangrijke beslissingen. Managers geven aan te blijven vertrouwen op hun ervaring, advies van anderen of instinct achten zij tegelijkertijd investeren in data en analytics noodzakelijk voor het succes van hun onderneming. Ervaring, intuïtie en het gebruik van data en analytics sluiten elkaar niet uit. Het is voor bedrijven nu dan ook de uitdaging een manier te vinden om deze punten te verenigen. Managers weten welke vragen zij moeten stellen. Nu moeten zij alleen nog ontdekken hoe zij de juiste antwoorden krijgen uit de externe en interne data die zij al jaren gebruiken", zegt Dan DiFillipo, Global & US Data and Analytics Leader bij PwC.

]]>
Sun, 14 Sep 2014 10:04:23 +0200 Vooral op intuïtie en ervaring spelen grote rol bij besluitvorming http://executive-people.nl/item/516443/vooral-op-intua-macr-tie-en-ervaring-spelen-grote-rol-bij-besluitvorming.html&field=Foto1&rType=crop&height=165&width=165.jpg
Business analytics software flink in trek http://executive-people.nl/item/516452/business-analytics-software-flink-in-trek.html De vraag naar business analytics software groeit de komende jaren gemiddeld met 14,7 procent aldus marktonderzoeksbureau IDC. In 2018 is deze markt goed voor 89,6 miljard dollar. In 2014 is de omzet goed voor 51,6 miljard dollar.

Organisaties zijn bereid vaker business analytics software te kopen omdat goed opgeleide mensen moeilijk te vinden zijn en daardoor er meer vraag is naar slimme technologie. Managers en directieleden willen zakelijke data analyseren met business analytics software en ook vaker met big data en analytics services.

WK

]]>
Sat, 13 Sep 2014 00:37:26 +0200 Business analytics software flink in trek http://executive-people.nl/item/516452/business-analytics-software-flink-in-trek.html&field=Foto1&rType=crop&height=165&width=165.jpg
46% van de IT-professionals slaat data liever intern op dan in de cloud http://executive-people.nl/item/516382/van-de-it-professionals-slaat-data-liever-intern-op-dan-in-de-cloud.html IT-professionals zien de hoeveelheid data in een hoog tempo toenemen en zijn op zoek naar oplossingen om deze gegevens te kunnen verwerken en opslaan. Niet iedere IT-professionals is er echter van overtuigd dat de cloud hiervoor de beste oplossing is. 46% van de IT'ers slaat data liever op interne servers op dan op externe servers of in de cloud.

Dit blijkt uit onderzoek van informatiemanager Iron Mountain onder senior IT-professionals uit Nederland, Duitsland, Frankrijk, Spanje en het Verenigd Koninkrijk. Het bedrijf introduceerde in 2011 al de naam 'server-omhelzer' voor deze groep IT-professionals. De term weerspiegelt de grote behoedzaamheid van IT-professionals om gevoelige informatie naar een externe server of in de cloud te verplaatsen.

Gecombineerde opslagmethode
37% van de respondenten geeft aan de cloud te gebruiken als onderdeel van een gecombineerde off- en online opslagmethode. Denk hierbij aan een mix van tape-, schijf- en cloudopslag. 8% is van plan de komende 12 tot 24 maanden cloudopslag te introduceren binnen zijn organisatie. De belangrijkste beweegredenen voor de overstap naar de cloud zijn op dit moment de stijgende datavolumes in combinatie met het toegenomen vertrouwen in de veiligheid en voordelen van de cloud.

Niet alle sectoren zijn echter even bereid de overstap te maken in de cloud. Met name de gezondheidszorg, maakindustrie en financieel dienstverleners blijven voorzichtig met de inzet van cloudoplossingen. Als voorbeeld wordt een Nederlandse financiële dienstverlener met zo’n 100 werknemers genoemd. De organisatie is stellig in haar beleid om de gegevens op lokale servers te houden om waardevolle informatie zo goed mogelijk te kunnen beschermen. Hij zegt hierover: "Gezien de aard van het bedrijf, kunnen we ons geen enkele vorm van data-inbreuk veroorloven."

Server zou het werk belemmeren
Het kan echter ook anders. Een Nederlands telecommunicatiebedrijf met meer dan 1000 werknemers geeft aan dat het niet haalbaar is informatie waar veel mee wordt gewerkt regelmatig via een ´oude of langzaam reagerende server te openen.’ Het werk van medewerkers zou hierdoor alleen maar worden belemmerd en dus ook het bedrijfsproces. Het bedrijf gebruikt daarom nu een private cloud om gegevens op te slaan.

“Nu bedrijven de waarde van informatie voor hun organisatie steeds vaker erkennen, is dataopslag van een back-officeactiviteit opgewaardeerd naar een onderwerp van bedrijfskritisch belang," zegt Jeroen Strik van Iron Mountain. "De IT-professionals die wij hebben gesproken, geloven dat de juiste manier van opslag eerder kunst is dan exacte wetenschap. De meesten voelen zich nog steeds het meest op hun gemak wanneer ze bedrijfskritische data in hun nabijheid kunnen opslaan, om een blik op de eigen servers te kunnen werpen, vooral als het waardevolle informatie betreft. De toenemende veiligheidsrisico's en de groeiende behoefte om informatie overal te kunnen benutten vraagt op de lange termijn echter om een andere aanpak. Een eigen, lokale opslagoplossing is dan niet langer haalbaar. Wij willen IT-teams adviseren over te stappen naar een gecombineerde opslag: een uitgebalanceerd platform bestaande uit een beveiligd eigen datacentrum, verbonden met een (private) cloudoplossing."

]]>
Fri, 12 Sep 2014 10:16:42 +0200 46% van de IT-professionals slaat data liever intern op dan in de cloud http://executive-people.nl/item/516382/van-de-it-professionals-slaat-data-liever-intern-op-dan-in-de-cloud.html&field=Foto1&rType=crop&height=165&width=165.jpg
IDC plaatst Xerox aan top markt managed printing services http://executive-people.nl/item/516341/idc-plaatst-xerox-aan-top-markt-managed-printing-services.html Xerox is benoemd tot marktleider in de het rapport IDC MarketScape: Worldwide Managed Print and Document Services 2014 Hardcopy Vendor Analysis. Het rapport benadrukt de innovatieve diensten van Xerox en de aanpak die de organisatie hanteert op het gebied van workflowoplossingen, mogelijk gemaakt door de driefase Managed Print Services (MPS) strategie: evalueren & optimaliserenbeveiligen & integreren enautomatiseren & vereenvoudigen. De documentworkflowtoolset van Xerox is aangemerkt als één van de sterkste deelnemende leveranciers in het rapport.

Het rapport vindt dat Xerox sterk is in het bouwen van robuuste infrastructuren en methoden, het helpen van klanten naar een hoger niveau van print- en documentmanagement door papiergebaseerde workflows om te schakelen naar het digitaliseren en herinrichten van efficiëntere processen, en het aanbieden van de producten via het directe als indirecte verkoopkanaal.

Naast de benoeming tot MPS leider in de IDC MarketScape, is Xerox dit jaar door Quocirca voor de vijfde keer achtereenvolgend benoemd tot wereldwijd marktleider in MPS. Ook is Xerox door Gartner in het leiderskwadrant geplaatst van het Magic Quadrant 2013 voor Managed Print Services (MPS) Worldwide en benoemd tot leider in The Forrester Wave MPS 2012 report.

 

 

]]>
Thu, 11 Sep 2014 17:04:36 +0200 IDC plaatst Xerox aan top markt managed printing services http://executive-people.nl/item/516341/idc-plaatst-xerox-aan-top-markt-managed-printing-services.html&field=Foto1&rType=crop&height=165&width=165.jpg
Helft van de bedrijven vergeet netwerkbeveiliging van vestigingen te controleren http://executive-people.nl/item/516338/helft-van-de-bedrijven-vergeet-netwerkbeveiliging-van-vestigingen-te-controleren.html Bijna de helft van de bedrijven onderwerpt zijn draadloze netwerken op andere vestigingen dan zijn hoofdkantoor niet aan een veiligheidsbeoordeling. Niet alleen het netwerk van de vestiging, maar het volledige bedrijfsnetwerk loopt hierdoor gevaar. Hiervoor waarschuwt Pwnie Express, een beveiligingsbedrijf dat vulnerability assessment en penetration testen levert.

Het bedrijf heeft 367 IT-specialisten in allerlei sectoren onderzocht. 40,6% van de respondenten geeft aan geen enkel inzicht te hebben in draadloze netwerken in andere vestigingen. Security-professionals hebben hierdoor geen idee of deze apparatuur veilig is, waarmee zij de veiligheid het bedrijfsnetwerk in gevaar kunnen brengen.

Geen verplichting
43,9% van de ondervraagde security-professionals geeft aan niet verplicht te zijn de veiligheid van draadloze apparatuur in andere vestigingen dan het hoofdkantoor te testen. 53,6% van de respondenten stelt dit soort testen slechts één keer per kwartaal of zelfs minder vaak uit te voeren. 51,8% van de security-professionals geeft daarnaast aan geen penetratietesten uit te voeren in andere vestigingen dan het hoofdkantoor.

"Het onderzoek komt overeen met wat wij zelf bij organisaties zien en horen van IT-medewerkers. Het hoofdkantoor is doorgaans relatief goed beveiligd. De zwakke plek ligt bij andere vestigingen, aangezien bedrijven nauwelijks inzicht hebben in de apparaten die met netwerken op deze locaties verbonden zijn", zegt Peter Velikin, vice president marketing bij Pwnie Express. "Met de bredere omarming van Bring Your Own Device (BYOD) en een grotere hoeveelheid draadloze apparaten is er slechts één onbekende verbinding of malafide apparaat nodig om toegang te krijgen tot het volledige bedrijf."

]]>
Thu, 11 Sep 2014 16:46:45 +0200 Helft van de bedrijven vergeet netwerkbeveiliging van vestigingen te controleren http://executive-people.nl/item/516338/helft-van-de-bedrijven-vergeet-netwerkbeveiliging-van-vestigingen-te-controleren.html&field=Foto1&rType=crop&height=165&width=165.jpg
IT-beslissers: 'Hoog IT-security niveau is een business enabler' http://executive-people.nl/item/516334/it-beslissers-hoog-it-security-niveau-is-een-business-enabler.html 46% van de IT-beslissers ziet een hoog IT-security niveau als business enabler. De groep is van mening dat IT-security één van de belangrijkste voorwaarden is om de bedrijfsvoering te kunnen innoveren. Ook de directie erkent dit als zodanig.

Dit blijkt uit onderzoek van Telindus en Cisco onder 115 Nederlandse IT-beslissers. 27% van de respondenten geeft aan nog een flinke slag te moeten maken om IT-security onderdeel uit te laten maken van het beleid. 18% geeft aan dat security al goed is geregeld en dus niet langer een topprioriteit is. 9% ziet zijn organisatie niet als target en heeft security voornamelijk als verzekeringspolis.

'Security is de basis'
Donny Snellenberg, Director Sales & Marketing bij Telindus, over de resultaten: “Security is absoluut een business enabler, omdat dit een voorwaarde is om innovaties mogelijk te maken. Denk aan BYOD/CYO, Big Data en de private/hybrid cloud, allemaal innovatieve ontwikkelingen die niet mogelijk zijn zonder de juiste securityvoorwaarden. Security is de basis voor gebruikers, eindklanten en andere stakeholders om sneller en op een efficiëntere manier toegang te krijgen tot informatie. Het is daarom belangrijk om security direct vanaf het ontwerpproces van de infrastructuur mee te nemen, security by design noemen we dat.”

“Ons onderzoek laat zien dat bijna de helft van de bedrijven zich realiseert dat security van belang is om innovatie te realiseren. Dat is goed om te zien, want security geeft klanten het vertrouwen dat voor vernieuwende toepassingen essentieel is. Zonder security zal een ontwikkeling zoals Internet of Everything zijn belofte niet waarmaken. Daarom zien we security als een geïntegreerd fundament van ons totale aanbod. Ruim een kwart zal nog flinke stappen moeten zetten. Werk aan de winkel dus, ook voor ons!”, zegt Fred Gerritse, Director Partner Organization & Commercial Segment bij Cisco Nederland.

]]>
Thu, 11 Sep 2014 11:41:05 +0200 IT-beslissers: 'Hoog IT-security niveau is een business enabler' http://executive-people.nl/item/516334/it-beslissers-hoog-it-security-niveau-is-een-business-enabler.html&field=Foto1&rType=crop&height=165&width=165.jpg
Exitstrategie bij serviceprovider voor Nederlandse bedrijven van groot belang http://executive-people.nl/item/516324/exitstrategie-bij-serviceprovider-voor-nederlandse-bedrijven-van-groot-belang.html Een exitstrategie is één van de belangrijkste eisen die Nederlandse bedrijven stellen aan een serviceprovider. Ook de locatie waar data wordt opgeslagen, breedte van het dienstenportfolio, mogelijkheden tot outtasking, hulp bij de overstap naar de cloud en het beschikken over certificeringen is van belang.

Dit blijkt uit onderzoek van Proact in samenwerking met AutomatiseringGids. In totaal vulden 256 respondenten de vragenlijst in. De respondenten zijn onderverdeeld in de groepen algemeen management (zoals algemeen directeur, CIO), IT-management (zoals project- of afdelingsmanager), IT-professional (zoals applicatiebeheerder) en IT-specialist (zoals IT-consultant of IT-architect).

Vendor lock-in voorkomen
82% van de Nederlandse organisaties noemt het belangrijk tot zeer belangrijk dat het contract met een serviceprovider een exitstrategie bevat. Hiermee willen IT-managers vooral een vendor lock-in voorkomen.

Daarnaast speelt ook dataopslag een belangrijke rol. 52% van de organisaties stelt zijn data binnen de Nederlandse landsgrenzen op te slaan. 51% van de bedrijven vindt het dan ook belangrijk tot zeer belangrijk dat serviceproviders deze mogelijkheid bieden. 20% stelt dat dit enigszins van belang is. Slechts 3% stelt dat dataopslag in eigen land zeer onbelangrijk is.

Hoe meer diensten, hoe beter
Hoe meer diensten op het gebied van IT-infrastructuur een serviceprovider biedt hoe beter, stellen Nederlandse bedrijven over het algemeen. Organisaties zijn op zoek naar de mogelijkheid diensten te mixen en matchen, waardoor allerlei varianten kunnen worden opgezet. Denk hierbij aan eigen apparatuur die bij de serviceprovider wordt geplaatst, maar ook aan het volledig uitbesteden van de IT-infrastructuur met uitzondering van het IT-beheer. 33% van de organisaties vindt een breed dienstenportfolio dan ook belangrijk bij de keuze voor een serviceprovider. 11% vindt dit zelfs zeer belangrijk.

Als we kijken naar outsourcing speelt prijs niet langer de belangrijkste rol. Vooral de kwaliteit van outsourcing krijgt een hoge prioriteit. Organisaties willen vandaag de dag vooral specifieke bedrijfstaken uitbesteden. 41% van zo'n organisatie is dan ook op zoek naar een serviceprovider die deze mogelijkheid biedt. Van het IT-management geeft zelfs 49 procent dit aan. 24 procent is het om het even en negentien procent zoekt niet per se naar een outtasking-serviceprovider.

Overstap naar MSP
Veel organisaties hebben koudwatervrees als het gaat om het inschakelen van een Managed Service Provider (MSP). In de meeste gevallen is namelijk een ingrijpende transitie op het gebied van infrastructuur nodig. 37% van de respondenten vindt het belangrijk dat een serviceprovider hier hulp bij biedt. 22% vindt dit zeer belangrijk. Het IT-management in het bijzonder hecht hier veel waarde aan: 43 procent van de managers vindt dit belangrijk en 29 procent zeer belangrijk.

Uit het onderzoek blijkt tevens dat security een van de grootste kopzorgen is bij het selecteren van een serviceprovider. 52% van de onderzochte organisaties vindt ISO 27001 de allerbelangrijkste certificering. Zelfs als het voor een bedrijf verplicht is data on-premise op te slaan, kan een serviceprovider met een ISO 27001-certificering helpen dat ultraveilig te doen.

]]>
Thu, 11 Sep 2014 10:09:12 +0200 Exitstrategie bij serviceprovider voor Nederlandse bedrijven van groot belang http://executive-people.nl/item/516324/exitstrategie-bij-serviceprovider-voor-nederlandse-bedrijven-van-groot-belang.html&field=Foto1&rType=crop&height=165&width=165.jpg
Apple zorgt met Watch voor sterke groei in Wearable markt http://executive-people.nl/item/516323/apple-zorgt-met-watch-voor-sterke-groei-in-wearable-markt.html De wearable band markt groeit met 129 procent naar 43,2 miljoen eenheden in 2015 aldus onderzoeksbureau Canalys. 28,2 miljoen zijn smart bands waarop apps kunnen draaien en 15 miljoen zijn basic bands.

Apple zorgt voor meer vraag naar wearable bands in 2015. Apple valtop in design, alleen de batterijduur mag langer kunnen meegaan.

Verder komen meer Chinese leveranciers op de markt zoals Xiaomi met zijn Mi Band. Fitbit and Jawbone gaan ook goede zaken doen. Android Wear is ook in trek alleen niet goed genoeg voor China omdat het veel google apps zoals Youtube en google.com blokkeert. Lees meer hier.

 

]]>
Thu, 11 Sep 2014 10:05:04 +0200 Apple zorgt met Watch voor sterke groei in Wearable markt http://executive-people.nl/item/516323/apple-zorgt-met-watch-voor-sterke-groei-in-wearable-markt.html&field=Foto1&rType=crop&height=165&width=165.jpg
IT-beslissers vaak tevreden over zakelijk rendement van gebruik Big Data http://executive-people.nl/item/516320/it-beslissers-vaak-tevreden-over-zakelijk-rendement-van-gebruik-big-data.html Uit recent onderzoek van Accenture blijkt dat tweeënnegentig procent van de directieleden van bedrijven die gebruikmaken van big data bij hun zakelijke werkzaamheden zegt tevreden te zijn met de resultaten. Negenentachtig procent van de ondervraagden beschouwen big data als ‘zeer belangrijk’ of ‘uiterst belangrijk’ voor de digitale transformatie van hun bedrijf. 82% is het erover eens dat big data een waardevolle bron voor hun bedrijven is. Dit zijn enkele resultaten van een wereldwijd onderzoek dat Accenture uitvoerde in 19 landen onder verantwoordelijken met een C-functie op gebied van onder andere technologie, data, analytics en marketing.

“Het zakenleven staat voor een omschakelpunt waar in plaats van alleen praten over de potentiële resultaten die behaald kunnen worden door middel van big data, er reële voordelen worden verwezenlijkt met inbegrip van verhoogde inkomsten, een groeiend aantal vaste klanten en een efficiëntere operatie,” aldus Narendra Mulani, directeur Accenture Analytics, onderdeel van Accenture Digital. “Ze beschouwen big data als een van de hoekstenen van digitale transformatie.”

Een voorbeeld betreft een Japanse telecommunicatieprovider die, middels het gebruik van anonieme klantkenmerken en geolocatie-gegevens, consumentenorganisaties een platform biedt om zich in real time met mobiele advertenties tot veelbelovende klanten te kunnen richten. Ook een Brits nutsbedrijf verwerkt gegevens in real time via sensors in waterleidingen, om beter te kunnen anticiperen en sneller te kunnen reageren op lekkages en ongunstige weersomstandigheden.

“Tegenwoordig kunnen zelfs de meest basis zaken zoals waterleidingen gegevens opleveren. Terwijl ‘The Internet of Things’ enorme bronnen en grote hoeveelheden gegevens oplevert, worden nieuwe big data technologieën ontwikkeld die cruciale zakelijke inzichten uit deze gegevens halen. Bedrijven die geen oplossingen voor big data implementeren, missen een mogelijkheid om hun data  te benutten en om te zetten naar groei en  een betere concurrentiepositie,” voegt Mulani hier aan toe.

Meer dan 60% van de directieleden geeft aan dat hun bedrijven een succesvolle implementatie van big data heeft afgerond, terwijl 36% zich nog niet met een big data project heeft beziggehouden, en dit momenteel ook niet doet. Vier procent werkte momenteel aan haar eerste big data project, maar had dit nog niet afgerond.

Waar Big Data de bedrijfsresultaten gunstig beïnvloedt

Volgens het onderzoek geven directeuren aan dat hun bedrijven die op bescheiden schaal of in ruime mate gebruikmaken van big data: om nieuwe inkomstenbronnen aan te boren (94%), bestaande klanten te behouden en nieuwe klanten te verkrijgen (90%), en om nieuwe producten en diensten te ontwikkelen (89%).

Hier toont het onderzoek ook aan dat veel ondernemingen de grote business impact van big data zien. Directeuren bemerkten aanzienlijke, tastbare zakelijke resultaten omdat ze door big data nieuwe inkomstenbronnen aanboorden (56%),  nieuwe producten en diensten ontwikkelden (50%), bestaande klanten wisten te behouden en nieuwe te winnen (47%) en de klantervaring verbeterden (51%).

Gevraagd waar ze verwachten dat big data in de komende vijf jaar de meeste impact op hun organisatie zal hebben, gaf 63% van de directeuren ‘de relatie met klanten’ aan. ‘Productontwikkeling’ werd door 58% genoemd en 56% zei ‘Operatie’.

“Het is opvallend dat directeuren in Nederland met 78% (versus 56% wereldwijd) aangeven dat ze zakelijk resultaat behalen door middel van de inzet van big data. Daar staat tegenover dat 33% (versus 50% wereldwijd) aangeeft dat dit niet heeft geleid tot het ontwikkelen van nieuwe producten en services,” aldus Paul van der Linden, Senior Principal Digital, Data & Analytics bij Accenture. “Deze resultaten laten zien dat de markt in Nederland op het gebied van big data, product- en serviceontwikkeling nog een grote slag kan slaan. De Nederlandse respondenten bevestigen dat, want 67% (versus 58% wereldwijd) van hen geeft aan de komende jaren de meeste impact precies op dit punt te verwachten.”

Uitdagingen implementatie

De directeuren lieten ook weten dat ze bij het implementeren van big data in hun organisatie tegen de volgende uitdagingen liepen: veiligheid (de grootste uitdaging, genoemd door 51%; budget (47%); gebrek aan de bekwaamheid om big data te implementeren (41%) evenals het duurzaam implementeren en  analyseren van big data (37%); Verder werd genoemd: integratie in bestaande systemen (35%).

Verschillende benaderingen

Het onderzoek toont verder aan dat grote bedrijven met een jaaromzet van meer dan 10 miljard dollar big data anders benaderen dan kleine bedrijven met een lagere jaaromzet dan 500 miljoen dollar:

Belang van big data: 67% van de directeuren van grote bedrijven zien big data als buitengewoon belangrijk. Ter vergelijking: slechts 43% van de ondervraagden van kleinere bedrijven onderstreept dit.

Definitie van big data: directeuren van grote bedrijven tonen een bredere perceptie van wat big data inhoudt ten opzichte van ondervraagden van kleinere bedrijven. Ze maken meer gebruik van databronnen in hun werk met big data, zoals gegevens van sociale netwerken (54% tegenover 29%), visualiseringsgegevens (50% tegenover 29%) en ongestructureerde data (49% tegenover 36%).

C-suite ondersteuning van big data projecten: 62% van de directeuren van grote bedrijven tonen begrip en steunen  C-suite  big data initiatieven. Dit geldt voor 42 procent van de ondervraagden van kleine bedrijven.

Aanbevelingen succesvolle toepassingen

Om bedrijven en directeuren in staat te stellen het meest uit hun big data projecten te halen en de hiermee gepaard gaande uitdagingen het hoofd te bieden, vermeldt het onderzoeksrapport cruciale aanbevelingen voor organisaties, zoals;

Onderzoek het gehele ecosysteem van big data en wees schrander - Bronnen van gegevens en big data technologieën fluctueren voortdurend. Bedrijven moeten leren alert te blijven en op een slimme manier mogelijkheden aan te grijpen die ontstaan door bijvoorbeeld zich ontwikkelende technologieën.

Begin klein en groei - Liever dan proberen alles tegelijkertijd te doen, dienen bedrijven zich eerst door middel van een pilotprogramma of een beproefd concept te focussen op het bewijzen van de  waarde van big data in één bedrijfsonderdeel.

Concentreer op het opbouwen van vaardigheden - Vaardigheid in de toepassing van big data is niet voor niets een van de grootste uitdagingen. Organisaties dienen de aan big data verbonden vaardigheden van de huidige medewerkers door training en ontwikkeling op te bouwen. Vierenvijftig procent van de directeuren zei dat hun bedrijf al interne technische trainingsmogelijkheden voor hun medewerkers heeft ontwikkeld. De meeste organisaties halen ook expertise van buiten; slechts vijf procent van de ondervraagden zei dat hun bedrijf alleen interne hulpbronnen voor hun big date implementaties gebruikten.

Het volledige “Big Success with Big Data” onderzoek vind u hier

 

]]>
Thu, 11 Sep 2014 09:46:34 +0200 IT-beslissers vaak tevreden over zakelijk rendement van gebruik Big Data http://executive-people.nl/item/516320/it-beslissers-vaak-tevreden-over-zakelijk-rendement-van-gebruik-big-data.html&field=Foto1&rType=crop&height=165&width=165.jpg
CBS: 'Alleen in de ICT-sector is in de afgelopen vijf jaar meer geïnvesteerd' http://executive-people.nl/item/516303/cbs-alleen-in-de-ict-sector-is-in-de-afgelopen-vijf-jaar-meer-gea-macr-nvesteerd.html De investeringen in Nederland zijn de afgelopen jaren sterk achtergebleven. De investeringen zijn met bijna 20 procent gekrompen sinds het uitbreken van de crisis in 2008. Ter vergelijking: de totale omvang van de economie kromp in deze periode met 3 procent. De ICT-sector is echter een uitzondering en presteert opvallend goed.

CBS heeft de investeringscijfers van 2008 t/m 2013 verzameld. Hieruit blijkt dat de ICT-branche de enige sector in Nederland is waar in de afgelopen vijf jaar wel meer in is geïnvesteerd. De investeringen maakte in 2008 een krimp door, maar bleven vanaf 2009 tot 2011 stijgen. Pas in 2012 liepen de investeringen opnieuw licht terug, terwijl deze in 2013 gelijk zijn gebleven aan 2012. De investeringen in de sector komen hierdoor in 2013 hoger uit dan in 2008.

Onderzoek en ontwikkeling
De investeringen in onderzoek en ontwikkeling zijn gelijk gebleven, waarmee deze sector eveneens niet slecht presteert. De investeringen in deze sector lopen grotendeels gelijk aan die in de ICT-sector. De investeringen in onderzoek en ontwikkeling liepen in 2008 terug, om vervolgens van 2009 tot 2011 te stijgen. In 2012 daalde de investeringen, waarna deze in 2013 gelijk bleven aan 2013. De totale investering in 2013 ligt gelijk aan die in 2008.

Behalve door de recente crisis en de malaise in de bouw staan de binnenlandse investeringen ook onder druk door de toenemende globalisering. In Nederland gevestigde bedrijven investeren naar verhouding veel meer in het buitenland dan aan het begin van dit millennium. Deze buitenlandse investeringen, die lopen via deelnemingen in buitenlandse dochters, overtroffen in 2005 zelfs die in Nederland. Wel vertonen de investeringen in het buitenland heftige schommelingen en zijn de afgelopen jaren teruggelopen. Bedrijven investeerden nauwelijks minder binnen Nederland. 

Inkomsten uit het buitenland
Bedrijven halen ook een deel van hun inkomsten die jaarlijks overblijven na aftrek van belastingen uit het buitenland, bijvoorbeeld via dochterondernemingen. Ook dit deel is de laatste tien jaar sterk gegroeid.

]]>
Wed, 10 Sep 2014 15:14:05 +0200 CBS: 'Alleen in de ICT-sector is in de afgelopen vijf jaar meer geïnvesteerd' http://executive-people.nl/item/516303/cbs-alleen-in-de-ict-sector-is-in-de-afgelopen-vijf-jaar-meer-gea-macr-nvesteerd.html&field=Foto1&rType=crop&height=165&width=165.jpg
Hoogopgeleide ICT'ers: 'Internet of Things is geen hype meer' http://executive-people.nl/item/516285/hoogopgeleide-icters-internet-of-things-is-geen-hype-meer.html Het Internet of Things is volgens bijna de helft van de hoogopgeleide ICT-professionals niet langer een hype. 65% van de ICT'ers geeft aan bekend te zijn met de term 'Internet of Things'. ICT'ers verwachten dat het Internet of Things een positieve impact zal hebben op de ICT-sector.

Dit blijkt uit onderzoek van Motivaction in opdracht van NRC Carrière.45% van de ondervraagde ICT'ers is van mening dat het Internet of Things niet langer een hype is. Bijna 20% ziet de term wel nog steeds als een hype.

Innovaties stimuleren
92% van de ICT'ers verwacht dat het Internet of Things innovaties in de ICT-sector zal stimuleren. 93% ziet daarnaast kansen voor de ontwikkeling van nieuwe diensten en producten. Ook verwachten ICT-professionals dat de ontwikkeling leidt tot meer baankansen (80%) en meer diepgang van ICT-gerelateerde functies (68%).

Dit heeft ook een impact op de functieomschrijving van ICT'ers. Bijna tweederde van de ondervraagde professionals die bekend is met het Internet of Things denkt dat zijn werkzaamheden er door de nieuwe ontwikkeling anders gaan uitzien. ICT-professionals verwachten dat er vooral nieuwe eisen zullen worden gesteld aan privacy en security.

Bijscholen
Het Internet of Things zorgt ervoor dan ook voor dat ICT-professionals zich zullen moeten blijven ontwikkelen. Het overgrote merendeel van de professionals denkt op dit moment vooruit te kunnen met bestaande kennis. 80% van de ICT'ers verwacht echter wel dat bijscholing op het gebied van Internet of Things in de toekomst noodzakelijk gaat zijn.

 

]]>
Wed, 10 Sep 2014 12:52:27 +0200 Hoogopgeleide ICT'ers: 'Internet of Things is geen hype meer' http://executive-people.nl/item/516285/hoogopgeleide-icters-internet-of-things-is-geen-hype-meer.html&field=Foto1&rType=crop&height=165&width=165.jpg
'Steeds meer apps bespioneren, stelen en misbruiken databundels' http://executive-people.nl/item/516245/steeds-meer-apps-bespioneren-stelen-en-misbruiken-databundels.html Alcatel-Lucent heeft nieuwe gegevens bekend gemaakt waaruit blijkt dat het aantal aanvallen op mobiele apparaten en apparatuur voor thuisgebruik in de eerste helft van 2014 sterk is toegenomen. De gebruikers lopen een groter risico bespioneerd te worden of een rekening gepresenteerd te krijgen voor datagebruik door derden. Daarnaast wordt er steeds meer persoonlijke informatie gestolen.

De cijfers van Alcatel-Lucent’s Kindsight Security Labs wijzen uit dat het aantal hackers dat zich via malware toegang verschaft tot apparatuur, blijft stijgen omdat steeds meer consumenten gebruik maken van ultrabreedband. Uit het rapport blijkt dat het aantal malware-infecties op mobiele apparatuur in de eerste zes maanden van 2014 is gestegen met 17 procent, bijna een verdubbeling ten opzichte van 2013. Het infectiepercentage op vaste consumentennetwerken steeg eind juni tot 18 procent. In december 2013 bedroeg dit percentage slechts 9 procent.

Omdat Alcatel-Lucent een unieke positie heeft binnen de netwerken, kan het bedrijf de impact van het netwerkverkeer meten waaronder ook malware en de bedreiging van de digitale veiligheid.

Het mobiele infectiepercentage bedroeg in de eerste helft van 2014 0,65 procent, eind 2013 was dit nog 0,55 procent. Op basis van deze gegevens schat Kindsight Security Labs dat 15 miljoen mobiele apparaten met malware besmet zijn, vergeleken met 11,3 miljoen eind 2013. Maar liefst 60 procent van de totale mobiele netwerkinfecties betreft Android-apparatuur. 40 procent van de mobiele malware was afkomstig van Windows™-laptops die op een telefoon, mobiele USB-stick of MIFI-hub waren aangesloten. Van de iPhone®- of BlackBerry®-apparatuur is minder dan 1 procent besmet.

“Android-smartphones zijn het gemakkelijkste doelwit voor malware, maar Windows-laptops zijn nog steeds de favoriet onder de professionele cybercriminelen”, aldus Kevin McNamee, security architect en directeur van Alcatel-Lucent’s Kindsight Security Labs. “De kwaliteit en verfijning van Android-malware loopt nog achter op de complexere malware voor Windows-computers. Android-malware doet niet echt moeite zich schuil te houden en is afhankelijk van nietsvermoedende mensen die een geïnfecteerde app installeren.”

Infecties op mobiele netwerken bestaan vaak uit Trojaanse apps die er op het eerste gezicht prima uitzien. De apps bevaten echter verborgen malware die na het downloaden door Android-gebruikers via App Stores van derden, de Google Play Store of door “phishing”, persoonlijke gegevens van je telefoon kan ontvreemden, sms’en versturen of gebruikmaken van het internet.

De stijging van het percentage consumenteninfecties in 2014 is vooral te wijten aan adware met een laag dreigingsniveau. Deze adware levert voornamelijk ergernis op onder de gebruikers vanwege de ongewenste advertenties of ondermaatse apparaatprestaties. Malware met een hoog dreigingsniveau, die aanzienlijke schade aanricht door het stelen van persoonlijke gegevens, wachtwoorden en creditcardgegevens, neemt echter ook toe. 7 procent van de particuliere breedbandklanten was geïnfecteerd met malware die een serieuze bedreiging vormt. Eind 2013 bedroeg dit percentage nog 5 procent.

Het rapport van Kindsight Security Labs vermeldt ook de top 20 van particuliere en internetmalware-dreigingen in de eerste zes maanden van 2014, evenals de laatste ontwikkelingen van malware waaronder ZeroAccess, iBryte, Carberp, Uapush, Coogos, NotCompatible, SMS Tracker en dergelijke. 85 procent van de dreigingen in de Top 20 van Android-apparatuur bestaat uit complexe malware. In vier gevallen was daarbij sprake van mobiele spyware die door een cybercrimineel werd ingezet voor het lokaliseren en volgen van het toestel, van de communicatie en van de browsergeschiedenis van de gebruiker. Vijf van de zeven nieuwe malware-vormen in de Top 20 voor consumenten betreffen adware die de browser van een slachtoffer kan omleiden naar ongewenste websites en ongewenste pop-upadvertenties laat zien.

“De beste verdediging tegen besmetting is malware-detectie gebaseerd op netwerken”, aldus McNamee. “Mensen nemen vaak niet de juiste voorzorgsmaatregelen voor hun apparatuur. En zelfs als ze dit wel doen, kan een schadelijke app de detectie door een ‘device-based’ antivirusprogramma eenvoudig omzeilen. Cybercriminelen kunnen antivirusprogramma's die geïntegreerd zijn in het netwerk van de gebruiker niet uitschakelen. Bovendien worden deze programma's altijd up-to-date gehouden.”

 

]]>
Wed, 10 Sep 2014 08:09:06 +0200 'Steeds meer apps bespioneren, stelen en misbruiken databundels' http://executive-people.nl/item/516245/steeds-meer-apps-bespioneren-stelen-en-misbruiken-databundels.html&field=Foto1&rType=crop&height=165&width=165.jpg
Heartbleed bug nog steeds gevaarlijk voor veel bedrijven http://executive-people.nl/item/516252/heartbleed-bug-nog-steeds-gevaarlijk-voor-veel-bedrijven.html  


Onlangs verscheen er op Security.nl een artikel dat Chinese hackers gegevens van 4,5 miljoen patiënten hebben gestolen door gebruik te maken van de Heartbleed bug. Het is de eerste bekende inbreuk bij een bedrijf met behulp van de bug. Maar zeker niet de laatste, zo blijkt uit onderzoek van IT Security bedrijven SYCOMM en A.E.T. Europe B.V. De onderzoekers waren Jan Rochat en Alex van Wijhe (MSc). Jan Rochat is CTO en medeoprichter van A.E.T. Europe B.V., een Nederlands bedrijf dat al meer dan 15 jaar wereldwijd security oplossingen in de markt zet. Alex van Wijhe is Security Consultant bij SYCOMM, een Security Service Integrator die gespecialiseerd is in PKI en end-to-end Security oplossingen.

SYCOMM en A.E.T. Europe B.V. geven aan dat de Heartbleed bug een half jaar na ontdekking ten onrechte naar de achtergrond is verschoven. Tal van bedrijven hebben gigantische gaten in hun online beveiliging en het is slechts een kwestie van tijd voordat zij gehackt worden met alle consequenties van dien.Het onderzoek van SYCOMM en A.E.T. Europe B.V. richt zich voornamelijk op bedrijven en instellingen waarvan de servers niet gepatched zijn na bekendmaking van de Heartbleed bug. Verrassend genoeg vonden zij daar sites en servers van bekende verzekeraars, mediabedrijven, overheidssites en grote bedrijven tussen. Het blijkt dat ongeveer 300.000 sites nog steeds open staan voor Heartbleed exploitatie. Dit geeft aan dat bedrijven zijn gestopt met het patchen, of zich niet bewust zijn van hun problemen.

En dat is slecht nieuws voor zowel gebruikers van de sites als de bedrijven zelf. De Heartbleed bug zorgt ervoor dat aanvallers gevoelige informatie kunnen bemachtigen, waaronder encryptie-sleutels, gebruikersnamen en wachtwoorden en inhoud van e-mail. De onderzoekers vonden dan ook honderden gebruikersnaam/wachtwoord combinatie van o.a. VPN servers, mail servers en web servers.
Heartbleed bug niet het enige probleem

De niet-gepatchde servers zijn niet het enige probleem. Onder de gevonden gegevens blijkt ook nog eens dat het grootste deel van de wachtwoorden die mensen gebruiken geheel onveilig zijn. Naast het feit dat ze in simpele Base64 zijn geëncodeerd, is het gros van het kaliber: ‘welkom01’. Dergelijke accounts lopen sowieso een groot risico op een hack, los van de Heartbleed bug.
De onderzoekers maakten onder meer gebruik van de site van Project Unicorn, een soort van Google voor beveiligingslekken. Informatie wordt inzichtelijk gemaakt over sites en servers die nog open staan voor de Heartbleed bug. Er staan ongeveer 80.000 sites op un1c0rn.net, en meer dan 153.000 open hosts, een goudmijn voor hackers. De oprichter van Project Unicorn heeft als motto: ‘Raising awareness by kicking in the nuts’, iets wat aardig lijkt te lukken.

Het advies aan bedrijven is om te checken of zij nog open staan voor de Heartbleed bug. Zij moeten daarbij niet vergeten contact op te nemen met hun partnersites en sites waarvan ze eventuele plugins gebruiken. Daarbij dienen bedrijven hun gebruikers en medewerkers te instrueren over de gevaren van het gebruik van servers die niet gepatched zijn. Ook is het te adviseren om medewerkers goede sterke wachtwoorden te kiezen en niet dezelfde wachtwoorden te laten gebruiken binnen het bedrijf als buiten het bedrijf.

  

]]>
Wed, 10 Sep 2014 00:57:13 +0200 Heartbleed bug nog steeds gevaarlijk voor veel bedrijven http://executive-people.nl/item/516252/heartbleed-bug-nog-steeds-gevaarlijk-voor-veel-bedrijven.html&field=Foto1&rType=crop&height=165&width=165.jpg
Kennisborgen voor CIO's belangrijkste reden jong IT-talent aan te trekken http://executive-people.nl/item/516230/kennisborgen-voor-cios-belangrijkste-reden-jong-it-talent-aan-te-trekken.html Kennisborging op de lange termijn is voor 66% van de CIO's de belangrijkste reden om jonge IT'ers aan te nemen. Uitbreiding (57%) en inbreng van nieuwe kennis en dynamiek (56%) staan op de tweede en derde plaats. Voor IT-managers (90%) en HR-managers (65%) is de inbreng van nieuwe kennis de hoofdreden om jong talent aan te trekken. Opvallend genoeg blijken HR-managers aanzienlijk meer bereid nieuwe projecten te starten met jong IT-talent (60%). Voor CIO's (0%) en IT-managers (8%) is dit zelden een drijfveer.

Dit blijkt uit onderzoek van Procam, ontwikkelaar van talentenprogramma’s voor jong hoogopgeleid IT-talent. Het bedrijf deed onderzoek onder 110 CIO’s, HR-managers en IT-managers via de Pre-flight checklist. Aan de hand van de Schein waardenlijst is vastgesteld wat HBO en WO ICT-studenten de belangrijkste aspecten vinden ten aanzien van hun baan. Deze lijst is tevens voorgelegd aan de respondenten van de Pre-flight check.

CIO's en IT-managers op één lijn met IT-talent
Een aantal opvallende verschillen vallen direct op. CIO’s en IT-managers blijken veel beter op één lijn zitten met het IT-talent dan HR-managers. De HR-manager kiest in het onderzoek voor twee waarden die in de top drie van IT-talent niet voorkomen. Ook blijkt HBO en WO talent sterk van elkaar te verschillen. De belangrijkste waarden van de HBO’ers zijn baanzekerheid en goede balans tussen werk en privé. Deze worden door IT-managers en CIO’s niet in de top drie geplaatst. 

http://executive-people.nl afbeelding

“Geen branche in Nederland ontwikkelt zich zo snel als de IT-branche. Er is daarom grote vraag naar IT-talent. Zoals de uitkomsten van het onderzoek laten zien, verschilt de motivatie om voor jonge IT’ers te kiezen. Belangrijk is echter dat CIO’s, IT- en HR-managers zich niet blind staren op de eigen beweegredenen. Focus op de motivatie van het talent om bij een IT-organisatie te gaan werken. Zeker in de IT, waar jong talent keuze te over heeft. Wees eerlijk over wat de organisatie te bieden heeft, maar durf ook te veranderen. Dit maakt de organisatie niet alleen dynamisch, maar leidt bovenal tot een prettige werkplek voor IT-starters om te beginnen aan een prachtige loopbaan”, zegt George van Buysrogge, oprichter/directeur van Procam.

TalentTool
De TalentTool kan nog steeds door IT-studenten worden ingevuld. Ook organisaties kunnen de Pre-flight checklist nog steeds gebruiken.

]]>
Tue, 09 Sep 2014 15:08:40 +0200 Kennisborgen voor CIO's belangrijkste reden jong IT-talent aan te trekken http://executive-people.nl/item/516230/kennisborgen-voor-cios-belangrijkste-reden-jong-it-talent-aan-te-trekken.html&field=Foto1&rType=crop&height=165&width=165.jpg
Werkgroep: 'Bescherming van privacy hoort bij Big Data centraal te staan' http://executive-people.nl/item/516227/werkgroep-bescherming-van-privacy-hoort-bij-big-data-centraal-te-staan.html In de huidige tijd wordt steeds meer informatie over individuen verzameld. De bescherming van persoonsgegevens is hierdoor belangrijker dan ooit. Dit concludeert de Berlijn Telecomgroep, die een working paper publiceert over big data en doet een aantal aanbevelingen.

De werkgroep heeft onderzocht op welke wijze big data inbreuk maakt op de privacy van burgers. Big Data verwijst naar het verzamelen van grote hoeveelheden informatie en zorgt op het gebied van privacy voor allerlei uitdagingen. Vaak wordt beweerd dat het onmogelijk is de privacy van burgers te handhaven in een tijd waarin Big Data centraal staat. Hier is de Berlijn Telecomgroep het niet mee eens.

Aspecten van privacybescherming
Doelbinding, relevantie en data minimalisatie, volledigheid en kwaliteit, transparantie en het recht op toegang tot informatie zijn aspecten van privacybescherming die met het oog op Big Data volgens de werkgroep van groot belang zijn. De werkgroep doet een aantal aanbevelingen om deze aspecten te waarborgen.

Toestemming voor verwerking persoonsgegevens
Wie toestemming geeft voor persoonsverwerking zou hiermee niet automatisch toestemming moeten geven voor toekomstig gebruik van informatie. Toestemming moet immers 'vrij, specifiek en geïnformeerd' zijn. Voor ieder doeleinde zou dus apart toestemming moeten worden gevraagd om data van burgers te mogen verwerken.

Indien partijen niet in staat zijn deze toestemming te vragen mogen de data in principe niet worden verwerkt. Een uitzondering is als hiervoor een gerechtvaardigd belang bestaat. In dit geval kunnen de belangen van de partij die de data wil verwerken en het belang van betrokkenen zorgvuldig worden afgewogen.

Anonimisering
De Berlijn Telecomgroep adviseert een netwerk op te richten waar iedereen die data moet anonimiseren terecht kan met vragen en advies kan inwinnen. Ook kunnen op een dergelijk netwerk ervaringen rond het anonimiseren van data worden gedeeld, waar andere partijen van kunnen profiteren.

Transparantie
Transparantie is van groot belang. De Berlijn Telecomgroep stelt dat alle data die een dataverzamelaar heeft verzameld moet kunnen worden opgevraagd door een betrokkenen. Deze data moet vervolgens op een gebruiksvriendelijke manier worden aangeleverd en op ieder soort apparaat leesbaar worden kunnen worden vertoond.

Privacy by Design
De Berlijn Telecomgroep benadrukt dat het van belang is bij de ontwikkeling van Big Data-technologie al naar privacy te kijken. Privacy zou dan ook in het design van dergelijke technologie verwerkt moeten zijn. Privacy zou in deze technologie standaard centraal moeten zijn, de technologie zou goed beveiligd moeten zijn en transparant zijn opgezet. De privacy van betrokkenen zou altijd gerespecteerd moeten worden.

Privacy Impact Assessment
Ook zouden dataverwerkers betrokkenen in een vroeg stadium moeten informeren over de impact die dataverwerking heeft op hun privacy. De werkgroep adviseert hiervoor een Privacy Impact Assessment (PIA) te gebruiken. In deze PIA kan het doel, proportionaliteit, dataminimalisatie, privacyimpact en beveiligingsmaatregelen worden besproken. Dataverzamelaars zouden daarnaast betrokkenen inzicht moeten geven in de wijze waarop zij data verwerken, zodat eenvoudiger kan worden gecontroleerd of op een verantwoorde wijze met data wordt omgesprongen.

]]>
Tue, 09 Sep 2014 11:05:39 +0200 Werkgroep: 'Bescherming van privacy hoort bij Big Data centraal te staan' http://executive-people.nl/item/516227/werkgroep-bescherming-van-privacy-hoort-bij-big-data-centraal-te-staan.html&field=Foto1&rType=crop&height=165&width=165.jpg
Cisco en Microsoft domineren enterprise collaboration infrastructure markt http://executive-people.nl/item/516223/cisco-en-microsoft-domineren-enterprise-collaboration-infrastructure-markt.html Cisco en Microsoft domineren volgens Synergy Research Group de 'enterprise collaboration infrastructure' markt die bestaat uit enterprise voice, UC applicaties, telepresence, email software, enterprise content management, enterprise social networks en hosted communicatie en applicatie oplossingen.

De markt was in het tweede kwartaal goed voor een omzet van 7,7 miljard dollar, een stijging van 2 procent. Cisco heeft het laatste kwartaal een come-back weten te maken, dankzij meer vraag naar zijn WebEX oplossingen, en heeft 16 procent marktaandeel. Microsoft heeft 15,8 procent marktaandeel.

Bijzonder in trek zijn hosted voice & UCaaS (+17 procent), enterprise social networking (+20 procent) en hosted web conferencing (+9 procent). 

 

collaboration q214

]]>
Tue, 09 Sep 2014 02:41:07 +0200 Cisco en Microsoft domineren enterprise collaboration infrastructure markt http://executive-people.nl/item/516223/cisco-en-microsoft-domineren-enterprise-collaboration-infrastructure-markt.html&field=Foto1&rType=crop&height=165&width=165.jpg
Universiteit van Amsterdam onderzoekt acceptatie van big data http://executive-people.nl/item/516179/universiteit-van-amsterdam-onderzoekt-acceptatie-van-big-data.html De Universiteit van Amsterdam onderzoekt het gebruik van big data in het bedrijfsleven en binnen overheidsinstellingen. De universiteit wil met het onderzoek informatie verzamelen over de acceptatie en implementatie van big data door bedrijven en overheden.

Het onderzoek is opgezet in samenwerking met ORTEC Consulting Group. Het onderzoek richt zich onder andere op factoren die het succes van een big data-strategie bepalen. Daarnaast willen de UvA en ORTEC Consulting Group de rol van wetenschappelijk instellingen bij big data-strategieën in kaart brengen en onderzoeken op welke wijze het gebruik van big data kan worden gestimuleerd.

Aantrekken van big data-talent
Daarnaast kijken de partijen naar het aantrekken en behouden van talent op het gebied van big data. Het gaat hierbij om programmeurs en analisten die in staat zijn big data-toepassingen in de bedrijfsvoering te implementeren. Deze professionals spelen een belangrijke rol bij breder omarmen van big data binnen het bedrijfsleven. 

UvA en ORTEC Consulting Group vragen Nederlandse bedrijven deel te nemen aan het onderzoek. Het onderzoek duurt tot en met 19 september. De eerste resultaten worden eind oktober bekend gemaakt. Deelnemen aan het onderzoek kan hier.

]]>
Mon, 08 Sep 2014 12:04:12 +0200 Universiteit van Amsterdam onderzoekt acceptatie van big data http://executive-people.nl/item/516179/universiteit-van-amsterdam-onderzoekt-acceptatie-van-big-data.html&field=Foto1&rType=crop&height=165&width=165.jpg
Europese IT-professionals slaan data het liefst op binnen eigen muren http://executive-people.nl/item/516173/europese-it-professionals-slaan-data-het-liefst-op-binnen-eigen-muren.html Europese IT'ers willen data over het algemeen op hardware opslaan die zij kunnen zien, voelen en zelf beheren. Maar liefst 46% geeft hieraan de voorkeur boven het opslaan van deze data in de cloud. Dit blijkt uit onderzoek van Iron Mountain.

Het onderzoek wijst uit dat IT-afdelingen bepaalde data met extra veel zorg behandelen. Het gaat hierbij met name om gevoelige, vertrouwelijke, bedrijfskritieke, veel gebruikte, streng gereguleerde, nieuwe of waardevolle data. De voorkeur deze data op fysiek aanwezige servers te plaatsen wordt ook wel de 'server hugging' mentaliteit genoemd, een term die door het eerst werd beschreven door Forrester Research en nu ook door Iron Mountain wordt gebruikt.

Storage in de cloud
De cloud wordt dan ook in beperkte mate omarmd. Slechts 37% van de ondervraagde IT'ers geeft aan cloud computing onderdeel te hebben gemaakt van hun hybride onsite of offsite storage-strategie. 8% is van plan de cloud in de komende 12 tot 24 maanden te gaan gebruiken.

De wijze waarop bedrijven met data omgaan verschilt per sector. Met name binnen gezondheidsinstellingen, fabrikanten en financieel dienstverlener kijken IT-managers zeer kritisch naar de locatie waar zij data opslaan. Deze bedrijven stellen dat zij het risico op een datalek simpelweg niet kunnen veroorloven en er daarom voor kiezen data binnen eigen muren te houden. Ook binnen het MKB speelt deze houding een belangrijke rol.

]]>
Mon, 08 Sep 2014 10:33:57 +0200 Europese IT-professionals slaan data het liefst op binnen eigen muren http://executive-people.nl/item/516173/europese-it-professionals-slaan-data-het-liefst-op-binnen-eigen-muren.html&field=Foto1&rType=crop&height=165&width=165.jpg
Uniformeren en standaardiseren van werkprocessen is grootste uitdaging in 2015 http://executive-people.nl/item/516103/uniformeren-en-standaardiseren-van-werkprocessen-is-grootste-uitdaging-in.html Het uniformeren en standaardiseren van werkprocessen is komend jaar is één van de grote uitdaging waar bedrijven tegen aan zullen lopen. 55% van de bedrijven noemt dit de grootste uitdaging. Het verbeteren van de interne samenwerking (54%) en het verbeteren van rapportagemogelijkheden (52%) staat op de tweede en derde plaats.

Dit blijkt uit onderzoek van CTB, een ICT-dienstverlener voor projectmatig werkende organisaties. 134 bedrijven zijn door CTB gevraagd naar hun uitdagingen in projectbeheer en informatiemanagement. Bedrijven willen projecten op een consequente en eenduidige manier uitvoeren. Met deze werkwijze proberen organisaties risico's te beheersen en kosten van fouten te reduceren. In de praktijk gaat het echter vaak mis.

Kwaliteitshandboeken worden nauwelijks gebruikt
90% van de organisaties geeft aan over een kwaliteitshandboek te beschikken dat deze processen moet begeleiden. In de praktijk worden deze boeken echter nauwelijks gebruikt. Slechts 10% van de organisaties geeft aan daadwerkelijk gebruik te maken van de kwaliteitsboeken. Dit heeft tot gevolg dat medewerkers vaak de werkprocessen op hun eigen manier interpreteren en uitvoeren. Monitoring op de uitvoering van proces verloopt daarnaast vaak steekproefsgewijs en wordt doorgaans pas achteraf uitgevoerd.

“Uit ervaring weten we dat er in toenemende mate behoefte is om het rendement van projecten te verbeteren en de concurrentiepositie te versterken. Reden te meer om te kijken naar mogelijkheden om efficiënter te werken. Een slim Document Management Systeem dat alle projectinformatie voor alle betrokkenen partijen op één centrale plek aanbiedt, biedt hier kansen. Een DMS met werkproces ondersteuning begeleidt medewerkers in hun dagelijks werk en via monitoring en rapportages krijgen ze ‘early warning’ indicatoren om tussentijds bij te sturen. Organisaties kunnen met een DMS direct en proactief sturen in projecten, wat leidt tot de beperking van faalkosten, risicobeheersing en betere samenwerking", zegt Yuri Ramdhani, commercieel manager van CTB xRM.

Benchmarkrapport
CTB heeft op basis van het onderzoek een benchmarkrapport opgesteld over de uitdagingen van projectmatig werkende bedrijven. Het rapport ‘Projectinformatie in Optima Forma’ is hier te vinden.

]]>
Sun, 07 Sep 2014 10:02:47 +0200 Uniformeren en standaardiseren van werkprocessen is grootste uitdaging in 2015 http://executive-people.nl/item/516103/uniformeren-en-standaardiseren-van-werkprocessen-is-grootste-uitdaging-in.html&field=Foto1&rType=crop&height=165&width=165.jpg
IBM rapport helpt het beste te halen uit mobility en analytics http://executive-people.nl/item/516139/ibm-rapport-helpt-het-beste-te-halen-uit-mobility-en-analytics.html IBM heeft een onderzoeksrapport uitgebracht die klanten moet gaan helpen het meest uit het gebruik van mobiele technologie en data analytics te halen. Het rapport,  "The Individual Enterprise - How Mobility Redefines Business", is gepubliceerd door het IBM Institute for Business Value.

Uit het rapport blijkt dat veel organisaties hulp kunnen gebruiken van channel partners om goed gebruik te maken van business analyics als dan niet gecombineerd met mobility. Het rapport biedt ook een stappenplan. Lees meer in het onderzoeksrapport.

WK

]]>
Sat, 06 Sep 2014 10:38:49 +0200 IBM rapport helpt het beste te halen uit mobility en analytics http://executive-people.nl/item/516139/ibm-rapport-helpt-het-beste-te-halen-uit-mobility-en-analytics.html&field=Foto1&rType=crop&height=165&width=165.jpg
Nieuwe spelers laten zich gelden in external disk storage markt http://executive-people.nl/item/516137/nieuwe-spelers-laten-zich-gelden-in-external-disk-storage-markt.html HP wist in het tweede kwartaal van 2014 als enige top-5 leverancier te groeien in de external disk storage markt. Deze markt daalde met 1,4 procent naar 5,9 miljard dollar, mede doordat er minder vraag is naar high-end arrays. Vooral de nieuwe lichting storage leveranciers, zoals Nutanix en Pure Storage wisten te groeien. Dit meldt marktonderzoeksbureau IDC in zijn Worldwide Quarterly Disk Storage Systems Tracker.

Marktleider EMC zag de verkoop met 5,2 procent dalen en heeft een marktaandeel van 30,1 procent. NetApp zag de verkoop met 3 procent dalen en heeft nu een marktaandeel van 13 procent.

IBM verkocht 4,7 procent minder. HP groeide met 0,4 procent. Dell verkocht 1 procent minder en Hitachi zag de verkoop met 12 procent dalen.

De verkoop van high-end array storage systemen blijft afnemen. De verkoop van midrange storage staat ook onder druk. Maar entry-level storage is wel in trek. Verder neemt de vraag naar storage in de EMEA-regio toe.

De vraag naar storage van nieuwe leveranciers steeg in het tweede kwartaal met 11 procent. Deze categorie, waar partijen zoals Nutanix, Nimble en Pure Storage onder vallen, heeft een marktaandeel van 21 procent. Lees meer over het IDC-onderzoek hier.

WK

 

 

]]>
Sat, 06 Sep 2014 10:03:40 +0200 Nieuwe spelers laten zich gelden in external disk storage markt http://executive-people.nl/item/516137/nieuwe-spelers-laten-zich-gelden-in-external-disk-storage-markt.html&field=Foto1&rType=crop&height=165&width=165.jpg
'ICT'ers willen bijleren om hun kennis op peil te houden' http://executive-people.nl/item/516097/icters-willen-bijleren-om-hun-kennis-op-peil-te-houden.html 59% van de ICT-professionals denkt dat zijn IT-kennis en vaardigheden op termijn overbodig worden. Voor de professionals is dit dan ook aanleiding bij te blijven leren om op de hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen en nieuwe certificaten te behalen.

Dit blijkt uit onderzoek van Tech Pro Research naar de toekomst van de ICT-sector. Het bedrijf ondervroeg wereldwijd 1.156 ICT-professionals voor zijn onderzoek. 34% van de respondenten stelt zich geen zorgen te maken over de toekomst, terwijl 7% aangeeft hier niet over nagedacht te hebben.

Verschillen in sectoren
De mate waarin ICT-specialisten zich zorgen maken varieert per sector waarin zij actief zijn. Van de ICT'ers in de gezondheidszorg maakt 52% zich zorgen over het overbodig worden van hun kennis en vaardigheden, terwijl dit percentage in de onderwijssector op 71% ligt.

ICT-professionals denken aan allerlei maatregelen om hun kennis op het gebied van ICT bij te spijkeren. 32% geeft aan nieuwe certificeringen te willen behalen in zijn huidige baan, terwijl 25% deze certificeringen buiten zijn functie om wil bemachtigen. 10% wil opnieuw naar school en een ICT-opleiding volgen. 23% stelt geen enkele stappen te zullen ondernemen om zijn of haar kennis te vergroten.

]]>
Fri, 05 Sep 2014 14:46:16 +0200 'ICT'ers willen bijleren om hun kennis op peil te houden' http://executive-people.nl/item/516097/icters-willen-bijleren-om-hun-kennis-op-peil-te-houden.html&field=Foto1&rType=crop&height=165&width=165.jpg
'52 procent mobiele dataverkeer wordt veroorzaakt door video' http://executive-people.nl/item/516032/procent-mobiele-dataverkeer-wordt-veroorzaakt-door-video.html Iets meer dan de helft van het mobiele dataverkeer (52 procent) wordt veroorzaakt door video. Dat blijkt uit het Citrix Mobile Analytics-onderzoek van september 2014, gebaseerd op het mobiele dataverkeer van gebruikers van Citrix ByteMobile. iOS-gebruikers genereren een groter datavolume aan mobiele video dan Android-gebruikers.  
 
De helft van alle gebruikers van mobiele netwerken krijgt dagelijks advertenties voorgeschoteld. De inhoud van banners verschuift steeds meer naar video: een jaar geleden bestond 1 op de 20 banners nog uit video, inmiddels is dat 1 op 16.   
 
YouTube / Google Video is het populairste platform en wordt met name gebruikt om korte video's te bekijken - 81% van de YouTube-sessies duurt korter dan vijf minuten. Bij Netflix is 76 procent van de sessies langer dan vijf minuten   
 
Gebruikers van 4G-netwerken genereren vijf keer zo veel video-datavolume als 3G-gebruikers. Maar liefst 84 procent van de 4G-gebruikers kijkt video via Netflix, tegenover 16 procent van de 3G-gebruikers.   
 
"Met dit onderzoek willen we network operators inzicht geven in het gedrag van hun gebruikers, zodat ze hun netwerken nog beter kunnen laten aansluiten bij de vraag", aldus Mark Davis, senior director of product marketing, Service Provider Platforms bij Citrix. "De tevredenheid van mobiele gebruikers is voor een groot deel afhankelijk van de kwaliteit van hun verbinding en gebruikerservaring."   
 
Het volledige onderzoek is hier te vinden.  

WK 

]]>
Thu, 04 Sep 2014 16:07:58 +0200 '52 procent mobiele dataverkeer wordt veroorzaakt door video' http://executive-people.nl/item/516032/procent-mobiele-dataverkeer-wordt-veroorzaakt-door-video.html&field=Foto1&rType=crop&height=165&width=165.jpg
McAfee: 'Werknemers trappen massaal in phishing e-mails' http://executive-people.nl/item/516027/mcafee-werknemers-trappen-massaal-in-phishing-e-mails.html Phishing blijft een effectieve methode voor cybercriminelen om bedrijven binnen te dringen. McAfee nam de proef op de som met de McAfee Phishing Quiz. Uit de resultaten van de afgelopen maanden blijkt dat 83 procent van de Nederlandse werknemers trapte in minstens één van de zeven phishing e-mails die in de quiz werden getoond.

Vooral HR-managers scoren slecht. Alle Nederlandse deelnemers met een HR-functie beschouwde minstens één van de phishing e-mails in de quiz als betrouwbare, legitieme e-mail. Ingenieurs (74%) en IT-medewerkers (72%) bleken iets beter in staat om legitieme emails te onderscheiden van phishing e-mails. Slechts 6% van de Nederlandse deelnemers wist alle 10 test-emails in de quiz correct als ‘legitiem’ of ‘phishing’ te identificeren. In totaal deden 366 Nederlandse werknemers mee met de quiz.

McAfee Phishing Quiz
De McAfee Phishing Quiz is een quiz waarbij deelnemers in totaal 10 e-mailberichten te zien krijgen. Aan de deelnemers de taak aan te geven of het gaat om een legitieme of phishing mail. Daarbij gaat het onder andere om berichten die afkomstig zijn (of lijken te zijn) van American Express, UPC, eFax en LinkedIn.

Cybercriminelen lijken zich bewust te zijn van de effectiviteit van phishingaanvallen. McAfee meldt sinds het laatste McAfee Threats Report in juni 2014 ruim 250.000 nieuwe phishing URL's te hebben ontdekt. Het totaal aantal ontdekte phishing URL's komt hiermee uit op bijna 1 miljoen. De aanvallen worden daarnaast steeds geavanceerder. Zowel massale (algemene) phishingaanvallen als zeer doelgerichte ‘spearphishing’ aanvallen worden door cybercriminelen over de hele wereld gebruikt. De meeste phishing URLs (50%) worden overigens gehost in de VS. Nederland host 2% van de phishing URL's, waarmee ons land samen met Rusland op een gedeelde zevende plaats staat.

Heartbleed-bug
McAfee waarschuwt daarnaast voor het gevaar van websites die de Heartbleed-bug nog niet hebben verholpen. Cybercriminelen hebben inmiddels tools ontwikkeld die helpen data van dit soort kwetsbare sites te stelen. Met behulp van deze tools kunnen aanvallers een volautomatisch systeem opzetten dat gevoelige informatie automatisch wegsluist van kwetsbare websites. Ook zijn er online lijsten te vinden met ongepatchte websites, die hiermee een soort kant-en-klare hitlists vormen voor cybercriminelen. Gestolen data wordt aangeboden via de zwarte markt.

McAfee meldt daarnaast samen met overheden en andere partijen over de hele wereld samen te hebben gewerkt om ‘Gameover Zeus’ en ‘CryptoLocker’ neer te halen. Tot nu toe werden ruim 125.000 CryptoLocker-domeinnamen en 120.000 Gameover Zeus-domeinen geblokkeerd. McAfee waarschuwt dat het aantal kopieën van deze malware echter snel toeneemt, waardoor nieuwe ransomwarevarianten ontstaan. Ook wordt er nieuwe malware ontwikkeld die zich specifiek richt op de financiële sector, op basis van de gelekte Zeus broncode.

31 miljoen nieuwe malware-samples
Het aantal nieuwe malware-samples is in het tweede kwartaal van 2014 met slechts 1 procent gestegen. Dit betekent echter dat er in totaal ruim 31 miljoen nieuwe samples werden gedetecteerd. Dit is het hoogste aantal dat tot nu toe in één kwartaal werd ontdekt. De hoeveelheid mobiele malware is in het tweede kwartaal van 2014 met 17 procent toegenomen, maar het tempo waarmee nieuwe malware verschijnt lijkt zich te stabiliseren op ongeveer 700.000 nieuwe varianten per kwartaal. Ook het aantal Distributed Denial of Service (DDoS)-aanvallen is gestegen. Het aantal DDoS-aanvallen is met 4% toegenomen, waarmee dit de meest voorkomende netwerkdreiging blijft. Bij een DDoS-aanval wordt een server door aanvallers bewust overladen met verzoeken, waardoor een website of online dienst onbereikbaar wordt voor gebruikers.

Het complete McAfee Labs Threats Report: August 2014 is hier te vinden.

]]>
Thu, 04 Sep 2014 11:58:33 +0200 McAfee: 'Werknemers trappen massaal in phishing e-mails' http://executive-people.nl/item/516027/mcafee-werknemers-trappen-massaal-in-phishing-e-mails.html&field=Foto1&rType=crop&height=165&width=165.jpg
Security krijgt bij klanten een hoge prioriteit, terwijl kennis en budget achterblijven http://executive-people.nl/item/516023/security-krijgt-bij-klanten-een-hoge-prioriteit-terwijl-kennis-en-budget-achterblijven.html 95% van de ICT-bedrijven stelt dat security binnen hun bedrijf een belangrijke rol speelt. Een goede beveiliging zou vooral nodig zijn voor het vertrouwen in ICT en de sector. De helft van de bedrijven geeft aan in security een kans te zien zich te onderscheiden van andere bedrijven. Klanten van Nederlandse ICT-bedrijven zetten security steeds hoger op de agenda. Tegelijkertijd blijft het beschikbare budget voor en het kennisniveau over security bij de klanten achter. Dit blijkt uit onderzoek van Nederland ICT.

Branchevereniging Nederland ICT ondervroeg haar leden in augustus 2014 voor het onderzoek. Onder andere CEO's, CFO's en security-experts van grote en kleine ICT-bedrijven namen deel aan het onderzoek. De uitkomsten van het onderzoek zijn door de branchevereniging aangeboden aan minister Opstelten tijdens zijn werkbezoek aan de ICT-sector. Nederland ICT gaat de resultaten inbrengen in haar gesprekken met de overheid.

Onvoldoende kennis van zaken
ICT-bedrijven zijn van mening dat klanten onvoldoende kennis van zaken hebben, wat tot allerlei problemen leidt. Zo zouden klanten de verkeerde eisen aan ICT-bedrijven stellen en zich blindstaten op certificering, iets waar bijna 50% van de ICT-bedrijven tegenaan loopt. Ook de investeringsbereidheid ontbreekt in sommige gevallen bij klanten. Slechts 30% van de bedrijven stelt te merken dat klanten voor security budget vrijmaken.

De ICT-sector is van mening dat er op het gebied van security een rol is weggelegd voor de overheid. De overheid zou het bedrijfsleven en overheidsinstellingen moeten voorlichten over cyber security. Ook zouden concrete handvatten moeten worden verstrekt om de organisaties te helpen hun digitale veiligheid te vergroten. Eénderde van de ICT-bedrijven is van mening dat het cyber security beleid in Nederland meer rekening zou moeten houden met toekomstige ontwikkelingen, zoals het Internet of Things. Hiervoor kan kennis worden gebruikt van bedrijven binnen en buiten de ICT.

'Pak cybercrime steviger aan'
De sector roept daarnaast op cybercrime steviger aan te pakken. Van de 'terug-hack' bevoegdheid die minister Teeven in het leven wil roepen zijn de ICT-bedrijven achter geen voorstander. Een ruime meerderheid vindt cyber security niet primair de verantwoordelijkheid van de overheid. Ieder bedrijf of overheidsorganisatie dient zelf zijn beveiliging op orde te hebben. 9 op de 10 ondervraagden vindt dat ook het bestrijden van cybercrime alleen in samenwerking kan. Dat vraagt volgens de ICT-bedrijven wel actieve informatiedeling.

]]>
Thu, 04 Sep 2014 10:04:15 +0200 Security krijgt bij klanten een hoge prioriteit, terwijl kennis en budget achterblijven http://executive-people.nl/item/516023/security-krijgt-bij-klanten-een-hoge-prioriteit-terwijl-kennis-en-budget-achterblijven.html&field=Foto1&rType=crop&height=165&width=165.jpg
IDC: 'Big data zorgt voor meer vraag naar servers' http://executive-people.nl/item/516001/idc-big-data-zorgt-voor-meer-vraag-naar-servers.html Big data en data analytics heeft een steeds grotere impact op de vraag naar servers op de West-Europese markt. 17% van alle uitgaven aan servers in Europa is terug te leiden naar big data en de cloud. Dit blijkt uit een marktonderzoek van IDC.

De omzet op de Europese markt voor servers is jaar-op-jaar gegroeid met 6%. De totale omzet kwam in het tweede kwartaal van 2014 uit op 3,2 miljard dollar. Dit is 3,6% meer dan in het hetzelfde kwartaal in 2013, toen de omzet nog 3,046 miljard dollar bedroeg.

Verscheepte servers
In totaal werden 407.000 servers in het tweede kwartaal van 2014 verscheept. Dit is een toename van 17.000 ten opzichte van hetzelfde kwartaal in 2013. Ook in absolute aantallen staat de markt er dus goed voor.

HP heeft met 35,7% het grootste marktaandeel in handen en wist een winst van 1,1 miljard dollar te realiseren. IBM staat met een marktaandeel van 22,2% en een omzet van 701,16 miljoen dollar op de tweede plaats. Dell gaat er met de derde plaats vandoor. Het bedrijf heeft een marktaandeel van 15,1% in handen en wist een omzet van 476,79 miljard dollar te realiseren.

]]>
Wed, 03 Sep 2014 13:20:58 +0200 IDC: 'Big data zorgt voor meer vraag naar servers' http://executive-people.nl/item/516001/idc-big-data-zorgt-voor-meer-vraag-naar-servers.html&field=Foto1&rType=crop&height=165&width=165.jpg
Nederlandse cloud- en hosting sector blijft groeien http://executive-people.nl/item/515913/nederlandse-cloud-en-hosting-sector-blijft-groeien.html In een ICT markt die zich in rap tempo beweegt naar een dienstenmarkt gebaseerd op gedeelde infrastructuren en dienstenplatforms, zijn hostingbedrijven van groot belang voor de digitale economie. Daarom onderzoekt de DHPA jaarlijks de ontwikkelingen in de Nederlandse cloud- en hostingsector. Voor deze vierde editie hebben de DHPA en branchevereniging ISPConnect de krachten gebundeld.

Michiel Steltman (foto), Directeur van DHPA: “Webshops, web-bureaus, de mediasector, online software aanbieders en de overheid zijn afhankelijk van een goede hostinginfrastructuur en professionele hosters. Wij houden de trends binnen deze groeiende sector scherp in de gaten en hebben METISfiles gevraagd dit onderzoek voor ons te doen ”.

Groei
De hosting sector is één van de weinige sectoren in Nederland die ondanks economische tegenwind en de toenemende activiteit van de internationale cloud aanbieders onverminderd blijft groeien. De overgrote meerderheid van de onderzochte bedrijven rapporteert groei, de helft groeit zelfs met meer dan 10%. Ook lijkt de trend van schaalvergroting zich door te zetten: 40% van de bedrijven heeft in de afgelopen jaren overnames gedaan. Hiermee stijgt ook de vraag naar gekwalificeerd personeel.

En juist het personeel is een reden voor zorgen. Ruim de helft van de ondervraagden geeft aan dat het tekort aan gekwalificeerd personeel een belangrijke belemmering voor groei is. Simon Besteman, Directeur van ISPConnect: “DHPA en ISPConnect blijven zich samen met andere stakeholders uit de sector inzetten voor deze relatief jonge branche. Naast andere initiatieven op het gebied van instroom en kwaliteitsborging zijn ISPConnect en DHPA in 2014 begonnen met het opzetten van een eigen opleiding voor de hostingsector. Hiermee geven wij gehoor aan de grootste zorgen van de ondervraagden”.

Het belang van datacenters
Het belang van carrier-neutral datacenters neemt toe. 40% van de hosters heeft zijn datacenter infrastructuur niet in eigen beheer. Een vijfde van de hosters host 1000 of meer fysieke servers. De virtualisatiegraad van deze fysieke servers ligt boven de 60%. Hosters met meer servers in beheer hosten meer VMs per fysieke server.

Diensten
De belangrijkste omzetgeneratoren in 2014 zijn gelijk aan die van 2011, namelijk Shared Hosting, Managed Hosting, IaaS en Dedicated Hosting. Relatief nieuw is Security als dienst maar ondanks de toename aan dreigingen genereert deze tak van sport nog weinig omzet. Voor de toekomst wordt de meeste groei verwacht in Managed Hosting.

Concurrentie
De trend naar gedeelde infrastructuurplatforms - public cloud computing - is een wereldwijd fenomeen en wordt gedomineerd door grote spelers als Amazon, Microsoft en Google. De Nederlandse hostingsector zal zijn plaats in dit krachtenveld moeten vinden om te blijven groeien.

Certificering
In 2012 vond 27% van de ondervraagden degelijke certificeringen belangrijk, in 2014 steeg dit percentage naar 89%. Hiermee wordt de behoefte naar een betrouwbaar kwaliteitskeurmerk binnen de sector onderstreept. Op dit moment bestaat een dergelijk keurmerk niet, dit bemoeilijkt het vergelijken van veiligheid en kwaliteit tussen providers. “We zijn ons als sector zeer bewust van deze behoefte”, aldus Steltman. “We participeren daarom in verschillende initiatieven die een fundamentele verbetering beogen van kwaliteitsborging in de complexe online leveringsketens”

Samenwerking
Het is opvallend dat veel hostingpartijen elkaar inmiddels weten te vinden. Samen met o.a. de DHPA en ISPconnect zetten zij zich om het bedrijfsleven, onderwijs en de overheid te wijzen op de potentie van deze sector. En dat is goed, de sector wint aanzien en wordt in de toekomst naar verwachting alleen maar groter. “Een continue professionalisering, en een krachtige samenwerking binnen de sector én met de overheid zijn essentieel voor het vasthouden van de positieve trends” aldus Steltman.

]]>
Tue, 02 Sep 2014 10:05:15 +0200 Nederlandse cloud- en hosting sector blijft groeien http://executive-people.nl/item/515913/nederlandse-cloud-en-hosting-sector-blijft-groeien.html&field=Foto1&rType=crop&height=165&width=165.jpg
Bijna de helft van alle ICT-stagiaires blijft plakken bij stagebedrijf http://executive-people.nl/item/515911/bijna-de-helft-van-alle-ict-stagiaires-blijft-plakken-bij-stagebedrijf.html 47% van de stagiaires die stage lopen in de ICT-sector blijft na zijn stageperiode plakken bij dit bedrijf. De hoeveelheid stagiaires dat bij zijn stagebedrijf aan de slag kan is hiermee in de ICT-sector hoog. In alle sectoren blijft 28% plakken bij zijn stagebedrijf.

Dit blijkt uit wereldwijd onderzoek van LinkedIn onder zijn eigen leiden. Naast de ICT-sector is ook de accountancy sector een interessante optie. In deze sector blijft maar liefst 60% van de stagiaires hangen bij het stagebedrijf. Studenten in de toerismesector of bij non-profit organisaties maken met beide 19% de minste kans op een baan.

Alle resultaten van het onderzoek van LinkedIn zijn in de onderstaande grafiek te vinden. 

http://executive-people.nl afbeelding

]]>
Tue, 02 Sep 2014 10:00:29 +0200 Bijna de helft van alle ICT-stagiaires blijft plakken bij stagebedrijf http://executive-people.nl/item/515911/bijna-de-helft-van-alle-ict-stagiaires-blijft-plakken-bij-stagebedrijf.html&field=Foto1&rType=crop&height=165&width=165.jpg
Bijna 25 procent organisaties berekent IT-kosten intern door http://executive-people.nl/item/515892/bijna-procent-organisaties-berekent-it-kosten-intern-door.html Het hebben van een up-to-date inzicht in de IT assets (57%), het efficiënter maken van het IT-beheer (52%) en het beheren van de licenties (37%) zijn de drie belangrijkste redenen om een IT asset management oplossing te gebruiken. Dit blijkt uit onderzoek van SPS onder 145 IT-beslissers. Nog geen kwart van de organisaties wil een dergelijke oplossing gebruiken om IT-kosten intern door te berekenen. Ook kostenbeheersing staat nog niet hoog op de agenda. Met de teruglopende IT-budgetten is dit een verrassend resultaat, zo meent SPS.De IT-omgeving van een organisatie bevat meer dan alleen servers, desktops en netwerkapparatuur. Ook apparatuur voor security, VoIP en in het datacenter de UPS en de airco’s horen bij de IT assets. Realtime vastlegging van actuele asset-data en relaties in een active CMDB maakt het mogelijk inzicht te krijgen in de onderlinge afhankelijkheden op alle niveaus: van de fysieke utilities-laag, de logische laag tot aan de IT- en business-services. Zo wordt de mogelijkheid geboden voor het doorberekenen van IT-kosten. Daarnaast is dit een voorwaarde voor efficiënt IT-beheer en biedt het belangrijke voordelen op het gebied van change-, incident- en licentiemanagement.

Linda Verweij (foto), COO van SPS, over de resultaten: “Het is goed om te zien dat organisaties focussen op het efficiënt inrichten van de beheerorganisatie. IT asset management biedt op dit vlak veel inzicht en voordeel. Om meer uit het IT-budget te halen, biedt IT asset management echter meer mogelijkheden. Zo kunnen IT-managers het IT-gebruik per afdeling meten en doorbelasten, zodat men zich bewust wordt van de IT-kosten. In de praktijk leidt dit er op den duur toe dat alleen de IT wordt gebruikt die echt nodig is, waardoor kostenbesparingen gerealiseerd worden waar de hele organisatie van profiteert.”

]]>
Mon, 01 Sep 2014 20:39:04 +0200 Bijna 25 procent organisaties berekent IT-kosten intern door http://executive-people.nl/item/515892/bijna-procent-organisaties-berekent-it-kosten-intern-door.html&field=Foto1&rType=crop&height=165&width=165.jpg
Nederland terug in phishing top-3 http://executive-people.nl/item/515890/nederland-terug-in-phishing-top.html Nederland was in juni 2014 tevens terug in de wereldwijde top 3 als het gaat om het hosten van phishing-sites. Met 5 procent stond ons land op de derde plaats. In juli 2014 stond Nederland op de vierde plek wereldwijd. Dit staat te lezen in het RSA Fraud Report van juli & augustus 2014. RSA, de security-divisie van EMC, brengt maandelijks een Fraud Report uit met bevindingen uit cyberspace van de maand daarvoor. Door deze gegevens maandelijks te onderzoeken, te analyseren en in kaart te brengen, ontstaat een schat aan informatie en is RSA in staat vroegtijdig trends te herkennen.

RSA heeft een analyse gemaakt van de miljarden e-commerce-transacties die het jaarlijks beveiligt en ziet een aantal trends voor 2014. De bedragen bij frauduleuze e-commerce-transacties zijn vaak vier keer zo hoog als de gemiddelde, legitieme transacties in een bepaalde markt. Het rapport bevat een overzicht van gemiddelde legitieme en frauduleuze bedragen per markt.

De top 3 van online aanbieders die door fraudeurs worden belaagd is 1: luchtvaartmaatschappijen, 2: geldverstrekkers en 3: verkopers van computers/elektronica.

RSA heeft een van de eerste malicious apps ontdekt die door Brazilianen is ontworpen voor mobiele telefoons. RSA vermoed dat de app tevens als malware wordt ingezet omdat de apps een groot aantal permissies vraagt bij installatie. Het bijzondere van deze app is dat de ‘gebruikers’ ervan, die de app gebruiken om creditcardgegevens te kopen, zelf het slachtoffer kunnen worden omdat de ontwikkelaars bij de installatie zoveel ‘rechten’ hebben gekregen.

RSA ontdekte 55.813 phishing-aanvallen in juni 2014. Dat is een toename van 43 procent vergeleken met mei 2014. In juli 2014 bleef de teller steken op 42.571 phishing-aanvallen. Dat is een afname van 25 procent vergeleken met juni 2014.

Op basis van het aantal phishing-aanvallen wordt geschat dat bedrijven wereldwijd in genoemde maanden samen 838 miljoen dollar hebben verloren.
Nederland is was in juni 2014 de Verenigde Staten het het tweede doelwit van phishing-aanvallen wereldwijd. Het stond daarbij zelfs boven het Verenigd Koninkrijk. In juli 2014 bekleede ons land een derde plaats na de VS en China.

Nederland was in juni 2014 tevens terug in de wereldwijde top 3 als het gaat om het hosten van phishing-sites. Met 5 procent stond ons land op de derde plaats. In juli 2014 stond Nederland op de vierde plek wereldwijd.

In het tweede kwartaal van 2014 kwam een op de vier frauduleuze banktransacties van een mobiel apparaat.

WK

 

]]>
Mon, 01 Sep 2014 19:30:31 +0200 Nederland terug in phishing top-3 http://executive-people.nl/item/515890/nederland-terug-in-phishing-top.html&field=Foto1&rType=crop&height=165&width=165.jpg
Telecom en service providers kiezen vaak voor Cisco http://executive-people.nl/item/515877/telecom-en-service-providers-kiezen-vaak-voor-cisco.html Cisco Systems staat aan de top als leverancier voor routers en switches bij telecom en service providers. Dit blijkt uit een onderzoek van Infonetics Research die wereldwijd 31 grote carriers, mobiele dienstverleners en service providers vroeg welke top-3 leveranciers ze kiezen voor router en carrier ethernet switches.

90 procent zegt als eerste Cisco. Daarna volgen Juniper, Alcatel-Lucent en Huawei. De keuze op deze top-4 leveranciers hangt af van de kwaliteit van producten, security, beheersoftware, service en support. Ook andere netwerkleveranciers zijn in trek zoals Adtran, Ciena, Ericsson, Overture Networks, Tellabs en ZTE.

Lees meer over het onderzoek hier.

WK

]]>
Mon, 01 Sep 2014 11:20:00 +0200 Telecom en service providers kiezen vaak voor Cisco http://executive-people.nl/item/515877/telecom-en-service-providers-kiezen-vaak-voor-cisco.html&field=Foto1&rType=crop&height=165&width=165.jpg
Windows 9 wordt boost voor kwakkelende pc-markt http://executive-people.nl/item/515769/windows-wordt-boost-voor-kwakkelende-pc-markt.html Marktonderzoeksbureau IDC stelt zijn prognose voor de wereldwijde verkoop van pc's naar boven dankzij een piek in de vraag naar zakelijke en particuliere pc's. Naar verwachting zou de pc-markt dit jaar met 6 procent dalen op jaarbasis maar dat is bijgesteld naar een daling van 3,7 procent. Dat komt doordat steeds meer mensen hun Windows XP pc's vervangen voor nieuwe pc's. Ook de tabletmarkt concurreert niet meer altijd direct met de pc-markt omdat ze steeds vaker kleinere afmetingen hebben.

In volwassen markten groeit de pc-markt dit jaar met 5,6 procent - het hoogste groeicijfer sinds 2010 - met dank aan een opleving in de particuliere en zakelijke segmenten. In opkomende markten zijn er uitdagingen, vooral door economische en politieke problemen in sommige regio's.

De pc-markt wordt verder gestimuleerd door meer vraag naar Chromebooks, met name in het onderwijs. De komst van Windows 9, die mogelijk dit najaar wordt onthuld zou zelfs nog meer goed nieuws voor de kwakkelende pc-markt. De komst van Windows 9 kan leiden tot meer vraag naar nieuwe pc's in 2015.

WK

]]>
Sat, 30 Aug 2014 23:15:21 +0200 Windows 9 wordt boost voor kwakkelende pc-markt http://executive-people.nl/item/515769/windows-wordt-boost-voor-kwakkelende-pc-markt.html&field=Foto1&rType=crop&height=165&width=165.jpg
Nokia niet meer in smartphone top-10 http://executive-people.nl/item/515761/nokia-niet-meer-in-smartphone-top.html Nokia, ooit marktleider in mobiele telefonie en uitvinder van de eerste Communicator smartphone, ligt uit de top-10 van smartphone leveranciers. Apple en Samsung krijgen binnen de top-10 vaker te maken met Chinese smartphone leveranciers. Dit blijkt uit onderzoekcijfers van IDC en Gartner over het tweede kwartaal van 2014.

De verkoop van Nokia smartphones liep terug. Ook Samsung zag de groeicijfers 30 naar 25 procent terugvallen, ondanks dat het succesvol is met topmodellen zoals de Galaxy S5. Samsung leidt de markt met 74 miljoen verkochte smartphones.

Apple verkocht 35,2 miljoen iPhones, maar het marktaandeel daalde van 15,5 naar 11,8 procent. Dat komt omdat klanten wachten op de nieuwe 'iPhone 6' die in september wordt aangekondigd.

Het Chinese Lenovo bouwde zijn marktaandeel uit van 5 naar 5,2 procent en verkocht 15,8 miljoen smartphones. Lenovo passeert hierdoor landgenoot Huawei die 15,6 miljoen smartphones verkocht en 1,2 procent marktaandeel inleverde.

LG verkocht 14,5 miljoen smartphones, het martkaandeel steeg van 4,4 naar 4,9 procent.

Coolpad/Yulong staat op de zesde plaats met 12,5 miljoen verkochte smartphones. Xiaomi staat op de zevende plaats met 11,7 miljoen verkochte smartphones. Op plaats staat het Chinese ZTE die zich focust op de verkoop van Android smartphones. Sony staat op de negende plaats, waarbij het aantal verkochte smartphones steeg naar 8,8 miljoen stuks. Hekkensluiter is Motorola dat nu onderdeel is van Lenovo.

WK

]]>
Sat, 30 Aug 2014 11:12:56 +0200 Nokia niet meer in smartphone top-10 http://executive-people.nl/item/515761/nokia-niet-meer-in-smartphone-top.html&field=Foto1&rType=crop&height=165&width=165.jpg
Emerging markets nemen 73,5 procent van alle nieuwe smartphones af http://executive-people.nl/item/515759/emerging-markets-nemen-procent-van-alle-nieuwe-smartphones-af.html Dit jaar voorspelt marktonderzoeksbureau IDC dat er 1,25 miljard smartphones worden verkocht, een jaarlijkse stijging van 23,8 procent ten opzichte van de 1,01 miljard van vorig jaar. Ook in de komende jaren verwacht de marktonderzoeker tot 2018 een gemiddelde jaarlijkse groei van 12,7 procent om tegen dan uit te komen op 1,8 miljard smartphones.

Vooral in Azië, Latijns-Amerika, Centraal- en oost Europa, het Midden-Oosten en Afrika worden veel meer smartphones verkocht. De zogenaamde emerging markets nemen vandaag 73,5 procent van alle nieuwe smartphones af. Volwassen markten zoals West-Europa, de VS, Canada en Japan vullen maar 26,5 procent van de markt.

Dat vertaalt zich ook in groeicijfers. Waar volwassen regio’s tot toe nog tweecijferige groei voorlegden, zakt dat cijfer dit jaar naar 4,9 procent. In opkomende markten groeit het aantal smartphones met 32,4 procent.

Gemiddelde toestelprijs
Wel wijst IDC er op dat onze markt interessant blijft. “Volwassen markten vertragen aanzienlijk, maar blijven wel een grote omzet leveren met gemiddelde verkoopsprijzen van meer dan 400 dollar. Intussen loopt de smartphone in opkomende markten op, maar met gemiddelde prijzen van minder dan 250 dollar,” zegt Ramon Llamas, onderzoeksmanager van IDC’s mobiele afdeling.

Hoewel IDC geen omzetcijfers of gedetailleerde marktaandelen publiek deelt, zegt het wel dat Android de groei domineert met aanwezigheid op 88,4 procent van alle verscheepte smartphones dit jaar.

In samenwerking met Datanews

]]>
Fri, 29 Aug 2014 22:38:58 +0200 Emerging markets nemen 73,5 procent van alle nieuwe smartphones af http://executive-people.nl/item/515759/emerging-markets-nemen-procent-van-alle-nieuwe-smartphones-af.html&field=Foto1&rType=crop&height=165&width=165.jpg
HR-managers gaan in tweede helft van dit jaar meer professionals werven http://executive-people.nl/item/515716/hr-managers-gaan-in-tweede-helft-van-dit-jaar-meer-professionals-werven.html Nederlandse HR-managers gaan meer permanente professionals werven in de tweede helft van 2014. 43% van de managers gaat professionals werven voor vrijgekomen bestaande posities, terwijl 28% voor nieuwe functies mensen aan gaat trekken. Dit blijkt uit de ‘OfficeTeam Personeelsbarometer 2014’, een onafhankelijk onderzoek uitgevoerd in opdracht van OfficeTeam, een divisie van Robert Half gespecialiseerd in het plaatsen van tijdelijke administratieve en ondersteunende professionals.

HR-managers blijken in toenemende mate vertrouwen te hebben in de groei van Nederland (77%) en de groei van het eigen bedrijf (82%). 71% van de Nederlandse HR-managers blijft het komende halfjaar dan ook nieuwe professionals werven. De managers leggen de nadruk in de tweede helft van 2014 op het behouden van het huidige personeelsbestand. Bijna de helft (43%) van de HR-managers geeft aan dat vrijgekomen bestaande posities zullen worden ingevuld in de komende zes maanden. Daarnaast stelt 28% dat er nieuwe posities binnen het bedrijf gecreëerd worden.

Voorzichtig optimisme
“Er is een voorzichtig optimisme voelbaar op de markt. Bedrijven blijven niet alleen werven voor vrijgekomen bestaande functies, ze zetten ook in op extra banen. Dit optimisme is hoogstwaarschijnlijk een gevolg van de positievere visie die bedrijven hebben op de Nederlandse economie en de economische toekomst van het eigen bedrijf”, aldus Stephan Renken, directeur Robert Half Nederland.

Ondanks de positieve vooruitzichten geeft 22% van de HR-verantwoordelijken aan dat er geen vrijgekomen posities worden ingevuld en dat er geen nieuwe functies worden gecreëerd. Dit percentage is opmerkelijk genoeg gestegen ten opzichte van vorig jaar, toen slechts 11% van de HR-managers een dergelijk antwoord gaf. Het voornemen om het aantal functies in te perken en de organisatie te verkleinen, blijft met 8% op hetzelfde niveau als in 2013.

Voorzichtig
“Veel bedrijven blijven na de crisis voorzichtig en niet in alle ondernemingen is de licht positieve kentering even goed voelbaar. Vaak proberen bedrijven de permanente personeelskosten toch nog te beperken. Er wordt in dit kader vaak een beroep gedaan op tijdelijke professionals om de productiviteit van het bedrijf op peil te houden of zelfs te vergroten,” aldus Stephan Renken.

Het vinden van het juiste personeel levert echter uitdagingen op. 83% van de Nederlandse HR-managers stelt het momenteel niet eenvoudig te vinden om de juiste en gekwalificeerde professionals te vinden, Dit is een grote zorg die ook vorig jaar al bij 87% van de HR-managers speelde. Als we kijken naar administratief en ondersteunend personeel is 66% van de HR-managers op zoek naar gekwalificeerde professionals voor bestaande of nieuwe functies. Deze groep blijkt vooral moeite te hebben met het vinden van HR-assistentie (21%), office management (20%) en administratieve ondersteuning van het salesteam (18%).

Verlies van topmedewerkers
HR-managers maken zich over het algemeen minder zorgen over het verliezen van topmedewerkers. 66% an de HR-verantwoordelijken stelt bezorgd te zijn dat hun topmedewerkers in administratieve en ondersteunende functies het komende jaar een andere uitdaging zullen zoeken. Dit is 5% minder dan een jaar geleden.

“Bedrijven die op zoek gaan naar vaste werknemers leggen de lat vaak heel hoog. Ze zijn op zoek naar het spreekwoordelijke ‘schaap met de vijf poten’: de juiste persoon die over alle gevraagde vaardigheden beschikt. Wanneer ze deze topkandidaat eenmaal gevonden hebben, willen bedrijven hen vanzelfsprekend niet op korte termijn verliezen aan de concurrentie. Een goede strategie voor het behoud van personeel staat in bijna elke onderneming hoog op de agenda. Het signaal dat de bezorgdheid hierover terugloopt, wijst wellicht op ruimte die ontstaan is om huidige werknemers meer te erkennen en beter te belonen en daarmee tevreden te houden,” zegt Stephan Renken.

]]>
Fri, 29 Aug 2014 11:57:04 +0200 HR-managers gaan in tweede helft van dit jaar meer professionals werven http://executive-people.nl/item/515716/hr-managers-gaan-in-tweede-helft-van-dit-jaar-meer-professionals-werven.html&field=Foto1&rType=crop&height=165&width=165.jpg
Support voor mobility en BYOD krijgt prioriteit in datacenter http://executive-people.nl/item/515630/support-voor-mobility-en-byod-krijgt-prioriteit-in-datacenter.html 57% van de IT-beslissers zegt voor de komende 24 maanden een datacenterproject op de planning te hebben staan met het oog op toenemende support voor mobility en BYOD. Dit blijkt uit onderzoek van Telindus en VCE onder 115 Nederlandse IT-beslissers.

Ook projecten binnen datacenters voor andere doeleinden zijn populair. 50% van de respondenten geeft aan een dergelijke project te hebben gepland om backup en disaster recovery te verbeteren, terwijl 50% de servers in het datacenter van plan is te vernieuwen. 49% stelt te werken aan projecten om het toenemend gebruik van de private cloud op te vangen. Ook een upgrade van de storage staat hoog op de agenda.

Zorgen
De IT-beslissers zijn ook ondervraagd over welke aspecten van het datacenter zij zich zorgen maken. De top vier van belangrijkste zorgen ziet er als volgt uit:

 1. Het omgaan met veranderingen in vraag
 2. Tijd die nodig is om nieuwe systemen te implementeren of upgraden naar nieuwe technologie
 3. Verzekeren/bewijzen van compliance
 4. Tijd die nodig is voor het testen en toepassen van patches

"Organisaties willen meegaan met de tijd en niet worden geremd door een IT-infrastructuur. De IT-afdeling moet snel kunnen reageren op vragen en om dat te kunnen doen, is een gestandaardiseerde omgeving key. Een dergelijke omgeving is inzichtelijk en biedt IT-managers de mogelijkheid om veel eenvoudiger en vooral sneller in te spelen op de nieuwste ontwikkelingen. Bovendien houdt de organisatie de regie en hebben de gebruikers niet de behoefte om IT-middelen in te gaan zetten buiten de IT-afdeling om. Dit staat ook wel bekend als de ‘Shadow IT’, met alle ongecontroleerde gevolgen van dien voor bijvoorbeeld de beschikbaarheid of compliancy”, zegt Harm de Haan, Manager Consultancy bij Telindus.

'Mobility domineert de agenda'
Tonnie van Grinsven, Account Executive bij VCE: “Uit ons onderzoek en de trends in de markt blijkt duidelijk dat mobility de agenda in de boardroom blijft domineren. De verschillende aspecten van een mobility-strategie, zoals BYOD, mobiele apps, et cetera, zijn heel zichtbaar voor werknemers en klanten. Daarom is het cruciaal om een flexibele, gevalideerde en voorspelbare architectuur aan de basis te hebben. Het is onvermijdelijk dat de complexiteit van het beheer toeneemt door het groeiende aantal end user devices op de werkplek, maar complexiteit van de datacenterinfrastructuur is te voorkomen. Bij VCE willen we IT-organisaties bevrijden van de tactische eisen van mobility, zodat zij zich kunnen focussen op hun strategie. Denk aan het realiseren van een optimale eindgebruikerservaring, terwijl de kosten worden verlaagd.”

]]>
Thu, 28 Aug 2014 15:33:20 +0200 Support voor mobility en BYOD krijgt prioriteit in datacenter http://executive-people.nl/item/515630/support-voor-mobility-en-byod-krijgt-prioriteit-in-datacenter.html&field=Foto1&rType=crop&height=165&width=165.jpg
On-premise cloud is meest gebruikte cloud-vorm onder Nederlandse bedrijven http://executive-people.nl/item/515623/on-premise-cloud-is-meest-gebruikte-cloud-vorm-onder-nederlandse-bedrijven.html De koudwatervrees voor wat betreft cloud is in Nederland voorbij. De meeste organisaties hebben zelfs al flinke stappen genomen in hun overstap naar de cloud. De on-premise cloud is de meest gebruikte vorm van de cloud.

Dat blijkt uit onderzoek van Proact, Europa’s grootste storagecentrische datacenterinfrastructuur-integrator en cloud-enabler, in samenwerking met AutomatiseringGids. 49% van de bedrijven geeft aan te hebben gekozen voor de on-premise cloud. 39% van de organisaties maakt gebruik van een hosted cloud bij een externe provider, terwijl 28% gebruik maakt van een virtual private cloud via een serviceprovider.

Ideale vorm van de cloud
Dat de on-premise cloud de meest gebruikte vorm van de cloud is is opvallend. 34% van alle respondenten en 39% van de IT-managers geeft namelijk aan een combinatie van de private en public cloud als ideale vorm van de cloud te zien.

Bedrijven kiezen vooral voor de cloud om hun flexibiliteit te vergroten. 35% stelt dat het vergroten van de efficiency de belangrijkste reden was voor de overstap, terwijl 29% de kosten flexibeler wilde maken. Het flexibel maken van de kosten is voor het algemeen management zelfs de op één na belangrijkste reden de overstap naar de cloud te maken. Het uitbesteden van processen die niet bij de core-business horen is voor IT-managers de tweede belangrijkste reden.

Lopende cloud-projecten
De meest genoemde lopende cloud-projecten zijn Software-as-a-Service (42 procent), virtualisatie (38 procent), internal private cloud (33 procent) en Infrastructure-as-a-Service (31 procent).

In de overstap naar de cloud worden verschillende stappen genomen. De eerste stap is standaardisatie van de infrastructuur en de meest gevorderde fase is orkestratie. 37% van de organisaties geeft aan zich te bevinden in de fase van virtualisatie van de infrastructuur. 20% stelt bezig te zijn met automatisering. Hierbij worden verschillende systemen of software zodanig aan elkaar gekoppeld dat de systemen automatisch werken of zelfregulerend zijn.

De weg naar orkestratie is intensief
“Het private cloud journey barometer-onderzoek toont aan dat steeds meer organisaties de cloud omarmen”, zegt Lucas den Os, Managing Director Proact Nederland. “Deden organisaties eerder nog voorzichtige pilots met kleine, niet al te belangrijke toepassingen, nu staat bij de meeste bedrijven wel een cloud-project op stapel. De weg naar orkestratie is intensief, maar we zien dat veel organisaties in ieder geval wel op de goede weg zitten.”

]]>
Thu, 28 Aug 2014 10:04:37 +0200 On-premise cloud is meest gebruikte cloud-vorm onder Nederlandse bedrijven http://executive-people.nl/item/515623/on-premise-cloud-is-meest-gebruikte-cloud-vorm-onder-nederlandse-bedrijven.html&field=Foto1&rType=crop&height=165&width=165.jpg
Pb7 Research: 'Omzet grote ICT-dienstverleners krimpt opnieuw' http://executive-people.nl/item/515564/pb-research-omzet-grote-ict-dienstverleners-krimpt-opnieuw.html Grote ICT-dienstverleners hebben afgelopen kwartaal voor Nederland, de Benelux of andere regio's waar de Nederlandse omzet dominant is hun omzet opnieuw zien krimpen. De omzet uit IT-diensten daalde met 5% ten opzichte van vorig jaar.

Dit meldt het onderzoeksbureau Pb7 Research. De krimp is kleiner dan in het eerste kwartaal van 2014, toen de omzet uit IT-diensten nog met 6,3% kromp. Net als in het eerste kwartaal zit de pijn vooral bij Atos en bij KPN. Partijen als Ordina, Logica en Capgemini doen het met een nagenoeg stabiele omzet niet slecht. Intussen zien we wel dat de Benelux-vestigingen het qua winstgevendheid zeer goed doen. Pb7 Research stelt dan ook dat bedrijven de kunst van het winstgevend krimpen inmiddels aardig onder de knie heeft.

Gezonde marge realiseren
Nog altijd heeft het realiseren van een gezonde marge prioriteit nummer 1 bij de dienstverleners in de ACCKO Index. Hoewel enkelen de wens uit durven te spreken te willen gaan groeien, is men alleen bereid om dat te doen zonder grote risico’s voor de winstgevendheid. De investeringen die worden gedaan in nieuwe dienstverlening (Big Data, Internet of Things, cloud) hebben vaak meer te maken met voorsorteren, wat overigens van belang is, dan met afslaan. Dat daardoor tijdelijk marktaandeel verloren gaat, neemt men voor lief.

IT-dienstverleners zijn over het algemeen licht positief over de verwachtingen voor de tweede helft van 2014. Desondanks blijven er twijfels bestaan over het herstel in de markt. Zo lijkt de XP-inhaalrace inmiddels vrijwel te zijn afgerond, blijft cloud druk zetten op de volumes en gaat het nog lang duren voordat het Internet der Dingen een grote impact heeft op de budgetten.

Vrees voor een nieuwe recessie
Belangrijker is echter dat de groei in de eurozone is vertraagd en de vrees voor een nieuwe recessie steeds sterker wordt. Pb7 Research stelt dat met de zorgen over de relatie met Rusland en onrust in het Midden-Oosten het ontbreekt aan de nodige rust als basis voor zelfs een voorzichtig economisch herstel. Deze onzekerheid heeft een drukkend effect op de bereidheid om te investeren in technologie in de rest van dit jaar. Het kleine plusje voor de Nederlandse IT dienstenmarkt dat Pb7 een kwartaal geleden nog verwachtte, lijkt een klein minnetje te gaan worden.

Meer informatie over de situatie bij specifieke ICT-dienstverleners is te vinden op de website van Pb7 Research

]]>
Wed, 27 Aug 2014 15:03:37 +0200 Pb7 Research: 'Omzet grote ICT-dienstverleners krimpt opnieuw' http://executive-people.nl/item/515564/pb-research-omzet-grote-ict-dienstverleners-krimpt-opnieuw.html&field=Foto1&rType=crop&height=165&width=165.jpg
IBM: 'Big Data, de cloud, mobiliteit en social media spelen steeds belangrijkere rol ... http://executive-people.nl/item/515563/ibm-big-data-de-cloud-mobiliteit-en-social-media-spelen-steeds-belangrijkere-rol-voor-bedrijven.html Big Data, de cloud, mobiliteit en social media zijn technologieën die afgelopen twee jaar in een hoog tempo door bedrijven zijn omarmd. Social media is koploper. De hoeveelheid bedrijven die gebruik maakt van social media lag in 2014 maar liefst 106% hoger dan in 2012.

Dit blijkt uit het onderzoek Raising the game - The IBM Business Tech Trends Study van IBM. 70% van alle bedrijven maakt op dit moment gebruik van Big Data & Analytics, de cloud, mobiele toepassingen en social media. De hoeveelheid bedrijven die gebruik maakt van de cloud is met 92% gestegen ten opzichte van 2012. Ook mobiele toepassingen zijn op grote schaal door bedrijven omarmd. De hoeveelheid bedrijven die dit soort toepassingen inzet is met 59% gestegen ten opzichte van 2012. Ook Big Data & Analytics is populair, met een stijging van 39%.

Strategisch belang
75% van de ondervraagde beslissingmakers geeft aan dat deze technologieën strategisch van groot belang zijn voor hun organisatie. Dit percentage lag in 2012 nog op 66%. Bedrijven willen over het algemeen dan ook meer gaan investeren in deze gebieden. 75% van de bedrijven geeft aan zijn investering in Big Data & Analytics, de cloud en mobiele toepassingen te willen vergroten. 66% geeft aan meer uit te willen geven aan social media.

IBM maakt in het onderzoek onderscheidt tussen trendzetters, volgers en achterlopers. 90% van de trendzetters geeft aan concurrentievoordeel te halen uit het gebruik van de technologieën. Dit percentage ligt onder volgers op 70% en onder achterlopers op 40%. 70% van de trendzetters stelt dat analytics een integraal onderdeel is van beslissingen die binnen het bedrijf worden genomen.

Investeren
60% van de trendzetters verwacht zijn investering in analytics in de komende twee jaar met meer dan 10% te vergroten. Onder de achterlopers ligt dit percentage op 29%. 8 op de 10 trendzetters is daarnaast van plan in de komende twee jaar social en mobile analytics in te zetten. 57% van deze groep maakt gebruik van big data op de cloud, 53% van cloud-gebaseerde sociale tools en 55% van cloud-gebaseerde mobiele toepassingen.

]]>
Wed, 27 Aug 2014 12:02:52 +0200 IBM: 'Big Data, de cloud, mobiliteit en social media spelen steeds belangrijkere rol voor bedrijven' http://executive-people.nl/item/515563/ibm-big-data-de-cloud-mobiliteit-en-social-media-spelen-steeds-belangrijkere-rol-voor-bedrijven.html&field=Foto1&rType=crop&height=165&width=165.jpg
'Optimalisatie van collaboration tools kan veel winst opleveren' http://executive-people.nl/item/515491/optimalisatie-van-collaboration-tools-kan-veel-winst-opleveren.html Bedrijven zetten collaboration tools over het algemeen niet optimaal in. Op dit vlak kunnen bedrijven dan ook nog veel winst behalen. Dit blijkt uit onderzoek van YSE.

Collaboration Tools is een verzamelnaam voor software die bedoeld is om samenwerking te bevorderen. De young professionals uit het YSE Information Management traineeship hebben het onderzoek uitgevoerd omdat zij dagelijks in aanraking komen met verschillende collaboration tools en merkten dat organisaties nog niet de maximale potentie weten te benutten.

Behoefte aan meer tools
Collaboration tools worden ingezet voor meerdere doeleinden. Denk hierbij aan het ontmoeten van collega's, maar ook aan het delen van kennis. Talloze tools zijn beschikbaar die ingezet kunnen worden. Ondanks het ruime aanbod geeft 99% van de respondenten aan dat men meer mogelijke tools willen binnen de organisatie.

Maar gaat het om meer tools of om de bestaande tools succesvoller in te zetten? De resultaten uit het onderzoek tonen aan dat organisaties meer zouden moeten inzetten op vier thema’s om de doelen van deze tools te behalen: visie, awareness, cultuur en eigenaarschap. Hoe wensen wij samen te werken en waarom? Welke cultuur is daar voor nodig? En hoe zorgen we voor duidelijk eigenaarschap en de juiste ambassadeurs? De vier thema’s zijn nauw met elkaar verbonden en hebben het meeste effect wanneer ze gezamenlijk verbeterd worden.

Faciliteren van collaboration is belangrijk
“Gemiddeld spenderen medewerkers maar liefst 28 uur per week aan e-mail, informatie zoeken en samenwerken. Het is dan ook van belang dat werkgevers dit goed faciliteren. Dat gebeurt nu nog te weinig. Wat opvalt is dat de jongere generatie tools zoals Whatsapp, Skype en Facebook makkelijker inzetten, omdat ze dit ook voor privé doeleinden gebruiken", legt Simon Klop, talentmanager bij YSE, uit.

YSE heeft zijn advies voor de inzet van collaboration tools uiteengezet in een infographic, die hier te vinden is.

]]>
Tue, 26 Aug 2014 14:21:59 +0200 'Optimalisatie van collaboration tools kan veel winst opleveren' http://executive-people.nl/item/515491/optimalisatie-van-collaboration-tools-kan-veel-winst-opleveren.html&field=Foto1&rType=crop&height=165&width=165.jpg
69% van de consumenten beschikt in 2019 over IoT-apparaat http://executive-people.nl/item/515431/van-de-consumenten-beschikt-in-over-iot-apparaat.html Het Internet of Things (IoT) is voor veel consumenten een totaal onbekend fenomeen. Opvallend, aangezien het aantal consumenten dat over een IoT-apparaat de komende jaren hard zal stijgen. Naar verwachting beschikt 69% van de consumenten in 2019 over een IoT-apparaat.

Dit blijkt uit onderzoek van The Acquity Group. Het bedrijf schrijft in het rapport 'The Internet of Things: The Future of Consumer Adoption' dat 30% van de 2.000 ondervraagde consumenten op dit moment al over een IoT-apparaat beschikt. Denk hierbij aan een slimme wasmachine, maar ook aan een slimme Nest-thermostaat. Dit percentage groeit de komende jaren snel. Naar verwachting zullen vooral wearables populair zijn, apparaten die op het lichaam of op kleding kunnen worden gedragen. Naar verwachting koopt ongeveer 13% van de consumenten komend jaar een wearable.

Slimme kleding is niet populair
Er zijn echter ook vormen van IoT te vinden die beduidend minder populair zijn. Slimme kleding zoals Google Glass is hier een goed voorbeeld van. Slechts 3% van de consumenten geeft aan van plan te zijn komend jaar een dergelijk apparaat aan te schaffen. 15% is van plan dit in de komende vijf jaar te doen.

Consumenten melden echter ook allerlei allerlei obstakels te zien bij de aanschaf van IoT-apparaten. 36% van de consumenten geeft aan moeite te hebben de toegevoegde waarde van dit soort apparaten te herkennen, wat voor de groep de belangrijkste reden is een dergelijk apparaat niet aan te schaffen. De kosten van de apparatuur is voor consumenten de op één na belangrijkste reden de aanschaf van IoT-apparatuur uit te stellen. Privacy staat op de derde positie.

Niet bekend met IoT
Veel problematischer is echter het feit dat maar liefst 87% van alle consumenten aangeeft voor het onderzoek van The Acquity Group nog nooit van het begrip IoT te hebben gehoord. Deze groep heeft dan ook geen idee wat de nieuwe ontwikkeling precies inhoudt en wat dit hen voor voordelen kan bieden. 64% van de consumenten geeft aan niet bekend te zijn met slimme apparaten zoals thermostaten en koelkasten. 40% stelt het fenomeen wearables niet te kennen. Voor bedrijven die zich richten op IoT-apparaten is er dan ook de nodige werk aan de winkel. 

Het onderzoek van The Acquity Gropu is hier te vinden. 

]]>
Mon, 25 Aug 2014 15:12:19 +0200 69% van de consumenten beschikt in 2019 over IoT-apparaat http://executive-people.nl/item/515431/van-de-consumenten-beschikt-in-over-iot-apparaat.html&field=Foto1&rType=crop&height=165&width=165.jpg
SDN-markt is in 2018 goed voor 8 miljard dollar omzet http://executive-people.nl/item/515378/sdn-markt-is-in-goed-voor-miljard-dollar-omzet.html  

Software-defined networking (sdn) is geen hype meer maar een groeimarkt zo meldt onderzoeksbureau IDC. De wereldwijde sdn-markt, die bestaat uit fysieke netwerkinfrastructuur, controller en netwerk virtualisatie software, sdn netwerk security services en sdn-gerelateerde professional services, is dit jaar goed voor een omzet van 960 miljoen dollar. In 2016 is de sdn-markt goed voor 8 miljard dollar.

De sdn-markt heeft een compound annual growth rate (CAGR) van 89,4 procent. Vooral grote bedrijven, overheiden en enterprise en cloud service providers schaffen vaker sdn-oplossingen aan. Ze willen meer flexibele netwerken voor cloud, mobility, big data en Internet of Things oplossingen.

Partijen die sdn-oplossingen bieden zijn onder andere Cisco (ACI), VMware (NSX), Juniper, HP, Dell en netwerkleveranciers.

WK

 

]]>
Mon, 25 Aug 2014 06:24:04 +0200 SDN-markt is in 2018 goed voor 8 miljard dollar omzet http://executive-people.nl/item/515378/sdn-markt-is-in-goed-voor-miljard-dollar-omzet.html&field=Foto1&rType=crop&height=165&width=165.jpg
'Budgetten voor IT-beveiliging stijgen dit jaar met 8%' http://executive-people.nl/item/515337/budgetten-voor-it-beveiliging-stijgen-dit-jaar-met.html Bedrijven vergroten dit jaar hun investering in beveiliging. Gartner verwacht dat organisaties in 2014 8% meer geld uitgeven aan beveiliging dan in 2013. Bedrijven zouden zich namelijk steeds bewuster worden van digitale dreigingen waarmee zij te maken kunnen krijgen.

Vorig jaar gaven bedrijven wereldwijd nog zo'n 65,9 miljard dollar uit aan IT-security. Dit jaar groeien de uitgaven aan digitale beveiliging naar verwachting tot 71,1 miljard dollar, een stijging van 8%. Ook voor volgend jaar verwacht Gartner een flinke toename te zien van het budget dat beschikbaar is voor security-oplossingen. Gartner verwacht dat in 2015 de uitgaven met 8,2% zullen stijgen.

Democratisering van beveiligingsdreigingen
Lawrence Pingree, onderzoeksdirecteur bij Gartner, stelt dat 2013 in het teken stond van de democratisering van beveiligingsdreigingen. Deze democratisering is veroorzaakt door de brede beschikbaarheid van malafide software, ook wel malware genoemd, en infrastructuur die nodig is om geavanceerde cyberaanvallen op te zetten. Bedrijven zijn zich door deze ontwikkeling steeds bewuster geworden van het risico dat zij lopen.

Gartner identificeert ook een aantal andere trends. Het bedrijf verwacht dat in 2015 ongeveer 10% van alle IT-beveiligingsoplossingen gericht op het bedrijfsleven wordt geleverd via de cloud. Daarnaast voorspelt Gartner dat de regelgeving rond IT-beveiliging vanaf 2014 flink zal worden aangescherpt. Met name in West-Europa en Azië zou dit het geval zijn.

Beveiligingspakketten
Vanaf het eind van 2015 verwacht Gartner dat maar liefst 30% van de producten die zijn gericht op het beveiligen van infrastructuur wordt aangeschaft als onderdeel van een breder beveiligingspakket. In 2018 zou de helft van alle organisaties daarnaast beveiligingsbedrijven inzetten die gespecialiseerd zijn in het beveiligen van data, risicomanagement voor beveiligingsdreigingen en security infrastructure management.

]]>
Fri, 22 Aug 2014 11:28:53 +0200 'Budgetten voor IT-beveiliging stijgen dit jaar met 8%' http://executive-people.nl/item/515337/budgetten-voor-it-beveiliging-stijgen-dit-jaar-met.html&field=Foto1&rType=crop&height=165&width=165.jpg
CGI heeft pittige periode achter de rug http://executive-people.nl/item/515243/cgi-heeft-pittige-periode-achter-de-rug.html CGI Nederland, het voormalige Logica Nederland, zag de omzet in de crisisjaren sterk teruglopen, moest 2400 medewerkers ontslaan en bijna 100 miljoen euro verlies incasseren. Dit staat te lezen in het rapport 'CGI kreeg doffe dreunen' van AME-analist Adriaan Meij.

Meij meldt: "Voormalig ICT dienstverlener Logica Nederland, nu onderdeel van het Canadese CGI concern, is door het nieuwe bestuur hard aangepakt om het bedrijf op de rails te houden. Sinds 2008 daalden omzet en banen met meer dan een derde. Er zijn harde lessen geleerd. Nu stabiliseert de onderneming. CGI is op zoek naar een vrouw in het bestuur, aldus Meij.

Na doffe dreunen is er uitzicht op stabilisering. Het sterke moederconcern verdubbelt omzet, nadat in 2012 een omzet-val ruim 11 procent plaatsvond, aldus Meij. Medewerkers van CGI heten verder nu Members.

Door: Witold Kepinski

]]>
Thu, 21 Aug 2014 13:45:58 +0200 CGI heeft pittige periode achter de rug http://executive-people.nl/item/515243/cgi-heeft-pittige-periode-achter-de-rug.html&field=Foto1&rType=crop&height=165&width=165.jpg
Accenture: 'Consumenten zullen Internet of Things in een rap tempo omarmen' http://executive-people.nl/item/515232/accenture-consumenten-zullen-internet-of-things-in-een-rap-tempo-omarmen.html Internet of Things (IoT) is een trend waarbij allerlei huishoudelijke apparaten met internet worden verbonden. De hoeveelheid IoT-apparaten waar consumenten over beschikken groeit naar verwachting de komende jaren hard. Een kans voor bedrijven die hierop in weten te spelen.

Accenture voorspelt in het onderzoek '2014 State of the Internet of Things Study' dat in 2019 69% van de consumenten de beschikken heeft over een IoT-apparaat. Dit terwijl dit percentage naar verwachting eind volgend jaar op slechts 13% ligt. Accenture verwacht dat consumenten vooral interesse zullen hebben in IoT-apparaten die zijn gericht op gezondheid of beveiliging.

Forse stijging
De hoeveelheid IoT-apparaten in huishoudens stijgt de komende jaren naar verwachting dan ook hard. Op dit moment beschikt ongeveer 4% van de consumenten over een IoT-apparaat. Door de enorme verwachte stijging ligt het voor de hand dat IoT-apparaten ook steeds vaker de weg zullen vinden naar de werkvloer.

De mogelijkheden die de IoT-trend voor bedrijven worden de komende jaren dan ook steeds interessanter. Bedrijven kunnen hier onder andere op inspelen door bijvoorbeeld nieuwe IoT-producten te lanceren of producten te introduceren die met deze apparatuur overweg kunnen. Ook voor marketingafdelingen liggen er kansen. IoT-apparaten zijn immers met internet verbonden, wat het in theorie mogelijk maakt marketinguitingen op dit soort apparatuur te vertonen.

Populaire apparatuur
Als we kijken naar IoT-apparatuur die populair is springen drie soorten apparaten direct in het oog. Het gaat hierbij om wearable fitnessapparaten (apparaten die op het lichaam of kleding kunnen worden gedragen), slimme thermostaten of met internet verbonden beveiligingssystemen. Naar verwachting beschikt 22% van de consumenten in 2015 over een wearable fitnessapparaat. Dit percentage zou in de komende vijf jaar zelfs stijgen naar 43%.

Slimme thermostaten zijn eveneens populair. Naar verwachting beschikt 13% van de consumenten eind volgend jaar over een slimme thermostaat. Ook dit percentage stijgt naar verwachting in de komende vijf jaar naar 43%. Met internet verbonden beveiligingssystemen worden naar verwachting komend jaar door 11% van de consumenten omarmd, terwijl Accenture voorspelt dat over vijf jaar 35% van de consumenten over een dergelijk systeem beschikt.

]]>
Thu, 21 Aug 2014 11:17:37 +0200 Accenture: 'Consumenten zullen Internet of Things in een rap tempo omarmen' http://executive-people.nl/item/515232/accenture-consumenten-zullen-internet-of-things-in-een-rap-tempo-omarmen.html&field=Foto1&rType=crop&height=165&width=165.jpg
Nederland in top 3 landen hosting malafide URL's http://executive-people.nl/item/515123/nederland-in-top-landen-hosting-malafide-urls.html  

Nederland is populair als het gaat om het hosten van malafide URL’s en staat daarmee op een gedeelde tweede plek met onder andere China en Rusland. Dat blijkt uit onderzoek van Trend Micro, specialist op het gebied van beveiligingssoftware, naar cybercrime in het tweede kwartaal van 2014. Het onderzoeksrapport “Turning the Tables on Cyber Attacks” laat daarnaast zien dat Nederland ook behoort tot de tien landen wereldwijd met het hoogste aantal Botnet C&C-servers en Botnet-connecties.

Het aantal malafide URL’s dat werd gehost in Nederland groeide van 24 miljoen in het eerste kwartaal van 2014, naar 31 miljoen in het tweede kwartaal. Dat is een groei van bijna 30 procent. In april verdubbelde het aantal gehoste malafide URL’s zelfs. Hiermee staat Nederland op een gedeelde tweede plaats van landen die malafide URL’s hosten.

Nederland in top 5 landen met grootste aantal botnet C&C-servers

Naast dat Nederland in het rapport wordt genoemd als een van de landen met de meeste botnet-connecties, staat Nederland ook in deze top 5 als het gaat om het grootste aantal Botnet Command and Control (C&C)-servers.

De meerderheid van deze C&C-domeinen zijn verbonden met ofwel ZeuS banking malware of Cryptoplocker ransomware. Zeus-Servers staan er om bekend gecompromitteerde servers te gebruiken als C&C-server. Cryptolocker-varianten daarentegen gebruiken juist elke dag nieuwe C&C-domeinen om zo te voorkomen dat ze worden geblokkeerd.

Tonny Roelofs (foto), country manager Trend Micro Nederland: “We zien de afgelopen tijd een groot aantal DDOS-aanvallen bij Nederlandse banken. Deze aanvallen worden uitgevoerd door middel van botnets. We kunnen in onze bevindingen echter geen direct verband zien tussen het grote aantal botnet-connecties en botnet C&C-servers in Nederland en deze DDOS-aanvallen. De botnets die worden gehost in Nederland zijn namelijk vooral gerelateerd aan ZeuS en Cryptolocker en die zijn beide niet verantwoordelijk voor DDOS-aanvallen. Het zou dus zelfs zo kunnen zijn dat je op basis van onze feiten en cijfers kunt concluderen dat de aanvallen van buiten Nederland komen, maar dit zijn echter in deze fase nog speculaties.”

Drie keer zo veel adware als malware in Nederland

Er is meer adware, dan malware aanwezig in Nederland. Het aantal soorten adware in Nederland is drie keer zo groot dan het aantal malware-detecties in het tweede kwartaal van dit jaar. Opvallend is dat er minder DOWNAD-infecties waren in Nederland, dit komt mede door het feit dat Microsoft is gestopt met de support van Windows XP. Het feit dat deze malware echter nog steeds in de top 10 van meest voorkomende malware staat, geeft aan dat er nog steeds veel verouderde systemen, zoals Windows XP, worden gebruikt door veel Nederlandse organisaties.

Top 10 malware in Nederland
1.      CRCK_ACTIVATOR
2.      CRCK_KEYGEN
3.      HKTL_KEYGEN
4.      HKTL_PASSVIEW
5.      HKTL_HACKMS
6.      HKTL_HIDEWIN"
7.      BAT_VOBFUS.SM
8.      JS_CHECK.A
9.      SPYW_PRODUKEY
10.   WORM_DOWNAD.FJ

Overheid wereldwijd belangrijk doelwit
De overheid blijft ook in het tweede kwartaal van 2014 veruit het belangrijkste doelwit van cybercriminelen. Ruim 81 procent van de gerichte aanvallen richtte zich op overheidsinstanties in het tweede kwartaal van dit jaar. Dit is een stijging ten opzichte van het eerste kwartaal van dit jaar waarin 76 procent van de geavanceerde gerichte aanvallen (APT’s) was gericht op de overheid.

Alle wereldwijde feiten en cijfers zijn te vinden in het rapport ‘Turning the Tables on Cyber Attacks’. Lees het volledige Engelstalige rapport hier.

WK

 

]]>
Wed, 20 Aug 2014 11:30:53 +0200 Nederland in top 3 landen hosting malafide URL's http://executive-people.nl/item/515123/nederland-in-top-landen-hosting-malafide-urls.html&field=Foto1&rType=crop&height=165&width=165.jpg