Nieuws Nieuws http://executive-people.nl http://executive-people.nl/item/290/onderzoek.html Mon, 22 Sep 2014 18:09:31 +0100 FeedCreator 1.7.2-ppt (info@mypapit.net) Ieder uur pauzeren komt productiviteit ten goede http://executive-people.nl/item/516847/ieder-uur-pauzeren-komt-productiviteit-ten-goede.html Wie productief wil werken heeft pauzes nodig. Na 52 minuten gewerkt te hebben zouden medewerkers hun computer voor 17 minuten links moeten laten liggen om optimaal productief te zijn. Dit blijkt uit onderzoek van DeskTime, leverancier van oplossingen voor het beheren van productiviteit.

"De reden dat de meest productieve 10% van de gebruikers het meeste werk kunnen verzetten gedurende een relatief korte periode tijd is dat deze gebruikers werktijden behandelen als sprints", schrijft Julia Gifford op het blog van DeskTime. Het bedrijf baseert zijn uitspraken op cijfers van gebruikers van haar productiviteitssoftware.

Goed uitrusten
Door een pauze te nemen zorgen medewerkers er volgens DeskTime voor dat zij goed uitrusten. Door de computer links te laten liggen kunnen werknemers zich losmaken van het werk waar zij mee bezig waren en het hoofd leeg maken. Zodra zij weer aan de slag gaan kunnen zij vervolgens een optimale productiviteit realiseren.

Het bedrijf meldt dat de meest productieve werknemers per werkdag doorgaans niet acht volle uren werken. De truc om meer werk te kunnen verzetten zou dan ook niet liggen in langer werken, maar juist slimme werken met meer pauzes. Dit komt de productiviteit ten goede, waardoor werknemers aan het einde van de dag meer werk hebben verzet dan medewerkers die geen pauzes hebben genomen en meer uren hebben gedraaid.

Het beste werk afleveren
"Door de tijd te nemen uw brein te laten rusten, spieren te ontspannen, benen te strekken en uw ogen te ontlasten doet u niet alleen uw lichaam en welzijn een plezier, maar creëert u ook een positie waarin u het beste werk kunt afleveren. Is uw baas het hier niet mee eens? Stuur hem dan simpelweg deze link", aldus Gifford in de blogpost.

]]>
Mon, 22 Sep 2014 09:26:09 +0200 Ieder uur pauzeren komt productiviteit ten goede http://executive-people.nl/item/516847/ieder-uur-pauzeren-komt-productiviteit-ten-goede.html&field=Foto1&width=165.jpg
40% van de werknemers vindt opleidingsmogelijkheden van werkgever onduidelijk http://executive-people.nl/item/516833/van-de-werknemers-vindt-opleidingsmogelijkheden-van-werkgever-onduidelijk.html 40% van de werknemers vindt de opleidingsmogelijkheden die werkgevers bieden onduidelijk. Met name de in ICT en dienstverlenende sector zijn werknemers hierover ontevreden. 59% vindt geen overzicht van opleidingen, trainingen of cursussen bij werkgever en 57% zegt niet over opleidingsbudget vanuit werkgever te beschikken.

Dit blijkt uit een onderzoek van NIDAP, uitgevoerd in samenwerking met Springest, een opleidingsvergelijkingssite en online leercatalogus voor organisaties van Nederland. Meer dan 3.000 werknemers die zich oriënteerden op een opleiding namen deel aan de enquête. Veel werknemers blijven naast werk doorleren om te anticiperen op de veranderde arbeidsmarkt door bijvoorbeeld de snel veranderende marktvraag in de ICT. 31% van de werknemers geeft aan bezig te zijn met een opleiding, terwijl 41% het afgelopen jaar een opleiding heeft afgerond.

Geen overzicht van opleidingen
Volgens de meeste werknemers (60%) is er bij hun werkgever geen overzicht beschikbaar van opleidingen, trainingen of cursussen die zij kunnen volgen. In de ICT, farmacie en dienstverlening vindt men de mogelijkheden het minst duidelijk. Alleen bij de overheid vinden werknemers hun mogelijkheden vaker duidelijk: tot 70% (bij de provincies) meent hier wel goed op de hoogte te zijn.

Dit jaar besloot 17,9% na zijn oriëntatie op een opleiding toch nog niet verder te leren naast zijn baan. Vorig jaar was dit nog 21,4%. Deze groep geeft vooral aan een te hoge werkdruk te ervaren, geen tijd te hebben of geen budget beschikbaar te hebben. Op de vierde plaats staat het niet kunnen vinden van een passende opleiding. Een hoger salaris is overigens geen motivatie om door te leren. In de meeste gevallen wordt er geen salarisstijging verwacht met het volgen van een opleiding. Vrouwen verwachten dit het minst vaak (23% van de vrouwen tegenover 28% van de mannen), maar als zij hier wel op rekenen, verwachten zij een groter verschil (18 tegenover 15% verwachte salarisverhoging).

Scholingsrecht
26% verwacht door de invoering van het scholingsrecht in de nieuwe Wet Werk en Zekerheid meer opleidingskansen te krijgen. De grootste groep (50%) verwacht echter dat de situatie gelijk blijft. 80% van de werknemers is van mening dat doorleren de verantwoordelijkheid van de werknemer blijft en verwacht niet dat de wet hier iets aan zal veranderen.

Gemiddeld zijn werknemers bereid 18 uur per week aan een opleiding te besteden. Opvallend is dat lager opgeleide werknemers gemiddeld bereid zijn hier meer uren per week in te steken. Ook vrouwen en mensen die kinderen hebben zijn bereid hier meer tijd aan te spenderen. Mensen in de leeftijdscategorie 46 tot 55 willen met 24 uur per week de meeste uren investeren.

Opleidingsbudget
57% van de werknemers geeft aan geen opleidingsbudget te hebben. 18% weet niet of hij hier aanspraak op maakt. Vorig jaar bleef 40% van het opleidingsbudget van werkgevers echter onbesteed. Ruben Timmerman, oprichter van Springest: “Er lijkt nog een hoop winst te behalen op dit gebied als werkgevers duidelijker communiceren over de mogelijkheden die zij bieden. Daarnaast is de fiscale aftrekbaarheid van opleidingskosten een punt waarover werknemers beter geïnformeerd kunnen worden.”

]]>
Sun, 21 Sep 2014 10:44:33 +0200 40% van de werknemers vindt opleidingsmogelijkheden van werkgever onduidelijk http://executive-people.nl/item/516833/van-de-werknemers-vindt-opleidingsmogelijkheden-van-werkgever-onduidelijk.html&field=Foto1&width=165.jpg
Oracle: hoogste tijd voor enterprise mobility strategie http://executive-people.nl/item/516694/oracle-hoogste-tijd-voor-enterprise-mobility-strategie.html Volgens een wereldwijd onderzoek van Oracle toont aan dat werknemers over de hele wereld enthousiaster zijn dan ooit om op een mobiele, flexibele manier te kunnen werken. Ze zijn ervan overtuigd dat ze hierdoor productiever zijn. De meerderheid van de organisaties heeft mobiel werken echter nog niet omarmd.

Uit het onderzoek blijkt dat werkgevers het risico lopen dat steeds meer medewerkers mobiel werken zonder hun input en begeleiding. Bedrijven hebben dan ook te maken met uitdagingen op het gebied van integratie en beveiliging. Om dit probleem aan te pakken, moedigt Oracle managers aan de rem los te laten en in plaats hiervan te garanderen dat mobiel werken efficiënt, veilig en volgens de regels van de organisatie geïmplementeerd wordt.

Oracle meldt de volgende onderzoeksfeiten:

Over de hele wereld omarmen werknemers het concept van mobiel werken en zij vinden dat ze hierdoor productiever zijn.

68 procent van de respondenten geeft aan liever op een mobiele, flexibele manier te werken.

Meer dan de helft (53 procent) vindt dat mobiel en flexibel werken hen productiever maakt.

Volgens werknemers zijn werkgevers echter minder enthousiast over de mobiele revolutie. Sommigen proberen actief een rem te zetten op het gebruik binnen hun organisatie.

Minder dan een kwart van de respondenten (24 procent) zegt dat zijn werkgever mobiel werken stimuleert.

21 procent van de respondenten geeft aan dat zijn werkgever actief probeert het aantal applicaties en de data die een werknemer kan benaderen vanaf zijn mobiele telefoon te beperken.

Ondanks het gebrek aan enthousiasme bij werkgevers toont het onderzoek ook aan dat het beperken van mobiel werken niet effectief is. Werknemers blijken zelf manieren te vinden om toch mobiele oplossingen op het werk te gebruiken.

Slechts achttien procent van de respondenten vindt dat zijn bedrijf datgene wat je met een mobiel apparaat kunt doen, effectief beheert.

Vijftien procent van de ondervraagden zegt zelf een manier gevonden te hebben om zijn mobiele apparaat te gebruiken voor werk, dus zonder hulp of tussenkomst van de werkgever.

Meer dan de helft (56 procent) geeft aan meer mobiel te werken dan twee jaar geleden.

Veertig procent denkt dat mobiliteit in de komende twee jaar nog meer geïntegreerd wordt in zijn werk.

]]>
Thu, 18 Sep 2014 15:19:04 +0200 Oracle: hoogste tijd voor enterprise mobility strategie http://executive-people.nl/item/516694/oracle-hoogste-tijd-voor-enterprise-mobility-strategie.html&field=Foto1&width=165.jpg
'Omarmen van nieuwe technologieën zorgt voor betere bedrijfsresultaten' http://executive-people.nl/item/516687/omarmen-van-nieuwe-technologiea-laquo-n-zorgt-voor-betere-bedrijfsresultaten.html Het vroegtijdig omarmen van nieuwe technologieën leidt tot betere bedrijfsresultaten. Zogeheten 'IT pioneers', bedrijven die geloven in de voordelen van het gebruik van nieuwe technologieën, hebben een grotere kans in hun sector wat betreft omzetgroei en marktpositie een leidende rol te spelen dan bedrijven die nieuwe technologieën links laten liggen.

Dit blijkt uit het onderzoek 'The Digital Dividend: First Mover Advantage' van de Harvard Business Review Analytic Services in opdracht van Verizon Enterprise Solutions. 22% van de bedrijven geeft aan door de adoptie van nieuwe technologieën een omzetgroei van meer dan 30% te hebben gerealiseerd. Dit is twee keer zoveel als de groei die bedrijven die als 'volgers' worden geclassificeerd hebben gerealiseerd. Bedrijven die als 'terughoudend' worden getypeerd zagen hun omzet gemiddeld met zo'n 10% stijgen.

Innovatie en groei aandrijven
Van de 672 ondervraagde bedrijven wordt 34% gezien als 'IT pioneer', 35% als 'volger' en 30% als 'terughoudend'. 75% van de respondenten geeft aan IT te zien als een investering die helpt innovatie en groei aan te drijven. 54% van de IT pioneers stelt dat technologie een belangrijke wijziging heeft aangebracht in hun business modellen. 52% heeft de producten en diensten die zij leveren aangepast nadat nieuwe technologie werd omarmd.

Bedrijven gebruiken allerlei soorten technologie. 73% van de bedrijven maakt gebruik van de cloud, terwijl 61% mobiliteit in grote mate heeft omarmd. 83% van de organisaties zet social media en collaboratietools in, terwijl 20% veel gebruik maakt van M2M-oplossingen.

Continu innoveren
"Organisaties moeten continu innoveren om concurrenten voor te blijven. Dit onderzoek toont aan dat technologie een belangrijke drijfveer is voor bedrijfsgroei" zegt Tony Recine, chief marketing officer bij Verizon Enterprise Solutions. "Het onderzoek van HBR-Analytic Services toont aan dat de vijf belangrijke technologieën bedrijven helpen groei aan te drijven, nieuwe business modellen te ontwikkelen en de manier te veranderen waarop bedrijven interactie hebben met klanten. De waarde van deze nieuwe technologieën ligt echter niet wat zij in hun eentje kunnen realiseren, maar in hun gecombineerde kracht als holistische oplossing."

]]>
Thu, 18 Sep 2014 14:11:08 +0200 'Omarmen van nieuwe technologieën zorgt voor betere bedrijfsresultaten' http://executive-people.nl/item/516687/omarmen-van-nieuwe-technologiea-laquo-n-zorgt-voor-betere-bedrijfsresultaten.html&field=Foto1&width=165.jpg
Verkrijgen van inzichten uit big data blijkt grote uitdaging voor bedrijven http://executive-people.nl/item/516686/verkrijgen-van-inzichten-uit-big-data-blijkt-grote-uitdaging-voor-bedrijven.html Bedrijven lopen tegen allerlei uitdagingen aan op het gebied van big data. De belangrijkste uitdaging is het verkrijgen van inzichten uit big data, wat door 43% van de ondervraagde bedrijven als grootste uitdaging wordt genoemd. De slechte kwaliteit van verzamelde data is voor 23% van de organisaties de grootste uitdaging.

Dit blijkt uit onderzoek van Avention, leverancier van business information-oplossingen. IDG Connect ondervroeg voor het onderzoek 300 medewerkers van Amerikaanse organisaties. Naast het verkrijgen van inzichten uit big data en de slechte kwaliteit van data noemen organisaties ook andere uitdagingen. Denk hierbij aan:

 • Het werken met een overvloed van data (12%)
 • Overweg kunnen met de grote hoeveelheid databronnen (7%)
 • De tijd die het kost om een datalijst op te stellen beperken (5%)
 • Onnauwkeurige verouderde data filteren uit datasets (4%)
 • De tijd die wordt besteed aan databeheer ten opzichte van verkoop (7%)

Nauwkeurige data is niet voldoende
Simpelweg toegang hebben tot nauwkeurige data is voor bedrijven niet voldoende om hun bedrijfsvoering te verbeteren. De grootste uitdaging waar bedrijven mee te maken krijgen is dan ook beschikbare data op een dusdanige manier gebruiken dat de organisatie hierdoor groeit. Denk hierbij aan meer sales leads van goede kwaliteit, een hogere ROI op marketinguitingen en de mogelijkheid belangrijke trends te identificeren.

Avention waarschuwt bedrijven daarom niet alleen te focussen op de nauwkeurigheid van data en een aantal belangrijke stappen niet te vergeten. Bedrijven zouden een sterke datastrategie moeten implementeren en leren welke onderwerpen voor de strategische richting van de organisatie het meest relevant zijn. Ook zouden organisaties een oplossing moeten implementeren die big data op een manier aanlevert die zinvol is voor de Lines of Business.

Geïnformeerde beslissingen
Bedrijven geven aan vooral behoefte te hebben aan meer strategische informatie om geïnformeerde beslissingen te kunnen nemen over:

 • De nauwkeurigheid van data (66%)
 • Datainzichten (56%)
 • Manieren waarop sales cycles kunnen worden verbeterd (46%)
 • Uitgavenpatronen van klanten en risicoanalyses (46%)
 • Informatie over en inzichten in klanten (45%)
 • Voorspellende analyses over klanten (44%)

Het volledige rapport 'Big Data for Marketing & Sales: Data Accuracy to Business Impact' van Avention is hier te vinden.

]]>
Thu, 18 Sep 2014 12:32:46 +0200 Verkrijgen van inzichten uit big data blijkt grote uitdaging voor bedrijven http://executive-people.nl/item/516686/verkrijgen-van-inzichten-uit-big-data-blijkt-grote-uitdaging-voor-bedrijven.html&field=Foto1&width=165.jpg
Gartner: '73% van de bedrijven investeert in big data' http://executive-people.nl/item/516637/gartner-van-de-bedrijven-investeert-in-big-data.html Big data is populair. 73% van de organisaties heeft op dit moment in big data geïnvesteerd of is van plan dit in de komende twee jaar te doen. Dit is aanzienlijk meer dan de 64% die in 2013 in big data had geïnvesteerd of ging investeren.

Dit blijkt uit onderzoek van onderzoeksbureau Gartner. Steeds minder bedrijven laten big data links liggen. Het aantal organisaties die aangeeft geen plannen te hebben voor big data-gerelateerde investeringen is van 31% in 2013 teruggelopen naar 24% in 2014.

Noord-Amerika gaat aan de leiding
"Noord-Amerika blijft wat betreft big data investeringen aan de leiding. 47% van de organisaties in deze regio geeft aan in big data te investeren, een stijging ten opzichte van de 37,8% in 2013", zegt Nick Heudecker, onderzoeksdirecteur bij Gartner. "Ook in alle andere regio's is in de laatste jaren echter meer geïnvesteerd."

De toegenomen investeringen in big data heeft echter niet geleid tot een toename van het aantal geïmplementeerde big data-projecten. Net als in 2013 wordt veel geïnvesteerd in het ontwikkelen van strategieën en het opzetten van zowel pilots als experimentele projecten.

Jaar van experimenteren
"Vorig jaar zeiden we dat 2013 voor big data het jaar van experimenteren en eerste implementaties was", legt Heudecker uit. "Dit is in 2014 niet veranderd. In 2013 gaf slechts 8% van de organisaties aan big data-projecten te hebben geïmplementeerd in hun productie. Dit percentage is in 2014 gestegen tot 13%. Ondanks dit relatief lage percentage is dit toch een forse toename. De daling van 6% in het aantal organisaties dat nog steeds kennis verzameld over big data en de stijging van 7% in het aantal pilots en experimenten geeft aan dat de kennis over big data en de bereidheid big data-kansen te onderzoeken evolueert."

Gartner blijft sterke investeringen en geplande investeringen zien in alle verticale industrieën. Communicatie en media blijft aan de leiding gaan. 53% van de organisaties in deze sectoren hebben al geïnvesteerd in big data, terwijl 33% aangeeft dit in de komende twee jaar van plan te zijn.

]]>
Wed, 17 Sep 2014 14:11:19 +0200 Gartner: '73% van de bedrijven investeert in big data' http://executive-people.nl/item/516637/gartner-van-de-bedrijven-investeert-in-big-data.html&field=Foto1&width=165.jpg
Veel medewerkers beantwoorden e-mail tijdens vergaderingen http://executive-people.nl/item/516635/veel-medewerkers-beantwoorden-e-mail-tijdens-vergaderingen.html Veel medewerkers blijken het niet zo nauw te nemen met vergaderetiquette. Medewerkers zijn tijdens vergaderen regelmatig bezig met andere dingen. Dit terwijl een ruim een kwart van de HR-managers dit onaanvaardbaar vindt. Dit blijkt uit onderzoek van recruiteringsbureau Robert Half onder 200 Belgische HR-managers.

68% van de HR-managers stelt dat het vaak voorkomt dat medewerkers tijdens vergaderingen zakelijke en/of persoonlijke e-mails lezen en beantwoorden via mobiele apparaten. Ruim een kwart van de HR-managers (26%) ergert zich hieraan en stelt dat dit onaanvaardbaar is. Deze groep is van mening dat e-mailapparaten tijdens een vergadering moeten uitstaan en/of helemaal niet in de vergaderzaal thuis horen.

Dringende mailtjes beantwoorden
41% staat minder negatief tegenover het beantwoorden van e-mail tijdens vergaderingen. Deze groep stelt dat medewerkers tijdens een wel e-mails mogen lezen en beantwoorden, maar alleen indien het bericht dringend is.

“Elk bedrijf heeft een andere etiquette die geldt tijdens vergaderingen, maar in het algemeen is het best geen e-mails te lezen en te beantwoorden tijdens een meeting. Niet enkel kunnen medewerkers hiermee het signaal geven dat ze niet geïnteresseerd zijn in wat er gezegd wordt, ze verliezen ook vaak een stuk van de inhoud van de gesprekken. Geëngageerd zijn tijdens vergaderingen verhoogt ook sterk de productiviteit van het team”, zegt Frédérique Bruggeman, Managing Director Robert Half Benelux.

Tips
Robert Half heeft een aantal tips die medewerkers helpen tijdens vergaderingen e-mail even niet te hoeven beantwoorden:

 • Zet een out of office aan als je in vergadering gaat, zo weet iedereen dat je even niet bereikbaar bent en ook niet kan antwoorden
 • Breng collega’s op de hoogte en vraag hen eventuele dringende zaken over te nemen
 • Schakel het geluid van je telefoon uit en steek je toestel weg
 • Indien een email of een telefoontje niet kan wachten: ga even buiten en excuseer je
]]>
Wed, 17 Sep 2014 12:24:05 +0200 Veel medewerkers beantwoorden e-mail tijdens vergaderingen http://executive-people.nl/item/516635/veel-medewerkers-beantwoorden-e-mail-tijdens-vergaderingen.html&field=Foto1&width=165.jpg
Exact en KPN: 'Financiële administratie van het mkb kan veel efficiënter' http://executive-people.nl/item/516633/exact-en-kpn-financia-laquo-le-administratie-van-het-mkb-kan-veel-efficia-laquo-nter.html Het mkb ervaart veel rompslomp rond financiële administratie. Ruim een derde van de ondernemers noemt het efficiënter maken van deze administratie de grootste uitdaging, nagenoeg gelijk met vorig jaar. 45% van de ondernemers overweegt financiële zaken in de cloud onder te brengen om de efficiëntie van de financiële administratie te verhogen. Met een boekhoudoplossing in de cloud denkt men altijd de stand van zaken te kunnen raadplegen. Dit blijkt uit de MKB Cloud Barometer 2014 van Exact en KPN.

Mkb-ondernemers hebben niet alleen de behoefte de financiële administratie sneller te maken, maar ook goedkoper. Een kwart van de respondenten geeft aan dat financiële administratie te veel waardevolle tijd en geld kost. De administratieve druk rond de boekhouding is voor 29% van de mkb'ers een bron van zorgen. Vooral het onvermogen administratieve zaken tijdig af te ronden is hiervoor vooral aanleiding (34%). De snelheid waarmee klanten betalen kan voor 24% van de ondernemers de stress verlichten.

Boekhouding is populaire cloudapp
Boekhouding is de meest populaire bedrijfsapplicatie in de cloud. Ongeveer een kwart van de mkb-ondernemers maakt hier op dit moment gebruik van. 12% overweegt een dergelijke cloudoplossing in gebruik te nemen. Onder andere de dalende IT-uitgaven voor software, hardware en/of diensten verklaren volgens het onderzoek de populariteit van de inzet van cloudoplossingen.

Sebastiaan de Jong, Business Director Cloud Solutions bij Exact: “Ik ben behoorlijk geschrokken van de uitkomsten van het onderzoek. Ondernemers komen door inefficiënte financiële administratie niet meer toe aan waar ze goed in zijn: ondernemen. Terwijl de cloud juist veel voordelen biedt om de boekhouding makkelijker te maken. Het is dan heel eenvoudig online samen te werken, zowel met collega’s als de accountant. Iedereen heeft altijd en overal dezelfde actuele bedrijfsgegevens bij de hand op basis waarvan beslissingen genomen kunnen worden. Wij blijven dus ons best doen mkb-ondernemers erop te wijzen hoe ze de zaak op orde kunnen houden door snel en efficiënt te boekhouden in de cloud.”

]]>
Wed, 17 Sep 2014 11:13:57 +0200 Exact en KPN: 'Financiële administratie van het mkb kan veel efficiënter' http://executive-people.nl/item/516633/exact-en-kpn-financia-laquo-le-administratie-van-het-mkb-kan-veel-efficia-laquo-nter.html&field=Foto1&width=165.jpg
ICT-manager maakt zich zorgen rond complexiteit rond strategische planning ... http://executive-people.nl/item/516628/ict-manager-maakt-zich-zorgen-rond-complexiteit-rond-strategische-planning-datacenter-infrastructuur.html Uit een nieuw onafhankelijk onderzoek onder Europese ICT-managers in opdracht van Colt Technology Services blijkt dat de complexiteit rond de strategische planning van de datacenter-infrastructuur bedrijven op grote schaal zorgen baart. Het enquêterapport ‘Planning Anxiety’ geeft aan dat 70 procent van alle ICT-managers zich zorgen maakt over de complexiteit van de datacenter-planning. In Nederland lag dit percentage aanmerkelijk lager op 41 procent.

Voor veel respondenten resulteert de complexiteit in een bepaald mate van bezorgdheid over de planning van de datacenter-strategie. Als gevolg hiervan besteden ICT-managers onevenredig veel tijd aan deze planning. Volgens het enquêterapport maakt 90 procent van alle ICT-managers zich zorgen over de datacenter-planning en zijn deze zorgen van invloed op hun werk. Meer dan de helft (54 procent) zegt meer tijd aan de planning te besteden dan eigenlijk zou moeten. Bijna de helft van alle Nederlandse ICT-managers die zich zorgen maken over de datacenter-planning, is van mening dat ze meer tijd aan deze taak besteden dan strikt noodzakelijk is.

De beveiliging blijkt de belangrijkste bron van bezorgdheid. 64 procent van de respondenten noemt de beveiliging als het belangrijkste aandachtspunt tijdens de planning van de datacenter-infrastructuur. Beveiligingsincidenten als gevolg van een computervirus of een aanval op het netwerk baren de grootste zorgen (36%). In Nederland valt een vergelijkbaar beeld te zien. Wat de zorgen rond de beveiliging betreft, komen menselijke fouten echter op de eerste plaats (28 procent).

ICT-managers die van plan zijn om hun activiteiten uit te breiden naar het buitenland noemden problemen met de regelgeving – gedefinieerd als ‘beperkende en onbekende wetgeving’ – als het grootste struikelblok (33 procent). Technische migraties kwamen op de tweede plaats (28 procent). In Nederland had 38 procent van de respondenten hun activiteiten nog niet naar het buitenland uitgebreid. Alleen het Verenigd Koninkrijk (35 procent) en België (35 procent) kwamen hierbij in de buurt. 22 procent van de Nederlandse respondenten zei geen problemen te hebben ondervonden tijdens de uitbreiding van hun datacenter-activiteiten naar het buitenland.

Ben Timmer, Country Operations Manager Nederland en Belgie bij Colt: “Het datacenter vormt een fundamenteel onderdeel van de infrastructuur van elke grote onderneming. Voor ICT-managers is het afstemmen van de datacenter-strategie op de veranderende bedrijfsbehoeften een constant gevecht. Hierbij moeten zij een scala aan strategische en bedrijfskritische factoren met elkaar in balans brengen. Voor bedrijven is het daarom van cruciaal belang om te zorgen voor een vereenvoudiging van hun volledige ICT-infrastructuur, en die van het datacenter in het bijzonder.”

Uit een ander onderzoeksrapport van Colt blijkt de omvang van de datacenter-uitdagingen waarmee bedrijven worden geconfronteerd. 90 procent van alle ICT-besluitvormers is van mening dat de infrastructuur van hun datacenter de komende twee jaar moet worden opgewaardeerd om in de toekomstige bedrijfsbehoeften te kunnen voorzien. Steeds meer ICT-managers zullen daarom een beroep doen op betrouwbare externe partijen die hen in staat stellen om voor de broodnodige vereenvoudiging te zorgen, de flexibiliteit te vergroten en de risico’s terug te dringen.

Datacenter-colocatie is een effectieve oplossing voor ICT-managers die de planning van hun datacenterstrategie willen vereenvoudigen en voor een reductie willen zorgen van de pijnpunten en tijdsbeperkingen die dit proces met zich meebrengt. 79 procent van de ICT-managers die voor colocatie hadden gekozen, zei dat ze er redelijk tot veel vertrouwen in hadden dat deze colocatiestrategie in hun bedrijfsbehoeften zal voorzien. Volgens het Planning Anxiety-rapport is daarmee sprake van een ‘vertrouwensparadox.’

Conflicten met leveranciers en klanten kunnen echter een potentieel obstakel vormen voor een bredere inzet van colocatie. Meer dan twee derde (69 procent) van de respondenten noemde problemen met de contracten van hun datacenter-leveranciers als een belangrijk punt van zorg.

Timmer: “ICT-managers en datacenter-beheerders zullen steeds vaker op zoek moeten gaan naar strategische partners. Deze samenwerkingen maken het mogelijk om uitgaande van de huidige situatie de risico’s op de middellange tot lange termijn te reduceren. Dit biedt ICT-managers de mogelijkheid om oplossingen snel aan te passen. Het stelt ICT-afdelingen in staat om een beroep te doen op specialistische expertise ten aanzien van de beveiliging en de veerkracht van het datacenter. ICT-beslissers doen er verder goed aan om gebruik te maken van de aanvullende diensten met toegevoegde waarde die sommige colocatie-providers aanbieden. Ze hebben behoefte aan een partner die zowel in het binnen- als buitenland met hen mee kan groeien. Dit zal een einde maken aan de zorgen rond de regelgeving en de onzekerheid die gepaard gaan met het betreden van nieuwe markten. Het is geruststellend om te zien dat zoveel respondenten de strategische keuze voor colocatie hebben gemaakt en er vertrouwen in hebben dat dit hen in staat zal stellen om hun zakelijke doelstellingen te realiseren.”

 

]]>
Wed, 17 Sep 2014 10:45:28 +0200 ICT-manager maakt zich zorgen rond complexiteit rond strategische planning datacenter-infrastructuur http://executive-people.nl/item/516628/ict-manager-maakt-zich-zorgen-rond-complexiteit-rond-strategische-planning-datacenter-infrastructuur.html&field=Foto1&width=165.jpg
Gartner positioneert McAfee, Sophos en Check Point Software als koplopers in mobiele-databescherming http://executive-people.nl/item/516591/gartner-positioneert-mcafee-sophos-en-check-point-software-als-koplopers-in-mobiele-databescherming.html McAfee (Intel Security), Sophos en Check Point Software zijn door Gartner aangewezen als ‘Leider’ in het recente Magic Quadrant voor mobiele-databescherming die onlangs is gepubliceerd. 

Sophos Benelux is blij dat zijn expertise in encryptie nu al voor het zesde jaar op rij door Gartner wordt erkend, zegt Pieter Lacroix, managing director van Sophos Benelux. “De koppositie van Sophos op het gebied van IT-beveiliging wordt nog eens versterkt door de combinatie van dataprotectie en mobiel beheer. Daarmee is ook bij het toenemende aantal BYOD-medewerkers de organisatieveiligheid gewaarborgd zonder dat dat ten koste gaat van de productiviteit. Sophos is toonaangevend op een breed terrein van IT-veiligheid. We zitten ook in de kopgroep van Gartners Magic Quadrant voor Unified Threat Management van augustus 2014. Daarmee is Sophos de enige leverancier die als leider wordt erkend in drie Gartner Magic Quadrants: Mobile Data Protection, Endpoint Protection (januari 2014) en Unified Threat Management. ” http://executive-people.nl afbeelding

 

]]>
Wed, 17 Sep 2014 09:20:30 +0200 Gartner positioneert McAfee, Sophos en Check Point Software als koplopers in mobiele-databescherming http://executive-people.nl/item/516591/gartner-positioneert-mcafee-sophos-en-check-point-software-als-koplopers-in-mobiele-databescherming.html&field=Foto1&width=165.jpg
BYOD blijkt populair in Europa http://executive-people.nl/item/516575/byod-blijkt-populair-in-europa.html Bring Your Own Device (BYOD) is populair in Europa. De Europese markt voor BYOD groeit de komende jaren met een jaar-op-jaar groei van 26,1% tot een omzet van 74,7 miljard dollar in 2019.

Dit voorspelt MicroMarket Monitor. Europa is op dit moment de op één na grootste markt voor BYOD. Binnen Europa is het Verenigd Koninkrijk met een marktaandeel van 23,7% de belangrijkste afzetmarkt voor BYOD-gerelateerde technologieën en diensten.

Flexibelere medewerkers
MicroMarket Monitor meldt dat bedrijven veel voordelen zien in BYOD. Zo kunnen medewerkers flexibeler werken doordat zij bijvoorbeeld vanaf iedere locatie (en dus ook thuis) hun werk kunnen uitvoeren. Veel werknemers zouden hierdoor meer werkuren maken dan zij voor de opkomst van BYOD deden. Bedrijven profiteren hiervan.

De belangrijkste drijfveer achter de snelle groei van de BYOD-markt zijn de lage investeringskosten in IT-hardware. Bedrijven stellen door een BYOD-beleid te omarmen werknemers in staat hun eigen persoonlijke mobiele apparaten te gebruiken op de werkvloer. Bedrijven hoeven hierdoor zelf niet te investeren in deze apparaten, wat BYOD aantrekkelijk maakt. Ook kunnen medewerkers doordat zij met apparaten werken waarmee zij bekend zijn hun productiviteit vergroten. Europese organisaties omarmen mobility oplossingen dan ook in een rap tempo om de productiviteit van hun bedrijf te vergroten.

Jong talent aantrekken
Met name jonge werknemers zouden veel waardering hebben voor BYOD. Het onderzoeksbureau stelt dat deze generatie zeer gericht is op IT en BYOD voor bedrijven dan ook een manier is om jong talent aan zich te binden.

]]>
Tue, 16 Sep 2014 12:02:04 +0200 BYOD blijkt populair in Europa http://executive-people.nl/item/516575/byod-blijkt-populair-in-europa.html&field=Foto1&width=165.jpg
7 op de 10 managers is bezorgd over veiligheid van third-party chatapplicaties http://executive-people.nl/item/516516/op-de-managers-is-bezorgd-over-veiligheid-van-third-party-chatapplicaties.html Bijna 70% van de organisaties maakt zich zorgen over het gebruik van third-party messaging- en chatapps door werknemers. Medewerkers gebruiken deze apps om met collega's te communiceren en documenten intern door te sturen.

Dit blijkt uit onderzoek van Infinite Convergence Solutions, leverancier van onder andere messagingapps. Het bedrijf ondervroeg bijna 400 CIO's, CTO's en IT-managers over het beleid, de voorkeuren en de zorgen van hun bedrijf over het uitwisselen van data en communicatie door medewerkers.

'Third-party apps zijn onveilig'
59% van de IT-beslissingmakers is van mening dat third-party messagingapps en chattools onveilig zijn voor zakelijke communicatie. 41% van de organisaties verbiedt het gebruik van dergelijke software dan ook. Van deze groep verbiedt 30% Google Chat, 29% WhatsApp, 27% weChat, 26% Skype en eveneens 26% Apple's iMessage.

84% van de ondervraagde managers is van mening dat een intern zakelijk messaging systeem een veiligere optie zou zijn. Minder dan de helft van alle bedrijven zet een dergelijke systeem echter in de praktijk daadwerkelijk in.

Geen controle
"IT-managers realiseren zich in toenemende mate dat gevoelige interne data van hun bedrijf door medewerkers wordt uitgewisseld via onveilige third-party platformen waar zij geen controle over hebben", zegt Anurag Lal, CEO van Infinite Convergence. "Veel managers zien daarnaast niet de waarde van het opzetten van dure, interne messagingdiensten die maar moeilijk op alle apparaten van werknemers gebruikt kunnen worden. IT-beslissingmakers zijn klaar voor een nieuwe generatie zeer veilige, eenvoudige en intuïtieve messagingoplossingen voor intern gebruik."

E-mail wordt vandaag de dag nog steeds gezien als de meest veilige manier om digitaal te communiceren en data uit te wisselen. 89% van de IT-managers geeft aan dat e-mail een veilig medium is. Bijna eenderde van de bedrijven verplicht medewerkers interne communicatie die niet via e-mail verloopt te versturen via een messaging systeem dat door het bedrijf wordt beheerd.

Onderzoek
Alle resultaten van het onderzoek zijn hier te vinden.

http://infinite-convergence.com/survey-finds-70-percent-of-it-executives-worried-about-employees-using-consumer-oriented-chat-apps-for-business-communication/

]]>
Mon, 15 Sep 2014 15:12:00 +0200 7 op de 10 managers is bezorgd over veiligheid van third-party chatapplicaties http://executive-people.nl/item/516516/op-de-managers-is-bezorgd-over-veiligheid-van-third-party-chatapplicaties.html&field=Foto1&width=165.jpg
Nieuwe baan wordt steeds vaker via smartphone of tablet gezocht http://executive-people.nl/item/516509/nieuwe-baan-wordt-steeds-vaker-via-smartphone-of-tablet-gezocht.html Werkzoekenden gebruiken steeds vaker hun smartphone of tablet om informatie in te winnen over een nieuwe baan. 61% van de werkzoekenden blijkt zich namelijk vooral met een smartphone of tablet te oriënteren op de arbeidsmarkt. Opvallend genoeg besluit slechts 11% uiteindelijk ook daadwerkelijk via een mobiel apparaat te solliciteren.

Dit blijkt uit onderzoek van de internationale banenzoekmachine Indeed, dat 1.726 (potentiële) werkzoekenden in Nederland ondervroeg. 62% van de werkzoekenden geeft aan sollicitaties wel via een smartphone te willen versturen, maar denken dat potentiële werkgevers via mobiel verstuurde sollicitaties minder serieus nemen dan een op traditionele wijze verstuurde sollicitatie. Dit is dan ook de reden dat veel werkzoekenden besluiten uiteindelijk toch via een pc of laptop te reageren op een vacature.

Steeds meer haast
Indeed stelt dat werkzoekenden steeds gehaaster zijn en minder tijd besteden aan het zoeken van een nieuwe, geschikte baan. 30% van de werkzoekenden stelt minder dan een uur uit te trekken voor de zoektocht naar een nieuwe baan. Deze groep werpt snel een blik op openstaande vacatures en het aanbod van werkgevers. Op basis hiervan concluderen zij of het de moeite waard is om te solliciteren. Een heldere functie- en taakomschrijving zijn voor werkzoekenden dan ook doorslaggevend bij de beslissing om te solliciteren voor een baan. Het geboden salaris, de secundaire arbeidsvoorwaarden en carrièreperspectieven wegen op dat moment minder zwaar.

Niet alleen mensen zonder baan zijn echter op zoek naar een baan. De meerderheid van de respondenten (bijna 70%) geeft aan open te staan voor carrièreperspectieven. Enerzijds omdat ze toe zijn aan een nieuwe carrièrestap, anderzijds omdat er een noodzaak is om in actie te komen. Daarnaast houdt een grote groep de mogelijkheden op de arbeidsmarkt altijd scherp in de gaten.

Inspelen op mobiele werkzoekenden
Indeed adviseert werkgevers in te spelen op deze kansen door potentiële sollicitanten niet alleen een aantrekkelijke functie en een scherp concurrerend aanbod te presenteren, maar ook een soepele sollicitatieprocedure te bieden. Kandidaten moeten snel, efficiënt en desgewenst online via hun mobiele apparaat kunnen solliciteren voor een functie. Dit is volgens Indeed voor werkgevers noodzakelijk om zich te kunnen onderscheiden van hun belangrijkste concurrenten en de meest talentvolle mensen aan te trekken.

“Werkzoekenden moeten in de gelegenheid worden gesteld om te solliciteren op de manier die hen het beste uitkomt, ongeacht het tijdstip en de locatie waar ze zich op dat moment bevinden. Uit eigen onderzoek van Indeed blijkt dat werkgevers die sollicitanten in de gelegenheid stellen om mobiel te solliciteren twee keer zo vaak kandidaten krijgen met de juiste kwalificaties in vergelijking met sollicitaties die verstuurd zijn via de desktop computer. Meer dan 50 procent van al het internetverkeer dit jaar op de Nederlandse website van Indeed was afkomstig van mobiele apparaten. Het Nederlandse bedrijfsleven kan het online zoeken naar vacatures via smartphones en tablets dan ook niet langer afdoen als toekomstmuziek. De nieuwe manier waarop werknemers zich oriënteren op een nieuwe uitdaging is allang realiteit”, legt Sander Poos, managing director Benelux bij Indeed, uit.

Talentvolle mensen aantrekken
Poos voegt hier nog aan toe: “Werkgevers moeten onder ogen zien dat talentvolle mensen meestal weinig geduld hebben. Als ze niet op de juiste manier door werkgevers worden bejegend, kloppen ze bij een ander bedrijf op de deur. Om op een concurrerende arbeidsmarkt de high potentials aan te trekken, zullen werkgevers in staat moeten zijn om hun vacatureaanbod op maat te maken. Er is namelijk een hele nieuwe generatie van werknemers opgegroeid die in principe al hun zaken afhandelen met de mobiele telefoon. Om als een serieuze partij te worden beschouwd in de wereldwijde war for talent, zullen bedrijven kandidaten die zich op de arbeidsmarkt begeven desgewenst de juiste hulpmiddelen moeten verschaffen waarmee ze hun ambities kunnen waarmaken. Een goed functionerende en betrouwbare vacature app waarmee je direct online kunt solliciteren, is in dit verband een must.” 

]]>
Mon, 15 Sep 2014 10:13:10 +0200 Nieuwe baan wordt steeds vaker via smartphone of tablet gezocht http://executive-people.nl/item/516509/nieuwe-baan-wordt-steeds-vaker-via-smartphone-of-tablet-gezocht.html&field=Foto1&width=165.jpg
Vooral op intuïtie en ervaring spelen grote rol bij besluitvorming http://executive-people.nl/item/516443/vooral-op-intua-macr-tie-en-ervaring-spelen-grote-rol-bij-besluitvorming.html 94% van de managers is bereid de manier waarop belangrijke beslissingen over de strategie van hun bedrijf aanzienlijk te veranderen. Managers lijken echter nog niet massaal warm te lopen voor big data. Zij vertrouwen vooral op intuïtie en ervaring.

Dit blijkt uit onderzoek van PwC. Slechts eenderde van de managers geeft aan zijn laatste grote beslissing te hebben gemaakt op basis van data en analytics. Vooral de eigen intuïtie of het advies en de ervaring van anderen speelde hierbij een belangrijke rol. 58% van de managers baseert beslissingen vooral hierop.

Big data legt bedrijven geen windeieren
Bedrijven die big data wel omarmen bij het nemen van belangrijke beslissingen profiteren van de voordelen. 43% van de leidinggevenden van 'data-driven' bedrijven geeft aan hierdoor in de afgelopen twee jaar betere beslissingen te hebben genomen. Iedere manager in deze groep noemde het een topprioriteit te investeren in de kwaliteit van data-analyses om besluitvorming verder te verbeteren.

63% van de ondervraagde managers geeft aan dat het gebruik van data de manier waarop binnen hun bedrijf beslissingen worden genomen heeft veranderd. Leidinggevenden verwachten dat de impact van data analytics op de besluitvorming in de toekomst alleen maar zal toenemen. De belangrijkste wijzigingen die managers willen doorvoeren aan de wijze waarop beslissingen worden genomen zijn:

 • Het terugdringen van de hoeveelheid betrokkenen bij beslissingen
 • Meer gebruik maken van gespecialiseerde en geavanceerde analytics
 • Data-teams inzetten om geïnformeerde strategische beslissingen te kunnen nemen.

Belangrijke beslissingen
Maar waarover moeten managers over het algemeen belangrijke beslissingen nemen? De volgende zes onderwerpen werden door de ondervraagde managers het meest genoemd: 

 • Het groeien van de bestaande business
 • Samenwerken met concurrenten
 • Het krimpen van de bestaande business
 • Actief worden in een nieuw segment
 • Het starten van een nieuwe business
 • Financiering

"Het succes van een bedrijf is vandaag de dag afhankelijk van hoe goed een organisatie is in het nemen van belangrijke beslissingen. Managers geven aan te blijven vertrouwen op hun ervaring, advies van anderen of instinct achten zij tegelijkertijd investeren in data en analytics noodzakelijk voor het succes van hun onderneming. Ervaring, intuïtie en het gebruik van data en analytics sluiten elkaar niet uit. Het is voor bedrijven nu dan ook de uitdaging een manier te vinden om deze punten te verenigen. Managers weten welke vragen zij moeten stellen. Nu moeten zij alleen nog ontdekken hoe zij de juiste antwoorden krijgen uit de externe en interne data die zij al jaren gebruiken", zegt Dan DiFillipo, Global & US Data and Analytics Leader bij PwC.

]]>
Sun, 14 Sep 2014 10:04:23 +0200 Vooral op intuïtie en ervaring spelen grote rol bij besluitvorming http://executive-people.nl/item/516443/vooral-op-intua-macr-tie-en-ervaring-spelen-grote-rol-bij-besluitvorming.html&field=Foto1&width=165.jpg
Business analytics software flink in trek http://executive-people.nl/item/516452/business-analytics-software-flink-in-trek.html De vraag naar business analytics software groeit de komende jaren gemiddeld met 14,7 procent aldus marktonderzoeksbureau IDC. In 2018 is deze markt goed voor 89,6 miljard dollar. In 2014 is de omzet goed voor 51,6 miljard dollar.

Organisaties zijn bereid vaker business analytics software te kopen omdat goed opgeleide mensen moeilijk te vinden zijn en daardoor er meer vraag is naar slimme technologie. Managers en directieleden willen zakelijke data analyseren met business analytics software en ook vaker met big data en analytics services.

WK

]]>
Sat, 13 Sep 2014 00:37:26 +0200 Business analytics software flink in trek http://executive-people.nl/item/516452/business-analytics-software-flink-in-trek.html&field=Foto1&width=165.jpg
46% van de IT-professionals slaat data liever intern op dan in de cloud http://executive-people.nl/item/516382/van-de-it-professionals-slaat-data-liever-intern-op-dan-in-de-cloud.html IT-professionals zien de hoeveelheid data in een hoog tempo toenemen en zijn op zoek naar oplossingen om deze gegevens te kunnen verwerken en opslaan. Niet iedere IT-professionals is er echter van overtuigd dat de cloud hiervoor de beste oplossing is. 46% van de IT'ers slaat data liever op interne servers op dan op externe servers of in de cloud.

Dit blijkt uit onderzoek van informatiemanager Iron Mountain onder senior IT-professionals uit Nederland, Duitsland, Frankrijk, Spanje en het Verenigd Koninkrijk. Het bedrijf introduceerde in 2011 al de naam 'server-omhelzer' voor deze groep IT-professionals. De term weerspiegelt de grote behoedzaamheid van IT-professionals om gevoelige informatie naar een externe server of in de cloud te verplaatsen.

Gecombineerde opslagmethode
37% van de respondenten geeft aan de cloud te gebruiken als onderdeel van een gecombineerde off- en online opslagmethode. Denk hierbij aan een mix van tape-, schijf- en cloudopslag. 8% is van plan de komende 12 tot 24 maanden cloudopslag te introduceren binnen zijn organisatie. De belangrijkste beweegredenen voor de overstap naar de cloud zijn op dit moment de stijgende datavolumes in combinatie met het toegenomen vertrouwen in de veiligheid en voordelen van de cloud.

Niet alle sectoren zijn echter even bereid de overstap te maken in de cloud. Met name de gezondheidszorg, maakindustrie en financieel dienstverleners blijven voorzichtig met de inzet van cloudoplossingen. Als voorbeeld wordt een Nederlandse financiële dienstverlener met zo’n 100 werknemers genoemd. De organisatie is stellig in haar beleid om de gegevens op lokale servers te houden om waardevolle informatie zo goed mogelijk te kunnen beschermen. Hij zegt hierover: "Gezien de aard van het bedrijf, kunnen we ons geen enkele vorm van data-inbreuk veroorloven."

Server zou het werk belemmeren
Het kan echter ook anders. Een Nederlands telecommunicatiebedrijf met meer dan 1000 werknemers geeft aan dat het niet haalbaar is informatie waar veel mee wordt gewerkt regelmatig via een ´oude of langzaam reagerende server te openen.’ Het werk van medewerkers zou hierdoor alleen maar worden belemmerd en dus ook het bedrijfsproces. Het bedrijf gebruikt daarom nu een private cloud om gegevens op te slaan.

“Nu bedrijven de waarde van informatie voor hun organisatie steeds vaker erkennen, is dataopslag van een back-officeactiviteit opgewaardeerd naar een onderwerp van bedrijfskritisch belang," zegt Jeroen Strik van Iron Mountain. "De IT-professionals die wij hebben gesproken, geloven dat de juiste manier van opslag eerder kunst is dan exacte wetenschap. De meesten voelen zich nog steeds het meest op hun gemak wanneer ze bedrijfskritische data in hun nabijheid kunnen opslaan, om een blik op de eigen servers te kunnen werpen, vooral als het waardevolle informatie betreft. De toenemende veiligheidsrisico's en de groeiende behoefte om informatie overal te kunnen benutten vraagt op de lange termijn echter om een andere aanpak. Een eigen, lokale opslagoplossing is dan niet langer haalbaar. Wij willen IT-teams adviseren over te stappen naar een gecombineerde opslag: een uitgebalanceerd platform bestaande uit een beveiligd eigen datacentrum, verbonden met een (private) cloudoplossing."

]]>
Fri, 12 Sep 2014 10:16:42 +0200 46% van de IT-professionals slaat data liever intern op dan in de cloud http://executive-people.nl/item/516382/van-de-it-professionals-slaat-data-liever-intern-op-dan-in-de-cloud.html&field=Foto1&width=165.jpg
IDC plaatst Xerox aan top markt managed printing services http://executive-people.nl/item/516341/idc-plaatst-xerox-aan-top-markt-managed-printing-services.html Xerox is benoemd tot marktleider in de het rapport IDC MarketScape: Worldwide Managed Print and Document Services 2014 Hardcopy Vendor Analysis. Het rapport benadrukt de innovatieve diensten van Xerox en de aanpak die de organisatie hanteert op het gebied van workflowoplossingen, mogelijk gemaakt door de driefase Managed Print Services (MPS) strategie: evalueren & optimaliserenbeveiligen & integreren enautomatiseren & vereenvoudigen. De documentworkflowtoolset van Xerox is aangemerkt als één van de sterkste deelnemende leveranciers in het rapport.

Het rapport vindt dat Xerox sterk is in het bouwen van robuuste infrastructuren en methoden, het helpen van klanten naar een hoger niveau van print- en documentmanagement door papiergebaseerde workflows om te schakelen naar het digitaliseren en herinrichten van efficiëntere processen, en het aanbieden van de producten via het directe als indirecte verkoopkanaal.

Naast de benoeming tot MPS leider in de IDC MarketScape, is Xerox dit jaar door Quocirca voor de vijfde keer achtereenvolgend benoemd tot wereldwijd marktleider in MPS. Ook is Xerox door Gartner in het leiderskwadrant geplaatst van het Magic Quadrant 2013 voor Managed Print Services (MPS) Worldwide en benoemd tot leider in The Forrester Wave MPS 2012 report.

 

 

]]>
Thu, 11 Sep 2014 17:04:36 +0200 IDC plaatst Xerox aan top markt managed printing services http://executive-people.nl/item/516341/idc-plaatst-xerox-aan-top-markt-managed-printing-services.html&field=Foto1&width=165.jpg
Helft van de bedrijven vergeet netwerkbeveiliging van vestigingen te controleren http://executive-people.nl/item/516338/helft-van-de-bedrijven-vergeet-netwerkbeveiliging-van-vestigingen-te-controleren.html Bijna de helft van de bedrijven onderwerpt zijn draadloze netwerken op andere vestigingen dan zijn hoofdkantoor niet aan een veiligheidsbeoordeling. Niet alleen het netwerk van de vestiging, maar het volledige bedrijfsnetwerk loopt hierdoor gevaar. Hiervoor waarschuwt Pwnie Express, een beveiligingsbedrijf dat vulnerability assessment en penetration testen levert.

Het bedrijf heeft 367 IT-specialisten in allerlei sectoren onderzocht. 40,6% van de respondenten geeft aan geen enkel inzicht te hebben in draadloze netwerken in andere vestigingen. Security-professionals hebben hierdoor geen idee of deze apparatuur veilig is, waarmee zij de veiligheid het bedrijfsnetwerk in gevaar kunnen brengen.

Geen verplichting
43,9% van de ondervraagde security-professionals geeft aan niet verplicht te zijn de veiligheid van draadloze apparatuur in andere vestigingen dan het hoofdkantoor te testen. 53,6% van de respondenten stelt dit soort testen slechts één keer per kwartaal of zelfs minder vaak uit te voeren. 51,8% van de security-professionals geeft daarnaast aan geen penetratietesten uit te voeren in andere vestigingen dan het hoofdkantoor.

"Het onderzoek komt overeen met wat wij zelf bij organisaties zien en horen van IT-medewerkers. Het hoofdkantoor is doorgaans relatief goed beveiligd. De zwakke plek ligt bij andere vestigingen, aangezien bedrijven nauwelijks inzicht hebben in de apparaten die met netwerken op deze locaties verbonden zijn", zegt Peter Velikin, vice president marketing bij Pwnie Express. "Met de bredere omarming van Bring Your Own Device (BYOD) en een grotere hoeveelheid draadloze apparaten is er slechts één onbekende verbinding of malafide apparaat nodig om toegang te krijgen tot het volledige bedrijf."

]]>
Thu, 11 Sep 2014 16:46:45 +0200 Helft van de bedrijven vergeet netwerkbeveiliging van vestigingen te controleren http://executive-people.nl/item/516338/helft-van-de-bedrijven-vergeet-netwerkbeveiliging-van-vestigingen-te-controleren.html&field=Foto1&width=165.jpg
IT-beslissers: 'Hoog IT-security niveau is een business enabler' http://executive-people.nl/item/516334/it-beslissers-hoog-it-security-niveau-is-een-business-enabler.html 46% van de IT-beslissers ziet een hoog IT-security niveau als business enabler. De groep is van mening dat IT-security één van de belangrijkste voorwaarden is om de bedrijfsvoering te kunnen innoveren. Ook de directie erkent dit als zodanig.

Dit blijkt uit onderzoek van Telindus en Cisco onder 115 Nederlandse IT-beslissers. 27% van de respondenten geeft aan nog een flinke slag te moeten maken om IT-security onderdeel uit te laten maken van het beleid. 18% geeft aan dat security al goed is geregeld en dus niet langer een topprioriteit is. 9% ziet zijn organisatie niet als target en heeft security voornamelijk als verzekeringspolis.

'Security is de basis'
Donny Snellenberg, Director Sales & Marketing bij Telindus, over de resultaten: “Security is absoluut een business enabler, omdat dit een voorwaarde is om innovaties mogelijk te maken. Denk aan BYOD/CYO, Big Data en de private/hybrid cloud, allemaal innovatieve ontwikkelingen die niet mogelijk zijn zonder de juiste securityvoorwaarden. Security is de basis voor gebruikers, eindklanten en andere stakeholders om sneller en op een efficiëntere manier toegang te krijgen tot informatie. Het is daarom belangrijk om security direct vanaf het ontwerpproces van de infrastructuur mee te nemen, security by design noemen we dat.”

“Ons onderzoek laat zien dat bijna de helft van de bedrijven zich realiseert dat security van belang is om innovatie te realiseren. Dat is goed om te zien, want security geeft klanten het vertrouwen dat voor vernieuwende toepassingen essentieel is. Zonder security zal een ontwikkeling zoals Internet of Everything zijn belofte niet waarmaken. Daarom zien we security als een geïntegreerd fundament van ons totale aanbod. Ruim een kwart zal nog flinke stappen moeten zetten. Werk aan de winkel dus, ook voor ons!”, zegt Fred Gerritse, Director Partner Organization & Commercial Segment bij Cisco Nederland.

]]>
Thu, 11 Sep 2014 11:41:05 +0200 IT-beslissers: 'Hoog IT-security niveau is een business enabler' http://executive-people.nl/item/516334/it-beslissers-hoog-it-security-niveau-is-een-business-enabler.html&field=Foto1&width=165.jpg
Exitstrategie bij serviceprovider voor Nederlandse bedrijven van groot belang http://executive-people.nl/item/516324/exitstrategie-bij-serviceprovider-voor-nederlandse-bedrijven-van-groot-belang.html Een exitstrategie is één van de belangrijkste eisen die Nederlandse bedrijven stellen aan een serviceprovider. Ook de locatie waar data wordt opgeslagen, breedte van het dienstenportfolio, mogelijkheden tot outtasking, hulp bij de overstap naar de cloud en het beschikken over certificeringen is van belang.

Dit blijkt uit onderzoek van Proact in samenwerking met AutomatiseringGids. In totaal vulden 256 respondenten de vragenlijst in. De respondenten zijn onderverdeeld in de groepen algemeen management (zoals algemeen directeur, CIO), IT-management (zoals project- of afdelingsmanager), IT-professional (zoals applicatiebeheerder) en IT-specialist (zoals IT-consultant of IT-architect).

Vendor lock-in voorkomen
82% van de Nederlandse organisaties noemt het belangrijk tot zeer belangrijk dat het contract met een serviceprovider een exitstrategie bevat. Hiermee willen IT-managers vooral een vendor lock-in voorkomen.

Daarnaast speelt ook dataopslag een belangrijke rol. 52% van de organisaties stelt zijn data binnen de Nederlandse landsgrenzen op te slaan. 51% van de bedrijven vindt het dan ook belangrijk tot zeer belangrijk dat serviceproviders deze mogelijkheid bieden. 20% stelt dat dit enigszins van belang is. Slechts 3% stelt dat dataopslag in eigen land zeer onbelangrijk is.

Hoe meer diensten, hoe beter
Hoe meer diensten op het gebied van IT-infrastructuur een serviceprovider biedt hoe beter, stellen Nederlandse bedrijven over het algemeen. Organisaties zijn op zoek naar de mogelijkheid diensten te mixen en matchen, waardoor allerlei varianten kunnen worden opgezet. Denk hierbij aan eigen apparatuur die bij de serviceprovider wordt geplaatst, maar ook aan het volledig uitbesteden van de IT-infrastructuur met uitzondering van het IT-beheer. 33% van de organisaties vindt een breed dienstenportfolio dan ook belangrijk bij de keuze voor een serviceprovider. 11% vindt dit zelfs zeer belangrijk.

Als we kijken naar outsourcing speelt prijs niet langer de belangrijkste rol. Vooral de kwaliteit van outsourcing krijgt een hoge prioriteit. Organisaties willen vandaag de dag vooral specifieke bedrijfstaken uitbesteden. 41% van zo'n organisatie is dan ook op zoek naar een serviceprovider die deze mogelijkheid biedt. Van het IT-management geeft zelfs 49 procent dit aan. 24 procent is het om het even en negentien procent zoekt niet per se naar een outtasking-serviceprovider.

Overstap naar MSP
Veel organisaties hebben koudwatervrees als het gaat om het inschakelen van een Managed Service Provider (MSP). In de meeste gevallen is namelijk een ingrijpende transitie op het gebied van infrastructuur nodig. 37% van de respondenten vindt het belangrijk dat een serviceprovider hier hulp bij biedt. 22% vindt dit zeer belangrijk. Het IT-management in het bijzonder hecht hier veel waarde aan: 43 procent van de managers vindt dit belangrijk en 29 procent zeer belangrijk.

Uit het onderzoek blijkt tevens dat security een van de grootste kopzorgen is bij het selecteren van een serviceprovider. 52% van de onderzochte organisaties vindt ISO 27001 de allerbelangrijkste certificering. Zelfs als het voor een bedrijf verplicht is data on-premise op te slaan, kan een serviceprovider met een ISO 27001-certificering helpen dat ultraveilig te doen.

]]>
Thu, 11 Sep 2014 10:09:12 +0200 Exitstrategie bij serviceprovider voor Nederlandse bedrijven van groot belang http://executive-people.nl/item/516324/exitstrategie-bij-serviceprovider-voor-nederlandse-bedrijven-van-groot-belang.html&field=Foto1&width=165.jpg
Apple zorgt met Watch voor sterke groei in Wearable markt http://executive-people.nl/item/516323/apple-zorgt-met-watch-voor-sterke-groei-in-wearable-markt.html De wearable band markt groeit met 129 procent naar 43,2 miljoen eenheden in 2015 aldus onderzoeksbureau Canalys. 28,2 miljoen zijn smart bands waarop apps kunnen draaien en 15 miljoen zijn basic bands.

Apple zorgt voor meer vraag naar wearable bands in 2015. Apple valtop in design, alleen de batterijduur mag langer kunnen meegaan.

Verder komen meer Chinese leveranciers op de markt zoals Xiaomi met zijn Mi Band. Fitbit and Jawbone gaan ook goede zaken doen. Android Wear is ook in trek alleen niet goed genoeg voor China omdat het veel google apps zoals Youtube en google.com blokkeert. Lees meer hier.

 

]]>
Thu, 11 Sep 2014 10:05:04 +0200 Apple zorgt met Watch voor sterke groei in Wearable markt http://executive-people.nl/item/516323/apple-zorgt-met-watch-voor-sterke-groei-in-wearable-markt.html&field=Foto1&width=165.jpg
IT-beslissers vaak tevreden over zakelijk rendement van gebruik Big Data http://executive-people.nl/item/516320/it-beslissers-vaak-tevreden-over-zakelijk-rendement-van-gebruik-big-data.html Uit recent onderzoek van Accenture blijkt dat tweeënnegentig procent van de directieleden van bedrijven die gebruikmaken van big data bij hun zakelijke werkzaamheden zegt tevreden te zijn met de resultaten. Negenentachtig procent van de ondervraagden beschouwen big data als ‘zeer belangrijk’ of ‘uiterst belangrijk’ voor de digitale transformatie van hun bedrijf. 82% is het erover eens dat big data een waardevolle bron voor hun bedrijven is. Dit zijn enkele resultaten van een wereldwijd onderzoek dat Accenture uitvoerde in 19 landen onder verantwoordelijken met een C-functie op gebied van onder andere technologie, data, analytics en marketing.

“Het zakenleven staat voor een omschakelpunt waar in plaats van alleen praten over de potentiële resultaten die behaald kunnen worden door middel van big data, er reële voordelen worden verwezenlijkt met inbegrip van verhoogde inkomsten, een groeiend aantal vaste klanten en een efficiëntere operatie,” aldus Narendra Mulani, directeur Accenture Analytics, onderdeel van Accenture Digital. “Ze beschouwen big data als een van de hoekstenen van digitale transformatie.”

Een voorbeeld betreft een Japanse telecommunicatieprovider die, middels het gebruik van anonieme klantkenmerken en geolocatie-gegevens, consumentenorganisaties een platform biedt om zich in real time met mobiele advertenties tot veelbelovende klanten te kunnen richten. Ook een Brits nutsbedrijf verwerkt gegevens in real time via sensors in waterleidingen, om beter te kunnen anticiperen en sneller te kunnen reageren op lekkages en ongunstige weersomstandigheden.

“Tegenwoordig kunnen zelfs de meest basis zaken zoals waterleidingen gegevens opleveren. Terwijl ‘The Internet of Things’ enorme bronnen en grote hoeveelheden gegevens oplevert, worden nieuwe big data technologieën ontwikkeld die cruciale zakelijke inzichten uit deze gegevens halen. Bedrijven die geen oplossingen voor big data implementeren, missen een mogelijkheid om hun data  te benutten en om te zetten naar groei en  een betere concurrentiepositie,” voegt Mulani hier aan toe.

Meer dan 60% van de directieleden geeft aan dat hun bedrijven een succesvolle implementatie van big data heeft afgerond, terwijl 36% zich nog niet met een big data project heeft beziggehouden, en dit momenteel ook niet doet. Vier procent werkte momenteel aan haar eerste big data project, maar had dit nog niet afgerond.

Waar Big Data de bedrijfsresultaten gunstig beïnvloedt

Volgens het onderzoek geven directeuren aan dat hun bedrijven die op bescheiden schaal of in ruime mate gebruikmaken van big data: om nieuwe inkomstenbronnen aan te boren (94%), bestaande klanten te behouden en nieuwe klanten te verkrijgen (90%), en om nieuwe producten en diensten te ontwikkelen (89%).

Hier toont het onderzoek ook aan dat veel ondernemingen de grote business impact van big data zien. Directeuren bemerkten aanzienlijke, tastbare zakelijke resultaten omdat ze door big data nieuwe inkomstenbronnen aanboorden (56%),  nieuwe producten en diensten ontwikkelden (50%), bestaande klanten wisten te behouden en nieuwe te winnen (47%) en de klantervaring verbeterden (51%).

Gevraagd waar ze verwachten dat big data in de komende vijf jaar de meeste impact op hun organisatie zal hebben, gaf 63% van de directeuren ‘de relatie met klanten’ aan. ‘Productontwikkeling’ werd door 58% genoemd en 56% zei ‘Operatie’.

“Het is opvallend dat directeuren in Nederland met 78% (versus 56% wereldwijd) aangeven dat ze zakelijk resultaat behalen door middel van de inzet van big data. Daar staat tegenover dat 33% (versus 50% wereldwijd) aangeeft dat dit niet heeft geleid tot het ontwikkelen van nieuwe producten en services,” aldus Paul van der Linden, Senior Principal Digital, Data & Analytics bij Accenture. “Deze resultaten laten zien dat de markt in Nederland op het gebied van big data, product- en serviceontwikkeling nog een grote slag kan slaan. De Nederlandse respondenten bevestigen dat, want 67% (versus 58% wereldwijd) van hen geeft aan de komende jaren de meeste impact precies op dit punt te verwachten.”

Uitdagingen implementatie

De directeuren lieten ook weten dat ze bij het implementeren van big data in hun organisatie tegen de volgende uitdagingen liepen: veiligheid (de grootste uitdaging, genoemd door 51%; budget (47%); gebrek aan de bekwaamheid om big data te implementeren (41%) evenals het duurzaam implementeren en  analyseren van big data (37%); Verder werd genoemd: integratie in bestaande systemen (35%).

Verschillende benaderingen

Het onderzoek toont verder aan dat grote bedrijven met een jaaromzet van meer dan 10 miljard dollar big data anders benaderen dan kleine bedrijven met een lagere jaaromzet dan 500 miljoen dollar:

Belang van big data: 67% van de directeuren van grote bedrijven zien big data als buitengewoon belangrijk. Ter vergelijking: slechts 43% van de ondervraagden van kleinere bedrijven onderstreept dit.

Definitie van big data: directeuren van grote bedrijven tonen een bredere perceptie van wat big data inhoudt ten opzichte van ondervraagden van kleinere bedrijven. Ze maken meer gebruik van databronnen in hun werk met big data, zoals gegevens van sociale netwerken (54% tegenover 29%), visualiseringsgegevens (50% tegenover 29%) en ongestructureerde data (49% tegenover 36%).

C-suite ondersteuning van big data projecten: 62% van de directeuren van grote bedrijven tonen begrip en steunen  C-suite  big data initiatieven. Dit geldt voor 42 procent van de ondervraagden van kleine bedrijven.

Aanbevelingen succesvolle toepassingen

Om bedrijven en directeuren in staat te stellen het meest uit hun big data projecten te halen en de hiermee gepaard gaande uitdagingen het hoofd te bieden, vermeldt het onderzoeksrapport cruciale aanbevelingen voor organisaties, zoals;

Onderzoek het gehele ecosysteem van big data en wees schrander - Bronnen van gegevens en big data technologieën fluctueren voortdurend. Bedrijven moeten leren alert te blijven en op een slimme manier mogelijkheden aan te grijpen die ontstaan door bijvoorbeeld zich ontwikkelende technologieën.

Begin klein en groei - Liever dan proberen alles tegelijkertijd te doen, dienen bedrijven zich eerst door middel van een pilotprogramma of een beproefd concept te focussen op het bewijzen van de  waarde van big data in één bedrijfsonderdeel.

Concentreer op het opbouwen van vaardigheden - Vaardigheid in de toepassing van big data is niet voor niets een van de grootste uitdagingen. Organisaties dienen de aan big data verbonden vaardigheden van de huidige medewerkers door training en ontwikkeling op te bouwen. Vierenvijftig procent van de directeuren zei dat hun bedrijf al interne technische trainingsmogelijkheden voor hun medewerkers heeft ontwikkeld. De meeste organisaties halen ook expertise van buiten; slechts vijf procent van de ondervraagden zei dat hun bedrijf alleen interne hulpbronnen voor hun big date implementaties gebruikten.

Het volledige “Big Success with Big Data” onderzoek vind u hier

 

]]>
Thu, 11 Sep 2014 09:46:34 +0200 IT-beslissers vaak tevreden over zakelijk rendement van gebruik Big Data http://executive-people.nl/item/516320/it-beslissers-vaak-tevreden-over-zakelijk-rendement-van-gebruik-big-data.html&field=Foto1&width=165.jpg
CBS: 'Alleen in de ICT-sector is in de afgelopen vijf jaar meer geïnvesteerd' http://executive-people.nl/item/516303/cbs-alleen-in-de-ict-sector-is-in-de-afgelopen-vijf-jaar-meer-gea-macr-nvesteerd.html De investeringen in Nederland zijn de afgelopen jaren sterk achtergebleven. De investeringen zijn met bijna 20 procent gekrompen sinds het uitbreken van de crisis in 2008. Ter vergelijking: de totale omvang van de economie kromp in deze periode met 3 procent. De ICT-sector is echter een uitzondering en presteert opvallend goed.

CBS heeft de investeringscijfers van 2008 t/m 2013 verzameld. Hieruit blijkt dat de ICT-branche de enige sector in Nederland is waar in de afgelopen vijf jaar wel meer in is geïnvesteerd. De investeringen maakte in 2008 een krimp door, maar bleven vanaf 2009 tot 2011 stijgen. Pas in 2012 liepen de investeringen opnieuw licht terug, terwijl deze in 2013 gelijk zijn gebleven aan 2012. De investeringen in de sector komen hierdoor in 2013 hoger uit dan in 2008.

Onderzoek en ontwikkeling
De investeringen in onderzoek en ontwikkeling zijn gelijk gebleven, waarmee deze sector eveneens niet slecht presteert. De investeringen in deze sector lopen grotendeels gelijk aan die in de ICT-sector. De investeringen in onderzoek en ontwikkeling liepen in 2008 terug, om vervolgens van 2009 tot 2011 te stijgen. In 2012 daalde de investeringen, waarna deze in 2013 gelijk bleven aan 2013. De totale investering in 2013 ligt gelijk aan die in 2008.

Behalve door de recente crisis en de malaise in de bouw staan de binnenlandse investeringen ook onder druk door de toenemende globalisering. In Nederland gevestigde bedrijven investeren naar verhouding veel meer in het buitenland dan aan het begin van dit millennium. Deze buitenlandse investeringen, die lopen via deelnemingen in buitenlandse dochters, overtroffen in 2005 zelfs die in Nederland. Wel vertonen de investeringen in het buitenland heftige schommelingen en zijn de afgelopen jaren teruggelopen. Bedrijven investeerden nauwelijks minder binnen Nederland. 

Inkomsten uit het buitenland
Bedrijven halen ook een deel van hun inkomsten die jaarlijks overblijven na aftrek van belastingen uit het buitenland, bijvoorbeeld via dochterondernemingen. Ook dit deel is de laatste tien jaar sterk gegroeid.

]]>
Wed, 10 Sep 2014 15:14:05 +0200 CBS: 'Alleen in de ICT-sector is in de afgelopen vijf jaar meer geïnvesteerd' http://executive-people.nl/item/516303/cbs-alleen-in-de-ict-sector-is-in-de-afgelopen-vijf-jaar-meer-gea-macr-nvesteerd.html&field=Foto1&width=165.jpg
Hoogopgeleide ICT'ers: 'Internet of Things is geen hype meer' http://executive-people.nl/item/516285/hoogopgeleide-icters-internet-of-things-is-geen-hype-meer.html Het Internet of Things is volgens bijna de helft van de hoogopgeleide ICT-professionals niet langer een hype. 65% van de ICT'ers geeft aan bekend te zijn met de term 'Internet of Things'. ICT'ers verwachten dat het Internet of Things een positieve impact zal hebben op de ICT-sector.

Dit blijkt uit onderzoek van Motivaction in opdracht van NRC Carrière.45% van de ondervraagde ICT'ers is van mening dat het Internet of Things niet langer een hype is. Bijna 20% ziet de term wel nog steeds als een hype.

Innovaties stimuleren
92% van de ICT'ers verwacht dat het Internet of Things innovaties in de ICT-sector zal stimuleren. 93% ziet daarnaast kansen voor de ontwikkeling van nieuwe diensten en producten. Ook verwachten ICT-professionals dat de ontwikkeling leidt tot meer baankansen (80%) en meer diepgang van ICT-gerelateerde functies (68%).

Dit heeft ook een impact op de functieomschrijving van ICT'ers. Bijna tweederde van de ondervraagde professionals die bekend is met het Internet of Things denkt dat zijn werkzaamheden er door de nieuwe ontwikkeling anders gaan uitzien. ICT-professionals verwachten dat er vooral nieuwe eisen zullen worden gesteld aan privacy en security.

Bijscholen
Het Internet of Things zorgt ervoor dan ook voor dat ICT-professionals zich zullen moeten blijven ontwikkelen. Het overgrote merendeel van de professionals denkt op dit moment vooruit te kunnen met bestaande kennis. 80% van de ICT'ers verwacht echter wel dat bijscholing op het gebied van Internet of Things in de toekomst noodzakelijk gaat zijn.

 

]]>
Wed, 10 Sep 2014 12:52:27 +0200 Hoogopgeleide ICT'ers: 'Internet of Things is geen hype meer' http://executive-people.nl/item/516285/hoogopgeleide-icters-internet-of-things-is-geen-hype-meer.html&field=Foto1&width=165.jpg
'Steeds meer apps bespioneren, stelen en misbruiken databundels' http://executive-people.nl/item/516245/steeds-meer-apps-bespioneren-stelen-en-misbruiken-databundels.html Alcatel-Lucent heeft nieuwe gegevens bekend gemaakt waaruit blijkt dat het aantal aanvallen op mobiele apparaten en apparatuur voor thuisgebruik in de eerste helft van 2014 sterk is toegenomen. De gebruikers lopen een groter risico bespioneerd te worden of een rekening gepresenteerd te krijgen voor datagebruik door derden. Daarnaast wordt er steeds meer persoonlijke informatie gestolen.

De cijfers van Alcatel-Lucent’s Kindsight Security Labs wijzen uit dat het aantal hackers dat zich via malware toegang verschaft tot apparatuur, blijft stijgen omdat steeds meer consumenten gebruik maken van ultrabreedband. Uit het rapport blijkt dat het aantal malware-infecties op mobiele apparatuur in de eerste zes maanden van 2014 is gestegen met 17 procent, bijna een verdubbeling ten opzichte van 2013. Het infectiepercentage op vaste consumentennetwerken steeg eind juni tot 18 procent. In december 2013 bedroeg dit percentage slechts 9 procent.

Omdat Alcatel-Lucent een unieke positie heeft binnen de netwerken, kan het bedrijf de impact van het netwerkverkeer meten waaronder ook malware en de bedreiging van de digitale veiligheid.

Het mobiele infectiepercentage bedroeg in de eerste helft van 2014 0,65 procent, eind 2013 was dit nog 0,55 procent. Op basis van deze gegevens schat Kindsight Security Labs dat 15 miljoen mobiele apparaten met malware besmet zijn, vergeleken met 11,3 miljoen eind 2013. Maar liefst 60 procent van de totale mobiele netwerkinfecties betreft Android-apparatuur. 40 procent van de mobiele malware was afkomstig van Windows™-laptops die op een telefoon, mobiele USB-stick of MIFI-hub waren aangesloten. Van de iPhone®- of BlackBerry®-apparatuur is minder dan 1 procent besmet.

“Android-smartphones zijn het gemakkelijkste doelwit voor malware, maar Windows-laptops zijn nog steeds de favoriet onder de professionele cybercriminelen”, aldus Kevin McNamee, security architect en directeur van Alcatel-Lucent’s Kindsight Security Labs. “De kwaliteit en verfijning van Android-malware loopt nog achter op de complexere malware voor Windows-computers. Android-malware doet niet echt moeite zich schuil te houden en is afhankelijk van nietsvermoedende mensen die een geïnfecteerde app installeren.”

Infecties op mobiele netwerken bestaan vaak uit Trojaanse apps die er op het eerste gezicht prima uitzien. De apps bevaten echter verborgen malware die na het downloaden door Android-gebruikers via App Stores van derden, de Google Play Store of door “phishing”, persoonlijke gegevens van je telefoon kan ontvreemden, sms’en versturen of gebruikmaken van het internet.

De stijging van het percentage consumenteninfecties in 2014 is vooral te wijten aan adware met een laag dreigingsniveau. Deze adware levert voornamelijk ergernis op onder de gebruikers vanwege de ongewenste advertenties of ondermaatse apparaatprestaties. Malware met een hoog dreigingsniveau, die aanzienlijke schade aanricht door het stelen van persoonlijke gegevens, wachtwoorden en creditcardgegevens, neemt echter ook toe. 7 procent van de particuliere breedbandklanten was geïnfecteerd met malware die een serieuze bedreiging vormt. Eind 2013 bedroeg dit percentage nog 5 procent.

Het rapport van Kindsight Security Labs vermeldt ook de top 20 van particuliere en internetmalware-dreigingen in de eerste zes maanden van 2014, evenals de laatste ontwikkelingen van malware waaronder ZeroAccess, iBryte, Carberp, Uapush, Coogos, NotCompatible, SMS Tracker en dergelijke. 85 procent van de dreigingen in de Top 20 van Android-apparatuur bestaat uit complexe malware. In vier gevallen was daarbij sprake van mobiele spyware die door een cybercrimineel werd ingezet voor het lokaliseren en volgen van het toestel, van de communicatie en van de browsergeschiedenis van de gebruiker. Vijf van de zeven nieuwe malware-vormen in de Top 20 voor consumenten betreffen adware die de browser van een slachtoffer kan omleiden naar ongewenste websites en ongewenste pop-upadvertenties laat zien.

“De beste verdediging tegen besmetting is malware-detectie gebaseerd op netwerken”, aldus McNamee. “Mensen nemen vaak niet de juiste voorzorgsmaatregelen voor hun apparatuur. En zelfs als ze dit wel doen, kan een schadelijke app de detectie door een ‘device-based’ antivirusprogramma eenvoudig omzeilen. Cybercriminelen kunnen antivirusprogramma's die geïntegreerd zijn in het netwerk van de gebruiker niet uitschakelen. Bovendien worden deze programma's altijd up-to-date gehouden.”

 

]]>
Wed, 10 Sep 2014 08:09:06 +0200 'Steeds meer apps bespioneren, stelen en misbruiken databundels' http://executive-people.nl/item/516245/steeds-meer-apps-bespioneren-stelen-en-misbruiken-databundels.html&field=Foto1&width=165.jpg
Heartbleed bug nog steeds gevaarlijk voor veel bedrijven http://executive-people.nl/item/516252/heartbleed-bug-nog-steeds-gevaarlijk-voor-veel-bedrijven.html  


Onlangs verscheen er op Security.nl een artikel dat Chinese hackers gegevens van 4,5 miljoen patiënten hebben gestolen door gebruik te maken van de Heartbleed bug. Het is de eerste bekende inbreuk bij een bedrijf met behulp van de bug. Maar zeker niet de laatste, zo blijkt uit onderzoek van IT Security bedrijven SYCOMM en A.E.T. Europe B.V. De onderzoekers waren Jan Rochat en Alex van Wijhe (MSc). Jan Rochat is CTO en medeoprichter van A.E.T. Europe B.V., een Nederlands bedrijf dat al meer dan 15 jaar wereldwijd security oplossingen in de markt zet. Alex van Wijhe is Security Consultant bij SYCOMM, een Security Service Integrator die gespecialiseerd is in PKI en end-to-end Security oplossingen.

SYCOMM en A.E.T. Europe B.V. geven aan dat de Heartbleed bug een half jaar na ontdekking ten onrechte naar de achtergrond is verschoven. Tal van bedrijven hebben gigantische gaten in hun online beveiliging en het is slechts een kwestie van tijd voordat zij gehackt worden met alle consequenties van dien.Het onderzoek van SYCOMM en A.E.T. Europe B.V. richt zich voornamelijk op bedrijven en instellingen waarvan de servers niet gepatched zijn na bekendmaking van de Heartbleed bug. Verrassend genoeg vonden zij daar sites en servers van bekende verzekeraars, mediabedrijven, overheidssites en grote bedrijven tussen. Het blijkt dat ongeveer 300.000 sites nog steeds open staan voor Heartbleed exploitatie. Dit geeft aan dat bedrijven zijn gestopt met het patchen, of zich niet bewust zijn van hun problemen.

En dat is slecht nieuws voor zowel gebruikers van de sites als de bedrijven zelf. De Heartbleed bug zorgt ervoor dat aanvallers gevoelige informatie kunnen bemachtigen, waaronder encryptie-sleutels, gebruikersnamen en wachtwoorden en inhoud van e-mail. De onderzoekers vonden dan ook honderden gebruikersnaam/wachtwoord combinatie van o.a. VPN servers, mail servers en web servers.
Heartbleed bug niet het enige probleem

De niet-gepatchde servers zijn niet het enige probleem. Onder de gevonden gegevens blijkt ook nog eens dat het grootste deel van de wachtwoorden die mensen gebruiken geheel onveilig zijn. Naast het feit dat ze in simpele Base64 zijn geëncodeerd, is het gros van het kaliber: ‘welkom01’. Dergelijke accounts lopen sowieso een groot risico op een hack, los van de Heartbleed bug.
De onderzoekers maakten onder meer gebruik van de site van Project Unicorn, een soort van Google voor beveiligingslekken. Informatie wordt inzichtelijk gemaakt over sites en servers die nog open staan voor de Heartbleed bug. Er staan ongeveer 80.000 sites op un1c0rn.net, en meer dan 153.000 open hosts, een goudmijn voor hackers. De oprichter van Project Unicorn heeft als motto: ‘Raising awareness by kicking in the nuts’, iets wat aardig lijkt te lukken.

Het advies aan bedrijven is om te checken of zij nog open staan voor de Heartbleed bug. Zij moeten daarbij niet vergeten contact op te nemen met hun partnersites en sites waarvan ze eventuele plugins gebruiken. Daarbij dienen bedrijven hun gebruikers en medewerkers te instrueren over de gevaren van het gebruik van servers die niet gepatched zijn. Ook is het te adviseren om medewerkers goede sterke wachtwoorden te kiezen en niet dezelfde wachtwoorden te laten gebruiken binnen het bedrijf als buiten het bedrijf.

  

]]>
Wed, 10 Sep 2014 00:57:13 +0200 Heartbleed bug nog steeds gevaarlijk voor veel bedrijven http://executive-people.nl/item/516252/heartbleed-bug-nog-steeds-gevaarlijk-voor-veel-bedrijven.html&field=Foto1&width=165.jpg
Kennisborgen voor CIO's belangrijkste reden jong IT-talent aan te trekken http://executive-people.nl/item/516230/kennisborgen-voor-cios-belangrijkste-reden-jong-it-talent-aan-te-trekken.html Kennisborging op de lange termijn is voor 66% van de CIO's de belangrijkste reden om jonge IT'ers aan te nemen. Uitbreiding (57%) en inbreng van nieuwe kennis en dynamiek (56%) staan op de tweede en derde plaats. Voor IT-managers (90%) en HR-managers (65%) is de inbreng van nieuwe kennis de hoofdreden om jong talent aan te trekken. Opvallend genoeg blijken HR-managers aanzienlijk meer bereid nieuwe projecten te starten met jong IT-talent (60%). Voor CIO's (0%) en IT-managers (8%) is dit zelden een drijfveer.

Dit blijkt uit onderzoek van Procam, ontwikkelaar van talentenprogramma’s voor jong hoogopgeleid IT-talent. Het bedrijf deed onderzoek onder 110 CIO’s, HR-managers en IT-managers via de Pre-flight checklist. Aan de hand van de Schein waardenlijst is vastgesteld wat HBO en WO ICT-studenten de belangrijkste aspecten vinden ten aanzien van hun baan. Deze lijst is tevens voorgelegd aan de respondenten van de Pre-flight check.

CIO's en IT-managers op één lijn met IT-talent
Een aantal opvallende verschillen vallen direct op. CIO’s en IT-managers blijken veel beter op één lijn zitten met het IT-talent dan HR-managers. De HR-manager kiest in het onderzoek voor twee waarden die in de top drie van IT-talent niet voorkomen. Ook blijkt HBO en WO talent sterk van elkaar te verschillen. De belangrijkste waarden van de HBO’ers zijn baanzekerheid en goede balans tussen werk en privé. Deze worden door IT-managers en CIO’s niet in de top drie geplaatst. 

http://executive-people.nl afbeelding

“Geen branche in Nederland ontwikkelt zich zo snel als de IT-branche. Er is daarom grote vraag naar IT-talent. Zoals de uitkomsten van het onderzoek laten zien, verschilt de motivatie om voor jonge IT’ers te kiezen. Belangrijk is echter dat CIO’s, IT- en HR-managers zich niet blind staren op de eigen beweegredenen. Focus op de motivatie van het talent om bij een IT-organisatie te gaan werken. Zeker in de IT, waar jong talent keuze te over heeft. Wees eerlijk over wat de organisatie te bieden heeft, maar durf ook te veranderen. Dit maakt de organisatie niet alleen dynamisch, maar leidt bovenal tot een prettige werkplek voor IT-starters om te beginnen aan een prachtige loopbaan”, zegt George van Buysrogge, oprichter/directeur van Procam.

TalentTool
De TalentTool kan nog steeds door IT-studenten worden ingevuld. Ook organisaties kunnen de Pre-flight checklist nog steeds gebruiken.

]]>
Tue, 09 Sep 2014 15:08:40 +0200 Kennisborgen voor CIO's belangrijkste reden jong IT-talent aan te trekken http://executive-people.nl/item/516230/kennisborgen-voor-cios-belangrijkste-reden-jong-it-talent-aan-te-trekken.html&field=Foto1&width=165.jpg
Werkgroep: 'Bescherming van privacy hoort bij Big Data centraal te staan' http://executive-people.nl/item/516227/werkgroep-bescherming-van-privacy-hoort-bij-big-data-centraal-te-staan.html In de huidige tijd wordt steeds meer informatie over individuen verzameld. De bescherming van persoonsgegevens is hierdoor belangrijker dan ooit. Dit concludeert de Berlijn Telecomgroep, die een working paper publiceert over big data en doet een aantal aanbevelingen.

De werkgroep heeft onderzocht op welke wijze big data inbreuk maakt op de privacy van burgers. Big Data verwijst naar het verzamelen van grote hoeveelheden informatie en zorgt op het gebied van privacy voor allerlei uitdagingen. Vaak wordt beweerd dat het onmogelijk is de privacy van burgers te handhaven in een tijd waarin Big Data centraal staat. Hier is de Berlijn Telecomgroep het niet mee eens.

Aspecten van privacybescherming
Doelbinding, relevantie en data minimalisatie, volledigheid en kwaliteit, transparantie en het recht op toegang tot informatie zijn aspecten van privacybescherming die met het oog op Big Data volgens de werkgroep van groot belang zijn. De werkgroep doet een aantal aanbevelingen om deze aspecten te waarborgen.

Toestemming voor verwerking persoonsgegevens
Wie toestemming geeft voor persoonsverwerking zou hiermee niet automatisch toestemming moeten geven voor toekomstig gebruik van informatie. Toestemming moet immers 'vrij, specifiek en geïnformeerd' zijn. Voor ieder doeleinde zou dus apart toestemming moeten worden gevraagd om data van burgers te mogen verwerken.

Indien partijen niet in staat zijn deze toestemming te vragen mogen de data in principe niet worden verwerkt. Een uitzondering is als hiervoor een gerechtvaardigd belang bestaat. In dit geval kunnen de belangen van de partij die de data wil verwerken en het belang van betrokkenen zorgvuldig worden afgewogen.

Anonimisering
De Berlijn Telecomgroep adviseert een netwerk op te richten waar iedereen die data moet anonimiseren terecht kan met vragen en advies kan inwinnen. Ook kunnen op een dergelijk netwerk ervaringen rond het anonimiseren van data worden gedeeld, waar andere partijen van kunnen profiteren.

Transparantie
Transparantie is van groot belang. De Berlijn Telecomgroep stelt dat alle data die een dataverzamelaar heeft verzameld moet kunnen worden opgevraagd door een betrokkenen. Deze data moet vervolgens op een gebruiksvriendelijke manier worden aangeleverd en op ieder soort apparaat leesbaar worden kunnen worden vertoond.

Privacy by Design
De Berlijn Telecomgroep benadrukt dat het van belang is bij de ontwikkeling van Big Data-technologie al naar privacy te kijken. Privacy zou dan ook in het design van dergelijke technologie verwerkt moeten zijn. Privacy zou in deze technologie standaard centraal moeten zijn, de technologie zou goed beveiligd moeten zijn en transparant zijn opgezet. De privacy van betrokkenen zou altijd gerespecteerd moeten worden.

Privacy Impact Assessment
Ook zouden dataverwerkers betrokkenen in een vroeg stadium moeten informeren over de impact die dataverwerking heeft op hun privacy. De werkgroep adviseert hiervoor een Privacy Impact Assessment (PIA) te gebruiken. In deze PIA kan het doel, proportionaliteit, dataminimalisatie, privacyimpact en beveiligingsmaatregelen worden besproken. Dataverzamelaars zouden daarnaast betrokkenen inzicht moeten geven in de wijze waarop zij data verwerken, zodat eenvoudiger kan worden gecontroleerd of op een verantwoorde wijze met data wordt omgesprongen.

]]>
Tue, 09 Sep 2014 11:05:39 +0200 Werkgroep: 'Bescherming van privacy hoort bij Big Data centraal te staan' http://executive-people.nl/item/516227/werkgroep-bescherming-van-privacy-hoort-bij-big-data-centraal-te-staan.html&field=Foto1&width=165.jpg
Cisco en Microsoft domineren enterprise collaboration infrastructure markt http://executive-people.nl/item/516223/cisco-en-microsoft-domineren-enterprise-collaboration-infrastructure-markt.html Cisco en Microsoft domineren volgens Synergy Research Group de 'enterprise collaboration infrastructure' markt die bestaat uit enterprise voice, UC applicaties, telepresence, email software, enterprise content management, enterprise social networks en hosted communicatie en applicatie oplossingen.

De markt was in het tweede kwartaal goed voor een omzet van 7,7 miljard dollar, een stijging van 2 procent. Cisco heeft het laatste kwartaal een come-back weten te maken, dankzij meer vraag naar zijn WebEX oplossingen, en heeft 16 procent marktaandeel. Microsoft heeft 15,8 procent marktaandeel.

Bijzonder in trek zijn hosted voice & UCaaS (+17 procent), enterprise social networking (+20 procent) en hosted web conferencing (+9 procent). 

 

collaboration q214

]]>
Tue, 09 Sep 2014 02:41:07 +0200 Cisco en Microsoft domineren enterprise collaboration infrastructure markt http://executive-people.nl/item/516223/cisco-en-microsoft-domineren-enterprise-collaboration-infrastructure-markt.html&field=Foto1&width=165.jpg
Universiteit van Amsterdam onderzoekt acceptatie van big data http://executive-people.nl/item/516179/universiteit-van-amsterdam-onderzoekt-acceptatie-van-big-data.html De Universiteit van Amsterdam onderzoekt het gebruik van big data in het bedrijfsleven en binnen overheidsinstellingen. De universiteit wil met het onderzoek informatie verzamelen over de acceptatie en implementatie van big data door bedrijven en overheden.

Het onderzoek is opgezet in samenwerking met ORTEC Consulting Group. Het onderzoek richt zich onder andere op factoren die het succes van een big data-strategie bepalen. Daarnaast willen de UvA en ORTEC Consulting Group de rol van wetenschappelijk instellingen bij big data-strategieën in kaart brengen en onderzoeken op welke wijze het gebruik van big data kan worden gestimuleerd.

Aantrekken van big data-talent
Daarnaast kijken de partijen naar het aantrekken en behouden van talent op het gebied van big data. Het gaat hierbij om programmeurs en analisten die in staat zijn big data-toepassingen in de bedrijfsvoering te implementeren. Deze professionals spelen een belangrijke rol bij breder omarmen van big data binnen het bedrijfsleven. 

UvA en ORTEC Consulting Group vragen Nederlandse bedrijven deel te nemen aan het onderzoek. Het onderzoek duurt tot en met 19 september. De eerste resultaten worden eind oktober bekend gemaakt. Deelnemen aan het onderzoek kan hier.

]]>
Mon, 08 Sep 2014 12:04:12 +0200 Universiteit van Amsterdam onderzoekt acceptatie van big data http://executive-people.nl/item/516179/universiteit-van-amsterdam-onderzoekt-acceptatie-van-big-data.html&field=Foto1&width=165.jpg
Europese IT-professionals slaan data het liefst op binnen eigen muren http://executive-people.nl/item/516173/europese-it-professionals-slaan-data-het-liefst-op-binnen-eigen-muren.html Europese IT'ers willen data over het algemeen op hardware opslaan die zij kunnen zien, voelen en zelf beheren. Maar liefst 46% geeft hieraan de voorkeur boven het opslaan van deze data in de cloud. Dit blijkt uit onderzoek van Iron Mountain.

Het onderzoek wijst uit dat IT-afdelingen bepaalde data met extra veel zorg behandelen. Het gaat hierbij met name om gevoelige, vertrouwelijke, bedrijfskritieke, veel gebruikte, streng gereguleerde, nieuwe of waardevolle data. De voorkeur deze data op fysiek aanwezige servers te plaatsen wordt ook wel de 'server hugging' mentaliteit genoemd, een term die door het eerst werd beschreven door Forrester Research en nu ook door Iron Mountain wordt gebruikt.

Storage in de cloud
De cloud wordt dan ook in beperkte mate omarmd. Slechts 37% van de ondervraagde IT'ers geeft aan cloud computing onderdeel te hebben gemaakt van hun hybride onsite of offsite storage-strategie. 8% is van plan de cloud in de komende 12 tot 24 maanden te gaan gebruiken.

De wijze waarop bedrijven met data omgaan verschilt per sector. Met name binnen gezondheidsinstellingen, fabrikanten en financieel dienstverlener kijken IT-managers zeer kritisch naar de locatie waar zij data opslaan. Deze bedrijven stellen dat zij het risico op een datalek simpelweg niet kunnen veroorloven en er daarom voor kiezen data binnen eigen muren te houden. Ook binnen het MKB speelt deze houding een belangrijke rol.

]]>
Mon, 08 Sep 2014 10:33:57 +0200 Europese IT-professionals slaan data het liefst op binnen eigen muren http://executive-people.nl/item/516173/europese-it-professionals-slaan-data-het-liefst-op-binnen-eigen-muren.html&field=Foto1&width=165.jpg
Uniformeren en standaardiseren van werkprocessen is grootste uitdaging in 2015 http://executive-people.nl/item/516103/uniformeren-en-standaardiseren-van-werkprocessen-is-grootste-uitdaging-in.html Het uniformeren en standaardiseren van werkprocessen is komend jaar is één van de grote uitdaging waar bedrijven tegen aan zullen lopen. 55% van de bedrijven noemt dit de grootste uitdaging. Het verbeteren van de interne samenwerking (54%) en het verbeteren van rapportagemogelijkheden (52%) staat op de tweede en derde plaats.

Dit blijkt uit onderzoek van CTB, een ICT-dienstverlener voor projectmatig werkende organisaties. 134 bedrijven zijn door CTB gevraagd naar hun uitdagingen in projectbeheer en informatiemanagement. Bedrijven willen projecten op een consequente en eenduidige manier uitvoeren. Met deze werkwijze proberen organisaties risico's te beheersen en kosten van fouten te reduceren. In de praktijk gaat het echter vaak mis.

Kwaliteitshandboeken worden nauwelijks gebruikt
90% van de organisaties geeft aan over een kwaliteitshandboek te beschikken dat deze processen moet begeleiden. In de praktijk worden deze boeken echter nauwelijks gebruikt. Slechts 10% van de organisaties geeft aan daadwerkelijk gebruik te maken van de kwaliteitsboeken. Dit heeft tot gevolg dat medewerkers vaak de werkprocessen op hun eigen manier interpreteren en uitvoeren. Monitoring op de uitvoering van proces verloopt daarnaast vaak steekproefsgewijs en wordt doorgaans pas achteraf uitgevoerd.

“Uit ervaring weten we dat er in toenemende mate behoefte is om het rendement van projecten te verbeteren en de concurrentiepositie te versterken. Reden te meer om te kijken naar mogelijkheden om efficiënter te werken. Een slim Document Management Systeem dat alle projectinformatie voor alle betrokkenen partijen op één centrale plek aanbiedt, biedt hier kansen. Een DMS met werkproces ondersteuning begeleidt medewerkers in hun dagelijks werk en via monitoring en rapportages krijgen ze ‘early warning’ indicatoren om tussentijds bij te sturen. Organisaties kunnen met een DMS direct en proactief sturen in projecten, wat leidt tot de beperking van faalkosten, risicobeheersing en betere samenwerking", zegt Yuri Ramdhani, commercieel manager van CTB xRM.

Benchmarkrapport
CTB heeft op basis van het onderzoek een benchmarkrapport opgesteld over de uitdagingen van projectmatig werkende bedrijven. Het rapport ‘Projectinformatie in Optima Forma’ is hier te vinden.

]]>
Sun, 07 Sep 2014 10:02:47 +0200 Uniformeren en standaardiseren van werkprocessen is grootste uitdaging in 2015 http://executive-people.nl/item/516103/uniformeren-en-standaardiseren-van-werkprocessen-is-grootste-uitdaging-in.html&field=Foto1&width=165.jpg
IBM rapport helpt het beste te halen uit mobility en analytics http://executive-people.nl/item/516139/ibm-rapport-helpt-het-beste-te-halen-uit-mobility-en-analytics.html IBM heeft een onderzoeksrapport uitgebracht die klanten moet gaan helpen het meest uit het gebruik van mobiele technologie en data analytics te halen. Het rapport,  "The Individual Enterprise - How Mobility Redefines Business", is gepubliceerd door het IBM Institute for Business Value.

Uit het rapport blijkt dat veel organisaties hulp kunnen gebruiken van channel partners om goed gebruik te maken van business analyics als dan niet gecombineerd met mobility. Het rapport biedt ook een stappenplan. Lees meer in het onderzoeksrapport.

WK

]]>
Sat, 06 Sep 2014 10:38:49 +0200 IBM rapport helpt het beste te halen uit mobility en analytics http://executive-people.nl/item/516139/ibm-rapport-helpt-het-beste-te-halen-uit-mobility-en-analytics.html&field=Foto1&width=165.jpg
Nieuwe spelers laten zich gelden in external disk storage markt http://executive-people.nl/item/516137/nieuwe-spelers-laten-zich-gelden-in-external-disk-storage-markt.html HP wist in het tweede kwartaal van 2014 als enige top-5 leverancier te groeien in de external disk storage markt. Deze markt daalde met 1,4 procent naar 5,9 miljard dollar, mede doordat er minder vraag is naar high-end arrays. Vooral de nieuwe lichting storage leveranciers, zoals Nutanix en Pure Storage wisten te groeien. Dit meldt marktonderzoeksbureau IDC in zijn Worldwide Quarterly Disk Storage Systems Tracker.

Marktleider EMC zag de verkoop met 5,2 procent dalen en heeft een marktaandeel van 30,1 procent. NetApp zag de verkoop met 3 procent dalen en heeft nu een marktaandeel van 13 procent.

IBM verkocht 4,7 procent minder. HP groeide met 0,4 procent. Dell verkocht 1 procent minder en Hitachi zag de verkoop met 12 procent dalen.

De verkoop van high-end array storage systemen blijft afnemen. De verkoop van midrange storage staat ook onder druk. Maar entry-level storage is wel in trek. Verder neemt de vraag naar storage in de EMEA-regio toe.

De vraag naar storage van nieuwe leveranciers steeg in het tweede kwartaal met 11 procent. Deze categorie, waar partijen zoals Nutanix, Nimble en Pure Storage onder vallen, heeft een marktaandeel van 21 procent. Lees meer over het IDC-onderzoek hier.

WK

 

 

]]>
Sat, 06 Sep 2014 10:03:40 +0200 Nieuwe spelers laten zich gelden in external disk storage markt http://executive-people.nl/item/516137/nieuwe-spelers-laten-zich-gelden-in-external-disk-storage-markt.html&field=Foto1&width=165.jpg
'ICT'ers willen bijleren om hun kennis op peil te houden' http://executive-people.nl/item/516097/icters-willen-bijleren-om-hun-kennis-op-peil-te-houden.html 59% van de ICT-professionals denkt dat zijn IT-kennis en vaardigheden op termijn overbodig worden. Voor de professionals is dit dan ook aanleiding bij te blijven leren om op de hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen en nieuwe certificaten te behalen.

Dit blijkt uit onderzoek van Tech Pro Research naar de toekomst van de ICT-sector. Het bedrijf ondervroeg wereldwijd 1.156 ICT-professionals voor zijn onderzoek. 34% van de respondenten stelt zich geen zorgen te maken over de toekomst, terwijl 7% aangeeft hier niet over nagedacht te hebben.

Verschillen in sectoren
De mate waarin ICT-specialisten zich zorgen maken varieert per sector waarin zij actief zijn. Van de ICT'ers in de gezondheidszorg maakt 52% zich zorgen over het overbodig worden van hun kennis en vaardigheden, terwijl dit percentage in de onderwijssector op 71% ligt.

ICT-professionals denken aan allerlei maatregelen om hun kennis op het gebied van ICT bij te spijkeren. 32% geeft aan nieuwe certificeringen te willen behalen in zijn huidige baan, terwijl 25% deze certificeringen buiten zijn functie om wil bemachtigen. 10% wil opnieuw naar school en een ICT-opleiding volgen. 23% stelt geen enkele stappen te zullen ondernemen om zijn of haar kennis te vergroten.

]]>
Fri, 05 Sep 2014 14:46:16 +0200 'ICT'ers willen bijleren om hun kennis op peil te houden' http://executive-people.nl/item/516097/icters-willen-bijleren-om-hun-kennis-op-peil-te-houden.html&field=Foto1&width=165.jpg
'52 procent mobiele dataverkeer wordt veroorzaakt door video' http://executive-people.nl/item/516032/procent-mobiele-dataverkeer-wordt-veroorzaakt-door-video.html Iets meer dan de helft van het mobiele dataverkeer (52 procent) wordt veroorzaakt door video. Dat blijkt uit het Citrix Mobile Analytics-onderzoek van september 2014, gebaseerd op het mobiele dataverkeer van gebruikers van Citrix ByteMobile. iOS-gebruikers genereren een groter datavolume aan mobiele video dan Android-gebruikers.  
 
De helft van alle gebruikers van mobiele netwerken krijgt dagelijks advertenties voorgeschoteld. De inhoud van banners verschuift steeds meer naar video: een jaar geleden bestond 1 op de 20 banners nog uit video, inmiddels is dat 1 op 16.   
 
YouTube / Google Video is het populairste platform en wordt met name gebruikt om korte video's te bekijken - 81% van de YouTube-sessies duurt korter dan vijf minuten. Bij Netflix is 76 procent van de sessies langer dan vijf minuten   
 
Gebruikers van 4G-netwerken genereren vijf keer zo veel video-datavolume als 3G-gebruikers. Maar liefst 84 procent van de 4G-gebruikers kijkt video via Netflix, tegenover 16 procent van de 3G-gebruikers.   
 
"Met dit onderzoek willen we network operators inzicht geven in het gedrag van hun gebruikers, zodat ze hun netwerken nog beter kunnen laten aansluiten bij de vraag", aldus Mark Davis, senior director of product marketing, Service Provider Platforms bij Citrix. "De tevredenheid van mobiele gebruikers is voor een groot deel afhankelijk van de kwaliteit van hun verbinding en gebruikerservaring."   
 
Het volledige onderzoek is hier te vinden.  

WK 

]]>
Thu, 04 Sep 2014 16:07:58 +0200 '52 procent mobiele dataverkeer wordt veroorzaakt door video' http://executive-people.nl/item/516032/procent-mobiele-dataverkeer-wordt-veroorzaakt-door-video.html&field=Foto1&width=165.jpg
McAfee: 'Werknemers trappen massaal in phishing e-mails' http://executive-people.nl/item/516027/mcafee-werknemers-trappen-massaal-in-phishing-e-mails.html Phishing blijft een effectieve methode voor cybercriminelen om bedrijven binnen te dringen. McAfee nam de proef op de som met de McAfee Phishing Quiz. Uit de resultaten van de afgelopen maanden blijkt dat 83 procent van de Nederlandse werknemers trapte in minstens één van de zeven phishing e-mails die in de quiz werden getoond.

Vooral HR-managers scoren slecht. Alle Nederlandse deelnemers met een HR-functie beschouwde minstens één van de phishing e-mails in de quiz als betrouwbare, legitieme e-mail. Ingenieurs (74%) en IT-medewerkers (72%) bleken iets beter in staat om legitieme emails te onderscheiden van phishing e-mails. Slechts 6% van de Nederlandse deelnemers wist alle 10 test-emails in de quiz correct als ‘legitiem’ of ‘phishing’ te identificeren. In totaal deden 366 Nederlandse werknemers mee met de quiz.

McAfee Phishing Quiz
De McAfee Phishing Quiz is een quiz waarbij deelnemers in totaal 10 e-mailberichten te zien krijgen. Aan de deelnemers de taak aan te geven of het gaat om een legitieme of phishing mail. Daarbij gaat het onder andere om berichten die afkomstig zijn (of lijken te zijn) van American Express, UPC, eFax en LinkedIn.

Cybercriminelen lijken zich bewust te zijn van de effectiviteit van phishingaanvallen. McAfee meldt sinds het laatste McAfee Threats Report in juni 2014 ruim 250.000 nieuwe phishing URL's te hebben ontdekt. Het totaal aantal ontdekte phishing URL's komt hiermee uit op bijna 1 miljoen. De aanvallen worden daarnaast steeds geavanceerder. Zowel massale (algemene) phishingaanvallen als zeer doelgerichte ‘spearphishing’ aanvallen worden door cybercriminelen over de hele wereld gebruikt. De meeste phishing URLs (50%) worden overigens gehost in de VS. Nederland host 2% van de phishing URL's, waarmee ons land samen met Rusland op een gedeelde zevende plaats staat.

Heartbleed-bug
McAfee waarschuwt daarnaast voor het gevaar van websites die de Heartbleed-bug nog niet hebben verholpen. Cybercriminelen hebben inmiddels tools ontwikkeld die helpen data van dit soort kwetsbare sites te stelen. Met behulp van deze tools kunnen aanvallers een volautomatisch systeem opzetten dat gevoelige informatie automatisch wegsluist van kwetsbare websites. Ook zijn er online lijsten te vinden met ongepatchte websites, die hiermee een soort kant-en-klare hitlists vormen voor cybercriminelen. Gestolen data wordt aangeboden via de zwarte markt.

McAfee meldt daarnaast samen met overheden en andere partijen over de hele wereld samen te hebben gewerkt om ‘Gameover Zeus’ en ‘CryptoLocker’ neer te halen. Tot nu toe werden ruim 125.000 CryptoLocker-domeinnamen en 120.000 Gameover Zeus-domeinen geblokkeerd. McAfee waarschuwt dat het aantal kopieën van deze malware echter snel toeneemt, waardoor nieuwe ransomwarevarianten ontstaan. Ook wordt er nieuwe malware ontwikkeld die zich specifiek richt op de financiële sector, op basis van de gelekte Zeus broncode.

31 miljoen nieuwe malware-samples
Het aantal nieuwe malware-samples is in het tweede kwartaal van 2014 met slechts 1 procent gestegen. Dit betekent echter dat er in totaal ruim 31 miljoen nieuwe samples werden gedetecteerd. Dit is het hoogste aantal dat tot nu toe in één kwartaal werd ontdekt. De hoeveelheid mobiele malware is in het tweede kwartaal van 2014 met 17 procent toegenomen, maar het tempo waarmee nieuwe malware verschijnt lijkt zich te stabiliseren op ongeveer 700.000 nieuwe varianten per kwartaal. Ook het aantal Distributed Denial of Service (DDoS)-aanvallen is gestegen. Het aantal DDoS-aanvallen is met 4% toegenomen, waarmee dit de meest voorkomende netwerkdreiging blijft. Bij een DDoS-aanval wordt een server door aanvallers bewust overladen met verzoeken, waardoor een website of online dienst onbereikbaar wordt voor gebruikers.

Het complete McAfee Labs Threats Report: August 2014 is hier te vinden.

]]>
Thu, 04 Sep 2014 11:58:33 +0200 McAfee: 'Werknemers trappen massaal in phishing e-mails' http://executive-people.nl/item/516027/mcafee-werknemers-trappen-massaal-in-phishing-e-mails.html&field=Foto1&width=165.jpg
Security krijgt bij klanten een hoge prioriteit, terwijl kennis en budget achterblijven http://executive-people.nl/item/516023/security-krijgt-bij-klanten-een-hoge-prioriteit-terwijl-kennis-en-budget-achterblijven.html 95% van de ICT-bedrijven stelt dat security binnen hun bedrijf een belangrijke rol speelt. Een goede beveiliging zou vooral nodig zijn voor het vertrouwen in ICT en de sector. De helft van de bedrijven geeft aan in security een kans te zien zich te onderscheiden van andere bedrijven. Klanten van Nederlandse ICT-bedrijven zetten security steeds hoger op de agenda. Tegelijkertijd blijft het beschikbare budget voor en het kennisniveau over security bij de klanten achter. Dit blijkt uit onderzoek van Nederland ICT.

Branchevereniging Nederland ICT ondervroeg haar leden in augustus 2014 voor het onderzoek. Onder andere CEO's, CFO's en security-experts van grote en kleine ICT-bedrijven namen deel aan het onderzoek. De uitkomsten van het onderzoek zijn door de branchevereniging aangeboden aan minister Opstelten tijdens zijn werkbezoek aan de ICT-sector. Nederland ICT gaat de resultaten inbrengen in haar gesprekken met de overheid.

Onvoldoende kennis van zaken
ICT-bedrijven zijn van mening dat klanten onvoldoende kennis van zaken hebben, wat tot allerlei problemen leidt. Zo zouden klanten de verkeerde eisen aan ICT-bedrijven stellen en zich blindstaten op certificering, iets waar bijna 50% van de ICT-bedrijven tegenaan loopt. Ook de investeringsbereidheid ontbreekt in sommige gevallen bij klanten. Slechts 30% van de bedrijven stelt te merken dat klanten voor security budget vrijmaken.

De ICT-sector is van mening dat er op het gebied van security een rol is weggelegd voor de overheid. De overheid zou het bedrijfsleven en overheidsinstellingen moeten voorlichten over cyber security. Ook zouden concrete handvatten moeten worden verstrekt om de organisaties te helpen hun digitale veiligheid te vergroten. Eénderde van de ICT-bedrijven is van mening dat het cyber security beleid in Nederland meer rekening zou moeten houden met toekomstige ontwikkelingen, zoals het Internet of Things. Hiervoor kan kennis worden gebruikt van bedrijven binnen en buiten de ICT.

'Pak cybercrime steviger aan'
De sector roept daarnaast op cybercrime steviger aan te pakken. Van de 'terug-hack' bevoegdheid die minister Teeven in het leven wil roepen zijn de ICT-bedrijven achter geen voorstander. Een ruime meerderheid vindt cyber security niet primair de verantwoordelijkheid van de overheid. Ieder bedrijf of overheidsorganisatie dient zelf zijn beveiliging op orde te hebben. 9 op de 10 ondervraagden vindt dat ook het bestrijden van cybercrime alleen in samenwerking kan. Dat vraagt volgens de ICT-bedrijven wel actieve informatiedeling.

]]>
Thu, 04 Sep 2014 10:04:15 +0200 Security krijgt bij klanten een hoge prioriteit, terwijl kennis en budget achterblijven http://executive-people.nl/item/516023/security-krijgt-bij-klanten-een-hoge-prioriteit-terwijl-kennis-en-budget-achterblijven.html&field=Foto1&width=165.jpg
IDC: 'Big data zorgt voor meer vraag naar servers' http://executive-people.nl/item/516001/idc-big-data-zorgt-voor-meer-vraag-naar-servers.html Big data en data analytics heeft een steeds grotere impact op de vraag naar servers op de West-Europese markt. 17% van alle uitgaven aan servers in Europa is terug te leiden naar big data en de cloud. Dit blijkt uit een marktonderzoek van IDC.

De omzet op de Europese markt voor servers is jaar-op-jaar gegroeid met 6%. De totale omzet kwam in het tweede kwartaal van 2014 uit op 3,2 miljard dollar. Dit is 3,6% meer dan in het hetzelfde kwartaal in 2013, toen de omzet nog 3,046 miljard dollar bedroeg.

Verscheepte servers
In totaal werden 407.000 servers in het tweede kwartaal van 2014 verscheept. Dit is een toename van 17.000 ten opzichte van hetzelfde kwartaal in 2013. Ook in absolute aantallen staat de markt er dus goed voor.

HP heeft met 35,7% het grootste marktaandeel in handen en wist een winst van 1,1 miljard dollar te realiseren. IBM staat met een marktaandeel van 22,2% en een omzet van 701,16 miljoen dollar op de tweede plaats. Dell gaat er met de derde plaats vandoor. Het bedrijf heeft een marktaandeel van 15,1% in handen en wist een omzet van 476,79 miljard dollar te realiseren.

]]>
Wed, 03 Sep 2014 13:20:58 +0200 IDC: 'Big data zorgt voor meer vraag naar servers' http://executive-people.nl/item/516001/idc-big-data-zorgt-voor-meer-vraag-naar-servers.html&field=Foto1&width=165.jpg
Nederlandse cloud- en hosting sector blijft groeien http://executive-people.nl/item/515913/nederlandse-cloud-en-hosting-sector-blijft-groeien.html In een ICT markt die zich in rap tempo beweegt naar een dienstenmarkt gebaseerd op gedeelde infrastructuren en dienstenplatforms, zijn hostingbedrijven van groot belang voor de digitale economie. Daarom onderzoekt de DHPA jaarlijks de ontwikkelingen in de Nederlandse cloud- en hostingsector. Voor deze vierde editie hebben de DHPA en branchevereniging ISPConnect de krachten gebundeld.

Michiel Steltman (foto), Directeur van DHPA: “Webshops, web-bureaus, de mediasector, online software aanbieders en de overheid zijn afhankelijk van een goede hostinginfrastructuur en professionele hosters. Wij houden de trends binnen deze groeiende sector scherp in de gaten en hebben METISfiles gevraagd dit onderzoek voor ons te doen ”.

Groei
De hosting sector is één van de weinige sectoren in Nederland die ondanks economische tegenwind en de toenemende activiteit van de internationale cloud aanbieders onverminderd blijft groeien. De overgrote meerderheid van de onderzochte bedrijven rapporteert groei, de helft groeit zelfs met meer dan 10%. Ook lijkt de trend van schaalvergroting zich door te zetten: 40% van de bedrijven heeft in de afgelopen jaren overnames gedaan. Hiermee stijgt ook de vraag naar gekwalificeerd personeel.

En juist het personeel is een reden voor zorgen. Ruim de helft van de ondervraagden geeft aan dat het tekort aan gekwalificeerd personeel een belangrijke belemmering voor groei is. Simon Besteman, Directeur van ISPConnect: “DHPA en ISPConnect blijven zich samen met andere stakeholders uit de sector inzetten voor deze relatief jonge branche. Naast andere initiatieven op het gebied van instroom en kwaliteitsborging zijn ISPConnect en DHPA in 2014 begonnen met het opzetten van een eigen opleiding voor de hostingsector. Hiermee geven wij gehoor aan de grootste zorgen van de ondervraagden”.

Het belang van datacenters
Het belang van carrier-neutral datacenters neemt toe. 40% van de hosters heeft zijn datacenter infrastructuur niet in eigen beheer. Een vijfde van de hosters host 1000 of meer fysieke servers. De virtualisatiegraad van deze fysieke servers ligt boven de 60%. Hosters met meer servers in beheer hosten meer VMs per fysieke server.

Diensten
De belangrijkste omzetgeneratoren in 2014 zijn gelijk aan die van 2011, namelijk Shared Hosting, Managed Hosting, IaaS en Dedicated Hosting. Relatief nieuw is Security als dienst maar ondanks de toename aan dreigingen genereert deze tak van sport nog weinig omzet. Voor de toekomst wordt de meeste groei verwacht in Managed Hosting.

Concurrentie
De trend naar gedeelde infrastructuurplatforms - public cloud computing - is een wereldwijd fenomeen en wordt gedomineerd door grote spelers als Amazon, Microsoft en Google. De Nederlandse hostingsector zal zijn plaats in dit krachtenveld moeten vinden om te blijven groeien.

Certificering
In 2012 vond 27% van de ondervraagden degelijke certificeringen belangrijk, in 2014 steeg dit percentage naar 89%. Hiermee wordt de behoefte naar een betrouwbaar kwaliteitskeurmerk binnen de sector onderstreept. Op dit moment bestaat een dergelijk keurmerk niet, dit bemoeilijkt het vergelijken van veiligheid en kwaliteit tussen providers. “We zijn ons als sector zeer bewust van deze behoefte”, aldus Steltman. “We participeren daarom in verschillende initiatieven die een fundamentele verbetering beogen van kwaliteitsborging in de complexe online leveringsketens”

Samenwerking
Het is opvallend dat veel hostingpartijen elkaar inmiddels weten te vinden. Samen met o.a. de DHPA en ISPconnect zetten zij zich om het bedrijfsleven, onderwijs en de overheid te wijzen op de potentie van deze sector. En dat is goed, de sector wint aanzien en wordt in de toekomst naar verwachting alleen maar groter. “Een continue professionalisering, en een krachtige samenwerking binnen de sector én met de overheid zijn essentieel voor het vasthouden van de positieve trends” aldus Steltman.

]]>
Tue, 02 Sep 2014 10:05:15 +0200 Nederlandse cloud- en hosting sector blijft groeien http://executive-people.nl/item/515913/nederlandse-cloud-en-hosting-sector-blijft-groeien.html&field=Foto1&width=165.jpg
Bijna de helft van alle ICT-stagiaires blijft plakken bij stagebedrijf http://executive-people.nl/item/515911/bijna-de-helft-van-alle-ict-stagiaires-blijft-plakken-bij-stagebedrijf.html 47% van de stagiaires die stage lopen in de ICT-sector blijft na zijn stageperiode plakken bij dit bedrijf. De hoeveelheid stagiaires dat bij zijn stagebedrijf aan de slag kan is hiermee in de ICT-sector hoog. In alle sectoren blijft 28% plakken bij zijn stagebedrijf.

Dit blijkt uit wereldwijd onderzoek van LinkedIn onder zijn eigen leiden. Naast de ICT-sector is ook de accountancy sector een interessante optie. In deze sector blijft maar liefst 60% van de stagiaires hangen bij het stagebedrijf. Studenten in de toerismesector of bij non-profit organisaties maken met beide 19% de minste kans op een baan.

Alle resultaten van het onderzoek van LinkedIn zijn in de onderstaande grafiek te vinden. 

http://executive-people.nl afbeelding

]]>
Tue, 02 Sep 2014 10:00:29 +0200 Bijna de helft van alle ICT-stagiaires blijft plakken bij stagebedrijf http://executive-people.nl/item/515911/bijna-de-helft-van-alle-ict-stagiaires-blijft-plakken-bij-stagebedrijf.html&field=Foto1&width=165.jpg
Bijna 25 procent organisaties berekent IT-kosten intern door http://executive-people.nl/item/515892/bijna-procent-organisaties-berekent-it-kosten-intern-door.html Het hebben van een up-to-date inzicht in de IT assets (57%), het efficiënter maken van het IT-beheer (52%) en het beheren van de licenties (37%) zijn de drie belangrijkste redenen om een IT asset management oplossing te gebruiken. Dit blijkt uit onderzoek van SPS onder 145 IT-beslissers. Nog geen kwart van de organisaties wil een dergelijke oplossing gebruiken om IT-kosten intern door te berekenen. Ook kostenbeheersing staat nog niet hoog op de agenda. Met de teruglopende IT-budgetten is dit een verrassend resultaat, zo meent SPS.De IT-omgeving van een organisatie bevat meer dan alleen servers, desktops en netwerkapparatuur. Ook apparatuur voor security, VoIP en in het datacenter de UPS en de airco’s horen bij de IT assets. Realtime vastlegging van actuele asset-data en relaties in een active CMDB maakt het mogelijk inzicht te krijgen in de onderlinge afhankelijkheden op alle niveaus: van de fysieke utilities-laag, de logische laag tot aan de IT- en business-services. Zo wordt de mogelijkheid geboden voor het doorberekenen van IT-kosten. Daarnaast is dit een voorwaarde voor efficiënt IT-beheer en biedt het belangrijke voordelen op het gebied van change-, incident- en licentiemanagement.

Linda Verweij (foto), COO van SPS, over de resultaten: “Het is goed om te zien dat organisaties focussen op het efficiënt inrichten van de beheerorganisatie. IT asset management biedt op dit vlak veel inzicht en voordeel. Om meer uit het IT-budget te halen, biedt IT asset management echter meer mogelijkheden. Zo kunnen IT-managers het IT-gebruik per afdeling meten en doorbelasten, zodat men zich bewust wordt van de IT-kosten. In de praktijk leidt dit er op den duur toe dat alleen de IT wordt gebruikt die echt nodig is, waardoor kostenbesparingen gerealiseerd worden waar de hele organisatie van profiteert.”

]]>
Mon, 01 Sep 2014 20:39:04 +0200 Bijna 25 procent organisaties berekent IT-kosten intern door http://executive-people.nl/item/515892/bijna-procent-organisaties-berekent-it-kosten-intern-door.html&field=Foto1&width=165.jpg
Nederland terug in phishing top-3 http://executive-people.nl/item/515890/nederland-terug-in-phishing-top.html Nederland was in juni 2014 tevens terug in de wereldwijde top 3 als het gaat om het hosten van phishing-sites. Met 5 procent stond ons land op de derde plaats. In juli 2014 stond Nederland op de vierde plek wereldwijd. Dit staat te lezen in het RSA Fraud Report van juli & augustus 2014. RSA, de security-divisie van EMC, brengt maandelijks een Fraud Report uit met bevindingen uit cyberspace van de maand daarvoor. Door deze gegevens maandelijks te onderzoeken, te analyseren en in kaart te brengen, ontstaat een schat aan informatie en is RSA in staat vroegtijdig trends te herkennen.

RSA heeft een analyse gemaakt van de miljarden e-commerce-transacties die het jaarlijks beveiligt en ziet een aantal trends voor 2014. De bedragen bij frauduleuze e-commerce-transacties zijn vaak vier keer zo hoog als de gemiddelde, legitieme transacties in een bepaalde markt. Het rapport bevat een overzicht van gemiddelde legitieme en frauduleuze bedragen per markt.

De top 3 van online aanbieders die door fraudeurs worden belaagd is 1: luchtvaartmaatschappijen, 2: geldverstrekkers en 3: verkopers van computers/elektronica.

RSA heeft een van de eerste malicious apps ontdekt die door Brazilianen is ontworpen voor mobiele telefoons. RSA vermoed dat de app tevens als malware wordt ingezet omdat de apps een groot aantal permissies vraagt bij installatie. Het bijzondere van deze app is dat de ‘gebruikers’ ervan, die de app gebruiken om creditcardgegevens te kopen, zelf het slachtoffer kunnen worden omdat de ontwikkelaars bij de installatie zoveel ‘rechten’ hebben gekregen.

RSA ontdekte 55.813 phishing-aanvallen in juni 2014. Dat is een toename van 43 procent vergeleken met mei 2014. In juli 2014 bleef de teller steken op 42.571 phishing-aanvallen. Dat is een afname van 25 procent vergeleken met juni 2014.

Op basis van het aantal phishing-aanvallen wordt geschat dat bedrijven wereldwijd in genoemde maanden samen 838 miljoen dollar hebben verloren.
Nederland is was in juni 2014 de Verenigde Staten het het tweede doelwit van phishing-aanvallen wereldwijd. Het stond daarbij zelfs boven het Verenigd Koninkrijk. In juli 2014 bekleede ons land een derde plaats na de VS en China.

Nederland was in juni 2014 tevens terug in de wereldwijde top 3 als het gaat om het hosten van phishing-sites. Met 5 procent stond ons land op de derde plaats. In juli 2014 stond Nederland op de vierde plek wereldwijd.

In het tweede kwartaal van 2014 kwam een op de vier frauduleuze banktransacties van een mobiel apparaat.

WK

 

]]>
Mon, 01 Sep 2014 19:30:31 +0200 Nederland terug in phishing top-3 http://executive-people.nl/item/515890/nederland-terug-in-phishing-top.html&field=Foto1&width=165.jpg
Telecom en service providers kiezen vaak voor Cisco http://executive-people.nl/item/515877/telecom-en-service-providers-kiezen-vaak-voor-cisco.html Cisco Systems staat aan de top als leverancier voor routers en switches bij telecom en service providers. Dit blijkt uit een onderzoek van Infonetics Research die wereldwijd 31 grote carriers, mobiele dienstverleners en service providers vroeg welke top-3 leveranciers ze kiezen voor router en carrier ethernet switches.

90 procent zegt als eerste Cisco. Daarna volgen Juniper, Alcatel-Lucent en Huawei. De keuze op deze top-4 leveranciers hangt af van de kwaliteit van producten, security, beheersoftware, service en support. Ook andere netwerkleveranciers zijn in trek zoals Adtran, Ciena, Ericsson, Overture Networks, Tellabs en ZTE.

Lees meer over het onderzoek hier.

WK

]]>
Mon, 01 Sep 2014 11:20:00 +0200 Telecom en service providers kiezen vaak voor Cisco http://executive-people.nl/item/515877/telecom-en-service-providers-kiezen-vaak-voor-cisco.html&field=Foto1&width=165.jpg
Windows 9 wordt boost voor kwakkelende pc-markt http://executive-people.nl/item/515769/windows-wordt-boost-voor-kwakkelende-pc-markt.html Marktonderzoeksbureau IDC stelt zijn prognose voor de wereldwijde verkoop van pc's naar boven dankzij een piek in de vraag naar zakelijke en particuliere pc's. Naar verwachting zou de pc-markt dit jaar met 6 procent dalen op jaarbasis maar dat is bijgesteld naar een daling van 3,7 procent. Dat komt doordat steeds meer mensen hun Windows XP pc's vervangen voor nieuwe pc's. Ook de tabletmarkt concurreert niet meer altijd direct met de pc-markt omdat ze steeds vaker kleinere afmetingen hebben.

In volwassen markten groeit de pc-markt dit jaar met 5,6 procent - het hoogste groeicijfer sinds 2010 - met dank aan een opleving in de particuliere en zakelijke segmenten. In opkomende markten zijn er uitdagingen, vooral door economische en politieke problemen in sommige regio's.

De pc-markt wordt verder gestimuleerd door meer vraag naar Chromebooks, met name in het onderwijs. De komst van Windows 9, die mogelijk dit najaar wordt onthuld zou zelfs nog meer goed nieuws voor de kwakkelende pc-markt. De komst van Windows 9 kan leiden tot meer vraag naar nieuwe pc's in 2015.

WK

]]>
Sat, 30 Aug 2014 23:15:21 +0200 Windows 9 wordt boost voor kwakkelende pc-markt http://executive-people.nl/item/515769/windows-wordt-boost-voor-kwakkelende-pc-markt.html&field=Foto1&width=165.jpg
Nokia niet meer in smartphone top-10 http://executive-people.nl/item/515761/nokia-niet-meer-in-smartphone-top.html Nokia, ooit marktleider in mobiele telefonie en uitvinder van de eerste Communicator smartphone, ligt uit de top-10 van smartphone leveranciers. Apple en Samsung krijgen binnen de top-10 vaker te maken met Chinese smartphone leveranciers. Dit blijkt uit onderzoekcijfers van IDC en Gartner over het tweede kwartaal van 2014.

De verkoop van Nokia smartphones liep terug. Ook Samsung zag de groeicijfers 30 naar 25 procent terugvallen, ondanks dat het succesvol is met topmodellen zoals de Galaxy S5. Samsung leidt de markt met 74 miljoen verkochte smartphones.

Apple verkocht 35,2 miljoen iPhones, maar het marktaandeel daalde van 15,5 naar 11,8 procent. Dat komt omdat klanten wachten op de nieuwe 'iPhone 6' die in september wordt aangekondigd.

Het Chinese Lenovo bouwde zijn marktaandeel uit van 5 naar 5,2 procent en verkocht 15,8 miljoen smartphones. Lenovo passeert hierdoor landgenoot Huawei die 15,6 miljoen smartphones verkocht en 1,2 procent marktaandeel inleverde.

LG verkocht 14,5 miljoen smartphones, het martkaandeel steeg van 4,4 naar 4,9 procent.

Coolpad/Yulong staat op de zesde plaats met 12,5 miljoen verkochte smartphones. Xiaomi staat op de zevende plaats met 11,7 miljoen verkochte smartphones. Op plaats staat het Chinese ZTE die zich focust op de verkoop van Android smartphones. Sony staat op de negende plaats, waarbij het aantal verkochte smartphones steeg naar 8,8 miljoen stuks. Hekkensluiter is Motorola dat nu onderdeel is van Lenovo.

WK

]]>
Sat, 30 Aug 2014 11:12:56 +0200 Nokia niet meer in smartphone top-10 http://executive-people.nl/item/515761/nokia-niet-meer-in-smartphone-top.html&field=Foto1&width=165.jpg
Emerging markets nemen 73,5 procent van alle nieuwe smartphones af http://executive-people.nl/item/515759/emerging-markets-nemen-procent-van-alle-nieuwe-smartphones-af.html Dit jaar voorspelt marktonderzoeksbureau IDC dat er 1,25 miljard smartphones worden verkocht, een jaarlijkse stijging van 23,8 procent ten opzichte van de 1,01 miljard van vorig jaar. Ook in de komende jaren verwacht de marktonderzoeker tot 2018 een gemiddelde jaarlijkse groei van 12,7 procent om tegen dan uit te komen op 1,8 miljard smartphones.

Vooral in Azië, Latijns-Amerika, Centraal- en oost Europa, het Midden-Oosten en Afrika worden veel meer smartphones verkocht. De zogenaamde emerging markets nemen vandaag 73,5 procent van alle nieuwe smartphones af. Volwassen markten zoals West-Europa, de VS, Canada en Japan vullen maar 26,5 procent van de markt.

Dat vertaalt zich ook in groeicijfers. Waar volwassen regio’s tot toe nog tweecijferige groei voorlegden, zakt dat cijfer dit jaar naar 4,9 procent. In opkomende markten groeit het aantal smartphones met 32,4 procent.

Gemiddelde toestelprijs
Wel wijst IDC er op dat onze markt interessant blijft. “Volwassen markten vertragen aanzienlijk, maar blijven wel een grote omzet leveren met gemiddelde verkoopsprijzen van meer dan 400 dollar. Intussen loopt de smartphone in opkomende markten op, maar met gemiddelde prijzen van minder dan 250 dollar,” zegt Ramon Llamas, onderzoeksmanager van IDC’s mobiele afdeling.

Hoewel IDC geen omzetcijfers of gedetailleerde marktaandelen publiek deelt, zegt het wel dat Android de groei domineert met aanwezigheid op 88,4 procent van alle verscheepte smartphones dit jaar.

In samenwerking met Datanews

]]>
Fri, 29 Aug 2014 22:38:58 +0200 Emerging markets nemen 73,5 procent van alle nieuwe smartphones af http://executive-people.nl/item/515759/emerging-markets-nemen-procent-van-alle-nieuwe-smartphones-af.html&field=Foto1&width=165.jpg
HR-managers gaan in tweede helft van dit jaar meer professionals werven http://executive-people.nl/item/515716/hr-managers-gaan-in-tweede-helft-van-dit-jaar-meer-professionals-werven.html Nederlandse HR-managers gaan meer permanente professionals werven in de tweede helft van 2014. 43% van de managers gaat professionals werven voor vrijgekomen bestaande posities, terwijl 28% voor nieuwe functies mensen aan gaat trekken. Dit blijkt uit de ‘OfficeTeam Personeelsbarometer 2014’, een onafhankelijk onderzoek uitgevoerd in opdracht van OfficeTeam, een divisie van Robert Half gespecialiseerd in het plaatsen van tijdelijke administratieve en ondersteunende professionals.

HR-managers blijken in toenemende mate vertrouwen te hebben in de groei van Nederland (77%) en de groei van het eigen bedrijf (82%). 71% van de Nederlandse HR-managers blijft het komende halfjaar dan ook nieuwe professionals werven. De managers leggen de nadruk in de tweede helft van 2014 op het behouden van het huidige personeelsbestand. Bijna de helft (43%) van de HR-managers geeft aan dat vrijgekomen bestaande posities zullen worden ingevuld in de komende zes maanden. Daarnaast stelt 28% dat er nieuwe posities binnen het bedrijf gecreëerd worden.

Voorzichtig optimisme
“Er is een voorzichtig optimisme voelbaar op de markt. Bedrijven blijven niet alleen werven voor vrijgekomen bestaande functies, ze zetten ook in op extra banen. Dit optimisme is hoogstwaarschijnlijk een gevolg van de positievere visie die bedrijven hebben op de Nederlandse economie en de economische toekomst van het eigen bedrijf”, aldus Stephan Renken, directeur Robert Half Nederland.

Ondanks de positieve vooruitzichten geeft 22% van de HR-verantwoordelijken aan dat er geen vrijgekomen posities worden ingevuld en dat er geen nieuwe functies worden gecreëerd. Dit percentage is opmerkelijk genoeg gestegen ten opzichte van vorig jaar, toen slechts 11% van de HR-managers een dergelijk antwoord gaf. Het voornemen om het aantal functies in te perken en de organisatie te verkleinen, blijft met 8% op hetzelfde niveau als in 2013.

Voorzichtig
“Veel bedrijven blijven na de crisis voorzichtig en niet in alle ondernemingen is de licht positieve kentering even goed voelbaar. Vaak proberen bedrijven de permanente personeelskosten toch nog te beperken. Er wordt in dit kader vaak een beroep gedaan op tijdelijke professionals om de productiviteit van het bedrijf op peil te houden of zelfs te vergroten,” aldus Stephan Renken.

Het vinden van het juiste personeel levert echter uitdagingen op. 83% van de Nederlandse HR-managers stelt het momenteel niet eenvoudig te vinden om de juiste en gekwalificeerde professionals te vinden, Dit is een grote zorg die ook vorig jaar al bij 87% van de HR-managers speelde. Als we kijken naar administratief en ondersteunend personeel is 66% van de HR-managers op zoek naar gekwalificeerde professionals voor bestaande of nieuwe functies. Deze groep blijkt vooral moeite te hebben met het vinden van HR-assistentie (21%), office management (20%) en administratieve ondersteuning van het salesteam (18%).

Verlies van topmedewerkers
HR-managers maken zich over het algemeen minder zorgen over het verliezen van topmedewerkers. 66% an de HR-verantwoordelijken stelt bezorgd te zijn dat hun topmedewerkers in administratieve en ondersteunende functies het komende jaar een andere uitdaging zullen zoeken. Dit is 5% minder dan een jaar geleden.

“Bedrijven die op zoek gaan naar vaste werknemers leggen de lat vaak heel hoog. Ze zijn op zoek naar het spreekwoordelijke ‘schaap met de vijf poten’: de juiste persoon die over alle gevraagde vaardigheden beschikt. Wanneer ze deze topkandidaat eenmaal gevonden hebben, willen bedrijven hen vanzelfsprekend niet op korte termijn verliezen aan de concurrentie. Een goede strategie voor het behoud van personeel staat in bijna elke onderneming hoog op de agenda. Het signaal dat de bezorgdheid hierover terugloopt, wijst wellicht op ruimte die ontstaan is om huidige werknemers meer te erkennen en beter te belonen en daarmee tevreden te houden,” zegt Stephan Renken.

]]>
Fri, 29 Aug 2014 11:57:04 +0200 HR-managers gaan in tweede helft van dit jaar meer professionals werven http://executive-people.nl/item/515716/hr-managers-gaan-in-tweede-helft-van-dit-jaar-meer-professionals-werven.html&field=Foto1&width=165.jpg
Support voor mobility en BYOD krijgt prioriteit in datacenter http://executive-people.nl/item/515630/support-voor-mobility-en-byod-krijgt-prioriteit-in-datacenter.html 57% van de IT-beslissers zegt voor de komende 24 maanden een datacenterproject op de planning te hebben staan met het oog op toenemende support voor mobility en BYOD. Dit blijkt uit onderzoek van Telindus en VCE onder 115 Nederlandse IT-beslissers.

Ook projecten binnen datacenters voor andere doeleinden zijn populair. 50% van de respondenten geeft aan een dergelijke project te hebben gepland om backup en disaster recovery te verbeteren, terwijl 50% de servers in het datacenter van plan is te vernieuwen. 49% stelt te werken aan projecten om het toenemend gebruik van de private cloud op te vangen. Ook een upgrade van de storage staat hoog op de agenda.

Zorgen
De IT-beslissers zijn ook ondervraagd over welke aspecten van het datacenter zij zich zorgen maken. De top vier van belangrijkste zorgen ziet er als volgt uit:

 1. Het omgaan met veranderingen in vraag
 2. Tijd die nodig is om nieuwe systemen te implementeren of upgraden naar nieuwe technologie
 3. Verzekeren/bewijzen van compliance
 4. Tijd die nodig is voor het testen en toepassen van patches

"Organisaties willen meegaan met de tijd en niet worden geremd door een IT-infrastructuur. De IT-afdeling moet snel kunnen reageren op vragen en om dat te kunnen doen, is een gestandaardiseerde omgeving key. Een dergelijke omgeving is inzichtelijk en biedt IT-managers de mogelijkheid om veel eenvoudiger en vooral sneller in te spelen op de nieuwste ontwikkelingen. Bovendien houdt de organisatie de regie en hebben de gebruikers niet de behoefte om IT-middelen in te gaan zetten buiten de IT-afdeling om. Dit staat ook wel bekend als de ‘Shadow IT’, met alle ongecontroleerde gevolgen van dien voor bijvoorbeeld de beschikbaarheid of compliancy”, zegt Harm de Haan, Manager Consultancy bij Telindus.

'Mobility domineert de agenda'
Tonnie van Grinsven, Account Executive bij VCE: “Uit ons onderzoek en de trends in de markt blijkt duidelijk dat mobility de agenda in de boardroom blijft domineren. De verschillende aspecten van een mobility-strategie, zoals BYOD, mobiele apps, et cetera, zijn heel zichtbaar voor werknemers en klanten. Daarom is het cruciaal om een flexibele, gevalideerde en voorspelbare architectuur aan de basis te hebben. Het is onvermijdelijk dat de complexiteit van het beheer toeneemt door het groeiende aantal end user devices op de werkplek, maar complexiteit van de datacenterinfrastructuur is te voorkomen. Bij VCE willen we IT-organisaties bevrijden van de tactische eisen van mobility, zodat zij zich kunnen focussen op hun strategie. Denk aan het realiseren van een optimale eindgebruikerservaring, terwijl de kosten worden verlaagd.”

]]>
Thu, 28 Aug 2014 15:33:20 +0200 Support voor mobility en BYOD krijgt prioriteit in datacenter http://executive-people.nl/item/515630/support-voor-mobility-en-byod-krijgt-prioriteit-in-datacenter.html&field=Foto1&width=165.jpg
On-premise cloud is meest gebruikte cloud-vorm onder Nederlandse bedrijven http://executive-people.nl/item/515623/on-premise-cloud-is-meest-gebruikte-cloud-vorm-onder-nederlandse-bedrijven.html De koudwatervrees voor wat betreft cloud is in Nederland voorbij. De meeste organisaties hebben zelfs al flinke stappen genomen in hun overstap naar de cloud. De on-premise cloud is de meest gebruikte vorm van de cloud.

Dat blijkt uit onderzoek van Proact, Europa’s grootste storagecentrische datacenterinfrastructuur-integrator en cloud-enabler, in samenwerking met AutomatiseringGids. 49% van de bedrijven geeft aan te hebben gekozen voor de on-premise cloud. 39% van de organisaties maakt gebruik van een hosted cloud bij een externe provider, terwijl 28% gebruik maakt van een virtual private cloud via een serviceprovider.

Ideale vorm van de cloud
Dat de on-premise cloud de meest gebruikte vorm van de cloud is is opvallend. 34% van alle respondenten en 39% van de IT-managers geeft namelijk aan een combinatie van de private en public cloud als ideale vorm van de cloud te zien.

Bedrijven kiezen vooral voor de cloud om hun flexibiliteit te vergroten. 35% stelt dat het vergroten van de efficiency de belangrijkste reden was voor de overstap, terwijl 29% de kosten flexibeler wilde maken. Het flexibel maken van de kosten is voor het algemeen management zelfs de op één na belangrijkste reden de overstap naar de cloud te maken. Het uitbesteden van processen die niet bij de core-business horen is voor IT-managers de tweede belangrijkste reden.

Lopende cloud-projecten
De meest genoemde lopende cloud-projecten zijn Software-as-a-Service (42 procent), virtualisatie (38 procent), internal private cloud (33 procent) en Infrastructure-as-a-Service (31 procent).

In de overstap naar de cloud worden verschillende stappen genomen. De eerste stap is standaardisatie van de infrastructuur en de meest gevorderde fase is orkestratie. 37% van de organisaties geeft aan zich te bevinden in de fase van virtualisatie van de infrastructuur. 20% stelt bezig te zijn met automatisering. Hierbij worden verschillende systemen of software zodanig aan elkaar gekoppeld dat de systemen automatisch werken of zelfregulerend zijn.

De weg naar orkestratie is intensief
“Het private cloud journey barometer-onderzoek toont aan dat steeds meer organisaties de cloud omarmen”, zegt Lucas den Os, Managing Director Proact Nederland. “Deden organisaties eerder nog voorzichtige pilots met kleine, niet al te belangrijke toepassingen, nu staat bij de meeste bedrijven wel een cloud-project op stapel. De weg naar orkestratie is intensief, maar we zien dat veel organisaties in ieder geval wel op de goede weg zitten.”

]]>
Thu, 28 Aug 2014 10:04:37 +0200 On-premise cloud is meest gebruikte cloud-vorm onder Nederlandse bedrijven http://executive-people.nl/item/515623/on-premise-cloud-is-meest-gebruikte-cloud-vorm-onder-nederlandse-bedrijven.html&field=Foto1&width=165.jpg
Pb7 Research: 'Omzet grote ICT-dienstverleners krimpt opnieuw' http://executive-people.nl/item/515564/pb-research-omzet-grote-ict-dienstverleners-krimpt-opnieuw.html Grote ICT-dienstverleners hebben afgelopen kwartaal voor Nederland, de Benelux of andere regio's waar de Nederlandse omzet dominant is hun omzet opnieuw zien krimpen. De omzet uit IT-diensten daalde met 5% ten opzichte van vorig jaar.

Dit meldt het onderzoeksbureau Pb7 Research. De krimp is kleiner dan in het eerste kwartaal van 2014, toen de omzet uit IT-diensten nog met 6,3% kromp. Net als in het eerste kwartaal zit de pijn vooral bij Atos en bij KPN. Partijen als Ordina, Logica en Capgemini doen het met een nagenoeg stabiele omzet niet slecht. Intussen zien we wel dat de Benelux-vestigingen het qua winstgevendheid zeer goed doen. Pb7 Research stelt dan ook dat bedrijven de kunst van het winstgevend krimpen inmiddels aardig onder de knie heeft.

Gezonde marge realiseren
Nog altijd heeft het realiseren van een gezonde marge prioriteit nummer 1 bij de dienstverleners in de ACCKO Index. Hoewel enkelen de wens uit durven te spreken te willen gaan groeien, is men alleen bereid om dat te doen zonder grote risico’s voor de winstgevendheid. De investeringen die worden gedaan in nieuwe dienstverlening (Big Data, Internet of Things, cloud) hebben vaak meer te maken met voorsorteren, wat overigens van belang is, dan met afslaan. Dat daardoor tijdelijk marktaandeel verloren gaat, neemt men voor lief.

IT-dienstverleners zijn over het algemeen licht positief over de verwachtingen voor de tweede helft van 2014. Desondanks blijven er twijfels bestaan over het herstel in de markt. Zo lijkt de XP-inhaalrace inmiddels vrijwel te zijn afgerond, blijft cloud druk zetten op de volumes en gaat het nog lang duren voordat het Internet der Dingen een grote impact heeft op de budgetten.

Vrees voor een nieuwe recessie
Belangrijker is echter dat de groei in de eurozone is vertraagd en de vrees voor een nieuwe recessie steeds sterker wordt. Pb7 Research stelt dat met de zorgen over de relatie met Rusland en onrust in het Midden-Oosten het ontbreekt aan de nodige rust als basis voor zelfs een voorzichtig economisch herstel. Deze onzekerheid heeft een drukkend effect op de bereidheid om te investeren in technologie in de rest van dit jaar. Het kleine plusje voor de Nederlandse IT dienstenmarkt dat Pb7 een kwartaal geleden nog verwachtte, lijkt een klein minnetje te gaan worden.

Meer informatie over de situatie bij specifieke ICT-dienstverleners is te vinden op de website van Pb7 Research

]]>
Wed, 27 Aug 2014 15:03:37 +0200 Pb7 Research: 'Omzet grote ICT-dienstverleners krimpt opnieuw' http://executive-people.nl/item/515564/pb-research-omzet-grote-ict-dienstverleners-krimpt-opnieuw.html&field=Foto1&width=165.jpg
IBM: 'Big Data, de cloud, mobiliteit en social media spelen steeds belangrijkere rol ... http://executive-people.nl/item/515563/ibm-big-data-de-cloud-mobiliteit-en-social-media-spelen-steeds-belangrijkere-rol-voor-bedrijven.html Big Data, de cloud, mobiliteit en social media zijn technologieën die afgelopen twee jaar in een hoog tempo door bedrijven zijn omarmd. Social media is koploper. De hoeveelheid bedrijven die gebruik maakt van social media lag in 2014 maar liefst 106% hoger dan in 2012.

Dit blijkt uit het onderzoek Raising the game - The IBM Business Tech Trends Study van IBM. 70% van alle bedrijven maakt op dit moment gebruik van Big Data & Analytics, de cloud, mobiele toepassingen en social media. De hoeveelheid bedrijven die gebruik maakt van de cloud is met 92% gestegen ten opzichte van 2012. Ook mobiele toepassingen zijn op grote schaal door bedrijven omarmd. De hoeveelheid bedrijven die dit soort toepassingen inzet is met 59% gestegen ten opzichte van 2012. Ook Big Data & Analytics is populair, met een stijging van 39%.

Strategisch belang
75% van de ondervraagde beslissingmakers geeft aan dat deze technologieën strategisch van groot belang zijn voor hun organisatie. Dit percentage lag in 2012 nog op 66%. Bedrijven willen over het algemeen dan ook meer gaan investeren in deze gebieden. 75% van de bedrijven geeft aan zijn investering in Big Data & Analytics, de cloud en mobiele toepassingen te willen vergroten. 66% geeft aan meer uit te willen geven aan social media.

IBM maakt in het onderzoek onderscheidt tussen trendzetters, volgers en achterlopers. 90% van de trendzetters geeft aan concurrentievoordeel te halen uit het gebruik van de technologieën. Dit percentage ligt onder volgers op 70% en onder achterlopers op 40%. 70% van de trendzetters stelt dat analytics een integraal onderdeel is van beslissingen die binnen het bedrijf worden genomen.

Investeren
60% van de trendzetters verwacht zijn investering in analytics in de komende twee jaar met meer dan 10% te vergroten. Onder de achterlopers ligt dit percentage op 29%. 8 op de 10 trendzetters is daarnaast van plan in de komende twee jaar social en mobile analytics in te zetten. 57% van deze groep maakt gebruik van big data op de cloud, 53% van cloud-gebaseerde sociale tools en 55% van cloud-gebaseerde mobiele toepassingen.

]]>
Wed, 27 Aug 2014 12:02:52 +0200 IBM: 'Big Data, de cloud, mobiliteit en social media spelen steeds belangrijkere rol voor bedrijven' http://executive-people.nl/item/515563/ibm-big-data-de-cloud-mobiliteit-en-social-media-spelen-steeds-belangrijkere-rol-voor-bedrijven.html&field=Foto1&width=165.jpg
'Optimalisatie van collaboration tools kan veel winst opleveren' http://executive-people.nl/item/515491/optimalisatie-van-collaboration-tools-kan-veel-winst-opleveren.html Bedrijven zetten collaboration tools over het algemeen niet optimaal in. Op dit vlak kunnen bedrijven dan ook nog veel winst behalen. Dit blijkt uit onderzoek van YSE.

Collaboration Tools is een verzamelnaam voor software die bedoeld is om samenwerking te bevorderen. De young professionals uit het YSE Information Management traineeship hebben het onderzoek uitgevoerd omdat zij dagelijks in aanraking komen met verschillende collaboration tools en merkten dat organisaties nog niet de maximale potentie weten te benutten.

Behoefte aan meer tools
Collaboration tools worden ingezet voor meerdere doeleinden. Denk hierbij aan het ontmoeten van collega's, maar ook aan het delen van kennis. Talloze tools zijn beschikbaar die ingezet kunnen worden. Ondanks het ruime aanbod geeft 99% van de respondenten aan dat men meer mogelijke tools willen binnen de organisatie.

Maar gaat het om meer tools of om de bestaande tools succesvoller in te zetten? De resultaten uit het onderzoek tonen aan dat organisaties meer zouden moeten inzetten op vier thema’s om de doelen van deze tools te behalen: visie, awareness, cultuur en eigenaarschap. Hoe wensen wij samen te werken en waarom? Welke cultuur is daar voor nodig? En hoe zorgen we voor duidelijk eigenaarschap en de juiste ambassadeurs? De vier thema’s zijn nauw met elkaar verbonden en hebben het meeste effect wanneer ze gezamenlijk verbeterd worden.

Faciliteren van collaboration is belangrijk
“Gemiddeld spenderen medewerkers maar liefst 28 uur per week aan e-mail, informatie zoeken en samenwerken. Het is dan ook van belang dat werkgevers dit goed faciliteren. Dat gebeurt nu nog te weinig. Wat opvalt is dat de jongere generatie tools zoals Whatsapp, Skype en Facebook makkelijker inzetten, omdat ze dit ook voor privé doeleinden gebruiken", legt Simon Klop, talentmanager bij YSE, uit.

YSE heeft zijn advies voor de inzet van collaboration tools uiteengezet in een infographic, die hier te vinden is.

]]>
Tue, 26 Aug 2014 14:21:59 +0200 'Optimalisatie van collaboration tools kan veel winst opleveren' http://executive-people.nl/item/515491/optimalisatie-van-collaboration-tools-kan-veel-winst-opleveren.html&field=Foto1&width=165.jpg
69% van de consumenten beschikt in 2019 over IoT-apparaat http://executive-people.nl/item/515431/van-de-consumenten-beschikt-in-over-iot-apparaat.html Het Internet of Things (IoT) is voor veel consumenten een totaal onbekend fenomeen. Opvallend, aangezien het aantal consumenten dat over een IoT-apparaat de komende jaren hard zal stijgen. Naar verwachting beschikt 69% van de consumenten in 2019 over een IoT-apparaat.

Dit blijkt uit onderzoek van The Acquity Group. Het bedrijf schrijft in het rapport 'The Internet of Things: The Future of Consumer Adoption' dat 30% van de 2.000 ondervraagde consumenten op dit moment al over een IoT-apparaat beschikt. Denk hierbij aan een slimme wasmachine, maar ook aan een slimme Nest-thermostaat. Dit percentage groeit de komende jaren snel. Naar verwachting zullen vooral wearables populair zijn, apparaten die op het lichaam of op kleding kunnen worden gedragen. Naar verwachting koopt ongeveer 13% van de consumenten komend jaar een wearable.

Slimme kleding is niet populair
Er zijn echter ook vormen van IoT te vinden die beduidend minder populair zijn. Slimme kleding zoals Google Glass is hier een goed voorbeeld van. Slechts 3% van de consumenten geeft aan van plan te zijn komend jaar een dergelijk apparaat aan te schaffen. 15% is van plan dit in de komende vijf jaar te doen.

Consumenten melden echter ook allerlei allerlei obstakels te zien bij de aanschaf van IoT-apparaten. 36% van de consumenten geeft aan moeite te hebben de toegevoegde waarde van dit soort apparaten te herkennen, wat voor de groep de belangrijkste reden is een dergelijk apparaat niet aan te schaffen. De kosten van de apparatuur is voor consumenten de op één na belangrijkste reden de aanschaf van IoT-apparatuur uit te stellen. Privacy staat op de derde positie.

Niet bekend met IoT
Veel problematischer is echter het feit dat maar liefst 87% van alle consumenten aangeeft voor het onderzoek van The Acquity Group nog nooit van het begrip IoT te hebben gehoord. Deze groep heeft dan ook geen idee wat de nieuwe ontwikkeling precies inhoudt en wat dit hen voor voordelen kan bieden. 64% van de consumenten geeft aan niet bekend te zijn met slimme apparaten zoals thermostaten en koelkasten. 40% stelt het fenomeen wearables niet te kennen. Voor bedrijven die zich richten op IoT-apparaten is er dan ook de nodige werk aan de winkel. 

Het onderzoek van The Acquity Gropu is hier te vinden. 

]]>
Mon, 25 Aug 2014 15:12:19 +0200 69% van de consumenten beschikt in 2019 over IoT-apparaat http://executive-people.nl/item/515431/van-de-consumenten-beschikt-in-over-iot-apparaat.html&field=Foto1&width=165.jpg
SDN-markt is in 2018 goed voor 8 miljard dollar omzet http://executive-people.nl/item/515378/sdn-markt-is-in-goed-voor-miljard-dollar-omzet.html  

Software-defined networking (sdn) is geen hype meer maar een groeimarkt zo meldt onderzoeksbureau IDC. De wereldwijde sdn-markt, die bestaat uit fysieke netwerkinfrastructuur, controller en netwerk virtualisatie software, sdn netwerk security services en sdn-gerelateerde professional services, is dit jaar goed voor een omzet van 960 miljoen dollar. In 2016 is de sdn-markt goed voor 8 miljard dollar.

De sdn-markt heeft een compound annual growth rate (CAGR) van 89,4 procent. Vooral grote bedrijven, overheiden en enterprise en cloud service providers schaffen vaker sdn-oplossingen aan. Ze willen meer flexibele netwerken voor cloud, mobility, big data en Internet of Things oplossingen.

Partijen die sdn-oplossingen bieden zijn onder andere Cisco (ACI), VMware (NSX), Juniper, HP, Dell en netwerkleveranciers.

WK

 

]]>
Mon, 25 Aug 2014 06:24:04 +0200 SDN-markt is in 2018 goed voor 8 miljard dollar omzet http://executive-people.nl/item/515378/sdn-markt-is-in-goed-voor-miljard-dollar-omzet.html&field=Foto1&width=165.jpg
'Budgetten voor IT-beveiliging stijgen dit jaar met 8%' http://executive-people.nl/item/515337/budgetten-voor-it-beveiliging-stijgen-dit-jaar-met.html Bedrijven vergroten dit jaar hun investering in beveiliging. Gartner verwacht dat organisaties in 2014 8% meer geld uitgeven aan beveiliging dan in 2013. Bedrijven zouden zich namelijk steeds bewuster worden van digitale dreigingen waarmee zij te maken kunnen krijgen.

Vorig jaar gaven bedrijven wereldwijd nog zo'n 65,9 miljard dollar uit aan IT-security. Dit jaar groeien de uitgaven aan digitale beveiliging naar verwachting tot 71,1 miljard dollar, een stijging van 8%. Ook voor volgend jaar verwacht Gartner een flinke toename te zien van het budget dat beschikbaar is voor security-oplossingen. Gartner verwacht dat in 2015 de uitgaven met 8,2% zullen stijgen.

Democratisering van beveiligingsdreigingen
Lawrence Pingree, onderzoeksdirecteur bij Gartner, stelt dat 2013 in het teken stond van de democratisering van beveiligingsdreigingen. Deze democratisering is veroorzaakt door de brede beschikbaarheid van malafide software, ook wel malware genoemd, en infrastructuur die nodig is om geavanceerde cyberaanvallen op te zetten. Bedrijven zijn zich door deze ontwikkeling steeds bewuster geworden van het risico dat zij lopen.

Gartner identificeert ook een aantal andere trends. Het bedrijf verwacht dat in 2015 ongeveer 10% van alle IT-beveiligingsoplossingen gericht op het bedrijfsleven wordt geleverd via de cloud. Daarnaast voorspelt Gartner dat de regelgeving rond IT-beveiliging vanaf 2014 flink zal worden aangescherpt. Met name in West-Europa en Azië zou dit het geval zijn.

Beveiligingspakketten
Vanaf het eind van 2015 verwacht Gartner dat maar liefst 30% van de producten die zijn gericht op het beveiligen van infrastructuur wordt aangeschaft als onderdeel van een breder beveiligingspakket. In 2018 zou de helft van alle organisaties daarnaast beveiligingsbedrijven inzetten die gespecialiseerd zijn in het beveiligen van data, risicomanagement voor beveiligingsdreigingen en security infrastructure management.

]]>
Fri, 22 Aug 2014 11:28:53 +0200 'Budgetten voor IT-beveiliging stijgen dit jaar met 8%' http://executive-people.nl/item/515337/budgetten-voor-it-beveiliging-stijgen-dit-jaar-met.html&field=Foto1&width=165.jpg
CGI heeft pittige periode achter de rug http://executive-people.nl/item/515243/cgi-heeft-pittige-periode-achter-de-rug.html CGI Nederland, het voormalige Logica Nederland, zag de omzet in de crisisjaren sterk teruglopen, moest 2400 medewerkers ontslaan en bijna 100 miljoen euro verlies incasseren. Dit staat te lezen in het rapport 'CGI kreeg doffe dreunen' van AME-analist Adriaan Meij.

Meij meldt: "Voormalig ICT dienstverlener Logica Nederland, nu onderdeel van het Canadese CGI concern, is door het nieuwe bestuur hard aangepakt om het bedrijf op de rails te houden. Sinds 2008 daalden omzet en banen met meer dan een derde. Er zijn harde lessen geleerd. Nu stabiliseert de onderneming. CGI is op zoek naar een vrouw in het bestuur, aldus Meij.

Na doffe dreunen is er uitzicht op stabilisering. Het sterke moederconcern verdubbelt omzet, nadat in 2012 een omzet-val ruim 11 procent plaatsvond, aldus Meij. Medewerkers van CGI heten verder nu Members.

Door: Witold Kepinski

]]>
Thu, 21 Aug 2014 13:45:58 +0200 CGI heeft pittige periode achter de rug http://executive-people.nl/item/515243/cgi-heeft-pittige-periode-achter-de-rug.html&field=Foto1&width=165.jpg
Accenture: 'Consumenten zullen Internet of Things in een rap tempo omarmen' http://executive-people.nl/item/515232/accenture-consumenten-zullen-internet-of-things-in-een-rap-tempo-omarmen.html Internet of Things (IoT) is een trend waarbij allerlei huishoudelijke apparaten met internet worden verbonden. De hoeveelheid IoT-apparaten waar consumenten over beschikken groeit naar verwachting de komende jaren hard. Een kans voor bedrijven die hierop in weten te spelen.

Accenture voorspelt in het onderzoek '2014 State of the Internet of Things Study' dat in 2019 69% van de consumenten de beschikken heeft over een IoT-apparaat. Dit terwijl dit percentage naar verwachting eind volgend jaar op slechts 13% ligt. Accenture verwacht dat consumenten vooral interesse zullen hebben in IoT-apparaten die zijn gericht op gezondheid of beveiliging.

Forse stijging
De hoeveelheid IoT-apparaten in huishoudens stijgt de komende jaren naar verwachting dan ook hard. Op dit moment beschikt ongeveer 4% van de consumenten over een IoT-apparaat. Door de enorme verwachte stijging ligt het voor de hand dat IoT-apparaten ook steeds vaker de weg zullen vinden naar de werkvloer.

De mogelijkheden die de IoT-trend voor bedrijven worden de komende jaren dan ook steeds interessanter. Bedrijven kunnen hier onder andere op inspelen door bijvoorbeeld nieuwe IoT-producten te lanceren of producten te introduceren die met deze apparatuur overweg kunnen. Ook voor marketingafdelingen liggen er kansen. IoT-apparaten zijn immers met internet verbonden, wat het in theorie mogelijk maakt marketinguitingen op dit soort apparatuur te vertonen.

Populaire apparatuur
Als we kijken naar IoT-apparatuur die populair is springen drie soorten apparaten direct in het oog. Het gaat hierbij om wearable fitnessapparaten (apparaten die op het lichaam of kleding kunnen worden gedragen), slimme thermostaten of met internet verbonden beveiligingssystemen. Naar verwachting beschikt 22% van de consumenten in 2015 over een wearable fitnessapparaat. Dit percentage zou in de komende vijf jaar zelfs stijgen naar 43%.

Slimme thermostaten zijn eveneens populair. Naar verwachting beschikt 13% van de consumenten eind volgend jaar over een slimme thermostaat. Ook dit percentage stijgt naar verwachting in de komende vijf jaar naar 43%. Met internet verbonden beveiligingssystemen worden naar verwachting komend jaar door 11% van de consumenten omarmd, terwijl Accenture voorspelt dat over vijf jaar 35% van de consumenten over een dergelijk systeem beschikt.

]]>
Thu, 21 Aug 2014 11:17:37 +0200 Accenture: 'Consumenten zullen Internet of Things in een rap tempo omarmen' http://executive-people.nl/item/515232/accenture-consumenten-zullen-internet-of-things-in-een-rap-tempo-omarmen.html&field=Foto1&width=165.jpg
Nederland in top 3 landen hosting malafide URL's http://executive-people.nl/item/515123/nederland-in-top-landen-hosting-malafide-urls.html  

Nederland is populair als het gaat om het hosten van malafide URL’s en staat daarmee op een gedeelde tweede plek met onder andere China en Rusland. Dat blijkt uit onderzoek van Trend Micro, specialist op het gebied van beveiligingssoftware, naar cybercrime in het tweede kwartaal van 2014. Het onderzoeksrapport “Turning the Tables on Cyber Attacks” laat daarnaast zien dat Nederland ook behoort tot de tien landen wereldwijd met het hoogste aantal Botnet C&C-servers en Botnet-connecties.

Het aantal malafide URL’s dat werd gehost in Nederland groeide van 24 miljoen in het eerste kwartaal van 2014, naar 31 miljoen in het tweede kwartaal. Dat is een groei van bijna 30 procent. In april verdubbelde het aantal gehoste malafide URL’s zelfs. Hiermee staat Nederland op een gedeelde tweede plaats van landen die malafide URL’s hosten.

Nederland in top 5 landen met grootste aantal botnet C&C-servers

Naast dat Nederland in het rapport wordt genoemd als een van de landen met de meeste botnet-connecties, staat Nederland ook in deze top 5 als het gaat om het grootste aantal Botnet Command and Control (C&C)-servers.

De meerderheid van deze C&C-domeinen zijn verbonden met ofwel ZeuS banking malware of Cryptoplocker ransomware. Zeus-Servers staan er om bekend gecompromitteerde servers te gebruiken als C&C-server. Cryptolocker-varianten daarentegen gebruiken juist elke dag nieuwe C&C-domeinen om zo te voorkomen dat ze worden geblokkeerd.

Tonny Roelofs (foto), country manager Trend Micro Nederland: “We zien de afgelopen tijd een groot aantal DDOS-aanvallen bij Nederlandse banken. Deze aanvallen worden uitgevoerd door middel van botnets. We kunnen in onze bevindingen echter geen direct verband zien tussen het grote aantal botnet-connecties en botnet C&C-servers in Nederland en deze DDOS-aanvallen. De botnets die worden gehost in Nederland zijn namelijk vooral gerelateerd aan ZeuS en Cryptolocker en die zijn beide niet verantwoordelijk voor DDOS-aanvallen. Het zou dus zelfs zo kunnen zijn dat je op basis van onze feiten en cijfers kunt concluderen dat de aanvallen van buiten Nederland komen, maar dit zijn echter in deze fase nog speculaties.”

Drie keer zo veel adware als malware in Nederland

Er is meer adware, dan malware aanwezig in Nederland. Het aantal soorten adware in Nederland is drie keer zo groot dan het aantal malware-detecties in het tweede kwartaal van dit jaar. Opvallend is dat er minder DOWNAD-infecties waren in Nederland, dit komt mede door het feit dat Microsoft is gestopt met de support van Windows XP. Het feit dat deze malware echter nog steeds in de top 10 van meest voorkomende malware staat, geeft aan dat er nog steeds veel verouderde systemen, zoals Windows XP, worden gebruikt door veel Nederlandse organisaties.

Top 10 malware in Nederland
1.      CRCK_ACTIVATOR
2.      CRCK_KEYGEN
3.      HKTL_KEYGEN
4.      HKTL_PASSVIEW
5.      HKTL_HACKMS
6.      HKTL_HIDEWIN"
7.      BAT_VOBFUS.SM
8.      JS_CHECK.A
9.      SPYW_PRODUKEY
10.   WORM_DOWNAD.FJ

Overheid wereldwijd belangrijk doelwit
De overheid blijft ook in het tweede kwartaal van 2014 veruit het belangrijkste doelwit van cybercriminelen. Ruim 81 procent van de gerichte aanvallen richtte zich op overheidsinstanties in het tweede kwartaal van dit jaar. Dit is een stijging ten opzichte van het eerste kwartaal van dit jaar waarin 76 procent van de geavanceerde gerichte aanvallen (APT’s) was gericht op de overheid.

Alle wereldwijde feiten en cijfers zijn te vinden in het rapport ‘Turning the Tables on Cyber Attacks’. Lees het volledige Engelstalige rapport hier.

WK

 

]]>
Wed, 20 Aug 2014 11:30:53 +0200 Nederland in top 3 landen hosting malafide URL's http://executive-people.nl/item/515123/nederland-in-top-landen-hosting-malafide-urls.html&field=Foto1&width=165.jpg
Dimension Data: 'Steeds meer werknemers gebruiken consumenten-oplossingen op de ... http://executive-people.nl/item/515122/dimension-data-steeds-meer-werknemers-gebruiken-consumenten-oplossingen-op-de-werkvloer.html Het gebruik van consumentenoplossingen op de werkvloer is niet iets waar iedere IT-afdeling gelukkig van wordt. Onderzoek toont echter aan dat het verbieden van dit soort oplossing geen uitkomst biedt. Steeds meer werknemers blijken in dit geval namelijk buiten de IT-afdeling om toch dit soort oplossingen in te zetten indien de werkgever niet de juiste tools beschikbaar stelt voor het uitvoeren van bepaalde taken.

Onderzoek van Ovum UK in opdracht van Dimension Data toont aan dat 65% van de ondervraagde IT-beslissingmakers zogeheten freemium oplossingen voor consumenten gebruiken voor het synchroniseren en delen van zakelijke bestanden. Freemium oplossingen zijn oplossingen die gratis kunnen worden gebruikt. Ovum UK ondervroeg voor het onderzoek 100 senior IT-beslissingmakers in het Verenigd Koninkrijk.

Geen duidelijke BYOD-beleid
De oorzaak van de groeiende hoeveel consument gerichte oplossingen op de werkvloer ligt volgens het onderzoek bij het ontbreken van een duidelijk beleid over het gebruik van eigen apps en apparaten door werknemers op de werkvloer. 70% van de ondervraagde bedrijven blijkt namelijk geen formeel BYOD-beleid te hebben. Veel bedrijven kiezen ervoor BYOD ad-hoc te behandelen en per geval te beoordelen hoe het best kan worden gehandeld. 37% van de organisaties geeft toe moeite te hebben met het opstellen van een consistente strategie op het gebied van BYOD.

Het ontbreken van een formeel BYOD-beleid bij veel bedrijven is opvallend. 71% van de ondervraagde beslissingmakers geeft aan dat flexibel personeel dat data en apps onderweg vanaf iedere locatie kan bereiken een belangrijk is voor het succes van hun bedrijf. Het ontbreken van een duidelijk BYOD-beleid maakt het voor werknemers echter lastig hiervoor de juiste oplossingen te selecteren, zeker als bedrijven zelf niet de juiste of voldoende middelen beschikbaar stellen voor dit doeleinde. Het ontbreken van een BYOD-beleid maakt het voor personeel dan ook lastig op flexibele wijze te werken zonder de regels van de IT-afdeling te overtreden.

Gebruikersgerichte omgeving
Een werkomgeving waarin tools en oplossingen zijn gericht op gebruikers wordt ook wel een 'gebruikersgerichte omgeving' genoemd. Als we kijken naar uitdagingen bij het omschakelen naar een dergelijke omgeving noemt tweederde van de bedrijven bedrijfsrisico's en problemen met compliancy de grootste obstakels. 45% stelt niet de juiste vaardigheden en resources in huis te hebben om deze omschakeling te maken.

]]>
Wed, 20 Aug 2014 11:24:19 +0200 Dimension Data: 'Steeds meer werknemers gebruiken consumenten-oplossingen op de werkvloer' http://executive-people.nl/item/515122/dimension-data-steeds-meer-werknemers-gebruiken-consumenten-oplossingen-op-de-werkvloer.html&field=Foto1&width=165.jpg
'Regie in IT bedrijven schiet tekort' http://executive-people.nl/item/515048/regie-in-it-bedrijven-schiet-tekort.html IT- en Telecom bedrijven zijn zwak in het organiseren van de ontwikkeling van nieuwe diensten en producten. Zij voeren geen strakke regie, delen teveel verantwoordelijkheden, betrekken er te weinig belanghebbenden bij, zoals marketing en klanten. Zij  laten nogal eens in het midden wat een dienst nu precies wel en niet is. 

Dat blijkt uit een onderzoek dat Conceptsales, itSMF en AME Research in mei hebben verricht naar de dienstontwikkeling bij 103 IT- en Telecombedrijven die bijna de helft van de markt vertegenwoordigen. De resultaten ervan zijn nu bekend en het rapport erover kan hier gratis worden gedownload via de site van Conceptsales. 

Masterclass
In aansluiting daarop organiseert Conceptsales voor medewerkers van alle IT- en Telecombedrijven in Nederland op donderdag 18 september 2014 vanaf 15:00 uur een masterclass: “Hoe creëer je een winstgevend dienstaanbod naar de markt?” Deze masterclass vindt plaats op het kantoor van Conceptsales, Leusderend 20 in Leusden. Belangstellenden kunnen zich daarop hier gratis inschrijven.  Er hebben zich al 41 deelnemers aangemeld.

Rapport
AME Research schreef over het onderzoek en het proces van innovatie van IT diensten een rapport dat hier verkrijgbaar is en tegelijkertijd recht geeft op een jaarabonnement op alle analyses en rapporten in het komende jaar.

Uit de resultaten van de enquête blijkt dat de leiding en de communicatie bij innovatie van diensten tekort schiet. Soms is er ook geen go-to-market strategie. Het resultaat van de inspanning om te vernieuwen valt daardoor te vaak tegen.  Ook ontbreekt geld. Te vaak wordt erop gewacht dat de klant om vernieuwingen vraagt en dat is geen offensieve innovatie strategie. Bedrijven hebben zelden één manager die de regie voert over het portfoliomanagement en zien de te lange doorlooptijd van nieuwe diensten als het grootste knelpunt. Wellicht komt het mede daardoor dat de groei van IT diensten in Nederland nog steeds achterblijft bij de economische groei. Andriaan Meij (foto) van AME research meldt: "Deze analyse plaatst het onderwerp in de context van de korte termijn trends in de economie en de IT sector. Mijn indruk is dat de ontwikkeling van vernieuwende software en vernieuwende IT diensten vooral succesvol is wanneer die toegespitst wordt op verlaging van arbeidskosten en dus verbetering van de productiviteit. Dat komt omdat arbeidskosten nog steeds veruit de grootste kostenpost in organisaties zijn. Uit de enquete blijkt dat teveel IT bedrijven het proces van de ontwikkeling van nieuwe IT diensten onvoldoende onder de knie hebben en onder meer te weinig proactief actie ondernemen."

De ontwikkeling van nieuwe producten en diensten staat sterk in de aandacht nu in 2014 de omzet van ICT diensten wereldwijd weer met 3,9% toeneemt volgens het Europese Information Technology Observatory (EITO), maar de Nederlandse ICT sector daar met een groei van 2,1% volgens Nederland  ICT bij achterblijft. Nederland ICT verwacht dat de IT dienstensector in Nederland in 2014 slechts met 0,6% groeit.

Redactie

 

]]>
Tue, 19 Aug 2014 10:34:12 +0200 'Regie in IT bedrijven schiet tekort' http://executive-people.nl/item/515048/regie-in-it-bedrijven-schiet-tekort.html&field=Foto1&width=165.jpg
Nederland spendeert minder aan IT dan verwacht http://executive-people.nl/item/515046/nederland-spendeert-minder-aan-it-dan-verwacht.html De IT-markt in non-euro landen groeit dit jaar sneller dan in de eurozone. Dit meldt onderzoeksbureau Forrester. Zo wordt er meer uitgegeven in India, Japan, het Verenigd Koninkrijk en de Australische economie. In de eurozone wordt er vooral in Duitsland meer aan IT gespendeerd.

Landen waar minder dan verwacht aan IT wordt uitgegeven zijn Nederland, Zweden, Frankrijk, China en Canada. 

Er wordt 554 miljard dollar uitgegeven aan software. Daarna volgt IT consulting en systems integration dat goed is voor 477 miljard dollar. IT outsourcing is goed voor 445 miljard dollar. Computers zijn goed voor 384 miljard dollar en communicatie oplossingen voor 362 miljard dollar.

Door: Witold Kepinski

 

]]>
Tue, 19 Aug 2014 10:19:51 +0200 Nederland spendeert minder aan IT dan verwacht http://executive-people.nl/item/515046/nederland-spendeert-minder-aan-it-dan-verwacht.html&field=Foto1&width=165.jpg
IDC: 'Kleine bedrijven investeren steeds meer in opslagsystemen' http://executive-people.nl/item/515039/idc-kleine-bedrijven-investeren-steeds-meer-in-opslagsystemen.html Kleine bedrijven investeren steeds meer in grotere en slimmere opslagsystemen. Het aantal verscheepte zakelijke opslagoplossingen gericht op kleine bedrijven is in het tweede kwartaal van 2014 dan ook fors gegroeid (20,3%).

Dit blijkt uit cijfers van IDC. Vooral opslagsystemen die ruimte bieden aan vier of meer schijven zijn populair. Hoe meer schijven een systeem aan kan, hoe populairder deze lijkt te zijn. De verkoop van opslagsystemen die ruimte met vijf tot twaalf bays is met 22,6% gegroeid.

Strengere regelgeving en BYOD
IDC analist Liz Conner legt uit dat de groeiende interesse van kleine bedrijven in opslagoplossingen wordt aangedreven door strengere regelgeving voor het bewaren van data in combinatie met de Bring Your Own Device (BYOD)-trend. Steeds meer apparaten zoals tablets, smartphones en laptops hebben door deze laatste trend toegang tot bedrijfsdata. Het is van belang te voorkomen dat deze data zich naar de verschillende apparaten verspreidt, aangezien de data hierdoor nog nauwelijks kan worden beheerd. Kleine bedrijven zoeken steeds vaker de oplossing in centrale opslagsystemen.

In de cijfers van de IDC zijn de aankopen van kleine bedrijven en consumenten in één cijfer ondergebracht. Samen gaven de twee partijen in het tweede kwartaal van 2014 1,5 miljard dollar uit aan externe opslag. 94% van de kleine bedrijven koos hierbij voor apparatuur met een ethernet-verbinding. Consumenten kozen juist vaker voor USB-gebaseerde opslagapparatuur. 

]]>
Tue, 19 Aug 2014 09:09:01 +0200 IDC: 'Kleine bedrijven investeren steeds meer in opslagsystemen' http://executive-people.nl/item/515039/idc-kleine-bedrijven-investeren-steeds-meer-in-opslagsystemen.html&field=Foto1&width=165.jpg
HP leidt x86-servers markt in Nederland http://executive-people.nl/item/514974/hp-leidt-x-servers-markt-in-nederland.html Binnen het domein van de x86-servers in Nederland is HP de meest in het oog springende partij. Computer Profile heeft de Nederlandse zakelijke markt op dit gebied geïnventariseerd en trof bij 64 procent van de organisaties een systeem van HP. Binnen het publieke segment, dus overheidsinstellingen, onderwijsinstanties en zorginstellingen, ligt het aandeel HP zelfs net onder driekwart van alle x86-servers. Bij bedrijven met 50 tot 250 medewerkers ligt het aandeel in de installed base (parkaandeel) op circa 62 procent. De concurrentie, met voorop Dell, gevolgd door IBM, Fujitsu en Cisco, weet het grootste aandeel te verwerven bij multinationals en bij national enterprises. Voor het eerst komen ook de serversystemen van Cisco naar voren met een aandeel in de installed base van 1,1 procent. Dit blijkt uit circa 5.800 gesprekken die Computer Profile voerde met IT-verantwoordelijken van bedrijfsvestigingen met 50 of meer werknemers over het gebruik van serversystemen.

Dell heeft een aandeel in de installed base van bijna een kwart van de x86-servers, vooral bij de grotere commerciële instellingen kent deze partij haar grootste aandelen. IBM is de nummer drie, circa 8 procent van alle servers betreft een system-x van Big Blue. Het is deze tak van IBM die, in navolging op de IBM PC-tak, overgaat naar Lenovo. Het aandeel van Fujitsu beperkt zich binnen de onderzochte groep tot enkele procenten. De aandelen van de vier grootste vendoren zijn de afgelopen jaren nauwelijks veranderd. In de periode 2010 tot nu schommelt het aandeel van HP telkens tussen de 64 en 65, van Dell tussen de 22 en 24, van IBM tussen de 7 en 9 en van Fujitsu tussen de 1,5 en 2,5 procent.

Afname locaties met lokale x86-servers
De dalende lijn in het aantal locaties dat on premise x86 heeft draaien blijft doorzetten. In 2011 lag dit percentage met on site x86-servers nog boven de 90 procent. In de afgelopen jaren is dat in snel tempo gedaald. Vorig jaar had nog driekwart van de locaties lokaal draaiende servers, in 2014 is dat verder gedaald naar 70 procent. Deze daling is natuurlijk ook terug te zien in de penetratiegraad van de verschillende vendoren. De meest voorkomende fabrikant is HP. Op circa 47 procent van de locaties staat één of meerdere x86-servers van HP. Vorig jaar lag dat circa 10 procentpunt hoger. Deze daling komt mede door de sterke positie van HP in het publiek domein. Juist in het publiek domein is de laatste jaren relatief vaak sprake van consolidaties naar shared service centra.

Segmenten waar HP nu de hoogste penetratiegraad kent zijn de industrie (57%), de transportsector (51%) en het handelssegment (51%). Dell x86-servers komen voor op één op de vijf locaties. Segmenten waar bovengemiddeld vaak Dell-servers aanwezig zijn, zijn IT, telecom en utilities (29%), het onderwijs (27%) en de industrie (26%). IBM x86-servers komen bovengemiddeld vaak voor bij handels- (11%) en industriële bedrijven (9%).

Teruglopende aantallen servers
Niet alleen staan op minder locaties dan voorheen x86-servers, ook het (gemiddeld) aantal servers op de locaties die nog wel gebruikmaken van on premise x86-servers loopt langzaam terug. In de periode juni 2010 tot juni 2014 is een daling zichtbaar bij deze locaties van gemiddeld 13,1 x86-servers naar 10,5, oftewel een afname met 20 procent. Het sterkst is de daling geweest bij multinationals waar het gemiddeld aantal servers daalde met bijna 30 procent. Juist bij bedrijven in dit segment is op internationale schaal sprake van migraties naar shared service centra en datacentra van externe dienstverleners.

Door: Witold Kepinski

 

]]>
Mon, 18 Aug 2014 10:56:01 +0200 HP leidt x86-servers markt in Nederland http://executive-people.nl/item/514974/hp-leidt-x-servers-markt-in-nederland.html&field=Foto1&width=165.jpg
PwC: 'Eén op de drie werknemers is bereid werkgever toegang te geven tot persoonlijke ... http://executive-people.nl/item/514970/pwc-ea-copy-n-op-de-drie-werknemers-is-bereid-werkgever-toegang-te-geven-tot-persoonlijke-data.html De grens tussen persoonlijke en zakelijke data wordt steeds vager. Nieuw onderzoek van PwC toont aan dat bijna één op de drie werknemers (31%) er geen probleem mee heeft als een werkgever toegang heeft tot zijn of haar persoonlijke data. Met name Generatie Y, geboren de jaren '80 en jaren '90, is bereid zijn of haar werkgever persoonlijke data te delen met een werkgever (36%).

PwC verwacht dat de bereidheid persoonlijke data te delen met de werkgever de komende jaren alleen maar zal toenemen. Het onderzoeksbureau stelt namelijk dat in 2020 ongeveer de helft van alle werknemers afkomstig is uit Generatie Y. Voor werkgevers biedt de ontwikkeling allerlei kansen. Bedrijven zouden in toenemende mate informatie die bewaard wordt op netwerken zoals Facebook, LinkedIn en Twitter kunnen gebruiken om de productiviteit van werknemers te maximaliseren.

Informatie verzamelen
Bedrijven kunnen allerlei informatie verkrijgen uit de persoonlijke data van werknemers. Zo zouden werkgevers een nauwkeurig beeld kunnen vormen van werknemers die het bedrijf verlaten, wat de reden van dit vertrek beter inzichtelijk kan maken. Ook kan deze informatie worden gebruikt om het welzijn van werknemers op de werkvloer te vergroten, wat de productiviteit ten goede kan komen.

PwC benadrukt in het 'The future of work: A journey to 2022'-rapport dat bedrijven persoonlijke data van werknemers alleen met expliciete toestemming van de betrokken medewerkers kunnen gebruiken. Het bedrijf vergelijkt de werkwijze met die van adverteerders en retailers, die op dit moment al volop de online activiteiten van klanten monitoren om hun winkelervaringen in kaart te brengen. 

]]>
Mon, 18 Aug 2014 10:55:14 +0200 PwC: 'Eén op de drie werknemers is bereid werkgever toegang te geven tot persoonlijke data' http://executive-people.nl/item/514970/pwc-ea-copy-n-op-de-drie-werknemers-is-bereid-werkgever-toegang-te-geven-tot-persoonlijke-data.html&field=Foto1&width=165.jpg
300 miljoen smartphones gaan over de toonbank http://executive-people.nl/item/514899/miljoen-smartphones-gaan-over-de-toonbank.html In het tweede kwartaal van 2014 gingen 301,3 miljoen smartphones over de toonbank. Een jaar eerder waren dat nog 240,5 miljoen smartphones. Dit meldt marktonderzoeksbureau IDC in zijn Worldwide Quarterly Mobile Phone Tracker.

De meest verkochte smartphones draaien op Google Android (255,3 miljoen stuks) en daarna op Apple iOS. Samen hadden de twee mobiele besturingssystemen 96,4 procent marktaandeel in het tweede kwartaal van 2014. Daarna volgt Windows Phone die niet echt winst te groeien, het hoopt dat wel in de toekomst te doen met meer hardwarepartijen zoals Lenovo, LG, Longcheer en ZTE. Het nieuwe Samsung Tizen OS moet zich nog bewijzen.

De meeste verkochte Android toestellen zijn van Samsung. Daarna volgen Android smartphones van Chinese partijen zoals Huawei, Lenovo, LG, Xiaomi en ZTE.

Door: Witold Kepinski

 

]]>
Sat, 16 Aug 2014 12:32:03 +0200 300 miljoen smartphones gaan over de toonbank http://executive-people.nl/item/514899/miljoen-smartphones-gaan-over-de-toonbank.html&field=Foto1&width=165.jpg
Meer apps voor beveiligde instant messaging, CRM en business intelligence http://executive-people.nl/item/514687/meer-apps-voor-beveiligde-instant-messaging-crm-en-business-intelligence.html Good Technology, speler in in mobiele beveiliging, presenteert de belangrijkste bevinden uit zijn Good Mobility Index Report over het tweede kwartaal van 2014. Uit het rapport blijkt dat het aantal geactiveerde apps voor beveiligde instant messaging (IM), customer relationship management (CRM) en business intelligence (BI) significant is gegroeid. Ook is er wederom een verdubbeling van het aantal mobiele custom apps.

Andere opvallende resultaten uit het onderzoek zijn:

Het totaal aantal enterprise app-activeringen neemt ieder kwartaal toe met twintig procent

Het gat tussen het aantal tablet en smartphone app-activeringen wordt steeds kleiner, respectievelijk 58 en 42 procent

De overheid en publieke sector rapporteerde een toename van vijf procentpunten in het aantal iPad-activeringen

Lees meer over het onderzoek hier.

Door: Witold Kepinski

 

]]>
Thu, 14 Aug 2014 08:42:10 +0200 Meer apps voor beveiligde instant messaging, CRM en business intelligence http://executive-people.nl/item/514687/meer-apps-voor-beveiligde-instant-messaging-crm-en-business-intelligence.html&field=Foto1&width=165.jpg
EMC en HP leiden markt deduplicatie backup appliances http://executive-people.nl/item/514541/emc-en-hp-leiden-markt-deduplicatie-backup-appliances.html EMC en daarna HP leiden de markt voor deduplicatie backup appliances. Dit meldt onderzoeksbureau Gartner in zijn eerste Magic Quadrant voor deduplicatie backup appliances.

EMC leidt met zijn Data Domain appliance. Daarna volgt HP met zijn StoreOnce appliance op de tweede plaats. Quantum wordt met zijn DXi appliance gezien als uitdager en Exagrid heeft een goede visie. Daarna volgt een rij van niche-spelers zoals Riverbed, NEC, FalconStor, Dell, IBM en Fujitsu.

Door: Witold Kepinski

 

]]>
Wed, 13 Aug 2014 00:13:22 +0200 EMC en HP leiden markt deduplicatie backup appliances http://executive-people.nl/item/514541/emc-en-hp-leiden-markt-deduplicatie-backup-appliances.html&field=Foto1&width=165.jpg
Contracten en facturen nog altijd bewaard in fysiek dossier http://executive-people.nl/item/510541/contracten-en-facturen-nog-altijd-bewaard-in-fysiek-dossier.html
Bijna de helft (47%) van de bedrijven en instellingen in Nederland bewaart zijn contracten en facturen in een fysiek dossier. Dat blijkt uit onderzoek van Keala Consultancy, in opdracht van Ricoh. Slechts een derde van de onderzochte organisaties slaat contracten digitaal op en ongeveer 20% gebruikt hiervoor een speciale oplossing. Het handmatig monitoren van contracten brengt echter risico’s met zich mee, met name als het aantal te beheren contracten toeneemt. Naar schatting van de Aberdeen Group laat het mondiale bedrijfsleven hierdoor jaarlijks zelfs 120 miljard euro liggen. Opvallend is dat specifieke oplossingen voor contractbeheer relatief veel worden ingezet door overheden.

Ook als het gaat om het vergelijken van facturen met orders en contracten is er nog winst te behalen. Het onderzoek toont aan dat 70% van alle bedrijven en instellingen vaste procedures heeft om een order te toetsen aan bestaande contracten. Met name de sectoren handel en industrie beschikken over dergelijke procedures. 80% van de respondenten geeft aan dat ze beschikken over een procedure om facturen te toetsen aan een geplaatste inkooporder. Het is niet verrassend dat met name factuurintensieve sectoren – zoals handel, industrie en overheid – hier veel gebruik van maken.

De implementatie van een geautomatiseerd, digitaal proces op het gebied van procure-to-pay biedt meerdere voordelen voor organisaties. Naast dat de kans op fouten sterk wordt gereduceerd, is het eenvoudiger om wederzijdse verplichtingen en de contractduur effectief te monitoren, waardoor de inkoopvoordelen waarvoor hard onderhandeld is verzilverd kunnen worden. Daarnaast zorgt een geautomatiseerd P2P-proces voor helder inzicht in bijvoorbeeld uitgavenbeheer, bestel- en betaalprocessen en leveranciersmanagement.

Eén van de oplossingen binnen P2P die kan helpen om het aantal fouten te reduceren en administratieve processen sneller te laten verlopen is e-facturatie. Digitalisering van factuurstromen biedt daarnaast meteen aanknopingspunten om overige zakelijke processen te optimaliseren en gegevensuitwisseling adequaat te beveiligen. E-invoicing staat in Nederland echter nog in de kinderschoenen. Op dit moment komt nog bijna driekwart van alle facturen in Nederland per post binnen. Een kwart van de organisaties stuurt zijn facturen via e-mail, slechts 4% van de facturen wordt verwerkt via e-invoicing. Voor uitgaande facturen geldt zelfs dat slechts 3% via e-invoicing wordt verwerkt. 6,4% van alle inkomende facturen binnen alle sectoren bevat fouten, wat zorgt voor vertraging in het facturatieproces en een grotere druk op administratieve afdelingen.

Deze onderzoeksresultaten zijn opvallend. Uit eerder onderzoek dat Ricoh liet uitvoeren door Coleman Parks en The Economist Intelligence Unit bleek dat 61% van de leidinggevenden gelooft dat het digitaliseren van papieren documenten tussen de 5% en 20% van hun jaaromzet zou opleveren. Daarnaast is het overgrote deel (92%) ervan overtuigd dat hun bedrijf efficiënter beslissingen kan nemen als gegevens beter worden gedigitaliseerd.

Johan Kennis, Product Marketeer bij Ricoh Nederland: “De verwachting is dat verdere digitalisering van administratieve processen noodzaak wordt om de focus naar meer strategische vraagstukken te kunnen verleggen. Daarnaast groeien eBusiness netwerken door de adoptie van open standaarden. Digitalisering van administratieve processen zorgt voor ’real time’ rapportages en inzichten, de mogelijkheid om foutkansen te minimaliseren en gegevensuitwisseling adequaat te beveiligen. Daarnaast is e-business een belangrijk speerpunt binnen de Digitale Agenda van de Europese Unie. Door inspanningen van internationale partijen wordt de verdere ontwikkeling en adoptie van open standaarden voor e-facturatie en e-procurement gestimuleerd, en kunnen bedrijven profiteren van alle voordelen. ”

WK
 
 

]]>
Fri, 08 Aug 2014 00:00:00 +0200 Contracten en facturen nog altijd bewaard in fysiek dossier http://executive-people.nl/item/510541/contracten-en-facturen-nog-altijd-bewaard-in-fysiek-dossier.html&field=Foto1&width=165.jpg
Compliance uitdagingen zorgen voor meer outsourcing http://executive-people.nl/item/510542/compliance-uitdagingen-zorgen-voor-meer-outsourcing.html


Als nieuwe applicaties nodig zijn of bestaande applicaties gewijzigd moeten worden om compliant te zijn aan nieuwe wet- en regelgeving, besluit 39 procent van de CIO’s om het werk dat hiermee gemoeid is uit te besteden.

De Verenigde Staten spant hierin de kroon, zij outsourcen 62 procent van de test- en ontwikkelprojecten rondom compliance. Duitsland outsourcet met 26 procent de minste projecten. Dit blijkt uit internationaal onderzoek van Micro Focus, softwareleverancier op het gebied van modernisering, testen en management van enterprise applicaties. In dit onderzoek, uitgevoerd door Vanson Bourne, hebben 590 IT-managers en CIO’s openheid van zaken gegeven over de huidige stand van zaken van hun bedrijfskritische applicaties en hun toekomstverwachting met betrekking tot modernisering ervan.

Er liggen meerdere redenen ten grondslag aan de keuze om applicatieontwikkeling en testen uit te besteden als het gaat om compliance. Een van deze redenen is het gebrek aan kennis. Meer dan de helft van de CIO’s (55%) geeft te kennen dat zij de oorspronkelijke kennis van mainframe-applicaties en ondersteunende datastructuren niet (meer) beschikbaar hebben binnen de organisatie. Daarnaast zegt bijna driekwart (73%) dat de documentatie onvolledig is, waardoor het lastig is om te identificeren waar en in welke applicatie wijzigingen moeten worden aangebracht. 44 procent van de CIO’s bevestigt zelfs dat ze niet de mogelijkheden in huis hebben om compliance wijzigingen door te kunnen voeren.

De juridische voordelen

Het outsourcen van ontwikkel- en testwerkzaamheden kan juridische voordelen opleveren. 60 procent van de CIO’s maakt hiervan gebruik en legt de juridische verantwoordelijkheid rondom de bescherming van gegevens en privacy neer bij hun outsourcing-partner. Nog eens 16 procent wenst deze verantwoordelijkheid in de toekomt over te dragen aan hun partner.

Huib Klink, Senior Consultant/Pre Sales bij Micro Focus: “Continu veranderende wet- en regelgeving hebben geleid tot een reeks nieuwe maatregelen, zoals ISO27002, Basel III, FACTA en SEPA. Om op tijd aan deze eisen te voldoen, moeten organisaties hun core business applicaties aanpassen. Outsourcen kan een passende oplossing zijn. Echter zullen CIO’s op den duur toch hun IT-landschap anders moeten gaan benaderen om ook in de toekomst het vertrouwen te hebben dat zij kunnen voldoen aan de toenemende regeldruk. Door niet meteen bestaande bedrijfskritische applicaties rigoureus aan te passen of zelfs geheel te vervangen, maar deze juist moderniseren, blijft er uiteindelijk meer budget over het realiseren van nieuwe ideeën.”

WK
 
 

]]>
Fri, 08 Aug 2014 00:00:00 +0200 Compliance uitdagingen zorgen voor meer outsourcing http://executive-people.nl/item/510542/compliance-uitdagingen-zorgen-voor-meer-outsourcing.html&field=Foto1&width=165.jpg
IT-afdelingen vinden up-to-date houden asset-data een uitdaging http://executive-people.nl/item/510540/it-afdelingen-vinden-up-to-date-houden-asset-data-een-uitdaging.html


35 procent van de IT-beslissers geeft aan dat IT assets handmatig worden bijgehouden. 47 procent gebruikt een geautomatiseerde asset management oplossing, 11 procent gebruikt hier geen oplossing voor en 7 procent heeft het gebruik van een oplossing gepland staan. Dit blijkt uit onderzoek van SPS, specialist in IT-beheer en ontwikkelaar van IT-beheersoftware Gensys, onder 145 IT-beslissers. Het up-to-date houden van het overzicht (72%), het in kaart brengen van de relaties tussen de verschillende assets (35%) en het verkrijgen van realtime inzicht (23%) zijn de belangrijkste uitdagingen op het gebied van IT asset management.

Handmatige, maar zelfs ook geautomatiseerde oplossingen, garanderen niet dat het overzicht up-to-date is. Een efficiënt overzicht bevat niet alleen de assets, maar ook de relaties daartussen. Op dit moment zegt 25 procent van de IT-beslissers wel inzicht te hebben in de relaties maar niet realtime, 24 procent heeft realtime inzicht en 21 procent heeft geen realtime inzicht maar heeft hier wel behoefte aan. 17 procent heeft geen behoefte aan realtime inzicht.

Linda Verweij (foto), COO van SPS, licht toe: “Het is opvallend om te zien dat er in de praktijk nog altijd veel handmatig vastgelegd wordt. Een spreadsheet afstemmen met de werkelijkheid kost niet alleen veel tijd, maar dergelijke lijsten verouderen ook snel. Het up-to-date houden van de registratie van de verschillende IT assets is niet eenvoudig. In de eerste plaats is er de fysieke omgeving en daarnaast de dynamische logische omgeving, gevormd door onder andere een virtuele laag, databases en software. Om al die componenten te kunnen managen is meer nodig dan een lijstje. Om actief asset management uit te kunnen voeren en optimaal te profiteren van de voordelen, zijn realtime inzicht in de assets, de relaties en afhankelijkheden essentieel. Asset management draait niet alleen om kostenbesparing of inzicht in fysiek aanwezige apparatuur, maar juist ook om het efficiënter maken van het IT-beheer en het krijgen van grip op de IT-infrastructuur.”

SPS heeft de resultaten van het onderzoek verwerkt in de whitepaper ‘De voordelen van active IT asset management op een rij’. Deze is gratis te downloaden via http://www.sps.nl/whitepaper-de-voordelen-van-active-it-asset-management-op-een-rij.html


 

]]>
Thu, 07 Aug 2014 00:00:00 +0200 IT-afdelingen vinden up-to-date houden asset-data een uitdaging http://executive-people.nl/item/510540/it-afdelingen-vinden-up-to-date-houden-asset-data-een-uitdaging.html&field=Foto1&width=165.jpg
Werkomgeving IT-organisatie sluit te weinig aan op wensen IT-talent http://executive-people.nl/item/510539/werkomgeving-it-organisatie-sluit-te-weinig-aan-op-wensen-it-talent.html
De werkomgeving van IT-organisaties blijkt lang niet altijd goed aan te sluiten op de ideale werkomgeving van jong hoogopgeleid IT-talent. Zo geeft ruim 60 procent van de IT-starters aan dat ze het liefst individueel willen werken. Dit staat in contrast met 26 procent van de IT-organisaties die ingericht is op individuele arbeid.

Dit blijkt uit onderzoek naar de mate waarin IT-organisaties aansluiten op de behoefte van jonge IT’ers, uitgevoerd door Procam, de ontwikkelaar van talentenprogramma’s voor jong hoogopgeleid IT-talent. Voor het onderzoek zijn 1.000 hoogopgeleide starters op de IT-arbeidsmarkt en 110 CIO’s, HR-managers en IT-managers ondervraagd via de TalentTool en de Pre-flight checklist.

Iedereen wil Het Nieuwe Werken 
Ondanks dat de wensen van IT-organisaties en IT-talent wat betreft individueel werken uiteen lopen, hebben ze wel dezelfde wensen als het gaat om Het Nieuwe Werken. Dit is populair onder beide partijen. 90 procent van de IT-starters geeft aan graag te willen werken volgens dit principe. IT-organisaties sluiten goed op deze wens aan, ruim 70 procent heeft Het Nieuwe Werken reeds doorgevoerd. 

George van Buysrogge, oprichter/directeur van Procam: “Met name jonge en hoogopgeleide IT-talenten zijn de meest begeerde potentiële werknemers van dit moment. Dit betekent dat zij kritisch zijn ten aanzien van hun werkgever. Voor organisaties is het dus extra belangrijk om rekening te houden met de wensen van jong IT-talent en hier zo nodig op in te spelen. Dit maakt de organisatie dynamisch en het leidt tot een prettige werkplek voor jonge starters. Alleen zo kan een vruchtbare arbeidsrelatie opgebouwd worden.”

Het onderzoek
Procam doet continu onderzoek naar de IT-markt, de wensen van jong hoogopgeleid IT-talent en de HR-issues bij IT-organisaties. Voor dit onderzoek heeft Procam de TalentToolontwikkeld, waarmee starters op de IT-arbeidsmarkt een persoonlijke infographic kunnen maken door een aantal vragen in te vullen. Voor organisaties heeft Procam de Pre-flight checklist gelanceerd, waarmee CIO’s, HR-managers en IT-managers hun eigen visie op de IT-arbeidsmarkt kunnen afzetten tegen de wensen en eisen van jong talent. De resultaten van beide onderzoeken zijn tegen elkaar afgezet om beide werelden met elkaar te vergelijken. Alle resultaten van het onderzoek zijn terug te vinden via http://ow.ly/zYbnc 

De TalentTool is voor IT-studenten nog steeds in te vullen viahttp://www.talentwings.nl/talent-tool. Ook organisaties kunnen de Pre-flight checklist nog steeds gebruiken. Deze is te bereiken via http://www.procam.nl/preflight-check/ 

 

]]>
Wed, 06 Aug 2014 00:00:00 +0200 Werkomgeving IT-organisatie sluit te weinig aan op wensen IT-talent http://executive-people.nl/item/510539/werkomgeving-it-organisatie-sluit-te-weinig-aan-op-wensen-it-talent.html&field=Foto1&width=165.jpg
Nederland neemt top-3 positie in als hostingsplaats malware http://executive-people.nl/item/510537/nederland-neemt-top-positie-in-als-hostingsplaats-malware.html
In de afgelopen maanden groeide het aandeel van Nederland als ‘bron’ van malware met 3%, waarmee ons land op de derde plaats van malware-hosters blijft staan, wisten cybercriminelen in een week een half miljoen euro te stelen, werd de beruchte malware MiniDuke opnieuw ingezet in aangepaste vorm en werden iOS-gebruikers slachtoffer van een malware-aanval.

De meest opvallende conclusies van het tweede kwartaal van 2014 zijn:

· In Q2 nam het aantal aanvallen toe met 1,3 miljoen vergeleken bij het eerste kwartaal. In totaal werden er 354,5 miljoen aanvallen gelanceerd vanaf online bronnen die verspreid zijn over de hele wereld. Ook waren er enkele wijzigingen in de top 10 van landen waar malware gehost wordt. Duitsland steeg van de vierde naar de eerste plaats, nadat het aandeel met 12% was toegenomen. De VS daalde van de eerste naar de tweede plaats, na afname van het aandeel met 6%. Nederland behoudt de derde plaats na een stijging van 3%, waardoor het aandeel van ons land in totaal 13,7% betreft, gevolgd door Rusland en Canada.

· Onderzoekers van Kaspersky Lab wisten de command & control servers van het Italiaanse bedrijf HackingTeam, dat ‘legale software’ verkoopt, in kaart te brengen. Daarnaast identificeerden zij nieuwe mobiele Trojans voor Android en iOS die deel uitmaken van de zogenaamde ‘legale’ spyware-tool RCS, dat bekend is onder de naam ‘Galileo’.

· Met de bankfraudecampagne Luuuk kregen cybercriminelen het voor elkaar om in slechts een week tijd €500.000,- te stelen.

· De in 2013 ontdekte militaire spionagecampagne MiniDuke kwam in het tweede kwartaal van 2014 opnieuw tot leven in de vorm van CosmicDuke. Deze cybercrimetool richt zich onder andere op overheden, de energiesector, defensie en diplomatieke instanties in diverse landen, waaronder Nederland en België.

· Android is niet meer het enige doelwit voor ontwikkelaars van mobiele malware. Met een aanval op Apple ID, waarbij het toestel volledig geblokkeerd wordt, zijn ook iOS-gebruikers slachtoffer geworden van cybercriminaliteit.

· Aan het einde van het eerste kwartaal van 2014 stond de teller van Kaspersky Lab’s collectie mobiele malware op bijna 300.000 exemplaren. In het tweede kwartaal kwamen daar ruim 65.000 nieuwe varianten bij.
 
WK
 

]]>
Tue, 05 Aug 2014 00:00:00 +0200 Nederland neemt top-3 positie in als hostingsplaats malware http://executive-people.nl/item/510537/nederland-neemt-top-positie-in-als-hostingsplaats-malware.html&field=Foto1&width=165.jpg
Cisco onderzoek wijst op zwakke schakels in beveiligingsaanpak bedrijven http://executive-people.nl/item/510538/cisco-onderzoek-wijst-op-zwakke-schakels-in-beveiligingsaanpak-bedrijven.html
Het Cisco 2014 Midyear Security Report onderzoekt de ‘zwakke schakels’ in de beveiligingsaanpak bij bedrijven. Dergelijke zwakke schakels – bijvoorbeeld verouderde software, slechte code, afgedankte computerapparatuur of fouten van gebruikers – bieden cybercriminelen weinig in het oog vallende kwetsbaarheden om misbruik van te maken. Daarbij gebruiken ze een scala aan geavanceerde aanvalstechnieken, uiteenlopend van ransomware en infiltratie van encryptieprotocollen tot social engineering en spam die inhaakt op actuele gebeurtenissen.

Het rapport laat ook zien dat een te sterke focus op de in het oog lopende kwetsbaarheden het risico voor organisaties kan vergroten. Zij zouden meer aandacht moeten hebben voor ‘gewone’ risico’s en bedreigingen die minder opvallend zijn maar wel een grote impact kunnen hebben. Bijvoorbeeld door meer aanvallen uit te voeren op onopvallende, verouderde applicaties en infrastructuren met bekende kwetsbaarheden, proberen cybercriminelen te voorkomen dat hun activiteiten gedetecteerd worden. De focus van security-teams ligt immers meestal op de opvallende kwetsbaarheden, zoals het ‘Heartbleed’ lek in de veelgebruikte OpenSSL-versleuteling.

“Veel bedrijven richten zich op innovatie via internet. Om daarin te slagen, moet de bedrijfstop meer aandacht schenken cyberrisico’s en zorgen dat ze daarop meer grip krijgen. Cybersecurity gaat niet over technologie, het is een bedrijfsproces. Daarom moeten organisaties het bewustzijn rond deze cyberrisico’s op het meest senior niveau vergroten, inclusief de Raad van Bestuur. Alleen dan kan er binnen organisaties draagvlak ontstaan voor het structureel inventariseren en analyseren van kwetsbaarheden. Om zowel vóór, tijdens als na een aanval effectief te kunnen optreden, moeten organisaties vandaag de dag security-oplossingen gebruiken die overal actief zijn waar een bedreiging zich maar kan voordoen,” zegt John N. Stewart, senior vice president en chief security officer van Cisco.

Belangrijkste uitkomsten:

· Researchers hebben 16 grote multinationals nauwgezet onderzocht. Samen waren deze ondernemingen in 2013 goed voor een omzet van meer dan $300 miljard. De analyse leverde drie opmerkelijke inzichten op met betrekking tot een verband tussen ondernemingen en kwaadaardig verkeer.

o ‘Man in the browser’ aanvallen leveren risico’s op voor ondernemingen: bijna 94 procent van de netwerken van klanten die in 2014 zijn bekeken, blijken verkeer te onderhouden naar websites met malware. Het gaat met name om DNS-verzoeken voor hostnamen, waarvan het bijbehorende IP-adres gerelateerd is aan de distributie van de Palevo-, SpyEye- en Zeus-malwarefamilies die werken met een zogeheten ‘man-in-the-browser’ (MiTB) functionaliteit,

o Botnet-verstoppertje: van bijna 70 procent van de netwerkers werd geconstateerd dat deze DNS-verzoeken deden voor Dynamic DNS Domains. Dit is een bewijs dat netwerken misbruikt worden door botnets die DDNS gebruiken om hun IP-adres te veranderen en zo ontdekking of plaatsting op een blacklist voorkomen. Er zijn maar weinig connectiepogingen vanuit ondernemingen met dynamische DNS-domeinen die legitiem zijn. Het gaat in de meeste gevallen om ‘command & control’ berichten die de locatie van hun botnet willen verbergen.

o Versleutelen van gestolen data: bijna 44 procent van de in 2014 onderzochte netwerken van klanten blijken DNS-verzoeken te doen voor sites en domeinen met apparatuur die versleutelde channel services bieden. Deze services worden gebruikt door kwaadwillenden die hun sporen willen uitwissen door data te versturen via versleutelde kanalen, zoals VPN, SSH, SFTP, FTP en FTPS.

· Het aantal exploit kits is met 87 procent afgenomen sinds de (vermeende) maker van de zeer populaire Blackhole exploit kit vorig jaar werd gearresteerd, aldus de security researchers van Cisco. In de eerste helft van 2014 hebben enkele exploit kits geprobeerd het terrein over te nemen dat ooit gedomineerd werd door Blackhole, maar er is nog geen duidelijke winnaar.

· Java blijft zijn dubieuze reputatie houden als programmeertaal die het meest door kwaadwillenden wordt misbruikt. De security researchers hebben gezien dat in mei 2014 de Java exploits zijn gestegen tot 93 procent van alle ‘indicators of compromise’ (IOCs), vergeleken met 91 procent in november 2013 (zie het Cisco 2014 Annual Security Report).

· Ongewone toename van malware in verticale markten. In de eerste helft van 2014 stond de farmaceutische en chemische industrie, een zeer winstgevende industrie, wederom in de top drie branches met het meeste risico op web malware (op de derde plaats). Mediabedrijven en uitgeverijen staan bovenaan, gevolgd door luchtvaartmaatschappijen. Ingedeeld naar regio werden de mediabedrijven en uitgeverijen het meest getroffen in Amerika De voedingsindustrie werd het meest getroffen in Europa, Midden-Oosten en Afrika en in Azië-Pacific, China, Japan en India waren dat de verzekeringsmaatschappijen.

WK
 

]]>
Tue, 05 Aug 2014 00:00:00 +0200 Cisco onderzoek wijst op zwakke schakels in beveiligingsaanpak bedrijven http://executive-people.nl/item/510538/cisco-onderzoek-wijst-op-zwakke-schakels-in-beveiligingsaanpak-bedrijven.html&field=Foto1&width=165.jpg
Steeds meer developers schrijven software voor Internet of Things http://executive-people.nl/item/510534/steeds-meer-developers-schrijven-software-voor-internet-of-things.html
Steeds meer developers schrijven software voor Internet of Things. Volgens het Californische onderzoeksbureau Evans Data is 40 procent van de developers bezig met het bouwen van apps voor IoT devices of zijn dat van plan te doen binnen zes maanden.

Evans Data zegt dat van de 1400 developers 17 procent werkt aan IoT-applicaties en 23 binnen zes maanden begint. De meeste apps worden in Aziatische landen ontwikkeld.

31 procent van de developers ontwikkelen IoT apps als onderdeel van cloud computing. Daarna volgen real-time event processing, Big Data en machine-to-machine communicatie.

IIC en AllSeen

Steeds meer grote leveranciers zien business in IoT en werken samen aan standaarden via het Industrial Internet Consortium (IIC) dat is opgericht door AT&T, Cisco, GE, IBM en Intel. Andere leden zijn Microsoft, EMC, HP, Fujitsu, Samsung, Symantec en Toshiba.

Een ander IoT-consortium is AllSeen, waar tal van B2B en B2C bedrijven lid van zijn. AllSeen wordt ondersteund door de Linux Foundation en Qualcomm’s AllJoyn open source device detectie technologie.
 
Door: Witold Kepinski
 
 

]]>
Mon, 04 Aug 2014 00:00:00 +0200 Steeds meer developers schrijven software voor Internet of Things http://executive-people.nl/item/510534/steeds-meer-developers-schrijven-software-voor-internet-of-things.html&field=Foto1&width=165.jpg
Bedrijven verwachten komende twee jaar vijftig procent meer IT-uitgaven aan mobiliteit http://executive-people.nl/item/510535/bedrijven-verwachten-komende-twee-jaar-vijftig-procent-meer-it-uitgaven-aan-mobiliteit.html
Bedrijven verwachten komende twee jaar vijftig procent meer IT-uitgaven aan mobiliteit – toch blijven beveiliging en integratie belangrijkste uitdagingen zo blijkt uit onderzoek van CIO Strategic Marketing Services en Triangle Publishing Service in opdracht van Oracle.

De snelle opkomst van mobiele devices die verbonden zijn met bedrijfssystemen is met geen enkele andere recente technologie te vergelijken. Bedrijven hebben te maken met twee uitdagingen op het gebied van mobiliteit. Ze moeten enerzijds interne betrokkenen van dienst zijn om productiviteit te verhogen en anderzijds externe klanten bedienen om de customer engagement te vergroten. Daardoor hebben ze moeite het hoge tempo van mobiele-applicatieontwikkeling bij te houden. Maar zelfs nu mobiele ontwikkeling verankerd is in het bedrijf, blijven doelen en uitdagingen snel veranderen.

CIO Strategic Marketing Services en Triangle Publishing Services voerden wereldwijd een onderzoek uit, gesponsord door Oracle. Daaruit blijkt dat bedrijven zich niet alleen nu inzetten voor mobiliteit, maar dat de snelheid van ontwikkeling, implementatie en uitgaven voor ondersteuning van mobiele applicaties en devices waarschijnlijk enorm toeneemt in de komende twee jaar. Daarnaast toont het onderzoek aan dat IT-managers zich steeds meer zorgen maken over mobiele beveiliging en integratie met back-endsystemen.

Lees meer over het onderzoek: "The Connected Enterprise: Keeping Pace with Mobile Development.”

 

]]>
Mon, 04 Aug 2014 00:00:00 +0200 Bedrijven verwachten komende twee jaar vijftig procent meer IT-uitgaven aan mobiliteit http://executive-people.nl/item/510535/bedrijven-verwachten-komende-twee-jaar-vijftig-procent-meer-it-uitgaven-aan-mobiliteit.html&field=Foto1&width=165.jpg
Internet of Things zo lek als een mandje http://executive-people.nl/item/510536/internet-of-things-zo-lek-als-een-mandje.html
Er schort heel wat aan de beveiliging van het ‘Internet of Things’. Dat blijkt uit een steekproef van Fortify on Demand (HP).

De voorspelling van Gartner is al lang bekend: tegen 2020 zal het ‘Internet of Things’ (IoT) bestaan uit 26 miljard intergeconnecteerde ‘dingen’. Nu alsmaar meer ‘smart devices’ de weg naar de consument vinden, achtte Fortify on Demand – een in security gespecialiseerd dochterbedrijf van HP – de tijd rijp om de beveiliging van zulke slimme objecten na te gaan. De resultaten zijn ontnuchterend.

De onderzoekers selecteerden 10 ‘slimme’ IoT-devices die momenteel op de markt zijn en die zich allen op de een of andere manier via internettoepassingen laten bedienen: een tv, webcam, thermostaat, stopcontact, tuinsproeier, hub, deurslot, inbraakalarm, weegschaal en garagedeur. Bijna allemaal zijn ze op de een of andere manier verbonden met een cloud en/of app, waarlangs er persoonlijke informatie capteren, opslaan en doorgeven.

Bij 7 op de 10 devices kan een aanvaller die account-informatie bemachtigen, stelt de studie. Zeven op de 10 onderzochte toestellen gebruiken daarnaast géén encryptie voor het doorsturen van data en bij 8 op de 10 toestellen kunnen moeiteloos onveilige (te korte, eenvoudig te raden) wachtwoorden gebruikt worden. Of kunnen wachtwoorden te gemakkelijk gereset worden waardoor een hacker de controle over een toestel kan overnemen.

Zes van de 10 IoT-devices die in een user interface voorzien, zijn daarnaast ook nog eens kwetsbaar voor een reeks bekende, ernstige security-problemen. Zo zijn sommige devices kwetsbaar voor cross-site scripting (xss) en kan bij anderen zelfs nog de beruchte Heartbleed OpenSSL-bug misbruikt worden.

Het moge duidelijk zijn: als het Internet of Things ons leven in de toekomst moet vergemakkelijken dan zal er wel nog flink gesleuteld moeten worden aan de beveiliging, willen we vermijden dat ons leven overgenomen wordt door een hacker.

In samenwerking met Datanews
 
 

]]>
Mon, 04 Aug 2014 00:00:00 +0200 Internet of Things zo lek als een mandje http://executive-people.nl/item/510536/internet-of-things-zo-lek-als-een-mandje.html&field=Foto1&width=165.jpg
ServiceNow en KPMG: Rol IT verandert van beheerder naar aanjager http://executive-people.nl/item/510532/servicenow-en-kpmg-rol-it-verandert-van-beheerder-naar-aanjager.html


ServiceNow, de leverancier van enterprise IT-cloudoplossingen, heeft samen met KMPG, een Amerikaanse accountants- en adviesorganisatie, onderzoek gedaan naar de rol van de IT-afdeling binnen een organisatie.

Uit het onderzoek blijkt dat IT-professionals hun rol binnen de gehele organisatie zien veranderen en dat zij een organisatie efficiënter kunnen laten werken door de dagelijkse werkzaamheden te verschuiven. Chris Pope, strategy leader bij ServiceNow en Rick Wright, global cloud enablement leader bij KPMG, starten 31 juli een discussie op Twitter over nieuw ontdekte trends die uit het onderzoek naar voren zijn gekomen. De discussie vindt plaats tussen 20.00 en 21.00 uur Nederlandse tijd en kan worden gevolgd via #transformIT.

Belangrijkste resultaten uit het onderzoek:

De IT-afdeling ziet mogelijkheden om organisatiebrede diensten aan te bieden
Meer dan 93 procent van de respondenten geeft aan dat de rol van IT aan het veranderen is van een beherende naar een aanjagende rol. Steeds meer IT-afdelingen leveren geautomatiseerde organisatiebrede diensten door middel van selfservice-platformen voor IT, HR, Facilities en andere afdelingen. Deze diensten beheren bedrijfsprocessen, stellen veranderingen vast, pakken problemen aan en verschaffen informatie.

Service Automation kan e-mail vervangen
Negen van de tien deelnemers aan het onderzoek zijn het er over eens dat veel bedrijfsprocessen die nu nog vaak via e-mail worden afgehandeld, kunnen worden geautomatiseerd. Bijna 75 procent van de respondenten geeft aan dat minstens de helft van de bedrijfsprocessen binnen hun organisatie nog steeds afhankelijk zijn van e-mail. Het onderzoek toont verder aan dat 98 procent denkt dat het IT-model kan helpen om de kwaliteit en efficiëntie van andere diensten binnen een organisatie te verbeteren door het service delivery proces te automatiseren.

HR, Facility en Inkoop zijn het meest geschikt voor service automation
Meer dan de helft van alle respondenten (56%) denkt dat HR de meest geschikte afdeling is voor de implementatie van service management. Facility (23%) en Inkoop (13%) volgen op respectievelijk plaats twee en drie.

“Door het creëren en beheren van systemen voor het leveren van organisatiebrede diensten, kan de IT-afdeling zijn strategische waarde voor de gehele organisatie vergroten”, zegt Rick Wright, global cloud enablement leader bij KPMG LLP. “Veel IT-afdelingen hebben inmiddels gebruikt gemaakt van het bewezen IT-model en een systematische benadering voor het leveren van organisatiebrede diensten geïmplementeerd.”

Uit het onderzoek blijkt dat ruim de helft van de respondenten (56%) van plan is om binnen nu en twaalf maanden enterprise service management te implementeren.

“Ondanks dat we in ons privé-leven veel gebruik maken van selfservice-modellen, leunt de zakelijke dienstverlening nog steeds veel op het gebruik van e-mail”, zegt Beth White, chief marketing officer, ServiceNow. “IT-professionals zien een duidelijke kans om de efficiëntie van hun organisatie te vergroten door ouderwetse en op e-mail gebaseerde bedrijfsprocessen te vervangen met service automation.”

Het onderzoek is gehouden tijdens ServiceNow Knowledge14, het grootste IT-evenement ter wereld voor IT-professionals gespecialiseerd in cloud en service automation. Aan het onderzoek hebben 275 IT-professionals deelgenomen. Het volledige rapport kunt u hier teruglezen.

 

]]>
Thu, 31 Jul 2014 00:00:00 +0200 ServiceNow en KPMG: Rol IT verandert van beheerder naar aanjager http://executive-people.nl/item/510532/servicenow-en-kpmg-rol-it-verandert-van-beheerder-naar-aanjager.html&field=Foto1&width=165.jpg
'Software Defined Storage is cruciaal voor winstgroei' http://executive-people.nl/item/510529/software-defined-storage-is-cruciaal-voor-winstgroei.html
40 procent van de organisaties vindt de toenemende rol van automatisering in de infrastructuur, zoals software defined storage, cruciaal voor winstgroei. Dit blijkt uit onderzoek van Telindus en EMC onder 115 Nederlandse IT-beslissers. Op de stelling dat dit cruciaal is voor winstgroei, geeft 28 procent aan het hiermee eens te zijn, 12 procent is het er helemaal mee eens, 18 procent oneens en 10 procent helemaal oneens. 32 procent van de respondenten geeft aan er geen mening over te hebben.

Coen Bos (foto), country manager EMC Nederland: “Ik sluit me aan bij de conclusie van het onderzoek. De dagen dat IT nodig was om een infrastructuur voor de business te onderhouden, zijn voorbij. IT is niet langer alleen bedoeld om processen te automatiseren. Het bestuur van menig organisatie moet IT de leiding geven om de organisatie digitaal te transformeren, nieuwe kansen te creëren en dus uiteindelijk omzet te realiseren. Door automatisering van het datacenter kunnen nieuwe toepassingen sneller worden geleverd en kan IT beter voldoen aan de steeds sneller veranderende behoeften.”

Donny Snellenberg, Director Sales & Marketing bij Telindus: “Het is een feit dat automatisering steeds meer invloed heeft op de bedrijfsvoering. Of dit ook positieve gevolgen heeft voor de winstgroei is sterk afhankelijk van het businessmodel van een organisatie. Wanneer we specifiek kijken naar de software defined technologie zien we mogelijkheden voor de IT-afdeling om steeds sneller in te spelen op de wensen en eisen van de business. Langdurige implementaties kunnen door software defined automatisering in veel gevallen drastisch verkort worden. Voor bedrijven die snel moeten kunnen schakelen, bijvoorbeeld voor de lancering van een nieuwe dienstverlening of de uitrol van een grootschalig doelgroeponderzoek, zet deze tijdwinst zich zeker om in winstgroei. Deze behoefte geldt echter niet voor ieder bedrijf. IT blijft maatwerk en dat vraagt om specialisten die iedere situatie individueel bekijken.”

Onderzoek
Om in kaart te brengen wat de meningen en uitdagingen zijn waar het om de technologische onderbouwing van de connected enterprise gaat, zijn 115 IT-beslissers ondervraagd over hun (IT-)organisatie en issues als bring your own device, connectivity, het datacenter, managed services, security en infrastructuur.De 'connected enterprise', een organisatie die altijd verbonden is met klanten, partners en (externe) medewerkers, is sterk in opkomst. CIO's en IT-managers zijn ervan doordrongen dat oplossingen en uitdagingen als videoconferencing, unified communications, ‘bring your own’ en het remote kunnen draaien van applicaties vragen om een geïntegreerde connectiviteitsstrategie, waar ook de cloud, het datacenter en de netwerkinfrastructuur deel van uitmaken.

WK
 

]]>
Tue, 29 Jul 2014 00:00:00 +0200 'Software Defined Storage is cruciaal voor winstgroei' http://executive-people.nl/item/510529/software-defined-storage-is-cruciaal-voor-winstgroei.html&field=Foto1&width=165.jpg
SBIC security-specialisten adviseren bedrijven: “denk vooruit!” http://executive-people.nl/item/510525/sbic-security-specialisten-adviseren-bedrijven-a-denk-vooruit-a.html


Bedrijven hebben steeds vaker te maken met cyberdreiging, bedrijfsspionage en -sabotage. Security-teams zijn zich hiervan bewust en richten zich op het beperken van de impact door er bijvoorbeeld voor te zorgen dat de aanvallers het beoogde doel niet bereiken. Maar hoe kan een security-team nog succesvol zijn in een tijdperk waarin cyberaanvallen aan de orde van de dag zijn? Is het mogelijk om daar een plan voor te ontwikkelen of blijven we achter de feiten aanlopen? Welke tools en technologie zijn beschikbaar die nodig zijn om succes te boeken? En hoe kan de beveiliging verbeteren en daadwerkelijk waarde leveren voor het bedrijf?

RSA, de security-divisie van EMC, heeft een rapport gepubliceerd dat inzicht geeft in de grote verschuiving in de wereld van informatiebeveiliging. De Security for Business Innovation Council (SBIC) pleit enerzijds voor drie belangrijke focusgebieden waarop bedrijven moeten focussen. Daarnaast bevat het rapport een reeks aanbevelingen voor sterkere bescherming tegen dreiging wat tevens ten goede komt aan de productiviteit van de organisatie. Het volledige rapport ‘Transformation Information Security: Focusing on Strategic Technologies’ is hier te lezen.

Security-specialisten

De SBIC bestaat uit een groep security-specialisten van de duizend grootste bedrijven ter wereld. Deze bespreken belangrijke security-vraagstukken en onderzoeken hoe het gebruik van informatiebeveiliging ingezet kan worden om bedreigingen aan te pakken en innovatie te stimuleren. Om de beveiliging te versterken, benoemt het SBIC drie strategische gebieden waarin bedrijven moeten investeren: weerstand tegen cyberdreigingen, optimalisatie gebruikerservaring en cloud-security. Het SBIC concludeert dat nieuwe technologieën niet snel genoeg worden ontwikkeld en geïmplementeerd. Security-teams zijn nog te veel gericht op het beperken van de impact in plaats van te focussen op nieuwe technologie om makkelijker aanvallen te detecteren en te reageren.

Gebaseerd op dit advies geeft het council drie concrete aanbevelingen om bedrijven te helpen nieuwe technologieën succesvol toe te passen en de investeringen in security te maximaliseren:

1. Kijk ten minste drie jaar vooruit

Door het gebruik van SWOT-analyses, afgestemd met IT en de business, en accountants erbij te betrekken, creëert u een Big Data-strategie voor de hele organisatie. Hierdoor kunnen organisaties plannen maken en bepalen welke security-maatregelen genomen moeten worden om bescherming te bieden tegen een dynamisch cyberlandschap.

2. Het bereiken van een groter geheel door integratie

De investering in security-technologie betaalt zich vaak pas echt uit bij het aansluiten en consolideren van informatie uit verschillende toepassingen. Technologieën die nu beschikbaar zijn, maken het makkelijker om systemen te integreren zoals data analyse, security intelligence en GRC-platformen.

3. Meer waarde realiseren door vastgelegde ontwikkelingen

Security-teams die bekend zijn met de valkuilen van veranderingen in technologie, financiële tekortkomingen en het falen van nieuwe producten, adviseren duidelijk afgesproken benaderingen bij de implementatie van nieuwe technologie om proactief de risico’s te kunnen beheren.

Het volledige rapport is hier te vinden. Bekijk hier de vorige rapporten die zijn verschenen van de SBIC. Bekijk hier de video.

WK

 

]]>
Mon, 28 Jul 2014 00:00:00 +0200 SBIC security-specialisten adviseren bedrijven: “denk vooruit!” http://executive-people.nl/item/510525/sbic-security-specialisten-adviseren-bedrijven-a-denk-vooruit-a.html&field=Foto1&width=165.jpg
'Generatie Y' omarmt BYOD veel meer dan 'baby boomers' http://executive-people.nl/item/510518/generatie-y-omarmt-byod-veel-meer-dan-baby-boomers.html


'Generatie Y' blijkt Bring Your Own Device (BYOD) en Bring Your Own Application (BYOA) aanzienlijk meer te omarmen dan 'baby boomers'. 70% van Generatie Y werkt met BYOD en BYOA, terwijl dit percentage onder baby boomers op 31% ligt.

Dit blijkt uit onderzoek van TrackVia, een leverancier van een applicatieplatform voor het ontwikkelen van eigen bedrijfsapplicaties. Generatie Y wordt doorgaans gedefinieerd als de generatie die pakweg tussen begin jaren '80 en begin jaren '00 is geboren. Met de term baby boomers refereert TrackVia naar mensen die zijn geboren tussen 1942 en 1965.

Technologie toepassen
Generatie Y gebruiken in grote mate technologie om hun persoonlijke leven te verbeteren. Deze filosofie past de groep ook toe op zijn werk door tools te gebruiken als de opslagdiensten Box en Google Drive of notitietool Evernote. Van de baby boomers geeft 69% juist aan nooit apps te gebruiken die niet door het bedrijf zijn verstrekt.

De houding van Generatie Y blijkt voor IT-afdelingen tot uitdagingen te leiden. 69% van de ondervraagde professionals die onder Generatie Y geschaard kan worden stelt nooit met de IT-afdeling samen te werken bij het selecteren van nieuwe zakelijke applicaties. 60% stelt zich geen zorgen te maken over de veiligheid van zijn werkgever op het moment dat zij een app gebruiken die niet door de IT-afdeling is goedgekeurd. IT-afdelingen lijken dus moeite te hebben werknemers te overtuigen van het belang van security.

WH
 
 

]]>
Mon, 21 Jul 2014 00:00:00 +0200 'Generatie Y' omarmt BYOD veel meer dan 'baby boomers' http://executive-people.nl/item/510518/generatie-y-omarmt-byod-veel-meer-dan-baby-boomers.html&field=Foto1&width=165.jpg
SNS Research: 'Bedrijven investeren dit jaar 30 miljard dollar in big data' http://executive-people.nl/item/510517/sns-research-bedrijven-investeren-dit-jaar-miljard-dollar-in-big-data.html


Wereldwijd wordt dit jaar maar liefst 30 miljard dollar geïnvesteerd in Big Data. Naar verwachting zet de trend zich de komende jaren voort, met een jaar-op-jaar groei van 17% in de komende zes jaar.

Dit voorspelt SNS Research. Big data is oorspronkelijk een naam die wordt gebruikt om grote datasets te beschrijven waarvan de omvang te groot is om deze met traditionele databases te kunnen beheren. SNS Research stelt dat de definitie van de term big data door de jaren heen echter een stuk breder is geworden. De term refereert niet alleen meer naar grootschalige datasets, maar ook naar technologieën die het mogelijk maken deze data op te slaan, te beheren en te analyseren.

Uitdagingen
Het onderzoeksbureau benadrukt dat big data op dit moment nog voor allerlei uitdagingen staat. Zo verzetten bedrijven zich tegen de implementatie van big data-technologieën. Ook zijn er zorgen over de privacy van gebruikers waarover data wordt verzameld en geanalyseerd. Big data krijgt volgens SNS Research echter desondanks steeds meer voet aan de grond in de gehele wereld.

Een belangrijke drijfveer voor de omarming van big data is volgens SNS Research het feit dat er steeds meer toepassingen worden gevonden voor big data-technologieën. Zo kan big data worden ingezet in R&D, maar ook in het detecteren van fraude en opsporen van cybercrime. Het bedrijf verwacht dan ook dat deze trend zich de komende jaren voortzet.

WH

]]>
Fri, 18 Jul 2014 00:00:00 +0200 SNS Research: 'Bedrijven investeren dit jaar 30 miljard dollar in big data' http://executive-people.nl/item/510517/sns-research-bedrijven-investeren-dit-jaar-miljard-dollar-in-big-data.html&field=Foto1&width=165.jpg
Kaspersky: 'Bedrijven zijn bereid te investeren in de beveiliging van financiële ... http://executive-people.nl/item/510515/kaspersky-bedrijven-zijn-bereid-te-investeren-in-de-beveiliging-van-financia-laquo-le-transacties.html


53% van de bedrijven wereldwijd zijn bereid te investeren in software die speciaal is ontworpen om financiële transacties te beschermen. Onder Nederlandse bedrijven ligt dit percentage op 46%.

Dit blijkt uit onderzoek van Kaspersky Lab in samenwerking met B2B International. De veiligheid van betalingsgegevens en financiële transacties heeft volgens het onderzoek een hoge prioriteit voor bedrijven. Een derde van de bedrijven (34%) plaatst de bescherming van deze gegevens in de top drie van prioriteiten op het gebied van IT-beheer voor het komende jaar. In Nederland is dit 37%.

Meer zekerheid bij financiële transacties
Bijna de helft van de respondenten geeft aan dat hun bedrijf meer behoefte heeft aan zekerheid bij financiële transacties. In Nederland heeft slechts 19% hier behoefte aan. Zowel wereldwijd als lokaal blijken grotere bedrijven meer bereid om te investeren in de beste beveiligingstechnologie. Bij ondernemingen met meer dan 5.000 medewerkers wereldwijd verklaart 64% van de bedrijven bereid te zijn meer te betalen voor een hoogwaardige veiligheidsservice. Onder kleine bedrijven ligt dit percentage op 48%.

Van de Nederlandse grote bedrijven stelt 67% bereid te zijn meer te willen betalen voor een kwalitatief betere veiligheidsservice, terwijl dit percentage onder Nederlandse bedrijven op 35% ligt. 15% van de respondenten meent bovendien dat de kosten in dit geval niet bepalend mogen zijn. Op dit vlak blijft Nederland wel iets achter, voor slechts 4% van de bedrijven speelt geld geen rol als het gaat om goede beveiliging.

Gestolen betalingsgegevens
33% van de bedrijven wereldwijd die gegevens verloren bij cyberaanvallen geeft toe dat betalingsgegevens werden gestolen. Dit geldt voor 25% van de Nederlandse bedrijven. Daarnaast meent 32% van de respondenten dat dit de slechtst mogelijke soort gegevens is die men kon verliezen, tegenover 28% van de Nederlandse bedrijven.

Zorgen over verloren gegevens zijn niet ongegrond. Kaspersky Lab wijst op een recente fraudecampagne, gericht op klanten van een grote Europese bank. Fraudeurs blijken bij deze bank gegevens van klanten te stelen en in slechts één week tijd een half miljoen euro te stelen van de financiële organisatie.

Investeringsbereidheid is groot
"Klanten zijn bereid om te investeren in de bescherming van hun betalingen, en het hoge percentage gevallen van financiële gegevensdiefstal die ons onderzoek aantoont is wederom een reden waarom effectieve bescherming de investering waard is. Financiële dienstverleners moeten geïntegreerde beveiligingsoplossingen implementeren die proactieve fraudepreventie bieden om de effectiviteit te maximaliseren en de gebruikerservaring te optimaliseren. Deze beschermingslagen zorgen er ten eerste voor dat financiële dienstverleners financieel en reputatieverlies voorkomen als gevolg van datalekken. Bovendien biedt het ze de mogelijkheid om extra inkomsten binnen te halen, door nieuwe klanten aan te trekken en aan bestaande klanten onderscheidende extra diensten met hoge marges aan te bieden", zegt Ross Hogan, Global Head van de Fraud Prevention Division bij Kaspersky Lab.

WH

]]>
Thu, 17 Jul 2014 00:00:00 +0200 Kaspersky: 'Bedrijven zijn bereid te investeren in de beveiliging van financiële transacties' http://executive-people.nl/item/510515/kaspersky-bedrijven-zijn-bereid-te-investeren-in-de-beveiliging-van-financia-laquo-le-transacties.html&field=Foto1&width=165.jpg
'Stress kost het Nederlands bedrijfsleven 800 miljoen euro' http://executive-people.nl/item/510516/stress-kost-het-nederlands-bedrijfsleven-miljoen-euro.html


Bedrijven zouden meer moeten inzetten op het terugdringen van stress. Stress blijkt namelijk een grote kostenpost te zijn voor bedrijven. Het Nederlandse bedrijfsleven is alleen in de eerste helft van 2014 al bijna 800 miljoen euro kwijt aan stress-gerelateerd ziekteverzuim.

Dat maakte Corné Roelen, bedrijfsarts van arbodienst ArdoNed, vanochtend bekend op BNR Nieuwsradio. ArdoNed is een bedrijf dat organisaties helpt met het terugdringen van ziekteverzuim onder hun personeel. Het bedrijf onderzocht het ziekteverzuim van ruim 1,1 miljoen Nederlandse werknemers.

Daadwerkelijke kosten liggen nog hoger
Hoe hoog de daadwerkelijke kosten zijn die stress het Nederlands bedrijfsleven oplevert is onduidelijk. In de 800 miljoen euro die ArdoNed noemt zijn de kosten van behandeling en het inhuren van invallers niet meegenomen.

Het onderzoek wijst uit dat het gemiddelde ziekteverzuim is gestegen van 23 dagen in 2013 naar 24 dagen in de eerste helft van 2014. ArdoNed registreerde in totaal 4,6 miljoen verzuimdagen. Het totaal aantal ziektedagen is in vijf jaar tijd maar liefst verachtvoudigd. 10% hiervan, 460.000 verzuimdagen, zouden te maken hebben met stress.

Oorzaken van stress
Nederlandse werknemers hebben dus steeds meer last van stress. Dit heeft volgens ArdoNed verschillende oorzaken. De werkdruk zou steeds verder toenemen, terwijl mensen thuis ook een sociaal leven hebben. Deze combinatie wordt volgens het bedrijf veel werknemers te veel. De hoeveel stress-gerelateerde klachten zou sinds 2012 explosief zijn toegenomen.

Bron: BNR Nieuwsradio

WH

]]>
Thu, 17 Jul 2014 00:00:00 +0200 'Stress kost het Nederlands bedrijfsleven 800 miljoen euro' http://executive-people.nl/item/510516/stress-kost-het-nederlands-bedrijfsleven-miljoen-euro.html&field=Foto1&width=165.jpg
'ICT-uitgaven in de Benelux stijgen met 3,5%' http://executive-people.nl/item/510513/ict-uitgaven-in-de-benelux-stijgen-met.html


De ICT-uitgaven in de Benelux zullen in 2014 uitkomen op ruim 49 miljard euro. Dit is een stijging van 3,5% van opzichte van 2013. Dit verwacht Forrester Research.

De Benelux presteert hiermee goed. De gemiddelde groei van de ICT-uitgaven liggen in Europa op 2,3%. De Benelux laat landen als Duitsland, Italië, Ierland, Spanje, Frankrijk, Zwitserland, Oostenrijk, Griekenland en Portugal ver achter zich.

Software
Vooral aan software wordt veel geld uitgegeven. Het onderzoeksbureau verwacht dat de softwareuitgaven in 2014 met 5% stijgen. Met name sales- en marketingsoftware, mobiele apps, analytische software en big data-gerelateerde software is populair.

Andere segmenten waar Forrester een stijging verwacht te zien is hardware, telecomdiensten en ICT-consultancy. Het onderzoeksbureau verwacht dat deze segmenten allen een groei van 4% doormaken.

WH

]]>
Wed, 16 Jul 2014 00:00:00 +0200 'ICT-uitgaven in de Benelux stijgen met 3,5%' http://executive-people.nl/item/510513/ict-uitgaven-in-de-benelux-stijgen-met.html&field=Foto1&width=165.jpg
Bedrijven laten kansen liggen met live chat op hun website http://executive-people.nl/item/510509/bedrijven-laten-kansen-liggen-met-live-chat-op-hun-website.html


Steeds meer bedrijven bieden klanten de mogelijkheid via live chat contact op te nemen. Opvallend is echter dat 42% van de bedrijven op de live chat offline zijn. Ook bieden veel bedrijven wel live chat aan, maar zijn er in de praktijk geen medewerkers beschikbaar om mee te chatten. ICT-bedrijven presteren met live chat het best van alle Nederlandse bedrijven.

Dit blijkt uit onderzoek van LiveChat Pro, een managed live chat provider. “Het verbaast mij dat er tegenwoordig nog steeds websites zijn die aangeven dat ze wel live chat hebben, maar dat de medewerkers van die bedrijven niet beschikbaar zijn. Het is alsof je als klant een winkel binnenloopt, maar er is niemand om je te helpen. Het lijkt erop dat de bedrijven achter deze websites niet genoeg personeel hebben om de live chat continu te bemannen,“ aldus Anthony Carter, directeur van LiveChat Pro. Van de onderzochte sites bleek bijna driekwart ’s avonds niet via de live chat bereikbaar te zijn. In het weekend is zelfs 88% onbereikbaar.

Reactiesnelheid
Ook de snelheid waarmee bedrijven reageren op live chat is door het bedrijf gemeten. Gemiddeld blijkt een medewerker na 44 seconden beschikbaar te zijn voor live chat. Bij 13 van de 108 onderzochte bedrijven was er na 5 minuten echter nog steeds niemand beschikbaar, ondanks dat de chatsessie wel was begonnen. LiveChat Pro stelt dat de gemiddelde internetter ongeduldig is en hooguit bereid is 30 seconden te wachten. 60% van de onderzochte bedrijven zou niet aan deze richtlijn voldoen.

Een goede bereikbaarheid van internetwinkels, online reisbureaus en andere websites is volgens LiveChat Pro in de 24/7 economie een must. “De meeste mensen winkelen ’s avonds en in het weekend online. Zelfs B2B bedrijven zouden live chat op hun websites continue beschikbaar moeten hebben, omdat steeds meer inkopers en beslissers ook buiten de reguliere werktijden nog achter hun computer aan het werk zijn.”

ICT-bedrijven doen het goed
ICT-bedrijven presteren op dit vlak het best. Gemiddeld reageren medewerkers van ICT-bedrijven binnen 30 seconden op een live chat. 65% van de bedrijven is daarnaast overdag online.

WH

]]>
Tue, 15 Jul 2014 00:00:00 +0200 Bedrijven laten kansen liggen met live chat op hun website http://executive-people.nl/item/510509/bedrijven-laten-kansen-liggen-met-live-chat-op-hun-website.html&field=Foto1&width=165.jpg
Iron Mountain: 'Big data bezorgt IT-professionals veel kopzorgen' http://executive-people.nl/item/510507/iron-mountain-big-data-bezorgt-it-professionals-veel-kopzorgen.html


Big data bezorgt IT-professionals veel extra werk. Maatregelen om de groeiende hoeveelheid informatie te beheren en te beschermen leiden tot een golf aan tijdrovende informatieverzoeken bij de IT-afdeling. De vraag naar toegang tot informatie vanuit de organisatie stijgt jaarlijks gemiddeld met 60 procent.

Dit blijkt uit onderzoek van Iron Mountain. De forse stijging van de vraag naar toegang tot informatie bezorgt IT-professionals veel kopzorgen. Iron Mountain stelt dat de enige oplossing het schiften van informatie en het beter machtigen van medewerkers is. Het bedrijf ziet een aantal oorzaken van het stijgende aantal toegangsverzoeken:

 • De sterke groei van de hoeveelheid informatie, die niet meer op één pc past is de hoofdoorzaak;
 • De behoefte van organisaties om toegang tot informatie in te perken met het oog op bescherming en beveiliging van gegevens, wordt gezien als tweede grootste oorzaak;
 • De groei van een onderneming correleert met de groei in informatietoegangsverzoeken geven de IT-professionals aan: meer medewerkers genereren meer gegevens en meer aanvragen om afgeschermde informatie in te zien.
 • Het onvermijdelijke gegeven dat er menselijke fouten worden gemaakt, zoals het per ongeluk verwijderen van informatie, documenten vergeten op te slaan of verlies of diefstal van persoonlijke apparaten of gedeelde informatie, belast tevens de IT-afdeling en zijn professionals.

Hoeveelheid verzoeken verschilt per sector
In de maakindustrie, dienstensector en gezondheidszorg worden de meeste verzoeken tot informatie ingediend. Als voorbeeld noemt Iron Mountain een middelgrote zorginstelling met meer dan 250 medewerkers. De privacy van patiëntgegevens leidt ertoe dat medewerkers 'alleen lezen'-toegang krijgen tot dossiers. Het inzagetermijn vervalt daarnaast na een bepaalde periode. Dit leidt tot een aanzwellende stroom informatietoegangsverzoeken. Iron Mountain waarschuwt dat informatietoegangsverzoeken echter ook kunnen leiden tot ongewenst dataverlies. Veel informatie gaat verloren bij het overdragen tussen andere projecten en verkoop en afdelingen als ondersteuning.

“Het beschermen van waardevolle informatie betreft ook de toegangs- en opslagprocessen”, aldus Jeroen Strik van Iron Mountain. “De gecombineerde opslag van informatie is de beste aanpak. Eerste bepaal je welke informatie het meest wordt gebruikt en vertrouwelijk is en welke informatie bijna nooit gebruikt wordt. Vervolgens kan structuur aangebracht worden en beleid gemaakt over de opslag-, toegang- en back-upprocessen. Van belang is het om hoogwaardige, veelgebruikte informatie direct beschikbaar te houden, en archiefmateriaal en andere informatie op een efficiënte manier op te slaan. Uit gesprekken blijkt dat deze boodschap begint door te komen. Steeds vaker wordt centraal beheerde opslag toegepast, die wordt ondersteund door on-site en off-site schijven, tape- en cloud back-ups. Het helpt als medewerkers toegang hebben tot de gegevens die ze nodig hebben, zonder dat dit de IT- professionals en middelen zwaar belast, noch de bijhorende informatierisico´s onverantwoord vergroot.”

WH

]]>
Mon, 14 Jul 2014 00:00:00 +0200 Iron Mountain: 'Big data bezorgt IT-professionals veel kopzorgen' http://executive-people.nl/item/510507/iron-mountain-big-data-bezorgt-it-professionals-veel-kopzorgen.html&field=Foto1&width=165.jpg
Nederlandse organisaties hebben 2 jaar nodig om te voldoen aan Europese databeschermingswet http://executive-people.nl/item/510505/nederlandse-organisaties-hebben-jaar-nodig-om-te-voldoen-aan-europese-databeschermingswet.html


Slechts 50 procent van de organisaties in de Benelux geeft aan dat ze niet weten of, of niet denken dat, het realistisch is om zich te conformeren aan de nieuwe Europese wet voor databescherming. Dat blijkt uit onderzoek van Trend Micro, specialist op het gebied van beveiligingssoftware, onder 850 Europese organisaties. De nieuwe EU General Data Protection Regulation is opgesteld om één lijn te trekken in de wetgeving over databescherming. Gemiddeld denken de Benelux-organisaties twee jaar tijd nodig te hebben om te kunnen voldoen aan de gestelde eisen die in de wet beschreven staan.

Meer investeren in IT
Bijna de helft (49 procent) van de Benelux-respondenten ziet het investeren van meer geld in IT als belangrijkste stap die genomen moet worden om te voldoen aan de Europese regulering. Het trainen van medewerkers staat op de tweede plaats (45 procent). Negenentwintig procent van de organisaties in de Benelux denkt er over na een Dataprotection Officer aan te nemen. Een vierde van de organisaties ziet de oplossing in het aannemen van een externe partij om de compliancy door te voeren.

Bestaande IT-systemen grootste obstakel
Meer dan eenderde (34 procent) van de Benelux-organisaties ziet de huidige IT-infrastructuur en -systemen als grootste obstakel om te voldoen aan de Europese databeschermingswetgeving. Gebrek aan efficiënte databeveiliging staat op de tweede plaats (30 procent). Een kwart van de respondenten (25 procent) geeft daarnaast aan dat er überhaupt onvoldoende is geregeld op het gebied van security in de organisatie. Opvallend is daarnaast dat slechts 30 procent van de bedrijven in de Benelux een formeel proces heeft opgesteld om hun klanten te informeren als er data zijn gestolen of privacy in het geding is.

Huidige stand van zaken
Op dit moment heeft bijna de helft van de Benelux-organisaties al ingezet op het vergroten van bewustzijn van het gevaar van cybercrime onder medewerkers (48 procent). De nieuwe EU General Data Protection Regulation is opgesteld om één lijn te trekken in de wetgeving over databescherming. Zo heeft 45 procent van de bedrijven al maatregelen genomen om wachtwoorden te versleutelen en 37 procent heeft de hardware afgesloten van mogelijkheden om externe zaken, zoals USB’s, aan te sluiten. Iets meer dan een kwart van de bedrijven (27 procent) beschikt al over software om verdachte activiteiten op het netwerk te monitoren.

Bewustzijn laag
Uit eerder gepubliceerd onderzoek van Trend Micro blijkt dat slechts vier op de tien bedrijven in de Benelux zich bewust is van de nieuwe Europese datawetgeving. Slechts 20 procent van de organisaties in de Benelux weet precies wat deze wetgeving voor hun organisatie betekent. Meer informatie in deze blog

Tonny Roelofs (foto), county manager Trend Micro Nederland: “Ik snap de twijfel van Nederlandse organisaties om te kunnen voldoen aan de nieuwe geplande databeschermingswetgeving. De boetes zijn namelijk niet mals. Het wordt een enorme uitdaging voor Nederlandse organisaties om niet alleen de juiste maatregelen door te voeren, maar ook aan te kunnen tonen dat er daadwerkelijk de juiste acties zijn ondernomen. In deze bloggeven we 5 stappen die bedrijven nu al kunnen nemen om goed voorbereid te zijn.”

Over het onderzoek
Het onderzoek is uitgevoerd onder 850 Europese organisaties, waaronder 100 Benelux respondenten.

 

]]>
Fri, 11 Jul 2014 00:00:00 +0200 Nederlandse organisaties hebben 2 jaar nodig om te voldoen aan Europese databeschermingswet http://executive-people.nl/item/510505/nederlandse-organisaties-hebben-jaar-nodig-om-te-voldoen-aan-europese-databeschermingswet.html&field=Foto1&width=165.jpg
'Werknemers versturen meer e-mails en werken langer door BYOD' http://executive-people.nl/item/510504/werknemers-versturen-meer-e-mails-en-werken-langer-door-byod.html


Eerder deze week schreven we over een onderzoek van Egnyte waaruit bleek dat ICT-professionals bang zijn door Bring Your Own Device (BYOD) meer te moeten overwerken. Dit blijkt niet onterecht te zijn. Onderzoek van BMC Software wijst namelijk uit dat werknemers van een bedrijf met een BYOD-beleid per dag gemiddeld twee uur extra werken en 20 e-mails extra versturen.

Veel medewerkers starten al met werken voordat hun officiële werkdag begint. Zo begint één op de drie werknemers 's ochtends tussen 6 en 7 uur met het checken van hun e-mail. Ook na werktijd zijn veel medewerkers nog voor hun baas actief. Eén op de vier werknemers geeft aan 's avonds tussen 11 en 12 uur nog even de e-mail te controleren. BMC Software verwacht dat de populariteit van BYOD een dusdanige vlucht gaat nemen dat in 2016 65% van alle mobiele apparaten op de werkvloer worden gebruikt.

Weinig technische ondersteuning
Dat BYOD populair is blijkt ook uit de hoeveelheid bedrijven die inmiddels met BYOD bezig is. 95% van de organisaties staat een vorm van BYOD toe. Opvallend is echter dat 84% van deze bedrijven slechts minimale technische ondersteuning biedt voor BYOD. De kans bestaat dan ook dat bijvoorbeeld de beveiliging van BYOD-apparaten binnen deze groep bedrijven niet juist is geconfigureerd. Dit brengt allerlei risico's met zich mee, aangezien op de apparaten wordt gewerkt met bedrijfsdata. Slechts 36% van de bedrijven biedt volledige ondersteuning voor BYOD.

Op het gebied van beveiliging is er bij veel bedrijven nog werk aan de winkel. 74% geeft zijn medewerkers geen beveiligingstraining te geven op het gebied van BYOD. Dit terwijl werknemers op hun mobiele apparaten met bedrijfsdata werken. 11% scant apparaten daarnaast nooit op malware. 45% van de bedrijven heeft geen BYOD-beleid opgesteld en laat simpelweg alle mobiele apparaten toe op het bedrijfsnetwerk. De gevolgen worden in het onderzoek ook direct duidelijk. 42% van alle bedrijven stelt te maken te hebben gehad met een serieus datalek.

Bron: CIO.com

WH

]]>
Thu, 10 Jul 2014 00:00:00 +0200 'Werknemers versturen meer e-mails en werken langer door BYOD' http://executive-people.nl/item/510504/werknemers-versturen-meer-e-mails-en-werken-langer-door-byod.html&field=Foto1&width=165.jpg
Veel economische criminaliteit bij Nederlandse bedrijven http://executive-people.nl/item/510502/veel-economische-criminaliteit-bij-nederlandse-bedrijven.html


Economische criminaliteit komt veel voor bij Nederlandse bedrijven. 73% van de bedrijven geeft aan in de afgelopen twee jaar met deze vorm van criminaliteit te maken te hebben gehad. Dit blijkt uit PwC's Crime Survey 2014.

Bijna 900 honderd bedrijven hebben aan het onderzoek van PwC meegewerkt. Diefstal van geld, goederen of fraude komt met 65% het meest voor. "Door op grote schaal specifieke werknemers te ondervragen die bezig zijn met het onderwerp “veiligheid” in brede zin binnen hun organisatie, is het ons gelukt een zeer betrouwbaar beeld te schetsen van de aard, omvang en schade van economische criminaliteit bij bedrijven. We hebben het “dark number” (de niet geregistreerde criminaliteit) meer zichtbaar gemaakt", legt André Mikkers, partner bij PwC, uit.

Daders zijn vooral jonge mannen
Vooral jonge mannen die nog niet lang bij een bedrijf werkzaam zijn blijken dader te zijn van economische criminaliteit. 67% van de daders is jonger dan 40. Tweederde heeft een positie onder het middenmanagement in het bedrijf. Opvallend genoeg is dit een heel ander beeld dan voorgaande jaren, waarin de dader doorgaans vijf jaar of langer in dienst was en een positie had in het middenmanagement of hoger.

"In het volgende onderdeel (publicatie verwacht in dit najaar, red.) gaan we specifiek in op cybercrime. Deze vorm van criminaliteit is niet meer weg te denken uit de samenleving. Door de ICT-ontwikkelingen zijn er nieuwe vormen van criminaliteit ontstaan, denk aan hacking, illegaal downloaden en de verspreiding van virussen. Daarnaast bestaat een vorm van gedigitaliseerde criminaliteit die in feite de klassieke misdrijven een online impuls heeft gegeven, zoals bedreigingen, witwassen of oplichting via internet. Gezien al deze ontwikkelingen willen wij ons volgende rapport compleet aan dit onderwerp wijden", legt Mikkers uit.

WH

]]>
Wed, 09 Jul 2014 00:00:00 +0200 Veel economische criminaliteit bij Nederlandse bedrijven http://executive-people.nl/item/510502/veel-economische-criminaliteit-bij-nederlandse-bedrijven.html&field=Foto1&width=165.jpg
Egnyte: 'Bijna de helft van alle medewerkers is bang door BYOD te moeten ... http://executive-people.nl/item/510503/egnyte-bijna-de-helft-van-alle-medewerkers-is-bang-door-byod-te-moeten-overwerken.html


Bring Your Own Device (BYOD) wordt vaak gezien als een ontwikkeling die het voor werknemers aantrekkelijker maakt bij een bedrijf te werken. Dit blijkt echter zeker niet altijd het geval te zijn. 46% van de medewerkers geef namelijk aan bang te zijn door BYOD meer te moeten overwerken.

Dit blijkt uit onderzoek van Egnyte onder IT-managers en IT-professionals. 36,5% van de werknemers die met een laptop of mobiele telefoon werken geeft aan bang te zijn dat zij door BYOD gedwongen worden vaker na werktijd thuis te zullen werken. Deze werknemers zijn bang dat hun vrije tijd hieronder zal leiden.

Redenen om over te werken
Werknemers zien verschillende redenen waardoor zij door BYOD meer zullen overwerken:

 • 42,2% van de respondenten geeft aan dankzij BYOD onderweg naar de werkplek alvast te werken
 • 38,8% van de werknemers denkt door een BYOD-beleid ook tijdens de lunchpauze door te werken
 • 59,3% verwacht door BYOD met een mobiel apparaat van huis te werken
 • 9,6% verwacht door de trend ook tijdens sociale gelegenheden te zullen werken

Daarnaast blijken IT-managers zich zorgen te maken over beveiligingsrisico's die door BYOD bestaan. 72% stelt dat BYOD-beleid de beveiliging van een bedrijf in gevaar kan brengen. Medewerkers lijken zich overigens ook bewust te zijn van dit risico. 86,6% van de IT-professionals tussen de 18 en 25 jaar oud stelt actief aandacht te besteden aan beveiliging op het moment dat zij bedrijfsdata op een mobiel apparaat openen.

Bron: Business IT Edge

]]>
Wed, 09 Jul 2014 00:00:00 +0200 Egnyte: 'Bijna de helft van alle medewerkers is bang door BYOD te moeten overwerken' http://executive-people.nl/item/510503/egnyte-bijna-de-helft-van-alle-medewerkers-is-bang-door-byod-te-moeten-overwerken.html&field=Foto1&width=165.jpg
Vertrouwen in data blijkt cruciaal bij het beslisproces http://executive-people.nl/item/510493/vertrouwen-in-data-blijkt-cruciaal-bij-het-beslisproces.html
Qlik, specialist in user-driven Business Intelligence (BI), toont met recent onderzoek aan dat slechts de helft van de bestuurders wereldwijd (51%) over de noodzakelijke informatie beschikt om hun business-beslissingen voor de aankomende zes maanden met vertrouwen te kunnen nemen. Vertrouwen blijkt cruciaal bij het beslisproces. De helft van de beslissers die vertrouwen heeft in zijn data zegt groei binnen de organisatie te verwachten, terwijl een deel van de respondenten die minder vertrouwen heeft in de data pessimistisch is over het aankomende jaar (22%). Dat blijkt uit onderzoek van Harvard Business Review in opdracht van Qlik. Dit onderzoek is uitgevoerd onder 374 directeuren en managers van bedrijven uit Noord-Amerika, Europa en Azië.

Toegang tot data
Gevraagd naar de belangrijkste struikelblokken bij het beslisproces, geeft 44 procent de schuld aan gebrek aan toegang tot interne data en volgens 36 procent ligt het aan de kwaliteit van de interne data. Bijna de helft van de bestuurders (48%) zegt moeite te hebben om toegang te krijgen tot de juiste klantdata. Ook snelheid is iets waar bestuurders zich druk over maken. Bijna 90 procent geeft aan dat het belang van inzicht in real-time data toeneemt.

Real-time beslissingen
Sabine Palinckx, Country General Manager van Qlik: “Het is schokkend om te zien dat bestuurders grote waarde hechten aan betrouwbare data om beslissingen op te baseren, en hoe weinig ze dit in de praktijk kunnen doen. Betrouwbare data is nodig om te kunnen groeien. In de huidige tijden van big data moet iedereen binnen de organisatie snel en eenvoudig toegang hebben tot de juiste informatie, zodat ze de beste beslissingen kunnen nemen binnen de kortst mogelijke tijd.”

WK
 
 

]]>
Tue, 08 Jul 2014 00:00:00 +0200 Vertrouwen in data blijkt cruciaal bij het beslisproces http://executive-people.nl/item/510493/vertrouwen-in-data-blijkt-cruciaal-bij-het-beslisproces.html&field=Foto1&width=165.jpg
Opnieuw meer vacatures voor ICT-professionals http://executive-people.nl/item/510495/opnieuw-meer-vacatures-voor-ict-professionals.html


De vraag naar ICT-professionals is opnieuw gestegen. Het aantal ICT-vacatures is in de eerste helft van 2014 met 11% gegroeid ten opzichte van hetzelfde kwartaal in 2013. Dit blijkt uit onderzoek van Yacht.

De vraag naar ICT-professionals is in de eerste helft van 2014 verschoven naar kleinere en meer beheersbare ICT-projecten. Dit helpt bedrijven de kosten en opbrengsten van ICT-projecten beter in de hand te houden. “Met name de toenemende vraag naar ICT managers, informatieanalisten en functioneel beheerders wijst in deze richting”, aldus Erik Kolthof competence director Finance & ICT bij Yacht.

Veel vraag naar softwareontwikkelaars
Bedrijven hebben op dit moment de meeste behoefte aan softwareontwikkelaars. Voor deze groei verschenen in de eerste helft van 2014 maar liefst ruim 27.000 vacatures. Dit betekent dat de vraag naar softwareontwikkelaars met 11% is gestegen. Softwareontwikkelaars blijven met kop en schouders de meest gevraagde ICT functionarissen.

Procentueel gezien is de vraag naar security officers het sterkst gestegen met een groei van 93,5%. In absolute aantallen blijft het aantal vacatures voor security officers echter laag met ruim 800 vacatures. De vraag naar technisch beheerders groeit met slechts 7%. Deze vraag komt met name uit de middelgrote organisaties die nog relatief weinig beheerswerkzaamheden hebben uitbesteed.

Minder grote ICT-projecten
Grote ICT-projecten zien we steeds minder vaak voorbij komen. Agile softwareontwikkelings trajecten waarbij SCRUM dominant aanwezig is raken juist steeds meer ingeburgerd. Yacht ziet dan ook een duidelijke trend naar kleinere, beter beheersbare en meer wendbare projecten. Dit vertaalt zich ook naar de vraag naar ICT'ers. De vraag naar ICT-managers is in de eerste helft van 2014 met 23% gestegen.

Informatieanalisten zijn de professionals die een brug kunnen slaan tussen business en ICT. De vraag naar informatieanalisten is met 24% gestegen ten opzichte van de eerste helft van 2013. Ook de vraag naar functioneel beheerders stijgt met bijna 7%. Hier valt op dat de vraag in het tweede kwartaal groeit met ruim 15%. De toenemende behoefte om de geleverde ICT diensten te implementeren voor de gebruikersorganisatie groeit dus mee.

WH

]]>
Tue, 08 Jul 2014 00:00:00 +0200 Opnieuw meer vacatures voor ICT-professionals http://executive-people.nl/item/510495/opnieuw-meer-vacatures-voor-ict-professionals.html&field=Foto1&width=165.jpg
Infoblox: '57% van de bedrijfsnetwerken heeft onvoldoende capaciteit voor IoT' http://executive-people.nl/item/510494/infoblox-van-de-bedrijfsnetwerken-heeft-onvoldoende-capaciteit-voor-iot.html


Bedrijven stellen klaar te zijn voor de komst van Internet of Things (IoT). Dit is opvallend, aangezien tegelijkertijd 57% van de netwerken onvoldoende capaciteit blijkt te hebben om de explosieve toename van de hoeveelheid data die IoT naar verwachting zal veroorzaken op te vangen.

Dit blijkt uit onderzoek van Infoblox onder 400 Britse en Amerikaanse IT-professionals. 90% van alle ondervraagde stelt op dit moment oplossingen te implementeren om de extra druk op het netwerk op te vangen of de implementatie van dit soort oplossingen op de planning te hebben staan. Deze oplossingen zijn hard nodig. Infoblox wijst op een analyse van Gartner, dat voorspelt dat in 2020 26 miljard apparaten met het internet zijn verbonden. Dit is 30 keer meer dan in 2009, toen 900 miljoen apparaten in verbinding stonden met het internet.

'Voldoende resources zijn beschikbaar'
IT-professionals hebben over het algemeen het vertrouwen voldoende resources beschikbaar te hebben om deze explosieve groei op te vangen. 78% stelt voldoende budget beschikbaar te hebben, terwijl 75% stelt over voldoende personeel te beschikken. 89% van de IT-professionals verwacht komend jaar meer budget te krijgen om op IoT te kunnen inspelen. 73% verwacht juist meer personeel tot zijn beschikking te krijgen.

Over het algemeen zijn IT-professionals zich bewust van de extra eisen die IoT aan hun netwerk zal gaan stellen (86%). Bijna de helft van de professionals (46%) verwacht dat de komst van IoT kan worden opgevangen door het bestaande IT-netwerk. 57% van de ondervraagde IT-professionals geeft echter tegelijkertijd aan dat de capaciteit van hun netwerk al volledig in gebruik is. Infoblox verwacht dan ook dat dit tot problemen gaat leiden.

Beveiliging van netwerken is zorgenpunt
63% van de IT-professionals verwacht dat IoT tot problemen gaat leiden met de beveiliging van netwerken. Niet iedereen is hiervan overigens overtuigd. 37% van de IT-professionals stelt dat zorgen over netwerkbeveiliging door IoT een hype is. Infoblox is het hier niet mee eens. "Nu zoveel objecten en IP-adressen worden toegevoegd is het belangrijk dat netwerkteams nauwkeurig bijhouden welke apparaten op welk moment met hun netwerk zijn verbonden. Netwerkteams moeten zich daarnaast bewust zijn van het feit dat al deze objecten en IP-adressen een zwakke schakel kunnen zijn in de IT-infrastructuur van een organisatie", legt Cricket Liu, Chief Infrastructure Officer bij Infoblox, uit.

Infoblox verwacht dat IT-managers moeite zullen hebben volledig op de hoogte te blijven van alle apparaten die met hun netwerk zijn verbodnen. 56% van de ondervraagde IT-professionals deelt deze ørg met het bedrijf. 45% verwacht onvoldoende informatie te krijgen van line-of-business teams om de uitrol van IoT-apparaten goed te kunnen beheren. 74% van de organisaties beschikt over een geïntegreerd IoT implementatie-plan. Een dergelijk plan moet voorkomen dat IoT-apparaten met het netwerk kunnen worden verbonden zonder medeweten van de IT-afdeling.

Voorbereiding
Het bedrijf heeft een aantal stappen uiteengezet waarmee managers zich kunnen voorbereiden op IoT:

 • Zorg dat u vroegtijdig bij IoT betrokken bent, nog voordat wordt besloten tot aanschaf van apparaten over te gaan.
 • Stel een beleid op voor toegang tot het netwerk. Een dergelijk plan kan inefficiënt gebruik van netwerkbronnen voorkomen en de veiligheid van het netwerk waarborgen. 
 • Maak gebruik van toegangscontrole en automatiseringssystemen. Dit soort systemen kunnen zeker stellen dat een netwerkteam door IoT niet wordt overweldigd met taken die handmatig moeten worden uitgevoerd.
 • Overweeg IPv6 te implementeren of bestaande IPv6-implementaties uit te breiden. Dit voorkomt dat het wereldwijde gebrek aan IPv4-adressen de introductie van IoT kan vertragen.


WH

]]>
Sun, 06 Jul 2014 00:00:00 +0200 Infoblox: '57% van de bedrijfsnetwerken heeft onvoldoende capaciteit voor IoT' http://executive-people.nl/item/510494/infoblox-van-de-bedrijfsnetwerken-heeft-onvoldoende-capaciteit-voor-iot.html&field=Foto1&width=165.jpg
Mkb-bedrijven weten vaak niet waar hun clouddata fysiek is opgeslagen http://executive-people.nl/item/510490/mkb-bedrijven-weten-vaak-niet-waar-hun-clouddata-fysiek-is-opgeslagen.html


De cloud legt mkb-bedrijven geen windeireren. 36 van de ondernemers die cloud-oplossingen gebruikt heeft vorig jaar zijn omzet zien stijgen. Van de bedrijven die geen gebruik maken van de cloud zag 22% zijn omzet stijgen. Mkb'ers zijn zich echter vaak niet bewust van de fysieke locatie waar hun data precies is opgeslagen.

Dit blijkt uit de MKB Cloud Barometer van Exact en KPN. Privacy blijft bij de cloud een aandachtspunt, evenals de veiligheid van de cloud. 54% van de respondenten geeft aan niet precies te weten waar privacygevoelige informatie staat. 76% stelt dat zijn data in Nederland is opgeslagen. Onderzoekers stellen echter dat feitelijk nog geen 50% van de data van Nederlandse mkb'ers daadwerkelijk in Nederland staat. Een flink deel van de ondernemers vergist zich hier dan ook in.

Zwaar jaar voor mkb-sector
De mkb-sector heeft volgens het rapport een zwaar jaar achter de rug. 33% van de bedrijven is in 2013 gekrompen, terwijl 28% juist is gegroeid. Voor 2014 is de sector optimistischer. Zo verwacht 48 procent van de respondenten dit jaar groei te realiseren, ten opzichte van 30 procent vorig jaar.

Ondernemers die cloud-oplossingen gebruiken blijken bovenmatig optimistisch te zijn. Van deze groep stelt 55% positief gestemd te zijn over de toekomst en te verwachten in de komende 12 maanden opnieuw te groeien. Dit ten opzichte van 44 procent die geen gebruik maakt van de cloud.

Tevredenheid
Mkb'ers zijn daarnaast steeds meer tevreden over cloud-oplossingen. Het altijd en overal toegang hebben tot data blijft met stip het belangrijkste gerealiseerde voordeel (28 procent), gevolgd door de eenvoud in gebruik voor eindgebruikers (15 procent). Ook zien bedrijven die cloud-oplossingen gebruiken de IT-kosten omlaag gaan.

“Beter gebruik van cloud-oplossingen biedt mkb-bedrijven meer kansen en draagt bij aan de groei van de organisatie. Dat zien we ook terug in dit onderzoek. Ondernemers kunnen dankzij de cloud de modernste technologie in huis halen tegen relatief lagere kosten. Die besparingen kunnen ze weer gebruiken voor innovatie. Dit businessvoordeel heeft ook effect op de toegenomen tevredenheid bij ondernemers in de cloud”, zegt Sebastiaan de Jong, Business Director Cloud Solutions bij Exact.

WH

]]>
Fri, 04 Jul 2014 00:00:00 +0200 Mkb-bedrijven weten vaak niet waar hun clouddata fysiek is opgeslagen http://executive-people.nl/item/510490/mkb-bedrijven-weten-vaak-niet-waar-hun-clouddata-fysiek-is-opgeslagen.html&field=Foto1&width=165.jpg
ICT-bedrijven zijn huiverig voor het aannemen van nieuwe medewerkers http://executive-people.nl/item/510491/ict-bedrijven-zijn-huiverig-voor-het-aannemen-van-nieuwe-medewerkers.html


Nederlanders ICT-bedrijven zijn huiverige voor het aannemen van nieuw personeel. Vooral de stabiliteit van de markt en een fluctuerende behoefte naar arbeid baren ondernemers zorgen.

Dit blijkt uit een onderzoek van PRO Payroll naar de visie van ondernemers in de ICT-branche. In totaal werden 391 MKB-ondernemers door het bedrijf ondervraagd. 54% van de ondernemers geeft aan op dit moment minder snel personeel aan te nemen door onzekerheid over de stabiliteit van de markt. 32% van de ICT-bedrijven stelt hierdoor te vrezen dat de arbeidsbehoefte binnen het bedrijf sterk zal fluctueren.

Onvoldoende flexibiliteit
55% van de bedrijven stelt door het aannemen van nieuw personeel onvoldoende flexibel te zijn in de inzet van personeel. Het verplicht door moeten betalen van salaris tijdens ziekte van de werknemers ziet 34% als grootste risico van nieuw personeel aannemen.

ICT-bedrijven nemen dan ook allerlei maatregelen om deze risico's zoveel mogelijk te beperken. 36% van de bedrijven maakt gebruik van een uitzendconstructie om flexibel personeel in te kunnen schakelen. Van deze groep kiest 28% voor een payrollbedrijf, terwijl 8% in zee gaat met een uitzendbureau.

Voordelen van uitzendconstructie
40% van de ondernemers stelt te kiezen voor een dergelijke constructie om het risico op langdurige ziekte van werknemers af te dekken. 39% ziet het kunnen aanbieden van langere flexibele contracten als grootste voordeel. ICT-ondernemers zien echter ook nadelen aan het werken met uitzendconstructies. Als grootste nadeel wordt het verminderde gevoel van binding met de organisatie bij het personeel genoemd (10%). Van de ondervraagde ondernemers geeft 7% aan dat dit reden is alleen met vaste contracten te werken.

WH

]]>
Fri, 04 Jul 2014 00:00:00 +0200 ICT-bedrijven zijn huiverig voor het aannemen van nieuwe medewerkers http://executive-people.nl/item/510491/ict-bedrijven-zijn-huiverig-voor-het-aannemen-van-nieuwe-medewerkers.html&field=Foto1&width=165.jpg
Best veel ict-incidenten vallen buiten het supportcontract http://executive-people.nl/item/510487/best-veel-ict-incidenten-vallen-buiten-het-supportcontract.html


Uit gegevens van Dimension Data blijkt dat slechts zestien procent van de 91.000 service-incidenten die in 2013 aangemeld werden bij een servicecenter van het bedrijf direct gerelateerd was aan het apparaat zelf. 84 procent van de meldingen was gerelateerd aan issues als menselijke fouten, telecomstoringen of omgevingsfactoren. De meeste IT-incidenten waren het gevolg van een menselijke fout. Bijna een derde van alle incidenten – zes procent configuratiefouten en 26 procent menselijke fouten – is vermijdbaar.

Deze cijfers zorgelijk omdat een groot deel van meldingen buiten de traditionele support van de leverancier valt en dus door de organisatie zelf moet worden opgelost.

Dit blijkt uit het Network Barometer Report 2014, een onderzoek dat Dimension Data sinds 2009 jaarlijks uitvoert. Het is samengesteld vanuit data die is verzameld tijdens 288 technische assessments waarbij 74.000 netwerk-devices werden onderzocht in organisaties van allerlei omvang en in verschillende sectoren in 32 landen. Daarnaast werden gegevens verzameld van 91.000 service-incidenten die zich voordeden in IT-netwerken van klanten die Dimension Data onderhoud en beheert.

Telecom- of WAN-storingen kwamen met 22 procent op de tweede plaats als meest voorkomende oorzaak. Dat ligt in de lijn der verwachting, gezien de complexiteit van het onderhouden en beheren van veel verschillende componenten in geografisch verspreide telecomnetwerken.

De derde meest voorkomende oorzaak van een service-incident waren fysieke omgevingsfactoren, zoals stroomuitval, uitval van de airconditioning, temperatuurproblemen en meer. Deze waren goed voor vijftien procent van alle incidenten.

Op de vierde plek komen apparatuurgerelateerde problemen. Veertien procent van alle incidenten houdt verband met de hardware. Daarnaast houdt twee procent van de incidenten verband met softwarebugs. Opgeteld valt zo zestien procent van de incidenten binnen de supportcontracten van de leverancier.

“Deze nieuwste data laten zien dat deze service-incidenten niet apparatuurgerelateerd zijn en buiten de standaard onderhoudscontracten vallen. Daarom zal de organisatie ze zelf intern moeten oplossen met eigen middelen”, Edwin de Brave, Solutions Director bij Dimension Data. “Vanuit lifecycle-perspectief zou je verwachten dat de uitval van obsoleet apparatuur hoger is dan uitval bij nieuwere of verouderende devices. Obsoleet apparatuur is immers langer in gebruik en onderhoudsopties zijn beperkt. De analyse van dit jaar laat echter zien dat de uitval van obsoleet devices ongeveer één procent lager is dan nieuwe of verouderde apparatuur.”

“We onderzochten de kans op uitval van obsoleet devices in vergelijking met nieuwe of verouderende apparatuur. Wij verwachtten dat obsoleet apparatuur voor langere downtime zou zorgen. Wij waren dan ook verrast dat de data een andere uitkomst laten zien. De gemiddelde reparatietijd voor alle apparatuur is 3,4 uur. Opgedeeld aan de hand van de technologielevenscyclusfases kostte het repareren van een nieuwe device 48 minuten meer dan het gemiddelde. Verouderde devices kostten het minste aan tijd: ongeveer 42 minuten korter dan het gemiddelde. Obsoleet devices kostten met 3,3 uur iets meer tijd voor reparatie dan verouderde apparatuur. Dat is aanmerkelijk minder dan nieuwe devices”, zegt de Brave.

In acht nemend dat de grote meerderheid van de service-incidenten niet gerelateerd is aan netwerkdevices en dat de onderhoudseisen verschillen per levenscyclusfase adviseert de Brave bedrijven te investeren in volwassen operationele systemen en supportprocessen. Dat is de meest effectieve manier om servicelevels te verbeteren. “Kennis van devices en hun levenscyclus, voorzichtig omgaan met obsoleet apparatuur, en inzicht in de potentiële impact van uitval ondersteunt hogere netwerkbeschikbaarheid.”

Klik hier voor een infographic samenvatting over het Network Barometer Report 2014.

Door: Witold Kepinski 

]]>
Thu, 03 Jul 2014 00:00:00 +0200 Best veel ict-incidenten vallen buiten het supportcontract http://executive-people.nl/item/510487/best-veel-ict-incidenten-vallen-buiten-het-supportcontract.html&field=Foto1&width=165.jpg
Bijna helft Nederlandse werknemers werkt met virtuele applicaties en desktops http://executive-people.nl/item/510484/bijna-helft-nederlandse-werknemers-werkt-met-virtuele-applicaties-en-desktops.html
Nederlandse werknemers hebben vaker toegang tot virtuele apps en desktops dan collega's in de ons omringende landen. Dat blijkt uit internationaal onderzoek van Citrix: 43 procent van de Nederlandse werknemers heeft de beschikking over virtuele applicaties en desktops. Dat is relatief veel in vergelijking met Frankrijk (25%), Engeland (33%) en Duitsland (37%).

De populariteit van virtualisatie in Nederland lijkt te zijn ingegeven door de behoefte aan mobiliteit onder werknemers. Op de vraag 'Wat is de belangrijkste reden voor het virtualiseren van apps en desktops?' antwoordt 58 procent 'het medewerkers mogelijk maken om mobiel te werken'. Ook het verlagen van de complexiteit en kosten van desktopbeheer worden in Nederland relatief vaak genoemd als redenen om te kiezen voor een virtualisatie-oplossing.

Nederlandse respondenten hebben hoge verwachtingen van VDI. Een derde van de ondervraagden ziet deze technologie als de nieuwe benchmark voor desktopinfrastructuur en -beheer. In Frankrijk, Duitsland en Engeland wordt VDI relatief vaker gezien als een 'nuttige optie voor desktopinfrastructuur en -beheer'. Slechts 6 procent ziet VDI als een 'modeverschijnsel'.

De grootste barrière voor het implementeren van virtualisatie is volgens het onderzoek de interoperabiliteit van applicaties: dit wordt genoemd door 23 procent. Prestaties, systeemvereisten, compatibiliteit van hardware, hogere kosten, trainingen en vaardigheden en onbetrouwbaarheid worden minder vaak genoemd.

"Nederlandse werkgevers en werknemers hebben de afgelopen jaren in rap tempo mobiel werken omarmd", verklaart Peter van Leest (foto), Country Manager van Citrix Nederland de resultaten. "Dat vereist wel dat medewerkers moeten worden uitgerust met de juiste middelen om overal en altijd vanaf elk device te kunnen werken. De voorsprong van Nederland op dit gebied laat zien dat we voorop lopen in deze nieuwe, flexibele manier van werken."

Het onderzoek werd uitgevoerd onder 682 respondenten, in de volgende functiegroepen:
IT-beheerders (50%)
IT-managers (24%)
Zakelijke gebruikers (18%)
Business-managers (6%)
C-level managers (1%)

 

]]>
Tue, 01 Jul 2014 00:00:00 +0200 Bijna helft Nederlandse werknemers werkt met virtuele applicaties en desktops http://executive-people.nl/item/510484/bijna-helft-nederlandse-werknemers-werkt-met-virtuele-applicaties-en-desktops.html&field=Foto1&width=165.jpg
Onderzoek: 'ICT-professionals tonen opvallend hoge reisbereidheid' http://executive-people.nl/item/510485/onderzoek-ict-professionals-tonen-opvallend-hoge-reisbereidheid.html


Hogeropgeleiden in Nederland zijn bereid langer te moeten reizen voor een baan. Momenteel reist 42% van deze groep langer dan een half uur. In 2013 gaf 38% aan hiertoe bereid te zijn, terwijl in 2011 32% langer dan een half uur wilde reizen. ICT-professionals zijn een uitzondering en zijn opvallend vaak bereid langere reistijden naar werk te accepteren.

Dit blijkt uit de Beroepen en Arbeidsmarkt Survey (BAS) van Yacht. De organisatie stelt dat hogeropgeleiden bereid zijn langer te reizen door het economisch klimaat. Professionals zouden steeds vaker banen moeten accepteren die verder van de woonplek afliggen. Eén op de tien hoger opgeleiden (10%) reist momenteel zelfs langer dan een uur.

Reisbereidheid is stabiel
De reisbereidheid van de hogeropgeleiden is stabiel: 35% is bereid langer te reizen dan ze nu doen, vorig jaar was dit 34%. Twee jaar geleden was dit nog 39%. Dit blijkt uit de Beroepen en Arbeidsmarkt Survey (BAS) van Yacht. Wel is de afstand dat hogeropgeleiden bereid zijn te reizen toegenomen.

ICT-professionals blijken opvallend reisbereid te zijn. "Opvallend is dat ICT’ers het meest reisbereid zijn. Van hen is 61% bereid langer dan een half uur te reizen. Hogeropgeleiden werkzaam binnen communicatie/media en de detailhandel zijn het minst bereid te reizen (39% langer dan 30 minuten)", legt Dick Koopman, directeur bij Yacht, uit.

Zeeuwen reizen opvallend weinig
"Wat verder opvalt is dat men in Zeeland, net als vorig jaar niet tot bewegen is te krijgen. Niet alleen hebben zij doorgaans een lage reistijd. 72% is binnen 30 minuten op het werk, landelijk is dit 60%. Maar zij zijn ook niet bereid veel te reizen. Is in Nederland 50% bereid langer dan 30 minuten te reizen, in Zeeland is dat niet meer dan 43%. De nuchtere Zeeuw ontpopt zich tot een wat eigenwijze stugge Zeeuw. In mijn ogen moet en ze daar echt in beweging komen om de carrièrekansen te grijpen.”

WH

]]>
Tue, 01 Jul 2014 00:00:00 +0200 Onderzoek: 'ICT-professionals tonen opvallend hoge reisbereidheid' http://executive-people.nl/item/510485/onderzoek-ict-professionals-tonen-opvallend-hoge-reisbereidheid.html&field=Foto1&width=165.jpg
Gartner: 'Wereldwijde IT-uitgaven stijgen dit jaar met 2,1%' http://executive-people.nl/item/510482/gartner-wereldwijde-it-uitgaven-stijgen-dit-jaar-met.html


De wereldwijde IT-uitgaven in 2014 komen uit op 3,7 biljoen dollar. Dit is 2,1% meer dan dan een jaar eerder. De groei is echter minder hoog dan verwacht. Gartner verwachte eerder nog dat de IT-uitgaven wereldwijd met 3,2% zouden stijgen. Gartner schrijft de lagere groei vooral toe aan aan lagere groeiverwachtingen voor de segmenten apparaten, datacentersystemen en in zekere mate ook IT-diensten.

"Toegenomen concurrentie, een gebrek aan productdifferentiatie en de toegenomen beschikbaarheid van levensvatbare alternatieven heeft de prijzen onder druk gezet. Dit heeft een verzachtend effect gehad op de verwachte IT-uitgaven voor de korte termijn", legt Richard Gordon, managing vice president van Gartner. "In 2015 tot en met 2018 kunnen we echter een herstel van de 'normale' uitgavenpatronen verwachten aangezien de prijs en aankoopstijlen een balans vinden. IT bereikt zijn derde fase van ontwikkeling, waarbij de focus verschuift van technologie en processen naar nieuwe business modellen die mogelijk zijn geworden dankzij digitalisering".

Segmenten
Gartner heeft ook gekeken naar verschillende segmenten in de IT-sector. Vooral het segment voor enterprise software groeit met 6,9% hard. Gartner verwacht dat wereldwijd 321 miljard dollar wordt uitgegeven aan enterprise software. Dit segment groeit naar verwachting in 2015 met nog eens 7,3% tot 344 miljard dollar. Ook de markt voor IT-diensten doet het goed. Gartner verwacht dat bedrijven dit jaar 967 miljard dollar uitgeven aan IT-diensten, 3,8% meer dan in 2013. Ook deze trend zet zich naar verwachting volgend jaar door. De markt voor IT-diensten groeit in 2015 naar verwachting met 4,1% tot 1,007 biljoen dollar.

De uitgaven aan apparaten groeien dit jaar met 1,2% tot 685 miljard dollar. Gartner verwacht dat dit segment volgend jaar met 5,8% een flinke groei gaat doormaken. Het onderzoeksbureau verwacht dat in 2015 725 miljard dollar wordt uitgegeven aan apparaten. Datacenterdiensten zijn in 2014 goed voor een groei van 0,4% naar 140 miljard dollar. De uitgaven in dit segment nemen in 2015 naar verwachting met 2,9% toe tot 144 miljard dollar.

Telecomdiensten blijft grootste segment
De markt voor telecomdiensten is veruit het grootst. De uitgaven in dit segment groeien dit jaar naar verwachting met 0,7% tot 1,635 biljoen dollar. Deze groei zet ook volgend jaar door. Gartner verwacht dat de uitgaven aan telecomdiensten in 2015 met 2% stijgen tot 1.668 miljard dollar.

WH
 

]]>
Mon, 30 Jun 2014 00:00:00 +0200 Gartner: 'Wereldwijde IT-uitgaven stijgen dit jaar met 2,1%' http://executive-people.nl/item/510482/gartner-wereldwijde-it-uitgaven-stijgen-dit-jaar-met.html&field=Foto1&width=165.jpg