Nieuws Nieuws http://executive-people.nl http://executive-people.nl/item/290/onderzoek.html Sun, 29 Mar 2015 15:28:47 +0100 FeedCreator 1.7.2-ppt (info@mypapit.net) Nederlandse overheid diende minder informatieverzoeken in bij Microsoft dan in 2013 http://executive-people.nl/item/526326/nederlandse-overheid-diende-minder-informatieverzoeken-in-bij-microsoft-dan-in.html De Nederlandse overheid heeft in de tweede helft van 2014 meer informatieverzoeken ingediend bij Microsoft. In bijna 85% van de gevallen werd door Microsoft informatie verstrekt. Als we kijken naar heel 2014 is het aantal informatieverzoeken juist licht gedaald ten opzichte van een jaar eerder.

Dit blijkt uit het transparantierapport dat Microsoft heeft vrijgegeven. Het Amerikaanse IT-bedrijf maakt ieder half jaar inzichtelijk hoeveel informatieverzoeken het bedrijf uit landen heeft ontvangen en hoe hierop is gereageerd.

381 informatieverzoeken
In de tweede helft van 2014 werden door de Nederlandse overheid in totaal 381 informatieverzoeken ingediend bij Microsoft. Deze verzoeken hadden betrekking op 478 verschillende gebruikers. In 81,4% van de gevallen werd op basis van deze verzoeken informatie verstrekt door Microsoft. In 17,3% had het verzoek betrekking op informatie die niet beschikbaar was, terwijl Microsoft het verzoek in 1,3% van gevallen heeft geweigerd.

Het aantal informatieverzoeken is licht gestegen ten opzichte van de eerste helft van 2014, toen de overheid nog 353 informatieverzoeken indiende die betrekking hadden op 470 gebruikers. Microsoft verstrekte in de eerste helft van 2014 in 84,14% van de vallen informatie aan de Nederlandse overheid. In 14,73% van de gevallen kon de aangevraagde informatie niet worden teruggevonden, terwijl in 1,13% het verzoek werd afgeweken.

Minder informatieverzoeken dan in 2013
Het totaal aantal informatieverzoeken komt hiermee uit op 734, die betrekking hadden op 948 verschillende accounts. Dit is fors minder dan in 2013, toen de Nederlandse overheid bij Microsoft nog informatie opvroeg over 2.265 accounts.

]]>
Sat, 28 Mar 2015 14:43:21 +0100 Nederlandse overheid diende minder informatieverzoeken in bij Microsoft dan in 2013 http://executive-people.nl/item/526326/nederlandse-overheid-diende-minder-informatieverzoeken-in-bij-microsoft-dan-in.html&field=Foto1&rType=crop&height=165&width=165.jpg
Gemiddelde uurloon van ICT’er is licht gedaald http://executive-people.nl/item/526214/gemiddelde-uurloon-van-icta-er-is-licht-gedaald.html Het gemiddelde uurloon van een ICT’er is afgelopen jaar met 2,6% gedaald. Een ICT’ers verdiende gemiddeld 14,70 euro per uur in 2014, tegenover 15,10 euro per uur een jaar eerder. Hiermee verdienen ICT’ers wel meer dan het gemiddeld in Nederland.

Dit blijkt uit de Loonwijzer/Monsterboard Wage Index, het rapport geeft inzicht in de loonontwikkeling en arbeidsmarkt in Nederland. Als we naar de complete arbeidsmarkt kijken zijn in 2014 de lonen gestabiliseerd. De lonen daalden licht met 1,4 procent ten opzichte van 2013. Het gemiddelde bruto uurloon nam van 14,60 euro in 2013 af naar 14,40 euro in 2014.

Het gemiddelde bruto uurloon is in Nederland het hoogst in het onderwijs (€ 16,50) en de productiesector (€ 15,70). In de horeca & het toerisme wordt met een gemiddeld uurloon van € 10,70 het minst verdiend. Ondanks dat het loon in deze sector laag is, is het aantal medewerkers met een minimumloon gezakt van 22 naar 18 procent.

]]>
Fri, 27 Mar 2015 15:33:05 +0100 Gemiddelde uurloon van ICT’er is licht gedaald http://executive-people.nl/item/526214/gemiddelde-uurloon-van-icta-er-is-licht-gedaald.html&field=Foto1&rType=crop&height=165&width=165.jpg
Best Workplaces van Nederland 2015 kent veel ICT-bedrijven http://executive-people.nl/item/526302/best-workplaces-van-nederland-kent-veel-ict-bedrijven.html In het lijstje van Best Workplaces 2015 staan veel IT-bedrijven zoals RES Software, Comparex, SAS, EMC, NetApp en Incentro.

Organisaties die op de lijst van Best Workplaces staan voldoen aan bepaalde criteria en laten bijzonder beleid zien dat ervoor zorgt dat er vertrouwen is in het management, medewerkers trots zijn op wat ze doen en plezier hebben met hun collega’s. De plaats op de lijst wordt bepaald door de score op het medewerkersperceptieonderzoek (twee derde) en door de evaluatie van het werkgeversbeleid (één derde).

Lees de lijst hier.

]]>
Fri, 27 Mar 2015 10:47:52 +0100 Best Workplaces van Nederland 2015 kent veel ICT-bedrijven http://executive-people.nl/item/526302/best-workplaces-van-nederland-kent-veel-ict-bedrijven.html&field=Foto1&rType=crop&height=165&width=165.jpg
Nederland in Europese top 3 van landen met snelste internetverbindingen http://executive-people.nl/item/526264/nederland-in-europese-top-van-landen-met-snelste-internetverbindingen.html Nederland staat op de derde plaats als het gaat om de gemiddelde snelheid van internetverbindingen in Europa. Hiermee valt Nederland officieel in de ‘high broadband’-groep waarin landen zitten die een gemiddelde snelheid realiseren van minimaal 10 Mbps.

Dit blijkt uit het State of the Internet rapport van Akamai Technologies. De gemiddelde verbindingssnelheid in Nederland lag in het laatste kwartaal van vorig jaar op 14,2 Mbps. Alleen Zweden (14,6 Mbps) en Zwitsers (14,5 Mbps) hebben gemiddeld beschikking over een sneller internetverbinding dan Nederlanders.

Wereldwijde gemiddelde verbindingssnelheid
Voor het derde opeenvolgende kwartaal is de wereldwijde gemiddelde verbindingssnelheid boven de breedbandgrens van 4 Mbps gebleven, de snelheid is vergeleken met een kwartaal eerder toegenomen met 0,7% tot 4.5 Mbps

Akamai heeft ook gekeken naar aanvalsverkeer, dataverkeer gegeneerd door cyberaanvallen. Akamai maakt gebruik van slimme technologien en sensoren die het verkeer over het Akamai-netwerk in de gaten houden en zich specifiek richten op connectieverzoeken die potentieel geclassificeerd kunnen worden als aanvalsverkeer. Op basis van de data die zo verzameld wordt heeft Akamai inzicht in de landen waar dit verkeer vandaan komt en in de doelwitten van aanvallen, zowel op land-niveau als op netwerkniveau.

Afzendadres kan worden vervalst
Het technologiebedrijf merkt wel op dat in het onderzoek wordt gekeken naar de herkomst van het IP-adres waar aanvalsverkeer van afkomstig is. Criminelen zijn in veel gevallen echter in staat om hun afzendadres te vervalsen. De cybercriminelen hoeven dus per definitie niet woonachtig of actief te zijn in de genoemde landen.

In het vierde kwartaal van 2014 zag Akamai aanvalsverkeer komen vanuit 199 verschillende landen. China steekt hiermee met 41% van het verkeer met kop en schouders uit boven alle andere landen wereldwijd. Nummer twee is de Verenigde Staten met ‘slechts’ 13% van het aanvalsverkeer

1,2% van het verkeer komt uit Nederland
Nederland is goed voor 1,2% van het aanvalsverkeer dat door Akamai is gemeten in het vierde kwartaal van 2014. Het aanvalsverkeer vanuit Europa is sinds een kwartaal eerder gestegen met 11% naar 19% van het totaal. Het merendeel van het aanvalsverkeer komt nog steeds uit Azië (59%).

]]>
Fri, 27 Mar 2015 10:05:46 +0100 Nederland in Europese top 3 van landen met snelste internetverbindingen http://executive-people.nl/item/526264/nederland-in-europese-top-van-landen-met-snelste-internetverbindingen.html&field=Foto1&rType=crop&height=165&width=165.jpg
CIO’s besteden 5 tot 15% van het IT-budget aan schaduw-IT http://executive-people.nl/item/526231/cioa-s-besteden-tot-van-het-it-budget-aan-schaduw-it.html 60 procent van de CIO’s is van mening dat het steeds gebruikelijker wordt om te investeren in schaduw-IT. Dit is alle IT die buiten de IT-afdeling valt en niet officieel is goedgekeurd. In 2014 liepen deze uitgaven op tot naar schatting 13 miljoen euro als onderdeel van het totale IT-budget van bedrijven*. Dit wordt bevestigd door 51 procent van de beslissingsbevoegden van bedrijven, die erkennen dat tussen 5 en 15 procent van het budget - in totaal ruim 8,6 miljoen euro - wordt besteed aan schaduw-IT. Naar verwachting nemen deze uitgaven in 2015 met ruim 20 procent toe. Dat blijkt uit een onderzoek van Canopy, de Atos cloud.

Schaduw-IT is in opkomst door de introductie van cloud computing. Dankzij de cloud kunnen gebruikers met één muisklik alle denkbare diensten via het web afnemen. Schaduw-IT kan een belangrijke bijdrage leveren aan innovatie en aan de basis staan van IT-oplossingen die in een later stadium wel worden goedgekeurd. IT-managers staan hierbij voor de uitdaging om te kijken of deze hard- en software aan alle veiligheidseisen voldoen. Beslissingsbevoegden geven aan dat de belangrijkste drijfveer voor deze investeringen bestaat uit back-upbehoeften. Zo heeft 44 procent in 2014 hierin geïnvesteerd. File sharing-software (36 procent) en data-archivering (33 procent) zijn ook een belangrijke reden om te investeren in schaduw-IT. Uit het onderzoek blijkt dat front-end gerelateerde IT-functies, die door projecten op het terrein van digitale transformatie vaak een hoge omzet genereren - zoals mobility en social tools (28procent) en statistieken (27 procent) - in 2014 minder vaak leiden tot vergelijkbare investeringen. Slechts 17 procent van de CIO’s stelt dat het leveren van functionaliteiten voor een betere en snellere digitale ervaring ten opzichte van de concurrentie een reden is om de IT-afdeling te omzeilen.

Backoffice rules

“Het is verrassend dat schaduw IT-uitgaven worden besteed aan backoffice-functies. Dit zijn afdelingen die in de meeste ondernemingen gecentraliseerd en zorgvuldig beheerd worden door de IT-afdeling”, aldus Philippe Llorens (foto), CEO van Canopy. “Dit toont aan dat op de meeste IT-afdelingen nog steeds een betere verslaglegging nodig is. Aangezien bedrijven digitalisering omarmen, is het cruciaal dat de IT-afdeling niet alleen de IT-infrastructuur en -diensten levert voor het ondersteunen van digitale transformaties. Zij moet ook het governance-model leveren voor een maximale kostenefficiëntie, een goed risicobeheer en het leveren van veilige IT-diensten.”

De grootste gebruikers van schaduw-IT zijn volgens CIO’s bedrijven uit de Verenigde Staten. Hieraan is in 2014 ruim 26 miljoen per bedrijf uitgegeven als onderdeel van hun totale IT-budget. Dat is ruim het dubbele van de uitgaven van bedrijven in het Verenigd Koninkrijk (11 miljoen euro) en Frankrijk (10 miljoen euro). Duitse bedrijven geven ruim vier keer minder uit aan schaduw-IT dan Amerikaanse ondernemingen. Hieruit blijkt dat internationale bedrijven voor de uitdaging staan de verschillende houdingen van werknemers ten opzichte van schaduw IT-uitgaven te managen.

Schaduw-IT trends in 2015

Met het oog op toekomstige groei voorspelt 37 procent van de CIO’s, CFO’s en beleidsmakers in bedrijven waar al in schaduw-IT wordt geïnvesteerd dat een betere mobiliteit grote invloed heeft op toekomstige investeringen. Dit percentage is hoger dan gemiddeld in de retail (44 procent), IT en telecom (42 procent) en de financiële dienstverlening (39 procent). Canopy vindt het zorgwekkend dat 37 procent van de respondenten aangeeft dat investeringen in schaduw-IT vooral worden veroorzaakt doordat IT-afdelingen niet meewerken aan korte pilots. 34 procent denkt dat dit komt doordat zij niet in staat zijn producten tijdig voor de lancering te hosten. Ruim 6 op de 10 managers van nutsbedrijven noemen trage IT-afdelingen als een belangrijkste reden. 34 procent noemt een betere dienstverlening aan klanten door de ontwikkelen van nieuwe toepassingen als belangrijkste motivatie. Dit geldt vooral voor de retailsector, waar 43 procent deze mening deelt.

“Naarmate bedrijven gewend raken aan het opereren met digitale snelheid, waarbij IT wordt ingezet voor een betere klantervaring en het vergroten van de omzet, moet de IT-afdeling hiervoor zijn toegerust, zowel op technologisch gebied als op terrein van verslaglegging. Korte-termijnprojecten moeten worden ondersteund en de ontwikkeling van cloud-native applicaties versneld, zodat de service beter wordt en de klant meer gaat uitgeven”, aldus Llorens.

*Over het onderzoek
Het onderzoek stond onder leiding van Vanson Bourne en is in september 2014 verricht in vijf kernmarkten. In het onderzoek komen 75 CIO’s, 75 CFO’s en 50 BDM’s uit het Verenigd Koninkrijk, Duitsland, Frankrijk en de Verenigde Staten aan het woord. In Nederland waren dit 50 CIO’s, 50 CFO’s en 50 BDM’s. 59 procent is werkzaam voor beursgenoteerde bedrijven, van wie 21 procent aan de FTSE, 34 procent aan de NASDAQ, 33 procent aan de NYSE en 44 procent aan EURONEXT. 71 procent is werkzaam in relatief kleine organisaties (met 1000+ werknemers) en 17 procent voor ondernemingen met ruim 10.000 werknemers. De gemiddelde jaarlijkse omzet bedraagt 1,49 miljard euro. Bedrijven met meer dan 10.000 werknemers realiseren een gemiddelde jaaromzet van 4,06 miljard euro. De respondenten zijn werkzaam in de financiële dienstverlening (inclusief verzekeringen), IT en telecom, productiebedrijven, de zakelijke dienstverlening, retail, media, vrije tijd en amusement, transport en reizen, nutsbedrijven (inclusief olie en gas), de logistieke sector en consumentendiensten.

WK

]]>
Fri, 27 Mar 2015 08:22:34 +0100 CIO’s besteden 5 tot 15% van het IT-budget aan schaduw-IT http://executive-people.nl/item/526231/cioa-s-besteden-tot-van-het-it-budget-aan-schaduw-it.html&field=Foto1&rType=crop&height=165&width=165.jpg
Eén op de vijf werknemers kijkt porno op BYOD-apparaten http://executive-people.nl/item/526211/ea-copy-n-op-de-vijf-werknemers-kijkt-porno-op-byod-apparaten.html Eén of de vijf werknemers wel eens porno heeft gekeken op een apparaat dat ook op de werkvloer wordt gebruikt. Dit klinkt wellicht vooral als ongepast, maar kan ook beveiligingsrisico’s opleveren. Via de sites wordt relatief veel malware verspreidt, wat het risico op malware-infecties dus vergroot.

Dit blijkt uit onderzoek van Elitetele.com onder 2.000 Britse werknemers. Het aantal persoonlijke apparaten op de werkvloer neemt door de Bring Your Own Device (BYOD)-trend snel toe. 21% van de ondervraagde geeft toe wel eens porno te hebben bekeken op een persoonlijk apparaat dat zij ook voor zakelijke doeleinden gebruiken. Van de groep die wel eens porno op een apparaat heeft gebruikt dat op de bedrijfsvloer wordt gebruikt geeft een kwart aan zich niet bewust te zijn dat hun apparaat hierdoor besmet kan worden met malware of virussen die bedrijfsdata in gevaar kan brengen.

Het probleem wordt vergroot door schaamte. 24% van de ondervraagde vrouwen en 21% van de ondervraagde mannen geeft toe een besmetting door het bezoeken van een pornowebsite niet te durven melden bij hun werkgever. 7% geeft aan dit na een week waarschijnlijk alsnog te zullen doen, terwijl 2% hier zelfs een maand over denkt te doen. Indien een bedrijf zijn beveiliging niet op orde heeft kan deze schaamte ertoe leiden dat malware langere tijd zijn werk kan blijven doen.

]]>
Thu, 26 Mar 2015 16:10:10 +0100 Eén op de vijf werknemers kijkt porno op BYOD-apparaten http://executive-people.nl/item/526211/ea-copy-n-op-de-vijf-werknemers-kijkt-porno-op-byod-apparaten.html&field=Foto1&rType=crop&height=165&width=165.jpg
Slecht gesteld met IT-beveiliging in olie- en gasindustrie http://executive-people.nl/item/526209/slecht-gesteld-met-it-beveiliging-in-olie-en-gasindustrie.html Bedrijven in de olie- en gasindustrie zijn zich bewust dat zij beveiligingsmaatregelen moeten nemen tegen cyberdreigingen. De organisaties nemen echter onvoldoende concrete stappen om deze maatregelen daadwerkelijk in te stellen.

Dit blijkt het wereldwijde onderzoek ‘Is Your Company’s Cyber Security Actually Good Enough?’, dat Fox- IT heeft laten uitvoeren door informatieportal Oil & Gas IQ onder bedrijven in de olie- en gasindustrie. Negen op de tien bedrijven noemt het van vitaal belang om binnen enkele uren te reageren op een security-incident. Slechts vier op de tien bedrijven beschikt echter over een effectief Incident Response-systeem dat bij een beveiligingsincident direct in actie komt.

Hacktivisme
Een van de belangrijkste zorgen van bedrijven in de olie- en gasindustrie is ‘hacktivisme’, wat Fox-IT omschrijft als ‘internetaanvallen op organisaties’. Ook Advanced Persistent Threats (ATPs), malware die langere tijd ongemerkt actief kan zijn op een netwerk, is een ernstig risico. De meerderheid van de onderzochte bedrijven blijkt echter nog niet voldoende stappen te hebben genomen om zich daadwerkelijk tegen deze dreigingen te beschermen.

Het onderzoek kijkt ook naar het vertrouwen dat bedrijven hebben in hun huidige verdedigingsmaatregelen om dergelijke aanvallen te kunnen detecteren en afslaan. Dit vertrouwen blijkt relatief laag te zijn. 37% geeft aan hier ‘geen vertrouwen’ in te hebben, terwijl 45% aangeeft ‘enig vertrouwen’ te hebben in de huidige maatregelen. Slechts 11% van de ondervraagde organisaties vertrouwt er volledig op dat hacks snel en effectief worden gedetecteerd en aangepakt.

Hoge herstelkosten
49% van de bedrijven in de olie- en gasindustrie schat dat de herstelkosten voor een cyberaanval tussen 500.000 en 1 miljoen euro liggen. Het ontbreken van voldoende beveiligingsmaatregelen is dan ook opvallend. 23% van de bedrijven geeft aan het netwerk niet actief te monitoren op verdachte activiteiten, terwijl 19% geen scheiding heeft aangebracht tussen het IT-netwerk en het ‘operational technology’-netwerk. Fox-IT stelt dat dit essentiële maatregelen zijn tegen cyberdreigingen en noemt de bevindingen dan ook zorgwekkend.

“De resultaten van dit onderzoek zijn reden tot zorg. Je vraagt je af of de betrokkenen in de olie- en gasindustrie zich wel bewust zijn van de urgentie van de situatie. Het is cruciaal dat zij hun industriële netwerken zo snel mogelijk goed beveiligen. Anders kan een desastreuze aanval realiteit worden. Als we kijken naar de afgelopen vijf jaar, zien we dat kritieke infrastructuren wel degelijk het doelwit zijn van hackers en kwaadwillende natiestaten. Zij proberen deze essentiële infrastructuren te verstoren voor financieel gewin, of voor sabotage en nog erger”, zegt Ronald Prins, directeur en medeoprichter van Fox-IT. “We zien dagelijks nieuwe cybersecurity-incidenten, hieruit blijkt hoe belangrijk het is om goed voorbereid te zijn. Eerste stap is een goed systeem om het netwerk te monitoren en een absolute scheiding aan te brengen tussen het IT-netwerk en het industriële netwerk. Bijvoorbeeld met een systeem dat data maar in één richting doorlaat, een zogeheten ‘datadiode’: wel van het industriële netwerk naar het IT netwerk, maar niet andersom. Vervolgens moet er een goed responsplan zijn en een team dat direct in actie kan komen als zich een incident voordoet.”

]]>
Thu, 26 Mar 2015 13:03:42 +0100 Slecht gesteld met IT-beveiliging in olie- en gasindustrie http://executive-people.nl/item/526209/slecht-gesteld-met-it-beveiliging-in-olie-en-gasindustrie.html&field=Foto1&rType=crop&height=165&width=165.jpg
Aantal managers in Nederland met 30.000 afgenomen in één jaar tijd http://executive-people.nl/item/526204/aantal-managers-in-nederland-met-afgenomen-in-a-copy-a-copy-n-jaar-tijd.html Het aantal werkende managers in Nederland is in één jaar tijd met 30.000 afgenomen. Managers steken hiermee boven andere beroepsgroepen uit.

Dit blijkt uit een analyse van het ING Economisch Bureau op basis van nieuwe statistieken van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). ING spreekt ondanks de voor managers tegenvallende cijfers van een herstellende arbeidsmarkt. De werkzame beroepsbevolking is sinds het dieptepunt met zo’n 100.000 mensen gegroeid.

Kansen op arbeidsmarkt variëren
ING meldt dat er voor de ene beroepsgroep op dit moment volop kansen zijn, terwijl voor andere beroepsgroepen juist zeer weinig werk te vinden is. Het aantal werkende ingenieurs en softwareontwikkelaars is afgelopen jaar bijvoorbeeld fors toegenomen. Ook het aantal operators en organisatieadviseurs is gestegen.

Als we naar beroepsgroepen kijken die het juist moeilijk hebben springen vooral managers eruit. Het aantal werkende managers is in 2014 met 30.000 sterk teruggelopen.

]]>
Thu, 26 Mar 2015 10:21:20 +0100 Aantal managers in Nederland met 30.000 afgenomen in één jaar tijd http://executive-people.nl/item/526204/aantal-managers-in-nederland-met-afgenomen-in-a-copy-a-copy-n-jaar-tijd.html&field=Foto1&rType=crop&height=165&width=165.jpg
‘Wearables op de werkvloer brengen risico’s met zich mee’ http://executive-people.nl/item/526129/a-wearables-op-de-werkvloer-brengen-risicoa-s-met-zich-meea.html Binnen 76% van de Europese organisaties nemen werknemers wearables mee naar de werkvloer. 79% verwacht dat dit percentage in 2015 alleen maar verder toeneemt. 95% erkent de beveiligingsrisico’s die wearables met zich meebrengen. 90% noemt het noodzakelijk het beveiligingsbeleid aan te passen door de komst van wearables.

Dit blijkt uit onderzoek dat Vanson Bourne in opdracht van Trend Micro onder 800 senior IT-beslissers uit Europa heeft gehouden. Bedrijven zien allerlei risico’s kleven aan de komst van wearables. 44% van de organisaties verwacht zelfs dat de risico’s van wearables groter zijn dan die van smartphones.

Gebruik van wearables wordt niet vaak ontmoedigd
De zorgen blijken echter geen reden wearables op de werkvloer te verbieden. Slechts 23% ontmoedigt het gebruik van draagbare apparatuur op werk. Opvallend genoeg ligt dit percentage in de Benelux met 42% fors hoger. 63% van de organisaties wereldwijd geeft personeel toestemming op privé-apparaten met bedrijfsdata te werken, terwijl dit percentage in de Benelux op 43% ligt. Hiermee scoort de Benelux lager dan alle andere Europese landen.

Opvallend is dat er relatief weinig aandacht is voor security. Zo stelt slechts 60% van de bedrijven werknemers verplicht apparaten die op de werkvloer worden gebruikt te beveiligen met een wachtwoord of pincode. Daarnaast geven bedrijven in de Benelux gemiddeld zo’n 2.750 euro per maand uit aan data-encryptie. Ter vergelijking: bedrijven in het Verenigd Koninkrijk gaan op dit gebied aan kop met een gemiddelde investering van 12.817 euro per maand.

]]>
Wed, 25 Mar 2015 13:11:02 +0100 ‘Wearables op de werkvloer brengen risico’s met zich mee’ http://executive-people.nl/item/526129/a-wearables-op-de-werkvloer-brengen-risicoa-s-met-zich-meea.html&field=Foto1&rType=crop&height=165&width=165.jpg
Verrassende resultaten en open deuren uit ERP onderzoek http://executive-people.nl/item/526091/verrassende-resultaten-en-open-deuren-uit-erp-onderzoek.html IT Selector heeft een enquête uitgezet met als doel antwoord te krijgen op de vraag welke ERP software het best wordt gewaardeerd. In deze “Waardering ERP software” enquête worden diverse vragen gesteld over de selectie en keuze van ERP software en wat van belang is bij deze keuze. De resultaten zijn geanalyseerd, met als resultaat deze whitepaper. Hierin worden zowel verrassende resultaten beschreven als open deuren bevestigd.

In de whitepaper wordt onder andere ingegaan op de volgende zaken: Wat is het meest belangrijk bij de selectie van ERP software? Hoe reëel zijn vooraf gestelde budgettering en doorlooptijd? Wat is het belang van (requirements- en proces) inventarisatie?

Link van de whitepaper: http://www.itselector.nl/whitepapers/waardering-erp-software-2015/

]]>
Wed, 25 Mar 2015 07:59:18 +0100 Verrassende resultaten en open deuren uit ERP onderzoek http://executive-people.nl/item/526091/verrassende-resultaten-en-open-deuren-uit-erp-onderzoek.html&field=Foto1&rType=crop&height=165&width=165.jpg
Merendeel van de Nederlandse bedrijven heeft concrete big data-plannen voor 2015 http://executive-people.nl/item/526065/merendeel-van-de-nederlandse-bedrijven-heeft-concrete-big-data-plannen-voor.html Een groot deel van de Nederlandse organisaties (62%) heeft concrete plannen in 2015 big data-projecten te starten. De aanleiding voor deze projecten is voornamelijk het kunnen realiseren van zakelijke groei. Bedrijven zijn daarom in veel gevallen bereid geld en energie te investeren in big data-projecten. Hoe de projecten er exact uit gaan zien en welke technologie daarvoor gebruikt moet worden lijkt vooraf lang niet altijd duidelijk.

“Een van de trends is Analytics en in het bijzonder het kunnen analyseren van grote hoeveelheden data. Maar in hoeverre is dit een hype en waar staan we met de implementatie van big data-projecten? Daar wilden we inzicht in krijgen tijdens ons event Innovation Day”, zegt Bert Stam, Regional Director voor de CEMA-regio van Rackspace. “Uit ons onderzoek blijkt dat big data het stadium ‘hype’ inmiddels is ontstegen en dat veel organisaties hier serieus mee aan de slag zijn gegaan of dat op korte termijn van plan zijn.”

Stakeholders overtuigen van de waarde van big data
30% van de respondenten geeft aan weinig tot geen moeite te hebben om de juiste stakeholders te overtuigen van de waarde van big data. Bijna 30% geeft aan hier juist wel moeite mee te hebben. De inzet van big data-projecten zal volgens 65% van de ondervraagde IT-beslissers helpen bij het realiseren van doelstellingen van de organisatie.

Tegelijkertijd maken managers zich echter ook zorgen over de veiligheid en beveiliging van vergaarde big data. 25% zegt hier enige bedenkingen bij te hebben, terwijl 44,7% zeer grote bedenkingen stelt te hebben. Bijna 78% geeft aan te twijfelen of de privacy van klanten niet in gevaar komt wanneer zij daadwerkelijk big data-projecten starten waarbij klantgegevens worden gebruikt.

]]>
Tue, 24 Mar 2015 12:33:57 +0100 Merendeel van de Nederlandse bedrijven heeft concrete big data-plannen voor 2015 http://executive-people.nl/item/526065/merendeel-van-de-nederlandse-bedrijven-heeft-concrete-big-data-plannen-voor.html&field=Foto1&rType=crop&height=165&width=165.jpg
Loyaliteit van werknemers naar werkgevers licht gedaald http://executive-people.nl/item/526023/loyaliteit-van-werknemers-naar-werkgevers-licht-gedaald.html Werknemers in Nederland zijn iets minder loyaal naar hun werkgever dan vorig jaar. 83% van de Nederlandse medewerkers geeft aan dit jaar bij zijn huidige werkgever te willen blijven werken. Dit percentage lag in 2014 nog op 85%. De mate van vertrouwen onder werknemers is wel gestegen, van 72% in 2014 naar 73% dit jaar.

Dit blijkt uit het Best Workplaces 2015 onderzoek van Great Place to Work. Aan het onderzoek werkten dit jaar in Nederland ruim 29.000 respondenten mee, verdeeld over 120 organisaties. Great Place to Work is een instituut dat wil bouwen aan een betere samenleving door organisaties te helpen in hun ontwikkeling naar een ‘Great Workplace’. Een Great Workplace is een organisatie waarin medewerkers vertrouwen hebben in de mensen waarvoor zij werken, trots zijn op de functie die zij vervullen en met plezier samenwerken met collega’s.

‘Sommige collega’s worden voorgetrokken’
Medewerkers hebben het idee dat niet iedereen op de werkvloer gelijk wordt behandeld. Een derde van de respondenten stelt dat managers sommige collega’s voortrekken. Slechts tweederde vindt dat promoties ook daadwerkelijk gaan naar medewerkers die dat het meest verdienen.

Erik van Riet, directeur van Great Place to Work Nederland: "We zien dat de economie weer aantrekt en dat oude patronen weer naar boven kunnen komen die medewerkers niet meer pikken. In tijden dat het minder gaat, spelen zaken als promotie of het verdelen van winst veel minder omdat het er eenvoudigweg niet of veel minder is. Interessant is om te zien - nu het management weer meer kleur moet bekennen op deze beleidsterreinen - hoe de medewerkers dit gaan waarderen. Dit vraagt, veelal bepaald door de mate van transparantie, om aandacht bij de Best Workplaces".

Familie of teamgevoel
Het kameraadschap onder medewerkers is met 86% hoog te noemen. Dit is het hoogste percentage in vijf jaar tijd. 79% van deze groep spreekt van een familie- of teamgevoel, ten opzichte van 77% in 2014. 90% is van mening dat mensen veel verantwoordelijkheid hebben, ten opzichte van 87% in 2014. 85% geeft aan op collega’s te kunnen rekenen, de hoogste score sinds 2011.

]]>
Tue, 24 Mar 2015 10:03:11 +0100 Loyaliteit van werknemers naar werkgevers licht gedaald http://executive-people.nl/item/526023/loyaliteit-van-werknemers-naar-werkgevers-licht-gedaald.html&field=Foto1&rType=crop&height=165&width=165.jpg
Bedrijven investeerden 30 miljard dollar in Big Data http://executive-people.nl/item/525967/bedrijven-investeerden-miljard-dollar-in-big-data.html Bedrijven wereldwijd hebben afgelopen jaar bijna 30 miljard dollar geïnvesteerd in Big Data. De investeringen lopen de komende jaren alleen maar verder op.

Dit blijkt uit onderzoek van SNS Research. Het bedrijf meldt in het rapport ‘The Big Data Market: 2014 - 2020 - Opportunities, Challenges, Strategies, Industry Verticals and Forecasts’ dat de investeringen in Big Data de komende zes jaar een jaar-op-jaar groei van 17% zullen doormaken. De markt is hierdoor in 2020 naar verwachting goed voor een jaarlijkse wereldwijde omzet van 76 miljard dollar.

Van de investeringen in Big Data wordt op dit moment zo’n 70% uitgegeven aan de aanschaf van hardware en het afnemen professionele diensten op het gebied van Big Data. De potentie van de markt is ook goed terug te zien bij grote IT-leveranciers. Nagenoeg alle grote IT-bedrijven bieden inmiddels een Big Data-portfolio aan. Met name softwareleverancier zetten de komende maanden fors in op de Big Data-markt nu deze markt steeds volwassener wordt.

WK

]]>
Mon, 23 Mar 2015 15:47:51 +0100 Bedrijven investeerden 30 miljard dollar in Big Data http://executive-people.nl/item/525967/bedrijven-investeerden-miljard-dollar-in-big-data.html&field=Foto1&rType=crop&height=165&width=165.jpg
‘Achterhaalde werkwijze met documenten staat productiviteit, efficiëntie en tevredenheid in ... http://executive-people.nl/item/525961/a-achterhaalde-werkwijze-met-documenten-staat-productiviteit-efficia-laquo-ntie-en-tevredenheid-in-de-wega.html Verouderde bedrijfsprocessen en achterhaalde werkwijzen hebben een negatieve invloed op de productiviteit, efficiëntie en medewerkerstevredenheid. 83% van de medewerkers vindt dat hun succes en productiviteit wordt afgeremd door achterhaalde manieren van werken met documenten. 61% is zelfs bereid van baan te veranderen als dit zou leiden tot minder document-gedreven en administratief werk.

Dit blijkt uit onderzoek van Adobe onder ruim 5.000 kantoormedewerkers. De bevindingen van Adobe zijn terug te vinden in het rapport ‘Paper Jam: Why Documents are Dragging Us Down’. Een kwart van de respondenten stelt dat eentonige taken en omslachtige, inefficiënte processen hen ervan weerhouden zich verder te ontwikkelen in hun carrière.

Belemmeringen om werk af te krijgen
Document-gerelateerde taken belemmeren medewerkers bij het afkrijgen van werk. 55% van de kantoormedewerkers telt door eentonige en inefficiënte processen ervan te worden weerhouden belangrijke taken uit te voeren. 49% vindt zelfs dat deze inefficiënties hen ervan weerhouden om hun beste werk te leveren.

43% vindt dat het aantal bijlagen dat ze per e-mail ontvangen hun werk compliceert. De grootste hekelpunten hierbij zijn het niet terug kunnen vinden van documenten (82%) en niet weten welke versie van een bepaald bestand de laatste is (78%). 43% van de ondervraagde medewerkers is weleens een digitaal bestand of document verloren. In 70% van de gevallen werd dit veroorzaakt door het vastlopen van de computer of harde schijf.

‘Waarom zijn documenten niet gedigitaliseerd?’
“Andere vormen van content, zoals muziek en foto’s, zijn op succesvolle wijze overgegaan naar digitaal. Waarom zijn documenten dat niet?”, zegt Kevin Lynch, senior vice president en general manager, Document Services bij Adobe. “De verdere opkomst van mobiel zal deze document-kloof verder vergroten. Het wordt daarom hoog tijd dat het bedrijfsleven zich ervan bewust wordt dat dit ten koste gaat van de productiviteit en dat ze hier iets aan moeten doen.”

Respondenten geven aan het belangrijkste te vinden dat zij overal toegang hebben tot informatie, ongeacht of dit voor werk (65%) of privé-gebruik is (60%). Slechts 6% van de respondenten heeft zijn data echter in de cloud opgeslagen. 65% geeft aan dat hun foto’s digitaal beschikbaar zijn en de meerderheid (57%) geeft aan dat ze hun muziek digitaal hebben, maar slechts 41% van de ondervraagden heeft documenten digitaal beschikbaar.

Privégebruik van digitale content
Het privégebruik van allerlei vormen van digitale content is veelal geaccepteerd, maar op het werk houden mensen vast aan traditionele papieren documenten. Vier op de vijf respondenten vindt dat het overstappen naar papierloze werkprocessen tijd zou besparen en werken zowel sneller als eenvoudiger zou maken. Toch zegt 73% van de respondenten dat ze op het werk afhankelijk zijn van papieren documenten.

52% geeft zelfs aan emotioneel gehecht te zijn aan papieren documenten. Respondenten voelen zich niet op hun gemak bij het idee dat al hun belangrijke, persoonlijke (55%) en werk-gerelateerde (40%) documenten alleen digitaal beschikbaar zijn. De helft (50%) van de respondenten geeft aan dat ze denken dat ze over vijf jaar nog steeds afhankelijk zijn van papier om hun werk te kunnen doen.

]]>
Mon, 23 Mar 2015 13:26:50 +0100 ‘Achterhaalde werkwijze met documenten staat productiviteit, efficiëntie en tevredenheid in de weg’ http://executive-people.nl/item/525961/a-achterhaalde-werkwijze-met-documenten-staat-productiviteit-efficia-laquo-ntie-en-tevredenheid-in-de-wega.html&field=Foto1&rType=crop&height=165&width=165.jpg
'Digitale economie is goed voor 22% van het Nederlandse BBP' http://executive-people.nl/item/525960/digitale-economie-is-goed-voor-van-het-nederlandse-bbp.html Op basis van een uitgebreide analyse van de digitale waarde die Nederlandse organisaties toevoegen heeft The METISfiles het 'Bruto Binnenlands Product Digital' gewaardeerd op 129 miljard euro. Dat is 22 procent van het Nederlandse BBP. Dit meldt Marcel Warmerdam (foto) Partner en Principal Analyst. Lees het Engelstalig onderzoek hier.

 

Dimensionering van de digitale economie

trade vs finance

]]>
Mon, 23 Mar 2015 11:14:06 +0100 'Digitale economie is goed voor 22% van het Nederlandse BBP' http://executive-people.nl/item/525960/digitale-economie-is-goed-voor-van-het-nederlandse-bbp.html&field=Foto1&rType=crop&height=165&width=165.jpg
'Beveiliging van medische Internet of Things-apparatuur is van groot belang' http://executive-people.nl/item/525957/beveiliging-van-medische-internet-of-things-apparatuur-is-van-groot-belang.html Medische apparaten die via een netwerk in verbinding staan met het Internet of Things (IoT) bieden tal van voordelen voor de gezondheidszorg, mits beveiliging van meet af aan in deze apparaten is ingebouwd. Dit is de belangrijkste conclusie van een nieuw rapport van Intel Security en de Atlantic CouncilThe Healthcare Internet of Things: Rewards and Risks.

Het rapport onderzoekt de beveiligingsuitdagingen en kansen voor de samenleving die medische apparatuur met een netwerkverbinding biedt. Daaronder vallen ook wearable apparatuur en apparaten die tijdelijk worden ingeslikt of worden geïmplanteerd in het menselijk lichaam voor bijvoorbeeld het toedienen van medicatie, of apparaten voor het monitoren van de gezondheid of voor fitness. Het rapport geeft een aantal aanbevelingen voor de industrie, voor toezichthouders en voor medische professionals. Deze adviezen kunnen er toe bijdragen dat patiënten de best mogelijke zorg krijgen en dat tegelijkertijd de beveiligingsrisico’s in software, firmware en communicatietechnologie via netwerken en devices zo veel mogelijk worden gereduceerd.

Uiteraard wil Intel meeprofiteren met de verkoop van zijn security oplossingen. “Als de medische gegevens van een persoon worden gemeten via een apparaat met een internetverbinding, kan deze informatie makkelijk worden uitgewisseld met ziekenhuizen en andere zorginstellingen. En dat kan een wezenlijke verbetering van de kwaliteit van de gezondheidszorg opleveren. Maar er zijn ook reële uitdagingen rond de bescherming van de privacy en de beveiliging van deze apparaten. Daarom zou beveiliging van meet af deel moeten uitmaken van het gehele systeem: van het apparaat tot het netwerk en het data center”, aldus Wim van Campen (foto), vice president Noord en Oost Europa, Intel Security.

Het complete rapport is te downloaden via: http://www.mynewsdesk.com/nl/mcafee/documents/rapport-the-healthcare-internet-of-things-rewards-and-risks-44092

WK

]]>
Mon, 23 Mar 2015 10:15:38 +0100 'Beveiliging van medische Internet of Things-apparatuur is van groot belang' http://executive-people.nl/item/525957/beveiliging-van-medische-internet-of-things-apparatuur-is-van-groot-belang.html&field=Foto1&rType=crop&height=165&width=165.jpg
Meerderheid van de zzp’ers in ICT-sector wil zelfstandige blijven http://executive-people.nl/item/525954/meerderheid-van-de-zzpa-ers-in-ict-sector-wil-zelfstandige-blijven.html Een grote meerderheid van de ondernemers actief in de ICT-sector is vastberaden als zzp’er actief te blijven. Van alle ondernemers geeft 81% aan het liefst zelfstandige te blijven.

Dit blijkt uit cijfers van Panteia onder 3.000 zzp’ers. Het aantal zzp’ers is de laatste jaren sterk gestegen. Op het gebied van procesinnovaties zijn zzp’ers vooruitstrevend te noemen. Bijna een op de twee zzp'ers geeft de eigen interne bedrijfsprocessen te hebben verbeterd of vernieuwd. Bijna één op de drie heeft deze verbeteringen op eigen kracht doorgevoerd. 36% van de zzp’ers wordt ingeschakeld door derden voor innovatieprojecten.

In aanzien gestegen
De laatste 15 jaar is het aantal zzp’ers verdubbeld tot 800.000 in 2014. Een belangrijke reden hiervoor is een culturele verandering. Ondernemerschap staat sinds de laatste decennia aanzienlijk hoger in aanzien. Zeker in de zakelijke dienstverlening, maar ook in andere sectoren, heeft de opkomst van internet en social media een grote rol gespeeld. Het is veel eenvoudiger geworden om vraag en aanbod bij elkaar te brengen.

Verreweg de meeste zzp’ers zijn voordat zij een eigen onderneming startten actief geweest in loondienst. De mogelijkheid om maatwerk te leveren, te werken op de manier waarop men dat zelf wil en vooral ook om autonoom te opereren zijn doorgaans de meest genoemde startmotieven.

Zzp’ers vinden hun werk leuk
Veel zzp’ers vinden hun werk leuk. De belangrijkste reden tot of zelfs tot na de het 65e jaar door te blijven werken is het feit dat het werk te leuk is om te stoppen. Een tekort aan opgebouwd pensioen is voor slechts 3% van de ondernemers reden door te blijven werken.

Het zzp-panel van Panteia bestaat sinds 2009. Elk jaar worden twee metingen uitgevoerd. De bovenstaande resultaten komen voort uit de eerste meting van 2014, aangevuld met eerdere metingen. Deze meting is via een telefonische enquête onder 3.000 panelleden uitgevoerd in de periode juli-september 2014.

]]>
Mon, 23 Mar 2015 09:39:53 +0100 Meerderheid van de zzp’ers in ICT-sector wil zelfstandige blijven http://executive-people.nl/item/525954/meerderheid-van-de-zzpa-ers-in-ict-sector-wil-zelfstandige-blijven.html&field=Foto1&rType=crop&height=165&width=165.jpg
‘Slecht gesteld met beveiliging van mobiele apparaten en software’ http://executive-people.nl/item/525952/a-slecht-gesteld-met-beveiliging-van-mobiele-apparaten-en-softwarea.html Het is slecht gesteld van de beveiliging van mobiele apparaten en mobiele apps. 40% van de grote bedrijven neemt onvoldoende maatregelen om apps binnen het bedrijf te beveiligen. Ook de beveiliging van zakelijke en BYOD mobiele apparaten laat te wensen over.

Dit blijkt uit onderzoek van IBM Security in samenwerking met Ponemon Institute onder grote bedrijven. Het onderzoek toont aan dat op ieder willekeurig moment 11,6 miljoen gadgets worden getroffen door fouten in de broncode van apps. Deze fouten kunnen door hackers worden misbruikt om apparaten aan te vallen.

Nog niet de helft van de apps wordt getest
Het testen van applicaties helpt fouten in de broncode vroegtijdig op te sporen, voordat kwaadwillenden hier misbruik van hebben gemaakt. Grote bedrijven ontwikkelen vaak ook zelf apps die zij binnen het bedrijf gebruiken. Van deze apps blijkt nog geen 50% te worden getest. 33% van de organisaties geeft aan applicaties nooit te testen.

De grote bedrijven die in het onderzoek zijn opgenomen geven gemiddeld per jaar 35 miljoen dollar uit aan appontwikkeling. Van dit enorme bedroeg wordt slechts 5,5% besteedt aan het beveiligen van deze apps en het testen van de veiligheid, wat het mogelijk maakt de veiligheid van apps te garanderen voordat deze worden gelanceerd.

]]>
Sun, 22 Mar 2015 13:11:00 +0100 ‘Slecht gesteld met beveiliging van mobiele apparaten en software’ http://executive-people.nl/item/525952/a-slecht-gesteld-met-beveiliging-van-mobiele-apparaten-en-softwarea.html&field=Foto1&rType=crop&height=165&width=165.jpg
Twitter voor de rechter wegens discriminatie op basis van geslacht http://executive-people.nl/item/525951/twitter-voor-de-rechter-wegens-discriminatie-op-basis-van-geslacht.html Een voormalig medewerker sleept Twitter voor de rechter wegens discriminatie op basis van geslacht. Besluiten over promoties zouden binnen het bedrijf door onduidelijke geheime commissies worden genomen, wat ertoe leidt dat mannen worden voorgetrokken.

Mashable meldt dat de rechtszaak is aangespannen door Tiny Huang, een programmeur die sinds 2009 voor Twitter werkte. De vrouw is een class action-rechtszaak begonnen, waar andere werknemers van Twitter zich bij kunnen aansluiten. De verhouding tussen mannen en vrouwen zou door de discriminatie ver te zoeken zijn. 30% van de werknemers van Twitter zou een vrouw zijn, terwijl dat percentage onder de technische staf zelfs op slechts 10% ligt.

Huang zelf stelt overigens bij Twitter te zijn ontslagen. Dit zou zijn gebeurd nadat zij in een mail naar Twitter-CEO Dick Costolo haar frustraties over de slechte positie van vrouwen binnen het bedrijf had gedeeld. Twitter stelt echter dat Huang helemaal niet is ontslagen, maar juist zelf bij het bedrijf is vertrokken.

]]>
Sun, 22 Mar 2015 11:29:47 +0100 Twitter voor de rechter wegens discriminatie op basis van geslacht http://executive-people.nl/item/525951/twitter-voor-de-rechter-wegens-discriminatie-op-basis-van-geslacht.html&field=Foto1&rType=crop&height=165&width=165.jpg
Smartwatches krijgen steeds meer functies http://executive-people.nl/item/525934/smartwatches-krijgen-steeds-meer-functies.html De smartwatches en fitness trackers markten convergeren de komende jaren zo voorspelt GfK.

Leveranciers van fitness trackers zullen nieuwe functies toevoegen zoals berichten en messaging diensten. Smartwatchleveranciers zullen hun slimme horloges, die ook een sim-kaart kunnen hebben, positioneren als hybride fitness devices. Zo brengt LG binnenkort een LTE-gebaseerde smartwatch op de markt.

Volgens onderzoeksbureau Juniper Reasearch blijven op korte termijn fitness trackers in trek, maar op lange termijn zullen smartwatches ook als fitness trackers worden gebruikt omdat ze die functies hebben en bestaan uit aantrekkelijke modellen, zoals met design, goud en diamanten. Daarnaast willen gebruikers de mogelijkheid hebben op stap te gaan met een smartwatch waarbij ze hun mobiele telefoon thuis kunnen laten, zo meldt GfK.

WK

]]>
Sun, 22 Mar 2015 10:01:42 +0100 Smartwatches krijgen steeds meer functies http://executive-people.nl/item/525934/smartwatches-krijgen-steeds-meer-functies.html&field=Foto1&rType=crop&height=165&width=165.jpg
Ongunstige tijd voor bedrijven om PC’s en smartphones aan te schaffen http://executive-people.nl/item/525887/ongunstige-tijd-voor-bedrijven-om-pca-s-en-smartphones-aan-te-schaffen.html PC’s en smartphones zijn dit jaar duurder, wat met name wordt veroorzaakt door de zwakke euro. Voor bedrijven is het dan ook een ongunstige tijd dit soort nieuwe hardware aan te schaffen.

De zwakke euro is goed terug te zien in de wereldwijde verkoop van pc’s, notebooks, tablets en smartphones. De verkoop van dit soort hardware stijgt tussen 2014 en 2017 met ongeveer 2,8% naar 2,5 miljard eenheden. De omzet loopt echter met 7,2% terug naar 226 miljard dollar.

Als we uitsluitend naar de pc-markt kijken daalt deze met 2,4 procent naar 306 miljoen eenheden. Dat er dit jaar minder pc's worden verkocht heeft volgens Gartner te maken met de verwachte prijsstijging van de toestellen in Europa en elders. "Die komt er door de dalende waarde van de lokale munt tegenover de dollar,' zegt Ranjit Atwal, research director bij Gartner. "Die situatie maakt dat pc-verkopers hun prijzen moeten verhogen om winstgevend te blijven. Maar dat beperkt op zijn beurt het aantal aankopen."

Table 1

Worldwide Devices Shipments by Device Type, 2014-2017 (Thousands of Units)

Device Type

2014

2015

2016

2017

Traditional PCs (Desk-Based and Notebook)

277,118

252,881

243,628

236,341

Ultramobile (Premium)

36,699

53,452

74,134

90,945

PC Market

313,817

306,333

317,762

327,285

Ultramobiles (Tablets and Clamshells)

227,080

236,778

257,985

276,026

Computing Devices Market

540,897

543,111

575,747

603,311

Mobile Phones

1,878,968

1,943,952

2,017,861

2,055,954

Total Devices Market

2,419,864

2,487,062

2,593,608

2,659,265

Note: The Ultramobile (Premium) category includes devices such as Microsoft's Windows 8 Intel x86 products and Apple's MacBook Air.

The Ultramobile (Tablets and Clamshells) category includes devices such as, iPad, iPad Mini, Samsung Galaxy Tab S 10.5, Nexus 7 and Acer Iconia Tab 8.

Ultramobiles – all Ultramobile Basic and Utility Devices

Source: Gartner (March 2015)

 Table 2

Worldwide Computing Devices Market Spending by Device Type, 2014-2017 (Billions of U.S. Dollars)

Device Type

2014

2015

2016

2017

PC Market Total

193

178

179

177

Ultramobiles  

51

48

50

51

Total Computing Devices Market

244

226

229

228

Note: The data has been rounded up and may impact he overall growth rate.

Source: Gartner (March 2015)

]]>
Fri, 20 Mar 2015 10:55:26 +0100 Ongunstige tijd voor bedrijven om PC’s en smartphones aan te schaffen http://executive-people.nl/item/525887/ongunstige-tijd-voor-bedrijven-om-pca-s-en-smartphones-aan-te-schaffen.html&field=Foto1&rType=crop&height=165&width=165.jpg
Vraag naar big data-professionals neemt toe http://executive-people.nl/item/525828/vraag-naar-big-data-professionals-neemt-toe.html 44% van de IT-managers verwacht meer big data-gerelateerd personeel in dienst te zullen nemen. Slechts 4% verwacht het aantal big data-vacatures te zullen zien teruglopen. Het blijkt echter niet eenvoudig big data-personeel aan te trekken.

Dit blijkt uit onderzoek van TEKsystems onder 200 IT-managers wereldwijd. De opkomende omarming van big data vraagt om nieuwe vaardigheden. 42% van de IT-managers geeft aan naar training en het herpositioneren van bestaande personeel te kijken om deze vaardigheden op de juiste plek te krijgen. 35% kiest ervoor tijdelijk personeel in te huren, terwijl 29% full-time personeel aanneemt. 20% besluit big data-gerelateerde posities te outsourcing.

Het aantrekken van nieuw personeel met vaardigheden en kennis op het gebied van big data blijkt echter niet eenvoudig te zijn. 65% van de ondervraagde IT-managers geeft aan de meeste moeite te hebben big data architecten te vinden. Datawetenschappers is voor 48% een probleem, terwijl 43% vooral moeite heeft specialisten op het gebied van datamodeling aan te trekken.

]]>
Thu, 19 Mar 2015 14:34:49 +0100 Vraag naar big data-professionals neemt toe http://executive-people.nl/item/525828/vraag-naar-big-data-professionals-neemt-toe.html&field=Foto1&rType=crop&height=165&width=165.jpg
'Kleine bedrijven zijn zich steeds meer bewust van de noodzaak beveiligingsmaatregelen ... http://executive-people.nl/item/525821/kleine-bedrijven-zijn-zich-steeds-meer-bewust-van-de-noodzaak-beveiligingsmaatregelen-te-nemen.html De wereldwijde uitgaven van bedrijven aan content security is afgelopen jaar met 9,6% gestegen. De markt is inmiddels goed voor een wereldwijde omzet van 2,6 miljard dollar en maakt 28% uit van de totale enterprise content security markt. Dit is 1% meer dan in 2013.

Dit blijkt uit cijfers van Canalys. Afgelopen jaar zijn de algemene IT security budgetten van bedrijven gestegen, waarmee ook de investeren in content security zijn toegenomen. Eigenaren van kleine bedrijven zijn zich steeds bewuster van de noodzaak securitymaatregelen te nemen, vaak nadat zij zelf op hun netwerk dreigingen aantroffen. Het soort en de complexiteit van dreigingen is de afgelopen tijd fors toegenomen.

Soorten dreigingen
Kwaadaardige software (malware), acties waarbij aanvallers vissen naar informatie (phishing) en spionagesoftware (spyware) zijn de meest voorkomende dreigingen. Ook Denial of Distributed Service (DDoS), een aanval waarbij een server wordt overspoeld met een enorm aantal aanvragen en hierdoor zijn werk niet meer kan doen, komt steeds vaker voor.

Kleine bedrijven zijn ook steeds vaker doelwit van aanvallen op de supply chain van grotere bedrijven waarvoor zij werken. Deze grotere bedrijven zijn vaak zeer goed beveiligd, terwijl de IT-beveiliging bij kleinere bedrijven minder op orde is. Cybercriminelen gebruiken daarom steeds vaker kleine bedrijven in de supply chain als springplank voor een aanval op grote IT-bedrijven.

‘Investeringen uitstellen is onverstandig’
Canalys waarschuwt dat het niet verstandig is investeringen in security uit te stellen. Niet alleen lopen bedrijven hierdoor risico hun IT-bezittingen onvoldoende te beveiligen, ook kan het een uitdaging zijn op termijn nog een schaalbare security-strategie te implementeren. Met name de groeiende complexiteit van de IT-infrastructuur door trends als Bring Your Own Device (BYOD), virtualisatie en de cloud draagt hieraan bij. “Kleine bedrijven moeten betere begrijpen welke impact succesvolle cyberaanvallen kunnen hebben in de vorm van reputatieschade of het verlies van zowel klanten als omzet. Bedrijven zouden security dan ook een grote prioriteit moeten geven”, zegt Nushin Vaiani, senior analist bij Canalys.

Leveranciers van securityoplossingen spelen in op de groeiende interesse vanuit kleine bedrijven voor beveiliging. Zij proberen oplossingen te leveren die eenvoudig te begrijpen en implementeren zijn. Door de groeiende behoefte aan flexibele gehoste diensten ontwikkelen securityleveranciers ook steeds vaker betaalbare SaaS-oplossingen gericht op deze klanten.

Belangrijke spelers in de markt
Als we kijken naar het marktaandeel van deze leveranciers is Trend Micro met 16% de belangrijkste speler op de content security markt gericht op kleine bedrijven. Symantec en Intel Security hebben beide 14% van de markt in handen. Kaspersky Lab moet het doen met 4%.

http://executive-people.nl afbeelding

]]>
Thu, 19 Mar 2015 13:16:01 +0100 'Kleine bedrijven zijn zich steeds meer bewust van de noodzaak beveiligingsmaatregelen te nemen' http://executive-people.nl/item/525821/kleine-bedrijven-zijn-zich-steeds-meer-bewust-van-de-noodzaak-beveiligingsmaatregelen-te-nemen.html&field=Foto1&rType=crop&height=165&width=165.jpg
‘Bedrijven geven meer uit aan digitale advertenties’ http://executive-people.nl/item/525826/a-bedrijven-geven-meer-uit-aan-digitale-advertentiesa.html De totale digitale advertentiemarkt in Nederland is afgelopen jaar met 11,3% gegroeid ten opzichte van 2013. De markt laat hiermee voor het eerst sinds 2011 weer een double digit groei zien. De totale omzet binnen deze sector komt in 2014 uit op bijna 1,4 miljard euro. Video advertising groeide het hardst met maar liefst 30%.

Dit blijkt uit de Online Ad Spend Study onder 40 grote Nederlandse internetuitgevers die Deloitte uitvoerde in opdracht van IAB Nederland, de brancheorganisatie voor digitale marketing. “Terwijl vorig jaar de groei in display advertising voornamelijk toe te schrijven was aan de grote internationale partijen, hebben de lokale uitgevers het dit jaar ook goed gedaan. De grote internationale spelers namen weliswaar weer een iets groter deel van de markt, maar de verschillen in groei tussen lokale en internationale partijen waren niet zo verontrustend als vorig jaar,” zegt Roel van Rijsewijk van Deloitte.

Mobile advertising
Ook mobile advertising breekt nu door in Nederland met een groei van maar liefst 82%. De groei nam vooral aan het einde van 2014 sterk toe. Adverteerders kozen binnen mobiel adverteren voornamelijk voor het adverteren in een app. Joris van Heukelom, voorzitter van IAB Nederland, legt uit: "De brede acceptatie van mobiel als advertentiemedium is het begin van acceptatie van de mobiel als marketinginstrument. Dit geeft de komende jaren enorme verdere groeimogelijkheden en zal de digitale en fysieke vormen van marketing, zoals bijvoorbeeld in retail dichter bij elkaar brengen."

Via Programmatic Trading kunnen internetuitgevers via technologieplatformen met grote groepen adverteerders handelen. Deze vorm van verhandelen, die vaak volledig geautomatiseerd is met behulp van computeralgoritmes, groeide in 2014 wederom met bijna 40%. Naast de standaard banners worden ook andere formaten zoals video en interruptive via dit soort platformen verhandeld. Deloitte verwacht dat deze groei door blijft zetten, aangezien in de toekomst ook reclame via andere medium als radio en TV meer geautomatiseerd zal worden verhandeld.

Online advertising in 2015
Het consumentenvertrouwen is dit jaar toegenomen. Ook is een verschuiving zichtbaar van TV-budgetten naar digital. Deloitte voorspelt op basis van deze ontwikkelingen dat de online advertentiemarkt ook de komende jaren zal blijven groeien. Voor volgend jaar voorspelt het bedrijf een groei van 8,4%.

]]>
Thu, 19 Mar 2015 13:00:54 +0100 ‘Bedrijven geven meer uit aan digitale advertenties’ http://executive-people.nl/item/525826/a-bedrijven-geven-meer-uit-aan-digitale-advertentiesa.html&field=Foto1&rType=crop&height=165&width=165.jpg
Minder dan een derde van de IT'ers verdiept zich in Software Defined Anything (SDx) http://executive-people.nl/item/525803/minder-dan-een-derde-van-de-iters-verdiept-zich-in-software-defined-anything-sdx.html 35 procent van de IT-professionals zegt voorlopig nog niets te doen met Software Defined Anything (SDx). Ruim een kwart (28%) heeft zelfs geen idee wat SDx is. Dit blijkt uit onderzoek van Telindus en Cisco onder 376 IT-professionals. Van de respondenten geeft 29 procent aan zich wel te verdiepen in SDx en zich te oriënteren op de mogelijkheden. Bijna een tiende (8%) heeft SDx daadwerkelijk op de planning staan.

Onder de IT-professionals die zich al oriënteren op SDx is servervirtualisatie nog altijd een belangrijk topic; vier op de tien IT-professionals (41%) kijkt hier naar. Software Defined Storage (SDS) en Software Defined Networking (SDN) staan op nummer twee en drie met 30 en 29 procent.

Harm de Haan, Manager Consultancy & member Advisory Board bij Telindus: “De software defined technologie biedt IT-managers de mogelijkheid om de stap te maken van een reactieve naar een creatieve bijdrage aan de bedrijfsdoelstellingen. Met SDx verschuift de focus van de techniek naar de functionaliteit, binnen alle lagen van de IT-infrastructuur. Een policymodel voor de IT-infrastructuur stelt de IT-afdeling direct in staat te reageren op vraag vanuit de business en proactief ideeën aan te dragen. Hierdoor wordt de toegevoegde waarde van IT nog zichtbaarder. Het is dus een mooi signaal dat bijna een derde van de respondenten zich oriënteert op de mogelijkheden.”

“Met software defined komt de eindgebruiker volledig centraal te staan en kunnen IT-afdelingen zich richten op functionaliteit, oftewel het applicatielandschap”, aldus Jan Heijdra, Strategic Product Sales Specialist - ACI Europe bij Cisco. “Onze Application Centric Infrastructure (ACI) speelt hier volledig op in. Een netwerk is een middel, geen doel. Het doel is om applicaties optimaal te laten performen. Daarvoor hebben ze bijvoorbeeld connectivity, security en application delivery nodig. Traditionele netwerken stapelen al die diensten op, waardoor ze heel complex zijn geworden. ACI denkt vanuit de behoeften van een applicatie, vanuit policies. In die policies leg je vast wat een applicatie precies nodig heeft om optimaal te presteren, waardoor de infrastructuur dynamischer en schaalbaarder wordt.”

Telindus en Cisco hebben hun visie op SDx verwerkt in de whitepaper ‘Software Defined Anything: applicaties centraal in de IT-infrastructuur’. Deze is gratis te downloaden via http://sdx.today/

WK

 

]]>
Thu, 19 Mar 2015 09:27:23 +0100 Minder dan een derde van de IT'ers verdiept zich in Software Defined Anything (SDx) http://executive-people.nl/item/525803/minder-dan-een-derde-van-de-iters-verdiept-zich-in-software-defined-anything-sdx.html&field=Foto1&rType=crop&height=165&width=165.jpg
Schade door fraude met internetbankieren is ruim gehalveerd http://executive-people.nl/item/525775/schade-door-fraude-met-internetbankieren-is-ruim-gehalveerd.html Ondanks de voortdurende sterke groei van het internetbankieren is de schade door fraude met internetbankieren ruim gehalveerd. Met name de schade door kwaadaardige software, ook wel malware genoemd, is enorm teruggedrongen.

Dit blijkt uit cijfers van de Betaalvereniging Nederland en de Nederlandse Vereniging van Banken. Waar in 2013 nog voor 9,6 miljoen euro schade werd veroorzaakt door deze vorm van fraude is deze schadepost in 2014 teruggedrongen tot 4,7 miljoen euro. Dit is een afname van 51%.

90% minder schade door malware
De schade die wordt veroorzaakt door malware is met maar liefst 90% teruggedrongen. Malware wordt steeds vaker door Nederlandse banken automatisch gedetecteerd en geblokkeerd, wat een effectieve maatregel blijkt te zijn. Malware veroorzaakte in 2014 voor minder dan 500.000 euro schade.

De meeste schade werd afgelopen jaar veroorzaakt door phishing. Hierbij proberen aanvallers slachtoffers te misleiden en te overtuigen persoonlijke informatie af te staan, zoals inlogcodes of TAN-codes. Phishing veroorzaakte afgelopen jaar 3,9 miljoen euro schade. In 2013 was dat nog 4,7 miljoen euro.

]]>
Wed, 18 Mar 2015 13:47:11 +0100 Schade door fraude met internetbankieren is ruim gehalveerd http://executive-people.nl/item/525775/schade-door-fraude-met-internetbankieren-is-ruim-gehalveerd.html&field=Foto1&rType=crop&height=165&width=165.jpg
‘Organisaties benutten kansen van digitale data onvoldoende’ http://executive-people.nl/item/525769/a-organisaties-benutten-kansen-van-digitale-data-onvoldoendea.html Veel Europese organisaties doen te weinig om waardevolle informatie te halen uit digitale klantervaringen. 59% van de managers noemt analyse van digitale klantdata essentieel voor innovatie van het bedrijf. Tegelijkertijd noemt slechts 33% de digitale ervaring van klanten van ‘hoge kwaliteit’ en spreekt 3% van ‘excellent’.

Dit blijkt uit onderzoek van Oxford Economics en het Center for the Future of Work van Cognizant. Voor het onderzoek zijn 150 managers uit Nederland, Duitsland, het Verenigd Koninkrijk en Scandinavië uitgebreid ondervraagd. Er is met name gekeken naar hoe digitale middelen – zoals websites, apps, mobiele diensten, digitale diensten in de winkel en wearables – worden ingezet om interactie met de klant te creëren. Op die manier kunnen bedrijven de klant nieuwe ervaringen bieden en daarnaast kijken hoe ze data kunnen analyseren en in kunnen zetten.

Digitale informatie inzetten
Om moderne uitdagingen – die het verbeteren van de beschikbare data met zich meebrengt – het hoofd te bieden, moeten organisaties volgens Cognizant gebruik maken van de digitale informatie die klanten, bedrijven en apparaten omringt. Dit wordt ook wel Code Halos genoemd. Iedere online klik, reactie, zoekopdracht of social media post van een klant biedt meer inzicht in zijn gedrag, voorkeuren en wensen. Door deze data te bekijken en analyseren kunnen organisaties hun klanten beter begrijpen, sneller reageren en anticiperen op toekomstige wensen om verder groei van het bedrijf te realiseren.

Organisaties kunnen deze Code Halos vaak veel efficiënter inzetten dan nu al gebeurd. Slechts 24% van de respondenten geeft aan digitale klantdata succesvol te verzamelen en in te zetten. 17% gebruikt een Application Programming Interface (API) om het aankoopgedrag van klanten – zowel on- als offline – te analyseren. Het vinden van geschikt personeel met digitale vaardigheden is ook een struikelblok. Minder dan de helft (44%) zegt dat ze de juiste tools en geschikt personeel hebben om digitale data te analyseren. Minder dan vier van de tien respondenten (38%) geeft aan aanpassingen te hebben gemaakt in het business model om digitale klantinformatie in te zetten.

Digitale ervaring kan worden verbeterd
“De digitale ervaring die bedrijven hun klanten bieden kan verder worden uitgebreid, gepersonaliseerd en op maat worden gemaakt”, zegt Ben Pring, mededirecteur van Cognizant’s Center for Future of Work. “We hebben nu een duidelijk beeld van hoe ver bedrijven moeten gaan op het gebied van digitalisering, zeker als het gaat om het verzamelen van data, analyseren en betekenisvolle informatie uit de data halen. De bevindingen uit het onderzoek zouden organisaties moeten stimuleren om actie te ondernemen om de digitale toekomst van het bedrijf veilig te stellen.”

De volledige bevindingen van het onderzoek staan in Cognizant’s rapport: Putting the Experience in Digital Customer Experience.

]]>
Wed, 18 Mar 2015 12:42:08 +0100 ‘Organisaties benutten kansen van digitale data onvoldoende’ http://executive-people.nl/item/525769/a-organisaties-benutten-kansen-van-digitale-data-onvoldoendea.html&field=Foto1&rType=crop&height=165&width=165.jpg
Bitcoins worden populairder, maar blijven beperkt tot nichemarkten http://executive-people.nl/item/525715/bitcoins-worden-populairder-maar-blijven-beperkt-tot-nichemarkten.html Bitcoins worden steeds populairder. Naar verwachting maken bijna 5 miljoen mensen in 2019 gebruik van Bitcoins. De kans dat de cryptocurrency op brede schaal gebruikt wordt is echter klein. Bitcoins zullen zich waarschijnlijk blijven beperken tot nichemarkten.

Dit blijkt uit onderzoek Juniper Research. Het onderzoeksbureau verwacht dat het aantal Bitcoin-gebruikers de komende jaren flink zal toenemen. Vorig jaar lag het aantal gebruikers nog op 1,3 miljoen. Dit is naar verwachting in 2019 opgelopen tot 4,7 miljoen gebruikers.

Retailers
Sommige retailers hebben inmiddels besloten Bitcoins te omarmen. Dit vind echter nog niet op grote schaal plaats. Juniper Research verwacht dat deze brede omarming uit zal blijven en het gebruik van Bitcoins beperkt zal blijven tot nichemarkten. Met name het concept achter Bitcoins, dat moeilijk uit te leggen is aan eindgebruikers, zou de brede adoptie van de cryptocurrency in de weg staan. Ook het feit dat Bitcoins regelmatig voor criminele praktijken blijken te worden gebruikt schrikt gebruikers af.

Juniper Research ziet overigens wel een mogelijkheid het gebruik van Bitcoins aan te wakkeren. De introductie van gelicenseerde en gereguleerde marktplaatsen voor Bitcoins zou de wisselkoers van Bitcoins kunnen stabiliseren en het aantal retailtransacties laten toenemen.

]]>
Tue, 17 Mar 2015 13:40:45 +0100 Bitcoins worden populairder, maar blijven beperkt tot nichemarkten http://executive-people.nl/item/525715/bitcoins-worden-populairder-maar-blijven-beperkt-tot-nichemarkten.html&field=Foto1&rType=crop&height=165&width=165.jpg
Een Europese website laat gemiddeld 34 cookies achter op een computer http://executive-people.nl/item/525711/een-europese-website-laat-gemiddeld-cookies-achter-op-een-computer.html Gemiddeld krijgt je computer 34 cookies binnen bij een bezoek aan een Europese website. Dat stelt de Article 29 Working Party, dat de Europese privacycommissies verenigt, vast bij onderzoek van 478 populaire websites uit acht Europese landen. Op 22 sites werden zelfs meer dan honderd cookies opgehaald.

Volgens de best practices moeten cookies vervallen na een bepaalde periode maar ook dat is niet altijd het geval. Sommigen vervallen pas na een kleine achtduizend jaar. Al kunnen we daar met vrij grote zekerheid aan toevoegen dat uw toestel tegen die tijd aan vervanging toe is. Al is het maar omdat het silicium in uw laptop afbreekt en laptops tegen dan niet meer relevant zijn.

In samenwerking met Datanews.be

]]>
Tue, 17 Mar 2015 13:12:17 +0100 Een Europese website laat gemiddeld 34 cookies achter op een computer http://executive-people.nl/item/525711/een-europese-website-laat-gemiddeld-cookies-achter-op-een-computer.html&field=Foto1&rType=crop&height=165&width=165.jpg
Analytics wordt grote trend in contactcenterbranche http://executive-people.nl/item/525682/analytics-wordt-grote-trend-in-contactcenterbranche.html Organisaties investeren niet in technologie waarmee ze de overvloed aan klantgegevens, verzameld in het contactcenter, kunnen analyseren. Dat blijkt uit het jaarlijkse Global Contact Centre Benchmarking Report van Dimension Data. Alle tekenen wijzen erop dat analytics de grote trend zal zijn die de contactcenterbranche de komende vijf jaar vormt. De grote vraag is nu wat organisaties gaan doen om hun data te benutten.

Adam Foster, Group Executive - Communications van Dimension Data: “Voor organisaties wereldwijd is het de uitdaging om het contactcenter te zien als de analytics-hub voor zowel het verwerken als het creëren van inzichten.”

OPM_PB-innovatie_V1

Het CCB Report – dat dit jaar voor de achttiende keer verscheen – is het enige rapport waarin zowel de strategische als operationele prestatietrends in de wereldwijde contactcenterbranche aan bod komen. Dit jaar ondervroeg de IT-dienstverlener 901 organisaties in 72 landen in Azië-Pacific, Australië, Noord-, Midden- en Zuid-Amerika, het Midden-Oosten, Afrika en Europa.

“Meer dan veertig procent1 van de wereldwijd ondervraagde organisaties geeft aan geen data-analysetools te hebben. Ook zeggen ze niet te beschikken over het vermogen om over meerdere kanalen te analyseren, zoals smartphone-apps, webchat, e-mail of self-servicekanalen. Daarnaast blijkt dat bij meer dan de helft (52 procent) het contactcenter verzamelde klantinformatie niet deelt met de rest van de organisatie, zoals sales. Opvallend is wel dat de respondenten data-analytics op nummer één zetten als het gaat om factoren die de branche veranderen in de komende vijf jaar.”

Wouter Bakker (foto), Line-of-Business Manager Unified Communications bij Dimension Data: “Klanten leveren via hun interacties met contactcenters en andere kanalen – zoals social media, sms, e-mail, webchat en telefoon – een schat aan informatie. Deze data is van groot belang voor organisaties die personalisatie als doel hebben. En personalisatie is essentieel voor verbetering van de customer experience. We zien steeds meer een verandering in denkwijze: van massaservice naar massapersonalisatie. Deze trend blijkt ook uit onze resultaten. Gepersonaliseerde aanbiedingen zijn in de afgelopen twee jaar verdubbeld, van twintig tot 43 procent. Daarnaast zegt 75 procent van de deelnemers klanten vooraf te segmenteren. Een kwart (26 procent) heeft daar classificeringscriteria voor. Elke keer als een klant in contact treedt met een organisatie, is dat een kans om de loyaliteit te vergroten. Personalisatie is echter alleen mogelijk als organisaties data verzamelen en ze analyseren.”

Hieronder nog een aantal highlights met betrekking tot data-analytics uit het Global Contact Centre Benchmarking Report.

Steeds meer organisaties stappen over op digitale kanalen, zoals webchat, social media, sms, smartphones, mobiele applicaties en video. Dit dwingt contactcenters uit hun traditionele comfortzone te treden, en ze blijken moeite te hebben het tempo bij te benen. Dit heeft eraan bijgedragen dat de customer experience-scores voor het vierde achtereenvolgende jaar daalden.

Maar liefst 91 procent van de respondenten meet de kwaliteit van live gesprekken die klanten hebben met contactcenteragents. Slechts 61 procent meet non-voice (digitale) interacties en slechts 51 procent van alle respondenten meet backoffice-functies.

75 procent van de 901 ondervraagde organisaties vindt dat het contactcenter een onderscheidende concurrentiefactor kan zijn – een toename van 22 procent in slechts twee jaar.

]]>
Tue, 17 Mar 2015 00:01:51 +0100 Analytics wordt grote trend in contactcenterbranche http://executive-people.nl/item/525682/analytics-wordt-grote-trend-in-contactcenterbranche.html&field=Foto1&rType=crop&height=165&width=165.jpg
‘Tabletmarkt is komende jaren volop in beweging’ http://executive-people.nl/item/525654/a-tabletmarkt-is-komende-jaren-volop-in-beweginga.html De wereldwijde tabletmarkt is de komende jaren volop in beweging. Leidende spelers in de markt hebben dan ook een aantal turbulente jaren voor de boeg.

Hiervoor waarschuwt Juniper Research. De markt staat onder druk door de komst van meer flexibele spelers op de markt die relatief goedkope tablets ontwikkelen en een breed aanbod aan nieuwe mobiele gadgets die aansluiten op de behoeften van een bredere groep consumenten.

Lenovo is belangrijkste nieuwkomer
Eén van de belangrijkste nieuwkomers op de tabletmarkt die de komende jaren snel zal groeien is Lenovo. Naar verwachting verscheept Lenovo in 2019 30 miljoen extra units per jaar. Vooral de verkoop van de Yoga-tablets van Lenovo spelen hierbij een belangrijke rol.

Android blijft de komende jaren het populairste besturingssysteem voor tablets. Juniper Research verwacht echter dat ook Windows-gebaseerde tablets steeds populairder worden. Windows-apparaten zijn naar verwachting in 2019 goed voor zo’n 10% van de markt.

Hybride apparaten
Hybride apparaten worden vooral populair in kantooromgevingen. Tablets staan op de werkvloer juist onder druk, met name door compatibiliteitsproblemen met randapparatuur.

]]>
Mon, 16 Mar 2015 11:42:43 +0100 ‘Tabletmarkt is komende jaren volop in beweging’ http://executive-people.nl/item/525654/a-tabletmarkt-is-komende-jaren-volop-in-beweginga.html&field=Foto1&rType=crop&height=165&width=165.jpg
Veel dating apps brengen zijn onveilig http://executive-people.nl/item/525588/veel-dating-apps-brengen-zijn-onveilig.html Mensen die gebruik maken van dating apps lopen niet alleen het risico verliefd te worden, maar ook dat hun vertrouwelijke informatie gestolen wordt. Dat blijkt uit een recent onderzoek door IBM. Volgens de firma zijn meer dan 60% van de dating apps kwetsbaar voor hackers, omdat deze apps vaak toegang hebben tot andere functies van de mobiele apparaten die gebruikt kunnen worden in een hackeraanval. IBM identificeert vijf mogelijke scenario’s als gevolg van de kwetsbaarheid en geeft vijf tips hoe gebruikers zichzelf beter kunnen beschermen.

Dating apps

In de wereld van vandaag raken mensen steeds meer en meer met elkaar verbonden door de snelle ontwikkeling van data-driven technologieën. Mensen werken samen via de cloud, praten met hun vrienden via mobiele apps en ontmoeten nieuwe mensen op social media en dating apps. In de afgelopen jaren is het gebruik van dating apps sterk gegroeid, als handige manier voor singles om met andere singles van alle leeftijden in contact te komen. Volgens onderzoek van Amerikaanse denktank Pew Research gebruikt 1 op de 10 Amerikanen dating sites of apps om potentiele dates te vinden, een ruige 31 miljoen mensen. In Nederland maken bijvoorbeeld 1,2 miljoen mensen gebruik van de dating-app Tinder.

 

Gebruik van dating apps groeit snel

 

Nu blijkt dat een groot deel daarvan mogelijk in gevaar is. Met het gestegen gebruik van technologie om nieuwe liefdes te vinden, neemt ook de bedreiging van hackers toe. IT-gigant IBM onderzocht – met gebruik van hun AppScan Mobile Analyser – de risico’s en hackerkwetsbaarheid van 41 populaire dating apps die beschikbaar zijn voor Google Android. Deze analyse laat zien dat 63% (26) van deze apps middelmatige tot ernstige veiligheidsrisico’s vertonen die zowel persoonlijke gebruikersgegevens als zakelijke gegevens in gevaar kunnen brengen.

 

IBM’s onderzoek toont aan wat de reden is dat deze apps het risico lopen gehackt te worden. Veel van de dating applicaties hebben toegang tot andere functies van het mobiele apparaat waarop ze gebruikt worden. Bijna de helft (49%) heeft toegang tot de mobiele factuurgegevens van de gebruiker, 73% heeft toegang tot de GPS locatie van de smartphone of tablet en een derde (34%) van de applicaties maakt ook gebruik van de camera op het apparaat. Ook bedrijven hebben te maken met de mogelijke gevaren van kwetsbare dating apps. Uit het onderzoek blijkt namelijk dat de helft van de geënquêteerde respondenten deze applicaties gebruiken op dezelfde apparaten die zij voor hun werk gebruiken. Zo kunnen hackers mogelijk ook toegang krijgen tot gevoelige bedrijfsinformatie en worden bedrijven het slachtoffer van spionage of zelfs diefstal.

 

Waar zitten de risico’s?

 

Specifieke kwetsbaarheden die werden geïdentificeerd in de risico-apps zijn onder andere “cross site scripting, phishing via een ‘man in the middle’, debug flag activatie en een zwakke random number generator”. In de analyse identificeerde IBM vijf mogelijke scenario’s die kunnen voortkomen uit blootstelling aan deze risico’s. Deze omvatten de mogelijkheid voor hackers om toegang te krijgen tot de camera of de microfoon van het apparaat, het versturen van malware wanneer gebruikers een berichtje van hun date verwachten, het verkrijgen van toegang tot de GPS-gegevens waardoor de gebruikers bewegingen gevolgd kunnen worden, het overnemen van het datingprofiel van de gebruiker of zelfs het stelen van diens creditcard gegevens.

 

Hoe hackers misbruik kunnen maken van dating apps

 

Wat kunnen gebruikers doen om zichzelf te beschermen?
Omdat gebruikers mogelijk niet alleen hun eigen informatie, maar ook informatie van hun werkgever in gevaar brengen zouden zij zich bewust moeten zijn van de risico’s van het gebruik van dating apps en zichzelf derhalve daartegen beschermen. IBM geeft een lijstje van vijf stappen die gebruikers kunnen nemen om hun kwetsbaarheid te verminderen. Zij moeten hun wachtwoorden verstandig kiezen (mede door hergebruik van wachtwoorden voor andere sites zoveel mogelijk te ontwijken), hun applicaties regelmatig updaten, niet te veel/gevoelige informatie delen via de app, de verleende permissies van de app controleren en de dating app alleen via vertrouwde Wi-Fi-kanalen gebruiken.

 

Hoe gebruikers zichzelf kunnen beschermen

 

Caleb Barlow, Vice President van IBM Security, legt uit: “Veel consumenten gebruiken en vertrouwen hun mobiele telefoons voor gebruik van een verscheidenheid aan applicaties. Het is dit vertrouwen dat hackers de mogelijkheid geeft om misbruik te maken van de kwetsbaarheden, zoals degene die wij in deze dating apps hebben gevonden. Gebruikers moeten voorzichtig zijn om niet te veel persoonlijke informatie openbaar te maken op dergelijke sites terwijl zij proberen relaties aan te gaan met andere gebruikers. Ons onderzoek demonstreert dat sommige gebruikers in een gevaarlijke trade-off verwikkelt zijn – waar meer delen kan resulteren in afname van persoonlijke veiligheid en privacy.”

]]>
Mon, 16 Mar 2015 09:18:04 +0100 Veel dating apps brengen zijn onveilig http://executive-people.nl/item/525588/veel-dating-apps-brengen-zijn-onveilig.html&field=Foto1&rType=crop&height=165&width=165.jpg
'Steeds meer onveilige mobiele apps op de werkvloer' http://executive-people.nl/item/525562/steeds-meer-onveilige-mobiele-apps-op-de-werkvloer.html Steeds meer werknemers gebruiken mobiele apparaten op de werkvloer, waardoor ook allerlei nieuwe apps binnen bedrijven worden gebruikt. Het gaat om duizenden nieuwe apps, die lang niet allemaal veilig zijn. Dit levert dan ook nieuwe risico’s op voor bedrijven.

Hiervoor waarschuwt het Amerikaanse bedrijf Veracode, dat een cloudplatform levert waarmee de veiligheid van mobiele applicaties kan worden getest. In totaal heeft Veracode via dit platform 400.000 mobiele apps geanalyseerd, waarvan 14.000 onveilig bleken te zijn. Met name binnen grote bedrijven zijn veel van dit soort apps aanwezig zijn. Gemiddeld zou binnen een groot bedrijf 2.400 onveilige mobiele apps worden gebruikt.

Gevoelige data in gevaar brengen
85% van deze onveilige apps brengen gevoelige data op mobiele apparaten in gevaar. Denk hierbij aan informatie van de SIM-kaart, waaronder de locatie van een smartphone, belgeschiedenis, contactgegevens en SMS-berichten.

Op 37% van de apparaten worden verdachte handelingen uitgevoerd. Het gaat hierbij onder andere om apps die controleren of een apparaat gehackt is (gejailbreakt op iOS-apparaten of geroot op Android-apparaten), waardoor gebruikers beheerdersrechten op het apparaat krijgen. Dit maakt het mogelijk allerlei geavanceerde handelingen op mobiele apparaten uit te voeren, zoals het vervangen van de firmware, uitschakelen van beveiligingssoftware of het opnemen van gesprekken.

Data over gebruikers delen
35% van de onveilige apps verstuurt gevoelige data over gebruikers. Denk hierbij aan de surfgeschiedenis van gebruikers of hun agenda. Deze data wordt vaak naar servers in het buitenland gestuurd en helpt aanvallers een uitgebreid profiel op te bouwen van doelwitten.

]]>
Sun, 15 Mar 2015 13:22:22 +0100 'Steeds meer onveilige mobiele apps op de werkvloer' http://executive-people.nl/item/525562/steeds-meer-onveilige-mobiele-apps-op-de-werkvloer.html&field=Foto1&rType=crop&height=165&width=165.jpg
‘Voltijdswerkende moeders en vaders vrijwel even vaak manager’ http://executive-people.nl/item/525459/a-voltijdswerkende-moeders-en-vaders-vrijwel-even-vaak-managera.html Van alle werkende vrouwen hadden in 2014 bijna vier op de honderd een managementfunctie. Dat is minder vaak dan bij mannen, van wie negen op de honderd manager afgelopen jaar waren. CBS wijt dit verschil aan het feit dat de meeste vrouwen in deeltijd werken, zeker wanneer ze jonge kinderen hebben. De kleine groep moeders die in voltijd werkt is bijna net zo vaak manager als voltijdwerkende vaders.

Dit blijkt uit cijfers van het CBS. Driekwart van de vrouwen die deel uitmaken van de werkzame beroepsbevolking werkt in deeltijd, tegenover een kwart van de mannen. Deeltijders werken veel minder vaak als manager dan voltijders. Dit zorgt dat het aandeel managers onder vrouwen een stuk lager ligt dan onder mannen. Uit de onlangs gepubliceerde Emancipatiemonitor blijkt daarnaast dat vrouwen minder vaak willen doorstromen naar een hogere functie of toppositie te willen doorstromen dan mannen.

Voltijdswerkende moeder en vader zijn bijna even vaak manager
Moeders van jonge kinderen werken relatief vaak in deeltijd. Het lagere managementaandeel bij vrouwen hangt daarom ook samen met de aanwezigheid van jonge kinderen. Binnen de groep voltijd werkende moeders ligt het percentage managers op ruim 13%, bijna net zoveel als binnen de groep voltijd werkende vaders. Pakweg 20.000 voltijdswerkende moeders zijn in Nederland manager, tegenover 130.000 voltijdwerkende vaders.

Moeders met jonge kinderen die in deeltijd werken blijken vaker manager te zijn dan in deeltijd werkende vrouwen zonder jonge kinderen. Bij vaders met een deeltijdbaan is het juist omgekeerd. Vaders zijn juist iets minder vaak manager als er jonge kinderen zijn. Mannen zonder (thuiswonende) kinderen met een deeltijdbaan zijn overwegend oudere mannen, die door hun leeftijd vaker manager zijn.

Minder managers in sectoren waarin veel vrouwen werken
Dat werkende vrouwen minder vaak manager zijn dan werkende mannen hangt ook samen met de bedrijfstakken waarin vrouwen vooral werkzaam zijn. Bij de overheid en zorg en in de cultuur, recreatie en overige diensten behoort het manageraandeel tot de laagste van alle bedrijfstakken. In deze bedrijfstakken werken naar verhouding veel vrouwen. Zo is in de gezondheids- en welzijnszorg (sector overheid en zorg) vier van de vijf werkenden een vrouw. Het aandeel managers is met 3% laag. In sectoren waarin voornamelijk vrouwen werken zoals de overheid en zorg is wel het merendeel van de managers een vrouw. Bij de overheid is ook het loonverschil tussen mannen en vrouwen in een leidinggevende functie kleiner dan in het bedrijfsleven.

]]>
Thu, 12 Mar 2015 15:55:05 +0100 ‘Voltijdswerkende moeders en vaders vrijwel even vaak manager’ http://executive-people.nl/item/525459/a-voltijdswerkende-moeders-en-vaders-vrijwel-even-vaak-managera.html&field=Foto1&rType=crop&height=165&width=165.jpg
‘Nederlandse bedrijven zijn traag met de omarming van big data’ http://executive-people.nl/item/525417/a-nederlandse-bedrijven-zijn-traag-met-de-omarming-van-big-dataa.html Nederlandse bedrijven zijn relatief traag met het invoeren van big data in hun bedrijfsvoering. Dit terwijl twee derde van de bedrijven wereldwijd aangeeft zijn concurrentiepositie te riskeren als zij data analytics niet omarmen.

Dit blijkt uit onderzoek van Capgemini en EMC onder leidinggevenden van bedrijven uit Europa, Amerika en Azië. 64% van de respondenten stelt dat big data traditionele zakelijke grenzen verlegt, waardoor bedrijven eenvoudiger kunnen toetreden tot nieuwe markten en nieuwe kansen ontstaan. Dit ondervinden bedrijven aan de lijve. Ruim een kwart van de leidinggevenden stelt concurrentie te ervaren door partijen die dankzij big data nieuwe markten hebben aangeboord.

Nederland blijkt voor Europese bedrijven een interessante vestigingsplaats te zijn voor big data-gerelateerde bedrijven. Vooral de goede infrastructuur, aanwezigheid van de benodigde expertise en het juiste juridische klimaat spelen hierbij een belangrijke rol. Met het oog op dit klimaat is het dan ook opvallend te noemen dat Nederlandse bedrijven big data in verhouding met andere landen juist relatief traag omarmen.

]]>
Wed, 11 Mar 2015 14:37:28 +0100 ‘Nederlandse bedrijven zijn traag met de omarming van big data’ http://executive-people.nl/item/525417/a-nederlandse-bedrijven-zijn-traag-met-de-omarming-van-big-dataa.html&field=Foto1&rType=crop&height=165&width=165.jpg
Waar moet je op letten om phishingmailtjes te herkennen? http://executive-people.nl/item/525328/waar-moet-je-op-letten-om-phishingmailtjes-te-herkennen.html Professionals moeten vandaag de dag goed uitkijken voor phishingmailtjes. Dit zijn kwaadaardige e-mailberichten waarin aanvallers doelwitten proberen te overtuigen gevoelige informatie te overhandigen of een kwaadaardig bestand te openen. Maar waar moet je op letten?

E-mailbeveiligingsbedrijf Agari zet in een recent onderzoek uiteen waar gebruikers op moeten letten om phishingmailtjes op tijd te herkennen. Dergelijke mailtjes worden in veel gevallen uit naam van een bedrijf verzonden die niets met de aanval te maken hebben. Vooral luchtmaatschappijen, grote banken en zorginstellingen lopen het risico dat hun bedrijfsnaam wordt misbruikt voor dergelijke cybercrimecampagnes. Sociale netwerken, retailers en betaalverwerkers lopen het minste risico.

Deze conclusie trekt Agari door te kijken naar maatregelen die bedrijven nemen om misbruik van hun naam als verzenden van e-mailberichten tegen te gaan. Bedrijven kunnen hierbij drie methodes gebruiken:

 • SPF: Een e-mail authentificatiestandaard die het mogelijk maakt uitsluitend via geselecteerde servers e-mail te laten versturen via een bepaalde domeinnaam.
 • DKIM: Een standaard die een versleutelde handtekening toevoegt aan ieder e-mailbericht. Deze handtekening wordt vervolgens vergelijken met de Domain Name Server van het bedrijf, wat het mogelijk maakt de afzender van de e-mail te controleren.
 • DMARC: Een beveiligingslaag die e-mailserverproviders de instructie geeft ongeverifieerde e-mailberichten van een domeinnaam door te sturen naar de spamfolder of deze in zijn geheel te verwijderen. Indien een ongeverifieerd bericht wordt afgevangen ontvangt het bedrijf hiervan een melding.
]]>
Wed, 11 Mar 2015 11:32:53 +0100 Waar moet je op letten om phishingmailtjes te herkennen? http://executive-people.nl/item/525328/waar-moet-je-op-letten-om-phishingmailtjes-te-herkennen.html&field=Foto1&rType=crop&height=165&width=165.jpg
Apple is in de Benelux populair, Android in Spanje en Polen http://executive-people.nl/item/525351/apple-is-in-de-benelux-populair-android-in-spanje-en-polen.html Met een omzetgroei van 159 procent wat betreft aankopen via smartphones en tablets behoort Nederland opnieuw tot de m-commerce kopgroep van Europa. Dit blijkt uit de Mobile Performance Barometer van performance marketing netwerk Zanox over 2014. Opvallend was de verdubbeling van het aantal mobiele transacties in het vierde kwartaal in Europa. De tablet is hierbij steeds populairder. Verder lijkt Android in Spanje en Polen marktterrein van Apple te hebben veroverd, dit in tegenstelling tot Scandinavië en de Benelux waar iPads en iPhones dominant zijn in de mobiele aankopen.

De Europese cijfers uit de Zanox Mobile Performance Barometer laten zien dat het aantal mobiele transacties in het laatste kwartaal van 2014 is verdubbeld. Dit hockeystick-effect is te danken aan de feestdagen, als consumenten extra inkopen doen, ook op tablets en smartphones. Lauri Koop, Managing Director van Zanox Benelux, over de resultaten: “Onze m-commerce cijfers tonen aan dat adverteerders en publishers niet meer om mobile heen kunnen. Bij Zanox spelen we hierop in door in het Verenigd Koninkrijk, waar de meest fanatieke mobile shoppers zich bevinden, cross device tracking te lanceren. Wij willen hier ervaring mee opdoen om dit vervolgens succesvol uit te rollen in de Benelux.”

Android maakt inhaalslag

De strijd tussen Android en iOS woedt voort. In Europa groeit het aantal transacties op Android-smartphones en -tablets ten koste van het aantal iOS-transacties. Waar in 2013 de verdeling nog 35 procent Android ten opzichte van 62 procent Apple was, is dat nu 45 procent tegen 53 procent. Overige besturingssystemen doen steeds minder mee. Zij vertegenwoordigen 2 procent van de aankopen in 2014, waar dat in 2013 nog 3 procent was.

Benelux is Apple-terrein

In de Benelux is m-commerce overigens nog steeds een Apple-aangelegenheid. iOS is met een aandeel van 61 procent het meest gebruikte besturingssysteem bij online transacties, zowel op tablets als op smartphones. Opvallend, omdat Apple in de rest van Europa terrein verliest (afgezien van Scandinavië met 67 procent). In Spanje en Oost-Europa is Android zelfs het meest gebruikte besturingssysteem voor online aankopen (respectievelijk 66 en 60 procent).

iPad zorgt voor de volste winkelmand

Apple blijkt ook soeverein als je naar de gemiddelde winkelmandwaarde kijkt. iPad-gebruikers geven per winkelsessie meer uit dan Android-shoppers. De iPad levert een webshop gemiddeld 86 euro per aankoop op tegenover 64 euro via een Android-tablet. Overigens is de gemiddelde orderwaarde voor tablets sowieso hoog. Hoger nog dan bijvoorbeeld de pc-winkelmand, namelijk 72 euro versus 81 euro via tabletaankopen. iPads zijn zo dominant binnen de m-commerce dat het aandeel binnen de totale omzet gestegen is van 52 procent in 2013 naar 60 procent in 2014.

Eén op vijf online aankopen is mobiel

De lage landen zagen een groei van 159 procent in de mobiele omzet. Bijna één op de vijf online transacties wordt op een mobiel apparaat gerealiseerd. Net als op Europees niveau, had de financiële branche in de Benelux een sterke omzetgroei. In de Benelux gold dit ook voor de telecomsector. Beide sectoren hebben een groei van bijna 300 procent gerealiseerd op mobiele devices. De retail kende de minste groei, namelijk minder dan 100 procent.

]]>
Wed, 11 Mar 2015 00:01:58 +0100 Apple is in de Benelux populair, Android in Spanje en Polen http://executive-people.nl/item/525351/apple-is-in-de-benelux-populair-android-in-spanje-en-polen.html&field=Foto1&rType=crop&height=165&width=165.jpg
‘Managers zien security vooral als een noodzakelijk iets’ http://executive-people.nl/item/525327/a-managers-zien-security-vooral-als-een-noodzakelijk-ietsa.html Managers zien cybersecurity vooral als een noodzakelijk iets. Slechts een kwart van de leidinggevenden geeft aan kansen te zien in het verbeteren van cybersecurity.

Dit blijkt uit onderzoek dat Ponemon Institute in opdracht van Raytheon heeft uitgevoerd. 75% van de ondervraagde managers geeft aan security te zien als een noodzakelijk aspect van zaken doen. 25% classificeert security als een mogelijkheid om concurrentievoordeel te behalen. 34% noemt cybersecurity een strategische prioriteit.

Weinig interesse
De cijfers doen vermoeden dat veel leidinggevenden weinig interesse hebben in cybersecurity en vooral willen dat informatiebeveiliging op orde is. Zo blijkt slechts 22% van de security-professionals leidinggevende binnen hun organisatie te briefen over cybersecurity. 12% van de securitymanagers rapporteert in de praktijk rechtstreeks aan de CEO. Op dit gebied is dan ook nog veel ruimte voor verbetering.

Ondanks dat maar weinig managers zich bezighouden met cybersecurity verwachten veel managers wel dat cybersecurity zich de komende jaren zal ontwikkelen. 60% van de respondenten stelt dat hun cybersecurity zich in de komende drie jaar zal verbeteren. 31% verwacht dat het digitale beveiligingsniveau in deze periode gelijk blijft. Slechts 9% verwacht dat het niveau terugloopt.

Obstakels
Managers zien echter ook allerlei obstakels die het verbeteren van cybersecurity bemoeilijken. De belangrijkste obstakels zijn:

 • Het niet kunnen inhuren of vasthouden van vakkundig personeel (45%)
 • Gebrek aan inzichten waarop actie kan worden genomen (44%)
 • Het niet kunnen minimaliseren van risico’s veroorzaakt door eigen werknemers (43%)
 • Een gebrek een securitybudget (34%)
 • Gebrek aan geschikte technologie (33%)
 • Toenemende complexiteit van security (31%)
 • Gebrek aan steun vanuit de managementlaag (29%)

Als we kijken naar punten waar securitymanagers zich zorgen overmaken ziet de top 3 er als volgt uit:

 • Aanvallen op basis van zero-day kwetsbaarheden (49%). Zero-day kwetsbaarheden zijn beveiligingsgaten die onbekend zijn en dus voor het eerst door cybercriminelen worden misbruikt, wat opsporing bemoeilijkt. 
 • Cloudinbraken (41%). Cloudinbraken zijn inbraken bij cloudproviders of clouddiensten waardoor gegevens van een bedrijf in handen vallen van kwaadwillenden.
 • Aanvallen met mobiele malware (38%). Mobiele malware is kwaadaardige software die mobiele apparaten zoals smartphones en tablets probeert te besmetten. Deze malware kan via mobiele apparaten op het bedrijfsnetwerk terecht komen.

Rapport
Alle onderzoeksresultaten zijn terug te vinden in het rapport 2015 Global Megatrends in Cybersecurity van Raytheon.

]]>
Tue, 10 Mar 2015 16:12:35 +0100 ‘Managers zien security vooral als een noodzakelijk iets’ http://executive-people.nl/item/525327/a-managers-zien-security-vooral-als-een-noodzakelijk-ietsa.html&field=Foto1&rType=crop&height=165&width=165.jpg
IDC: Komst van Windows 10 geeft zakelijke tablet markt een boost http://executive-people.nl/item/525319/idc-komst-van-windows-geeft-zakelijke-tablet-markt-een-boost.html De verkoop van tablets in West-Europa zal de komende tien jaar verdubbelen. Hierbij zorgt het nieuwe besturingssysteem Windows 10 voor een boost in de zakelijke tablet markt. Dit meldt onderzoeksbureau IDC.

De verkoop stijgt met 130 procent van 4,7 miljoen verkochte tablets in 2014 naar 11 miljoen stuks in 2019. Grote spelers die zich zullen laten gelden zijn Apple (met IBM apps), Microsoft (Windows 10) en Google (Android for Work). De lancering van Windows 10 zorgt voor meer tablet gebruik en zal de notebook vervangen, aldus IDC.

WK

 

]]>
Tue, 10 Mar 2015 01:54:06 +0100 IDC: Komst van Windows 10 geeft zakelijke tablet markt een boost http://executive-people.nl/item/525319/idc-komst-van-windows-geeft-zakelijke-tablet-markt-een-boost.html&field=Foto1&rType=crop&height=165&width=165.jpg
Veel Wi-Fi netwerken in Nederland zijn overbelast http://executive-people.nl/item/525314/veel-wi-fi-netwerken-in-nederland-zijn-overbelast.html Het gebruik van WiFi in woonwijken en stadscentra in de 2,4 GHz band is zo hoog, dat meer dan de helft van de gebruikers problemen heeft. De kwaliteit van de verbinding is daar slecht te noemen. Dat blijkt uit een onderzoek uitgevoerd in opdracht van Agentschap Telecom. Als meer gebruikers zouden overstappen op de 5 GHz WiFi-band, zou de kwaliteit van de verbinding aanzienlijk verbeteren.

Wie in een woonwijk op de mobiele telefoon een WiFi netwerk zoekt, ziet vaak een aanbod van 30 – 40 verschillende netwerken. Vrijwel al die WiFi netwerken werken in dezelfde 2,4 GHz band, een band die al eerder dreigde vol te lopen. Gevolg is dat al deze netwerken elkaar storen en het gebruik van WiFi steeds problematischer verloopt. Wie foto’s wil versturen, een film downloaden of wil skypen, krijgt dan vaak òf een vertraagde verbinding, òf wordt onderbroken. Elk huishouden van twee of meer personen kan al snel 10 of meer apparaten hebben die op WiFi werken. Denk aan draadloze printers, tablets, smart TV’s, smartphones, en afstandsbedieningen.

180 locaties

Agentschap Telecom heeft onderzoek laten doen naar het WiFi gebruik in woonwijken, winkelcentra en kantoorparken. Op meer dan 180 locaties in Nederland zijn proefopstellingen gebruikt om te meten hoeveel data er verstuurd kan worden over het netwerk. Aanleiding is de eerdere waarschuwing dat de veelgebruikte 2,4 GHz band aan het vollopen is. Nu er de laatste jaren veel draadloze apparatuur is bijgekomen, wordt de drukte en hinder voor de gebruikers ook groter.

Verbetert

Uit het onderzoek blijkt dat de verbinding verbetert wanneer overgeschakeld wordt naar de 5 GHz WiFi band. Dit kan door de instellingen van de WiFi router aan te passen, moderne dualband-routers kunnen op zowel de 2,4 GHz als de 5 GHz frequenties werken. Als de router deze mogelijkheid niet heeft, kan een andere router geïnstalleerd worden. Voorwaarde is wel dat de draadloze apparaten dit ook ondersteunen. Vooral de draadloze apparatuur die de laatste jaren op de markt is gebracht, kan vaak op beide WiFi frequenties werken.

Uit het onderzoek is gebleken dat er ruim voldoende capaciteit beschikbaar is in de 5 GHz band. Er is bovendien een veel grotere bandbreedte beschikbaar waardoor een veel snellere verbinding mogelijk is. Ook stoort het WiFi-signaal in de 5 GHz veel minder het gebruik van de buren. Agentschap Telecom voorziet hierdoor een verbetering van de breedbandsnelheid door gebruik te maken van deze frequentie.

WK

]]>
Tue, 10 Mar 2015 00:35:52 +0100 Veel Wi-Fi netwerken in Nederland zijn overbelast http://executive-people.nl/item/525314/veel-wi-fi-netwerken-in-nederland-zijn-overbelast.html&field=Foto1&rType=crop&height=165&width=165.jpg
Explosieve groei van zakelijke tablets ten einde http://executive-people.nl/item/525282/explosieve-groei-van-zakelijke-tablets-ten-einde.html Het percentage bedrijven dat gebruikmaakt van zakelijk verstrekte tablets is in de afgelopen twaalf maanden gestegen tot 28%. Dat is een groei van 3 procentpunten ten opzichte van begin 2014, toen een kwart van de bedrijven beschikte over zakelijke tablets. Hiermee zet de explosieve groei van het zakelijke gebruik van tablets niet door.

Dit blijkt uit analyse van circa 6.000 interviews die Computer Profile het afgelopen jaar hield met IT-verantwoordelijken van Nederlandse bedrijfsvestigingen met 50 of meer werknemers, over het gebruik van eindgebruikersapparatuur. Het totaal aantal zakelijke tablets is met pakweg 25% gestegen. Apple’s iPad was hierbij het populairst. 76% van alle zakelijke tablets in Nederland is een iPad. Het aandeel van Apple in het totaal is ten opzichte van begin 2014 (79%) wel iets kleiner geworden. Voor het eerst zien we ook Microsoft terugkomen in het overzicht, met een bescheiden aandeel van ongeveer 3%. Computer Profile stelt dat de introductie van de Surface Pro 2 in oktober 2013 en de Surface Pro 3 in mei 2014 hier een belangrijke bijdrage aan hebben geleverd.

Explosieve groei is voorbij
De explosieve groei in het gebruik van zakelijke tablets na de introductie van de eerste iPad is volgens het onderzoek voorbij. Het aantal locaties dat gebruikmaakt van zakelijke tablets stijgt nog steeds, maar het groeitempo is aanzienlijk afgenomen. Binnen de overheid en het onderwijs lijkt de groei zelfs tot stilstand te zijn gekomen. De transportsector en industrie lijken vooralsnog het minst te zien in het gebruik van tablets. Met respectievelijke 18% en 22% ligt de tabletpenetratie is deze sectoren duidelijk onder het gemiddelde.

De afgelopen drie jaar was een dalende trend zichtbaar voor het gemiddelde aantal desktop pc’s per locatie. Voor dezelfde periode was echter wel een stijging zichtbaar in het gemiddelde aantal laptops en een lichte stijging voor thin clients/terminals. HP heeft op dit moment het grootste marktaandeel van de PC-markt (desktops en laptops) in handen. Van alle geïnventariseerde pc’s is 48% een HP-systeem. Het aandeel van HP is met 53% het hoogst bij bedrijfsvestigingen in het segment 50 tot 250 medewerkers in Nederland (Medium sized businesses). Bij multinationals is het marktaandeel met 42% het laagst. Iets meer dan een derde van alle pc’s is geleverd door Dell. Dell komt in Nederland het meest voor bij bedrijven in het segment National Enterprises (250 tot 2.500 medewerkers). Voor zowel Lenovo als Fujitsu geldt dat zij hun sterkste aandeel kennen bij de grotere bedrijfsvestigingen in Nederland. Voor Fujitsu bevinden deze zich voornamelijk in de publieke sector, in het bijzonder bij de overheid. Lenovo komt het meest voor in de branches ICT & Utilities (25%), Industrie (15%) en Handel (15%).

Trend door de jaren heen
De trend van de afgelopen jaren laat voor HP een relatief stabiel beeld zien. Het aandeel blijft tussen de 47% en 49% schommelen. Dell blijft eveneens vrij constant tussen de 33% en 35%. Fujitsu lijkt een procentpunt terrein te geven in de laatste vier jaar. Lenovo doet het goed. Het bedrijf had in 2010 nog een aandeel van een kleine 3% en heeft dat de afgelopen jaren gestaag op weten te bouwen tot de huidige 8%.

Het aandeel van desktopcomputers in het totaal aantal gebruikte systemen is de laatste jaren aan het dalen. Begin 2010 bedroeg het percentage desktops 71% van het totaal aantal eindgebruikerssystemen. Dit percentage daalde begin 2011 tot 67%, begin 2012 tot 66%, begin 2013 tot 62% en begin 2014 tot 58%. Aan het begin van dit jaar lag het percentage op 54%.

Grote percentage laptops
Het percentage laptops van het totaal aantal systemen is gestegen van ongeveer 18% begin 2010 naar 26% nu. Naast het belang van laptops is ook de invloed van thin clients aan het toenemen. Het aandeel thin clients steeg de laatste drie jaar telkens met een procentpunt tot de huidige 16%. Dit betekent dat één op de zes eindgebruikerssystemen een thin client/terminal betreft. Het toenemende gebruik van desktopvirtualisatie heeft hier volgens Computer Profile ongetwijfeld een belangrijke rol in gespeeld. Hoewel tablets in aantal sterk aan het toenemen zijn, vormt dit type eindgebruikerssystemen momenteel nog steeds niet meer dan een kleine 4% van het totaal.

]]>
Mon, 09 Mar 2015 15:27:47 +0100 Explosieve groei van zakelijke tablets ten einde http://executive-people.nl/item/525282/explosieve-groei-van-zakelijke-tablets-ten-einde.html&field=Foto1&rType=crop&height=165&width=165.jpg
KPMG: verantwoordelijkheid voor het risicobeheer is bij veel bedrijven versnipperd http://executive-people.nl/item/525237/kpmg-verantwoordelijkheid-voor-het-risicobeheer-is-bij-veel-bedrijven-versnipperd.html Nederlandse ondernemingen nemen onvoldoende maatregelen om alle strategische informatie waarover zij beschikken afdoende te beschermen. Het ontbreken van maatregelen wordt met name ingegeven door een gebrek aan aandacht van de leiding van de onderneming. “Hoewel het bestuur zich in het algemeen realiseert hoe waardevol informatie over productieprocessen, nieuwe technologieën, intellectuele eigendommen en ook mogelijke overnames is voor de continuïteit en het succes van de onderneming, blijven afdoende maatregelen om dit eigendom te beschermen in het algemeen vaak uit”, zegt John Hermans, partner bij KPMG IT Advisory. Hermans: “Bestuursleden van Nederlandse ondernemingen en hun Raden van Commissarissen moeten dan ook veel meer verantwoordelijkheid nemen als het gaat om het beschermen van alle strategische informatie waarover zij beschikken.”

Maatregelen uit de pas met risico’s
Uit het onderzoek ‘The importance of information assets’ van KPMG onder C-level functionarissen die zich met risicobeheer bezig houden, blijkt dat de maatregelen die Nederlandse bedrijven nemen om te voorkomen dat strategische informatie in verkeerde handen terecht komt in geen verhouding staan tot de risico’s die zij lopen. Hermans: “Zo’n 75% van de onderzochte ondernemingen geeft aan dat de maatregelen die genomen worden om de informatie veilig te beheren volledig uit de pas lopen met de risico’s. En ondanks het feit dat de bedrijven zich bewust zijn van het feit dat de bescherming niet toereikend is, slagen zij er tot op de dag van vandaag niet in de risico’s beter te beheersen en de beveiliging op het vereiste niveau te krijgen. Toch geeft ruim 80% van de bedrijven aan dat de informatie waarover zij beschikken essentieel is voor het voortbestaan en het succes van de organisatie.”

Versnipperde verantwoordelijkheid
Op basis van het onderzoek constateert Hermans dat het bij veel bedrijven schort aan ‘eigenaarschap’ van risicobeheer en aan een eenduidige wijze van rapporteren over de maatregelen die genomen zijn om het bezit van de bedrijven te waarborgen. Hermans: “De verantwoordelijkheid voor het risicobeheer is bij veel bedrijven versnipperd belegd en dat betekent dat zowel de CFO, CIO, CRO en CISO zich met de bescherming van deze waardevolle kennis bezighouden. De huidige versnippering van de verantwoordelijkheid voor het risicobeheer duidt erop dat niemand zich daadwerkelijk eigenaar voelt.”

Hoger in de organisatie
Een aantal bedrijven overweegt dan ook de verantwoordelijkheid voor het risicobeheer hoger in de organisatie neer te leggen. Zo geeft één op de vier bedrijven aan de Chief Risk Officer verantwoordelijk te zullen maken en kiest iets minder dan 25% voor de Chief Information Officer. En als het gaat om het rapporteren over de risico’s, blijkt dat ruim 30% van de onderzochte functionarissen rapporteert aan de Raad van Commissarissen en dat bijna 40% dat doet dat aan de audit commissie. Bijna 60% voorziet de Raad van Bestuur van de noodzakelijke informatie. Een duidelijk bewijs dat de bescherming van strategische informatie beter moet worden georganiseerd. Uit het onderzoek van KPMG blijkt bovendien dat de onderzochte bedrijven de effectiviteit van het risicobeheer nauwelijks actief meten en een beperkt beeld hebben van de kosten die zij maken.

Inzichtelijke relatie
Voor een effectief beleid is het volgens Hermans echter essentieel dat de relatie tussen de maatregelen, de kosten en de risico’s die een onderneming loopt, inzichtelijk is. Hermans: “Als dat niet het geval is, is het onmogelijk om vast te stellen of het geld goed besteed wordt en om tijdens de rit verbeteringen aan te brengen. Overigens blijken kleine bedrijven hun waardevolle bezit in het algemeen beter te beschermen dan grotere ondernemingen. Ruim 40% van de kleine bedrijven stelt dat het niveau van bescherming voldoende is. Van de middelgrote bedrijven geeft bijna 20% aan dat de genomen maatregelen om hun bezittingen te beschermen volstaan. Van de grote bedrijven is dit slechts 6%. Een verklaring hiervoor is wellicht dat kleine bedrijven beter beschermd zijn omdat zij opereren in een minder complexe IT-omgeving. Maar het kan ook zijn dat zij zich vanwege hun omvang onterecht veiliger voelen.”

WK

]]>
Mon, 09 Mar 2015 08:59:47 +0100 KPMG: verantwoordelijkheid voor het risicobeheer is bij veel bedrijven versnipperd http://executive-people.nl/item/525237/kpmg-verantwoordelijkheid-voor-het-risicobeheer-is-bij-veel-bedrijven-versnipperd.html&field=Foto1&rType=crop&height=165&width=165.jpg
‘Ruim 400.000 DVR-systemen zijn zeer slechts beveiligd’ http://executive-people.nl/item/525180/a-ruim-dvr-systemen-zijn-zeer-slechts-beveiligda.html Maakt uw bedrijf gebruik van beveiligingscamera’s in combinatie met een digitale videorecorder (DVR)? Dan bestaat de kans dat deze camera’s via internet eenvoudig toegankelijk zijn voor onbevoegden. Een onderzoeker heeft namelijk ruim 460.000 van dit soort DVR-systemen opgespoord die met standaard inloggegevens zijn beveiligd, terwijl deze inloggegevens gewoon op internet opgezocht kunnen worden. Iedereen kan hierdoor probleemloos met aangesloten camera’s meekijken.

Julian van ATechDad trekt in een blogpost aan de bel over zijn bevindingen. De man vroeg zich af of hij op afstand toegang zou kunnen krijgen tot DVR-systemen van derden. Hij nam de proef op de som en gebruikte hiervoor Project Sonar, een project waarbij beveiligingsbedrijf Rapid7 grootschalige scans uitvoert van het internet. Hierbij wordt allerlei informatie verzameld, waaronder ook informatie over DVR-systemen die via internet toegankelijk zijn.

Hardcoded inloggegevens
In totaal wist Julian 467.807 DVR-systemen op te sporen waarvan de inloggegevens ‘hardcoded’ zijn. De inloggegevens zijn hierbij in de programmeercode van het systeem ingebakken en kunnen dus niet zo maar worden veranderd. De gegevens zijn tegelijkertijd vaak gewoon openbaar toegankelijk op internet. Hardcoded inloggegevens bieden dan ook weinig tot geen veiligheid.

“Hopelijk zijn veel van deze ruim 400.000 apparaten valse positieven. Waarom staan deze systemen niet achter een firewall? Zelfs een consumentenrouter zou al beter zijn dan niets”, merkt Julian op. Het gaat in de meeste gevallen om DVR-systemen van Chinese makelij die onder allerlei merknamen op de markt worden gebracht. Systemen van het bedrijf NetSurveillance zouden het vaakst op de lijst voorkomen.

]]>
Fri, 06 Mar 2015 14:21:48 +0100 ‘Ruim 400.000 DVR-systemen zijn zeer slechts beveiligd’ http://executive-people.nl/item/525180/a-ruim-dvr-systemen-zijn-zeer-slechts-beveiligda.html&field=Foto1&rType=crop&height=165&width=165.jpg
Mensen met administratieve banen vaker weg door automatisering http://executive-people.nl/item/525163/mensen-met-administratieve-banen-vaker-weg-door-automatisering.html Uit onderzoek van UWV naar de werkgelegenheid in administratieve beroepen blijkt dat het aantal banen al vanaf 2008 onafgebroken daalt als gevolg van de economische crisis en toenemende digitalisering.

Tussen 2008 en 2012 verdwenen bijna 90.000 banen. UWV verwacht dat de banenkrimp de komende jaren doorzet door verdergaande automatisering en digitalisering. Met name de werkgelegenheid op lager en middelbaar beroepsniveau staat onder druk, zo blijkt uit het rapport van UWV.

Het UWV-onderzoek laat zien dat veel routinematige administratieve handelingen overbodig worden, voornamelijk op lager of middelbaar niveau. Door slimme software en computersystemen worden gegevens automatisch ingevoerd. Klanten kunnen steeds vaker ook zelf digitaal betalingen doen, verzekeringen afsluiten en wijzigingen doorvoeren. Het administratieve werk verschuift zo van gegevensverwerking naar gegevens controleren en advisering.

Door deze ontwikkeling verdwenen de afgelopen jaren al veel banen in het archief, de financiële administratie en bij de post. De komende tijd verwacht UWV substantiële krimp onder met name ondersteunende administratieve krachten op mbo-niveau, zoals receptionisten, typisten en medisch secretaresses. De krimp onder administratieve functies is veel groter dan in andere beroepsgroepen.

Meer vraag naar hoger opgeleid personeel

UWV constateert in het rapport dat, ondanks het banenverlies, de vraag naar hoger opgeleid administratief personeel wel toeneemt. Dit is met name het geval in de financiële administratie. Upgrading van het werk zorgt ervoor dat mbo-werkzaamheden worden overgenomen door hbo-opgeleiden. Over het algemeen zijn de kansen op werk voor hbo’ers en wo’ers dan ook beter dan voor mbo’ers. Onder secretaresses vindt eveneens een verschuiving in taken plaats. Door toenemende digitalisering trekt de manager secretariële taken naar zich toe, waardoor de secretaresse meer ruimte krijgt om bredere werkzaamheden uit te voeren en meer betrokkenheid krijgt in het team of de afdeling.

Hoewel nog steeds een kwart van alle vacatures in Nederland economisch-administratieve functies betreft, blijft het aantal WW-gerechtigden met een administratieve achtergrond groot. Dit geldt voornamelijk voor de lagere en middelbare beroepen, zoals receptionisten, typisten en administratief medewerkers. UWV-onderzoeker Kees van Uitert: ‘Het rapport laat zien dat er nog steeds een aanzienlijk aantal banen is op administratief gebied. De kansen op werk zijn voor werklozen en schoolverlaters wel kleiner geworden. Als de verwachte automatisering doorzet, worden deze kansen alsmaar kleiner. Een gedegen en actuele opleiding wordt dus steeds belangrijker voor het vinden van een baan. Alleen voor financiële specialisten op specifieke functies, zoals registeraccountants en fiscalisten, blijven de arbeidsmarktperspectieven goed.’

WK

]]>
Fri, 06 Mar 2015 10:35:21 +0100 Mensen met administratieve banen vaker weg door automatisering http://executive-people.nl/item/525163/mensen-met-administratieve-banen-vaker-weg-door-automatisering.html&field=Foto1&rType=crop&height=165&width=165.jpg
Onderzoek: 'Bedrijven vinden beschikbaarheid applicatie belangrijker dan ... http://executive-people.nl/item/525120/onderzoek-bedrijven-vinden-beschikbaarheid-applicatie-belangrijker-dan-veiligheid.html F5 Networks heeft een nieuw onderzoeksrapport vrijgegeven dat inzicht geeft in de huidige status van het zakelijke applicatielandschap. Het 2015 State of Application Delivery rapport bevestigt onder andere van tot voor kort niet bewezen aannames over hoe IT omgaat met beschikbaarheid, veiligheid en programmeerbaarheid van applicaties.

Veel en snelgroeiend

Huidige applicatie-omgevingen zijn gigantisch en groeien snel. Een vijfde van respondenten geeft aan dat ze tussen 201 en 500 applicaties hebben draaien, 28 procent heeft 1-200 applicaties uitgerold. De belangrijkste motoren van deze groei zijn private cloud (aldus 59 procent) en mobiele toepassingen (56 procent). Het belang van deze twee zal verder groeien, waarmee ook het aantal applicaties groeit dat services nodig heeft en de complexiteit van het draaiende houden van al die toepassingen.

Beschikbaarheid versus beveiliging
Beschikbaarheid van applicaties wordt belangrijker geacht dan beveiliging ervan. Op de vraag welke applicatieservice van het grootste belang is, antwoordde 40 procent beschikbaarheid, en 30 procent security. Het rapport bekrachtigd de gedachte dat als een applicatie niet beschikbaar is, andere services er niet toe doen.

Dit staat in verband met een recent onderzoek onder consument door F5 naar hun wensen qua applicaties. Hier gaf 22 procent aan slechts vijf seconden te willen wachten op een app, voordat ze hem wegklikken. Een derde haakt af bij mobiele aankopen als de applicatie traag is. Daar tegenover staat wel dat de helft zich zorgen maakt over diefstal van persoonlijke gegevens via mobiele toepassingen.

Programmeerbaarheid en SDN
Het onderzoek wijst tevens het belang van programmeerbaarheid uit. Het is een sleutelelement for DevOps, SDN en cloud computing. De respondenten gaven aan dat er een merkbare overstap plaatsvindt naar aan te passen automatisering en orchestratie van netwerkservices. Een API-ondersteunde infrastructuur is nodig om agility te stimuleren.

Gebruikers blijven geïnteresseerd in SDN als middel om hun netwerken te operationaliseren. Twee derde van de respondenten overweegt SDN ter verlaging van de operationele kosten. Om te groeien van de early adopter fase naar volwassenheid moet SDN dus in deze wens voorzien.

“Applicaties zijn inmiddels van cruciaal belang voor bedrijfsprocessen, en daarmee ook de applicatieservices die ontworpen zijn om de snelheid, veiligheid en betrouwbaarheid van de toepassingen te vergroten”, aldus Rene Oskam (foto), directeur Nederland bij F5 Networks. “De resultaten uit het State of Application Delivery rapport bevestigen dat applicaties niet zonder die ondersteuning kunnen. Bedrijven stappen in private, publieke of hybride cloud-modellen; de applicatieservices moeten daarin mee om de complexiteit en andere uitdagingen de baas te blijven.”

Aanvullende informatie op f5.com/SOAD, waaronder het volledige rapport (na registratie) en een infographic.

]]>
Fri, 06 Mar 2015 09:20:31 +0100 Onderzoek: 'Bedrijven vinden beschikbaarheid applicatie belangrijker dan veiligheid' http://executive-people.nl/item/525120/onderzoek-bedrijven-vinden-beschikbaarheid-applicatie-belangrijker-dan-veiligheid.html&field=Foto1&rType=crop&height=165&width=165.jpg
ICT-sector goed voor ongeveer 5% van de Europese werkgelegenheid http://executive-people.nl/item/525104/ict-sector-goed-voor-ongeveer-van-de-europese-werkgelegenheid.html De ICT-sector zorgt voor slechts 4,8% van de totale werkgelegenheid in de Europese Unie. Het percentage ligt ongeveer gelijk aan het aantal ICT-bedrijven in Europa, die goed zijn voor 4,6% van het Europese bedrijfsleven.

Dit blijkt uit het JRC Science and Policy Report ‘Birth, survival, growth and Death of ICT Companies - How are ICT companies faring in the European Union: a Macroeconomic Analysis’ van de Europese Commissie. In dit rapport onderzoekt de Europese Commissie hoe ICT-bedrijven in de Europese Unie presteren. Het gaat om een langlopend onderzoek, waardoor de cijfers in het onderzoek betrekking hebben op enkele jaren geleden.

Aantal ICT-bedrijven stijgt
Het aantal ICT-bedrijven in de Europese Unie is aan het stijgen. Zo is 6% van alle nieuwe bedrijven die in 2011 werd gestart een ICT-bedrijf. Hiermee neemt het aantal ICT-bedrijven sneller toe dan in iedere andere sector in de Europese Unie. Met name het aantal IT-dienstverleners groeit snel. Negen op de tien nieuwe ICT-bedrijven waren in 2011 IT-dienstverleners. Als we kijken naar alle ICT-bedrijven in de Europese Unie blijkt drie op de vier een IT-dienstverlener te zijn.

De ICT-sector blijkt daarnaast aardig bestand te zijn geweest tegen de financiële crisis. Tussen 2008 en 2011 is in het merendeel van de Europese economieën het aantal ICT-bedrijven toegenomen. Met name het aantal IT-dienstverleners is in deze periode toegenomen, terwijl groothandelaren in ICT en ICT-fabrikanten minder goed presteerden.

Rapport
Het volledige rapport ‘Birth, survival, growth and Death of ICT Companies - How are ICT companies faring in the European Union: a Macroeconomic Analysis’ is hier te vinden. 

]]>
Thu, 05 Mar 2015 12:22:56 +0100 ICT-sector goed voor ongeveer 5% van de Europese werkgelegenheid http://executive-people.nl/item/525104/ict-sector-goed-voor-ongeveer-van-de-europese-werkgelegenheid.html&field=Foto1&rType=crop&height=165&width=165.jpg
PwC: 'Recordaantal beursgangen van techbedrijven in 2014' http://executive-people.nl/item/525059/pwc-recordaantal-beursgangen-van-techbedrijven-in.html 2014 was het recordjaar voor technologie IPOs in de afgelopen 10 jaar, met 118 deals met een totale waarde van 51,2 miljard dollar. Hoewel de cijfers in alle bedrijfssectoren zijn gestegen ten opzichte van 2013 was de Alibaba deal (21,8 miljard dollar) een enorme boost voor de gehele technologiesector. Dit meldt Consultancy.nl

In een onlangs uitgebracht rapport van PwC, getiteld ‘Global Technology IPO Review Q4 and full-year 2014’, word de status van IPOs – beursgangen (Initial Public Offerings) – in de technologiesector onder de loep genomen. De analyse toont aan dat het aantal IPOs in 2014 uit de pan schiet vergeleken met de meer terughoudende periode van 2011 tot 2013. Afgelopen jaar was het beste jaar tot nu toe voor IPOs in de tech-sector, met 118 deals* gewaardeerd op een totaal van $51,2 miljard. Dit komt neer op duizelingwekkende stijging van 347% in IPO-opbrengsten, en een stijging van 84% in het aantal beursintroducties. Vergeleken met de periode vanaf 2010, beslaat 2014 43% van de totale dealwaarde van $119,6 miljard en 26% van de in totaal 447 deals. De verklaringen die PwC geeft voor de verbetering in zowel deal-waarde als aantal zijn de sterke kapitaalmarkten, de heropening van de Chinese beurs en economische verbetering in Europa.

 

Technology IPOs 2010 - 2014

 

Geografische verdeling
In 2014 reikte de verdeling van de technologie IPOs over het grootste deel van de wereld, met 19 landen gerepresenteerd vergeleken met 15 een jaar eerder. China heeft, na de heropening van zijn beurs, een gigantisch jaar achter de rug. China zag 45 vermeldingen en opbrengsten van $29,1 miljard in 2014 – een enorme stijging van 463% in het aantal (t.o.v. 8) en een 2800% stijging in waarde, vanaf $1 miljard. De Alibaba deal beslaat echter het grootste gedeelte van de waarde – met een waarde van $21,8 miljard.

Voor de Verenigde Staten bleef de lijn nagenoeg plat qua deals en waarde, groeiend van 35 deals in 2013 naar 37 in 2014, en de dealwaarde stijgend met 3% naar $7,9 miljard. De UK had een sterk jaar, waarin met 7 deals met een totale opbrengst van $3,3 miljard de UK de ‘miljardenarena’ betrad – vorig jaar was de waarde nog $730 miljoen. Hiermee leverde het Verenigd Koninkrijk 48% van de totale Europese opbrengsten. Japan droeg bij met 4 IPOs met totale opbrengst van $4,2 miljard, vergeleken met drie vermeldingen in 2013 met een waarde van $321 miljoen. Zuid-Korea en Israel haalden ook opbrengsten van meer dan een miljard met respectievelijk drie en vier vermeldingen met een waarde van $1,2 en $1,1 miljard.

 

 Full year 2014 technology IPOs - Geographic distribution

 

Bijdragende sectoren
Het grootste aantal deals vond plaats in de Internet Software & Services sub-sector, met 47 deals in 2014, met een opbrengst van $33,5 miljard of $11,7 miljard exclusief de Alibaba IPO. Dit was de grootste sub-sector in 2014, en droeg voor 65% bij aan de totale opbrengsten en voor 40% aan het totale aantal deals – in 2013 nog 43% en 38% respectievelijk. De Software sub-sector kwam op de tweede plaats wat betreft waarde – met $7,1 miljard in waarde en meer dan 35 deals in 2014. De bijdrage van deze sub-sector aan het jaartotaal daalde van 21% in 2013 naar 14% in 2014, hoewel het aantal bijgedragen deals een kleine stijging zag van 28% naar 30% van het totaal van 2013 naar 2014.

De Peripherals sub-sectie demonstreerde een vastgestelde verbetering in opbrengsten in 2014, maar niet in het volume. Deze sectie steeg in deal-waarde naar $4,7 miljard in 2014, gemaakt in 5 deals, vergeleken met $1,6 miljard uit 8 deals in 2013.

IT Consulting & Services verbeterde in 2014 met een opbrengst van $2,2 miljard uit 6 deals vergeleken met $538 miljoen uit drie deals in 2013.

 

Full-year 2014 subsector distribution

 

Semiconductors maakten een comeback in 2014 grotendeels als gevolg van de heropening van de Chinese IPO markt. De sub-sector bracht $1,8 miljard op en had 12 IPOs gedurende het jaar, vergeleken met $308 miljoen en 4 vermeldingen in 2013.

Communications Equipment was de enige sector die getuige was van een daling in totale opbrengst in 2014 vergeleken met 2013. De sub-sector bracht een totaal van $1,1 miljard op uit negen vermeldingen gedurende het jaar, terwijl het in 2013 goed was voor $1,5 miljard uit vijf vermeldingen.

Volgens Raman Chitkara, PwC Partner en Global Technology Industry Leader, beloofd 2015 opnieuw een goed jaar te worden voor IPOs in de sector: “Hoewel de waarderingen voor private bedrijven redelijk hoog blijven, en dus de behoefte aan kapitaal van de publieke markten verminderd, wakkert het positieve sentiment gegenereerd door de hoog-presterende technologie IPOs in 2014, de aanzwelling van het aantal IPOs in het vierde kwartaal (34 tegenover 18 in het derde kwartaal) en de voortdurende kracht van de kapitaalmarkten, de verwachting aan dat de 2015 technologie IPO markt zijn gezonde tred zal voortzetten.”

* Deal-grootte groter dan $40 miljoen en gebaseerd op de transactiedatum.

]]>
Thu, 05 Mar 2015 00:04:35 +0100 PwC: 'Recordaantal beursgangen van techbedrijven in 2014' http://executive-people.nl/item/525059/pwc-recordaantal-beursgangen-van-techbedrijven-in.html&field=Foto1&rType=crop&height=165&width=165.jpg
Snelle groei van overnames in ICT-sector zet niet door http://executive-people.nl/item/525050/snelle-groei-van-overnames-in-ict-sector-zet-niet-door.html De snelle groei van het aantal overnames in de Nederlandse ICT-sector heeft in het vierde kwartaal niet doorgezet. In totaal werden 56 deals gesloten in het laatste kwartaal van afgelopen jaar.

Dit blijkt uit het overzicht van Computable in samenwerking met het financieel adviesbureau Mazars Berenschot Corporate Finance iedere drie maanden samenstelt. In het derde kwartaal van 2014 steeg het aantal deals in de ICT-sector explosief. In totaal zijn in derde kwartaal van 2014 93 organisaties overgenomen of gefuseerd.

Deze groei heeft dus niet doorgezet. Als we echter kijken naar geheel 2014 is wel positief nieuws te melden. In totaal werden 284 deals gesloten in 2014, pakweg 37% meer dan de 208 deals uit 2013. Het volledige overzicht met transacties in de ICT-sector voor het vierde kwartaal van 2014 is hier te vinden.

]]>
Wed, 04 Mar 2015 14:55:29 +0100 Snelle groei van overnames in ICT-sector zet niet door http://executive-people.nl/item/525050/snelle-groei-van-overnames-in-ict-sector-zet-niet-door.html&field=Foto1&rType=crop&height=165&width=165.jpg
Big data-onderzoek naar bezoekers van Scheveningen http://executive-people.nl/item/525023/big-data-onderzoek-naar-bezoekers-van-scheveningen.html Scheveningen is een belangrijke toeristische attractie voor de gemeente Den Haag. Maar hoeveel bezoekers trekt de attractie eigenlijk? En waar komen deze vandaan? Deze vraagstukken worden door Decisio en Mezuro met behulp van big data onderzocht.

Verkeersnet meldt dat het onderzoek een aantal vragen moet beantwoorden:

 • Hoeveel bezoekers trekt Scheveningen?
 • Hoe verschillen de bezoekersaantallen over de dagen van de week?
 • Zijn bezoekersaantallen afhankelijk van weersomstandigheden en evenementen?
 • Wat is de nationaliteit van deze bezoekers?
 • Komen zij vaker in Scheveningen?

Decisio en Mezuro gaan de vraagstukken onderzoeken met behulp van big data, wat het mogelijk maakt een grote hoeveelheid data te verzamelen over bezoekers van Scheveningen en hier analyses op los te laten. De resultaten van het onderzoek moeten de gemeente Den Haag gaan helpen het verkeer rond Scheveningen beter te managen. Zo worden mogelijk stoplichten en informatieborden anders afgesteld. De resultaten van het onderzoek worden in de loop van dit jaar verwacht.

]]>
Wed, 04 Mar 2015 10:50:37 +0100 Big data-onderzoek naar bezoekers van Scheveningen http://executive-people.nl/item/525023/big-data-onderzoek-naar-bezoekers-van-scheveningen.html&field=Foto1&rType=crop&height=165&width=165.jpg
Aantal fulltime opdrachten voor ZZP’ers in ICT-sector stabiel gebleven http://executive-people.nl/item/524971/aantal-fulltime-opdrachten-voor-zzpa-ers-in-ict-sector-stabiel-gebleven.html Het aantal fulltime opdrachten voor zelfstandig professionals in de ICT-sector is stabiel. De ICT-sector is hierop een uitzondering. Als we kijken naar alle Nederlandse sectoren neemt het aantal fulltime opdrachten voor ZZP’ers juist af.

Dit blijkt uit ZP Facts, de nieuwe marktmonitor voor zzp’ers. In 2014 was net als in 2012 en 2013 sprake van een afname van het aantal opdrachten voor 36- tot 40-urige werkweken. Daar staat een toename van het aantal parttime opdrachten tegenover. Ook de uurtarieven van zelfstandig professionals (zp’ers) dalen, hoewel minder hard dan in 2013.

Opvallend trends
Uit de eerste ZP Facts zijn een aantal opvallende trends naar voren gekomen. In 2012 en 2013 was er sprake van een afname in het percentage fulltime opdrachten (tussen 36 en 40 uur). Deze trend heeft zich in 2014 doorgezet. Parttime opdrachten worden juist vaker aangeboden. 28% van alle opdrachten betreft opdrachten van 35 of minder uur. Een mogelijke verklaring hiervoor is dat organisaties het terugdringen van het aantal uren voor een opdracht inzetten als middel om kosten te besparen.

Het aantal opdrachten in de ict (waaronder technologie en telecom) en energie (utilities) de afgelopen twee jaar stabiel. Het aandeel overheidsopdrachten daalde deze periode enigszins van 42% naar 41%. De financiële sector (banken, verzekeraars) geeft in 2014 een daling te zien van 35% naar 31%.

Uurtarieven gedaald
Hoewel de uurtarieven van zelfstandig professionals in 2014 gedaald zijn, was die daling minder sterk dan in 2013. Gemiddeld gaat het om meer dan 10 euro in twee jaar. Dalende tarieven en een aflopend aantal opdrachturen hebben gezorgd voor een vermindering van de maximaal te behalen omzet.

ZP Facts is de nieuwe monitor voor de markt van zelfstandig professionals (zp’ers) in de zakelijke dienstverlening, voortgekomen uit een samenwerking tussen kennisbemiddelaar HeadFirst en de Universiteit van Tilburg. Arjan van den Born, hoogleraar creatief ondernemerschap aan de Universiteit van Tilburg: “Ontwikkelingen in tarieven en het aanbod van opdrachten raken de Zelfstandig Professional direct in zijn dagelijkse business. Daarom is het zo belangrijk deze ontwikkelingen nauwlettend in de gaten te houden door middel van de nieuwe marktmonitor ZP Facts. Het biedt een unieke kijk op de markt, dat veel verder gaat dan onderzoek uit enquêtes en interviews.”

]]>
Tue, 03 Mar 2015 11:57:09 +0100 Aantal fulltime opdrachten voor ZZP’ers in ICT-sector stabiel gebleven http://executive-people.nl/item/524971/aantal-fulltime-opdrachten-voor-zzpa-ers-in-ict-sector-stabiel-gebleven.html&field=Foto1&rType=crop&height=165&width=165.jpg
Windows XP stijgt weer in populariteit http://executive-people.nl/item/524956/windows-xp-stijgt-weer-in-populariteit.html Elf maanden nadat Windows XP werd begraven doet het besturingssysteem het nog opmerkelijk goed. Het marktaandeel van de software stijgt zelfs een beetje zo meldt The Register.

XP werd op 8 april stopgezet. Het besturingssysteem werkt nog maar krijgt sindsdien geen enkele update meer, waardoor het in principe niet meer veilig is om te gebruiken op het web. Maar ondanks pogingen om gebruikers te laten upgraden blijven velen hun XP-computer gebruiken. Zo ziet The Register dat zowel Statcounter als Netmarketshare een stijging van het aantal XP-computers merken.

Bij Statcounter gaat het marktaandeel van 11,9 procent naar 12,23 procent. Bij Netmarketshare gaat het van 18,93 procent naar 19,5 procent. Beide tellers baseren hun metingen op de besturingssystemen die worden gebruikt bij het bezoek aan de sites die beide bedrijven monitoren. Dat verklaart ook de verschillen in de metingen.

Dat wil niet zozeer zeggen dat mensen nu terug naar XP grijpen, maar het toont wel aan dat Wndows XP een jaar na de vervaldatum nog steeds wordt gebruikt en niet in populariteit daalt. Mogelijk gaat het daarbij om reservetoestellen of een 2e of 3e laptop in huis waar de gebruiker geen geld aan wil geven voor een upgrade. Dat is echter niet zonder risico. Omdat het systeem geen veiligheidsupdates meer krijgt, kan zo'n toestel veel makkelijker worden gehackt.

Wel is het pijnlijk voor Microsoft om te zien dat Windows 7 ongeveer de helft van de markt inpalmt terwijl Windows 8.1, de recentste versie van Windows, lager scoort dan Windows XP. Mogelijk komt daar vanaf eind dit jaar verandering in met de release van Windows 10. Die wordt voor consumenten met Windows 8, 8 of 8.1 gratis in het eerste jaar, wat velen zal motiveren om snel te upgraden.

In samenwerking met Datanews

]]>
Tue, 03 Mar 2015 10:36:55 +0100 Windows XP stijgt weer in populariteit http://executive-people.nl/item/524956/windows-xp-stijgt-weer-in-populariteit.html&field=Foto1&rType=crop&height=165&width=165.jpg
Ruim 11% van de Nederlanders is in 2014 getroffen door cybercrime http://executive-people.nl/item/524954/ruim-van-de-nederlanders-is-in-getroffen-door-cybercrime.html Eén op de negen Nederlanders is afgelopen jaar slachtoffer geworden van cybercrime. Hacken kwam veruit het meeste voor en maakte de meeste slachtoffers.

Dit blijkt uit de Veiligheidsmonitor 2014 van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). 11,2% van de Nederlanders is afgelopen jaar doelwit geworden van cybercrime. Hierbij maakt het CBS onderscheidt tussen identiteitsfraude, online koop- en verkoopfraude, hacken en cyberpesten.

Hacken komt met vaakst voor
Van deze verschillende vormen blijkt hacken het vaakst voor te komen. Het CBS omschrijft hacken als ‘het met kwade bedoelingen inbreken of inloggen op iemands computer, e-mailaccount, website of profielsite (bijvoorbeeld Facebook, Twitter).’ 5,2% van de Nederlanders is in 2014 slachtoffer geworden van deze vorm van cybercrime.

Ook online koop- en verkoopfraude komt vaak voor. 3,5% van de Nederlanders blijkt afgelopen jaar hiermee te maken te hebben gehad. Het gaat hierbij om ‘het om het niet leveren van gekochte goederen of diensten (koopfraude) en/of het niet betalen voor geleverde goederen of diensten (verkoopfraude)’.

Cyberpesten
Cyberpesten staat op de derde plek in de lijst met meest voorkomende vormen van cybercrime in Nederland. 3,1% van de ondervraagde Nederlanders geeft aan het afgelopen jaar slachtoffer te zijn geweest van cyberpesten. Met de term cyberpesten wordt gedoeld om pesten via internet. Dit kan verschillende vormen aannemen, variërend van laster en stalken tot chantage/afpersing en bedreiging met geweld.

CBS heeft ook gekeken naar identiteitsfraude. 0,8% van de Nederlanders is afgelopen jaar doelwit geworden van identiteitsfraude. Dit is lager dan in 2012 en 2013, toen respectievelijk 1,5% en 1,3% van de Nederlanders slachtoffer was van identiteitsfraude. Het gaat hierbij om het gebruik zonder toestemming van persoonsgegevens voor financieel gewin. In sommige gevallen gaat het hierbij om skimming (waarbij een bankpas of creditcard wordt gekopieerd), terwijl het in andere gevallen om phishingaanvallen waarmee aanvallers betalingsinformatie van slachtoffers proberen buit te maken./

]]>
Tue, 03 Mar 2015 10:10:15 +0100 Ruim 11% van de Nederlanders is in 2014 getroffen door cybercrime http://executive-people.nl/item/524954/ruim-van-de-nederlanders-is-in-getroffen-door-cybercrime.html&field=Foto1&rType=crop&height=165&width=165.jpg
‘Gebrek aan loyaliteit zorgt voor toename van bedrijfsfraude’ http://executive-people.nl/item/524855/a-gebrek-aan-loyaliteit-zorgt-voor-toename-van-bedrijfsfraudea.html Bedrijven hebben in toenemende mate te denken aan fraude. Dit is voor een belangrijk deel te wijten aan de flexibele arbeidsmarkt, die zorgt voor minder loyaliteit van medewerkers naar hun werkgever.

Dit blijkt uit onderzoek van Hoffman Bedrijfsrecherche. Het bedrijf heeft hierbij gekeken naar data die is verzameld over een groep van 2.200 fraudeurs die in 2014 zijn betrapt. De fraudeurs stalen ieder voor tenminste 10.000 euro van hun werkgever.

‘Sneller een misstap begaan’
Richard Franken, directeur van Hoffman, zegt tegen het Financieele Dagblad dat met name jeugdigen werknemers die op voorhand al weten dat hun contract niet verlengd wordt eerder geneigd zijn een misstap te begaan en zich schuldig te maken aan fraude. Dit zou te maken hebben met het ontbreken van loyaliteit naar de werkgever.

Fraude komt overigens voor onder alle werknemers, ongeacht leeftijd of geslacht. Zo zouden inmiddels 30% van alle fraudegevallen gepleegd worden door een vrouw.

]]>
Mon, 02 Mar 2015 10:02:40 +0100 ‘Gebrek aan loyaliteit zorgt voor toename van bedrijfsfraude’ http://executive-people.nl/item/524855/a-gebrek-aan-loyaliteit-zorgt-voor-toename-van-bedrijfsfraudea.html&field=Foto1&rType=crop&height=165&width=165.jpg
IT domineert Mobile World Congress 2015 http://executive-people.nl/item/524840/it-domineert-mobile-world-congress.html IT en enterprise thema's domineren het Mobile World Congress 2015 (MWC 2015) in Barcelona zo meldt onderzoeksbureau Ovum.

Er is sprake van een verdere evolutie van de mobiele telecomcommunicatie branche. Hierbij worden vandaag de dag niet alleen maar spraak en datadiensten geboden, maar ook bankdiensten (payments), software, zakelijke diensten en digitale media diensten.

Voor al mobiele enterprise diensten en applicaties is een goede IT-infrastructuur nodig waarbij cloud data analytics en Software Defined Networking (SDN) 'hot topics' zijn die tijdens het MWC 2015 worden. Ook het Internet of Things is een topic, maar er zijn nog niet veel concrete diensten die tijdens het MWC 2015 worden getoond. Op consumentengebied wordt ingegsaan op thema's zoals 'smart living'.

Ovum Top-10 MWC 2015 trendlijst 

1 - Internet of Things

Hot topics, maar rollen, value chains en business modellen zijn nog niet rijp genoeg.

2 - SDN/NFV

Alle grote netwerkleveranciers demonstreren Software Defined Networking (SDN) en Networkd Functions Virtualization (NFV) oplossingen zoals Cisco, HP, Juniper Networks en Dell. 

3 - Cloud (orchestratie)

Cloud domineert MWC. Met name cloud-gebaseerde netwerktechnologie en services

4 - Enterprise mobility

Jaren terug was MWC een beurs met focus op consumenten. Maar anno 2015 is het een business-to-business beurs met veel focus op mobiele oplossingen voor de zakelijke markt, met thema’s zoals mobiel device management, security, virtualisatie en applicatiebeschikbaarheid, analytics, factuaratie/billing en nog veel meer. Focus ook op besturingssystemen zoals iOS, Android en Windows.

5 - Analytics

In 2015 kunnen telco's, carriers en service providers meer gebruik maken van concrete analytics oplossingen die werken

6 - 5G

Er wordt veel gesproken over de 5G radio access network en wat voor nieuwe business het kan opleveren, bijvoorbeeld met Internet of Things. Maar er moet nog wereldwijd meer overeenstemming komen over standaarden, die bij 3G en 4G verder gevorderd zijn. 

7 - LTE-A / 4.5G

Ovum verwacht dat verschillende service providers demo's geven over het gebruik van LTE-A netwerken.

8 - VoWiFi/VoLTE

Met de komst van Apple iPhone 6 en voice-over-Wi-Fi (VoWiFi) bieden steeds meer operators VoWiFi services. Wel kijken ze de kat uit de boom hoe ze het beste omzet aan VoLTE en VoWiFi diensten kunnen generen

9 - Security & identity

Security wordt langzamerhand ook in mobiele omgevingen vaker toegepast voor he beschermen van data en applicaties. Steeds meer bedrijven zien dit als een must na de Snowden affaire en het hacken van SIM-kaarten maker Gemalto.

10 - Net neutraliteit

Netneutraliteit blijft een levendige discussie over de openheid van het internet. Het gaat daarbij om de vraag of providers bepaalde soorten internetverkeer met voorrang dan wel met vertraging mogen behandelen. Providers betalen direct of indirect voor de hoeveelheid data, die hun klanten versturen en bepaalde toepassingen veroorzaken veel meer data dan andere. De klanten betalen veelal een vast tarief gebaseerd op de theoretische capaciteit van hun verbinding; de provider baseert de tarieven op het gemiddelde gebruik en uitschieters naar boven zijn, zakelijk gezien, niet welkom. Daarom blijft de overheid zaken reguleren om mensen, bedrijven en overheden volop gebruik te maken van breedband. Recent werd dit ook door de Amerikaanse overheidsinstantie Federal Communications Commission bevestigd. Door de komst van SDN en NFV zullen datapakketten weer op een andere manier over het netwerk worden verstuurd.

Executive People en Dutch IT-channel zijn aanwezig op MWC 2015 voor het maken van dagelijkse reportages. Tevens zijn Executive People en Dutch IT-channel organisatoren van het Dutch Mobile Networking Event (DMNE) dat tijdens het MWC 2015 plaatsvindt voor Nederlandse congresgangers.

Door: Witold Kepinski

]]>
Sun, 01 Mar 2015 11:16:07 +0100 IT domineert Mobile World Congress 2015 http://executive-people.nl/item/524840/it-domineert-mobile-world-congress.html&field=Foto1&rType=crop&height=165&width=165.jpg
Nederlandse CEO’s kiezen het meest voor een vakinhoudelijke opleiding http://executive-people.nl/item/524833/nederlandse-ceoa-s-kiezen-het-meest-voor-een-vakinhoudelijke-opleiding.html Wereldwijd gezien zijn de drie populairste studies van CEO’s respectievelijk Economie, Economics & Business en Business Studies. De Nederlandse CEO kiest echter vaker voor een vakinhoudelijke opleiding. In Nederland staat Economics & Business weliswaar op de eerste plek van populaire studies, maar technische studies zijn een goede tweede. Op de derde plaats staat een rechtenstudie.

Dit blijkt uit online onderzoek onder 826 CEO’s, wereldwijd uitgevoerd door Data Discovery specialist Qlik (NASDAQ:QLIK). Qlik ontwikkelde een applicatie om de diverse kenmerken van CEO’s over de hele wereld met elkaar te vergelijken en zo de anatomie van de gemiddelde CEO in kaart te brengen. In Nederland zijn 101 CEO’s van beursgenoteerde bedrijven uit het topsegment onder de loep genomen. De andere onderzochte CEO’s komen uit onder andere Engeland, Zwitserland, Australië, China, India, Hong Kong, Japan en Singapore.

Studiekeuze
Mannelijke en vrouwelijke CEO’s laten wat betreft studiekeuze een aantal verschillen zien. Mannen kiezen gemiddeld genomen meestal voor een economische opleiding, terwijl vrouwen vaak kiezen voor een business studie. In Nederland ligt deze verhouding anders en kiezen zowel mannen als vrouwen het meest voor de studie Economics & Business. Nederlandse vrouwelijke CEO’s kiezen op de tweede plaats voor een sociaal politieke studie, terwijl de mannelijke Nederlandse CEO juist een technische opleiding op de tweede plaats heeft staan. Ook opvallend is dat de Erasmus Universiteit Rotterdam wereldwijd op de vierde plek staat wat betreft leveranciers van CEO’s.

Naast een verschil in studiekeuze tekenen ook andere internationale verschillen zich af. Als we kijken naar het carrièreverloop blijkt dat de meeste CEO’s wereldwijd voor hun aanstelling managing director waren. De Nederlandse CEO was echter voor zijn aanstelling meestal al CEO bij een andere organisatie. In Nederland kent ook de functie CEO een hoger verloop dan in de rest van de wereld. 51% van de CEO’s wereldwijd blijft tot 5 jaar in dezelfde functie, terwijl dit percentage in Nederland op 59% ligt. In Japan wisselt de CEO het snelst van functie, 68% wisselt daar binnen vijf jaar van baan.

DNA van een leider
Sabine Palinckx, Country Manager Benelux bij Qlik: “Hoe ziet het DNA van een succesvolle leider eruit? Hoe waarschijnlijk is het dat ik ooit CEO word en wat heb ik daarvoor nodig? Allemaal vragen waar vermoedelijk iedereen wel eens over nagedacht heeft. Het antwoord ligt echter gewoon binnen handbereik. Door data uit verschillende bronnen met elkaar te combineren en dit te visualiseren, kan iedereen zien hoe ze een slimme strategie uit kunnen stippelen om later CEO te worden. Een belangrijke conclusie uit de data is dat er de afgelopen jaren weinig veranderd is in de boardroom. De gemiddelde CEO is nog steeds een man van middelbare leeftijd.”

]]>
Sat, 28 Feb 2015 13:11:56 +0100 Nederlandse CEO’s kiezen het meest voor een vakinhoudelijke opleiding http://executive-people.nl/item/524833/nederlandse-ceoa-s-kiezen-het-meest-voor-een-vakinhoudelijke-opleiding.html&field=Foto1&rType=crop&height=165&width=165.jpg
Nederland host veel servers voor het aansturen van botnets met gekaapte computers http://executive-people.nl/item/524781/nederland-host-veel-servers-voor-het-aansturen-van-botnets-met-gekaapte-computers.html Nederland is een hostingland. Door het grote aantal hosters dat in Nederland is gevestigd en het gunstige IT-klimaat worden veel servers in Nederland gehost, waardoor er ook relatief veel kwaadaardige servers te vinden zijn. Dit blijkt ook uit cijfers. Nederland stond afgelopen jaar opnieuw in de top 10 met landen waar de meeste Command and Control (C&C)-servers werden gehost.

Dit blijkt uit het rapport Magnified Losses, Amplified Need for Cyber-Attack Preparedness van Trend Micro. In het rapport heeft Trend Micro de trends op het gebied van cybersecurity in kaart gebracht, waarbij het bedrijf ook specifiek naar Nederland kijkt. C&C-servers zijn servers waarmee botnets, netwerken van machines die zijn besmet met malware, worden aangestuurd. Het feit dat de servers in Nederland staan wil overigens niet zeggen dat de aanvallers ook opereren vanuit ons land. Dergelijke servers kunnen namelijk over afstand worden beheerd en dus door cybercriminelen op iedere willekeurige plek worden neergezet.

Online bankieren
In het rapport heeft Trend Micro de trends op het gebied van cybersecurity in kaart gebracht, waarbij het bedrijf ook specifiek naar Nederland kijkt. Afgelopen jaar was fraude met internetbankieren opnieuw een groot probleem. Per maand zijn in 2014 tussen de 80 en 220 Nederlandse computers besmet met malware gericht op fraude met online bankieren.

Banken hebben op dit gebied dan ook in toenemende mate met uitdagingen te maken. Zo bleek twee-factor authentificatie, waarbij gebruikers bij het inloggen naast hun gebruikersnaam en wachtwoord ook een unieke code moeten opgeven, niet langer voldoende om online transacties te beveiligen. Wereldwijd zijn er in 2014 zo’n 145.000 computers besmet door malware gericht op online bankieren. Het aantal Android malware en high-risk apps bleef in 2014 toenemen. Daarnaast is het aantal financiële en bankgerelateerde malware gericht op het mobiele Android-platform verviervoudigd.

Ransomware
Trend Micro kijkt ook naar ransomware. Turkije, Duitsland en Frankrijk scoren binnen Europa het hoogst als het gaat om het aantal besmette computers per maand. Turkije laat uitschieters zien tot meer dan 550 besmettingen per maand. Nederland scoort hierop met 20 tot 40 besmettingen per maand relatief laag.

Allerlei soorten malware komt in Nederland voor. De top 10 met meest voorkomende malware in ons land ziet er als volgt uit:

 1. JS_URYLINK.A
 2. BAT_VOBFUS.SM
 3. TROJ_ASPROX.BA
 4. BKDR_RDHOT.A
 5. TROJ_IFRAMER.KE
 6. TROJ_FAKEAV.BMC
 7. TROJ_MDROP.PR
 8. TROJ_DYER.BMC
 9. TROJ_EMOTET.VJA
 10. BAT_QHOST.A

Kassasystemen waren in 2014 regelmatig doelwit van cybercrime
Afgelopen jaar werden we regelmatig opgeschrikt door cyberaanvallen waarbij hackers kassasystemen, ook wel Point-of-Sale-systemen genoemd, aanvielen en miljoenen creditcardnummers buit wisten te maken. De meeste PoS-malware, gericht op kassasystemen in winkels, was gericht op retailers uit de Verenigde Staten, Canada en het Verenigd Koninkrijk.

“Het afgelopen jaar was ongekend in termen van omvang en type cyberaanvallen wereldwijd”, zegt Tonny Roelofs, Country Manager van Trend Micro Nederland. “Point-of-Sale en mobiel bankieren waren populaire doelwitten van cybercriminelen. En ook dit jaar zal de dreiging op deze gebieden niet minder worden. Integendeel. We verwachten meer ernstige dreigingen gericht op online bankieren en andere financiële dreigingen.”

]]>
Fri, 27 Feb 2015 11:31:52 +0100 Nederland host veel servers voor het aansturen van botnets met gekaapte computers http://executive-people.nl/item/524781/nederland-host-veel-servers-voor-het-aansturen-van-botnets-met-gekaapte-computers.html&field=Foto1&rType=crop&height=165&width=165.jpg
'Illegale software en malware zijn nauw met elkaar verbonden' http://executive-people.nl/item/524777/illegale-software-en-malware-zijn-nauw-met-elkaar-verbonden.html Het gebruik van illegale software vergroot de kans besmet te worden met malware. Bedrijven en overheden zouden het gebruik van ongelicentieerde software op hun netwerken dan ook moeten voorkomen om de risico’s op cybersecurity-incidenten te verkleinen.

Dit stelt BSA | The Software Alliance op basis van onderzoek dat is uitgevoerd door internationale onderzoeksbureau IDC. De analyse toont een verband aan tussen de hoeveelheid ongelicentieerde pc-software in een land en de hoeveelheid malware die in dat land voorkomt. “Malware-infecties kunnen grote problemen veroorzaken. Organisaties zijn op zoek naar de beste manier om zich daartegen te beschermen”, zegt Jodie Kelley, Senior Vice-president en General Counsel van BSA | The Software Alliance. “De analyse toont aan dat er daadwerkelijk een verband bestaat tussen het gebruik van illegale software en malware. Dit betekent dat goed softwaremanagement een essentiële eerste stap is voor het reduceren van cybersecurity-risico’s.”

Verband tussen illegale software en malware
Onderzoeksbureau IDC vergelijkt in de statistische analyse de geïnstalleerde, illegale software op pc’s in 81 landen met de hoeveelheid aangetroffen malware op deze pc’s. Deze data is bijgehouden door BSA | The Software Alliance-lid Microsoft. Uit de analyse blijkt een sterke positieve correlatie (r=0.79) tussen de hoeveelheid ongelicentieerde software en het aantal malware-incidenten. Verdere analyses tonen aan dat de hoeveelheid illegale software in een land een sterke voorspeller is voor het aantal keren dat een land geconfronteerd wordt met malware. ??Het onderzoeksrapport is een vervolg op eerder onderzoek van BSA | The Software Alliance naar het wereldwijde gebruik van ongelicentieerde software. Uit het BSA Global Software Survey rapport 2014 blijkt dat in het voorgaande jaar 25% van de geïnstalleerde software in Nederland ongelicentieerd was, vergeleken met 43% wereldwijd. Ook blijkt het voorkomen van malware de belangrijkste reden voor computergebruikers te zijn om legale software te gebruiken. Van alle risico’s die illegale software met zich meebrengt, beschouwt 64% van de gebruikers de ongeautoriseerde toegang voor hackers als belangrijkste risico. 54% kijkt vooral naar het verlies van data. ?

‘Voer interne controles uit’?BSA | The Software Alliance stimuleert organisaties om interne controles te implementeren, zoals aan ISO gelieerde Software Asset Management-activiteiten (SAM). Met deze controles zijn organisaties ervan verzekerd dat alle geïnstalleerde software op hun systemen volledig gelicentieerd is, zodat cyberbedreigingen zijn te reduceren.

]]>
Fri, 27 Feb 2015 10:15:33 +0100 'Illegale software en malware zijn nauw met elkaar verbonden' http://executive-people.nl/item/524777/illegale-software-en-malware-zijn-nauw-met-elkaar-verbonden.html&field=Foto1&rType=crop&height=165&width=165.jpg
Subsidie voor onderzoek naar perceptie van big data http://executive-people.nl/item/524712/subsidie-voor-onderzoek-naar-perceptie-van-big-data.html  

Ronald Stolk (LifeLines) krijgt van NWO subsidie voor een onderzoek naar de manier waarop (technische) innovaties de perceptie van ‘Big data’ positief kunnen beïnvloeden. De subsidie van 468.000 euro komt uit het NWO-programma "Maatschappelijk Verantwoord Innoveren (MVI)”.

Bij big data wordt data gecombineerd met persoonlijke gegevens op uiteenlopende terreinen zoals consumentendrag en zoekgedrag op internet. Dit biedt zowel maatschappelijke als individuele voordelen. Veel mensen hebben echter het idee dat hun gegevens dankzij big data 'gewoon op straat' liggen en voelen zich daardoor kwetsbaar.

Ethische en psychologische aspecten
In de studie onderzoekt Stolk hoe ethische en psychologische aspecten zoals vertrouwelijkheid, toegang en gevoelens van dreiging samenhangen met de perceptie van deze zogeheten ‘Big data’. Via onderzoek onder deelnemers van de biobank LifeLines willen de onderzoekers meer inzicht krijgen in hoe (technische) innovaties de perceptie van big data positief kunnen beïnvloeden. De onderzoekers willen zich hierbij in het bijzonder richten op het terrein van de gezondheidszorg.

De studie is een samenwerking tussen LifeLines en de afdelingen epidemiologie en medische ethiek van het UMCG en sociale psychologie van de RUG. De studie gaat vier jaar duren.

]]>
Thu, 26 Feb 2015 12:11:35 +0100 Subsidie voor onderzoek naar perceptie van big data http://executive-people.nl/item/524712/subsidie-voor-onderzoek-naar-perceptie-van-big-data.html&field=Foto1&rType=crop&height=165&width=165.jpg
Minder vraag naar low-end storage http://executive-people.nl/item/524697/minder-vraag-naar-low-end-storage.html Er was in het vierde kwartaal van 2014 minder vraag naar low-end storage in de EMEA-regio, aldus onderzoeksbureau IDC.

De verkoop daalde met 3,9 procent naar 7,8 miljoen eenheden. De omzet daalde met 5,5 procent naar 611,8 miljoen dollar.

In heel 2014 werd 29 miljoen eenheden verkocht, een daling van 1,1 procent. De omzet daalde met 2 procent naar 2,3 miljard dollar.

WK

]]>
Thu, 26 Feb 2015 09:05:15 +0100 Minder vraag naar low-end storage http://executive-people.nl/item/524697/minder-vraag-naar-low-end-storage.html&field=Foto1&rType=crop&height=165&width=165.jpg
Gartner: 'Security moet proactief zijn en snel reageren op dreigingen' http://executive-people.nl/item/524617/gartner-security-moet-proactief-zijn-en-snel-reageren-op-dreigingen.html Security vergt meer dan alleen firewalls en anti-virus, aldus Gartner. Security moet veel meer pro-actiever en snel reageren op gevaren, aldus het onderzoeksbureau.

Het is niet meer wachten op aanvallen en deze tegenhouden, maar meer risico's incalculeren en gevaren op tijd afwenden cq. aanpakken. Hierbij is een grotere rol weggelegd voor chief information security officers (CISOs) en business continuity management (BCM).

Lees meer op de Gartner site.

]]>
Thu, 26 Feb 2015 09:02:21 +0100 Gartner: 'Security moet proactief zijn en snel reageren op dreigingen' http://executive-people.nl/item/524617/gartner-security-moet-proactief-zijn-en-snel-reageren-op-dreigingen.html&field=Foto1&rType=crop&height=165&width=165.jpg
'Netwerkuitval leidt tot inkomstenderving, groeivertraging en banenverlies' http://executive-people.nl/item/524659/netwerkuitval-leidt-tot-inkomstenderving-groeivertraging-en-banenverlies.html Zwakke plekken in traditionele netwerken hebben meer impact dan doorgaans wordt gedacht, en leiden tot inkomstenderving, groeivertraging en banenverlies. Een enquête onder grote en middelgrote bedrijven door heel Europa, in opdracht van Avaya, laat zien dat 84% van de ondervraagde IT-professionals in de Benelux te maken had met netwerkuitval als gevolg van fouten van IT-personeel bij het doorvoeren van configuratiewijzigingen in de kern van het netwerk. Het bleek zelfs dat bijna een vijfde (18%) van alle netwerk-downtime over een periode van twaalf maanden door dit soort fouten werd veroorzaakt. Er zijn binnen Europa echter grote verschillen: in de regio Scandinavië was ruim een kwart (26%) van de uitval het gevolg van deze fouten, terwijl het in Italië maar 11% was.

Ernstiger is dat 77% van de bedrijven die door fouten in de kern van het netwerk met uitval te maken kregen ook inkomsten verloor – gemiddeld €68.438 per bedrijf over een jaar gemeten. Bijna de helft (44%) van de Europese bedrijven verklaarde dat netwerkuitval door menselijke fouten ook leidde tot productiviteitsverlies bij medewerkers, en tot verstoring en vertraging van andere IT-projecten (40%). Bijna een derde (30%) noemde verstoring in de leveringsketen als direct gevolg.

Ook de personele impact is soms aanzienlijk: bijna 1 op de 5 bedrijven ontsloeg een IT-medewerker na een incident met netwerkuitval. In sommige landen lag dat cijfer nog hoger: in Spanje en Duitsland ging een kwart van de bedrijven na een dergelijk incident over tot ontslag van een IT’er.

Het onderzoek toont ook aan dat bedrijven in Europa gemiddeld bijna een maand (29 dagen) moesten wachten voordat ze de noodzakelijke aanpassingen aan het bedrijfsnetwerk konden uitvoeren. Bij een Europees gemiddelde van 13 aanpassingen per jaar betekent dit dat bedrijven bijna 54 weken, ofwel ruim een jaar, moeten wachten op maatregelen die hun bedrijf helpen groeien, de productiviteit van medewerkers en sales vergroten en die ook meer inzicht geven in de cijfers. De gemiddelde wachttijden zijn in Rusland het langst (37 dagen), terwijl ze in Spanje (14) en Duitsland (16) het kortst zijn. Slechts 2% van de Europese bedrijven zegt dat onderhoud vrijwel direct wordt uitgevoerd, terwijl maar liefst 98% vertraging ervaart bij het doorvoeren van business-gerichte aanpassingen en verbeteringen, om de simpele reden dat netwerkonderhoud pas later kan worden ingepland.

Verder laat het onderzoek zien dat 98% van de bedrijven in de Benelux negatieve effecten ervaart als gevolg van de complexiteit van hun netwerk, waardoor aanpassingen niet of pas veel later kunnen worden uitgevoerd. De meest genoemde impactgebieden zijn medewerkersproductiviteit (41%), documentmanagement (39%) en mobiele beveiliging (35%).

“Dit onderzoek maakt duidelijk dat bedrijven lang wachten op gepland onderhoud om zo netwerkfouten te beperken, maar in de praktijk gebeurt het tegenovergestelde. Die aanpak blijft zichzelf in de staart bijten, tenzij gekozen wordt voor een vereenvoudigde, goeddeels geautomatiseerde en meer flexibele netwerkomgeving. Onze gebruikers zijn verrast door het feit dat ze bij uitrol van nieuwe services dankzij Fabric Connect geen configuratiewijzigingen meer hoeven aan te brengen in de kern van het netwerk. Ze zijn oprecht enthousiast als ze zien wat ze met de technologie kunnen doen”, aldus Adrian Brookes, hoofd EU Networking, Avaya.

WK

]]>
Thu, 26 Feb 2015 08:35:23 +0100 'Netwerkuitval leidt tot inkomstenderving, groeivertraging en banenverlies' http://executive-people.nl/item/524659/netwerkuitval-leidt-tot-inkomstenderving-groeivertraging-en-banenverlies.html&field=Foto1&rType=crop&height=165&width=165.jpg
Bescherming privégegevens baart consumenten zorgen http://executive-people.nl/item/524616/bescherming-priva-copy-gegevens-baart-consumenten-zorgen.html Onderzoek van Symantec toont aan dat consumenten zich steeds meer zorgen maken over de bescherming van hun privégegevens. Symantec heeft onderzoek gedaan onder 7.000 Europeanen, waarvan 1.000 Nederlanders, naar de perceptie en houding van consumenten ten opzichte van het beschermen van privé-informatie.

Symantec’s State of Privacy rapport laat zien dat 53 procent van de Nederlanders bezorgd is over de veiligheid van hun data en dat 51 procent wel eens problemen heeft gehad met de beveiliging van zijn of haar gegevens. Symantec geeft aan dat consumenten hun onlinegedrag waarschijnlijk zullen gaan aanpassen en steeds terughoudender zullen worden in het delen van persoonlijke gegevens.

Belangrijkste bevindingen uit het Symantec State of Privacy Report:

63 procent van de consumenten wil zijn of haar gegevens beter beveiligen, maar weet niet hoe ze dit moeten doen

Maar liefst 7 op de 10 Nederlanders zien ziekenhuizen als meest betrouwbaar als het gaat om omgaan met persoonlijke gegevens

Technische bedrijven (18 procent), detailhandelaren (14 procent) en social media-bedrijven (8 procent) worden gezien als het minst betrouwbaar
Een meerderheid van de consumenten vindt dat de verantwoordelijkheid om gegevens te beschermen bij henzelf ligt: consumenten (44 procent), overheid (34 procent) en bedrijven (22 procent)*

85 procent van de Nederlanders gelooft dat hun persoonlijke gegevens geld waard zijn, waarbij 60 procent denkt dat hun gegevens meer dan €1.000 waard zijn en 21 procent schat de waarde van hun informatie zelfs boven de €10.000

73 procent van de Nederlanders vindt het niet rechtvaardig dat bedrijven winst halen uit het handelen in hun persoonlijke data, daarentegen zouden 2 van de 5 online gebruikers hun emailadres prijsgeven in ruil voor voordeel

Slechts 14 procent van de consumenten vertrouwt erop dat retailers eerlijk omgaan met hun privégegevens. Hun gedrag komt hier echter niet altijd mee overeen: steeds meer mensen winkelen online**, waarbij slechts 1 op de 10 consumenten de tijd neemt om de voorwaarden te lezen voordat zij persoonlijke gegevens delen. Verder geeft 88 procent van de online kopers aan dat databeveiliging een belangrijke overweging is bij de keuze voor een online winkel. Symantec gelooft dat het een kwestie van tijd is voordat de bezorgdheid over deze beveiliging voor een daling in online activiteiten zorgt.

De eerste tekenen hiervan zijn nu al te zien, uit het onderzoek blijkt dat 59 procent van de Nederlanders het online invullen van persoonlijke gegevens vermijdt en 3 op de 10 respondenten geeft aan valse gegevens in te vullen. We zijn dus bij een omslagpunt beland en hier ligt een uitdaging voor bedrijven om te focussen op databeveiliging, door een beter beveiligingsbeleid en solide procedures. Beveiliging van privégegevens is erg belangrijk voor consumenten en hoe eerder bedrijven zich dit realiseren, hoe eerder zij hier een concurrentievoordeel uit kunnen halen.

“Bedrijven moeten transparanter zijn in hoe zij gegevens beveiligen. Beveiliging moet in de bedrijfsstrategie worden opgenomen, maar moet intern ook gezien worden als een belangrijke factor bij klantenbinding,” aldus Erik van Veen, Senior Manager Technical Sales & Services bij Symantec Benelux.

]]>
Wed, 25 Feb 2015 02:07:28 +0100 Bescherming privégegevens baart consumenten zorgen http://executive-people.nl/item/524616/bescherming-priva-copy-gegevens-baart-consumenten-zorgen.html&field=Foto1&rType=crop&height=165&width=165.jpg
'Zakelijk gebruik van Internet of Things is in opmars' http://executive-people.nl/item/524611/zakelijk-gebruik-van-internet-of-things-is-in-opmars.html Verizon Enterprise Solutions publiceert het onderzoeksrapport “State of the Market: The Internet of Things (IoT) 2015: Discover How IoT is Transforming Business Results”. Hieruit blijkt dat het zakelijk gebruik van het Internet of Things (IoT) in opmars is. Het rapport beschrijft de belangrijkste factoren die bijdragen aan de groei van het aantal IoT-implementaties en biedt besluitvormers in de publieke en private sector adviezen voor de ontwikkeling van een IoT-strategie.

Volgens het onderzoeksrapport van Verizon kan de opmars van het Internet of Things worden toegeschreven aan technologische, politieke en sociale factoren die organisaties er steeds meer toe aanzetten om IoT-oplossingen te implementeren. Zo heeft de opkomst van social media en mobiele technologie nieuwe verwachtingen gewekt bij consumenten. En nu de kosten van sensoren, connectiviteit en rekenkracht steeds verder afnemen, wordt IoT steeds toegankelijker voor organisaties. Ook veranderingen van de wet- en regelgeving in bepaalde sectoren dragen bij aan de groei van IoT.

“IoT beslaat een breed spectrum aan oplossingen, van monitoring op afstand van windturbines tot wearables en zelfrijdende auto’s. Dagelijks worden er nieuwe toepassingen ontwikkeld, maar de zakelijke aspecten en de toepassing in de grootzakelijke markt worden vaak over het hoofd gezien”, aldus Mark Bartolomeo, vicepresident IoT Connected Solutions bij Verizon. “Het afgelopen jaar hebben we gemerkt dat op de achtergrond van een aantrekkende economie verschillende nieuwkomers een beroep op IoT doen om de klantenervaring te verbeteren, hun bedrijf sneller te laten groeien en nieuwe businessmodellen te ontwikkelen die maatschappelijke innovatie bevorderen.”

Het rapport geeft aan dat er met steeds grotere regelmaat kant-en-klare IoT-oplossingen op de markt verschijnen als alternatief voor de maatwerkoplossingen die traditioneel veel IoT-implementaties hebben gekenmerkt. Een uitgebreider IoT-landschap brengt echter ook meer beveiligingsproblemen met zich mee. Volgens Verizon kunnen digitale certificaten een antwoord bieden op de groeiende zorgen van directieleden en de publieke opinie. Met behulp van deze certificaten kan voldaan worden aan de eisen van de wet-regelgeving op het gebied van IoT en ICT-beveiliging.

Zakelijk gebruik van IoT neemt toe
Het nieuwe onderzoek, dat door ABI Research werd uitgevoerd in opdracht van Verizon, voorspelt een grootschalige groei van IoT. Het aantal IoT-verbindingen tussen bedrijven zal tussen 2014 en 2020 naar verwachting meer dan verviervoudigen en wereldwijd een niveau bereiken van 5,4 miljard. De telematica-experts van Verizon merken op dat 80 procent van de wereldwijde automarkt in handen is van veertien autofabrikanten, die stuk voor stuk een connected car-strategie hanteren. ABI Research voorspelt verder dat organisaties in 2018 meer dan 13 miljoen apparaten voor fitnessdoeleinden en gezondheidsmonitoring op de werkplek zullen introduceren. Volgens de experts van Verizon zullen bedrijven die een nieuwe vestigingsplaats zoeken of willen investeren kritisch kijken naar de mogelijkheden van smart cities. Dit komt door de impact van smart cities op operationele kosten en het beschikbare talent. .

De groei van Verizons IoT bevestigt de huidige trends
Verizon zag een groei van 45 procent jaar-over-jaar omzetgroei in haar IoT-activiteiten in 2014. Daarnaast steeg het aantal 4G LTE-activaties met 135 procent ten opzichte van het jaar daarvoor. Verizon beheert momenteel meer dan 15 miljoen IoT-verbindingen voor klanten in uiteenlopende sectoren.


Volgens het onderzoeksrapport droegen de M2M-verbindingen die Verizon in 2014 beheerde bij aan de groei in de volgende sectoren:
Productiesector 204 procent
Financiële dienstverlening en verzekeringen 128 procent
Media en entertainment 120 procent
Thuisbewaking 89 procent
Detailhandel en horeca 88 procent
Transport en distributie 83 procent
Energie- en nutsbedrijven 49 procent
Publieke sector/smart cities 46 procent
Gezondheidszorg en farmaceutische industrie 40 procent

Remmende factoren

Ondanks de recente groei in het aantal M2M-verbindingen en de wereldwijde belangstelling voor IoT-oplossingen geven de experts van Verizon aan dat de toepassing van IoT binnen het bedrijfsleven nog altijd op een laag pitje staat. Naar schatting maakt slechts 10 procent van alle bedrijven op brede schaal gebruik van IoT-technologie. Dit lijkt erop te wijzen dat veel organisaties zich nog in de pilotfase bevinden of wachten op de bevindingen van early adopters. Hetzelfde geldt voor uitvoerig belichte IoT-oplossingen zoals de connected car. Volgens de telematica-experts van Verizon zijn meer dan 600 miljoen voertuigen nog altijd niet met een netwerk verbonden.

Bartolomeo wijst erop dat de meeste bedrijven en publieke instellingen weliswaar bekend zijn met de kerntechnologieën die aan het Internet of Things ten grondslag liggen — sensoren, cloud computing en intelligente netwerken — maar dat het formuleren van een praktische strategie en het ontwikkelen van IoT-oplossingen een bijzonder complexe opgave kan zijn. Bartolomeo is daarnaast van mening dat er nog veel werk moet worden verricht wat betreft de ontwikkeling en toepassing van branchestandaarden.“Naarmate het gebruik van M2M-technologie zich langzaam maar zeker richting de mainstream begeeft en miljoenen eindpunten met elkaar worden verbonden, zal onze kijk op cyberbeveiliging en privacy veranderen”, zegt Bartolomeo. “Onze rol is om besluitvormers te helpen met een proactieve aanpak van complexe aspecten zoals de beveiliging, zodat ze waarde kunnen creëren en de risico’s beperken.”

]]>
Wed, 25 Feb 2015 01:35:39 +0100 'Zakelijk gebruik van Internet of Things is in opmars' http://executive-people.nl/item/524611/zakelijk-gebruik-van-internet-of-things-is-in-opmars.html&field=Foto1&rType=crop&height=165&width=165.jpg
Security staat of valt met de zwakste schakel http://executive-people.nl/item/524600/security-staat-of-valt-met-de-zwakste-schakel.html 55 procent van de IT-professionals ziet beveiliging als grootste uitdaging bij het koppelen van gebruikers aan applicaties. Dit blijkt uit onderzoek van Telindus onder 376 IT-professionals. Daarnaast ziet 30 procent van de IT-professionals Bring Your Own Device als belangrijke uitdaging, 30 procent de toegang op mobiele devices, 26 procent het beheer en 23 procent het verzekeren van toegang op ieder moment.

Harm de Haan (foto), Manager Consultancy & member Advisory Board bij Telindus: “Dat de verschillende infrastructuurlagen, access, connectivity en datacenter, steeds verder met elkaar integreren zorgt er ook voor dat de uitdagingen op securitygebied toenemen. Op dit moment wordt er nog veel gebruik gemaakt van standalone oplossingen die individueel gekoppeld zijn aan een applicatie, maar deze sluiten niet op elkaar aan. Hierdoor is het beheer van security-oplossingen ontzettend complex geworden. Daar komt nog bij dat steeds meer werknemers zelf devices mee naar kantoor nemen (BYOD), vanuit de organisatie aangeboden krijgen (Choose Your Own) en buiten kantoor toegang willen hebben tot bedrijfsapplicaties. Security staat of valt met de zwakste schakel. Daarom is het cruciaal dat security meegenomen wordt vanaf het ontwerp van de infrastructuur, security by design. Dit gaat verder dan het implementeren van firewalls. Vooral bij optimaal Enterprise Mobility Management is preventie, detectie en analyse noodzakelijk.”

http://executive-people.nl afbeelding

Door: Witold Kepinski

]]>
Wed, 25 Feb 2015 00:41:27 +0100 Security staat of valt met de zwakste schakel http://executive-people.nl/item/524600/security-staat-of-valt-met-de-zwakste-schakel.html&field=Foto1&rType=crop&height=165&width=165.jpg
‘Burn-outs komen veel voor bij Nederlandse organisaties’ http://executive-people.nl/item/524578/a-burn-outs-komen-veel-voor-bij-nederlandse-organisatiesa.html Burn-outs zijn voor veel Nederlandse organisaties een groot probleem. Ruim een derde van de Nederlandse HR-managers geeft aan dat een burn-out regelmatig voorkomt binnen zijn of haar organisaties. De managers blijken allerlei maatregelen te nemen om werkstress te voorkomen en de kans op een burn-out te verkleinen.

Dit blijkt uit onderzoek onder 200 Nederlandse HR-managers uitgevoerd in opdracht van Robert Half, arbeidsbemiddelaar op het gebied van financiële en administratieve professionals. Stephan Renken, directeur Robert Half Nederland licht toe: "Werknemers die te kampen hebben met werkstress kunnen uitgeput en gedemotiveerd geraken en dit kan leiden tot een burn-out. Dit is op de eerste plaats erg vervelend voor de individuele werknemer, maar het effect op de organisatie mag ook niet worden onderschat. Werkstress en burn-out kunnen namelijk ook de bedrijfsproductiviteit aantasten. Bedrijven nemen daarom in toenemende mate maatregelen om deze problematiek tegen te gaan."

Maatregelen om werkstress terug te dringen
De maatregelen die dit jaar het meest door HR-managers worden genomen zijn gericht op het herzien van de baaninhoud (68%) en de optimalisatie van de werkomgeving (64%). Daarnaast worden ook maatregelen die de balans tussen werk en privé meoten bevorderen in grote mate ingevoerd. Toch beroepen heel wat bedrijven zich ook op externe middelen. 50% van de Nederlandse HR-managers geeft aan een beroep te (zullen) doen op extra uitzendkrachten. Nog eens 47% doet een beroep op extra vast personeel om de werkstress voor bestaande werknemers op te vangen.

Renken vult aan: "Overuren, lange werkdagen en een hoge werklast zijn allemaal mogelijke oorzaken van werkstress en burn-out. Om de negatieve gevolgen hiervan op de bedrijfsproductiviteit tegen te gaan, kan het werven van een extra werknemer uitkomst bieden. Drukke werkperiodes kunnen zo beter gemanaged worden wat de druk op zowel de bedrijfsafdeling als de individuele werknemer verlicht en het risico op werkstress en burn-outs bij medewerkers beperkt."

]]>
Tue, 24 Feb 2015 15:40:57 +0100 ‘Burn-outs komen veel voor bij Nederlandse organisaties’ http://executive-people.nl/item/524578/a-burn-outs-komen-veel-voor-bij-nederlandse-organisatiesa.html&field=Foto1&rType=crop&height=165&width=165.jpg
Cloud security markt maakt jaarlijks groei van bijna 50% door http://executive-people.nl/item/524554/cloud-security-markt-maakt-jaarlijks-groei-van-bijna-door.html De wereldwijde cloud security markt groeit jaarlijks met bijna 50 procent in de komende vijf jaar. Dit meldt ReportsnReports.com.

Cloud security software vervangt steeds vaker traditionele on-site security software dat vaak een hoge tco heeft door software licenties en hogere kosten voor software implementatie en onderhoud. Dat is niet meer nodig bij cloud software.

ReportsnReports.com sprak voor het onderzoek onder andere met CA Technologies, McAfee, Symantec, Trend Micro, CipherCloud, CloudLock, CloudPassage, Commtouch Software, CREDANT Technologies, CYREN, HyTrust, IBM, Okta, Panda Security, SafeNet, Skyhigh Networks, ThreatMetrix en Zscaler.

WK

]]>
Tue, 24 Feb 2015 08:45:54 +0100 Cloud security markt maakt jaarlijks groei van bijna 50% door http://executive-people.nl/item/524554/cloud-security-markt-maakt-jaarlijks-groei-van-bijna-door.html&field=Foto1&rType=crop&height=165&width=165.jpg
Duitse IT-startups haalden afgelopen jaar 1 miljard euro op bij investeerders http://executive-people.nl/item/524556/duitse-it-startups-haalden-afgelopen-jaar-miljard-euro-op-bij-investeerders.html Duitse IT-startups haalden in 2014 ruim 1,13 miljard euro op van venture capitalists. Veel deals werden in Berlijn en omgeving gesloten. Dit staat te lezen in het CB Insights rapport.

In heel Europa groeide de kapitaalinvesteringen met 78 procent naar 5,7 miljard dollar. Er werden 855 deals gesloten waarvan de meeste in het Verenigd Koninkrijk. Verder zijn Italiaanse start-ups in trek. Ook start-ups in Zwitserland en Finland trokken meer kapitaal aan.

Door: Witold Kepinski

]]>
Tue, 24 Feb 2015 00:16:35 +0100 Duitse IT-startups haalden afgelopen jaar 1 miljard euro op bij investeerders http://executive-people.nl/item/524556/duitse-it-startups-haalden-afgelopen-jaar-miljard-euro-op-bij-investeerders.html&field=Foto1&rType=crop&height=165&width=165.jpg
Culturele drempels remmen groei naar een data-driven organisatie http://executive-people.nl/item/524544/culturele-drempels-remmen-groei-naar-een-data-driven-organisatie.html Teradata, gespecialiseerd in big data analytics and marketing applicaties, heeft de resultaten van een internationaal onderzoek in samenwerking met The Economist Intelligence Unit bekendgemaakt. In totaal 362 respondenten uit Noord-Amerika (47%), Azië Pacific (26%) en Europa (27%) namen aan het onderzoek deel, met hierin zowel leidinggevende, managements- als executieve functies vertegenwoordigd.

Uit het onderzoek blijkt een belangrijk verschil in hoe de CEO van een onderneming de status en voordelen van alle data-projecten inschat, en hoe de managers op een lager niveau dit doen. Dit en andere discrepanties hypothekeren het succes en het competitief voordeel dat ondernemingen hopen te realiseren. Het onderzoek wijst immers uit dat data-driven ondernemingen meer kans maken om hun concurrenten te overtreffen wat betreft winstgevendheid.

Opvallend is de vaststelling dat 47% van de bevraagde CEO’s ervan uitgaat dat de medewerkers toegang hebben tot alle nodige data, terwijl slechts 27% van de respondenten dit effectief bevestigen. Veel ondernemingen hebben de nodige investeringen gedaan om data te registreren, toch lijken ze er vooralsnog niet in te slagen hieruit de nodige inzichten te puren, dit in te zetten en door te groeien tot echt data-driven organisaties. 57% van de respondenten zijn van oordeel dat hun organisatie het er op dit vlak slecht van af brengt.

Data lijken bovendien niet evenredig beschikbaar binnen één en zelfde onderneming. 2 op 3 respondenten zijn het er over eens dat sommige afdelingen een veel betere toegang tot data hebben dan andere. Aan bruikbare interne data geen gebrek; externe gegevens zoals demografie van de klanten, gedragspartonen en marktdata zijn echter minder wijd verspreid.

Nog volgens deze studie is het wel feit dat in 63% van de best presterende ondernemingen data projecten door de zakelijke leiding worden gelanceed en aangestuurd, en dat bij 41% van deze top performers een centraal data en analytics team aanwezig is om deze data initiatieven te introduceren en te implementeren.

WK

]]>
Tue, 24 Feb 2015 00:04:37 +0100 Culturele drempels remmen groei naar een data-driven organisatie http://executive-people.nl/item/524544/culturele-drempels-remmen-groei-naar-een-data-driven-organisatie.html&field=Foto1&rType=crop&height=165&width=165.jpg
2015 voor freelance ICT’ers rustig begonnen http://executive-people.nl/item/524520/voor-freelance-icta-ers-rustig-begonnen.html Het jaar 2015 is voor freelance ICT’ers rustig begonnen. De vraag naar interim ICT’ers is licht gestegen. Na de eindejaarsdip in december is de IT-Contracts Flex-index in januari met 2 punten gestegen naar 81 punten. Hiermee staat de index gelijk aan het begin van 2014.

De IT-Contracts Flex-index is een index waarmee IT-Contracts de vraag naar freelance ICT’ers in kaart brengt. De index wordt iedere maand uitgebracht en geeft hierdoor een goed beeld van de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt.

Meer werkzoekende ICT’ers
Het aantal werkzoekende ICT’ers is in januari licht gestegen, net als de respons per interim vacature. IT-Contracts noemt het opvallend dat veel kandidaten hun tarief licht bijstellen. Ook merkt het bedrijf op dat er veel interesse is in artikelen over startende ZZP’ers.

Met name naar freelance ontwikkelaars is op IT-Contracts veel vraag. 20% van alle projecten zou op het platform zou betrekking hebben on het ontwikkelen van software. Met name Java-ontwikkelaars hebben veel keuze.

Projecten duren langer
De duur van projecten is gestegen. Een jaar geleden lag de gemiddelde projectduur nog op 3 maanden. Inmiddels heeft voor tweederde van de projecten een duur van 6 maanden of langer. Het aantal parttime interim vacatures is met 20% gestegen.

]]>
Mon, 23 Feb 2015 15:23:12 +0100 2015 voor freelance ICT’ers rustig begonnen http://executive-people.nl/item/524520/voor-freelance-icta-ers-rustig-begonnen.html&field=Foto1&rType=crop&height=165&width=165.jpg
‘MKB laat dit jaar meer groei zien dan het grootbedrijf’ http://executive-people.nl/item/524517/a-mkb-laat-dit-jaar-meer-groei-zien-dan-het-grootbedrijfa.html Het MKB laat dit jaar naar verwachting meer afzet- en werkgelegenheidsgroei zien dan het grootbedrijf. De herstellende binnenlandse bestedingen fungeren als motor van de MKB-groei.

Dit zijn conclusies uit het rapport ‘Algemeen beeld van het MKB in 2015’ van de kennissite Ondernemerschap.nl. In het MKB wordt een afzetgroei van 2,25% verwacht, terwijl de verwachte groei in het grootbedrijf uitkomt op 2%. De werkgelegenheid in het MKB zal met 1,0% toenemen. Dit komt neer op ongeveer 45.000 werkenden. De werkgelegenheidsgroei in het grootbedrijf blijft hierbij achter met een groei van 0,5%, wat neer komt op ruim 10.000 werkenden.

De kennissite concludeert dat ook de informatie en communicatie sector potentie tot groei heeft. Deze groei wordt voornamelijk aangewakkerd door aantrekkende investeringen in de ICT-sector.

]]>
Mon, 23 Feb 2015 10:12:29 +0100 ‘MKB laat dit jaar meer groei zien dan het grootbedrijf’ http://executive-people.nl/item/524517/a-mkb-laat-dit-jaar-meer-groei-zien-dan-het-grootbedrijfa.html&field=Foto1&rType=crop&height=165&width=165.jpg
Nederlandse werknemers: ‘Beter devices zijn belangrijker dan betere managers’ http://executive-people.nl/item/524455/nederlandse-werknemers-a-beter-devices-zijn-belangrijker-dan-betere-managersa.html Nederlanders kunnen niet meer zonder gadgets. Nederlandse werknemers blijken zelfs liever betere laptops, tablets en smartphones te krijgen dan betere managers. Geen enkele maatregelen op de werkvloer is zo populair als het beschikbaar stellen van nieuwe apparatuur aan medewerkers.

Dit blijkt het rapport ‘Devices’, het tweede deelrapport van het IT-tevredenheidsonderzoek dat Fujitsu eind 2014 liet uitvoeren. Bijna een kwart van de ondervraagde medewerkers verwacht door de introductie van nieuwe apparatuur meer tevreden te zijn over zijn of haar werk. Fujitsu heeft deelnemers twaalf verbetermaatregelen voorgelegd. Het introduceren van nieuwe apparatuur was de populairste maatregel en scoort hoger dan het op cursus sturen van managers om hun leiderschapscapaciteiten te vergroten.

Nieuwe en betere devices zijn vooral populair onder medewerkers tot 45 jaar. Deze groep blijkt zich tweemaal zo vaak te storen aan gebrekkige prestaties van laptops, tablets en smartphones dan oudere leeftijdscategorieën.

]]>
Fri, 20 Feb 2015 14:09:46 +0100 Nederlandse werknemers: ‘Beter devices zijn belangrijker dan betere managers’ http://executive-people.nl/item/524455/nederlandse-werknemers-a-beter-devices-zijn-belangrijker-dan-betere-managersa.html&field=Foto1&rType=crop&height=165&width=165.jpg
Aantal vacatures in de IT-sector afgelopen jaar met 22% gestegen http://executive-people.nl/item/524428/aantal-vacatures-in-de-it-sector-afgelopen-jaar-met-gestegen.html In 2014 steeg het aantal vacatures in de IT-sector aanzienlijk (+22%). Ook nam het aantal cv’s en zoekopdrachten per vacature toe. Dit duidt op een verhoogde activiteit onder werkzoekenden. Zo blijkt uit het Monster Year Report, een jaarlijks arbeidsmarktrapport van carrièresite Monsterboard dat zojuist is verschenen. De meest gevraagde functies door werkgevers in 2014 waren Java developer, PHP developer en .Net developer. De meeste zoekwoorden van werkzoekenden vielen binnen de categorie ontwikkelen en programmeren.

“Mede door de opkomst van technologie in vrijwel iedere sector zal de vraag naar IT’ers de komende tijd verder stijgen”, aldus Gian Zandonà, managing director bij Monsterboard.nl. “Natuurlijk zijn er nog steeds moeilijk vervulbare functies en IT’ers laten zich niet snel verleiden. Bedrijven die op zoek zijn naar schaarse profielen zijn gebaat bij een aanpak die is afgestemd op de behoeften van de kandidaat. De kunst is dan ook om kandidaten te leren kennen en bijvoorbeeld je secundaire voorwaarden daarop af te stemmen.”

Meeste vraag naar ontwikkelaars/programmeurs 
In 2014 steeg het aantal vacatures binnen de IT met 22%. Er was vooral vraag binnen de categorie Software- en Webdevelopement, maar liefst een kwart van vacatures valt binnen deze categorie, gevolgd door Software-implementatie en consulting (12,5%) en Netwerk- en serverbeheerders (9,9%). De meest gevraagde functies zijn dan ook ontwikkelaars of programmeurs.

1

Java developer

2

PHP developer

3

.Net developer

4

Front End Developer

5

Systeembeheerder

6

Embedded software engineer

7

Functioneel beheerder

8

Applicatiebeheerder

9

Informatie analist

10

Helpdeskmedewerker

Top 10 IT/Software Developement gevraagde functietitels op Monsterboard.nl

Terwijl de vraag stijgt, steeg ook het aantal cv’s per openstaande vacature. Waren er in 2011 nog negen cv’s per openstaande vacature, in 2014 was dat aantal meer dan verdubbeld met 19 cv’s per vacature.

256 zoekopdrachten per IT-vacature
Iedere maand worden er op Monsterboard.nl gemiddeld 740.000 zoekopdrachten gedaan naar IT-vacatures. Dit betekent dat er per vacature binnen IT/Software Development 256 zoekopdrachten plaatsvonden in 2014. Deze verhouding is de afgelopen vier jaar toegenomen. De zoekwoorden die IT’ers gebruiken sluiten aan bij de functietitels waar naar wordt gevraagd in vacatures. Naast de gebruikelijke termen ICT, IT en systeembeheerder wordt er veel gezocht op Java Developer, PHP Developer en de .Net Developer. De zoekwoorden sluiten aan op de functies waar naar wordt gevraagd.

1

ICT

2

IT

3

systeembeheerder

4

Java

5

Php

6

.Net

7

Linux

8

applicatiebeheerder

9

C#

10

systeembeheer

Top 10 zoekwoorden binnen de ICT op Monsterboard.nl

Vacaturesites populair onder IT’ers 
Voor het vinden van een baan gebruiken werkzoekenden binnen de categorie IT/Software Development voornamelijk vacaturesites. 60% van de IT’ers zegt zich op deze manier te oriënteren. Dat blijkt uit de gegevens van Wervingswereld via Intelligence Group. Ook het uploaden van de cv in de databank van een vacaturesite wordt door bijna de helft van de werkzoekenden binnen IT/Software Development gedaan (41%).

]]>
Fri, 20 Feb 2015 11:59:24 +0100 Aantal vacatures in de IT-sector afgelopen jaar met 22% gestegen http://executive-people.nl/item/524428/aantal-vacatures-in-de-it-sector-afgelopen-jaar-met-gestegen.html&field=Foto1&rType=crop&height=165&width=165.jpg
Met deze slimme ‘social engineering’ trucs vallen cybercriminelen werknemers aan http://executive-people.nl/item/524370/met-deze-slimme-a-social-engineeringa-trucs-vallen-cybercriminelen-werknemers-aan.html Een nieuw rapport van Intel Security – Hacking the Human Operating System – laat zien welke slimme overtuigingstechnieken cybercriminelen gebruiken om werknemers zo ver te krijgen dat ze gevoelige informatie verstrekken, e-mailbijlagen openen of op links klikken.Het rapport verschijnt slechts enkele dagen na de onthulling dat ruim 100 banken over de hele wereld het slachtoffer zouden zijn geworden van malware die tot wel $1 miljard aan schade zou hebben aangericht. De computers van banken werden het slachtoffer van doelgerichte phishingaanvallen. Dit onderstreept de inherente zwakheden van de ‘menselijke firewall’ en wijst op de noodzaak om werknemers goed voor te lichten over de overredingstechnieken die cybercriminelen hanteren om hun doel te bereiken. Het rapport bevat ook handvatten en tips voor organisaties om medewerkers te wapenen tegen veel gebruikte social engineering-technieken.

“Cybercriminelen richten zich op de mensen bij organisaties die ze zo ver moeten zien te krijgen dat ze een actie ondernemen waardoor ze  - vaak onbewust - malware daadwerkelijk op hun systemen installeren”, zegt Wim van Campen, vice president Noord en Oost Europa, Intel Security. “Hoewel veel organisaties inmiddels hun beveiliging technisch gezien wel op orde hebben, is de technologie slechts één onderdeel van het samenspel ‘mensen - processen - technologie’, dat nodig is om cybercriminaliteit het hoofd te kunnen bieden. Het is daarom belangrijk dat de hele organisatie – van het management tot de werknemers – zich goed bewust is van de social engineering trucs die cybercriminelen hanteren.”

McAfee Labs ziet ook een sterke toename in het gebruik van kwaadaardige URLs: eind 2014 waren in totaal ruim 30 miljoen verdachte URLs geïdentificeerd. Deze toename lijkt vooral het gevolg van het gebruik van de nieuwe URL-verkorters, waarmee adressen van kwaadaardige websites worden verborgen. McAfee Labs wijst ook op het feit dat inmiddels twee derde van alle e-mail die wereldwijd wordt verzonden, nu spammails zijn waarmee wordt getracht om ontvangers informatie en geld afhandig te maken. Wereldwijd blijkt dat 18% van de gebruikers die een phishingmail ontvangen, op een kwaadaardige link klikt. De toenemende inzet van dergelijke methodes is dan ook reden voor bezorgdheid.

De zes bekendste trucs om voor te waken:

 1. Wederkerigheid - als mensen iets krijgen, voelen ze zich vaak verplicht om iets terug te doen.
 2. Consistentie – wanneer een slachtoffer eenmaal heeft beloofd om iets te doen, zullen ze zich daar vaak aan houden omdat ze niet als onbetrouwbaar willen overkomen. Een hacker kan zich bijvoorbeeld voordoen als een IT-medewerker van de organisatie en de werknemer er wijzen dat hij zich aan het beveiligingsbeleid van het bedrijf dient te houden. Vervolgens kan gevraagd worden om handelingen te verrichten die ogenschijnlijk nodig zijn om aan dit beleid te voldoen.
 3. Schaarste - wanneer mensen het idee hebben dat iets schaars is of dat ze binnen korte tijd moeten reageren, zijn ze eerder bereid om in te gaan op verzoeken. Een voorbeeld zijn phishingmails die van een bank afkomstig lijken te zijn en die de ontvanger verzoeken om snel te reageren (door op een link te klikken), omdat ze anders het risico lopen dat hun account binnen 24 wordt geblokkeerd.
 4. Aardig vinden – mensen zijn eerder geneigd om mee te werken als de ‘social engineer’ iemand is die ze aardig vinden. Een cybercrimineel kan bijvoorbeeld heel charmant en overtuigend overkomen aan de telefoon, om zo zijn slachtoffer zo ver te krijgen dat hij of zij voldoet aan een verzoek om gevoelige informatie.
 5. Autoriteit – mensen zijn eerder geneigd om te voldoen aan verzoeken die afkomstig lijken te zijn van iemand met autoriteit. Bijvoorbeeld in een doelgerichte e-mail aan het financiële team, die afkomstig lijkt te zijn van de CEO of directeur.
 6. Sociale validatie – mensen zijn eerder geneigd om iets te doen als ze denken dat anderen dat ook doen. Een phishingmail kan bijvoorbeeld zo opgesteld zijn dat het lijkt alsof deze naar een hele groep werknemers of de hele afdeling gestuurd is. Dit kan de werknemer ervan overtuigen dat de e-mail en de informatie of verzoeken daarin legitiem zijn.
]]>
Fri, 20 Feb 2015 00:58:11 +0100 Met deze slimme ‘social engineering’ trucs vallen cybercriminelen werknemers aan http://executive-people.nl/item/524370/met-deze-slimme-a-social-engineeringa-trucs-vallen-cybercriminelen-werknemers-aan.html&field=Foto1&rType=crop&height=165&width=165.jpg
Gevolgen van downtime worden nog steeds onderschat http://executive-people.nl/item/524352/gevolgen-van-downtime-worden-nog-steeds-onderschat.html Het beschermen van informatie en informatiesystemen is in twee jaar tijd van de laatste naar de eerste plaats gestegen op de lijst met prioriteiten rond het handhaven van de continuïteit van de dienstverlening. Desondanks weet een derde van de bedrijven nog steeds niet hoeveel downtime hen nou eigenlijk kost.

Dit blijkt uit onderzoek van Siemens. Na een eerste onderzoek, uitgevoerd in 2012, heeft Siemens Building Technologies opnieuw onderzoek gedaan onder het management van Nederlandse organisaties naar hun structurele en planmatige aanpak van business continuity. Uit dit nieuwe onderzoek blijkt dat het beschermen van informatie en informatiesystemen een topprioriteit heeft. Het productie-, of operationele proces, het imago, compliancy en het beschermen van de assets nemen de tweede tot vijfde plaats. Deze focus geeft aan waar organisaties de grootste risico’s voor hun voortbestaan zien.

Op de directieagenda
40% van de bedrijven gaf twee jaar geleden nog aan dat het onderwerp niet structureel op de directieagenda staat. Dit percentage is inmiddels gedaald tot 30%. 62% van de respondenten geeft aan een plan beschikbaar te hebben dat voorziet in de continuïteit van de onderneming na een calamiteit. Dit percentage lag twee jaar geleden nog op 54%. Op de vraag of de eigen onderneming meer zou moeten doen om de bedrijfscontinuïteit te waarborgen is er nauwelijks verschil tussen nu en twee jaar geleden. Iets meer dan de helft vindt nog steeds van wel.

Eén op de drie respondenten heeft geen idee hoeveel een dag downtime precies kost. Dit percentage is overigens wel lager dan twee jaar geleden, toen nog ruim de helft aangaf dit niet te weten. Terwijl kennis over de impact van een verstoring de basis vormt voor het nemen van maatregelen. Waardoor men een onderbouwde afweging kan maken van de maatregelen en investeringen om de business continuity te waarborgen. 17% van de organisaties geeft aan dat één dag downtime hun organisatie meer dan 1 miljoen euro kost.

Rol van de overheid
Nieuw in dit onderzoek is de rol die de overheid wel of niet moet spelen bij continuïteitsmanagement. Over het algemeen vinden de respondenten niet dat de overheid zich met de continuïteit van organisaties moet bemoeien. Anders ligt dat voor organisaties in de vitale infrastructuur. Bijna driekwart van de respondenten wil dat de overheid voor dit soort bedrijven bindende regelgeving oplegt. Ook de vitale infrastructuur zelf wil dat. Ruim 60% wil zelfs dat de overheid ook de verantwoording draagt, waarmee men zich lijkt te keren tegen de privatisering. Siemens noemt het erg opvallend dat er voor vitale sectoren wel overduidelijk behoefte is aan sturing door de overheid, maar dat nauwelijks behoefte aan meer toezicht. Organisaties willen wel (bindende) richtlijnen, maar hier mag vervolgens geen toezicht op worden gehouden.

Parallel aan dit onderzoek werd ook gekeken naar de veranderende rol van de safety- en securitymanagers. Waar zij zich van nature veelal bezighouden met preventie, het voorkomen van een verstoring of incident, blijken zij steeds vaker een grote rol te spelen bij het beperken van de impact van een calamiteit en de gevraagde veerkracht van de organisatie. Om deze rol goed te kunnen invullen en de directie en operationele managers beter te ondersteunen bij het beheersen van risico’s, is het van belang dat safety- en securitymanagers zich meer in het organisatieproces bewegen. Dit betekent dat ze zich meer ‘business skills’ eigen moeten maken. “Safety en security verandert daarmee van ‘de afdeling die alles tegenhoudt’ in ‘de afdeling die business mogelijk maakt”, aldus Johan de Wit, die bij Siemens beide onderzoeken uitvoerde.

Aandacht voor business continuity
“Ik stel vast dat de aandacht voor business continuity in twee jaar tijd weliswaar aanzienlijk is toegenomen - een positieve ontwikkeling - maar dat helaas nog een derde van alle respondenten helemaal niet weet of beseft wat een dag downtime voor impact heeft op hun bedrijf”, zegt De Wit. “Daarnaast geeft het te denken dat in twee jaar tijd de focus bij het waarborgen van de bedrijfscontinuïteit is verschoven van het productie- of operationele proces, naar het beschermen van de informatie en informatiesystemen. Ofwel een verschuiving van prioriteit van het primaire proces naar een ondersteunend proces”. Tenslotte constateert hij dat men over het algemeen geen, maar voor de vitale infrastructuur wel regelgeving voor bedrijfscontinuïteit wil. De Wit: “De gevraagde rol van de overheid is dus duidelijk: wel sturen, niet betuttelen”.

]]>
Thu, 19 Feb 2015 15:27:57 +0100 Gevolgen van downtime worden nog steeds onderschat http://executive-people.nl/item/524352/gevolgen-van-downtime-worden-nog-steeds-onderschat.html&field=Foto1&rType=crop&height=165&width=165.jpg
Arabische cyberspionagegroep valt doelwitten wereldwijd aan http://executive-people.nl/item/524320/arabische-cyberspionagegroep-valt-doelwitten-wereldwijd-aan.html Het Global Research and Analysis Team van Kaspersky Lab heeft het bestaan ontdekt van  Desert Falcons – een cyberspionagegroep met als doelwitten meerdere gereputeerde organisaties en individuen uit landen in het Midden-Oosten. Deskundigen van Kaspersky Lab beschouwen deze actor als de eerste bekende Arabische groep van cyberhuurlingen die zich bezighoudt met het ontwikkelen en uitvoeren van grootschalige cyberspionage-operaties.

 • De campagne is al ten minste twee jaar actief. De Desert Falcons begonnen hun activiteiten te ontwikkelen en op te  bouwen in 2011, terwijl hun belangrijkste campagne en daadwerkelijke infecties in 2013 van start gingen. Het hoogtepunt van hun activiteit werd begin 2015 geregistreerd;
 • De overgrote meerderheid van de doelen bevindt zich in Egypte, Palestina, Israël en Jordanië;
 • Afgezien van de als initiële doelwitten beschouwde landen in het Midden-Oosten, jagen de Desert Falcons ook buiten hun eigen grondgebied. In totaal zijn ze er in geslaagd om meer dan 3.000 doelwitten aan te vallen in ruim 50 landen wereldwijd, waarbij meer dan een miljoen bestanden zijn gestolen;
 • De aanvallers maken gebruik van zelf ontwikkelde kwaadaardige tools voor aanvallen op Windows pc's en Android-apparaten;
 • Deskundigen van Kaspersky Lab hebben meerdere redenen om aan te nemen dat de Desert Falcons-aanvallers Arabisch als moedertaal hebben.


 

De lijst van aangevallen doelwitten omvat leger- en overheidsorganisaties - specifiek werknemers die verantwoordelijk zijn voor de bestrijding van het witwassen van geld, alsmede volksgezondheid en de economie; toonaangevende mediabedrijven; onderzoeks- en onderwijsinstellingen; energie- en nutsbedrijven; activisten en politieke leiders; fysieke beveiligingsbedrijven; en andere doelen die in het bezit zijn van belangrijke geopolitieke informatie. In totaal wisten deskundigen van Kaspersky Lab aanwijzingen te vinden voor meer dan 3.000 slachtoffers in ruim 50 landen, met meer dan een miljoen gestolen bestanden. Hoewel de belangrijkste focus van de Desert Falcons’ activiteit lijkt te liggen op landen als Egypte, Palestina, Israël en Jordanië, werden ook meerdere slachtoffers gevonden in Qatar, Saudi-Arabië, de Verenigde Arabische Emiraten, Algerije, Libanon, Noorwegen, Turkije, Zweden, Frankrijk, de Verenigde Staten, Rusland en andere landen.Afleveren, infecteren, spioneren
De belangrijkste door de Desert Falcons gebruikte methode om hun kwaadaardige payload af te leveren, is spear phishing via e-mails, berichten op sociale netwerken en chatberichten. Phishing-berichten bleken schadelijke bestanden (of een link naar schadelijke bestanden) te bevatten, vermomd als legitieme documenten of applicaties. De Desert Falcons gebruiken verschillende technieken om slachtoffers te verleiden tot het uitvoeren van de schadelijke bestanden. Een van de meest specifieke technieken is de zogenaamde rechts-naar-links extensie opheffingstruc.

Deze methode maakt gebruik van een speciaal teken in Unicode om de volgorde van leestekens in een bestandsnaam om te draaien, de gevaarlijke bestandsextensie in het midden van de bestandsnaam te verbergen en een onschuldig uitziende nep-bestandsextensie in de buurt van het einde van de bestandsnaam te plaatsen. Met behulp van deze techniek zien kwaadwillige bestanden (.exe, .scr) er uit als een onschuldig document of PDF-bestand. Zelfs oplettende gebruikers met goede technische kennis kunnen hiermee worden verleid tot het uitvoeren van deze bestanden. Een bestand dat eindigt op .fdp.scr komt er bijvoorbeeld uit te zien als .rcs.pdf.

Na succesvolle infectie van een slachtoffer gebruiken de Desert Falcons een van de twee verschillende backdoors: de belangrijkste Desert Falcons Trojan of de DHS backdoor. Beide lijken vanaf de grond af te zijn ontwikkeld en worden voortdurend verder ontwikkeld. Deskundigen van Kaspersky Lab slaagden er in om in totaal meer dan 100 malware samples te identificeren die door de groep werden gebruikt tijdens hun aanvallen.

De gebruikte kwaadaardige tools hebben volledige backdoorfunctionaliteit, inclusief de mogelijkheid om screenshots te maken, toetsaanslagen vast te leggen, bestanden te uploaden/downloaden, informatie te verzamelen over alle Word- en Excel-bestanden op de vaste schijf of op aangesloten USB-apparaten van een slachtoffer, in het systeemregister opgeslagen wachtwoorden te stelen (Internet Explorer en Live Messenger) en audio-opnamen te maken. Kaspersky Lab-experts wisten ook sporen van malware-activiteit te vinden die wijzen op een Android-backdoor waarmee mobiele gesprekken en sms-logs kunnen worden gestolen. Met behulp van deze tools introduceerden en beheerden de Desert Falcons ten minste drie verschillende kwaadaardige campagnes, gericht op verschillende sets doelwitten in verschillende landen.

Valken op jacht naar geheimen 
Onderzoekers van Kaspersky Lab schatten dat ten minste 30 mensen, in drie teams verspreid over verschillende landen, de Desert Falcons malwarecampagnes uitvoeren. 

"De personen achter deze dreigingsactor zijn zeer vastbesloten, actief en beschikken over goed technisch, politiek en cultureel inzicht. Uitsluitend gebruik makend van phishing e-mails, social engineering en zelfgemaakte tools en backdoors, slaagden de Desert Falcons er in om via hun computersystemen of mobiele apparaten honderden gevoelige en belangrijke doelwitten te infecteren in het Midden-Oosten en gevoelige gegevens te exfiltreren. Wij verwachten dat deze operatie meer Trojans zal blijven ontwikkelen en meer geavanceerde technieken zal gaan gebruiken. Met voldoende financiële middelen kunnen zij in het bezit komen van exploits of deze zelf ontwikkelen, om zo de efficiëntie van hun aanvallen te verhogen", zegt Dmitry Bestuzhev, beveiligingsdeskundige bij het Global Research and Analysis Team van Kaspersky Lab.

Kaspersky Lab-producten detecteren en blokkeren de door Desert Falcons dreigingsactors gebruikte malware.

Lees meer over de campagne op Securelist.com

]]>
Thu, 19 Feb 2015 01:01:04 +0100 Arabische cyberspionagegroep valt doelwitten wereldwijd aan http://executive-people.nl/item/524320/arabische-cyberspionagegroep-valt-doelwitten-wereldwijd-aan.html&field=Foto1&rType=crop&height=165&width=165.jpg
Meer fraude binnen grote bedrijven http://executive-people.nl/item/524285/meer-fraude-binnen-grote-bedrijven.html Binnen grote bedrijven met 100 medewerkers of meer is afgelopen jaar aanzienlijk meer gefraudeerd. Zowel fraude met geld, goeden als gegevens vond plaats. Fraude met gegevens komt echter veruit het meeste voor.

Dit meldt Hoffmann in het rapport ‘Hoffmann Statistiek’. In dit rapport verzamelt het bedrijf allerlei gegevens over (cyber)criminaliteit binnen het bedrijfsleven. Het aantal gevallen van fraude met gegevens blijkt fors te zijn toegenomen. Binnen grote bedrijven is zelfs sprake van een stijging van maar liefst 70%. Het gaat hierbij vooral om het stelen van gevoelige informatie. Het uitlekken van deze informatie kan doorgaans imagoschade en financiële verliezen tot gevolg hebben.

Vormen van gegevensfraude
De vijf meest voorkomende vormen van gegevensfraude zijn:

 1. Medewerker steelt klantgegevens/strategische kennis (voor het opstarten van een concurrerend bedrijf).
 2. Externe steelt bedrijfsgevoelige informatie, zoals klantgegevens.
 3. Medewerker stuurt valse facturen. (Het gaat dan met name om facturen waarop enkel de rekeningnummers zijn aangepast waardoor de facturen erg lijken op de echte facturen van de organisatie).
 4. Medewerker dient onjuiste declaraties in.
 5. Medewerker handelt in strijd met het concurrentiebeding.

Fraude blijkt te worden gepleegd door zowel mannen als vrouwen. 28% van de fraudeurs was afgelopen jaar een vrouw. Hoffmann stelt echter dat het percentage frauderende mannen en vrouwen ongeveer gelijk ligt als de verdeling van het aantal werkende mannen en vrouwen in de berekening wordt meegenomen. Fraudeurs zijn daarnaast steeds vaker hoogopgeleid. Het aantal hoog opgeleide werknemers dat de fout in ging is met 50% gestegen. In 2013 was nog 8% van de fraudeurs hoogopgeleid, terwijl dit percentage in 2014 op 12% lag.

]]>
Wed, 18 Feb 2015 13:01:53 +0100 Meer fraude binnen grote bedrijven http://executive-people.nl/item/524285/meer-fraude-binnen-grote-bedrijven.html&field=Foto1&rType=crop&height=165&width=165.jpg
'Kabinet mist IT-visie' http://executive-people.nl/item/524231/kabinet-mist-it-visie.html Minister Blok dwingt rapport Elias in verouderde structuren en mist elke visie op de paradigma verschuiving die informatietechnologie teweeg brengt. Hij remt. Dit meldt Adriaan Meij (foto) in het betaalde rapport 'Kabinet mist IT-visie' met bijdragen van Jan Baan, Ad Nederlof en een praktijk deskundige die anoniem is.

Meij meldt: "Minister Blok voor Wonen en Rijksdienst mist in zijn brief aan de Tweede Kamer over het Eindrapport Tijdelijke Commissie ICT Projecten elke kans om het informatiseringbeleid van de Rijksoverheid naar een hoger strategisch plan te trekken. Aan het bestuur over ICT verandert niets, het Bureau ICT Toetsing is teruggebracht tot een tamme eend en er komt geen ICT minister in het Kabinet die verantwoordelijk is voor alle aspecten van het informatiseringbeleid. Daarmee zet hij het informatiseringbeleid van de Rijksoverheid verder op afstand van de realiteit van morgen."

In het rapport worden zaken besproken zoals Geen visie op informatiseringbeleid, Kritiek op aanbestedingsmoraal, Bestaande structuren blijven intact, Actualisering I-strategie en Contouren van een Rijkscloud.

'Blauwdruk en Roadmap ICT nodig'

Het rapport van de ICT Commissie Elias gaat voorbij aan de revolutie die zich in de informatietechnologie voltrekt. Het is tijd dat het Kabinet een strategische visie en een Roadmap ontwikkelt meldt Meij in een ander rapport genaamd 'Blauwdruk en Roadmap ICT nodig'.

Meij: "Informatietechnologie wordt de komende jaren meer dan ooit gedreven door het samenvloeien en elkaar versterken van krachtenpatronen op het gebied van sociale verhoudingen, mobiliteit, de Cloud en ontsluiting van informatie. Het Amerikaanse onderzoekbureau Gartner gebruikt een denkmodel “The Nexus of Forces” over het samenvloeien en elkaar versterken van krachtenpatronen op het gebied van (1)sociale verhoudingen, (2) mobiliteit, de (3)Cloud en (4)ontsluiting van informatie. Het Kabinet moet in het bijzonder dealen met mobiliteit, big data analytics, social media en de Cloud. Noch de Commissie Elias, noch minister Blok braken zich het hoofd over de vraag welke keus de Rijksoverheid zou moeten maken bij investeringen in nieuwe technologie. ICT innovator Jan Baan maakte zeer kritische notities over het werk van de Commissie Elias. Hij wil die investeringen in belangrijke mate richten op proces Apps en niet meer op de verouderde bestaande technologielagen. Dat betekent dat het te creëren Bureau ICT Toetsing (BIT) en aangestelde Chief Information Officers (CIO’s) heel sterk vanuit de zakelijke inhoud naar projecten moeten kijken en gesleutel om oude proceslagen steeds maar weer aan te passen moeten verbieden. Een dergelijk visionair beleid heeft consequenties voor Nederlandse systeem integratoren zoals Capgemini, Ordina en Atos die nog veel verdienen aan uurtje-factuurtje projecten om oude applicaties en infrastructuren van Rijk en Zelfstandige Bedrijf Organen (ZBO) bij de tijd te maken. Het is tijd dat het Kabinet een overkoepelende strategische visie en een daarbij horende technologische Roadmap ontwikkelt voor de informatisering van het Rijk in de komende twintig jaar."

 

]]>
Wed, 18 Feb 2015 00:11:02 +0100 'Kabinet mist IT-visie' http://executive-people.nl/item/524231/kabinet-mist-it-visie.html&field=Foto1&rType=crop&height=165&width=165.jpg
Groeiende vraag naar IT'ers binnen bancaire sector http://executive-people.nl/item/524208/groeiende-vraag-naar-iters-binnen-bancaire-sector.html Het vertrouwen van de Nederlandse professional is toegenomen, wat resulteert in een verhoogde arbeidsmobiliteit en een stijging van 9% in personeelsadvertenties in Q4 2014 ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar.

Beweging van kandidaten is met name zichtbaar in accounting en finance; hierin werden 11% meer functies aangeboden dan een jaar geleden, en 10% meer dan in Q3 2014. Er was vooral vraag naar specialisten op het gebied van business control en informatiemanagementsystemen. Aangezien bedrijven kostenbewust blijven, komen deze stijgingen vooral voort uit vervangingen binnen het personeelsbestand, en minder uit het creëren van nieuwe functies.

Na een periode met gedwongen ontslagen binnen banken en financiële dienstverlening was er een daling van 22% in vacatures in deze sector. Een steeds grotere rol van automatisering binnen banken heeft ondertussen geleid tot een stijging van 6% in IT-vacatures vergeleken met voorgaand kwartaal, met name om nieuwe technologieplatforms en innovaties in online retail banken te ondersteunen.

Rob Vermaak, Managing Director Robert Walters Benelux: “Vanaf de tweede helft van 2014 hebben we in Nederland een levendiger banenmarkt gezien, een gevolg van meer vertrouwen bij kandidaten. Na een aantal jaren zonder al te veel beweging gaan professionals nu op zoek naar nieuwe mogelijkheden, en wie dat nu doet, heeft meer keuze. In de bancaire sector blijft men echter nog voorzichtig en kostenbewust, en we zien de focus verschuiven naar online dienstverlening, wat weer zorgt voor een actievere IT-arbeidsmarkt.”

Nu de internationale economische situatie verbetert, is het aantal aangeboden logistieke functies ten opzichte van vorig jaar met 43% gestegen, en ten opzichte van het vorige kwartaal met 7%. Dit wordt met name aangejaagd door meer exportactiviteiten in Nederland.

Vergeleken met dezelfde periode vorig jaar is het aantal aangeboden secretariële en ondersteunende functies met 33% gestegen; in het afgelopen kwartaal bedroeg deze stijging 11%. Dit toont aan dat bedrijven na een lange periode van kostenbesparingen nu weer beginnen met investeren.

Rob Vermaak vervolgt: “We zien vraag naar professionals op alle niveaus. Dit is een positief signaal voor 2015. Economische ontwikkelingen zoals de dalende olieprijs en de lagere inflatie zorgen indirect voor meer geld in de portemonnee. Dit is goed voor het consumentenvertrouwen. We denken dat dit voor meer beweging op de arbeidsmarkt zal gaan zorgen, en we verwachten dan ook meer vraag naar vaste functies, na een jaar waarin we vooral groei in functies op uitzend- en interimbasis hebben gezien.”

WK

]]>
Tue, 17 Feb 2015 01:52:01 +0100 Groeiende vraag naar IT'ers binnen bancaire sector http://executive-people.nl/item/524208/groeiende-vraag-naar-iters-binnen-bancaire-sector.html&field=Foto1&rType=crop&height=165&width=165.jpg
Salesforce ziet crm-verkoopkansen in zorg na onderzoek http://executive-people.nl/item/524197/salesforce-ziet-crm-verkoopkansen-in-zorg-na-onderzoek.html Salesforce, leverancier van een online CRM-applicatie, publiceert het rapport ‘2015 State of the Connected Patient’. Uit dit Amerikaanse onderzoek - onder ruim 2000 volwassenen met een zorgverzekering - blijkt dat moderne technologie nog onvoldoende wordt ingezet ter verbetering van het zorgaanbod. Terwijl met name de zogeheten Generatie Y (tussen de 18 en 34 jaar) juist behoefte zegt te hebben aan de inzet van technologische middelen, zoals apps, tele-zorg en wearables.

Uit het rapport ‘2015 State of the Connected Patient’ blijkt dat slechts 10% van de ondervraagde personen gebruik maakt van internet, e-mail of tekstberichten om een afspraak met een arts of andere zorgaanbieder te maken. Slechts 40% heeft contact over preventieve zorg, zoals het monitoren van beweeggedrag of het uitvoeren van gezondheidschecks. Hier liggen zeker kansen, omdat de Generatie Y juist behoefte heeft aan communiceren via moderne technologieën.

Zo geeft 60% van deze groep aan serieuze interesse te hebben in tele-zorg om het aantal persoonlijke bezoeken aan een arts te verminderen. Daarnaast zou ruim 70% een applicatie gebruiken om een afspraak te maken, medische data te delen of preventieve zorg te regelen. Het is belangrijk om de voorkeuren en behoeftes van Generatie Y in kaart te brengen, omdat de wensen en gedragingen van deze groep een goed beeld geven van hoe communicatie in de gezondheidszorg er in de toekomst idealiter uit kan zien.

Belangrijkste bevindingen uit ‘2015 State of the Connected Patient’

- Patiënten denken dat artsen onderling medische gegevens uitwisselen:

 Gemiddeld ziet een patiënt zijn eerstelijnsarts driemaal per jaar en heeft hij 2,5 arts die betrokken is bij zijn zorg. 76% van de respondenten vertrouwt er hierbij op dat de artsen onderling zijn medische gegevens uitwisselen.

- Het merendeel van de communicatie over de gezondheid gebeurt in persoonlijke gesprekken. Wie het overzicht houdt op de verkregen data varieert zeer:

Bijna de helft van alle patiënten komt zelf zijn medische gegevens en testresultaten (44%) halen en betaalt zijn zorgrekeningen aan de balie (38%).

62% van de verzekerde patiënten vertrouwt op de arts voor het bijhouden van medische gegevens, terwijl 28% van de onderzochte patiënten zijn gegevens bewaart in een map, schoenendoos, lade of een ander opbergsysteem.

- Nog weinig aandacht voor preventieve zorg:

40% van de patiënten stelt niet met hun arts te communiceren over preventieve zorg.

- Generatie Y is erg ontvankelijk voor het gebruik van nieuwe technologie in de zorg:

71% van Generatie Y is geïnteresseerd in artsen en zorgaanbieders die een via een applicatie actief hun gezondheid bevorderen, medische gegevens of resultaten bespreken of afspraken maken.

63% van Generatie Y is geïnteresseerd in het proactief aanleveren van medische gegevens via wifi/wearables aan hun arts zodat die hun gezondheid kan controleren.

Het online onderzoek is uitgevoerd in opdracht van Salesforce door Harris Poll in januari 2015. Klik hier om het rapport ‘Salesforce 2015 State of the Connected Patient’ te downloaden.

 

]]>
Tue, 17 Feb 2015 00:37:53 +0100 Salesforce ziet crm-verkoopkansen in zorg na onderzoek http://executive-people.nl/item/524197/salesforce-ziet-crm-verkoopkansen-in-zorg-na-onderzoek.html&field=Foto1&rType=crop&height=165&width=165.jpg
‘Werknemers zijn extra positief in het bijzijn van managers’ http://executive-people.nl/item/524166/a-werknemers-zijn-extra-positief-in-het-bijzijn-van-managersa.html Veel werknemers zijn in het bijzijn van managers extra positief en verbergen hun ware mening. Medewerkers denken hierdoor extra indruk te maken op leidinggevenden, maar lopen juist het risico extra ontevreden te zijn over hun functie. Managers zouden dan ook een klimaat moeten creëren waarin werknemers hun ware gevoelens durven uiten.

Dit is het resultaat van een onderzoek onder bijna tweehonderdvijftig werknemers door de Amerikaanse University of North Carolina. De wetenschappers onderzochte op welke wijze werknemers zich tijdens vergaderingen gedragen. Hierbij viel op dat werknemers zich zeer positief opstellen zodra een manager in de buurt is. Vergadert een werknemers echter met mensen van hetzelfde hiërarchische niveau of collega’s met een lagere functie? Dan geven medewerkers ineens wel een oprechte mening.

Managers positief stemmen
Werknemers zouden in het bijzijn van managers extra positief zijn, kritiek voor zich houden en extra opgewerkt doen. Hiermee hopen medewerkers vooral managers positief over hen te stemmen en hun carrière verder te ontwikkelen. De wetenschappers waarschuwen echter voor de gevolgen van dit gedrag. Wie tijdens een vergadering zijn oprechte emoties verbergt loopt het risico na afloop van de vergadering extra ontevreden te zijn over de uitkomst. Dit leidt tot een lagere tevredenheid over het werk en kan op termijn zelfs leiden tot een burnout.

De onderzoekers adviseren managers dan ook aandacht te besteden aan de wijze waarop werknemers tijdens vergaderingen feedback geven. Managers zouden zich bewust moeten zijn van de impact van hun aanwezigheid op de feedback die medewerkers geven. Managers zouden er dan ook voor moeten zorgen dat werknemers hun oprechte mening durven geven en productieve feedback stimuleren.

Bron: The Wall Street Journal

]]>
Mon, 16 Feb 2015 15:58:24 +0100 ‘Werknemers zijn extra positief in het bijzijn van managers’ http://executive-people.nl/item/524166/a-werknemers-zijn-extra-positief-in-het-bijzijn-van-managersa.html&field=Foto1&rType=crop&height=165&width=165.jpg
‘Security, downtime en talent aantrekken zijn grootste zorgen van een CIO’ http://executive-people.nl/item/524153/a-security-downtime-en-talent-aantrekken-zijn-grootste-zorgen-van-een-cioa.html Allerlei onderwerpen bezorgen CIO’s zorgen. De meeste aandacht gaat echter uit naar security, downtime en het aantrekken van nieuw talent.

Dit blijkt uit onderzoek van Sungard Availability Services (Sungard AS) onder 276 CIO’s en IT-professionals. Security blijkt het grootste zorgenpunt te zijn voor CIO’s. 51% van de CIO’s geeft aan dat het budget voor security in 2015 absoluut niet mag worden verlaagd. 62% noemt hierbij het vergeten van mobiele telefoons en laptops op kwetsbare plekken het belangrijkste aandacht punt. 59% kijkt vooral naar het delen van wachtwoorden door werknemers. 60% van de ondervraagde CIO’s en IT-professionals geeft aan in 2015 een strenger IT-beveiligingsbeleid te hanteren.

Downtime
Downtime staat op de tweede plaats. 42% van de CIO’s en IT-professionals noemt het testen van disaster recovery-plannen essentieel voor hun organisatie. Ook op dit gebied zou het IT-budget volgens CIO’s niet verlaagd mogen worden. Downtime is niet alleen kostbaar, maar kan ook ernstige reputatieschade leveren indien de bedrijfsvoering van een bedrijf wordt onderbroken.

38% van de CIO’s maakt zich zorgen over het aantrekken van nieuw talent, waarmee het punt op de derde plaats staat Tegelijkertijd geef 50% van de respondenten aan dat er vanuit de business niet de juiste aandacht is voor het aantrekken van talent.

]]>
Mon, 16 Feb 2015 15:41:05 +0100 ‘Security, downtime en talent aantrekken zijn grootste zorgen van een CIO’ http://executive-people.nl/item/524153/a-security-downtime-en-talent-aantrekken-zijn-grootste-zorgen-van-een-cioa.html&field=Foto1&rType=crop&height=165&width=165.jpg
Nederland omarmt de hybride cloud http://executive-people.nl/item/524133/nederland-omarmt-de-hybride-cloud.html IT-beslissers wereldwijd vertrouwen erop dat hybride clouds de flexibiliteit en veiligheid zullen geven waarnaar ze op zoek zijn. Dit blijkt uit onderzoek dat EMC heeft laten uitvoeren onder 10.451 IT-beslissers over de hele wereld, waaronder Nederland.

De wereldwijde adoptie van hybride clouds groeit gestaag: gemiddeld maakt meer dan een kwart van de ondervraagden gebruik van hybride cloud-technologie. Nederland steekt daar ruim bovenuit met een percentage van 36 procent. Samen met het Verenigd Koninkrijk staat ons land bovenaan bij het adopteren van hybride clouds. EMC deed dit onderzoek om inzicht te krijgen in het sentiment rondom de veranderende rollen en verantwoordelijkheden van IT’ers in organisaties.

IT als business enabler
Een groot deel van de respondenten die deelnamen aan dit onderzoek, gelooft dat IT meer dan ooit tevoren een business enabler is. Echter, IT-uitgaven worden steeds minder vaak door de IT-afdeling zelf gedaan. Om ervoor te zorgen dat IT toch een waardevolle bijdrage kan leveren aan de groei van de organisatie, geeft het merendeel van de respondenten aan dat IT een intermediaire rol moet gaan vervullen voor on demand-diensten. De druk die deze transitie in veel organisaties teweeg brengt, gecombineerd met een groot gebrek aan kennis, is de basis van de brede adoptie van het hybride cloud-model.

Overige bevindingen uit het onderzoek zijn:

Terwijl 71 procent (Nederland = 66 procent) van de respondenten inziet dat de rol van IT moet veranderen in een intermediaire rol voor on-demand diensten, geeft het onderzoek aan dat er weinig vertrouwen is dat IT zelf kan bijdragen aan groei van de business.
35 procent van de ondervraagden denkt dat er niet genoeg kennis en expertise in hun organisatie is om belangrijke, zakelijke doelen te bereiken.
69 procent van de respondenten gelooft dat het trainen van IT-medewerkers, om op de hoogte te blijven van ontwikkelingen op het gebied van cloud, mobiel, social en big data, de komende twee jaar een uitdaging zal zijn.

Deze ontwikkelingen zorgen automatisch voor focus op nieuwe, innovatieve technologieën zoals de hybride cloud.

De adoptie van de hybride cloud is sinds 2013 gegroeid met 9 procent. 27 procent van de organisaties maakt er al gebruik van en de adoptie is het hoogst in de EMEA-regio (28 procent), gevolgd door Latijns Amerika (24 procent) en Azië, de Pacific en Japan (24 procent).
Bijna tweederde van de respondenten wereldwijd geeft aan dat er behoefte bestaat aan het gebruik van hybride clouds vanwege de flexibiliteit en veiligheid.

Toekomst van en kritiek op de cloud

De cijfers voor adoptie van de public cloud liggen anders. Zo is maar 16 procent van de ondervraagden bereid elk soort applicatie onder te brengen in de cloud.

De applicaties waarvan het grootste deel zegt dat ze niet in de public cloud thuis horen zijn: financiële planning (39 procent), human capital management (35 procent) en ERP (32 procent).
De meer ontwikkelde markten, met geavanceerde IT-infrastructuren, gaan aan kop bij het adopteren van de cloud. Opkomende markten lijken iets gereserveerder te zijn ten aanzien van de risico’s die eraan verbonden zijn.

Daartegenover staat dat deze opkomende markten positiever zijn over de hybride cloud. 79 procent geeft aan dat ze grote, competitieve voordelen verwachten van cloud, mobiel, social en big data. In de ontwikkelde landen is dat 75 procent. 67 procent denkt dat het combineren van public en private clouds daadwerkelijk zorgt voor meer flexibiliteit en betere veiligheid, in tegenstelling tot 60 procent in de ontwikkelde landen.
Jeremy Burton, President, Products and Marketing, EMC Corporation: “Enterprise IT blijft onder grote druk staan om de kwaliteit te verhogen en kosten te verlagen. Daardoor kijken bedrijven steeds meer naar geavanceerdere IT-infrastructuren die moeten zorgen voor innovatie, zoals hybride clouds. We geloven dat deze trend zich ook in 2015 zal voortzetten omdat er vraag zal blijven naar flexibele, eenvoudige en veilige diensten.”

Voor meer informatie over het rapport, gedetailleerde informatie en resultaten per land, ga naar: http://www.emc.com/campaign/global/forum2014/survey.htm

]]>
Mon, 16 Feb 2015 11:53:33 +0100 Nederland omarmt de hybride cloud http://executive-people.nl/item/524133/nederland-omarmt-de-hybride-cloud.html&field=Foto1&rType=crop&height=165&width=165.jpg
Citrix Mobility Analytics Report laat wereldwijde trends in mobility zien http://executive-people.nl/item/524132/citrix-mobility-analytics-report-laat-wereldwijde-trends-in-mobility-zien.html Citrix kondigt het Citrix Mobile Analytics Report aan voor de eerste helft van 2015. Voor het eerst beschrijft het Mobile Analytics Report zowel mobility trends voor de mobiele gebruiker als voor de zakelijke gebruiker, op basis van gegevens uit een dwarsdoorsnede van mobiele aanbieders en organisaties wereldwijd. Het rapport biedt inzichten in de laatste mobility-trends die van invloed zijn op consumenten, organisaties en mobiele aanbieders in de mobiele omgeving.

De belangrijke uitkomsten van het rapport zijn:

iPhone 6 Plus zorgt voor twee keer zo veel data als iPhone 6

Mobiele gebruikers met een iPhone 6 Plus gebruiken twee keer zo veel data als bezitters van een iPhone 6. Het verschil is te verklaren doordat er meer video’s worden gekeken op het grotere scherm. Zowel mobiele gebruikers als IT-afdelingen moeten zich goed realiseren welke invloed devices op phablet-formaat hebben op tariefplannen van mobiele data en zakelijke budgetten.

Mobiele ervaring bepaald door video

Aangezien het mobiele dataverbruik groeit, wordt de mobiele gebruikerservaring in toenemende mate een video-ervaring. Ter illustratie: de top vijf van mobiele games, op volgorde van datavolume, maken allemaal gebruik van video, vergeleken met slechts twee van de vijf in het eerste kwartaal van 2014. Daarnaast zijn sport-gerelateerde video’s bekeken op mobiele devices meer dan verdubbeld, van 21 procent van alle sportvideo’s via mobiel in het derde kwartaal van 2014 naar 50 procent in het eerste kwartaal van 2015. Video speelt een grote rol bij mobiele devices; video-optimalisatie is daarom belangrijk bij het creëren van de juiste gebruikerservaring voor zowel consumenten als organisaties. 

Aantal door organisatie beheerde devices bijna verdubbeld

Het aantal devices dat door de werkgever wordt beheerd stijgt al jaren met 72 procent en hierin zijn duidelijke regionale en verticale trends waar te nemen.

Wereldwijd blijft iOS het meest dominante platform (64%), Android wordt populairder in Azië en Windows is in EMEA ruim twee keer zo populair als in Noord-Amerika (respectievelijk 16 en 7 procent). Uit het onderzoek blijkt ook dat er verschil in gebruik van mobiele devices is binnen de verschillende sectoren. In de financiële sector gebruikt 71 procent iOS, terwijl 39 procent in de zorg gebruik maakt van Android. Daarnaast gaat het rapport in op het tweeledige whitelisting en blacklisting van collaboration apps en apps die de productiviteit stimuleren. Dit is een teken van de toenemende verfijning in de manier waarop veel organisaties de mobility voor medewerkers ondersteunen en beheren. 

Peter van Leest, Country Manager Benelux van Citrix: “De grenzen tussen persoonlijke en zakelijke mobiliteit vervagen, omdat gebruikers hun mobiele device zowel op kantoor als thuis gebruiken. Het is niet langer mogelijk om kunstmatige grenzen aan te houden tussen persoonlijke en zakelijke mobility. Met informatie over het gedrag, voorkeuren en behoeften van mobiele gebruikers, geeft het Mobile Analytics-onderzoek inzicht in mogelijke valkuilen en mogelijkheden voor mobiele operators en IT-afdelingen. Ze komen hiermee te weten hoe ze de beste gebruikerservaring kunnen bieden voor consumenten thuis en op het werk.”  

Het rapport is een analyse van anoniem verkregen data over zowel mobiele abonnees. De zakelijke data is afkomstig van een wereldwijde steekproef van klanten van Citrix. Databronnen zijn onder meer de ByteMobile traffic-rapporten en de XenMobile enterprise mobility management-oplossing.

]]>
Mon, 16 Feb 2015 10:46:51 +0100 Citrix Mobility Analytics Report laat wereldwijde trends in mobility zien http://executive-people.nl/item/524132/citrix-mobility-analytics-report-laat-wereldwijde-trends-in-mobility-zien.html&field=Foto1&rType=crop&height=165&width=165.jpg
Mobiel dataverkeer vertienvoudigt in de komende vijf jaar http://executive-people.nl/item/524131/mobiel-dataverkeer-vertienvoudigt-in-de-komende-vijf-jaar.html Volgens de nieuwste jaarlijkse update van de Cisco Visual Networking Index Global Mobile Data Traffic Forecast voor 2014 tot 2019 zorgt de komst van krachtige mobiele apparaten en machine-naar-machine (M2M) verbindingen met meer capaciteit, gecombineerd met snellere telefonienetwerken, voor een aanzienlijke groei van het mobiele dataverkeer. In 2014 was 88 procent van het wereldwijde mobiele verkeer zogeheten ‘slim’ verkeer, dat wil zeggen met geavanceerde computing/multimedia-mogelijkheden en minimaal 3G-connectiviteit. Dit percentage zal groeien tot 97% in 2019.

 

Michel Schaalje, technisch directeur Cisco Nederland: “De komende jaren zien we de opkomst van het Internet of Everything (IoE) met talloze devices en sensoren die data genereren en uitwisselen, duidelijk terug in de groei van het mobiele dataverkeer. Dit IoE-landschap, gecombineerd met steeds snellere draadloze netwerken biedt service providers nieuwe kansen om innovatie diensten te ontwikkelen voor zowel bedrijven als consumenten.”

De wereldwijde verschuiving van gewone telefoons naar smartphones - gecombineerd met de aanhoudende groei van tablets, een opleving van laptops met tablet-mogelijkheden en steeds meer M2M-applicaties – zijn de belangrijkste aanjagers van de groei van het mobiele verkeer. Wereldwijd gezien zal 3G naar verwachting in 2017 2G passeren als de meest gebruikte mobiele telecomtechnologie (gebaseerd op het aantal connecties). In 2019 zal 3G verantwoordelijk zijn voor 44 procent van de connecties. 4G-netwerken zullen dan goed zijn voor 26 procent van de verbindingen en 68 procent van het mobiele dataverkeer genereren.

De Cisco VNI Global Mobile Data Traffic Forecast voorziet dat het wereldwijde mobiele dataverkeer in 2019 een omvang zal bereiken van 292 exabyte*. In 2014 was dit 30 exabyte. 292 exabyte komt neer op:

•      292 maal meer dan het totale IP-verkeer, vast en mobiel, in 2000.

•      65 biljoen (1012) afbeeldingen (bijvoorbeeld multimedia message service of Instagram) wat neerkomst op 23 afbeeldingen per dag voor iedere wereldbewoner.

•      6 biljoen videoclips, meer dan twee videoclips per dag voor iedere wereldbewoner.

*) Een exabyte is een eenheid voor informatie- of computeropslag van 1 miljard gigabyte.

Impact van M2M-connecties en wearables

M2M verwijst naar applicaties waarmee draadloze systemen onderling kunnen communiceren, bijvoorbeeld om GPS-navigatiesystemen, slimme meters of bewakingsvideosystemen te ondersteunen. Wearable devices zijn opgenomen als een subcategorie van de M2M-categorie om de groei van het Internet of Everything te kunnen inschatten.

•      Wereldwijd zal het aantal wearable devices met een factor vijf groeien tot 578 miljoen in 2019, vergeleken met 109 miljoen in 2014. Naar verwachting zullen de meeste wearables in Noord-Amerika en Azië te vinden zijn.

•      Deze toename zal tussen 2014 en 2019 zorgen voor een 18-voudige groei van het mobiele verkeer van wearable devices, het merendeel van dit verkeer loopt via smartphones.

•      In 2014 genereerde de gemiddelde wearable zes maal meer verkeer per maand dan een basistelefoon (wearable: 141 MB mobiele verkeer per maand; basistelefoon: 22 MB per maand).

•      Een voorbeeld van het gebruik van een high-end wearable: live streaming vanaf een GoPro videocamera via een telefoonnetwerk genereert per minuut 5 MB aan mobiele data.

•      In 2014 genereerde een gemiddelde M2M-module per maand drie maal meer verkeer dan een eenvoudige mobiele telefoon (M2M: 70 MB; basistelefoon: 22 MB per maand).

 

Belangrijkste groeifactoren

Cisco verwacht dat in de periode 2014-2017 het wereldwijde mobiele dataverkeer een factor drie groter zal zijn dan het vaste verkeer. Tot de belangrijkste trends die hiervoor verantwoordelijk zijn, behoren:

•      Meer mobiele gebruikers: in 2019 zullen er 5,2 miljard mobiele gebruikers zijn (in 2014: 4,3 miljard). In 2014 was bijna 59 procent van wereldbevolking (7,2 miljard) een mobiele gebruiker, in 2019 zal dat percentage stijgen tot meer dan 69 procent.

•      Meer mobiele connecties: in 2019 zullen er bij benadering 11,5 ‘mobile ready’ devices/connecties zijn, waaronder 8,3 miljard persoonlijke mobiele devices en 3,2 miljard M2M-connecties (in 2014 waren er 7,2 miljard mobiele devices en M2M-connecties).

•      Hogere mobiele snelheden: de gemiddelde snelheid van mobiele netwerken zal in de periode van 2014 tot 2019 stijgen van 1,7 Mbps tot 4,0 Mbps.

•      Meer mobiele video: In 2019 zal mobiele video verantwoordelijk zijn voor 72 procent van het wereldwijde mobiele dataverkeer. In 2014 was dat 55 procent.

 

Toename 4G-connectiviteit

Veel service providers gebruiken 4G-technologieën om aan de sterke vraag van draadloze diensten en content te kunnen voldoen. In veel opkomende markten creëren service providers nieuwe mobiele infrastructuren met 4G-oplossingen. In sommige gevestigde markten vervangen service providers 2G en 3G door 4G, of vullen verouderde oplossingen aan met 4G.

•      26 procent van alle wereldwijde devices zullen in 2019 geschikt zijn voor 4G

•      Het aantal 4G-connecties zal wereldwijd groeien van 459 miljoen in 2014 tot 3 miljard in 2019.

•      In 2014 genereerde een gemiddelde 4G-connectie 2,2 GB aan mobiel netwerkverkeer per maand, in 2019 zal dat 5,6 GB zijn, 5,4 zoveel als de gemiddelde non-4G-connectie.

 

Wifi ‘offload’-verkeer overtreft verkeer via telefoonnet

‘Offload’ heeft betrekking op verkeer van devices (behalve laptops) die zowel met Wifi als het telefoonnet kunnen werken. Offloading vindt plaats als er wordt overgeschakeld van het mobiele telefoonnet op Wifi. De prognoses in het Cisco VNI Global Mobile Data Traffic Forecast over dit offload-verkeer omvatten het verkeer dat over hotspots en draadloze Wifi-thuisnetwerken loopt.

•      In 2014 werd 46 procent van het totale mobiele dataverkeer overgezet naar Wifi, in 2019 zal dat 54 procent van het mobiele dataverkeer zijn.

•      Zonder offload zou de groei van het mobiele dataverkeer in de periode 2014-2019 aanzienlijk hoger uitvallen: 65 procent in plaats van 57 procent.

 

Voice-over-Wifi overtreft Voice-over-LTE

Vanwege de groei en de strategische rol van Wifi-technologieën, bevat het rapport dit jaar ook een analyse van de Voice-over-Wifi (VoWifi), vergeleken met andere mobiele spraakdiensten. VoWifi is niet nieuw, maar eerdere oplossingen hadden beperkingen die de acceptatie en goede eindgebruikerservaringen in de weg stonden. Momenteel worden kwalitatief betere VoWifi –oplossingen geïntroduceerd die ook geschikt zijn voor devices zonder SIM-kaart. VoWifi heeft het potentieel om de komende vijf jaar sterk te groeien.

•      In 2017 zal het VoWifi-verkeer (10,8 PB per jaar) het VoLTE-verkeer overtreffen (10,7 PB per jaar).

•      In 2018 zal VoWifi VoLTE overtreffen in het aantal belminuten per jaar.

•      In 2019 zal het aantal VoWifi-minuten een aandeel hebben van 53 procent van alle mobiele IP-spraakverkeer.

•      In 2019 zal het aantal Wifi-tablets en –PC’s (1,9 miljard) ruimschoots het aantal tablets en PC’s met telefoonnet-ondersteuning (542 miljoen) overtreffen.

Groei van het mobiele cloudverkeer

Cloudapplicaties en services zoals Netflix, YouTube, Pandora en Spotify stellen mobiele gebruikers in staat om beperkingen van hun mobiele toestellen wat betreft geheugen en verwerkingskracht te omzeilen.

•      Het mobiele cloudverkeer zal toenemen van 2 exabyte per maand in 2014 tot 21,8 exabyte per maand in 2019.

•      In 2014 waren cloudapplicaties verantwoordelijk voor 81 procent van het totale mobiele dataverkeer, in 2019 zal dat 90 procent zijn.

 

Groeiverwachtingen per regio

1.            Midden-Oosten en Afrika: 15,3-voudige groei

2.            Centraal- en Oost-Europa: 14,4-voudige groei

3.            Latijns-Amerika 10,1-voudige groei

4.            Azië/Pacific: 9,7-voudige groei

5.            West-Europa: 7,1-voudige groei

6.            Noord-Amerika: 6,8-voudige groei

 

De ranglijst van de verwachte omvang van het mobiele dataverkeer in 2019, per regio:

 

1.            Azië/Pacific: 9,5 exabyte per maand

2.            Noord-Amerika: 3,8 exabyte per maand

3.            West-Europa: 2,4 exabyte per maand

4.            Centraal- en Oost-Europa: 3,5 exabyte per maand

5.            Midden Oosten en Afrika: 3,0 exabyte per maand

6.            Latijns-Amerika: 2,0 exabyte per maand

 

Methodologie Cisco Mobile VNI Forecast

De Cisco VNI Global Mobile Data Traffic Forecast (2014-2019) is gebaseerd op onafhankelijke prognoses van analisten en praktijkonderzoek. Cisco heeft daar eigen schattingen aan toegevoegd voor het uitrollen van mobiele applicaties, aantal minuten gebruik en transmissiesnelheden. Belangrijke factoren zoals mobiele breedbandsnelheid en verwerkingskracht van de apparaten zijn ook meegenomen in de VNI-prognoses en –bevindingen. Een gedetailleerde beschrijving van de methodologie is te vinden in het volledige rapport.

]]>
Mon, 16 Feb 2015 10:18:10 +0100 Mobiel dataverkeer vertienvoudigt in de komende vijf jaar http://executive-people.nl/item/524131/mobiel-dataverkeer-vertienvoudigt-in-de-komende-vijf-jaar.html&field=Foto1&rType=crop&height=165&width=165.jpg
‘De ICT-sector vraagt om vrouwelijke inzichten en adviezen’ http://executive-people.nl/item/524084/a-de-ict-sector-vraagt-om-vrouwelijke-inzichten-en-adviezena.html Het ontwikkelen van managers voor de toekomst is de belangrijkste doelstelling van ICT-bedrijven op het gebied van Talent Strategy. Dat blijkt uit onderzoek van het Top Employers Institute onder meer dan 900 organisaties wereldwijd. Uit het onderzoek blijkt verder dat technologie een steeds grotere rol speelt op de hr-afdelingen van ICT-bedrijven. Onder meer IT- en consultancybureau Avanade is gecertificeerd als Top Employer in de ICT-sector van 2015.

De ICT-branche in Nederland heeft steeds meer moeite om aan goed personeel te komen, zo berichtte brancheorganisatie Nederland ICT onlangs. ICT-bedrijven anticiperen daarop door meer energie te steken in hun talentmanagement. Uit het onderzoek van het Top Employers Institute blijkt dat Nederlandse ICT-bedrijven de prestaties en ontwikkeling van hun medewerkers in toenemende mate digitaal monitoren. Zo heeft bijna tachtig procent van de onderzochte ICT-bedrijven in Nederland een studieportaal waar medewerkers zich kunnen inschrijven voor opleidingen en cursussen. Samantha Crous, Regional Director bij Top Employers: “Ook in Nederland wordt levenslang leren steeds belangrijker. Vooral in de ICT-branche is dit belangrijk door de snelle ontwikkelingen die plaatsvinden in de branche. Door dit online te monitoren, kunnen bedrijven beter inspelen op de behoefte van de werknemer en blijven zij de concurrentie voor.”

Hr-afdelingen in de ICT-branche zien graag dat hun huidige medewerkers de managers van de toekomst worden, blijkt uit het onderzoek. Daarna richten zij zich op ‘het creëren van een plek waar mensen willen werken’. Om leiderschap te stimuleren maakt bijna zeventig procent van de bedrijven gebruik van een intern forum om kennis te delen over leiderschap, ten opzichte van vijftig procent van de bedrijven wereldwijd. Crous: “Toppers in de ICT zijn schaars in Nederland, daar worstelen veel ICT-bedrijven mee. Daarbij komt dat de IT’ers vaak goed zijn in één specifiek vakgebied en zich daarop richten. De ambitie om manager te worden, is dan vaak niet aan de orde. Om toch een volledig team te ontwikkelen, is het goed dat hr zich inzet om medewerkers aan te moedigen om manager te worden.”

ICT sector zoekt vrouwelijke leiders

Het bedrijf dat in Nederland het certificaat heeft ontvangen is onder andere Avanade. Jim van der Wardt - HR Director bij Avanade – vindt naast talentontwikkeling ook diversiteit een belangrijk agendapunt: “De IT-sector in Nederland is momenteel voornamelijk een werkveld voor mannen. Het wordt tijd dat meer vrouwen kansen zien om carrière te maken in deze wereld. De sector vraagt om vrouwelijke inzichten en adviezen.”

Over Top Employers

Het Top Employers Institute certificeert de uitstekende condities die organisaties creëren voor hun medewerkers. Optimale condities zorgen ervoor dat medewerkers zich kunnen blijven ontwikkelen, op professioneel èn persoonlijk vlak. Juist deze ontwikkeling stelt deze organisaties in staat om continu te blijven groeien. Het Top Employers Institute, met het hoofdkantoor in Nederland, erkent sinds 1991 organisaties met uitstekende condities voor hun medewerkers. Het Top Employers Institute certificeert jaarlijks wereldwijd meer dan 900 organisaties.

]]>
Mon, 16 Feb 2015 01:43:31 +0100 ‘De ICT-sector vraagt om vrouwelijke inzichten en adviezen’ http://executive-people.nl/item/524084/a-de-ict-sector-vraagt-om-vrouwelijke-inzichten-en-adviezena.html&field=Foto1&rType=crop&height=165&width=165.jpg
Gartner: ‘CIO’s in West-Europa zien toekomst met vertrouwen tegemoet’ http://executive-people.nl/item/524067/gartner-a-cioa-s-in-west-europa-zien-toekomst-met-vertrouwen-tegemoeta.html CIO’s hebben in 2015 allerlei plannen. Deze plannen blijken sterk per regio te variëren en zijn onder andere afhankelijk van de vooruitzichten voor deze specifieke regio. Zo blijken CIO’s hier in West-Europa de toekomst over het algemeen met vertrouwen tegemoet te zien.

Dit blijkt uit onderzoek van Gartner, dat CIO’s wereldwijd heeft ondervraagd over hun plannen voor 2015. De ondervraagde CIO’s hebben in totaal zo’n 400 miljard dollar beschikbaar in IT-budgetten. De gecombineerde budgetten voor de publieke sector en omzet uit de private sector wereldwijd zijn goed voor zo’n 12 biljoen dollar.

Hoger IT-budget
In West-Europa heeft Gartner CIO’s in zowel het Groot-Britannië als Ierland ondervraagd. CIO’s in deze landen verwachten hun IT-budget met 1,4% te zien stijgen. CIO’s zien daarnaast ook het aantal IT-investeringen binnen hun organisatie die niet onder het IT-budget vallen stijgen. Inmiddels valt ruim 21% van de IT-investeringen niet onder het IT-budget.

Dit percentage ligt hoger dan het gemiddelde in de wereld. CIO’s wereldwijd verwachten hun IT-budget dit jaar met 1,1% te zien stijgen. Binnen regio’s zijn grote verschillen zichtbaar. Zo nemen IT-budgetten in de Verenigde Staten (VS) naar verwachting met 0,9% toe, terwijl de budgetten in Latijns-Amerika met 0,4% stijgen. CIO’s in China hebben het meest positieve vooruitzicht: een groei van 8,5% van het IT-budget.

Strategische investeringen
CIO’s hebben lange tijd hun IT-uitgaven moeten terugschroeven en belangrijke investeringen hierdoor moeten uitstellen. CIO’s richten zich daarom dit jaar op strategische IT-investeringen, waarbij het vooral gaat om investeringen die de groei van het bedrijf kunnen aanjagen.

CIO’s moeten hun aandacht binnen een bedrijf verdelen over het beheren van de IT-organisatie en het doorbrengen van tijd met senior aandeelhouders in het bedrijf. Gartner verwacht dat CIO’s dit jaar minder dan 40% van hun tijd kunnen besteden aan het beheren van de IT-organisatie. 27% van hun tijd zijn CIO’s kwijt aan overleggen met andere C-level managers binnen de organisatie, 18% met afdelingsmanagers en 16% met externe klanten.

]]>
Sat, 14 Feb 2015 15:30:34 +0100 Gartner: ‘CIO’s in West-Europa zien toekomst met vertrouwen tegemoet’ http://executive-people.nl/item/524067/gartner-a-cioa-s-in-west-europa-zien-toekomst-met-vertrouwen-tegemoeta.html&field=Foto1&rType=crop&height=165&width=165.jpg
ICT, horeca en zakelijke dienstverlening groeien http://executive-people.nl/item/524032/ict-horeca-en-zakelijke-dienstverlening-groeien.html De bedrijfstakken informatie en communicatie (ICT), horeca en zakelijke dienstverlening produceerden meer dan in het vierde kwartaal van 2013. zo meldt het CBS.

Binnen de zakelijke dienstverlening doen vooral reisbureaus en de uitzendbranche het goed. Dat is ook terug te zien in de banencijfers die het CBS vandaag publiceert. Het aantal uitzendkrachten neemt fors toe, maar ook het aantal banen in de horeca en ICT is gegroeid. Verder groeide de bouwproductie, onder meer door het aantrekken van de woningmarkt.

Uit de eerste berekening van de economische groei, gebaseerd op de nu beschikbare gegevens, blijkt dat de Nederlandse economie in het vierde kwartaal van 2014 met 0,5 procent is gegroeid ten opzichte van een kwartaal eerder. Deze groei wordt breed gedragen. Gezinsconsumptie, export en investeringen leverden een positieve bijdrage. In 2014 zijn er nu drie kwartalen achter elkaar van groei gemeten. Dit heeft het CBS vandaag bekendgemaakt. In vergelijking met het vierde kwartaal van 2013 is de omvang van de economie 1,0 procent groter.

Lees meer over de CBS cijfers hier.

WK

]]>
Fri, 13 Feb 2015 13:29:28 +0100 ICT, horeca en zakelijke dienstverlening groeien http://executive-people.nl/item/524032/ict-horeca-en-zakelijke-dienstverlening-groeien.html&field=Foto1&rType=crop&height=165&width=165.jpg
Internet of Things in huishoudens zo lek als een mandje http://executive-people.nl/item/523973/internet-of-things-in-huishoudens-zo-lek-als-een-mandje.html Aan internet verbonden huisbeveiligingssystemen kunnen mogelijk door derden worden overgenomen. Fabrikanten bouwen onvoldoende veiligheid in hun producten in en tegelijkertijd leven consumenten veiligheidsmaatregelen vaak niet na. Dat blijkt uit onderzoek van technologieconcern Hewlett-Packard. Bij 100 procent van de onderzochte beveiligingsapparaten bleek dat er belangrijke kwetsbaarheden waren, zoals wachtwoordbeveiliging, encryptie en authenticatieproblemen.

Thuismonitoringsapparaten, zoals videocamera’s en alarmsystemen, groeien in populariteit en gemak nadat ze aangesloten zijn bij “The Internet of Things” (IoT). Volgens Gartner worden 4,9 miljard aan elkaar verbonden ‘dingen’ in gebruik genomen in 2015, wat oploopt naar 25 miljard in 2020.(1) Het onderzoek laat zien hoe slecht de markt is uitgerust voor de omvang van de verwachte groei vanuit het oogpunt van beveiliging.

Hierdoor staan fabrikanten onder druk om verbonden beveiligingssystemen snel op de markt te brengen met de capaciteit om de bewaking op afstand uit te voeren. Met behulp van netwerkconnectiviteit en toegangsbevoegdheden voor bewaking op afstand is het veiligheidsrisico aanzienlijk verhoogd ten opzichte van niet verbonden systemen. Het onderzoek trekt in twijfel of de veiligheidsvoorzieningen onze huizen veiliger of juist onveiliger maken, in verband met de eenvoudigere elektronische toegang via onveilige producten van the Internet of Things.

“Als we gemak en beschikbaarheid van aangesloten apparaten blijven omarmen, moeten we begrijpen hoe kwetsbaar ze onze huizen en families kunnen maken,” aldus Jason Schmitt, vice president en algemeen directeur Fortify, Enterprise Security Product, HP. “Omdat tien van de beste beveiligingssystemen tekort komen op fundamentele beveiligingskenmerken, wordt van consumenten zoveel mogelijk verwacht te voldoen aan simpele en praktische veiligheidsmaatregelen. Fabrikanten moeten verantwoordelijk worden gehouden voor het inbouwen van veiligheid in hun producten, ter voorkoming van onbekende en serieuze gevaren.”

HP heeft via HP Fortify on Demand 10 beveiligingssystemen van the Internet of Things met cloud en mobiele applicatiecomponenten getest. Geen enkel systeem verplicht het gebruik van een sterk wachtwoord of biedt tweezijdige authenticatie.

De meest voorkomende en gerapporteerde veiligheidsproblemen omvatten:

Onvoldoende autorisatie: Alle systemen met cloud-based web interfaces en mobile interfaces behoeven geen wachtwoord of voldoende lengte en complexiteit. Bij de meesten is slechts een zes karakterlange, alfanumeriek wachtwoord voldoende. Tevens verzuimen ze de mogelijkheid om te vergrendelen wanneer het wachtwoord enkele malen foutief is geprobeerd.

Onveilige interfaces: Alle geteste cloud-based web interfaces staan een potentiële aanvaller toegang tot een account toe door drie applicatie gebreken; account enumeration, zwak wachtwoordbeleid en geen accountvergrendeling. Vijf van de tien geteste systemen verwekken zorgen met hun mobile application interface, die consumenten blootstelt aan soortgelijke risico’s.

Twijfels over privacy: Alle systemen verzamelen vormen van persoonlijke informatie als naam, adres, geboortedatum, telefoonnummer en zelfs creditcardnummers. Er heerst grote bezorgdheid over het blootstellen van deze persoonlijke gegevens, vanwege de beveiligingsgevaren. Bovendien is het gebruiken van videomateriaal een sleutelkenmerk van veel home security systems, waar via mobiele applicaties en cloud-based web interfaces het volgen van het videomateriaal mogelijk is. Privacy gevoeligheid van deze videobeelden binnen de muren van het huis zorgen voor nog meer bezorgdheid

Geen transportencryptie: Ondanks dat alle systemen transportencryptie hebben geïmplementeerd, zoals SSL/TLS, blijven veel cloudverbindingen kwetsbaar voor aanvallen. Het belang van goed geconfigureerde transportencryptie is vooral belangrijk omdat beveiliging een primaire functie is van deze systemen.

Internet of Things productontwikkelaars werken om de broodnodige veiligheidsmaatregelen te upgraden. Maar ook consumenten worden aangespoord om de factor veiligheid te overwegen bij het kiezen van een monitoringssysteem voor hun huis. Het implementeren van veilige thuisnetwerken bij het toevoegen van onveilige IoT apparaten, het kiezen van extra beveiligingsfuncties zoals complexe wachtwoorden, accountvergrendeling en tweezijdige authenticatie zijn slechts een paar maatregelen die consumenten kunnen nemen om zichzelf te beveiligen.

Dit onderzoek is een vervolg op 2014 HP Internet of Things Research Study, die de beveiliging van de top tien meest gebruikte IoT apparaten beoordeelt.

Methodiek
Het onderzoek is uitgevoerd door HP Fortify. Het onderzoek heeft tien van de meest gebruikte home security IoT apparaten getest op kwetsbaarheid door de standaard test technieken te combineren met handmatige methodes en het gebruik van automatische hulpmiddelen. Apparaten en hun componenten zijn beoordeeld op basis van OWASP Internet of Things Top 10 en specifieke kwetsbaarheden zijn geassocieerd met elke top 10 categorie.

De data en percentages in dit rapport zijn getrokken uit de 10 geteste IoT systemen. Gezien de populariteit en de overeenkomsten tussen de apparaten gelooft HP Fortify dat de resultaten een goede indicator zijn van de positie van de markt betreft beveiliging en the Internet of Things.

Meer informatie over applicatiebeveiliging en meer details van het onderzoek zijn verkrijgbaar op hp.com/go/fortifyresearch/iot.

]]>
Thu, 12 Feb 2015 12:36:42 +0100 Internet of Things in huishoudens zo lek als een mandje http://executive-people.nl/item/523973/internet-of-things-in-huishoudens-zo-lek-als-een-mandje.html&field=Foto1&rType=crop&height=165&width=165.jpg
Android Wear bands zijn populair http://executive-people.nl/item/523956/android-wear-bands-zijn-populair.html In 2014 werden meer dan 720.000 Android Wear bands verkocht. In totaal werden 4,6 miljoen smart wearable bands verkocht. Motorola leidt de Android wear markt met de Moto 360.

De LG round G Watch R deed het ook goed. In 2014 kwamen ook Asus en Sony met eigen Android Wear devices. Pebble heeft inmiddels meer dan 1 miljoen stuks verkocht. Samsung is ook in opkomst met verschillende wearables. Lees het onderzoek hier.

]]>
Thu, 12 Feb 2015 11:02:23 +0100 Android Wear bands zijn populair http://executive-people.nl/item/523956/android-wear-bands-zijn-populair.html&field=Foto1&rType=crop&height=165&width=165.jpg
Smart- en Mobile Phone markt ontwikkelt zich positief http://executive-people.nl/item/523947/smart-en-mobile-phone-markt-ontwikkelt-zich-positief.html Het laatste kwartaal van 2014 liet een positieve ontwikkeling zien in de Smart- en Mobile Phone markt. De ‘gesimuleerde’ omzetontwikkelingen binnen de Smart- en Mobile Phone markt groeide sterk de laatste 3 maanden van 2014. Dit is een duidelijk gevolg van de nieuwe toestelreleases die aan het einde van Q3 zijn geïntroduceerd. Gemiddeld groeide de ‘gesimuleerde’ omzet met 17,2% in vergelijking met het vierde kwartaal van 2013. Deze groei werd voornamelijk aan het begin van het kwartaal gerealiseerd. Dit meldt GfK in zijn Retail Reports.

Van alle verkochte mobiele toestellen in het vierde kwartaal van 2014 is 83% een Smart Phone en 15 % een mobiele telefoon. Het resterende gedeelte wordt aangevuld door de zogenoemde Phablets. In vergelijking met hetzelfde kwartaal vorig jaar was het aandeel van Mobile Phones gemiddeld nog 21%.

Steeds meer toestellen worden uitgerust met “Near Field Communication” (NFC), deze vorm van communicatie waarbij geen contact nodig is, die o.a. kan worden gebruikt voor betalingsverkeer, is in het vierde kwartaal gemiddeld op 52% alle verkochte toestellen aangetroffen. In vergelijking met het vierde kwartaal van 2013 is dit een stijging van maar liefst 18%.

Wanneer we kijken naar de manier waarop de toestellen worden aangeschaft zien we dat de opmars van Sim Free verder doorzet. Gemiddeld is in het vierde kwartaal van 2014, 53% van de nieuwe toestellen verkocht in combinatie met Sim Free abonnement. In december 2014 ligt het aandeel van Sim Free zelfs op 56%. In vergelijking met hetzelfde kwartaal vorig jaar lag dit aandeel nog 11% lager. Een nieuw record en Sim Free wordt hiermee “marktleider”.

Tevens blijft de ontwikkeling van de mobiele accessoires interessant, gemiddeld is de omzet in het vierde kwartaal van 2014 met maar liefst 27% gegroeid ten opzichte van hetzelfde kwartaal vorig jaar. Alleen cases doen het minder goed, in het vierde kwartaal zijn cases gemiddeld verantwoordelijk voor 35%, waar dat in dezelfde periode vorig jaar nog 40% was.

]]>
Thu, 12 Feb 2015 11:01:52 +0100 Smart- en Mobile Phone markt ontwikkelt zich positief http://executive-people.nl/item/523947/smart-en-mobile-phone-markt-ontwikkelt-zich-positief.html&field=Foto1&rType=crop&height=165&width=165.jpg
Getronics-oprichter Ton Risseeuw overleden op 78-jarige leeftijd http://executive-people.nl/item/523923/getronics-oprichter-ton-risseeuw-overleden-op-jarige-leeftijd.html Ton Risseeuw, voormalig topman van IT-dienstverlener Getronics en oud-president commissaris van KPN, is op 6 februari op 78-jarige leeftijd overleden.

Risseeuw ging 1977 aan de slag bij bij Groenpol dat later Geveke Electronics werd. In 1983 werd Geveke zelfstandig na een 'leveraged management buy-out' en twee jaar later volgde een beursgang. Vervolgens werden Datex, Koning & Hartman en Raet overgenomen. Daaruit ontstond Getronics dat in zijn hoogtijdagen 15.000 medewerkers in dienst had. In 2007 werd Getronics door KPN gekocht waarna de naam na een paar jaar verdween. Een paar jaar geleden beëindigde Risseeuw zijn commissariaat bij KPN.

WK

]]>
Thu, 12 Feb 2015 08:27:15 +0100 Getronics-oprichter Ton Risseeuw overleden op 78-jarige leeftijd http://executive-people.nl/item/523923/getronics-oprichter-ton-risseeuw-overleden-op-jarige-leeftijd.html&field=Foto1&rType=crop&height=165&width=165.jpg
Een derde van de HR-managers verwacht salarissen dit jaar te zien stijgen http://executive-people.nl/item/523884/een-derde-van-de-hr-managers-verwacht-salarissen-dit-jaar-te-zien-stijgen.html 85% van de Nederlandse HR-managers kent dit jaar bonussen toe. Ruim een derde van de managers verwacht daarnaast dat het salaris van bestaande medewerkers in 2015 stijgt.

Dit blijkt uit onderzoek van arbeidsbemiddelaar Robert Half onder 200 Nederlandse HR-managers. 36% van de Nederlandse HR-managers verwacht dat de salarissen van bestaande werknemers stijgen in 2015. Dit is 9% meer dan in 2014. Nederland zit hiermee rond het Europese gemiddelde. Koplopers zijn het Verenigd Koninkrijk en Duitsland met respectievelijk 49% en 48%. België sluit de rangen met 24%.

Bonussen
Maar liefst 85% van de Nederlandse HR-managers geeft aan bonussen toe te kennen aan werknemers in 2015. 11% van de managers verwacht daarnaast deze bonussen te verhogen.

"Een oplevende economie zorgt voor meer kansen op de arbeidsmarkt. Een logisch gevolg is dat steeds meer werknemers op zoek kunnen gaan naar een nieuwe uitdaging”, vertelt Stephan Renken, directeur Robert Half Nederland. “Het inkomen blijft voor veel werknemers erg belangrijk. Er is dan ook een grotere kans dat werknemers sneller een nieuwe baan aanvaarden bij een andere werkgever wanneer die interessante(re) voorwaarden biedt. Veel bedrijven erkennen dat salarisverhogingen en het toekennen van bonussen dan ook essentieel zijn om talent te behouden."

]]>
Wed, 11 Feb 2015 10:58:29 +0100 Een derde van de HR-managers verwacht salarissen dit jaar te zien stijgen http://executive-people.nl/item/523884/een-derde-van-de-hr-managers-verwacht-salarissen-dit-jaar-te-zien-stijgen.html&field=Foto1&rType=crop&height=165&width=165.jpg
'Exact bouwt licentie omzet af' http://executive-people.nl/item/523723/exact-bouwt-licentie-omzet-af.html Exact bouwt zijn licentie omzet af en legt focus op cloud, zo meldt Adriaan Meij (foto) van onderzoeksbureau ame.nl in het rapport 'Exact bouwt licentie omzet af'.

Meij meldt: "Onderweg naar de Cloud staat Exact nu voor efficiencyslag en hogere omzet per medewerker. In handen van Private Equity concern Apax Partners is Exact Software nu hard bezig een volledige leverancier van in de Cloud draaiende software voor alle klanten te worden. De hoge prijs die de investeerders voor het concern betaalden dwingt Exact tot meer efficiency en een hogere omzet per medewerker."

Softwareleverancier Exact Holding uit Delft werd eind 2014 voor 730 miljoen euro overgenomen door Eiger Acquisitions, onderdeel van private equity investeerder Apax.Exact blijft na de overname actief met zijn directie in het hoofdkantoor in Delft met alle werknemers. Exact heeft een jaaromzet van 213 miljoen euro.

WK

]]>
Mon, 09 Feb 2015 11:35:17 +0100 'Exact bouwt licentie omzet af' http://executive-people.nl/item/523723/exact-bouwt-licentie-omzet-af.html&field=Foto1&rType=crop&height=165&width=165.jpg
40% van de bedrijven verwacht dat Internet of Things voor transformatie zorgt http://executive-people.nl/item/523719/van-de-bedrijven-verwacht-dat-internet-of-things-voor-transformatie-zorgt.html Ruim 40% van de organisaties verwacht dat het Internet of Things (IoT) hun bedrijf gaat transformeren of grote nieuwe kansen biedt om op korte termijn extra omzet te realiseren of kosten te besparen. Als we kijken naar de lange termijn neemt dit percentage zelfs toe tot 60%.

Dit blijkt uit onderzoek van Gartner onder 463 IT- en business-leidinggevenden. “Het onderzoek bevestigt dat het IoT nog erg onvolwassen is en veel organisaties slechts net zijn begonnen te experimenteren met de ontwikkeling”, legt Nick Jones, vice president en analist bij Gartner. “Slechts een kleine minderheid heeft oplossingen geïmplementeerd in een productieomgeving. Door de lagere kosten van networking en processing zijn er echter steeds minder economische obstakels voor het toevoegen van sensoren en communicatie aan producten, wat slechts enkele tientallen dollars kost. De echte uitdaging van IoT ligt dan ook niet zo zeer in het ‘slimmer’ maken van producten’, maar juist in het begrijpen van de zakelijke kansen die deze slimme producten en de nieuwe ecosystemen mogelijk maken.”

Business of technologische leiders
Het merendeel van deze bedrijven geeft echter tegelijkertijd aan geen duidelijke business of technologische leiders te hebben aangewezen die leiding geven aan IoT-investeringen. Gartner stelt dat het aanstellen van zo’n leider een duidelijk teken is dat een organisatie is voorbereid op het IoT. Minder dan een kwart van de bedrijven heeft duidelijke business leiders aangesteld voor IoT en is volgens Gartner dus goed voorbereid. Zo’n business leider kan één enkele bedrijfsunit zijn die zich met het onderwerp bezig houdt, maar ook meerdere bedrijfsdivisies die ieder verantwoordelijk zijn voor verschillende IoT-inspanningen.

“Leidinggevenden en personeel van bedrijven moeten de potentie van het IoT begrepen om hierin te investeren”, legt Steve Kleynhans, vice president onderzoek bij Gartner. “Het is niet noodzakelijke één enkele leider aan te wijzen voor IoT. Leiderschap en visie zijn echter belangrijk, ook als meerdere leiders van verschillende business units bij het proces betrokken zijn. Naar verwachting zullen in de komende drie jaar meer bedrijven een duidelijke leider aanwijzen, terwijl organisaties ook in toenemende mate de waarde van een IoT center of excellence erkennen door de behoefte een brede reeks technologieën en vaardigheden te beheersen.”

‘Bewustzijn op senior niveau ontbreekt’
Veel ondervraagden geven aan dat op senior niveau binnen hun organisatie onvoldoende bewustzijn bestaat over de impact van het IoT. Dit bewustzijn verschilt overigens aanzienlijk per sector. Zo blijkt het bewustzijn over IoT onder bestuursleden binnen de overheids-, onderwijs-, verzekerings- en bankensector opvallend laag te liggen. De communicatiesector en dienstverlenende sector scoren op dit gebied juist opvallend goed.

Het volledig rapport ‘Survey Analysis: The Internet of Things Is a Revolution Waiting to Happen’ is hier te vinden.

 

]]>
Sun, 08 Feb 2015 14:35:42 +0100 40% van de bedrijven verwacht dat Internet of Things voor transformatie zorgt http://executive-people.nl/item/523719/van-de-bedrijven-verwacht-dat-internet-of-things-voor-transformatie-zorgt.html&field=Foto1&rType=crop&height=165&width=165.jpg
Reportage: 'Cybercrime gaat uit de hand lopen' http://executive-people.nl/item/523574/reportage-cybercrime-gaat-uit-de-hand-lopen.html Deze week presenteerde Cisco bij de The Hague Security Delta een grootschalig onderzoek over cybercrime in Nederland, dat is uitgevoerd in samenwerking met TNO Cyberlab. Ondanks de aandacht die cybercrime krijgt blijkt nog steeds het grootste probleem te liggen in de bewustwording van de gebruikers over de gevaren van cybercrime. “Security moet de boardroom in.”

 

Fred Noordam, Security Lead bij Cisco Benelux, is nauw betrokken geweest bij het onderzoek. Hij constateert uit de bevindingen dat mensen in veel gevallen nog steeds niet bereid zijn te conformeren aan security-regels. Of ze zien het gewoon niet. “De bottom line is: we weten het wel, maar we doen er niet genoeg aan. ”

 

Hij ziet een opvallende discrepantie wanneer de uitkomsten van diverse onderzoeken naar security naast elkaar worden gelegd. “Uit ons Annual Security Report komt uit dat negentig procent van de geïnterviewden zegt vertrouwen te hebben in de genomen beveiligingsmaatregelen. Maar aan de andere kant blijkt dat honderd procent van onze klanten wel eens is gehackt. Daar moet dus iets in veranderen. Security moet gezien worden als mensenwerk.”

 

Bad guys

Hij herhaalt het veelgehoorde mantra: er zijn twee soorten bedrijven, de ene helft is gehackt, de andere helft ook maar weet het niet. “Dat is de realiteit waar we inleven. De impact is groot Na het hacken kunnen binnen enkele uren de data uit je netwerk zijn. Soms heb je de bad guys een jaar lang in je netwerk zonder dat je het weet. Het is net als bij het bellen van een ambulance na een ongeluk: wanneer je snel bij de patiënt bent heb je de meeste kans op overleven.”

 

Hacking industrialiseert in hoog tempo. “Een aantal jaren geleden ging het nog om bijvoorbeeld het verminken van een website. Dat heeft zich ontwikkeld van virussen, naar worms, naar spyware tot advanced threats. Daar wordt ondertussen heel veel geld mee verdiend, het is heel professioneel geworden. Cybercrime komt op een hoger niveau. het wordt politiek, het wordt een wapen. Het gaat uit de hand lopen.”

 

Connected gevaar

Hij ziet connected things als een nieuw gevaar. “Ondanks dat we heilig geloven in The Internet of Things gaat het ook nieuwe gevaren en loopholes opleveren. Datzelfde geldt voor mobiele betalingen. Om dit aan te pakken is één zaak essentieel: security moet de boardroom in. En we moeten definitief weg van al die point-producten. Soms wordt security met veertig tot vijftig producten ingericht. Maar het is uiteindelijk allemaal mensenwerk.”

 

“De mens moet het hart zijn van iedere security-strategie, de technologie moet dat vervolgens invullen. Bewustwording blijft dus onverminderd belangrijk. “Je schrikt van het aantal mensen dat bijlagen in mailtjes opent, of een gevonden USB-stick in de computer stopt. En spearfishing werkt. Als je een mail van je HR-manager krijgt met een bijlage open je die, want het kan over je salaris gaan.”

 

Poezenplaatje

Daarom blijft hij hameren op die C-level buy in. “Want nog steeds zijn er grote bedrijven die security bij de netwerkbeheerder hebben zitten. Haal dat uit die IT, en zet dat bij de board op de agenda. Ken het probleem, weet wat het risico is, weet wat je kroonjuwelen zijn, ken de regelgeving en weet waar je het geld voor je bescherming moet uitgeven. Security mag geen blokkade zijn, maar het is in ieder geval zaak om daar op het juiste niveau aandacht aan te besteden, vooral aan de menselijke aspect. Want we kunnen nog zoveel investeren in technologie, als de gebruiker op ieder poezenplaatje klikt werkt het niet.”

]]>
Fri, 06 Feb 2015 08:00:00 +0100 Reportage: 'Cybercrime gaat uit de hand lopen' http://executive-people.nl/item/523574/reportage-cybercrime-gaat-uit-de-hand-lopen.html&field=Foto1&rType=crop&height=165&width=165.jpg
Kijk uit voor verdachte e-mailtjes van familieleden, vrienden en bekenden http://executive-people.nl/item/523560/kijk-uit-voor-verdachte-e-mailtjes-van-familieleden-vrienden-en-bekenden.html Een groep hackers maakt gebruik van een fenomeen dat ‘island hopping’ wordt gebruikt om doelwitten te infecteren met spyware, kwaadaardige spionagesoftware. Bij de techniek worden familieleden, vrienden of bekenden van een doelwit eerst aangevallen door de cybercriminelen en gebruikt als platform om het daadwerkelijke doelwit aan te vallen. De aanvallen zijn voornamelijk gericht op personen die weten een geliefd doelwit te zijn van cybercriminelen en dus zeer alert zijn op phishingaanvallen.

Trend Micro waarschuwt voor de nieuwe vorm van malware die XAgent wordt genoemd. XAgent is het werk van een hackersgroep die zijn pijlen al langer richt op overheden, de defensiesector en journalisten. De werkwijze van de app is echter ook een goede waarschuwing voor manager, die eveneens een geliefd doelwit zijn van cybercriminelen die gevoelige data willen stelen.

Island hopping
De doelwitten waar de groep zich op richt is zich over het algemeen bewust een doelwit te zijn van cybercriminelen, aangezien zij over waardevolle informatie beschikken. De groep is dan ook zeer alert op phishingaanvallen, waarbij slachtoffers via een nagemaakt mailtje of webpagina worden overgehaald persoonlijke of waardevolle informatie af te staan.

De hackers maken daarom gebruik van een fenomeen dat ‘island hopping’ wordt genoemd. Hackers kraken hierbij systemen van familieleden, vrienden of bekenden, aangezien deze personen minder alert zijn op cyberaanvallen. Vervolgens sturen de hackers vanuit bijvoorbeeld een gehackt familielid een phishing e-mail naar het daadwerkelijke doelwit. In deze mail is een link opgenomen naar een website waar de spyware wordt aangeboden.

iPhones
XAgent richt zich specifiek op iPhones en probeert grote hoeveelheden informatie over doelwitten te verzamelen. Zo worden tekstberichten, contactgegevens, foto’s en de geografische locatie van een doelwit opgeslagen. De hackers registreren echter ook de WiFi-status van het apparaat (aan/uit), alle geïnstalleerde applicaties en alle software die op de iPhone actief is. Tot slot kunnen de hackers via de microfoon het doelwit ook afluisteren. Alle iPhones die draaien op iOS 7 of iOS 8 kunnen door de kwaadaardige software worden geïnfecteerd, ook als de apparaten niet zijn gejailbreakt.

Met jailbreaken kraken gebruikers de beveiliging van hun eigen iPhone om beheerdersrechten op het apparaten te verkrijgen, wat meer mogelijkheden geeft om het apparaat aan te passen. Dit brengt vaak echter extra risico mee doelwit te worden van cybercriminelen, aangezien deze de beheerdersrechten kunnen misbruiken om diep in het besturingssysteem wijzigingen aan te brengen.

]]>
Thu, 05 Feb 2015 14:28:58 +0100 Kijk uit voor verdachte e-mailtjes van familieleden, vrienden en bekenden http://executive-people.nl/item/523560/kijk-uit-voor-verdachte-e-mailtjes-van-familieleden-vrienden-en-bekenden.html&field=Foto1&rType=crop&height=165&width=165.jpg
‘Ommezwaai naar ‘wij-economie’ verandert de manier waarop we werken en leven’ http://executive-people.nl/item/523564/a-ommezwaai-naar-a-wij-economiea-verandert-de-manier-waarop-we-werken-en-levena.html 2015 brengt een 180 graden ommezwaai naar de ‘wij-economie’. Deze beweging hervormt markten en verandert de manier waarop we werken en leven. Om nieuwe digitale ecosystemen te ontwikkelen, maken baanbrekende bedrijven gebruik van een breed scala aan andere digitale bedrijven, digitale gebruikers en zelfs digitale apparatuur aan de grens van hun eigen netwerken.

Dit voorspelt Accenture in haar jaarlijkse vooruitblik op wereldwijde technologietrends in het rapport Accenture Technology Vision 2015. De bedrijven zien volgens Accenture grote mogelijkheden om zich te onderscheiden en winst te maken door niet slechts als individuele zakelijke entiteiten maar als ecosystemen te functioneren. Deze verschuiving naar de wij-economie komt ook naar voren in een wereldwijd Accenture-onderzoek onder ruim 2000 leidinggevenden en IT-managers. Het rapport noemt ook opkomende technologische trends die de verschuivingen weerspiegelen die zich aftekenen tussen de digitale grootmachten van de toekomst: ‘The Internet of Me’, de resultateneconomie, de platform(r)evolutie, de intelligente onderneming en een hernieuwd personeelsbestand.

Marktpositie versterken met digitale mogelijkheden
“In ons rapport van vorig jaar merkten we op hoe grote ondernemingen de leidende positie die ze innemen op hun markten verstevigen door gebruik te maken van digitale mogelijkheden. Hiermee kunnen ze hun processen effectiever sturen en transformeren ze de manier waarop ze de markt opgaan. Ook werken ze op deze manier samen met partners, communiceren ze met klanten en beheren ze transacties,” aldus Paul Daugherty, Chief Technology Officer bij Accenture. “Digitaal is onderdeel geworden van hun operationele DNA en ze rekken hun grenzen op om te kunnen profiteren van een breder ecosysteem van digitale bedrijven. Daarbij geven deze ondernemingen vorm aan een nieuwe generatie van hun producten, diensten en bedrijfsmodellen en realiseren ze verandering op een veel bredere schaal.”

Het rapport Accenture Technology Vision 2015 geeft voorbeelden van hoe bedrijven in het snelgroeiende ‘Industrial Internet of Things’ digitale ecosystemen gebruiken om nieuwe diensten aan te bieden, ervaringen anders vorm te geven en nieuwe markten te verkennen. Met het ‘Industrial Internet of Things’ wordt de onderlinge verbondenheid van ingebedde computerapparatuur binnen de bestaande internetinfrastructuur bedoeld. Het Accenture-onderzoek laat zien dat deze vorm van het Internet of Things al bestaat. Vijfendertig procent van de respondenten van het onderzoek zegt al gebruik te maken van partner-API’s om gegevens te integreren en samen te werken met bedrijfspartners, terwijl nog eens 38 procent van plan is dat te gaan doen.

Zorg hervormen en optimaliseren
Philips is een voorbeeld van een partij die zo’n methode toepast. Samen met Salesforce bouwt het aan een gezondheidszorgplatform dat de manier waarop de zorg wordt aangeboden, hervormt en optimaliseert. Het beoogde platform creëert een ecosysteem van ontwikkelaars van gezondheidszorgapplicaties die samenwerking en werkstromen mogelijk maken tussen artsen en patiënten binnen het hele zorgspectrum. Het ecosysteem waarmee deze verbeterde resultaten worden gerealiseerd is veelomvattend. De elektronische medische dossiers, diagnostische gegevens en informatie over behandelingen waaruit het systeem is opgebouwd, worden verkregen via imaging-apparatuur en bewakingsapparatuur van Philips en persoonlijke apparatuur en technologieën.

Ook de Amerikaanse keten van bouwmarkten Home Depot is een goed voorbeeld. Home Depot werkt samen met fabrikanten om te waarborgen dat alle domoticaproducten die in de bouwmarkten worden verkocht, compatibel zijn met het Wink connected-home-systeem. Zo wordt een eigen ecosysteem voor huisautomatisering gecreëerd en worden potentiële nieuwe diensten en ervaringen ontwikkeld voor Wink-klanten. In Accenture Technology Vision 2015 wordt opgemerkt dat Philips, Home Depot en andere bedrijven door het gebruik maken van digitale ecosystemen kunnen groeien en nieuwe inkomstenbronnen kunnen aanboren op manieren die ondenkbaar waren geweest als ze dat individueel hadden geprobeerd.

Trends die de verschuivingen weerspiegelen
Het rapport noemt ook vijf opkomende technologische trends die de verschuivingen weerspiegelen die zich aftekenen tussen de digitale grootmachten van de toekomst:

 • ‘The Internet of Me’: onze sterk gepersonaliseerde wereld. Niet alleen alledaagse objecten gaan steeds meer online, ervaringen doen dat ook. Er ontstaat een overvloed aan digitale kanalen die grote invloed hebben op elk aspect van onze persoonlijke levens. De reeks opkomende kanalen die bedrijven naar eigen zeggen gebruiken of waarmee ze experimenteren om te communiceren met klanten, bestaat uit draagbare technologie (genoemd door 62 procent van de respondenten), met internet verbonden tv’s (68 procent) of -auto’s (59 procent) en slimme objecten (64 procent). De meerderheid (60 procent) meldt een positief rendement op de investeringen van het bedrijf in personalisatietechnologie. Bedrijven die succesvol zijn op dit nieuwe ‘Internet of Me’ worden de nieuwe grote namen.
 • Resultateneconomie: hardware die tastbare resultaten oplevert. Intelligente hardware overbrugt de laatste kloof tussen de digitale onderneming en de fysieke wereld. De toonaangevende bedrijven gebruiken deze uiterst verbonden hardwarecomponenten vervolgens om klanten te bieden wat ze echt willen: niet nog meer producten of diensten maar betekenisvollere resultaten. 87 procent van de respondenten erkent meer gebruik te zijn gaan maken van intelligente hardware, sensoren en apparaten aan de randen van hun netwerken. Ook geeft 84 procent van de respondenten aan dat dankzij in producten ingebedde intelligentie nu meer inzicht te hebben in hoe producten worden gebruikt en naar welke resultaten klanten op zoek zijn. Dit is de nieuwe ‘resultateneconomie’.
 • De platform(r)evolutie: definiëren van ecosystemen, herdefiniëren van industrieën. Platformen en ecosystemen in de digitale industrie zetten aan tot de volgende golf baanbrekende innovaties en ontregelende groei. Vijfenzeventig procent van de respondenten is er zelfs van overtuigd dat de volgende generatie platformen niet wordt aangestuurd door grote technologiebedrijven, maar door spelers en leiders binnen de industrie. En bijna driekwart (74 procent) maakt gebruik van of experimenteert met industriële platformen voor het integreren van gegevens met die van digitale bedrijfspartners. Snelle ontwikkelingen in de cloud en op het gebied van mobiliteit vlakken niet alleen de kosten en technologische grenzen uit die met dergelijke platformen gepaard gaan, maar geven ruimte op dit nieuwe speelveld aan ondernemingen binnen verschillende industrieën en geografieën. Met andere woorden, platformgebaseerde ecosystemen zijn de nieuwe concurrentiebasis.
 • Intelligente onderneming: grote gegevenssets + slimmere systemen = beter bedrijfsresultaat. Geavanceerde software is tot nog toe gericht geweest op het helpen van werknemers bij een betere en snellere besluitvorming. Maar door de enorme toestroom van big data (en de vooruitgang in verwerkingssnelheid, datawetenschap en cognitieve technologie) draagt software-intelligentie er nu aan bij dat machines steeds beter geïnformeerde besluiten gaan nemen. Volgens 80 procent van onze respondenten verkrijgen applicaties en tools in dit tijdperk van software-intelligentie een steeds menselijkere vorm van intelligentie. Ook is 78 procent van de respondenten van mening dat software binnenkort in staat zal zijn te leren en zich zo aan te passen aan onze veranderende wereld om besluiten te kunnen nemen op basis van opgedane ervaringen.
 • Hernieuwd personeelsbestand: samenwerking op het snijvlak van mens en machine. De enorme druk om digitaal te gaan, dwingt mensen en machines om steeds meer samen te doen. Het merendeel van de aan het onderzoek deelnemende bedrijven (57 procent) implementeert technologieën die gebruikers in staat stellen taken uit te voeren waar voorheen IT-deskundigen voor nodig waren, zoals gegevensvisualisatie. Geavanceerde ontwikkelingen op het gebied van natuurlijke interfaces, draagbare apparatuur en slimme machines geven bedrijven nieuwe mogelijkheden om hun medewerkers met behulp van technologie in staat te stellen hun werk te doen. Van de ondervraagde leidinggevenden is 78 procent van mening dat succesvolle bedrijven medewerkers en intelligente machines gelijktijdig zullen gaan managen om samenwerking tussen de twee te waarborgen. Bovendien is 77 procent van de respondenten ervan overtuigd dat bedrijven zich binnen de komende drie jaar moeten gaan richten op het trainen van hun machines in dezelfde mate als ze nu hun medewerkers trainen (bijvoorbeeld met behulp van intelligente software, algoritmes en machinaal leren). Succesvolle bedrijven beschouwen beide zaken als onmisbare onderdelen van het hernieuwde personeelsbestand.


Digitale ecosystemen creëren
“In plaats van een interne focus te handhaven op verbetering van hun eigen activiteiten, kijken succesvolle bedrijven naar buiten om digitale ecosystemen te creëren of er deel van uit te maken”, aldus Daugherty. “Ze beginnen in te zien hoe belangrijk het is om niet alleen producten en diensten, maar juist ook resultaten te verkopen. Daarvoor moeten ze hun bedrijven meeweven in het digitale patroon dat klanten, partners, medewerkers en industrieën omvat.”

]]>
Thu, 05 Feb 2015 14:21:24 +0100 ‘Ommezwaai naar ‘wij-economie’ verandert de manier waarop we werken en leven’ http://executive-people.nl/item/523564/a-ommezwaai-naar-a-wij-economiea-verandert-de-manier-waarop-we-werken-en-levena.html&field=Foto1&rType=crop&height=165&width=165.jpg
Organisaties blijven Russisch roulette spelen met hun security http://executive-people.nl/item/523448/organisaties-blijven-russisch-roulette-spelen-met-hun-security.html Essentiële bedrijfsdata lopen in Nederland gevaar doordat organisaties hun IT-beveiligingsbeleid en middelen vooral richten op externe dreigingen zoals cybercriminelen en hackers, maar onvoldoende op dreigingen van binnenuit, aldus onderzoek van Cisco. Het onderzoek, dat werd gehouden onder meer dan 1.000 werknemers in Nederland, signaleert twee belangrijke kwesties. 

De eerste kwestie is dat het gedrag van werknemers een serieuze zwakke schakel is in de IT-beveiliging. Dat risico wordt steeds groter. Dit is meer aan gemakzucht en onwetendheid te wijten dan aan kwade bedoelingen. De reden is dat bedrijven hun werknemers zo geïsoleerd hebben van de dagelijkse dreigingen dat mensen verwachten dat hun werkgever alle security regelt. 

De tweede kwestie is dat een toenemend aantal werknemers het gevoel heeft dat het securitybeleid innovatie en samenwerking hindert. Het beveiligingsbeleid maakt het voor hen moeilijker om effectief te werken en sommige werknemers ondernemen zelfs stappen om het beleid te omzeilen.

Werknemersgedrag uitgangspunt voor IT-beveiligingsbeleid 
Alle respondenten geven verder aan dat zij het bedrijfsnetwerk gebruiken voor persoonlijke transacties: het meest populair is telebankieren (71%) op de voet gevolgd door online winkelen (52%) en sociale netwerken (46%). Cisco pleit voor een securitybeleid vanuit het perspectief van de gebruiker. 

Fred Noordam, Security Lead Cisco Benelux: “Organisaties komen nu voor ingewikkelde beveiligingsuitdagingen te staan. De meeste werknemers weten dat de dreiging van cybercriminelen reëel is en dat een goede verdediging nodig is. Maar gemakzucht van werknemers vergroot het risico alleen maar. Een werknemer die blind vertrouwt op de beveiligingsmaatregelen van zijn werkgever, is een van de zwakke schakels in de securityketen.”

“De resultaten geven ook aan dat de huidige IT-beveiligingsstrategieën niet aansluiten bij de manier waarop mensen vandaag de dag graag werken,” vervolgt Noordam. “Werknemers vertellen ons dat die strategieën moeten veranderen, omdat anders de innovatie en communicatie bij hun bedrijf in gevaar komt. Tegelijk moeten het bedrijfsnetwerk, de apparatuur en de cloud goed beveiligd zijn tegen externe aanvallen. De balans tussen beveiliging en ondersteuning van de business vergt daarom een fundamentele verandering van hoe we IT-beveiliging benaderen. Die beveiliging moet zich aanpassen aan het gedrag van de gebruikers, als onderdeel van een benadering waarbinnen zowel externe als interne dreigingen centraal staan.” 

Een cultuur van gemakzucht en onwetendheid
Volgens het onderzoek is de gemakzucht van werknemers, die er van uitgaan dat het bedrijf wel voor hun online veiligheid zal zorgen, het grootste interne risico. 34% van de respondenten verwacht dat de beveiliging van het bedrijf hen tegen elk risico beschermt, terwijl 40% van mening is dat zij zelf ervoor moeten zorgen dat hun persoonlijke en bedrijfsgegevens veilig zijn. Een op de zes (17%) lijkt zo ver verwijderd van de werkelijke dreigingen dat zij denken dat hun gedrag weinig of geen impact heeft op security en 66% denkt dat hun gedrag weinig of matig impact heeft.

Deze houding kan het gevolg zijn van een beleid, en de dreigingen die daar aan ten grondslag liggen, dat niet goed zichtbaar is. Iets meer dan de helft van de werknemers denkt dat hun werkgever een beveiligingsbeleid heeft, terwijl een derde niet weet of er zo’n beleid is. 60% geeft aan dat zij in elk geval niet gehinderd worden door het beleid omdat dat geen invloed heeft op wat zij doen. Bijna een derde geeft aan dat zij alleen merken dat er een beleid is, als zij met iets bezig zijn en niet verder kunnen doordat de beveiligingsinstellingen dat verhinderen. Met als resultaat dat 38% toegeeft zich niet erg veel van het beleid aan te trekken, een kwart zegt de databeveiliging thuis serieuzer te nemen dan op het werk. Maar liefst 71% van de respondenten blijkt niet op de hoogte te zijn van opvallende dreigingen zoals Heartbleed. De helft van de mensen heeft het securitygedrag niet aangepast en 69% zegt nog steeds hetzelfde wachtwoord te gebruiken voor elke site en app.

Achterhaalde securitybenadering 
Werkend Nederland beschouwt IT-beveiliging in toenemende mate als een barrière voor de business. Volgens het onderzoek denkt 33% dat IT-security de innovatie verstikt en de communicatie bemoeilijkt en 21% denkt dat de kosten van gemiste business groter zijn dan de kosten van een mogelijke incident van de beveiliging.

Als onderdeel van het onderzoek heeft Cisco voor Nederland vier verschillende gedragsprofielen opgesteld die de basis kunnen vormen voor beveiligingsstrategieën waarin het gedrag centraal staat. Elk profiel gaat uit van een ander dreigingsniveau en vereist een specifieke benadering om het risico te beperken, terwijl de mensen toch met optimale efficiency en effectiviteit kunnen werken: 

Bewust van dreigingen – werknemers die zich bewust zijn van securityrisico’s en die hun best doen om online veilig te blijven.

Goede bedoelingen – werknemers die proberen zich aan het beveiligingsbeleid te houden, maar niet altijd met succes.

Gemakzucht – werknemers die verwachten dat het bedrijf de beveiliging regelt en daardoor geen individuele verantwoordelijkheid nemen voor datasecurity.

Verveeld en cynisch – werknemers die denken dat cybersecurity een hype is en dat IT-beveiliging hun prestaties in de weg zit, met als resultaat dat zij het beveiligingsbeleid actief omzeilen.

Fred Noordam (foto): “Een effectieve beveiligingsstrategie helpt om een bedrijf niet alleen vóór, tijdens en na een aanval te beschermen, maar houdt daarbij ook rekening met het gedrag van de werknemers. Betere communicatie en voorlichting zullen zeker helpen, maar dat zal de cultuur van gemakzucht niet veranderen. Als een bedrijf het risico op een beveiligingsincident wil verminderen, zal er een gebruikersvriendelijker beveiligingsbeleid moeten komen dat afgestemd wordt op het gedrag van de werknemers en dat ook de persoonlijke data van de werknemers beveiligt. Als werknemers blijven geloven dat IT-beveiliging hun werk bemoeilijkt en niet weten welke risico’s hun gedrag voor de organisatie oplevert, blijven organisaties Russisch roulette spelen met hun security, met mogelijk zeer kostbare beveiligingsincidenten tot gevolg.”

]]>
Wed, 04 Feb 2015 08:03:54 +0100 Organisaties blijven Russisch roulette spelen met hun security http://executive-people.nl/item/523448/organisaties-blijven-russisch-roulette-spelen-met-hun-security.html&field=Foto1&rType=crop&height=165&width=165.jpg
Jongeren maken minder gebruik van Facebook en Twitter http://executive-people.nl/item/523420/jongeren-maken-minder-gebruik-van-facebook-en-twitter.html Social media kan een krachtig middel zijn om klanten te bereiken. Veel bedrijven richten hun pijlen hierbij op Twitter, Facebook en LinkedIn. Maar wie gebruikt nou eigenlijk welk sociaal netwerk? Onderzoek wijst uit dat Nederlanders Facebook meer zijn gebruik, maar jongeren juist wegtrekken van het sociale netwerk. Ook Twitter ziet het aantal jongeren teruglopen.

Het Nationale Social Media Onderzoek 2015 van onderzoeksbureau Newcom Research & Consultancy toont aan dat Facebook op dit moment veruit het populairste sociale netwerk is in ons land. 9,4 miljoen Nederlanders maken gebruik van Facebook, waarvan 6,6 miljoen mensen het netwerk dagelijks bezoeken. De videowebsite YouTube, die door Newcom eveneens als sociaal netwerk wordt geclassificeerd, staat met 6,8 miljoen Nederlandse gebruikers en 1,2 miljoen dagelijks gebruikers op de tweede plaats.

Jongeren vertrekken
Facebook heeft dus te maken met een relatief hoog vertrek van jongeren. Hiermee is het Amerikaanse social netwerk echter zeker niet de enige. Twitter zag afgelopen jaar ongeveer een half miljoen Nederlanders vertrekken van haar netwerk, waarvan het merendeel jongeren zijn. Onder jongeren is het gebruik van Twitter met 26% gedaald. Onder alle Nederlanders ligt het percentage op 11%.

Jongeren lijken vooral over te stappen op foto-georiënteerde sociale netwerken. Zowel Instagram als Snapchat zijn populair. Op beide netwerken kunnen gebruikers foto’s met elkaar delen. Bij Instagram blijven deze foto’s beschikbaar via het profiel van de gebruiker, terwijl foto’s bij Snapchat juist na een korte tijd verdwijnen.

Onderzoek
Het Nationale Social Media Onderzoek 2015 kan hier worden aangevraagd.

]]>
Tue, 03 Feb 2015 10:51:03 +0100 Jongeren maken minder gebruik van Facebook en Twitter http://executive-people.nl/item/523420/jongeren-maken-minder-gebruik-van-facebook-en-twitter.html&field=Foto1&rType=crop&height=165&width=165.jpg
'Veel bedrijven lopen een achterstand op in applicatie ontwikkeltrajecten' http://executive-people.nl/item/523382/veel-bedrijven-lopen-een-achterstand-op-in-applicatie-ontwikkeltrajecten.html De ontwikkeling van applicaties bij bedrijven verloopt lang niet altijd soepel. Maar liefst 82% van de IT-organisaties heeft te kampen met een achterstand in applicatie ontwikkeltrajecten.

Dit blijkt uit onderzoek van Mendix in Noord-Amerika en Europa onder 470 IT- en business-professionals. Bijna driekwart van de IT-organisaties geeft toe applicatie ontwikkeltrajecten niet altijd succesvol tot een einde te brengen.

Application delivery gap
Bedrijven hebben moeite applicaties tijdig op te leveren, binnen het budget te blijven, te voldoen aan business requirements en het genereren van aantoonbare bedrijfswaarde. Mendix concludeert dat er sprake is van een ‘application delivery gap’.

Opvallend is dat Nederland in vergelijking met Noord-Amerika en de rest van Europa meer moeite heeft met het consistent opleveren van een applicatie ontwikkelproject. 80% van de Nederlandse organisaties geeft toe weleens te laat projecten op te leveren, ten opzichte van een gemiddelde van 67%.

Business requirements
Driekwart (74%) van de Nederlandse organisaties voldoet daarnaast niet altijd aan gestelde business requirements en heeft moeite aantoonbare bedrijfswaarde te genereren. Er is echter ook goed nieuws. Nederlandse IT-organisaties leveren aanzienlijk meer projecten op. 38% van de ondervraagden levert jaarlijks tussen de 11 en 20 projecten op. In andere landen ligt dit percentage op 20,5%.

]]>
Mon, 02 Feb 2015 14:08:31 +0100 'Veel bedrijven lopen een achterstand op in applicatie ontwikkeltrajecten' http://executive-people.nl/item/523382/veel-bedrijven-lopen-een-achterstand-op-in-applicatie-ontwikkeltrajecten.html&field=Foto1&rType=crop&height=165&width=165.jpg