Nieuws Nieuws http://executive-people.nl http://executive-people.nl/item/53991/blogs.html Mon, 06 Jul 2015 13:17:35 +0100 FeedCreator 1.7.2-ppt (info@mypapit.net) De drie fasen van de weg naar de cloud http://executive-people.nl/item/531765/de-drie-fasen-van-de-weg-naar-de-cloud.html De laatste anderhalf jaar is de interesse in, en de adoptie van, cloud computing gestaag gegroeid. Dat dit geen verrassing is, komt ook naar voren uit een recent onderzoek van Quint Wellington Redwood. Hieruit blijkt dat 95% van de Nederlandse bedrijven momenteel cloud-diensten gebruikt. Deze diensten variëren van Software-as-a-Service tot Infrastructure-as-a-Service en Platform-as-a-Service. 

Bedrijven die op weg zijn naar de cloud, doorlopen typisch drie verschillende fasen. Dit artikel benoemt deze fasen en geeft aan welke rol het netwerk hierin speelt.

Fase 1 – de eerste voorzichtige stappen
Fase 1 betekent vooral experimenteren. Ontwikkelaars en netwerkverantwoordelijken trekken hun creditcard en zetten de eerste voorzichtige stappen richting de cloud. Een paar jaar geleden was dit op zichzelf al een hele leerervaring; de grote cloud service providers waren zelf nog druk bezig om hun platformen stabiel te krijgen. Vandaag de dag zullen de meeste gebruikers kunnen bevestigen dat het gebruik van deze cloudplatformen een positieve ervaring is. Beschikbaarheid en stabiliteit van de diensten zijn in orde en de toolsets voor het beheer en de gebruik van de cloud-diensten worden met de dag beter.

Fase 2 – zenuwtrekjes
In fase 2 beginnen bedrijven met het verhuizen van niet-bedrijfskritische workloads naar de cloud. Een deel van deze workloads is ook ontstaan in de cloud tijdens fase 1. Daarnaast worden sommige legacy applicaties verplaatst. De IT-afdeling heeft een begin gemaakt met het ontwikkelen van een businessmodel voor de cloud en is ook al aardig op weg met het behalen van acceptabele service levels voor de cloud-hosted data en applicaties. 

In deze fase zijn de prestaties, voorspelbaarheid en betrouwbaarheid van het onderliggende netwerk beperkende factoren. Daarnaast speelt ‘onzekerheid’ een belangrijke rol. Het security-team verschiet van kleur wanneer zij horen dat er apps met klantdata over het internet gaan en compliance officers beginnen zenuwtrekjes te vertonen. Bedrijfskritische apps die invloed hebben op de klant- of de werknemerervaring worden over het algemeen in deze fase niet geschikt bevonden voor hosting in de cloud. Eigenschappen die het internet zeer geschikt maken voor bepaalde taken, vormen in deze fase een beperking voor andere taken (of dit nu echte of op emoties gebaseerde bezwaren zijn).

Fase 3 – robuuste hybride configuratie
En zo komen bedrijven aan bij de laatste fase. Architecten en IT-managers willen de eigen IT-infrastructuur en de externe cloud aan elkaar koppelen uit weloverwogen, bedrijfskundige redenen. Dit betekent dat zij steeds vaker cloud-based gegevens of applicaties willen gebruiken in combinatie met hun eigen netwerk. Voor de meeste bedrijven staat het permanent verhuizen van applicaties naar de cloud niet bovenaan het wensenlijstje of evenmin als het kunnen gebruikmaken van ‘burst’-capaciteit in de cloud. Om de beveiligingsniveaus en prestaties te behalen en om te kunnen voldoen aan de eisen van de toezichthouders of managers, dient men het publieke netwerk te vermijden. Men eist nu private verbindingen oftewel ‘dedicated cloud access’ om de cloud en het eigen netwerk aan elkaar te koppelen.

Dedicated cloud access is de belangrijke basis voor veilige cloud-connectiviteit
Tot slot een aantal observaties ten aanzien van hybride clouds. Ten eerste, de kosten voor de eindgebruiker zitten meestal niet in het stuk dedicated cloud access, ook niet wanneer er veerkrachtige configuraties worden ingericht die in staat zijn op- en terug te schalen. Bij de aansluiting van een bedrijf op een cloud kan het lastig zijn om alle benodigde informatie te vinden en deze op de juiste manier aan de cloud provider te verstrekken tijdens het orderproces. In de praktijk blijkt echter dat die laatste stap, die van de verbindingsprocessen van de cloud service provider, al robuust genoeg is. Niet in de laatste plaats omdat zij een beperkt aantal carrier certificeren om hun cloud van een veilige access te voorzien. De grote cloud service providers verdienen daarvoor een groot compliment.

Ten slotte hebben we gezien dat de komst van cloudverkeer op het bedrijfsnetwerk van de klant om een capaciteitsbeoordeling kan vragen. Het simpelweg toevoegen van de nieuwe ‘cloud-route’ volstaat niet. Een capaciteitsbeoordeling kan een verstandige stap zijn om een soepele overgang van volledige dedicated cloud access naar een hybride configuratie waarbij deels het publieke netwerk wordt gebruikt, te garanderen.

Benut de voordelen van de cloud
Deze ervaringen bieden het vertrouwen dat de algehele conditie van bedrijfsnetwerken de groei van hybride cloud ontwikkelingen een boost zullen geven. Uiteraard is dit goed nieuws voor carriers, maar het is ook goed nieuws voor bedrijven. Zij kunnen de langverwachte voordelen van de cloud ten volle benutten.

Door: Guy de Groot, Directeur Network Services bij Colt Benelux

]]>
Fri, 03 Jul 2015 09:35:58 +0200 De drie fasen van de weg naar de cloud http://executive-people.nl/item/531765/de-drie-fasen-van-de-weg-naar-de-cloud.html&field=Foto1&rType=crop&height=165&width=165.jpg
De vele gezichten van Privacy by Design http://executive-people.nl/item/531760/de-vele-gezichten-van-privacy-by-design.html Het concept Privacy by Design betekent kort gezegd dat de bescherming van privacy meegenomen wordt in het ontwikkelen van nieuwe diensten of toepassingen. In de voorgestelde Algemene Verordening Gegevensbescherming, die de huidige Richtlijn Gegevensbescherming uit 1995 zal gaan vervangen, is Privacy by Design een vaste vereiste.

Omdat het over gegevensbescherming gaat wordt er specifiek gesproken over data protection by design en data protection by default. Nu de wettelijke vastlegging van het concept op handen is voelen veel aanbieders van diensten de noodzaak om hier al serieus naar te kijken. En terecht. Maar wanneer voldoe je nu aan het vereiste? Het is immers een vrij generiek begrip, waarvan de invulling per toepassing kan verschillen. Hoe verschillend de opvatting kan zijn heb ik recent ervaren toen ik in opdracht van ECP een overzicht heb opgesteld van eID initiatieven in Nederland. Ik heb daarbij ook de partijen die ik heb gesproken gevraagd naar de wijze waarop zij waarborgen voor privacy hebben ingericht. Er zijn in principe twee startpunten: juridisch of technisch.

Bij een juridische insteek worden afspraken en bevoegdheden vastgesteld om te zorgen dat er geen ongeautoriseerde toegang wordt verkregen en dat de gegevens alleen conform de regels worden verwerkt. Bij een technische insteek worden die afspraken door de technologie afgedwongen. Beide varianten kwamen langs, maar ook met heel verschillende invullingen. Het gaat me hier niet om een discussie over welke partij nu welk uitgangspunt neemt. Maar ik wil wel aankaarten dat wellicht een nadere invulling van wat Privacy by

Design betekent op zijn plaats zou zijn. Wanneer waarborgen primair juridisch zijn ingebouwd is er soms sprake van een eigen reglement en contractuele afspraken tussen partijen die samenwerken. Maar in andere gevallen wordt verwezen naar bestaande of in ontwikkeling zijnde afsprakenstelsels (zoals het eID stelsel). Dat stelsel geeft dan regels en voorwaarden.

Partijen zeggen dan dat ze zich aansluiten bij dat stelsel en dat privacy dus gewaarborgd is. Bij de technische insteken varieert het geheel van uitgebreide access control systemen, gecombineerd met logging, anonimisering van gegevens, en het scheiden van identiteiten van transacties, tot de stelling dat gegevens versleuteld worden en dat daarmee voldaan wordt aan Privacy by Design.

In de huidige wetgeving wordt al vereist dat gegevens beschermd dienen te worden door het implementeren van adequate technische en organisatorische maatregelen. De juridische afspraken zijn typisch organisatorische maatregelen, terwijl de acces control systemen en dergelijke technische maatregelen zijn.

Privacy by Design komt in die zin op hetzelfde neer en vereist dus een combinatie. Het ‘by Design’ aspect vereist echter dat al bij het ontwerp van een toepassing privacy wordt meegenomen als requirement. Dus er moet gekeken worden naar de algemene privacybeginselen en waar mogelijk moeten deze technisch afgedwongen worden en organisatorisch ondersteund op punten waar dat niet volledig mogelijk is. Hoe een implementatie van Privacy by Design er in de praktijk uit ziet zal per geval verschillen.

Maar er zijn veel technologieën voorhanden die kunnen helpen. Naast adequate beveiliging moet er ook aandacht zijn voor transparantie richting data subjecten, het faciliteren van inzage, en natuurlijk een algeheel adequaat awareness level binnen organisaties. Als dat bestaat is privacy ook minder een horde die genomen moet worden, maar meer een stukje van de dagelijkse gang van zaken (en soms zelfs een kans voor innovatie zoals ik hier eerder al eens schreef). Er is dus nog veel winst te behalen in de implementatie van Privacy by Design, maar eerst ook bij een heldere uitleg van het begrip en welke eisen concreet worden gesteld aan bepaalde toepassingen.

Belangrijk is in ieder geval om Privacy by Design niet te verwarren met security by design of simpelweg security maatregelen, zoals encryptie. Die security maatregelen kunnen een stukje van het Privacy by Design principe invullen, maar niet het geheel. Want privacy en security zijn niet hetzelfde. Het gaat immers niet over ‘iets te verbergen hebben’, maar over controle over en inzicht in je eigen gegevens en de mogelijkheid tot je eigen identiteitsontwikkeling. Privacy by Design moet dan ook niet uitgelegd worden vanuit het afschermen van gegevens, maar vanuit het bredere privacybegrip.

Auteur: Arnold Roosendaal, auteur en onderzoeker in privacy en identiteiten

]]>
Fri, 03 Jul 2015 01:59:39 +0200 De vele gezichten van Privacy by Design http://executive-people.nl/item/531760/de-vele-gezichten-van-privacy-by-design.html&field=Foto1&rType=crop&height=165&width=165.jpg
First time right http://executive-people.nl/item/531605/first-time-right.html Eind vorige eeuw werd kwaliteitsmanagement populair in de industriële productie. Met de komst van automatische productiemiddelen zoals NC-machines en industriële robots, werd het mogelijk het productieproces te standaardiseren, te stroomlijnen en flink efficiënter te maken. Kwaliteitsmanagement bestond al langer, maar nu we met CAD/CAM-software het ontwerp en productieproces kunnen digitaliseren, is het veel makkelijker om productiebesturing daadwerkelijk op die manier in te richten.

De komst van MRPI, MRPII en uiteindelijk ERP en SCM zorgde ervoor dat de werkelijke automatisering van de fysieke productie binnen handbereik was. Technieken als kwaliteitsborging, Just in Time, First Time Right en doorlooptijdverkorting waren enorm in de mode. Het waren in het begin vooral Japanse begrippen uit de Lean Manufacturing-filosofie die zij tot in de finesse uitrolden in hun fabrieken. Japanners waren in die tijd de King op het gebied van doorlooptijdverkorting en efficiënte productiemethoden. Zij hebben de wereld van industrialisatie voor altijd veranderd.

Jaren ’80 vs nu
Achteraf beschouwd, was het feit dat we productiemachines met software konden besturen, de doorbraak om zeer efficiënte en effectieve productielijnen te kunnen bouwen. Geen handmatig bestuurde machines meer, maar numeriek gestuurde machines die op basis van gestandaardiseerde ontwerpen – digitale CAD-modellen – universeel konden worden geproduceerd. In eigen huis, maar ook door externe leveranciers, mits zij dezelfde ontwerpstandaarden en productieplatformen gebruikten. Het begin van een serieuze Make-or-Buy-wereld in de productie van fysieke goederen, met flexibele en schaalbare supply-chains om de vraag en het aanbod optimaal te kunnen managen.

Vergelijk dat eens met wat nu in datacenters gebeurt: gestandaardiseerde apps (het ontwerp van een functie) en gestandaardiseerde productieplatformen die met software kunnen worden bestuurd. Van iets grotere hoogte bekeken, is de industrialisatie in de jaren ’80 niet wezenlijk anders dan de industrialisatie van onze informatiedienstverlening nu.

Déjà vu
Voor mij betekent dit regelmatig een déjà vu. In die tijd was ik intensief betrokken bij de ontdekkingstocht die plaatsvond in de fysieke ontwerp- en productiewereld om al die software en inzichten te ontwikkelen. Dat betekent dat we kunnen leren van onze ervaringen uit die tijd. Niet meer opnieuw de wielen uitvinden die anderen al in de praktijk hebben gebracht.

Een voorbeeld is het begrip First Time Right. In één keer iets 100% goed maken. Een mooie gedachte, maar in principe onmogelijk. Mens en techniek zullen nooit in staat zijn iets in één keer 100% goed te maken, maar we kunnen wel net doen alsof het in één keer goed is. Als we zo snel iteraties kunnen maken om heel snel van 90% naar 98%, naar 99,5% en tenslotte naar 99,9% te gaan, zijn we al bijna voor 100% goed. Maar die echte 100% zal pas in de praktijk worden behaald. Dus dat betekent dat we ook ná de release in staat moeten blijven snel te itereren. Na versie 1.0 komt versie 1.1 die 99,99% goed is, dan versie 1.2 die 99,999% goed is, enzovoort.

Het belang van snelheid
Eigenlijk is dit niet anders dan onze agile ontwerptechnieken. Snelle iteraties om in stapjes tot die bijna 100% te komen en dat ook nog te kunnen als een app is vrijgegeven. De duizenden gebruikers zullen zonder meer de laatste onvolkomenheden vinden. Als je die in dagen, uren of zelfs minuten weet te corrigeren, is er in de praktijk een First Time Right-ontwikkelproces gecreëerd.

Zoals ik mijn vorige blog al schreef is de kunst van goed zijn, interne snelheid kunnen creëren. Hoe sneller je kunt reageren op de veranderingen om je heen, des te beter je kwaliteit, dienst of levering zal worden. En des te hoger de klanttevredenheid: de groep die je gedrag in de praktijk wel of niet als First Time Right zal classificeren. Dat is waarom zoveel bedrijven zijn overstapt op Agile ontwikkelmethoden. En dat is ook waarom we ontwerpplatformen willen hebben die snel een digitale definitie van het eindproduct kunnen maken. Zoals we 30 jaar geleden ook begonnen te doen met CAD-modellen.

Als ik mijn ontwerp in een CAD-model beschikbaar heb, kunnen vele ontwerpers gelijktijdig hun eigen inzichten daar op loslaten. De functionele ontwerper, de engineer, de detail-tekenaar, de productievoorbereider, de productieman, de onderhoudsman en zelfs de eindgebruiker. Samen maken zij een geïntegreerd ontwerp dat alle gebruikte aspecten in zich verenigt. Design-Build-teams noemden we dat in het verleden. Niet anders dan de werkwijze van PivotalLabs, dat eind vorige eeuw het principe van co-design introduceerde in software-ontwikkeling en ondersteunende ontwerp-frameworks voor programmeertalen ontwikkelden, zoals het bekende Ruby on Rails.

L’histoire se répète
In de geschiedenis herhalen veel ontwikkelingen zich op gelijksoortige wijze. Als we in staat zijn enige afstand te nemen van het dagelijkse proces waarin we verkeren, kunnen we dit herkennen. Vernieuwingen spelen zich altijd aan de rand af en nooit in het midden. Daarom moeten we af en toe ‘helikopteren’ en zelfs over die rand heen kijken. Belangrijk is dus dat we onze oogkleppen afzetten en zien wat er om ons heen gebeurt.

Basisprincipes in tijden van verandering, zoals nu gebeurt in onze vertrouwde informatiewereld, hebben een (bijna) eeuwigdurende geldigheid. Structureren, vereenvoudigen, standaardiseren en vanuit de feitelijke behoefte (terug) kunnen kijken is dan zinvol en nuttig om nieuwe stappen te herkennen. Omdenken en vanuit een ander perspectief kijken zijn kwaliteiten die we in deze tijd nodig hebben om zinvol te innoveren met de nieuwe techniek die op dit moment mogelijk is geworden.

]]>
Thu, 02 Jul 2015 15:01:58 +0200 First time right http://executive-people.nl/item/531605/first-time-right.html&field=Foto1&rType=crop&height=165&width=165.jpg
Checklist voor een toekomstbestendig bedrijfsnetwerk http://executive-people.nl/item/531702/checklist-voor-een-toekomstbestendig-bedrijfsnetwerk.html Consumenten en bedrijven worden steeds mobieler door het gebruik van een enorme verscheidenheid aan applicaties. Maar hoe sterk afhankelijk die mobiliteit en apps zijn van de achterliggende vaste netwerkinfrastructuur staat bij velen nog niet helder op het netvlies. Dit kwam naar voren tijdens het Telindus Vision & Focus evenement eerder dit jaar. De manier waarop we werken en ons vermaken draait om toegang tot informatie overal, altijd en op elk apparaat. Het vaste netwerk is verantwoordelijk voor het vervoer van ons dataverkeer zodra deze het mobiele basisstation of  de gsm-mast heeft bereikt.  Het verbindt ons (en onze applicaties) met de ‘bron’, gehost in datacenters – die overal ter wereld gevestigd kunnen zijn.

Als de enorm snelle groei van mobiel gebruik doorzet, dan zijn er in 2020 wereldwijd maar liefst 6,7 miljard mobiele aansluitingen. Dit voorspelt Ericsson in haar kwartaalonderzoeken naar de verspreiding van mobiele apparatuur. De voorspelling is dat tegen die tijd 90% van de totale wereldbevolking van 6 jaar en ouder een mobieltje bezit. Bovendien zal het gebruik van mobiele bandbreedte tijdens piekuren vervijfvoudigen in de komende drie jaar, zo blijkt uit een onderzoek dat in opdracht van Ciena door ACG Research is uitgevoerd.

Voor het bedrijfsleven betekent deze groei van mobiliteit uiteraard dat steeds meer werknemers gebruik zullen maken van mobiele apparatuur om goed te kunnen functioneren. Op dit moment zijn er wereldwijd zo’n 1,3 miljard mobiele werknemers en dit aantal groeit gestaag. Veel grote bedrijven en operators oriënteren zich dus op de aanleg van toekomstbestendige netwerken die schaalbaar, flexibel, kosteneffectief en uiterst veilig moeten zijn om gebruikers met bedrijfskritische ‘bronnen’ in de datacenters te verbinden.

Diverse netwerkleveranciers hebben al grote stappen gemaakt als het gaat om het moderniseren van vaste netwerkinfrastructuur. Maar aangezien het dataverbruik nog steeds groeit, worstelen veel IT-managers en CIO’s met de vraag welke oplossing  voor hun specifieke situatie het meest geschikt is. Dat is begrijpelijk aangezien de ontwikkeling van netwerktechnologie zich in een overgangsfase bevindt. Er wordt nog flink gediscussieerd over technologieën als Software Defined Networks (SDN) en Network Function Virtualization (NFV) wat het voor bedrijven spannend maakt om de sprong in het diepe te wagen.

De volgende checklist kan een hulpmiddel zijn bij het nemen van beslissingen over een geschikte netwerkoplossing of -dienst.

 • De juiste partner

Het moderniseren van de (eigen) fysieke netwerkinfrastructuur is een ingewikkeld proces, waar goed over nagedacht moet worden. Vindt dus een partner die niet alleen gespecialiseerd is in cloudapplicaties en netwerkvirtualisatie maar die tevens werkt met vooraanstaande leveranciers. Een partner die de oplossingen zelf ontwerpt, levert, bouwt en implementeert heeft daarbij altijd de voorkeur.

Harm de Haan, Manager Consultancy and Advisory Board Member bij Telindus, system integrator en partner op het gebied van end-to-end infrastructuuroplossingen, geeft aan: “IT biedt veel mogelijkheden, maar tegelijkertijd ook veel uitdagingen. Organisaties moeten creatief zijn en nieuwe wegen durven inslaan om deze uitdagingen het hoofd te bieden. Er is geen one-size-fits-all aanpak voor het moderniseren van je netwerk. Daarom is het zo belangrijk om experts in te schakelen die kunnen bepalen welke oplossing het meest geschikt is voor je organisatie. Zowel wat betreft functionaliteit en flexibiliteit als vanuit financieel oogpunt bekeken, is elke organisatie beter af met een oplossing die op hun situatie is afgestemd.

 • Verbinding tussen datacenters

Door het toenemende gebruik van online apps en clouddiensten die uit het datacenter komen, zijn zaken als beschikbaarheid van netwerken (uptime) en toegang inmiddels erg belangrijk. Bedrijven en operators worden uitgedaagd om Quality of Service en low latency te blijven leveren. De explosieve groei van het gebruik van bandbreedte vraagt soms om een extreem hoge netwerkcapaciteit tussen datacenters. Als gevolg daarvan moeten bedrijven met veel mobiele werknemers of met veel applicaties in de cloud er dus voor zorgen dat de netwerkverbindingen robuust zijn uitgevoerd, via het meest geschikte transportbeveiligingsmodel voor de vereiste SLA, om de continuïteit van hun bedrijfsprocessen te kunnen garanderen.

 • Encryptie

Security staat bij veel bedrijven bovenaan hun prioriteitenlijstje bij het bouwen van bedrijfskritische netwerkoplossingen. Gaat bedrijfsdata ook echt daarheen waar het naartoe moet? En hoe weet ik zeker dat niemand kan rondneuzen? Zorg er voor dat de netwerkoplossing de meest relevante data automatisch versleutelt zonder dat de encryptie de gebruikerservaring beïnvloedt. De beste resultaten en de hoogste performance worden behaald door het gebruik van encryptie-hardware in de WAN-netwerkapparatuur. Gevirtualiseerde encryptie-softwareapplicaties kunnen ook gebruikt worden daar waar snelle doorvoer en latency (vertraging) minder van belang zijn.

 • Gebruiksgemak en flexibiliteit

Bedrijven hebben niet altijd dezelfde behoefte aan bandbreedte en willen soms tijdelijk opschalen. In veel gevallen zit er veel tijd tussen het aanvragen van additionele capaciteit en de oplevering daarvan. Er zijn oplossingen (bijvoorbeeld op basis van SDN) in opkomst die bandbreedte on demand kunnen leveren en waar bedrijven via eenvoudige portals in een paar klikken eenvoudig aanvullende bandbreedte kunnen aanvragen of reserveren. Deze flexibiliteit scheelt veel tijd en geld.

Het kiezen van de beste netwerkoplossing is ingewikkeld en de keuze zal er met de komst van een veelvoud aan zowel fysieke als virtuele nieuwe netwerktechnologieën ook in de (nabije) toekomt niet eenvoudiger op worden. Het goede nieuws is dat er gespecialiseerde partijen zijn die veel kennis hebben van de beschikbare oplossingen. Zij zullen de aankoop van de juiste oplossing eenvoudiger maken en er voor zorgen dat het netwerk de uitdijende mobiele bedrijfsactiviteiten kan blijven ondersteunen.

Door: Ian Harris, CTO Global Channels and Alliances bij Ciena

]]>
Thu, 02 Jul 2015 11:01:02 +0200 Checklist voor een toekomstbestendig bedrijfsnetwerk http://executive-people.nl/item/531702/checklist-voor-een-toekomstbestendig-bedrijfsnetwerk.html&field=Foto1&rType=crop&height=165&width=165.jpg
Data sanitisatie: net zo belangrijk als security of recovery! http://executive-people.nl/item/531712/data-sanitisatie-net-zo-belangrijk-als-security-of-recovery.html Data protectie, data recovery en data security zijn thema’s die bijna dagelijks besproken worden. Niet alleen in de (vak)media, maar ook door beleidsmakers in ondernemingen. De angst dat onbevoegden via bijvoorbeeld een hack toegang krijgen tot gevoelige gegevens is zo groot, dat er gericht beleid voor wordt geformuleerd: software- en security updates worden uitgevoerd, er worden eisen gesteld aan wachtwoorden en andere ID’s, en sommige afdelingen versturen documenten encrypted. Als het toch mis gaat, wordt het vaak relatief snel ontdekt. Een verloren laptop of smartphone blijft niet lang onopgemerkt, en als de onderneming slachtoffer wordt van een virus, dan wordt dat vroeg of laat ontdekt en kan de verantwoordelijke manager ter verantwoording geroepen worden. Wie er dan ook nog voor zorgt dat de meeste computers geen actieve USB-poorten hebben (zodat memory-sticks nutteloos zijn) en de gebruikersprofielen zo dichttimmert dat medewerkers niet op eigen houtje applicaties (Dropbox!) kunnen installeren kan als IT-manager rustig gaan slapen.

Een naïeve gedachte, helaas. Iedereen die het euforische gevoel kent als blijkt dat data recovery specialisten verloren gewaande data toch weer toegankelijk weten te maken, zou zich direct daarna moeten afvragen: ‘zijn onze bedrijfsgegevens wel veilig als wij de harde schijf wissen?’ Het antwoord is (meestal): ‘nee’.

Wanneer speelt deze vraag in een business omgeving? Grof gezegd aan het eind van een life-cycle. Een harde schijf is gecrashed en wordt vervangen of gerepareerd. PC’s of laptops zijn verouderd en worden vervangen, of machines van veeleisende afdelingen voldoen niet meer en worden doorgeschoven naar andere units binnen de onderneming. Ten slotte gebeurt het natuurlijk vaak dat een medewerker vertrekt en zijn opvolger de computer overneemt.

De meest gestelde vraag van managers en medewerkers in deze situatie is: hoe blijft de data op de drager beschikbaar, hoe wordt de overdracht geregeld, hoe kan de business verder gaan. Veel minder vaak maken ondernemingen zich zorgen om de data die nog op een harde schijf staan in een end-of-life situatie. Krijgt de nieuwe medewerker documenten te zien die niet voor hem bedoeld zijn? Zorgt de reseller die zich over oude computers of een defecte harde schijf ontfermt er wel echt voor dat gegevens worden gewist? Wie zijn security-beleid sluitend wil hebben, zal aandacht moeten besteden aan data sanitisatie. Welke richtlijnen hanteert de onderneming voor verschillende end of life situaties?

Grofweg onderscheiden we verschillende niveaus van wissen: het laagste niveau is het ‘weggooien’ van documenten en vervolgens de prullenbak legen. Het bureaublad van een desktop is dan weliswaar leeg, maar de data is voor de IT-afdeling doorgaans eenvoudig terug te halen. Ook het formatteren van de harde schijf valt onder dit niveau. De computer laat zien dat na het formatteren veel meer geheugenruimte beschikbaar is, maar dat komt vooral omdat de pointers naar de data weggehaald zijn, oude data staat gewoon nog op de schijf. Met commerciele data recovery software kunnen deze data heel gemakkelijk weer teruggehaald worden. Dit geldt ook voor wissen met een freeware wisprogramma. Deze oplossingen bereiken niet alle delen van de opslagmedia met als gevolg dat data recovery specialisten nog heel veel data terug kunnen halen.

Om alle data van een datadrager echt te verwijderen moet gebruik worden gemaakt van ‘secure wiping’, dan is niets meer van de data terug te halen. Een voorwaarde is dan wel dat de harde schijf nog goed werkt! Erg rigoreus, maar in sommige situaties een goede aanpak, is de datadrager te vernietigen door te degaussen of te versnipperen. Helaas is het na een dergelijke actie niet meer mogelijk om de datadrager te hergebruiken. De waarde van de datadrager gaat verloren.

Let wel: ik zeg niet voor niets ‘in sommige situaties’. Wie de shredder inzet als een laptop verhuist binnen een organisatie, schiet waarschijnlijk zijn doel voorbij en handelt niet erg duurzaam. Er zitten al met al nog wel wat haken en ogen aan het vernietigen van data. Om de juiste strategie te kunnen kiezen is het noodzakelijk security-levels te definiëren binnen de organisatie en er beleid op af te stemmen.

In toenemende mate wordt een dergelijk beleid ook geëist door de wetgever. We weten dat er richtlijnen zijn die bepalen dat data moet worden bewaard. Denk aan de belastingdienst. In veel gevallen moet data echter ook kunnen worden gewist na een termijn, bijvoorbeeld patiëntengegevens, klantinformatie en data over (oud)medewerkers. Een onderneming moet dan middels een ‘gesloten’ boekhouding kunnen aantonen dat data daadwerkelijk vernietigd is. Bijvoorbeeld doordat het vernietigen geregistreerd is in logbestanden en er afdoende (onafhankelijke) controles zijn uitgevoerd op de gewiste datadragers. Pas na deze controle kan er sprake zijn van een secure erase.

Veel ondernemingen maken zich terecht zorgen over de toegankelijkheid en beveiliging van hun actieve data. Ze zouden zich echter minstens zoveel zorgen moeten maken over data in de end of live fase van apparatuur. Neem data sanitisatie serieus!

Door: Kees Jan Meerman, Managing Director van Stellar Data Recovery EMEA

]]>
Thu, 02 Jul 2015 10:45:05 +0200 Data sanitisatie: net zo belangrijk als security of recovery! http://executive-people.nl/item/531712/data-sanitisatie-net-zo-belangrijk-als-security-of-recovery.html&field=Foto1&rType=crop&height=165&width=165.jpg
Drones zijn interessant voor zakelijke markt http://executive-people.nl/item/531608/drones-zijn-interessant-voor-zakelijke-markt.html Drones zijn interessant voor zakelijke markt. Dit meldt Shivani Govil, vice president and global lead of the Mobile Innovation Program bij SAP, in een blog post.

Govil zegt dat de vraag naar drones toeneemt. Hij baseert zich op een onderzoek van de Teal Group waarin staat dat in 2024 voor 11,4 miljard aan drones worden gekocht. Het is daarom tijd door middel van 'use cases' te kijken hoe drones in diverse zakelijke branches kunnen worden ingezet aldus Govil. Lees meer in de blog post.

 

]]>
Wed, 01 Jul 2015 10:06:14 +0200 Drones zijn interessant voor zakelijke markt http://executive-people.nl/item/531608/drones-zijn-interessant-voor-zakelijke-markt.html&field=Foto1&rType=crop&height=165&width=165.jpg
De Wondere Wereld van IT: IT-kennis http://executive-people.nl/item/531593/de-wondere-wereld-van-it-it-kennis.html Om als IT-er toegevoegde waarde te kunnen leveren in je werk, is het hebben van business kennis naar mijn mening onontbeerlijk. In een infrastructurele omgeving is dat een mooie basis om optimale diensten te verlenen. Maar bovenalis het in het applicatie domein wel heel lastig acteren als je er onvoldoende kennis over hebt.

Het ontberen van business kennis zet ook de deur vaak wagenwijd open om met het welbekende vingertje naar IT te wijzen. De business zal het, op de door haar gekozen momenten, niet nalaten om te benadrukken dat de IT-ers het niet begrijpen. En dan natuurlijk met name in situaties waar zaken niet helemaal lopen zoals zij het gepland hadden.

Gek genoeg wordt er zelden andersom naar gekeken. Het aantal business mensen dat onvoldoende IT-kennis bezit, is in sommige organisaties schrikbarend hoog. Het beste exemplarische voorbeeld daarvan is al weer een aantal jaren oud en gaat mijn verwondering nog steeds ver voorbij. Bij een grote Nederlandse bank ging een directielid van formaat met pensioen. Het eerste wat deze beste man besloot te gaan doen met zijn verworven vrije tijd? Het volgen van een computercursus. Je kan je toch werkelijk afvragen hoe je een bank, wat feitelijk niet meer is dan een computer met relaties, goed en bekwaam kunt besturen zonder gedegen IT-kennis?

Ook de snelle marketing boys worden inmiddels pijlsnel ingehaald door alle digitale ontwikkelingen die dit vakgebied volledig op z’n kop hebben gezet. Bij termen zoals ‘datalake’ en ‘algoritme’zal menig marketeer het moeilijk hebben. ‘En al die frisse jonge digital natives dan?’ hoor ik u denken. Hun IT-kennis is vooral achenebbisj te noemen. ‘Digital facebookers’ lijkt vaak een betere omschrijving van deze generatie te zijn.

Inmiddels zijn ze in Silicon Valley al een stap verder. Daar bestaan de succesvolle startups alleen nog maar uit software engineers met een goed idee en een grote zak geld. Ze halen hier complete bedrijfsmodellen mee overhoop.En daar komt dus geen business meer aan te pas.

In menig bedrijf zal het zo’n vaart natuurlijk niet lopen. Maar zoals met veel zaken: het dient toch echt van twee kanten te komen. Om effectief samen te kunnen werken, zullen beide partijen elkaars werkvelden op zijn minst dienen te begrijpen. En ik durf wel te stellen dat de IT-ers daarbij een straatlengte voorop lopen.

Arnoud Klerkx is Chief Business Technology Officer en lid van de Raad van Bestuur van Sanoma Learning
Reageer via WWvanIT@gmail.com

]]>
Tue, 30 Jun 2015 15:46:46 +0200 De Wondere Wereld van IT: IT-kennis http://executive-people.nl/item/531593/de-wondere-wereld-van-it-it-kennis.html&field=Foto1&rType=crop&height=165&width=165.jpg
VMware NSX: maar waar moet dan de stekker in? http://executive-people.nl/item/531590/vmware-nsx-maar-waar-moet-dan-de-stekker-in.html Software Defined maakt alles flexibel eenvoudig en schaalbaar. Nou, dat hangt er nog maar vanaf…

Vroeger besloot een team van mensen welke aanpassingen noodzakelijk waren voor het realiseren van nieuwe server verbindingen en het toevoegen van meer bandbreedte en netwerken. Is het nu zo dat met de komst van Software Defined deze keuze veel eenvoudiger is geworden? Flexibeler wordt het zeker, met VMware NSX is het maken van een nieuw netwerk een peulenschil. Onderuitgezakt achter je VMware management console klik je met het grootste gemak een nieuwe verbinding bij elkaar, al dan niet over meerdere vestigingen. Overlappende IP adressen: geen probleem, VMware NSX voorziet het. Firewall erbij: geen probleem, VMware NSX voorziet het.

Netwerkvirtualisatie
Maar natuurlijk is er wel wat nodig om dit allemaal te kunnen faciliteren. Met de komst van VMware was na verloop van tijd iedereen overtuigd van de eenvoud waarmee een nieuwe virtuele server actief kan worden gemaakt. Maar liepen we al niet snel tegen de randvoorwaarden aan die worden opgelegd door de fysieke hardware? Geheugen, disk capaciteit en IOPS moet je voldoende van in huis hebben om een virtualisatie platform naar wens te kunnen laten snorren.

Voor het netwerk is dat niet anders, om de hoeveelheid toenemende virtuele machines te kunnen faciliteren zijn de paden noodzakelijk waarmee dit platform met elkaar kan communiceren. Dat een groot deel van de functionaliteit door VMware NSX wordt gefaciliteerd is een feit maar het realiseren van fysiek redundante verbindingen met hoge snelheden is nog steeds een fundamenteel onderdeel van het design van een datacenter. Dus van virtueel naar fysiek: waar moet dan de stekker in? En als ik graag wil uitbreiden met wat voor stekker en hoeveel dan?

Architectuur
In je architectuur moet je rekening houden met de bandbreedte die per VM noodzakelijk is. Overstijg je daar de 1Gbps grens dan is de voorkeur een 10Gbps verbinding boven een gestapelde 1Gbps verbinding omdat stapelen nu eenmaal niet absolute verbreding is van je bandbreedte en dat dit minder schaalbaar is. En natuurlijk redundant, want met dertig virtuele machines op één host mag de uitval van een fysieke verbinding niet leiden tot het verlies van connectiviteit. Goed, daar hebben we al meerdere stekkers te pakken die bij voorkeur in meerdere switches moeten worden gestoken. Verbinden we die switches dan enkelvoudig met elkaar? Nee juist niet en zeer waarschijnlijk heeft 40Gbps de voorkeur boven 10Gbps en zo stekkeren we nog even door.

Als we dit dan allemaal op orde hebben dan kunnen we naar hartenlust virtuele netwerken uitrollen en genieten van de schaalbaarheid, flexibiliteit en eenvoud waar we van dromen. Oh, en voordat we het vergeten: deze techniek verpakt de data in een nieuw pakket waardoor jumbo frames een prettige bijkomstigheid zijn. Denk ook goed na over hoe u die laatste bestaande server gaat laten communiceren met de overige servers in uw NSX netwerk. En gaat er onverhoopt toch wat defect dan heeft u natuurlijk gedacht aan de juiste management software voor dit alles.

Auteur: Gerard Lubberink, presales consultant i³ groep

]]>
Tue, 30 Jun 2015 11:42:52 +0200 VMware NSX: maar waar moet dan de stekker in? http://executive-people.nl/item/531590/vmware-nsx-maar-waar-moet-dan-de-stekker-in.html&field=Foto1&rType=crop&height=165&width=165.jpg
Welke trends geven vorm aan de applicaties van de komende vijf jaar? http://executive-people.nl/item/531438/welke-trends-geven-vorm-aan-de-applicaties-van-de-komende-vijf-jaar.html Welke trends zullen de komende vijf jaar vorm geven aan toekomstige applicaties en daarmee automatisch nieuwe eisen stellen aan de breedbandnetwerken van morgen? Alcatel-Lucent zet ze op een rij.

1. Kwantificatie
Met big data-technologieën en analyse kunnen grote hoeveelheden data verzameld, geaggregeerd, gecorreleerd en geïnterpreteerd worden. Dankzij persoonlijke data die verzameld wordt door connected devices en wearables, is een nieuw fenomeen in opkomst, namelijk the quantified self. Dit houdt in dat technologie wordt geïntegreerd op aspecten van het dagelijks leven in termen van inputs. Denk bijvoorbeeld aan inputs in de vorm van gemoedstoestanden en geestelijke en lichamelijke prestaties. Hierdoor kunnen gebruikers het dagelijks functioneren verbeteren.

2. Immersive media
Ultra HD-schermen met nieuwe visualisatietechnologieën, zoals 3D, 360° en holografie, veranderen de manier waarop we afbeeldingen en video maken en bekijken. De nieuwste audiovisuele apparatuur maakt het mogelijk voor consumenten en bedrijven om de kracht van immersive media te gebruiken tegen een redelijke prijs.

3. Internet of Things
Dankzij de convergentie van machine-to-machine communicatie, big data-technologieën en consumentenelektronica, staan we aan het begin van de volgende stap in de evolutie van internet. Tot nu toe zorgde Internet of Things (IoT) voor veel diensten en applicaties die eerder leuk zijn om te hebben, dan dat ze nodig zijn. In de toekomst zal IoT uiteindelijk steeds meer nieuwe diensten en applicaties bieden die de manier verreikt waarop we leven, werken, reizen, winkelen en zorgen voor onze omgeving en gezondheid. 

4. Schermloos
Dé app voor de toekomst biedt een superieure eindgebruikerservaring. Dankzij geïntegreerde apparaat- en netwerktechnologieën, zoals spraakherkenning, bewegingssensoren en zelfs hersengolfcontrole, betreden we een (bijna) schermloos tijdperk. 

5. Robots
Volgens een recent rapport van Business Insider, is de wereldwijde markt voor robotica, die tot nu toe vooral gericht was op industriële en logistieke segmenten, aan het verschuiven naar nieuwe zakelijke en consumentenapplicaties. Denk hierbij aan robots die gebruikt worden voor het schoonmaken en onderhouden van het huis, entertainment en die aanwezig zijn op het gebied van telewerken.

Als er gekeken wordt naar de bovenstaande voorbeelden, is het duidelijk dat we ons moeten voorbereiden op de toekomst, door communicatienetwerken te ontwikkelen en te bouwen die in staat zijn om de online data te verwerken die geproduceerd zal worden door een groot aantal nieuwe apparaten en applicaties. Het netwerk van morgen moet snel, schaalbaar en flexibel zijn en in staat zijn om enorme hoeveelheden data te verwerken.

]]>
Tue, 30 Jun 2015 11:01:25 +0200 Welke trends geven vorm aan de applicaties van de komende vijf jaar? http://executive-people.nl/item/531438/welke-trends-geven-vorm-aan-de-applicaties-van-de-komende-vijf-jaar.html&field=Foto1&rType=crop&height=165&width=165.jpg
Survival of the fastest http://executive-people.nl/item/531120/survival-of-the-fastest.html Onze IT-mogelijkheden nemen in rap tempo toe. De impact daarvan op onze maatschappij is dagelijks zichtbaar. Het zet je al snel op achterstand als je niet meebeweegt met die veranderende toepassingen. Bedrijven die falen om snel te volgen, krijgen het steeds moeilijker en raken steeds verder achter.

Geen Blockbuster
Een beroemde vergelijking is die tussen Blockbuster, de videoverhuurketen, en Netflix, de online video-aanbieder. Beide bedrijven bedienen dezelfde doelgroep: mensen die tegen betaling op een door hen gekozen moment een video willen zien. Blockbuster bleef geloven in videoverhuur, haalde internet niet in huis en eindigde catastrofaal in een faillissement. Netflix kennen we daarentegen nog allemaal: de succesvolle Amerikaanse video-streaming dienst die intussen ook de Nederlandse markt bedient. Waarom faalde Blockbuster? Omdat zij niet op tijd begrepen dat via internet een veel snellere service mogelijk was; en daardoor de mogelijkheid hun klanten sneller te bedienen, niet oppakte.

De eerste les is dus: wees geen Blockbuster, gedraag je meer als Netflix. Wat kunnen we nog meer leren van dit voorbeeld? Van Netflix en andere succesvolle bedrijven in de tijd van web 2.0?

IT als business enabler
Allereerst zijn deze succesvolle bedrijven sneller, lichtvoetiger en qua data beter georganiseerd dan hun voorgangers. Zij begrijpen ook de data die ze verzamelen beter, kunnen het sneller analyseren en interpreteren. Natuurlijk hebben de meeste ook geen legacy om af te schrijven en zitten niet financieel vast aan oude verplichtingen.

Dat laatste betekent dat zij van elke opportunity die voorbij komt kunnen profiteren. Dat kunnen ze echter alleen maar als zij alert zijn: voorbereid op nieuwe kansen en mogelijkheden. Als zij hun huiswerk hebben gedaan en weten waar ze naartoe moeten bewegen; als de mogelijkheid zich aandient. Dat heeft niets te maken met het hebben van legacy. Die alertheid kan elke organisatie opbouwen.

Bedrijven moeten leren te begrijpen wat techniek voor hun markt, hun klanten en hun diensten kan betekenen, zeker als die techniek – zoals nu – snel verandert. IT verandert van een bezit op de balans naar een business enabler. Het personeel kan sneller, slimmer en met grotere flexibiliteit werken. Dat betekent dat je sneller kunt reageren dan je concurrent. Innovatieve organisaties hebben het kenmerk dat zij alles sneller kunnen doen dan hun concurrent. Daarmee verwezenlijken zij hun ultieme doel: de eerste op de markt zijn.

Snel, sneller, snelst
Ongeacht de markt waarin je je bevindt, gaat IT dus over snelheid. Alles kan nog steeds sneller. App-ontwikkeling gaat erom steeds sneller releases uit te kunnen rollen en daarmee de kwaliteit en actualiteit van die app (inclusief veiligheid) zo hoog mogelijk houden. Big Data gaat erover sneller beslissingen te kunnen nemen op basis van markt- en klantgegevens. Sterkere processoren en flash-storage creëren een snellere infrastructuur. Mobiliteit en collaboration-tools gaan over de snelheid waarmee medewerkers kunnen reageren en dus productiever kunnen worden.

Het is duidelijk dat de wens voor steeds hogere snelheden de drijver is van de meeste innovatie. Snelheid geeft vanzelf voordelen. Elke vernieuwing heeft altijd ergens een snelheidsaspect in zich verborgen. Een organisatie versnelt vanzelf als er een nieuwe techniek of nieuwe software beschikbaar wordt. Die snelheid maakt je niet direct beter of innovatiever, maar zorgt wel voor een groeiende bedrijfsperformance. En dus een betere positie in de markt.

Focus op de business
Het eerste waar je aan moet werken, is het wegwerken van de ballast van oude infrastructuren. Onderhoud en traagheid leiden niet alleen af, ze geven ook tegenwind aan een organisatie als die sneller vooruit wil. Automatisering kan de meeste werkzaamheden sneller uitvoeren, vaak heel veel sneller – en beter – dan mensen. Dus: automatiseer de infrastructuur. Cloud-diensten kunnen sneller worden ingezet dan ‘oude vertrouwde systemen’. Die zijn vaak een blok aan je been geworden.

Commoditiseer je hardware, je wilt geen tijd meer verliezen aan langdurige implementaties van bijzondere producten. De flexibiliteit moet in de software zitten, de hardware is of ‘van de plank’ of staat niet meer bij jou in huis. Een industriële IT-infrastructuur die de focus plaatst waar die hoort: op de business.

Geen stokpaardjes
Cultuur moet gericht zijn op de bedrijfsdoelstellingen. Er is vandaag de dag geen plaats meer voor technische koninkrijkjes; senior management moet zorgen dat die cultuur verandert. Affiniteit of liefde voor techniek hoeft niet te verdwijnen, maar mogen geen stokpaardjes worden. Techniek verdwijnt onder de motorkap en de systemen worden rij-klare auto’s waar men in moet gaan rijden, en niet aan moet gaan sleutelen (hoe leuk dat ook kan zijn).

‘Best of breed’ voor individuele componenten is snel aan het verdwijnen. Kant en klare datacenter-bouwstenen helpen mee de snelheid van een organisatie te vergroten. Converged Infrastructures en cloud-standaarden leveren dus waarde aan de business. Je zou gek zijn om ze niet in te zetten, de concurrent heeft het waarschijnlijk al gedaan.

Liever ‘Best of Suite’ dan ‘Best of Breed’
Bestaande bedrijven hebben natuurlijk nog veel legacy die web 2.0 bedrijven niet hebben. Des te meer reden om snelheid te maken de infrastructuur te vernieuwen en toekomstvast te maken. Des te meer reden om de cultuur in de organisatie om te buigen naar snelheid en lichtvoetigheid. Daar moet de focus van de IT-organisatie liggen: snelheid in alles wat je doet. Niet in technische modeparade‘s en maanden van nadenken over de beste componenten terwijl de organisatie schreeuwt om snelheid.

De verschillen tussen technische producten wordinen met de dag kleiner: beter een snelle ‘Best of Suite’ dan een trage ‘Best of Breed’. Uw organisatie heeft liever een snelle eenvoudige cloud-dienst dan een perfecte, alomvattende applicatie. De focus moet op de business-doelstellingen liggen – snelheid – en niet op de mooiste techniek. Hoe sneller de cultuur in uw IT-organisatie dit begrijpt, des te meer waarde dit aan uw bedrijf gaat leveren.

Door: Hans Timmerman, cto EMC Nederland

]]>
Thu, 25 Jun 2015 15:01:59 +0200 Survival of the fastest http://executive-people.nl/item/531120/survival-of-the-fastest.html&field=Foto1&rType=crop&height=165&width=165.jpg
Succesvolle adoptie van Enterprise Mobility Management http://executive-people.nl/item/531311/succesvolle-adoptie-van-enterprise-mobility-management.html Enterprise Mobility, onderdeel van de IT-strategie

Smartphones, apps, tablets, we kunnen en willen er niet meer omheen. Vandaag de dag gebruikt men voor zowel privé als zakelijke doeleinden verschillende devices en heeft men gemiddeld een drietal type devices tot de beschikking, een smartphone, een tablet en een desktop of laptop. De scheiding van zakelijk en privé vervaagt meer en meer door trends zoals Consumerization of IT (CoIT). Dit maakt medewerkers de 'business consumer' van vandaag de dag. Privé heeft men de nieuwste smartphone of tablet al eerder dan dat deze door de werkgever beschikbaar wordt gesteld. BYO is niet langer een hype.

Uitdagingen

Volgens Gartner werkt in 2017 de helft van de medewerkers op kantoor met eigen (mobiele) devices. Organisaties zien steeds meer de voordelen van deze ontwikkeling. Het gebruik van BYO devices verhoogt immers de productiviteit en de commitment. Het draagt bij aan tevreden medewerkers en kan leiden tot besparing in kosten. Uiteraard zijn er voor organisaties ook uitdagingen met betrekking tot Enterprise Mobility, vooral als het gaat om veiligheid. Veilig omgaan met zakelijke data, devices en apps. Strategische keuzes en het opstellen van beleid ten aanzien van Enterprise Mobility is essentieel. Hoe pakt u dit aan? Hoe wordt Enterprise Mobility een succes binnen uw organisatie?

 Strategie

Hoe kan Enterprise Mobility ingezet worden om de strategische doelen van de organisatie te realiseren? Is er binnen de organisatie een visie ten aanzien van Bring Your Own (BYO) en/of Choose Your Own (CYO) concepten? Moet Enterprise Mobility de productiviteit verhogen en/of leiden tot een kostenbesparing? Hoe kunnen medewerkers op een efficiënte en veilige wijze de werkzaamheden verrichten? Wat verwachten medewerkers van Enterprise Mobility? Vragen waar organisaties over na dienen te denken bij het bepalen van de IT-strategie.

Het is van belang dat het algemeen management nauw betrokken wordt bij de totstandkoming van deze IT-strategie. Draagvlak binnen de gehele organisatie is immers van groot belang om strategische doelen te realiseren. Deze doelen moeten duidelijk gedefinieerd en gecommuniceerd worden binnen de organisatie. Wanneer de strategische doelen helder zijn kan de vraag beantwoordt worden welke maatregelen er genomen moeten worden.

Tot slot is het van belang om vooraf na te denken over de integratie van de Enterprise Mobility oplossing binnen de huidige ICT-infrastructuur.

 Beleid

Enterprise Mobility binnen een organisatie brengt risico's met zich mee. Het opstellen van beleid is erop gericht deze risico's zoveel mogelijk te ondervangen en te beperken door middel van een optimale combinatie van bewustwording, procedures en techniek. Middels een Enterprise Mobility beleidsdocument wordt helder hoe medewerkers op een veilige en verantwoorde wijze dienen om te gaan met (zakelijke) data, apps en devices.

Voor het opstellen van een Enterprise Mobility beleidsdocument moeten verschillende disciplines binnen de organisatie betrokken worden. Expertise vanuit diverse gebieden zoals IT, privacy, finance, beveiliging, HR en juridische zaken, is van belang om een beleid te ontwikkelen dat breed gedragen wordt binnen de organisatie.

Daarnaast dient rekening gehouden te worden met verschillende 'business consumers' binnen één organisatie die mogelijk een andere aanpak verlangen als het gaat om een Enterprise Mobility beleid. Een ambulante medewerker maakt bijvoorbeeld gebruik van andere corporate resources en devices dan een medewerker financiën binnen diezelfde organisatie. Het is daarom van belang de verschillende 'business consumers' binnen de organisatie inzichtelijk te maken door middel van persona's.

Geef in het beleid ook aandacht aan ondersteuning. Welke mate van ondersteuning kunnen medewerkers verwachten bij een BYO- dan wel een CYO-concept? Wat wordt wel en niet ondersteund op het device? Zijn dit alleen specifieke apps of enkel de toegang tot de zakelijke omgeving? Hoe is de uitgifte van devices geregeld en wat zijn de procedures bij uitdiensttreding of in het geval van verlies of diefstal?

Tot slot is beveiliging een zeer belangrijk aspect om mee te nemen in het beleid. In veel gevallen is er reeds een algemeen beveiligingsbeleid aanwezig dat hieraan gedeeltelijk invulling kan geven. Denk vooral ook aan wet- en regelgeving zoals de privacywetgeving en de Wet Bescherming Persoonsgegevens waar een organisatie mee te maken heeft. Als het gaat om beveiliging is het verstandig om onderscheid te maken tussen data en devices.

 • Beveiliging van data
  Een veilige en verantwoorde omgang met zakelijke gegevens is erg belangrijk bij de digitalisering en het beschikbaar stellen van data en informatie. Er zijn verschillende data typen te onderscheiden die verschillende beveiligingsrichtlijnen met zich mee kunnen krijgen. Classificeer daarom data op basis van beschikbaarheid, integriteit en vertrouwelijkheid. In het beleidsdocument staat beschreven hoe men op een veilige wijze toegang kan krijgen tot diverse data, hoe met data omgegaan dient te worden, waar data opgeslagen kan en mag worden en wie tot slot de eigenaar is van de data.
 • Beveiliging van devices
  Het gebruik van verschillende devices is een belangrijk onderdeel in de werkwijze van vandaag de dag. Organisaties hebben vaak al veel mobiele devices in omloop zonder dat hiervoor een Enterprise Mobility beleid en een EMM-oplossing aanwezig is. Het opnemen van eerder verstrekte devices binnen een nieuwe Enterprise Mobility Management oplossing, zodat het gestelde beleid wordt toegepast, kan leiden tot frictie. Hoe gaat u hiermee om? Zorg er zoveel mogelijk voor dat de functionaliteiten op de uitgegeven devices gehandhaafd blijven waarbij toch wordt voldaan aan het beleid.

  Ook de gebruikte type en merken devices zijn van belang bij het opstellen van een Enterprise Mobility beleid. Verschillende merken en type devices kennen verschillende mogelijkheden. Android en Apple iOS kennen zo hun 'eigen' (on)mogelijkheden. Daarnaast kent Android meerdere varianten, zo onderscheiden we Android devices van o.a. HTC, LG en Samsung. Ieder met een 'eigen' set aan mogelijkheden voor Enterprise Mobility. Beleid is niet voor alle verschillende mobile operating systems universeel toepasbaar.

Communicatieplan

Een succesvolle implementatie van een Enterprise Mobility oplossing valt of staat met de bereidheid van medewerkers. Het is daarom belangrijk dat er breed draagvlak is binnen de organisatie. Door medewerkers vanuit verschillende disciplines binnen de organisatie te betrekken bij de totstandkoming van de strategie en het beleid kan dit in grote mate geborgd worden. Het beleid moet leiden tot functionele toegevoegde waarde voor medewerkers en niet tot extra barrières.

Stel een duidelijk communicatieplan op. Geef aan waarom bepaalde strategische keuzes genomen zijn en waartoe het opgestelde beleid dient. Maak medewerkers bewust van de mogelijke risico's bij het gebruik van een mobile device. Creëer betrokkenheid door informatiesessies te beleggen, bijvoorbeeld bij de uitreiking van de devices, waarin het beveiligingsbeleid in het algemeen en het veilig omgaan met (zakelijke) data en devices in het bijzonder de aandacht krijgt.

Stel bij de lancering ook direct goede gebruikersdocumentatie en een 'Frequently Asked Questions' pagina beschikbaar zodat medewerkers tijdens de eerste confrontaties met de Enterprise Mobility oplossing niet direct vastlopen. Leid uiteraard ook de IT-organisatie voldoende op zodat gedegen ondersteuning geleverd kan worden.

Proof of Concept

Als de strategische keuzes gemaakt zijn en het beleid is opgesteld kan op basis van de wensen en eisen een start gemaakt worden met de selectie van een Enterprise Mobility Management oplossing. Voor een Proof of Concept is het goed denkbaar dat verschillende Enterprise Mobility Management oplossingen met elkaar vergeleken worden. Een goed overzicht van de verschillende producten is te vinden in de 'Enterprise Mobility Management Smackdown'.

Om de Proof of Concept succesvol te laten zijn is het allereerst belangrijk duidelijke succescriteria op te stellen. Wat moet er precies 'bewezen' worden met de oplossing? Dit betreffen de eisen en wensen die voortkomen uit het beleid. Hierbij kunt u denken aan 'zakelijke data dient te worden gescheiden van privé data' of 'een password moet afgedwongen worden bij gebruik van zakelijke apps'.

Ook de scope van de Proof of Concept dient helder te zijn. Het is verleidelijk om de mogelijkheden die de nieuwe technologie biedt maximaal in te zetten en mee te nemen in de Proof of Concept fase. Dit kan echter leiden tot een oneindig durende Proof of Concept die uiteindelijk niet succesvol wordt afgesloten. Extra's die tijdens de Proof of Concept worden geïnitieerd en niet succesvol worden opgenomen leiden tot een verkeerd beeld van de initiële opdracht. Definieer daarom vooraf duidelijke en meetbare doelen voor de Proof of Concept fase.

Pilot

Wanneer de Proof of Concept fase succesvol is doorlopen kan er een keuze gemaakt worden voor een Enterprise Mobility Management oplossing. We onderscheiden daarin een drietal componenten:

 1. Mobile Device Management (MDM);
 2. Mobile Application Management (MAM);
 3. Mobile Content Management (MCM), wat veelal neerkomt op een Enterprise File Sharing and Synchronization (EFSS) oplossing.

Voor de pilot fase is het verstandig te starten met één van deze drie componenten. Het is verleidelijk om alle technische en daarmee functionele mogelijkheden in gebruik te gaan nemen. Maar een volledige Enterprise Mobility Management oplossing brengt al extra complexiteit in beheer en gebruik met zich mee. Voor een succesvolle pilot geldt: "Think Big, Move Fast, Start Small!"

Productie

Als de pilot succesvol is verlopen, is het zaak de Enterprise Mobility Management oplossing binnen de gehele organisatie in productie te nemen. Zoals hierboven is aangegeven is een goede communicatie hierin van groot belang. De Enterprise Mobility Management oplossing moet de 'business consumer' kunnen verleiden tot het gebruik. Men moet de toegevoegde waarde kunnen ervaren. Tegenwoordig heeft men vaak al verschillende zakelijke functionaliteiten beschikbaar op mobile devices. Wanneer een organisatie besluit om een Enterprise Mobility Management oplossing in te zetten dan zal op functioneel vlak minimaal hetzelfde geboden dienen te worden. De ervaring van toegevoegde waarde komt voort uit veiligheid en extra functionaliteit zoals bijvoorbeeld veilige toegang tot zakelijke data editing functionaliteit en integratie met e-mail.

Tot slot blijft het een continu proces om de Enterprise Mobility Management oplossing goed te monitoren en, daar waar nodig, aanpassingen door te voeren. Ook de naleving van het beleid is hierin belangrijk. Beveiliging valt of staat met het gebruik van de medewerker. Hoe graag we vanuit technisch perspectief alles optimaal willen beveiligen, het blijft gelukkig mensenwerk.

Van gedachten wisselen

Denkt u na over het inzetten van een Enterprise Mobility Management oplossing? En wilt u eens sparren over hoe u dit succesvol aanpakt binnen uw organisatie? Neem dan contact op met PQR. Of schrijf u in voor PQR's kenniscongres IT-Galaxy 2015 via www.it-galaxy.nl. Daar zal Jits Langedijk een strategische workshop verzorgen over de te nemen stappen om een succesvolle adoptie van een Enterprise Mobility Management oplossing binnen uw organisatie te garanderen.

Jits Langedijk
Solution Architect

www.PQR.com

info@pqr.nl

@PQRnl

]]>
Thu, 25 Jun 2015 13:35:14 +0200 Succesvolle adoptie van Enterprise Mobility Management http://executive-people.nl/item/531311/succesvolle-adoptie-van-enterprise-mobility-management.html&field=Foto1&rType=crop&height=165&width=165.jpg
Drie redenen om te kiezen voor de private en niet de publieke cloud http://executive-people.nl/item/531096/drie-redenen-om-te-kiezen-voor-de-private-en-niet-de-publieke-cloud.html De cloud, de cloud, de cloud: het lijkt soms of elk bedrijf er op dit moment mee bezig is. Dus zou je verwachten dat er ook al veel bedrijven mee werken. Toch bestaat er nog behoorlijke weerstand tegen het overstappen op nieuwe technologie. En dat ondanks de vele voordelen die het werken in de cloud biedt. Die weerstand is er zeker als het gaat om het onderbrengen van kritische bedrijfsdata bij publieke-cloudpartijen met dito datacenters. Want: hoe snel kan ik opschalen? En hoe veilig zijn mijn gegevens tegen inbraak en hacks? Daarom hier drie redenen voor het overstappen naar de private cloud en niet naar de publieke.

De weerstand tegen, en onzekerheid over de publieke cloud bieden aan IT-dienstverleners kansen, namelijk het aanbieden van diensten in de private cloud. Oftewel: het gebruik maken van een eigen virtuele infrastructuur – op locatie of bij de cloudprovider. Niet gedeeld met anderen en volledig afgeschermd. En voor gebruikers toegankelijk via internet of bij een in-house variant via het interne netwerk. Kortom: de private cloud biedt een aantal interessante voordelen ten opzichte van de publieke cloud. Ik noem hier de drie belangrijkste.

1. Veiliger

Door data in de private cloud te zetten, is uw data veiliger tegen zowel fysieke inbraken als misbruik via internet. Zo zal het bij een datacenter niet zo snel gebeuren dat bijvoorbeeld een als monteur verklede inbreker zich toegang tot het bedrijfspand verschaft om daar stiekem een netwerkschijf in zijn tas te laten glijden. Datacenters zijn goed beveiligd, en dat vaak 24 uur per dag en zeven dagen per week. Daar komt bij dat alles afgeschermd staat van de data van andere bedrijven. Met andere woorden: er is meer nodig dan het invoeren van een wachtwoord als ‘welkom123’ om je data verloren te laten gaan. Professionele IT-dienstverleners waken over je gegevens en jij kunt er als enige bij. En mocht er een calamiteit zijn bij het datacenter, dan ligt de verantwoordelijkheid bij de IT-dienstverlener. Hij zal moeten zorgen dat er een back-up is gemaakt en je business-continuïteit gegarandeerd blijft.

2. Meer controle

Zoals eerder gezegd, ontbreekt de controle bij het plaatsen van data in de publieke cloud. Of althans het gevoel dat je de controle hebt. Een grote partij is vaak moeilijk bereikbaar en je hebt geen zicht over wat er met je data gebeurt. Bovendien deel je je capaciteit met andere bedrijven, waardoor dat inzicht nog minder is. Het grote voordeel van de private cloud is, dat je slechts één telefoontje verwijderd bent van de plek waar je data staat. Sterker nog: vaak kun je zelfs langsgaan om te kijken. Dat geeft meer controle en vertrouwen dan dat data allemaal ergens anoniem online opgeslagen staat.

3. Persoonlijker service

Naarmate eindgebruikers steeds meer werkzaamheden online uitvoeren, neemt de complexiteit van het werk toe. In al dat informatiegeweld kan het soms goed zijn om snel toegang te hebben tot iemand met kennis van zaken. Dat je als het ware direct de telefoon kunt pakken om eventuele vragen beantwoord te krijgen of problemen op te lossen. Een bekwame dienstverlener die private-clouddiensten aanbiedt, stelt gebruikers in staat direct te bellen zodat je iemand aan de lijn krijgt, die je kent en die weet waar het over gaat. Tijdelijk meer capaciteit nodig of een datakopie op kantoor neerzetten? Het is sneller geregeld als je het met een bekend iemand doet dan bij een lastig te bereiken wereldbedrijf met publieke-clouddiensten.

Zoals gezegd biedt de private cloud voldoende voordelen ten opzichte van de publieke cloud. Echter, uiteindelijk is de essentie dat je moet kiezen voor de cloud die past bij jouw organisatie. Het is immers geen technologie alleen, maar een middel om een doel te realiseren.

Kevin Beatty, VP Marketing & Business Development Alt-N

]]>
Wed, 24 Jun 2015 16:01:11 +0200 Drie redenen om te kiezen voor de private en niet de publieke cloud http://executive-people.nl/item/531096/drie-redenen-om-te-kiezen-voor-de-private-en-niet-de-publieke-cloud.html&field=Foto1&rType=crop&height=165&width=165.jpg
Meer doen met minder http://executive-people.nl/item/530784/meer-doen-met-minder.html Wekelijks spreek ik wel klanten die zich afvragen hoe zij hun informatie-infrastructuur gereed kunnen maken voor de toekomst. Dit zijn veelal organisaties die al enkele decennia bestaan en de laatste jaren worstelend de vooruitgang van de informatiewereld bijhouden. Nieuwe infrastructuur, updates van applicaties, implementaties van nieuwe applicaties, mobiele wensen van hun organisatie en last but not least: meer doen met minder.

Veel van deze IT-huizen zijn gebouwd onder de architectuur van cliënt/server oplossingen: applicaties die voornamelijk transactioneel zijn opgebouwd en tamelijk rigide zijn wat betreft veranderingen. Vaak zijn medewerkers mede-eigenaar geworden van die hele mix van systemen en operaties en besteden zij 80% of meer van hun tijd aan het beheren en optimaliseren van deze systemen.

Parallelle infrastructuur
Bij sommige bedrijven wordt de vraag actueel: moet ik blijven aanpassen en verbouwen of moet ik een keer helemaal opnieuw beginnen? Groene weide nieuwbouw versus verbouw van bestaande infrastructuren. De grote uitdaging is dat onze huidige informatieprocessen 24 uur per dag en 7 dagen in de week beschikbaarheid vragen en al snel last hebben van de altijd wat onzekere verbouwingsactiviteiten. De productie moet immers gegarandeerd door blijven gaan.

Daarom voer ik de laatste tijd steeds meer gesprekken met IT-management over hoe men op een lichtvoetige manier opnieuw zou kunnen beginnen zonder het bestaande direct te belasten, door een parallele infrastructuur op te bouwen die is gebaseerd op het heden en klaar is voor de toekomst. Die zowel de huidige als toekomstige architecturen kan ondersteunen, voor sommige organisaties zelfs nog een eerste platform op mainframe ondersteunt, maar ook klaar is voor de komst van het Internet of Things. En natuurlijk het derde mobiele platform met cloud, big data en social media dat toch zal moeten samenwerken met het bestaande dominante tweede cliënt/server platform.

Monumentale apps
Tenslotte hebben sommige klanten nog echt antieke architecturen die op OpenVMS of andere oude platformen uit het eind van de vorige eeuw draaien. Op zich doet de applicatie nog steeds prima wat van haar (applicatie is vrouwelijk!) verlangd wordt, maar het wordt steeds lastiger de onderliggende hardware in stand te houden. Inclusief natuurlijk de kennis van de medewerkers. Het zijn werkelijk mooie monumenten die op zich prachtig functioneren, maar de tand des tijd vraagt echter steeds meer en vooral uniek  onderhoud.

We bevinden ons op een cruciaal punt in de IT-geschiedenis. De afgelopen jaren is IT de nieuwe normaal geworden, zie het boekje van Peter Hinssen (2010) hierover. De gebruiker heeft het eigenaarschap van zijn eigen informatievoorziening overgenomen van de specialistische IT-afdelingen. Buy your own device en gebruik maken van publieke clouds, kan leiden tot – ongewenste – shadow IT als de organisatie niet (snel) genoeg zinvolle functionaliteit ter beschikking kan stellen.

Ook op het gebied van security en cybertechniek zijn de bestaande architecturen fundamenteel niet in staat aanvallen te weerstaan. Het aantal geslaagde cyber-attacks neemt schrikbarend toe. Met onze huidige infrastructuur zijn we die strijd aan het verliezen, zonder mogelijkheden ons beter te verdedigen.

Rug tegen de muur
Eigenlijk staan we dus met de rug tegen de muur en moeten we wel voor nieuwbouw kiezen. Nieuwbouw terwijl de bestaande productie door blijft draaien. Een nieuwe groene weide die start naast de bestaande infrastructuur. Een start met een architectuur die robuust en schaalbaar genoeg is om op zijn minst het komende decennium zijn waarde te behouden. Een architectuur die lichtvoetigheid en flexibiliteit toestaat, omdat de toekomst nog vele open vragen heeft: wat gaat het Internet of Things voor de organisatie betekenen? Hoe zullen we in 2020 georganiseerd zijn? Welke maatschappelijke ontwikkelingen beïnvloeden mijn organisatie? Anders werken, meer Zzp-ers, later met pensioen, netwerkorganisaties, smart cities, kleinschaligheid, nieuwe energienetwerken . . . Kortom: teveel om op te noemen.

Toch zal iemand vandaag of morgen een beslissing moeten nemen. Nieuwe bedrijven hebben een flinke voorsprong gekregen, omdat zij geen legacy hebben en voortvarend op die nieuwe infrastructuur gestart zijn. Enkele grote organisaties met visionair management hebben de keuze van de groene weide ook al genomen, met het argument dat men geen goed geld meer naar de oudbouw wil brengen en radicaal opnieuw wil starten.

Tweede en derde platform
Een nieuwe start waarbij ook de ontwikkeling naar Open Source wordt onderkend en afscheid genomen wordt van oude licentiemodellen. Minder eigen investeringen en meer direct betaalde diensten afnemen, intern en extern. Een integrale infrastructuur die het derde platform ondersteunt, maar zeker ook het tweede platform dat nog heel lang met de bestaande applicaties zal moeten werken.

Ik noem het tweede platform wel eens de spijsvertering van de organisatie: een robuuste, maar weinig dynamische omgeving die de basis is van de bedrijfsprocessen. Het derde platform zijn de zintuigen waarmee de organisatie communiceert met de buitenwereld. Eenvoudig, lichtvoetig en steeds meer app-gebaseerd. Gebruikmakend van beschikbare – interne en externe – cloud-diensten. Eindelijk een echte make-or-buy beslissing kunnen nemen als men een nieuwe dienst wil of nodig heeft: inkopen of zelf maken? Wat is slimmer, veiliger, goedkoper, flexibeler of juridisch mogelijk?

Kant en klare bouwstenen
Gelukkig leveren steeds meer leveranciers oplossingen om met kant en klare bouwstenen zo’n nieuw datacenter te bouwen. Een gebruiksklare auto die men direct kan inzetten. Mits men een bestuurder met rijbewijs heeft, weet waar men naar toe wil rijden en wie men mee wil nemen. Een Software Defined bouwsteen als onderdeel van een hybride cloud, een deel van de services maak je daarmee zelf en de rest komt van derden. Een flexibel eigen platform met open interfaces dat voorlopig weer toekomstvast is.

Door: Hans Timmerman, cto EMC Nederland

]]>
Thu, 18 Jun 2015 15:01:43 +0200 Meer doen met minder http://executive-people.nl/item/530784/meer-doen-met-minder.html&field=Foto1&rType=crop&height=165&width=165.jpg
Apps op de werkvloer: wat werkt wel en wat niet? http://executive-people.nl/item/530786/apps-op-de-werkvloer-wat-werkt-wel-en-wat-niet.html Het gebruik van mobiele apparatuur in het bedrijfsleven snel neemt toe. Dat is je vast niet ontgaan. En misschien – als je logisch nadenkt – is het ook niet zo verwonderlijk. Bijna elke mobiele telefoon die vandaag de dag verkocht wordt, is namelijk een smartphone. Daarnaast werken steeds meer mensen via een tablet of een laptop. Maar toch… Dit alles wil nog niet zeggen dat al die telefoons, tablets en laptops ook gebruikt worden op de werkvloer. Er zijn andere ontwikkelingen die er echter voor zorgen dat dit wel gebeurt. Ik vertel je welke trends dit zijn. 

Niet alleen werknemers, maar ook steeds meer werkgevers zien in dat mobiele apparaten, behalve bellen en mailen, ook nog een andere rol kunnen spelen in de bedrijfsvoering. De vraag naar mobiele apparatuur die je ook op de werkvloer kunt gebruiken is daardoor de afgelopen jaren alleen maar groter geworden. Dit is ook App-bouwers niet ontgaan. Die zijn op deze vraag ingesprongen en hebben in de loop van de tijd steeds meer business-Apps ontwikkeld. En die slaan aan. Kijk maar eens in de Apple App Store, daar is nu al bijna 10 procent van alle Apps een business-App.

Wat zijn de meest populaire Apps?

Deze business-Apps ken jij ongetwijfeld zelf ook. Dropbox, MS0365, Google Drive. Je vindt ze ongetwijfeld terug op de mobiele apparatuur van jouw medewerkers. En geen wonder! Het zijn superhandige tools die het mogelijk maken bestanden op te slaan en te delen met collega’s. Dit is de top 11 van meest gebruikte business-Apps. En die zijn voor iedereen te downloaden. Maar wat nu als bepaalde documenten onderdeel uitmaken van een kritisch bedrijfsproces zoals Finance, HR of Logistiek? En een App die generiek van aard is, niet bruikbaar is?

Wat bieden Custom Apps?

Een generieke App sluit vaak niet aan bij de specifieke behoefte van je bedrijf. Wat doe je dan? Je kunt bijvoorbeeld zelf een App (laten) ontwikkelen en bouwen. Een App custom made voor jouw specifieke bedrijfsdoelstelling. Om een idee te krijgen van wat het bouwen van zo’n soort App kost, zou je deze calculator eens kunnen bekijken. Zo krijg je een beeld van de (mogelijke) kosten. Daarnaast heb ik een interessant voorbeeld voor je. Sommige IT leveranciers hebben hun oplossing namelijk uitgebreid met een App. Zo werkt de App van AFAS.

Wat voor Apps zijn er nog meer?

Ik kan me voorstellen dat je wellicht een beetje schrikt van de kosten van het ontwikkelen en bouwen van een App. Dat komt omdat de calculator uitgaat van het bouwen van een zogenaamde ‘Native App’. Gelukkig is het mogelijk voor andere opties te kiezen. Je zou bijvoorbeeld ook een Hybrid App kunnen laten ontwikkelen en bouwen. Dit kost je dan een fractie van de kosten die een het ontwikkelen en bouwen van een Native App met zich meebrengt. Wil je hier meer over weten? Lees dan dit artikel over het verschil tussen een Native en Hybrid App in Adformatie.

Voorbeelden van wat je kunt bereiken met het inzetten van Apps

Je las het al… Doordat een Hybrid App slim gebruik maakt bestaande technologieën, is zo’n App bij uitstek geschikt om toe te passen voor document management toepassingen zoals elektronische formulieren. En omdat de kosten meevallen, loont het ook om zo’n App te laten ontwikkelen voor een kleine groep gebruikers. Dit Duitse bedrijf deed precies dat. Hier lees je hoe een Hybrid App ingezet wordt voor het vastleggen van gegevens rondom binnenkomende goederen. Laat je inspireren!

Door: Wouter Hendriks, Product Marketeer Ricoh Nederland

]]>
Wed, 17 Jun 2015 10:37:13 +0200 Apps op de werkvloer: wat werkt wel en wat niet? http://executive-people.nl/item/530786/apps-op-de-werkvloer-wat-werkt-wel-en-wat-niet.html&field=Foto1&rType=crop&height=165&width=165.jpg
Cybercrime met een zoetje http://executive-people.nl/item/530448/cybercrime-met-een-zoetje.html Digitaal opgeslagen informatie zit in ieder onderdeel van ons leven. Het maakt ons leven niet alleen makkelijker, maar het is ook heel erg leuk! Als CISO blijf ik me echter afvragen of het werkt, of het gebruikersvriendelijk is, betrouwbaar, eenvoudig om te navigeren en of het past in het landschap van de organisatie waar ik voor werk.

Om ons werk zo goed mogelijk te doen, kijken we naar hoe anderen dat doen. U leest dit kennisplatform natuurlijk ook om te leren van anderen. Als we nou eens een andere pet opzetten, dan kunnen we zomaar de baret van de kunstenaar opzetten, of de onderzoek pet van Sherlock, de helm van de soldaat of de hoodie van de hacker. Soms moeten we psycholoog zijn, of docent, ouder van kinderen of een voetbalcoach.

Winkeleigenaren en beurshandelaren kijken naar informatie uit het verleden om te voorspellen waar de toekomst heen gaat. Maar dat doet de weersvoorspeller ook. Met een ‘kaart’, het grotere beeld, die eenvoudig te begrijpen is. Op die manier kunnen we ook naar de beveiliging (of veiligheid) van onze informatie kijken om te beoordelen waar de volgende aanval mogelijk vandaan gaat komen. Zouden we dan niet meer kunnen zeggen over de aard van de inbreuk op onze informatie? Het geeft ons maar ook de gebruiker inzicht op bedreigingen van de informatiebeveiliging (veiligheid) uit het verleden, heden en voor de toekomst.

De industrie maakt gebruik van hulpmiddelen om transporten te volgen. Barcodes en chips zijn al breed geaccepteerd. Mensen die gebruik maken online winkelen krijgen standaard ‘track and trace’ informatie waardoor zij hun bestelling kunnen volgen.We zouden informatie op dezelfde wijze kunnen labelen om bij te houden waar het heen gaat, wie het mag inzien, opslaan, printen en verzenden. Voor de eigenaar goed om te weten waar informatie is en wie er toegang toe heeft. Op wetgever zou zelfs kunnen overwegen om informatie die dreigt in het ‘darknet’ te verdwijnen, op afstand te wissen of onleesbaar te maken.

De organisator van een pop festival geeft ons een kek polsbandje om te laten zien dat we toegang hebben tot het festival terrein, eten te betalen of voor sommige happy few, toegang back stage! Onze telefoons werken als mechanisme om zo goed als de hele wereld te ontsluiten. We classificeren op dezelfde manier onze informatie om de mate van beveiliging aan te geven en richten de toegang tot en gebruik van de informatie evenredig in.

Kunnen we ons leven wat plezieriger maken door eens te kijken naar andere beroepsgroepen en de manier waarop zij hun werk doen? A spoon full of sugar makes the medicine go down, leerde Mary Poppins ons. Hoe zit het met de cybercrime pil? Kijkend naar andere beroepsgroepen, kunnen we het gebruikersgemak verhogen en de informatie veilig houden? Hoe kunnen we dan de informatie veiligheid pil eenvoudig in te nemen, maken? 

Door: Paola van Tuijl, CISO bij Ordina in samenwerking met het Cqure Kennisplatform

]]>
Fri, 12 Jun 2015 11:55:05 +0200 Cybercrime met een zoetje http://executive-people.nl/item/530448/cybercrime-met-een-zoetje.html&field=Foto1&rType=crop&height=165&width=165.jpg
Vier goede redenen waarom de waarde van videocommunicatie alleen maar toeneemt http://executive-people.nl/item/530256/vier-goede-redenen-waarom-de-waarde-van-videocommunicatie-alleen-maar-toeneemt.html Toen videocommunicatie begin jaren negentig van de vorige eeuw werd geïntroduceerd, ging dat gepaard met grote beloftes. Het bedrijfsleven zou in een mum van tijd massaal overgaan naar videobellen en ‘gewoon’ bellen zouden we amper nog doen.

Videocommunicatie eind jaren negentig: duur en niet gebruiksvriendelijk

De realiteit was anders. In de praktijk was videocommunicatie duur om twee redenen: de  aanschaf van de systemen was kostbaar en ten tweede moesten er in bedrijven vaak aparte ruimtes voor worden ingericht wat kosten met zich mee bracht. Daarbij kwam dat de apparatuur niet bepaald gebruiksvriendelijk was waardoor technisch personeel nodig was om het te bedienen. Bij afwezigheid van deze mensen ging de geplande videoconferentie dus vaak niet door en werd snel gekozen voor gewoon bellen. Videocommunicatie bleef hierdoor lang een duur speeltje dat voornamelijk werd gebruikt op board room-niveau. 

Nu 15 jaar later voorspelt Frost & Sullivan dat in 2025 bijna 60 procent van de communicatie tussen bedrijven via video plaats zal vinden. Bij Mitel zijn we ervan overtuigd dat Frost & Sullivan gelijk heeft en de doorbraak van videocommunicatie nu wel zal plaatsvinden. Daar hebben wij vier goede redenen voor:

1) Cultuurverandering

Dit is de eerste en misschien wel de belangrijkste ontwikkeling. Door het gebruik van bijvoorbeeld Skype en Google Hangouts is videocommunicatie veel gewoner geworden voor de werknemer van 2015. Ook stromen er steeds meer mensen uit generatie Y, werknemers geboren tussen 1982 en 2001, de werkvloer op. Voor hen is videocommunicatie doodnormaal en ze verwachten dit ook bij hun werkgever.

2) Technologische verbeteringen

Door technologische ontwikkelingen wordt de kwaliteit van de beelden en de verbinding steeds beter. Liep het beeld 15 jaar geleden nog regelmatig vast bij videocommunicatie; door de uitrol van het 4G-netwerk ondersteunt de toegenomen bandbreedte videocommunicatie steeds beter. Verder is het in toenemende mate een software-oplossing waardoor upgrades een stuk makkelijker doorgevoerd kunnen worden. De doorbraak van WebRTC waardoor er binnen de browser al een videoverbinding is op te zetten, speelt tevens een belangrijke rol bij de doorbraak.

3) Verbeterde gebruiksvriendelijkheid

Was er begin jaren negentig nog minimaal een ICT-manager nodig om een video-conferentie op te zetten, inmiddels is de gebruiksvriendelijkheid ervan een stuk verbeterd. Maar medewerkers zelf hebben ook meer ervaring met video omdat ze in de privésfeer vaak al met Skype of Google Hangouts hebben gewerkt. Daar komt bij dat videocommunicatie-oplossingen nu vaak veel mobieler zijn - denk aan een laptop of onze MiVoice Video Unit (voorheen UC360) waardoor het inrichten van aparte ruimtes niet meer noodzakelijk is.

4) Lagere kosten

De kosten van videocommunicatie zijn in de afgelopen vijftien jaar enorm gedaald. Was er vroeger nog sprake van investeringen van tien duizenden euro’s; inmiddels zijn de kosten in een bedrijfsomgeving een fractie hiervan. Daardoor zijn investeringen nu vaak al binnen een half jaar terug verdiend. Tot slot zijn er ook nog nieuwe kostenmodellen. Mitel biedt videocommunicatie nu bijvoorbeeld ook in hosted vorm aan, waardoor bedrijven dit tegen een vast bedrag per maand kunnen gebruiken, zonder dat ze hiervoor hoge initiële investeringen hoeven te doen.

Waarde van videocommunicatie stijgt, maar ‘gewoon’ bellen blijft

Wordt er in de bedrijfsomgeving van de toekomst dan helemaal niet meer ‘gewoon’ gebeld? Bij Mitel geloven we de voorspelling van Frost & Sullivan dat videocommunicatie de komende jaren steeds meer gebruikt gaat worden, maar de telefoon volledig vervangen zal niet zo snel gebeuren. Dus op uw thuiswerkdag in uw joggingpak een collega bellen, kunt u voorlopig gewoon blijven doen :-)

Frits Wilmink, Teamleader Pre-Sales consultants, Mitel

]]>
Thu, 11 Jun 2015 16:01:23 +0200 Vier goede redenen waarom de waarde van videocommunicatie alleen maar toeneemt http://executive-people.nl/item/530256/vier-goede-redenen-waarom-de-waarde-van-videocommunicatie-alleen-maar-toeneemt.html&field=Foto1&rType=crop&height=165&width=165.jpg
Storage, een flitsende sport http://executive-people.nl/item/530262/storage-een-flitsende-sport.html Afgelopen week werd een interessant artikel van Wikibon gepubliceerd over de ontwikkeling van zogenaamde All Flash Arrays. Storage-systemen die voor 100% zijn opgebouwd uit Solid State Drives (SSD): professionele versies van de bekende usb-sticks. Tot op heden is de prijs van deze halfgeleider gebaseerde opslag nog flink hoger dan de bekende draaiende magnetische schijf, maar in 2016 lijkt de prijs van beide devices ongeveer gelijk te worden.

Op termijn zullen SSD’s verder in prijs dalen. Het lijkt – afgaande op deze ontwikkeling – logisch te stellen dat we in de toekomst helemaal naar statische halfgeleider opslagsystemen zullen gaan. Net zo logisch als we vroeger van buizen naar transistors overgingen en van tape naar draaiende disks. In zes jaar tijd zal data-opslag zo’n 40 keer goedkoper kunnen worden.

Wet van Moore
Het mooie van elektronische componenten is, dat de wet van Moore – een verdubbeling in performance elke twee jaar – na 50 jaar nog steeds blijkt te werken. Dus is de storage-industrie bezig hun bekende portfolio uit te breiden met, en op termijn om te vormen naar, halfgeleider opslagsystemen. Bij elke nieuwe techniek zijn het altijd start-ups, die experimenteren met nieuwe producten en hopen het winnende concept te vinden. Want in dat geval wacht voor de aandeelhouders een flinke beloning: ofwel extreme groei, ofwel een interessante overname door een groter bedrijf.

Die ontwikkeling geldt op dit moment ook voor de flash-storage systemen. Sinds 2010 zijn er veel bedrijfjes ontstaan die interessante concepten ontwikkelden en beproefden. Een Hard Disk Drive (HDD) slijt door zijn draaiende schijf en fragiele mechanische constructie, maar nauwelijks door het schrijven en herschrijven van de magnetische laag. Bij een halfgeleider disk is dat anders: die slijt door telkens schrijven en herschrijven. De consequentie hiervan is dat een operating system voor HDD’s heel anders moet zijn ontworpen dan een operating system voor SSD’s.

First Time Right
Deze uitdaging zorgde ervoor dat veel nieuwe ideeën zijn ontwikkeld om de levensduur van halfgeleideropslag te verlengen. Het doel is om alle schrijf-activiteiten zo gelijk mogelijk over het hele substraat te verdelen tijdens de levensduur van de halfgeleider. Immers, als er ergens pieken optreden, zal dat deel snel defect raken en zal de opslagcapaciteit en de efficiency afnemen. Overbodige schrijf-activiteiten moeten worden voorkomen: data die al is opgeslagen, moet niet nogmaals worden herschreven.

Ook als men wil dedupliceren, het verwijderen van dubbele informatie in een dataset, dient dat te gebeuren ‘voor’ dat men deze dataset opslaat. In feite moet men dus  ‘first time right’ opslaan en dat parallel over alle opslagpunten op het substraat. Dan haalt men de optimale performance en de langste levensduur. Het is te begrijpen dat die uitdaging een lastige is: in-line alle dataservices uitvoeren en tenslotte alleen de noodzakelijke data opslaan, vraagt een slimme architectuur en uiterst snelle en intelligente software.

Professioneel gebruik
De afgelopen jaren zijn er vele manieren ontwikkeld om flash in de professionele storagewereld te gebruiken. De eerste oplossing was om hybride gebruik te maken van flash in een opslagsysteem gebaseerd op harde schijven. Maar met een operating systeem dat niet echt geschikt is voor flash-schijven. Dus eigenlijk een flinke misfit. Toch met voldoende performance-winst waardoor deze systemen vanaf 2010 populair werden.

Maar het kon beter. Er werden slimme trucs bedacht om snelle ‘hot’ data continu op flashdisks te (her)plaatsen en de koude data alleen nog maar op de tragere magnetische schijf. Dit noemen we storage tiering. Dit proces is intussen 100% geautomatiseerd in elke storage oplossing met hybride disks. Gezien de prijsstelling zijn deze hybride systemen op dit moment nog steeds aantrekkelijk, maar het zogenaamde All Flash Array – AFA – deed de afgelopen jaren ook zijn intrede. Inclusief de uitdaging daar een nieuw operating system boven te plaatsen, geoptimaliseerd voor halfgeleideropslag.

Wie gaat winnen?
Met de komst van deze AFA’s is een nieuwe competitie ontstaan: wie heeft de beste? En de slimste? En de betrouwbaarste? En de snelste? En het liefst een combinatie van dat alles. Sommige start-ups groeiden uit tot markspelers, andere start-ups werden door grote bedrijven gekocht. Met als gevolg dat de competitie er nu één is van de grote bekende marktleiders en enkele niche bedrijven die een plaats op de storage-markt willen veroveren met hun product.

Met marketingkreten als the beauty and the beast worden de producten met elkaar vergeleken en tegen elkaar afgezet. In feite is het een strijd tussen de oorspronkelijke start-ups over wie uiteindelijk de beste filosofie, strategie en architectuur had. Waarbij sommige start-ups intussen onderdeel van bekende storageleveranciers zijn geworden. En nu moet de markt maar laten zien wie zij uiteindelijk als beste, slimste, betrouwbaarste en snelste kiezen.

Eindsprint
Het rapport van Wikibon laat de contouren zien van de eindsprint die nu gaande is. Drie oorspronkelijke start-ups blijken duidelijke winnaars: het Israëlische XtremIO (geacquireerd door EMC in 2013), het Amerikaanse Pure Storage en het eveneens Amerikaanse Texas Memory Systems (geacquireerd door IBM in 2012) met in het eerste half jaar van 2014 respectievelijk 23%, 18% en 17% marktaandeel. Deze drie hadden toen dus al bijna 60% van de flashmarkt veroverd.

Voor marktleiders is het eerste doel om minimaal in de top 3 te staan – anders tel je niet echt mee – en vervolgens de nummer 1 te worden en te blijven. Het lijkt erop dat de flitsende wedstrijd van de All Flash Arrays, na de start in 2010, in zijn eindfase komt, zoals IDC in dit rapport aangeeft. Het blijft nog steeds spannend, maar voor de klant geeft het wel zekerheid over zijn beste keuze. Zeker als in 2016 de prijs van magnetische harddisks en halfgeleiderdisks ongeveer gelijk wordt (opslagkosten per TB). Dan blijft slechts de keuze van de beste software over om flash disks aan te sturen én hoe die software het beste integreert in uw nieuwe virtuele Software Defined Data Center.

Hans Timmerman, cto EMC Nederland

]]>
Thu, 11 Jun 2015 15:01:21 +0200 Storage, een flitsende sport http://executive-people.nl/item/530262/storage-een-flitsende-sport.html&field=Foto1&rType=crop&height=165&width=165.jpg
Goed nieuws: de toekomst van de werkplek gaat veranderen door de Wet flexibel http://executive-people.nl/item/530399/goed-nieuws-de-toekomst-van-de-werkplek-gaat-veranderen-door-de-wet-flexibel.html Veel mensen in Nederland werken op een kantoor. Maar tijden veranderen. En dus verandert ook de werkomgeving mee. Tenminste… als het aan de wetgevers in Nederland ligt. Op 14 april 2015 is de Eerste Kamer akkoord gegaan met het wetsvoorstel voor een nieuwe wet, de Wet flexibel werken (Wfw). Als deze uiteindelijk aangenomen wordt, krijgen medewerkers meer mogelijkheden om buiten kantoor te werken en zelf hun uren in te delen. Een goede ontwikkeling?

Op dit blog schrijven mijn collega’s en ik regelmatig over het werken anno nu. We vertellen over (technologische) ontwikkelingen die het mogelijk maken dat je kunt werken waar en wanneer je maar wilt. Wij zien dat de behoefte om plaats- en tijdsonafhankelijk te werken de laatste jaren enorm is gegroeid. De grote vraag is of er met de komst van de nieuwe wet een einde aan de discussie tussen werkgevers en werknemers komt over het al dan niet faciliteren van flexibel werken binnen de organisatie. Dit is mijn visie…

Wat is de werkelijkheid op de werkplek voor de Wet flexibel werken?
Op dit moment kunnen werknemers hun werkgever alleen verzoeken het aantal uren dat ze werken aan te passen. En dit mag pas een jaar nadat de werknemer in dienst is gekomen aangevraagd worden. Dit vonden de Tweede Kamerleden Voortman (Groenlinks) en Pieter Heerma (CDA) niet meer van deze tijd. Daarom willen ze de Wet aanpassing arbeidsduur (Waa) omvormen tot een Wet Flexibel Werken (Wfw). En dit maakt het straks mogelijk voor werknemers een verzoek te doen aan hun werkgever om de arbeidsduur, arbeidstijd en de arbeidsplaats aan te passen. Dit kan dan al een half jaar na aanvang van het dienstverband. Lees hier meer over de wet.

Waarom wordt in de toekomst de Wet flexibel werken op de werkplek ingevoerd?
Volgens Tweede Kamerlid Voortman heeft de invoering van de wet meerwaarde voor werknemers en werkgevers. Het wetsvoorstel kan namelijk onder meer bijdragen aan een verruiming van de mogelijkheden voor mantelzorg en een verlaging van de filedruk. Toch zijn er ook tegenstanders.

VNO NCW is niet bepaald blij met de wet (dat lees je hier). Volgens de werkgeversorganisatie behoort de discussie over flexibel werken namelijk thuis in de relatie tussen de leidinggevende en de werknemer, of anders in de cao. In ieder geval niet bij de politiek. Maar de Twee Kamerleden lijken deze strijd te winnen. De Eerste Kamer is immers akkoord. En ook ik ben het met de politici eens. Het is goed dat er een einde komt aan de discussie tussen werkgever en werknemer over het al dan niet faciliteren van flexibel werken binnen de organisatie. De nieuwe generatie werknemers – die recent op de arbeidsmarkt is verschenen – stelt andere eisen aan de werkplek dan werknemers uit eerdere generaties. Wil je als werkgever aantrekkelijk blijven, dan is het belangrijk een werkomgeving te creëren die aantrekkelijk is voor alle werknemers. En flexibel werken past hier bij uitstek in. Alhoewel ik er als kanttekening bij wil plaatsen dat het aanbieden van flexibel werken functieafhankelijk is.

Wat betekent het voor uw toekomst en werkplek als de Wet flexibel werken van kracht gaat?
Dit alles betekent nogal wat. Organisaties kunnen niet meer onder die groeiende behoefte om plaats- en tijdsonafhankelijk te werken uit. De verwachting is ook dat dit de komende jaren alleen maar zal blijven toenemen. Gelukkig is het (relatief) eenvoudig om aantrekkelijk te blijven voor werknemers uit alle generaties. Er zijn namelijk tal van innovatieve technologieën beschikbaar die werkgevers helpen bij het creëren van een passende werkplek. Denk aan digitaliseren (hier vind je een e-book waarin staat hoe je dat doet), technologie waarmee je online kunt samenwerken (download hier een e-book waarin daar meer over staat uitgelegd) of maak mobiel printen binnen je organisatie mogelijk (hoe je dat doet lees je hier). Mijn tip: omarm ze allemaal! Want organisaties die niet mee bewegen, worden in de toekomst oninteressant voor potentiële medewerkers. En dat is funest! Deze tips vonden wij nog online. Misschien ook interessant om te lezen…?

Door: Erica van den Biggelaar, Product Marketeer Ricoh Nederland

]]>
Thu, 11 Jun 2015 12:22:45 +0200 Goed nieuws: de toekomst van de werkplek gaat veranderen door de Wet flexibel http://executive-people.nl/item/530399/goed-nieuws-de-toekomst-van-de-werkplek-gaat-veranderen-door-de-wet-flexibel.html&field=Foto1&rType=crop&height=165&width=165.jpg
Waarom self service BI en analytics geen goed idee is http://executive-people.nl/item/530239/waarom-self-service-bi-en-analytics-geen-goed-idee-is.html Een self service business intelligence & analytics-oplossing die beslissingen ondersteunt en managers in staat stelt zelf data te ontsluiten, zodat ze betere beslissingen kunnen nemen. Je zou denken dat iedereen hier enthousiast van wordt. Toch zie je in de praktijk dat er zowel vanuit de IT-afdeling als de eindgebruiker de nodige mitsen en maren worden opgeworpen.

Vanuit de IT-afdeling is bijvoorbeeld complexiteit een belangrijk argument. Voor veel IT-professionals is de term ‘analytics’ immers synoniem voor OLAP-cubes. Waardevolle, maar bewerkelijke kubussen. Want het kost veel tijd om ze te maken, terwijl er geen garantie is dat ze aan de behoeften van de eindgebruiker voldoen. Dit kan zowel aan de communicatie tussen IT en de betreffende business unit liggen als aan het iteratieve karakter van analyses. Een antwoord geeft vaker wel dan niet aanleiding tot een nieuwe vraag, die IT dan weer extra werk bezorgt. Vanwege dit soort complexiteit concluderen veel lijnmanagers (onterecht) dat ze simpelweg niet de tijd hebben - laat staan de vaardigheden - om zich aan analytics te wagen.

Verder associëren veel IT-professionals analytics met big data. Als ze hier nog niet actief mee bezig zijn, kunnen ze het idee hebben dat analytics niet de moeite waard is. Daardoor blijven de waardevolle inzichten die in de beschikbare gegevens verborgen zijn buiten beschouwing. Ook stellen eindgebruikers steeds hogere eisen aan mobiel gebruik van applicaties. En ze verwachten niet alleen toegang tot de gegevens, maar ook interactie. Altijd en overal. Ook dit lijkt wellicht een zware uitdaging bij het invoeren van self service analytics.

Belemmeringen voor de eindgebruiker
Niet alleen de IT-afdeling, maar ook de eindgebruiker kan bedenkingen hebben bij self service analytics. Zo kunnen veel senior managers zich moeilijk voorstellen dat gebruikers zelf analytische taken uitvoeren. De meesten van hen hebben weinig tot geen ervaring met statistische modellen en voorspellende algoritmen. Het is dan ook niet realistisch te verwachten dat ze zich bij de besluitvorming verdiepen in complexe wiskunde. Eenvoudig bruikbare tools, daar hebben ze behoefte aan. En aan duidelijke, eenvoudig te begrijpen uitkomsten.

SaasNow: analytics voor eindgebruikers
Zijn voorgaande bedenkingen terecht? In veel gevallen wel. Daarom ontwikkelde SAS samen met Amsio ‘SaasNow’. Een cloud-oplossing gebaseerd op SAS Visual Analytics die zorgt dat ook middelgrote bedrijven hun voordeel kunnen doen met data-gedreven besluitvorming. Zo is er speciaal voor eindgebruikers een interface ontwikkeld waarmee ze gemakkelijk visuele hiërarchieën kunnen maken en de te verkennen variabelen kunnen slepen en neerzetten. Ze hoeven geen OLAP-cubes te maken om de gewenste resultaten te krijgen, en er is geen ondersteuning van de IT-afdeling nodig.  Door een in-memory architectuur die de verwerking van data enorm versnelt, duurt de verwerking van taken nu bovendien slechts een of twee seconden. Om maximale flexibiliteit te garanderen kunnen de analyseresultaten weergegeven worden op verschillende mobiele devices ongeacht de schermgrootte zodat IT-afdelingen geen tijd en energie aan mobiliteitsvraagstukken hoeven te besteden.

Meer informatie over self service BI & analytics met SaasNow? Lees de white paper.

SAS Nederland

]]>
Thu, 11 Jun 2015 08:00:00 +0200 Waarom self service BI en analytics geen goed idee is http://executive-people.nl/item/530239/waarom-self-service-bi-en-analytics-geen-goed-idee-is.html&field=Foto1&rType=crop&height=165&width=165.jpg
Visie: ‘It’s the infrastructure, stupid’! http://executive-people.nl/item/530243/visie-a-ita-s-the-infrastructure-stupida.html De economie ondergaat momenteel een ingrijpende transitie. Technologie heeft voor enorme veranderingen gezorgd en de laatste tijd zelfs voor grote verstoringen van traditionele, sociaal/economische verhoudingen. Maar we hebben juist technologie nodig als we weer tot economische bloei willen komen.

De overbekende voorbeelden Uber en Airbnb zetten niet alleen de gevestigde taxi- en hotelbranche buitenspel. Gezien hun succes voorzien deze bedrijven in een grote behoefte van de consument. Maar hun activiteiten staan haaks op maatschappelijke belangen (veiligheid, geen overlast) en overtreden in menige stad de huidige wet- en regelgeving. Webwinkels floreren, terwijl oude ketens zoals Hema en V&D het moeilijk hebben en steeds meer fysieke winkels hun deuren moeten sluiten. Banken hebben niet langer behoefte aan filialen en de overheid komt met digitale loketten.

De consequenties zijn nu in alle opzichten echt voelbaar: als consument en burger worden we dankzij allerlei digitale diensten veel beter bediend. Aan de andere kant staat de werkgelegenheid onder flinke druk. Bijvoorbeeld in de banksector, waar volgens het UWV door digitalisering en internetbankieren de komende tijd 15.000 banen zullen verdwijnen. Door robotisering en geavanceerde kunstmatige intelligentie zullen ook hoogopgeleiden hun baan verliezen. Daar staat tegenover dat technologie zorg draagt voor nieuwe banen, ook voor die hoogopgeleiden.

We roepen nu wel dat ‘we’ moeten innoveren of zelfs ‘disruptive’ moeten worden, maar hoe dan? Gaat het om de mentaliteit? Moeten we in Nederland ondernemender worden? Moeten we handiger worden in het commercieel omgaan met ideeën en uitvindingen? Moet het onderwijs anders worden ingericht? Allemaal natuurlijk, maar het is niet voldoende. De innovatieve, verstorende digitale diensten waar we onze economische hoop op vestigen, kunnen alléén floreren als we kunnen vertrouwen op een digitale infrastructuur is die beschikbaar én veilig is.

Er is een opmerkelijke parallel te trekken met de ‘oude’ economie. Half januari verscheen een onderzoek van Standard & Poor waarin naar voren komt dat de Nederlandse economie bovengemiddeld profiteert van infrastructurele investeringen. Financieel: elke geïnvesteerde euro levert binnen drie jaar 1,80 euro op. En als 1 procent van het bruto binnenlands product in infrastructuur wordt geïnvesteerd levert dat 34.000 banen op. Wat helpt, zo schrijft Standard & Poor, is de goede uitgangspositie met mainports zoals Schiphol en de Rotterdamse haven.

Let wel, de bevindingen van S&P gaan over de klassieke infrastructuur: wegen, spoorlijnen en waterwegen. Maar ik ben er van overtuigd dat als we zouden investeren in onze digitale infrastructuur - onze Digitale Delta - we óók daarvan bovengemiddeld zullen profiteren. Onze uitgangpositie kan met onze digitale mainport, de AMS-IX internet exchange en ons breedbandnetwerk, niet beter zijn. En een uitstekende IT-infrastructuur is de absolute randvoorwaarde voor digitale diensten. Maar voor een bloeiende economie moeten we wel iets doen met die infrastructuur. Met de klassieke infrastructuur kunnen we dat prima. Waar wachten we nog op?

Edwin Prinsen is Managing Director Cisco Nederland

]]>
Tue, 09 Jun 2015 09:11:43 +0200 Visie: ‘It’s the infrastructure, stupid’! http://executive-people.nl/item/530243/visie-a-ita-s-the-infrastructure-stupida.html&field=Foto1&rType=crop&height=165&width=165.jpg
Op 29 juni Workshop Jill Dyché over 'The new IT' bij SAS in Huizen http://executive-people.nl/item/530238/op-juni-workshop-jill-dycha-copy-over-the-new-it-bij-sas-in-huizen.html Jill Dyché heeft recent het boek ‘The New IT: How Technology Leaders are Enabling Business Strategy in the Digital Age’ gepubliceerd. Tijdens een roadshow door Europa geeft zij diverse workshops waarbij zij ingaat op hoe IT-organisaties zich ontwikkelen en welke nieuwe modellen er zijn voor samenwerking tussen de business en IT. Op maandag 29 juni is zij in Nederland en vindt er bij SAS in Huizen een workshop plaats. U kunt zich hiervoor kosteloos inschrijven.   

The New IT

Iemand verdeelde de wereld eens in twee typen mensen: degenen die anderen graag categoriseren en degenen die dat niet doen. Ik was lange tijd een van die mensen uit de eerste categorie. Ik verdeelde managers onder in op business gefocust of op technologie gefocust. En ik zie dat anderen ook die neiging hebben. Het maakt niet uit of ik met klanten praat over analytics, CRM, data of ‘the digital enterprise’, altijd stellen ze vroeg of laat de vraag: wie is de eigenaar, business of IT?

Deze vraag over eigenaarschap van IT-gerelateerde projecten speelt in bedrijven wereldwijd. Het lijkt erop alsof iedereen gefocust is op anderen: wie moet hier eigenaarschap over nemen? Wie krijgt de credits hiervoor? Uit wiens budget komt het?

Door te kijken naar bedrijven die succesvol het gat dichten tussen business en IT, zag ik dat zij op drie fronten overeen kwamen:

- Deze bedrijven hadden leiders die begrepen dat het verantwoordelijk maken van bepaalde mensen of het veranderen van organisatiestructuren niet voldoende is voor een digitale transformatie. Het gaat erom dat je IT inzet om ook daadwerkelijk op een andere manier te gaan werken, volgens nieuwe processen. Alleen dan verzeker je dat verandering ook wordt geadopteerd door de medewerkers.

- Deze bedrijven hielden bij hun digitale transformatie rekening met de cultuur. Van oudsher wordt er vaak ofwel top-down ofwel bottom-up gewerkt. Ook zorgden ze ervoor dat nieuwe processen en een nieuwe manier van werken weliswaar nieuw genoeg waren om uitdagend te zijn, maar tegelijkertijd niet te ver af stonden van wat medewerkers gewend waren. Anders zou deze verandering kunnen worden gesaboteerd of verveling kunnen veroorzaken.

- Leiders in deze bedrijven veranderden niet omdat zij daar persoonlijk nu zoveel voordeel bij hadden. Ze veranderden omdat ze zagen dat trends zoals digitaal zakendoen een nieuwe benadering noodzakelijk maken.

Gebruikmakende van de trend dat digitaal zakendoen en innovatie de primaire drijfveren zijn voor make-or-break veranderingen, heb ik in mijn meest recente boek geschreven over praktijksituaties waarin succesvolle leiders niet alleen IT hebben getransformeerd, maar ook technologie op volledig nieuwe manieren hebben ingezet. In ‘The New IT: How business leaders are enabling strategy in the digital age’ komen verandermanagers aan het woord die de loopgraven hebben verlaten en nu op de bühne staan om hun verhaal te vertellen.

Wat ik van hen heb geleerd, heb ik allemaal beschreven in dit boek. In een notendop:
- Als uw IT maar twee snelheden kent, dan bent u in grote problemen.
- De vraag ‘wat voor type CIO bent u?’ mist het punt. De echte vraag is: ‘wat voor type organisatie leidt u? Hoe moet die eruit zien?’
- Samenwerken door iedereen in een kamer samen te brengen is niet meer goed genoeg. Sterker, het kan gevaarlijk zijn.
- De bedrijfsstrategie en de IT-strategie kunnen op één pagina met elkaar in lijn worden gebracht.
- Hiërarchie wordt vervangen door een organisatievorm zonder management, maar wel met hele duidelijke taken. En homogeniteit door diversiteit.
- Innovatie moet niet worden gedaan door een eliteteam die in een ander gebouw zit en sushi krijgt bij de lunch. Iedereen moet onderdeel uitmaken van innovatie!
- Er zijn meer mensen die praten over digitaal dan dat er mensen zijn die het daadwerkelijk doen.
- U hoeft niet in Silicon Valley gevestigd te zijn om deel uit te maken van de revolutie. Sterker, misschien kunt u daar wel beter helemaal niet zitten.

In ‘The New IT’ laten managers van onder meer Medtronic, Union Bank, Men’s Warehouse, Swedish Health, Principal Financial en Brooks Brothers zien dat het niet langer gaat om business versus IT. Nee, het gaat over business mogelijk gemaakt door IT. 

]]>
Mon, 29 Jun 2015 00:00:00 +0200 Op 29 juni Workshop Jill Dyché over 'The new IT' bij SAS in Huizen http://executive-people.nl/item/530238/op-juni-workshop-jill-dycha-copy-over-the-new-it-bij-sas-in-huizen.html&field=Foto1&rType=crop&height=165&width=165.jpg
De Cloud DNA Check http://executive-people.nl/item/530234/de-cloud-dna-check.html Veel providers beloven u gouden bergen in de cloud, toch is de weg hier naartoe in bijna alle gevallen niet zo eenvoudig als deze wordt voorgespiegeld. Om te voorkomen dat u terechtkomt in een spaghetti van diensten en verstikkende contracten, heeft ITON een methodiek ontwikkeld waarmee we organisaties aan de hand kunnen nemen bij het maken van de juiste keuzes: de Cloud DNA Check.

Het succes van de cloud wordt bepaald door vijf factoren. Visie, belang, plan, middelen en competenties. Als een hiervan ontbreekt, ontstaat er frustratie, weerstand of zelfs chaos. 

Visie
Belangrijk bij een grote organisatieverandering is het hebben van een sterke visie. Waar wil de organisatie heen, waar liggen sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen? Hoe is de bedrijfsstrategie vormgegeven? 

Een aandachtspunt in deze pijler is het opstellen, maar vooral afstemmen van principes en uitgangspunten. Binnen de IT wereld zijn er soms duizenden keuzes te maken, en er zijn altijd meerdere wegen die leiden naar Rome. Het afstemmen van principes kan enorm helpen bij het kiezen van de juiste route. Immers, als een groep mensen het eens is over de gestelde principes, wordt het aantal mogelijke wegen een stuk kleiner. Enkele voorbeelden van principes: 

 • Standaard producten voor maatwerk
 • Cloud first, mobile first 
 • Vertrouwen en partnership gaan boven de laagste kosten.

In de praktijk blijkt het afstemmen van principes vaak een lastige exercitie. Niet alleen is het lastig afstemming te vinden in een groep mensen; het meetbaar en begrijpelijk maken is de grootste kunst. Toch is het belangrijk dat we deze exercitie doorlopen. Met name in verandertrajecten waar veel stappen nodig zijn en een langere doorlooptijd gebruikelijk is, zoals een migratie naar de cloud, resulteert het ontbreken van een duidelijke visie tot verwarring bij de organisatie en de IT afdeling. Zoek hierbij vooral hulp van ervaren business consultants of architecten. 

Uiteraard grijpen we de principes niet uit de lucht. Belangrijke input bij dergelijke sessies is de bedrijfsstrategie en de missie en visie van de organisatie zelf, de wetgeving waaraan de organisatie moet voldoen, de cultuur binnen het bedrijf, etc. 

Belang
Een van de meest onderschatte pijlers binnen onze Cloud DNA Check is belang. Een veel gehoorde uitspraak is ‘mensen willen niet veranderen’. Wij denken hier anders over. Een mens wil in de regel graag veranderen, als hij/zij er voldoende profijt van heeft. 

Uit onze ervaring blijkt dat het belang voor een organisatie in de meeste gevallen een stuk groter is dan alleen de prijs. Natuurlijk zijn er voldoende oplossingen te bedenken waarbij de inzet van de cloud zorgt voor een kostenbesparing, maar in veel gevallen is de cloud niet per se de goedkopere oplossing. Wat biedt de cloud dan wel? Een beter inzicht in de kosten. Snellere innovatiemogelijkheden, meer flexibiliteit door snel schakelen, en zo zijn er nog veel meer voordelen te verzinnen. 

Het is zaak vooral te zoeken naar waar het belang ligt van de organisatie om van een specifieke oplossing gebruik te maken. Gaat het een bestaand proces verbeteren of nieuwe mogelijkheden bieden aan het bedrijf? 

Dan zijn we er nog niet. Wat te denken van timing? Heeft uw organisatie in de afgelopen twee jaar een grote investering gedaan op IT gebied? Zet dat op een rij. Heeft u het belang niet helder op het netvlies? Wij garanderen u dat weerstand uw grootste vijand wordt. Mensen willen niet zomaar veranderen. 

Plan
Met alleen een visie en een goed inzicht in de belangen zijn we er helaas nog niet. Een goed plan is onontbeerlijk in de stap naar een grote verandering zoals de cloud. Wanneer nemen we welke stap? Wat betekent dit voor de andere stappen? 

Een van de gevolgen van de opmars van de cloud is dat veel medewerkers (en helaas vaak veel directieleden en managers) op eigen houtje gaan shoppen in cloud land op zoek naar een directe oplossing voor een probleem. ‘Als ik moet wachten op onze IT’ers komt het nooit af.’ Gevolg van deze beweging is het fenomeen ‘shadow IT’. Naast de bestaande infrastructuur gaan afdelingen zelf aan de slag met het afnemen van IT oplossingen die zonder regie van de IT afdeling worden ingezet. Ondanks dat de beweegredenen vaak legitiem zijn, en een direct probleem voor de organisatie oplossen, kunnen ze een grote impact hebben op de totale organisatieverandering. Zonder plan is het absoluut wachten op chaos. 

Dit is precies de reden waarom een duidelijke roadmap voor alle partijen van cruciaal belang is. Welke punten gaan we oplossen voor de organisatie, en wanneer? Zorg voor een herkenbare en realistische roadmap, maar vooral, boek voortgang en laat dit zien. 

Middelen
Een goede visie, een duidelijk plan, de belangen helder, en dan aan de slag? Nee. Het regelen van de juiste middelen is de volgende cruciale stap in de weg naar een solide oplossing voor uw organisatie. 

Het zal geen verrassing zijn dat de pijler middelen vaak de eenvoudigste lijkt. Immers, IT veranderingen kunnen we zonder problemen oplossen met de juiste hard- en software. Dat doen we al jaren zo. Toch kan ook deze factor niet zonder de juiste aandacht floreren. Welke IT middelen haal ik uit de cloud? Welke IT middelen bied ik zelf aan? Wie is verantwoordelijk voor de middelen en hoe zorg ik ervoor dat alles met elkaar communiceert en blijft werken? 

Zorg dat het simpel blijft. Eenvoudige structuren en oplossingen bieden soms misschien minder functionaliteit, of zijn net iets duurder, maar betalen zichzelf later met gemak terug. Zet u niet de juiste middelen in? Dat levert gegarandeerd frustratie op. Niet alleen bij de IT’er, maar vooral ook bij uw andere medewerkers, en in het ergste geval klanten of cliënten.

Competenties
Last but not least: zijn we met z’n allen capabel genoeg om een verandering door te maken? De praktijk leert ons dat een grote verandering zoals de cloud zorgt voor impact op veel vlakken binnen de organisatie.

Cloud computing betekent dat veel taken die traditioneel door de beheerder worden uitgevoerd (onderhoud op de hardware, het installeren van patches, het monitoren en periodiek vervangen van systemen) worden opgevangen door een externe partij. De rol van de IT’er verandert in een cloud wereld in veel gevallen van een technisch georiënteerde, naar een organisatie georiënteerde rol. 

Termen als IT makelaar, IT regisseur, SLA manager zijn de nieuwe functies. In welke mate dit voor uw organisatie van toepassing is, is natuurlijk de vraag, maar dat er wat verandert is onontkomelijk. 

Moet de IT’er vrezen voor zijn baan? Daar geloven we niet meteen in. Uiteraard zullen er bedrijven zijn die hiermee te maken krijgen, maar de beweging die wij vaak zien is dat de cloud ervoor zorgt dat er meer aandacht komt voor de gebruiker en het effectueren van de inzet van IT binnen de organisatie. Dit betekent dus geen andere baan, wel een andere competentieset. 

Dit geldt natuurlijk ook voor de gebruikers zelf. De cloud vraagt om een IT bewustere gebruiker. Hoe gaan we om met veiligheid? Wie is er verantwoordelijk voor IT? Dat zijn de vragen waar we als gebruikersorganisatie naar kijken. Cloud en Het Nieuwe Werken? Niet één op één gekoppeld, maar de link zien we bij veel bedrijven wel terug. Hoe gaan we daarmee om?

Van start!
De focusgebieden zijn bekend, wat wordt de volgende stap? Wij adviseren allereerst om zelf in kaart te brengen hoe u er voor staat. Dit kan door middel van onze Cloud DNA Check. Deze is te vinden op www.clouddnacheck.nl. Hier vindt u een vragenlijst waarmee we u kunnen helpen bij het in kaart brengen van uw Cloud DNA. De antwoorden op de vragen halen wij door ons Cloud DNA model, waarna er een persoonlijk rapport wordt gegenereerd waarin u terug vindt waar u zich op de route bevindt. Waar liggen uw sterke punten, waar is extra werk nodig? 

Zodra u weet waar de meeste aandacht nodig is, kunt u gericht acteren. Ga met elkaar in gesprek over de vijf pijlers. Zorg ervoor dat u binnen uw organisatie overeenstemming bereikt over de visie, de belangen, het plan, de middelen en de competenties. Een verandering als deze doet u niet alleen. De business consultants van ITON kunnen u helpen. Door middel van interviews, workshops en coaching trajecten zijn wij in staat om u aan de hand te nemen bij uw route naar de cloud.

Overweegt u de overstap naar de cloud? Lees dan ook Cloud 2020, ons magazine waarmee we u houvast willen bieden en helpen de juiste beslissingen te maken.

Door Rody van Egmond, Managing Partner bij ITON

]]>
Mon, 08 Jun 2015 14:23:52 +0200 De Cloud DNA Check http://executive-people.nl/item/530234/de-cloud-dna-check.html&field=Foto1&rType=crop&height=165&width=165.jpg
Visie: Het beheer van onderwijsinformatiesystemen: wordt het de inhuur van een specialist of ... http://executive-people.nl/item/530168/visie-het-beheer-van-onderwijsinformatiesystemen-wordt-het-de-inhuur-van-een-specialist-of-doet-u-het-zelf.html Het beheren van onderwijsinformatiesystemen is als het maken van een maatpak. U weet wel ongeveer hoe, maar hoe precies en wat te doen in noodsituaties, is vaak toch onduidelijker. Een belangrijke overweging bij dit soort dilemma’s is of u dit maatpak zelf in elkaar moet zetten, of dat de inzet van een kleermaker – de specialist – een betere optie is. Veel onderwijsinstellingen schakelen een externe beheerder in. Dit is niet voor iedereen de perfecte fit, maar gezien de opkomende trends en de bijbehorende uitdagingen, kan een externe beheerder meerwaarde bieden. Hieronder volgt een stappenplan om bij uzelf na te gaan of het slim is om het beheer uit te besteden, ja of nee.

Stap 1: Zelfscan

Meten is weten. Begin daarom met een interne evaluatiescan, zodat u goed op de hoogte bent van de volledige situatie binnen uw onderwijsinstelling. Welke punten moeten in de scan aan bod komen?

Kosten: Wat zijn de kosten van de ICT-afdeling?

Tevredenheid: Zijn de medewerkers tevreden met de systemen? En hoe staat het met het tevredenheidsniveau van de studenten?

Flexibiliteit: Bent u flexibel genoeg om op- en af te kunnen schalen wanneer nodig?

Continuïteit: Kunt u de continuïteit van de systemen honderd procent garanderen? Ook bij grote pieken in de belasting?

Stap 2: Uw beheerafdeling

Eenmaal aangekomen bij stap twee, weet u hoe het ervoor staat binnen de organisatie. Kijk nu eens naar uw eigen afdeling. Hoeveel beheerders zijn er werkzaam? In de praktijk hebben onderwijsinstellingen zo’n één à twee beheerders in dienst, een minimaal aantal. Wees ook kritisch op het kennisniveau binnen de afdeling. En hoe staat het met de vergrijzing?

Stap 3: Security

Veiligheid staat boven alles. Het is belangrijk dat iedereen de veiligheid hoog op het prioriteitenlijstje heeft staan. In het geval van een lek of een bug moet heel snel gehandeld worden. Gaat dat met de huidige capaciteit van uw afdeling lukken? Kijk wel uit voor struisvogelpolitiek. Als er nog geen calamiteiten hebben plaatsgevonden, betekent dat natuurlijk niet dat er ook niks kan gebeuren. Voorkom dat u voor nare verrassingen komt te staan.

Stap 4: Inzoomen

Als het goed is heeft u bij de eerste twee stappen ontdekt met welke uitdagingen uw ICT-afdeling te maken heeft of krijgt. Om te voorkomen dat deze uitdagingen veranderen in problemen, is het goed om in te zoomen op onderliggende oorzaken. Ziet u bijvoorbeeld dat medewerkers niet tevreden zijn met het systeem? Ga dan tot op het minutieuze detail in waarom dat zo is. Ligt dat aan de performance? Aan het gebruiksgemak? Of zijn er andere zaken?

Na het volgen van al deze stappen heeft u een goed inzicht in hoe uw afdeling ervoor staat en of het goed is om eens met een externe beheerder om de tafel te gaan zitten. Een mooie graadmeter is ook het innovatieniveau van de ICT van de onderwijsinstelling. Als de ICT namelijk op rolletjes loopt, dan moet het innoveren van de systemen ook geen probleem zijn. Een ICT-systeem dat goed werkt, helpt organisaties immers vooruit.En? Wat wordt het? De kleermaker of gaat u het intern voor elkaar boksen?

Jean-François Bloem, MCX

]]>
Mon, 08 Jun 2015 09:59:19 +0200 Visie: Het beheer van onderwijsinformatiesystemen: wordt het de inhuur van een specialist of doet u het zelf? http://executive-people.nl/item/530168/visie-het-beheer-van-onderwijsinformatiesystemen-wordt-het-de-inhuur-van-een-specialist-of-doet-u-het-zelf.html&field=Foto1&rType=crop&height=165&width=165.jpg
C'est le ton qui fait la musique http://executive-people.nl/item/529929/cest-le-ton-qui-fait-la-musique.html Afgelopen week was ik bij een zeer inspirerend klassiek concert in de kleine zaal van het Concertgebouw in Amsterdam. Als EMC zijn we al jaren sponsor van de Salon, een organisatie die met bedrijfsdonaties een muziekfonds onderhoudt dat voor jonge musici van het Koninklijk Concertgebouw Orkest oude oorspronkelijke instrumenten aanschaft. Met die historische instrumenten, meestal uit de 18e en 19e eeuw, kan het orkest zijn unieke klank waarborgen. Het is echter een dure aangelegenheid: sommige muziekinstrumenten wisselen pas voor een ton of meer van eigenaar.

Het inspirerende concert was gebaseerd op twee klarinetten en een groep snaarinstrumenten, van piano en harp tot viool, cello en bas. De twee klarinettisten gaven leiding aan het concert, maar hadden af een toe ook een onderling muzikaal gevecht op steeds kleinere en grotere klarinetten. Een unieke bijeenkomst die ook een belangrijke netwerkgelegenheid is voor de bedrijven die erbij betrokken zijn.

Dirigent
Ik wilde specifiek over dit onderwerp een blog schrijven, omdat orkestratie een belangrijk onderdeel is van bedrijfsvoering. In een kleine muziekgroep kan orkestratie nog onderling plaatsvinden. Iedere musicus is dusdanig deskundig en geoefend, dat hij of zij zijn eigen partituur prima kan spelen. En de groep is klein genoeg om elkaar in de gaten te houden.

Echter, als het orkest groter wordt, is dat niet meer mogelijk. Dan moet iemand de leiding nemen over het orkest. Ondanks het feit dat iedere musicus zijn eigen partij prima kan vertolken, moet het geheel georkestreerd worden. De dirigent zorgt voor de gewenste uitvoering van het concert en zorgt ervoor dat iedereen hieraan kan deelnemen. Hoe beter het orkest, hoe minder de dirigent in principe hoeft te doen; op de kleinste aanwijzingen reageert het orkest al. Alsof je een Ferrari ter beschikking hebt en de kleinste aanraking van het gaspedaal direct heftige vermogens losmaakt.

Digitaal orkest
Orkestratie is ook in de wereld van informatiesystemen steeds meer nodig. Met de komst van software defined oplossingen hebben we krachtige (sub-)systemen gemaakt die slechts minimale aanwijzingen nodig hebben om in het grotere orkest van systemen hun eigen geluid te geven. Een digitaal orkest dat steeds groter wordt en steeds verder uit elkaar – in de cloud – een uniek geluid aan de eindgebruiker moet leveren.

Dus wordt orkestratiesoftware steeds belangrijker. De kwaliteit van een dirigent is niet alleen het orkest dat hij ter beschikking heeft, maar zeker ook de kwaliteit om al die verschillende instrumenten in een uniek geheel samen te laten werken. Dat levert uiteindelijk de optimale uitvoering van het gewenste muziekstuk op. Een uitmuntend orkest zonder sublieme dirigent zal nog steeds een matige presentatie opleveren. Zonde van die getrainde musici en hun dure instrumenten.

In de maat
De cloud levert de noodzakelijke standaardisatie om voor informatiediensten een eenvoudige make-or-buy beslissing mogelijk te maken. De informatie-afdeling wordt de makelaar van allerlei informatiediensten die deels intern worden gemaakt en deels van buiten worden gehaald. En de afdeling is niet alleen een makelaar van al die kwalitatief uitstekende deeldiensten, maar ook de dirigent om ze allemaal in de maat te laten spelen.

Het vertalen van al die deeldiensten naar een prachtige uitvoering van de gewenste partituur van informatiegebruik is voor veel organisaties een uitdaging. En net zoals in de muziekwereld, zal een matige dirigent van op zichzelf perfecte diensten, slechts een middelmatig resultaat voortbrengen. Dus is de orkestratiefunctie voor elke moderne informatie-afdeling van het grootste belang, naast natuurlijk het vinden en/of maken van uitstekende individuele diensten. Als men die eenmaal ter beschikking heeft, worden ze relatief zelfsturend. Net als een musicus weten ze hun eigen deel van de partituur te spelen.

Een goede Hybride Cloud vraagt dus om optimale orkestratiesoftware. Software waarmee de deskundige dirigent een nét iets betere prestatie kan leveren dan zijn concurrent. En daarmee zijn organisatie nét iets efficiënter, effectiever en soepeler kan laten spelen. En daarmee als informatie-afdeling nét iets meer kan betekenen voor zijn organisatie.

Best-of-suite
De bouwstenen van de cloud zijn intussen – net zoals orkesten – in principe allemaal goed. De één wellicht iets beter op het ene gebied, de andere op een ander gebied. Maar, net zoals bij goede orkesten, zijn er geen werkelijk slechte informatie-bouwstenen meer. Wat dus het verschil gaat maken, is de suite waarin het geheel kan samenwerken. Dus steeds minder de best-of-breed, want goed zijn ze allemaal intussen wel, maar steeds meer de best-of-suite. De beste dirigent voor een klasse-orkest. C’est le ton qui fait la musique, ook in de wereld van hybride clouds. Dat kan bij grotere omgevingen niet zonder optimale orkestratie en bijbehorend vakmanschap.

]]>
Thu, 04 Jun 2015 12:02:08 +0200 C'est le ton qui fait la musique http://executive-people.nl/item/529929/cest-le-ton-qui-fait-la-musique.html&field=Foto1&rType=crop&height=165&width=165.jpg
Investering in innovatie: Nederland moet bij de les blijven http://executive-people.nl/item/529895/investering-in-innovatie-nederland-moet-bij-de-les-blijven.html Innovatie staat hoog op de Europese politieke agenda om de concurrentiepositie van ons continent te verbeteren en een antwoord te vinden op sociale uitdagingen, hoge werkloosheid en belasting van het milieu. 

Innovatie is extreem belangrijk voor Europa. Het vormt de levenslijn voor zakelijke en economische groei. De vraag is echter of Europa het momenteel aflegt tegen de wereldwijde concurrentie en of we wel snel genoeg innoveren. Om op wereldniveau mee te blijven spelen zal Europa sterke investering en groei in innovatie moeten laten zien. Nieuwe, slimmere manieren van werken zouden wel eens het antwoord kunnen vormen op de innovatievraag.

Nederland doet het in dit licht bezien niet al te slecht. In de laatste Global Innovation Index neemt Nederland de vijfde plaats in en met het topsectoren-beleid blijken de Nederlandse successievelijke regeringen innovatie serieus te nemen. 

Maar kan Nederland deze positie - met drie keer minder innovatiemiddelen dan Duitsland en een financiële sector bij wie dit thema angst inboezemt - , lang behouden? 

Hoe kijken wij vanuit GE naar deze problematiek? 

Future of Work
Binnen GE hanteren we de term Future of Work als verzamelbegrip voor wat wij zien als belangrijkste ingrediënten voor het versnellen van innovatie. De Future of Work is een combinatie van nieuwe benaderingen van samenwerking, het meten van performance en productie, waarbij zo optimaal mogelijk gebruik wordt gemaakt van nieuwe technologieën en processen. Deze toekomst kent drie onderscheidende krachten: het industriële internet, geavanceerde productie en wat wij het ‘wereldbrein’ noemen.  

Industriële internet
Het industriële internet zou wel eens de ster van de show kunnen worden. Het industriële internet verbindt mensen, machines en gegevens (big data). Het stelt bedrijven uit verschillende sectoren in staat om zeer snel data en kennis uit te wisselen, deze data intelligent te gebruiken om problemen te voorspellen of zelfs te voorkomen en hiermee efficiëntie te realiseren. Wat het industriële internet concreet kan opleveren is zichtbaar bij onze site in Alblasserdam. Hier monitoren we op afstand, door middel van een reeks sensoren, de bekende GE Jenbacher WKK’s. Deze worden door onze klanten (binnen en buiten Nederland) ingezet voor het opwekken van energie, warmte en CO2 voor fotosynthese. Duizenden gasturbines van over de hele wereld leveren iedere 30 seconden operationele data aan ons centrale systeem. Op basis van door GE ontwikkelde slimme software en algoritmes zijn we in staat om nauwkeurig te bepalen hoe de betreffende gasturbines presteren en welke mogelijke problemen zich kunnen gaan voordoen. Hierdoor kunnen gasmotoren dus preventief onderhouden worden, waardoor veel onnodige uitval voorkomen wordt en er dus veel efficiënter gewerkt wordt. 

Gevanceerde productie
Een mooi voorbeeld van geavanceerde productie vormt het 3D-printen en robotica. Deze technologie stelt GE ingenieurs in staat om een prototype te printen, deze te testen, het digitale ontwerp op basis hiervan aan te passen en het prototype opnieuw uit te printen wanneer nodig. Dit maakt de ontwerpcyclus van producten veel sneller en daarmee de time-to-market veel korter. Naast prototyping, print GE reeds metalen componenten uit in 3D bestemd als onderdelen voor onder andere vliegtuigmotoren.  

Wereldbrein
Het principe van het wereldbrein wordt met name gevoed door open source platformen en crowd-sourcing initiatieven en oplossingen. Dankzij technologische ontwikkelingen wordt de wereld kleiner en wordt het steeds eenvoudiger voor individuele medewerkers om gebruik te maken van de kennis van collega’s en experts van over de hele wereld. Met diverse wereldwijde initiatieven proberen we als GE optimaal in te zetten op het samenbrengen van kennis – zowel binnen als buiten de organisatie – om innovatie te stimuleren. Een voorbeeld hiervan is de GE Ecomagination Innovation Challenge, een wereldwijde innovatiewedstrijd om de hersencapaciteit binnen onze industrie volledig te benutten en samen technologische uitdagingen op te lossen. Bij de meest recente challenge – gericht op de ontwikkeling van technologie voor het optimaliseren van energiewinning uit teerzanden – is Nederlander Kees de Blok als één van de vier wereldwijde winnaars uit de bus gekomen. Met zijn eenmansbedrijf Aster Thermoakoestische systemen heeft hij een oplossing ontwikkeld voor thermoakoestische energie conversie. Een mooie illustratie van de meerwaarde die kan worden gecreëerd door het wereldwijd bundelen van krachten.

Eerste stap
Hoewel de eerste stappen in het creëren van zogenaamde ‘smart industries’ veelbelovend zijn en Nederland hierin zeker een woordje meespreekt, is de reis net pas begonnen. We zijn in staat om aan de hand van systeemdata diepgaande analyses uit te voeren, maar volledig voorspellend zijn deze analyses nog niet, laat staan prescriptief. Met andere woorden: systemen zijn nog niet in staat om zelf op basis van analyses beslissingen te nemen om processen verder te versnellen. 

Wanneer bijvoorbeeld bij een schip op reis van Shanghai naar Rotterdam een mankement in één van de cilinders zou worden voorspeld, zou er automatisch een signaal uitgezonden kunnen worden naar een 3D-printer in een fabriek in de buurt van de Rotterdamse haven. Deze kan direct aan de slag met het printen van een onderdeel met exact de juiste afmetingen, zodat bij aankomst in Rotterdam de cilinder meteen vervangen kan worden. Dergelijke vormen van automatisering hebben de potentie om volledige distributieketens te gaan veranderen.

Investering
Niet alleen technologisch, maar ook qua investeringen in innovatie is er nog een wereld te winnen. De Nederlandse overheid is op de goede weg met haar topsectorenbeleid en met het Smart Industries initiatief, maar zal verder moeten durven gaan met het stimuleren van een sterke en innoverende financiële sector, een positief kader voor crowd funding en venture capital en fiscale stimulering. 

Nederland is een klein land in een groot Europa, maar nergens anders is de volgende stelling meer relevant: 

“Invented in the Netherlands, Applied to the World”   

Ten slotte: ik kan geen artikel schrijven over innovatie zonder het belang van technische opleidingen te benoemen… Technische medewerkers die met een “to-go” koffie naar hun kantoor op de Kop van Zuid in Rotterdam wandelen  en daar  machines  waar dan ook ter wereld via ons Industrial Internet aansturen is al een realiteit. Als je een iPad weet te gebruiken, dan ben je klaar voor een boeiende technische opleiding en carrière.

Door Roland Teixeira de Mattos, CEO, GE Benelux

]]>
Tue, 02 Jun 2015 10:14:53 +0200 Investering in innovatie: Nederland moet bij de les blijven http://executive-people.nl/item/529895/investering-in-innovatie-nederland-moet-bij-de-les-blijven.html&field=Foto1&rType=crop&height=165&width=165.jpg
De grootste beveiligingsuitdagingen voor IT in de zorg http://executive-people.nl/item/529803/de-grootste-beveiligingsuitdagingen-voor-it-in-de-zorg.html Sinds 2013 is het aantal gedetecteerde beveiligingsincidenten in de gezondheidszorg met 60% toegenomen. De kosten voor beveiliging van IT zijn met 66% gestegen sinds datzelfde jaar. Vergelijk dit met percentages in andere sectoren zoals olie en gas (15%) en nutsbedrijven (9%) en de omvang van het probleem wordt duidelijk. Het totale financiële verlies als gevolg van beveiligingsincidenten is met maar liefst 282% toegenomen (bron: PWC Global Information Security Practices, 2015 Survey). Waarom is de beveiliging van IT in de gezondheidszorg zo problematisch? Wat veroorzaakt het grote aantal incidenten en wat kunnen we er aan doen?

De eindgebruiker: voorkomen dat je moet genezen
In de 2013-2014 Security Deployment Trends Survey gaf 80% van de security professionals aan dat onvoorzichtigheid van de eindgebruiker de grootste bedreiging voor de veiligheid van hun organisatie vormt. Dat legt een erg grote verantwoordelijkheid op de schouders van de gebruikers. Maar is dat wel terecht? Het is belangrijk dat we inzien dat deze ‘onvoorzichtigheid’ geen kwade wil is, maar in de praktijk vaak veroorzaakt wordt door mensen die hun werk zo goed mogelijk willen doen. Een arts kan bijvoorbeeld tegen een probleem aanlopen bij het printen van een formulier, online gaan, een nieuwe driver installeren en zo per ongeluk het netwerk met malware besmetten. Of een drukke verpleger heeft geen tijd beschikbaar om een belangrijke update uit te voeren, met een beveiligingsincident als gevolg. Deze twee voorbeelden zouden volledig voorspelbaar (en dus te voorkomen) moeten zijn, gezien het feit dat deze mensen alleen maar hun werk wilden doen.

Een belangrijk adagium in de gezondheidszorg, voorkomen is beter dan genezen, geldt ook voor de beveiliging van de IT-systemen. Hoe kunnen we de gevaren van onvoorzichtige gebruikers voorkomen terwijl het personeel in de gezondheidszorg juist steeds mobieler wordt, minder lang voor dezelfde werkgever werkt, soms zelfs in meerdere ziekenhuizen tegelijkertijd werkzaam is en onder voortdurend toenemende druk de werkzaamheden uit moet voeren? Het antwoord is: automatisering. Automatisering kan ervoor zorgen dat personeel in de gezondheidszorg verzekerd is van de juiste en directe toegang tot applicaties en informatie, waarmee het risico dat beveiligingsvoorschriften worden omzeild, kan worden voorkomen. Met behulp van automatisering kun je de toegang tot applicaties en data baseren op de vooraf gedefinieerde rol van de gebruiker. Je kunt technologie inzetten om de context waarbinnen gebruikers werken te detecteren. Combineer je deze mogelijkheden, dan kun je de toegang tot gevoelige patiëntinformatie automatisch toestaan of weigeren op grond van iemands functie, waar iemand zich bevindt en welk apparaat iemand gebruikt voor het opvragen van de data. Zo kun je bijvoorbeeld een arts toegang verlenen tot privacygevoelige informatie wanneer zij op de relevante afdeling is en de toegang weigeren wanneer ze aan het lunchen is, of zich op een andere locatie bevindt.

Fuseren zonder de controle te verliezen
Fusies en overnames worden vaak over het hoofd gezien als het gaat over security. Consolidaties van ziekenhuizen zijn wereldwijd, maar ook in Nederland, bijzonder actueel. In Nederland staan het Bronovo Ziekenhuis en het Medisch Centrum Haaglanden in Den Haag op het punt van fuseren, evenals de Stichting Rijnland Zorggroep in Leiderdorp en het Diaconessenhuis Leiden.

Wanneer gezondheidszorgorganisaties fuseren, is het onvermijdelijk dat een aanzienlijk deel van het personeel van functie verandert. Sommige personeelsleden veranderen van rol of afdeling, anderen worden overgeplaatst of gepromoveerd en een aantal zal de organisatie verlaten. En dan moeten IT-beheerders ook nog voorbereid zijn op het samenvoegen van de systemen. Gebruik je het HR-systeem van het ene ziekenhuis of juist die van het andere? Of allebei? Hier komen problemen met compliancy en beveiliging vaak aan het licht.

Ook hier geldt weer: voorkomen is beter dan genezen. Bijvoorbeeld door het automatiseren van het on- en offboarden van het personeel. Wanneer ziekenhuizen voorafgaand aan een fusie overeenkomen hoe ze de functies en rollen definiëren, dan kunnen er individuele profielen worden gemaakt om rechten voor systeemtoegang toe te wijzen. Voeg hier technologie aan toe die zich bewust is van de context van de gebruiker (wordt er bijvoorbeeld een beveiligde wifiverbinding gebruikt, bevindt de gebruiker zich wel binnen de ziekenhuismuren et cetera) en de IT-afdeling kan de IT moeiteloos onder controle houden, ook tijdens de chaos van een fusie of een overname.

Academische ziekenhuizen: dynamische en levendige werkplekken
Automatisering en contextbewustzijn kunnen dus erg nuttig zijn voor IT-afdelingen in de gezondheidszorg die de veiligheid willen waarborgen. Academische ziekenhuizen tonen dit goed aan, want zij hebben dankzij hun aard een groot personeelsverloop. Allereerst hebben ze de typische HR-uitdagingen die ieder ziekenhuis heeft –nieuwe artsen, visites en consulten, tijdelijk ingehuurde verpleging en ondersteunend personeel dat komt en gaat- maar daarbovenop komt nog de verse groep studenten die ieder semester instroomt om het medische vak te leren.

Dat zorgt ervoor dat academische ziekenhuizen dynamische en levendige werkplekken zijn en vaak aan de basis staan van medische innovatie. Maar voor de HR- en IT-afdelingen zorgen deze eigenschappen juist voor kopzorgen op het gebied van beveiliging en regelgeving. Ook hier zijn automatisering en contextbewustzijn natuurlijk nuttig, maar laten we nog een stapje verder gaan: zou het niet bijzonder handig zijn als de ziekenhuismedewerkers gebruik kunnen maken van selfsevice IT? Wanneer ze de applicaties die ze nodig hebben simpelweg op kunnen halen in een Amazon-achtige omgeving? Een IT store waar ze de applicaties en diensten die ze nodig hebben alleen maar hoeven te bestellen, waarna ze op basis van rol en functie direct en automatisch geleverd kunnen worden, of volgens vooraf bepaalde zakelijke goedkeuringsprocessen.

Wat betekent een dergelijke IT-as-a-Service voor academische ziekenhuizen? Vooral dat mensen sneller de middelen krijgen die ze nodig hebben, op een geautomatiseerde manier, die voldoet aan de regelgeving. Het geautomatiseerde gedeelte is goed voor de IT-afdeling: het scheelt tijd, geld en energie. Het voldoen aan de regelgeving is goed voor de gehele organisatie, die de veiligheid kan waarborgen en audits zonder problemen kan doorstaan.

Automatisering, context en IT-as-a-Service
Als zorginstellingen de regels voor het beheren van de machtigingen zouden kunnen automatiseren, als er een toegangsautomatisering mogelijk zou zijn die rekening houdt met de context waarbinnen het personeel zijn werk uitvoert en als IT-diensten via een selfservice portal aan zorgpersoneel beschikbaar zou kunnen worden gesteld, dan wordt het mogelijk om medisch personeel op een veilige, eenvoudige en directe manier te voorzien van de IT-diensten die het nodig heeft.

Contextbewustzijn maakt het mogelijk dat het personeel overal kan werken en op elk gewenst apparaat, terwijl gevoelige informatie binnen de ziekenhuismuren blijft. Iedere handeling in het systeem wordt automatisch en gecentraliseerd bijgehouden, wat zorgt voor een aanzienlijk vermindering van de rapportagelast waar ziekenhuizen aan moeten voldoen omdat de IT-afdeling direct de beschikking heeft over de informatie die nodig is voor audits. Compliance kan zonder vertraging worden aangetoond en het personeel kan zich bezig houden met wat echt belangrijk is in de gezondheidszorg, namelijk het leveren van hoge kwaliteit patiëntenzorg.

Bob de Kousemaeker, Vice President of Research and Development bij RES Software

]]>
Mon, 01 Jun 2015 10:45:14 +0200 De grootste beveiligingsuitdagingen voor IT in de zorg http://executive-people.nl/item/529803/de-grootste-beveiligingsuitdagingen-voor-it-in-de-zorg.html&field=Foto1&rType=crop&height=165&width=165.jpg
Concurrentieslag om online bankieren http://executive-people.nl/item/529655/concurrentieslag-om-online-bankieren.html Nederland kent een van de meest geavanceerde mobiel bankieren markt in Europa. Het aantal functies van de apps neemt in een rap tempo toe. Steeds meer consumenten zullen in toekomst gebruik maken van de mobiele mogelijkheden.

Deze ontwikkeling komt in een stroomversnelling door het toetreden van online giganten, zoals Amazon en Uber, tot de markt. Daarom moeten banken hun consumentenervaring meer op mobiele bankieren richten en op een ‘mobile-first’ strategie of zelfs een ‘mobile-only’ strategie focussen. Hierbij hebben banken met drie unieke ontwikkelingen te maken: een toenemend gebruik van wearables, het voordeel van digitale portemonnees en innovatieve eigenschappen van mobiel bankieren.

Online bankieren en wearables

Wearable technologie is een van de meest recente disruptives van de financiële sector. Sommigen vinden het een korte hype, anderen zien in wearables de toekomst van de technologie. Door te investeren in wearable eigenschappen verminderen banken hun marketing kosten, verbeteren zij de consumentenervaring, generen publiciteit en komen zij dichter bij de klant. De eerste apps van banken omvatten de mogelijkheid tot saldo checken, betalingsbevestiging- en herinneringen. Echter, deze basisfuncties zijn al lang niet meer voldoende om aan de verwachtingen van klanten te voldoen. Nieuwe versies voor wearables zullen onder andere de mogelijkheid bieden om overboekingen te doen met je stem. Daarnaast zullen gezondheidsparameter als controle dienen, bijvoorbeeld bij het verhogen van het kredietlimiet.

Ondanks alle nieuwe ontwikkelingen blijven klanten gebruik maken van de traditionele diensten zoals geld lenen en sparen. Banken moeten de juiste balance vinden tussen traditionele en moderne dienstverlening om het vertrouwen van de consumenten te behouden en te vergroten.

Integreren van overige diensten met digitale portemonnees

De volgende stap voor mobiel bankieren is de integratie van mobiel bankieren met digitale portemonnees. Beide diensten vullen elkaar goed aan en verhogen het gebruiksgemak aanzienlijk. De integratie van extra functies zoals bonuskaart, sleutel van de hotelkamer of Air Miles kaart, zorgt voor een groeiend gebruik van de digitale betalingen. Daarnaast maakt het integreren van sociale netwerken, zoals Facebook, met de digitale portemonnee delen, geven en lenen naadloos mogelijk.

In onze snelle en technologisch gedreven samenleving is de vraag van de klant allesbepalend en moeten functies meteen beschikbaar zijn. De concurrentie tussen de aanbieders van digitale portemonnees is nog maar net begonnen. Om optimaal van de mogelijkheden gebruik te maken moeten banken digitale portemonnees integreren met andere diensten.

Innovatief mobiel bankieren

Mobiel bankieren, wordt steeds meer gebruikt en ontwikkelt zich snel. Om klantloyaliteit- en tevredenheid te waarborgen moeten banken blijven innoveren. Op dit moment integreren banken voorzieningen zoals het vastleggen van consumentendata via mobiele telefoons en overboekingen en bankzaken via een app. Communicatieplatformen zoals Skype en FaceTime maken klantenservice de hele dag mogelijk. Banken gebruiken social media om het ‘oude traditionele’ bankieren aan te pakken. Online communities moeten zorgen voor het klantvertrouwen. In de toekomst moeten banken zich meer richten op de personalisering van apps, het toevoegen van visuele mogelijkheden, de integratie van social media en het open stellen van de API voor derden.

Digitale innovaties zullen de banken voor nieuwe, grote uitdagingen stellen. Om de snelle ontwikkeling bij te kunnen blijven moeten zij meer investeren in hun digitale initiatieven. De grootste concurrenten van banken komen niet meer uit de financiële sector maar ontstaan door nieuwe, digitale technologieën. Online giganten als Amazon, Facebook en Uber mengen zich in de strijd. Om ook in 2020 moeten banken meer inspelen op de behoefte van de digital natives en mobiel een belangrijkere plaats geven in hun strategie.

Anil Gandharve, Associate Vice President van Mindtree

 

]]>
Fri, 29 May 2015 09:11:07 +0200 Concurrentieslag om online bankieren http://executive-people.nl/item/529655/concurrentieslag-om-online-bankieren.html&field=Foto1&rType=crop&height=165&width=165.jpg
Uit de school geklapt: Hackers http://executive-people.nl/item/529543/uit-de-school-geklapt-hackers.html In Nederland zijn we goed bezig als het gaat om responsible disclosure. Tijdens GCCS 2015 (Global Conference on CyberSpace) is er zelfs een complete sessie aan besteed, een mooie discussie tussen kopstukken van de wereld op het gebied van… Cyber cyber ;-)

Denk hierbij aan Ebay, het OM, maar ook de oprichter van Defcon en de oprichtster van het responsible disclosure programma bij Microsoft. Filmpje NCSC Toch is er jammer genoeg een probleem. We staan nu wel open voor dit onderwerp, maar hoe zit het met de mensen die deze skills bezitten? Precies daar wringt de schoen…!  In Nederland bestaat er geen passende scholing waarbij ethical hackers zich happy voelen.

Al jaren houd ik mij bezig met het feit dat deze “speciale” mensen ook ooit een speciaal kind zijn geweest. Al zeg ik het zelf, ik ben er ook zo eentje en ik heb gemerkt dat het vandaag de dag nog steeds niet door scholen wordt opgepakt. Scholen zijn vooral druk met getalletjes, KPI’s en met de algemene manier van lesgeven, maar denken ze ook aan onze “specials” die we zo hard nodig hebben?

En wordt er überhaupt genoeg “beta-les” onderwezen op de lagere school? Waarom hebben we geen Python als taal naast Duits en Frans? Allemaal punten waarvan ik vind dat dit hét moment moet zijn om verandering in gang te zetten….Maar is er dan helemaal geen kans op verbetering?

Jawel, maar we moeten hier wel groter in gaan denken (omdenken?) Mooie initiatieven als Hack in the Box Haxpo waarbij mensen gratis kunnen komen kijken naar een 9-jarige keynote, die laat zien dat hij hacking-kungfu beheerst. Een plek waarbij je zowel met een soldeerbout kunt leren werken alsook kunt participeren in een hackerwedstrijd. Daarnaast hebben we in Nederland een tiental hackerspaces. Dit zijn plekken waar gelijkgestemde “specials” de kans krijgen om te socializen, te hacken, te leren en te delen. Dit alles zorgt ervoor dat er positieve inspiratie ontstaat.

Echter, mijn grootste wens is dat er een interactie tussen groepen mensen ontstaat (prominenten, docenten, overheid en ‘special people’ zoals ik) die overheid, bedrijven en scholen kunnen laten inzien dat we deze onderwerpen in het onderwijs moeten integreren.

Door: Barry van Kampen, ethical hacker bij de S-Unit in samenwerking met het Cqure Kennisplatform

]]>
Wed, 27 May 2015 11:01:46 +0200 Uit de school geklapt: Hackers http://executive-people.nl/item/529543/uit-de-school-geklapt-hackers.html&field=Foto1&rType=crop&height=165&width=165.jpg
Trends op de werkvloer http://executive-people.nl/item/529427/trends-op-de-werkvloer.html Wist je dat meer dan 80% van de Nederlanders meteen na het wakker worden eerst zijn of haar telefoon checkt? Niet zo vreemd misschien, als je weet dat meer dan 10 miljoen Nederlanders in het bezit is van een smartphone. En een groot deel hiervan gebruikt dit apparaat ook nog eens om op te werken. Je kunt je dus wel voorstellen dat dit ook flink wat veranderingen op de werkvloer met zich meebrengt. Ik vertel je graag wat meer over deze trends…

De smartphone is gemeengoed geworden. Bijna iedereen heeft 24/7 een telefoon in (of in ieder geval bij) de hand. We staan de hele dag door in contact met het internet en hierdoor kan op ieder moment informatie gedeeld worden. Dat is handig, maar het zorgt er ook voor dat iedereen up-to-date wil blijven. En informatie dus ook echt gevraagd wordt. Doen we dit niet via een smartphone, dan doen we dit wel via een ander device. Een tablet bijvoorbeeld. Of laptop. Onderzoek wijst namelijk uit dat elke Nederlander in het bezit van minstens 3 van dit soort apparaten. En dat maakt het vandaag de dag mogelijk om te werken waar en wanneer je maar wilt.

Het individu voorop stellen

Dat klinkt prachtig: werken waar en wanneer je maar wilt. Maar organisaties staan voor de taak dit te faciliteren. Ofwel ‘Het Nieuwe Werken’ te organiseren. De moderne werknemer verwacht van zijn werkgever dat deze met nieuwe technologieën werkt. En dat er rekening wordt gehouden met individuele voorkeuren. Bijvoorbeeld als het gaat om buiten traditionele werkroosters werken.

Flexibeler werken

Niet alleen individualisering is een trend, ook flexibilisering is aan de orde van de dag. Nu is misschien één op de vier werknemers een zzp’er, uitzendkracht of oproepkracht, maar in de toekomst zal het aantal flexibele krachten sterk stijgen. Verwacht wordt dat deze trend zich doorzet en in 2020 een derde van alle werknemers een flexibele kracht is. Werk krijgt hierdoor steeds meer een on-demand karakter. En de kunst is dan om op het juiste moment, de juiste mensen met de juiste expertise (tijdelijk) binnen te halen. Voor organisaties is dan bij de tijd zijn, up-to-date handelen en de juiste technologie in huis hebben van groot belang. Dit wijst een rapport van PriceWaterhouse ook uit: bijna 60% van de jonge werknemers laat volgens dit rapport de technologie van het bedrijf meewegen bij de keuze voor een nieuwe werkgever. Iets om rekening mee te houden dus…

Consumerization of IT

Er is dus een nieuw soort werknemer op komst. Eentje met andere wensen en andere kwaliteiten. Sommige mensen noemen deze werknemer de ‘millennial’. Ze zijn opgegroeid met pc’s en mobiele telefoons en denken en werken daardoor op compleet andere wijze. Deze nieuwe soort technisch onderlegde jonge professional is gewend aan geavanceerde en efficiënte technologieën. En deze werkt volgens een “nieuwe” werkstijl die thuis- en werkactiviteiten gedurende de dag, de avond en het weekend combineert. Ook maakt deze nieuwe werknemer gebruik van simpele interfaces en apps, die geïnspireerd is op eigen ervaringen. Dit wordt ook wel Consumerization of IT genoemd, en dit gaat dus verder dan alleen BYOD of CYOD. Wees er maar vast op voorbereid, want het Amerikaanse Bureau of Labor Statistics voorspelt dat deze millennials in 2030 75% van de beroepsbevolking zullen uitmaken. En dat is niet niks!

Door: Erica van den Biggelaar, Product Marketeer Ricoh Nederland

]]>
Tue, 26 May 2015 09:45:32 +0200 Trends op de werkvloer http://executive-people.nl/item/529427/trends-op-de-werkvloer.html&field=Foto1&rType=crop&height=165&width=165.jpg
De Wondere Wereld van IT: Bouwwereld http://executive-people.nl/item/529502/de-wondere-wereld-van-it-bouwwereld.html De wondere wereld van IT is niet altijd eenvoudig. Ik maak daarom fervent gebruik van metaforen om deze te verduidelijken. En één van mijn favoriete metaforen daarbij is de bouwwereld. De bouwwereld kent namelijk veel overeenkomsten met IT. Het wordt gekenmerkt door fenomenen als architectuur, projecten, bouwstandaarden en onderhoud.Dit zijn allemaal zaken die ook in de IT wereld een rol spelen. Beide werelden hebben ook gelijksoortige uitdagingen. Kosten vallen nog al eens tegen, er is altijd onvoorzien meerwerk en er is een dynamisch spanningsveld tussen opdrachtgever en opdrachtnemer.

Omdat de bouwwereld heel tastbaar en herkenbaar is voor mensen, doet hij goed dienst als metafoor. Maar zoals bij elke metafoor zijn er ook manco’s. In tegenstelling tot IT is het werken met standaarden volledig geïnstitutionaliseerd in de bouw. Daarbij komt dat de kwaliteit van gebouwen over het algemeen veel beter is dan die van de gemiddelde applicatie. En materialen die gebruikt worden in de bouw zijn al tijden uitontwikkeld. Technologie is dat nog lang niet.

De achtergrond daarbij is natuurlijk wel dat de bouwwereld al meer dan 5.000 jaar bestaat. Dan heb je ook ruim de tijd om bijvoorbeeld robuuste standaarden uit te ontwikkelen. De wereld van IT daarentegen bestaat pas grofweg 50 jaar; In die korte periode is IT toch al aardig volwassen geworden. In slechts 50 jaar tijd zijn er miljoenen mensen over de hele wereld bezig met het bouwen en beheren van applicaties die dagelijks, over het algemeen probleemloos, door miljarden mensen gebruikt worden.Dat is bewonderingswaardig. Zeker, er zijn nog veel uitdagingen. Niet elk IT-project loopt van een leien dakje en ook operationeel gaat er nog wel eens iets mis. Maar stel je eens voor hoeveel beter IT nog kan worden in de komende 4.950 jaar.

Arnoud Klerkx is Chief Business Technology Officer en lid van de Raad van Bestuur van Sanoma Learning
Reageer via WWvanIT@gmail.com

]]>
Tue, 26 May 2015 09:23:06 +0200 De Wondere Wereld van IT: Bouwwereld http://executive-people.nl/item/529502/de-wondere-wereld-van-it-bouwwereld.html&field=Foto1&rType=crop&height=165&width=165.jpg
De digitale transformatie, waiting for instructions http://executive-people.nl/item/529331/de-digitale-transformatie-waiting-for-instructions.html In onze informatiewereld spreken we tegenwoordig veel over het derde platform: de wereld van social media, mobiele devices, analytics en de cloud. De niet meer weg te denken, snelle, interactieve services die we op een heel andere manier gebruiken dan de statische informatietechniek van eind vorige eeuw. De vaste desktop op kantoor, later ook thuis, met modems verbonden aan een voorzichtig opkomend internet. Intussen spreken we over een heuse ‘Informatie Generatie’: kinderen geboren na 2000 die de niet-mobiele, niet-digitale wereld van vroeger niet meer kennen. En die producten van toen met nostalgie bekijken, zoals wij de kiesschijftelefoon of oude buizenradio.

Vierde platform

Intussen gloort er alweer een nieuwe digitale wereld aan de horizon, namelijk de wereld van het internet der dingen. Een wereld waar apparaten met elkaar praten en elkaars intelligentie gebruiken. Waar nieuwe fabrieken ontstaan waarin machines zelfstandig met elkaar én de buitenwereld communiceren. Waar 3D-printing machines direct orders van consumenten ontvangen die hun bestelling in een 3D-CAD model opsturen. Gepersonaliseerd in het kwadraat, zou je kunnen zeggen.

Ook onze infrastructuur wordt intelligenter: steeds meer alom aanwezig en actief meekijkend naar wie er aanwezig is. Geen passieve Wi-Fi, maar actieve beacons die weten wie er in een bepaalde ruimte aanwezig is. Lerende systemen die meer en meer begrijpen wat er om hen heen gebeurt en zich daarop weten aan te passen. Onze telefoons zullen dan pas écht smart worden.

Netwerk als computer

Veel van dit nieuwe platform zal ingebed zijn in het netwerk. De datasets van sensoren zijn op zich niet groot, maar het aantal uitgewisselde datasets zal explosief groeien. En heel veel kleintjes, wordt ook groot. Communicatief gezien wordt dit dus een uitdaging. Het vraagt meer intelligentie in netwerkknooppunten om die enorme stroom kleine signaaltjes op een slimme manier te signaleren, te verwerken en uiteindelijk op plaats van bestemming te krijgen. In de jaren negentig werd wel eens gezegd: “het netwerk wordt de computer”. Dit lijkt steeds meer waarheid te worden. We denken bij een netwerk nog te veel aan communicatie van punt naar punt, waarbij een zender een boodschap verstuurt die via veel knooppunten bij de ontvanger arriveert. Communicatie geslaagd en afgelopen.

We gaan echter naar stromen data toe die nooit afgelopen zullen zijn. Sensoren die eenmaal aangezet in principe nooit meer worden uitgezet. En deze data hoeft niet altijd direct te worden afgeleverd bij een eventuele ontvanger. Een gemiddeld signaal kan hiervoor toereikend zijn, maar afwijkingen moeten wel aan een eindontvanger worden doorgegeven. Het netwerk moet dus zo intelligent worden dat alleen bijzonderheden direct worden doorgegeven, stabiele situaties melden is veel minder cruciaal.

Dit betekent dat ook organisaties dit soort informatie meer en meer kunnen gaan gebruiken om gebruikssituaties te volgen. Dit kan een verkocht artikel zijn dat gebruikt wordt door een klant en waar storings- en onderhoudsinformatie pro-actief van wordt aangeleverd. Maar het kan ook gaan om patiëntinformatie op het moment dat een medische situatie aanleiding geeft om in te grijpen. Of je huis, op het moment dat daar iets afwijkends gebeurt. Eigenlijk te veel mogelijkheden om hier allemaal te noemen.

Nieuwe privacy-uitdaging

Deze nieuwe datawereld wordt de komende jaren meer en meer zichtbaar, al zal dit voor velen vooral op de achtergrond zijn. Want het mooie en tegelijkertijd vervelende is dat het waarschijnlijk helemaal niet (meer) zichtbaar is. Fantastisch vanuit een service-oogpunt, vervelend vanuit het oogpunt van privacy. Wie volgt wie in een virtuele wereld die ons wel omringt, maar die we niet kunnen waarnemen?

Men spreekt wel over het zich langzaam aandienende vierde platform. En had de ontwikkeling van het derde platform al issues op het gebied van privacy, het vierde platform gaat nog vele stappen verder. Want uw mobiele telefoon kunt u nog uitzetten om niet gevolgd te worden, internet-browsen kan relatief veilig met de nodige voorzorgsmaatregelen en betalen kan nog cash zonder registratie. Maar als steeds meer functies digitaal en op de achtergrond plaatsvinden, dan worden goede digitale veiligheid en cyber security steeds dringender.

Middeleeuwen naar Verlichting

Op de laatste RSA security conferentie werd onze huidige digitale veiligheidssituatie vergeleken met de kennis die we hadden van de wereld aan het einde van de middeleeuwen. We dachten dat de wereld nog plat was en de zon om de aarde draaide. Onze zeekaarten gingen niet verder dan 20 kilometer uit de kust, omdat men niet verder durfde te varen uit angst van de platte aarde af te varen. Onze kennis van de aarde toen, is vergelijkbaar met onze kennis van de virtuele, digitale wereld nu.

Ontdekkingsreizigers verkenden destijds met schepen de aarde. Na vertrek uit de haven voer het schip na 20 kilometer van de landkaart af, waarna de stuurman riep naar de ontdekkingsreiziger: “Sailing off the map, waiting for instructions. . . .”. Langzaam verlieten we toen de Middeleeuwen, ontdekten we de ronde wereld en ons zonnestelsel. Langzaam kwam de ontluikende Verlichting, die ons inzicht en kennis gaf over dat deel van het aarde dat we nog niet kenden.

Hetzelfde geldt voor ons intussen globale internet, de mobiele digitale wereld waar we in leven en de vaak nog duistere cyberwereld onder ons. Daar weten we net zoveel vanaf als van onze aarde indertijd aan het eind van de Middeleeuwen. We zullen nog zeker barbaarse cyberaanvallen krijgen, plunderende piraten tegenkomen en verschillende gemene privacy-epidemieën moeten verduren. Maar dat zal onze ontdekkingstocht niet tegenhouden.

De mens heeft altijd techniek gebruikt om beter, gezonder, voortvarender en intelligenter te worden. Dat stopte niet bij het tweede platform en zal ook niet stoppen bij het derde of vierde platform. Maar het betekent ook dat we moeten beseffen dat we van onze ontluikende digitale wereld nog heel veel niet weten en onze transformatie daar naar toe, net is gestart . . . .

Door: Hans Timmerman, cto EMC Nederland

]]>
Fri, 22 May 2015 14:55:03 +0200 De digitale transformatie, waiting for instructions http://executive-people.nl/item/529331/de-digitale-transformatie-waiting-for-instructions.html&field=Foto1&rType=crop&height=165&width=165.jpg
Weersta Cryptolocker-weg met documenten http://executive-people.nl/item/529318/weersta-cryptolocker-weg-met-documenten.html Een paar jaar geleden moest de organisatie waar ik toen voor werkte, migreren naar een nieuwe versie van de MS Office suite. Dat was noodzakelijk omdat de organisatie gebruik wilde maken van de nieuwe Sharepoint versie, zodat Sharepoint kon worden gebruikt als het nieuwe document management systeem. Sharepoint is natuurlijk alleen goed te gebruiken als alle medewerkers Office en Sharepoint gebruiken op de manier die Microsoft heeft bedacht. Ik heb die manier eigenlijk nog nooit in de praktijk gehanteerd zien worden. In de meeste gevallen wordt Sharepoint op dezelfde manier gebruikt als we al heel lang gewend zijn, namelijk in een hiërarchische mappenstructuur op een fileserver. Dus resulteert het gebruik van Sharepoint in dezelfde chaos als we al heel lang gewend zijn: heel veel kopieën van elk document, versiebeheerproblemen, corrupte bestanden en niet in het minst ervaren we compatibiliteitsproblemen, omdat MS Office niet in staat is om bestanden op een transparante en toekomstvaste manier op te slaan (nee, ik vind OOXML niet open genoeg).

Een poos geleden had ik een mooi idee om die knelpunten op te lossen, dus schreef ik een beleidsnotitie om af te stappen van het gebruik van documenten en over te stappen op het beheren van informatie in een content management systeem. Het idee is om memo's, rapporten en notities te bewerken en op te slaan in een CMS of in een enterprise wiki. Ik hou van wikis: er is altijd maar één actuele versie van een notitie, oude versies zijn direct beschikbaar, met de zichtbare revisies tussen de verschillende versies van de notities, geen compatibiliteitsproblemen: alle tekst is gewoon in de meest kale vorm opgeslagen, waarbij ook alle opmaak helemaal transparant en dus ook reproduceerbaar is. En als je een hardcopy wilt, dan genereer je gewoon een pdf'je, helemaal handig. En, niet onbelangrijk, wikis hebben zulke prettige zoekfuncties… kom daar maar eens om in de standaard onhandig ingerichte Sharepoints…

Maar om een lang verhaal kort te maken, mijn voorstel werd nooit serieus opgepakt. De meeste organisaties willen vast blijven zitten in hun lock-in, met hun versiebeheerproblemen, want door die nieuwe officeversies kun je zien welke van de bij een document betrokken personen online zijn in Lync, of Skype voor bedrijven... Maar, nu is er misschien wel een nieuwe aanleiding om eens serieus na te denken over het #wegmetdocumenten streven: Cryptolocker Cryptolocker is malware die erop is gericht om mensen geld afhandig te maken door bestanden te versleutelen en ze alleen tegen betaling van losgeld weer vrij te geven.

Cryptolocker versleutelt bestanden op een werkplek, of op een server, of op een share, of in onedrive of Sharepoint… Microsoft geeft aan dat MS Office365 niet kwetsbaar is.

Er zijn enkele versies van cryptolockers die niet goed werken, of waarvan de geheime sleutels zijn uitgelekt (zodat je zonder betaling van het losgeld wellicht je bestanden terugkrijgt). Maar in de meeste gevallen is de aanwezigheid van Cryptolocker heel slecht nieuws voor een slachtoffer.

Tenzij je geen documenten hebt. Als je geen documenten hebt, dan kunnen ze ook niet versleuteld worden… Kijk eens aan… een mooie aanleiding om over te stappen op het gebruik van content management systemen en wikis, over te stappen op presi-achtige presentaties, ethercalc in plaats van spreadsheet applicaties, on-line collaboratietools in plaats van officeapplicaties. En stop met het misbruiken van Excel voor gegevensanalyse en statistische bewerkingen, gebruik online databases en BI-tools. Output nodig? Waarom documenten printen? Gebruik viewers op die databases of genereer een pdf (dat kun je immers steeds opnieuw doen vanuit de originele databases).

En als je dan toch met alle geweld een document wilt maken, gebruik dan een minder kwetsbaar platform. Maar overweeg eerst waarom je in vredesnaam nog documenten wilt hebben...

Door: André Koot, Principal consultant bij Strict Consultancy in samenwerking met het Cqure Kennisplatform

]]>
Fri, 22 May 2015 11:35:13 +0200 Weersta Cryptolocker-weg met documenten http://executive-people.nl/item/529318/weersta-cryptolocker-weg-met-documenten.html&field=Foto1&rType=crop&height=165&width=165.jpg
Telecom-as-a-Service vooroordelen ontkracht http://executive-people.nl/item/529237/telecom-as-a-service-vooroordelen-ontkracht.html Managed Services Providers (MSP’s) hebben allerlei vooroordelen als het gaat om het incorporeren van telecomdiensten in hun bestaande portfolio. Zet de vijf grootste vooroordelen op een rij, en ontkracht ze.

1. Er is teveel keus
Over het algemeen is het voor MSP’s lastig de beste en meest complete telecomoplossing voor een klant te kiezen. Er zijn enorm veel aanbieders die vooral concurreren op prijs. Kijk daarom eerst naar de klant: wie is het en wat doet deze organisatie? Kies je een Telecom-as-a-Service-oplossing voor een klein adviesbureau met drie medewerkers? Of juist voor een middelgroot advocatenkantoor met negentig mensen? Ga daarbij na of de klant graag als eerste iets nieuws wil proberen (innovators), snel iets nieuws wil als een technologie zich heeft bewezen (early adopters), pas iets nieuws wil als de buurman het ook heeft (early majority) of pas iets afneemt als iedereen het al gebruikt (late majority). Voor elk van deze groepen zijn er telecomoplossingen die optimaal passen bij de situatie van de klant. Vraag hiernaar bij je telecomleverancier.

2. Onvoldoende telecomkennis
MSP's zien vaak wel de kansen die Telecom-as-a-Service biedt, maar hebben het gevoel dat ze over onvoldoende telecomkennis beschikken om deze diensten te leveren en te ondersteunen. Kies voor een partner die deze kennis wel heeft. Zowel op het gebied van de gevestigde telecomdiensten – zoals gsm en de vaste lijn –, maar vooral ook op het vlak van VoIP en bellen via het web. Betrek de partner bij het complete traject: vanaf het eerste adviesgesprek en het uitbrengen van de offerte tot en met de implementatie van een telecomproject.

3. Te weinig personeel
MSP's denken veelal dat ze onvoldoende medewerkers in huis hebben om – naast hun corebusiness – ook telecomdiensten te leveren en te ondersteunen. Dit is een misvatting. Er zijn namelijk volop telecomdiensten die eenvoudig zijn op te nemen binnen bestaande afdelingen, zoals de helpdesk (technische ondersteuning) en verkoopafdeling (commerciële ondersteuning, facturatie).

4. Onvoldoende marge
MSP's zijn gewend aan marges van meer dan dertig procent. Bij het wederverkopen van telecomdiensten gaat het echter vaak om marges van ‘maar’ rond de tien procent. Hierdoor lijkt het voor hen niet interessant, ook al past het wel in hun dienstenportfolio. Toch is dit vooroordeel onterecht, omdat deze marges qua geldbedrag een stuk hoger zijn. Dit komt doordat de Average Revenue Per User (ARPU) voor (mobiele-)telecomdiensten al snel ligt tussen de veertig en vijftig euro per maand. Het is dus niet ongebruikelijk om maandelijks alleen al op het telecomverkeer vier of vijf euro per eindgebruiker te verdienen. Daarbij geldt dat MSP's aan klanten  additionele diensten kunnen factureren, afhankelijk van de door de klant gewenste SLA. En dit voor installatie en beheer van de telecomdiensten en -hardware.

5. Risico van verstoorde klantrelatie
Als de klant vindt dat telecomdiensten niet naar behoren werken, dan loopt de MSP een afbreukrisico. Dat is begrijpelijk. Zorg er daarom altijd voor dat bij de klant duidelijk is wie de leverancier is van de telecomoplossing. Geen ‘white label’-oplossing dus, maar een transparante communicatie over de bedrijfsnaam. Hierdoor weet de klant wie men moet aanspreken in geval van problemen en loop je als MSP geen risico’s meer – die liggen bij de vendor.

Kim van Brugge, ceo Portland Europe

]]>
Wed, 20 May 2015 14:57:51 +0200 Telecom-as-a-Service vooroordelen ontkracht http://executive-people.nl/item/529237/telecom-as-a-service-vooroordelen-ontkracht.html&field=Foto1&rType=crop&height=165&width=165.jpg
Data Back-up en Recovery: waarom voorkomen beter is dan genezen http://executive-people.nl/item/528809/data-back-up-en-recovery-waarom-voorkomen-beter-is-dan-genezen.html Weinig mensen zullen betwisten dat data een van de belangrijkste eigendommen van een bedrijf is – en dat onze afhankelijkheid ervan steeds groter wordt. Zoals elke IT-professional zal bevestigen, bevindt de wereld zich middenin een data-explosie. Bijna 90 procent van de data die sinds het begin der tijden is gecreëerd, ontstond in de afgelopen 24 maanden en slimme bedrijven ontwikkelen nieuwe manieren om die data te gebruiken in hun strategische voordeel.

Nu veel bedrijven op het punt belanden dat ze niet meer kunnen functioneren als bepaalde datasets niet beschikbaar zouden zijn, al is het maar voor even, betekent het vergroten van de afhankelijkheid van data het creëren van nieuwe risico’s. Deze risico’s zijn met name relevant voor kleinere bedrijven, die vaak niet de financiële en menselijke bronnen hebben om een ernstig dataverlies te boven te komen.

Als het om dataverlies gaat, dan is voorkomen absoluut beter dan genezen. Sterker nog, wanneer de data eenmaal is verdwenen, dan is genezen vaak niet eens een optie. Als het gaat om back-up en revovery, dan is het louter een kwestie van efficiëntie, omdat een omvattend plan niet noodzakelijk veel geld of tijd hoeft te kosten. Het heeft echter wel de potentie om ongelooflijke hoeveelheden geld en waardevolle manuren op de langere termijn te besparen.

Data verliezen is makkelijk, maar data beschermen is niet moeilijk

Er zijn ontelbaar veel manieren waarop data in een oogwenk verloren kan gaan, van natuurrampen tot cyberaanvallen of zelfs diefstal. Wat vaker voorkomt is dat laksheid van medewerkers of een stroomstoring organisaties vleugellam kan maken, soms zelfs voorgoed.

Menselijke fouten komen voor in ieder bedrijf en vaak zijn het de medewerkers zelf die per ongeluk ernstig dataverlies veroorzaken. Informele protocollen voor dataopslag resulteren vaak in opslag van data op verschillende locaties – bijvoorbeeld op desktops, USB-sticks, in de e-mail of op een cloudgebaseerde sharing website – wat zorgt voor meerdere openstaande toegangspunten die beschermd moeten worden.

Wanneer de data niet beschikbaar is, dan komt het bedrijf tot stilstand

Klanten in het digitale tijdperk eisen een uitzonderlijk hoge snelheid en efficiëntie van de bedrijven waar ze mee werken en ze verwachten een naadloze ervaring. Daar komt nog bij dat de salesafdeling en de operationele afdelingen regelmatig klantendata gebruiken en bekijken, om ervoor te zorgen dat de prijsstelling en de inkooporders tijdig worden verwerkt, of voor het kunnen van het garanderen van real-time ondersteuning. In dat kader is dataverlies een ernstige zaak, omdat klanten voorgoed kunnen vertrekken als ze worden blootgesteld aan onverwachte vertragingen of ongelukken.

Tot slot kunnen geavanceerd databeheer en business-intelligence oplossingen op basis van de opgeslagen data een uitermate nuttig inzicht in het klantenbestand opleveren. En in steeds grotere mate kan dataverlies het verschil betekenen tussen een bedrijf dat zijn klanten écht begrijpt en een bedrijf dat in het donker opereert.

Back-up en recovery veranderen dankzij de cloud

Het voordeel van cloud-computing voor het MKB was lange tijd een populair gespreksonderwerp.  De cloud kan wonderen verrichten voor het terugdringen van de kosten, het vereenvoudigen van het vermogensbeheer en het vergroten van de flexibiliteit, vergeleken met louter lokale opslag. Er kunnen echter nadelen aan een pure cloudoplossing kleven op financieel gebied en op het gebied van stabiliteit en veiligheid. De maandelijkse kosten kunnen soms hoger oplopen dan de aankoopprijs, latency kan de toegang tot data op cruciale momenten verhinderen, en het allerbelangrijkst, de data die op andermans hardware staat, kan gecompromitteerd raken.

Essentieel voor het MKB is dat het financiële voordeel van datareplicatie via de cloud perfect past bij snelgroeiende en onderbezette ondernemingen die behoefte hebben aan een efficiënte back-up en recovery oplossing. Met name cloud-control, oftewel het beheer van netwerkapparatuur via de cloud, biedt een nieuw pakket aan kansen voor het MKB, door eenvoudig beheer van geografisch gescheiden apparaten te faciliteren en off-site back-up en data-recovery mogelijk te maken. Het vergroot het gemak waarmee toegang kan worden verkregen en het verlost bedrijven van het beheer van de servers in het netwerk. Door back-ups te maken naar twee verschillende apparaten op verschillende locaties, is het makkelijk om voorbereid te zijn op het onverwachte; als dataverlies toeslaat op de ene locatie, dan is de andere nog altijd veilig en kan het bedrijf blijven functioneren zonder onderbreking.

Snelle datagroei betekent dat er betere back-up nodig is

Vroeger konden kleine bedrijven soms overleven met een of twee redundantielagen in hun databack-up. Deze oude manier van back-ups maken, bracht altijd al een zeker risico met zich mee, maar in de context van de enorme datagroei van tegenwoordig, raakt het snel achterhaald. Betrouwbare databescherming omvat meerdere redundantielagen en het is nu meer dan ooit noodzakelijk voor het MKB om de IT-strategie op te waarderen naar een 'Smart IT' aanpak.

Het komt steeds vaker voor dat bedrijven niet in staat zijn om hun 'back-up windows' te halen, oftewel de tijdsspanne die beschikbaar is voor de data back-up, meestal 's nachts. Er is eenvoudigweg teveel data op het netwerk en het systeem is traag, dus de dag begint vaak zonder dat er een volledige back-up is gemaakt, waardoor grote delen van de bedrijfsinformatie onbeschermd blijft.

Betere, slimmere back-up en recovery betekent niet automatisch dat er duurdere zakelijke oplossingen nodig zijn. De bedrijven die het best zijn gepositioneerd in het competitieve MKB-landschap, zijn de bedrijven die kiezen voor 'tier one' opslagoplossingen met enterprise-klasse functionaliteit, zoals een onbeperkt aantal snapshots, deduplicatie en cloudgebaseerde replicatie, maar dan ontworpen voor kleinere organisaties, kleinere budgetten en zonder de complexiteit van het traditionele zakelijke aanbod.

Het vormt een niche binnen de IT, maar back-up en recovery is een gebied dat een enorme ROI kan opleveren voor MKB-bedrijven die op zoek zijn naar nieuwe manieren om competitief te zijn in een overvolle markt. In het licht van de razendsnelle datagroei en recente ontwikkelingen in cloud-computing, is nu de tijd aangebroken voor slimme MKB'ers om voorop te lopen op het gebied van data back-up en recovery.

Arend Karssies, Country Manager CBU Benelux at NETGEAR

]]>
Wed, 20 May 2015 09:47:54 +0200 Data Back-up en Recovery: waarom voorkomen beter is dan genezen http://executive-people.nl/item/528809/data-back-up-en-recovery-waarom-voorkomen-beter-is-dan-genezen.html&field=Foto1&rType=crop&height=165&width=165.jpg
Interconnectie: de nieuwe make-or-break propositie voor het bedrijfsleven http://executive-people.nl/item/529120/interconnectie-de-nieuwe-make-or-break-propositie-voor-het-bedrijfsleven.html Het zijn spannende tijden, vooral voor de grootzakelijke markt. De ontwikkelingen gaan zo snel dat veel organisaties moeite hebben om ze bij te houden. Factoren als (reactie)snelheid, korte lijnen en snelle connecties in een beveiligde omgeving worden steeds bepalender voor de gebruikservaring en daarmee voor het succes van ondernemingen. Tegelijkertijd verschuift het gebruik van apps en data van push, via één (afgelegen) plek, naar pull. Dit heeft alles te maken met de netwerk- en cloudarchitectuur. In onze datacenters worden klanten en partners constant - en in snel toenemende mate met elkaar verbonden, waardoor productiviteit, schaalbaarheid en prestatie op wereldwijd niveau gerealiseerd kan worden. We noemen dat ‘interconnectie’.

Digitale evolutie
Net als in de normale wereld is ook de digitale economie constant aan veranderingen onderhevig. Technologische ontwikkelingen bepalen het speelveld en veranderen dit blijvend. Door de jaren heen maakten innovaties nieuwe vormen van interactie mogelijk. Aan de hand van die innovaties en interactievormen zijn een aantal tijdperken te definiëren, door mijn collega’s mooi weergegeven in deze infographic. In het Computing Tijdperk bepaalden innovaties van o.a. IBM en ‘Wintel’ het landschap, machines en mensen werden verbonden waardoor we informatie konden uitwisselen. Toen computers dankzij, bedrijven als 3Com, Cisco en Juniper in LAN- en WAN-netwerken met elkaar verbonden werden, betraden we het Netwerk Tijdperk waarin het internet uiteindelijk de grootste transformatie was. In het Connected Tijdperk overstegen we de netwerken en gingen we, onder aanvoering van Google, Apple en Facebook, naar anytime en anywhere connectiviteit waarbij real-time participatie mogelijk werd. 

Nu staan we wederom aan het begin van een nieuw digitaal tijdperk. In een wereld waarin de cloud domineert zijn de eisen die bedrijven aan connectiviteit stellen tot een nieuwe hoogte gestegen. Met de constante groei van e-commerce en de introductie van Big Data en the Internet-of-Things zijn organisaties in toenemende mate onderling afhankelijk. Ze eisen daarom instant connectiviteit die aanzienlijk meer schaalbaar, flexibel, betrouwbaar en veilig is dan zijn voorgangers: welkom in het Interconnected Tijdperk.      

Ieder bedrijf kan Netflix zijn
Voor mij is Netflix een ultiem voorbeeld van interconnectie. Wanneer ik daar mijn favoriete serie House of Cards, bestel, ben ik getuige van een ultiem staaltje ‘on demand’ dienstverlening. De content (vaak van andere bedrijven) wordt verpakt en razendsnel aan mij gepresenteerd met enkele aanvullende suggesties die bij mijn kijkgedrag passen. Zo’n bedrijfsmodel is het schoolvoorbeeld van de toegevoegde waarde van interconnectie en het mooie is dat dit model nu in alle industrieën mogelijk is. Ieder bedrijf kan een Netflix zijn. Ziekenhuizen bijvoorbeeld, waar doctoren via mobile devices toegang hebben tot patiëntgegevens en waar nieuwe applicaties ze in staat stellen om sneller diagnoses te stellen. Of in de retail waar een meerderheid van de consumenten nu multi-channel op zoek gaat naar hun favoriete items, winkels en deals. Retailers op hun beurt kunnen een scala aan tools en data inzetten om de consumenten real-time in-store productinformatie en aanbiedingen te bieden en zo hun omzet te verhogen.

Ondanks de aansprekende voorbeelden en de evidente voordelen merk ik dat nog veel bedrijven terughoudend zijn. In gesprekken met CIO’s hoor ik vaak twijfels over migratie van kritische werkstromen en applicaties naar de cloud. De noodzaak om gebruik te maken van het publieke internet als verbinding naar de cloud is hierbij de voornaamste reden. Veiligheid kan niet worden gegarandeerd en vanwege het drukke, overbelaste internet zijn ook vertragingen in de processen niet met 100 procent zekerheid uit te sluiten. 

Waar we naar toe gaan is naar oplossingen die de barrières en risico’s van het publieke internet wegneemt en organisaties in staat stelt om de voordelen van (multi) cloud-adoptie ten volle te benutten. In onze datacenters bijvoorbeeld, bieden we snelle, veilige privéverbindingen met wereldwijde cloudproviders buiten het publieke internet om. Zo kunnen kunnen organisaties overal ter wereld zonder zorgen hun transitie naar een cloudgeoriënteerd bedrijfsmodel versnellen. Ik heet u van harte welkom in het interconnected tijdperk.

Michiel Eielts, Managing Director Equinix Benelux
Michiel Eielts werkt sinds 2009 bij Equinix en is verantwoordelijk voor IBX data centers in Amsterdam, Enschede, en Zwolle. Hij heeft meer dan 20 jaar werkervaring in de Nederlandse IT- en telecommarkt.

Infographic Equinix - Four Digital Economy Eras.pdf

]]>
Wed, 20 May 2015 09:26:55 +0200 Interconnectie: de nieuwe make-or-break propositie voor het bedrijfsleven http://executive-people.nl/item/529120/interconnectie-de-nieuwe-make-or-break-propositie-voor-het-bedrijfsleven.html&field=Foto1&rType=crop&height=165&width=165.jpg
Datacenter-in-a-box http://executive-people.nl/item/529154/datacenter-in-a-box.html Ieder bedrijf wil producten en diensten leveren aan klanten zodat zij iets toevoegen aan hun specifieke markt. Houtje-touwtje-oplossingen zijn dan ook al lang geen optie meer. Steeds vaker zien we daarom dat de dienstverlening bestaat uit schaalbare onderdelen, die zijn te koppelen aan bestaande technologie of processen. Maar eveneens worden producten en diensten in toenemende mate in kant-en-klare vorm ontwikkeld, zodat het direct toepasbaar is. Leveranciers en resellers willen immers een sparringspartner zijn die een value add levert door klanten te ontzorgen met totaaloplossingen. De trends van kant-en-klaar en all-in-one ontwikkelt zich verder in het komende jaar.

Innovatieve resellers weten al langer dan vandaag dat klanten niet zitten te wachten op een VoIP-centrale, maar dat ze gewoon willen bellen. Aan u de schone taak om ervoor te zorgen dat de telefoon rinkelt, en dan het liefst ook nog de telefoon die voor de gebruiker op dat moment het handigst is om te gebruiken. En zo kunt u ook niet meer bij de klant aankomen met een stapel dozen met storage-apparatuur of servers met daarbij een rol kabels om de hardware aan elkaar te knopen. Nee, die klant wil een ‘Converged Infrastructure’ die direct kan worden aangesloten en met daarop de virtuele softwarelaag, waarop u de applicaties van de klant kunt laten landen.

Kant-en-klaar

De ontwikkeling richting ‘kant-en-klaar’ is een ontwikkeling die we binnen de IT eigenlijk altijd al hebben gezien. (We schroeven onze eigen PC’s niet meer in elkaar) De volgende convergentieslag vindt nu plaats op de laag onder de IT, de fysieke datacenterinfrastructuur. Al langer beschikbaar zijn de modules voor bijvoorbeeld koeling of power die kant-en-klaar het datacenter binnen worden geschoven. Een logisch vervolg op deze ‘facilitymodules’ is het all-in-one, ‘prefab’ datacenter. Het idee hierachter is dat alle componenten die nodig zijn voor een datacenter – zoals power, koeling, connectiviteit en de racks om de servers in te huisvesten – door de leverancier worden samengebracht in een stalen behuizing die letterlijk in de achtertuin kan worden geplaatst.

Prefab in de zorg

Dit concept kan nu al op veel belangstelling rekenen, onder andere in de zorg. Zorginstellingen hebben door de toegenomen digitalisering te maken met een steeds grotere berg aan data en daarmee ook met een groei van de IT-omgeving. Tegelijkertijd is ruimte vaak schaars. De vierkante meters die wel beschikbaar zijn, worden liever besteed aan de ‘core business’ (de zorg voor patiënten), dan aan een uitbreiding van de computervloer. Een ‘voorgefabriceerd datacenter’ dat buiten het pand kan worden geplaatst – en bovendien snel is op te leveren – is dan de ideale oplossing.

Ik zie dan ook een mooie toekomst weggelegd voor het ‘prefabricated datacenter’, en daarmee ook voor onze businesspartners. Ook hier geldt dat de klant uiteindelijk niet zit te wachten op een datacenter, maar gewoon zijn werk wil kunnen doen. Daar ligt een mooie taak weggelegd voor de businesspartners, door ook in het prefab datacenter te zorgen voor de juiste IT-infrastructuur en voor een zachte landing van de applicaties.

Loek Wilden, Data Center Lifecycle Consultant bij Schneider Electric

]]>
Tue, 19 May 2015 11:45:25 +0200 Datacenter-in-a-box http://executive-people.nl/item/529154/datacenter-in-a-box.html&field=Foto1&rType=crop&height=165&width=165.jpg
Impact en risico’s van de cloud http://executive-people.nl/item/528985/impact-en-risicoa-s-van-de-cloud.html Met enige regelmaat wordt gediscussieerd over de migratie naar de cloud. We zien allemaal dat het een niet te stoppen beweging is, maar er is ook veel terughoudendheid. Zijn we nog wel zelf de baas over onze data en systemen? Hoe zijn privacy en vertrouwelijkheid geregeld? Welke impact heeft de cloud nu echt op onze bedrijfsvoering? 

De cloud lijkt veel belovend en biedt naar verwachting belangrijke business voordelen. On demand - self service maakt het eenvoudiger precies die diensten af te nemen die nodig zijn. Dat scheelt veel beheer en licenties, mits goed ingeregeld en kosten worden beheerst. Ook het gebruik van gedeelde systemen zou moeten leiden tot besparing in kosten. De technische infrastructuur is niet alleen qua techniek maar ook wat betreft beheer en beveiliging een verbetering op de eigen omgeving. De flexibiliteit en schaalbaarheid betekent dat we snel op, of af, kunnen schalen indien nodig. Daarmee kunt u de time to market van producten en diensten verkorten.

Toch hangen de risico’s van privacy en beveiliging vaak als een zwaard van Damocles boven ons hoofd. In ieder geval bij onvoldoende voorbereiding. Vaak blijkt dat we op zoek zijn naar een strategie hoe om te gaan met IT in plaats van IT onderdeel te maken van onze strategie.

In dit artikel wil ik een aantal zaken aanstippen waar u tegenaan loopt bij een overstap naar de cloud. En misschien nog belangrijker, hoe u daar grip op krijgt. Natuurlijk zijn er bepaalde risico’s. Bijvoorbeeld aangaande beschikbaarheid van data, verlies of diefstal van informatie, ongeoorloofde openbaarmaking, kosten, privacy en allerlei compliance eisen. Deze zijn niet nieuw voor de cloud maar inherent aan het gebruik van IT.

De cloud brengt veranderingen. Deze kunnen zowel risicoverhogend als risicoverlagend zijn. Door uitbesteding van beheertaken, specialisatie en concentratie van kennis over de besturingssystemen, applicaties en bedreigingen is vaak een betere beheersing van risico’s mogelijk dan in eigen beheer. De ontwikkelingen, maar ook de bedreigingen ontstaan tegenwoordig zodanig snel dat veel organisaties moeite hebben om de interne kennis en capaciteit daarop blijvend aan te laten sluiten.

Hoe maakt u een beheersbare en doordachte overstap naar cloud diensten, waarbij u de baten en beloftes benut en toch grip houdt op de risico’s en kosten? Drie stappen ter overweging:

 1. Voorbereiden interne omgeving
 2. Cloud ‘type’ kiezen
 3. Cloud serviceprovider kiezen

Voorbereiden interne omgeving
Als u niet vooraf nadenkt over de wijze waarop u met cloud wilt omgaan, wordt de cloud iets dat u overkomt. Gebruikers zoeken naar mogelijkheden om bijvoorbeeld informatie met elkaar te delen. Diensten als Dropbox verschijnen dan ook overal. Maak daarom IT en cloud onderdeel van uw (informatie)strategie door na te denken over zaken als beleid en frameworks, processen, organisatie structuren (rollen, taken en verantwoordelijkheden), cultuur en gedrag, skills en competenties.

De volgende stap: welk beveiligingsbeleid heeft u in uw organisatie en wat verwacht u van de beveiliging van informatie binnen uw cloud diensten? In veel gevallen verwachten we veel (ISO 27001/ISAE 3402), maar is slechts weinig in de eigen organisatie geregeld. Door een framework vast te leggen van eisen, risico’s en maatregelen, krijgt u inzicht in de mate van beheersing. Door dit framework te delen met alle betrokkenen, intern en extern, kunt u een continu verbeterproces op gang brengen. 

Overweeg ook de impact van cloud diensten op uw bedrijfsprocessen. Deze processen maken vrijwel zonder uitzondering gebruik van geautomatiseerde systemen. Er vindt uitwisseling van gegevens plaats tussen systemen. Door uw IT doelstellingenbeleid, organisatie-eenheden, gebruikers, processen en informatiesystemen aan elkaar te relateren, krijgt u de mogelijkheid de risico’s in kaart te brengen, die u weer in het framework kunt toevoegen. 

Risico’s kunnen worden afgedekt met passende maatregelen, alleen als het risico voldoende zwaar weegt. Anders komt u in een situatie waar de kuur soms erger is dan de kwaal. Ervaring leert dat veel risico’s emotioneel worden gewogen. Dat wil zeggen dat we het gevoel hebben dat we een groot risico lopen, zonder dat hier een rationele inschatting van is gemaakt. Bijvoorbeeld het risico van ongeoorloofde openbaarmaking. Als we dit risico echt zo groot vinden, waarom neemt u dan geen maatregelen om gegevens versleuteld op te slaan op de systemen van de cloud provider?

Type cloud kiezen
Dé cloud bestaat niet. Cloud is een diversiteit aan diensten en producten. We kunnen bijvoorbeeld spreken over een public, private of hybride cloud. Dit zegt iets over het ‘eigendom’ en gebruik. Cloud is ook in te delen naar ‘Infrastructure as-a-Service’, ‘Platform as-a-Service’ of ‘Software as-a-Service’.

En deze vormen gaan verder, want momenteel zijn ook al ‘Security as-a-Service’ of ‘Governance as-a-Service’ en ‘Compliance as-a-Service’ verkrijgbaar.

Welk type het meest geschikt is, is afhankelijk van een aantal factoren. Wilt u meer standaardiseren, dan is Software as-a-Service geschikt. Ook afhankelijkheden tussen verschillende processen en de gegevensuitwisseling kunnen een rol spelen bij de bepaling. Als het gaat om de keuze tussen public, private of hybride is de vertrouwelijkheid van data mogelijk van invloed, de benodigde ‘voorspelbaarheid’ van performance, of gegevensverkeer, eigendom van gegevens en systemen en natuurlijk de SLA mogelijkheden die providers bieden. Een belangrijke aspect bij SaaS is het upgrade tempo. Het kan een voordeel zijn altijd gebruik te maken van de meest actuele versie, maar er zijn ook situaties denkbaar waar we juist niet met alle nieuwe upgrades mee willen, maar wel gedwongen worden door een SaaS-aanbieder.

Van belang is om vooraf een checklist op te stellen van de voor u belangrijke aspecten en kenmerken, zodat u tijdens de selectiefase de juiste en relevante zaken met elkaar vergelijkt. Daarnaast helpt dit u bij de SLA-onderhandelingen uw belang voldoende te herkennen en niet alleen op kosten en prijs te onderhandelen, maar naar ‘value for money’ te kijken.

Cloud serviceprovider kiezen
De derde stap is de selectie van een betrouwbare partner. Hier speelt vertrouwen een cruciale rol. Vertrouwen moet worden gewonnen. Bijvoorbeeld door relevante certificeringen als ISAE 3402, maar ook door zichtbaarheid en transparantie. Als u niet weet wie aan uw systemen komt, wordt vertrouwen moeilijker.

En natuurlijk is wetgeving van invloed bij de keuze van een partner. Wetgeving is veelal lokaal geldig, waar uw cloud partner wellicht in meerdere landen actief is of dat uw data in een ander land is opgeslagen.

Plan
Er zijn veel aandachtspunten bij een overstap naar de cloud. Toch maakt het hebben van een gedegen plan en voorbereiding de keuze een stuk inzichtelijker en eenvoudiger. Veel risico’s worden gevoelsmatig benaderd, maar ervaring leert dat dit niet altijd het beste is en in de meeste gevallen zijn eenvoudige maatregelen mogelijk om in control te blijven. Door op een juiste manier met uw informatie om te gaan, de juiste mate van bescherming, kwalitatief onderhoud en ondersteuning te bieden, maakt u IT onderdeel van uw strategie in plaats van een strategie voor uw IT.

Cloud DNA Check
Overweegt u de overstap naar de cloud? Lees ons Cloud 2020 magazine of doe de Cloud DNA Check. Een methode die ITON heeft ontwikkeld om organisaties aan de hand te kunnen nemen bij het maken van de juiste cloud keuzes. 

Door Erwin van Kouteren, business consultant ITON (foto)

]]>
Fri, 15 May 2015 10:52:53 +0200 Impact en risico’s van de cloud http://executive-people.nl/item/528985/impact-en-risicoa-s-van-de-cloud.html&field=Foto1&rType=crop&height=165&width=165.jpg
Waarom de tijd voor 10GbE is aangebroken http://executive-people.nl/item/528808/waarom-de-tijd-voor-gbe-is-aangebroken.html In vergelijking met andere technologieën wordt 10GBase-T, ook wel bekend als 10 Gigabit koper, gekenmerkt door een langzame, maar voortschrijdende invoering. De technologie werd aanvankelijk voornamelijk geschikt geacht voor grote ondernemingen en als te duur, te energieverslindend en te grootschalig gezien voor kleine tot middelgrote bedrijven die een hogesnelheidsnetwerk wilden. Als gevolg hiervan ging 10GbE-connectiviteit vaak vergezeld van kostbare glasvezeltechnologie voor het faciliteren van hogesnelheidstoegang tot de backbone van netwerken en tot gevirtualiseerde server-, opslag- en datacenteromgevingen.

In 2013 zagen we echter een omslag, met het begin van een brede implementatie van 10GBase-T,  bijna zeven jaar nadat de standaard voor koper-based switching werd vastgesteld. Wat is er veranderd en waarom zien we nu pas een bredere implementatie?

De groei van BYOD

Volgens Gartner zal het aantal BYOD-apparaten verdriedubbeld zijn in 2018. Als echter zowel bedrijven als de data op hun netwerken blijven groeien, dan kan het domino-effect een nadelige invloed hebben op de stabiliteit van draadloze netwerken.

Naast de uitdaging van het beheren en beveiligen van de grote hoeveelheid nieuwe apparatuur op de werkplek, kunnen bedrijven ook geconfronteerd worden met knelpunten, buffering en snelheidsproblemen in hun netwerk, wat allemaal een negatieve invloed op hun functioneren kan hebben. Bovendien kan het netwerk te maken krijgen met het risico van downtime, wanneer de vele apparaten en gebruikers opstoppingen veroorzaken.

Omdat steeds meer apparaten met het netwerk verbonden zijn en de hoeveelheid data toeneemt, gaan er aanzienlijke prestatieproblemen ontstaan. Niet alleen op de draadloze infrastructuur, maar op het volledige IT-netwerk. Firewalls en de veiligheid van applicaties zullen opnieuw geëvalueerd moeten worden om een veilige internettoegang te kunnen garanderen. Er kan tenslotte maar een beperkte hoeveelheid data per keer door de firewall en dat kan voor opstoppingen zorgen. Tel daar de convergentie van spraak, video en data op mobiele apparaten bij op en de prestaties van het netwerk zouden wel eens kunnen gaan degraderen. Hierdoor worden netwerkbeheerders gedwongen om te zoeken naar manieren om het netwerkverkeer efficiënter en betaalbaarder te beheren.

Enterprise-klasse oplossingen beschikbaar maken voor de massa

Precies nu de belasting van de netwerken groter wordt, komt de volgende golf van 10GbE-oplossingen beschikbaar. Er zijn nu oplossingen die alle bedrijven, klein en groot, kunnen voorzien van het potentieel van enterprise-klasse technologie binnen hun switching-infrastructuur. De toenemende omarming van 10GbE koper NIC-adapters door server- en opslagleveranciers zorgt ervoor dat  10GbE-connectiviteit binnen handbereik van bedrijven van elke grootte komt. De  10GbE koper prijsstellingen zijn nu aantrekkelijker dan ooit, en zitten op hetzelfde niveau als de Gigabit-oplossingen die gebaseerd zijn op een prijs per Gbit/s. De tijd is dus aangebroken dat organisaties betrouwbare en betaalbare 10GbE-connectiviteit voorbij de core van het netwerk gaan realiseren.

Geen latency en energieverspilling

Het is niet alleen de prijs van de 10GbE-technologie die is veranderd, maar ook de technologie zelf. Werd 10GbE koper altijd gezien als een stroomverslinder, de PHY-chipsettechnologie van vandaag de dag biedt tussen de 5 en 8 watt per 10GBase-T poort. Dit is lager dan de 10+ watt die in de afgelopen jaren werd genoemd in vergelijking met tranceivers als 10GBase-SR, die minder dan 1W kunnen trekken. Een toename van energieconsumptie met een factor vijf kan een dure upgrade lijken. Wanneer je dat echter vergelijkt met servers die tot wel 1000W of meer kunnen vragen, dan is het totale aandeel laag. Extra energieconsumptie impliceert aanvankelijk hogere totale kosten, maar wanneer je de extra gerelateerde kosten meeweegt, zoals glasvezel-tranceivers, dan is het waarschijnlijk dat de totale 10GBase-T implementatie goedkoper zal zijn. Bovendien, voor switch-server installaties in kleine en zelfs middelgrote organisaties zijn korteafstandkabels van minder dan 45 meter gebruikelijk en dat verbruikt nog minder stroom.

Een andere wijdverspreide aanname over 10GbE koper, is dat het gebruik van Cat6A-bekabeling een zwaardere, omvangrijkere en minder flexibele oplossing is dan glasvezel, maar dat is niet meer het geval. 10GBase-T gebruikt net als andere Base-T technologieën een standaard J45 Ethernet jack, een verbinding die niet alleen standaard is op switches, maar die ook geïntegreerd is op servers, workstations en andere pc's. Door over te stappen op 10GbE-connectiviteit kunnen organisaties het aantal GbE-verbindingen in server-racks terugbrengen, die bovendien ook steeds vaker worden uitgerust met 10GbE-connectiviteit. Dus zelfs als een organisatie de dikkere Cat6A-kables moet installeren om de dunnere Cat5e-kabels te vervangen, dan nog zal het totale aantal poortverbindingen kleiner worden en kunnen bedrijven besparen op ruimte en de zorgen over energieverbruik wegnemen.

Een 10GBase-T switch zal bovendien effectief kunnen communiceren met oudere Gbit/s en 100Mbit/s serververbindingen. Bij glasvezelsystemen die geen lagere snelheden ondersteunen, moeten er naast de 10GbE switch-upgrades complete servers worden vervangen. 10GBase-T biedt daarentegen een haalbaar en betaalbaar investeringspad dat geleidelijke server- en switch-upgrades mogelijk maakt en dat in veranderende netwerkbehoeften kan voorzien.

De voordelen van 10GbE koper

Er kleven tal van voordelen aan het gebruik van 10GbE koper, maar wat voor groeiende organisaties vooral aantrekkelijk zal zijn, is de mogelijkheid een hogesnelheidsnetwerk te realiseren. Een ander voordeel is de mogelijkheid om de bestaande infrastructuurinvesteringen voor koperen bekabeling te benutten. Organisaties met een bestaande netwerkinfrastructuur met Cat6A of 7 bekabeling, zullen kunnen profiteren van een hogere kwaliteit koperen bekabeling dan Cat5e. Dergelijke netwerken kunnen hogere vereisten voor bandbreedte aan dan 10GbE koper ondersteunt – tot 100m met RJ45-connectoren. Cat6A-netwerken kunnen ook profiteren van 10GbE koper, maar over kortere afstanden. Backwards compatibiliteit met 100M/bit- en Gigabit- netwerken maakt een kosteneffectiever en eenvoudiger upgrade-pad naar 10 Gigabit Ethernet mogelijk.

10GbE stelt organisaties ook in staat om de ondersteuning voor converged omgevingen uit te breiden. Risico's door bottlenecks in de netwerkprestaties nemen toe. Bandbreedte wordt groter om intensieve nieuwe applicaties te ondersteunen, samen met de proliferatie van datareplicatie en de brede invoering van mobiliteit en server- en opslagvirtualisatie. Alles bij elkaar zorgt dit voor een behoefte aan 10 Gigabit oplossingen. De toename van video en mobiele data maakt Gigabit-netwerken beperkt houdbaar, omdat meer apparaten, gebruikers en content vechten om prioritering.

Maar wat als een organisatie geen behoefte heeft aan 10GbE, omdat GbE als voldoende wordt gezien? Stel je dan eens een rampenscenario voor, waarbij een organisatie al haar data verliest. Het terughalen, repliceren en herstellen van de data zou kunnen betekenen dat er een volledig herstel plaats moet vinden – iets wat door GbE eerder gehinderd dan geholpen zal worden. Voor het MKB zou 10GbE de bandbreedte voor een sneller en meer opportuun recoveryscenario kunnen leveren.

Waarom het nu de tijd is om over te stappen op 10GbE-connectiviteit

BYOD is geen rage, het is iets blijvends. Nu generatie Y op het punt staat de arbeidsmarkt te betreden, zal het aantal apparaten in bedrijven blijven groeien, net als de hoeveelheid data die over het netwerk wordt verstuurd. Als gevolg hiervan zullen bedraad en draadloos uiteindelijk moeten concurreren voor netwerkbandbreedte, terwijl voice-verkeer, afkomstig van mobiel en connected computerapparatuur, ook steeds meer vraag zullen creëren naar hogere snelheden en lagere latency, om in het extra netwerkverkeer te kunnen voorzien.

In deze omgeving is de behoefte aan 10GbE-connectiviteit duidelijker dan ooit. De bottleneck in netwerkprestaties, die wordt veroorzaakt door de groeiende vraag naar bandbreedte ter ondersteuning van intensieve nieuwe applicaties, gecombineerd met de toename van datareplicatie en de brede implementatie van server- en opslagvirtualisatie in kleine en middelgrote netwerken, jaagt de inzet van 10 Gigabit oplossingen voor netwerkconnectiviteit aan. Organisaties die verzaken de technologie en connectiviteit in te zetten die het verbonden personeel van morgen kan ondersteunen, zullen uiteindelijk een achterstand hebben ten opzichte van bedrijven die dat niet doen.

Arend Karssies, Country Manager CBU NETGEAR Benelux

]]>
Wed, 13 May 2015 13:01:02 +0200 Waarom de tijd voor 10GbE is aangebroken http://executive-people.nl/item/528808/waarom-de-tijd-voor-gbe-is-aangebroken.html&field=Foto1&rType=crop&height=165&width=165.jpg
Data-scientist. Beroep van de toekomst? http://executive-people.nl/item/528679/data-scientist-beroep-van-de-toekomst.html In de afgelopen twee jaar is zo’n negentig procent van alle wereldwijde opgeslagen data gegenereerd. Met al die data is iets te doen. Als je als bedrijf bijvoorbeeld weet waar, hoe en hoe vaak klanten een app gebruiken, kun je de app optimaliseren en  beter inspelen op de behoefte. Deze big data-trend heeft geleid tot een nieuw beroep dat volgens velen enorme kansen biedt voor de komende periode: de data-scientist.

Net als bij elk ander nieuw en trendy beroep is het bij een data-scientist goed om op te passen als iemand zich zo noemt. Veel ontwikkelaars noemden zich in het verleden al snel architect, terwijl ze dat niet waren. Daarom is een business-analist ook niet meteen een data-scientist.

Wat is een data-scientist dan wel? Om te beginnen weet hij (of zij) veel van moderne technologieën . Je moet als data-scientist relevante data kunnen vinden, extraheren, transporteren,bewerken en visualiseren. Of in ieder geval begrijpen hoe dat moet en wat de (on)mogelijkheden zijn. Dat betekent dus dat je kennis moet hebben van bijvoorbeeld NoSQL, Hadoop, Pig, Hyves, Spark en het hele ecosysteem er omheen. Maar ook van bijvoorbeeld “R”. R is een programmeertaal en een omgeving voor statistische analyse en grafische presentatie van gegevens. Het is de open source-versie van S-plus, dat door Bell Labs werd ontwikkeld. Je kunt R gratis downloaden en gebruiken voor datamanipulatie, -calculatie en grafische weergave.

In de tweede plaats kan een data-scientist de data die hij heeft verzameld zo vertalen dat er waarde uit te halen is voor de organisatie. De belofte van big data – waar de data-scientist zijn functie aan heeft te danken – is immers dat je uit grote hoeveelheden data waardevolle verbanden destilleert waarmee je de business verder helpt. Tot slot mag je van een data-scientist ook verwachten dat hij op basis van deze inzichten concrete ideeën ontwikkelt voor de organisatie.

Het is duidelijk dat alleen technische kennis niet voldoende is voor een data-scientist. Je zult ook moeten beschikken over domeinkennis en veel creativiteit, nieuwsgierigheid en inventiviteit. Of zoals Steve Jobs zei tijdens zijn inspirerende begintoespraak op Stanford University in 2005 “Stay Hungry. Stay Foolish”. 

Daarnaast moeten organisaties ervoor zorgen dat een data-scientist ook voldoende mandaat binnen de organisatie heeft om zaken voor elkaar te krijgen. Is dat niet het geval, dan blijven initiatieven hangen en profiteren organisaties niet optimaal van hun big data. Geef een data-scientist dus de ruimte om iets te doen. Dan kan hij of zij echt waarde creëren uit data.

Sandor Nieuwenhuijs, Oracle

]]>
Mon, 11 May 2015 07:12:48 +0200 Data-scientist. Beroep van de toekomst? http://executive-people.nl/item/528679/data-scientist-beroep-van-de-toekomst.html&field=Foto1&rType=crop&height=165&width=165.jpg
Adventures http://executive-people.nl/item/528671/adventures.html Deze blog schrijf ik in Las Vegas, waar ik samen met meer dan 15.000 klanten en partners onze jaarlijkse EMC World conferentie bijwoon. In een tijd van snelle technische innovatie, een enerverende bijeenkomst met veel aankondigingen over nieuwe en verbeterde producten. Maar ook de constatering dat we in plaats van een succesvol technologiebedrijf, feitelijk een dynamische organisatie zijn, gevormd door technologiegedreven mensen die in hoog tempo innovatie nastreven.

Mensen maken je organisatie of je bedrijf. Hun mentaliteit, hun enthousiasme en hun deskundigheid is de basis voor uiteindelijk succes. Dat zien we bij zowel start-ups als bij grote bedrijven: loopbaantevredenheid, een klimaat om te blijven (bij-) leren en interactieve interne relaties zijn de basis van een dynamische organisatie die kan en wil (blijven) veranderen. Maar ook een management dat proactief strategisch plant: wat gebeurt er om ons heen, welke ontwikkelingen komen op ons af, wat willen onze klanten anders of beter?

Borrelende innovatie-zee

Mede om onze omgeving beter te kennen, investeren we als bedrijf in nieuwe bedrijven (ventures) en nemen op die manier actief deel aan nog onbekende innovatie. Dit dwingt je als bedrijf om die externe R&D-wereld goed in de gaten te houden en scherp te zijn op nieuwe ontwikkelingen. Om de brainparken van universiteiten goed te kennen. In welke start-ups wil en moet je investeren? Waar vinden radicale ontwikkelingen plaats? Dit dwingt je ook om deze nieuwe bedrijven goed te kunnen inschatten op hun potentiële waarde.

Venture kapitalisme is een vak op zichzelf dat veel ervaring en fingerspitzengefühl vraagt. Omgekeerd levert je dit als bedrijf een geweldig inzicht op in die ‘borrelende innovatie-zee’ die ons omringt en waar op de vreemdste plaatsen sublieme uitvindingen ontstaan of onverwachte concurrenten kunnen opstaan. Maar het betekent ook dat je moet accepteren dat nieuwe ontwikkelingen soms opeens je eigen succesvolle producten kannibaliseren. Het eeuwige innovatie-dilemma: moet ik door-innoveren als dat mijn eigen inkomstenstroom pijn doet?

Kannibalisme

Het antwoord is natuurlijk volmondig ja! Intern zeggen we dat we liever een eigen succesvol product met een eigen innovatie kannibaliseren dan een klant verliezen. Want als je zelf niet innoveert en dus ook niet kannibaliseert, zal op termijn een ander dat – vaak met veel enthousiasme – wel voor je doen. Elke markleider heeft immers een schare van start-ups achter zich aan met elk de uitdaging de volgende marktleider te willen worden.

Je eigen vertrouwde producten kannibaliseren, kan intern fricties opleveren. Dat zien we op dit moment ook. Flash storage is voor veel toepassingen veel aantrekkelijker geworden dan de welbekende disk-opslag. Hoewel disk-opslag voorlopig nog lang niet voorbij is en nog 98% van de opslagmarkt uitmaakt, is het gebruik van flash snel aan het groeien. Op diverse plaatsen is het een goedkopere en effectievere methode geworden die intussen zelfs als vanzelfsprekend wordt beschouwd. Disk-opslag zal nog lange tijd dominant blijven, net zoals tape in de back-up- en archiefwereld als product uit de vorige eeuw nog steeds veel wordt gebruikt. Maar de omzet van flash is significant geworden. En dus moeten we veranderen.

Agile organisatie

Op zo’n moment is de enige oplossing om – als 36 jarige storageleverancier – ook goede, en het liefst betere all flash arrays te ontwikkelen en te bouwen. En dan komt je kennis en betrokkenheid in de venture wereld van pas. Want je weet en herkent immers als geen ander waar potentiele ‘start-up parels’ vertoeven die je in potentie kunt acquireren. Die in een vergaande staat van ontwikkeling verkeren en waarmee snel een innovatie naar de markt kan worden gebracht. Een kickstart die alleen maar mogelijk was omdat je vooraf had geïnvesteerd in potentiele disruptieve technische ontwikkeling.

Vervolgens is een agile organisatie nodig die snel inziet dat bekende producten, die jarenlang de basis zijn geweest van je portfolio, in korte tijd veranderen in nieuwe producten, die werkelijk disruptief zijn in delen van je eigen markt. Die andere prijzen, marges, omzetten en verkooptermijnen kennen dan de bestaande producten. Daarnaast verandert de cloud het landschap ingrijpend. In plaats van IT-producten vooraf te kopen, kan men deze nu als service afnemen en per maand betalen voor de gebruikte functionaliteit. Opeens gaat de kost niet meer voor de baat uit. Kortom: veranderende verdienmodellen moet je op die momenten als organisatie accepteren, aankunnen en actief kunnen aanpassen.

IT-verantwoordelijkheid

Dat kenmerkt de werkelijk innovatieve organisatie. Afscheid durven nemen van een goed verleden en vertrouwen op een nieuwe goede toekomst. Je eigen software Open Source durven maken omdat dat de weg naar de toekomst is. Ook al vallen daarmee je oude vertrouwde licentiemodellen in duigen, waar je decennia lang op hebt vertrouwd. We leven in een unieke periode van informatietechniek waarin nieuwe platformen door de markt worden omarmd, gebruikers hun eigen IT-verantwoordelijkheid oppakken en zich dat niet meer door grote corporate IT-organisaties laten dicteren. Het moment dat informatiehuishoudingen ‘opeens’ volwassen kunnen worden en waar de business de eigen behoefte steeds makkelijker zelf kan vaststellen en bepalen.

Maar hier wringt dan weer bij veel van onze klanten de schoen. Zij zien dat hun business graag ook die stappen wil nemen, maar dan moet ook de IT-organisatie deze veranderingen willen doorvoeren. Niet alleen die nieuwe techniek gaan inzetten, maar – belangrijker – daar ook hun processen, methoden en technieken op aanpassen. Dat vraagt een dynamische organisatie met alle kenmerken die ik aan het begin van deze blog beschreef: loopbaantevredenheid, een klimaat om te blijven (bij-) leren en interactieve interne relaties. En een management dat proactief strategisch plant.

Eeuwige jeugd

De keten van innovaties begint met productinnovatie, vervolgens komt de leveranciersinnovatie en tenslotte de klant- en gebruikersinnovatie. En in die keten kunnen veel ongelukken gebeuren. Van de Fortune 500 bedrijven uit 1960 bestaan er nog maar enkele tientallen. Zij zijn in de afgelopen vijftig jaar gestruikeld toen innovaties nieuwe producten en markten creëerden.

Over 50 jaar zal dat wederom de situatie zijn: 90% van de huidige bedrijven zal wellicht niet meer bestaan. De uitdaging is bij die 10% te blijven behoren. En dat ligt voor een groot deel aan de mensen die de kern van dat bedrijf vormen en accepteren dat veranderen leuk en uitdagend is. En je op die manier als organisatie eeuwig jong en jeugdig blijft. En je als leuk bijproduct ook veel succes en plezier schenkt.

De groeten uit een jeugdig en immer dynamisch Las Vegas.

Hans Timmerman, cto EMC Nederland

]]>
Sun, 10 May 2015 21:10:38 +0200 Adventures http://executive-people.nl/item/528671/adventures.html&field=Foto1&rType=crop&height=165&width=165.jpg
7 tips voor de juiste IT management software http://executive-people.nl/item/528388/tips-voor-de-juiste-it-management-software.html Het selecteren van de juiste IT management software is niet zo eenvoudig. In de razendsnel veranderende wereld is het, mede door commodity hardware en virtualisatie, lastiger dan ooit geworden om hier de juiste keuzes in te maken. Er zijn zoveel mogelijkheden, ze lijken allemaal ongeveer hetzelfde te doen en zijn allemaal fantastisch … toch? Ik heb hieronder daarom een zevental richtlijnen uitgewerkt die je in dergelijke trajecten kunt gebruiken. Ik hoop dat je er wat aan hebt!

1. Start opnieuw
Blijf niet te lang doorgaan met de tools die je ooit hebt aangeschaft. Partijen zoals bijvoorbeeld Facebook en Google kunnen veel sneller en efficiënter innoveren, mede doordat ze geen legacy hoeven mee te zeulen. Gebruik moderne tooling voor moderne uitdagingen en ga er niet standaard van uit dat je bestaande leveranciers ook nu de beste oplossingen kunnen bieden.

Challenge the dinosaurs :-)

2. Kies freemium, een eigen installatie en test in productie
In het IT management software vakgebied is een aantal trends zichtbaar:

 • De software moet gratis te testen zijn voordat deze aangeschaft wordt. Dit mag ook de software met een wat gelimiteerde functionaliteit zijn. Ook hiermee kun je namelijk een prima indruk krijgen van het product.
 • Het product moet ook zonder hulp te installeren zijn. Dit is de beste maatstaf om te kunnen bepalen of de software eenvoudig in beheer en gebruik is én zegt heel veel over de te verwachten total cost of ownership en de return on investment.
 • Zorg dat je test in productie voordat je koopt. Dit is denk ik de belangrijkste tip. Hiermee voorkom je namelijk dat er tools worden aangeschaft die in de acceptatie-omgeving goed werken, maar in de productie-omgeving plotseling veel overhead blijken te veroorzaken. Scheelt een hoop frustratie en geld!

Houd rekening met virtualisatie
Virtualisatie is een niet te stoppen trend waar je IT Management software mee om moet kunnen gaan.

Veel legacy producten zijn onvoldoende in staat om de juiste counters uit te lezen of kunnen überhaupt niet omgaan met omgevingen die op basis van gebruik naar boven of beneden bijgeschaald worden. Iets om dus goed rekening mee te houden!

Meet performance o.b.v. latency of response time
Performance, uitgedrukt in latency of response time, is momenteel een van de belangrijkste KPI’s. Deze dient gemeten te worden vanaf de eindgebruiker tot in de backend.

Performance werd voorheen gemeten in resource gebruik (CPU bijvoorbeeld), maar dit is achterhaald. In de moderne gevitualiseerde omgeving is dit moeilijk te meten, wat vaak leidt tot foute cijfers. En wat zegt het over de door de eindgebruiker ervaren dienstverlening? Niets toch?

Zorg voor 100% dekking
De vaak gehanteerde 80/20 regel is hierop niet van toepassing. De te kiezen software moet het volledige applicatielandschap omvatten. Zowel verticaal als horizontaal is het van belang om elk aspect van de keten in kaart te hebben.

Overigens bedoel ik hiermee niet dat je altijd alles moet meten, maar wel dat je op de momenten dat het nodig is, direct over de juiste informatie kunt beschikken.

Data moet real-time, voorspelbaar en compleet zijn
Laat ik beginnen om te melden dat data uit het merendeel van legacy tools ook real-time en volledig zijn. Voorspelbaar zijn ze echter nog zeker niet allemaal.

 • Real-time: In het geval van incidenten wil je direct over de juiste data beschikken. Een paar uur is niet meer acceptabel met het oog op de snelheid van de (social) media en de mogelijke impact daarvan op het imago van de organisatie.
 • Volledig: Als extra handelingen nodig zijn om bij incidenten alle informatie bij elkaar te krijgen, kost dit tijd die je niet hebt en die feitelijk onnodig is. Integraties tussen tooling en correlatie uit meerdere bronnen is daarbij cruciaal om snel de juiste beslissingen te kunnen nemen.
 • Voorspelbaar: Wellicht is dit wel de meest interessante. Veel tooling werkt met rules om goed om te kunnen gaan met incidenten of signalen die daar op duiden. Dit kost veel tijd om in te richten en vaak wordt er niet de juiste aandacht aan besteed om ze actueel te houden. Resultaat hiervan is dat er gezocht blijft worden op oude zaken en er niet gereageerd wordt op nieuwe afwijkingen. Het is daarom van belang gebruik te maken van tooling die flexibel en zelflerend is (dus bij voorkeur niet gebaseerd op rules) om adequaat te kunnen inspelen op de razendsnelle ontwikkelingen op IT-gebied en om ons heen.

Data moet deelbaar zijn op een externe data opslag
Tooling die machine, agent, wire, agent of synthetische data verzamelt moet zelf als generieke data opslag kunnen fungeren. Of hij moet de data 1-op-1 kunnen doorzetten naar een externe dataopslag.

Dit is van belang om een correlatie uit te voeren over alle databronnen. Daarnaast zorg je er zo voor dat de ruwe data beschikbaar blijft en voorkom je dat de data ongemerkt gemanipuleerd wordt.

Ik hoop dat dit je helpt in je tooling selectie. Mocht je vragen of feedback hebben, dan hoor ik dat graag!

Auteur: Coen Meerbeek, Performance Consultant bij SMT

]]>
Wed, 06 May 2015 10:34:33 +0200 7 tips voor de juiste IT management software http://executive-people.nl/item/528388/tips-voor-de-juiste-it-management-software.html&field=Foto1&rType=crop&height=165&width=165.jpg
Datacenterbranche is geen vervuiler http://executive-people.nl/item/528315/datacenterbranche-is-geen-vervuiler.html Ongeveer en jaar geleden schreef ik een blog over de publicatie van Hivos, een internationale organisatie die zoekt naar oplossingen voor hardnekkige wereldproblemen, waarin datacenters als milieuvervuilers werden afgeschilderd. Blijkbaar zijn datacenters eens per jaar aan de beurt bij Hivos: er verscheen wederom een artikel op de site van Hivos over hoe slecht datacenters voor het milieu zijn. Dit keer zo mogelijk nog tendentieuzer dan het vorige artikel.

Blijkbaar heeft Hivos dus om wat voor reden dan ook bedacht dat datacenters slecht zijn en publiceren ze eens per jaar een verhaal om dat standpunt te ondersteunen. Of het klopt wat er staat vinden zij blijkbaar niet zo interessant. Tijd voor een nieuw weerwoord.

Toename 50 procent
Het artikel van Hivos begint ermee dat dataverkeer wereldwijd met meer dan 50 procent per jaar toeneemt en dat 'deze datacenters' energie vreten. Dataverkeer is natuurlijk niet hetzelfde als datacenters. De apparatuur die nodig is om die data te transporteren, verbruikt over het algemeen maar heel weinig energie, zeker in vergelijking tot de totale datacenterbranche.

De servers die in datacenters staan worden voor een deel gebruikt voor het serveren van allerlei content op internet, maar - en hier gebruik ik ons eigen datacenter als maatstaf - voor een heel groot deel voor andere
zaken. Interne automatisering bijvoorbeeld. Rijen met servers die voorheen niet in een commercieel datacenter stonden, maar in een datacenter(tje) van het bedrijf in kwestie zelf, of zelfs gewoon ergens in een meterkast.

Daar gebruikten ze net zo veel energie, vaak zelfs nog meer, omdat er op kleine schaal niet zo veel aandacht is voor de efficiëntie van bijvoorbeeld koeling en noodstroom. Of servers die mail afhandelen. Wat zou er beter zijn voor het milieu, een brief sturen op een dode boom of een e-mailtje? Helemaal een giller is dat de servers die zorgen voor de werking van diensten die volgens Hivos het meeste dataverkeer veroorzaken, voor een groot deel niet in Nederland staan (Facebook, Twitter) en voor zover ze dat wel staan, niet in het onderzoek zijn
meegenomen (Google/YouTube).

Stempel
Als het gaat om video over internet worden alleen YouTube en pornografie genoemd. Dat wijst er ook op dat Hivos een bepaalde stempel op het dataverkeer wil drukken. Natuurlijk, het zijn allebei toepassingen die behoorlijk wat dataverkeer veroorzaken, maar juist als je ingaat op de verschillen met vorig jaar zou het wel zo eerlijk geweest zijn om ook Netflix te noemen. Of het feit dat veel mensen (vaak zonder het te weten) tegenwoordig tv kijken via internet.

Kort samengevat huisvesten commerciële datacenters dus vooral niet de apparatuur die zorgt voor al dat dataverkeer waar Hivos zich zo druk om maakt, maar allerlei andere servers. Servers die voorheen elders stonden en daarom niet als 'datacenter' werden meegeteld. Je kunt dus niet stellen dat datacenters voor steeds meer CO2 uitstoot zorgen, want ook al verbruiken ze meer stroom, dan nog is dat voor een groot deel stroom die voorheen door iemand anders verbruikt werd.

Daarbij is er in datacenters vaak veel meer aandacht voor energiezuinigheid van koel- en noodstroominstallaties en worden servers in datacenters onder andere door virtualisatie vaak veel efficiënter benut.

Kortom: De Nederlandse datacenterbranche is goed bezig, maar Hivos vindt het voor het tweede jaar op rij nodig om de gehele branche als milieuvervuiler af te schilderen. Onterecht.

Door: Alex Bik

]]>
Mon, 04 May 2015 14:11:25 +0200 Datacenterbranche is geen vervuiler http://executive-people.nl/item/528315/datacenterbranche-is-geen-vervuiler.html&field=Foto1&rType=crop&height=165&width=165.jpg
Thuis Agile werken? http://executive-people.nl/item/527925/thuis-agile-werken.html Het feit dat het nieuwe werken inmiddels in bijna iedere organisatie gemeengoed is geworden, strijkt tegen de haren in van de Agile / Scrum methodiek, waarbij nauwe samenwerking vereist is. Is fysiek bij elkaar zijn nodig om Agile / Scrum te laten slagen?

Team versus individu

Ik ben zelf op dit moment gedetacheerd bij een grote bank in Nederland. Een voorloper op het gebied van Het Nieuwe Werken (HNW) met kantoorruimtes die volledig dienstbaar zijn aan het innovatieve, flexibele werkplekconcept. Volgens de organisatie is HNW noodzakelijk in een tijd waarin mensen op zoek zijn naar balans tussen werk en privé. Er wordt meer rekening gehouden met de veranderende individuele wensen van medewerkers. De locatie en het tijdstip waarop je wilt werken kan zelf bepaald worden en er zijn geen vaste werkplekken. Dit wordt ondersteund door optimale ICT-oplossingen, zoals videoconferencing en telewerken. Bij HNW staat de individu centraal. Maar dit staat haaks op Agile werken, waarbij juist het team centraal staat.

Als Scrummaster bestaan mijn dagelijkse werkzaamheden uit het faciliteren van het team, zodat het team niets in de weg staat om goed te kunnen werken. Een goed functionerend team is namelijk de ‘sleutel tot succes’. Ook het in gang zetten en bewaken van een correcte scrum-implementatie behoort tot de werkzaamheden. En daarnaast ben ik voor een gedeelte als tester werkzaam. Hands-on testen is iets wat ik niet los kan laten.

Voordelen Agile/Scrum

Op een Agile/Scrum manier werken heeft veel voordelen. De omgeving binnen de bank is dynamisch en vraagt een manier van werken die is ingericht op veranderingen. Agile biedt mogelijkheden om snel te kunnen schakelen indien dat door een verandering noodzakelijk is. Bovendien kan er ingespeeld worden op voortschrijdend inzicht. Verder heeft Agile als voordeel dat er sprake is van snelle communicatie tussen teamleden. Dit is noodzakelijk om goed te functioneren, evenals het nauw samenwerken met de business en de klant of eindgebruiker. Tot slot zorgt Agile werken voor controle en inzicht in de voortgang van softwareontwikkeling.  

Combineren

De verschillen tussen beide trends zijn groot. Agile werken verlangt een goed functionerend team, waarbij samenwerken, continue afstemming en betrokkenheid en meetings op vaste tijden en een vaste locatie, centraal staan. Bij HNW wordt er, in tegenstelling tot Agile, een oplossing geboden aan de individuele wensen van medewerkers waardoor je zelf kunt bepalen hoe, waar en wanneer jij je werk doet.  De vraag is: Hoe kunnen we dit combineren om tot werkbare oplossingen komen?  


Beginfase

Het is van belang om in de beginfase vaste momenten in te bouwen en ondanks flexibele werktijden en –plekken, stimuleren om juist wel samen te komen met het team. Van belang bij Agile werken is face-to-face communicatie en zoveel mogelijk vaste werkplekken. Dit kan door een aantal vaste scrumsessies per week in te plannen met een vaste samenstelling waaraan iedereen live dient deel te nemen.

Vrijheid en vertrouwen

Gedurende het proces kan er langzaam meer vrijheid gegeven worden aan scrumleden over het waar en wanneer te werken. Wat bovendien kan helpen bij een optimale samenwerking tussen de diverse teamleden, is het gebruiken van online meetings met bijvoorbeeld Google Hangouts. Op die manier kunnen er korte communicatielijnen gerealiseerd worden tussen de teamleden, ondanks het werken vanuit fysiek verschillende locaties. Zelfsturing is hierbij belangrijk, en dat raakt zowel Agile werken als Het Nieuwe Werken.

Wat bij ons team ook goed werkte, is het inrichten van een ruimte voor alle teamleden in het geval iedereen aanwezig is op kantoor. We hebben nu de ruimte qua werkplekken en ook faciliteiten, zoals ruimtes voor stand-ups, gereserveerd voor de verschillende teams. Dichtbij de business, beheer en andere teams.

Om het hele proces te laten slagen, moest met name het management de aanwezigheid en fysieke zichtbaarheid loslaten. En moest er meer op vertrouwen en zelfredzaamheid van het team worden afgegaan. En afgaan op resultaat.

Om het teamgevoel te versterken komen de teamleden vanuit de meerdere locaties sowieso eens per week naar de locatie en sinds kort doen we dat ook af en toe vanuit onze locatie naar het noorden. En niet onbelangrijk, zo kunnen we onze successen gezamenlijk vieren.

Tot slot

Op basis van mijn eigen ervaringen kan ik stellen dat het absoluut mogelijk is om Agile te werken binnen de inrichting die organisaties hanteren, dankzij HNW. Echter zijn goede afspraken van groot belang en is er flexibiliteit nodig, van zowel de organisatie als de Agile deelnemer. Ik ben benieuwd naar uw ervaringen. 

Door: Kevin van der Hooft, Testconsultant bij Bartosz ICT

]]>
Mon, 27 Apr 2015 13:44:11 +0200 Thuis Agile werken? http://executive-people.nl/item/527925/thuis-agile-werken.html&field=Foto1&rType=crop&height=165&width=165.jpg
De wondere wereld van IT: Boardlevel http://executive-people.nl/item/527879/de-wondere-wereld-van-it-boardlevel.html In de afgelopen 25 jaar heeft IT zich ontwikkeld tot een omvangrijk en bedrijfskritisch vakgebied in bijna elke onderneming. Al in de jaren ‘90 is het gebruik van informatie technologie in sneltreinvaart toegenomen en op grote schaal ingezet om bedrijfsprocessen te optimaliseren. Daarmee is IT een centrale positie gaan innemen bij menig bedrijf. Daar is in de afgelopen jaren ook nog de digitalisering aan toegevoegd, waardoor zelfs complete verdienmodellen van bedrijven afhankelijk zijn van de succesvolle toepassing van IT.

Traditioneel rapporteert een CIO aan de CFO, maar dit is echt niet meer van deze tijd. De gemiddelde CFO heeft het al druk genoeg met alle financiële regelgeving en moet niet gevraagd worden om IT er ook ‘even’ bij te doen. Een wat modernere lijn naar de COO is ook niet logisch meer. Ergo, het merendeel van de operatie bestaat vaak uit IT.

Waarom zijn CIO's/CTO's/CDO's/CBTO's dan nog steeds en masse afwezig op boardlevel? Je zou verwachten dat, gezien het grote belang, IT abundant op board level aanwezig is. Het verwondert mij dat dit nog niet het geval is. Een boardpositie plaatst IT namelijk in het hart van de besturing van een onderneming en daarmee in de positie die het verdient.

Als je als CIO onderdeel bent van de board, ben je echt onderdeel van het team, wordt er 'met je' in plaats van 'over je' gepraat. Is er bekendheid met, en dus ook meer begrip voor, issues en uitdagingen. Voelen de overige boardcollega’s zich medeverantwoordelijk voor het resultaat en wijzen ze niet meteen naar elkaar als er dingen even wat minder lopen. Ze zitten in dezelfde boot, waar IT een integraal onderdeel van de business geworden is. En zo hoort het!

 

Arnoud Klerkx is Chief Business Technology Officer en lid van de Raad van Bestuur van Sanoma Learning

Reageer via WWvanIT@gmail.com

]]>
Mon, 27 Apr 2015 09:34:47 +0200 De wondere wereld van IT: Boardlevel http://executive-people.nl/item/527879/de-wondere-wereld-van-it-boardlevel.html&field=Foto1&rType=crop&height=165&width=165.jpg
Cloud zal Datacenters niet laten verdwijnen http://executive-people.nl/item/527617/cloud-zal-datacenters-niet-laten-verdwijnen.html Cloud betekent niet het einde van vele datacenters. Dit beweert Mark Skiff, director of datacentre solutions bij NetApp, in een blog

Zo zijn workloads ideaal om in datacenters uit te voeren. Lees meer in de blog.

 

]]>
Wed, 22 Apr 2015 02:10:02 +0200 Cloud zal Datacenters niet laten verdwijnen http://executive-people.nl/item/527617/cloud-zal-datacenters-niet-laten-verdwijnen.html&field=Foto1&rType=crop&height=165&width=165.jpg
Hoe de Game of Thrones te ‘winnen’ met Master Data Management http://executive-people.nl/item/527478/hoe-de-game-of-thrones-te-a-winnena-met-master-data-management.html Iedere keer als ik naar een aflevering van de fantasy-serie Game of Thrones kijk, valt het mij op hoeveel parallellen er zijn tussen het fictieve land Westeros en de wereld van real-life business. Ik kan het niet helpen, maar na een aantal seizoenen begin ik me eraan te ergeren hoe weinig de personages hun beslissingen en samenwerkingen op kennis baseren.

Hoe kon het dat niemand de ‘Night’s Watch’ op de Muur kwam helpen toen hij met een grote aanval werd geconfronteerd? Zou het kunnen dat niemand wist wat er op het spel stond?

En waarom komen de overige Stark familieleden (+ één Snow) nooit langs? Geen van hen wist of de anderen nog in leven waren. Een duidelijke communicatie mismatch.

Echter, dit alles is natuurlijk onderdeel van de plot en nodig in een verhaal als GOT om spanning te creëren. Dat ik me hier druk om maak, is niet zozeer omdat de dingen niet goed gaan in Westeros, maar meer omdat een en ander vergelijkbaar is met de manier waarop veel bedrijven tegenwoordig opereren.

Kijk maar eens naar de overeenkomsten tussen Westeros en hedendaagse bedrijven:

Geïsoleerde strategieën en activiteiten

GOT

In Westeros creëert ieder mens zijn eigen rijkdom. Als gevolg hiervan is het ieder voor zich. Elk van de zeven koninkrijken - ieder Huis, elke samenwerking, in principe elke persoon - neemt negen van de tien keer besluiten zonder overleg met anderen. Zelden delen de personages informatie en zelden werken ze samen. In GOT betekent dit dat machtsstructuren zo veranderlijk zijn als de wind en dat goede (en slechte) mensen op de meest brute wijze worden gedood.

Business

Veel bedrijven werken ook in hokjes, waarbij elke afdeling - soms iedere werknemer –via eigen inzicht en met eigen systemen werkt. Waardevolle informatie wordt vaak niet gedeeld binnen organisaties. Wanneer het wel gedeeld wordt, is dit meestal handmatig, kost het veel tijd en sluipen er fouten in. Slechte informatie-uitwisseling betekent dat ieder voor zich opnieuw het wiel uitvindt, waardoor er dubbel werk gecreëerd wordt. In bedrijven heeft dit meestal geen manipulatieve oorzaak, zoals in GOT, maar de meeste bedrijven beschikken niet over één centraal data management systeem. Dit resulteert in zwakke workflows en slechte kwaliteit.

Slecht Overzicht

GOT

Met de behoorlijk slechte informatie uitwisseling, lijkt niemand een volledige overzicht of stand van zaken van het continent te hebben. Weinig mensen wisten van Mance Rayders leger en zijn plannen om de muur over te steken, en nog minder weten dat de vrijwel onoverwinnelijke White Walkers zich hebben teruggetrokken. Bijna niemand weet dat de economische situatie in King's Landing onhoudbaar is. En wie weet wat Lord Petyr Baelish, ook bekend als Littlefinger, van plan is? Deze gigantische beperkingen in informatie maken dat niemand vanuit een totaalplaatje kan werken.

Bedrijven

Als niemand een compleet overzicht van informatie in een organisatie heeft, is het logisch dat er fouten worden gemaakt. Slechte communicatie - zowel intern als extern - leidt tot omzetverlies en slechte besluitvorming.

Inefficiënt Informatiesysteem

GOT

De informatie die wordt verzameld en gedeeld binnen en buiten Westeros, wordt gemanaged via een inefficiënt en onbetrouwbaar systeem, bestaande uit boodschapdragende raven, eenzame kwetsbare boodschappers te paard en een onzichtbaar netwerk van spionnen. Dit is uiteraard geenerg betrouwbaar systeem, met een gebrek aan overzicht en gemiste kansen als gevolg.

Bedrijven

De meeste bedrijven hebben een soort informatiesysteem, maar vergelijkbaar met de situatie in Westeros, zijn ze vaak niet effectief. Soms wordt informatie over producten, klanten en leveranciers beheerd in enkel-domein oplossingen, wat resulteert in een trage en onbetrouwbare informatiestroom. Of de organisatie wordt niet goed geïnformeerd over het belang van data strategieën en kentgeen prioriteit toe aan data als strategisch bedrijfsmiddel. Zoals de draken van Daenerys Targaryen groter en groter groeien, neemt ook de slechte datakwaliteit in deze bedrijven een steeds grotere omvang aan.

“You know nothing, Jan Snow”

Ygritte

Stay tuned voor deel 2 van deze blog, waar we meer parallellen tussen GOT en business herkennen, en ontdekken hoe degene met de Master Data Management oplossing de Game of Thrones had kunnen ´winnen´.

Erasmus Holm, Stibo Systems

]]>
Fri, 17 Apr 2015 11:50:06 +0200 Hoe de Game of Thrones te ‘winnen’ met Master Data Management http://executive-people.nl/item/527478/hoe-de-game-of-thrones-te-a-winnena-met-master-data-management.html&field=Foto1&rType=crop&height=165&width=165.jpg
Zes tips om het digitale netwerk te beveiligen http://executive-people.nl/item/527386/zes-tips-om-het-digitale-netwerk-te-beveiligen.html De kranten staan bol van de verhalen over cybercriminaliteit, gelekte data en hackersoffensieven. Als een bedrijf de beveiliging van zijn systemen niet optimaal bijhoudt, bestaat de kans dat een hacker een onbedoelde toegang vindt naar het netwerk van het bedrijf. Het gevaar schuilt in de zwakke security in de digitale omgeving van bedrijven. LogicNow geeft bedrijven zes tips om hun digitale netwerk optimaal te beveiligen.

1. Blijf patchen
Het klinkt simpel; installeer steeds de nieuwste patches voor alle besturingssystemen en software binnen het bedrijf. Voor veel bedrijven lijkt het echter onbegonnen werk om elk minuscuul onderdeel van het alsmaar groeiende IT-netwerk up-to-date te houden. En dan zijn er ook nog mobiele apparaten die binnen het netwerk worden gebruikt.

2. De nieuwste virus- en firewall-bescherming
Een van de grootste oorzaken van dataverlies bij MKB-bedrijven is een aanval door een virus of Trojan. Zorg ervoor dat elk device in het netwerk up-to-date virus- en firewall-bescherming heeft.

3. E-mailbeveiliging
Bedreigingen in e-mails kunnen al worden onderschept door goede e-mailbeveiliging en anti-spamsystemen. De meeste e-mailbeveiligingsoplossingen houden schadelijke e-mails buiten de deur en kunnen tevens dienen als veilige e-mail-opslagoplossingen die zelfs voldoen aan specifieke wetten en regels.

4. Netwerkscans
Om ervoor te zorgen dat geen bedreiging door de beveiligingsscan heen is geglipt, doen bedrijven er verstandig aan het bedrijfsnetwerk op gezette tijden te scannen. Vergeet hierbij niet de mobiele apparaten en netwerkapparaten zoals printers te scannen. In het geval van apparaten en systemen die verbonden zijn met het netwerk, is het slim om beveiligingschecks uit te voeren die gebaseerd zijn op industriestandaarden zoals OVAL (Open Vulnerability and Assessment Language) en SANS Top 20 (SysAdmin, Audit, Network Security).

5. Analyseer gelogde data
Veel bedrijven hebben niet in de gaten dat ze het slachtoffer zijn geworden van cybercriminaliteit. Het kan daarom effectief zijn om gelogde data en events real-time te monitoren. Daarnaast is het van essentieel belang dat deze gegevens worden geanalyseerd zodat men kan zien of er verdachte activiteiten of lekken zijn, zodat er direct maatregelen genomen kunnen worden zodra dit nodig mocht zijn. Hierbij gaat het om maatregelen zoals monitoring-beleid, toegangscontrole en specifieke activiteiten en applicaties (bijvoorbeeld IDS, IPS of firewalls) die belangrijk zijn voor de beveiliging van het netwerk.

6. Beheer van mobiele apparaten
BYOD kan een gevaar zijn voor de veiligheid van een bedrijfsnetwerk, met name als er geen goed beleid aanwezig is. Doordat werknemers hun eigen mobiele apparaten meenemen, is het onmogelijk voor IT-managers om veiligheid te garanderen. Een beheertool voor mobiele apparaten moet daarom een integraal onderdeel zijn van een ondersteunende IT-oplossing.

Er zijn uiteraard nog veel meer criteria waarmee IT-beveiliging in aanraking komt. Zo dient de beveiliging van data ook altijd een goede back-up-oplossing te bevatten. Ook het regelmatig informeren van personeel en de betrokkenheid te verhogen, draagt bij aan de verbetering van IT-beveiliging binnen bedrijven. Al met al is beveiliging een klus die je niet moet onderschatten. Je moet voor jezelf bepalen of je alles zelf oplost of dat je de beveiliging uitbesteedt aan een IT-partner.

Ian Trump, security expert bij LogicNow

]]>
Fri, 17 Apr 2015 01:02:05 +0200 Zes tips om het digitale netwerk te beveiligen http://executive-people.nl/item/527386/zes-tips-om-het-digitale-netwerk-te-beveiligen.html&field=Foto1&rType=crop&height=165&width=165.jpg
Anno 2015 is de werkplek allesbehalve statisch http://executive-people.nl/item/527267/anno-is-de-werkplek-allesbehalve-statisch.html Anno 2015 is de werkplek allesbehalve statisch. Mensen werken vanaf verschillende locaties, op meerdere apparaten en wanneer ze maar willen. Bij die vrijheid hoort de verwachting dat IT hen de technologie levert die ze willen en wanneer ze het willen. Ik schrijf dit blog bijvoorbeeld om twee uur ‘s nachts,  op mijn laptop, terwijl ik thuis op de bank zit. Het resultaat is dat ik optimaal productief ben, op mijn eigen voorwaarden.

Helaas vindt 61% van de werknemers dat de IT, zoals het nu is, hen niet goed helpt productiever te zijn aldus de Corporate Executive Board. Ik behoor niet tot die groep.

Dit heeft voor een ietwat vijandige sfeer gezorgd tussen de mensen die de technologie gebruiken en de IT-afdeling. Het is echter mogelijk om de vrede tussen beide partijen te behouden door het leveren van de technologische mogelijkheden die de mensen verwachten, terwijl je tegelijkertijd de veilige IT-omgeving creëert waarvoor de IT-afdeling verantwoordelijk is. Dit noem je ook wel People-Centric IT as a Service (ITaaS).

Wij maakten deze infographic om te laten zien hoe effectief deze benadering kan zijn bij het oplossen van de alledaagse strijdpunten tussen gebruikers en IT.

Door: Bob de Kousemaeker, Vice President of Research and Development RES Software  Infographic IT Battle - Web.pdf

]]>
Wed, 15 Apr 2015 12:34:25 +0200 Anno 2015 is de werkplek allesbehalve statisch http://executive-people.nl/item/527267/anno-is-de-werkplek-allesbehalve-statisch.html&field=Foto1&rType=crop&height=165&width=165.jpg
De IT-omgeving van bedrijven beheersbaar maken met ITOA-oplossingen http://executive-people.nl/item/527176/de-it-omgeving-van-bedrijven-beheersbaar-maken-met-itoa-oplossingen.html IT-omgevingen veranderen voortdurend en zijn vandaag de dag complexer en dynamischer dan ooit tevoren. Wat er niet is veranderd, is de vraag naar oplossingen en analyses van problemen. De druk op IT-specialisten is zowel intern als bij klanten groot.

Bedrijven moeten effectiever en efficiënter handelen. Klinkt logisch, maar omdat IT-omgevingen voortdurend veranderen, wordt het moeilijker om de oorzaak snel te achterhalen. Daarnaast komen met veranderingen veel nieuwe gegevens en data vrij. IT-specialisten moeten dus niet alleen binnen afzienbare tijd op zoek naar de oorzaak van het probleem, maar moeten ook veel nieuwe datagegevens doorlopen. Het resultaat hebben wij allemaal wel eens gezien: de IT-expert uren lang gebogen over zijn laptop, op zoek naar mogelijke oorzaken om het probleem op te lossen. Of omgekeerd: de IT-expert gaat voor de eerst mogelijke oplossing, , zonder zich te richten op de oorzaak van het probleem.

Het is in ieder geval duidelijk, er zijn twee zaken die onder controle gehouden moeten worden om de IT-omgeving van uw bedrijf beter beheersbaar te maken: veranderingen en data. Volgens, zowel ITOA Landscape als Gartner, is dit waar de nieuwe generatie van IT Operations Analytics (ITOA) aan begonnen is: inzicht verstrekken aan alle gegenereerde, real-time gegevens uit onderdelen van de infrastructuur en applicaties. De oplossingen van ITOA helpen IT-specialisten om de oorzaak van een incident te achterhalen, te onderzoeken, op te lossen en om proactief om te gaan met Change Management.

Tussen de nieuwe en de oude generatie zitten twee grote verschillen: de mogelijkheid om duidelijk de gevolgen van een incident te zien en de mogelijkheid om het resultaat van de verandering te zien, voordat de verandering plaats vindt, maar ook tijdens het proces. Dit zorgt ervoor dat Analytici niet alleen reactiever zijn, maar ook kunnen voorspellen! IT-specialisten in uw bedrijf worden nu real-time gewaarschuwd wanneer een probleem zich voordoet met een applicatie of component binnen de infrastructuur. Deze informatie kan van groot belang zijn om het probleem direct op te lossenen om grotere problemen in in het systeem te voorkomen

Diana Krieger, CEO Savision

Diana is verantwoordelijk voor het definiëren, implementeren en uitvoeren van de ontwikkelingen en strategie van Savision. Savision levert de ITOA-oplossing Live Maps Unity. Live Maps Unity integreert met Microsoft System Center Operations Manager (SCOM) en toont IT-specialisten de status van kritische diensten in de vorm van real-time, grafische dashboards en overzichten vanuit drie belangrijke invalshoeken: eindgebruikers, toepassingen en infrastructuur.

]]>
Tue, 14 Apr 2015 16:35:28 +0200 De IT-omgeving van bedrijven beheersbaar maken met ITOA-oplossingen http://executive-people.nl/item/527176/de-it-omgeving-van-bedrijven-beheersbaar-maken-met-itoa-oplossingen.html&field=Foto1&rType=crop&height=165&width=165.jpg
De werking en het belang van DNSSEC http://executive-people.nl/item/526782/de-werking-en-het-belang-van-dnssec.html Er is de laatste tijd een hoop te doen om veiligheid en privacy. Data lekt uit internet alsof het een vergiet is en de ene na de andere hack komt in het nieuws.

Op diverse seminars en workshops behandelen ze de beveiliging van websites en databases, de servers die deze diensten hosten en de risico's waar deze servers aan worden blootgesteld op internet. Steeds meer websites schakelen over op standaard SSL-beveiligde verbindingen. Het bewustzijn van beveiliging groeit en dat is een goede zaak.

Cybercriminaliteit
We zien het niet, maar een klik op zo'n goed beveiligde website gaat op de achtergrond gepaard met een grote hoeveelheid acties om die klik mogelijk te maken. Een van die acties is het omzetten van de naam van de website naar het IP-adres van de server die deze website serveert: een DNS-lookup. Het zal je niet verbazen, maar ook op dit gebied zoekt de cybercrimineel naar wegen om jou om de tuin te leiden. En zo kan het gebeuren dat je, zonder dat je het zelf door hebt, rond zit te klikken op een kopie van die website waar je net je schoenenbestelling wilde gaan invoeren.

DNSSEC
DNS is een beetje het ondergeschoven kindje in de internetwereld en dat is jammer, want het is een essentieel onderdeel van het geheel. De komst van DNSSEC stelt ons in staat om meer te doen dan 'IP-verwijzen' en 'SPF-records'. DNS Security Extensions (DNSSEC) zijn er om de DNS-lookup te beveiligen. Door cryptografische handtekeningen kan een antwoord van een nameserver op 'authenticiteit' worden gecontroleerd en wordt zodoende beschermd tegen aanpassingen 'onderweg' door kwaadwillenden.

Door: Sander Smeenk, BIT

Benieuwd naar meer? Tijdens het seminar 'De werking en het belang van DNSSEC' op 21 mei 2015 bij BIT zullen wij uit de doeken doen hoe deze nieuwe beveiliging wordt toegepast op de oudste techniek van het internet en welke nieuwe mogelijkheden er voor jou ontstaan door het authentiseren van je DNS-gegevens. Hopelijk zien wij je op 21 mei tijdens het seminar! Inschrijven kan via: http://bit.ly/bit-dnssec

]]>
Tue, 07 Apr 2015 09:29:55 +0200 De werking en het belang van DNSSEC http://executive-people.nl/item/526782/de-werking-en-het-belang-van-dnssec.html&field=Foto1&rType=crop&height=165&width=165.jpg
‘Ook de hostingsector moet zich blijven ontwikkelen om relevant te blijven’ http://executive-people.nl/item/526673/a-ook-de-hostingsector-moet-zich-blijven-ontwikkelen-om-relevant-te-blijvena.html De hostingsector bestaat inmiddels alweer 20 jaar. Ondanks deze lange historie zien wij onszelf nog steeds als een zeer moderne sector die voorop loopt in de laatste ontwikkelingen. Net als bedrijven in ieder andere sector lopen ook hostingproviders het risico onvoldoende mee te gaan met vernieuwingen en hierdoor irrelevant te worden op de markt.

Het is dus noodzakelijk bij te blijven bij de laatste ontwikkelingen. Dit is echter niet eenvoudig. De ICT-sector is immers volop in beweging. Deze trend is ook op de arbeidsmarkt zichtbaar. Zo staan in innovatieve ICT-segmenten veel vacatures open en kunnen ICT-professionals direct aan de slag, terwijl het in traditionele segmenten een uitdaging kan zijn een baan te vinden. Een ware mismatch in vraag en aanbod die wij nauwlettend in de gaten houden. De oplossing ligt bij de ICT-professionals zelf,  het is van groot belang dat zijzichzelf ontwikkelen en zodoenderelevant blijven op de arbeidsmarkt. 

Ook voor bedrijven in iedere Nederlandse sector brengen de veranderingen in de ICT-sector uitdagingen met zich mee. Organisaties zullen hun bedrijfsstrategie moeten aanpassen om in te spelen op nieuwe ontwikkelingen, waarbij internet en hosting in veel gevallen centraal staan. Denk bijvoorbeeld eens aan Uberpop, de taxidienst van het bedrijf Uber dat op dit moment de Nederlandse taxisector op zijn kop zet. Wie inspeelt op dit soort ontwikkelingen kan profiteren van de kansen die deze bieden en zijn relevantie op de markt behouden.

Wij helpen ICT-professionals en bedrijven graag hierbij. Op de DHPA TechDay 2015 staat daarom dit jaar het thema All Hands on Future Tech centraal. Het event kijkt vooruit naar de toekomst en brengt alvast in kaart wat we de komende vijf jaar kunnen verwachten. Niet onbelangrijk, aangezien we allemaal met deze nieuwe ontwikkeling aan de slag zullen moeten om relevant te blijven. De DHPA TechDay speelt hierop in en helpt zowel bedrijven als ICT-professionals zich voor te bereiden op de komende jaren. Het event is uiteraard gratis toegankelijk. We zien u graag op 21 mei 2015 in de Fokker Terminal in Den Haag!

Michiel Steltman, DHPA

]]>
Mon, 06 Apr 2015 08:00:38 +0200 ‘Ook de hostingsector moet zich blijven ontwikkelen om relevant te blijven’ http://executive-people.nl/item/526673/a-ook-de-hostingsector-moet-zich-blijven-ontwikkelen-om-relevant-te-blijvena.html&field=Foto1&rType=crop&height=165&width=165.jpg
BI: Expert inzichten vanuit verschillende perspectieven http://executive-people.nl/item/526670/bi-expert-inzichten-vanuit-verschillende-perspectieven.html Niemand minder dan Rick van der Lans, Claudia Imhoff, Barry Devlin en Wayne Eckerson stonden op 25 en 26 maart in Amsterdam garant voor een succesvolle 2de editie van het Data Warehousing en Business Intelligence Summit.

Dat business intelligence en analytics steeds belangrijker zijn voor het succes van een organisatie wordt door elk van deze thoughtleaders met sprekende voorbeelden benadrukt. Voorbeelden vanuit Netflix, Facebook en Uber spreken tot de verbeelding, maar ook voorbeelden van meer traditionele organisaties worden aangehaald.

Tijdens de verschillende sessies komen echter ook de grote uitdagingen die organisaties nog steeds hebben in het inrichten, organiseren en toepassen van business intelligence en analytics naar voren. Wat deze summit erg waardevol maakt is dat ieder van de sprekers vanuit behoorlijk verschillende perspectieven inzichten biedt in hoe organisaties deze uitdagingen kunnen tackelen. Wat is er nodig om succesvol te zijn?

Het technologie perspectief: the logical data warehouse

De klassieke datawarehouse architectuur, bestaande uit een fysieke staging area, een fysiek datawarehouse en fysieke datamarts en waarbij met behulp van ETL de data wordt getransformeerd en overgezet van de ene naar de andere laag, is een architectuur die in veel gevallen te traag is, zo stelt Rick van der Lans. Dat komt enerzijds door de alsmaar toenemende hoeveelheid data, en anderzijds door de toenemende behoefte aan business intelligence ter ondersteuning van beslissingen gebaseerd op complete, real time gegevens. Deze “operational business intelligence” behoefte komt voornamelijk van “nieuwe” business intelligence gebruikers, bestaande uit mensen op de werkvloer, externe relaties en klanten van de organisatie.

Maar niet alleen het proces om de data fysiek van bron naar gebruiker te krijgen is te traag, ook het proces om een wijziging door te voeren in deze hele keten is te traag. Daarbij helpt het niet dat er ook al veel tijd verloren gaat in het vertalen van de gebruikerswensen naar datawarehouse en business intelligence oplossingen. Deze traagheid is een van de redenen voorde enorme opkomst van self service tools. En deze zijn er inmiddels in allerlei smaken. Self service reporting, self service analytics maar zelfs ook self service ETL tools zijn in opkomst.

Toch blijft er ook behoefte aan gecontroleerde, geverifieerde en betrouwbare rapportages en moeten we in dat opzicht dus niet het kind met het badwater weggooien. Dat beamen alle sprekers op het congres. Het is nodig dat de verschillende behoeften worden ondersteund. En het gaat dan niet alleen om self service versus IT gecontroleerde business intelligence, maar ook om monitoring en reporting versus exploratie en voorspellen en om small versus Big Data. Het is daarom tijd voor “the logical data warehouse” waar niet alle tussenresultaten fysiek worden opgeslagen en waarbij de data wel op een eenduidige manier voor alle verschillende toepassingen beschikbaar wordt gemaakt. De huidige data virtualisatie technologie, zo beaamt Rick, is volwassen genoeg om dit “logical data warehouse” te realiseren.

Het informatie perspectief: Verdrinken in een data lake

Dat het in de huidige informatiemaatschappij noodzakelijk is om over een snelle en wendbare informatievoorziening te beschikken is iets wat Barry Devlin ook onderkent. Maar dat betekent volgens hem zeker niet dat het enorm gehypte concept van een data lake, waarin alle data in zijn originele vorm wordt opgeslagen, de oplossing is. Met veel humor maar met een serieuze ondertoon spreekt hij spottend van een “data swamp”waarin je gedoemd bent te verdrinken. Want door de afwezigheid van context informatie en beheer ontbreekt het in een data lake aan betekenis, structuur en consistentie, en daar heb je als organisatie uiteraard ook behoefte aan.

Het is ook weer niet zo dat organisaties alleen behoefte hebben aan gestructureerde, gemodelleerde en gecontroleerde data. Big Data, vaak zonder volledige context en bestaande uit vaak ongecontroleerde en deels ongestructureerde data kan bruikbaar zijn om voorspellingen over de toekomst te kunnen doen of optimalisatie mogelijkheden te onderzoeken. Maar daarvoor moet je deze data wel modelleren en interpreteren zodat er context ontstaat.

Leidt het beschikken over deze grote hoeveelheden data er dan toe dat we langzamerhand in het tijdperk van data gedreven beslissingen aanbelanden? Nee, zegt Barry, mensen maken uiteindelijk de beslissingen. En beslissingen nemen is een proces waarbij informatie slechts de fundering vormt en waarbij we vanuit neurobiologie en ervaringen weten dat heel andere zaken als intuïtie, gemoedstoestand en zelfs fysieke lichaamstoestand een rol spelen.

Claudia Imhoff geeft aan hoe we door de inzet van collaborative business intelligence het beslissingsproces en, meer in het algemeen, het samenwerken binnen een business intelligence omgeving wel beter kunnen ondersteunen. Steeds meer business intelligence tools bieden namelijk mogelijkheden om specifieke analyses van commentaar te voorzien, om analyse resultaten te delen en te bediscussiëren en het hele beslissingstraject inzichtelijk te maken. Maar ook collaboration platforms als SAP Jam, Microsoft SharePoint en IBM Lotus Connections kunnen worden ingezet om samenwerking en het beslissingsproces te ondersteunen. “Let’s make better decisions” is de oproep die Claudia meegeeft, maar plaatst daarbij wel meteen de kanttekening dat de organisatiecultuur hierin een belangrijke rol speelt, en het dan ook top-down moet worden ondersteund.

 

Het strategisch perspectief: Impact boven inzicht

Maar hoe zorgen we er nu voor dat organisaties business intelligence en analytics omarmen en de gegevens waarover zij beschikken meer als een strategische asset gaan beschouwen?

Claudia behandelt in haar presentatie een hele waslijst met valkuilen waar IT en business in kunnen trappen. Aan de business kant behandelt ze valkuilen als het niet opleiden van alle gebruikers in de toegevoegde waarde die analytics voor de organisatie heeft, het niet goed definiëren van de requirements die de business heeft en het negeren van datakwaliteitsproblemen. Aan de IT kant gaat ze in op valkuilen als het al kiezen van een specifieke technologie voordat het probleem goed duidelijk is en het creëren van gecompliceerde, onbegrijpelijke analytics, dashboards en rapporten.

Volgens Claudia is het vooral zaak om te focussen op het creëren van een analytische cultuur waarin je iedereen betrekt en je de drempel voor het consumeren van analytics zoveel mogelijk verlaagt. Daarbij heeft ze de nodige kritiek op de business intelligence en analytics leveranciers, die teveel gericht lijken te zijn op de bruikbaarheid van de technologie, en te weinig op de consumeerbaarheid van de analytics. Het blijft dan ook de kunst om deze analytics te presenteren in een vorm die de CEO en het management eenvoudig kunnen begrijpen. Daarbij geeft ze overigens wel enkele voorbeelden van hoe dat zou kunnen met behulp van storyboarding functionaliteit die vanuit een business intelligence tool wordt ondersteund. Want zoals Barry Devlin in zijn presentatie ook aangeeft: Bij het nemen van beslissingen gaat het om de verhalen die we onszelf vertellen.

Ter afsluiting van het summit verteld Wayne Eckerson over de inzichten die hij heeft verkregen op basis van zijn gespreken met analytical leaders. Visionairs die met veel succes gezorgd hebben voor het incorporeren en omarmen van analytics in organisaties als Netflix, USXpress en Zynga, een grote Amerikaanse producent van video games. De belangrijkste punten die daaruit naar voren kwamen zijn:

 • Zorg dat je snel toegevoegde waarde levert. Zorg op welke manier dan ook voor quick wins, en ga daarna waar nodig herstructureren. Je kunt de mooiste architectuur en de beste processen hebben, maar als je niet snel toegevoegde waarde levert is alles voor niets, en raak je de business kwijt. En het zijn niet de inzichten die tellen, maar de impact die wordt bereikt.
 • Werk samen met de business. Je kunt niet met een analytics team in je eigen ivoren toren blijven zitten en verwachten dat dat effectief gaat zijn. Teamwork met de business is noodzakelijk om snel een zo groot mogelijke toegevoegde waarde te kunnen bereiken. Goede communicatie en samenwerking is de sleutel tot succes.
 • Manage veranderingen. Verandering is de enige constante, en het is zaak daar optimaal op ingericht te zijn. Je moet snel kunnen handelen. Of zoals Eric Colson van Netflix het prikkelend verwoordt: “Agile is too slow”. Door ervoor te zorgen ervoor te zorgen dat je mensen multidisciplinair zijn, en er zo min mogelijk tussenschakels zijn kun je nog meer snelheid realiseren.
 • Wees een IT en business persoon in een. Om succesvol te zijn, moet je over een mix van business en IT skills beschikken zodat je het gat tussen business en IT effectief kunt overbruggen. Alle analytical leaders in Wayne’s onderzoek beschikken over deze mix aan skills.

Inspirerende Summit

Van techniek tot strategie, en van informatie tot organisatie. Alle facetten komen tijdens het datawarehousing en business intelligence summit aanbod. De visionaire, maar bovenal ook praktisch toepasbare inzichten die de ervaren sprekers tijdens de summit bieden zijn waardevol voor een ieder die bij data warehousing, business intelligence en analytics betrokken is. Dat maakt deze tweede editie van het data warehousing en business intelligence summit tot een inspirerend event.

Sjoerd Janssen is Consultant Business Intelligence bij Atos

]]>
Fri, 03 Apr 2015 14:57:50 +0200 BI: Expert inzichten vanuit verschillende perspectieven http://executive-people.nl/item/526670/bi-expert-inzichten-vanuit-verschillende-perspectieven.html&field=Foto1&rType=crop&height=165&width=165.jpg
Kan het licht uit? http://executive-people.nl/item/526605/kan-het-licht-uit.html In 1981 startte de Stichting Toekomstbeeld der Techniek, waar ik indertijd werkte, een studie over de kwetsbaarheid van de stad. In een eerdere blog schreef ik hoe ons betalingsverkeer steeds centraler en digitaler wordt en daardoor gevoeliger is voor allerhande storingen. De elektriciteitsstoring van vorige week in Noord-Holland bevestigt hoe afhankelijk we in onze maatschappij zijn geworden van elektriciteit en digitale ondersteuning, die ook weer van elektriciteit afhankelijk is. Een ongelukkige storing in een (hoogspanning) verdeelstation verstoort miljoenen mensen in hun dagelijkse activiteiten.

Hoogwaardige diensten
Op zich is dit niet nieuw, maar in Nederland zijn we vreselijk verwend met de hoge kwaliteit van onze hoogwaardige diensten. Nutsvoorzieningen als water, gas, riolering en elektriciteit hebben we fantastisch georganiseerd en zijn zeer betrouwbaar. Heel anders dan andere landen die op dit gebied nog een hele weg te gaan hebben. Maar helaas, zelfs die ene keer, staat zonder elektra heel veel stil, van treinen tot benzinestations, en van bagagebanden tot liften.

Ik was enkele jaren geleden in een klein stadje in VS waar elektriciteit nog via bovengrondse leidingen werd getransporteerd, met alle gevolgen van dien. Door de regelmatige storingen was de bevolking echter redelijk goed voorbereid (als er weer eens een storing optrad). Toen er in een winkel waar ik was, een elektriciteitsstoring plaatsvond, deed de elektronische voordeur het niet meer en waren alle elektronische voorzieningen van betalingen tot en met internetconnectie uitgevallen. Maar geen paniek: de schuifpui naast de gesloten elektronische deur werd opengeschoven en via ouderwetse papieren creditcard slips kon gewoon worden betaald. Er stond zelfs een ouderwetse kassa met slinger op tafel om eventuele cash betalingen te kunnen doen. Men wist dat de storing binnen een halve dag wel weer over zou zijn, dus men maakte zich niet druk.

Risicoreductie
Onze centraal ingerichte infrastructuren blijven altijd kwetsbaar. Maar omdat we het niet (meer) gewend zijn, valt veel meer stil dan stil hoeft te vallen. Door het vele gebruik van airconditioning, zijn er in de US ’s zomers bijvoorbeeld vaker stroomstoringen in distributiegebieden. Daarom zijn er tegenwoordig regels dat uitwijk datacenters niet in hetzelfde energie distributie netwerk mogen staan, maar enkele honderden kilometers verder moeten worden geplaatst. Dit is een stukje risicoreductie dat voor datacenters gemeengoed is geworden.

Onze reis naar de cloud maakt ons steeds gevoeliger voor dit soort storingen. Als uw cloud niet bereikbaar is, hoe gaat u dan verder? Heeft u een plan B als u niet bij uw data kan? Heeft u – om het in andere termen te zeggen – een vriezer met magnetron beschikbaar als de cateraar niet kan komen omdat het ijzelt c.q. uw internet er uit ligt?

Gegarandeerde service
Zelf werken we al jaren tevreden met de Salesforce cloud als intern Customer Relation Management-systeem. Een belangrijke reden hiervoor is dat Salesforce zoveel beschikbare computercapaciteit heeft, dat een gegarandeerde service kan worden geboden, ongeacht het aantal medewerkers dat het systeem tegelijkertijd wil gebruiken. Helaas heeft Salesforce ook onze data nodig om dit te kunnen doen, die daar dus noodgedwongen ook aanwezig moet zijn.

Echter, in een continu back-up proces wordt die data ook direct naar onze eigen datacenters geschreven. Want mocht de enorme computercapaciteit van Salesforce ooit haperen, dan kunnen we – weliswaar op een veel lager service niveau – de data blijven gebruiken om onze klanten te bedienen. Daarnaast is Salesforce goedkoop om standaard diensten te leveren. Maar het is goedkoper en makkelijker om specifieke rapportages in relatie met eigen interne data zelf in huis te blijven doen. Dus de actuele data hebben we sowieso nodig, evenals de net genoemde back-up noodzaak.

Cloudcomputing vraagt dus om een plan B voor als het een keer ‘even niet werkt’. Het mag dan best even wat minder zijn, zoals een iets lagere service graad, zolang de belangrijkste activiteiten maar doorgaan. Zo staat uw bedrijf of organisatie niet hulpeloos stil, zoals de vele liften die tijdens de storing vorige week abrupt stopten. Een kleine noodstroomcapaciteit om de lift op zijn minst op de dichtstbijzijnde verdieping te laten stoppen met open deuren, ontbrak dus bij die gebouwen. Niet over nagedacht of wegbezuinigd.

Onze digitale wereld is gebouwd rond data waar we services omheen organiseren. Computing services om met applicaties diensten te kunnen aanbieden. Netwerk services om data te kunnen communiceren tussen datacenters en de daar aanwezige applicaties. Dus data-centrisch denken is – om een plan B te ontwikkelen – een eerste vereiste. (Zonder data doet u echt niets meer . . . )

Daarna moet u voor uzelf beslissen welke minimale dienst u nog met die data wil kunnen uitvoeren. Moet een vrachtwagen op basis van de laatste orderdata met goederen nog gevuld worden om volgens contract te leveren? Moeten de meest actuele afspraken zichtbaar blijven om de dag door te kunnen komen? Op welke wijze kunt u nog met uw medewerkers blijven communiceren als de mail eruit ligt?

Internet of Things
Onze maatschappij wordt met de komst van het Internet of Things steeds geïntegreerder en daarom is het hebben van een plan B steeds belangrijker. In onze technisch verwende maatschappij wordt dat helaas steeds vaker vergeten. Een back-up maken van uw data is niet de kunst: het adequaat kunnen herstarten van uw systemen na een abrupte storing wel. Juist die ene keer, op dat specifieke moment blijkt de professionaliteit van een organisatie. En blijkt het geld dat voor die verzekering wordt betaald, zijn waarde te hebben (gehad).

De stad wordt steeds kwetsbaarder, maar gelukkig zijn er ook steeds meer mogelijkheden om die kwetsbaarheid te managen. Namelijk met diezelfde digitalisering en met gebruik van kleinschaliger energieopwekking en bijbehorende opslag. Op die manier kunnen we een grote storing in een infrastructuur gestructureerd opvangen, systemen in spaarstand brengen en gecontroleerd tot een stabiele ruststand brengen.

Gelukkig hebben de meeste datacenters – zie ‘alle lampjes zijn aangebleven’ – en andere kritische omgevingen, zoals ziekenhuizen en brandweerkazernes, standaard deze voorzieningen op orde. Maar op veel meer plaatsen zou dat op de agenda van de Raad van Bestuur en directie moeten staan. Een op dit gebied steeds kwetsbaarder wordende Randstad vereist aandacht voor adequater en professioneler risicomanagement. Kwestie van verzekeren en een plan B operationeel hebben. Eigenlijk gewoon een kwestie van goed bestuur.

Hans Timmerman, cto EMC Nederland

]]>
Fri, 03 Apr 2015 11:55:41 +0200 Kan het licht uit? http://executive-people.nl/item/526605/kan-het-licht-uit.html&field=Foto1&rType=crop&height=165&width=165.jpg
Word uw eigen cloud aanbieder http://executive-people.nl/item/526589/word-uw-eigen-cloud-aanbieder.html Uit ervaring weten we dat de public cloud niet zonder meer binnen elke organisatie gebruikt kan worden, bijvoorbeeld vanwege wet- en regelgeving. Er is een alternatief, want de cloud betekent niet per se dat u bent overgeleverd aan een public cloud of een cloud bij een partner. U kunt ook uw eigen cloud aanbieder worden. 

Om te beginnen is het belangrijk helderheid te creëren: wat is een cloud? Hiervoor kijken we naar de standaard die door het Amerikaanse National Institute of Standards (NIS) is vastgesteld en die geldt als wereldwijde richtlijn. Er mag gesproken worden over een cloud als de oplossing in ieder geval  voldoet aan de volgende vijf richtlijnen:

 • Selfservice. Een cloud is pas een cloud als er een duidelijke vorm van selfservice wordt toegepast. Het aanvragen van een nieuwe dienst moet automatisch worden uitgevoerd door het systeem zonder tussenkomst van een persoon.
 • Elastisch. Cloud computing vraagt oplossingen die heel snel kunnen opschalen, maar belangrijker, ook eenvoudig kunnen krimpen.
 • Multi-tenant. Een cloud dienst wordt altijd gebruikt door meerdere afnemers. Of dit nu partners zijn die samenwerken, klanten of afdelingen.
 • Meetbaar. Het is cruciaal binnen een cloud dat in één oogopslag inzichtelijk wordt wat een specifieke dienst kost.
 • Verbonden via breedband. De dienst moet via een breedbandverbinding (bij voorkeur internet) beschikbaar worden gesteld.

Private cloud
De genoemde kenmerken gelden uiteraard voor alle cloud diensten die door grote of kleine partijen worden aangeboden. Maar deze zijn ook toepasbaar op uw eigen omgeving. Dat is precies de gedachte die Microsoft heeft bij de visie rondom het Cloud Platform (het vroegere Cloud OS). Op basis van de lessen die de organisatie geleerd heeft met Azure in de public cloud is er een platform ontwikkeld gebaseerd op System Center 2012 R2 en Windows Server 2012 R2, waarmee u als organisatie zelf een eigen interne private cloud kunt bouwen. Dit platform wordt al op kleine schaal toegepast bij partners als ITON, om een volledige cloud omgeving te bouwen. Dit kan uiteraard ook prima binnen bedrijven worden gebouwd, om zo een private cloud te realiseren.

De basis
De private cloud op basis van het platform van Microsoft bestaat uit een zogenaamde fabric. Dit is de verzamelterm waarin we alles wat te maken heeft met rekenkracht, opslagcapaciteit en verbindingen, door middel van slimme software aan elkaar verbinden en inregelen. Zo ontstaat een ‘software-defined datacenter’. Met gestandaardiseerde, relatief eenvoudige hardware, die we door middel van softwarematige oplossingen zo inregelen dat de hardware voor praktisch alle situaties kan worden gebruikt. Het grote voordeel van een softwarematige oplossing voor het passend maken van de hardware, is de hoge mate van flexibiliteit. Hebben we vandaag oplossing A nodig en morgen oplossing B, dan is het een kwestie van aanpassen van instellingen.

Fabric van Microsoft
Fabric van Microsoft is gestandaardiseerde hardware (servers, switches en vooral veel schijven) gecombineerd met Windows Server. De software zorgt voor virtualisatie en dus voor het flexibel maken van de hardware. Hyper-V virtualiseert rekenkracht door virtuele machines te creëren. Network Virtualization zorgt voor het ontkoppelen van connectiviteitsopties en software-defined storage wordt gerealiseerd door de inzet van Scale Out-fileservers, al dan niet gecombineerd met oplossingen als een SAN of NAS. Door de inzet van een enkel product, Windows Server, is het complete datacenter sterk te vereenvoudigen. Door uw datacenter te veranderen van een klassiek naar een software-defined datacenter, wordt de basis gelegd van een private cloud. Via software voeren we alle taken uit, kunnen we eenvoudig bij- en afschalen, en krijgen we inzichtelijk welk deel van de hardware waarvoor gebruikt wordt.

De cloud in de praktijk
Met het bouwen van een software-defined datacenter heeft u echter nog geen cloud. De flexibiliteit is aan de hardware toegevoegd, maar nog steeds niet op een bruikbare manier te ontsluiten naar uw organisatie. Dit kan met Microsoft System Center, een suite van tools die gebruikt wordt om alle kracht van de Windows server bruikbaar te maken en te combineren tot een cloud. Allereerst moet de functionaliteit worden ingeregeld om het beheer van het datacenter te realiseren. Hiervoor wordt vaak Virtual Machine Manager (VMM) ingezet, dat zich richt op alles wat met computing, netwerk en storage te maken heeft. VMM biedt de mogelijkheid via één console alle beheeracties uit te voeren. Belangrijke taak van de VMM is het monitoren van de totale oplossing. Hoeveel hardware wordt gebruikt door welke componenten? Komen er fouten voor in de hardware waarop direct moet worden ingegrepen? Wat gebeurt er binnen het software-defined datacenter? Het laatste onderdeel is het automatiseren van geavanceerde beheertaken zonder tussenkomst van de beheerder, iets wat cruciaal is voor selfservice. Hiervoor biedt Microsoft de oplossingen Service Management Automation (SMA) en Orchestrator. SMA is specifiek bedoeld om geavanceerde beheertaken te automatiseren en is gebouwd op basis van PowerShell. Orchestrator richt zich meer op taken die voor een eindgebruiker geregeld moeten zijn.

Selfservice
In een private cloud kunnen applicatiebeheerders, afdelingen of zelfs eindgebruikers gedefinieerd worden als klant. Vervolgens wordt het datacenter op een eenvoudige wijze ontsloten. U heeft twee opties. Wilt u het datacenter rechtstreeks ter beschikking stellen aan eindklanten, dan is de combinatie van System Center Service Manager en Orchestrator de beste oplossing. Deze biedt een gebruikersvriendelijke interface waarop u door middel van knoppen en wizards allerlei taken aanbiedt aan de eindgebruiker. Zo kan er bijvoorbeeld toestemming worden gevraagd aan de manager voordat een taak wordt uitgevoerd. Het mooie van deze oplossing is dat u selfservice volledig ITIL-gebaseerd kunt opzetten. Integratie tussen de helpdesk en selfservice is hiermee een formaliteit. 

Is de eindklant technischer georiënteerd, dan is de combinatie van Azure Pack met Service Provider Foundation een betere optie. Microsoft heeft de kennis die is opgedaan in de Azure Cloud samengevoegd in een webinterface die alle beheertaken op een gestructureerde wijze aanbiedt aan beheerders. Het Azure Pack heeft dezelfde look & feel als het Azure platform en biedt dezelfde kracht. Virtuele machines, databases en netwerken aanmaken gaat via een paar eenvoudige stappen, zonder dat er afgeweken wordt van de binnen uw organisatie gedefinieerde standaarden.

Complex maar krachtig
De beschreven oplossing klinkt behoorlijk complex en is dat ook. Toch biedt de private cloud een krachtige basis waarvan uw organisatie kan profiteren, zonder dat u belemmerd wordt door privacy en wetgeving. ITON heeft zich gespecialiseerd in het bouwen en onderhouden van dergelijke private clouds. Door gebruik te maken van onze diensten, ervaart u wel de voordelen maar niet de nadelen van deze cloud vorm. Wij hebben een aantal standaard bouwblokken ontwikkeld die eenvoudig en snel in te zetten zijn binnen uw datacenter. De private cloud is hierdoor binnen afzienbare tijd praktisch te gebruiken.

Door Joey Hofstede, IT architect ITON

]]>
Thu, 02 Apr 2015 16:18:22 +0200 Word uw eigen cloud aanbieder http://executive-people.nl/item/526589/word-uw-eigen-cloud-aanbieder.html&field=Foto1&rType=crop&height=165&width=165.jpg
Span (out) of control http://executive-people.nl/item/526583/span-out-of-control.html Hoe komt het toch dat de ratio van leidinggevende op ondergeschikten lang op zo’n één op vijf à tien heeft gestaan met een optimum van acht (bekend als Dunbar's number), terwijl we de laatste paar decennia verhoudingen van één op twee à drie normaal zijn gaan vinden?

Uitzonderingen daargelaten, uiteraard.

Dit, omdat er net een artikel in Forbes verscheen, waarin wordt uiteengezet, dat niet alleen een span of control van tien eigenlijk heel normaal zou moeten zijn, maar dat tien eigenlijk achterhaald is en gemakkelijk dertig zou moeten kunnen zijn. Nou is dat misschien wat overdreven, omdat informeel toezicht bij een Dunbar number van zo’n acht (zie Bruce Schneier’s Liars and Outliers) nog werkt maar verder niet meer, maar toch.

Waarbij direct in het oog springt dat acht ook het aantal is dat in militaire kringen (meer built for survival kun je het niet krijgen) altijd al als optimum gold en geldt. Waarschijnlijk heeft men dit optimum in het zakelijk verkeer overgenomen omdat het wérkt, en omdat de all business is warmetafoor zo lekker stoer klinkt. Al zullen de meesten in het bedrijfsleven de echte bloederige frontliniestrijd geen milieu-optimale werkomgeving vinden.

Maar of het nou acht, tien of dertig is, de optimale span of control is overduidelijk veel groter dan wat vandaag de dag gewoon is. Dat heeft gevolgen:

 • Een te lage span of control zal managers aanzetten te zoeken naar wat dan ook om maar iets te doen te hebben. ‘Busywork’, in hun rol al snel leidend tot excessief micromanagement (pleonasme?) of excessief veel vergaderen – zeker met de eigen medewerkers en vergelijkbaar gegijzelde collega’s. Een beetje als anonieme alcoholisten… Waardoor de medewerkers nog weer minder tijd hebben voor inhoudelijk werk, er allerlei gewichtige maar niet zo heel nuttige actielijstjes en rapportage- en notulencircuits ontstaan. Nog meer tijd wegnemend van medewerkers voor wat eigenlijk zeuren is.
 • Een te lage span of control zal bovendien leiden tot een overmaat aan ‘controls’, die vooral drukken op degenen die uiteindelijk echt wat moeten presteren en omzet moeten maken. In plaats van op degenen die per saldo negatieve bijdragen leveren, zoals managers gewoon zijn te doen (sic). Dit leidt dan tot een berg aan ‘processen’, ‘procedures’ et cetera, om te ‘standaardiseren’ – anders zou er inhoudelijk begrip moeten zijn; daar willen managers maar al te graag boven staan… Daardoor wordt de waarde van het echte klantgerichte werk alweer verder uitgehold. En het Peter Principle slaat toe.
 • Als de span of control te laag is, zal voornoemde standaardisatie bovendien de creativiteit (noodzakelijk in klantgerichtheid en in producten, diensten, productie en aflevering) verdrijven. Terwijl die die dezer dagen steeds meer kritiek wordt om als organisatie te blijven bestaan in de steeds veranderlijker omgeving, zoals hier uiteengezet.
 • Medewerkers (mede? of zijn het ondergeschikte uitvoerders?) zullen gedemotiveerd raken door steeds minder het werk te kunnen doen waarop ze door de organisatie als geheel worden afgerekend, en steeds meer TPS-rapporten voor de overhead moeten leveren. Dit brengt niet alleen direct, maar ook indirect de performance omlaag. Enne, al die controls zullen ook lijden onder motivatiegebrek waardoor ze minder effectief worden of zelfs geheel omzeild. Met alweer navenant stijgende risico’s voor de performance.

Een verhoging van de span of control naar tien of zelfs twintig of dertig kan ook best, of zou moeten kunnen. In de huidige tijd zijn de informatiestromen (zeker qua rapportages) zo veel beter geworden, aansluitend bij de toegenomen behoefte aan informatie om nog een béétje het overzicht te bewaren in de steeds sneller veranderende omgeving.

Wel zal er dan (weer, wéér) veel meer nadruk moeten komen op de empowerment van medewerkers. Dat zijn toch steeds meer de kenniswerkers bij uitstek. Als u die niet in huis heeft, dan ligt daar een heel ander, minstens zo groot probleem… Zijn de echte kenniswerkers vertrokken, willen ze niet meer binnenkomen, of zijn ze murw en verkalkt gemaákt ? Hoe dan ook, de echte kenniswerkers weten beter dan hun manager hoe ze het werk moeten uitvoeren; daarvoor doen zij dat en niet de manager. Ware het andersom, dan zou het voor de organisatie beter zijn als de manager het werk deed in plaats van zijn medewerkers. En nee, da’s wat anders dan micromanagement!

Die empowerment zal gelijkop moeten gaan met heel andere manieren van leiding geven, aansturen en toezicht houden. Niet op basis van in vredesnaam maar ‘smart’ gemaakte ‘objectives’ maar op basis van echt slimme KPI’s die de medewerkers ruimte laat om het werk in te richten, zoals ze zelf willen. Geen rails maar vangrails dus, en geen routebeschijving per meter maar A en B en een wegenkaart. Of, nou ja, een goed navigatiesysteem – of wil de manager als rijleraar iedere bocht zo nodig een stuuringreep doen? Rapportages kunnen sowieso zo veel beter – misschien is de wens de vader van de gedachte. Maar het kán wel, in tijden van smart analysis al of niet met big data.

En een béétje het overzicht bewaren is heus wel voldoende voor een goede manager, en heel wat anders dan totale ‘control’. Het eerste is nodig om te kunnen sturen, het laatste is de verkalking door totale onderdrukking en ontkenning van een grillige werkelijkheid.

Overigens, er zal ook heus altijd wel een vorm van hiërarchie nodig zijn, ook in volledig horizontale netwerkorganisaties met 360° feedback en zo. Lees Flat Army van Dan Pontefract er nog maar eens op na; zonder tot een hippiemarkt te vervallen, valt er best veel menselijker te managen. En zo veel meer mogelijk zijn in termen van flex- en thuis-werk – een volwassen manager c.q. organisatie betaalt voor de medewerkerprestatie, niet voor blote (huh, gelukkig niet) aanwezigheid die soms bóven de prestatie wordt gesteld.

Dus ja, we zullen eens flink aan de bak moeten om de span of control omhoog te krijgen. Om allerlei mat- en schaakmat-situaties te vermijden. Om bureaucratische ideaalsituaties te bestrijden. Om flexibiliteit terug te winnen. Maar ja, dit alles kan alleen dan en slechts dan als ‘managers’ (niet de werkelijke, die ik enorm waardeer!) bereid worden (gemaakt) om hun paniekerige totalitaire control- en compliance-neigingen te onderdrukken. Wat ik betwijfel. Misschien moeten we maar eens beginnen juist van die managers afscheid te nemen, van de specialisten in het op de eigen stoel vastgeplakt zitten ten koste van wat voor vaardigheden of performance dan ook. Dan hoeven we juist niet degenen die daar minder goed in zijn, omdat ze echt iets proberen te bereiken voor hun organisatie er by the numbers uit te gooien.

Maar ach, waar zulke organisatieverandering niet lukt, zal de betreffende organisatie binnen afzienbare tijd als dinosaurus tentoon worden gesteld aan al die start-ups die er links en rechts voorbij zullen vliegen…

Door: Jurgen van der Vlugt, IT security consultant en IS auditor bij Maverisk. In samenwerking met: https://www.cqure.nl/kennisplatform/

]]>
Thu, 02 Apr 2015 13:32:42 +0200 Span (out) of control http://executive-people.nl/item/526583/span-out-of-control.html&field=Foto1&rType=crop&height=165&width=165.jpg
Wat zijn de gevolgen van stroomuitval voor bedrijven? http://executive-people.nl/item/526335/wat-zijn-de-gevolgen-van-stroomuitval-voor-bedrijven.html Vanaf vrijdagochtend 27 maart rond 9.30 tot 11.00 uur in de ochtend kampte een groot deel van Noord-Holland en Flevoland met een grote stroomstoring. Bij bedrijven in een groot deel van de Randstad kwam het werk stil te liggen. Gelukkig werd de stroomstoring rond het middaguur verholpen. Maar wat zijn de gevolgen van de stroomuitval voor bedrijven?

Na een abrupte stroomuitval kom het vaak voor dat computers en servers niet meer of niet goed opstarten. Kortom, er is geen toegang tot de gegevens. Op fysiek of logisch niveau kunnen er beschadigingen zijn ontstaan. Dit kan leiden tot verlies van data, wat grote (financiële) gevolgen heeft voor het bedrijf en de bedrijfsvoering.

Wat gebeurt er eigenlijk met computers bij stroomuitval?

Wat gebeurt er in de computer of nog specifieker; wat gebeurt er in de harde schijf tijdens een stroomuitval? De lees- en schrijfkoppen in de harde schijf komen in sommige gevallen vast te zitten (vacuüm) op de data-oppervlakte van de harde schijf. Bij het weer aanzetten van de computer kan dit leiden tot fysieke schade van de harde schijf, waardoor de computer of server niet meer benaderbaar is.

Waar op letten na stroomuitval?

Het beste is om de stroom handmatig van de computers af te halen bij een stroomstoring. Bij het inschakelen van de stroom, is het belangrijk om de computers gefaseerd op te starten. Controleer na het opstarten of de computer/server weer correct functioneert. Controleer ook uw back-up procedure na het uitvallen van stroom. In het geval van een computerstoring adviseren wij de apparatuur niet meer opnieuw op te starten om verdere beschadigingen aan bedrijfsdata te voorkomen. Controleer of de back-up goed heeft gefunctioneerd voor het geval u deze nodig heeft. Indien blijkt dat de bedrijfsdata niet meer toegankelijk is en de back-up ook niet goed heeft gefunctioneerd, neem dan voor verder technisch advies contact op met een data recovery specialist.

Drukte bij data recovery specialisten

Uit de stroomuitval in zijn er vanuit de omgeving verschillende data recovery aanvragen binnengekomen. Het loopt momenteel storm met de dataherstel aanvragen van bedrijven. De gevolgen van een abrupte stroomonderbreking laat duidelijke sporen na.

Door: Robbert Brans, directeur Attingo Recovery

]]>
Mon, 30 Mar 2015 09:32:08 +0200 Wat zijn de gevolgen van stroomuitval voor bedrijven? http://executive-people.nl/item/526335/wat-zijn-de-gevolgen-van-stroomuitval-voor-bedrijven.html&field=Foto1&rType=crop&height=165&width=165.jpg
De Wondere Wereld van IT: Informatiebeveiliging http://executive-people.nl/item/526316/de-wondere-wereld-van-it-informatiebeveiliging.html Het is net zoals met pensioenen. Het is een hot topic, maar tegelijkertijd heeft niemand interesse om zich er echt in te verdiepen en vervolgens actie te ondernemen. Ik doel in dit geval op informatiebeveiliging.

Tuurlijk, in de Wondere Wereld van IT is dat wel anders. Een grote groep security specialisten is elke dag druk in de weer om de informatiebeveiliging eminent te houden. Maar de gemiddelde consument vertoont vooralsnog geen ommekeer in gedrag.

En dit ondanks dat er wel degelijk veel te doen is over security. Er vliegen nog al eens wat gestolen creditcardgegevens in het rond, DigiD ligt onder vuur, giraal geld kan blijkbaar op grote schaal gestolen worden en zelfs de Amerikanen spreken nu over een heuse cyber-security oorlog. Maar het lijkt de consument dus niet te deren. We bankieren massaal online, de belastingaangifte gaat dit jaar volledig naar de cloud, en de gemiddelde telefoon bevat inmiddels meer persoonlijke gegevens dan de welbekende kast onder de trap, waar alle bank- en verzekeringspapieren in liggen.

Ik heb dan ook veel bewondering voor alle IT-professionals die elke dag bezig zijn om onze informatie-uitwisseling te beveiligen! En makkelijk kan dat niet zijn. Ze opereren in een complexe wereld met vele systemen, waar ontwikkelingen razend snel gaan en er, bij wijze van spreken, op elke hoek van de straat wel een potentiële hacker kan zijn.

Net zoals pensioenen zal informatiebeveiliging nooit sexy worden. En zal iedereen er vroeg of laat  enige vorm van schade aan ondervinden. Maar net zoals met pensioenen, hoe eerder je zelf in actie komt, hoe groter de kans dat je de schade kan beperken.

Arnoud Klerkx is Chief Business Technology Officer en lid van de Raad van Bestuur van Sanoma Learning

Reageer via WWvanIT@gmail.com

]]>
Sat, 28 Mar 2015 13:30:43 +0100 De Wondere Wereld van IT: Informatiebeveiliging http://executive-people.nl/item/526316/de-wondere-wereld-van-it-informatiebeveiliging.html&field=Foto1&rType=crop&height=165&width=165.jpg
Visie: Hoe praat je met de board over het thema ‘security’? http://executive-people.nl/item/526312/visie-hoe-praat-je-met-de-board-over-het-thema-a-securitya.html Er bestaat al heel lang een kloof tussen ‘de business’ en ‘IT’. En nergens is die kloof zo groot als bij IT-security. De CEO en de rest van de directie in de boardroom weten weliswaar dat beveiliging belangrijk is en dat de dreigingen toenemen. Maar de directie beschikt (meestal) niet over technische kennis over security, wat het soms moeilijk maakt om de risico’s voor hun onderneming goed in te kunnen schatten. En daardoor kunnen ze ook geen goede beslissingen nemen over welke investeringen er nodig zijn in beveiliging.

Toch draagt uiteindelijk de directie verantwoordelijkheid bij een beveiligingsincident. Het afgelopen jaar hebben we een aantal grote en breed uitgemeten data-inbraken gezien die ertoe hebben geleid dat CxO’s moesten opstappen. En dat zou toch een wake-up call moeten zijn voor alle directieleden die tot nu toe dachten dat ze hun hoofd wel in het zand konden steken en dat IT-beveiliging een onderwerp is waarmee ze zich niet concreet hoeven bezig te houden.

Hoe kan een CIO of CISO nu aan de directie duidelijk maken wat de risico’s zijn en welke investeringen er nodig zijn om de organisatie daartegen te beschermen?

Blijf het onderwerp aankaarten

De eerste stap is natuurlijk ervoor te zorgen dat security een verantwoordelijkheid wordt voor iedereen aan de directietafel. McKinsey en het World Economic Forum hebben bij ruim 60 van de 500 grootste bedrijven onderzoek gedaan naar hun processen op het gebied van risicomanagement voor cybersecurity. Daaruit bleek dat tijd en aandacht door het senior management de belangrijkste factor was voor de mate waarin cybersecurity risico’s op een goede manier werden beheerd.

Bangmakerij

CIO’s en CISO’s proberen hun investeringen in IT-security soms te rechtvaardigen door vooral de gevaren en risico’s te benadrukken. Maar hoewel het zeker kan zijn om de directie bewust te maken van de risico’s, is het schetsen van allerlei doemscenario’s zeker niet de beste aanpak. Gartner heeft 300 presentaties over risk en security aan directies bekeken. Zij komen tot de conclusie dat het gebruik van ‘FUD’ (Fear, Uncertainty en Doubt) niet effectief is om steun te krijgen van de board. “Executives willen gewoon niet horen wat voor rampen er allemaal kunnen gebeuren als ze niet investeren”, zegt een analist.

Risico

In plaats van het schetsen van allerlei worst-case scenario’s en vervolgens de hand op te houden voor beveiligingsbudget, is het veel zinvoller om de directie dat te bieden waar ze naar op zoek zijn: een eerlijk assessment van de concrete risico’s voor de business. Op basis daarvan kunnen ze vervolgens besluiten nemen op basis van wat zij als een acceptabel risiconiveau zien. Alles volledig dichttimmeren is niet alleen te kostbaar, het is ook niet praktisch. En vaak weten organisaties niet eens wat de gevoeligste en meest waardevolle data zijn. Deloitte adviseert dan ook om de belangrijkste beveiligingsrisico’s voor de business goed in kaart te brengenen en vervolgens aan elk daarvan een specifiek gerichte risicofactor toe te kennen. Aan de hand daarvan kan de directie goed gefundeerde beslissingen nemen over wat de beste beveiligingsinvesteringen zijn.

Regelgeving en compliance

Traditioneel gezien zijn regelgeving en compliance de belangrijkste redenen voor CEO’s en CFO’s om te besluiten tot investeringen in beveiliging. Daarbij gaat om zowel regelgeving door industrie als om nationale en regionale wetgeving, zoals de nieuwe – en nog niet goedgekeurde – EU General Data Protection Regulation en de EU Cybersecurity Directive. Dit zal in landen die al zeer strikte wetgeving op het gebied van databescherming hebben, zoals Duitsland en Zweden, er zeker toe bijdragen dat beveiliging hoger op de agenda komt te staan. Ook de Nederlandse overheid heeft eind 2014 de wetgeving op dit gebied verder aangescherpt. Zo heeft het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP), inmiddels omgedoopt tot ‘Autoriteit Persoonsgegevens’, de bevoegdheid gekregen om boetes tot €810.000 op te leggen.

Maar het is niet zeker afdoende om alleen te voldoen aan diverse regelgeving. Gartner waarschuwt er bijvoorbeeld voor dat het voldoen aan compliance-regels niet altijd betekent dat een organisatie ook daadwerkelijk goed is beveiligd. De marktonderzoeker pleit er dan ook voor dat security vooral aangepakt zou moeten worden vanuit het oogpunt van databescherming, niet alleen vanuit het oogpunt van regelgeving.

Waarde en ROI

De beste manier om de directie te overtuigen van de noodzaak voor investeringen in beveiliging, is natuurlijk door de waarde en ROI ervan duidelijk te maken. Alle andere bedrijfsafdelingen moeten de ROI bepalen en dat zou ook moeten gelden voor de IT-beveiliging. Toch blijkt het vaak erg moeilijk om het rendement van beveiligingsinvesteringen aan te tonen. Maar CIO’s en CISO’s kunnen het wel hebben over hoe nieuwe beveiligingstechnologieën kunnen bijdragen aan het verhogen van het vertrouwen van klanten in de onderneming. Denk bijvoorbeeld aan banken die twee-factor authenticatie inzetten en daarmee het vertrouwen van klanten in digitale en online diensten verhogen en tevens de verliezen door fraude omlaag brengen. Of een oliemaatschappij die zijn olievelden op een veilige manier verbindt met de bedrijfsinfrastructuur en zo uitval of onderbreking van de olieproductie voorkomt.

Val de board dus niet lastig met dashboards of allerlei technische metrics rond operationele beveiliging, maak ze niet bang met allerlei doemscenario’s. Probeer er voor te zorgen dat directieleden informatiebeveiliging op een proactieve manier aanvliegen, door de taal te spreken van de ‘C-suite’ – risico’s versus opbrengst en zakelijke waarde. Benadruk beveiliging vooral als ‘business enabler’. Dat is de manier om beveiliging op een goede en doeltreffende manier onder de aandacht te brengen van het hoger management.

Wim van Campen is VP Noord en Oost Europa, Intel Security

]]>
Fri, 27 Mar 2015 15:20:17 +0100 Visie: Hoe praat je met de board over het thema ‘security’? http://executive-people.nl/item/526312/visie-hoe-praat-je-met-de-board-over-het-thema-a-securitya.html&field=Foto1&rType=crop&height=165&width=165.jpg
Data zonder betekenis is waardeloos http://executive-people.nl/item/526062/data-zonder-betekenis-is-waardeloos.html Deze blog is voor het eerst dit jaar weer buiten in de zon op mijn terras geschreven, waar ik vanmorgen nog net een glimp kon opvangen van de gedeeltelijke zonsverduistering. Zo’n 15 jaar geleden heb ik de volledige zonsverduistering meegemaakt in Noord-Frankrijk. We waren in een dorpje dat op een heuvel was gebouwd, waardoor je in de verte de schaduwlijn over het land naar je toe zag komen. En, alsof je met een dimmer het licht in de kamer uitdraaide, was het in 5 seconden volkomen duister. De vogels stopten met fluiten, alle toeschouwers waren doodstil en er ontstond een heel vreemde sfeer. Ik kan mij voorstellen dat er vroeger, toen wij nog weinig van ons zonnestelsel wisten, inderdaad paniek kon ontstaan omdat men aannam dat het einde van de wereld nabij was. Een waarneming – data – zonder te begrijpen wat er echt gebeurde. 

Gelukkig weten we intussen de context van een zonsverduistering. We hebben kennis van het verschijnsel. We hebben informatie over waar en wanneer dit plaatsvindt en begrijpen dat het een kortdurend natuurverschijnsel is. Zodra je immers de context weet, wordt een waarneming – een gegeven – opeens betekenis vol.

Als iemand het getal 32 noemt, geeft dat weinig informatie. Hebben we het over leeftijd, gewicht, afstand? Als we er nu ‘Fahrenheit’ achter plaatsen, wordt al veel meer duidelijk. Dan gaat het over een Amerikaanse temperatuuraanduiding die wordt gekenmerkt als vriespunt, het is koud en ijs kan ontstaan. In Europa ook wel bekend als nul graden Celsius. Als we ook nog horen dat dit de buitentemperatuur is, dan wordt deze informatie de basis voor ons handelen. Want 32 graden Fahrenheit betekent dat als je naar buiten gaat, je een jas moet aantrekken.

Logische cirkel van data
Het grappige is dat als we dan met een jas buiten lopen, de activiteit ons bevestigt dat we het inderdaad niet koud hebben. Deze ervaring bevestigt dus weer onze kennis over hoe te reageren als het buiten koud is. En die informatie kan uiteindelijk weer opnieuw in data worden vastgelegd. Er is dus een logische cirkel van data à informatie à kennis à actie. Maar het omgekeerde geldt ook: een actie kan tot begrip leiden, wat weer informatie oplevert en met data kan worden vastgelegd.

In de militaire wereld is dit de OODA keten: Observe, Orient, Decide en Act. Uit de observatie volgt data die tot een oriëntatie of toepassing leidt. Hieruit komen beslissingen die tot acties leiden. In de kwaliteitswereld kennen sommigen deze volgorde als de kwaliteitscirkel van Demming: Plan, Do, Check, Act. Kortom, data kan tot actie leiden en actie leidt weer tot data.

Zinvolle acties
We kunnen deze keten ook vertalen naar de informatiewereld. In die context voedt data een applicatie, die op zijn beurt een interface heeft die ons of ‘iets’ tot actie aanzet. Data is dus de grondstof om inzicht te krijgen in de activiteiten die we zouden kunnen of moeten uitvoeren. En tegenwoordig is er data in overvloed. Het internet, onze sociale media, het Internet of Things, videosurveillance en ontelbare sensoren storten een vloed van data over ons uit. Gemiddeld maken/creëren we met elkaar wereldwijd zo’n 5 PB per uur. En elke twee jaar verdubbelt dat. Data genoeg dus om zinvolle acties uit af te leiden.

Helaas zijn we daar nog niet zo goed in. Een wetenschap in de dop, die gelukkig wel steeds meer techniek ter beschikking krijgt om intelligenter met data om te kunnen gaan. Grote dataverzamelingen waar we (snel) inzicht in willen hebben, om op die manier applicaties te kunnen bouwen die ons inzicht en argumenten geven om zinvolle activiteiten in gang te zetten. Om vervolgens de ervaringen van die activiteiten weer vast te leggen in nieuwe betrouwbare data. De keten van data naar intelligence. Intelligence die ons de wijsheid én argumenten geeft om slimme acties te ontplooien.

Big Data
Dit klinkt voor elke organisatie fantastisch, want wie wil er nu niet slimmer acteren op wat er in de wereld en zijn omgeving gebeurt? Maar zoals gezegd, het is een wetenschap in de dop waar nog heel veel te leren en te ontwikkelen valt. Als we over 30 jaar terugkijken, beseffen we pas hoe minimaal onze mogelijkheden op dit moment (nog) zijn. Daarmee wil ik zeggen dat de komende decennia hele grote (écht hele grote) stappen vooruit gezet zullen worden op dit gebied. Ontwikkelingen als IBM’s Watson, Kunstmatige Intelligentie en Predictive Modelling op basis van analyse van Big Data zijn elk jaar nog aan het enorm versnellen. We zitten pas onderaan de golf.

Het is echter al wel tijd om er als organisatie eens aan te gaan ruiken. En wellicht al beperkt toe te gaan passen. We kennen allemaal de verhalen over hoe de grote internetbedrijven, die een fantastische voorraad relevante, digitaal beschikbare klantgegevens hebben verzameld, hier hun voordeel mee doen. Dat vraagt organisatie, deskundigheid, de juiste infrastructuur, visie en uithoudingsvermogen. Ondernemerschap dus, want zonder ondernemerschap geen vooruitgang.

Gelukkig is de techniek om grote data lakes – dataverzamelingen – te bouwen al redelijk ontwikkeld. En gelukkig ontwikkelt de kennis om dit soort relevante dataverzamelingen efficiënt bij elkaar te brengen en zinvol te gebruiken zich snel. Kennis om groeiende data te organiseren en gereed te maken voor zinvol gebruik. Goedkope opslag om dat allemaal te bewaren en informatie-technisch te kunnen gebruiken.

Business Data Lake
Deze week kondigen we de komst van zogenaamde Business Data Lake-oplossingen aan. Dit zijn grote dataopslagomgevingen die de functionaliteit bieden die organisaties nodig hebben om efficiënte data-analyse processen mogelijk te maken. Geen algemene dataopslag of data warehouses, maar dynamische dataverzamelingen, speciaal ge-engineerd voor de wereld van Big Data en predictive modeling. Daardoor zijn ze geschikt om data te verzamelen, op te slaan, te analyseren, te presenteren en uiteindelijk te gebruiken om acties uit te voeren. Op die manier maken ze de keten “data, informatie, kennis en actie” mogelijk. En richten ze de gelieerde keten “data, applicatie, interface en actie” in, die kwaliteitscirkels als “plan, do, check, act” kunnen ondersteunen. Direct bruikbaar in elk business proces. Een mooie ontwikkeling.

Door: Hans Timmerman, cto EMC Nederland

]]>
Wed, 25 Mar 2015 11:01:34 +0100 Data zonder betekenis is waardeloos http://executive-people.nl/item/526062/data-zonder-betekenis-is-waardeloos.html&field=Foto1&rType=crop&height=165&width=165.jpg
Bedrijven kunnen zich wel degelijk beschermen tegen datagijzeling door ransomware http://executive-people.nl/item/526040/bedrijven-kunnen-zich-wel-degelijk-beschermen-tegen-datagijzeling-door-ransomware.html Het bedrijfsleven wordt momenteel geconfronteerd met een toenemend aantal ransomware-incidenten. Het advies om het geëiste losgeldbedrag te betalen, wekt de indruk dat er geen oplossing tegen dit type malware is en dat cybercriminelen aan de winnende hand zijn. Dit is echter een onjuiste conclusie: organisaties kunnen zich wel degelijk wapenen tegen ransomware-virussen zoals CryptoLocker.

Allereerst is het van belang om het traditionele ‘blacklisten’ (i.e. een bestand is GOED of SLECHT) niet langer als norm aan te houden. De categorie ONBEKEND toevoegen aan deze classificatie is een essentiële volgende stap op het gebied van detectie. Echter, het risico dat een organisatie ondanks alle beveiligingsmaatregelen alsnog slachtoffer wordt van een malware-infectie blijft altijd aanwezig. Daarom is het raadzaam om een security-oplossing te gebruiken die ook in staat is om de schadelijke gevolgen van een eventuele infectie ongedaan te maken. Hierbij spelen de functionaliteiten ‘journaling’ en ‘rollback’ een belangrijke rol. Deze features werken als volgt:

1. Alle activiteiten van een ONBEKEND bestand of proces worden grondig gemonitord en vastgelegd (journaling).

2. Als het bestand of proces wijzigingen aanbrengt binnen een systeem, zoals het versleutelen van bestanden, zijn alle ondernomen stappen tot dat punt geregistreerd. Door deze stappen terug te draaien (rollback) worden schadelijke aanpassingen met terugwerkende kracht geneutraliseerd en kunnen aangetaste bestanden worden hersteld.

Dat het belang van een nieuwe beveiligingsaanpak dagelijks groter wordt, hebben we de afgelopen tijd steeds vaker gezien bij het oplossen van CryptoLocker-infecties. Dat enkel berusten op detectie niet voldoet, wordt vaak pas ingezien als het te laat is. Daarom adviseren wij klanten om gebruik te maken van een oplossing die virussen ook na infectie onschadelijk kan maken, zelfs wanneer deze nog niet herkend worden door virusscanners.

Tim de Gier, IT Security Consultant Contec

]]>
Tue, 24 Mar 2015 08:55:53 +0100 Bedrijven kunnen zich wel degelijk beschermen tegen datagijzeling door ransomware http://executive-people.nl/item/526040/bedrijven-kunnen-zich-wel-degelijk-beschermen-tegen-datagijzeling-door-ransomware.html&field=Foto1&rType=crop&height=165&width=165.jpg
Michael Dell blog: Vier stappen naar een gelukkige en succesvolle salesforce http://executive-people.nl/item/525843/michael-dell-blog-vier-stappen-naar-een-gelukkige-en-succesvolle-salesforce.html Michael Dell schrijft in een blog hoe je in vier stappen een gelukkige en succesvolle salesforce binnen het bedrijf kan opbouwen.

1. Vier. Neem altijd de tijd om de successen van je teamleden herkennen. 

2. Wees eerlijk en transparant

3. Verkoop spullen die klanten echt willen

4. Neem de tijd. Het is geen geheim dat mensen kopen van mensen, dus het is noodzakelijk om uw team de tijd te geven om diepe relaties met hun klanten op te bouwen. 

Lees de volledige blog hier.

]]>
Fri, 20 Mar 2015 01:44:29 +0100 Michael Dell blog: Vier stappen naar een gelukkige en succesvolle salesforce http://executive-people.nl/item/525843/michael-dell-blog-vier-stappen-naar-een-gelukkige-en-succesvolle-salesforce.html&field=Foto1&rType=crop&height=165&width=165.jpg
Het elektronische oorlogstoneel http://executive-people.nl/item/525799/het-elektronische-oorlogstoneel.html Er zit voor ons niets anders op dan te wennen aan het idee dat onze informatie- en communicatiesystemen zijn uitgegroeid tot een oorlogstoneel.

Vroeger waren alleen specifieke systemen broeihaarden van elektronisch conflict. Maar nu kan vrijwel ieder device — en zelfs randapparatuur — worden misbruikt om informatie te stelen, beveiligingsmechanismen te omzeilen, digitale activa te kapen of vernietigen en diensten plat te leggen.

De grote diversiteit van aanvallen en de enorme hoeveelheden gegevens die worden overgedragen door steeds meer clients maken het bijzonder moeilijk om bij te houden wie precies wat doet en wanneer, en of dit binnen de grenzen van het wenselijke valt.

Het helpt ook al niet dat elke gebruiker nu informatie kan opvragen vanaf verschillende apparaten en locaties. Het gegevensverkeer legt daarmee verschillende trajecten af en passeert allerlei systemen. En het tijdstip en de locatie van de gegevensoverdracht variëren met het specifieke privé- en werkpatroon van iedere gebruiker.

Al deze apparaten kunnen op talloze manieren worden misbruikt. Er kunnen kwaadaardige applicaties zoals wormen en virussen op worden geïnstalleerd. Er kan met de hardware worden geknoeid, zoals in het geval van de BAD BIOS- of USB Microcontroller-bug. Versleutelde links kunnen worden ingezet voor ‘man in the middle’-aanvallen die certificaatinstanties nabootsen. En in sommige gevallen kunnen hackers profiteren van de laksheid van de eindgebruiker.

Een bont gezelschap van spelers

Als we te maken hadden met slechts één vijand en wisten waar die op uit was, zou de situatie nog enigszins beheersbaar blijven. Maar dat is helaas niet het geval. Het elektronische oorlogstoneel kent een bont gezelschap van spelers, van wraakzuchtige ex-werknemers tot hacktivisten, criminele organisaties en zelfs overheden.

Samen beschikken zij over een budget dat groter is dan de staatskas van welk land dan ook. Elke organisatie moet deze vormloze en onbekende Goliath zien af te slaan, maar bevindt zich van meet af aan in een achterstandspositie — er is weinig budget, geen duidelijke tegenstander en geen specifiek doelwit binnen de organisatie.

Biologische wapens in de vorm van personeel

En dan moeten zij ook nog rekening houden met biologische wapens in de vorm van personen binnen de organisatie die vanwege hun functie toegang tot gevoelige bedrijfsinformatie hebben, zoals managers en bedrijfsjuristen. Zij kunnen met het grootste gemak informatie opvragen, kopiëren en verspreiden via alternatieve kanalen.

Het gaat echter te ver om zware beveiligingsmaatregelen toe te passen op elk bedrijfsapparaat. Dit zou een fnuikende werking hebben op het vermogen van de organisatie om haar primaire taken uit te voeren, of het nu gaat om een bedrijf, overheidsinstelling, advocatenkantoor of militaire organisatie.

Is de strijd bij voorbaat verloren? Verre van dat.

Verwikkeld in een strijd om bedrijfsactiva

Het eerste wat organisaties zich moeten beseffen, is dat zij verwikkeld zijn geraakt in een strijd om de integriteit en het eigendom van hun bedrijfsactiva, of ze dat nu leuk vinden of niet. En de enige manier waarop zij die kunnen behouden, is om zich voor de volle honderd procent in te zetten om de regie daarover te herwinnen.

Organisaties moeten zich bovendien realiseren dat zij nu al kwetsbaar zijn. Mogelijk is er hardware van buitenlandse inlichtingsdiensten ingebouwd in moederborden, zijn er achterdeurtjes in routers aangebracht of zijn printers, tablets en andere apparatuur met malware geïnfecteerd. Het maakt niet uit – het punt is dat organisaties op dit moment gevaar lopen.

Afrekenen met infecties en indringers

Het menselijk lichaam is in staat om met allerhande infecties en indringers af te rekenen. Organisaties kunnen dat ook. In het beste geval verspillen indringers hun rekencycli, zodat de temperatuur een beetje stijgt. In het slechtste geval lukt het hen om malware binnen de ICT-infrastructuur te verspreiden of die te misbruiken voor kwaadaardige doeleinden.

Net als het menselijk lichaam heeft een organisatie mechanismen nodig om schendingen van haar integriteit te detecteren. Een voordeel is dat hackers meestal geen rechtstreekse fysieke toegang tot de bedrijfsactiva van organisaties hebben. Dit betekent dat ze zich een weg door het bedrijfsnetwerk moeten banen om kwetsbaarheden te vinden en hun malware te installeren en bedienen.

Snel reageren op incidenten

Maar omdat organisaties een bepaalde mate van controle op de netwerkinfrastructuur uitoefenen, zijn er altijd knelpunten waarlangs al het dataverkeer moet passeren. Meestal zijn dit de primaire routers en firewalls. Als organisaties de juiste detectiesystemen met deze knelpunten integreren, kunnen zij inzicht krijgen in alle informatiestromen en snel op incidenten reageren.

Ten slotte moeten organisaties de verspreiding van malware binnen hun infrastructuur voorkomen of op zijn minst indammen. Dat is gemakkelijker gezegd dan gedaan. Er zit uiteindelijk niets anders voor hen op dan te vertrouwen op de integriteit van hun hardware- en softwareleveranciers. De afgelopen jaren zijn er verschillende gevallen aan het licht gekomen waarbij fabrikanten geïnfecteerde hardwarecomponenten zoals moederborden, harde schijven en USB-sticks leverden. En in het geval van software waarvan de broncode niet is vrijgegeven, moeten organisaties er maar op vertrouwen dat er geen achterdeurtjes zijn ingebouwd en dat alle bekende best practices voor het voorkomen van kwetsbaarheden netjes zijn toegepast.

Proactief te werk

Waar het op neerkomt, is dat u proactief in plaats van reactief te werk moet gaan. Elke minuut dat u over uw beveiligingsbeleid en de uitvoering daarvan nadenkt, is een minuut waarin malware zichzelf in uw bedrijfsnetwerk kan nestelen. Laat u niet in slaap sussen, want hackers en verspreiders van malware zijn 24 uur per dag, 7 dagen per week actief.

Door: Adrianus Warmenhoven, Security Evangelist bij RedSocks

]]>
Thu, 19 Mar 2015 09:07:40 +0100 Het elektronische oorlogstoneel http://executive-people.nl/item/525799/het-elektronische-oorlogstoneel.html&field=Foto1&rType=crop&height=165&width=165.jpg
In control zijn http://executive-people.nl/item/525702/in-control-zijn.html  

Een paar overwegingen bij certificeringen, ICS-en en ISAE verklaringen voordat u “wij zijn in control” roept.

Ik probeer al een tijdje elk jaar buzz-words in kaart te brengen. Een soort IT Security Buzz-word bingo. 2014 ligt alweer ver achter ons, maar een top buzz-word was en is tot op heden toch wel “in control zijn". Het “in control zijn" is hot en een veel gehoorde term op seminars, bij leveranciers en bedrijfspresentaties. Maar hoe laat je dan daadwerkelijk zien dat je “in control” bent? Op zich is het al een vervelende term uit het engels. Als je het vertaalt betekent het “beheersen”. Maar dat bedoelen we er niet mee. In de praktijk bedoelen wij er ” verantwoording" mee.

Je kan “in control” zijn kan aantonen door bijvoorbeeld…
het hebben van kwaliteitscertificeringen als ISO27001.
het hebben van een ISAE3402 of ISAE3000 verklaring.
het opstellen van een “in-control statement” (ICS) en die naar de directie of bestuur sturen.
Mijn mening is dat….

…(1) Het hebben van een kwaliteitscertificaat, als ISO27001 niet perse aantoont dat je “in control” bent. Maar het schept wel een verwachting.
Het hebben van een kwaliteitscertificaat is te vergelijken met het hebben van je zwemdiploma’s. Van iemand die een zwemdiploma heeft mag je van verwachten dat hij blijft drijven en dat hij zich kan voortbewegen in water en zich zelfstandig op de kant kan trekken. Je zult moeten trainen om je techniek bij te houden en conditie op te bouwen.

Zo werkt het ook met een kwaliteitscertificaat. Het is een indicatie van een aanwezig basis niveau interne beheersing en dat je aan je zelf werkt om verbeteringen door te voeren. In dit geval een basis niveau interne beheersing op het gebied van informatiebeveiliging. Je zult jezelf moeten verbeteren, lees conditie opbouwen, om te zorgen dat je, gelet op veranderingen in de bedrijfsdoelen, de maatschappij, wet & regelgeving en de techniek, voldoet aan een (nieuwe) basisniveau interne beheersing.

De reden om te kiezen voor een kwaliteitsprogramma met certificering moet zijn om je te kunnen benchmarken met anderen uit de branch, je kunnen onderscheiden maar ook om een soort druk vanuit extern te hebben om te verbeteren. Het klinkt kinderachtig, maar externe druk is vaak wel nodig om te verbeteren.

…(2) Wij zijn ISAE3402 of ISAE3000 gecertificeerd dus “in control”.
ISAE is een internationale rapportage standaard. Het is bedoeld voor accountancy bedrijven om te kunnen steunen op elkaars werk en voor de klant is het een instrument om accountancy bedrijven te benchmarken. Het valt in de categorie Third Party Messages.
Het is een verklaring en geen certificering, je krijgt geen certificaat voor aan de muur.

De opbouw en componenten die in het rapport terug moet komen staan vast. De keuze van de maatregelen, die de externe auditor toetst, is aan de klant. De auditor toetst enkel of je aan je eigen maatregelen voldoet. Hooguit zijn er wat begrenzingen omdat een ISAE3402 rapport een ander doel heeft dan een ISAE3000 rapport. Je mag verwachten dat de auditor iets roept over de maatregelen set en dat deze voldoet naar de stand van de techniek in de tijd, de verwachtingen van de maatschappij, wet & regelgeving. Maar dit gebeurd onvoldoende.

Je kan dus, met een ISAE verklaring in de hand, roepen dat je “in control” bent. Maar dit hangt af van de maatregelen set.

Zo is het raar om anno 2015 nog te roepen “er moet een firewall zijn” of “er moet antivirus software zijn geïnstalleerd”. Een test op deze control is bijna altijd goed. Je wilt juist weten hoe heeft deze maatregel gewerkt.

…(3) Wij sturen een ICS naar de directie en bestuur.
Een ICS staat voor een “in control statement”. Een verklaring van een manager of proceseigenaar dat hij voldoet aan geldende wet- en regelgeving die voor zijn proces of afdeling geldt. Een ICS wordt steeds meer uitgebouwd met andere onderwerpen, o.a. informatiebeveiliging of resource verantwoording. Hierdoor wordt het invullen van een ICS en onderbouwen met een (digitaal) dossier door de managers vaak als een kriem ervaren. Met veel gezucht en gesteun vullen de managers het in. Het voelt dan ook dat je op papier “in control” bent. Dit gevoel komt omdat er meer speelt aan maatregelen dan dat je in een ICS kan vangen.

Een ICS zou een spiegel moeten zijn over de sturing van de manager binnen gestelde parameters over een periode. Deze parameters zijn de kernwaarden, bedrijfsrichtlijnen en wet & regelgeving”. Hoe heeft de manager of proces eigenaar gestuurd om zijn afdeling of proces zo goed mogelijk in te zetten om bedrijfsdoelen te behalen binnen die gestelde parameters. Misschien moeten we het ICS wel een ondernemerschap verklaring of iets dergelijks gaan noemen.

Een ICS is voor de manager of proces eigenaar even een moment om stil te staan en terug te kijken naar afgelopen periode om zo lering te trekken voor de toekomst en om zo te kunnen verbeteren, lessons learned. Wat ging er fout, goed en hoe gaan we verbeteren. Een checklijst met punten om te overwegen bij die terugblik. En deze reflectie in een korte notitie, lees mini ondernemersplan, verwoorden aan de directie en bestuur.

ICSen, een assurance verklaring als ISAE met onderliggend dossier worden in combinatie met elkaar gebruikt. Met de gedachte om audit druk te verlagen, vraagt een auditor aan de proces eigenaren of afdelingsmanagers om het ISAE audit dossier op te zetten, te beoordelen en het ICS op te stellen. Het is een uitgebreide self-assessment geworden.

De praktijk wijst uit dat die audit druk niet verlaagd wordt. En het vergroot ook de afstand tussen auditor en de werkvloer. De auditor kijkt immers enkel nog naar dossiers en doet geen of veel te weinig veldwerk.

Ik denk dan ook dat een ICS of ondernemerschap verklaring icm een onafhankelijk audit van de auditor de directie of bestuur een goede onderbouwing geeft om “in-control” te roepen

Ik ben benieuwd naar het vak buzzword van 2015…

Door: Ronald van Erven, Information Risk Officer at Timeos in samenwerking met cqure.nl

]]>
Wed, 18 Mar 2015 00:06:46 +0100 In control zijn http://executive-people.nl/item/525702/in-control-zijn.html&field=Foto1&rType=crop&height=165&width=165.jpg
Virtualisatie vraagt om speciale backup oplossingen http://executive-people.nl/item/525698/virtualisatie-vraagt-om-speciale-backup-oplossingen.html De stijgende vraag naar virtuele servers en hogere beschikbaarheid aan gegevens vraagt naar nieuwe uitdagingen van backup and recovery toepassingen. De vereisten voor een allround data backup concept zijn de afgelopen jaren aanzienlijk veranderd. Hiervoor zijn meerdere redenen aan te geven zoals de explosie aan data en de behoefte om versleutelde gegevens snel te kunnen repliceren. De belangrijkste reden voor de fundamentele verandering in backup en recovery toepassingen ligt met name in het succes van virtualisatie.

Het gebruik van een toepassing die ontwikkeld is voor fysieke backups op virtuele machines is geen doelgerichte aanpak. Klanten willen nu back-up strategieën die de specifieke vereisten van virtuele infrastructuur kunnen beheren. Alleen zo kan men uitval minimaliseren, de dynamische werklasten van de virtuele machines beheren en de kosten laag houden. Ik adviseer organisaties op 6 aspecten te letten bij de keuze van een backup oplossing:

1. Multi-hypervisor support
De backup oplossing moet meerdere hypervisors ondersteunen, zeker de meest
universele zoals VMware vSphere en Microsoft Hyper-V. Dat maakt een
gebruiksvriendelijke backup van virtuele machines (VMs) met verschillende
hypervisors vanuit een centraal console mogelijk. Bovendien worden
hierdoor kosten bespaard.

2. Agentless backup
Er zijn verschillende mogelijkheden voor data backups in een virtuele
omgeving, zoals file system level backups of agent-based oplossingen. Het
kan echter een voordeel zijn om een data backup en recovery uit te voeren
zonder agents te gebruiken - met een backup op hypervisor niveau. Dit
bespaart tijd en kosten van installatie, monitoring en management van
agents op elke VM.

3. Parallelle VM verwerking
De oplossing moet ook de parallelle verwerking van meerdere virtuele
machines ondersteunen. Naast beter gebruik te maken van de storage
infrastructuur, leidt het ook tot optimalisering van de gehele backup
prestaties. Deze oplossing maakt het mogelijk verschillende grote
gegevensdragers tegelijkertijd op 1 VM te verwerken.

4. Maximale data security
Een integraal onderdeel van de backup oplossing moet een end-to-end
encryptie van gegevens zijn, zowel tijdens de overdracht als opslag
hiervan.

5. Native tape support
Veel bedrijven zijn nog steeds afhankelijk van tape backups. Daarom moet
een backup oplossing de mogelijkheid bieden om bestanden en backups op
tapes te kopiëren, ideaal als een gecombineerde backup-to-disk-to-tape
oplossing.

In combinatie met een 'groene IT strategie' is men gedwongen backup-to-tape
in te zetten voor het archiveren van specifieke data backups, die zelden
nodig zijn, om het stroomverbruik te verlagen.

6. Cloud compatibiliteit
Niet op de laatste plaats is het ook te overwegen een cloud toe te voegen
aan de data backup oplossing. Indien de gecodeerde data veilig wordt
gerepliceerd in een extern datacenter, draagt dit concept, met behulp van
een back-up-as-a-Service (BaaS) en Disaster Recovery-as-a-Service (DRaaS)
bij tot een aanzienlijke verbetering van beschikbaarheid van de data. Een
outsourcing bedrijf moet ervoor zorgen dat de opslag van gegevens wordt
uitgevoerd in een datacenter binnen Europa en met inachtneming van het
privacybeleid.

Data backup en recovery in gevirtualiseerde omgevingen vereisen de inzet van oplossingen die nauw afgestemd zijn op het opslag en virtualisatie concept. Alleen zo kan een onnodige mate van complexiteit voorkomen worden. Met name het MKB kan soms profiteren van de ondersteuning van een externe dienstverlener.

Marc van Schijndel, Country Manager van ttec Computer B.V.

]]>
Tue, 17 Mar 2015 01:13:18 +0100 Virtualisatie vraagt om speciale backup oplossingen http://executive-people.nl/item/525698/virtualisatie-vraagt-om-speciale-backup-oplossingen.html&field=Foto1&rType=crop&height=165&width=165.jpg
Visie: IT van de toekomst: doe-het-niet-zelf http://executive-people.nl/item/525513/visie-it-van-de-toekomst-doe-het-niet-zelf.html Is het ‘in huis houden’ van IT voor een organisatie niet net zo onlogisch als het zelf bouwen van een energiecentraleom je bedrijf van energie te kunnen voorzien? Dit is een vraag die me al langere tijd bezighoudt. In het laatste geval vertrouwen we op experts die dit op grotere schaal doen en veel meer kennis hebben van energie opwekken dan wijzelf. Voor IT zou het zelfde moeten gelden. Mijn verwachting is dan ook dat we over een paar jaar lachen over het feit dat organisaties bijvoorbeeld hun eigen email omgeving beheerden.

Neem de overgang naar de cloud: de vragen over beveiliging waren terecht aanwezig, want het was een grote stap om data zo uit handen te geven.Ook de berichten rondom de activiteiten van de NSA maakten veel bedrijven angstig voor de risico’s die een migratie naar de cloud met zich mee zou brengen.

Maar in toenemende mate zien we dat bedrijven het steeds meeruit handen durvente geven, vooral ook in Nederland. De reden hiervoor is dat we realiseren dat wanneer we het zelf organiseren, de risico’s vele malen groter zijn. De expertise en investeringen inbeveiliging zijnbijgrote aanbieders zoals Microsoft nu eenmaal substantieel groter dan bij een opzichzelfstaand bedrijf, waardoor de kwaliteit van beveiliging ook hoger is.

Het uit handen geven zien we ook terug in het creëren van intelligente context voor ons dagelijkse werk, mede op basis van Internet of Things: de Digital Workplace. Als Informatie Werkerhoevenwe binnenkort niet meer te zoeken naar de juiste informatie, mensen of resources. Ze vinden jou op het moment dat je ze nodig hebt; gebaseerd op jouw rol, actie, tijd, weer of welke relevante parameter dan ook. Een simpel voorbeeld is dat mijn telefoon mij inmiddels adviseert wanneer ik moet vertrekken voor mijn volgende afspraak gebaseerd op informatiebronnen als mijn agenda, mijn vervoermiddel, de files op dat moment etc. Voor de informatiewerker maakt dit nieuwe niveaus van productiviteit en concurrentievoordeel mogelijk. Op dit gebied merk je een groot verschil met de VS. Daarzijn bedrijven meer bereid zich aan te passen aan de mogelijkheden van IT - in plaats van andersom.

Het gevaar van uitbesteden is dat het menselijke aspect kan verdwijnen. Het is zaak dat we dit goed in de gaten blijven houden, zodat we niet als robots vertrouwen op de informatie die we aangeleverd krijgen. Zoals iemand die de rivier inrijdt omdat zijn navigatiesysteem dat zegt.

Ook op dit terrein blijkt dat de voordelen van uitbesteding groot zijn. Niet alleen beveiliging, maar ook standaardisatie, toegang tot meerdere bronnen, aanwezigheid op elke plek waar je wilt werken etc. Dit leidtuiteindelijk tot hogere productiviteit en betere beslissingen, en daarmee concurrentievoordeel.
De komende jaren zal de snelheid en hevigheid waarmee de digitaliseringplaatsvindtalleen maar toenemen. IT zal opnieuw, in hoog tempo, een aandrijver zijn van innovatie en groei.

André Huizing is CEO van Avanade Nederland

]]>
Sun, 15 Mar 2015 09:00:37 +0100 Visie: IT van de toekomst: doe-het-niet-zelf http://executive-people.nl/item/525513/visie-it-van-de-toekomst-doe-het-niet-zelf.html&field=Foto1&rType=crop&height=165&width=165.jpg
Visie: Acht tips voor winstgevende projecten http://executive-people.nl/item/525510/visie-acht-tips-voor-winstgevende-projecten.html Om succesvol te zijn moet je winst maken en groei realiseren, dat is duidelijk. Maar het realiseren van winst en of groei is niet zo eenvoudig als het soms klinkt, zeker in het huidige economische klimaat. En al helemaal niet wanneer u zelf uw marges in gevaar brengt. Hierbij 8 tips om dat te voorkomen.

1. Dwing uw mensen niet in perfecte weekstaten
Iedereen die uren moet schrijven, weet dat weekstaten een rommeltje kunnen zijn. Er wordt nooit precies gewerkt wat er gepland was, er is altijd wel ergens een los eindje, en er wordt te veel tijd besteed aan het uitzoeken van, naar later blijkt, de verkeerde details. Het gevolg is dat het afdwingen van perfecte weekstaten alleen maar leidt tot onjuiste informatie. Uw rapportages zien er dan wel goed uit, maar het beeld dat wordt geschetst is niet reëel.

Om uw bedrijf effectief aan te sturen, is het belangrijk om te weten wat er echt is gebeurt. Zorg ervoor dat u een urenbeleid heeft dat helder is voor iedereen. Stimuleer eerlijkheid, koppel geen schuldgevoel aan verloren uren, en ga opzoek naar constructieve en duurzame oplossingen wanneer mensen niet bereiken wat ze verwacht hadden.

2. Maak van korting geen gewoonte
Het zijn moeilijke tijden, maar het continu korting geven op uw diensten is niet de manier om te werken aan duurzame groei. Als u geen projecten kunt verkopen zonder korting, wordt het misschien tijd om te bekijken of uw tarieven nog wel marktconform zijn. Veel kortingen geven helpt uw winstgevendheid op de lange termijn om zeep en zorgt voor een gebrek aan inzicht.

Als u iets nodig heeft om de klant over de streep te trekken, probeer dan bijvoorbeeld een aantal uren gratis weg te geven. In uw financiële rapportage levert dit ook geen verwarring op over gehanteerde tarieven. Zo is het ook veel duidelijker waar in een project het verlies is genomen.

3. Stop met het intern boeken van projecturen
Projecten kunnen in de soep lopen. Dat gebeurt nu eenmaal. Maar het schrijven van uren op interne projecten om zo fouten te verdoezelen, helpt echt niemand verder. En er is geen mogelijkheid om te leren van de gemaakte fouten. Het is moeilijk om vanuit een dergelijke uitgangspositie de weg naar winstgevendheid terug te vinden. Creëer separate codes voor uren die u niet kunt factureren, of nog beter, laat de consultant de uren toch schrijven en ga de discussie over de factuur aan met de projectmanager. Hoe dan ook, haal deze beslissing weg bij de consultant en stimuleer transparantie en traceerbaarheid voor tijd die (potentieel) niet declarabel is.

4. Het doorbelasten van inkopen, met een marge
Of u nu heel veel documenten moet printen of andere benodigdheden moet aanschaffen voor een project, vergeet niet om deze kosten, plus een marge, toe te voegen aan uw factuur. Veel bedrijven doen dit niet, ondanks de tijd die mensen besteden aan inkoopactiviteiten. Het niet doorbelasten, met een marge, tast uw winstgevendheid aan. Het is daarom goed om daarvoor een standaard marge in elk contract op te nemen die gelijk is aan uw target voor de gehele projectmarge. Heeft u veel kleinere onkosten? Factureer een procentuele opslag op de uren die u maakt, zo bespaart u aan administratiekosten terwijl u de kosten toch kunt factureren.

5. Vergeet uw reiskosten niet
Tenzij al uw klanten om de hoek zitten, is het belangrijk dat u niet vergeet ook reiskosten op te nemen in de projectfactuur. Afhankelijk van uw branche, kan het ook acceptabel zijn dat de tijd onderweg gefactureerd kan worden aan de klant. Het lijkt in eerste instantie misschien niet zo veel, maar in de loop van een project, of meerder projecten in een jaar, kan het gaan om aanzienlijke bedragen.

6. Zorg ervoor dat uw project scope goed gedefinieerd is
De makkelijkste manier om geld te verliezen is om uw project scope niet vanaf het begin van het project duidelijk vast te stellen. Zorg ervoor dat u en uw klant overeenkomen welke resultaten opgeleverd moeten worden binnen het project voordat u daarmee start. Misvattingen kunnen dan vooraf besproken worden, en als nodig kunnen bepaalde zaken alsnog in het budget worden opgenomen, voordat iemand in actie komt. Als u dit niet doet, dan werkt u al snel niet-declarabele uren om iets op te leveren wat de klant verwacht, maar wat u niet had ingecalculeerd.

7. Kritisch op het geven van extra’s
Soms heeft een bepaald account een klein beetje extra aandacht nodig. Wanneer het gaat om klanten die u als topklanten beschouwt, kan dit snel meer worden dan ‘een klein beetje’. Gratis uren, kortingen, speciale tarieven voor overuren. Als u dit gaat doen, zorg er dan voor dat u nauwkeurig bijhoudt wat uw aanvullende investering is. En dat u kritisch blijft over alle moeite die u en uw mensen investeren. Opgeteld en zwart op wit gepresenteerd, ontdekt u misschien dat u wel erg weinig terugkrijgt voor al die extra aandacht die u geeft.

8. Indexeer uw tarieven
Inflatie is een gegeven. Dat uw tarieven ook elk jaar automatisch worden geïndexeerd, is echter niet zo vanzelfsprekend. Als u vergeet om met de rest van de economie mee te bewegen, dan komt het verschil rechtstreeks uit uw winst. En uw medewerkers zullen de inflatie niet vergeten wanneer ze naar hun nieuwe salaris kijken. Zorg er dus voor dat uw inkomsten meebewegen met de kosten van uw bedrijf.

Dat waren de 8 tips. Het lijken misschien open deuren waar u met gezond verstand ook wel aan zou denken, maar de ervaring leert dat ze juist snel aan de aandacht ontsnappen, in de dagelijkse gang van zaken. Het zijn relatief eenvoudig op te lossen zaken, die u zelf kunt toepassen, om uw winstgevendheid te beschermen.

Michiel Bos is Senior product marketing manager Exact

]]>
Fri, 13 Mar 2015 14:21:20 +0100 Visie: Acht tips voor winstgevende projecten http://executive-people.nl/item/525510/visie-acht-tips-voor-winstgevende-projecten.html&field=Foto1&rType=crop&height=165&width=165.jpg
Top-6 grootste uitdagingen voor IT-afdeling http://executive-people.nl/item/525356/top-grootste-uitdagingen-voor-it-afdeling.html Het beheer van afzonderlijke silo’s, het bijhouden van vernieuwingen en het adequaat reageren op nieuwe aanvragen zijn de grootste uitdagingen voor een IT-afdeling. Dit blijkt uit onderzoek van Telindus onder 376 IT-professionals. De IT-professionals hebben aangegeven welke moeilijkheden zij tegenkomen bij de serviceverlening van de eigen IT-afdeling. De resultaten liggen dicht bij elkaar, wat de complexiteit van het runnen van een IT-afdeling goed weergeeft.

De top 6 IT-uitdagingen ziet er als volgt uit:

1. Beheer van afzonderlijke silo’s (computer, storage, netwerk etc.)
2. Bijhouden van vernieuwingen
3. Snelheid van reageren op nieuwe IT-aanvragen
4. Vinden van gekwalificeerd personeel
5. Groei omgeving en integratie nieuwe technologieën
6. Vergrijzing

In 2015 moet de IT-afdeling stappen zetten naar een creatieve organisatie die zelf ideeën aandraagt om de business slagvaardiger te maken, dit noemen we Adaptive IT. Een grote uitdaging met het oog op de complexiteit van het beheer vandaag de dag. Het feit dat de IT-infrastructuur in veel gevallen nog opgedeeld is in silo’s, zorgt ervoor dat er te veel tijd en budget gespendeerd wordt aan het laten draaien van de IT-omgeving. IT-afdelingen komen hierdoor niet toe aan het introduceren van nieuwe ideeën om de business te laten groeien. Daarnaast wordt dit bemoeilijkt door het tekort aan IT-specialisten en de vergrijzing. Dit alles zorgt ervoor dat steeds meer organisaties ervoor kiezen het technisch beheer uit te besteden om zo de slagkracht alsnog te vergroten.”

Door: Harm de Haan, Manager Consultancy & member Advisory Board bij Telindus

]]>
Wed, 11 Mar 2015 22:08:04 +0100 Top-6 grootste uitdagingen voor IT-afdeling http://executive-people.nl/item/525356/top-grootste-uitdagingen-voor-it-afdeling.html&field=Foto1&rType=crop&height=165&width=165.jpg
DigiD haalt naar verwachting het derde lustrum niet http://executive-people.nl/item/525222/digid-haalt-naar-verwachting-het-derde-lustrum-niet.html Zo’n 10 jaar geleden werd DigiD gepresenteerd als het digitale paspoort waarmee wij ons konden identificeren op de websites van de overheid. En het bleek een bijzonder en in verschillende opzichten ook uniek en innovatief paspoort. Innovatief, want DigiD is een van de eerste voorbeelden van een Identity 2.0 identiteit, namelijk een identiteit die het mogelijk maakt op een site in te loggen zonder dat je een account op die site hoeft te hebben. Je kunt hetzelfde DigiD op verschillende sites gebruiken.

Maar dat dat van die meerdere sites bestaat pas een paar jaar. 10 jaar geleden kon je je DigiD vrijwel nooit en nergens gebruiken, alleen om belastingaangifte te doen. Ik was een vroege gebruiker van DigiD. En k heb misschien wel 5 keer een nieuw DigiD aangevraagd omdat ik steeds het wachtwoord of mijn identiteit vergat (nee, ik schrijf niets op). En ik ben niet de enige die daar last van had.

Naarmate er meer websites gebruik maken van DigiD, wordt de waarde ervan groter. Naast de aangifte, kun je ook inloggen bij gemeentes, zorgverzekeraars, pensioenverzekeraars, het wordt waarachtig een handige identiteit. Ik ben tegenwoordig zelfs wel blij met DigiD, afgezien van die domme keuze om de activeringscode per post te versturen. Heel vreemde keuze en die bleek ook regelmatig te resulteren in diefstal van de digitale paspoorten. En dat probleem is natuurlijk niet helemaal nieuw. Al in 2006 beschreef ik de bezwaren tegen DigiD op Wikipedia.

En nee, daar is niets mee gebeurd, behalve dat er een SMS inlogfunctie aan DigiD werd toegevoegd. Maar ja, dat compenseert die vreemde uitreiking per post natuurlijk niet: een keten is zo sterk als de zwakste schakel en dat is dus die verzending per post. Nee, er gebeurt niets mee. Sterker nog, de minister heeft aangegeven er eigenlijk helemaal geen geld voor over te hebben om het niveau van beveiliging op orde te brengen. 

Als dat nou gewoon eens opgelost zou worden (dus als een minister nu eens geld over heeft voor echte beveiliging in plaats van te wachten op al maar weer nieuwe concepten), dus als je gewoon je digitale paspoort op dezelfde manier kunt aanvragen als een papieren paspoort... Want het concept van DigiD is verder eigenlijk wel prima.

Maar DigiD haalt naar verwachting het derde lustrum niet. In 2017 moet er een andere oplossing zijn, de overheid wil dat burgers zich met een nieuwe identiteit, eID, gaan aanmelden. En daar gaat wel wat door veranderen. eID moet een digitaal paspoort zijn dat overal gebruikt kan worden. En daar houdt het niet op. Er zullen vermoedelijk meerdere aanbieders van eID paspoorten verschijnen. En dat wordt wel heel spannend, want hoe werkt dat nou?

Een papieren paspoort is in vrijwel de hele wereld bruikbaar omdat de verstrekker ervan vertrouwd wordt door de partij die het paspoort moet accepteren. En voor digitale paspoorten zal dat niet anders zij. Een DigiD is bruikbaar omdat de websites waar je DigiD kunt gebruiken de verstrekker ervan vertrouwen. Hoe gaat dat in z'n werk als andere partijen eID gaan verschaffen? Wanneer vertrouwt een website een eID van een willekeurige verstrekker? Daar heb ik wel ideeën over: Dat vergt een identiteitenverstrekker die betrouwbaar is: die betrouwbare techniek gebruik, betrouwbaar personeel in dienst heeft en die betrouwbare processen gebruikt. En dat moet voor de buitenwacht ook nog eens transparant zijn. Dat wordt duur. Hoe duur? Heel duur. Ik zal dat in mijn volgende artikel (zeer binnenkort) op ingaan.

Ik vrees dat er voor eID alleen een business case bestaat als identity providers er brood in zien. En dat kan op drie manieren: ik ga betalen voor mijn digitaal paspoort, websites gaan betalen voor externe authenticatie of identity providers gaan op de een of andere manier geld verdienen aan mijn gegevens die ze in huis hebben. Ik gok op optie 3, maar wie het beter weet mag het zeggen...

Voor liefhebbers hier alvast een mooie analyse over een eID discussie.

Door André Koot, Senior IAM consultant bij Strict Consultancy in samenwerking met cqure.nl

]]>
Mon, 09 Mar 2015 11:37:33 +0100 DigiD haalt naar verwachting het derde lustrum niet http://executive-people.nl/item/525222/digid-haalt-naar-verwachting-het-derde-lustrum-niet.html&field=Foto1&rType=crop&height=165&width=165.jpg
Iedereen maakt gebruik van XYOD http://executive-people.nl/item/525162/iedereen-maakt-gebruik-van-xyod.html BYOD, CYOD, UYOD, weet u het nog? Bring Your Own Device, Choose Your Own Device, Use Your Own Device. Allemaal termen waar we regelmatig over lezen en horen. Het is toch wel verwarrend. Om alles samen te voegen, heb ik het nu maar even XYOD genoemd. Waar gaat het nu eigenlijk om? En wat willen en bedoelen we nu eigenlijk met BYOD, CYOD en UYOD? Ondanks alle meningsverschillen over al deze termen zijn we het gelukkig over één ding wel eens; er zal een grote toename zijn van het aantal mobile devices binnen bedrijven.

Laatst was ik op een interessante bijeenkomst waarbij gevraag werd, hoeveel ICT resellers reeds BYOD of gerelateerde oplossingen geïnstalleerd hebben bij hun klanten. Waar ik mij over verbaasde, is dat zeker negentig procent van de ondervraagden liet horen dat zij hier al jarenlang oplossingen voor hebben! Ik was verbaasd, juist omdat ik van de markt (de eindklant welke bediend wordt door resellers) te horen krijg, dat de invoer van XYOD nog veel uitdagingen kent. Dat zijn zaken zoals security en bedrijfspolicies, en dat daardoor XYOD nog een relatief lage adoptiegraad kent. Uit recent onderzoek van marktonderzoeksbureau IDC blijkt overigens, dat 41 procent van de Europese bedrijven aan het begin van vorig jaar geen plannen had om een BYOD beleid in te voeren.

Willen we als fabrikant, distributeur en reseller echt geld verdienen met XYOD, dan zullen we eerst aantoonbaar de bezwaren en uitdagingen moeten wegnemen die een vlotte en goede adoptie van XYOD in de weg staan.

Een van de zaken waar we veel te makkelijk aan voorbij gaan is de policy binnen bedrijven aangaande dit onderwerp. Vanuit technologisch oogpunt kunnen we op het gebied van XOYD heel erg veel; het zijn echter de bedrijfspolicies waar we nu tegen aanlopen. Het advies van veel consultants op dit gebied is dan ook, voordat je dieper op de XYOD materie ingaat met een klant, je eerst dient te weten of haar bedrijfspolicies dat toelaten. Denk hierbij niet alleen aan security zaken, maar zeker ook aan het beheer hiervan. Nu weet ik dat sommigen zullen zeggen, dat ze juist voor het beheer hiervan de oplossing hebben, zoals Mobile Device Management (MDM). Dat geloof ik zondermeer, maar MDM heeft geen nut zolang de leiding van het bedrijf niet daadwerkelijk toelaat dat men met eigen devices mag werken.

Ik zie heel veel pluspunten op het gebied van XYOD en ben overtuigd van de vele voordelen. Echter, als we niet in staat zijn om directies, IT-afdelingen en telecombeheerders van onze klanten te overtuigen van het nut hiervan, kunnen we van alles proberen om deze mooie technologieën aan de man te brengen, maar zullen we hier niet in slagen. Uitgezonderd uiteraard alle ICT resellers, welke nu beweren al sinds jaar en dag perfecte BYOD oplossingen te installeren bij hun klanten.

Jeff Scipio, Manager Marketing & Business Development bij Nextel

Op 22 april organiseert Nextel in Hotel Bilderberg in Garderen het Enterprise Mobility Event 2015. Kijk voor het programma op www.ict-trends.nl en meldt u aan.

]]>
Fri, 06 Mar 2015 11:55:57 +0100 Iedereen maakt gebruik van XYOD http://executive-people.nl/item/525162/iedereen-maakt-gebruik-van-xyod.html&field=Foto1&rType=crop&height=165&width=165.jpg
Top-5 valkuilen bij het kiezen van de juiste cloud-partner http://executive-people.nl/item/525103/top-valkuilen-bij-het-kiezen-van-de-juiste-cloud-partner.html Cloud-leveranciers zijn er te kust en te keur. Veel partijen schermen met flexibele, schaalbare oplossingen die weinig kosten en hoge serviceniveaus bieden. Dat klinkt erg aantrekkelijk. Het kiezen van de juiste cloud-aanbieder is belangrijker dan veel bedrijven denken. Cloud lijkt een commodityproduct te worden, maar wie echt wil profiteren van deze technologie, doet er goed aan heel selectief te zijn en deze te laten aansluiten bij de specifieke karakteristieken van een organisatie. Toch zijn er de nodige valkuilen bij het kiezen van de juiste cloud-partner. De vijf belangrijkste op een rij zijn:

Valkuil 1: in zee gaan met een onervaren partij. De cloud-markt is een markt met veel kaf tussen het koren. Dat kaf is relatief eenvoudig vast te stellen door een cloud-leverancier een aantal kritische vragen te stellen: hoeveel klanten heeft hij en hoe groot zijn ze; kan hij complexe apparatuur niet alleen monitoren, maar ook gecertificeerd beheren en ondersteunen; welk percentage van zijn klanten verlengt hun contract; welke onderaannemers zijn betrokken; bestaat het bedrijf over vijf jaar nog?

Valkuil 2: kiezen voor een leverancier die in de praktijk onvoldoende in staat is om de beveiliging en compliancy te bieden die u zoekt, en die niet kan inspelen op nationale of Europese regels.

Valkuil 3: een dienstverlener kiezen, die geen raad weet met de legacy-omgeving en bedrijfsprocessen. Dat leidt als snel tot twee gescheiden omgevingen, waardoor een organisatie de verwachte efficiëntieverbetering niet realiseert. Er blijven immers twee omgevingen te beheren.

Valkuil 4: werken met een dienstverlener die in de praktijk geen moeite heeft met upscaling, maar wel met downscaling. Zodra er minder capaciteit nodig is, leidt dat dan niet direct tot lagere kosten. Dat betekent dat een organisatie niet profiteert van de beloofde flexibiliteit van de cloud.

Valkuil 5: kiezen voor een partij die geen heldere exitstrategie hanteert, waardoor overstappen onnodig complex wordt. Dat betekent dat klant en cloud-leverancier tot elkaar veroordeeld zijn. Het overstappen naar een andere dienstverlener wordt dan een complexe zaak en beperkt een klant sterk in zijn keuzevrijheid.

Lucas den Os, Managing Director van Proact

]]>
Fri, 06 Mar 2015 08:01:02 +0100 Top-5 valkuilen bij het kiezen van de juiste cloud-partner http://executive-people.nl/item/525103/top-valkuilen-bij-het-kiezen-van-de-juiste-cloud-partner.html&field=Foto1&rType=crop&height=165&width=165.jpg
Visie: Voordelen en uitdagingen van een SDDC http://executive-people.nl/item/524809/visie-voordelen-en-uitdagingen-van-een-sddc.html De ontwikkelingen op het gebied van Software Defined volgens elkaar snel op. Veel organisaties tonen interesse of zetten de eerste stappen, en fabrikanten buitelen over elkaar heen met het uitbrengen van hun nieuwste producten en oplossingen. Maar waar moet je beginnen, wat is een voordeel en wat is een uitdaging, en waar moet je nog meer op letten als je staat voor de keuze van het SDDC-concept?

Een Software-Defined Data Center (SDDC) bestaat uit een drietal kerncomponenten: de storage, de netwerken en de servers die centraal worden beheerd en geautomatiseerd. Je kunt geen kant en klaar SDDC kopen, het is een ‘staat’ die een datacenter kan bereiken. Een SDDC is geen software-only oplossing, maar een software-directed-oplossing bovenop de commodity hardware.

De basis van een SDDC is virtualisatie van de drie kerncomponenten, en dat is ook waar de meeste organisaties hun SDDC-reis beginnen. Door het abstract maken van hardware (virtualisatie) wordt de workload ontkoppeld van de fysieke laag. Naarmate de reis vordert kunnen licenties worden aangeschaft om aanvullende functionaliteiten te verkrijgen die hetdatacenter nodig heeft. Dit kunnen functies zijn zoals chargeback en een self service portal. Een SDDC biedt niet enkel services door middel van software, maar het scheidt ook de controle- en datastromen voor iedere individuele service of applicatie.

Benefits

Automatisering binnen een SDDC levert twee aanzienlijke voordelen op voor een organisatie. De eerste is dat automatisering een direct zakelijke flexibiliteit biedt en daarmee concurrentievoordeel. De tweede is dat automatisering de IT-medewerkers efficiënter kan laten werken, wat leidt tot aanzienlijke OPEX-besparingen. Bij de overgang naar een SDDC moeten daarom zo veel mogelijk bedrijfsprocessen met het oog op het automatiseren worden beoordeeld en waar nodig aangepast.

Het SDDC maakt het mogelijk om relatief voordelige commodity hardwaretaken uit te laten voeren waar tot voor kort op een specifieke taak ontwikkelde (duurdere) hardware voor werd ingezet. Kijkend naar de drie kerncomponenten binnen het SDDC zullen op het gebied van het netwerk sommige netwerkswitchtaken in plaats van door specifieke hardware door SDDC-software worden uitgevoerd, waardoor er minder intelligente switches nodig zijn.Dit geldt ook voor componenten uit de storageomgeving, waar SDDC gebruik zal gaan maken van commodity storage in servers. Hiermee kunnen sommige storagebehoeften die nu worden uitgevoerd op een duur, specifiek storagenetwerk en fiber channel-storage, binnen het SDDC worden vervangen door de inzet van disks in de servers.

Tot slot zullen taken van gespecialiseerde appliances worden vervangen door services die door software worden ‘geïnjecteerd’ in het SDDC. Dit reduceert de noodzaak en inzet van bijvoorbeeld hardwaregebaseerdeloadbalancers en firewalls.

Challenges

Uiteraard komen de substantiële voordelen niet zonder uitdagingen. Het SDDC is een zeer dynamische omgeving die wordt gekenmerkt door voortdurende veranderingen. Workloads zullen zich verplaatsen tussen servers die worden gedreven door geautomatiseerde resourcetaakverdeling. Nieuwe workloads zullen automatisch worden ingericht en gedistribueerd door beheersoftware gedreven door aanvragen uit de organisatie vanuit een servicecatalogus. Deze snelle en continue verandering vereist een fijnmazig en frequente monitoring en beheer.

Door het virtueel maken van de infrastructuur wordt er al snel verondersteld dat fysieke resources in wezen oneindig zijn in capaciteit. Omdat binnen het virtualisatieconcept de workload dynamisch wordt verplaatst, kan dit van invloed zijn op de fysieke bronnen in hetdatacenter. De meeste datacenters nemen onvoldoende in overweging dat deze resources in werkelijkheid eindig zijn, en daarom moet hardwareresourceplanning worden beschouwd als een belangrijk onderdeel van hun virtualisatiestrategie.

Het is een gegeven dat binnen een SDDC de fysieke en virtuele omgeving moet worden beheerd als een enkele entiteit. Het is niet werkbaar wanneer er één beheertool aangeeft dat zich een probleem voordoet in de virtuele omgeving als het probleem een fout binnen de fysieke laag is die de beheertool niet kan identificeren. De integratie tussen de fysieke en virtuele beheeromgeving moet dus volledig zijn.

DE WEG NAAR EEN SDDC

SDDC’s groeien langzaam vanuit een bestaande architectuur. Het is een volgende stap in de evolutie van datacentercomputing, geen revolutie. Dat is een voordeel omdat evolutionaire verandering een basis is voor het stabiel kunnen migreren vanuit het nu naar het straks. Nieuwe services profiteren wel van revolutie en kunnen worden ingebakken in de cloud, maar de core services die van belang zijn voor het laten draaien van een organisatie profiteren juist van een evolutieproces dat verstoringen minimaliseert.

De weg naar een SDDC is niet geheel zonder kuilen en gaten. Het meest effectieve proces om te komen tot de voordelen van een SDDC is een goed opgesteld migratieplan met daarin de volgende stappen:

1

Balans in kosten en opbrengsten: Geen onderneming kan het zich veroorloven om haar bestaande datacenter in een keer te vervangen door een geheel nieuw SDDC. De rationele strategie is om SDDC-onderdelen aan het bestaande datacenter toe te voegen en vervolgens workload te migreren op passende wijze (handelend vanuit kosten/batenanalyses).

2

Visie en roadmap: Fabrikanten presenteren roadmaps die tonen hoe hun producten zullen evolueren in de tijd. Een effectieve strategie voor de implementatie van een SDDC zal een roadmap moeten bevatten die aangeeft hoe de organisatie gaat migreren naar een SDDC.

3

Consolideer platformen: Een van de kenmerken van een SDDC is dat via softwareconfiguratie standaard hardware het werk voor een verscheidenheid van workloads uitvoert. Dit zal leiden tot standaardisatie op een klein aantal hardwareleveranciers waarvan het aanbod flexibel wordt gemaakt door het SDDC-platform.

Peter van der Torn is Presales Consultant bij i³ groep

]]>
Mon, 02 Mar 2015 08:00:08 +0100 Visie: Voordelen en uitdagingen van een SDDC http://executive-people.nl/item/524809/visie-voordelen-en-uitdagingen-van-een-sddc.html&field=Foto1&rType=crop&height=165&width=165.jpg
De Wondere Wereld van IT: Eigenaar http://executive-people.nl/item/524540/de-wondere-wereld-van-it-eigenaar.html Voor deze tweede column had ik mij voorgenomen om meteen positief te beginnen. Om eens op zoek te gaan naar een mooi voorbeeld van bewondering in de wondere wereld van IT. Totdat…. Prorail onlangs zorgde voor grote treinchaos. Veroorzaakt door problemen met IT.

En zo geschiedde dat IT weer vol in een negatief daglicht kwam te staan. Niet gehinderd door enige kennis kwamen uit allerlei hoeken en gaten uiteenlopende meningen in de Nederlandse pers over wat er allemaal wel niet mis zou zijn met de IT-systemen van Prorail.

Ik geloof graag dat de IT-systemen van Prorail niet opperbest zijn. Maar laat mij de IT-omgeving even op hoofdlijnen aan u schetsen: uiterst complex, veel legacy, geen standaard off-the shelf software beschikbaar, high availability, zeer veel verschillende en ‘onverwachte’ use cases, en daar bovenop nog complexe relaties met stakeholders (NS, overheid, aannemersetc). Gecombineerd met beperkte budgetten, een Balkenende-norm voor de zware IT-functies en een gemis aan commerciële druk. Om daar de perfecte IT-ondersteuning voor te bouwen, ga er maar aan staan.

Wat mij verwonderde is dat er vrijwel direct publiekelijk gevraagd werd om het ontslag van de directeur IT.  Typisch voorbeeld van het credo uit de jaren negentig en het begin van deze eeuw: ‘zij van IT’. Het is symptomatisch voor het echte probleem:de eigenaar van een IT-omgeving is niet de directeur IT, maar de business. Zij hebben het eigenaarschap!

Ongetwijfeld valt de IT-directeur en de IT-afdeling bij Prorail een hoop te verwijten. Maar om nu eenzijdig naar IT te kijken? Een IT-omgeving is zo goed als de business wil dat deze wordt!

Arnoud Klerkx is Chief Business Technology Officer en lid van de Raad van Bestuur van Sanoma Learning

Reageer via WWvanIT@gmail.com

]]>
Tue, 24 Feb 2015 08:00:18 +0100 De Wondere Wereld van IT: Eigenaar http://executive-people.nl/item/524540/de-wondere-wereld-van-it-eigenaar.html&field=Foto1&rType=crop&height=165&width=165.jpg
De CTO’s Top 10 van februari 2015 http://executive-people.nl/item/524521/de-ctoa-s-top-van-februari.html Met een overvloed aan gave blogs, whitepapers, artikelen en social media updates lijkt het soms een lawine aan informatie waar niet door te komen is. Het lezen, delen en waar mogelijk toepassen van informatie is voor Ruben Spruijt, CTO bij PQR, een tweede natuur geworden. Elke maand deelt hij zijn Top 10 overzicht van artikelen die u écht even moet bekijken. Hierbij de Top 10 van de maand februari:

 

 1. Windows10: Het zal de meeste mensen niet ontgaan zijn dat Microsoft een andere koers heeft ingezet. Een koers van Mobile & Cloud First. Een quote van Microsoft CEO Satya Nadella tijdens een Windows10-evenement was: "We want to move from people needing Windows to people choosing Windows, to loving Windows. That is our bold goal with Windows."
  Het Windows10-evenement dat begin 2015 is gegeven zat vol met interessante productontwikkelingen. Windows10, SurfaceHub, Cortana, Project Spartan, Office 2016 en HoloLens zijn ontwikkelingen om maar wat te noemen die, wanneer ze beschikbaar komen, in het PQR Experience Center beschikbaar zullen zijn.
  Een korte samenvatting van het Microsoft-evenement is hier te lezen en hier te zien. Gave video's van Microsoft nieuwe virtual reality en augmented reality wearable 'HoloLens' zijn hier en hier te bekijken. Combineer de Oculus Rift en Google Glass en je hebt Microsoft HoloLens, beschikbaar in de Windows10 timeframe (herfst 2015). Als laatste, hoe u de productiviteit kunt verhogen door gebruik te maken van SurfaceHub is in deze video te zien.
 2. Workspace 2015: VMware EUC CTO, Noah Wasmer, geeft zijn beeld van 'Tomorrow's Workspace' en de technologische ontwikkelingen in zijn blog die hier te lezen is.
 3. EndPoint protection: Bekijk de laatste Gartner Magic Quadrant for EndPoint Protection platforms. De rol van security in Tomorrow's Workspace is sterk aan het veranderen. Het gebruik van endpoint protection oplossingen zoals in het Gartner document beschreven is niet meer voldoende in deze wereld waarbij de zwakste schakel 'me' is en de oplossing altijd een dag later is dan de beveiligingsoplossing kan bieden.
  Tijdens PQR's IT-Galaxy 2014 heeft Simon Crosby, CTO bij Bromium, zijn kijk gegeven op een andere vorm van endpoint beveiliging waarbij 'Me' en 'Zerodays' geen uitdaging meer zijn. Wilt u meer over Bromium weten? Stuur mij dan gerust een bericht. 'Zero Day: A Novel’ geschreven door Mark Russinovich is overigens een gaaf boek om te lezen.
 4. Productiviteit: Zelf ben ik een avondmens; écht heel vroeg de dag beginnen is niet mijn hobby. Ik las daarom met aandacht deze blog met daarin 9 tips om eerder en beter wakker te worden. Gelukkig pas ik de meeste tips al toe, dat helpt! Hopelijk heeft u er ook wat aan. Andere productiviteitsverhogende tips zoals 'Never Check Email Before Noon' zijn in deze blog leuk beschreven.
 5. Big Data wordt Smart Data: "We don't need more cloud. We don't need more mobile. We don't need more social. We need more data science." SalesForce CEO Marc Benioff geeft zijn beeld van Smart Data en de rol van artificial intelligence in deze blog weer: Where big tech is headed.
 6. Cloud Computing: Onderzoek en vergelijk tussen Amazon AWS en Microsoft Azure gepresenteerd door Kyle Hilgendorf, een bevriende Research Director. Bekijk de video recording van zijn presentatie.
 7. Citrix Summit: Begin Januari heeft de Citrix Partner Summit in Las Vegas plaatsgevonden. Verschillende announcements zijn gemaakt. Zoals 'A Look at Citrix Workspace Cloud', Citrix XenMobile 10, Citrix XenServer 6.5 en ook: Atlantis Software Definied Storage voor Citrix environments. Als klap op de vuurpijl heeft PQR een bijzondere prijs gewonnen 'Most Influencing Citrix Partner van West-Europa'. Mooi om resultaat van teamwork, kennis en passie in actie te zien.
 8. Ondernemen met visie: Bob Janssen, CTO bij RES Software, vertelt over Star Wars, legoblokjes, dansen met olifanten en meer. Ondernemerstips van Bob zijn in dit artikel kort en krachtig beschreven.
 9. Grootste community survey van de wereld: Wat zijn de belangrijkste Workspace / End User Computing initiatieven voor 2015? Wat zijn de belangrijkste 'Datacenter' initiatieven voor 2015? Dit overzicht geeft een preview van het ProjectVRC survey resultaat. Dit zijn slechts twee van de vele interessante vragen. Wilt u meer ProjectVRC survey resultaten zien? Vul dan de survey in en ontvang het complete rapport.
 10. NVIDIA en Citrix: Gunnar Berger, Citrix CTO, heeft een video met Wil Wade van NVIDIA opgenomen: 'Two Nerds and a GPU'. Persoonlijk hou ik meer van het woord Geek dan Nerd; Geek is een sociale Nerd!

 

Heeft u zelf iets wat ik écht moet lezen, en mogelijk met anderen kan delen, of heeft u vragen? Neem dan contact met mij op via rsp@pqr.nl

Ruben Spruijt
CTO PQR

www.PQR.com
info@pqr.nl
@PQRnl

]]>
Mon, 23 Feb 2015 13:14:37 +0100 De CTO’s Top 10 van februari 2015 http://executive-people.nl/item/524521/de-ctoa-s-top-van-februari.html&field=Foto1&rType=crop&height=165&width=165.jpg
De 7 bekende en minder bekende voordelen van cloudnetwerken http://executive-people.nl/item/524411/de-bekende-en-minder-bekende-voordelen-van-cloudnetwerken.html Ondanks de bezorgdheid over het gebruik van cloudnetwerken, is het een feit dat netwerktoepassingen steeds vaker worden ondergebracht in de cloud. Dit is geen modeverschijnsel, sterker nog: de groei zal zich de komende tijd blijven voortzetten. Iedereen kan wel twee of drie voordelen van cloudnetwerken opnoemen. Toch biedt het meer voordelen dan u denkt. Ik zet de zeven belangrijkste op een rij:

1.       Snel uitrollen

Eén van de vele voordelen van cloudnetwerken is de snellere uitrol. Dit in tegenstelling tot de aanschaf en installatie van uw eigen netwerkapparatuur. Veel cloud netwerktoepassingen, zoals netwerkbeheer, kunnen binnen een paar dagen, uren of zelfs minuten gebruiksklaar worden gemaakt. Uiteraard wel afhankelijk van de provider. Als een cloud netwerk wordt ingezet, kan de IT-gebruiker snel aan het werk met nieuwe toepassingen, zonder tijd te verspillen aan het installeren en configureren van netwerkapparatuur. Tevens bieden cloudnetwerken een enorme verwerkingscapaciteit, die bijvoorbeeld niet geüpgraded hoeft te worden. Dit betekent dat de data die van toegevoegde waarde kan zijn voor een organisatie snel geleverd kan worden.

2.       Productiviteit

Door cloudnetwerken in te zetten, krijgt de interne ICT-afdeling tijd om zich op andere taken te concentreren. ICT hoeft zich niet meer druk te maken over het configureren en onderhouden van de cloud netwerkservice, omdat dit de verantwoordelijkheid van de cloudleverancier is. Een enorme boost voor de productiviteit van uw ICT-afdeling dus.

3.       Mobiliteit

Omdat cloud netwerktoepassingen doorgaans webapplicaties zijn, hebben ICT-gebruikers toegang tot hun data op elk gewenst moment en op elke gewenste plek. Het enige dat nodig is, is een apparaat met een webbrowser en internettoegang. De aanhoudende populariteit van BYOD betekent ook dat ICT-gebruikers hun persoonlijke mobiele apparaten hiervoor gaan inzetten.

4.       Minimale downtime

De cloudleverancier verwerkt alle updates van de cloud netwerktoepassingen en van de netwerkinfrastructuur. De interne ICT-afdeling heeft hier geen omkijken naar en zij hoeven het interne netwerk niet plat te leggen om updates uit te voeren. Voor veel bedrijven klinkt dit als muziek in de oren: er is immers geen downtime,dat een bedrijf plat kan leggen.

5.       Hoge beveiliging

Het is ironisch dat beveiliging, één van de grootste zorgen bij het invoeren van cloudnetwerken, ookéén van de grootste voordelen is die leveranciers van cloudnetwerken in de aanbieding hebben. De meeste providers hebben een strikt beveiligingsbeleid voor hun cloud netwerkproducten. Versleuteling en authenticatie, voorkomen van dataverlies, fysieke beveiliging van datacenters, implementatie van firewalls en bescherming tegen malware zijn slechts enkele beveiligingsmaatregelen die gewoonlijk door aanbieders van cloudnetwerken worden geboden. Het is namelijk altijd in het eigen belang om de gegevens van de ICT-klanten zo goed mogelijk te beschermen. Hiermee verdienen ze ook loyaliteit op de lange termijn.

6.       Lagere kosten

Eén van de bekendere voordelen zijn de lage kosten. Bij netwerken in de cloud hebben bedrijven minder uitgaven dan bij het zelf aanschaffen van eigen apparatuur en software. Bovendien hoeft de ICT-afdeling zich geen zorgen te maken over de aankoop van upgrades op de hardware of software, dat doet de leverancier van cloudnetwerken. Bovendien wordt cloudnetwerken ook beschouwd als een groene oplossing, omdat er geen rackruimte wordt gebruikt. Lagere stroomkosten zijn dan de kers op de taart.

7.       Instante schaalbaarheid

Ook deze is bij het grote publiek wel bekend. De mogelijkheid om snel capaciteit toe te voegen of weg te halen, is een groot voordeel van cloudnetwerken. Het traditionele plaatje bij een uitbreiding van het aantal gebruikers is dat ICT meer netwerkapparatuur en/of -software in huis haalt en dat het weken of zelfs maanden duurt voordat alles operationeel is. Bij cloudnetwerken kan de leverancier direct eindgebruikers toevoegen.

Moet u nu deze zeven voordelen in het hoofd stampen? Nee. Het is het belangrijkst om het volgende in uw hoofd te houden: cloudnetwerken kunnen de ICT-kosten verlagen en de ICT-productiviteit verhogen. Voor de details kunt u altijd mijn blog er weer op naslaan.

Gaby Kroet is regional salesmanager Benelux bij Aerohive

]]>
Fri, 20 Feb 2015 10:34:06 +0100 De 7 bekende en minder bekende voordelen van cloudnetwerken http://executive-people.nl/item/524411/de-bekende-en-minder-bekende-voordelen-van-cloudnetwerken.html&field=Foto1&rType=crop&height=165&width=165.jpg
Datamagazijn wordt datameer http://executive-people.nl/item/524240/datamagazijn-wordt-datameer.html De traditionele wereld van Business Intelligence is gebaseerd op het gebruik van data warehouses. Tijdelijke opslagsystemen – databases – voor verschillende soorten data die geschikt zijn gemaakt om analyses op uit te voeren. Deze datamagazijnen zijn geschikt om heel veel verschillende soorten data elk apart op te slaan en beschikbaar te stellen voor de betreffende analyses die men hierop los liet.

De data is vooraf gestructureerd om de antwoorden te kunnen krijgen die men uit die data wil halen. Hoeveel orders zijn uitgevoerd? Wat is de prijsontwikkeling van een grondstof? Wanneer moet de volgende bestelling plaatsvinden? Wat was de opbrengst van een reeks opdrachten die in een bepaalde periode was uitgevoerd? Data-warehouses zijn dus vooraf ingericht en geschikt gemaakt voor bepaalde van tevoren afgesproken berekeningen en analyses.

Met de komst van internet en social media bleken data warehouses beperkt bruikbaar om met ongestructureerde data te kunnen werken. Deze databronnen leverden geen gestructureerde datasets. Deze werden immers door vele verschillende programma’s en apps in allerhande formaten gegenereerd.

Analyse van ongestructureerde data vraagt een totaal andere aanpak en andere platformen om beschikbaar te zijn voor analyse. De wereld van Big Data creëerde de behoefte aan grote stuwmeren waarin men alle data kon opslaan en gebruiken, ongeacht de bron en de vorm. Data lakes kunnen dus op flexibele wijze alle soorten data – zelfs door elkaar – beschikbaar stellen.

Het derde platform
In de wereld van Big data is het vaak ook niet van tevoren bekend hoe men verzamelde data kan en wil gebruiken. En wil men allerlei soorten data verzamelen uit vele verschillende bronnen, inclusief proprietary databases, files, web-gebaseerde applicaties en social media. Het is vaak niet te voorzien welke data zinvol met elkaar moet worden gerelateerd, vergeleken, beoordeeld of gecombineerd. Kortom, in de nieuwe wereld van het derde platform en Big Data heb je weinig aan data warehouses.

In deze wereld zijn andere platformen voor flexibele en snelle databeschikbaarheid nodig. Platformen die zeer grote hoeveelheden verschillende data efficiënt kunnen opslaan, maar deze data tevens real time ter beschikking stellen voor data-analyse uit. Intelligentie uit grote hoeveelheden data halen vraagt grote dataverzamelingen waar men trends en modellen uit kan destilleren. Daarnaast vraagt het mogelijkheden om die data real time te beoordelen. Deze ‘real time’ toetsing is nodig om voorspellend te kunnen reageren op historisch bepaalde trends. Als ‘dit’ gebeurt dan zou ‘dat’ met een bepaalde waarschijnlijk kunnen gebeuren; de zogenaamde predictive analytics.

Ruwe data
In data lakes wordt data in de oorspronkelijke ruwe vorm bewaard, in tegenstelling tot datawarehouses, want daar moet de data vooraf bewerkt worden omdat het immers in een gedefinieerde vorm opgeslagen moet worden. Hierdoor kan en zal een deel van de oorspronkelijke data-inhoud vaak verdwijnen.

Met een data lake is dat te voorkomen omdat de data gewoon in ruwe vorm kan worden opgeslagen. Dan weet men zeker dat uit de ruwe data op geen enkele wijze informatie is verdwenen bij het verzamel en bewaarproces. Het kan ook zo zijn, dat men met de huidige analysetechniek een beperkte analyse kan doen van een set data. Maar wellicht is die techniek over een aantal jaar zo ver verbeterd dat er veel meer intelligentie uit die zelfde dataset kan worden gehaald, die men dan gelukkig nogmaals kan gebruiken.

Intelligentie
Data lakes zijn de nieuwe norm voor ‘derde platform’-processen: social media, mobiele apps en de cloud. Maar dat betekent niet dat gestructureerde data-omgevingen en de behoefte aan analyse in die gestructureerde wereld verdwenen zijn. De back-office van veel organisaties zal altijd gebruik blijven maken van gestructureerde data.

En het is eveneens een misvatting om te denken dat als je alle beschikbare data in een data-lake opslaat je hieruit dan ‘vanzelf’ veel informatie en intelligentie kunt halen. Moderne data-analysegereedschappen, zorgvuldig toegepaste datawetenschap en terdege vakmanschap is nodig om opgeslagen data in een data lake goed te kunnen gebruiken. Anders wordt het een grote kostbare opslagtank van niet (direct) bruikbare data. En dat is toch weer zonde van de investering…

]]>
Wed, 18 Feb 2015 01:07:00 +0100 Datamagazijn wordt datameer http://executive-people.nl/item/524240/datamagazijn-wordt-datameer.html&field=Foto1&rType=crop&height=165&width=165.jpg
'Nagenoeg alle private clouds werken niet optimaal' http://executive-people.nl/item/524022/nagenoeg-alle-private-clouds-werken-niet-optimaal.html 95 procent van alle private clouds werken niet goed omdat betrokken mensen en business processen daarop niet zijn afgestemd zo meldt Tom Bittman van onderzoeksbureau Gartner.

Een flexibele cloud vraagt ook om flexibele processen die meer moeten inspelen op de on-demand en service-gebaseerde cloud omgevingen. Daarnaast moet bij een private cloud ook worden overgegaan naar IT-diensten op basis van een abonnementsmodel, dat niet altijd wordt gedaan.

Lees de blog van Tom Bittman hier.

]]>
Fri, 13 Feb 2015 11:46:38 +0100 'Nagenoeg alle private clouds werken niet optimaal' http://executive-people.nl/item/524022/nagenoeg-alle-private-clouds-werken-niet-optimaal.html&field=Foto1&rType=crop&height=165&width=165.jpg
Datacenters vormen de basis van onze samenleving http://executive-people.nl/item/523592/datacenters-vormen-de-basis-van-onze-samenleving.html Vroeger spraken we over een rekencentrum, de plaats waar grote aantallen rekenaars – in het Engels computers – beschikbaar waren voor de verwerking van data. Tegenwoordig spreken we over datacenters. Want om die data gaat het uiteindelijk, het rekenen is slechts nodig om die data van waarde of betekenis te laten veranderen.

De bouwstenen van een datacenter zijn – naast de opslagcomponenten voor al die data – vele grote computersystemen, verschillende netwerken om de data te verplaatsen en databases die relevante data op actieve en gestructureerde wijze beschikbaar stellen aan applicaties. Een heel bouwwerk van componenten, welke vaak ook nog door een groot scala van leveranciers worden geleverd. Het bouwen van efficiënte en betrouwbare datacenters is decennia lang een lastige en daarom dure bezigheid geweest. In een vorig blog sprak ik al eens over de wens van het kant en klare datacenter.

Het afstemmen van al die verschillende componenten, het zorgen dat de laatste versies van de besturingssoftware aanwezig zijn, het op tijd upgraden naar nieuwere versies etc. hield een heel leger van IT-specialisten dag en vaak ook nacht en weekend bezig. De kosten van een datacenter bestaan vaak voor 80% uit het ‘draaiend houden’ van de installaties. En dat betekent dat slechts 20% van het budget beschikbaar is voor innovatie, vernieuwing en efficiency-projecten.
Gelukkig komt daar meer en meer verandering in. Ongeveer vanaf 2010 – een bekend jaartal in de innovatie van de ICT – zijn zogenaamde ‘converged’ infrastructuursystemen op de markt gekomen. Deze systemen worden, in plaats van op de vloer van het datacenter, al in de fabriek samengebouwd tot een gebruiksklaar systeem. En vanzelfsprekend getest en voorbereid voor direct gebruik.

Hierdoor ontstaan flinke besparingen. Allereerst in het systeem zelf, de fabrieksversie is 30 tot 40% goedkoper dan een lokaal zelf te bouwen systeem. Vervolgens is de ingebruikname van een fabrieksmatig gebouwd systeem in plaats van weken of zelfs maanden, nog maar dagen of slechts uren. Tenslotte blijkt dat deze geconvergeerde systemen minder problemen geven bij gebruik, waardoor ook nog veel geld wordt bespaard op ongeplande uitval, storingen en reparatietijd.
Het is begrijpelijk dat de markt van deze ‘converged systems’ met fikse, dubbele cijfers aan het groeien is. Geen enkele, zich respecterende datacenter-organisatie wil nog met de gereedschapskist zelf een groot scala van verschillende componenten, die via verschillende leveranciers, contracten en levertijden worden geleverd, zelf samenbouwen.

Er zijn twee vormen ‘building blocks’: de in de fabriek samengestelde systemen (u kunt elke kleur kiezen als die maar zwart is) en systemen die zijn opgebouwd op basis van een referentie-architectuur. Dat laatste is eigenlijk een zelfbouwpakket, dat van te voren zorgvuldig is samengesteld uit verschillende componenten. Een soort IKEA meubel, maar dan met iets meer leveranciersvrijheid.
Op deze ontwikkeling heeft VMware vorig jaar ingespeeld door een appliance te ontwikkelen, die voor een infrastructuur – die op die standaardwijze is samengesteld – de besturingssoftware vormt. Dus het maakt niet meer uit via wie je de hardware koopt, als het aan de EVO:RAIL standaard voldoet, kan het virtuele besturingssysteem direct worden geïnstalleerd. Standaard datacenter legoblokken als het ware, die vanuit centrale software worden aangestuurd.

Dit leidde tot veel enthousiasme in de markt en vele hardware leveranciers gaan dit jaar systemen leveren die geschikt zijn voor de genoemde EVO appliance. Op die wijze wordt hardware steeds meer een commodity, een consumentenartikel, terwijl de software de functionaliteit levert. Een belangrijke stap op weg naar het software defined datacenter. Het datacenter dat uit een verzameling ‘consumentenartikelen’ is opgebouwd en voorzien van software die de besturing en levering van data-services regelt.
Begrijpelijk dat we de komende maanden veel aankondigen zullen zien op dit gebied. De klanten zijn super enthousiast, de markt groeit met dubbele cijfers en elke ICT leverancier wil daar zijn bijdrage aan geven. Ook mijn bedrijf kwam deze week met annonceringen over de nieuwe generatie converged oplossingen. Inclusief een referentie-architectuur voor onze partners om daarmee klantgerichte bouwstenen te kunnen leveren.

Datacenters zijn naast elektriciteitscentrales, de basis van onze samenleving geworden. Deze twee fundamentele componenten waren ooit groot en speciaal, maar dat is aan het veranderen. In de elektriciteitswereld zien we de decentralisatie en federatie naar kleinere en fluctuerende energiesystemen als zonne-energie, getijdencentrales en windmolens. Ook datacenters zullen als kleinere componenten – verspreid over het land en de wereld – nodig zijn om zowel de kernen van smart grids te zijn of deze te ondersteunen. Jeremy Rifkin benoemde deze integratie van informatie- en energie-netwerken al in zijn boek ‘De derde industriële revolutie’ die in mijn ogen zo’n beetje in 2010 is gestart.

De convergentie naar datacenterbouwstenen en zelfs kant-en-klare datacenters is dus een logische ontwikkeling, die past in veel groter geheel. Daarom zijn alle annonceringen over steeds meer gestandaardiseerde en geïntegreerde bouwstenen vanzelfsprekend. We laten het ouderwetse, hobbyistisch zelfgebouwde datacenter langzaam achter ons. Gebruiksklare systemen, klein en groot zijn volop direct leverbaar en maken uiteindelijk de weg vrij voor het werkelijke software defined data center. Het kant-en klare datacenter is realiteit aan het worden.

Door: Hans Timmerman, cto EMC Nederland

]]>
Thu, 12 Feb 2015 15:01:00 +0100 Datacenters vormen de basis van onze samenleving http://executive-people.nl/item/523592/datacenters-vormen-de-basis-van-onze-samenleving.html&field=Foto1&rType=crop&height=165&width=165.jpg
Cybercrime as a Service (CaaS) is big business http://executive-people.nl/item/523703/cybercrime-as-a-service-caas-is-big-business.html In dit artikel wordt een beknopte inkijk geboden in de realiteit van de cybercrime wereld. Er is al een boekenkast te vullen met de boeken die over dit onderwerp zijn geschreven. Bij ingeven van de zoekterm op Google is het aantal pagina’s met informatie op het internet, niet meer te tellen.

Te koop aangeboden: CaaS
Op dit kennisplatform, in de krant en op het internet overal kunt u lezen over cybercriminaliteit. We lezen over de incidenten, de schadebedragen en de manier waarop het blijft evolueren. Het is zelfs big business. Het aantal leveranciers en verkopers die de cybercrimineel voorzien van een keur van diensten is enorm.

In de jaren 80 konden we tegen betaling laten inbreken. Dit was kinderspel in vergelijking met de mogelijkheden van vandaag de dag. Cybercriminaliteit heeft zich ontwikkeld tot een complexe, zeer goed georganiseerde business.

Hoe heeft het zover kunnen komen?
Sinds het ontstaan van automatisering van bijvoorbeeld telefoonsystemen, hebben mensen gezocht naar manieren om gratis te kunnen bellen. Op het moment dat automatisering van onze kantoorsystemen zijn intrede doet, ontstaat er een groep mensen die er vele uren besteden om systemen te kraken.

Het kraken van systemen ontwikkelde zich naar een professioneel niveau. Er ontstaat in de loop van de tijd ook een splitsing: goedwillende hackers om uw systeem te testen (ethical hackers) en de kwaadwillende hackers. Er werd steeds meer ingebroken op systemen met elk een ander motief. De hackers werden daarnaast steeds kundiger.

De volgende stap
Bij het ontdekken van onvoldoende beveiligde email systemen ontstond ook het fenomeen dat er reclame werd toegezonden. Zodra een email adres van een contact bekend was, werd er schaamteloos allerlei informatie naartoe gestuurd.

Bijna parallel ontvouwt zich de wereld van virusinfecties. Kort gezegd: in rap tempo ontwikkelt deze zich tot een plaag van infecties in alle soorten en maten. Met al dan niet vernietigd resultaat. In dit artikel ga ik daar niet dieper op in. Maar de techniek is wel gebruikt om te komen tot wat we nu phishing, en spam noemen. De netwerken en machines die hierbij en hiervoor gebruikt en ingezet worden, gaan we botnet noemen.

Botnet is jargon voor een collectie van softwarerobots of bots, die automatisch en zelfstandig opereren. De term wordt vaak geassocieerd met ongewenste software of het automatisch versturen van ongewenste email van computers waarop deze software is geïnstalleerd (spam), maar kan ook refereren aan een netwerk van computers die distributed-computing-software gebruiken. (Wikipedia).

Er wordt daarnaast op een ‘verborgen’ gedeelte van het internet gehandeld in illegale goederen, zoals gestolen persoonlijke gegevens, creditcardgegevens of nagemaakte identiteitsbestanden. Ook zijn allerlei illegale zaken te koop als wapens, drugs en kinderporno. Volgens Europol wordt het zogenaamde 'deep web' gezien als de drijvende kracht achter de evolutie van cybercriminaliteit.

Wat is CaaS?
Alle ontwikkelde tools, programma’s, botnets en (door inbraak verkregen) toegang tot systemen, worden nu aangeboden aan criminelen. Criminelen die niet de kennis of resources hebben om hun activiteiten te ondersteunen, kunnen nu cybercrime as a service (CaaS) afnemen.

De crimineel bepaalt zijn doel en de CaaS leverancier levert de expertise en infrastructuur. En natuurlijk tegen betaling! Hierdoor ontstaat niet alleen een nieuwe geldstroom, maar worden (criminele) zaken op deze manier, op een nieuw niveau met elkaar verbonden.

Ook zetten cybercriminelen legitieme diensten in voor illegale doeleinden. Denk hierbij aan anonimiseringtools (Tor Project), encryptiesoftware en virtuele betaalmiddelen zoals Bitcoins.

De aanpak van cybercriminelen is niet eenvoudig. Cybercriminelen opereren vaak vanaf locaties buiten de Europese Unie. Dit maakt het dan ook lastig de criminelen na opsporing daadwerkelijk te vervolgen. Ook de onvoldoende beschikbare juridische middelen en de minimale capaciteit om cybercrime aan te pakken in dit soort landen, staat de aanpak van cybercriminaliteit in de weg.

Malware services
Diverse varianten zijn hiervoor beschikbaar, en dus te koop. De crimineel bepaalt wat voor soort aanval zij willen uitvoeren en de code hiervoor wordt, tegen betaling, geleverd. Dit kan in elke beschikbare variant zijn.

En wat kost dat dan?
Voor enkele honderden dollars kun je prima een botnet huren waarmee je een DDoS aanval kan plegen op een grote organisatie. Met een DDoS aanval kan je een netwerk van een middelgrote tot grote onderneming volledig plat krijgen. Als je wat meer middelen tot je beschikking hebt, kan je wereldwijd spam berichten verspreiden, zelfs op naam van de ontvanger. Vaak komen dit soort berichten door de meest geavanceerde spamfilters.

DDoS bot zonder updates: $450;
DDoS Bot met 1 maand updates en wachtwoord opslag $499;
DDoS Bot 3 maanden updates, wachtwoord opslag en 1 aanpassing op maat:$570;
SPAM (met een limiet van 30.000.000 berichten) $13.500,00.


In alle genoemde voorbeelden is de service inclusief afzenderadres die geen link legt naar de crimineel! Dit zijn overigens voorbeelden van medio 2014. Daarnaast worden uitgebreidere vormen van DDoS aanvallen en bots aangeboden.

In dit artikel wordt een beknopte inkijk geboden in de realiteit van de cybercrime wereld. Waarbij natuurlijk niet alle onderdelen van CaaS benoemd. Ik verwacht naar aanleiding van deze snelle ontwikkelingen dat het aantal cybercrime aanvallen zullen toenemen.

Door: Paola van Tuijl, CISO bij Ordina in samenwerking met www.cqure.nl

 

]]>
Mon, 09 Feb 2015 10:15:48 +0100 Cybercrime as a Service (CaaS) is big business http://executive-people.nl/item/523703/cybercrime-as-a-service-caas-is-big-business.html&field=Foto1&rType=crop&height=165&width=165.jpg
Big data staat niet haaks op privacy http://executive-people.nl/item/523573/big-data-staat-niet-haaks-op-privacy.html De opkomst van big data zet bestaande zekerheden en vertrouwde structuren flink onder druk. Tegenstanders wijzen op het gevaar van een ‘allesomvattend systeem dat onze privacy in gevaar brengt’. Nochtans heeft krampachtig verzet tegen deze nieuwe trend geen zin. Meer zelfs: door goede spelregels uit te tekenen met alle belanghebbenden, wordt big data een big win.

Veranderingen lokken altijd reacties uit. Mensen hebben nu eenmaal niet graag dat hun oude structuren afgebroken worden. Dat is met de sterke opgang van big data niet anders. Vandaag zijn vele tientallen miljarden data online beschikbaar. Wie richtinggevende verbanden en trends in die veelal ongestructureerde data kan onderkennen, heeft meteen toegang tot een totaal nieuwe wereld. Die van de toekomstanalyse waarmee je je voordeel kunt doen ten aanzien van diegenen die die toegang helemaal niet hebben. Dat lokt dan effectief reacties uit. Vooral onzekerheid. Angst ook omdat het bestaande wereldbeeld uiteindelijk in elkaar dreigt te zakken.

Zulke reacties hebben we wel vaker meegemaakt. Neem nu de plotse opgang van de boekdrukkunst. Op een bepaald moment slaagden enkele whizzkids van toen erin om de intellectuele bagage van verscheidene eeuwen op industriële manier bijeen te brengen in een boek. Dit tot grote consternatie van de ijverige monniken die vaak maandenlang gebogen stonden over hun perkamenten vellen om oude Griekse en Romeinse wijsheden over te pennen. Ook met de opkomst van het internet was het niet anders. Opnieuw diende zich een systeem aan dat zoveel internationaler en omvattender bleek dan wat de goegemeente tot dan toe gewoon was. Met Google, Wikipedia en YouTube kunnen zelfs kleine kinderen een ongelimiteerde hoeveelheid aan wetenschap binnenhalen.

De ontwikkelingen die zich nu aftekenen rond big data gaan precies in dezelfde richting. De tegenstanders van big data waarschuwen voor de brutaliteit van het alles omvattende systeem. Fundamenteel is er de angst dat de ‘machine’ onbeschermde persoonsgegevens zal meenemen om die op een onterechte manier te verwerken tot conclusies waar het individu dan geen controle meer over heeft. Deze angst slaat dan vaak weer om in verzet en in oproepen tot de nationale en de Europese wetgever om die nieuwe bedreigingen tegen te gaan. Om procedures waardoor de opslag en de verwerking van big data tegengegaan kan worden.

Het is hierbij belangrijk om het zogenaamd ‘gerechtvaardigd belang’ altijd goed voor ogen te houden. We spreken van een gerechtvaardigd belang wanneer het belang van de verantwoordelijke om de gegevens te verwerken hoger is dan het belang van de geregistreerde persoon om die gegevens niet te verwerken. Indien aan deze voorwaarde voldaan is, kunnen er gegevens verzameld worden om bepaalde ontwikkelingen in kaart te brengen. Indien de verwerking van de data ook nog eens zo loopt dat het individu er geen schade van ondervindt, moet het ontwikkelingsproces rond big data niet brutaal afgeremd te worden.

Big data is helemaal niet eng. Techniek en innovatie zijn nu eenmaal tools om het leven gemakkelijker te maken. Het gaat erom die data zo goed mogelijk in te zetten en er als sector reeds vanaf het begin over na te denken hoe we eventueel misbruik en excessen kunnen voorkomen. Data beveiliging en data privacy zijn in dit opzicht erg belangrijk. De IT/data-sector moet daarom regels en beveiliging vooropzetten. Uiteindelijk kan de sector daar zelfs groei-opportuniteiten uit halen.

Tot slot nog dit: toen de eerste auto’s de baan op gingen, werden meteen ook verkeersregels uitgetekend. Een auto is nu eenmaal een bijzonder handig transportmiddel. Voor iedereen. Alleen kan het verkeerd gebruik van die auto meteen ook tot levensgevaarlijke situaties leiden. Hetzelfde geldt voor data.

Mark Beekman is Group Marketing Director bij Graydon

PS. Wilt u weten hoe u vandaag al écht aan de slag kunt met big data? Lees het blog van Mark Beekman over hoe u via big data tot een ijzersterke target group kunt komen.

 

]]>
Thu, 05 Feb 2015 14:35:56 +0100 Big data staat niet haaks op privacy http://executive-people.nl/item/523573/big-data-staat-niet-haaks-op-privacy.html&field=Foto1&rType=crop&height=165&width=165.jpg
Small data, big challenge http://executive-people.nl/item/523539/small-data-big-challenge.html Iedereen weet intussen wel wat we met Big Data bedoelen: het beschikbaar hebben van grote hoeveelheden data waaruit met analyse-gereedschappen (nog) onbekende informatie kan worden verzameld. In feite gaat het om het resultaat – de kennis en intelligence die we uit al die data weten te destilleren – slim te gebruiken om processen beter te kunnen begrijpen en aan te sturen.

Als we in staat zijn alle relevante data te verzamelen en op een centrale plaats bij elkaar te brengen in een data lake, dan is het uitvoeren van de analyses door data scientists niet zo moeilijk meer. Dat is een prima te organiseren proces, omdat het hele traject goed kan worden beschreven en ingericht.

Maar we hebben ook Small Data. Hele kleine setjes data die bijvoorbeeld door sensoren worden gecreëerd. Of draagbare devices die met grote regelmaat, of soms zelfs continu, een stroom meetgegevens aanmaken. Al deze kleine datapakketjes zijn de kern van het nieuwe Internet of Things. Hiermee weten we hoe apparatuur zich gedraagt, kunnen we stuursignalen geven, kunnen we devices volgen etc.

Een enorme stroom van Small Data is overal ter wereld aan het ontstaan. Deze data ontvangen, verzamelen en goed gebruiken is een groeiende uitdaging aan het worden. Want allereerst zal je moeten weten of je het juiste datasetje hebt gekregen; dus zal identificatie van die datapakketjes een uitdaging worden.

Dataregulatie
Daarnaast is het de vraag wie allemaal toegang tot die enorme stromen data kan en mag krijgen. Kleine datasetjes versleutelen en identificeren is zeker mogelijk, maar blijft een intensief proces en het stelt flinke eisen aan de onderliggende infrastructuur. Denk alleen maar eens aan de miljoenen bestuurdersloze auto’s die over 10 jaar op onze wegen zullen rijden. Dan wordt het probleem van het betrouwbaar kunnen blijven uitwisselen van al die datasets in volle grootte zichtbaar.

We moeten deze datastromen dus wel adequaat gaan reguleren, want alles aan de markt overlaten, zal tot een chaos leiden. Denk aan hoe precies de luchtvaartautoriteiten de communicatie in de luchtvaart hebben moeten regelen. Aparte kanalen voor allerhande soorten communicatie van en naar de grond en tussen vliegtuigen onderling. Communicatie-afspraken, protocollen en prioriteit bij noodsituaties. Dit zullen we ook voor ons wegverkeer moeten ontwikkelen, grensoverschrijdend.

Het is dus niet een Big Data probleem dat we voor het IoT moeten regelen, maar de tsunami van Small Data. De stroom van miljarden en miljarden kleine digitale berichtjes, die heen en weer worden gestuurd. Het opslaan, veilig versturen en managen van die datastromen is een belangrijk aandachtspunt waar ook mijn bedrijf al druk mee bezig is om oplossingen te benoemen en te ontwikkelen.

Maar dit moet samen met de overheden worden georganiseerd, anders ontstaat een nachtmerrie, als al die verwachte 5 miljard IoT devices in 2020 met elkaar gaan communiceren. En geloof me, dit probleem is vele malen groter dan hoe we momenteel Big Data kunnen verzamelen en analyseren. Of zoals men wel zegt: ‘Small data is the new Big.’

Smart Grids
Een rapport van Gartner geeft aan dat deze nieuwe datastromen ook andersoortige datacenters nodig zullen hebben. Veel data dient immers, zodra het ontvangen is, real-time te worden verwerkt en naar de juiste organisatie, eigenaar of beheerder te worden gestuurd. Dit stelt heel andere eisen aan deze datacenters, die vaker in kleinere vorm gedistribueerd in slimme netwerken zijn opgenomen. Kleine geautomatiseerde nodes die in fijnmazige netwerken dataverkeer zelfstandig kunnen afhandelen. Waarmee het internet steeds meer onzichtbaar op de achtergrond zijn steeds grotere rol zal spelen.

Gartner voorspelt voor de in 2020 verwachte 26 miljard IoT-devices, een potentiële markt van 300 miljard dollar. En de noodzakelijke real-time verwerking stelt hoge eisen aan adequaat inzicht van locatie en herkomst van de ontvangen data. Dit soort effectieve real-time werkende datacenters zijn vooralsnog nog onbetaalbaar voor de schaal waarop ze nodig zijn. Maar nieuwe software defined oplossingen dienen zich aan, hoewel de komende jaren nog veel innovatie nodig is om de komst van het IoT mogelijk te maken.

De belangrijkste aandachtspunten zijn in de eerste plaats security en authenticatie van de te verzenden datapakketjes. Dan is er het privacy-aspect: wie mag welke data ontvangen, lezen en gebruiken? Welke wetgeving dient hiervoor te worden ontwikkeld? Hoe kunnen we voorkomen dat anderen jouw auto kunnen starten of anderszins beïnvloeden? De gegenereerde data is enerzijds dus persoonlijke data (consument gedreven) en big data (bedrijfsgedreven informatie en trend analyse).

De impact van het IoT op storage management is een vraagstuk waarvan we nog niet precies weten hoe dat op die schaalgrootte op te lossen. Het is immers de real-time verwerking enerzijds en anderzijds het verzamelen van al die data om trends, performance en gevaren te signaleren. Groot en snel gaat lastig samen. Tenslotte ligt er voor het netwerk nog een uitdaging om de bandbreedte eisen van deze snel veranderende hoeveelheid kleine datasets, die ook in ‘bursts’ kunnen voorkomen, te transporteren.

Nog vele uitdagingen
Kortom, het Internet of Things komt geleidelijk onze maatschappij binnen. Maar de daarvoor noodzakelijke technische infrastructuur is nog lang niet gereed voor deze ontwikkeling. Vergelijkbaar toen de eerste draadloze telefoons kwamen en het nog vele jaren duurde voor er een dekkende infrastructuur over ons land van ontvangers en zenders lag. Maar dat zal ons niet tegenhouden steeds meer (draadloze) devices te installeren om slimme functies te realiseren in en om ons huis, voor als we onderweg zijn of ons te ondersteunen in andere dagelijkse activiteiten.

Door: Hans Timmerman, cto EMC Nederland

]]>
Thu, 05 Feb 2015 09:52:45 +0100 Small data, big challenge http://executive-people.nl/item/523539/small-data-big-challenge.html&field=Foto1&rType=crop&height=165&width=165.jpg
Visie: Private cloud, blijft het een hype of wordt het werkelijkheid? http://executive-people.nl/item/523311/visie-private-cloud-blijft-het-een-hype-of-wordt-het-werkelijkheid.html Waarom kom ik in de praktijk zo weinig echte private cloud omgevingen tegen? Volgens de cloud maturity modellen zouden we toch evalueren van standaardisatie, virtualisatie, private/public cloud en tenslotte hybrid/inter cloud. De standaardisatie en virtualisatie fase zijn we voorbij. Ook de adoptie van public cloud diensten vindt in rap tempo plaats in tegenstelling tot de implementatie van private cloud omgevingen. Aankomend jaar gaat hier verandering in komen. Dit komt niet door de cloud-volwassenheid die organisaties bereiken maar, naar mijn mening, door de opkomst van het Software Defined Datacenter en de public cloud offerings van diverse fabrikanten.

Software Defined Datacenter
Software Defined Datacenter oplossingen hebben veelal een geautomatiseerde beheeromgeving in zich. Waarom: omdat de fabrikant dit in staat stelt de SDDC oplossing te koppelen aan hun eigen public cloud offering. Dit maakt het eenvoudig verschuiven van workloads van “on-premise” naar de public cloud relatief eenvoudig. Moet u als klant blij zijn met deze ontwikkeling? Aan de ene kant wel, het flexibel en naadloos kunnen inzetten van infrastructuur zowel “on als off premise” biedt veel voordelen op het gebied van kostenbeheersing en wendbaarheid. Aan de andere kant zie ik met de huidige implementaties wel een groot nadeel: hebben we onszelf met het SDDC ontdaan van een lock-in op hardware fabrikant, krijgen we nu te maken met een lock-in op het gebied van cloud management, hypervisor of cloud provider. Bijvoorbeeld: Gebruik je Hyper-V dan is Azure onvermijdelijk.

Je zou hiermee kunnen zeggen dat de private cloud zeker werkelijkheid wordt. Zeker vanuit het oogpunt van de fabrikant, die zijn eigen private cloud uitbreid tot op locatie van de klant…

]]>
Fri, 30 Jan 2015 13:18:04 +0100 Visie: Private cloud, blijft het een hype of wordt het werkelijkheid? http://executive-people.nl/item/523311/visie-private-cloud-blijft-het-een-hype-of-wordt-het-werkelijkheid.html&field=Foto1&rType=crop&height=165&width=165.jpg
Vijf manieren waarop IT meer kan doen met minder http://executive-people.nl/item/523064/vijf-manieren-waarop-it-meer-kan-doen-met-minder.html In 2015 is ‘meer doen met minder’ steeds meer een eis die wordt gesteld aan IT-teams. IT-verantwoordelijken zien een stijgende vraag naar IT-diensten binnen hun bedrijf, terwijl zij niet verwachten dat hun organisatie meer uit zal geven aan IT-voorzieningen. Om in 2015 succesvol te zijn en blijven, moeten IT-teams nauw gaan samenwerken met andere afdelingen binnen de organisatie, met name de business. ServiceNow heeft vijf tips voor meer efficiency binnen de IT-organisatie:

1. Stop met het verkeerd gebruikmaken van e-mail

Een groot knelpunt voor organisaties is het beheren van workflow-processen via e-mail. Deze processen zijn vaak ongestructureerd en moeilijk te beheren, maar ze zijn wél te automatiseren. Zo is het ook mogelijk om dit met praktisch elk ander bedrijfsproces te doen. Het bouwen van apps op maat rondom processen van andere afdelingen biedt IT-teams de mogelijkheid om deze workflows op elkaar af te stemmen op één enkel managementsysteem. De organisatie heeft op deze manier een goed overzicht van alle activiteiten binnen het bedrijf.

2. Breid selfservice uit naar zelfredzaamheid

Iedere medewerker waardeert een goed georganiseerde site waarop je snel kunt vinden wat je nodig hebt. IT-teams kunnen die efficiëntie creëren door een makkelijk te navigeren servicecatalogus voor medewerkers te lanceren. Sommige mensen noemen dit selfservice, maar je kunt het ook zien als zelfredzaamheid. Je kunt deze servicecatalogus gebruiken voor traditionele IT-behoeften, maar het is ook tijd om na te denken over hoe je een servicecatalogus kunt gebruiken voor bijvoorbeeld facilitair management, HR, marketing, legal en meer. Het bouwen van een uitgebreide servicecatalogus kan helpen om verschillende afdelingen te voorzien in deze behoefte en biedt medewerkers een ‘one-stop-shop’.

3. Begeleid het bedrijf bij het creëren van een sterke dienstverleningscultuur

Financiën, legal, logistiek en HR willen een sterke interne dienstervaring leveren aan werknemers, maar velen beschikken niet over de technische kennis om dit te doen. Door business units goed te begeleiden tijdens deze verandering, zal iedereen binnen het bedrijf efficiënter werken. Daarbij komt, hoe meer je het bedrijf kunt beïnvloeden, hoe minder schaduw-IT-projecten je later in het jaar zult hebben. Vind de voorstanders binnen verschillende afdelingen en luister naar hun pijnpunten. Het hebben van een ‘partner-in-crime’ op andere afdelingen kan het verschil maken tussen succes en een mislukking.

4. Maak ‘data-gedreven’ keuzes

Een enkel voorbeeld duidt nauwelijks op een trend, maar een (data)foto zegt meer dan duizend woorden. Als je verschillende afdelingen helpt om hun ongestructureerde e-mail en telefonische verzoeken te veranderen in gestructureerde verzoeken, kunnen ze inzicht krijgen in hun handelen. Kijk naar HR. De mogelijkheid om case management-processen te volgen, kan voor bruikbare inzichten zorgen. Bijvoorbeeld, als HR kan zien dat een groot percentage werknemers vragen stelt over HR-voordelen, kan deze informatie prominent op een portal aangeboden worden. Op deze manier wordt er vooruitgelopen op toekomstige vragen.

5. Maak tijd om te innoveren

Hoewel veel organisaties graag willen innoveren, zullen de meeste mensen je vertellen dat hun tijd grotendeels wordt besteed aan taken ‘die nog net de lampen aanhouden’. Als IT alledaagse werkzaamheden kan automatiseren, de repetitieve taken van verschillende afdelingen, dan zul je een van de meest waardevolle diensten leveren aan een organisatie, namelijk tijd om te innoveren.

IT-professionals moeten zich aangemoedigd voelen om te streven naar productiviteit binnen de business units. Gebruik je sterktes, werk samen met collega’s van andere afdelingen en maak gebruik van hun processen. Want zoals het gezegde luidt: ‘vele handen maken licht werk’.

Door: Dave Wright, Chief Strategy Officer bij ServiceNow

]]>
Wed, 28 Jan 2015 00:16:13 +0100 Vijf manieren waarop IT meer kan doen met minder http://executive-people.nl/item/523064/vijf-manieren-waarop-it-meer-kan-doen-met-minder.html&field=Foto1&rType=crop&height=165&width=165.jpg
The New IP: het nieuwe netwerk voor een nieuwe tijd http://executive-people.nl/item/522952/the-new-ip-het-nieuwe-netwerk-voor-een-nieuwe-tijd.html Volgens IDC wordt 2015 het jaar van wat wel ‘Het Derde Platform’ wordt genoemd. Dit platform speelt in op de vier belangrijkste trends van dit moment: cloud, mobile, social en big data. Dit derde platform kan niet zonder een onderliggend netwerkplatform dat de prestaties en het beheergemak levert, die dan nodig zijn. Bij Brocade noemen we dit platform The New IP.

The New IP is het resultaat van een nieuwe transitie op technologiegebied. Het eerste platform werd gevormd door het mainframe en de mini. Van daaruit gingen we naar het client/server-tijdperk en ontstonden de traditionele datacenters. Door virtualisatie wisten we de nadelen van die traditionele omgevingen te ondervangen en bleek het mogelijk om veel effectiever om te gaan met de hardware. Niettemin bleef het netwerk aanvankelijk achter, terwijl de vraag naar bandbreedte en prestaties steeds verder groeide. Nu we ook het netwerk centraal kunnen aansturen, is deze bottleneck weg te nemen. Hierbij spelen drie concepten een cruciale rol: Software-Defined Networking (SDN), Network Functions Virtualisation (NFV) en Ethernet Fabrics.

Programmeerbaarheid 

SDN richt zich in dit verband op de beheerlaag. Er is een centrale beheertool die alle afzonderlijke elementen in het netwerk kan controleren en aansturen. Dat levert een veel grotere beheerefficiency op. SDN is zo te beschouwen als een orkestratielaag op het netwerk, die leidt tot zowel lagere investeringskosten als lagere operationele kosten. Bij NFV gaat het om het virtualiseren van functies binnen het netwerk, zoals routers, load balancers en firewalls. SDN opereert enkele niveaus hoger dan NFV, hoewel het doel in beide gevallen vergelijkbaar is: meer flexibiliteit en schaalbaarheid. SDN en NFV zijn overigens ook los van elkaar in te zetten. Zo is een SDN-controller in gebruik te nemen als een eerste stap naar verdere centrale programmeerbaarheid van het netwerk.

Ethernet Fabrics

Derde kernonderdeel is Ethernet Fabrics. In een netwerk dat hierop gebaseerd is, zijn alle leden van dat netwerk bekend, de apparaten geconnecteerd aan het netwerk en ook de mogelijke VM’s die daarop draaien. Deze netwerken zijn in staat zichzelf te automatiseren en te configureren. In vergelijking met traditionele Ethernet-architecturen bieden ze meer functionaliteit, een betere benutting, betere toegangsmogelijkheden en meer gebruiksgemak.

Doorbraak

De drie technologieën die gezamenlijk The New IP vormen, zijn nog relatief jong. Toch is het de verwachting dat zij in 2015 echt gaan doorbreken, zeker tegen de achtergrond van het gedrag van technologische trends. Die volgen elkaar in steeds hogere tempo’s op. Dat heeft enerzijds uiteraard te maken met de leveranciers die blijven innoveren en markten zoeken voor hun innovaties, en anderzijds ook met een continu groeiende behoefte aan ‘always on’-connectiviteit onder consumenten en bedrijven. En dit vereist nu eenmaal zeer krachtige en betrouwbare netwerken. Met The New IP zijn die te bouwen.

Door: Rein de Jong, Sr. Regional Sales Manager Benelux bij Brocade

]]>
Mon, 26 Jan 2015 14:13:29 +0100 The New IP: het nieuwe netwerk voor een nieuwe tijd http://executive-people.nl/item/522952/the-new-ip-het-nieuwe-netwerk-voor-een-nieuwe-tijd.html&field=Foto1&rType=crop&height=165&width=165.jpg
De Wondere Wereld van IT deel 1: Achterhaald? http://executive-people.nl/item/522965/de-wondere-wereld-van-it-deel-achterhaald.html Hier is hij dan: een nieuwe column geschreven door een nieuwe columnist! Om maar meteen met mezelf te beginnen: in Executive People nummer 15 staat een uitgebreid interview met mij. Dat kan dus prima dienen ter introductie. En dan de column zelf. In deze column zal ik me vooral richten op de verwondering, maar ook bewondering, voor de zaken die mij opvallen in de Wondere Wereld van Informatie Technologie.

En om maar meteen met een groot onderwerp te beginnen: de digitale transformatie. Je kan geen vakblad meer openslaan, geen congres bezoeken of geen IT-collega meer spreken zonder het over ‘de digitale transformatie’ te hebben. Het lijkt wel alsof dat nog het enige is wat er op dit moment relevant is in de wereld van IT. Nou, misschien op nog een klein beetje cloud en security na dan.

En dat verwondert mij! Het is net alsof de spraakmakende voorbeelden van de Uber’s en Airbnb’s van deze wereld er voor zorgen dat alles alleen nog draait om ‘digitalisering’. Alsof er nog maar één vraag telt: wat is onze Killer App? Alsof gewoon IT ‘achterhaald’ zou zijn.

Niets is minder waar natuurlijk. De grote legacy problematiek, nog steeds aanwezig in veel bedrijven, is nu niet plotseling als sneeuw voor de zon verdwenen. De relatie tussen business en IT verloopt nu niet in één keer crescendo. En ook het outsourcen van bijvoorbeeld IT-infrastructuur is nog steeds niet bepaald een ‘walk in the park’.

Aandacht voor de digitalisering is natuurlijk terecht, maar laten we in de wereld van IT niet vergeten dat nog steeds het overgrote deel van alle inzet en aandacht naar ‘gewoon IT’ moet.

Arnoud Klerkx is Chief Business Technology Officer en lid van de Raad van Bestuur van Sanoma Learning
WWvanIT@gmail.com

]]>
Mon, 26 Jan 2015 09:39:26 +0100 De Wondere Wereld van IT deel 1: Achterhaald? http://executive-people.nl/item/522965/de-wondere-wereld-van-it-deel-achterhaald.html&field=Foto1&rType=crop&height=165&width=165.jpg
‘Cultuurshift is nodig om van data een strategische asset te maken’ http://executive-people.nl/item/522880/a-cultuurshift-is-nodig-om-van-data-een-strategische-asset-te-makena.html Experts spreken al jaren over big data, maar in 2014 zijn bedrijven echt gestart data analyses toe te passen voor het nemen van zakelijke beslissingen. Modeketen Zara kondigde bijvoorbeeld aan dat data en nieuwe technologieën ingezet worden om items in de winkel te volgen voor slimmer voorraadbeheer. Op het moment dat een kledingstuk verkocht wordt, geeft de RFID chip een signaal door aan het magazijn, waarna een identiek artikel gestuurd wordt. In 2015 zullen we zien dat bedrijven een dergelijke aanpak verder doorvoeren, en steeds meer analyse-gedreven worden. Dit vraagt om een andere benadering, waarbij het essentieel is om in de juiste tools en technologie te investeren. Om van data echt een strategische asset te maken, is tevens een cultuurshift nodig.

Data zal nog belangrijker worden dit jaar, zowel in de boardroom als in ons privé leven. Nu data analyses overal aanwezig zijn, moet beveiliging van data even hoog op de agenda staan als het gebruik ervan voor een optimale klantbeleving. Om van data een langetermijn strategische asset te maken, zullen organisaties een data-driven aanpak onderdeel moeten maken van hun cultuur. Hier de vijf belangrijkste data trends voor dit jaar:

1. Geavanceerde, diepgaande en onzichtbare analytics
2015 wordt het jaar waarin bedrijfsbesluiten genomen worden op basis van analyses. Bedrijven zullen afstappen van situaties waarin compleet op gevoel gemanaged wordt. Data is niet langer de taal van IT professionals, maar wordt hoe langer hoe meer de taal van de business, zeker nu inzichten steeds geavanceerder zijn. De data-gedreven werkwijze wordt ingezet om concurrerend te blijven – want dat lukt alleen met beter inzicht en betere data dan de concurrentie.

2. Uniforme merkbeleving
Klanten denken niet in kanalen of apparaten, ze verwachten overal de zelfde shopping experience te krijgen, los van waar of hoe ze met een bedrijf in contact komen. Of dit nou via hun tablet, desktop of in de winkel is, ze willen toegang hebben tot dezelfde producten en merken, die ze kennen en vertrouwen. Apple is succesvol met haar ecosysteem, waarbij gebruikers systemen rondom hun producten bouwen. Bij het Apple horloge is bijvoorbeeld een iPhone essentieel. Dit jaar zullen we meer merken zien die ecosystemen vormen, waarbij in data software geïnvesteerd wordt om multi-channel strategieën te implementeren die tegemoet komen aan de joined up experiences die klanten vragen.

3. Data beveiliging
Data governance en security worden belangrijker dan ooit. Bedrijven zullen het belang van veilige data diensten inzien en om betere encryptie vragen. Bedrijven als Sony Pictures hadden afgelopen jaar te maken met grote privacy en data schandalen.

4. Wearables worden mainstream
Volgens CCS Insight is er sprake van een toename van smart wearables, met een groei van 9,7 miljoen in 2013 tot 135 miljoen in 1018. 87% hiervan zijn pols-gedragen apparaten, waarvan 68 miljoen smartwatches en 50 miljoen slimme armbanden. Deze apparaten spelen een grote rol in the Internet of Things, en zullen op steeds grotere schaal toegepast worden naarmate mensen de waarde van de data die ze dragen inzien. Sensoren in kleding zouden bij de drager bijvoorbeeld een beginnend ijzertekort kunnen identificeren en ijzerrijke voeding kunnen bestellen via de op je huis aangesloten koelkast.

5. De invloed van de Chief Digital Officer
Via data kunnen bedrijven strategisch inzicht krijgen in klantgedrag en voorkeur producten, en in waar en wanneer mensen kopen. Om de rol van data als strategische asset optimaal te benutten, komen er steeds meer Chief Digital Officers. Zij worden belast met issues als het boven tafel krijgen van shopping data uit diverse silo’s en moeten ervoor zorgen dat iedereen de benodigde tools en skills heeft om inzichten te analyseren, te begrijpen en te implementeren. De rol zal een duidelijke business focus hebben om op basis van data strategie te formuleren, groei te bevorderen en processen in de organisatie te verbeteren. Het ontstaan van de rol van CDO was in eerdere jaren al aan de orde, maar dit jaar zal de Chief Digital Officer een steeds belangrijkere influencer worden binnen organisaties.

Door: Simon Walker, Director of Innovation bij Stibo Systems

]]>
Fri, 23 Jan 2015 10:06:58 +0100 ‘Cultuurshift is nodig om van data een strategische asset te maken’ http://executive-people.nl/item/522880/a-cultuurshift-is-nodig-om-van-data-een-strategische-asset-te-makena.html&field=Foto1&rType=crop&height=165&width=165.jpg
Digitaal Darwinisme http://executive-people.nl/item/522844/digitaal-darwinisme.html Ik las de titel van deze blog enkele maanden geleden en vond het een mooie samenvatting van wat momenteel in razend tempo om ons heen gebeurt. In onze digitale wereld is het momenteel aanpassen of uitsterven. De jaren negentig gaven ons de basis van een wereldwijd internet, het eerste decennium gaf ons de basis voor smart mobile devices. En vanaf 2010 hebben we een internationaal werkend, digitaal platform om toepassingen te ontwikkelen die de mensheid nog nooit heeft gekend.

Dat betekent dat we in een versnelde evolutie terecht zijn gekomen, waar degene die zich het beste aanpast, uiteindelijk zal winnen. Zoals Darwin dat al in zijn bekende evolutietheorie heeft verwoord. Hij stelt dat de evolutie van soorten wordt gedreven door natuurlijke selectie. Datzelfde is van toepassing voor bedrijven: het is aanpassen of verdwijnen. Het antwoord op digitaal darwinisme is digitale transformatie: niet slechts wat nieuwe techniek implementeren, maar op basis van die nieuwe techniek je proces en organisatie werkelijk fundamenteel veranderen en upgraden.

Nieuwe processen ontwikkelen
De uitdaging in deze periode is zowel snel te veranderen naar het nieuwe maar nog wel even geld te kunnen blijven verdienen met het oude. Nieuwe processen ontwikkelen kost immers geld en inspanning voordat werkelijk geld verdiend kan worden. Innovatief zijn, vergt investeringen in eigen ontwikkeling, mogelijk aangevuld met specifieke acquisities. En dat geld zal uiteindelijk een keer (terug) verdiend moeten worden.

Dat geeft onzekerheid voor elke organisatie en eigenlijk voor de hele maatschappij, nu verandering de belangrijkste constante blijkt. Het aantal nieuwe ideeën, gadgets, productinnovaties en diensten komt als een tsunami over ons heen rollen. Nieuwe mogelijkheden om diensten te organiseren zoals Über en Airbnb dat hebben ontdekt.

Het leuke is dat deze nieuwkomers in de markt, direct opvolgers krijgen die met een iets andere focus, of met een iets andere insteek het product kopiëren en mee willen snoepen in deze nieuwe markt. Denk aan de iPhone en de snelle kopieën die daar van anderen achteraan kwamen. Of de iPad en alle andere tablet-versies die daarop volgden.

Ook Über krijgt concurrentie van copycats. Zo zijn in China, naast Über al twee grotere en snel groeiende concurrenten Didi-dache en Kuaidi Dache. Laatstgenoemde is door het bekende internetbedrijf Alibaba in de markt is gezet. De eerstgenoemde Didi-dache heeft afgelopen maanden ruim 700 miljoen dollar weten te vergaren. Ze zijn de eigenaren van WeChat, de Whatsapp van de Chinezen.

Carpool
Maar ook elders in Azië volgen al snel concurrenten. Het in Maleisië ontwikkelde Grabtaxi heeft in de landen daaromheen veel succes. Afgelopen weken startte Blablacar ook al in India, het veertiende land waar deze nieuwe carpool-variant zich vestigt. Blablacar is een carpool-service, waarbij je kunt bemiddelen met wie je mee kunt rijden naar een bepaalde bestemming.

Het idee van carpoolen en op internet je chauffeurs vinden is niet nieuw, de voorloper van het oorspronkelijk Franse Blabla heette Covoiturage en startte al in 2004. Maar het werd geen succes, totdat in 2012 de app op mobiele devices de echte doorbraak van deze dienst betekende. En het aardige is dat het geen concurrent van taxi’s is, maar een platform is om de kosten van een (lange) rit te delen. Zo gelden voor de Nederlandse Blablacar momenteel meerijdtarieven van 32 euro voor een enkele rit Amsterdam – Parijs. En omdat men met naam en toenaam geregistreerd moet staan en elkaar beoordeelt, is de veiligheid verzekerd.

Nieuw verdienmodel
Het digitaal darwinisme komen we op alle gebieden tegen. Meestal tot blijkt dat enkele ‘groten’ een dusdanige positie hebben opgebouwd, dat ze voor een langere periode een zeker bestaan kunnen vasthouden. Dat merk ik ook in het bedrijf waar ik werk. Producten die vele jaren een stabiele marktpositie hadden, worden opeens door nieuwe techniek ingehaald. In plaats van de oude, vertrouwde draaiende magneetschijf is flashgeheugen de wereld van de massa-storage voor een deel aan het overnemen. En dat in combinatie met cloud-aanbieders die massaal kunnen profiteren van de consolidatie van opslagomgevingen.

Daarnaast komt open source-software, vooral op het zogenoemde derde platform, de wereld van mobiele devices, sterk op. Dat betekent een totaal ander verdienmodel voor software: geen licenties meer maar een supportmodel dat weinig vendor lock-in toelaat. Nieuwe diensten, nieuwe contracten, nieuwe manieren om de klant te bedienen en vooral veel nieuwe bedrijven die dit nieuwe concept zonder historie en oude verplichtingen snel in de markt kunnen zetten.

Einde van de mammoets in het onderwijs
Deze golf innovaties geeft ook enorme kansen voor Nederland, met zijn uniek hoge internetdichtheid en met de AMS-IX als grootste internetknooppunt ter wereld. Daarom is het ook jammer gisteren in de Telegraaf te lezen, dat steeds meer ICT bedrijven in Nederland niet de gewenste cq. noodzakelijke ICT-ers kunnen vinden, omdat scholen nog steeds niet (voldoende) opleiden voor deze informatiewereld. Terwijl we in de gaming-industrie voorop lopen, veel hoogwaardige softwarebedrijven in ons land hebben en ook op het gebied van moderne digitale media vele internationale bedrijven hebben. In mijn blog van vorige week heb ik hier nog over gesproken.

Het lijkt zinvol om in deze tijd van digital darwinisme ook eens te kijken of onze opleidingen aan dit principe kunnen gaan voldoen. Geen eenheidscurricula meer, maar variatie waarbij de slimste en snelst aanpassende opleidingen vanzelf de aantrekkelijkste worden en de oude, niet meer relevante opleidingen verdwijnen. Dat lijkt alleen mogelijk als we meer marktwerking in het onderwijs toelaten en de mammoets van het oude onderwijs daarmee definitief kunnen laten uitsterven.

Door: Hans Timmerman, cto EMC Nederland

]]>
Fri, 23 Jan 2015 09:27:44 +0100 Digitaal Darwinisme http://executive-people.nl/item/522844/digitaal-darwinisme.html&field=Foto1&rType=crop&height=165&width=165.jpg
Stuur met het kompas en niet met de klok - door Rob Matser http://executive-people.nl/item/522823/stuur-met-het-kompas-en-niet-met-de-klok-door-rob-matser.html  

Systeem- vs leefwereld

Projectmanagers in een systeemwereld stellen een planning op en willen het einddoel zo efficiënt mogelijk realiseren. Projectmanagers in een leefwereld stellen een planning op waarbij ze zich afvragen wat de bedoeling is en hoe ze deze planning zo effectief mogelijk kunnen realiseren. Vanuit welke wereld manage jij jouw project?

De andere benadering

Begin 2000 heb ik het vak projectmanagement geleerd. Tijd, geld en scope (duivelse driehoek) waren drie belangrijke pijlers waarop ik mijn projecten heb leren sturen. Later is daar kwaliteit aan toegevoegd (ijzeren vierkant). Allemaal met het doel om mij als projectmanager bewust te maken dat je niet ongestraft aan één van deze knoppen kan draaien. In mijn huidige projecten werk ik hier nog steeds mee, wat ik wel anders ben gaan doen is de benadering van mijn projecten.

Voorheen was de insteek van mijn planning om dit resultaat asap te halen. Redenerend vanuit de systeemwereldgedachte ging ik voor efficiency, recht op het einddoel af. Er werd gestuurd op tijd en op middelen. Onder het motto 'onder druk wordt alles vloeibaar', werd regelmatig het projectresultaat (einddoel) bereikt, waarmee de winst voor de organisatie was gerealiseerd. De klok was hetgeen waarmee ik stuurde.

De bedoeling

Nu plan ik mijn projecten zo effectief mogelijk. Recht op het einddoel afgaan is vervangen door 'de bedoeling' van het project te realiseren. 'Het waarom' gebruik ik als startpunt en het antwoord hierop 'de bedoeling', als eindpunt. Ik creëer voor alle stakeholders ruimte om te leven, ruimte om hun taken te doen en hun verantwoording te nemen. Redenerend vanuit de leefwereld vraag ik me constant af of ik bij moet sturen en of het project nog de juiste richting op gaat. Ik gebruik nu het kompas om mee te sturen.

Bij de benadering vanuit de systeemwereld is er alleen winst voor de organisatie, bij de benadering vanuit de leefwereld is er waardecreatie voor alle stakeholders. Het gaat mij nu om de bedoeling van het project. Een goede business case beantwoordt 'het waarom' en daarmee ook de gewenste resultaten die middels het project bereikt gaan worden. Het gaat er niet om de dingen juist te doen, maar om de juiste dingen te doen. Die bedoeling is het kompas waarmee ik mijn projecten richting geef en zo waarde creëer voor alle stakeholders. PQR-projectaanpak  

 

Rob Matser, Projectmanager PQR

 

 

@PQRnl

 

]]>
Thu, 22 Jan 2015 14:28:56 +0100 Stuur met het kompas en niet met de klok - door Rob Matser http://executive-people.nl/item/522823/stuur-met-het-kompas-en-niet-met-de-klok-door-rob-matser.html&field=Foto1&rType=crop&height=165&width=165.jpg
Visie: Trap niet in de val van beschadigde gegevens http://executive-people.nl/item/522493/visie-trap-niet-in-de-val-van-beschadigde-gegevens.html Ieder jaar leg ik diverse klantbezoeken af. Zo heb ik inmiddels met veel verschillende bedrijven over de implementatie en inrichting van een CMDB-oplossing gesproken en dan met name over het eenvoudiger maken ervan. Het op orde hebben van je data-huishouding blijkt keer op keer één van de meest cruciale aspecten om dit voor elkaar te krijgen.

De juistheid en volledigheid van data zijn moeilijk te meten of zelfs in te schatten. De grenzen van data zijn namelijk enorm breed en dat kan leiden tot een eindeloos karwei. Ik definieer de begrippen graag op de volgende manier:

 • Juistheid – Data is gevalideerd en gecertificeerd binnen een vastgestelde periode
 • Volledigheid – De mate waarin er geen data ontbreekt

Welke voordelen heeft het waarborgen van zorgvuldigheid en volledigheid?

 • Gebruikers zijn in staat om objectiever te beslissen of ze de getoonde data vertrouwen of niet
 • Gebruikers, configuratie-managers en stakeholders kunnen snel en nauwkeurig slechte data signaleren en actie ondernemen
 • Trends in de data binnen de configuration management database kunnen worden geïdentificeerd
 • De kwaliteit van data kan gemonitord worden, zodat de dienstverlening continu kan worden verbeterd
 • Slechte data kan worden gemeld, bijvoorbeeld het rapporteren van gemiddelde datakwaliteit van een bepaalde support-groep

Er zijn veel manieren om de datakwaliteit te meten en specifieke elementen toe te passen, waardoor een score berekend kan worden. De voordelen liggen voor de hand, maar slechts een enkeling heeft datakwaliteit en nauwkeurigheidsprojecten bovenaan zijn lijstje staan.

Volledige, actuele data

Volledigheid en actualiteit van data zijn twee belangrijke statistieken die ik graag meet, gedefinieerd als de mate waarin data compleet is, maar ook de frequentie waarin verwacht kan worden dat de data ververst of geüpdatet wordt. Verouderde data is soms gevaarlijker dan incomplete data.

Actualiteit is een belangrijke factor voor het maken van goede, snelle beslissingen. De hoeveelheid van feeds zou ook moeten bepalen welke fields geüpdatet zijn en wanneer, aangezien niet alles op regelmatige basis verandert. Bepalen wat je belangrijk vindt – en wanneer – is net zo van belang.

Ik daag je uit om je implementatie te bekijken en te focussen op drie belangrijke factoren: juistheid, volledigheid en actualiteit. Vergelijk deze resultaten met de algemene procesdoelstellingen op basis van de data in je configuration management database. Je zult verbaasd zijn.

Chris Pope is President of Strategy bij ServiceNow

]]>
Sat, 17 Jan 2015 10:00:50 +0100 Visie: Trap niet in de val van beschadigde gegevens http://executive-people.nl/item/522493/visie-trap-niet-in-de-val-van-beschadigde-gegevens.html&field=Foto1&rType=crop&height=165&width=165.jpg
Apps verdedigen zichzelf http://executive-people.nl/item/522401/apps-verdedigen-zichzelf.html Afgelopen jaar stond wereldwijd in het teken van grote datalekken. Volgens recent onderzoek van het Identity Theft Resource Center zijn er alleen al in de VS meer dan 80 miljoen meldingen gedaan van datalekken, waaronder hack-incidenten en fouten of nalatigheid van medewerkers die dataverlies tot gevolg hadden. Ook Nederlandse bedrijven hebben in 2014 veel te kampen gehad met dergelijke datalekken en de verwachting is dat dit in 2015 ook het geval zal zijn. Welke security-dreigingen kunnen bedrijven dit jaar nog meer verwachten? Ik zet de voorspellingen voor dit jaar op een rij:

1. Apps verdedigen zichzelf
Smartphones en tablets maken deel uit van de zakelijke omgeving, waardoor het gebruik van zakelijke apps toeneemt. Apps worden vaker ontwikkeld met geïntegreerde security features. Hierdoor verdwijnt de afhankelijkheid van bijvoorbeeld antivirus-apps. In plaats daarvan zal er in 2015 een toename aan intelligente apps te zien zijn die security-risico’s herkennen en aanvallen tegengaan. Dit betekent dat er ook in een BYOD-werkomgeving altijd een zekere mate van veiligheid is ingebouwd.

2. Toename cyberaanvallen vergroot belang backup
De cyberaanval van afgelopen maand tegen Sony Pictures schetst een angstaanjagend beeld voor veel bedrijven. Hiermee is een nieuwe vorm van vergelding geboren. Kwaadaardige software wordt gebruikt om bedrijfsdata te beschadigen, lekken of stelen als vergelding voor bepaalde politieke of zakelijke activiteiten van een bedrijf. Regeringen of groeperingen zouden deze aanvallen uitvoeren, omdat ze zich negatief bejegend voelen door het desbetreffende bedrijf. Wat de beweegredenen van de aanvallers ook zijn, het ziet ernaar uit dat dergelijke cyberaanvallen een nieuwe vorm van sabotage is die zal blijven toenemen. Bedrijven wereldwijd moeten zich hierop voorbereiden door een goed backup-beleid te hanteren, zodat de belangrijkste data altijd terug te halen is.   

3. Het gevaar van Big 'ongestructureerde' Data
Big Data is de trendfase inmiddels gepasseerd en maakt intussen onderdeel uit van veel bedrijfsstrategieën. Daarbij geldt, hoe meer data, hoe meer privacy- en security-issues. Deze issues worden bovendien verergerd door de aard van de gegevens: grote hoeveelheden ongestructureerde data. Bedrijven willen het big data-fenomeen omarmen, maar de security-maatregelen die in het verleden prima werkten, zijn niet ontworpen om op zo’n grote schaal te functioneren. Deze waren bestemd om relationele databases te beschermen. Het is daarom aan IT’ers om in 2015 vooral aandacht te besteden aan het veilig stellen van NoSQL en andere non-relationele datastores.

4. Het Internet of Things-tijdperk
Het is zeer onwaarschijnlijk dat de Internet of Things (IoT)-markt in 2015 plotseling in zal storten. Er is immers een grote behoefte aan (draagbare) devices die verbonden zijn met het internet. Er zijn echter nog wel een aantal aandachtspunten die de groei mogelijk kunnen belemmeren, zoals cyberhacking en het gebrek aan security op deze devices. De ontwikkelaars van IoT-devices zijn erg gefocust op functionaliteit in plaats van security. Security-maatregelen kunnen de eenvoudige en vrije verbinding met het internet juist in de weg staan. De verwachting is dat ontwikkelaars zich de komende tijd meer gaan richten op het oplossen van eventuele privacy- en security-issues, omdat zij zich ervan bewust zijn dat zowel de consument als de zakelijke gebruiker er vroeg of laat naar vraagt. In de tussentijd zullen bedrijven hun eigen security goed op orde moeten hebben om mogelijke problemen te voorkomen die worden veroorzaakt door medewerkers die IoT-devices voor werkdoeleinden gebruiken.

2014 was een zwaar jaar voor IT professionals. Het leek wel alsof er om de dag weer een nieuw datalek aan het licht kwam. Denk hierbij aan Heartbleed en Shellshock. Bijna geen enkel apparaat of platform werd hierbij gespaard. De trend van aanvallen gericht op bepaalde besturingssystemen, software en applicaties gaat zich zeer waarschijnlijk voortzetten in 2015. Niet alleen zullen dergelijke aanvallen vaker voorkomen en meer soorten devices treffen, maar zullen ze waarschijnlijk ook grotere consequenties hebben. Moderne aanvallers zijn niet langer nerds die hacken voor de lol, maar professionals en zelfs terroristen, die meer dan alleen financiële schade aan willen richten. Het is daarom van cruciaal belang dat IT’ers op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen en dat ze klaar zijn voor wat 2015 ons op security-vlak gaat brengen.

Door: Sergio Galindo, general manager bij GFI Software

]]>
Fri, 16 Jan 2015 09:47:21 +0100 Apps verdedigen zichzelf http://executive-people.nl/item/522401/apps-verdedigen-zichzelf.html&field=Foto1&rType=crop&height=165&width=165.jpg
De perfecte storm op personeelsgebied http://executive-people.nl/item/522301/de-perfecte-storm-op-personeelsgebied.html De komende jaren wacht ons een perfecte storm op personeelsgebied. Er zijn gelijktijdig verschillende tegengestelde, maar elkaar versterkende ontwikkelingen gaande, die zijn weerga in het verleden nog niet hebben gekend. De Babyboomers werken door de verhoging van de pensioenleeftijd nu nog iets langer door, maar verlaten over 5 jaar massaal het bedrijfsleven. Het aantal jongeren dat hen kan opvolgen, blijft echter ver achter bij het aantal vertrekkende ouderen.

Daarnaast zal de aantrekkende economie nieuwe werkgelegenheid creëren waarvoor wij nog amper studenten aan het opleiden zijn, terwijl de automatisering van de administratieve werkvloer duizenden banen op dat gebied zal elimineren. Zie hier het grote dilemma voor werkgevers en overheid de komende jaren: hoe houdt ik mijn personeelsbestand ten minste op peil en hoe ga ik alle nieuwe werklozen herscholen naar banen die nog wel beschikbaar blijven of komen?

Het aantal 16 -24 jarigen dat de komende jaren beschikbaar komt voor het bedrijfsleven is om demografische redenen beperkt. Er worden immers steeds minder kinderen geboren. Daarnaast hebben de schoolverlaters ook niet allemaal de opleiding genoten, die in de groeiende, nieuwe economie nodig is.

Dat is niet alleen de situatie in Nederland, maar in de hele westerse wereld. Enkele jaren geleden voorspelden sommigen al een ‘war on talent’. We zullen veel te weinig goed opgeleide talenten hebben om onze economie de gewenste groei te kunnen geven.

Babyboom-generatie
Dat is een groot verschil met de vorige lente in de Kondratieff-cyclus van 50 jaar geleden: in de jaren zestig van de vorige eeuw. Toen was de afstuderende geboortegolf van de babyboom-generatie aanwezig om in grote getalen het bedrijfsleven binnen te stromen en de groeiende en hongerige economie de noodzakelijke handen en voeten te geven. Nieuwe, jonge steeds hoger opgeleide jongeren kwamen zelfs in zo’n grote hoeveelheid op de arbeidsmarkt, dat ouderen vervroegd met pensioen (VUT) werden gestuurd om plaats te maken voor deze overweldigende groep nieuwe jongeren. En op die wijze de kostbare jeugdwerkloosheid te beperken.

Er is momenteel echter weinig of geen demografisch bepaalde groei meer in het aantal jongeren dat beschikbaar komt voor de arbeidsmarkt. Dus we zullen als maatschappij ons best moeten doen iedere jongere optimaal op te leiden voor de banen waar straks behoefte aan is. De noodzaak voor studie-efficiency staat in contrast met de vrijheid die studenten hebben bij hun studiekeuze. Toch is het zinvol op nationaal niveau ons studieaanbod eens te bekijken; opleiden voor werkloosheid en gedwongen herscholing is kostbaar en voor niemand leuk, voor de betreffende jongeren het minst.

Bij de oudere werknemers geldt het omgekeerde. Hoewel we onze pensioenleeftijd al een beetje aan het verhogen zijn – te laat en veel te weinig – zal het aantal uittredende werknemers de komende vijf jaar enorm groeien. En met hen de kennis en ervaring die op dit moment nog ‘goed genoeg’ is om onze economie te laten draaien en potentieel te laten groeien. Ik verwacht dat werkgevers de komende jaren ook vele inventieve initiatieven zullen ontplooien om een deel van die ouderen langer te houden dan pensioen-technisch nodig is.

Duvels dilemma
Daarnaast is er een verandering gaande in het type werk en kennis die nodig is in onze kennis- en informatiemaatschappij. In een vorige blog besprak ik al het fenomeen dat in onze snel groeiende informatiemaatschappij een digitale kloof ontstaat tussen personen die wel meekunnen en zij die dat niet of niet meer kunnen. Ook op dat gebied zullen we ons als maatschappij ook eens achter de oren moeten krabben. Want er ontstaat binnenkort een bevolkingsgroep die definitief buiten de economie gaat vallen. En met de verwachte schaarste op de arbeidsmarkt kunnen we dat als klein land absoluut niet accepteren. We zullen de komende tien tot twintig jaar iedereen nodig hebben die er is.

Immers het personeel dat je nodig hebt, haal je ook niet zo maar even uit het buitenland. Daar is dezelfde schaarste aan het ontstaan, de zuidelijke Europese landen even buiten beschouwing gelaten. Maar veel nieuwe arbeid zal in de servicesector ontstaan, en daar hebben niet-Nederlands sprekenden bij voorbaat al een achterstand. We staan als maatschappij voor een duvels dilemma de komende jaren.

perfect storm 

 

Bovenstaand figuur komt uit een LinkedIn-bericht van Jeff Gerkin, SVP North America Sales at Right Management, dat mij triggerde voor deze blog. Zijn stelling is, dat het management de komende jaren steeds zorgvuldiger met zijn personeel zal (moeten) omgaan om te behouden wie men aan boord heeft. Het vinden, werven en aannemen van nieuw, deskundig personeel wordt steeds lastiger en duurder, daarom moet het koesteren van de aanwezige bemanning steeds effectiever en efficiënter.

Hij zegt letterlijk: “Accepteer dat het vinden en vechten voor talent een bedrijfskritische taak zal worden voor elke onderneming. Het kunnen blijven aannemen van goede mensen en hen lange tijd behouden, wordt de uitdaging voor elke HR-afdeling.” En vervolgens dient men meer dan ooit te investeren in die aanwezige ‘workforce’. Zorg voor uitdagende carrièreontwikkeling, continue educatie en een uitdagende werkomgeving. Eigenlijk een vanzelfsprekendheid, maar dus steeds vaker ook een onmisbaarheid.

Door: Hans Timmerman, cto EMC Nederland

]]>
Wed, 14 Jan 2015 10:24:42 +0100 De perfecte storm op personeelsgebied http://executive-people.nl/item/522301/de-perfecte-storm-op-personeelsgebied.html&field=Foto1&rType=crop&height=165&width=165.jpg
´Visie: Zelfsturende teams kunnen echt zelfstandig ondernemen met dashboards http://executive-people.nl/item/522322/a-acute-visie-zelfsturende-teams-kunnen-echt-zelfstandig-ondernemen-met-dashboards.html Veel zorgorganisaties kiezen ervoor zelfsturende teams in te zetten die de inrichting en organisatie van hun eigen dagelijkse werkzaamheden bepalen. Het zijn vaak pluriforme teams die verschillende zorgdisciplines vertegenwoordigen en in grote mate budgetverantwoordelijkheid en resultaatverplichtingen hebben. Dat vraagt om goedeICT-ondersteuning vanuit het hoofdkantoor , maar ook om specifieke instrumenten en dashboards om wederzijds waarde te halen uit alle data die gegenereerd wordt.  

Een team dat grotendeels zelfstandig de inzet en uitvoering van de zorg kan bepalen, moet ook gerichte informatie krijgen om daadwerkelijk zelf te kunnen sturen. Business Intelligence (BI)-oplossingen zijn van oudsher instrumenten voor verantwoording van resultaten voor het hogere management. Het gaat dan vrijwel altijd om inzichten achteraf: hoe hebben we het gedaan? Maar als er verantwoordelijkheden lager in de organisatie worden neergelegd, dan moet BI ook op operationeel niveau toepasbaar zijn. Van zelfsturende teams wordt ondernemerschap verwacht. Maar om te kunnen ondernemen, moet je beschikken over actuele managementinformatie.

Zo hebben we recent voor een opdrachtgever in de gehandicaptenzorg dashboards gemaakt voor de teams die de dagbehandeling verzorgen. Die teams hebben daarmee op ieder moment  inzicht in de realisatie en de te verwachten inzet in de aankomende weken. Nu kunnen zij zelf keuzes maken en echt ondernemen en gezamenlijk met het team werken aan de resultaten.

Je moet wel weten waar naartoe
Het hoofdkantoor moet wel bereid zijn om relevante informatie te delen met de teams. Dan gaat het over financiële data, budgetten, personeelsgegevens, maar ook over doelstellingen en kwaliteitscriteria. Als je wilt sturen, moet je ook weten waar naartoe tenslotte. Al die informatie moet heel toegankelijk en inzichtelijk gemaakt worden op werkvloerniveau. De teams moeten op elk moment managementinformatie kunnen raadplegen en specifieke rapportages kunnen samenstellen die voor hun werkzaamheden en op hun niveau van belang zijn. Dat is een vorm van selfservice BI die lang nog niet overal gemeengoed is.

Het is niet een kwestie van ‘onesize fits all’. Bij de eerdergenoemde instelling is ook een klein team zelfstandige specialisten die ambulant zorg leveren. Voor dit team is het van belang dat de specialisten snel en dynamisch informatie kunnen inzien om het werk te ondersteunen. In het dashboard voor dit team ligt de focus op andere datasets.

Past het binnen de centrale strategie?
Belangrijk is dat zowel hoofdkantoor als teams putten uit dezelfde centrale dataset. Vervolgens kun je die dataset vanuit verschillende invalshoeken en op verschillende niveaus benaderen. Maar het allerbelangrijkste is misschien nog wel dat de BI-instrumenten passen binnen de centrale ICT-strategie van de organisatie. Zoals de gehele ICT-ondersteuning van zelfsturende teams een integraal onderdeel moet zijn van de strategie. BI is bedoeld om grip te krijgen en meer te kunnen doen met alle beschikbare data. Maar het uiteindelijke doel moet toch zijn dat bedrijfsprocessen effectiever en doelmatiger verlopen. Zeker  in de zorg.

BI op de werkvloer
Zelfsturende teams zijn een uitstekend model om ondernemerschap op de ‘werkvloer’ te stimuleren. Het model kan tot mooie resultaten leiden: tevredener medewerkers, minder kosten, betere zorg. Dan moeten de randvoorwaarden en de ondersteuning wel goed zijn. BI-oplossingen kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan het succes van de zelfsturende teams als die laagdrempelig genoeg zijn en goed aansluiten bij het niveau en de behoeften van de teams.

Marcel Lucker is  Directeur sales en marketing bij Winvision

]]>
Wed, 14 Jan 2015 09:47:27 +0100 ´Visie: Zelfsturende teams kunnen echt zelfstandig ondernemen met dashboards http://executive-people.nl/item/522322/a-acute-visie-zelfsturende-teams-kunnen-echt-zelfstandig-ondernemen-met-dashboards.html&field=Foto1&rType=crop&height=165&width=165.jpg
‘Technologie verandert in 2015 de digitale wereld ingrijpend’ http://executive-people.nl/item/522288/a-technologie-verandert-in-de-digitale-wereld-ingrijpenda.html In een digitale wereld verandert technologie ons leven op ingrijpende manieren. OpenText, speler in Enterprise Information Management, beschrijft vijf technologie trends die de manier waarop we werken en leven in 2015 zullen veranderen.

1. De CDO’s maken de dienst uit
Om als onderneming de digitale transformatie te maken, komen er twee C-level rollen bij in het management: Chief Data Officer en Chief Digital Officer. Zij zullen zich richten op het strategisch belang van informatie in een digitale economie. De Chief Digital Officer is verantwoordelijk voor de digitale klant en overziet zowel de strategie als de technologie die nodig is voor het realiseren van een positieve digitale klantbeleving. Volgens Gartner heeft eind 2015 25 procent van de bedrijven een Chief Digital Officer aangesteld. De Chief Data Officer houdt zich bezig met data management en zal gebruik maken van de exploderende hoeveelheden data en analytics om besluitvorming te verbeteren en nieuwe omzetkansen te creëren.

2. Digitalisering schudt de arbeidsmarkt wakker
Robotica, slimme machines en kunstmatige intelligentie zullen structureel onderdeel gaan uitmaken van organisaties en processen worden geautomatiseerd. Als gevolg van deze ontwikkelingen zullen in de toekomst wereldwijd ruim 20 miljoen banen migreren of verdwijnen. In de komende tijd vindt er een verschuiving plaats in vaardigheden. De banen van de toekomst vereisen probleemoplossende vaardigheden; vaardigheden als data-analyse en de mogelijkheid om creatief te denken, effectief te communiceren en samen te werken in teams.

3. CIO's omarmen start-up-strategieën
In 2015 zullen flexibele en kleine start-ups de gevestigde ondernemingen inhalen bij de introductie van nieuwe producten op de markt. De start-up-filosofie resulteert in een snellere productontwikkelingscyclus. Om dit innovatietempo bij te houden, zullen CIO's en zakelijk leiders meer moeten denken als ondernemers en start-up-strategieën moeten omarmen. Deze start-up-ethos stelt hen in staat om adaptieve bedrijven te bouwen en proactief groeikansen te creëren.

4. Het Internet of Things is gewoon het Internet
Het Internet of Things creëert een gigantisch wereldwijd netwerk van apparaten en machines die met elkaar verbonden zijn, communiceren en gegevens uitwisselen. In 2020 zijn 50 miljard apparaten aangesloten en de potentiële impact is enorm. Hoewel het Internet of Things door velen wordt gezien als een vaag en futuristisch concept, bestaat het in werkelijkheid al. We dragen stappentellers, slimme horloges en camera's; onze huisdieren zijn gechipt en we rijden auto's met ingebouwde sensoren. Naarmate 2015 verstrijkt, zien steeds meer organisaties en mensen in dat het Internet of Things ‘gewoon’ een volgende evolutie van het internet is

5. Cloud wordt de norm
In 2015 zal de cloud massaal worden omarmd. Door informatie-intensieve processen te digitaliseren, kunnen de kosten met 90 procent worden verlaagd en doorlooptijden worden verbeterd. Eind 2015 voeren hybride implementatiemodellen de boventoon, waarin sommige informatie en applicaties zich in de cloud bevinden en andere on premise worden beheerd. Beveiliging van gegevens is een topprioriteit. Deze hybride modellen zullen ervoor zorgen dat organisaties een balans vinden tussen efficiëntie, flexibiliteit en dataveiligheid.

Op het gebied van IT en technologie was 2014 een geweldig jaar, maar ook voor 2015 zien we bij OpenText verschillende trends die een grote impact zullen hebben op de manier waarop we werken en leven. De ‘digital first world’ staat voor de deur en wordt gevoed door uitdagingen als de cloud, het Internet of Things en een veranderende arbeidsmarkt. Organisaties moeten in 2015 zorgen dat ze klaar zijn voor deze nieuwe en digitale wereld.

Door: Ingrid Bosman, country manager Benelux bij OpenText

 

]]>
Tue, 13 Jan 2015 10:55:15 +0100 ‘Technologie verandert in 2015 de digitale wereld ingrijpend’ http://executive-people.nl/item/522288/a-technologie-verandert-in-de-digitale-wereld-ingrijpenda.html&field=Foto1&rType=crop&height=165&width=165.jpg
Visie: Een IT-opleiding voor software testers is overbodig http://executive-people.nl/item/522242/visie-een-it-opleiding-voor-software-testers-is-overbodig.html Het huidige beeld van een goede software tester wordt anno 2015 nog teveel beïnvloed door het wel of niet beschikken over een een IT-achtergrond. In een snelveranderende markt moet een tester juist over actuele kennis beschikken en zichzelf steeds opnieuw ontdekken. De vraag is: hoe komt een tester aan de juiste (vakinhoudelijke) kennis? En wat zijn precies de vereisten waaraan een software tester moet voldoen?Ik vraag me af of een afgerondeHBO of WO IT-opleiding, als fundamentele basis voor de functie van software tester, nog noodzakelijk is.

In Europa zijn er momenteel meer dan 700.000 openstaande vacatures binnen de ICT-sector en het aantal groeit nog altijd drie procent per jaar. Probleem is echter dat het aantal nieuwkomers op de arbeidsmarkt met ICT-specialiteiten, maar ook het aantal ervaren ICT-professionals daalt (Intermediair, 2013). Omscholing binnen -of richting- de ICT-industrie lijkt daarmee een verstandige stap, en als reactie op de grote vraag naar ICT-experts zijn er veel professionele omscholingsmogelijkheden.

Zelf ben ik drie jaar geleden begonnen in de IT zonder enige ervaring of kennis van het vak. Na de studies‘HTRO’ en ‘Bedrijfscommunicatie’ ben ik een jaar gaan reizen en eenmaal terug in Nederland kreeg ik de tip om te starten als software tester bij Sogeti. Ik had hiervoor nog nooit van het beroep tester gehoord, maar mijn interesse was al snel gewekt. Nadat ik mijn CV had opgestuurd werd ik diezelfde dag nog gebeld en uitgenodigd voor de toelatingstoetsen. Een week later had ik mijn contract op zak en kon ik direct starten. In twee maanden tijd maakten we kennis met het vak testen, behaalden we onze TMap NEXT® certificaat en gingen we drie weken naar Ohio voor een Business Course aan de Ohio University in de Verenigde Staten. Tijdens deze drie weken werkten we vooral aan een kennismaking met onszelf en het werken in teams. Per week werden we opgedeeld in groepen en werkten we aan verschillende projecten die we vervolgens aan het eind van de week moesten presenteren aan de collega’s, de coaches die mee waren vanuit Nederland en aan de professoren van de Universiteit.  Naast de groepsopdrachten kregen we ook individuele opdrachten die elke week meetelde in je beoordeling. Drie drukke weken met lange dagen waarin je jezelf goed leerde kennen.

In mijn opleidingsklas zat maar een enkeling met een afgeronde IT-opleiding, de rest had een andere afgeronde HBO- of WO-opleiding. Na twee maanden had ik mijn TMap NEXT®certificaat behaald, was ik klaargestoomd voor het vak en kon ik worden ingezet als junior software tester.

Aangezien de ICT-wereld een snel veranderende wereld is met nieuwe ontwikkelingen, diensten en producten die zich op rap tempo voordoen, is de stof die behandeld wordt tijdens een studie al snel gedateerd. Een tester moet daarom adaptief en leergierig zijn en bereid zijn zich te blijven ontwikkelen. Steeds meer bedrijven, ook in andere branches, richten zich in de selectieprocedure daarom vaker op de soft skills van de sollicitant. In de huidige wereld verandert de techniek zo snel en moeten organisaties en hun medewerkers zich constant blijven aanpassen aan de markt. Dát zijn vaardigheden waarover een sollicitant dus zou moeten beschikken.Ik merk in de praktijk dat organisaties tot de ontdekking komen dat het type opleiding dat afgerond is niet de belangrijkste factor is voor het aantrekken van goed personeel. Mensen moeten flexibel zijn, functies veranderen constant en kennis veroudert steeds sneller. Bedrijven moeten mensen aannemen die in staat zijn snel mee te veranderen en in staat zijn snel te leren.Vakinhoudelijke kennis, zogenoemde hard skills, en kennis van het bedrijf doe je op tijdens het werk, en is bovendien bij elke opdracht weer anders.

Daarnaast is informatie tegenwoordig overal beschikbaar. Als ik tijdens een opdracht de juiste kennis niet heb, vraag ik het aan een collega of ga ik op zoek naar informatie op internet. Alles wat ik niet weet staat wel ergens online beschreven en op YouTube zijn honderden bruikbare filmpjes te vinden. Onze bronnen zijn vrijwel altijd en overal beschikbaar, het aanbod van cursussen is groot en intern bij een opdrachtgever wordt ook veel informatie aangeboden. Daarnaast investeren IT-bedrijven veel in training en opleiding. Werkgevers bieden vaak volop mogelijkheden voor het volgen van cursussen om zo te zorgen voor een gezonde vakkennis bij de werknemers. De tester van vroeger die genoeg had aan een afgeronde IT opleiding bestaat niet meer. Hij of zij draait mee in de hele organisatie en moet veelzijdig zijn en verder kijken dan techniek alleen.

Naar mijn mening is een IT opleiding voor testers overbodig in de huidige markt. Een goede tester ben je niet, dat word je.

Renske Nijhof is Testconsultant bij Bartosz

]]>
Mon, 12 Jan 2015 14:18:54 +0100 Visie: Een IT-opleiding voor software testers is overbodig http://executive-people.nl/item/522242/visie-een-it-opleiding-voor-software-testers-is-overbodig.html&field=Foto1&rType=crop&height=165&width=165.jpg
De 9 belangrijkste Wi-Fi-trends voor carriers en service providers van 2015 http://executive-people.nl/item/522156/de-belangrijkste-wi-fi-trends-voor-carriers-en-service-providers-van.html Anno 2015 is Wi-Fi uitgegroeid tot een utiliteit, net als water, gas of elektriciteit, waarvan men veronderstelt dat deze primaire levensbehoeften altijd aanwezig zijn. Opmerkelijk is dat de smartphone tegenwoordig nauwelijks nog wordt gebruikt om te bellen, zo blijkt uit recente onderzoeken. De belfunctionaliteit komt niet eens meer voor in de top vijf.

We leven in een wereld waar data centraal staat en eigenlijk is er geen betere technologie beschikbaar om hiermee effectief en efficiënt om te gaan dan Wi-Fi. Overal waar mensen zich verzamelen gaan ze op zoek naar de beschikbaarheid van Wi-Fi, of ze zich nu in bedrijven of openbare ruimtes bevinden, dat maakt niet uit. Wi-Fi bepaalt voortaan mede de kwaliteit van leven van burgers. Wi-Fi als megatrend biedt enorm veel mogelijkheden voor verschillende soorten service providers die de markt steeds agressiever benaderen. 

Vooral de kabelexploitanten beschouwen Wi-Fi als een strategisch onderdeel van hun bedrijfsdoelstellingen om de zogenoemde “churn”, het verlies aan klanten, zoveel mogelijk te beperken. Ook de mobiele netwerkproviders (MNO’s) benaderen de markt agressief, omdat zij mogelijkheden zien om met Wi-Fi hun overbelaste cellulaire netwerken zoveel mogelijk te ontlasten (data offloading). Een mooi voorbeeld in dit verband zijn de stadions waar gedateerde DAS-systemen niet meer in staat blijken om de tienduizenden bezoekers met smartphones, die videobeelden versturen naar social media zoals Facebook en Instagram, adequaat te bedienen. Ook de tienduizenden bezoekers van grote festivals worden met dezelfde capaciteitsproblemen geconfronteerd. Wi-Fi biedt in dergelijke high density-omgevingen steeds vaker uitkomst. Over LTE small cells , oftewel femtocellen, als oplossing om de netwerkcapaciteit te vergroten, wordt weliswaar veel gesproken, maar in de praktijk is deze technologie nog niet volwassen genoeg. Valide businessmodellen en een neutrale oplossing voor hosting ontbreken nog. 

Kortom: Wi-Fi is de perfecte oplossing voor de enorme uitdagingen die ontstaan door de dataexplosie en de onstilbare honger van burgers, werknemers en consumenten die op zoek zijn naar betere, betrouwbaardere en veilige draadloze oplossingen.  Hieronder de belangrijkste Wi-Fi-trends voor 2015 toegespitst op carriers en service providers:

1.     Service providers zullen de markt voor Wi-Fi managed services versneld betreden met als doel om extra inkomsten te genereren en de relatie met hun klanten te verstevigen. Daarnaast zullen ze proberen meer van de bestaande diensten en nieuwe diensten aan hun huidige klanten te verkopen , inclusief een LTE small cell-dienst van de mobiele netwerk providers (MNO’s).

2.     Network Functions Virtualization (NFV) zal in 2015 zijn stempel drukken op de WLAN-sector. Deze trend diende zich in het voorjaar van 2014 aan toen Ruckus de virtuele SmartCell Gateway (vSCG) aankondigde die goed werd opgepikt. Het vereist weliswaar een behoorlijke operationele aanpassing voor service providers, maar de economische voordelen van virtualisatie liggen voor het oprapen.

3.     In 2015 zal het bellen via een Wi-Fi-verbinding, Wi-Fi Calling, een hoge vlucht nemen dankzij Apple. Deze technologie (3GPP IR-92) zal tot een grote verschuiving van het telefonieverkeer leiden van de mobiele telecom providers naar de aanbieders van Wi-Fi-netwerken, waardoor het businessmodel van MNO’s onder druk zal komen te staan. Wi-Fi Calling zal ook de markt voor femtocellen vernietigen.

4.     Kabelexploitanten zullen wereldwijd Wi-Fi uitrollen om hun abonnees tevreden te houden waardoor ze minder snel hun abonnement zullen opzeggen. Alle zogenoemde Multiple System Operators (MSO’s) beschouwen Wi-Fi inmiddels als een strategisch onderdeel van hun businessmodel.

5.     Hotspot 2.0 betekent een revolutie in de manier waarop mobiele apparaten al “roamend” een verbinding leggen met een Wi-Fi-netwerk. Deze verbinding wordt net zo vanzelfsprekend en veilig als de verbinding van een mobiel apparaat met de telecomprovider. Daardoor wordt het mogelijk om al die verschillende Wi-Fi-eilandjes die zich om ons heen bevinden, samen te bundelen tot één naadloze veilige en alom aanwezige dienst.

6.     802.11ac Wave 2 zal in 2015 uitgroeien tot de nieuwe de facto Wi-Fi-standaard voor service providers. Op basis van multi-user multiple-input and multiple-output (MU-MIMO) zijn Wi-Fi access points in staat om tegelijkertijd met meerdere gebruikers te communiceren.

7.     Wi-Fi als home-spot zal wereldwijd een standaarddienst worden die breedbandaanbieders zullen aanbieden aan consumenten. Deze benadering zal Wi-Fi nog populairder maken.

8.     Smartcells op basis van LTE zullen zich maar heel geleidelijk ontwikkelen, omdat de sector voor draadloze verbindingen nog steeds worstelt met het businessmodel en het verdienmodel. Wie is bereid om te betalen voor deze toepassingen binnenshuis? Het enthousiasme over femtocellen is ontstaan omdat ze binnenshuis zijn toe te passen en het klopt dat mensen gemiddeld 80 procent van tijd binnen doorbrengen, maar de beheerders van grote congreszalen zijn nog niet bereid gevonden om te betalen voor deze toepassingen. Zonder een neutrale LTE host zal dit ook niet snel gebeuren, zo schatten analisten in.

9.     LTE in de vergunningsvrije ruimte (aka LTE-U) leidde tot heel wat discussies in 2014. Het betreft een succesvolle toepassing van de Listen-Before-Talk IF 3GPP (3rd Generation Partnership Project) die heel goed kan bestaan naast de traditionele Wi-Fi-toepassingen. In 2015 zal aka LTE-U echt doorzetten.

Steve Hratko, director of Service Provider (SP)/Carrier Marketing bij Ruckus Wireless

]]>
Sat, 10 Jan 2015 09:58:11 +0100 De 9 belangrijkste Wi-Fi-trends voor carriers en service providers van 2015 http://executive-people.nl/item/522156/de-belangrijkste-wi-fi-trends-voor-carriers-en-service-providers-van.html&field=Foto1&rType=crop&height=165&width=165.jpg
'NFC gaat verschillende markten op zijn kop zetten' http://executive-people.nl/item/522091/nfc-gaat-verschillende-markten-op-zijn-kop-zetten.html Near Field Communication (NFC) is aan een grote opmars bezig. Met deze techniek kan eenvoudig draadloos informatie uitgewisseld worden tussen mobiele apparaten en zogeheten NFC-tags. NFC wordt onder andere gebruikt in de OV-chipkaart, maar ook bij bankpassen en betaaldiensten als Google Wallet en Apple Pay. NFC biedt zoveel gemak, dat ik verwacht dat deze techniek de komende jaren verschillende markten op zijn kop gaat zetten.

Zoals bij veel nieuwe technieken heeft het ook bij NFC even geduurd voordat het breed in de markt werd geaccepteerd. RFID-chips, de voorgangers van NFC, werden en worden vooral gebruikt in de logistiek als een draadloze digitale variant van de barcode. Ondanks de grote potentie van de techniek, bleef het gebruik door consumenten echter beperkt. Dit lag enerzijds aan de beperkte beschikbaarheid van telefoons met NFC, maar ook aan de gecompliceerde politiek rondom betalingsverkeer. Nu Apple NFC heeft omarmd, lijkt een definitieve doorbraak onvermijdelijk.

OV-chipkaart

De eerste grote consumentendoorbraak van NFC in Nederland was meteen een problematische: de OV-chipkaart. Bij de introductie in 2008 had de kaart op zichzelf al een flinke uitdaging om ons de strippenkaart te doen vergeten. Toen bleek dat de gebruikte chip niet goed beveiligd was, daalde het enthousiasme nog verder.

Pas in 2013 introduceerden de ING en ABN AMRO de eerste bankpassen met NFC om contactloos betalen mogelijk te maken. Het succes van NFC-diensten via smartphones bleef echter uit, mede door het feit dat Apple weigerde te techniek te ondersteunen. Inmiddels is dit wel het geval en heeft Apple zelfs een eigen op NFC gebaseerde betaaldienst gelanceerd, genaamdApple Pay. Nu we allemaal met de OV-chipkaart reizen en steeds meer smartphones NFC ondersteunen, is de technologie klaar om de wereld te veroveren.

Logistiek 2.0

Er zijn talloze toepassingen voor NFC, van draadloos betalen tot allerlei logistieke en organisatorische processen waarbij het snel uitlezen en registreren van gegevens van belang is. Steeds meer smartphones ondersteunen NFC en de chips zijn goedkoop, wat het een uiterst betaalbare techniek maakt. De meest concrete voordelen zie je in de logistiek, waar complete pallets met vracht draadloos geregistreerd kunnen worden. Een nieuwe ontwikkeling op dit gebied is TransFollow, een organisatie die een online platform voor het uitwisselen van digitale vrachtbrieven heeft ontwikkeld.

Onlangs werd NFC aan deze standaard toegevoegd. Niet zozeer om vracht te registreren, maar om met NFC voor goederenontvangst te kunnen tekenen. Dit is van groot belang voor de logistiek, waar nu nog heel veel met papieren vrachtbrieven wordt gewerkt. Door dit proces te digitaliseren en automatiseren kunnen Nederlandse handelsorganisaties jaarlijks tienduizenden euro's besparen op de administratieve afwikkeling van papieren vrachtbrieven.

NFC en apps

De evolutie van NFC is eigenlijk maar net begonnen. Naar verwachting zal de OV-chipkaart op termijn worden vervangen door een smartphone-app, net zoals betaaldiensten als Apple Pay en Google Wallet nu al een alternatief bieden voor de bankpas. Hieruit blijkt de enorme potentie van NFC. Met de juiste apps wordt een smartphone een multifunctioneel NFC-apparaat, waarmee allerlei registraties, financiële transacties en authenticaties gedaan kunnen worden. Ik verwacht dat we NFC de komende jaren in steeds meer apps zullen zien verschijnen. Apple heeft het goede voorbeeld gegeven, nu de rest van de wereld nog.

Yvo Gortemaker is managing director van softwareontwikkelaar Global Orange. Blog is in samenwerking gepubliceerd met cqure.nl

]]>
Fri, 09 Jan 2015 01:43:44 +0100 'NFC gaat verschillende markten op zijn kop zetten' http://executive-people.nl/item/522091/nfc-gaat-verschillende-markten-op-zijn-kop-zetten.html&field=Foto1&rType=crop&height=165&width=165.jpg
“Telecom is een app-business geworden” http://executive-people.nl/item/521902/a-telecom-is-een-app-business-gewordena.html Rob van Velzen, Managing Director Truphone blikt terug op 2014 en vooruit naar 2015, door de grootste veranderingen in de telecomsector te bespreken. Als telecom-challenger voelt Van Velzen alle veranderingen direct in zijn business.

Terugblik op 2014

De eerste van drie veranderingen die Rob van Velzen het afgelopen jaar in de telecomwereld heeft gezien, is de opkomst van de app. “Als je nu nog een telecombedrijf wilt starten, ontwikkel dan een app, want telecom is in het afgelopen jaar een app-business geworden.”

Dat hangt samen met de tweede grote verandering: de toename van dataconsumptie. “Je ziet in de telecomsector dat alles afneemt, behalve de dataconsumptie. Daarom willen de operators ons allemaal op 4G hebben; het is een verkapte prijsstijging om de kosten te dekken van het bijbouwen van capaciteit. Ze verkopen je een droom, want voor de meeste toepassingen heb je op dit moment nog helemaal geen 4G nodig en zodra je de grens overgaat ben je die capaciteit kwijt. 4G-roaming bestaat niet in het buitenland omdat je verkeer vrijwel altijd teruggaat over Nederland, zodat je dan op de datasnelheid van 3G of zelfs 2G zit. Bij Truphone bieden we altijd 3G, tenzij het op het plaatselijke netwerk niet beschikbaar is. Van kwaliteitsverlies door roaming is bij ons dus geen sprake.”

De derde verandering van het afgelopen jaar die Van Velzen belicht is: “Het geweldige plan voor een roaming-vrij Europa van Kroes. Maar ze is nog niet koud weg en er worden alweer Kamervragen gesteld waarom we dit willen. Europa zou in januari 2016 roaming-vrij zijn, maar dat gaat niet gebeuren. En dat is logisch want in elk land zitten tenminste 3 mobiele operators die daar pijn van hebben. Roaming loopt namelijk zo je EBITDA in, pure winst dus. Daarom maken de opgelegde boetes ook geen indruk, die zijn een lachertje vergeleken bij de inkomsten. De EU regulering heeft overigens de prijzen buiten de EU doen stijgen, want die gederfde inkomsten moeten worden terugverdiend.”

De veranderingen van 2014 zijn volgens Rob van Velzen slechts een opmaat naar veel grotere verschuivingen in de Telecommarkt in 2015: “Wat zich in 2014 aankondigde, zet in 2015 door en dat is 4G.”

Vooruitblik op 2015

“Het eerste dat we sterk zien opkomen in 2015 is videocalling. Mensen willen elkaar niet alleen thuis achter de PC of laptop zien terwijl ze met elkaar praten, maar ook onderweg. En vooral wanneer ze in het buitenland zijn. Dat betekent dat we 4G in toenemende mate  nodig gaan hebben en de dataconsumptie explosief zal blijven toenemen,” voorspelt Rob van Velzen.

Van Velzen voorziet als tweede verandering in de (mobiele) telecomsector de opkomst van Wi-Fi-bellen: ”Bellen via Wi-Fi is een hele sterke trend die komend jaar doorzet. Daar geloven we als Truphone zo sterk in, dat we er een dienst op hebben ingericht, die we binnenkort introduceren. Ik kan er verder nog niets over zeggen, maar ik weet wel dat veel mensen er blij mee gaan zijn.”

De laatste factor waar de telecom-industrie in 2015 rekening mee moet houden, is de politiek: “We zijn nog niet klaar met de EU-regulering op het gebied van roaming. Roaming op nationale netwerken in het geval van nood en verstoringen is nu gemeengoed. In Amerika heeft Truphone zowel met AT&T als met T-Mobile een contract afgesloten: onze klanten hebben daar dus letterlijk nooit netwerkproblemen. In Nederland of centraal Europa is toegang tot 2 netwerken verboden: waarom? Dat is onhoudbaar en ook daarin zullen we het komend jaar verschuivingen gaan zien. Want zoals het nu is geregeld, vanuit een protectionistische gedachte, staat het innovatie in de weg en dat is nadelig voor de hele industrie. Van de operators is hierin niets te verwachten, dat moet uit de politiek komen. De regelgeving loopt achter bij de realiteit: er moet een scheiding komen tussen infrastructuur en dienstverlening ten behoeve van de consument”.

Als laatste gedachte wil Rob dit nog kwijt: “De diensten en de applicaties op de netwerken, daarin gaat de telecommarkt zich onderscheiden, niet meer in de traditionele verdeling voice / data / tekst. Je zult zien dat de hele Telecommarkt opnieuw verdeeld gaat worden, het wordt dus weer een spannend jaar.” 

]]>
Tue, 06 Jan 2015 15:00:20 +0100 “Telecom is een app-business geworden” http://executive-people.nl/item/521902/a-telecom-is-een-app-business-gewordena.html&field=Foto1&rType=crop&height=165&width=165.jpg
'Mobiel betalen, data en BYOA & BYOD zijn de belangrijkste IT-trends voor ... http://executive-people.nl/item/521940/mobiel-betalen-data-en-byoa-en-byod-zijn-de-belangrijkste-it-trends-voor.html Met het nieuwe jaar voor de boeg, heeft Ved Sen, hoofd Mobile, Social & Sensors bij Cognizant, gekeken naar de technologische trends voor 2015. Sommige trends kennen we al langer, maar zullen zich de komende jaren verder ontwikkelen.

Hier volgen drie belangrijke trends en het verloop van deze trends in 2015.

1. De ontwikkeling van mobiel betalen

Ook al is mobiel betalen niets nieuws meer, de technologie zorgt voor een groot keerpunt in betalingen. Mobiele betalingen vormen de kern van de snel ontwikkelende ‘hyper-connected’ wereld. Volgens een onderzoek door Juniper Research zal de wereldwijde markt voor digitale betalingen neerkomen op jaarlijks $4,7 biljoen in 2019. Dit is bijna het dubbele van de $2,5 biljoen die verwacht werd voor 2014. Om deze verwachting waar te maken, moeten organisaties de mogelijkheid hebben om op een betrouwbare en veilige manier gebruik te maken van Near Field Communication (NFC) voor contactloos betalen. De stap van Apple naar mobiel betalen is waarschijnlijk een aanmoediging voor andere bedrijven en kleinere start-ups om het komende jaar te volgen.

Naast toenemende concurrentie op het gebied van mobiele betalingen, moeten nieuwkomers en gevestigde spelers de opkomende regelgeving op het gebied van (mobiel) betalen goed in de gaten blijven houden. Zo streeft de nieuwe Payment Services Directive in de EU er bijvoorbeeld naar om de authenticiteit van klanten vast te stellen bij digitale betalingsregelingen.

In 2014 heeft Cognizant een onderzoek gedaan met de titel ‘The Changing Face of Payments’. Dit was een onderzoek naar de toekomst van betalingen en wees uit dat de onderdelen ‘mobiel’, ‘beveiliging’ en ‘regelgeving’ de belangrijkste factoren voor de veranderende betalingsindustrie zijn. In 2015 zal mobiel betalen zich onder andere op deze factoren blijven ontwikkelen.

2. Verbeterde datamodellen

Sommigen vinden Big Data een revolutie voor het digitale tijdperk, terwijl anderen spreken van een ‘buzzwoord’. Toch blijft Big Data een trend en dit zullen steeds meer bedrijven zich in 2015 realiseren. Uit een onderzoek van ‘Centre for European Strategy Foundation’ genaamd ‘Big and open data in Europe’, blijkt dat data-gedreven oplossingen €206 biljoen kunnen opleveren in 2020 in extra bruto binnenlands product. Dit is vergelijkbaar met de economische groei binnen de EU in een volledig jaar.

De zorgen over veiligheid en het potentiële verlies van data, zorgen er voor dat steeds meer bedrijven op zoek gaan naar een geschikte analyse-technologie die in staat is om bruikbare informatie uit grote hoeveelheden data te halen. In de toekomst zullen bedrijven zich realiseren dat Big Data geen ‘buzzwoord’ is, maar een strategische kans met groeipotentieel. Bedrijven zullen zich aan deze ontwikkeling aanpassen door nieuwe functies te creëren, zoals een Chief Data Officer (CDO).

3. BYOA (Bring Your Own Apps) verandert bedrijfscultuur

Werknemers gebruiken steeds vaker hun eigen laptop, tablet en telefoon voor zakelijke werkzaamheden. Ook wordt er steeds meer gebruik gemaakt van eigen apps. Dit verandert hoe bedrijven hun bedrijfsprocessen vormgeven. Organisaties moeten bepalen hoe ze betrokkenheid van medewerkers kunnen stimuleren, bijvoorbeeld door middel van apps voor kostenbeheer en urenregistratie. Verder wordt Mobile Back-end as a Service (MBaaS) steeds vaker gebruikt door bedrijven voor het implementeren van apps.

Daarnaast maken werkdagen van 9 tot 5, kantoren en de bijhorende werkstijl plaats voor een nieuwe manier van werken. Bedrijven die voorop lopen, halen de beste medewerkers binnen, ongeacht waar zij zich bevinden. Back-office activiteiten en routineprocessen worden daarentegen uitbesteed aan overal aanwezige online dienstverleners.

Technologieën die nog meer invloed hebben op organisaties zijn sensoren, IoT, M2M-technologiën en health-analytics, inclusief wearables. Daarentegen zullen traditionele IT-processen vervangen worden door nieuwe ‘disruptive’ technologieën.

Nu SMAC (Sociaal, Mobile, Analytics en Cloud)-technologieën in steeds meer bedrijfsprocessen zijn geïntegreerd, werken werknemers regelmatig met iPads, software in de cloud, analytics en ‘social connections’. Daardoor wordt flexibiliteit, mobiliteit en werken waar en wanneer je maar wilt, steeds gebruikelijker. Het is voor organisaties niet meer nodig om zich te vestigen op de locatie waar de beste kandidaten zich bevinden. Dit is een enorme kans voor organisaties om zichzelf en hun toekomst opnieuw uit te vinden. Ook kan er opnieuw gekeken worden naar hoe bedrijven klanten effectiever en efficiënter van dienst kunnen zijn.

]]>
Tue, 06 Jan 2015 11:16:40 +0100 'Mobiel betalen, data en BYOA & BYOD zijn de belangrijkste IT-trends voor 2015' http://executive-people.nl/item/521940/mobiel-betalen-data-en-byoa-en-byod-zijn-de-belangrijkste-it-trends-voor.html&field=Foto1&rType=crop&height=165&width=165.jpg
Top-5 ontwikkelingen binnen cloud-platforms http://executive-people.nl/item/521894/top-ontwikkelingen-binnen-cloud-platforms.html Terwijl de publieke cloud-oorlog tussen Google, Amazon en Microsoft blijft woeden, blijven bedrijven in 2015 steeds meer gebruikmaken van cloud-platformen.De cloud is een vaak onbegrepen IT-architectuur, maar dient als een groeiende nieuwe omgeving voor bedrijfsinnovatie, app-creatie en flexibiliteit. De cloud maakt een enorme groei door. Hierbij vijf trends op het gebied van cloud computing voor komend jaar op een rij gezet:


1. Cloud-universums smelten samen

Verschillende disciplines zoals sales, HR, finance en zakelijke dienstverlening worden dankzij de cloud verenigd. Eindgebruikers eisen steeds meer functionaliteit die door cloud-integratie wordt geboden, zoals het delen van diensten en een breder beeld van hun klanten en activiteiten. Hierdoor wordt zichtbaar hoe de verschillende disciplines op natuurlijke wijze op elkaar aansluiten. In de cloud-wereld bestaan minder technologische obstakels dan in het datacenter-tijdperk. Hierdoor kunnen cloud-ontwikkelaars makkelijker de benodigde connecties maken. Vooral goed afgebakende REST APIs en programma’s zoals Java, Javascript en Perl zorgen ervoor dat alle disciplines contact kunnen maken met een breder en toegankelijker gebied.

2. Een snelle opkomst van cloud-verticalisatie


Doordat cloud-platformen zich blijven ontwikkelen en steeds meer bedrijven aangetrokken worden door de financiële en innovatieve voordelen, ontstaat er ook interesse bij bedrijven die tot nu toe twijfelachtig waren. Denk aan organisaties die omringd worden door regelgeving en privacy-issues, zoals de gezondheidszorg, regering, biowetenschap en financiële instellingen. Veel cloud-aanbieders ondernemen stappen om de juiste certificeringen te krijgen en meer platformen te creëren die geschikt zijn voor bedrijven in deze sectoren.

3. De CIO koopt steeds vaker diensten


IT-teams waren tot voor kort vaak de beheerders van de datacenter-infrastructuur. Nu de hardware achter de cloud (VMs, KVM, Docker, etc.) steeds meer schaalbaar wordt en vaker wordt aangeboden als dienst, kunnen IT-teams afstand nemen van hardware als opslagruimte. In de toekomst zullen IT-teams vaker nadenken over diensten en deze ook daadwerkelijk aankopen. Deze diensten worden gebruikt om apps te implementeren of bedrijfsproblemen op te lossen, zoals het toevoegen van ‘request management’, ‘onboarding’ van nieuwe medewerkers en inkoop-activiteiten. IT-teams kijken voortaan naar de diensten die zij verlenen, niet naar de IT-component. Een gevolg hiervan is dat CIO’s niet langer geassocieerd worden met defecte smartphones, computers en andere hardware. Zij kunnen hun tijd nu besteden aan het adviseren hoe IT het beste ingezet kan worden om de vereiste diensten te leveren. CIO’s claimen op deze manier dus opnieuw een plek aan tafel bij andere zakelijke leiders.

4. Data-as-a-Service treedt op


Doordat meer bedrijven een cloud-gebaseerd ‘systems-of-record’ bouwen dat de corporate operationele data vangt, is deze data vaker klaar voor business intelligence-doeleinden. Het is niet nodig om een project te starten om relevante data te zoeken en deze samen te voegen in een warehouse. Deze data bestaat namelijk al in het system-of-record. Steeds meer bedrijven zien deze data als opslagplaats voor operationeel inzicht. Hoe krijgen gebruikers toegang tot de diensten van een bedrijf? Welke diensten worden het meest gebruikt? Gebruikmaken van één enkel system-of-record kan ervoor zorgen dat IT-teams traditionele data warehousing-technieken over kunnen slaan door de data in het system-of-record te analyseren.

5. De cloud zorgt voor een agile-ontwikkelingsproces

Nu agile-softwareontwikkeling de manier waarop software gecodeerd wordt heeft veranderd, versnellen cloud-platformen de manier waarop teams ideeën om kunnen zetten in toepassingen. Doordat bedrijven een gemeenschappelijk platform hebben om op te ontwikkelen, kunnen teams ideeën creëren en testen binnen dagen of weken in plaats van maanden. Er hoeft minder geld te worden geïnvesteerd en geriskeerd, waardoor het minder erg is als een idee mislukt. De cloud start een nieuw tijdperk voor B2B-innovatie.

Allan Leinwand, CTO Cloud Platform ServiceNow

]]>
Mon, 05 Jan 2015 17:45:52 +0100 Top-5 ontwikkelingen binnen cloud-platforms http://executive-people.nl/item/521894/top-ontwikkelingen-binnen-cloud-platforms.html&field=Foto1&rType=crop&height=165&width=165.jpg
Het jaar 2015 wordt het jaar van ‘doen’ http://executive-people.nl/item/521489/het-jaar-wordt-het-jaar-van-a-doena.html "De manier waarop de nieuwe IT van 2014 toegepast gaat worden, zal komend jaar centraal staan. Ronald Schaap, Algemeen Directeur van PQR, is van mening dat dit een goede ontwikkeling is. Organisaties nemen de technologie van 2014 in gebruik. Iedereen beseft inmiddels wel dat de time-to-market van IT-projecten moet veranderen. Dat kan met meer van hetzelfde.”

De IT van Morgen
“Onze klanten zien zich geconfronteerd met technologische ontwikkelingen die elkaar steeds sneller opvolgen. Uit hun organisaties klinken geluiden die vragen om deze nieuwe technologieën, maar dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Vaak hebben zij veel ‘traditionele’ of  ‘legacy’ IT in huis. En hoe meer van deze systemen, hoe complexer de IT-omgeving. Deze complexiteit zorgt ervoor dat het in gebruik nemen van nieuwe technologie veel tijd kost.  Gebruikers kunnen hiervoor slechts beperkt begrip opbrengen, waardoor de druk op de automatiseringsafdeling hoog is. Er wordt verwacht dat er snel meer geregeld wordt.”

Redenen voor standaardisatie
“Snel iets regelen kan door bouwblokken te gebruiken. Dit zorgt voor snellere implementatie, voor betrouwbaarheid, voor gegarandeerde support vanuit de fabrikant. Standaardisatie van de basisinfrastructuur geeft onze klanten wat zij nodig hebben. De IT-afdeling bij de klant moet zich richten op de vraag van zijn business consumer, van zijn interne klant. Als hij standaardiseert, hoeft hij zich minder te focussen op de basisinfrastructuur en hoe die in de lucht kan blijven. Hij houdt dus tijd over. Dat is nodig want als hij de vraag van zijn business consumer niet centraal kan stellen en laten prevaleren, dan verliest hij zijn relevantie voor zijn in- en externe klant.”

Converged trekt aan
“Standaardiseren is niet nieuw. Geïntegreerde of ‘converged’ systemen zijn dat ook niet, dit wordt al een aantal jaren aangeboden. Alle grote leveranciers hebben inmiddels hun smaak van ‘converged’. Het principe is bij allemaal hetzelfde, zij leveren een complete stack: hardware en software gecombineerd tot een werkend geheel. Het afgelopen jaar zagen we dat deze oplossing steeds vaker werd ingezet voor realisatie van de basisinfrastructuren. Die tendens lijkt zich komend jaar voort te zetten. Converged spreekt aan bij klanten doordat er aan de basis niet teveel tijd verloren gaat en de time-to-market verlaagd wordt. PQR biedt standaard converged systemen aan, tenzij een klant dit vanuit technologisch of economisch perspectief niet aankan. Bijvoorbeeld als onlangs gedane investeringen de aanschaf van nieuwe systemen belemmeren. Natuurlijk kunnen wij gebruik maken van de bestaande IT-omgeving bij de klant, maar dan hebben we te maken met een maatwerktraject, dat vaak meer tijd en meer geld kost.”

Cloud op maat
“Er wordt ons steeds vaker al in het beginstadium van een project om advies gevraagd. We hebben daarom een aantal PQR-diensten in het leven geroepen, zoals onze Solution Advisor Service en de Cloud Discovery Workshop. Op verschillende lagen in de organisatie inventariseren we de wensen en eisen van de gebruikers, we doen ‘health checks’ van de IT-omgeving en op basis daarvan geven wij een projectadvies. Belangrijk in deze trajecten is dat wij onze klanten ontzorgen. Als een klant gebruik wil maken van cloudservices rijst vanzelf de vraag of dat in een private of een public cloudomgeving moet gaan plaatsvinden. Wij bekijken deze kwestie samen met de klant en hebben een heel pakket PQR-clouddiensten ontwikkeld om hem zo goed mogelijk en in alle fases van een project van dienst te kunnen zijn. “

Advisory Board: waardevolle feedback
Klanten vormen ons bestaansrecht. Wij organiseren twee keer per jaar een Advisory Board. In september jl. kwamen hieruit duidelijk twee punten naar voren. Ten eerste: al onze klanten hebben te maken met steeds meer eisen en wensen van eindgebruikers. Deze business consumers vragen veel van de automatiseringsafdeling , we zien duidelijk dat de gebruiker bepaalt. Ten tweede: het credo ‘meer voor minder’ geldt nog steeds. Om beide zaken te realiseren, moet je handig omgaan met wat er beschikbaar is, ’Tompoes, verzin een list’ is de verkapte vraag die wij krijgen. Wij bieden onze klanten een uitgewerkte list aan in de vorm van converged systemen of in de vorm van uitgewerkte specialistische projectvoorstellen, waarin de bestaande infrastructuur de basis vormt.”

Meer voor minder met nieuwe technologie
“Bereidheid van klanten om te investeren en zaken op te pakken is groot. Zo is de centrale overheid bezig met zeer innovatieve projecten die alles te maken hebben met consolidatie en efficiency. Meer voor minder, maar wel met nieuwe, gestandaardiseerde technologie-oplossingen. Omdat onze klanten zich meer bewust zijn van de kosten, slaat de gestandaardiseerde infrastructuur nu zo aan. Wij hoeven een deel van het initiële ontwerptraject voor grote IT-projecten niet meer zelf te doen. Onze ontwerpexpertise zetten we in deze gevallen in om – uitgaande van de basis - op maat gemaakte oplossingen te realiseren. Voor onze klant betekent dit snelheid in implementatie, betrouwbaarheid, support en uiteindelijk lagere kosten. Dat laatste is overigens het resultaat van de keuze die is gemaakt, niet het doel.”

Meer van hetzelfde: doen
“De titel van dit artikel is ‘Het jaar 2015 wordt het jaar van ‘doen’. In 2015 zal de nieuwe technologie van 2014 met een stijgende lijn ingezet worden. Technologie blijft zich natuurlijk ontwikkelen. Dat is goed, want dan wordt het beter. Niet- technologiebedrijven kunnen hun voordeel doen met de mogelijkheden die de technologie hen biedt, maar hoeven niet per se voorop te lopen. Komend jaar gaan we dit in de praktijk zien. Organisaties gaan gestandaardiseerde en bestaande technologie van 2014 slim inzetten, PQR helpt daarbij. Niet alleen door projecten volgens onze beproefde aanpak door hooggekwalificeerde mensen te laten uitvoeren, maar ook door advies in de vorm van concrete diensten. In 2015 gaan we doen wat we in 2014 al hebben besproken. Meer van hetzelfde, met meer voor minder als eindresultaat!”

]]>
Fri, 26 Dec 2014 11:00:00 +0100 Het jaar 2015 wordt het jaar van ‘doen’ http://executive-people.nl/item/521489/het-jaar-wordt-het-jaar-van-a-doena.html&field=Foto1&rType=crop&height=165&width=165.jpg
Lekkere IT smaakt naar kersen http://executive-people.nl/item/521486/lekkere-it-smaakt-naar-kersen.html

“Run IT as a Business’, ‘… denken in diensten’, ‘… leveren van toegevoegde waarde…’, ‘Business IT Alignment’, ‘… IT als enabler in plaats van supplier …’ zijn maar een paar van de gevleugelde uitspraken die vandaag de dag overal zijn te horen en te lezen. Allemaal uitspraken die iets zeggen over de behoefte aan een volwassenere relatie tussen de business en IT. En hoewel veel IT-organisaties hard bezig zijn om hier handen en voeten aan te geven, is onze ervaring dat dit slechts ten dele lukt, ondanks de vele inspanningen. Hoe komt dat?

Wij zien dat binnen veel IT-organisaties het zogenaamde technocratische denken domineert. Dit soort denken typeert zich door uit te gaan van de vooronderstelling dat als de fysieke omgeving van het werk verandert, het gedrag, en daarmee dus de kwaliteit van de relatie, ook verandert.

Dus nieuwe modellen, processen, tooling, standaarden, rollen en structuren worden geïntroduceerd met als verwachting dat ‘logischerwijs, opeens en als vanzelf’ de communicatie en samenwerking binnen IT - en de samenwerking met de business zal verbeteren. Een andere fysieke omgeving leidt immers tot ander gedrag. Niets is echter minder waar. Wij stellen een ander denken voor. Kernwoorden hierin zijn vertrouwen en integraliteit. Om dit te begrijpen refereren we aan wat economen het citroenprobleem noemen.

Het Citroenprobleem

Het citroenprobleem is in 1970 door de beroemde econoom George Akerlof beschreven, waarvoor hij de Nobelprijs heeft gekregen. Het komt in het kort hier op neer. In de markt voor tweedehands auto’s zijn er dealers die goede auto’s verkopen en dealers die slechte auto’s verkopen. Het probleem is vooral dat het voor potentiële kopers van te voren onbekend is welke dealer goede en welke dealer slechte auto’s verkoopt. Dat kun je immers vaak aan de buitenkant moeilijk zien. En als iemand een goede auto denkt te hebben gekocht maar deze in de praktijk slecht is, dan voelt de koper zich belazerd. Wij noemen dat ‘.. een kat in de zak kopen’, in de VS noemt men dat een lemon, een citroen. Deze onzekerheid voor de koper leidt tot bepaalde afwegingen en beslissingen, met vergaande consequenties voor de gehele markt, zoals we zo zullen beschrijven. De vraag is nu wat een potentiële koper in deze onzekere situatie doet?

Welnu, de slimme, rationele potentiële koper maakt een afweging en is bijvoorbeeld bereid om voor een goede tweedehands auto 10.000 euro te betalen en voor een slechte 2.000 euro. Maar omdat niet bekend is welke auto goed is en welke slecht, middelt de potentiële koper en is bereid 6.000 euro te betalen. Met deze prijs in het achterhoofd gaat de potentiële koper op zoek. Maar wat is het gevolg van deze op zich rationele afweging? De citroendealers zijn graag bereid te verkopen tegen 6.000 euro en maken veel winst. Maar de goede dealers, laten we deze de kersendealers noemen, hebben een probleem. Zij kunnen alleen verkopen tegen verlies. Het gevolg hiervan is dat de kersendealers zullen verdwijnen of ze moeten, noodgedwongen, ook citroendealers worden. Een tweedehands auto staat nu al snel synoniem voor lage kwaliteit. En dit is het fundamentele probleem. Door het ‘citroenprobleem’ verslechtert de kwaliteit van de gehele markt.

Citroenprobleem van IT

Wij beweren dat IT-organisaties, ook al wil men graag anders, ook veel last hebben van het citroenprobleem. Dit wordt duidelijk wanneer we kijken naar de criteria die zorgen voor de totstandkoming van een citroenmarkt. Zie hiervoor de onderstaande tabel. Er zijn sterke parallellen met de situatie waarin IT-organisaties zich vandaag de dag bevinden, zowel interne als externe.

#

Criteria waardoor een citroenmarkt ontstaat

Parallel met IT-organisaties

1

De koper kan niet concreet de waarde en kwaliteit van een product vaststellen voordat de koop wordt gedaan. De verkoper kent deze waarde wel (=informatie-asymmetrie).

De business (de koper) heeft te weinig informatie om de daadwerkelijke kosten en kwaliteit van een IT dienst te bepalen. De interne of externe IT-organisatie of IT-leveranciers hebben die informatie wel of zouden die kunnen hebben. Bij uitbestedingstrajecten is de vergelijking tussen leveranciers vaak moeilijk te maken en is onduidelijk wat de daadwerkelijke kwaliteit voor de gegeven prijs is.

2

Er bestaat een prikkel voor de verkoper om een product met lage kwaliteit te laten doorgaan voor een product met hoge kwaliteit.

De onduidelijkheid van informatie-asymmetrie zorgt ervoor dat IT vaak leeft onder het juk van kostenbesparingen. Mindere kwaliteit leveren voor minder kosten is een –vaak gedwongen - oplossing. IT heeft hierdoor een sterke incentive om lage kwaliteit voor hoge te verkopen (If you pay peanuts, you get monkeys).

3

De verkoper heeft geen geloofwaardig verhaal of techniek om de goede kwaliteit van zijn product over te brengen.

IT kan zelf niet duidelijk maken wat de kwaliteit, of meerwaarde, is van zijn/ haar producten of waarom de prijs rechtvaardig is.

 

4

Kopers zijn pessimistisch en wantrouwig over de kwaliteit van de verkoper en zijn producten.

De IT-organisatie staat helaas vaak bekend als slecht en te duur. IT heeft bijvoorbeeld veel uitval en projecten kosten vaak meer dan begroot of falen. De “verkoper” van IT staat hierdoor al vaak met 1-0 achter.

5

Er is geen effectief publiek toezicht of algemeen gehanteerde standaarden om voor consumenten kwaliteitsstandaarden te garanderen.

Er is voor de business geen standaard om grip te houden op de kwaliteit van IT. De veelal gekozen standaarden (CMMi, ITIL, COBIT, etc.) zijn interne IT standaarden, maar sluiten beperkt aan bij de business-ervaring. Het toezicht dat er is, is gericht op interne beheersing en niet op kwaliteit voor de klant.

Vertrouwen en Integraliteit als oplossing

Zoals al eerder beschreven is vertrouwen een sleutelbegrip binnen het citroenprobleem. Het simpelweg oplossen van de informatie-asymmetrie is daarbij onvoldoende. Het is de oorzaak maar niet de oplossing. Als het vertrouwen er niet (meer) is, dan blijft er, heel concreet, prijsdruk met alle gevolgen van dien. Om je als IT-organisatie te ontworstelen aan het citroenprobleem, moet er dus worden gestuurd op het verhogen van het vertrouwen. Maar hoe dat te doen?

Dit kan het beste worden geïllustreerd aan wat bekend staat als de vertrouwensformule, een veel gebruikt concept in de wereld van leiderschapsontwikkeling en het ontwikkelen van partnerrelaties met klanten waarin vertrouwen een grote rol speelt. Vertaalt naar de relatie tussen IT & de Business, zegt de vertrouwensformule het volgende. De mate waarin de business IT vertrouwt, wordt bepaald door vakkennis & IT skills van de IT-organisatie en de kwaliteit van aansturing (expertise), de mate waarin bijvoorbeeld de IT diensten het doen, de mate waarin bijvoorbeeld afspraken worden nagekomen en waarin dienstverlening voorspelbaar is (betrouwbaarheid) en de kwaliteit van het menselijk contact tussen IT en de Business. Dit wordt ook wel ‘rapport’ genoemd en zegt iets over de mate waarin men op de zelfde golflengte zit. Dit is het teller-effect.

Een belangrijk ander aspect is het noemereffect van de formule, namelijk de mate van eigen oriëntatie. Dit is de inschatting van de business of IT echt aansluit bij hun behoeften of dat het toch primair ‘…een technisch feestje’ blijft voor IT zelf. Met name dit laatste aspect wordt vaak onderschat maar het wordt door mensen feilloos aangevoeld.

De vertrouwensformule laat zien dat er allerlei elementen met elkaar samenhangen. Het groeien van een lemon- naar een kersendealer vereist dat de vertrouwensformule wordt gemaximaliseerd. Dit kan alleen als de 4 variabelen van de vertrouwensformule in onderlinge samenhang worden aangepakt. In onderstaande figuur zijn de variabelen van de vertrouwensformule vertaald naar de meest relevante aandachtsgebieden van de IT Bedrijfsvoering.

De samenhang en afhankelijkheden tussen deze onderdelen en de wijze waarop een IT organisatie zichzelf kan laten groeien van een citroen naar een kers is opgenomen in onderstaand model. Belangrijk is te realiseren dat per fase de lagen moeten worden doorlopen. Het heeft bijvoorbeeld geen zin om governance op een hoog niveau te hebben als zowel cultuur & gedrag als technologie nog op lagere niveaus staan. Dat leidt niet tot een wezenlijk andere ervaring bij de klant.

Bovenstaand model is compleet uitgewerkt met praktische en concrete stappen om op een integrale wijze te groeien naar een kersen IT-organisatie. Om meer te weten te komen over dit model, de wijze waarop dit werkt en concrete voorbeelden te lezen verwijzen wij naar de publicatie “Lekkere IT smaakt naar kersen” die te lezen is in e-book formaat op onderstaande link.

Leuk of niet – IT zit gevangen in de neerwaartse spiraal van het citroenprobleem. IT is in de ogen van de business vaak een citroen. Om dit te herstellen, en te groeien van citroen naar kers, moet worden gestuurd op het verbeteren van het vertrouwen. Voor IT betekent dit dat de volgende elementen van de IT Bedrijfsvoeringintegraal moeten worden aangepakt; Business Services, Governance, Cultuur &Gedrag en Technologie.

Auteur: Antoine de Wispelaere, directeur van Bauhaus ArtITech

]]>
Thu, 25 Dec 2014 09:10:33 +0100 Lekkere IT smaakt naar kersen http://executive-people.nl/item/521486/lekkere-it-smaakt-naar-kersen.html&field=Foto1&rType=crop&height=165&width=165.jpg