Nieuws Nieuws http://executive-people.nl http://executive-people.nl/item/53991/blogs.html Sat, 23 May 2015 09:09:23 +0100 FeedCreator 1.7.2-ppt (info@mypapit.net) De digitale transformatie, waiting for instructions http://executive-people.nl/item/529331/de-digitale-transformatie-waiting-for-instructions.html In onze informatiewereld spreken we tegenwoordig veel over het derde platform: de wereld van social media, mobiele devices, analytics en de cloud. De niet meer weg te denken, snelle, interactieve services die we op een heel andere manier gebruiken dan de statische informatietechniek van eind vorige eeuw. De vaste desktop op kantoor, later ook thuis, met modems verbonden aan een voorzichtig opkomend internet. Intussen spreken we over een heuse ‘Informatie Generatie’: kinderen geboren na 2000 die de niet-mobiele, niet-digitale wereld van vroeger niet meer kennen. En die producten van toen met nostalgie bekijken, zoals wij de kiesschijftelefoon of oude buizenradio.

Vierde platform

Intussen gloort er alweer een nieuwe digitale wereld aan de horizon, namelijk de wereld van het internet der dingen. Een wereld waar apparaten met elkaar praten en elkaars intelligentie gebruiken. Waar nieuwe fabrieken ontstaan waarin machines zelfstandig met elkaar én de buitenwereld communiceren. Waar 3D-printing machines direct orders van consumenten ontvangen die hun bestelling in een 3D-CAD model opsturen. Gepersonaliseerd in het kwadraat, zou je kunnen zeggen.

Ook onze infrastructuur wordt intelligenter: steeds meer alom aanwezig en actief meekijkend naar wie er aanwezig is. Geen passieve Wi-Fi, maar actieve beacons die weten wie er in een bepaalde ruimte aanwezig is. Lerende systemen die meer en meer begrijpen wat er om hen heen gebeurt en zich daarop weten aan te passen. Onze telefoons zullen dan pas écht smart worden.

Netwerk als computer

Veel van dit nieuwe platform zal ingebed zijn in het netwerk. De datasets van sensoren zijn op zich niet groot, maar het aantal uitgewisselde datasets zal explosief groeien. En heel veel kleintjes, wordt ook groot. Communicatief gezien wordt dit dus een uitdaging. Het vraagt meer intelligentie in netwerkknooppunten om die enorme stroom kleine signaaltjes op een slimme manier te signaleren, te verwerken en uiteindelijk op plaats van bestemming te krijgen. In de jaren negentig werd wel eens gezegd: “het netwerk wordt de computer”. Dit lijkt steeds meer waarheid te worden. We denken bij een netwerk nog te veel aan communicatie van punt naar punt, waarbij een zender een boodschap verstuurt die via veel knooppunten bij de ontvanger arriveert. Communicatie geslaagd en afgelopen.

We gaan echter naar stromen data toe die nooit afgelopen zullen zijn. Sensoren die eenmaal aangezet in principe nooit meer worden uitgezet. En deze data hoeft niet altijd direct te worden afgeleverd bij een eventuele ontvanger. Een gemiddeld signaal kan hiervoor toereikend zijn, maar afwijkingen moeten wel aan een eindontvanger worden doorgegeven. Het netwerk moet dus zo intelligent worden dat alleen bijzonderheden direct worden doorgegeven, stabiele situaties melden is veel minder cruciaal.

Dit betekent dat ook organisaties dit soort informatie meer en meer kunnen gaan gebruiken om gebruikssituaties te volgen. Dit kan een verkocht artikel zijn dat gebruikt wordt door een klant en waar storings- en onderhoudsinformatie pro-actief van wordt aangeleverd. Maar het kan ook gaan om patiëntinformatie op het moment dat een medische situatie aanleiding geeft om in te grijpen. Of je huis, op het moment dat daar iets afwijkends gebeurt. Eigenlijk te veel mogelijkheden om hier allemaal te noemen.

Nieuwe privacy-uitdaging

Deze nieuwe datawereld wordt de komende jaren meer en meer zichtbaar, al zal dit voor velen vooral op de achtergrond zijn. Want het mooie en tegelijkertijd vervelende is dat het waarschijnlijk helemaal niet (meer) zichtbaar is. Fantastisch vanuit een service-oogpunt, vervelend vanuit het oogpunt van privacy. Wie volgt wie in een virtuele wereld die ons wel omringt, maar die we niet kunnen waarnemen?

Men spreekt wel over het zich langzaam aandienende vierde platform. En had de ontwikkeling van het derde platform al issues op het gebied van privacy, het vierde platform gaat nog vele stappen verder. Want uw mobiele telefoon kunt u nog uitzetten om niet gevolgd te worden, internet-browsen kan relatief veilig met de nodige voorzorgsmaatregelen en betalen kan nog cash zonder registratie. Maar als steeds meer functies digitaal en op de achtergrond plaatsvinden, dan worden goede digitale veiligheid en cyber security steeds dringender.

Middeleeuwen naar Verlichting

Op de laatste RSA security conferentie werd onze huidige digitale veiligheidssituatie vergeleken met de kennis die we hadden van de wereld aan het einde van de middeleeuwen. We dachten dat de wereld nog plat was en de zon om de aarde draaide. Onze zeekaarten gingen niet verder dan 20 kilometer uit de kust, omdat men niet verder durfde te varen uit angst van de platte aarde af te varen. Onze kennis van de aarde toen, is vergelijkbaar met onze kennis van de virtuele, digitale wereld nu.

Ontdekkingsreizigers verkenden destijds met schepen de aarde. Na vertrek uit de haven voer het schip na 20 kilometer van de landkaart af, waarna de stuurman riep naar de ontdekkingsreiziger: “Sailing off the map, waiting for instructions. . . .”. Langzaam verlieten we toen de Middeleeuwen, ontdekten we de ronde wereld en ons zonnestelsel. Langzaam kwam de ontluikende Verlichting, die ons inzicht en kennis gaf over dat deel van het aarde dat we nog niet kenden.

Hetzelfde geldt voor ons intussen globale internet, de mobiele digitale wereld waar we in leven en de vaak nog duistere cyberwereld onder ons. Daar weten we net zoveel vanaf als van onze aarde indertijd aan het eind van de Middeleeuwen. We zullen nog zeker barbaarse cyberaanvallen krijgen, plunderende piraten tegenkomen en verschillende gemene privacy-epidemieën moeten verduren. Maar dat zal onze ontdekkingstocht niet tegenhouden.

De mens heeft altijd techniek gebruikt om beter, gezonder, voortvarender en intelligenter te worden. Dat stopte niet bij het tweede platform en zal ook niet stoppen bij het derde of vierde platform. Maar het betekent ook dat we moeten beseffen dat we van onze ontluikende digitale wereld nog heel veel niet weten en onze transformatie daar naar toe, net is gestart . . . .

Door: Hans Timmerman, cto EMC Nederland

]]>
Fri, 22 May 2015 14:55:03 +0200 De digitale transformatie, waiting for instructions http://executive-people.nl/item/529331/de-digitale-transformatie-waiting-for-instructions.html&field=Foto1&rType=crop&height=165&width=165.jpg
Weersta Cryptolocker-weg met documenten http://executive-people.nl/item/529318/weersta-cryptolocker-weg-met-documenten.html Een paar jaar geleden moest de organisatie waar ik toen voor werkte, migreren naar een nieuwe versie van de MS Office suite. Dat was noodzakelijk omdat de organisatie gebruik wilde maken van de nieuwe Sharepoint versie, zodat Sharepoint kon worden gebruikt als het nieuwe document management systeem. Sharepoint is natuurlijk alleen goed te gebruiken als alle medewerkers Office en Sharepoint gebruiken op de manier die Microsoft heeft bedacht. Ik heb die manier eigenlijk nog nooit in de praktijk gehanteerd zien worden. In de meeste gevallen wordt Sharepoint op dezelfde manier gebruikt als we al heel lang gewend zijn, namelijk in een hiërarchische mappenstructuur op een fileserver. Dus resulteert het gebruik van Sharepoint in dezelfde chaos als we al heel lang gewend zijn: heel veel kopieën van elk document, versiebeheerproblemen, corrupte bestanden en niet in het minst ervaren we compatibiliteitsproblemen, omdat MS Office niet in staat is om bestanden op een transparante en toekomstvaste manier op te slaan (nee, ik vind OOXML niet open genoeg).

Een poos geleden had ik een mooi idee om die knelpunten op te lossen, dus schreef ik een beleidsnotitie om af te stappen van het gebruik van documenten en over te stappen op het beheren van informatie in een content management systeem. Het idee is om memo's, rapporten en notities te bewerken en op te slaan in een CMS of in een enterprise wiki. Ik hou van wikis: er is altijd maar één actuele versie van een notitie, oude versies zijn direct beschikbaar, met de zichtbare revisies tussen de verschillende versies van de notities, geen compatibiliteitsproblemen: alle tekst is gewoon in de meest kale vorm opgeslagen, waarbij ook alle opmaak helemaal transparant en dus ook reproduceerbaar is. En als je een hardcopy wilt, dan genereer je gewoon een pdf'je, helemaal handig. En, niet onbelangrijk, wikis hebben zulke prettige zoekfuncties… kom daar maar eens om in de standaard onhandig ingerichte Sharepoints…

Maar om een lang verhaal kort te maken, mijn voorstel werd nooit serieus opgepakt. De meeste organisaties willen vast blijven zitten in hun lock-in, met hun versiebeheerproblemen, want door die nieuwe officeversies kun je zien welke van de bij een document betrokken personen online zijn in Lync, of Skype voor bedrijven... Maar, nu is er misschien wel een nieuwe aanleiding om eens serieus na te denken over het #wegmetdocumenten streven: Cryptolocker Cryptolocker is malware die erop is gericht om mensen geld afhandig te maken door bestanden te versleutelen en ze alleen tegen betaling van losgeld weer vrij te geven.

Cryptolocker versleutelt bestanden op een werkplek, of op een server, of op een share, of in onedrive of Sharepoint… Microsoft geeft aan dat MS Office365 niet kwetsbaar is.

Er zijn enkele versies van cryptolockers die niet goed werken, of waarvan de geheime sleutels zijn uitgelekt (zodat je zonder betaling van het losgeld wellicht je bestanden terugkrijgt). Maar in de meeste gevallen is de aanwezigheid van Cryptolocker heel slecht nieuws voor een slachtoffer.

Tenzij je geen documenten hebt. Als je geen documenten hebt, dan kunnen ze ook niet versleuteld worden… Kijk eens aan… een mooie aanleiding om over te stappen op het gebruik van content management systemen en wikis, over te stappen op presi-achtige presentaties, ethercalc in plaats van spreadsheet applicaties, on-line collaboratietools in plaats van officeapplicaties. En stop met het misbruiken van Excel voor gegevensanalyse en statistische bewerkingen, gebruik online databases en BI-tools. Output nodig? Waarom documenten printen? Gebruik viewers op die databases of genereer een pdf (dat kun je immers steeds opnieuw doen vanuit de originele databases).

En als je dan toch met alle geweld een document wilt maken, gebruik dan een minder kwetsbaar platform. Maar overweeg eerst waarom je in vredesnaam nog documenten wilt hebben...

Door: André Koot, Principal consultant bij Strict Consultancy in samenwerking met het Cqure Kennisplatform

]]>
Fri, 22 May 2015 11:35:13 +0200 Weersta Cryptolocker-weg met documenten http://executive-people.nl/item/529318/weersta-cryptolocker-weg-met-documenten.html&field=Foto1&rType=crop&height=165&width=165.jpg
Telecom-as-a-Service vooroordelen ontkracht http://executive-people.nl/item/529237/telecom-as-a-service-vooroordelen-ontkracht.html Managed Services Providers (MSP’s) hebben allerlei vooroordelen als het gaat om het incorporeren van telecomdiensten in hun bestaande portfolio. Zet de vijf grootste vooroordelen op een rij, en ontkracht ze.

1. Er is teveel keus
Over het algemeen is het voor MSP’s lastig de beste en meest complete telecomoplossing voor een klant te kiezen. Er zijn enorm veel aanbieders die vooral concurreren op prijs. Kijk daarom eerst naar de klant: wie is het en wat doet deze organisatie? Kies je een Telecom-as-a-Service-oplossing voor een klein adviesbureau met drie medewerkers? Of juist voor een middelgroot advocatenkantoor met negentig mensen? Ga daarbij na of de klant graag als eerste iets nieuws wil proberen (innovators), snel iets nieuws wil als een technologie zich heeft bewezen (early adopters), pas iets nieuws wil als de buurman het ook heeft (early majority) of pas iets afneemt als iedereen het al gebruikt (late majority). Voor elk van deze groepen zijn er telecomoplossingen die optimaal passen bij de situatie van de klant. Vraag hiernaar bij je telecomleverancier.

2. Onvoldoende telecomkennis
MSP's zien vaak wel de kansen die Telecom-as-a-Service biedt, maar hebben het gevoel dat ze over onvoldoende telecomkennis beschikken om deze diensten te leveren en te ondersteunen. Kies voor een partner die deze kennis wel heeft. Zowel op het gebied van de gevestigde telecomdiensten – zoals gsm en de vaste lijn –, maar vooral ook op het vlak van VoIP en bellen via het web. Betrek de partner bij het complete traject: vanaf het eerste adviesgesprek en het uitbrengen van de offerte tot en met de implementatie van een telecomproject.

3. Te weinig personeel
MSP's denken veelal dat ze onvoldoende medewerkers in huis hebben om – naast hun corebusiness – ook telecomdiensten te leveren en te ondersteunen. Dit is een misvatting. Er zijn namelijk volop telecomdiensten die eenvoudig zijn op te nemen binnen bestaande afdelingen, zoals de helpdesk (technische ondersteuning) en verkoopafdeling (commerciële ondersteuning, facturatie).

4. Onvoldoende marge
MSP's zijn gewend aan marges van meer dan dertig procent. Bij het wederverkopen van telecomdiensten gaat het echter vaak om marges van ‘maar’ rond de tien procent. Hierdoor lijkt het voor hen niet interessant, ook al past het wel in hun dienstenportfolio. Toch is dit vooroordeel onterecht, omdat deze marges qua geldbedrag een stuk hoger zijn. Dit komt doordat de Average Revenue Per User (ARPU) voor (mobiele-)telecomdiensten al snel ligt tussen de veertig en vijftig euro per maand. Het is dus niet ongebruikelijk om maandelijks alleen al op het telecomverkeer vier of vijf euro per eindgebruiker te verdienen. Daarbij geldt dat MSP's aan klanten  additionele diensten kunnen factureren, afhankelijk van de door de klant gewenste SLA. En dit voor installatie en beheer van de telecomdiensten en -hardware.

5. Risico van verstoorde klantrelatie
Als de klant vindt dat telecomdiensten niet naar behoren werken, dan loopt de MSP een afbreukrisico. Dat is begrijpelijk. Zorg er daarom altijd voor dat bij de klant duidelijk is wie de leverancier is van de telecomoplossing. Geen ‘white label’-oplossing dus, maar een transparante communicatie over de bedrijfsnaam. Hierdoor weet de klant wie men moet aanspreken in geval van problemen en loop je als MSP geen risico’s meer – die liggen bij de vendor.

Kim van Brugge, ceo Portland Europe

]]>
Wed, 20 May 2015 14:57:51 +0200 Telecom-as-a-Service vooroordelen ontkracht http://executive-people.nl/item/529237/telecom-as-a-service-vooroordelen-ontkracht.html&field=Foto1&rType=crop&height=165&width=165.jpg
Data Back-up en Recovery: waarom voorkomen beter is dan genezen http://executive-people.nl/item/528809/data-back-up-en-recovery-waarom-voorkomen-beter-is-dan-genezen.html Weinig mensen zullen betwisten dat data een van de belangrijkste eigendommen van een bedrijf is – en dat onze afhankelijkheid ervan steeds groter wordt. Zoals elke IT-professional zal bevestigen, bevindt de wereld zich middenin een data-explosie. Bijna 90 procent van de data die sinds het begin der tijden is gecreëerd, ontstond in de afgelopen 24 maanden en slimme bedrijven ontwikkelen nieuwe manieren om die data te gebruiken in hun strategische voordeel.

Nu veel bedrijven op het punt belanden dat ze niet meer kunnen functioneren als bepaalde datasets niet beschikbaar zouden zijn, al is het maar voor even, betekent het vergroten van de afhankelijkheid van data het creëren van nieuwe risico’s. Deze risico’s zijn met name relevant voor kleinere bedrijven, die vaak niet de financiële en menselijke bronnen hebben om een ernstig dataverlies te boven te komen.

Als het om dataverlies gaat, dan is voorkomen absoluut beter dan genezen. Sterker nog, wanneer de data eenmaal is verdwenen, dan is genezen vaak niet eens een optie. Als het gaat om back-up en revovery, dan is het louter een kwestie van efficiëntie, omdat een omvattend plan niet noodzakelijk veel geld of tijd hoeft te kosten. Het heeft echter wel de potentie om ongelooflijke hoeveelheden geld en waardevolle manuren op de langere termijn te besparen.

Data verliezen is makkelijk, maar data beschermen is niet moeilijk

Er zijn ontelbaar veel manieren waarop data in een oogwenk verloren kan gaan, van natuurrampen tot cyberaanvallen of zelfs diefstal. Wat vaker voorkomt is dat laksheid van medewerkers of een stroomstoring organisaties vleugellam kan maken, soms zelfs voorgoed.

Menselijke fouten komen voor in ieder bedrijf en vaak zijn het de medewerkers zelf die per ongeluk ernstig dataverlies veroorzaken. Informele protocollen voor dataopslag resulteren vaak in opslag van data op verschillende locaties – bijvoorbeeld op desktops, USB-sticks, in de e-mail of op een cloudgebaseerde sharing website – wat zorgt voor meerdere openstaande toegangspunten die beschermd moeten worden.

Wanneer de data niet beschikbaar is, dan komt het bedrijf tot stilstand

Klanten in het digitale tijdperk eisen een uitzonderlijk hoge snelheid en efficiëntie van de bedrijven waar ze mee werken en ze verwachten een naadloze ervaring. Daar komt nog bij dat de salesafdeling en de operationele afdelingen regelmatig klantendata gebruiken en bekijken, om ervoor te zorgen dat de prijsstelling en de inkooporders tijdig worden verwerkt, of voor het kunnen van het garanderen van real-time ondersteuning. In dat kader is dataverlies een ernstige zaak, omdat klanten voorgoed kunnen vertrekken als ze worden blootgesteld aan onverwachte vertragingen of ongelukken.

Tot slot kunnen geavanceerd databeheer en business-intelligence oplossingen op basis van de opgeslagen data een uitermate nuttig inzicht in het klantenbestand opleveren. En in steeds grotere mate kan dataverlies het verschil betekenen tussen een bedrijf dat zijn klanten écht begrijpt en een bedrijf dat in het donker opereert.

Back-up en recovery veranderen dankzij de cloud

Het voordeel van cloud-computing voor het MKB was lange tijd een populair gespreksonderwerp.  De cloud kan wonderen verrichten voor het terugdringen van de kosten, het vereenvoudigen van het vermogensbeheer en het vergroten van de flexibiliteit, vergeleken met louter lokale opslag. Er kunnen echter nadelen aan een pure cloudoplossing kleven op financieel gebied en op het gebied van stabiliteit en veiligheid. De maandelijkse kosten kunnen soms hoger oplopen dan de aankoopprijs, latency kan de toegang tot data op cruciale momenten verhinderen, en het allerbelangrijkst, de data die op andermans hardware staat, kan gecompromitteerd raken.

Essentieel voor het MKB is dat het financiële voordeel van datareplicatie via de cloud perfect past bij snelgroeiende en onderbezette ondernemingen die behoefte hebben aan een efficiënte back-up en recovery oplossing. Met name cloud-control, oftewel het beheer van netwerkapparatuur via de cloud, biedt een nieuw pakket aan kansen voor het MKB, door eenvoudig beheer van geografisch gescheiden apparaten te faciliteren en off-site back-up en data-recovery mogelijk te maken. Het vergroot het gemak waarmee toegang kan worden verkregen en het verlost bedrijven van het beheer van de servers in het netwerk. Door back-ups te maken naar twee verschillende apparaten op verschillende locaties, is het makkelijk om voorbereid te zijn op het onverwachte; als dataverlies toeslaat op de ene locatie, dan is de andere nog altijd veilig en kan het bedrijf blijven functioneren zonder onderbreking.

Snelle datagroei betekent dat er betere back-up nodig is

Vroeger konden kleine bedrijven soms overleven met een of twee redundantielagen in hun databack-up. Deze oude manier van back-ups maken, bracht altijd al een zeker risico met zich mee, maar in de context van de enorme datagroei van tegenwoordig, raakt het snel achterhaald. Betrouwbare databescherming omvat meerdere redundantielagen en het is nu meer dan ooit noodzakelijk voor het MKB om de IT-strategie op te waarderen naar een 'Smart IT' aanpak.

Het komt steeds vaker voor dat bedrijven niet in staat zijn om hun 'back-up windows' te halen, oftewel de tijdsspanne die beschikbaar is voor de data back-up, meestal 's nachts. Er is eenvoudigweg teveel data op het netwerk en het systeem is traag, dus de dag begint vaak zonder dat er een volledige back-up is gemaakt, waardoor grote delen van de bedrijfsinformatie onbeschermd blijft.

Betere, slimmere back-up en recovery betekent niet automatisch dat er duurdere zakelijke oplossingen nodig zijn. De bedrijven die het best zijn gepositioneerd in het competitieve MKB-landschap, zijn de bedrijven die kiezen voor 'tier one' opslagoplossingen met enterprise-klasse functionaliteit, zoals een onbeperkt aantal snapshots, deduplicatie en cloudgebaseerde replicatie, maar dan ontworpen voor kleinere organisaties, kleinere budgetten en zonder de complexiteit van het traditionele zakelijke aanbod.

Het vormt een niche binnen de IT, maar back-up en recovery is een gebied dat een enorme ROI kan opleveren voor MKB-bedrijven die op zoek zijn naar nieuwe manieren om competitief te zijn in een overvolle markt. In het licht van de razendsnelle datagroei en recente ontwikkelingen in cloud-computing, is nu de tijd aangebroken voor slimme MKB'ers om voorop te lopen op het gebied van data back-up en recovery.

Arend Karssies, Country Manager CBU Benelux at NETGEAR

]]>
Wed, 20 May 2015 09:47:54 +0200 Data Back-up en Recovery: waarom voorkomen beter is dan genezen http://executive-people.nl/item/528809/data-back-up-en-recovery-waarom-voorkomen-beter-is-dan-genezen.html&field=Foto1&rType=crop&height=165&width=165.jpg
Interconnectie: de nieuwe make-or-break propositie voor het bedrijfsleven http://executive-people.nl/item/529120/interconnectie-de-nieuwe-make-or-break-propositie-voor-het-bedrijfsleven.html Het zijn spannende tijden, vooral voor de grootzakelijke markt. De ontwikkelingen gaan zo snel dat veel organisaties moeite hebben om ze bij te houden. Factoren als (reactie)snelheid, korte lijnen en snelle connecties in een beveiligde omgeving worden steeds bepalender voor de gebruikservaring en daarmee voor het succes van ondernemingen. Tegelijkertijd verschuift het gebruik van apps en data van push, via één (afgelegen) plek, naar pull. Dit heeft alles te maken met de netwerk- en cloudarchitectuur. In onze datacenters worden klanten en partners constant - en in snel toenemende mate met elkaar verbonden, waardoor productiviteit, schaalbaarheid en prestatie op wereldwijd niveau gerealiseerd kan worden. We noemen dat ‘interconnectie’.

Digitale evolutie
Net als in de normale wereld is ook de digitale economie constant aan veranderingen onderhevig. Technologische ontwikkelingen bepalen het speelveld en veranderen dit blijvend. Door de jaren heen maakten innovaties nieuwe vormen van interactie mogelijk. Aan de hand van die innovaties en interactievormen zijn een aantal tijdperken te definiëren, door mijn collega’s mooi weergegeven in deze infographic. In het Computing Tijdperk bepaalden innovaties van o.a. IBM en ‘Wintel’ het landschap, machines en mensen werden verbonden waardoor we informatie konden uitwisselen. Toen computers dankzij, bedrijven als 3Com, Cisco en Juniper in LAN- en WAN-netwerken met elkaar verbonden werden, betraden we het Netwerk Tijdperk waarin het internet uiteindelijk de grootste transformatie was. In het Connected Tijdperk overstegen we de netwerken en gingen we, onder aanvoering van Google, Apple en Facebook, naar anytime en anywhere connectiviteit waarbij real-time participatie mogelijk werd. 

Nu staan we wederom aan het begin van een nieuw digitaal tijdperk. In een wereld waarin de cloud domineert zijn de eisen die bedrijven aan connectiviteit stellen tot een nieuwe hoogte gestegen. Met de constante groei van e-commerce en de introductie van Big Data en the Internet-of-Things zijn organisaties in toenemende mate onderling afhankelijk. Ze eisen daarom instant connectiviteit die aanzienlijk meer schaalbaar, flexibel, betrouwbaar en veilig is dan zijn voorgangers: welkom in het Interconnected Tijdperk.      

Ieder bedrijf kan Netflix zijn
Voor mij is Netflix een ultiem voorbeeld van interconnectie. Wanneer ik daar mijn favoriete serie House of Cards, bestel, ben ik getuige van een ultiem staaltje ‘on demand’ dienstverlening. De content (vaak van andere bedrijven) wordt verpakt en razendsnel aan mij gepresenteerd met enkele aanvullende suggesties die bij mijn kijkgedrag passen. Zo’n bedrijfsmodel is het schoolvoorbeeld van de toegevoegde waarde van interconnectie en het mooie is dat dit model nu in alle industrieën mogelijk is. Ieder bedrijf kan een Netflix zijn. Ziekenhuizen bijvoorbeeld, waar doctoren via mobile devices toegang hebben tot patiëntgegevens en waar nieuwe applicaties ze in staat stellen om sneller diagnoses te stellen. Of in de retail waar een meerderheid van de consumenten nu multi-channel op zoek gaat naar hun favoriete items, winkels en deals. Retailers op hun beurt kunnen een scala aan tools en data inzetten om de consumenten real-time in-store productinformatie en aanbiedingen te bieden en zo hun omzet te verhogen.

Ondanks de aansprekende voorbeelden en de evidente voordelen merk ik dat nog veel bedrijven terughoudend zijn. In gesprekken met CIO’s hoor ik vaak twijfels over migratie van kritische werkstromen en applicaties naar de cloud. De noodzaak om gebruik te maken van het publieke internet als verbinding naar de cloud is hierbij de voornaamste reden. Veiligheid kan niet worden gegarandeerd en vanwege het drukke, overbelaste internet zijn ook vertragingen in de processen niet met 100 procent zekerheid uit te sluiten. 

Waar we naar toe gaan is naar oplossingen die de barrières en risico’s van het publieke internet wegneemt en organisaties in staat stelt om de voordelen van (multi) cloud-adoptie ten volle te benutten. In onze datacenters bijvoorbeeld, bieden we snelle, veilige privéverbindingen met wereldwijde cloudproviders buiten het publieke internet om. Zo kunnen kunnen organisaties overal ter wereld zonder zorgen hun transitie naar een cloudgeoriënteerd bedrijfsmodel versnellen. Ik heet u van harte welkom in het interconnected tijdperk.

Michiel Eielts, Managing Director Equinix Benelux
Michiel Eielts werkt sinds 2009 bij Equinix en is verantwoordelijk voor IBX data centers in Amsterdam, Enschede, en Zwolle. Hij heeft meer dan 20 jaar werkervaring in de Nederlandse IT- en telecommarkt.

Infographic Equinix - Four Digital Economy Eras.pdf

]]>
Wed, 20 May 2015 09:26:55 +0200 Interconnectie: de nieuwe make-or-break propositie voor het bedrijfsleven http://executive-people.nl/item/529120/interconnectie-de-nieuwe-make-or-break-propositie-voor-het-bedrijfsleven.html&field=Foto1&rType=crop&height=165&width=165.jpg
Datacenter-in-a-box http://executive-people.nl/item/529154/datacenter-in-a-box.html Ieder bedrijf wil producten en diensten leveren aan klanten zodat zij iets toevoegen aan hun specifieke markt. Houtje-touwtje-oplossingen zijn dan ook al lang geen optie meer. Steeds vaker zien we daarom dat de dienstverlening bestaat uit schaalbare onderdelen, die zijn te koppelen aan bestaande technologie of processen. Maar eveneens worden producten en diensten in toenemende mate in kant-en-klare vorm ontwikkeld, zodat het direct toepasbaar is. Leveranciers en resellers willen immers een sparringspartner zijn die een value add levert door klanten te ontzorgen met totaaloplossingen. De trends van kant-en-klaar en all-in-one ontwikkelt zich verder in het komende jaar.

Innovatieve resellers weten al langer dan vandaag dat klanten niet zitten te wachten op een VoIP-centrale, maar dat ze gewoon willen bellen. Aan u de schone taak om ervoor te zorgen dat de telefoon rinkelt, en dan het liefst ook nog de telefoon die voor de gebruiker op dat moment het handigst is om te gebruiken. En zo kunt u ook niet meer bij de klant aankomen met een stapel dozen met storage-apparatuur of servers met daarbij een rol kabels om de hardware aan elkaar te knopen. Nee, die klant wil een ‘Converged Infrastructure’ die direct kan worden aangesloten en met daarop de virtuele softwarelaag, waarop u de applicaties van de klant kunt laten landen.

Kant-en-klaar

De ontwikkeling richting ‘kant-en-klaar’ is een ontwikkeling die we binnen de IT eigenlijk altijd al hebben gezien. (We schroeven onze eigen PC’s niet meer in elkaar) De volgende convergentieslag vindt nu plaats op de laag onder de IT, de fysieke datacenterinfrastructuur. Al langer beschikbaar zijn de modules voor bijvoorbeeld koeling of power die kant-en-klaar het datacenter binnen worden geschoven. Een logisch vervolg op deze ‘facilitymodules’ is het all-in-one, ‘prefab’ datacenter. Het idee hierachter is dat alle componenten die nodig zijn voor een datacenter – zoals power, koeling, connectiviteit en de racks om de servers in te huisvesten – door de leverancier worden samengebracht in een stalen behuizing die letterlijk in de achtertuin kan worden geplaatst.

Prefab in de zorg

Dit concept kan nu al op veel belangstelling rekenen, onder andere in de zorg. Zorginstellingen hebben door de toegenomen digitalisering te maken met een steeds grotere berg aan data en daarmee ook met een groei van de IT-omgeving. Tegelijkertijd is ruimte vaak schaars. De vierkante meters die wel beschikbaar zijn, worden liever besteed aan de ‘core business’ (de zorg voor patiënten), dan aan een uitbreiding van de computervloer. Een ‘voorgefabriceerd datacenter’ dat buiten het pand kan worden geplaatst – en bovendien snel is op te leveren – is dan de ideale oplossing.

Ik zie dan ook een mooie toekomst weggelegd voor het ‘prefabricated datacenter’, en daarmee ook voor onze businesspartners. Ook hier geldt dat de klant uiteindelijk niet zit te wachten op een datacenter, maar gewoon zijn werk wil kunnen doen. Daar ligt een mooie taak weggelegd voor de businesspartners, door ook in het prefab datacenter te zorgen voor de juiste IT-infrastructuur en voor een zachte landing van de applicaties.

Loek Wilden, Data Center Lifecycle Consultant bij Schneider Electric

]]>
Tue, 19 May 2015 11:45:25 +0200 Datacenter-in-a-box http://executive-people.nl/item/529154/datacenter-in-a-box.html&field=Foto1&rType=crop&height=165&width=165.jpg
Impact en risico’s van de cloud http://executive-people.nl/item/528985/impact-en-risicoa-s-van-de-cloud.html Met enige regelmaat wordt gediscussieerd over de migratie naar de cloud. We zien allemaal dat het een niet te stoppen beweging is, maar er is ook veel terughoudendheid. Zijn we nog wel zelf de baas over onze data en systemen? Hoe zijn privacy en vertrouwelijkheid geregeld? Welke impact heeft de cloud nu echt op onze bedrijfsvoering? 

De cloud lijkt veel belovend en biedt naar verwachting belangrijke business voordelen. On demand - self service maakt het eenvoudiger precies die diensten af te nemen die nodig zijn. Dat scheelt veel beheer en licenties, mits goed ingeregeld en kosten worden beheerst. Ook het gebruik van gedeelde systemen zou moeten leiden tot besparing in kosten. De technische infrastructuur is niet alleen qua techniek maar ook wat betreft beheer en beveiliging een verbetering op de eigen omgeving. De flexibiliteit en schaalbaarheid betekent dat we snel op, of af, kunnen schalen indien nodig. Daarmee kunt u de time to market van producten en diensten verkorten.

Toch hangen de risico’s van privacy en beveiliging vaak als een zwaard van Damocles boven ons hoofd. In ieder geval bij onvoldoende voorbereiding. Vaak blijkt dat we op zoek zijn naar een strategie hoe om te gaan met IT in plaats van IT onderdeel te maken van onze strategie.

In dit artikel wil ik een aantal zaken aanstippen waar u tegenaan loopt bij een overstap naar de cloud. En misschien nog belangrijker, hoe u daar grip op krijgt. Natuurlijk zijn er bepaalde risico’s. Bijvoorbeeld aangaande beschikbaarheid van data, verlies of diefstal van informatie, ongeoorloofde openbaarmaking, kosten, privacy en allerlei compliance eisen. Deze zijn niet nieuw voor de cloud maar inherent aan het gebruik van IT.

De cloud brengt veranderingen. Deze kunnen zowel risicoverhogend als risicoverlagend zijn. Door uitbesteding van beheertaken, specialisatie en concentratie van kennis over de besturingssystemen, applicaties en bedreigingen is vaak een betere beheersing van risico’s mogelijk dan in eigen beheer. De ontwikkelingen, maar ook de bedreigingen ontstaan tegenwoordig zodanig snel dat veel organisaties moeite hebben om de interne kennis en capaciteit daarop blijvend aan te laten sluiten.

Hoe maakt u een beheersbare en doordachte overstap naar cloud diensten, waarbij u de baten en beloftes benut en toch grip houdt op de risico’s en kosten? Drie stappen ter overweging:

 1. Voorbereiden interne omgeving
 2. Cloud ‘type’ kiezen
 3. Cloud serviceprovider kiezen

Voorbereiden interne omgeving
Als u niet vooraf nadenkt over de wijze waarop u met cloud wilt omgaan, wordt de cloud iets dat u overkomt. Gebruikers zoeken naar mogelijkheden om bijvoorbeeld informatie met elkaar te delen. Diensten als Dropbox verschijnen dan ook overal. Maak daarom IT en cloud onderdeel van uw (informatie)strategie door na te denken over zaken als beleid en frameworks, processen, organisatie structuren (rollen, taken en verantwoordelijkheden), cultuur en gedrag, skills en competenties.

De volgende stap: welk beveiligingsbeleid heeft u in uw organisatie en wat verwacht u van de beveiliging van informatie binnen uw cloud diensten? In veel gevallen verwachten we veel (ISO 27001/ISAE 3402), maar is slechts weinig in de eigen organisatie geregeld. Door een framework vast te leggen van eisen, risico’s en maatregelen, krijgt u inzicht in de mate van beheersing. Door dit framework te delen met alle betrokkenen, intern en extern, kunt u een continu verbeterproces op gang brengen. 

Overweeg ook de impact van cloud diensten op uw bedrijfsprocessen. Deze processen maken vrijwel zonder uitzondering gebruik van geautomatiseerde systemen. Er vindt uitwisseling van gegevens plaats tussen systemen. Door uw IT doelstellingenbeleid, organisatie-eenheden, gebruikers, processen en informatiesystemen aan elkaar te relateren, krijgt u de mogelijkheid de risico’s in kaart te brengen, die u weer in het framework kunt toevoegen. 

Risico’s kunnen worden afgedekt met passende maatregelen, alleen als het risico voldoende zwaar weegt. Anders komt u in een situatie waar de kuur soms erger is dan de kwaal. Ervaring leert dat veel risico’s emotioneel worden gewogen. Dat wil zeggen dat we het gevoel hebben dat we een groot risico lopen, zonder dat hier een rationele inschatting van is gemaakt. Bijvoorbeeld het risico van ongeoorloofde openbaarmaking. Als we dit risico echt zo groot vinden, waarom neemt u dan geen maatregelen om gegevens versleuteld op te slaan op de systemen van de cloud provider?

Type cloud kiezen
Dé cloud bestaat niet. Cloud is een diversiteit aan diensten en producten. We kunnen bijvoorbeeld spreken over een public, private of hybride cloud. Dit zegt iets over het ‘eigendom’ en gebruik. Cloud is ook in te delen naar ‘Infrastructure as-a-Service’, ‘Platform as-a-Service’ of ‘Software as-a-Service’.

En deze vormen gaan verder, want momenteel zijn ook al ‘Security as-a-Service’ of ‘Governance as-a-Service’ en ‘Compliance as-a-Service’ verkrijgbaar.

Welk type het meest geschikt is, is afhankelijk van een aantal factoren. Wilt u meer standaardiseren, dan is Software as-a-Service geschikt. Ook afhankelijkheden tussen verschillende processen en de gegevensuitwisseling kunnen een rol spelen bij de bepaling. Als het gaat om de keuze tussen public, private of hybride is de vertrouwelijkheid van data mogelijk van invloed, de benodigde ‘voorspelbaarheid’ van performance, of gegevensverkeer, eigendom van gegevens en systemen en natuurlijk de SLA mogelijkheden die providers bieden. Een belangrijke aspect bij SaaS is het upgrade tempo. Het kan een voordeel zijn altijd gebruik te maken van de meest actuele versie, maar er zijn ook situaties denkbaar waar we juist niet met alle nieuwe upgrades mee willen, maar wel gedwongen worden door een SaaS-aanbieder.

Van belang is om vooraf een checklist op te stellen van de voor u belangrijke aspecten en kenmerken, zodat u tijdens de selectiefase de juiste en relevante zaken met elkaar vergelijkt. Daarnaast helpt dit u bij de SLA-onderhandelingen uw belang voldoende te herkennen en niet alleen op kosten en prijs te onderhandelen, maar naar ‘value for money’ te kijken.

Cloud serviceprovider kiezen
De derde stap is de selectie van een betrouwbare partner. Hier speelt vertrouwen een cruciale rol. Vertrouwen moet worden gewonnen. Bijvoorbeeld door relevante certificeringen als ISAE 3402, maar ook door zichtbaarheid en transparantie. Als u niet weet wie aan uw systemen komt, wordt vertrouwen moeilijker.

En natuurlijk is wetgeving van invloed bij de keuze van een partner. Wetgeving is veelal lokaal geldig, waar uw cloud partner wellicht in meerdere landen actief is of dat uw data in een ander land is opgeslagen.

Plan
Er zijn veel aandachtspunten bij een overstap naar de cloud. Toch maakt het hebben van een gedegen plan en voorbereiding de keuze een stuk inzichtelijker en eenvoudiger. Veel risico’s worden gevoelsmatig benaderd, maar ervaring leert dat dit niet altijd het beste is en in de meeste gevallen zijn eenvoudige maatregelen mogelijk om in control te blijven. Door op een juiste manier met uw informatie om te gaan, de juiste mate van bescherming, kwalitatief onderhoud en ondersteuning te bieden, maakt u IT onderdeel van uw strategie in plaats van een strategie voor uw IT.

Cloud DNA Check
Overweegt u de overstap naar de cloud? Lees ons Cloud 2020 magazine of doe de Cloud DNA Check. Een methode die ITON heeft ontwikkeld om organisaties aan de hand te kunnen nemen bij het maken van de juiste cloud keuzes. 

Door Erwin van Kouteren, business consultant ITON (foto)

]]>
Fri, 15 May 2015 10:52:53 +0200 Impact en risico’s van de cloud http://executive-people.nl/item/528985/impact-en-risicoa-s-van-de-cloud.html&field=Foto1&rType=crop&height=165&width=165.jpg
Waarom de tijd voor 10GbE is aangebroken http://executive-people.nl/item/528808/waarom-de-tijd-voor-gbe-is-aangebroken.html In vergelijking met andere technologieën wordt 10GBase-T, ook wel bekend als 10 Gigabit koper, gekenmerkt door een langzame, maar voortschrijdende invoering. De technologie werd aanvankelijk voornamelijk geschikt geacht voor grote ondernemingen en als te duur, te energieverslindend en te grootschalig gezien voor kleine tot middelgrote bedrijven die een hogesnelheidsnetwerk wilden. Als gevolg hiervan ging 10GbE-connectiviteit vaak vergezeld van kostbare glasvezeltechnologie voor het faciliteren van hogesnelheidstoegang tot de backbone van netwerken en tot gevirtualiseerde server-, opslag- en datacenteromgevingen.

In 2013 zagen we echter een omslag, met het begin van een brede implementatie van 10GBase-T,  bijna zeven jaar nadat de standaard voor koper-based switching werd vastgesteld. Wat is er veranderd en waarom zien we nu pas een bredere implementatie?

De groei van BYOD

Volgens Gartner zal het aantal BYOD-apparaten verdriedubbeld zijn in 2018. Als echter zowel bedrijven als de data op hun netwerken blijven groeien, dan kan het domino-effect een nadelige invloed hebben op de stabiliteit van draadloze netwerken.

Naast de uitdaging van het beheren en beveiligen van de grote hoeveelheid nieuwe apparatuur op de werkplek, kunnen bedrijven ook geconfronteerd worden met knelpunten, buffering en snelheidsproblemen in hun netwerk, wat allemaal een negatieve invloed op hun functioneren kan hebben. Bovendien kan het netwerk te maken krijgen met het risico van downtime, wanneer de vele apparaten en gebruikers opstoppingen veroorzaken.

Omdat steeds meer apparaten met het netwerk verbonden zijn en de hoeveelheid data toeneemt, gaan er aanzienlijke prestatieproblemen ontstaan. Niet alleen op de draadloze infrastructuur, maar op het volledige IT-netwerk. Firewalls en de veiligheid van applicaties zullen opnieuw geëvalueerd moeten worden om een veilige internettoegang te kunnen garanderen. Er kan tenslotte maar een beperkte hoeveelheid data per keer door de firewall en dat kan voor opstoppingen zorgen. Tel daar de convergentie van spraak, video en data op mobiele apparaten bij op en de prestaties van het netwerk zouden wel eens kunnen gaan degraderen. Hierdoor worden netwerkbeheerders gedwongen om te zoeken naar manieren om het netwerkverkeer efficiënter en betaalbaarder te beheren.

Enterprise-klasse oplossingen beschikbaar maken voor de massa

Precies nu de belasting van de netwerken groter wordt, komt de volgende golf van 10GbE-oplossingen beschikbaar. Er zijn nu oplossingen die alle bedrijven, klein en groot, kunnen voorzien van het potentieel van enterprise-klasse technologie binnen hun switching-infrastructuur. De toenemende omarming van 10GbE koper NIC-adapters door server- en opslagleveranciers zorgt ervoor dat  10GbE-connectiviteit binnen handbereik van bedrijven van elke grootte komt. De  10GbE koper prijsstellingen zijn nu aantrekkelijker dan ooit, en zitten op hetzelfde niveau als de Gigabit-oplossingen die gebaseerd zijn op een prijs per Gbit/s. De tijd is dus aangebroken dat organisaties betrouwbare en betaalbare 10GbE-connectiviteit voorbij de core van het netwerk gaan realiseren.

Geen latency en energieverspilling

Het is niet alleen de prijs van de 10GbE-technologie die is veranderd, maar ook de technologie zelf. Werd 10GbE koper altijd gezien als een stroomverslinder, de PHY-chipsettechnologie van vandaag de dag biedt tussen de 5 en 8 watt per 10GBase-T poort. Dit is lager dan de 10+ watt die in de afgelopen jaren werd genoemd in vergelijking met tranceivers als 10GBase-SR, die minder dan 1W kunnen trekken. Een toename van energieconsumptie met een factor vijf kan een dure upgrade lijken. Wanneer je dat echter vergelijkt met servers die tot wel 1000W of meer kunnen vragen, dan is het totale aandeel laag. Extra energieconsumptie impliceert aanvankelijk hogere totale kosten, maar wanneer je de extra gerelateerde kosten meeweegt, zoals glasvezel-tranceivers, dan is het waarschijnlijk dat de totale 10GBase-T implementatie goedkoper zal zijn. Bovendien, voor switch-server installaties in kleine en zelfs middelgrote organisaties zijn korteafstandkabels van minder dan 45 meter gebruikelijk en dat verbruikt nog minder stroom.

Een andere wijdverspreide aanname over 10GbE koper, is dat het gebruik van Cat6A-bekabeling een zwaardere, omvangrijkere en minder flexibele oplossing is dan glasvezel, maar dat is niet meer het geval. 10GBase-T gebruikt net als andere Base-T technologieën een standaard J45 Ethernet jack, een verbinding die niet alleen standaard is op switches, maar die ook geïntegreerd is op servers, workstations en andere pc's. Door over te stappen op 10GbE-connectiviteit kunnen organisaties het aantal GbE-verbindingen in server-racks terugbrengen, die bovendien ook steeds vaker worden uitgerust met 10GbE-connectiviteit. Dus zelfs als een organisatie de dikkere Cat6A-kables moet installeren om de dunnere Cat5e-kabels te vervangen, dan nog zal het totale aantal poortverbindingen kleiner worden en kunnen bedrijven besparen op ruimte en de zorgen over energieverbruik wegnemen.

Een 10GBase-T switch zal bovendien effectief kunnen communiceren met oudere Gbit/s en 100Mbit/s serververbindingen. Bij glasvezelsystemen die geen lagere snelheden ondersteunen, moeten er naast de 10GbE switch-upgrades complete servers worden vervangen. 10GBase-T biedt daarentegen een haalbaar en betaalbaar investeringspad dat geleidelijke server- en switch-upgrades mogelijk maakt en dat in veranderende netwerkbehoeften kan voorzien.

De voordelen van 10GbE koper

Er kleven tal van voordelen aan het gebruik van 10GbE koper, maar wat voor groeiende organisaties vooral aantrekkelijk zal zijn, is de mogelijkheid een hogesnelheidsnetwerk te realiseren. Een ander voordeel is de mogelijkheid om de bestaande infrastructuurinvesteringen voor koperen bekabeling te benutten. Organisaties met een bestaande netwerkinfrastructuur met Cat6A of 7 bekabeling, zullen kunnen profiteren van een hogere kwaliteit koperen bekabeling dan Cat5e. Dergelijke netwerken kunnen hogere vereisten voor bandbreedte aan dan 10GbE koper ondersteunt – tot 100m met RJ45-connectoren. Cat6A-netwerken kunnen ook profiteren van 10GbE koper, maar over kortere afstanden. Backwards compatibiliteit met 100M/bit- en Gigabit- netwerken maakt een kosteneffectiever en eenvoudiger upgrade-pad naar 10 Gigabit Ethernet mogelijk.

10GbE stelt organisaties ook in staat om de ondersteuning voor converged omgevingen uit te breiden. Risico's door bottlenecks in de netwerkprestaties nemen toe. Bandbreedte wordt groter om intensieve nieuwe applicaties te ondersteunen, samen met de proliferatie van datareplicatie en de brede invoering van mobiliteit en server- en opslagvirtualisatie. Alles bij elkaar zorgt dit voor een behoefte aan 10 Gigabit oplossingen. De toename van video en mobiele data maakt Gigabit-netwerken beperkt houdbaar, omdat meer apparaten, gebruikers en content vechten om prioritering.

Maar wat als een organisatie geen behoefte heeft aan 10GbE, omdat GbE als voldoende wordt gezien? Stel je dan eens een rampenscenario voor, waarbij een organisatie al haar data verliest. Het terughalen, repliceren en herstellen van de data zou kunnen betekenen dat er een volledig herstel plaats moet vinden – iets wat door GbE eerder gehinderd dan geholpen zal worden. Voor het MKB zou 10GbE de bandbreedte voor een sneller en meer opportuun recoveryscenario kunnen leveren.

Waarom het nu de tijd is om over te stappen op 10GbE-connectiviteit

BYOD is geen rage, het is iets blijvends. Nu generatie Y op het punt staat de arbeidsmarkt te betreden, zal het aantal apparaten in bedrijven blijven groeien, net als de hoeveelheid data die over het netwerk wordt verstuurd. Als gevolg hiervan zullen bedraad en draadloos uiteindelijk moeten concurreren voor netwerkbandbreedte, terwijl voice-verkeer, afkomstig van mobiel en connected computerapparatuur, ook steeds meer vraag zullen creëren naar hogere snelheden en lagere latency, om in het extra netwerkverkeer te kunnen voorzien.

In deze omgeving is de behoefte aan 10GbE-connectiviteit duidelijker dan ooit. De bottleneck in netwerkprestaties, die wordt veroorzaakt door de groeiende vraag naar bandbreedte ter ondersteuning van intensieve nieuwe applicaties, gecombineerd met de toename van datareplicatie en de brede implementatie van server- en opslagvirtualisatie in kleine en middelgrote netwerken, jaagt de inzet van 10 Gigabit oplossingen voor netwerkconnectiviteit aan. Organisaties die verzaken de technologie en connectiviteit in te zetten die het verbonden personeel van morgen kan ondersteunen, zullen uiteindelijk een achterstand hebben ten opzichte van bedrijven die dat niet doen.

Arend Karssies, Country Manager CBU NETGEAR Benelux

]]>
Wed, 13 May 2015 13:01:02 +0200 Waarom de tijd voor 10GbE is aangebroken http://executive-people.nl/item/528808/waarom-de-tijd-voor-gbe-is-aangebroken.html&field=Foto1&rType=crop&height=165&width=165.jpg
Data-scientist. Beroep van de toekomst? http://executive-people.nl/item/528679/data-scientist-beroep-van-de-toekomst.html In de afgelopen twee jaar is zo’n negentig procent van alle wereldwijde opgeslagen data gegenereerd. Met al die data is iets te doen. Als je als bedrijf bijvoorbeeld weet waar, hoe en hoe vaak klanten een app gebruiken, kun je de app optimaliseren en  beter inspelen op de behoefte. Deze big data-trend heeft geleid tot een nieuw beroep dat volgens velen enorme kansen biedt voor de komende periode: de data-scientist.

Net als bij elk ander nieuw en trendy beroep is het bij een data-scientist goed om op te passen als iemand zich zo noemt. Veel ontwikkelaars noemden zich in het verleden al snel architect, terwijl ze dat niet waren. Daarom is een business-analist ook niet meteen een data-scientist.

Wat is een data-scientist dan wel? Om te beginnen weet hij (of zij) veel van moderne technologieën . Je moet als data-scientist relevante data kunnen vinden, extraheren, transporteren,bewerken en visualiseren. Of in ieder geval begrijpen hoe dat moet en wat de (on)mogelijkheden zijn. Dat betekent dus dat je kennis moet hebben van bijvoorbeeld NoSQL, Hadoop, Pig, Hyves, Spark en het hele ecosysteem er omheen. Maar ook van bijvoorbeeld “R”. R is een programmeertaal en een omgeving voor statistische analyse en grafische presentatie van gegevens. Het is de open source-versie van S-plus, dat door Bell Labs werd ontwikkeld. Je kunt R gratis downloaden en gebruiken voor datamanipulatie, -calculatie en grafische weergave.

In de tweede plaats kan een data-scientist de data die hij heeft verzameld zo vertalen dat er waarde uit te halen is voor de organisatie. De belofte van big data – waar de data-scientist zijn functie aan heeft te danken – is immers dat je uit grote hoeveelheden data waardevolle verbanden destilleert waarmee je de business verder helpt. Tot slot mag je van een data-scientist ook verwachten dat hij op basis van deze inzichten concrete ideeën ontwikkelt voor de organisatie.

Het is duidelijk dat alleen technische kennis niet voldoende is voor een data-scientist. Je zult ook moeten beschikken over domeinkennis en veel creativiteit, nieuwsgierigheid en inventiviteit. Of zoals Steve Jobs zei tijdens zijn inspirerende begintoespraak op Stanford University in 2005 “Stay Hungry. Stay Foolish”. 

Daarnaast moeten organisaties ervoor zorgen dat een data-scientist ook voldoende mandaat binnen de organisatie heeft om zaken voor elkaar te krijgen. Is dat niet het geval, dan blijven initiatieven hangen en profiteren organisaties niet optimaal van hun big data. Geef een data-scientist dus de ruimte om iets te doen. Dan kan hij of zij echt waarde creëren uit data.

Sandor Nieuwenhuijs, Oracle

]]>
Mon, 11 May 2015 07:12:48 +0200 Data-scientist. Beroep van de toekomst? http://executive-people.nl/item/528679/data-scientist-beroep-van-de-toekomst.html&field=Foto1&rType=crop&height=165&width=165.jpg
Adventures http://executive-people.nl/item/528671/adventures.html Deze blog schrijf ik in Las Vegas, waar ik samen met meer dan 15.000 klanten en partners onze jaarlijkse EMC World conferentie bijwoon. In een tijd van snelle technische innovatie, een enerverende bijeenkomst met veel aankondigingen over nieuwe en verbeterde producten. Maar ook de constatering dat we in plaats van een succesvol technologiebedrijf, feitelijk een dynamische organisatie zijn, gevormd door technologiegedreven mensen die in hoog tempo innovatie nastreven.

Mensen maken je organisatie of je bedrijf. Hun mentaliteit, hun enthousiasme en hun deskundigheid is de basis voor uiteindelijk succes. Dat zien we bij zowel start-ups als bij grote bedrijven: loopbaantevredenheid, een klimaat om te blijven (bij-) leren en interactieve interne relaties zijn de basis van een dynamische organisatie die kan en wil (blijven) veranderen. Maar ook een management dat proactief strategisch plant: wat gebeurt er om ons heen, welke ontwikkelingen komen op ons af, wat willen onze klanten anders of beter?

Borrelende innovatie-zee

Mede om onze omgeving beter te kennen, investeren we als bedrijf in nieuwe bedrijven (ventures) en nemen op die manier actief deel aan nog onbekende innovatie. Dit dwingt je als bedrijf om die externe R&D-wereld goed in de gaten te houden en scherp te zijn op nieuwe ontwikkelingen. Om de brainparken van universiteiten goed te kennen. In welke start-ups wil en moet je investeren? Waar vinden radicale ontwikkelingen plaats? Dit dwingt je ook om deze nieuwe bedrijven goed te kunnen inschatten op hun potentiële waarde.

Venture kapitalisme is een vak op zichzelf dat veel ervaring en fingerspitzengefühl vraagt. Omgekeerd levert je dit als bedrijf een geweldig inzicht op in die ‘borrelende innovatie-zee’ die ons omringt en waar op de vreemdste plaatsen sublieme uitvindingen ontstaan of onverwachte concurrenten kunnen opstaan. Maar het betekent ook dat je moet accepteren dat nieuwe ontwikkelingen soms opeens je eigen succesvolle producten kannibaliseren. Het eeuwige innovatie-dilemma: moet ik door-innoveren als dat mijn eigen inkomstenstroom pijn doet?

Kannibalisme

Het antwoord is natuurlijk volmondig ja! Intern zeggen we dat we liever een eigen succesvol product met een eigen innovatie kannibaliseren dan een klant verliezen. Want als je zelf niet innoveert en dus ook niet kannibaliseert, zal op termijn een ander dat – vaak met veel enthousiasme – wel voor je doen. Elke markleider heeft immers een schare van start-ups achter zich aan met elk de uitdaging de volgende marktleider te willen worden.

Je eigen vertrouwde producten kannibaliseren, kan intern fricties opleveren. Dat zien we op dit moment ook. Flash storage is voor veel toepassingen veel aantrekkelijker geworden dan de welbekende disk-opslag. Hoewel disk-opslag voorlopig nog lang niet voorbij is en nog 98% van de opslagmarkt uitmaakt, is het gebruik van flash snel aan het groeien. Op diverse plaatsen is het een goedkopere en effectievere methode geworden die intussen zelfs als vanzelfsprekend wordt beschouwd. Disk-opslag zal nog lange tijd dominant blijven, net zoals tape in de back-up- en archiefwereld als product uit de vorige eeuw nog steeds veel wordt gebruikt. Maar de omzet van flash is significant geworden. En dus moeten we veranderen.

Agile organisatie

Op zo’n moment is de enige oplossing om – als 36 jarige storageleverancier – ook goede, en het liefst betere all flash arrays te ontwikkelen en te bouwen. En dan komt je kennis en betrokkenheid in de venture wereld van pas. Want je weet en herkent immers als geen ander waar potentiele ‘start-up parels’ vertoeven die je in potentie kunt acquireren. Die in een vergaande staat van ontwikkeling verkeren en waarmee snel een innovatie naar de markt kan worden gebracht. Een kickstart die alleen maar mogelijk was omdat je vooraf had geïnvesteerd in potentiele disruptieve technische ontwikkeling.

Vervolgens is een agile organisatie nodig die snel inziet dat bekende producten, die jarenlang de basis zijn geweest van je portfolio, in korte tijd veranderen in nieuwe producten, die werkelijk disruptief zijn in delen van je eigen markt. Die andere prijzen, marges, omzetten en verkooptermijnen kennen dan de bestaande producten. Daarnaast verandert de cloud het landschap ingrijpend. In plaats van IT-producten vooraf te kopen, kan men deze nu als service afnemen en per maand betalen voor de gebruikte functionaliteit. Opeens gaat de kost niet meer voor de baat uit. Kortom: veranderende verdienmodellen moet je op die momenten als organisatie accepteren, aankunnen en actief kunnen aanpassen.

IT-verantwoordelijkheid

Dat kenmerkt de werkelijk innovatieve organisatie. Afscheid durven nemen van een goed verleden en vertrouwen op een nieuwe goede toekomst. Je eigen software Open Source durven maken omdat dat de weg naar de toekomst is. Ook al vallen daarmee je oude vertrouwde licentiemodellen in duigen, waar je decennia lang op hebt vertrouwd. We leven in een unieke periode van informatietechniek waarin nieuwe platformen door de markt worden omarmd, gebruikers hun eigen IT-verantwoordelijkheid oppakken en zich dat niet meer door grote corporate IT-organisaties laten dicteren. Het moment dat informatiehuishoudingen ‘opeens’ volwassen kunnen worden en waar de business de eigen behoefte steeds makkelijker zelf kan vaststellen en bepalen.

Maar hier wringt dan weer bij veel van onze klanten de schoen. Zij zien dat hun business graag ook die stappen wil nemen, maar dan moet ook de IT-organisatie deze veranderingen willen doorvoeren. Niet alleen die nieuwe techniek gaan inzetten, maar – belangrijker – daar ook hun processen, methoden en technieken op aanpassen. Dat vraagt een dynamische organisatie met alle kenmerken die ik aan het begin van deze blog beschreef: loopbaantevredenheid, een klimaat om te blijven (bij-) leren en interactieve interne relaties. En een management dat proactief strategisch plant.

Eeuwige jeugd

De keten van innovaties begint met productinnovatie, vervolgens komt de leveranciersinnovatie en tenslotte de klant- en gebruikersinnovatie. En in die keten kunnen veel ongelukken gebeuren. Van de Fortune 500 bedrijven uit 1960 bestaan er nog maar enkele tientallen. Zij zijn in de afgelopen vijftig jaar gestruikeld toen innovaties nieuwe producten en markten creëerden.

Over 50 jaar zal dat wederom de situatie zijn: 90% van de huidige bedrijven zal wellicht niet meer bestaan. De uitdaging is bij die 10% te blijven behoren. En dat ligt voor een groot deel aan de mensen die de kern van dat bedrijf vormen en accepteren dat veranderen leuk en uitdagend is. En je op die manier als organisatie eeuwig jong en jeugdig blijft. En je als leuk bijproduct ook veel succes en plezier schenkt.

De groeten uit een jeugdig en immer dynamisch Las Vegas.

Hans Timmerman, cto EMC Nederland

]]>
Sun, 10 May 2015 21:10:38 +0200 Adventures http://executive-people.nl/item/528671/adventures.html&field=Foto1&rType=crop&height=165&width=165.jpg
7 tips voor de juiste IT management software http://executive-people.nl/item/528388/tips-voor-de-juiste-it-management-software.html Het selecteren van de juiste IT management software is niet zo eenvoudig. In de razendsnel veranderende wereld is het, mede door commodity hardware en virtualisatie, lastiger dan ooit geworden om hier de juiste keuzes in te maken. Er zijn zoveel mogelijkheden, ze lijken allemaal ongeveer hetzelfde te doen en zijn allemaal fantastisch … toch? Ik heb hieronder daarom een zevental richtlijnen uitgewerkt die je in dergelijke trajecten kunt gebruiken. Ik hoop dat je er wat aan hebt!

1. Start opnieuw
Blijf niet te lang doorgaan met de tools die je ooit hebt aangeschaft. Partijen zoals bijvoorbeeld Facebook en Google kunnen veel sneller en efficiënter innoveren, mede doordat ze geen legacy hoeven mee te zeulen. Gebruik moderne tooling voor moderne uitdagingen en ga er niet standaard van uit dat je bestaande leveranciers ook nu de beste oplossingen kunnen bieden.

Challenge the dinosaurs :-)

2. Kies freemium, een eigen installatie en test in productie
In het IT management software vakgebied is een aantal trends zichtbaar:

 • De software moet gratis te testen zijn voordat deze aangeschaft wordt. Dit mag ook de software met een wat gelimiteerde functionaliteit zijn. Ook hiermee kun je namelijk een prima indruk krijgen van het product.
 • Het product moet ook zonder hulp te installeren zijn. Dit is de beste maatstaf om te kunnen bepalen of de software eenvoudig in beheer en gebruik is én zegt heel veel over de te verwachten total cost of ownership en de return on investment.
 • Zorg dat je test in productie voordat je koopt. Dit is denk ik de belangrijkste tip. Hiermee voorkom je namelijk dat er tools worden aangeschaft die in de acceptatie-omgeving goed werken, maar in de productie-omgeving plotseling veel overhead blijken te veroorzaken. Scheelt een hoop frustratie en geld!

Houd rekening met virtualisatie
Virtualisatie is een niet te stoppen trend waar je IT Management software mee om moet kunnen gaan.

Veel legacy producten zijn onvoldoende in staat om de juiste counters uit te lezen of kunnen überhaupt niet omgaan met omgevingen die op basis van gebruik naar boven of beneden bijgeschaald worden. Iets om dus goed rekening mee te houden!

Meet performance o.b.v. latency of response time
Performance, uitgedrukt in latency of response time, is momenteel een van de belangrijkste KPI’s. Deze dient gemeten te worden vanaf de eindgebruiker tot in de backend.

Performance werd voorheen gemeten in resource gebruik (CPU bijvoorbeeld), maar dit is achterhaald. In de moderne gevitualiseerde omgeving is dit moeilijk te meten, wat vaak leidt tot foute cijfers. En wat zegt het over de door de eindgebruiker ervaren dienstverlening? Niets toch?

Zorg voor 100% dekking
De vaak gehanteerde 80/20 regel is hierop niet van toepassing. De te kiezen software moet het volledige applicatielandschap omvatten. Zowel verticaal als horizontaal is het van belang om elk aspect van de keten in kaart te hebben.

Overigens bedoel ik hiermee niet dat je altijd alles moet meten, maar wel dat je op de momenten dat het nodig is, direct over de juiste informatie kunt beschikken.

Data moet real-time, voorspelbaar en compleet zijn
Laat ik beginnen om te melden dat data uit het merendeel van legacy tools ook real-time en volledig zijn. Voorspelbaar zijn ze echter nog zeker niet allemaal.

 • Real-time: In het geval van incidenten wil je direct over de juiste data beschikken. Een paar uur is niet meer acceptabel met het oog op de snelheid van de (social) media en de mogelijke impact daarvan op het imago van de organisatie.
 • Volledig: Als extra handelingen nodig zijn om bij incidenten alle informatie bij elkaar te krijgen, kost dit tijd die je niet hebt en die feitelijk onnodig is. Integraties tussen tooling en correlatie uit meerdere bronnen is daarbij cruciaal om snel de juiste beslissingen te kunnen nemen.
 • Voorspelbaar: Wellicht is dit wel de meest interessante. Veel tooling werkt met rules om goed om te kunnen gaan met incidenten of signalen die daar op duiden. Dit kost veel tijd om in te richten en vaak wordt er niet de juiste aandacht aan besteed om ze actueel te houden. Resultaat hiervan is dat er gezocht blijft worden op oude zaken en er niet gereageerd wordt op nieuwe afwijkingen. Het is daarom van belang gebruik te maken van tooling die flexibel en zelflerend is (dus bij voorkeur niet gebaseerd op rules) om adequaat te kunnen inspelen op de razendsnelle ontwikkelingen op IT-gebied en om ons heen.

Data moet deelbaar zijn op een externe data opslag
Tooling die machine, agent, wire, agent of synthetische data verzamelt moet zelf als generieke data opslag kunnen fungeren. Of hij moet de data 1-op-1 kunnen doorzetten naar een externe dataopslag.

Dit is van belang om een correlatie uit te voeren over alle databronnen. Daarnaast zorg je er zo voor dat de ruwe data beschikbaar blijft en voorkom je dat de data ongemerkt gemanipuleerd wordt.

Ik hoop dat dit je helpt in je tooling selectie. Mocht je vragen of feedback hebben, dan hoor ik dat graag!

Auteur: Coen Meerbeek, Performance Consultant bij SMT

]]>
Wed, 06 May 2015 10:34:33 +0200 7 tips voor de juiste IT management software http://executive-people.nl/item/528388/tips-voor-de-juiste-it-management-software.html&field=Foto1&rType=crop&height=165&width=165.jpg
Datacenterbranche is geen vervuiler http://executive-people.nl/item/528315/datacenterbranche-is-geen-vervuiler.html Ongeveer en jaar geleden schreef ik een blog over de publicatie van Hivos, een internationale organisatie die zoekt naar oplossingen voor hardnekkige wereldproblemen, waarin datacenters als milieuvervuilers werden afgeschilderd. Blijkbaar zijn datacenters eens per jaar aan de beurt bij Hivos: er verscheen wederom een artikel op de site van Hivos over hoe slecht datacenters voor het milieu zijn. Dit keer zo mogelijk nog tendentieuzer dan het vorige artikel.

Blijkbaar heeft Hivos dus om wat voor reden dan ook bedacht dat datacenters slecht zijn en publiceren ze eens per jaar een verhaal om dat standpunt te ondersteunen. Of het klopt wat er staat vinden zij blijkbaar niet zo interessant. Tijd voor een nieuw weerwoord.

Toename 50 procent
Het artikel van Hivos begint ermee dat dataverkeer wereldwijd met meer dan 50 procent per jaar toeneemt en dat 'deze datacenters' energie vreten. Dataverkeer is natuurlijk niet hetzelfde als datacenters. De apparatuur die nodig is om die data te transporteren, verbruikt over het algemeen maar heel weinig energie, zeker in vergelijking tot de totale datacenterbranche.

De servers die in datacenters staan worden voor een deel gebruikt voor het serveren van allerlei content op internet, maar - en hier gebruik ik ons eigen datacenter als maatstaf - voor een heel groot deel voor andere
zaken. Interne automatisering bijvoorbeeld. Rijen met servers die voorheen niet in een commercieel datacenter stonden, maar in een datacenter(tje) van het bedrijf in kwestie zelf, of zelfs gewoon ergens in een meterkast.

Daar gebruikten ze net zo veel energie, vaak zelfs nog meer, omdat er op kleine schaal niet zo veel aandacht is voor de efficiëntie van bijvoorbeeld koeling en noodstroom. Of servers die mail afhandelen. Wat zou er beter zijn voor het milieu, een brief sturen op een dode boom of een e-mailtje? Helemaal een giller is dat de servers die zorgen voor de werking van diensten die volgens Hivos het meeste dataverkeer veroorzaken, voor een groot deel niet in Nederland staan (Facebook, Twitter) en voor zover ze dat wel staan, niet in het onderzoek zijn
meegenomen (Google/YouTube).

Stempel
Als het gaat om video over internet worden alleen YouTube en pornografie genoemd. Dat wijst er ook op dat Hivos een bepaalde stempel op het dataverkeer wil drukken. Natuurlijk, het zijn allebei toepassingen die behoorlijk wat dataverkeer veroorzaken, maar juist als je ingaat op de verschillen met vorig jaar zou het wel zo eerlijk geweest zijn om ook Netflix te noemen. Of het feit dat veel mensen (vaak zonder het te weten) tegenwoordig tv kijken via internet.

Kort samengevat huisvesten commerciële datacenters dus vooral niet de apparatuur die zorgt voor al dat dataverkeer waar Hivos zich zo druk om maakt, maar allerlei andere servers. Servers die voorheen elders stonden en daarom niet als 'datacenter' werden meegeteld. Je kunt dus niet stellen dat datacenters voor steeds meer CO2 uitstoot zorgen, want ook al verbruiken ze meer stroom, dan nog is dat voor een groot deel stroom die voorheen door iemand anders verbruikt werd.

Daarbij is er in datacenters vaak veel meer aandacht voor energiezuinigheid van koel- en noodstroominstallaties en worden servers in datacenters onder andere door virtualisatie vaak veel efficiënter benut.

Kortom: De Nederlandse datacenterbranche is goed bezig, maar Hivos vindt het voor het tweede jaar op rij nodig om de gehele branche als milieuvervuiler af te schilderen. Onterecht.

Door: Alex Bik

]]>
Mon, 04 May 2015 14:11:25 +0200 Datacenterbranche is geen vervuiler http://executive-people.nl/item/528315/datacenterbranche-is-geen-vervuiler.html&field=Foto1&rType=crop&height=165&width=165.jpg
Thuis Agile werken? http://executive-people.nl/item/527925/thuis-agile-werken.html Het feit dat het nieuwe werken inmiddels in bijna iedere organisatie gemeengoed is geworden, strijkt tegen de haren in van de Agile / Scrum methodiek, waarbij nauwe samenwerking vereist is. Is fysiek bij elkaar zijn nodig om Agile / Scrum te laten slagen?

Team versus individu

Ik ben zelf op dit moment gedetacheerd bij een grote bank in Nederland. Een voorloper op het gebied van Het Nieuwe Werken (HNW) met kantoorruimtes die volledig dienstbaar zijn aan het innovatieve, flexibele werkplekconcept. Volgens de organisatie is HNW noodzakelijk in een tijd waarin mensen op zoek zijn naar balans tussen werk en privé. Er wordt meer rekening gehouden met de veranderende individuele wensen van medewerkers. De locatie en het tijdstip waarop je wilt werken kan zelf bepaald worden en er zijn geen vaste werkplekken. Dit wordt ondersteund door optimale ICT-oplossingen, zoals videoconferencing en telewerken. Bij HNW staat de individu centraal. Maar dit staat haaks op Agile werken, waarbij juist het team centraal staat.

Als Scrummaster bestaan mijn dagelijkse werkzaamheden uit het faciliteren van het team, zodat het team niets in de weg staat om goed te kunnen werken. Een goed functionerend team is namelijk de ‘sleutel tot succes’. Ook het in gang zetten en bewaken van een correcte scrum-implementatie behoort tot de werkzaamheden. En daarnaast ben ik voor een gedeelte als tester werkzaam. Hands-on testen is iets wat ik niet los kan laten.

Voordelen Agile/Scrum

Op een Agile/Scrum manier werken heeft veel voordelen. De omgeving binnen de bank is dynamisch en vraagt een manier van werken die is ingericht op veranderingen. Agile biedt mogelijkheden om snel te kunnen schakelen indien dat door een verandering noodzakelijk is. Bovendien kan er ingespeeld worden op voortschrijdend inzicht. Verder heeft Agile als voordeel dat er sprake is van snelle communicatie tussen teamleden. Dit is noodzakelijk om goed te functioneren, evenals het nauw samenwerken met de business en de klant of eindgebruiker. Tot slot zorgt Agile werken voor controle en inzicht in de voortgang van softwareontwikkeling.  

Combineren

De verschillen tussen beide trends zijn groot. Agile werken verlangt een goed functionerend team, waarbij samenwerken, continue afstemming en betrokkenheid en meetings op vaste tijden en een vaste locatie, centraal staan. Bij HNW wordt er, in tegenstelling tot Agile, een oplossing geboden aan de individuele wensen van medewerkers waardoor je zelf kunt bepalen hoe, waar en wanneer jij je werk doet.  De vraag is: Hoe kunnen we dit combineren om tot werkbare oplossingen komen?  


Beginfase

Het is van belang om in de beginfase vaste momenten in te bouwen en ondanks flexibele werktijden en –plekken, stimuleren om juist wel samen te komen met het team. Van belang bij Agile werken is face-to-face communicatie en zoveel mogelijk vaste werkplekken. Dit kan door een aantal vaste scrumsessies per week in te plannen met een vaste samenstelling waaraan iedereen live dient deel te nemen.

Vrijheid en vertrouwen

Gedurende het proces kan er langzaam meer vrijheid gegeven worden aan scrumleden over het waar en wanneer te werken. Wat bovendien kan helpen bij een optimale samenwerking tussen de diverse teamleden, is het gebruiken van online meetings met bijvoorbeeld Google Hangouts. Op die manier kunnen er korte communicatielijnen gerealiseerd worden tussen de teamleden, ondanks het werken vanuit fysiek verschillende locaties. Zelfsturing is hierbij belangrijk, en dat raakt zowel Agile werken als Het Nieuwe Werken.

Wat bij ons team ook goed werkte, is het inrichten van een ruimte voor alle teamleden in het geval iedereen aanwezig is op kantoor. We hebben nu de ruimte qua werkplekken en ook faciliteiten, zoals ruimtes voor stand-ups, gereserveerd voor de verschillende teams. Dichtbij de business, beheer en andere teams.

Om het hele proces te laten slagen, moest met name het management de aanwezigheid en fysieke zichtbaarheid loslaten. En moest er meer op vertrouwen en zelfredzaamheid van het team worden afgegaan. En afgaan op resultaat.

Om het teamgevoel te versterken komen de teamleden vanuit de meerdere locaties sowieso eens per week naar de locatie en sinds kort doen we dat ook af en toe vanuit onze locatie naar het noorden. En niet onbelangrijk, zo kunnen we onze successen gezamenlijk vieren.

Tot slot

Op basis van mijn eigen ervaringen kan ik stellen dat het absoluut mogelijk is om Agile te werken binnen de inrichting die organisaties hanteren, dankzij HNW. Echter zijn goede afspraken van groot belang en is er flexibiliteit nodig, van zowel de organisatie als de Agile deelnemer. Ik ben benieuwd naar uw ervaringen. 

Door: Kevin van der Hooft, Testconsultant bij Bartosz ICT

]]>
Mon, 27 Apr 2015 13:44:11 +0200 Thuis Agile werken? http://executive-people.nl/item/527925/thuis-agile-werken.html&field=Foto1&rType=crop&height=165&width=165.jpg
De wondere wereld van IT: Boardlevel http://executive-people.nl/item/527879/de-wondere-wereld-van-it-boardlevel.html In de afgelopen 25 jaar heeft IT zich ontwikkeld tot een omvangrijk en bedrijfskritisch vakgebied in bijna elke onderneming. Al in de jaren ‘90 is het gebruik van informatie technologie in sneltreinvaart toegenomen en op grote schaal ingezet om bedrijfsprocessen te optimaliseren. Daarmee is IT een centrale positie gaan innemen bij menig bedrijf. Daar is in de afgelopen jaren ook nog de digitalisering aan toegevoegd, waardoor zelfs complete verdienmodellen van bedrijven afhankelijk zijn van de succesvolle toepassing van IT.

Traditioneel rapporteert een CIO aan de CFO, maar dit is echt niet meer van deze tijd. De gemiddelde CFO heeft het al druk genoeg met alle financiële regelgeving en moet niet gevraagd worden om IT er ook ‘even’ bij te doen. Een wat modernere lijn naar de COO is ook niet logisch meer. Ergo, het merendeel van de operatie bestaat vaak uit IT.

Waarom zijn CIO's/CTO's/CDO's/CBTO's dan nog steeds en masse afwezig op boardlevel? Je zou verwachten dat, gezien het grote belang, IT abundant op board level aanwezig is. Het verwondert mij dat dit nog niet het geval is. Een boardpositie plaatst IT namelijk in het hart van de besturing van een onderneming en daarmee in de positie die het verdient.

Als je als CIO onderdeel bent van de board, ben je echt onderdeel van het team, wordt er 'met je' in plaats van 'over je' gepraat. Is er bekendheid met, en dus ook meer begrip voor, issues en uitdagingen. Voelen de overige boardcollega’s zich medeverantwoordelijk voor het resultaat en wijzen ze niet meteen naar elkaar als er dingen even wat minder lopen. Ze zitten in dezelfde boot, waar IT een integraal onderdeel van de business geworden is. En zo hoort het!

 

Arnoud Klerkx is Chief Business Technology Officer en lid van de Raad van Bestuur van Sanoma Learning

Reageer via WWvanIT@gmail.com

]]>
Mon, 27 Apr 2015 09:34:47 +0200 De wondere wereld van IT: Boardlevel http://executive-people.nl/item/527879/de-wondere-wereld-van-it-boardlevel.html&field=Foto1&rType=crop&height=165&width=165.jpg
Cloud zal Datacenters niet laten verdwijnen http://executive-people.nl/item/527617/cloud-zal-datacenters-niet-laten-verdwijnen.html Cloud betekent niet het einde van vele datacenters. Dit beweert Mark Skiff, director of datacentre solutions bij NetApp, in een blog

Zo zijn workloads ideaal om in datacenters uit te voeren. Lees meer in de blog.

 

]]>
Wed, 22 Apr 2015 02:10:02 +0200 Cloud zal Datacenters niet laten verdwijnen http://executive-people.nl/item/527617/cloud-zal-datacenters-niet-laten-verdwijnen.html&field=Foto1&rType=crop&height=165&width=165.jpg
Hoe de Game of Thrones te ‘winnen’ met Master Data Management http://executive-people.nl/item/527478/hoe-de-game-of-thrones-te-a-winnena-met-master-data-management.html Iedere keer als ik naar een aflevering van de fantasy-serie Game of Thrones kijk, valt het mij op hoeveel parallellen er zijn tussen het fictieve land Westeros en de wereld van real-life business. Ik kan het niet helpen, maar na een aantal seizoenen begin ik me eraan te ergeren hoe weinig de personages hun beslissingen en samenwerkingen op kennis baseren.

Hoe kon het dat niemand de ‘Night’s Watch’ op de Muur kwam helpen toen hij met een grote aanval werd geconfronteerd? Zou het kunnen dat niemand wist wat er op het spel stond?

En waarom komen de overige Stark familieleden (+ één Snow) nooit langs? Geen van hen wist of de anderen nog in leven waren. Een duidelijke communicatie mismatch.

Echter, dit alles is natuurlijk onderdeel van de plot en nodig in een verhaal als GOT om spanning te creëren. Dat ik me hier druk om maak, is niet zozeer omdat de dingen niet goed gaan in Westeros, maar meer omdat een en ander vergelijkbaar is met de manier waarop veel bedrijven tegenwoordig opereren.

Kijk maar eens naar de overeenkomsten tussen Westeros en hedendaagse bedrijven:

Geïsoleerde strategieën en activiteiten

GOT

In Westeros creëert ieder mens zijn eigen rijkdom. Als gevolg hiervan is het ieder voor zich. Elk van de zeven koninkrijken - ieder Huis, elke samenwerking, in principe elke persoon - neemt negen van de tien keer besluiten zonder overleg met anderen. Zelden delen de personages informatie en zelden werken ze samen. In GOT betekent dit dat machtsstructuren zo veranderlijk zijn als de wind en dat goede (en slechte) mensen op de meest brute wijze worden gedood.

Business

Veel bedrijven werken ook in hokjes, waarbij elke afdeling - soms iedere werknemer –via eigen inzicht en met eigen systemen werkt. Waardevolle informatie wordt vaak niet gedeeld binnen organisaties. Wanneer het wel gedeeld wordt, is dit meestal handmatig, kost het veel tijd en sluipen er fouten in. Slechte informatie-uitwisseling betekent dat ieder voor zich opnieuw het wiel uitvindt, waardoor er dubbel werk gecreëerd wordt. In bedrijven heeft dit meestal geen manipulatieve oorzaak, zoals in GOT, maar de meeste bedrijven beschikken niet over één centraal data management systeem. Dit resulteert in zwakke workflows en slechte kwaliteit.

Slecht Overzicht

GOT

Met de behoorlijk slechte informatie uitwisseling, lijkt niemand een volledige overzicht of stand van zaken van het continent te hebben. Weinig mensen wisten van Mance Rayders leger en zijn plannen om de muur over te steken, en nog minder weten dat de vrijwel onoverwinnelijke White Walkers zich hebben teruggetrokken. Bijna niemand weet dat de economische situatie in King's Landing onhoudbaar is. En wie weet wat Lord Petyr Baelish, ook bekend als Littlefinger, van plan is? Deze gigantische beperkingen in informatie maken dat niemand vanuit een totaalplaatje kan werken.

Bedrijven

Als niemand een compleet overzicht van informatie in een organisatie heeft, is het logisch dat er fouten worden gemaakt. Slechte communicatie - zowel intern als extern - leidt tot omzetverlies en slechte besluitvorming.

Inefficiënt Informatiesysteem

GOT

De informatie die wordt verzameld en gedeeld binnen en buiten Westeros, wordt gemanaged via een inefficiënt en onbetrouwbaar systeem, bestaande uit boodschapdragende raven, eenzame kwetsbare boodschappers te paard en een onzichtbaar netwerk van spionnen. Dit is uiteraard geenerg betrouwbaar systeem, met een gebrek aan overzicht en gemiste kansen als gevolg.

Bedrijven

De meeste bedrijven hebben een soort informatiesysteem, maar vergelijkbaar met de situatie in Westeros, zijn ze vaak niet effectief. Soms wordt informatie over producten, klanten en leveranciers beheerd in enkel-domein oplossingen, wat resulteert in een trage en onbetrouwbare informatiestroom. Of de organisatie wordt niet goed geïnformeerd over het belang van data strategieën en kentgeen prioriteit toe aan data als strategisch bedrijfsmiddel. Zoals de draken van Daenerys Targaryen groter en groter groeien, neemt ook de slechte datakwaliteit in deze bedrijven een steeds grotere omvang aan.

“You know nothing, Jan Snow”

Ygritte

Stay tuned voor deel 2 van deze blog, waar we meer parallellen tussen GOT en business herkennen, en ontdekken hoe degene met de Master Data Management oplossing de Game of Thrones had kunnen ´winnen´.

Erasmus Holm, Stibo Systems

]]>
Fri, 17 Apr 2015 11:50:06 +0200 Hoe de Game of Thrones te ‘winnen’ met Master Data Management http://executive-people.nl/item/527478/hoe-de-game-of-thrones-te-a-winnena-met-master-data-management.html&field=Foto1&rType=crop&height=165&width=165.jpg
Zes tips om het digitale netwerk te beveiligen http://executive-people.nl/item/527386/zes-tips-om-het-digitale-netwerk-te-beveiligen.html De kranten staan bol van de verhalen over cybercriminaliteit, gelekte data en hackersoffensieven. Als een bedrijf de beveiliging van zijn systemen niet optimaal bijhoudt, bestaat de kans dat een hacker een onbedoelde toegang vindt naar het netwerk van het bedrijf. Het gevaar schuilt in de zwakke security in de digitale omgeving van bedrijven. LogicNow geeft bedrijven zes tips om hun digitale netwerk optimaal te beveiligen.

1. Blijf patchen
Het klinkt simpel; installeer steeds de nieuwste patches voor alle besturingssystemen en software binnen het bedrijf. Voor veel bedrijven lijkt het echter onbegonnen werk om elk minuscuul onderdeel van het alsmaar groeiende IT-netwerk up-to-date te houden. En dan zijn er ook nog mobiele apparaten die binnen het netwerk worden gebruikt.

2. De nieuwste virus- en firewall-bescherming
Een van de grootste oorzaken van dataverlies bij MKB-bedrijven is een aanval door een virus of Trojan. Zorg ervoor dat elk device in het netwerk up-to-date virus- en firewall-bescherming heeft.

3. E-mailbeveiliging
Bedreigingen in e-mails kunnen al worden onderschept door goede e-mailbeveiliging en anti-spamsystemen. De meeste e-mailbeveiligingsoplossingen houden schadelijke e-mails buiten de deur en kunnen tevens dienen als veilige e-mail-opslagoplossingen die zelfs voldoen aan specifieke wetten en regels.

4. Netwerkscans
Om ervoor te zorgen dat geen bedreiging door de beveiligingsscan heen is geglipt, doen bedrijven er verstandig aan het bedrijfsnetwerk op gezette tijden te scannen. Vergeet hierbij niet de mobiele apparaten en netwerkapparaten zoals printers te scannen. In het geval van apparaten en systemen die verbonden zijn met het netwerk, is het slim om beveiligingschecks uit te voeren die gebaseerd zijn op industriestandaarden zoals OVAL (Open Vulnerability and Assessment Language) en SANS Top 20 (SysAdmin, Audit, Network Security).

5. Analyseer gelogde data
Veel bedrijven hebben niet in de gaten dat ze het slachtoffer zijn geworden van cybercriminaliteit. Het kan daarom effectief zijn om gelogde data en events real-time te monitoren. Daarnaast is het van essentieel belang dat deze gegevens worden geanalyseerd zodat men kan zien of er verdachte activiteiten of lekken zijn, zodat er direct maatregelen genomen kunnen worden zodra dit nodig mocht zijn. Hierbij gaat het om maatregelen zoals monitoring-beleid, toegangscontrole en specifieke activiteiten en applicaties (bijvoorbeeld IDS, IPS of firewalls) die belangrijk zijn voor de beveiliging van het netwerk.

6. Beheer van mobiele apparaten
BYOD kan een gevaar zijn voor de veiligheid van een bedrijfsnetwerk, met name als er geen goed beleid aanwezig is. Doordat werknemers hun eigen mobiele apparaten meenemen, is het onmogelijk voor IT-managers om veiligheid te garanderen. Een beheertool voor mobiele apparaten moet daarom een integraal onderdeel zijn van een ondersteunende IT-oplossing.

Er zijn uiteraard nog veel meer criteria waarmee IT-beveiliging in aanraking komt. Zo dient de beveiliging van data ook altijd een goede back-up-oplossing te bevatten. Ook het regelmatig informeren van personeel en de betrokkenheid te verhogen, draagt bij aan de verbetering van IT-beveiliging binnen bedrijven. Al met al is beveiliging een klus die je niet moet onderschatten. Je moet voor jezelf bepalen of je alles zelf oplost of dat je de beveiliging uitbesteedt aan een IT-partner.

Ian Trump, security expert bij LogicNow

]]>
Fri, 17 Apr 2015 01:02:05 +0200 Zes tips om het digitale netwerk te beveiligen http://executive-people.nl/item/527386/zes-tips-om-het-digitale-netwerk-te-beveiligen.html&field=Foto1&rType=crop&height=165&width=165.jpg
Anno 2015 is de werkplek allesbehalve statisch http://executive-people.nl/item/527267/anno-is-de-werkplek-allesbehalve-statisch.html Anno 2015 is de werkplek allesbehalve statisch. Mensen werken vanaf verschillende locaties, op meerdere apparaten en wanneer ze maar willen. Bij die vrijheid hoort de verwachting dat IT hen de technologie levert die ze willen en wanneer ze het willen. Ik schrijf dit blog bijvoorbeeld om twee uur ‘s nachts,  op mijn laptop, terwijl ik thuis op de bank zit. Het resultaat is dat ik optimaal productief ben, op mijn eigen voorwaarden.

Helaas vindt 61% van de werknemers dat de IT, zoals het nu is, hen niet goed helpt productiever te zijn aldus de Corporate Executive Board. Ik behoor niet tot die groep.

Dit heeft voor een ietwat vijandige sfeer gezorgd tussen de mensen die de technologie gebruiken en de IT-afdeling. Het is echter mogelijk om de vrede tussen beide partijen te behouden door het leveren van de technologische mogelijkheden die de mensen verwachten, terwijl je tegelijkertijd de veilige IT-omgeving creëert waarvoor de IT-afdeling verantwoordelijk is. Dit noem je ook wel People-Centric IT as a Service (ITaaS).

Wij maakten deze infographic om te laten zien hoe effectief deze benadering kan zijn bij het oplossen van de alledaagse strijdpunten tussen gebruikers en IT.

Door: Bob de Kousemaeker, Vice President of Research and Development RES Software  Infographic IT Battle - Web.pdf

]]>
Wed, 15 Apr 2015 12:34:25 +0200 Anno 2015 is de werkplek allesbehalve statisch http://executive-people.nl/item/527267/anno-is-de-werkplek-allesbehalve-statisch.html&field=Foto1&rType=crop&height=165&width=165.jpg
De IT-omgeving van bedrijven beheersbaar maken met ITOA-oplossingen http://executive-people.nl/item/527176/de-it-omgeving-van-bedrijven-beheersbaar-maken-met-itoa-oplossingen.html IT-omgevingen veranderen voortdurend en zijn vandaag de dag complexer en dynamischer dan ooit tevoren. Wat er niet is veranderd, is de vraag naar oplossingen en analyses van problemen. De druk op IT-specialisten is zowel intern als bij klanten groot.

Bedrijven moeten effectiever en efficiënter handelen. Klinkt logisch, maar omdat IT-omgevingen voortdurend veranderen, wordt het moeilijker om de oorzaak snel te achterhalen. Daarnaast komen met veranderingen veel nieuwe gegevens en data vrij. IT-specialisten moeten dus niet alleen binnen afzienbare tijd op zoek naar de oorzaak van het probleem, maar moeten ook veel nieuwe datagegevens doorlopen. Het resultaat hebben wij allemaal wel eens gezien: de IT-expert uren lang gebogen over zijn laptop, op zoek naar mogelijke oorzaken om het probleem op te lossen. Of omgekeerd: de IT-expert gaat voor de eerst mogelijke oplossing, , zonder zich te richten op de oorzaak van het probleem.

Het is in ieder geval duidelijk, er zijn twee zaken die onder controle gehouden moeten worden om de IT-omgeving van uw bedrijf beter beheersbaar te maken: veranderingen en data. Volgens, zowel ITOA Landscape als Gartner, is dit waar de nieuwe generatie van IT Operations Analytics (ITOA) aan begonnen is: inzicht verstrekken aan alle gegenereerde, real-time gegevens uit onderdelen van de infrastructuur en applicaties. De oplossingen van ITOA helpen IT-specialisten om de oorzaak van een incident te achterhalen, te onderzoeken, op te lossen en om proactief om te gaan met Change Management.

Tussen de nieuwe en de oude generatie zitten twee grote verschillen: de mogelijkheid om duidelijk de gevolgen van een incident te zien en de mogelijkheid om het resultaat van de verandering te zien, voordat de verandering plaats vindt, maar ook tijdens het proces. Dit zorgt ervoor dat Analytici niet alleen reactiever zijn, maar ook kunnen voorspellen! IT-specialisten in uw bedrijf worden nu real-time gewaarschuwd wanneer een probleem zich voordoet met een applicatie of component binnen de infrastructuur. Deze informatie kan van groot belang zijn om het probleem direct op te lossenen om grotere problemen in in het systeem te voorkomen

Diana Krieger, CEO Savision

Diana is verantwoordelijk voor het definiëren, implementeren en uitvoeren van de ontwikkelingen en strategie van Savision. Savision levert de ITOA-oplossing Live Maps Unity. Live Maps Unity integreert met Microsoft System Center Operations Manager (SCOM) en toont IT-specialisten de status van kritische diensten in de vorm van real-time, grafische dashboards en overzichten vanuit drie belangrijke invalshoeken: eindgebruikers, toepassingen en infrastructuur.

]]>
Tue, 14 Apr 2015 16:35:28 +0200 De IT-omgeving van bedrijven beheersbaar maken met ITOA-oplossingen http://executive-people.nl/item/527176/de-it-omgeving-van-bedrijven-beheersbaar-maken-met-itoa-oplossingen.html&field=Foto1&rType=crop&height=165&width=165.jpg
De werking en het belang van DNSSEC http://executive-people.nl/item/526782/de-werking-en-het-belang-van-dnssec.html Er is de laatste tijd een hoop te doen om veiligheid en privacy. Data lekt uit internet alsof het een vergiet is en de ene na de andere hack komt in het nieuws.

Op diverse seminars en workshops behandelen ze de beveiliging van websites en databases, de servers die deze diensten hosten en de risico's waar deze servers aan worden blootgesteld op internet. Steeds meer websites schakelen over op standaard SSL-beveiligde verbindingen. Het bewustzijn van beveiliging groeit en dat is een goede zaak.

Cybercriminaliteit
We zien het niet, maar een klik op zo'n goed beveiligde website gaat op de achtergrond gepaard met een grote hoeveelheid acties om die klik mogelijk te maken. Een van die acties is het omzetten van de naam van de website naar het IP-adres van de server die deze website serveert: een DNS-lookup. Het zal je niet verbazen, maar ook op dit gebied zoekt de cybercrimineel naar wegen om jou om de tuin te leiden. En zo kan het gebeuren dat je, zonder dat je het zelf door hebt, rond zit te klikken op een kopie van die website waar je net je schoenenbestelling wilde gaan invoeren.

DNSSEC
DNS is een beetje het ondergeschoven kindje in de internetwereld en dat is jammer, want het is een essentieel onderdeel van het geheel. De komst van DNSSEC stelt ons in staat om meer te doen dan 'IP-verwijzen' en 'SPF-records'. DNS Security Extensions (DNSSEC) zijn er om de DNS-lookup te beveiligen. Door cryptografische handtekeningen kan een antwoord van een nameserver op 'authenticiteit' worden gecontroleerd en wordt zodoende beschermd tegen aanpassingen 'onderweg' door kwaadwillenden.

Door: Sander Smeenk, BIT

Benieuwd naar meer? Tijdens het seminar 'De werking en het belang van DNSSEC' op 21 mei 2015 bij BIT zullen wij uit de doeken doen hoe deze nieuwe beveiliging wordt toegepast op de oudste techniek van het internet en welke nieuwe mogelijkheden er voor jou ontstaan door het authentiseren van je DNS-gegevens. Hopelijk zien wij je op 21 mei tijdens het seminar! Inschrijven kan via: http://bit.ly/bit-dnssec

]]>
Tue, 07 Apr 2015 09:29:55 +0200 De werking en het belang van DNSSEC http://executive-people.nl/item/526782/de-werking-en-het-belang-van-dnssec.html&field=Foto1&rType=crop&height=165&width=165.jpg
‘Ook de hostingsector moet zich blijven ontwikkelen om relevant te blijven’ http://executive-people.nl/item/526673/a-ook-de-hostingsector-moet-zich-blijven-ontwikkelen-om-relevant-te-blijvena.html De hostingsector bestaat inmiddels alweer 20 jaar. Ondanks deze lange historie zien wij onszelf nog steeds als een zeer moderne sector die voorop loopt in de laatste ontwikkelingen. Net als bedrijven in ieder andere sector lopen ook hostingproviders het risico onvoldoende mee te gaan met vernieuwingen en hierdoor irrelevant te worden op de markt.

Het is dus noodzakelijk bij te blijven bij de laatste ontwikkelingen. Dit is echter niet eenvoudig. De ICT-sector is immers volop in beweging. Deze trend is ook op de arbeidsmarkt zichtbaar. Zo staan in innovatieve ICT-segmenten veel vacatures open en kunnen ICT-professionals direct aan de slag, terwijl het in traditionele segmenten een uitdaging kan zijn een baan te vinden. Een ware mismatch in vraag en aanbod die wij nauwlettend in de gaten houden. De oplossing ligt bij de ICT-professionals zelf,  het is van groot belang dat zijzichzelf ontwikkelen en zodoenderelevant blijven op de arbeidsmarkt. 

Ook voor bedrijven in iedere Nederlandse sector brengen de veranderingen in de ICT-sector uitdagingen met zich mee. Organisaties zullen hun bedrijfsstrategie moeten aanpassen om in te spelen op nieuwe ontwikkelingen, waarbij internet en hosting in veel gevallen centraal staan. Denk bijvoorbeeld eens aan Uberpop, de taxidienst van het bedrijf Uber dat op dit moment de Nederlandse taxisector op zijn kop zet. Wie inspeelt op dit soort ontwikkelingen kan profiteren van de kansen die deze bieden en zijn relevantie op de markt behouden.

Wij helpen ICT-professionals en bedrijven graag hierbij. Op de DHPA TechDay 2015 staat daarom dit jaar het thema All Hands on Future Tech centraal. Het event kijkt vooruit naar de toekomst en brengt alvast in kaart wat we de komende vijf jaar kunnen verwachten. Niet onbelangrijk, aangezien we allemaal met deze nieuwe ontwikkeling aan de slag zullen moeten om relevant te blijven. De DHPA TechDay speelt hierop in en helpt zowel bedrijven als ICT-professionals zich voor te bereiden op de komende jaren. Het event is uiteraard gratis toegankelijk. We zien u graag op 21 mei 2015 in de Fokker Terminal in Den Haag!

Michiel Steltman, DHPA

]]>
Mon, 06 Apr 2015 08:00:38 +0200 ‘Ook de hostingsector moet zich blijven ontwikkelen om relevant te blijven’ http://executive-people.nl/item/526673/a-ook-de-hostingsector-moet-zich-blijven-ontwikkelen-om-relevant-te-blijvena.html&field=Foto1&rType=crop&height=165&width=165.jpg
BI: Expert inzichten vanuit verschillende perspectieven http://executive-people.nl/item/526670/bi-expert-inzichten-vanuit-verschillende-perspectieven.html Niemand minder dan Rick van der Lans, Claudia Imhoff, Barry Devlin en Wayne Eckerson stonden op 25 en 26 maart in Amsterdam garant voor een succesvolle 2de editie van het Data Warehousing en Business Intelligence Summit.

Dat business intelligence en analytics steeds belangrijker zijn voor het succes van een organisatie wordt door elk van deze thoughtleaders met sprekende voorbeelden benadrukt. Voorbeelden vanuit Netflix, Facebook en Uber spreken tot de verbeelding, maar ook voorbeelden van meer traditionele organisaties worden aangehaald.

Tijdens de verschillende sessies komen echter ook de grote uitdagingen die organisaties nog steeds hebben in het inrichten, organiseren en toepassen van business intelligence en analytics naar voren. Wat deze summit erg waardevol maakt is dat ieder van de sprekers vanuit behoorlijk verschillende perspectieven inzichten biedt in hoe organisaties deze uitdagingen kunnen tackelen. Wat is er nodig om succesvol te zijn?

Het technologie perspectief: the logical data warehouse

De klassieke datawarehouse architectuur, bestaande uit een fysieke staging area, een fysiek datawarehouse en fysieke datamarts en waarbij met behulp van ETL de data wordt getransformeerd en overgezet van de ene naar de andere laag, is een architectuur die in veel gevallen te traag is, zo stelt Rick van der Lans. Dat komt enerzijds door de alsmaar toenemende hoeveelheid data, en anderzijds door de toenemende behoefte aan business intelligence ter ondersteuning van beslissingen gebaseerd op complete, real time gegevens. Deze “operational business intelligence” behoefte komt voornamelijk van “nieuwe” business intelligence gebruikers, bestaande uit mensen op de werkvloer, externe relaties en klanten van de organisatie.

Maar niet alleen het proces om de data fysiek van bron naar gebruiker te krijgen is te traag, ook het proces om een wijziging door te voeren in deze hele keten is te traag. Daarbij helpt het niet dat er ook al veel tijd verloren gaat in het vertalen van de gebruikerswensen naar datawarehouse en business intelligence oplossingen. Deze traagheid is een van de redenen voorde enorme opkomst van self service tools. En deze zijn er inmiddels in allerlei smaken. Self service reporting, self service analytics maar zelfs ook self service ETL tools zijn in opkomst.

Toch blijft er ook behoefte aan gecontroleerde, geverifieerde en betrouwbare rapportages en moeten we in dat opzicht dus niet het kind met het badwater weggooien. Dat beamen alle sprekers op het congres. Het is nodig dat de verschillende behoeften worden ondersteund. En het gaat dan niet alleen om self service versus IT gecontroleerde business intelligence, maar ook om monitoring en reporting versus exploratie en voorspellen en om small versus Big Data. Het is daarom tijd voor “the logical data warehouse” waar niet alle tussenresultaten fysiek worden opgeslagen en waarbij de data wel op een eenduidige manier voor alle verschillende toepassingen beschikbaar wordt gemaakt. De huidige data virtualisatie technologie, zo beaamt Rick, is volwassen genoeg om dit “logical data warehouse” te realiseren.

Het informatie perspectief: Verdrinken in een data lake

Dat het in de huidige informatiemaatschappij noodzakelijk is om over een snelle en wendbare informatievoorziening te beschikken is iets wat Barry Devlin ook onderkent. Maar dat betekent volgens hem zeker niet dat het enorm gehypte concept van een data lake, waarin alle data in zijn originele vorm wordt opgeslagen, de oplossing is. Met veel humor maar met een serieuze ondertoon spreekt hij spottend van een “data swamp”waarin je gedoemd bent te verdrinken. Want door de afwezigheid van context informatie en beheer ontbreekt het in een data lake aan betekenis, structuur en consistentie, en daar heb je als organisatie uiteraard ook behoefte aan.

Het is ook weer niet zo dat organisaties alleen behoefte hebben aan gestructureerde, gemodelleerde en gecontroleerde data. Big Data, vaak zonder volledige context en bestaande uit vaak ongecontroleerde en deels ongestructureerde data kan bruikbaar zijn om voorspellingen over de toekomst te kunnen doen of optimalisatie mogelijkheden te onderzoeken. Maar daarvoor moet je deze data wel modelleren en interpreteren zodat er context ontstaat.

Leidt het beschikken over deze grote hoeveelheden data er dan toe dat we langzamerhand in het tijdperk van data gedreven beslissingen aanbelanden? Nee, zegt Barry, mensen maken uiteindelijk de beslissingen. En beslissingen nemen is een proces waarbij informatie slechts de fundering vormt en waarbij we vanuit neurobiologie en ervaringen weten dat heel andere zaken als intuïtie, gemoedstoestand en zelfs fysieke lichaamstoestand een rol spelen.

Claudia Imhoff geeft aan hoe we door de inzet van collaborative business intelligence het beslissingsproces en, meer in het algemeen, het samenwerken binnen een business intelligence omgeving wel beter kunnen ondersteunen. Steeds meer business intelligence tools bieden namelijk mogelijkheden om specifieke analyses van commentaar te voorzien, om analyse resultaten te delen en te bediscussiëren en het hele beslissingstraject inzichtelijk te maken. Maar ook collaboration platforms als SAP Jam, Microsoft SharePoint en IBM Lotus Connections kunnen worden ingezet om samenwerking en het beslissingsproces te ondersteunen. “Let’s make better decisions” is de oproep die Claudia meegeeft, maar plaatst daarbij wel meteen de kanttekening dat de organisatiecultuur hierin een belangrijke rol speelt, en het dan ook top-down moet worden ondersteund.

 

Het strategisch perspectief: Impact boven inzicht

Maar hoe zorgen we er nu voor dat organisaties business intelligence en analytics omarmen en de gegevens waarover zij beschikken meer als een strategische asset gaan beschouwen?

Claudia behandelt in haar presentatie een hele waslijst met valkuilen waar IT en business in kunnen trappen. Aan de business kant behandelt ze valkuilen als het niet opleiden van alle gebruikers in de toegevoegde waarde die analytics voor de organisatie heeft, het niet goed definiëren van de requirements die de business heeft en het negeren van datakwaliteitsproblemen. Aan de IT kant gaat ze in op valkuilen als het al kiezen van een specifieke technologie voordat het probleem goed duidelijk is en het creëren van gecompliceerde, onbegrijpelijke analytics, dashboards en rapporten.

Volgens Claudia is het vooral zaak om te focussen op het creëren van een analytische cultuur waarin je iedereen betrekt en je de drempel voor het consumeren van analytics zoveel mogelijk verlaagt. Daarbij heeft ze de nodige kritiek op de business intelligence en analytics leveranciers, die teveel gericht lijken te zijn op de bruikbaarheid van de technologie, en te weinig op de consumeerbaarheid van de analytics. Het blijft dan ook de kunst om deze analytics te presenteren in een vorm die de CEO en het management eenvoudig kunnen begrijpen. Daarbij geeft ze overigens wel enkele voorbeelden van hoe dat zou kunnen met behulp van storyboarding functionaliteit die vanuit een business intelligence tool wordt ondersteund. Want zoals Barry Devlin in zijn presentatie ook aangeeft: Bij het nemen van beslissingen gaat het om de verhalen die we onszelf vertellen.

Ter afsluiting van het summit verteld Wayne Eckerson over de inzichten die hij heeft verkregen op basis van zijn gespreken met analytical leaders. Visionairs die met veel succes gezorgd hebben voor het incorporeren en omarmen van analytics in organisaties als Netflix, USXpress en Zynga, een grote Amerikaanse producent van video games. De belangrijkste punten die daaruit naar voren kwamen zijn:

 • Zorg dat je snel toegevoegde waarde levert. Zorg op welke manier dan ook voor quick wins, en ga daarna waar nodig herstructureren. Je kunt de mooiste architectuur en de beste processen hebben, maar als je niet snel toegevoegde waarde levert is alles voor niets, en raak je de business kwijt. En het zijn niet de inzichten die tellen, maar de impact die wordt bereikt.
 • Werk samen met de business. Je kunt niet met een analytics team in je eigen ivoren toren blijven zitten en verwachten dat dat effectief gaat zijn. Teamwork met de business is noodzakelijk om snel een zo groot mogelijke toegevoegde waarde te kunnen bereiken. Goede communicatie en samenwerking is de sleutel tot succes.
 • Manage veranderingen. Verandering is de enige constante, en het is zaak daar optimaal op ingericht te zijn. Je moet snel kunnen handelen. Of zoals Eric Colson van Netflix het prikkelend verwoordt: “Agile is too slow”. Door ervoor te zorgen ervoor te zorgen dat je mensen multidisciplinair zijn, en er zo min mogelijk tussenschakels zijn kun je nog meer snelheid realiseren.
 • Wees een IT en business persoon in een. Om succesvol te zijn, moet je over een mix van business en IT skills beschikken zodat je het gat tussen business en IT effectief kunt overbruggen. Alle analytical leaders in Wayne’s onderzoek beschikken over deze mix aan skills.

Inspirerende Summit

Van techniek tot strategie, en van informatie tot organisatie. Alle facetten komen tijdens het datawarehousing en business intelligence summit aanbod. De visionaire, maar bovenal ook praktisch toepasbare inzichten die de ervaren sprekers tijdens de summit bieden zijn waardevol voor een ieder die bij data warehousing, business intelligence en analytics betrokken is. Dat maakt deze tweede editie van het data warehousing en business intelligence summit tot een inspirerend event.

Sjoerd Janssen is Consultant Business Intelligence bij Atos

]]>
Fri, 03 Apr 2015 14:57:50 +0200 BI: Expert inzichten vanuit verschillende perspectieven http://executive-people.nl/item/526670/bi-expert-inzichten-vanuit-verschillende-perspectieven.html&field=Foto1&rType=crop&height=165&width=165.jpg
Kan het licht uit? http://executive-people.nl/item/526605/kan-het-licht-uit.html In 1981 startte de Stichting Toekomstbeeld der Techniek, waar ik indertijd werkte, een studie over de kwetsbaarheid van de stad. In een eerdere blog schreef ik hoe ons betalingsverkeer steeds centraler en digitaler wordt en daardoor gevoeliger is voor allerhande storingen. De elektriciteitsstoring van vorige week in Noord-Holland bevestigt hoe afhankelijk we in onze maatschappij zijn geworden van elektriciteit en digitale ondersteuning, die ook weer van elektriciteit afhankelijk is. Een ongelukkige storing in een (hoogspanning) verdeelstation verstoort miljoenen mensen in hun dagelijkse activiteiten.

Hoogwaardige diensten
Op zich is dit niet nieuw, maar in Nederland zijn we vreselijk verwend met de hoge kwaliteit van onze hoogwaardige diensten. Nutsvoorzieningen als water, gas, riolering en elektriciteit hebben we fantastisch georganiseerd en zijn zeer betrouwbaar. Heel anders dan andere landen die op dit gebied nog een hele weg te gaan hebben. Maar helaas, zelfs die ene keer, staat zonder elektra heel veel stil, van treinen tot benzinestations, en van bagagebanden tot liften.

Ik was enkele jaren geleden in een klein stadje in VS waar elektriciteit nog via bovengrondse leidingen werd getransporteerd, met alle gevolgen van dien. Door de regelmatige storingen was de bevolking echter redelijk goed voorbereid (als er weer eens een storing optrad). Toen er in een winkel waar ik was, een elektriciteitsstoring plaatsvond, deed de elektronische voordeur het niet meer en waren alle elektronische voorzieningen van betalingen tot en met internetconnectie uitgevallen. Maar geen paniek: de schuifpui naast de gesloten elektronische deur werd opengeschoven en via ouderwetse papieren creditcard slips kon gewoon worden betaald. Er stond zelfs een ouderwetse kassa met slinger op tafel om eventuele cash betalingen te kunnen doen. Men wist dat de storing binnen een halve dag wel weer over zou zijn, dus men maakte zich niet druk.

Risicoreductie
Onze centraal ingerichte infrastructuren blijven altijd kwetsbaar. Maar omdat we het niet (meer) gewend zijn, valt veel meer stil dan stil hoeft te vallen. Door het vele gebruik van airconditioning, zijn er in de US ’s zomers bijvoorbeeld vaker stroomstoringen in distributiegebieden. Daarom zijn er tegenwoordig regels dat uitwijk datacenters niet in hetzelfde energie distributie netwerk mogen staan, maar enkele honderden kilometers verder moeten worden geplaatst. Dit is een stukje risicoreductie dat voor datacenters gemeengoed is geworden.

Onze reis naar de cloud maakt ons steeds gevoeliger voor dit soort storingen. Als uw cloud niet bereikbaar is, hoe gaat u dan verder? Heeft u een plan B als u niet bij uw data kan? Heeft u – om het in andere termen te zeggen – een vriezer met magnetron beschikbaar als de cateraar niet kan komen omdat het ijzelt c.q. uw internet er uit ligt?

Gegarandeerde service
Zelf werken we al jaren tevreden met de Salesforce cloud als intern Customer Relation Management-systeem. Een belangrijke reden hiervoor is dat Salesforce zoveel beschikbare computercapaciteit heeft, dat een gegarandeerde service kan worden geboden, ongeacht het aantal medewerkers dat het systeem tegelijkertijd wil gebruiken. Helaas heeft Salesforce ook onze data nodig om dit te kunnen doen, die daar dus noodgedwongen ook aanwezig moet zijn.

Echter, in een continu back-up proces wordt die data ook direct naar onze eigen datacenters geschreven. Want mocht de enorme computercapaciteit van Salesforce ooit haperen, dan kunnen we – weliswaar op een veel lager service niveau – de data blijven gebruiken om onze klanten te bedienen. Daarnaast is Salesforce goedkoop om standaard diensten te leveren. Maar het is goedkoper en makkelijker om specifieke rapportages in relatie met eigen interne data zelf in huis te blijven doen. Dus de actuele data hebben we sowieso nodig, evenals de net genoemde back-up noodzaak.

Cloudcomputing vraagt dus om een plan B voor als het een keer ‘even niet werkt’. Het mag dan best even wat minder zijn, zoals een iets lagere service graad, zolang de belangrijkste activiteiten maar doorgaan. Zo staat uw bedrijf of organisatie niet hulpeloos stil, zoals de vele liften die tijdens de storing vorige week abrupt stopten. Een kleine noodstroomcapaciteit om de lift op zijn minst op de dichtstbijzijnde verdieping te laten stoppen met open deuren, ontbrak dus bij die gebouwen. Niet over nagedacht of wegbezuinigd.

Onze digitale wereld is gebouwd rond data waar we services omheen organiseren. Computing services om met applicaties diensten te kunnen aanbieden. Netwerk services om data te kunnen communiceren tussen datacenters en de daar aanwezige applicaties. Dus data-centrisch denken is – om een plan B te ontwikkelen – een eerste vereiste. (Zonder data doet u echt niets meer . . . )

Daarna moet u voor uzelf beslissen welke minimale dienst u nog met die data wil kunnen uitvoeren. Moet een vrachtwagen op basis van de laatste orderdata met goederen nog gevuld worden om volgens contract te leveren? Moeten de meest actuele afspraken zichtbaar blijven om de dag door te kunnen komen? Op welke wijze kunt u nog met uw medewerkers blijven communiceren als de mail eruit ligt?

Internet of Things
Onze maatschappij wordt met de komst van het Internet of Things steeds geïntegreerder en daarom is het hebben van een plan B steeds belangrijker. In onze technisch verwende maatschappij wordt dat helaas steeds vaker vergeten. Een back-up maken van uw data is niet de kunst: het adequaat kunnen herstarten van uw systemen na een abrupte storing wel. Juist die ene keer, op dat specifieke moment blijkt de professionaliteit van een organisatie. En blijkt het geld dat voor die verzekering wordt betaald, zijn waarde te hebben (gehad).

De stad wordt steeds kwetsbaarder, maar gelukkig zijn er ook steeds meer mogelijkheden om die kwetsbaarheid te managen. Namelijk met diezelfde digitalisering en met gebruik van kleinschaliger energieopwekking en bijbehorende opslag. Op die manier kunnen we een grote storing in een infrastructuur gestructureerd opvangen, systemen in spaarstand brengen en gecontroleerd tot een stabiele ruststand brengen.

Gelukkig hebben de meeste datacenters – zie ‘alle lampjes zijn aangebleven’ – en andere kritische omgevingen, zoals ziekenhuizen en brandweerkazernes, standaard deze voorzieningen op orde. Maar op veel meer plaatsen zou dat op de agenda van de Raad van Bestuur en directie moeten staan. Een op dit gebied steeds kwetsbaarder wordende Randstad vereist aandacht voor adequater en professioneler risicomanagement. Kwestie van verzekeren en een plan B operationeel hebben. Eigenlijk gewoon een kwestie van goed bestuur.

Hans Timmerman, cto EMC Nederland

]]>
Fri, 03 Apr 2015 11:55:41 +0200 Kan het licht uit? http://executive-people.nl/item/526605/kan-het-licht-uit.html&field=Foto1&rType=crop&height=165&width=165.jpg
Word uw eigen cloud aanbieder http://executive-people.nl/item/526589/word-uw-eigen-cloud-aanbieder.html Uit ervaring weten we dat de public cloud niet zonder meer binnen elke organisatie gebruikt kan worden, bijvoorbeeld vanwege wet- en regelgeving. Er is een alternatief, want de cloud betekent niet per se dat u bent overgeleverd aan een public cloud of een cloud bij een partner. U kunt ook uw eigen cloud aanbieder worden. 

Om te beginnen is het belangrijk helderheid te creëren: wat is een cloud? Hiervoor kijken we naar de standaard die door het Amerikaanse National Institute of Standards (NIS) is vastgesteld en die geldt als wereldwijde richtlijn. Er mag gesproken worden over een cloud als de oplossing in ieder geval  voldoet aan de volgende vijf richtlijnen:

 • Selfservice. Een cloud is pas een cloud als er een duidelijke vorm van selfservice wordt toegepast. Het aanvragen van een nieuwe dienst moet automatisch worden uitgevoerd door het systeem zonder tussenkomst van een persoon.
 • Elastisch. Cloud computing vraagt oplossingen die heel snel kunnen opschalen, maar belangrijker, ook eenvoudig kunnen krimpen.
 • Multi-tenant. Een cloud dienst wordt altijd gebruikt door meerdere afnemers. Of dit nu partners zijn die samenwerken, klanten of afdelingen.
 • Meetbaar. Het is cruciaal binnen een cloud dat in één oogopslag inzichtelijk wordt wat een specifieke dienst kost.
 • Verbonden via breedband. De dienst moet via een breedbandverbinding (bij voorkeur internet) beschikbaar worden gesteld.

Private cloud
De genoemde kenmerken gelden uiteraard voor alle cloud diensten die door grote of kleine partijen worden aangeboden. Maar deze zijn ook toepasbaar op uw eigen omgeving. Dat is precies de gedachte die Microsoft heeft bij de visie rondom het Cloud Platform (het vroegere Cloud OS). Op basis van de lessen die de organisatie geleerd heeft met Azure in de public cloud is er een platform ontwikkeld gebaseerd op System Center 2012 R2 en Windows Server 2012 R2, waarmee u als organisatie zelf een eigen interne private cloud kunt bouwen. Dit platform wordt al op kleine schaal toegepast bij partners als ITON, om een volledige cloud omgeving te bouwen. Dit kan uiteraard ook prima binnen bedrijven worden gebouwd, om zo een private cloud te realiseren.

De basis
De private cloud op basis van het platform van Microsoft bestaat uit een zogenaamde fabric. Dit is de verzamelterm waarin we alles wat te maken heeft met rekenkracht, opslagcapaciteit en verbindingen, door middel van slimme software aan elkaar verbinden en inregelen. Zo ontstaat een ‘software-defined datacenter’. Met gestandaardiseerde, relatief eenvoudige hardware, die we door middel van softwarematige oplossingen zo inregelen dat de hardware voor praktisch alle situaties kan worden gebruikt. Het grote voordeel van een softwarematige oplossing voor het passend maken van de hardware, is de hoge mate van flexibiliteit. Hebben we vandaag oplossing A nodig en morgen oplossing B, dan is het een kwestie van aanpassen van instellingen.

Fabric van Microsoft
Fabric van Microsoft is gestandaardiseerde hardware (servers, switches en vooral veel schijven) gecombineerd met Windows Server. De software zorgt voor virtualisatie en dus voor het flexibel maken van de hardware. Hyper-V virtualiseert rekenkracht door virtuele machines te creëren. Network Virtualization zorgt voor het ontkoppelen van connectiviteitsopties en software-defined storage wordt gerealiseerd door de inzet van Scale Out-fileservers, al dan niet gecombineerd met oplossingen als een SAN of NAS. Door de inzet van een enkel product, Windows Server, is het complete datacenter sterk te vereenvoudigen. Door uw datacenter te veranderen van een klassiek naar een software-defined datacenter, wordt de basis gelegd van een private cloud. Via software voeren we alle taken uit, kunnen we eenvoudig bij- en afschalen, en krijgen we inzichtelijk welk deel van de hardware waarvoor gebruikt wordt.

De cloud in de praktijk
Met het bouwen van een software-defined datacenter heeft u echter nog geen cloud. De flexibiliteit is aan de hardware toegevoegd, maar nog steeds niet op een bruikbare manier te ontsluiten naar uw organisatie. Dit kan met Microsoft System Center, een suite van tools die gebruikt wordt om alle kracht van de Windows server bruikbaar te maken en te combineren tot een cloud. Allereerst moet de functionaliteit worden ingeregeld om het beheer van het datacenter te realiseren. Hiervoor wordt vaak Virtual Machine Manager (VMM) ingezet, dat zich richt op alles wat met computing, netwerk en storage te maken heeft. VMM biedt de mogelijkheid via één console alle beheeracties uit te voeren. Belangrijke taak van de VMM is het monitoren van de totale oplossing. Hoeveel hardware wordt gebruikt door welke componenten? Komen er fouten voor in de hardware waarop direct moet worden ingegrepen? Wat gebeurt er binnen het software-defined datacenter? Het laatste onderdeel is het automatiseren van geavanceerde beheertaken zonder tussenkomst van de beheerder, iets wat cruciaal is voor selfservice. Hiervoor biedt Microsoft de oplossingen Service Management Automation (SMA) en Orchestrator. SMA is specifiek bedoeld om geavanceerde beheertaken te automatiseren en is gebouwd op basis van PowerShell. Orchestrator richt zich meer op taken die voor een eindgebruiker geregeld moeten zijn.

Selfservice
In een private cloud kunnen applicatiebeheerders, afdelingen of zelfs eindgebruikers gedefinieerd worden als klant. Vervolgens wordt het datacenter op een eenvoudige wijze ontsloten. U heeft twee opties. Wilt u het datacenter rechtstreeks ter beschikking stellen aan eindklanten, dan is de combinatie van System Center Service Manager en Orchestrator de beste oplossing. Deze biedt een gebruikersvriendelijke interface waarop u door middel van knoppen en wizards allerlei taken aanbiedt aan de eindgebruiker. Zo kan er bijvoorbeeld toestemming worden gevraagd aan de manager voordat een taak wordt uitgevoerd. Het mooie van deze oplossing is dat u selfservice volledig ITIL-gebaseerd kunt opzetten. Integratie tussen de helpdesk en selfservice is hiermee een formaliteit. 

Is de eindklant technischer georiënteerd, dan is de combinatie van Azure Pack met Service Provider Foundation een betere optie. Microsoft heeft de kennis die is opgedaan in de Azure Cloud samengevoegd in een webinterface die alle beheertaken op een gestructureerde wijze aanbiedt aan beheerders. Het Azure Pack heeft dezelfde look & feel als het Azure platform en biedt dezelfde kracht. Virtuele machines, databases en netwerken aanmaken gaat via een paar eenvoudige stappen, zonder dat er afgeweken wordt van de binnen uw organisatie gedefinieerde standaarden.

Complex maar krachtig
De beschreven oplossing klinkt behoorlijk complex en is dat ook. Toch biedt de private cloud een krachtige basis waarvan uw organisatie kan profiteren, zonder dat u belemmerd wordt door privacy en wetgeving. ITON heeft zich gespecialiseerd in het bouwen en onderhouden van dergelijke private clouds. Door gebruik te maken van onze diensten, ervaart u wel de voordelen maar niet de nadelen van deze cloud vorm. Wij hebben een aantal standaard bouwblokken ontwikkeld die eenvoudig en snel in te zetten zijn binnen uw datacenter. De private cloud is hierdoor binnen afzienbare tijd praktisch te gebruiken.

Door Joey Hofstede, IT architect ITON

]]>
Thu, 02 Apr 2015 16:18:22 +0200 Word uw eigen cloud aanbieder http://executive-people.nl/item/526589/word-uw-eigen-cloud-aanbieder.html&field=Foto1&rType=crop&height=165&width=165.jpg
Span (out) of control http://executive-people.nl/item/526583/span-out-of-control.html Hoe komt het toch dat de ratio van leidinggevende op ondergeschikten lang op zo’n één op vijf à tien heeft gestaan met een optimum van acht (bekend als Dunbar's number), terwijl we de laatste paar decennia verhoudingen van één op twee à drie normaal zijn gaan vinden?

Uitzonderingen daargelaten, uiteraard.

Dit, omdat er net een artikel in Forbes verscheen, waarin wordt uiteengezet, dat niet alleen een span of control van tien eigenlijk heel normaal zou moeten zijn, maar dat tien eigenlijk achterhaald is en gemakkelijk dertig zou moeten kunnen zijn. Nou is dat misschien wat overdreven, omdat informeel toezicht bij een Dunbar number van zo’n acht (zie Bruce Schneier’s Liars and Outliers) nog werkt maar verder niet meer, maar toch.

Waarbij direct in het oog springt dat acht ook het aantal is dat in militaire kringen (meer built for survival kun je het niet krijgen) altijd al als optimum gold en geldt. Waarschijnlijk heeft men dit optimum in het zakelijk verkeer overgenomen omdat het wérkt, en omdat de all business is warmetafoor zo lekker stoer klinkt. Al zullen de meesten in het bedrijfsleven de echte bloederige frontliniestrijd geen milieu-optimale werkomgeving vinden.

Maar of het nou acht, tien of dertig is, de optimale span of control is overduidelijk veel groter dan wat vandaag de dag gewoon is. Dat heeft gevolgen:

 • Een te lage span of control zal managers aanzetten te zoeken naar wat dan ook om maar iets te doen te hebben. ‘Busywork’, in hun rol al snel leidend tot excessief micromanagement (pleonasme?) of excessief veel vergaderen – zeker met de eigen medewerkers en vergelijkbaar gegijzelde collega’s. Een beetje als anonieme alcoholisten… Waardoor de medewerkers nog weer minder tijd hebben voor inhoudelijk werk, er allerlei gewichtige maar niet zo heel nuttige actielijstjes en rapportage- en notulencircuits ontstaan. Nog meer tijd wegnemend van medewerkers voor wat eigenlijk zeuren is.
 • Een te lage span of control zal bovendien leiden tot een overmaat aan ‘controls’, die vooral drukken op degenen die uiteindelijk echt wat moeten presteren en omzet moeten maken. In plaats van op degenen die per saldo negatieve bijdragen leveren, zoals managers gewoon zijn te doen (sic). Dit leidt dan tot een berg aan ‘processen’, ‘procedures’ et cetera, om te ‘standaardiseren’ – anders zou er inhoudelijk begrip moeten zijn; daar willen managers maar al te graag boven staan… Daardoor wordt de waarde van het echte klantgerichte werk alweer verder uitgehold. En het Peter Principle slaat toe.
 • Als de span of control te laag is, zal voornoemde standaardisatie bovendien de creativiteit (noodzakelijk in klantgerichtheid en in producten, diensten, productie en aflevering) verdrijven. Terwijl die die dezer dagen steeds meer kritiek wordt om als organisatie te blijven bestaan in de steeds veranderlijker omgeving, zoals hier uiteengezet.
 • Medewerkers (mede? of zijn het ondergeschikte uitvoerders?) zullen gedemotiveerd raken door steeds minder het werk te kunnen doen waarop ze door de organisatie als geheel worden afgerekend, en steeds meer TPS-rapporten voor de overhead moeten leveren. Dit brengt niet alleen direct, maar ook indirect de performance omlaag. Enne, al die controls zullen ook lijden onder motivatiegebrek waardoor ze minder effectief worden of zelfs geheel omzeild. Met alweer navenant stijgende risico’s voor de performance.

Een verhoging van de span of control naar tien of zelfs twintig of dertig kan ook best, of zou moeten kunnen. In de huidige tijd zijn de informatiestromen (zeker qua rapportages) zo veel beter geworden, aansluitend bij de toegenomen behoefte aan informatie om nog een béétje het overzicht te bewaren in de steeds sneller veranderende omgeving.

Wel zal er dan (weer, wéér) veel meer nadruk moeten komen op de empowerment van medewerkers. Dat zijn toch steeds meer de kenniswerkers bij uitstek. Als u die niet in huis heeft, dan ligt daar een heel ander, minstens zo groot probleem… Zijn de echte kenniswerkers vertrokken, willen ze niet meer binnenkomen, of zijn ze murw en verkalkt gemaákt ? Hoe dan ook, de echte kenniswerkers weten beter dan hun manager hoe ze het werk moeten uitvoeren; daarvoor doen zij dat en niet de manager. Ware het andersom, dan zou het voor de organisatie beter zijn als de manager het werk deed in plaats van zijn medewerkers. En nee, da’s wat anders dan micromanagement!

Die empowerment zal gelijkop moeten gaan met heel andere manieren van leiding geven, aansturen en toezicht houden. Niet op basis van in vredesnaam maar ‘smart’ gemaakte ‘objectives’ maar op basis van echt slimme KPI’s die de medewerkers ruimte laat om het werk in te richten, zoals ze zelf willen. Geen rails maar vangrails dus, en geen routebeschijving per meter maar A en B en een wegenkaart. Of, nou ja, een goed navigatiesysteem – of wil de manager als rijleraar iedere bocht zo nodig een stuuringreep doen? Rapportages kunnen sowieso zo veel beter – misschien is de wens de vader van de gedachte. Maar het kán wel, in tijden van smart analysis al of niet met big data.

En een béétje het overzicht bewaren is heus wel voldoende voor een goede manager, en heel wat anders dan totale ‘control’. Het eerste is nodig om te kunnen sturen, het laatste is de verkalking door totale onderdrukking en ontkenning van een grillige werkelijkheid.

Overigens, er zal ook heus altijd wel een vorm van hiërarchie nodig zijn, ook in volledig horizontale netwerkorganisaties met 360° feedback en zo. Lees Flat Army van Dan Pontefract er nog maar eens op na; zonder tot een hippiemarkt te vervallen, valt er best veel menselijker te managen. En zo veel meer mogelijk zijn in termen van flex- en thuis-werk – een volwassen manager c.q. organisatie betaalt voor de medewerkerprestatie, niet voor blote (huh, gelukkig niet) aanwezigheid die soms bóven de prestatie wordt gesteld.

Dus ja, we zullen eens flink aan de bak moeten om de span of control omhoog te krijgen. Om allerlei mat- en schaakmat-situaties te vermijden. Om bureaucratische ideaalsituaties te bestrijden. Om flexibiliteit terug te winnen. Maar ja, dit alles kan alleen dan en slechts dan als ‘managers’ (niet de werkelijke, die ik enorm waardeer!) bereid worden (gemaakt) om hun paniekerige totalitaire control- en compliance-neigingen te onderdrukken. Wat ik betwijfel. Misschien moeten we maar eens beginnen juist van die managers afscheid te nemen, van de specialisten in het op de eigen stoel vastgeplakt zitten ten koste van wat voor vaardigheden of performance dan ook. Dan hoeven we juist niet degenen die daar minder goed in zijn, omdat ze echt iets proberen te bereiken voor hun organisatie er by the numbers uit te gooien.

Maar ach, waar zulke organisatieverandering niet lukt, zal de betreffende organisatie binnen afzienbare tijd als dinosaurus tentoon worden gesteld aan al die start-ups die er links en rechts voorbij zullen vliegen…

Door: Jurgen van der Vlugt, IT security consultant en IS auditor bij Maverisk. In samenwerking met: https://www.cqure.nl/kennisplatform/

]]>
Thu, 02 Apr 2015 13:32:42 +0200 Span (out) of control http://executive-people.nl/item/526583/span-out-of-control.html&field=Foto1&rType=crop&height=165&width=165.jpg
Wat zijn de gevolgen van stroomuitval voor bedrijven? http://executive-people.nl/item/526335/wat-zijn-de-gevolgen-van-stroomuitval-voor-bedrijven.html Vanaf vrijdagochtend 27 maart rond 9.30 tot 11.00 uur in de ochtend kampte een groot deel van Noord-Holland en Flevoland met een grote stroomstoring. Bij bedrijven in een groot deel van de Randstad kwam het werk stil te liggen. Gelukkig werd de stroomstoring rond het middaguur verholpen. Maar wat zijn de gevolgen van de stroomuitval voor bedrijven?

Na een abrupte stroomuitval kom het vaak voor dat computers en servers niet meer of niet goed opstarten. Kortom, er is geen toegang tot de gegevens. Op fysiek of logisch niveau kunnen er beschadigingen zijn ontstaan. Dit kan leiden tot verlies van data, wat grote (financiële) gevolgen heeft voor het bedrijf en de bedrijfsvoering.

Wat gebeurt er eigenlijk met computers bij stroomuitval?

Wat gebeurt er in de computer of nog specifieker; wat gebeurt er in de harde schijf tijdens een stroomuitval? De lees- en schrijfkoppen in de harde schijf komen in sommige gevallen vast te zitten (vacuüm) op de data-oppervlakte van de harde schijf. Bij het weer aanzetten van de computer kan dit leiden tot fysieke schade van de harde schijf, waardoor de computer of server niet meer benaderbaar is.

Waar op letten na stroomuitval?

Het beste is om de stroom handmatig van de computers af te halen bij een stroomstoring. Bij het inschakelen van de stroom, is het belangrijk om de computers gefaseerd op te starten. Controleer na het opstarten of de computer/server weer correct functioneert. Controleer ook uw back-up procedure na het uitvallen van stroom. In het geval van een computerstoring adviseren wij de apparatuur niet meer opnieuw op te starten om verdere beschadigingen aan bedrijfsdata te voorkomen. Controleer of de back-up goed heeft gefunctioneerd voor het geval u deze nodig heeft. Indien blijkt dat de bedrijfsdata niet meer toegankelijk is en de back-up ook niet goed heeft gefunctioneerd, neem dan voor verder technisch advies contact op met een data recovery specialist.

Drukte bij data recovery specialisten

Uit de stroomuitval in zijn er vanuit de omgeving verschillende data recovery aanvragen binnengekomen. Het loopt momenteel storm met de dataherstel aanvragen van bedrijven. De gevolgen van een abrupte stroomonderbreking laat duidelijke sporen na.

Door: Robbert Brans, directeur Attingo Recovery

]]>
Mon, 30 Mar 2015 09:32:08 +0200 Wat zijn de gevolgen van stroomuitval voor bedrijven? http://executive-people.nl/item/526335/wat-zijn-de-gevolgen-van-stroomuitval-voor-bedrijven.html&field=Foto1&rType=crop&height=165&width=165.jpg
De Wondere Wereld van IT: Informatiebeveiliging http://executive-people.nl/item/526316/de-wondere-wereld-van-it-informatiebeveiliging.html Het is net zoals met pensioenen. Het is een hot topic, maar tegelijkertijd heeft niemand interesse om zich er echt in te verdiepen en vervolgens actie te ondernemen. Ik doel in dit geval op informatiebeveiliging.

Tuurlijk, in de Wondere Wereld van IT is dat wel anders. Een grote groep security specialisten is elke dag druk in de weer om de informatiebeveiliging eminent te houden. Maar de gemiddelde consument vertoont vooralsnog geen ommekeer in gedrag.

En dit ondanks dat er wel degelijk veel te doen is over security. Er vliegen nog al eens wat gestolen creditcardgegevens in het rond, DigiD ligt onder vuur, giraal geld kan blijkbaar op grote schaal gestolen worden en zelfs de Amerikanen spreken nu over een heuse cyber-security oorlog. Maar het lijkt de consument dus niet te deren. We bankieren massaal online, de belastingaangifte gaat dit jaar volledig naar de cloud, en de gemiddelde telefoon bevat inmiddels meer persoonlijke gegevens dan de welbekende kast onder de trap, waar alle bank- en verzekeringspapieren in liggen.

Ik heb dan ook veel bewondering voor alle IT-professionals die elke dag bezig zijn om onze informatie-uitwisseling te beveiligen! En makkelijk kan dat niet zijn. Ze opereren in een complexe wereld met vele systemen, waar ontwikkelingen razend snel gaan en er, bij wijze van spreken, op elke hoek van de straat wel een potentiële hacker kan zijn.

Net zoals pensioenen zal informatiebeveiliging nooit sexy worden. En zal iedereen er vroeg of laat  enige vorm van schade aan ondervinden. Maar net zoals met pensioenen, hoe eerder je zelf in actie komt, hoe groter de kans dat je de schade kan beperken.

Arnoud Klerkx is Chief Business Technology Officer en lid van de Raad van Bestuur van Sanoma Learning

Reageer via WWvanIT@gmail.com

]]>
Sat, 28 Mar 2015 13:30:43 +0100 De Wondere Wereld van IT: Informatiebeveiliging http://executive-people.nl/item/526316/de-wondere-wereld-van-it-informatiebeveiliging.html&field=Foto1&rType=crop&height=165&width=165.jpg
Visie: Hoe praat je met de board over het thema ‘security’? http://executive-people.nl/item/526312/visie-hoe-praat-je-met-de-board-over-het-thema-a-securitya.html Er bestaat al heel lang een kloof tussen ‘de business’ en ‘IT’. En nergens is die kloof zo groot als bij IT-security. De CEO en de rest van de directie in de boardroom weten weliswaar dat beveiliging belangrijk is en dat de dreigingen toenemen. Maar de directie beschikt (meestal) niet over technische kennis over security, wat het soms moeilijk maakt om de risico’s voor hun onderneming goed in te kunnen schatten. En daardoor kunnen ze ook geen goede beslissingen nemen over welke investeringen er nodig zijn in beveiliging.

Toch draagt uiteindelijk de directie verantwoordelijkheid bij een beveiligingsincident. Het afgelopen jaar hebben we een aantal grote en breed uitgemeten data-inbraken gezien die ertoe hebben geleid dat CxO’s moesten opstappen. En dat zou toch een wake-up call moeten zijn voor alle directieleden die tot nu toe dachten dat ze hun hoofd wel in het zand konden steken en dat IT-beveiliging een onderwerp is waarmee ze zich niet concreet hoeven bezig te houden.

Hoe kan een CIO of CISO nu aan de directie duidelijk maken wat de risico’s zijn en welke investeringen er nodig zijn om de organisatie daartegen te beschermen?

Blijf het onderwerp aankaarten

De eerste stap is natuurlijk ervoor te zorgen dat security een verantwoordelijkheid wordt voor iedereen aan de directietafel. McKinsey en het World Economic Forum hebben bij ruim 60 van de 500 grootste bedrijven onderzoek gedaan naar hun processen op het gebied van risicomanagement voor cybersecurity. Daaruit bleek dat tijd en aandacht door het senior management de belangrijkste factor was voor de mate waarin cybersecurity risico’s op een goede manier werden beheerd.

Bangmakerij

CIO’s en CISO’s proberen hun investeringen in IT-security soms te rechtvaardigen door vooral de gevaren en risico’s te benadrukken. Maar hoewel het zeker kan zijn om de directie bewust te maken van de risico’s, is het schetsen van allerlei doemscenario’s zeker niet de beste aanpak. Gartner heeft 300 presentaties over risk en security aan directies bekeken. Zij komen tot de conclusie dat het gebruik van ‘FUD’ (Fear, Uncertainty en Doubt) niet effectief is om steun te krijgen van de board. “Executives willen gewoon niet horen wat voor rampen er allemaal kunnen gebeuren als ze niet investeren”, zegt een analist.

Risico

In plaats van het schetsen van allerlei worst-case scenario’s en vervolgens de hand op te houden voor beveiligingsbudget, is het veel zinvoller om de directie dat te bieden waar ze naar op zoek zijn: een eerlijk assessment van de concrete risico’s voor de business. Op basis daarvan kunnen ze vervolgens besluiten nemen op basis van wat zij als een acceptabel risiconiveau zien. Alles volledig dichttimmeren is niet alleen te kostbaar, het is ook niet praktisch. En vaak weten organisaties niet eens wat de gevoeligste en meest waardevolle data zijn. Deloitte adviseert dan ook om de belangrijkste beveiligingsrisico’s voor de business goed in kaart te brengenen en vervolgens aan elk daarvan een specifiek gerichte risicofactor toe te kennen. Aan de hand daarvan kan de directie goed gefundeerde beslissingen nemen over wat de beste beveiligingsinvesteringen zijn.

Regelgeving en compliance

Traditioneel gezien zijn regelgeving en compliance de belangrijkste redenen voor CEO’s en CFO’s om te besluiten tot investeringen in beveiliging. Daarbij gaat om zowel regelgeving door industrie als om nationale en regionale wetgeving, zoals de nieuwe – en nog niet goedgekeurde – EU General Data Protection Regulation en de EU Cybersecurity Directive. Dit zal in landen die al zeer strikte wetgeving op het gebied van databescherming hebben, zoals Duitsland en Zweden, er zeker toe bijdragen dat beveiliging hoger op de agenda komt te staan. Ook de Nederlandse overheid heeft eind 2014 de wetgeving op dit gebied verder aangescherpt. Zo heeft het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP), inmiddels omgedoopt tot ‘Autoriteit Persoonsgegevens’, de bevoegdheid gekregen om boetes tot €810.000 op te leggen.

Maar het is niet zeker afdoende om alleen te voldoen aan diverse regelgeving. Gartner waarschuwt er bijvoorbeeld voor dat het voldoen aan compliance-regels niet altijd betekent dat een organisatie ook daadwerkelijk goed is beveiligd. De marktonderzoeker pleit er dan ook voor dat security vooral aangepakt zou moeten worden vanuit het oogpunt van databescherming, niet alleen vanuit het oogpunt van regelgeving.

Waarde en ROI

De beste manier om de directie te overtuigen van de noodzaak voor investeringen in beveiliging, is natuurlijk door de waarde en ROI ervan duidelijk te maken. Alle andere bedrijfsafdelingen moeten de ROI bepalen en dat zou ook moeten gelden voor de IT-beveiliging. Toch blijkt het vaak erg moeilijk om het rendement van beveiligingsinvesteringen aan te tonen. Maar CIO’s en CISO’s kunnen het wel hebben over hoe nieuwe beveiligingstechnologieën kunnen bijdragen aan het verhogen van het vertrouwen van klanten in de onderneming. Denk bijvoorbeeld aan banken die twee-factor authenticatie inzetten en daarmee het vertrouwen van klanten in digitale en online diensten verhogen en tevens de verliezen door fraude omlaag brengen. Of een oliemaatschappij die zijn olievelden op een veilige manier verbindt met de bedrijfsinfrastructuur en zo uitval of onderbreking van de olieproductie voorkomt.

Val de board dus niet lastig met dashboards of allerlei technische metrics rond operationele beveiliging, maak ze niet bang met allerlei doemscenario’s. Probeer er voor te zorgen dat directieleden informatiebeveiliging op een proactieve manier aanvliegen, door de taal te spreken van de ‘C-suite’ – risico’s versus opbrengst en zakelijke waarde. Benadruk beveiliging vooral als ‘business enabler’. Dat is de manier om beveiliging op een goede en doeltreffende manier onder de aandacht te brengen van het hoger management.

Wim van Campen is VP Noord en Oost Europa, Intel Security

]]>
Fri, 27 Mar 2015 15:20:17 +0100 Visie: Hoe praat je met de board over het thema ‘security’? http://executive-people.nl/item/526312/visie-hoe-praat-je-met-de-board-over-het-thema-a-securitya.html&field=Foto1&rType=crop&height=165&width=165.jpg
Data zonder betekenis is waardeloos http://executive-people.nl/item/526062/data-zonder-betekenis-is-waardeloos.html Deze blog is voor het eerst dit jaar weer buiten in de zon op mijn terras geschreven, waar ik vanmorgen nog net een glimp kon opvangen van de gedeeltelijke zonsverduistering. Zo’n 15 jaar geleden heb ik de volledige zonsverduistering meegemaakt in Noord-Frankrijk. We waren in een dorpje dat op een heuvel was gebouwd, waardoor je in de verte de schaduwlijn over het land naar je toe zag komen. En, alsof je met een dimmer het licht in de kamer uitdraaide, was het in 5 seconden volkomen duister. De vogels stopten met fluiten, alle toeschouwers waren doodstil en er ontstond een heel vreemde sfeer. Ik kan mij voorstellen dat er vroeger, toen wij nog weinig van ons zonnestelsel wisten, inderdaad paniek kon ontstaan omdat men aannam dat het einde van de wereld nabij was. Een waarneming – data – zonder te begrijpen wat er echt gebeurde. 

Gelukkig weten we intussen de context van een zonsverduistering. We hebben kennis van het verschijnsel. We hebben informatie over waar en wanneer dit plaatsvindt en begrijpen dat het een kortdurend natuurverschijnsel is. Zodra je immers de context weet, wordt een waarneming – een gegeven – opeens betekenis vol.

Als iemand het getal 32 noemt, geeft dat weinig informatie. Hebben we het over leeftijd, gewicht, afstand? Als we er nu ‘Fahrenheit’ achter plaatsen, wordt al veel meer duidelijk. Dan gaat het over een Amerikaanse temperatuuraanduiding die wordt gekenmerkt als vriespunt, het is koud en ijs kan ontstaan. In Europa ook wel bekend als nul graden Celsius. Als we ook nog horen dat dit de buitentemperatuur is, dan wordt deze informatie de basis voor ons handelen. Want 32 graden Fahrenheit betekent dat als je naar buiten gaat, je een jas moet aantrekken.

Logische cirkel van data
Het grappige is dat als we dan met een jas buiten lopen, de activiteit ons bevestigt dat we het inderdaad niet koud hebben. Deze ervaring bevestigt dus weer onze kennis over hoe te reageren als het buiten koud is. En die informatie kan uiteindelijk weer opnieuw in data worden vastgelegd. Er is dus een logische cirkel van data à informatie à kennis à actie. Maar het omgekeerde geldt ook: een actie kan tot begrip leiden, wat weer informatie oplevert en met data kan worden vastgelegd.

In de militaire wereld is dit de OODA keten: Observe, Orient, Decide en Act. Uit de observatie volgt data die tot een oriëntatie of toepassing leidt. Hieruit komen beslissingen die tot acties leiden. In de kwaliteitswereld kennen sommigen deze volgorde als de kwaliteitscirkel van Demming: Plan, Do, Check, Act. Kortom, data kan tot actie leiden en actie leidt weer tot data.

Zinvolle acties
We kunnen deze keten ook vertalen naar de informatiewereld. In die context voedt data een applicatie, die op zijn beurt een interface heeft die ons of ‘iets’ tot actie aanzet. Data is dus de grondstof om inzicht te krijgen in de activiteiten die we zouden kunnen of moeten uitvoeren. En tegenwoordig is er data in overvloed. Het internet, onze sociale media, het Internet of Things, videosurveillance en ontelbare sensoren storten een vloed van data over ons uit. Gemiddeld maken/creëren we met elkaar wereldwijd zo’n 5 PB per uur. En elke twee jaar verdubbelt dat. Data genoeg dus om zinvolle acties uit af te leiden.

Helaas zijn we daar nog niet zo goed in. Een wetenschap in de dop, die gelukkig wel steeds meer techniek ter beschikking krijgt om intelligenter met data om te kunnen gaan. Grote dataverzamelingen waar we (snel) inzicht in willen hebben, om op die manier applicaties te kunnen bouwen die ons inzicht en argumenten geven om zinvolle activiteiten in gang te zetten. Om vervolgens de ervaringen van die activiteiten weer vast te leggen in nieuwe betrouwbare data. De keten van data naar intelligence. Intelligence die ons de wijsheid én argumenten geeft om slimme acties te ontplooien.

Big Data
Dit klinkt voor elke organisatie fantastisch, want wie wil er nu niet slimmer acteren op wat er in de wereld en zijn omgeving gebeurt? Maar zoals gezegd, het is een wetenschap in de dop waar nog heel veel te leren en te ontwikkelen valt. Als we over 30 jaar terugkijken, beseffen we pas hoe minimaal onze mogelijkheden op dit moment (nog) zijn. Daarmee wil ik zeggen dat de komende decennia hele grote (écht hele grote) stappen vooruit gezet zullen worden op dit gebied. Ontwikkelingen als IBM’s Watson, Kunstmatige Intelligentie en Predictive Modelling op basis van analyse van Big Data zijn elk jaar nog aan het enorm versnellen. We zitten pas onderaan de golf.

Het is echter al wel tijd om er als organisatie eens aan te gaan ruiken. En wellicht al beperkt toe te gaan passen. We kennen allemaal de verhalen over hoe de grote internetbedrijven, die een fantastische voorraad relevante, digitaal beschikbare klantgegevens hebben verzameld, hier hun voordeel mee doen. Dat vraagt organisatie, deskundigheid, de juiste infrastructuur, visie en uithoudingsvermogen. Ondernemerschap dus, want zonder ondernemerschap geen vooruitgang.

Gelukkig is de techniek om grote data lakes – dataverzamelingen – te bouwen al redelijk ontwikkeld. En gelukkig ontwikkelt de kennis om dit soort relevante dataverzamelingen efficiënt bij elkaar te brengen en zinvol te gebruiken zich snel. Kennis om groeiende data te organiseren en gereed te maken voor zinvol gebruik. Goedkope opslag om dat allemaal te bewaren en informatie-technisch te kunnen gebruiken.

Business Data Lake
Deze week kondigen we de komst van zogenaamde Business Data Lake-oplossingen aan. Dit zijn grote dataopslagomgevingen die de functionaliteit bieden die organisaties nodig hebben om efficiënte data-analyse processen mogelijk te maken. Geen algemene dataopslag of data warehouses, maar dynamische dataverzamelingen, speciaal ge-engineerd voor de wereld van Big Data en predictive modeling. Daardoor zijn ze geschikt om data te verzamelen, op te slaan, te analyseren, te presenteren en uiteindelijk te gebruiken om acties uit te voeren. Op die manier maken ze de keten “data, informatie, kennis en actie” mogelijk. En richten ze de gelieerde keten “data, applicatie, interface en actie” in, die kwaliteitscirkels als “plan, do, check, act” kunnen ondersteunen. Direct bruikbaar in elk business proces. Een mooie ontwikkeling.

Door: Hans Timmerman, cto EMC Nederland

]]>
Wed, 25 Mar 2015 11:01:34 +0100 Data zonder betekenis is waardeloos http://executive-people.nl/item/526062/data-zonder-betekenis-is-waardeloos.html&field=Foto1&rType=crop&height=165&width=165.jpg
Bedrijven kunnen zich wel degelijk beschermen tegen datagijzeling door ransomware http://executive-people.nl/item/526040/bedrijven-kunnen-zich-wel-degelijk-beschermen-tegen-datagijzeling-door-ransomware.html Het bedrijfsleven wordt momenteel geconfronteerd met een toenemend aantal ransomware-incidenten. Het advies om het geëiste losgeldbedrag te betalen, wekt de indruk dat er geen oplossing tegen dit type malware is en dat cybercriminelen aan de winnende hand zijn. Dit is echter een onjuiste conclusie: organisaties kunnen zich wel degelijk wapenen tegen ransomware-virussen zoals CryptoLocker.

Allereerst is het van belang om het traditionele ‘blacklisten’ (i.e. een bestand is GOED of SLECHT) niet langer als norm aan te houden. De categorie ONBEKEND toevoegen aan deze classificatie is een essentiële volgende stap op het gebied van detectie. Echter, het risico dat een organisatie ondanks alle beveiligingsmaatregelen alsnog slachtoffer wordt van een malware-infectie blijft altijd aanwezig. Daarom is het raadzaam om een security-oplossing te gebruiken die ook in staat is om de schadelijke gevolgen van een eventuele infectie ongedaan te maken. Hierbij spelen de functionaliteiten ‘journaling’ en ‘rollback’ een belangrijke rol. Deze features werken als volgt:

1. Alle activiteiten van een ONBEKEND bestand of proces worden grondig gemonitord en vastgelegd (journaling).

2. Als het bestand of proces wijzigingen aanbrengt binnen een systeem, zoals het versleutelen van bestanden, zijn alle ondernomen stappen tot dat punt geregistreerd. Door deze stappen terug te draaien (rollback) worden schadelijke aanpassingen met terugwerkende kracht geneutraliseerd en kunnen aangetaste bestanden worden hersteld.

Dat het belang van een nieuwe beveiligingsaanpak dagelijks groter wordt, hebben we de afgelopen tijd steeds vaker gezien bij het oplossen van CryptoLocker-infecties. Dat enkel berusten op detectie niet voldoet, wordt vaak pas ingezien als het te laat is. Daarom adviseren wij klanten om gebruik te maken van een oplossing die virussen ook na infectie onschadelijk kan maken, zelfs wanneer deze nog niet herkend worden door virusscanners.

Tim de Gier, IT Security Consultant Contec

]]>
Tue, 24 Mar 2015 08:55:53 +0100 Bedrijven kunnen zich wel degelijk beschermen tegen datagijzeling door ransomware http://executive-people.nl/item/526040/bedrijven-kunnen-zich-wel-degelijk-beschermen-tegen-datagijzeling-door-ransomware.html&field=Foto1&rType=crop&height=165&width=165.jpg
Michael Dell blog: Vier stappen naar een gelukkige en succesvolle salesforce http://executive-people.nl/item/525843/michael-dell-blog-vier-stappen-naar-een-gelukkige-en-succesvolle-salesforce.html Michael Dell schrijft in een blog hoe je in vier stappen een gelukkige en succesvolle salesforce binnen het bedrijf kan opbouwen.

1. Vier. Neem altijd de tijd om de successen van je teamleden herkennen. 

2. Wees eerlijk en transparant

3. Verkoop spullen die klanten echt willen

4. Neem de tijd. Het is geen geheim dat mensen kopen van mensen, dus het is noodzakelijk om uw team de tijd te geven om diepe relaties met hun klanten op te bouwen. 

Lees de volledige blog hier.

]]>
Fri, 20 Mar 2015 01:44:29 +0100 Michael Dell blog: Vier stappen naar een gelukkige en succesvolle salesforce http://executive-people.nl/item/525843/michael-dell-blog-vier-stappen-naar-een-gelukkige-en-succesvolle-salesforce.html&field=Foto1&rType=crop&height=165&width=165.jpg
Het elektronische oorlogstoneel http://executive-people.nl/item/525799/het-elektronische-oorlogstoneel.html Er zit voor ons niets anders op dan te wennen aan het idee dat onze informatie- en communicatiesystemen zijn uitgegroeid tot een oorlogstoneel.

Vroeger waren alleen specifieke systemen broeihaarden van elektronisch conflict. Maar nu kan vrijwel ieder device — en zelfs randapparatuur — worden misbruikt om informatie te stelen, beveiligingsmechanismen te omzeilen, digitale activa te kapen of vernietigen en diensten plat te leggen.

De grote diversiteit van aanvallen en de enorme hoeveelheden gegevens die worden overgedragen door steeds meer clients maken het bijzonder moeilijk om bij te houden wie precies wat doet en wanneer, en of dit binnen de grenzen van het wenselijke valt.

Het helpt ook al niet dat elke gebruiker nu informatie kan opvragen vanaf verschillende apparaten en locaties. Het gegevensverkeer legt daarmee verschillende trajecten af en passeert allerlei systemen. En het tijdstip en de locatie van de gegevensoverdracht variëren met het specifieke privé- en werkpatroon van iedere gebruiker.

Al deze apparaten kunnen op talloze manieren worden misbruikt. Er kunnen kwaadaardige applicaties zoals wormen en virussen op worden geïnstalleerd. Er kan met de hardware worden geknoeid, zoals in het geval van de BAD BIOS- of USB Microcontroller-bug. Versleutelde links kunnen worden ingezet voor ‘man in the middle’-aanvallen die certificaatinstanties nabootsen. En in sommige gevallen kunnen hackers profiteren van de laksheid van de eindgebruiker.

Een bont gezelschap van spelers

Als we te maken hadden met slechts één vijand en wisten waar die op uit was, zou de situatie nog enigszins beheersbaar blijven. Maar dat is helaas niet het geval. Het elektronische oorlogstoneel kent een bont gezelschap van spelers, van wraakzuchtige ex-werknemers tot hacktivisten, criminele organisaties en zelfs overheden.

Samen beschikken zij over een budget dat groter is dan de staatskas van welk land dan ook. Elke organisatie moet deze vormloze en onbekende Goliath zien af te slaan, maar bevindt zich van meet af aan in een achterstandspositie — er is weinig budget, geen duidelijke tegenstander en geen specifiek doelwit binnen de organisatie.

Biologische wapens in de vorm van personeel

En dan moeten zij ook nog rekening houden met biologische wapens in de vorm van personen binnen de organisatie die vanwege hun functie toegang tot gevoelige bedrijfsinformatie hebben, zoals managers en bedrijfsjuristen. Zij kunnen met het grootste gemak informatie opvragen, kopiëren en verspreiden via alternatieve kanalen.

Het gaat echter te ver om zware beveiligingsmaatregelen toe te passen op elk bedrijfsapparaat. Dit zou een fnuikende werking hebben op het vermogen van de organisatie om haar primaire taken uit te voeren, of het nu gaat om een bedrijf, overheidsinstelling, advocatenkantoor of militaire organisatie.

Is de strijd bij voorbaat verloren? Verre van dat.

Verwikkeld in een strijd om bedrijfsactiva

Het eerste wat organisaties zich moeten beseffen, is dat zij verwikkeld zijn geraakt in een strijd om de integriteit en het eigendom van hun bedrijfsactiva, of ze dat nu leuk vinden of niet. En de enige manier waarop zij die kunnen behouden, is om zich voor de volle honderd procent in te zetten om de regie daarover te herwinnen.

Organisaties moeten zich bovendien realiseren dat zij nu al kwetsbaar zijn. Mogelijk is er hardware van buitenlandse inlichtingsdiensten ingebouwd in moederborden, zijn er achterdeurtjes in routers aangebracht of zijn printers, tablets en andere apparatuur met malware geïnfecteerd. Het maakt niet uit – het punt is dat organisaties op dit moment gevaar lopen.

Afrekenen met infecties en indringers

Het menselijk lichaam is in staat om met allerhande infecties en indringers af te rekenen. Organisaties kunnen dat ook. In het beste geval verspillen indringers hun rekencycli, zodat de temperatuur een beetje stijgt. In het slechtste geval lukt het hen om malware binnen de ICT-infrastructuur te verspreiden of die te misbruiken voor kwaadaardige doeleinden.

Net als het menselijk lichaam heeft een organisatie mechanismen nodig om schendingen van haar integriteit te detecteren. Een voordeel is dat hackers meestal geen rechtstreekse fysieke toegang tot de bedrijfsactiva van organisaties hebben. Dit betekent dat ze zich een weg door het bedrijfsnetwerk moeten banen om kwetsbaarheden te vinden en hun malware te installeren en bedienen.

Snel reageren op incidenten

Maar omdat organisaties een bepaalde mate van controle op de netwerkinfrastructuur uitoefenen, zijn er altijd knelpunten waarlangs al het dataverkeer moet passeren. Meestal zijn dit de primaire routers en firewalls. Als organisaties de juiste detectiesystemen met deze knelpunten integreren, kunnen zij inzicht krijgen in alle informatiestromen en snel op incidenten reageren.

Ten slotte moeten organisaties de verspreiding van malware binnen hun infrastructuur voorkomen of op zijn minst indammen. Dat is gemakkelijker gezegd dan gedaan. Er zit uiteindelijk niets anders voor hen op dan te vertrouwen op de integriteit van hun hardware- en softwareleveranciers. De afgelopen jaren zijn er verschillende gevallen aan het licht gekomen waarbij fabrikanten geïnfecteerde hardwarecomponenten zoals moederborden, harde schijven en USB-sticks leverden. En in het geval van software waarvan de broncode niet is vrijgegeven, moeten organisaties er maar op vertrouwen dat er geen achterdeurtjes zijn ingebouwd en dat alle bekende best practices voor het voorkomen van kwetsbaarheden netjes zijn toegepast.

Proactief te werk

Waar het op neerkomt, is dat u proactief in plaats van reactief te werk moet gaan. Elke minuut dat u over uw beveiligingsbeleid en de uitvoering daarvan nadenkt, is een minuut waarin malware zichzelf in uw bedrijfsnetwerk kan nestelen. Laat u niet in slaap sussen, want hackers en verspreiders van malware zijn 24 uur per dag, 7 dagen per week actief.

Door: Adrianus Warmenhoven, Security Evangelist bij RedSocks

]]>
Thu, 19 Mar 2015 09:07:40 +0100 Het elektronische oorlogstoneel http://executive-people.nl/item/525799/het-elektronische-oorlogstoneel.html&field=Foto1&rType=crop&height=165&width=165.jpg
In control zijn http://executive-people.nl/item/525702/in-control-zijn.html  

Een paar overwegingen bij certificeringen, ICS-en en ISAE verklaringen voordat u “wij zijn in control” roept.

Ik probeer al een tijdje elk jaar buzz-words in kaart te brengen. Een soort IT Security Buzz-word bingo. 2014 ligt alweer ver achter ons, maar een top buzz-word was en is tot op heden toch wel “in control zijn". Het “in control zijn" is hot en een veel gehoorde term op seminars, bij leveranciers en bedrijfspresentaties. Maar hoe laat je dan daadwerkelijk zien dat je “in control” bent? Op zich is het al een vervelende term uit het engels. Als je het vertaalt betekent het “beheersen”. Maar dat bedoelen we er niet mee. In de praktijk bedoelen wij er ” verantwoording" mee.

Je kan “in control” zijn kan aantonen door bijvoorbeeld…
het hebben van kwaliteitscertificeringen als ISO27001.
het hebben van een ISAE3402 of ISAE3000 verklaring.
het opstellen van een “in-control statement” (ICS) en die naar de directie of bestuur sturen.
Mijn mening is dat….

…(1) Het hebben van een kwaliteitscertificaat, als ISO27001 niet perse aantoont dat je “in control” bent. Maar het schept wel een verwachting.
Het hebben van een kwaliteitscertificaat is te vergelijken met het hebben van je zwemdiploma’s. Van iemand die een zwemdiploma heeft mag je van verwachten dat hij blijft drijven en dat hij zich kan voortbewegen in water en zich zelfstandig op de kant kan trekken. Je zult moeten trainen om je techniek bij te houden en conditie op te bouwen.

Zo werkt het ook met een kwaliteitscertificaat. Het is een indicatie van een aanwezig basis niveau interne beheersing en dat je aan je zelf werkt om verbeteringen door te voeren. In dit geval een basis niveau interne beheersing op het gebied van informatiebeveiliging. Je zult jezelf moeten verbeteren, lees conditie opbouwen, om te zorgen dat je, gelet op veranderingen in de bedrijfsdoelen, de maatschappij, wet & regelgeving en de techniek, voldoet aan een (nieuwe) basisniveau interne beheersing.

De reden om te kiezen voor een kwaliteitsprogramma met certificering moet zijn om je te kunnen benchmarken met anderen uit de branch, je kunnen onderscheiden maar ook om een soort druk vanuit extern te hebben om te verbeteren. Het klinkt kinderachtig, maar externe druk is vaak wel nodig om te verbeteren.

…(2) Wij zijn ISAE3402 of ISAE3000 gecertificeerd dus “in control”.
ISAE is een internationale rapportage standaard. Het is bedoeld voor accountancy bedrijven om te kunnen steunen op elkaars werk en voor de klant is het een instrument om accountancy bedrijven te benchmarken. Het valt in de categorie Third Party Messages.
Het is een verklaring en geen certificering, je krijgt geen certificaat voor aan de muur.

De opbouw en componenten die in het rapport terug moet komen staan vast. De keuze van de maatregelen, die de externe auditor toetst, is aan de klant. De auditor toetst enkel of je aan je eigen maatregelen voldoet. Hooguit zijn er wat begrenzingen omdat een ISAE3402 rapport een ander doel heeft dan een ISAE3000 rapport. Je mag verwachten dat de auditor iets roept over de maatregelen set en dat deze voldoet naar de stand van de techniek in de tijd, de verwachtingen van de maatschappij, wet & regelgeving. Maar dit gebeurd onvoldoende.

Je kan dus, met een ISAE verklaring in de hand, roepen dat je “in control” bent. Maar dit hangt af van de maatregelen set.

Zo is het raar om anno 2015 nog te roepen “er moet een firewall zijn” of “er moet antivirus software zijn geïnstalleerd”. Een test op deze control is bijna altijd goed. Je wilt juist weten hoe heeft deze maatregel gewerkt.

…(3) Wij sturen een ICS naar de directie en bestuur.
Een ICS staat voor een “in control statement”. Een verklaring van een manager of proceseigenaar dat hij voldoet aan geldende wet- en regelgeving die voor zijn proces of afdeling geldt. Een ICS wordt steeds meer uitgebouwd met andere onderwerpen, o.a. informatiebeveiliging of resource verantwoording. Hierdoor wordt het invullen van een ICS en onderbouwen met een (digitaal) dossier door de managers vaak als een kriem ervaren. Met veel gezucht en gesteun vullen de managers het in. Het voelt dan ook dat je op papier “in control” bent. Dit gevoel komt omdat er meer speelt aan maatregelen dan dat je in een ICS kan vangen.

Een ICS zou een spiegel moeten zijn over de sturing van de manager binnen gestelde parameters over een periode. Deze parameters zijn de kernwaarden, bedrijfsrichtlijnen en wet & regelgeving”. Hoe heeft de manager of proces eigenaar gestuurd om zijn afdeling of proces zo goed mogelijk in te zetten om bedrijfsdoelen te behalen binnen die gestelde parameters. Misschien moeten we het ICS wel een ondernemerschap verklaring of iets dergelijks gaan noemen.

Een ICS is voor de manager of proces eigenaar even een moment om stil te staan en terug te kijken naar afgelopen periode om zo lering te trekken voor de toekomst en om zo te kunnen verbeteren, lessons learned. Wat ging er fout, goed en hoe gaan we verbeteren. Een checklijst met punten om te overwegen bij die terugblik. En deze reflectie in een korte notitie, lees mini ondernemersplan, verwoorden aan de directie en bestuur.

ICSen, een assurance verklaring als ISAE met onderliggend dossier worden in combinatie met elkaar gebruikt. Met de gedachte om audit druk te verlagen, vraagt een auditor aan de proces eigenaren of afdelingsmanagers om het ISAE audit dossier op te zetten, te beoordelen en het ICS op te stellen. Het is een uitgebreide self-assessment geworden.

De praktijk wijst uit dat die audit druk niet verlaagd wordt. En het vergroot ook de afstand tussen auditor en de werkvloer. De auditor kijkt immers enkel nog naar dossiers en doet geen of veel te weinig veldwerk.

Ik denk dan ook dat een ICS of ondernemerschap verklaring icm een onafhankelijk audit van de auditor de directie of bestuur een goede onderbouwing geeft om “in-control” te roepen

Ik ben benieuwd naar het vak buzzword van 2015…

Door: Ronald van Erven, Information Risk Officer at Timeos in samenwerking met cqure.nl

]]>
Wed, 18 Mar 2015 00:06:46 +0100 In control zijn http://executive-people.nl/item/525702/in-control-zijn.html&field=Foto1&rType=crop&height=165&width=165.jpg
Virtualisatie vraagt om speciale backup oplossingen http://executive-people.nl/item/525698/virtualisatie-vraagt-om-speciale-backup-oplossingen.html De stijgende vraag naar virtuele servers en hogere beschikbaarheid aan gegevens vraagt naar nieuwe uitdagingen van backup and recovery toepassingen. De vereisten voor een allround data backup concept zijn de afgelopen jaren aanzienlijk veranderd. Hiervoor zijn meerdere redenen aan te geven zoals de explosie aan data en de behoefte om versleutelde gegevens snel te kunnen repliceren. De belangrijkste reden voor de fundamentele verandering in backup en recovery toepassingen ligt met name in het succes van virtualisatie.

Het gebruik van een toepassing die ontwikkeld is voor fysieke backups op virtuele machines is geen doelgerichte aanpak. Klanten willen nu back-up strategieën die de specifieke vereisten van virtuele infrastructuur kunnen beheren. Alleen zo kan men uitval minimaliseren, de dynamische werklasten van de virtuele machines beheren en de kosten laag houden. Ik adviseer organisaties op 6 aspecten te letten bij de keuze van een backup oplossing:

1. Multi-hypervisor support
De backup oplossing moet meerdere hypervisors ondersteunen, zeker de meest
universele zoals VMware vSphere en Microsoft Hyper-V. Dat maakt een
gebruiksvriendelijke backup van virtuele machines (VMs) met verschillende
hypervisors vanuit een centraal console mogelijk. Bovendien worden
hierdoor kosten bespaard.

2. Agentless backup
Er zijn verschillende mogelijkheden voor data backups in een virtuele
omgeving, zoals file system level backups of agent-based oplossingen. Het
kan echter een voordeel zijn om een data backup en recovery uit te voeren
zonder agents te gebruiken - met een backup op hypervisor niveau. Dit
bespaart tijd en kosten van installatie, monitoring en management van
agents op elke VM.

3. Parallelle VM verwerking
De oplossing moet ook de parallelle verwerking van meerdere virtuele
machines ondersteunen. Naast beter gebruik te maken van de storage
infrastructuur, leidt het ook tot optimalisering van de gehele backup
prestaties. Deze oplossing maakt het mogelijk verschillende grote
gegevensdragers tegelijkertijd op 1 VM te verwerken.

4. Maximale data security
Een integraal onderdeel van de backup oplossing moet een end-to-end
encryptie van gegevens zijn, zowel tijdens de overdracht als opslag
hiervan.

5. Native tape support
Veel bedrijven zijn nog steeds afhankelijk van tape backups. Daarom moet
een backup oplossing de mogelijkheid bieden om bestanden en backups op
tapes te kopiëren, ideaal als een gecombineerde backup-to-disk-to-tape
oplossing.

In combinatie met een 'groene IT strategie' is men gedwongen backup-to-tape
in te zetten voor het archiveren van specifieke data backups, die zelden
nodig zijn, om het stroomverbruik te verlagen.

6. Cloud compatibiliteit
Niet op de laatste plaats is het ook te overwegen een cloud toe te voegen
aan de data backup oplossing. Indien de gecodeerde data veilig wordt
gerepliceerd in een extern datacenter, draagt dit concept, met behulp van
een back-up-as-a-Service (BaaS) en Disaster Recovery-as-a-Service (DRaaS)
bij tot een aanzienlijke verbetering van beschikbaarheid van de data. Een
outsourcing bedrijf moet ervoor zorgen dat de opslag van gegevens wordt
uitgevoerd in een datacenter binnen Europa en met inachtneming van het
privacybeleid.

Data backup en recovery in gevirtualiseerde omgevingen vereisen de inzet van oplossingen die nauw afgestemd zijn op het opslag en virtualisatie concept. Alleen zo kan een onnodige mate van complexiteit voorkomen worden. Met name het MKB kan soms profiteren van de ondersteuning van een externe dienstverlener.

Marc van Schijndel, Country Manager van ttec Computer B.V.

]]>
Tue, 17 Mar 2015 01:13:18 +0100 Virtualisatie vraagt om speciale backup oplossingen http://executive-people.nl/item/525698/virtualisatie-vraagt-om-speciale-backup-oplossingen.html&field=Foto1&rType=crop&height=165&width=165.jpg
Visie: IT van de toekomst: doe-het-niet-zelf http://executive-people.nl/item/525513/visie-it-van-de-toekomst-doe-het-niet-zelf.html Is het ‘in huis houden’ van IT voor een organisatie niet net zo onlogisch als het zelf bouwen van een energiecentraleom je bedrijf van energie te kunnen voorzien? Dit is een vraag die me al langere tijd bezighoudt. In het laatste geval vertrouwen we op experts die dit op grotere schaal doen en veel meer kennis hebben van energie opwekken dan wijzelf. Voor IT zou het zelfde moeten gelden. Mijn verwachting is dan ook dat we over een paar jaar lachen over het feit dat organisaties bijvoorbeeld hun eigen email omgeving beheerden.

Neem de overgang naar de cloud: de vragen over beveiliging waren terecht aanwezig, want het was een grote stap om data zo uit handen te geven.Ook de berichten rondom de activiteiten van de NSA maakten veel bedrijven angstig voor de risico’s die een migratie naar de cloud met zich mee zou brengen.

Maar in toenemende mate zien we dat bedrijven het steeds meeruit handen durvente geven, vooral ook in Nederland. De reden hiervoor is dat we realiseren dat wanneer we het zelf organiseren, de risico’s vele malen groter zijn. De expertise en investeringen inbeveiliging zijnbijgrote aanbieders zoals Microsoft nu eenmaal substantieel groter dan bij een opzichzelfstaand bedrijf, waardoor de kwaliteit van beveiliging ook hoger is.

Het uit handen geven zien we ook terug in het creëren van intelligente context voor ons dagelijkse werk, mede op basis van Internet of Things: de Digital Workplace. Als Informatie Werkerhoevenwe binnenkort niet meer te zoeken naar de juiste informatie, mensen of resources. Ze vinden jou op het moment dat je ze nodig hebt; gebaseerd op jouw rol, actie, tijd, weer of welke relevante parameter dan ook. Een simpel voorbeeld is dat mijn telefoon mij inmiddels adviseert wanneer ik moet vertrekken voor mijn volgende afspraak gebaseerd op informatiebronnen als mijn agenda, mijn vervoermiddel, de files op dat moment etc. Voor de informatiewerker maakt dit nieuwe niveaus van productiviteit en concurrentievoordeel mogelijk. Op dit gebied merk je een groot verschil met de VS. Daarzijn bedrijven meer bereid zich aan te passen aan de mogelijkheden van IT - in plaats van andersom.

Het gevaar van uitbesteden is dat het menselijke aspect kan verdwijnen. Het is zaak dat we dit goed in de gaten blijven houden, zodat we niet als robots vertrouwen op de informatie die we aangeleverd krijgen. Zoals iemand die de rivier inrijdt omdat zijn navigatiesysteem dat zegt.

Ook op dit terrein blijkt dat de voordelen van uitbesteding groot zijn. Niet alleen beveiliging, maar ook standaardisatie, toegang tot meerdere bronnen, aanwezigheid op elke plek waar je wilt werken etc. Dit leidtuiteindelijk tot hogere productiviteit en betere beslissingen, en daarmee concurrentievoordeel.
De komende jaren zal de snelheid en hevigheid waarmee de digitaliseringplaatsvindtalleen maar toenemen. IT zal opnieuw, in hoog tempo, een aandrijver zijn van innovatie en groei.

André Huizing is CEO van Avanade Nederland

]]>
Sun, 15 Mar 2015 09:00:37 +0100 Visie: IT van de toekomst: doe-het-niet-zelf http://executive-people.nl/item/525513/visie-it-van-de-toekomst-doe-het-niet-zelf.html&field=Foto1&rType=crop&height=165&width=165.jpg
Visie: Acht tips voor winstgevende projecten http://executive-people.nl/item/525510/visie-acht-tips-voor-winstgevende-projecten.html Om succesvol te zijn moet je winst maken en groei realiseren, dat is duidelijk. Maar het realiseren van winst en of groei is niet zo eenvoudig als het soms klinkt, zeker in het huidige economische klimaat. En al helemaal niet wanneer u zelf uw marges in gevaar brengt. Hierbij 8 tips om dat te voorkomen.

1. Dwing uw mensen niet in perfecte weekstaten
Iedereen die uren moet schrijven, weet dat weekstaten een rommeltje kunnen zijn. Er wordt nooit precies gewerkt wat er gepland was, er is altijd wel ergens een los eindje, en er wordt te veel tijd besteed aan het uitzoeken van, naar later blijkt, de verkeerde details. Het gevolg is dat het afdwingen van perfecte weekstaten alleen maar leidt tot onjuiste informatie. Uw rapportages zien er dan wel goed uit, maar het beeld dat wordt geschetst is niet reëel.

Om uw bedrijf effectief aan te sturen, is het belangrijk om te weten wat er echt is gebeurt. Zorg ervoor dat u een urenbeleid heeft dat helder is voor iedereen. Stimuleer eerlijkheid, koppel geen schuldgevoel aan verloren uren, en ga opzoek naar constructieve en duurzame oplossingen wanneer mensen niet bereiken wat ze verwacht hadden.

2. Maak van korting geen gewoonte
Het zijn moeilijke tijden, maar het continu korting geven op uw diensten is niet de manier om te werken aan duurzame groei. Als u geen projecten kunt verkopen zonder korting, wordt het misschien tijd om te bekijken of uw tarieven nog wel marktconform zijn. Veel kortingen geven helpt uw winstgevendheid op de lange termijn om zeep en zorgt voor een gebrek aan inzicht.

Als u iets nodig heeft om de klant over de streep te trekken, probeer dan bijvoorbeeld een aantal uren gratis weg te geven. In uw financiële rapportage levert dit ook geen verwarring op over gehanteerde tarieven. Zo is het ook veel duidelijker waar in een project het verlies is genomen.

3. Stop met het intern boeken van projecturen
Projecten kunnen in de soep lopen. Dat gebeurt nu eenmaal. Maar het schrijven van uren op interne projecten om zo fouten te verdoezelen, helpt echt niemand verder. En er is geen mogelijkheid om te leren van de gemaakte fouten. Het is moeilijk om vanuit een dergelijke uitgangspositie de weg naar winstgevendheid terug te vinden. Creëer separate codes voor uren die u niet kunt factureren, of nog beter, laat de consultant de uren toch schrijven en ga de discussie over de factuur aan met de projectmanager. Hoe dan ook, haal deze beslissing weg bij de consultant en stimuleer transparantie en traceerbaarheid voor tijd die (potentieel) niet declarabel is.

4. Het doorbelasten van inkopen, met een marge
Of u nu heel veel documenten moet printen of andere benodigdheden moet aanschaffen voor een project, vergeet niet om deze kosten, plus een marge, toe te voegen aan uw factuur. Veel bedrijven doen dit niet, ondanks de tijd die mensen besteden aan inkoopactiviteiten. Het niet doorbelasten, met een marge, tast uw winstgevendheid aan. Het is daarom goed om daarvoor een standaard marge in elk contract op te nemen die gelijk is aan uw target voor de gehele projectmarge. Heeft u veel kleinere onkosten? Factureer een procentuele opslag op de uren die u maakt, zo bespaart u aan administratiekosten terwijl u de kosten toch kunt factureren.

5. Vergeet uw reiskosten niet
Tenzij al uw klanten om de hoek zitten, is het belangrijk dat u niet vergeet ook reiskosten op te nemen in de projectfactuur. Afhankelijk van uw branche, kan het ook acceptabel zijn dat de tijd onderweg gefactureerd kan worden aan de klant. Het lijkt in eerste instantie misschien niet zo veel, maar in de loop van een project, of meerder projecten in een jaar, kan het gaan om aanzienlijke bedragen.

6. Zorg ervoor dat uw project scope goed gedefinieerd is
De makkelijkste manier om geld te verliezen is om uw project scope niet vanaf het begin van het project duidelijk vast te stellen. Zorg ervoor dat u en uw klant overeenkomen welke resultaten opgeleverd moeten worden binnen het project voordat u daarmee start. Misvattingen kunnen dan vooraf besproken worden, en als nodig kunnen bepaalde zaken alsnog in het budget worden opgenomen, voordat iemand in actie komt. Als u dit niet doet, dan werkt u al snel niet-declarabele uren om iets op te leveren wat de klant verwacht, maar wat u niet had ingecalculeerd.

7. Kritisch op het geven van extra’s
Soms heeft een bepaald account een klein beetje extra aandacht nodig. Wanneer het gaat om klanten die u als topklanten beschouwt, kan dit snel meer worden dan ‘een klein beetje’. Gratis uren, kortingen, speciale tarieven voor overuren. Als u dit gaat doen, zorg er dan voor dat u nauwkeurig bijhoudt wat uw aanvullende investering is. En dat u kritisch blijft over alle moeite die u en uw mensen investeren. Opgeteld en zwart op wit gepresenteerd, ontdekt u misschien dat u wel erg weinig terugkrijgt voor al die extra aandacht die u geeft.

8. Indexeer uw tarieven
Inflatie is een gegeven. Dat uw tarieven ook elk jaar automatisch worden geïndexeerd, is echter niet zo vanzelfsprekend. Als u vergeet om met de rest van de economie mee te bewegen, dan komt het verschil rechtstreeks uit uw winst. En uw medewerkers zullen de inflatie niet vergeten wanneer ze naar hun nieuwe salaris kijken. Zorg er dus voor dat uw inkomsten meebewegen met de kosten van uw bedrijf.

Dat waren de 8 tips. Het lijken misschien open deuren waar u met gezond verstand ook wel aan zou denken, maar de ervaring leert dat ze juist snel aan de aandacht ontsnappen, in de dagelijkse gang van zaken. Het zijn relatief eenvoudig op te lossen zaken, die u zelf kunt toepassen, om uw winstgevendheid te beschermen.

Michiel Bos is Senior product marketing manager Exact

]]>
Fri, 13 Mar 2015 14:21:20 +0100 Visie: Acht tips voor winstgevende projecten http://executive-people.nl/item/525510/visie-acht-tips-voor-winstgevende-projecten.html&field=Foto1&rType=crop&height=165&width=165.jpg
Top-6 grootste uitdagingen voor IT-afdeling http://executive-people.nl/item/525356/top-grootste-uitdagingen-voor-it-afdeling.html Het beheer van afzonderlijke silo’s, het bijhouden van vernieuwingen en het adequaat reageren op nieuwe aanvragen zijn de grootste uitdagingen voor een IT-afdeling. Dit blijkt uit onderzoek van Telindus onder 376 IT-professionals. De IT-professionals hebben aangegeven welke moeilijkheden zij tegenkomen bij de serviceverlening van de eigen IT-afdeling. De resultaten liggen dicht bij elkaar, wat de complexiteit van het runnen van een IT-afdeling goed weergeeft.

De top 6 IT-uitdagingen ziet er als volgt uit:

1. Beheer van afzonderlijke silo’s (computer, storage, netwerk etc.)
2. Bijhouden van vernieuwingen
3. Snelheid van reageren op nieuwe IT-aanvragen
4. Vinden van gekwalificeerd personeel
5. Groei omgeving en integratie nieuwe technologieën
6. Vergrijzing

In 2015 moet de IT-afdeling stappen zetten naar een creatieve organisatie die zelf ideeën aandraagt om de business slagvaardiger te maken, dit noemen we Adaptive IT. Een grote uitdaging met het oog op de complexiteit van het beheer vandaag de dag. Het feit dat de IT-infrastructuur in veel gevallen nog opgedeeld is in silo’s, zorgt ervoor dat er te veel tijd en budget gespendeerd wordt aan het laten draaien van de IT-omgeving. IT-afdelingen komen hierdoor niet toe aan het introduceren van nieuwe ideeën om de business te laten groeien. Daarnaast wordt dit bemoeilijkt door het tekort aan IT-specialisten en de vergrijzing. Dit alles zorgt ervoor dat steeds meer organisaties ervoor kiezen het technisch beheer uit te besteden om zo de slagkracht alsnog te vergroten.”

Door: Harm de Haan, Manager Consultancy & member Advisory Board bij Telindus

]]>
Wed, 11 Mar 2015 22:08:04 +0100 Top-6 grootste uitdagingen voor IT-afdeling http://executive-people.nl/item/525356/top-grootste-uitdagingen-voor-it-afdeling.html&field=Foto1&rType=crop&height=165&width=165.jpg
DigiD haalt naar verwachting het derde lustrum niet http://executive-people.nl/item/525222/digid-haalt-naar-verwachting-het-derde-lustrum-niet.html Zo’n 10 jaar geleden werd DigiD gepresenteerd als het digitale paspoort waarmee wij ons konden identificeren op de websites van de overheid. En het bleek een bijzonder en in verschillende opzichten ook uniek en innovatief paspoort. Innovatief, want DigiD is een van de eerste voorbeelden van een Identity 2.0 identiteit, namelijk een identiteit die het mogelijk maakt op een site in te loggen zonder dat je een account op die site hoeft te hebben. Je kunt hetzelfde DigiD op verschillende sites gebruiken.

Maar dat dat van die meerdere sites bestaat pas een paar jaar. 10 jaar geleden kon je je DigiD vrijwel nooit en nergens gebruiken, alleen om belastingaangifte te doen. Ik was een vroege gebruiker van DigiD. En k heb misschien wel 5 keer een nieuw DigiD aangevraagd omdat ik steeds het wachtwoord of mijn identiteit vergat (nee, ik schrijf niets op). En ik ben niet de enige die daar last van had.

Naarmate er meer websites gebruik maken van DigiD, wordt de waarde ervan groter. Naast de aangifte, kun je ook inloggen bij gemeentes, zorgverzekeraars, pensioenverzekeraars, het wordt waarachtig een handige identiteit. Ik ben tegenwoordig zelfs wel blij met DigiD, afgezien van die domme keuze om de activeringscode per post te versturen. Heel vreemde keuze en die bleek ook regelmatig te resulteren in diefstal van de digitale paspoorten. En dat probleem is natuurlijk niet helemaal nieuw. Al in 2006 beschreef ik de bezwaren tegen DigiD op Wikipedia.

En nee, daar is niets mee gebeurd, behalve dat er een SMS inlogfunctie aan DigiD werd toegevoegd. Maar ja, dat compenseert die vreemde uitreiking per post natuurlijk niet: een keten is zo sterk als de zwakste schakel en dat is dus die verzending per post. Nee, er gebeurt niets mee. Sterker nog, de minister heeft aangegeven er eigenlijk helemaal geen geld voor over te hebben om het niveau van beveiliging op orde te brengen. 

Als dat nou gewoon eens opgelost zou worden (dus als een minister nu eens geld over heeft voor echte beveiliging in plaats van te wachten op al maar weer nieuwe concepten), dus als je gewoon je digitale paspoort op dezelfde manier kunt aanvragen als een papieren paspoort... Want het concept van DigiD is verder eigenlijk wel prima.

Maar DigiD haalt naar verwachting het derde lustrum niet. In 2017 moet er een andere oplossing zijn, de overheid wil dat burgers zich met een nieuwe identiteit, eID, gaan aanmelden. En daar gaat wel wat door veranderen. eID moet een digitaal paspoort zijn dat overal gebruikt kan worden. En daar houdt het niet op. Er zullen vermoedelijk meerdere aanbieders van eID paspoorten verschijnen. En dat wordt wel heel spannend, want hoe werkt dat nou?

Een papieren paspoort is in vrijwel de hele wereld bruikbaar omdat de verstrekker ervan vertrouwd wordt door de partij die het paspoort moet accepteren. En voor digitale paspoorten zal dat niet anders zij. Een DigiD is bruikbaar omdat de websites waar je DigiD kunt gebruiken de verstrekker ervan vertrouwen. Hoe gaat dat in z'n werk als andere partijen eID gaan verschaffen? Wanneer vertrouwt een website een eID van een willekeurige verstrekker? Daar heb ik wel ideeën over: Dat vergt een identiteitenverstrekker die betrouwbaar is: die betrouwbare techniek gebruik, betrouwbaar personeel in dienst heeft en die betrouwbare processen gebruikt. En dat moet voor de buitenwacht ook nog eens transparant zijn. Dat wordt duur. Hoe duur? Heel duur. Ik zal dat in mijn volgende artikel (zeer binnenkort) op ingaan.

Ik vrees dat er voor eID alleen een business case bestaat als identity providers er brood in zien. En dat kan op drie manieren: ik ga betalen voor mijn digitaal paspoort, websites gaan betalen voor externe authenticatie of identity providers gaan op de een of andere manier geld verdienen aan mijn gegevens die ze in huis hebben. Ik gok op optie 3, maar wie het beter weet mag het zeggen...

Voor liefhebbers hier alvast een mooie analyse over een eID discussie.

Door André Koot, Senior IAM consultant bij Strict Consultancy in samenwerking met cqure.nl

]]>
Mon, 09 Mar 2015 11:37:33 +0100 DigiD haalt naar verwachting het derde lustrum niet http://executive-people.nl/item/525222/digid-haalt-naar-verwachting-het-derde-lustrum-niet.html&field=Foto1&rType=crop&height=165&width=165.jpg
Iedereen maakt gebruik van XYOD http://executive-people.nl/item/525162/iedereen-maakt-gebruik-van-xyod.html BYOD, CYOD, UYOD, weet u het nog? Bring Your Own Device, Choose Your Own Device, Use Your Own Device. Allemaal termen waar we regelmatig over lezen en horen. Het is toch wel verwarrend. Om alles samen te voegen, heb ik het nu maar even XYOD genoemd. Waar gaat het nu eigenlijk om? En wat willen en bedoelen we nu eigenlijk met BYOD, CYOD en UYOD? Ondanks alle meningsverschillen over al deze termen zijn we het gelukkig over één ding wel eens; er zal een grote toename zijn van het aantal mobile devices binnen bedrijven.

Laatst was ik op een interessante bijeenkomst waarbij gevraag werd, hoeveel ICT resellers reeds BYOD of gerelateerde oplossingen geïnstalleerd hebben bij hun klanten. Waar ik mij over verbaasde, is dat zeker negentig procent van de ondervraagden liet horen dat zij hier al jarenlang oplossingen voor hebben! Ik was verbaasd, juist omdat ik van de markt (de eindklant welke bediend wordt door resellers) te horen krijg, dat de invoer van XYOD nog veel uitdagingen kent. Dat zijn zaken zoals security en bedrijfspolicies, en dat daardoor XYOD nog een relatief lage adoptiegraad kent. Uit recent onderzoek van marktonderzoeksbureau IDC blijkt overigens, dat 41 procent van de Europese bedrijven aan het begin van vorig jaar geen plannen had om een BYOD beleid in te voeren.

Willen we als fabrikant, distributeur en reseller echt geld verdienen met XYOD, dan zullen we eerst aantoonbaar de bezwaren en uitdagingen moeten wegnemen die een vlotte en goede adoptie van XYOD in de weg staan.

Een van de zaken waar we veel te makkelijk aan voorbij gaan is de policy binnen bedrijven aangaande dit onderwerp. Vanuit technologisch oogpunt kunnen we op het gebied van XOYD heel erg veel; het zijn echter de bedrijfspolicies waar we nu tegen aanlopen. Het advies van veel consultants op dit gebied is dan ook, voordat je dieper op de XYOD materie ingaat met een klant, je eerst dient te weten of haar bedrijfspolicies dat toelaten. Denk hierbij niet alleen aan security zaken, maar zeker ook aan het beheer hiervan. Nu weet ik dat sommigen zullen zeggen, dat ze juist voor het beheer hiervan de oplossing hebben, zoals Mobile Device Management (MDM). Dat geloof ik zondermeer, maar MDM heeft geen nut zolang de leiding van het bedrijf niet daadwerkelijk toelaat dat men met eigen devices mag werken.

Ik zie heel veel pluspunten op het gebied van XYOD en ben overtuigd van de vele voordelen. Echter, als we niet in staat zijn om directies, IT-afdelingen en telecombeheerders van onze klanten te overtuigen van het nut hiervan, kunnen we van alles proberen om deze mooie technologieën aan de man te brengen, maar zullen we hier niet in slagen. Uitgezonderd uiteraard alle ICT resellers, welke nu beweren al sinds jaar en dag perfecte BYOD oplossingen te installeren bij hun klanten.

Jeff Scipio, Manager Marketing & Business Development bij Nextel

Op 22 april organiseert Nextel in Hotel Bilderberg in Garderen het Enterprise Mobility Event 2015. Kijk voor het programma op www.ict-trends.nl en meldt u aan.

]]>
Fri, 06 Mar 2015 11:55:57 +0100 Iedereen maakt gebruik van XYOD http://executive-people.nl/item/525162/iedereen-maakt-gebruik-van-xyod.html&field=Foto1&rType=crop&height=165&width=165.jpg
Top-5 valkuilen bij het kiezen van de juiste cloud-partner http://executive-people.nl/item/525103/top-valkuilen-bij-het-kiezen-van-de-juiste-cloud-partner.html Cloud-leveranciers zijn er te kust en te keur. Veel partijen schermen met flexibele, schaalbare oplossingen die weinig kosten en hoge serviceniveaus bieden. Dat klinkt erg aantrekkelijk. Het kiezen van de juiste cloud-aanbieder is belangrijker dan veel bedrijven denken. Cloud lijkt een commodityproduct te worden, maar wie echt wil profiteren van deze technologie, doet er goed aan heel selectief te zijn en deze te laten aansluiten bij de specifieke karakteristieken van een organisatie. Toch zijn er de nodige valkuilen bij het kiezen van de juiste cloud-partner. De vijf belangrijkste op een rij zijn:

Valkuil 1: in zee gaan met een onervaren partij. De cloud-markt is een markt met veel kaf tussen het koren. Dat kaf is relatief eenvoudig vast te stellen door een cloud-leverancier een aantal kritische vragen te stellen: hoeveel klanten heeft hij en hoe groot zijn ze; kan hij complexe apparatuur niet alleen monitoren, maar ook gecertificeerd beheren en ondersteunen; welk percentage van zijn klanten verlengt hun contract; welke onderaannemers zijn betrokken; bestaat het bedrijf over vijf jaar nog?

Valkuil 2: kiezen voor een leverancier die in de praktijk onvoldoende in staat is om de beveiliging en compliancy te bieden die u zoekt, en die niet kan inspelen op nationale of Europese regels.

Valkuil 3: een dienstverlener kiezen, die geen raad weet met de legacy-omgeving en bedrijfsprocessen. Dat leidt als snel tot twee gescheiden omgevingen, waardoor een organisatie de verwachte efficiëntieverbetering niet realiseert. Er blijven immers twee omgevingen te beheren.

Valkuil 4: werken met een dienstverlener die in de praktijk geen moeite heeft met upscaling, maar wel met downscaling. Zodra er minder capaciteit nodig is, leidt dat dan niet direct tot lagere kosten. Dat betekent dat een organisatie niet profiteert van de beloofde flexibiliteit van de cloud.

Valkuil 5: kiezen voor een partij die geen heldere exitstrategie hanteert, waardoor overstappen onnodig complex wordt. Dat betekent dat klant en cloud-leverancier tot elkaar veroordeeld zijn. Het overstappen naar een andere dienstverlener wordt dan een complexe zaak en beperkt een klant sterk in zijn keuzevrijheid.

Lucas den Os, Managing Director van Proact

]]>
Fri, 06 Mar 2015 08:01:02 +0100 Top-5 valkuilen bij het kiezen van de juiste cloud-partner http://executive-people.nl/item/525103/top-valkuilen-bij-het-kiezen-van-de-juiste-cloud-partner.html&field=Foto1&rType=crop&height=165&width=165.jpg
Visie: Voordelen en uitdagingen van een SDDC http://executive-people.nl/item/524809/visie-voordelen-en-uitdagingen-van-een-sddc.html De ontwikkelingen op het gebied van Software Defined volgens elkaar snel op. Veel organisaties tonen interesse of zetten de eerste stappen, en fabrikanten buitelen over elkaar heen met het uitbrengen van hun nieuwste producten en oplossingen. Maar waar moet je beginnen, wat is een voordeel en wat is een uitdaging, en waar moet je nog meer op letten als je staat voor de keuze van het SDDC-concept?

Een Software-Defined Data Center (SDDC) bestaat uit een drietal kerncomponenten: de storage, de netwerken en de servers die centraal worden beheerd en geautomatiseerd. Je kunt geen kant en klaar SDDC kopen, het is een ‘staat’ die een datacenter kan bereiken. Een SDDC is geen software-only oplossing, maar een software-directed-oplossing bovenop de commodity hardware.

De basis van een SDDC is virtualisatie van de drie kerncomponenten, en dat is ook waar de meeste organisaties hun SDDC-reis beginnen. Door het abstract maken van hardware (virtualisatie) wordt de workload ontkoppeld van de fysieke laag. Naarmate de reis vordert kunnen licenties worden aangeschaft om aanvullende functionaliteiten te verkrijgen die hetdatacenter nodig heeft. Dit kunnen functies zijn zoals chargeback en een self service portal. Een SDDC biedt niet enkel services door middel van software, maar het scheidt ook de controle- en datastromen voor iedere individuele service of applicatie.

Benefits

Automatisering binnen een SDDC levert twee aanzienlijke voordelen op voor een organisatie. De eerste is dat automatisering een direct zakelijke flexibiliteit biedt en daarmee concurrentievoordeel. De tweede is dat automatisering de IT-medewerkers efficiënter kan laten werken, wat leidt tot aanzienlijke OPEX-besparingen. Bij de overgang naar een SDDC moeten daarom zo veel mogelijk bedrijfsprocessen met het oog op het automatiseren worden beoordeeld en waar nodig aangepast.

Het SDDC maakt het mogelijk om relatief voordelige commodity hardwaretaken uit te laten voeren waar tot voor kort op een specifieke taak ontwikkelde (duurdere) hardware voor werd ingezet. Kijkend naar de drie kerncomponenten binnen het SDDC zullen op het gebied van het netwerk sommige netwerkswitchtaken in plaats van door specifieke hardware door SDDC-software worden uitgevoerd, waardoor er minder intelligente switches nodig zijn.Dit geldt ook voor componenten uit de storageomgeving, waar SDDC gebruik zal gaan maken van commodity storage in servers. Hiermee kunnen sommige storagebehoeften die nu worden uitgevoerd op een duur, specifiek storagenetwerk en fiber channel-storage, binnen het SDDC worden vervangen door de inzet van disks in de servers.

Tot slot zullen taken van gespecialiseerde appliances worden vervangen door services die door software worden ‘geïnjecteerd’ in het SDDC. Dit reduceert de noodzaak en inzet van bijvoorbeeld hardwaregebaseerdeloadbalancers en firewalls.

Challenges

Uiteraard komen de substantiële voordelen niet zonder uitdagingen. Het SDDC is een zeer dynamische omgeving die wordt gekenmerkt door voortdurende veranderingen. Workloads zullen zich verplaatsen tussen servers die worden gedreven door geautomatiseerde resourcetaakverdeling. Nieuwe workloads zullen automatisch worden ingericht en gedistribueerd door beheersoftware gedreven door aanvragen uit de organisatie vanuit een servicecatalogus. Deze snelle en continue verandering vereist een fijnmazig en frequente monitoring en beheer.

Door het virtueel maken van de infrastructuur wordt er al snel verondersteld dat fysieke resources in wezen oneindig zijn in capaciteit. Omdat binnen het virtualisatieconcept de workload dynamisch wordt verplaatst, kan dit van invloed zijn op de fysieke bronnen in hetdatacenter. De meeste datacenters nemen onvoldoende in overweging dat deze resources in werkelijkheid eindig zijn, en daarom moet hardwareresourceplanning worden beschouwd als een belangrijk onderdeel van hun virtualisatiestrategie.

Het is een gegeven dat binnen een SDDC de fysieke en virtuele omgeving moet worden beheerd als een enkele entiteit. Het is niet werkbaar wanneer er één beheertool aangeeft dat zich een probleem voordoet in de virtuele omgeving als het probleem een fout binnen de fysieke laag is die de beheertool niet kan identificeren. De integratie tussen de fysieke en virtuele beheeromgeving moet dus volledig zijn.

DE WEG NAAR EEN SDDC

SDDC’s groeien langzaam vanuit een bestaande architectuur. Het is een volgende stap in de evolutie van datacentercomputing, geen revolutie. Dat is een voordeel omdat evolutionaire verandering een basis is voor het stabiel kunnen migreren vanuit het nu naar het straks. Nieuwe services profiteren wel van revolutie en kunnen worden ingebakken in de cloud, maar de core services die van belang zijn voor het laten draaien van een organisatie profiteren juist van een evolutieproces dat verstoringen minimaliseert.

De weg naar een SDDC is niet geheel zonder kuilen en gaten. Het meest effectieve proces om te komen tot de voordelen van een SDDC is een goed opgesteld migratieplan met daarin de volgende stappen:

1

Balans in kosten en opbrengsten: Geen onderneming kan het zich veroorloven om haar bestaande datacenter in een keer te vervangen door een geheel nieuw SDDC. De rationele strategie is om SDDC-onderdelen aan het bestaande datacenter toe te voegen en vervolgens workload te migreren op passende wijze (handelend vanuit kosten/batenanalyses).

2

Visie en roadmap: Fabrikanten presenteren roadmaps die tonen hoe hun producten zullen evolueren in de tijd. Een effectieve strategie voor de implementatie van een SDDC zal een roadmap moeten bevatten die aangeeft hoe de organisatie gaat migreren naar een SDDC.

3

Consolideer platformen: Een van de kenmerken van een SDDC is dat via softwareconfiguratie standaard hardware het werk voor een verscheidenheid van workloads uitvoert. Dit zal leiden tot standaardisatie op een klein aantal hardwareleveranciers waarvan het aanbod flexibel wordt gemaakt door het SDDC-platform.

Peter van der Torn is Presales Consultant bij i³ groep

]]>
Mon, 02 Mar 2015 08:00:08 +0100 Visie: Voordelen en uitdagingen van een SDDC http://executive-people.nl/item/524809/visie-voordelen-en-uitdagingen-van-een-sddc.html&field=Foto1&rType=crop&height=165&width=165.jpg
De Wondere Wereld van IT: Eigenaar http://executive-people.nl/item/524540/de-wondere-wereld-van-it-eigenaar.html Voor deze tweede column had ik mij voorgenomen om meteen positief te beginnen. Om eens op zoek te gaan naar een mooi voorbeeld van bewondering in de wondere wereld van IT. Totdat…. Prorail onlangs zorgde voor grote treinchaos. Veroorzaakt door problemen met IT.

En zo geschiedde dat IT weer vol in een negatief daglicht kwam te staan. Niet gehinderd door enige kennis kwamen uit allerlei hoeken en gaten uiteenlopende meningen in de Nederlandse pers over wat er allemaal wel niet mis zou zijn met de IT-systemen van Prorail.

Ik geloof graag dat de IT-systemen van Prorail niet opperbest zijn. Maar laat mij de IT-omgeving even op hoofdlijnen aan u schetsen: uiterst complex, veel legacy, geen standaard off-the shelf software beschikbaar, high availability, zeer veel verschillende en ‘onverwachte’ use cases, en daar bovenop nog complexe relaties met stakeholders (NS, overheid, aannemersetc). Gecombineerd met beperkte budgetten, een Balkenende-norm voor de zware IT-functies en een gemis aan commerciële druk. Om daar de perfecte IT-ondersteuning voor te bouwen, ga er maar aan staan.

Wat mij verwonderde is dat er vrijwel direct publiekelijk gevraagd werd om het ontslag van de directeur IT.  Typisch voorbeeld van het credo uit de jaren negentig en het begin van deze eeuw: ‘zij van IT’. Het is symptomatisch voor het echte probleem:de eigenaar van een IT-omgeving is niet de directeur IT, maar de business. Zij hebben het eigenaarschap!

Ongetwijfeld valt de IT-directeur en de IT-afdeling bij Prorail een hoop te verwijten. Maar om nu eenzijdig naar IT te kijken? Een IT-omgeving is zo goed als de business wil dat deze wordt!

Arnoud Klerkx is Chief Business Technology Officer en lid van de Raad van Bestuur van Sanoma Learning

Reageer via WWvanIT@gmail.com

]]>
Tue, 24 Feb 2015 08:00:18 +0100 De Wondere Wereld van IT: Eigenaar http://executive-people.nl/item/524540/de-wondere-wereld-van-it-eigenaar.html&field=Foto1&rType=crop&height=165&width=165.jpg
De CTO’s Top 10 van februari 2015 http://executive-people.nl/item/524521/de-ctoa-s-top-van-februari.html Met een overvloed aan gave blogs, whitepapers, artikelen en social media updates lijkt het soms een lawine aan informatie waar niet door te komen is. Het lezen, delen en waar mogelijk toepassen van informatie is voor Ruben Spruijt, CTO bij PQR, een tweede natuur geworden. Elke maand deelt hij zijn Top 10 overzicht van artikelen die u écht even moet bekijken. Hierbij de Top 10 van de maand februari:

 

 1. Windows10: Het zal de meeste mensen niet ontgaan zijn dat Microsoft een andere koers heeft ingezet. Een koers van Mobile & Cloud First. Een quote van Microsoft CEO Satya Nadella tijdens een Windows10-evenement was: "We want to move from people needing Windows to people choosing Windows, to loving Windows. That is our bold goal with Windows."
  Het Windows10-evenement dat begin 2015 is gegeven zat vol met interessante productontwikkelingen. Windows10, SurfaceHub, Cortana, Project Spartan, Office 2016 en HoloLens zijn ontwikkelingen om maar wat te noemen die, wanneer ze beschikbaar komen, in het PQR Experience Center beschikbaar zullen zijn.
  Een korte samenvatting van het Microsoft-evenement is hier te lezen en hier te zien. Gave video's van Microsoft nieuwe virtual reality en augmented reality wearable 'HoloLens' zijn hier en hier te bekijken. Combineer de Oculus Rift en Google Glass en je hebt Microsoft HoloLens, beschikbaar in de Windows10 timeframe (herfst 2015). Als laatste, hoe u de productiviteit kunt verhogen door gebruik te maken van SurfaceHub is in deze video te zien.
 2. Workspace 2015: VMware EUC CTO, Noah Wasmer, geeft zijn beeld van 'Tomorrow's Workspace' en de technologische ontwikkelingen in zijn blog die hier te lezen is.
 3. EndPoint protection: Bekijk de laatste Gartner Magic Quadrant for EndPoint Protection platforms. De rol van security in Tomorrow's Workspace is sterk aan het veranderen. Het gebruik van endpoint protection oplossingen zoals in het Gartner document beschreven is niet meer voldoende in deze wereld waarbij de zwakste schakel 'me' is en de oplossing altijd een dag later is dan de beveiligingsoplossing kan bieden.
  Tijdens PQR's IT-Galaxy 2014 heeft Simon Crosby, CTO bij Bromium, zijn kijk gegeven op een andere vorm van endpoint beveiliging waarbij 'Me' en 'Zerodays' geen uitdaging meer zijn. Wilt u meer over Bromium weten? Stuur mij dan gerust een bericht. 'Zero Day: A Novel’ geschreven door Mark Russinovich is overigens een gaaf boek om te lezen.
 4. Productiviteit: Zelf ben ik een avondmens; écht heel vroeg de dag beginnen is niet mijn hobby. Ik las daarom met aandacht deze blog met daarin 9 tips om eerder en beter wakker te worden. Gelukkig pas ik de meeste tips al toe, dat helpt! Hopelijk heeft u er ook wat aan. Andere productiviteitsverhogende tips zoals 'Never Check Email Before Noon' zijn in deze blog leuk beschreven.
 5. Big Data wordt Smart Data: "We don't need more cloud. We don't need more mobile. We don't need more social. We need more data science." SalesForce CEO Marc Benioff geeft zijn beeld van Smart Data en de rol van artificial intelligence in deze blog weer: Where big tech is headed.
 6. Cloud Computing: Onderzoek en vergelijk tussen Amazon AWS en Microsoft Azure gepresenteerd door Kyle Hilgendorf, een bevriende Research Director. Bekijk de video recording van zijn presentatie.
 7. Citrix Summit: Begin Januari heeft de Citrix Partner Summit in Las Vegas plaatsgevonden. Verschillende announcements zijn gemaakt. Zoals 'A Look at Citrix Workspace Cloud', Citrix XenMobile 10, Citrix XenServer 6.5 en ook: Atlantis Software Definied Storage voor Citrix environments. Als klap op de vuurpijl heeft PQR een bijzondere prijs gewonnen 'Most Influencing Citrix Partner van West-Europa'. Mooi om resultaat van teamwork, kennis en passie in actie te zien.
 8. Ondernemen met visie: Bob Janssen, CTO bij RES Software, vertelt over Star Wars, legoblokjes, dansen met olifanten en meer. Ondernemerstips van Bob zijn in dit artikel kort en krachtig beschreven.
 9. Grootste community survey van de wereld: Wat zijn de belangrijkste Workspace / End User Computing initiatieven voor 2015? Wat zijn de belangrijkste 'Datacenter' initiatieven voor 2015? Dit overzicht geeft een preview van het ProjectVRC survey resultaat. Dit zijn slechts twee van de vele interessante vragen. Wilt u meer ProjectVRC survey resultaten zien? Vul dan de survey in en ontvang het complete rapport.
 10. NVIDIA en Citrix: Gunnar Berger, Citrix CTO, heeft een video met Wil Wade van NVIDIA opgenomen: 'Two Nerds and a GPU'. Persoonlijk hou ik meer van het woord Geek dan Nerd; Geek is een sociale Nerd!

 

Heeft u zelf iets wat ik écht moet lezen, en mogelijk met anderen kan delen, of heeft u vragen? Neem dan contact met mij op via rsp@pqr.nl

Ruben Spruijt
CTO PQR

www.PQR.com
info@pqr.nl
@PQRnl

]]>
Mon, 23 Feb 2015 13:14:37 +0100 De CTO’s Top 10 van februari 2015 http://executive-people.nl/item/524521/de-ctoa-s-top-van-februari.html&field=Foto1&rType=crop&height=165&width=165.jpg
De 7 bekende en minder bekende voordelen van cloudnetwerken http://executive-people.nl/item/524411/de-bekende-en-minder-bekende-voordelen-van-cloudnetwerken.html Ondanks de bezorgdheid over het gebruik van cloudnetwerken, is het een feit dat netwerktoepassingen steeds vaker worden ondergebracht in de cloud. Dit is geen modeverschijnsel, sterker nog: de groei zal zich de komende tijd blijven voortzetten. Iedereen kan wel twee of drie voordelen van cloudnetwerken opnoemen. Toch biedt het meer voordelen dan u denkt. Ik zet de zeven belangrijkste op een rij:

1.       Snel uitrollen

Eén van de vele voordelen van cloudnetwerken is de snellere uitrol. Dit in tegenstelling tot de aanschaf en installatie van uw eigen netwerkapparatuur. Veel cloud netwerktoepassingen, zoals netwerkbeheer, kunnen binnen een paar dagen, uren of zelfs minuten gebruiksklaar worden gemaakt. Uiteraard wel afhankelijk van de provider. Als een cloud netwerk wordt ingezet, kan de IT-gebruiker snel aan het werk met nieuwe toepassingen, zonder tijd te verspillen aan het installeren en configureren van netwerkapparatuur. Tevens bieden cloudnetwerken een enorme verwerkingscapaciteit, die bijvoorbeeld niet geüpgraded hoeft te worden. Dit betekent dat de data die van toegevoegde waarde kan zijn voor een organisatie snel geleverd kan worden.

2.       Productiviteit

Door cloudnetwerken in te zetten, krijgt de interne ICT-afdeling tijd om zich op andere taken te concentreren. ICT hoeft zich niet meer druk te maken over het configureren en onderhouden van de cloud netwerkservice, omdat dit de verantwoordelijkheid van de cloudleverancier is. Een enorme boost voor de productiviteit van uw ICT-afdeling dus.

3.       Mobiliteit

Omdat cloud netwerktoepassingen doorgaans webapplicaties zijn, hebben ICT-gebruikers toegang tot hun data op elk gewenst moment en op elke gewenste plek. Het enige dat nodig is, is een apparaat met een webbrowser en internettoegang. De aanhoudende populariteit van BYOD betekent ook dat ICT-gebruikers hun persoonlijke mobiele apparaten hiervoor gaan inzetten.

4.       Minimale downtime

De cloudleverancier verwerkt alle updates van de cloud netwerktoepassingen en van de netwerkinfrastructuur. De interne ICT-afdeling heeft hier geen omkijken naar en zij hoeven het interne netwerk niet plat te leggen om updates uit te voeren. Voor veel bedrijven klinkt dit als muziek in de oren: er is immers geen downtime,dat een bedrijf plat kan leggen.

5.       Hoge beveiliging

Het is ironisch dat beveiliging, één van de grootste zorgen bij het invoeren van cloudnetwerken, ookéén van de grootste voordelen is die leveranciers van cloudnetwerken in de aanbieding hebben. De meeste providers hebben een strikt beveiligingsbeleid voor hun cloud netwerkproducten. Versleuteling en authenticatie, voorkomen van dataverlies, fysieke beveiliging van datacenters, implementatie van firewalls en bescherming tegen malware zijn slechts enkele beveiligingsmaatregelen die gewoonlijk door aanbieders van cloudnetwerken worden geboden. Het is namelijk altijd in het eigen belang om de gegevens van de ICT-klanten zo goed mogelijk te beschermen. Hiermee verdienen ze ook loyaliteit op de lange termijn.

6.       Lagere kosten

Eén van de bekendere voordelen zijn de lage kosten. Bij netwerken in de cloud hebben bedrijven minder uitgaven dan bij het zelf aanschaffen van eigen apparatuur en software. Bovendien hoeft de ICT-afdeling zich geen zorgen te maken over de aankoop van upgrades op de hardware of software, dat doet de leverancier van cloudnetwerken. Bovendien wordt cloudnetwerken ook beschouwd als een groene oplossing, omdat er geen rackruimte wordt gebruikt. Lagere stroomkosten zijn dan de kers op de taart.

7.       Instante schaalbaarheid

Ook deze is bij het grote publiek wel bekend. De mogelijkheid om snel capaciteit toe te voegen of weg te halen, is een groot voordeel van cloudnetwerken. Het traditionele plaatje bij een uitbreiding van het aantal gebruikers is dat ICT meer netwerkapparatuur en/of -software in huis haalt en dat het weken of zelfs maanden duurt voordat alles operationeel is. Bij cloudnetwerken kan de leverancier direct eindgebruikers toevoegen.

Moet u nu deze zeven voordelen in het hoofd stampen? Nee. Het is het belangrijkst om het volgende in uw hoofd te houden: cloudnetwerken kunnen de ICT-kosten verlagen en de ICT-productiviteit verhogen. Voor de details kunt u altijd mijn blog er weer op naslaan.

Gaby Kroet is regional salesmanager Benelux bij Aerohive

]]>
Fri, 20 Feb 2015 10:34:06 +0100 De 7 bekende en minder bekende voordelen van cloudnetwerken http://executive-people.nl/item/524411/de-bekende-en-minder-bekende-voordelen-van-cloudnetwerken.html&field=Foto1&rType=crop&height=165&width=165.jpg
Datamagazijn wordt datameer http://executive-people.nl/item/524240/datamagazijn-wordt-datameer.html De traditionele wereld van Business Intelligence is gebaseerd op het gebruik van data warehouses. Tijdelijke opslagsystemen – databases – voor verschillende soorten data die geschikt zijn gemaakt om analyses op uit te voeren. Deze datamagazijnen zijn geschikt om heel veel verschillende soorten data elk apart op te slaan en beschikbaar te stellen voor de betreffende analyses die men hierop los liet.

De data is vooraf gestructureerd om de antwoorden te kunnen krijgen die men uit die data wil halen. Hoeveel orders zijn uitgevoerd? Wat is de prijsontwikkeling van een grondstof? Wanneer moet de volgende bestelling plaatsvinden? Wat was de opbrengst van een reeks opdrachten die in een bepaalde periode was uitgevoerd? Data-warehouses zijn dus vooraf ingericht en geschikt gemaakt voor bepaalde van tevoren afgesproken berekeningen en analyses.

Met de komst van internet en social media bleken data warehouses beperkt bruikbaar om met ongestructureerde data te kunnen werken. Deze databronnen leverden geen gestructureerde datasets. Deze werden immers door vele verschillende programma’s en apps in allerhande formaten gegenereerd.

Analyse van ongestructureerde data vraagt een totaal andere aanpak en andere platformen om beschikbaar te zijn voor analyse. De wereld van Big Data creëerde de behoefte aan grote stuwmeren waarin men alle data kon opslaan en gebruiken, ongeacht de bron en de vorm. Data lakes kunnen dus op flexibele wijze alle soorten data – zelfs door elkaar – beschikbaar stellen.

Het derde platform
In de wereld van Big data is het vaak ook niet van tevoren bekend hoe men verzamelde data kan en wil gebruiken. En wil men allerlei soorten data verzamelen uit vele verschillende bronnen, inclusief proprietary databases, files, web-gebaseerde applicaties en social media. Het is vaak niet te voorzien welke data zinvol met elkaar moet worden gerelateerd, vergeleken, beoordeeld of gecombineerd. Kortom, in de nieuwe wereld van het derde platform en Big Data heb je weinig aan data warehouses.

In deze wereld zijn andere platformen voor flexibele en snelle databeschikbaarheid nodig. Platformen die zeer grote hoeveelheden verschillende data efficiënt kunnen opslaan, maar deze data tevens real time ter beschikking stellen voor data-analyse uit. Intelligentie uit grote hoeveelheden data halen vraagt grote dataverzamelingen waar men trends en modellen uit kan destilleren. Daarnaast vraagt het mogelijkheden om die data real time te beoordelen. Deze ‘real time’ toetsing is nodig om voorspellend te kunnen reageren op historisch bepaalde trends. Als ‘dit’ gebeurt dan zou ‘dat’ met een bepaalde waarschijnlijk kunnen gebeuren; de zogenaamde predictive analytics.

Ruwe data
In data lakes wordt data in de oorspronkelijke ruwe vorm bewaard, in tegenstelling tot datawarehouses, want daar moet de data vooraf bewerkt worden omdat het immers in een gedefinieerde vorm opgeslagen moet worden. Hierdoor kan en zal een deel van de oorspronkelijke data-inhoud vaak verdwijnen.

Met een data lake is dat te voorkomen omdat de data gewoon in ruwe vorm kan worden opgeslagen. Dan weet men zeker dat uit de ruwe data op geen enkele wijze informatie is verdwenen bij het verzamel en bewaarproces. Het kan ook zo zijn, dat men met de huidige analysetechniek een beperkte analyse kan doen van een set data. Maar wellicht is die techniek over een aantal jaar zo ver verbeterd dat er veel meer intelligentie uit die zelfde dataset kan worden gehaald, die men dan gelukkig nogmaals kan gebruiken.

Intelligentie
Data lakes zijn de nieuwe norm voor ‘derde platform’-processen: social media, mobiele apps en de cloud. Maar dat betekent niet dat gestructureerde data-omgevingen en de behoefte aan analyse in die gestructureerde wereld verdwenen zijn. De back-office van veel organisaties zal altijd gebruik blijven maken van gestructureerde data.

En het is eveneens een misvatting om te denken dat als je alle beschikbare data in een data-lake opslaat je hieruit dan ‘vanzelf’ veel informatie en intelligentie kunt halen. Moderne data-analysegereedschappen, zorgvuldig toegepaste datawetenschap en terdege vakmanschap is nodig om opgeslagen data in een data lake goed te kunnen gebruiken. Anders wordt het een grote kostbare opslagtank van niet (direct) bruikbare data. En dat is toch weer zonde van de investering…

]]>
Wed, 18 Feb 2015 01:07:00 +0100 Datamagazijn wordt datameer http://executive-people.nl/item/524240/datamagazijn-wordt-datameer.html&field=Foto1&rType=crop&height=165&width=165.jpg
'Nagenoeg alle private clouds werken niet optimaal' http://executive-people.nl/item/524022/nagenoeg-alle-private-clouds-werken-niet-optimaal.html 95 procent van alle private clouds werken niet goed omdat betrokken mensen en business processen daarop niet zijn afgestemd zo meldt Tom Bittman van onderzoeksbureau Gartner.

Een flexibele cloud vraagt ook om flexibele processen die meer moeten inspelen op de on-demand en service-gebaseerde cloud omgevingen. Daarnaast moet bij een private cloud ook worden overgegaan naar IT-diensten op basis van een abonnementsmodel, dat niet altijd wordt gedaan.

Lees de blog van Tom Bittman hier.

]]>
Fri, 13 Feb 2015 11:46:38 +0100 'Nagenoeg alle private clouds werken niet optimaal' http://executive-people.nl/item/524022/nagenoeg-alle-private-clouds-werken-niet-optimaal.html&field=Foto1&rType=crop&height=165&width=165.jpg
Datacenters vormen de basis van onze samenleving http://executive-people.nl/item/523592/datacenters-vormen-de-basis-van-onze-samenleving.html Vroeger spraken we over een rekencentrum, de plaats waar grote aantallen rekenaars – in het Engels computers – beschikbaar waren voor de verwerking van data. Tegenwoordig spreken we over datacenters. Want om die data gaat het uiteindelijk, het rekenen is slechts nodig om die data van waarde of betekenis te laten veranderen.

De bouwstenen van een datacenter zijn – naast de opslagcomponenten voor al die data – vele grote computersystemen, verschillende netwerken om de data te verplaatsen en databases die relevante data op actieve en gestructureerde wijze beschikbaar stellen aan applicaties. Een heel bouwwerk van componenten, welke vaak ook nog door een groot scala van leveranciers worden geleverd. Het bouwen van efficiënte en betrouwbare datacenters is decennia lang een lastige en daarom dure bezigheid geweest. In een vorig blog sprak ik al eens over de wens van het kant en klare datacenter.

Het afstemmen van al die verschillende componenten, het zorgen dat de laatste versies van de besturingssoftware aanwezig zijn, het op tijd upgraden naar nieuwere versies etc. hield een heel leger van IT-specialisten dag en vaak ook nacht en weekend bezig. De kosten van een datacenter bestaan vaak voor 80% uit het ‘draaiend houden’ van de installaties. En dat betekent dat slechts 20% van het budget beschikbaar is voor innovatie, vernieuwing en efficiency-projecten.
Gelukkig komt daar meer en meer verandering in. Ongeveer vanaf 2010 – een bekend jaartal in de innovatie van de ICT – zijn zogenaamde ‘converged’ infrastructuursystemen op de markt gekomen. Deze systemen worden, in plaats van op de vloer van het datacenter, al in de fabriek samengebouwd tot een gebruiksklaar systeem. En vanzelfsprekend getest en voorbereid voor direct gebruik.

Hierdoor ontstaan flinke besparingen. Allereerst in het systeem zelf, de fabrieksversie is 30 tot 40% goedkoper dan een lokaal zelf te bouwen systeem. Vervolgens is de ingebruikname van een fabrieksmatig gebouwd systeem in plaats van weken of zelfs maanden, nog maar dagen of slechts uren. Tenslotte blijkt dat deze geconvergeerde systemen minder problemen geven bij gebruik, waardoor ook nog veel geld wordt bespaard op ongeplande uitval, storingen en reparatietijd.
Het is begrijpelijk dat de markt van deze ‘converged systems’ met fikse, dubbele cijfers aan het groeien is. Geen enkele, zich respecterende datacenter-organisatie wil nog met de gereedschapskist zelf een groot scala van verschillende componenten, die via verschillende leveranciers, contracten en levertijden worden geleverd, zelf samenbouwen.

Er zijn twee vormen ‘building blocks’: de in de fabriek samengestelde systemen (u kunt elke kleur kiezen als die maar zwart is) en systemen die zijn opgebouwd op basis van een referentie-architectuur. Dat laatste is eigenlijk een zelfbouwpakket, dat van te voren zorgvuldig is samengesteld uit verschillende componenten. Een soort IKEA meubel, maar dan met iets meer leveranciersvrijheid.
Op deze ontwikkeling heeft VMware vorig jaar ingespeeld door een appliance te ontwikkelen, die voor een infrastructuur – die op die standaardwijze is samengesteld – de besturingssoftware vormt. Dus het maakt niet meer uit via wie je de hardware koopt, als het aan de EVO:RAIL standaard voldoet, kan het virtuele besturingssysteem direct worden geïnstalleerd. Standaard datacenter legoblokken als het ware, die vanuit centrale software worden aangestuurd.

Dit leidde tot veel enthousiasme in de markt en vele hardware leveranciers gaan dit jaar systemen leveren die geschikt zijn voor de genoemde EVO appliance. Op die wijze wordt hardware steeds meer een commodity, een consumentenartikel, terwijl de software de functionaliteit levert. Een belangrijke stap op weg naar het software defined datacenter. Het datacenter dat uit een verzameling ‘consumentenartikelen’ is opgebouwd en voorzien van software die de besturing en levering van data-services regelt.
Begrijpelijk dat we de komende maanden veel aankondigen zullen zien op dit gebied. De klanten zijn super enthousiast, de markt groeit met dubbele cijfers en elke ICT leverancier wil daar zijn bijdrage aan geven. Ook mijn bedrijf kwam deze week met annonceringen over de nieuwe generatie converged oplossingen. Inclusief een referentie-architectuur voor onze partners om daarmee klantgerichte bouwstenen te kunnen leveren.

Datacenters zijn naast elektriciteitscentrales, de basis van onze samenleving geworden. Deze twee fundamentele componenten waren ooit groot en speciaal, maar dat is aan het veranderen. In de elektriciteitswereld zien we de decentralisatie en federatie naar kleinere en fluctuerende energiesystemen als zonne-energie, getijdencentrales en windmolens. Ook datacenters zullen als kleinere componenten – verspreid over het land en de wereld – nodig zijn om zowel de kernen van smart grids te zijn of deze te ondersteunen. Jeremy Rifkin benoemde deze integratie van informatie- en energie-netwerken al in zijn boek ‘De derde industriële revolutie’ die in mijn ogen zo’n beetje in 2010 is gestart.

De convergentie naar datacenterbouwstenen en zelfs kant-en-klare datacenters is dus een logische ontwikkeling, die past in veel groter geheel. Daarom zijn alle annonceringen over steeds meer gestandaardiseerde en geïntegreerde bouwstenen vanzelfsprekend. We laten het ouderwetse, hobbyistisch zelfgebouwde datacenter langzaam achter ons. Gebruiksklare systemen, klein en groot zijn volop direct leverbaar en maken uiteindelijk de weg vrij voor het werkelijke software defined data center. Het kant-en klare datacenter is realiteit aan het worden.

Door: Hans Timmerman, cto EMC Nederland

]]>
Thu, 12 Feb 2015 15:01:00 +0100 Datacenters vormen de basis van onze samenleving http://executive-people.nl/item/523592/datacenters-vormen-de-basis-van-onze-samenleving.html&field=Foto1&rType=crop&height=165&width=165.jpg
Cybercrime as a Service (CaaS) is big business http://executive-people.nl/item/523703/cybercrime-as-a-service-caas-is-big-business.html In dit artikel wordt een beknopte inkijk geboden in de realiteit van de cybercrime wereld. Er is al een boekenkast te vullen met de boeken die over dit onderwerp zijn geschreven. Bij ingeven van de zoekterm op Google is het aantal pagina’s met informatie op het internet, niet meer te tellen.

Te koop aangeboden: CaaS
Op dit kennisplatform, in de krant en op het internet overal kunt u lezen over cybercriminaliteit. We lezen over de incidenten, de schadebedragen en de manier waarop het blijft evolueren. Het is zelfs big business. Het aantal leveranciers en verkopers die de cybercrimineel voorzien van een keur van diensten is enorm.

In de jaren 80 konden we tegen betaling laten inbreken. Dit was kinderspel in vergelijking met de mogelijkheden van vandaag de dag. Cybercriminaliteit heeft zich ontwikkeld tot een complexe, zeer goed georganiseerde business.

Hoe heeft het zover kunnen komen?
Sinds het ontstaan van automatisering van bijvoorbeeld telefoonsystemen, hebben mensen gezocht naar manieren om gratis te kunnen bellen. Op het moment dat automatisering van onze kantoorsystemen zijn intrede doet, ontstaat er een groep mensen die er vele uren besteden om systemen te kraken.

Het kraken van systemen ontwikkelde zich naar een professioneel niveau. Er ontstaat in de loop van de tijd ook een splitsing: goedwillende hackers om uw systeem te testen (ethical hackers) en de kwaadwillende hackers. Er werd steeds meer ingebroken op systemen met elk een ander motief. De hackers werden daarnaast steeds kundiger.

De volgende stap
Bij het ontdekken van onvoldoende beveiligde email systemen ontstond ook het fenomeen dat er reclame werd toegezonden. Zodra een email adres van een contact bekend was, werd er schaamteloos allerlei informatie naartoe gestuurd.

Bijna parallel ontvouwt zich de wereld van virusinfecties. Kort gezegd: in rap tempo ontwikkelt deze zich tot een plaag van infecties in alle soorten en maten. Met al dan niet vernietigd resultaat. In dit artikel ga ik daar niet dieper op in. Maar de techniek is wel gebruikt om te komen tot wat we nu phishing, en spam noemen. De netwerken en machines die hierbij en hiervoor gebruikt en ingezet worden, gaan we botnet noemen.

Botnet is jargon voor een collectie van softwarerobots of bots, die automatisch en zelfstandig opereren. De term wordt vaak geassocieerd met ongewenste software of het automatisch versturen van ongewenste email van computers waarop deze software is geïnstalleerd (spam), maar kan ook refereren aan een netwerk van computers die distributed-computing-software gebruiken. (Wikipedia).

Er wordt daarnaast op een ‘verborgen’ gedeelte van het internet gehandeld in illegale goederen, zoals gestolen persoonlijke gegevens, creditcardgegevens of nagemaakte identiteitsbestanden. Ook zijn allerlei illegale zaken te koop als wapens, drugs en kinderporno. Volgens Europol wordt het zogenaamde 'deep web' gezien als de drijvende kracht achter de evolutie van cybercriminaliteit.

Wat is CaaS?
Alle ontwikkelde tools, programma’s, botnets en (door inbraak verkregen) toegang tot systemen, worden nu aangeboden aan criminelen. Criminelen die niet de kennis of resources hebben om hun activiteiten te ondersteunen, kunnen nu cybercrime as a service (CaaS) afnemen.

De crimineel bepaalt zijn doel en de CaaS leverancier levert de expertise en infrastructuur. En natuurlijk tegen betaling! Hierdoor ontstaat niet alleen een nieuwe geldstroom, maar worden (criminele) zaken op deze manier, op een nieuw niveau met elkaar verbonden.

Ook zetten cybercriminelen legitieme diensten in voor illegale doeleinden. Denk hierbij aan anonimiseringtools (Tor Project), encryptiesoftware en virtuele betaalmiddelen zoals Bitcoins.

De aanpak van cybercriminelen is niet eenvoudig. Cybercriminelen opereren vaak vanaf locaties buiten de Europese Unie. Dit maakt het dan ook lastig de criminelen na opsporing daadwerkelijk te vervolgen. Ook de onvoldoende beschikbare juridische middelen en de minimale capaciteit om cybercrime aan te pakken in dit soort landen, staat de aanpak van cybercriminaliteit in de weg.

Malware services
Diverse varianten zijn hiervoor beschikbaar, en dus te koop. De crimineel bepaalt wat voor soort aanval zij willen uitvoeren en de code hiervoor wordt, tegen betaling, geleverd. Dit kan in elke beschikbare variant zijn.

En wat kost dat dan?
Voor enkele honderden dollars kun je prima een botnet huren waarmee je een DDoS aanval kan plegen op een grote organisatie. Met een DDoS aanval kan je een netwerk van een middelgrote tot grote onderneming volledig plat krijgen. Als je wat meer middelen tot je beschikking hebt, kan je wereldwijd spam berichten verspreiden, zelfs op naam van de ontvanger. Vaak komen dit soort berichten door de meest geavanceerde spamfilters.

DDoS bot zonder updates: $450;
DDoS Bot met 1 maand updates en wachtwoord opslag $499;
DDoS Bot 3 maanden updates, wachtwoord opslag en 1 aanpassing op maat:$570;
SPAM (met een limiet van 30.000.000 berichten) $13.500,00.


In alle genoemde voorbeelden is de service inclusief afzenderadres die geen link legt naar de crimineel! Dit zijn overigens voorbeelden van medio 2014. Daarnaast worden uitgebreidere vormen van DDoS aanvallen en bots aangeboden.

In dit artikel wordt een beknopte inkijk geboden in de realiteit van de cybercrime wereld. Waarbij natuurlijk niet alle onderdelen van CaaS benoemd. Ik verwacht naar aanleiding van deze snelle ontwikkelingen dat het aantal cybercrime aanvallen zullen toenemen.

Door: Paola van Tuijl, CISO bij Ordina in samenwerking met www.cqure.nl

 

]]>
Mon, 09 Feb 2015 10:15:48 +0100 Cybercrime as a Service (CaaS) is big business http://executive-people.nl/item/523703/cybercrime-as-a-service-caas-is-big-business.html&field=Foto1&rType=crop&height=165&width=165.jpg
Big data staat niet haaks op privacy http://executive-people.nl/item/523573/big-data-staat-niet-haaks-op-privacy.html De opkomst van big data zet bestaande zekerheden en vertrouwde structuren flink onder druk. Tegenstanders wijzen op het gevaar van een ‘allesomvattend systeem dat onze privacy in gevaar brengt’. Nochtans heeft krampachtig verzet tegen deze nieuwe trend geen zin. Meer zelfs: door goede spelregels uit te tekenen met alle belanghebbenden, wordt big data een big win.

Veranderingen lokken altijd reacties uit. Mensen hebben nu eenmaal niet graag dat hun oude structuren afgebroken worden. Dat is met de sterke opgang van big data niet anders. Vandaag zijn vele tientallen miljarden data online beschikbaar. Wie richtinggevende verbanden en trends in die veelal ongestructureerde data kan onderkennen, heeft meteen toegang tot een totaal nieuwe wereld. Die van de toekomstanalyse waarmee je je voordeel kunt doen ten aanzien van diegenen die die toegang helemaal niet hebben. Dat lokt dan effectief reacties uit. Vooral onzekerheid. Angst ook omdat het bestaande wereldbeeld uiteindelijk in elkaar dreigt te zakken.

Zulke reacties hebben we wel vaker meegemaakt. Neem nu de plotse opgang van de boekdrukkunst. Op een bepaald moment slaagden enkele whizzkids van toen erin om de intellectuele bagage van verscheidene eeuwen op industriële manier bijeen te brengen in een boek. Dit tot grote consternatie van de ijverige monniken die vaak maandenlang gebogen stonden over hun perkamenten vellen om oude Griekse en Romeinse wijsheden over te pennen. Ook met de opkomst van het internet was het niet anders. Opnieuw diende zich een systeem aan dat zoveel internationaler en omvattender bleek dan wat de goegemeente tot dan toe gewoon was. Met Google, Wikipedia en YouTube kunnen zelfs kleine kinderen een ongelimiteerde hoeveelheid aan wetenschap binnenhalen.

De ontwikkelingen die zich nu aftekenen rond big data gaan precies in dezelfde richting. De tegenstanders van big data waarschuwen voor de brutaliteit van het alles omvattende systeem. Fundamenteel is er de angst dat de ‘machine’ onbeschermde persoonsgegevens zal meenemen om die op een onterechte manier te verwerken tot conclusies waar het individu dan geen controle meer over heeft. Deze angst slaat dan vaak weer om in verzet en in oproepen tot de nationale en de Europese wetgever om die nieuwe bedreigingen tegen te gaan. Om procedures waardoor de opslag en de verwerking van big data tegengegaan kan worden.

Het is hierbij belangrijk om het zogenaamd ‘gerechtvaardigd belang’ altijd goed voor ogen te houden. We spreken van een gerechtvaardigd belang wanneer het belang van de verantwoordelijke om de gegevens te verwerken hoger is dan het belang van de geregistreerde persoon om die gegevens niet te verwerken. Indien aan deze voorwaarde voldaan is, kunnen er gegevens verzameld worden om bepaalde ontwikkelingen in kaart te brengen. Indien de verwerking van de data ook nog eens zo loopt dat het individu er geen schade van ondervindt, moet het ontwikkelingsproces rond big data niet brutaal afgeremd te worden.

Big data is helemaal niet eng. Techniek en innovatie zijn nu eenmaal tools om het leven gemakkelijker te maken. Het gaat erom die data zo goed mogelijk in te zetten en er als sector reeds vanaf het begin over na te denken hoe we eventueel misbruik en excessen kunnen voorkomen. Data beveiliging en data privacy zijn in dit opzicht erg belangrijk. De IT/data-sector moet daarom regels en beveiliging vooropzetten. Uiteindelijk kan de sector daar zelfs groei-opportuniteiten uit halen.

Tot slot nog dit: toen de eerste auto’s de baan op gingen, werden meteen ook verkeersregels uitgetekend. Een auto is nu eenmaal een bijzonder handig transportmiddel. Voor iedereen. Alleen kan het verkeerd gebruik van die auto meteen ook tot levensgevaarlijke situaties leiden. Hetzelfde geldt voor data.

Mark Beekman is Group Marketing Director bij Graydon

PS. Wilt u weten hoe u vandaag al écht aan de slag kunt met big data? Lees het blog van Mark Beekman over hoe u via big data tot een ijzersterke target group kunt komen.

 

]]>
Thu, 05 Feb 2015 14:35:56 +0100 Big data staat niet haaks op privacy http://executive-people.nl/item/523573/big-data-staat-niet-haaks-op-privacy.html&field=Foto1&rType=crop&height=165&width=165.jpg
Small data, big challenge http://executive-people.nl/item/523539/small-data-big-challenge.html Iedereen weet intussen wel wat we met Big Data bedoelen: het beschikbaar hebben van grote hoeveelheden data waaruit met analyse-gereedschappen (nog) onbekende informatie kan worden verzameld. In feite gaat het om het resultaat – de kennis en intelligence die we uit al die data weten te destilleren – slim te gebruiken om processen beter te kunnen begrijpen en aan te sturen.

Als we in staat zijn alle relevante data te verzamelen en op een centrale plaats bij elkaar te brengen in een data lake, dan is het uitvoeren van de analyses door data scientists niet zo moeilijk meer. Dat is een prima te organiseren proces, omdat het hele traject goed kan worden beschreven en ingericht.

Maar we hebben ook Small Data. Hele kleine setjes data die bijvoorbeeld door sensoren worden gecreëerd. Of draagbare devices die met grote regelmaat, of soms zelfs continu, een stroom meetgegevens aanmaken. Al deze kleine datapakketjes zijn de kern van het nieuwe Internet of Things. Hiermee weten we hoe apparatuur zich gedraagt, kunnen we stuursignalen geven, kunnen we devices volgen etc.

Een enorme stroom van Small Data is overal ter wereld aan het ontstaan. Deze data ontvangen, verzamelen en goed gebruiken is een groeiende uitdaging aan het worden. Want allereerst zal je moeten weten of je het juiste datasetje hebt gekregen; dus zal identificatie van die datapakketjes een uitdaging worden.

Dataregulatie
Daarnaast is het de vraag wie allemaal toegang tot die enorme stromen data kan en mag krijgen. Kleine datasetjes versleutelen en identificeren is zeker mogelijk, maar blijft een intensief proces en het stelt flinke eisen aan de onderliggende infrastructuur. Denk alleen maar eens aan de miljoenen bestuurdersloze auto’s die over 10 jaar op onze wegen zullen rijden. Dan wordt het probleem van het betrouwbaar kunnen blijven uitwisselen van al die datasets in volle grootte zichtbaar.

We moeten deze datastromen dus wel adequaat gaan reguleren, want alles aan de markt overlaten, zal tot een chaos leiden. Denk aan hoe precies de luchtvaartautoriteiten de communicatie in de luchtvaart hebben moeten regelen. Aparte kanalen voor allerhande soorten communicatie van en naar de grond en tussen vliegtuigen onderling. Communicatie-afspraken, protocollen en prioriteit bij noodsituaties. Dit zullen we ook voor ons wegverkeer moeten ontwikkelen, grensoverschrijdend.

Het is dus niet een Big Data probleem dat we voor het IoT moeten regelen, maar de tsunami van Small Data. De stroom van miljarden en miljarden kleine digitale berichtjes, die heen en weer worden gestuurd. Het opslaan, veilig versturen en managen van die datastromen is een belangrijk aandachtspunt waar ook mijn bedrijf al druk mee bezig is om oplossingen te benoemen en te ontwikkelen.

Maar dit moet samen met de overheden worden georganiseerd, anders ontstaat een nachtmerrie, als al die verwachte 5 miljard IoT devices in 2020 met elkaar gaan communiceren. En geloof me, dit probleem is vele malen groter dan hoe we momenteel Big Data kunnen verzamelen en analyseren. Of zoals men wel zegt: ‘Small data is the new Big.’

Smart Grids
Een rapport van Gartner geeft aan dat deze nieuwe datastromen ook andersoortige datacenters nodig zullen hebben. Veel data dient immers, zodra het ontvangen is, real-time te worden verwerkt en naar de juiste organisatie, eigenaar of beheerder te worden gestuurd. Dit stelt heel andere eisen aan deze datacenters, die vaker in kleinere vorm gedistribueerd in slimme netwerken zijn opgenomen. Kleine geautomatiseerde nodes die in fijnmazige netwerken dataverkeer zelfstandig kunnen afhandelen. Waarmee het internet steeds meer onzichtbaar op de achtergrond zijn steeds grotere rol zal spelen.

Gartner voorspelt voor de in 2020 verwachte 26 miljard IoT-devices, een potentiële markt van 300 miljard dollar. En de noodzakelijke real-time verwerking stelt hoge eisen aan adequaat inzicht van locatie en herkomst van de ontvangen data. Dit soort effectieve real-time werkende datacenters zijn vooralsnog nog onbetaalbaar voor de schaal waarop ze nodig zijn. Maar nieuwe software defined oplossingen dienen zich aan, hoewel de komende jaren nog veel innovatie nodig is om de komst van het IoT mogelijk te maken.

De belangrijkste aandachtspunten zijn in de eerste plaats security en authenticatie van de te verzenden datapakketjes. Dan is er het privacy-aspect: wie mag welke data ontvangen, lezen en gebruiken? Welke wetgeving dient hiervoor te worden ontwikkeld? Hoe kunnen we voorkomen dat anderen jouw auto kunnen starten of anderszins beïnvloeden? De gegenereerde data is enerzijds dus persoonlijke data (consument gedreven) en big data (bedrijfsgedreven informatie en trend analyse).

De impact van het IoT op storage management is een vraagstuk waarvan we nog niet precies weten hoe dat op die schaalgrootte op te lossen. Het is immers de real-time verwerking enerzijds en anderzijds het verzamelen van al die data om trends, performance en gevaren te signaleren. Groot en snel gaat lastig samen. Tenslotte ligt er voor het netwerk nog een uitdaging om de bandbreedte eisen van deze snel veranderende hoeveelheid kleine datasets, die ook in ‘bursts’ kunnen voorkomen, te transporteren.

Nog vele uitdagingen
Kortom, het Internet of Things komt geleidelijk onze maatschappij binnen. Maar de daarvoor noodzakelijke technische infrastructuur is nog lang niet gereed voor deze ontwikkeling. Vergelijkbaar toen de eerste draadloze telefoons kwamen en het nog vele jaren duurde voor er een dekkende infrastructuur over ons land van ontvangers en zenders lag. Maar dat zal ons niet tegenhouden steeds meer (draadloze) devices te installeren om slimme functies te realiseren in en om ons huis, voor als we onderweg zijn of ons te ondersteunen in andere dagelijkse activiteiten.

Door: Hans Timmerman, cto EMC Nederland

]]>
Thu, 05 Feb 2015 09:52:45 +0100 Small data, big challenge http://executive-people.nl/item/523539/small-data-big-challenge.html&field=Foto1&rType=crop&height=165&width=165.jpg
Visie: Private cloud, blijft het een hype of wordt het werkelijkheid? http://executive-people.nl/item/523311/visie-private-cloud-blijft-het-een-hype-of-wordt-het-werkelijkheid.html Waarom kom ik in de praktijk zo weinig echte private cloud omgevingen tegen? Volgens de cloud maturity modellen zouden we toch evalueren van standaardisatie, virtualisatie, private/public cloud en tenslotte hybrid/inter cloud. De standaardisatie en virtualisatie fase zijn we voorbij. Ook de adoptie van public cloud diensten vindt in rap tempo plaats in tegenstelling tot de implementatie van private cloud omgevingen. Aankomend jaar gaat hier verandering in komen. Dit komt niet door de cloud-volwassenheid die organisaties bereiken maar, naar mijn mening, door de opkomst van het Software Defined Datacenter en de public cloud offerings van diverse fabrikanten.

Software Defined Datacenter
Software Defined Datacenter oplossingen hebben veelal een geautomatiseerde beheeromgeving in zich. Waarom: omdat de fabrikant dit in staat stelt de SDDC oplossing te koppelen aan hun eigen public cloud offering. Dit maakt het eenvoudig verschuiven van workloads van “on-premise” naar de public cloud relatief eenvoudig. Moet u als klant blij zijn met deze ontwikkeling? Aan de ene kant wel, het flexibel en naadloos kunnen inzetten van infrastructuur zowel “on als off premise” biedt veel voordelen op het gebied van kostenbeheersing en wendbaarheid. Aan de andere kant zie ik met de huidige implementaties wel een groot nadeel: hebben we onszelf met het SDDC ontdaan van een lock-in op hardware fabrikant, krijgen we nu te maken met een lock-in op het gebied van cloud management, hypervisor of cloud provider. Bijvoorbeeld: Gebruik je Hyper-V dan is Azure onvermijdelijk.

Je zou hiermee kunnen zeggen dat de private cloud zeker werkelijkheid wordt. Zeker vanuit het oogpunt van de fabrikant, die zijn eigen private cloud uitbreid tot op locatie van de klant…

]]>
Fri, 30 Jan 2015 13:18:04 +0100 Visie: Private cloud, blijft het een hype of wordt het werkelijkheid? http://executive-people.nl/item/523311/visie-private-cloud-blijft-het-een-hype-of-wordt-het-werkelijkheid.html&field=Foto1&rType=crop&height=165&width=165.jpg
Vijf manieren waarop IT meer kan doen met minder http://executive-people.nl/item/523064/vijf-manieren-waarop-it-meer-kan-doen-met-minder.html In 2015 is ‘meer doen met minder’ steeds meer een eis die wordt gesteld aan IT-teams. IT-verantwoordelijken zien een stijgende vraag naar IT-diensten binnen hun bedrijf, terwijl zij niet verwachten dat hun organisatie meer uit zal geven aan IT-voorzieningen. Om in 2015 succesvol te zijn en blijven, moeten IT-teams nauw gaan samenwerken met andere afdelingen binnen de organisatie, met name de business. ServiceNow heeft vijf tips voor meer efficiency binnen de IT-organisatie:

1. Stop met het verkeerd gebruikmaken van e-mail

Een groot knelpunt voor organisaties is het beheren van workflow-processen via e-mail. Deze processen zijn vaak ongestructureerd en moeilijk te beheren, maar ze zijn wél te automatiseren. Zo is het ook mogelijk om dit met praktisch elk ander bedrijfsproces te doen. Het bouwen van apps op maat rondom processen van andere afdelingen biedt IT-teams de mogelijkheid om deze workflows op elkaar af te stemmen op één enkel managementsysteem. De organisatie heeft op deze manier een goed overzicht van alle activiteiten binnen het bedrijf.

2. Breid selfservice uit naar zelfredzaamheid

Iedere medewerker waardeert een goed georganiseerde site waarop je snel kunt vinden wat je nodig hebt. IT-teams kunnen die efficiëntie creëren door een makkelijk te navigeren servicecatalogus voor medewerkers te lanceren. Sommige mensen noemen dit selfservice, maar je kunt het ook zien als zelfredzaamheid. Je kunt deze servicecatalogus gebruiken voor traditionele IT-behoeften, maar het is ook tijd om na te denken over hoe je een servicecatalogus kunt gebruiken voor bijvoorbeeld facilitair management, HR, marketing, legal en meer. Het bouwen van een uitgebreide servicecatalogus kan helpen om verschillende afdelingen te voorzien in deze behoefte en biedt medewerkers een ‘one-stop-shop’.

3. Begeleid het bedrijf bij het creëren van een sterke dienstverleningscultuur

Financiën, legal, logistiek en HR willen een sterke interne dienstervaring leveren aan werknemers, maar velen beschikken niet over de technische kennis om dit te doen. Door business units goed te begeleiden tijdens deze verandering, zal iedereen binnen het bedrijf efficiënter werken. Daarbij komt, hoe meer je het bedrijf kunt beïnvloeden, hoe minder schaduw-IT-projecten je later in het jaar zult hebben. Vind de voorstanders binnen verschillende afdelingen en luister naar hun pijnpunten. Het hebben van een ‘partner-in-crime’ op andere afdelingen kan het verschil maken tussen succes en een mislukking.

4. Maak ‘data-gedreven’ keuzes

Een enkel voorbeeld duidt nauwelijks op een trend, maar een (data)foto zegt meer dan duizend woorden. Als je verschillende afdelingen helpt om hun ongestructureerde e-mail en telefonische verzoeken te veranderen in gestructureerde verzoeken, kunnen ze inzicht krijgen in hun handelen. Kijk naar HR. De mogelijkheid om case management-processen te volgen, kan voor bruikbare inzichten zorgen. Bijvoorbeeld, als HR kan zien dat een groot percentage werknemers vragen stelt over HR-voordelen, kan deze informatie prominent op een portal aangeboden worden. Op deze manier wordt er vooruitgelopen op toekomstige vragen.

5. Maak tijd om te innoveren

Hoewel veel organisaties graag willen innoveren, zullen de meeste mensen je vertellen dat hun tijd grotendeels wordt besteed aan taken ‘die nog net de lampen aanhouden’. Als IT alledaagse werkzaamheden kan automatiseren, de repetitieve taken van verschillende afdelingen, dan zul je een van de meest waardevolle diensten leveren aan een organisatie, namelijk tijd om te innoveren.

IT-professionals moeten zich aangemoedigd voelen om te streven naar productiviteit binnen de business units. Gebruik je sterktes, werk samen met collega’s van andere afdelingen en maak gebruik van hun processen. Want zoals het gezegde luidt: ‘vele handen maken licht werk’.

Door: Dave Wright, Chief Strategy Officer bij ServiceNow

]]>
Wed, 28 Jan 2015 00:16:13 +0100 Vijf manieren waarop IT meer kan doen met minder http://executive-people.nl/item/523064/vijf-manieren-waarop-it-meer-kan-doen-met-minder.html&field=Foto1&rType=crop&height=165&width=165.jpg
The New IP: het nieuwe netwerk voor een nieuwe tijd http://executive-people.nl/item/522952/the-new-ip-het-nieuwe-netwerk-voor-een-nieuwe-tijd.html Volgens IDC wordt 2015 het jaar van wat wel ‘Het Derde Platform’ wordt genoemd. Dit platform speelt in op de vier belangrijkste trends van dit moment: cloud, mobile, social en big data. Dit derde platform kan niet zonder een onderliggend netwerkplatform dat de prestaties en het beheergemak levert, die dan nodig zijn. Bij Brocade noemen we dit platform The New IP.

The New IP is het resultaat van een nieuwe transitie op technologiegebied. Het eerste platform werd gevormd door het mainframe en de mini. Van daaruit gingen we naar het client/server-tijdperk en ontstonden de traditionele datacenters. Door virtualisatie wisten we de nadelen van die traditionele omgevingen te ondervangen en bleek het mogelijk om veel effectiever om te gaan met de hardware. Niettemin bleef het netwerk aanvankelijk achter, terwijl de vraag naar bandbreedte en prestaties steeds verder groeide. Nu we ook het netwerk centraal kunnen aansturen, is deze bottleneck weg te nemen. Hierbij spelen drie concepten een cruciale rol: Software-Defined Networking (SDN), Network Functions Virtualisation (NFV) en Ethernet Fabrics.

Programmeerbaarheid 

SDN richt zich in dit verband op de beheerlaag. Er is een centrale beheertool die alle afzonderlijke elementen in het netwerk kan controleren en aansturen. Dat levert een veel grotere beheerefficiency op. SDN is zo te beschouwen als een orkestratielaag op het netwerk, die leidt tot zowel lagere investeringskosten als lagere operationele kosten. Bij NFV gaat het om het virtualiseren van functies binnen het netwerk, zoals routers, load balancers en firewalls. SDN opereert enkele niveaus hoger dan NFV, hoewel het doel in beide gevallen vergelijkbaar is: meer flexibiliteit en schaalbaarheid. SDN en NFV zijn overigens ook los van elkaar in te zetten. Zo is een SDN-controller in gebruik te nemen als een eerste stap naar verdere centrale programmeerbaarheid van het netwerk.

Ethernet Fabrics

Derde kernonderdeel is Ethernet Fabrics. In een netwerk dat hierop gebaseerd is, zijn alle leden van dat netwerk bekend, de apparaten geconnecteerd aan het netwerk en ook de mogelijke VM’s die daarop draaien. Deze netwerken zijn in staat zichzelf te automatiseren en te configureren. In vergelijking met traditionele Ethernet-architecturen bieden ze meer functionaliteit, een betere benutting, betere toegangsmogelijkheden en meer gebruiksgemak.

Doorbraak

De drie technologieën die gezamenlijk The New IP vormen, zijn nog relatief jong. Toch is het de verwachting dat zij in 2015 echt gaan doorbreken, zeker tegen de achtergrond van het gedrag van technologische trends. Die volgen elkaar in steeds hogere tempo’s op. Dat heeft enerzijds uiteraard te maken met de leveranciers die blijven innoveren en markten zoeken voor hun innovaties, en anderzijds ook met een continu groeiende behoefte aan ‘always on’-connectiviteit onder consumenten en bedrijven. En dit vereist nu eenmaal zeer krachtige en betrouwbare netwerken. Met The New IP zijn die te bouwen.

Door: Rein de Jong, Sr. Regional Sales Manager Benelux bij Brocade

]]>
Mon, 26 Jan 2015 14:13:29 +0100 The New IP: het nieuwe netwerk voor een nieuwe tijd http://executive-people.nl/item/522952/the-new-ip-het-nieuwe-netwerk-voor-een-nieuwe-tijd.html&field=Foto1&rType=crop&height=165&width=165.jpg
De Wondere Wereld van IT deel 1: Achterhaald? http://executive-people.nl/item/522965/de-wondere-wereld-van-it-deel-achterhaald.html Hier is hij dan: een nieuwe column geschreven door een nieuwe columnist! Om maar meteen met mezelf te beginnen: in Executive People nummer 15 staat een uitgebreid interview met mij. Dat kan dus prima dienen ter introductie. En dan de column zelf. In deze column zal ik me vooral richten op de verwondering, maar ook bewondering, voor de zaken die mij opvallen in de Wondere Wereld van Informatie Technologie.

En om maar meteen met een groot onderwerp te beginnen: de digitale transformatie. Je kan geen vakblad meer openslaan, geen congres bezoeken of geen IT-collega meer spreken zonder het over ‘de digitale transformatie’ te hebben. Het lijkt wel alsof dat nog het enige is wat er op dit moment relevant is in de wereld van IT. Nou, misschien op nog een klein beetje cloud en security na dan.

En dat verwondert mij! Het is net alsof de spraakmakende voorbeelden van de Uber’s en Airbnb’s van deze wereld er voor zorgen dat alles alleen nog draait om ‘digitalisering’. Alsof er nog maar één vraag telt: wat is onze Killer App? Alsof gewoon IT ‘achterhaald’ zou zijn.

Niets is minder waar natuurlijk. De grote legacy problematiek, nog steeds aanwezig in veel bedrijven, is nu niet plotseling als sneeuw voor de zon verdwenen. De relatie tussen business en IT verloopt nu niet in één keer crescendo. En ook het outsourcen van bijvoorbeeld IT-infrastructuur is nog steeds niet bepaald een ‘walk in the park’.

Aandacht voor de digitalisering is natuurlijk terecht, maar laten we in de wereld van IT niet vergeten dat nog steeds het overgrote deel van alle inzet en aandacht naar ‘gewoon IT’ moet.

Arnoud Klerkx is Chief Business Technology Officer en lid van de Raad van Bestuur van Sanoma Learning
WWvanIT@gmail.com

]]>
Mon, 26 Jan 2015 09:39:26 +0100 De Wondere Wereld van IT deel 1: Achterhaald? http://executive-people.nl/item/522965/de-wondere-wereld-van-it-deel-achterhaald.html&field=Foto1&rType=crop&height=165&width=165.jpg
‘Cultuurshift is nodig om van data een strategische asset te maken’ http://executive-people.nl/item/522880/a-cultuurshift-is-nodig-om-van-data-een-strategische-asset-te-makena.html Experts spreken al jaren over big data, maar in 2014 zijn bedrijven echt gestart data analyses toe te passen voor het nemen van zakelijke beslissingen. Modeketen Zara kondigde bijvoorbeeld aan dat data en nieuwe technologieën ingezet worden om items in de winkel te volgen voor slimmer voorraadbeheer. Op het moment dat een kledingstuk verkocht wordt, geeft de RFID chip een signaal door aan het magazijn, waarna een identiek artikel gestuurd wordt. In 2015 zullen we zien dat bedrijven een dergelijke aanpak verder doorvoeren, en steeds meer analyse-gedreven worden. Dit vraagt om een andere benadering, waarbij het essentieel is om in de juiste tools en technologie te investeren. Om van data echt een strategische asset te maken, is tevens een cultuurshift nodig.

Data zal nog belangrijker worden dit jaar, zowel in de boardroom als in ons privé leven. Nu data analyses overal aanwezig zijn, moet beveiliging van data even hoog op de agenda staan als het gebruik ervan voor een optimale klantbeleving. Om van data een langetermijn strategische asset te maken, zullen organisaties een data-driven aanpak onderdeel moeten maken van hun cultuur. Hier de vijf belangrijkste data trends voor dit jaar:

1. Geavanceerde, diepgaande en onzichtbare analytics
2015 wordt het jaar waarin bedrijfsbesluiten genomen worden op basis van analyses. Bedrijven zullen afstappen van situaties waarin compleet op gevoel gemanaged wordt. Data is niet langer de taal van IT professionals, maar wordt hoe langer hoe meer de taal van de business, zeker nu inzichten steeds geavanceerder zijn. De data-gedreven werkwijze wordt ingezet om concurrerend te blijven – want dat lukt alleen met beter inzicht en betere data dan de concurrentie.

2. Uniforme merkbeleving
Klanten denken niet in kanalen of apparaten, ze verwachten overal de zelfde shopping experience te krijgen, los van waar of hoe ze met een bedrijf in contact komen. Of dit nou via hun tablet, desktop of in de winkel is, ze willen toegang hebben tot dezelfde producten en merken, die ze kennen en vertrouwen. Apple is succesvol met haar ecosysteem, waarbij gebruikers systemen rondom hun producten bouwen. Bij het Apple horloge is bijvoorbeeld een iPhone essentieel. Dit jaar zullen we meer merken zien die ecosystemen vormen, waarbij in data software geïnvesteerd wordt om multi-channel strategieën te implementeren die tegemoet komen aan de joined up experiences die klanten vragen.

3. Data beveiliging
Data governance en security worden belangrijker dan ooit. Bedrijven zullen het belang van veilige data diensten inzien en om betere encryptie vragen. Bedrijven als Sony Pictures hadden afgelopen jaar te maken met grote privacy en data schandalen.

4. Wearables worden mainstream
Volgens CCS Insight is er sprake van een toename van smart wearables, met een groei van 9,7 miljoen in 2013 tot 135 miljoen in 1018. 87% hiervan zijn pols-gedragen apparaten, waarvan 68 miljoen smartwatches en 50 miljoen slimme armbanden. Deze apparaten spelen een grote rol in the Internet of Things, en zullen op steeds grotere schaal toegepast worden naarmate mensen de waarde van de data die ze dragen inzien. Sensoren in kleding zouden bij de drager bijvoorbeeld een beginnend ijzertekort kunnen identificeren en ijzerrijke voeding kunnen bestellen via de op je huis aangesloten koelkast.

5. De invloed van de Chief Digital Officer
Via data kunnen bedrijven strategisch inzicht krijgen in klantgedrag en voorkeur producten, en in waar en wanneer mensen kopen. Om de rol van data als strategische asset optimaal te benutten, komen er steeds meer Chief Digital Officers. Zij worden belast met issues als het boven tafel krijgen van shopping data uit diverse silo’s en moeten ervoor zorgen dat iedereen de benodigde tools en skills heeft om inzichten te analyseren, te begrijpen en te implementeren. De rol zal een duidelijke business focus hebben om op basis van data strategie te formuleren, groei te bevorderen en processen in de organisatie te verbeteren. Het ontstaan van de rol van CDO was in eerdere jaren al aan de orde, maar dit jaar zal de Chief Digital Officer een steeds belangrijkere influencer worden binnen organisaties.

Door: Simon Walker, Director of Innovation bij Stibo Systems

]]>
Fri, 23 Jan 2015 10:06:58 +0100 ‘Cultuurshift is nodig om van data een strategische asset te maken’ http://executive-people.nl/item/522880/a-cultuurshift-is-nodig-om-van-data-een-strategische-asset-te-makena.html&field=Foto1&rType=crop&height=165&width=165.jpg
Digitaal Darwinisme http://executive-people.nl/item/522844/digitaal-darwinisme.html Ik las de titel van deze blog enkele maanden geleden en vond het een mooie samenvatting van wat momenteel in razend tempo om ons heen gebeurt. In onze digitale wereld is het momenteel aanpassen of uitsterven. De jaren negentig gaven ons de basis van een wereldwijd internet, het eerste decennium gaf ons de basis voor smart mobile devices. En vanaf 2010 hebben we een internationaal werkend, digitaal platform om toepassingen te ontwikkelen die de mensheid nog nooit heeft gekend.

Dat betekent dat we in een versnelde evolutie terecht zijn gekomen, waar degene die zich het beste aanpast, uiteindelijk zal winnen. Zoals Darwin dat al in zijn bekende evolutietheorie heeft verwoord. Hij stelt dat de evolutie van soorten wordt gedreven door natuurlijke selectie. Datzelfde is van toepassing voor bedrijven: het is aanpassen of verdwijnen. Het antwoord op digitaal darwinisme is digitale transformatie: niet slechts wat nieuwe techniek implementeren, maar op basis van die nieuwe techniek je proces en organisatie werkelijk fundamenteel veranderen en upgraden.

Nieuwe processen ontwikkelen
De uitdaging in deze periode is zowel snel te veranderen naar het nieuwe maar nog wel even geld te kunnen blijven verdienen met het oude. Nieuwe processen ontwikkelen kost immers geld en inspanning voordat werkelijk geld verdiend kan worden. Innovatief zijn, vergt investeringen in eigen ontwikkeling, mogelijk aangevuld met specifieke acquisities. En dat geld zal uiteindelijk een keer (terug) verdiend moeten worden.

Dat geeft onzekerheid voor elke organisatie en eigenlijk voor de hele maatschappij, nu verandering de belangrijkste constante blijkt. Het aantal nieuwe ideeën, gadgets, productinnovaties en diensten komt als een tsunami over ons heen rollen. Nieuwe mogelijkheden om diensten te organiseren zoals Über en Airbnb dat hebben ontdekt.

Het leuke is dat deze nieuwkomers in de markt, direct opvolgers krijgen die met een iets andere focus, of met een iets andere insteek het product kopiëren en mee willen snoepen in deze nieuwe markt. Denk aan de iPhone en de snelle kopieën die daar van anderen achteraan kwamen. Of de iPad en alle andere tablet-versies die daarop volgden.

Ook Über krijgt concurrentie van copycats. Zo zijn in China, naast Über al twee grotere en snel groeiende concurrenten Didi-dache en Kuaidi Dache. Laatstgenoemde is door het bekende internetbedrijf Alibaba in de markt is gezet. De eerstgenoemde Didi-dache heeft afgelopen maanden ruim 700 miljoen dollar weten te vergaren. Ze zijn de eigenaren van WeChat, de Whatsapp van de Chinezen.

Carpool
Maar ook elders in Azië volgen al snel concurrenten. Het in Maleisië ontwikkelde Grabtaxi heeft in de landen daaromheen veel succes. Afgelopen weken startte Blablacar ook al in India, het veertiende land waar deze nieuwe carpool-variant zich vestigt. Blablacar is een carpool-service, waarbij je kunt bemiddelen met wie je mee kunt rijden naar een bepaalde bestemming.

Het idee van carpoolen en op internet je chauffeurs vinden is niet nieuw, de voorloper van het oorspronkelijk Franse Blabla heette Covoiturage en startte al in 2004. Maar het werd geen succes, totdat in 2012 de app op mobiele devices de echte doorbraak van deze dienst betekende. En het aardige is dat het geen concurrent van taxi’s is, maar een platform is om de kosten van een (lange) rit te delen. Zo gelden voor de Nederlandse Blablacar momenteel meerijdtarieven van 32 euro voor een enkele rit Amsterdam – Parijs. En omdat men met naam en toenaam geregistreerd moet staan en elkaar beoordeelt, is de veiligheid verzekerd.

Nieuw verdienmodel
Het digitaal darwinisme komen we op alle gebieden tegen. Meestal tot blijkt dat enkele ‘groten’ een dusdanige positie hebben opgebouwd, dat ze voor een langere periode een zeker bestaan kunnen vasthouden. Dat merk ik ook in het bedrijf waar ik werk. Producten die vele jaren een stabiele marktpositie hadden, worden opeens door nieuwe techniek ingehaald. In plaats van de oude, vertrouwde draaiende magneetschijf is flashgeheugen de wereld van de massa-storage voor een deel aan het overnemen. En dat in combinatie met cloud-aanbieders die massaal kunnen profiteren van de consolidatie van opslagomgevingen.

Daarnaast komt open source-software, vooral op het zogenoemde derde platform, de wereld van mobiele devices, sterk op. Dat betekent een totaal ander verdienmodel voor software: geen licenties meer maar een supportmodel dat weinig vendor lock-in toelaat. Nieuwe diensten, nieuwe contracten, nieuwe manieren om de klant te bedienen en vooral veel nieuwe bedrijven die dit nieuwe concept zonder historie en oude verplichtingen snel in de markt kunnen zetten.

Einde van de mammoets in het onderwijs
Deze golf innovaties geeft ook enorme kansen voor Nederland, met zijn uniek hoge internetdichtheid en met de AMS-IX als grootste internetknooppunt ter wereld. Daarom is het ook jammer gisteren in de Telegraaf te lezen, dat steeds meer ICT bedrijven in Nederland niet de gewenste cq. noodzakelijke ICT-ers kunnen vinden, omdat scholen nog steeds niet (voldoende) opleiden voor deze informatiewereld. Terwijl we in de gaming-industrie voorop lopen, veel hoogwaardige softwarebedrijven in ons land hebben en ook op het gebied van moderne digitale media vele internationale bedrijven hebben. In mijn blog van vorige week heb ik hier nog over gesproken.

Het lijkt zinvol om in deze tijd van digital darwinisme ook eens te kijken of onze opleidingen aan dit principe kunnen gaan voldoen. Geen eenheidscurricula meer, maar variatie waarbij de slimste en snelst aanpassende opleidingen vanzelf de aantrekkelijkste worden en de oude, niet meer relevante opleidingen verdwijnen. Dat lijkt alleen mogelijk als we meer marktwerking in het onderwijs toelaten en de mammoets van het oude onderwijs daarmee definitief kunnen laten uitsterven.

Door: Hans Timmerman, cto EMC Nederland

]]>
Fri, 23 Jan 2015 09:27:44 +0100 Digitaal Darwinisme http://executive-people.nl/item/522844/digitaal-darwinisme.html&field=Foto1&rType=crop&height=165&width=165.jpg
Stuur met het kompas en niet met de klok - door Rob Matser http://executive-people.nl/item/522823/stuur-met-het-kompas-en-niet-met-de-klok-door-rob-matser.html  

Systeem- vs leefwereld

Projectmanagers in een systeemwereld stellen een planning op en willen het einddoel zo efficiënt mogelijk realiseren. Projectmanagers in een leefwereld stellen een planning op waarbij ze zich afvragen wat de bedoeling is en hoe ze deze planning zo effectief mogelijk kunnen realiseren. Vanuit welke wereld manage jij jouw project?

De andere benadering

Begin 2000 heb ik het vak projectmanagement geleerd. Tijd, geld en scope (duivelse driehoek) waren drie belangrijke pijlers waarop ik mijn projecten heb leren sturen. Later is daar kwaliteit aan toegevoegd (ijzeren vierkant). Allemaal met het doel om mij als projectmanager bewust te maken dat je niet ongestraft aan één van deze knoppen kan draaien. In mijn huidige projecten werk ik hier nog steeds mee, wat ik wel anders ben gaan doen is de benadering van mijn projecten.

Voorheen was de insteek van mijn planning om dit resultaat asap te halen. Redenerend vanuit de systeemwereldgedachte ging ik voor efficiency, recht op het einddoel af. Er werd gestuurd op tijd en op middelen. Onder het motto 'onder druk wordt alles vloeibaar', werd regelmatig het projectresultaat (einddoel) bereikt, waarmee de winst voor de organisatie was gerealiseerd. De klok was hetgeen waarmee ik stuurde.

De bedoeling

Nu plan ik mijn projecten zo effectief mogelijk. Recht op het einddoel afgaan is vervangen door 'de bedoeling' van het project te realiseren. 'Het waarom' gebruik ik als startpunt en het antwoord hierop 'de bedoeling', als eindpunt. Ik creëer voor alle stakeholders ruimte om te leven, ruimte om hun taken te doen en hun verantwoording te nemen. Redenerend vanuit de leefwereld vraag ik me constant af of ik bij moet sturen en of het project nog de juiste richting op gaat. Ik gebruik nu het kompas om mee te sturen.

Bij de benadering vanuit de systeemwereld is er alleen winst voor de organisatie, bij de benadering vanuit de leefwereld is er waardecreatie voor alle stakeholders. Het gaat mij nu om de bedoeling van het project. Een goede business case beantwoordt 'het waarom' en daarmee ook de gewenste resultaten die middels het project bereikt gaan worden. Het gaat er niet om de dingen juist te doen, maar om de juiste dingen te doen. Die bedoeling is het kompas waarmee ik mijn projecten richting geef en zo waarde creëer voor alle stakeholders. PQR-projectaanpak  

 

Rob Matser, Projectmanager PQR

 

 

@PQRnl

 

]]>
Thu, 22 Jan 2015 14:28:56 +0100 Stuur met het kompas en niet met de klok - door Rob Matser http://executive-people.nl/item/522823/stuur-met-het-kompas-en-niet-met-de-klok-door-rob-matser.html&field=Foto1&rType=crop&height=165&width=165.jpg
Visie: Trap niet in de val van beschadigde gegevens http://executive-people.nl/item/522493/visie-trap-niet-in-de-val-van-beschadigde-gegevens.html Ieder jaar leg ik diverse klantbezoeken af. Zo heb ik inmiddels met veel verschillende bedrijven over de implementatie en inrichting van een CMDB-oplossing gesproken en dan met name over het eenvoudiger maken ervan. Het op orde hebben van je data-huishouding blijkt keer op keer één van de meest cruciale aspecten om dit voor elkaar te krijgen.

De juistheid en volledigheid van data zijn moeilijk te meten of zelfs in te schatten. De grenzen van data zijn namelijk enorm breed en dat kan leiden tot een eindeloos karwei. Ik definieer de begrippen graag op de volgende manier:

 • Juistheid – Data is gevalideerd en gecertificeerd binnen een vastgestelde periode
 • Volledigheid – De mate waarin er geen data ontbreekt

Welke voordelen heeft het waarborgen van zorgvuldigheid en volledigheid?

 • Gebruikers zijn in staat om objectiever te beslissen of ze de getoonde data vertrouwen of niet
 • Gebruikers, configuratie-managers en stakeholders kunnen snel en nauwkeurig slechte data signaleren en actie ondernemen
 • Trends in de data binnen de configuration management database kunnen worden geïdentificeerd
 • De kwaliteit van data kan gemonitord worden, zodat de dienstverlening continu kan worden verbeterd
 • Slechte data kan worden gemeld, bijvoorbeeld het rapporteren van gemiddelde datakwaliteit van een bepaalde support-groep

Er zijn veel manieren om de datakwaliteit te meten en specifieke elementen toe te passen, waardoor een score berekend kan worden. De voordelen liggen voor de hand, maar slechts een enkeling heeft datakwaliteit en nauwkeurigheidsprojecten bovenaan zijn lijstje staan.

Volledige, actuele data

Volledigheid en actualiteit van data zijn twee belangrijke statistieken die ik graag meet, gedefinieerd als de mate waarin data compleet is, maar ook de frequentie waarin verwacht kan worden dat de data ververst of geüpdatet wordt. Verouderde data is soms gevaarlijker dan incomplete data.

Actualiteit is een belangrijke factor voor het maken van goede, snelle beslissingen. De hoeveelheid van feeds zou ook moeten bepalen welke fields geüpdatet zijn en wanneer, aangezien niet alles op regelmatige basis verandert. Bepalen wat je belangrijk vindt – en wanneer – is net zo van belang.

Ik daag je uit om je implementatie te bekijken en te focussen op drie belangrijke factoren: juistheid, volledigheid en actualiteit. Vergelijk deze resultaten met de algemene procesdoelstellingen op basis van de data in je configuration management database. Je zult verbaasd zijn.

Chris Pope is President of Strategy bij ServiceNow

]]>
Sat, 17 Jan 2015 10:00:50 +0100 Visie: Trap niet in de val van beschadigde gegevens http://executive-people.nl/item/522493/visie-trap-niet-in-de-val-van-beschadigde-gegevens.html&field=Foto1&rType=crop&height=165&width=165.jpg
Apps verdedigen zichzelf http://executive-people.nl/item/522401/apps-verdedigen-zichzelf.html Afgelopen jaar stond wereldwijd in het teken van grote datalekken. Volgens recent onderzoek van het Identity Theft Resource Center zijn er alleen al in de VS meer dan 80 miljoen meldingen gedaan van datalekken, waaronder hack-incidenten en fouten of nalatigheid van medewerkers die dataverlies tot gevolg hadden. Ook Nederlandse bedrijven hebben in 2014 veel te kampen gehad met dergelijke datalekken en de verwachting is dat dit in 2015 ook het geval zal zijn. Welke security-dreigingen kunnen bedrijven dit jaar nog meer verwachten? Ik zet de voorspellingen voor dit jaar op een rij:

1. Apps verdedigen zichzelf
Smartphones en tablets maken deel uit van de zakelijke omgeving, waardoor het gebruik van zakelijke apps toeneemt. Apps worden vaker ontwikkeld met geïntegreerde security features. Hierdoor verdwijnt de afhankelijkheid van bijvoorbeeld antivirus-apps. In plaats daarvan zal er in 2015 een toename aan intelligente apps te zien zijn die security-risico’s herkennen en aanvallen tegengaan. Dit betekent dat er ook in een BYOD-werkomgeving altijd een zekere mate van veiligheid is ingebouwd.

2. Toename cyberaanvallen vergroot belang backup
De cyberaanval van afgelopen maand tegen Sony Pictures schetst een angstaanjagend beeld voor veel bedrijven. Hiermee is een nieuwe vorm van vergelding geboren. Kwaadaardige software wordt gebruikt om bedrijfsdata te beschadigen, lekken of stelen als vergelding voor bepaalde politieke of zakelijke activiteiten van een bedrijf. Regeringen of groeperingen zouden deze aanvallen uitvoeren, omdat ze zich negatief bejegend voelen door het desbetreffende bedrijf. Wat de beweegredenen van de aanvallers ook zijn, het ziet ernaar uit dat dergelijke cyberaanvallen een nieuwe vorm van sabotage is die zal blijven toenemen. Bedrijven wereldwijd moeten zich hierop voorbereiden door een goed backup-beleid te hanteren, zodat de belangrijkste data altijd terug te halen is.   

3. Het gevaar van Big 'ongestructureerde' Data
Big Data is de trendfase inmiddels gepasseerd en maakt intussen onderdeel uit van veel bedrijfsstrategieën. Daarbij geldt, hoe meer data, hoe meer privacy- en security-issues. Deze issues worden bovendien verergerd door de aard van de gegevens: grote hoeveelheden ongestructureerde data. Bedrijven willen het big data-fenomeen omarmen, maar de security-maatregelen die in het verleden prima werkten, zijn niet ontworpen om op zo’n grote schaal te functioneren. Deze waren bestemd om relationele databases te beschermen. Het is daarom aan IT’ers om in 2015 vooral aandacht te besteden aan het veilig stellen van NoSQL en andere non-relationele datastores.

4. Het Internet of Things-tijdperk
Het is zeer onwaarschijnlijk dat de Internet of Things (IoT)-markt in 2015 plotseling in zal storten. Er is immers een grote behoefte aan (draagbare) devices die verbonden zijn met het internet. Er zijn echter nog wel een aantal aandachtspunten die de groei mogelijk kunnen belemmeren, zoals cyberhacking en het gebrek aan security op deze devices. De ontwikkelaars van IoT-devices zijn erg gefocust op functionaliteit in plaats van security. Security-maatregelen kunnen de eenvoudige en vrije verbinding met het internet juist in de weg staan. De verwachting is dat ontwikkelaars zich de komende tijd meer gaan richten op het oplossen van eventuele privacy- en security-issues, omdat zij zich ervan bewust zijn dat zowel de consument als de zakelijke gebruiker er vroeg of laat naar vraagt. In de tussentijd zullen bedrijven hun eigen security goed op orde moeten hebben om mogelijke problemen te voorkomen die worden veroorzaakt door medewerkers die IoT-devices voor werkdoeleinden gebruiken.

2014 was een zwaar jaar voor IT professionals. Het leek wel alsof er om de dag weer een nieuw datalek aan het licht kwam. Denk hierbij aan Heartbleed en Shellshock. Bijna geen enkel apparaat of platform werd hierbij gespaard. De trend van aanvallen gericht op bepaalde besturingssystemen, software en applicaties gaat zich zeer waarschijnlijk voortzetten in 2015. Niet alleen zullen dergelijke aanvallen vaker voorkomen en meer soorten devices treffen, maar zullen ze waarschijnlijk ook grotere consequenties hebben. Moderne aanvallers zijn niet langer nerds die hacken voor de lol, maar professionals en zelfs terroristen, die meer dan alleen financiële schade aan willen richten. Het is daarom van cruciaal belang dat IT’ers op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen en dat ze klaar zijn voor wat 2015 ons op security-vlak gaat brengen.

Door: Sergio Galindo, general manager bij GFI Software

]]>
Fri, 16 Jan 2015 09:47:21 +0100 Apps verdedigen zichzelf http://executive-people.nl/item/522401/apps-verdedigen-zichzelf.html&field=Foto1&rType=crop&height=165&width=165.jpg
De perfecte storm op personeelsgebied http://executive-people.nl/item/522301/de-perfecte-storm-op-personeelsgebied.html De komende jaren wacht ons een perfecte storm op personeelsgebied. Er zijn gelijktijdig verschillende tegengestelde, maar elkaar versterkende ontwikkelingen gaande, die zijn weerga in het verleden nog niet hebben gekend. De Babyboomers werken door de verhoging van de pensioenleeftijd nu nog iets langer door, maar verlaten over 5 jaar massaal het bedrijfsleven. Het aantal jongeren dat hen kan opvolgen, blijft echter ver achter bij het aantal vertrekkende ouderen.

Daarnaast zal de aantrekkende economie nieuwe werkgelegenheid creëren waarvoor wij nog amper studenten aan het opleiden zijn, terwijl de automatisering van de administratieve werkvloer duizenden banen op dat gebied zal elimineren. Zie hier het grote dilemma voor werkgevers en overheid de komende jaren: hoe houdt ik mijn personeelsbestand ten minste op peil en hoe ga ik alle nieuwe werklozen herscholen naar banen die nog wel beschikbaar blijven of komen?

Het aantal 16 -24 jarigen dat de komende jaren beschikbaar komt voor het bedrijfsleven is om demografische redenen beperkt. Er worden immers steeds minder kinderen geboren. Daarnaast hebben de schoolverlaters ook niet allemaal de opleiding genoten, die in de groeiende, nieuwe economie nodig is.

Dat is niet alleen de situatie in Nederland, maar in de hele westerse wereld. Enkele jaren geleden voorspelden sommigen al een ‘war on talent’. We zullen veel te weinig goed opgeleide talenten hebben om onze economie de gewenste groei te kunnen geven.

Babyboom-generatie
Dat is een groot verschil met de vorige lente in de Kondratieff-cyclus van 50 jaar geleden: in de jaren zestig van de vorige eeuw. Toen was de afstuderende geboortegolf van de babyboom-generatie aanwezig om in grote getalen het bedrijfsleven binnen te stromen en de groeiende en hongerige economie de noodzakelijke handen en voeten te geven. Nieuwe, jonge steeds hoger opgeleide jongeren kwamen zelfs in zo’n grote hoeveelheid op de arbeidsmarkt, dat ouderen vervroegd met pensioen (VUT) werden gestuurd om plaats te maken voor deze overweldigende groep nieuwe jongeren. En op die wijze de kostbare jeugdwerkloosheid te beperken.

Er is momenteel echter weinig of geen demografisch bepaalde groei meer in het aantal jongeren dat beschikbaar komt voor de arbeidsmarkt. Dus we zullen als maatschappij ons best moeten doen iedere jongere optimaal op te leiden voor de banen waar straks behoefte aan is. De noodzaak voor studie-efficiency staat in contrast met de vrijheid die studenten hebben bij hun studiekeuze. Toch is het zinvol op nationaal niveau ons studieaanbod eens te bekijken; opleiden voor werkloosheid en gedwongen herscholing is kostbaar en voor niemand leuk, voor de betreffende jongeren het minst.

Bij de oudere werknemers geldt het omgekeerde. Hoewel we onze pensioenleeftijd al een beetje aan het verhogen zijn – te laat en veel te weinig – zal het aantal uittredende werknemers de komende vijf jaar enorm groeien. En met hen de kennis en ervaring die op dit moment nog ‘goed genoeg’ is om onze economie te laten draaien en potentieel te laten groeien. Ik verwacht dat werkgevers de komende jaren ook vele inventieve initiatieven zullen ontplooien om een deel van die ouderen langer te houden dan pensioen-technisch nodig is.

Duvels dilemma
Daarnaast is er een verandering gaande in het type werk en kennis die nodig is in onze kennis- en informatiemaatschappij. In een vorige blog besprak ik al het fenomeen dat in onze snel groeiende informatiemaatschappij een digitale kloof ontstaat tussen personen die wel meekunnen en zij die dat niet of niet meer kunnen. Ook op dat gebied zullen we ons als maatschappij ook eens achter de oren moeten krabben. Want er ontstaat binnenkort een bevolkingsgroep die definitief buiten de economie gaat vallen. En met de verwachte schaarste op de arbeidsmarkt kunnen we dat als klein land absoluut niet accepteren. We zullen de komende tien tot twintig jaar iedereen nodig hebben die er is.

Immers het personeel dat je nodig hebt, haal je ook niet zo maar even uit het buitenland. Daar is dezelfde schaarste aan het ontstaan, de zuidelijke Europese landen even buiten beschouwing gelaten. Maar veel nieuwe arbeid zal in de servicesector ontstaan, en daar hebben niet-Nederlands sprekenden bij voorbaat al een achterstand. We staan als maatschappij voor een duvels dilemma de komende jaren.

perfect storm 

 

Bovenstaand figuur komt uit een LinkedIn-bericht van Jeff Gerkin, SVP North America Sales at Right Management, dat mij triggerde voor deze blog. Zijn stelling is, dat het management de komende jaren steeds zorgvuldiger met zijn personeel zal (moeten) omgaan om te behouden wie men aan boord heeft. Het vinden, werven en aannemen van nieuw, deskundig personeel wordt steeds lastiger en duurder, daarom moet het koesteren van de aanwezige bemanning steeds effectiever en efficiënter.

Hij zegt letterlijk: “Accepteer dat het vinden en vechten voor talent een bedrijfskritische taak zal worden voor elke onderneming. Het kunnen blijven aannemen van goede mensen en hen lange tijd behouden, wordt de uitdaging voor elke HR-afdeling.” En vervolgens dient men meer dan ooit te investeren in die aanwezige ‘workforce’. Zorg voor uitdagende carrièreontwikkeling, continue educatie en een uitdagende werkomgeving. Eigenlijk een vanzelfsprekendheid, maar dus steeds vaker ook een onmisbaarheid.

Door: Hans Timmerman, cto EMC Nederland

]]>
Wed, 14 Jan 2015 10:24:42 +0100 De perfecte storm op personeelsgebied http://executive-people.nl/item/522301/de-perfecte-storm-op-personeelsgebied.html&field=Foto1&rType=crop&height=165&width=165.jpg
´Visie: Zelfsturende teams kunnen echt zelfstandig ondernemen met dashboards http://executive-people.nl/item/522322/a-acute-visie-zelfsturende-teams-kunnen-echt-zelfstandig-ondernemen-met-dashboards.html Veel zorgorganisaties kiezen ervoor zelfsturende teams in te zetten die de inrichting en organisatie van hun eigen dagelijkse werkzaamheden bepalen. Het zijn vaak pluriforme teams die verschillende zorgdisciplines vertegenwoordigen en in grote mate budgetverantwoordelijkheid en resultaatverplichtingen hebben. Dat vraagt om goedeICT-ondersteuning vanuit het hoofdkantoor , maar ook om specifieke instrumenten en dashboards om wederzijds waarde te halen uit alle data die gegenereerd wordt.  

Een team dat grotendeels zelfstandig de inzet en uitvoering van de zorg kan bepalen, moet ook gerichte informatie krijgen om daadwerkelijk zelf te kunnen sturen. Business Intelligence (BI)-oplossingen zijn van oudsher instrumenten voor verantwoording van resultaten voor het hogere management. Het gaat dan vrijwel altijd om inzichten achteraf: hoe hebben we het gedaan? Maar als er verantwoordelijkheden lager in de organisatie worden neergelegd, dan moet BI ook op operationeel niveau toepasbaar zijn. Van zelfsturende teams wordt ondernemerschap verwacht. Maar om te kunnen ondernemen, moet je beschikken over actuele managementinformatie.

Zo hebben we recent voor een opdrachtgever in de gehandicaptenzorg dashboards gemaakt voor de teams die de dagbehandeling verzorgen. Die teams hebben daarmee op ieder moment  inzicht in de realisatie en de te verwachten inzet in de aankomende weken. Nu kunnen zij zelf keuzes maken en echt ondernemen en gezamenlijk met het team werken aan de resultaten.

Je moet wel weten waar naartoe
Het hoofdkantoor moet wel bereid zijn om relevante informatie te delen met de teams. Dan gaat het over financiële data, budgetten, personeelsgegevens, maar ook over doelstellingen en kwaliteitscriteria. Als je wilt sturen, moet je ook weten waar naartoe tenslotte. Al die informatie moet heel toegankelijk en inzichtelijk gemaakt worden op werkvloerniveau. De teams moeten op elk moment managementinformatie kunnen raadplegen en specifieke rapportages kunnen samenstellen die voor hun werkzaamheden en op hun niveau van belang zijn. Dat is een vorm van selfservice BI die lang nog niet overal gemeengoed is.

Het is niet een kwestie van ‘onesize fits all’. Bij de eerdergenoemde instelling is ook een klein team zelfstandige specialisten die ambulant zorg leveren. Voor dit team is het van belang dat de specialisten snel en dynamisch informatie kunnen inzien om het werk te ondersteunen. In het dashboard voor dit team ligt de focus op andere datasets.

Past het binnen de centrale strategie?
Belangrijk is dat zowel hoofdkantoor als teams putten uit dezelfde centrale dataset. Vervolgens kun je die dataset vanuit verschillende invalshoeken en op verschillende niveaus benaderen. Maar het allerbelangrijkste is misschien nog wel dat de BI-instrumenten passen binnen de centrale ICT-strategie van de organisatie. Zoals de gehele ICT-ondersteuning van zelfsturende teams een integraal onderdeel moet zijn van de strategie. BI is bedoeld om grip te krijgen en meer te kunnen doen met alle beschikbare data. Maar het uiteindelijke doel moet toch zijn dat bedrijfsprocessen effectiever en doelmatiger verlopen. Zeker  in de zorg.

BI op de werkvloer
Zelfsturende teams zijn een uitstekend model om ondernemerschap op de ‘werkvloer’ te stimuleren. Het model kan tot mooie resultaten leiden: tevredener medewerkers, minder kosten, betere zorg. Dan moeten de randvoorwaarden en de ondersteuning wel goed zijn. BI-oplossingen kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan het succes van de zelfsturende teams als die laagdrempelig genoeg zijn en goed aansluiten bij het niveau en de behoeften van de teams.

Marcel Lucker is  Directeur sales en marketing bij Winvision

]]>
Wed, 14 Jan 2015 09:47:27 +0100 ´Visie: Zelfsturende teams kunnen echt zelfstandig ondernemen met dashboards http://executive-people.nl/item/522322/a-acute-visie-zelfsturende-teams-kunnen-echt-zelfstandig-ondernemen-met-dashboards.html&field=Foto1&rType=crop&height=165&width=165.jpg
‘Technologie verandert in 2015 de digitale wereld ingrijpend’ http://executive-people.nl/item/522288/a-technologie-verandert-in-de-digitale-wereld-ingrijpenda.html In een digitale wereld verandert technologie ons leven op ingrijpende manieren. OpenText, speler in Enterprise Information Management, beschrijft vijf technologie trends die de manier waarop we werken en leven in 2015 zullen veranderen.

1. De CDO’s maken de dienst uit
Om als onderneming de digitale transformatie te maken, komen er twee C-level rollen bij in het management: Chief Data Officer en Chief Digital Officer. Zij zullen zich richten op het strategisch belang van informatie in een digitale economie. De Chief Digital Officer is verantwoordelijk voor de digitale klant en overziet zowel de strategie als de technologie die nodig is voor het realiseren van een positieve digitale klantbeleving. Volgens Gartner heeft eind 2015 25 procent van de bedrijven een Chief Digital Officer aangesteld. De Chief Data Officer houdt zich bezig met data management en zal gebruik maken van de exploderende hoeveelheden data en analytics om besluitvorming te verbeteren en nieuwe omzetkansen te creëren.

2. Digitalisering schudt de arbeidsmarkt wakker
Robotica, slimme machines en kunstmatige intelligentie zullen structureel onderdeel gaan uitmaken van organisaties en processen worden geautomatiseerd. Als gevolg van deze ontwikkelingen zullen in de toekomst wereldwijd ruim 20 miljoen banen migreren of verdwijnen. In de komende tijd vindt er een verschuiving plaats in vaardigheden. De banen van de toekomst vereisen probleemoplossende vaardigheden; vaardigheden als data-analyse en de mogelijkheid om creatief te denken, effectief te communiceren en samen te werken in teams.

3. CIO's omarmen start-up-strategieën
In 2015 zullen flexibele en kleine start-ups de gevestigde ondernemingen inhalen bij de introductie van nieuwe producten op de markt. De start-up-filosofie resulteert in een snellere productontwikkelingscyclus. Om dit innovatietempo bij te houden, zullen CIO's en zakelijk leiders meer moeten denken als ondernemers en start-up-strategieën moeten omarmen. Deze start-up-ethos stelt hen in staat om adaptieve bedrijven te bouwen en proactief groeikansen te creëren.

4. Het Internet of Things is gewoon het Internet
Het Internet of Things creëert een gigantisch wereldwijd netwerk van apparaten en machines die met elkaar verbonden zijn, communiceren en gegevens uitwisselen. In 2020 zijn 50 miljard apparaten aangesloten en de potentiële impact is enorm. Hoewel het Internet of Things door velen wordt gezien als een vaag en futuristisch concept, bestaat het in werkelijkheid al. We dragen stappentellers, slimme horloges en camera's; onze huisdieren zijn gechipt en we rijden auto's met ingebouwde sensoren. Naarmate 2015 verstrijkt, zien steeds meer organisaties en mensen in dat het Internet of Things ‘gewoon’ een volgende evolutie van het internet is

5. Cloud wordt de norm
In 2015 zal de cloud massaal worden omarmd. Door informatie-intensieve processen te digitaliseren, kunnen de kosten met 90 procent worden verlaagd en doorlooptijden worden verbeterd. Eind 2015 voeren hybride implementatiemodellen de boventoon, waarin sommige informatie en applicaties zich in de cloud bevinden en andere on premise worden beheerd. Beveiliging van gegevens is een topprioriteit. Deze hybride modellen zullen ervoor zorgen dat organisaties een balans vinden tussen efficiëntie, flexibiliteit en dataveiligheid.

Op het gebied van IT en technologie was 2014 een geweldig jaar, maar ook voor 2015 zien we bij OpenText verschillende trends die een grote impact zullen hebben op de manier waarop we werken en leven. De ‘digital first world’ staat voor de deur en wordt gevoed door uitdagingen als de cloud, het Internet of Things en een veranderende arbeidsmarkt. Organisaties moeten in 2015 zorgen dat ze klaar zijn voor deze nieuwe en digitale wereld.

Door: Ingrid Bosman, country manager Benelux bij OpenText

 

]]>
Tue, 13 Jan 2015 10:55:15 +0100 ‘Technologie verandert in 2015 de digitale wereld ingrijpend’ http://executive-people.nl/item/522288/a-technologie-verandert-in-de-digitale-wereld-ingrijpenda.html&field=Foto1&rType=crop&height=165&width=165.jpg
Visie: Een IT-opleiding voor software testers is overbodig http://executive-people.nl/item/522242/visie-een-it-opleiding-voor-software-testers-is-overbodig.html Het huidige beeld van een goede software tester wordt anno 2015 nog teveel beïnvloed door het wel of niet beschikken over een een IT-achtergrond. In een snelveranderende markt moet een tester juist over actuele kennis beschikken en zichzelf steeds opnieuw ontdekken. De vraag is: hoe komt een tester aan de juiste (vakinhoudelijke) kennis? En wat zijn precies de vereisten waaraan een software tester moet voldoen?Ik vraag me af of een afgerondeHBO of WO IT-opleiding, als fundamentele basis voor de functie van software tester, nog noodzakelijk is.

In Europa zijn er momenteel meer dan 700.000 openstaande vacatures binnen de ICT-sector en het aantal groeit nog altijd drie procent per jaar. Probleem is echter dat het aantal nieuwkomers op de arbeidsmarkt met ICT-specialiteiten, maar ook het aantal ervaren ICT-professionals daalt (Intermediair, 2013). Omscholing binnen -of richting- de ICT-industrie lijkt daarmee een verstandige stap, en als reactie op de grote vraag naar ICT-experts zijn er veel professionele omscholingsmogelijkheden.

Zelf ben ik drie jaar geleden begonnen in de IT zonder enige ervaring of kennis van het vak. Na de studies‘HTRO’ en ‘Bedrijfscommunicatie’ ben ik een jaar gaan reizen en eenmaal terug in Nederland kreeg ik de tip om te starten als software tester bij Sogeti. Ik had hiervoor nog nooit van het beroep tester gehoord, maar mijn interesse was al snel gewekt. Nadat ik mijn CV had opgestuurd werd ik diezelfde dag nog gebeld en uitgenodigd voor de toelatingstoetsen. Een week later had ik mijn contract op zak en kon ik direct starten. In twee maanden tijd maakten we kennis met het vak testen, behaalden we onze TMap NEXT® certificaat en gingen we drie weken naar Ohio voor een Business Course aan de Ohio University in de Verenigde Staten. Tijdens deze drie weken werkten we vooral aan een kennismaking met onszelf en het werken in teams. Per week werden we opgedeeld in groepen en werkten we aan verschillende projecten die we vervolgens aan het eind van de week moesten presenteren aan de collega’s, de coaches die mee waren vanuit Nederland en aan de professoren van de Universiteit.  Naast de groepsopdrachten kregen we ook individuele opdrachten die elke week meetelde in je beoordeling. Drie drukke weken met lange dagen waarin je jezelf goed leerde kennen.

In mijn opleidingsklas zat maar een enkeling met een afgeronde IT-opleiding, de rest had een andere afgeronde HBO- of WO-opleiding. Na twee maanden had ik mijn TMap NEXT®certificaat behaald, was ik klaargestoomd voor het vak en kon ik worden ingezet als junior software tester.

Aangezien de ICT-wereld een snel veranderende wereld is met nieuwe ontwikkelingen, diensten en producten die zich op rap tempo voordoen, is de stof die behandeld wordt tijdens een studie al snel gedateerd. Een tester moet daarom adaptief en leergierig zijn en bereid zijn zich te blijven ontwikkelen. Steeds meer bedrijven, ook in andere branches, richten zich in de selectieprocedure daarom vaker op de soft skills van de sollicitant. In de huidige wereld verandert de techniek zo snel en moeten organisaties en hun medewerkers zich constant blijven aanpassen aan de markt. Dát zijn vaardigheden waarover een sollicitant dus zou moeten beschikken.Ik merk in de praktijk dat organisaties tot de ontdekking komen dat het type opleiding dat afgerond is niet de belangrijkste factor is voor het aantrekken van goed personeel. Mensen moeten flexibel zijn, functies veranderen constant en kennis veroudert steeds sneller. Bedrijven moeten mensen aannemen die in staat zijn snel mee te veranderen en in staat zijn snel te leren.Vakinhoudelijke kennis, zogenoemde hard skills, en kennis van het bedrijf doe je op tijdens het werk, en is bovendien bij elke opdracht weer anders.

Daarnaast is informatie tegenwoordig overal beschikbaar. Als ik tijdens een opdracht de juiste kennis niet heb, vraag ik het aan een collega of ga ik op zoek naar informatie op internet. Alles wat ik niet weet staat wel ergens online beschreven en op YouTube zijn honderden bruikbare filmpjes te vinden. Onze bronnen zijn vrijwel altijd en overal beschikbaar, het aanbod van cursussen is groot en intern bij een opdrachtgever wordt ook veel informatie aangeboden. Daarnaast investeren IT-bedrijven veel in training en opleiding. Werkgevers bieden vaak volop mogelijkheden voor het volgen van cursussen om zo te zorgen voor een gezonde vakkennis bij de werknemers. De tester van vroeger die genoeg had aan een afgeronde IT opleiding bestaat niet meer. Hij of zij draait mee in de hele organisatie en moet veelzijdig zijn en verder kijken dan techniek alleen.

Naar mijn mening is een IT opleiding voor testers overbodig in de huidige markt. Een goede tester ben je niet, dat word je.

Renske Nijhof is Testconsultant bij Bartosz

]]>
Mon, 12 Jan 2015 14:18:54 +0100 Visie: Een IT-opleiding voor software testers is overbodig http://executive-people.nl/item/522242/visie-een-it-opleiding-voor-software-testers-is-overbodig.html&field=Foto1&rType=crop&height=165&width=165.jpg
De 9 belangrijkste Wi-Fi-trends voor carriers en service providers van 2015 http://executive-people.nl/item/522156/de-belangrijkste-wi-fi-trends-voor-carriers-en-service-providers-van.html Anno 2015 is Wi-Fi uitgegroeid tot een utiliteit, net als water, gas of elektriciteit, waarvan men veronderstelt dat deze primaire levensbehoeften altijd aanwezig zijn. Opmerkelijk is dat de smartphone tegenwoordig nauwelijks nog wordt gebruikt om te bellen, zo blijkt uit recente onderzoeken. De belfunctionaliteit komt niet eens meer voor in de top vijf.

We leven in een wereld waar data centraal staat en eigenlijk is er geen betere technologie beschikbaar om hiermee effectief en efficiënt om te gaan dan Wi-Fi. Overal waar mensen zich verzamelen gaan ze op zoek naar de beschikbaarheid van Wi-Fi, of ze zich nu in bedrijven of openbare ruimtes bevinden, dat maakt niet uit. Wi-Fi bepaalt voortaan mede de kwaliteit van leven van burgers. Wi-Fi als megatrend biedt enorm veel mogelijkheden voor verschillende soorten service providers die de markt steeds agressiever benaderen. 

Vooral de kabelexploitanten beschouwen Wi-Fi als een strategisch onderdeel van hun bedrijfsdoelstellingen om de zogenoemde “churn”, het verlies aan klanten, zoveel mogelijk te beperken. Ook de mobiele netwerkproviders (MNO’s) benaderen de markt agressief, omdat zij mogelijkheden zien om met Wi-Fi hun overbelaste cellulaire netwerken zoveel mogelijk te ontlasten (data offloading). Een mooi voorbeeld in dit verband zijn de stadions waar gedateerde DAS-systemen niet meer in staat blijken om de tienduizenden bezoekers met smartphones, die videobeelden versturen naar social media zoals Facebook en Instagram, adequaat te bedienen. Ook de tienduizenden bezoekers van grote festivals worden met dezelfde capaciteitsproblemen geconfronteerd. Wi-Fi biedt in dergelijke high density-omgevingen steeds vaker uitkomst. Over LTE small cells , oftewel femtocellen, als oplossing om de netwerkcapaciteit te vergroten, wordt weliswaar veel gesproken, maar in de praktijk is deze technologie nog niet volwassen genoeg. Valide businessmodellen en een neutrale oplossing voor hosting ontbreken nog. 

Kortom: Wi-Fi is de perfecte oplossing voor de enorme uitdagingen die ontstaan door de dataexplosie en de onstilbare honger van burgers, werknemers en consumenten die op zoek zijn naar betere, betrouwbaardere en veilige draadloze oplossingen.  Hieronder de belangrijkste Wi-Fi-trends voor 2015 toegespitst op carriers en service providers:

1.     Service providers zullen de markt voor Wi-Fi managed services versneld betreden met als doel om extra inkomsten te genereren en de relatie met hun klanten te verstevigen. Daarnaast zullen ze proberen meer van de bestaande diensten en nieuwe diensten aan hun huidige klanten te verkopen , inclusief een LTE small cell-dienst van de mobiele netwerk providers (MNO’s).

2.     Network Functions Virtualization (NFV) zal in 2015 zijn stempel drukken op de WLAN-sector. Deze trend diende zich in het voorjaar van 2014 aan toen Ruckus de virtuele SmartCell Gateway (vSCG) aankondigde die goed werd opgepikt. Het vereist weliswaar een behoorlijke operationele aanpassing voor service providers, maar de economische voordelen van virtualisatie liggen voor het oprapen.

3.     In 2015 zal het bellen via een Wi-Fi-verbinding, Wi-Fi Calling, een hoge vlucht nemen dankzij Apple. Deze technologie (3GPP IR-92) zal tot een grote verschuiving van het telefonieverkeer leiden van de mobiele telecom providers naar de aanbieders van Wi-Fi-netwerken, waardoor het businessmodel van MNO’s onder druk zal komen te staan. Wi-Fi Calling zal ook de markt voor femtocellen vernietigen.

4.     Kabelexploitanten zullen wereldwijd Wi-Fi uitrollen om hun abonnees tevreden te houden waardoor ze minder snel hun abonnement zullen opzeggen. Alle zogenoemde Multiple System Operators (MSO’s) beschouwen Wi-Fi inmiddels als een strategisch onderdeel van hun businessmodel.

5.     Hotspot 2.0 betekent een revolutie in de manier waarop mobiele apparaten al “roamend” een verbinding leggen met een Wi-Fi-netwerk. Deze verbinding wordt net zo vanzelfsprekend en veilig als de verbinding van een mobiel apparaat met de telecomprovider. Daardoor wordt het mogelijk om al die verschillende Wi-Fi-eilandjes die zich om ons heen bevinden, samen te bundelen tot één naadloze veilige en alom aanwezige dienst.

6.     802.11ac Wave 2 zal in 2015 uitgroeien tot de nieuwe de facto Wi-Fi-standaard voor service providers. Op basis van multi-user multiple-input and multiple-output (MU-MIMO) zijn Wi-Fi access points in staat om tegelijkertijd met meerdere gebruikers te communiceren.

7.     Wi-Fi als home-spot zal wereldwijd een standaarddienst worden die breedbandaanbieders zullen aanbieden aan consumenten. Deze benadering zal Wi-Fi nog populairder maken.

8.     Smartcells op basis van LTE zullen zich maar heel geleidelijk ontwikkelen, omdat de sector voor draadloze verbindingen nog steeds worstelt met het businessmodel en het verdienmodel. Wie is bereid om te betalen voor deze toepassingen binnenshuis? Het enthousiasme over femtocellen is ontstaan omdat ze binnenshuis zijn toe te passen en het klopt dat mensen gemiddeld 80 procent van tijd binnen doorbrengen, maar de beheerders van grote congreszalen zijn nog niet bereid gevonden om te betalen voor deze toepassingen. Zonder een neutrale LTE host zal dit ook niet snel gebeuren, zo schatten analisten in.

9.     LTE in de vergunningsvrije ruimte (aka LTE-U) leidde tot heel wat discussies in 2014. Het betreft een succesvolle toepassing van de Listen-Before-Talk IF 3GPP (3rd Generation Partnership Project) die heel goed kan bestaan naast de traditionele Wi-Fi-toepassingen. In 2015 zal aka LTE-U echt doorzetten.

Steve Hratko, director of Service Provider (SP)/Carrier Marketing bij Ruckus Wireless

]]>
Sat, 10 Jan 2015 09:58:11 +0100 De 9 belangrijkste Wi-Fi-trends voor carriers en service providers van 2015 http://executive-people.nl/item/522156/de-belangrijkste-wi-fi-trends-voor-carriers-en-service-providers-van.html&field=Foto1&rType=crop&height=165&width=165.jpg
'NFC gaat verschillende markten op zijn kop zetten' http://executive-people.nl/item/522091/nfc-gaat-verschillende-markten-op-zijn-kop-zetten.html Near Field Communication (NFC) is aan een grote opmars bezig. Met deze techniek kan eenvoudig draadloos informatie uitgewisseld worden tussen mobiele apparaten en zogeheten NFC-tags. NFC wordt onder andere gebruikt in de OV-chipkaart, maar ook bij bankpassen en betaaldiensten als Google Wallet en Apple Pay. NFC biedt zoveel gemak, dat ik verwacht dat deze techniek de komende jaren verschillende markten op zijn kop gaat zetten.

Zoals bij veel nieuwe technieken heeft het ook bij NFC even geduurd voordat het breed in de markt werd geaccepteerd. RFID-chips, de voorgangers van NFC, werden en worden vooral gebruikt in de logistiek als een draadloze digitale variant van de barcode. Ondanks de grote potentie van de techniek, bleef het gebruik door consumenten echter beperkt. Dit lag enerzijds aan de beperkte beschikbaarheid van telefoons met NFC, maar ook aan de gecompliceerde politiek rondom betalingsverkeer. Nu Apple NFC heeft omarmd, lijkt een definitieve doorbraak onvermijdelijk.

OV-chipkaart

De eerste grote consumentendoorbraak van NFC in Nederland was meteen een problematische: de OV-chipkaart. Bij de introductie in 2008 had de kaart op zichzelf al een flinke uitdaging om ons de strippenkaart te doen vergeten. Toen bleek dat de gebruikte chip niet goed beveiligd was, daalde het enthousiasme nog verder.

Pas in 2013 introduceerden de ING en ABN AMRO de eerste bankpassen met NFC om contactloos betalen mogelijk te maken. Het succes van NFC-diensten via smartphones bleef echter uit, mede door het feit dat Apple weigerde te techniek te ondersteunen. Inmiddels is dit wel het geval en heeft Apple zelfs een eigen op NFC gebaseerde betaaldienst gelanceerd, genaamdApple Pay. Nu we allemaal met de OV-chipkaart reizen en steeds meer smartphones NFC ondersteunen, is de technologie klaar om de wereld te veroveren.

Logistiek 2.0

Er zijn talloze toepassingen voor NFC, van draadloos betalen tot allerlei logistieke en organisatorische processen waarbij het snel uitlezen en registreren van gegevens van belang is. Steeds meer smartphones ondersteunen NFC en de chips zijn goedkoop, wat het een uiterst betaalbare techniek maakt. De meest concrete voordelen zie je in de logistiek, waar complete pallets met vracht draadloos geregistreerd kunnen worden. Een nieuwe ontwikkeling op dit gebied is TransFollow, een organisatie die een online platform voor het uitwisselen van digitale vrachtbrieven heeft ontwikkeld.

Onlangs werd NFC aan deze standaard toegevoegd. Niet zozeer om vracht te registreren, maar om met NFC voor goederenontvangst te kunnen tekenen. Dit is van groot belang voor de logistiek, waar nu nog heel veel met papieren vrachtbrieven wordt gewerkt. Door dit proces te digitaliseren en automatiseren kunnen Nederlandse handelsorganisaties jaarlijks tienduizenden euro's besparen op de administratieve afwikkeling van papieren vrachtbrieven.

NFC en apps

De evolutie van NFC is eigenlijk maar net begonnen. Naar verwachting zal de OV-chipkaart op termijn worden vervangen door een smartphone-app, net zoals betaaldiensten als Apple Pay en Google Wallet nu al een alternatief bieden voor de bankpas. Hieruit blijkt de enorme potentie van NFC. Met de juiste apps wordt een smartphone een multifunctioneel NFC-apparaat, waarmee allerlei registraties, financiële transacties en authenticaties gedaan kunnen worden. Ik verwacht dat we NFC de komende jaren in steeds meer apps zullen zien verschijnen. Apple heeft het goede voorbeeld gegeven, nu de rest van de wereld nog.

Yvo Gortemaker is managing director van softwareontwikkelaar Global Orange. Blog is in samenwerking gepubliceerd met cqure.nl

]]>
Fri, 09 Jan 2015 01:43:44 +0100 'NFC gaat verschillende markten op zijn kop zetten' http://executive-people.nl/item/522091/nfc-gaat-verschillende-markten-op-zijn-kop-zetten.html&field=Foto1&rType=crop&height=165&width=165.jpg
“Telecom is een app-business geworden” http://executive-people.nl/item/521902/a-telecom-is-een-app-business-gewordena.html Rob van Velzen, Managing Director Truphone blikt terug op 2014 en vooruit naar 2015, door de grootste veranderingen in de telecomsector te bespreken. Als telecom-challenger voelt Van Velzen alle veranderingen direct in zijn business.

Terugblik op 2014

De eerste van drie veranderingen die Rob van Velzen het afgelopen jaar in de telecomwereld heeft gezien, is de opkomst van de app. “Als je nu nog een telecombedrijf wilt starten, ontwikkel dan een app, want telecom is in het afgelopen jaar een app-business geworden.”

Dat hangt samen met de tweede grote verandering: de toename van dataconsumptie. “Je ziet in de telecomsector dat alles afneemt, behalve de dataconsumptie. Daarom willen de operators ons allemaal op 4G hebben; het is een verkapte prijsstijging om de kosten te dekken van het bijbouwen van capaciteit. Ze verkopen je een droom, want voor de meeste toepassingen heb je op dit moment nog helemaal geen 4G nodig en zodra je de grens overgaat ben je die capaciteit kwijt. 4G-roaming bestaat niet in het buitenland omdat je verkeer vrijwel altijd teruggaat over Nederland, zodat je dan op de datasnelheid van 3G of zelfs 2G zit. Bij Truphone bieden we altijd 3G, tenzij het op het plaatselijke netwerk niet beschikbaar is. Van kwaliteitsverlies door roaming is bij ons dus geen sprake.”

De derde verandering van het afgelopen jaar die Van Velzen belicht is: “Het geweldige plan voor een roaming-vrij Europa van Kroes. Maar ze is nog niet koud weg en er worden alweer Kamervragen gesteld waarom we dit willen. Europa zou in januari 2016 roaming-vrij zijn, maar dat gaat niet gebeuren. En dat is logisch want in elk land zitten tenminste 3 mobiele operators die daar pijn van hebben. Roaming loopt namelijk zo je EBITDA in, pure winst dus. Daarom maken de opgelegde boetes ook geen indruk, die zijn een lachertje vergeleken bij de inkomsten. De EU regulering heeft overigens de prijzen buiten de EU doen stijgen, want die gederfde inkomsten moeten worden terugverdiend.”

De veranderingen van 2014 zijn volgens Rob van Velzen slechts een opmaat naar veel grotere verschuivingen in de Telecommarkt in 2015: “Wat zich in 2014 aankondigde, zet in 2015 door en dat is 4G.”

Vooruitblik op 2015

“Het eerste dat we sterk zien opkomen in 2015 is videocalling. Mensen willen elkaar niet alleen thuis achter de PC of laptop zien terwijl ze met elkaar praten, maar ook onderweg. En vooral wanneer ze in het buitenland zijn. Dat betekent dat we 4G in toenemende mate  nodig gaan hebben en de dataconsumptie explosief zal blijven toenemen,” voorspelt Rob van Velzen.

Van Velzen voorziet als tweede verandering in de (mobiele) telecomsector de opkomst van Wi-Fi-bellen: ”Bellen via Wi-Fi is een hele sterke trend die komend jaar doorzet. Daar geloven we als Truphone zo sterk in, dat we er een dienst op hebben ingericht, die we binnenkort introduceren. Ik kan er verder nog niets over zeggen, maar ik weet wel dat veel mensen er blij mee gaan zijn.”

De laatste factor waar de telecom-industrie in 2015 rekening mee moet houden, is de politiek: “We zijn nog niet klaar met de EU-regulering op het gebied van roaming. Roaming op nationale netwerken in het geval van nood en verstoringen is nu gemeengoed. In Amerika heeft Truphone zowel met AT&T als met T-Mobile een contract afgesloten: onze klanten hebben daar dus letterlijk nooit netwerkproblemen. In Nederland of centraal Europa is toegang tot 2 netwerken verboden: waarom? Dat is onhoudbaar en ook daarin zullen we het komend jaar verschuivingen gaan zien. Want zoals het nu is geregeld, vanuit een protectionistische gedachte, staat het innovatie in de weg en dat is nadelig voor de hele industrie. Van de operators is hierin niets te verwachten, dat moet uit de politiek komen. De regelgeving loopt achter bij de realiteit: er moet een scheiding komen tussen infrastructuur en dienstverlening ten behoeve van de consument”.

Als laatste gedachte wil Rob dit nog kwijt: “De diensten en de applicaties op de netwerken, daarin gaat de telecommarkt zich onderscheiden, niet meer in de traditionele verdeling voice / data / tekst. Je zult zien dat de hele Telecommarkt opnieuw verdeeld gaat worden, het wordt dus weer een spannend jaar.” 

]]>
Tue, 06 Jan 2015 15:00:20 +0100 “Telecom is een app-business geworden” http://executive-people.nl/item/521902/a-telecom-is-een-app-business-gewordena.html&field=Foto1&rType=crop&height=165&width=165.jpg
'Mobiel betalen, data en BYOA & BYOD zijn de belangrijkste IT-trends voor ... http://executive-people.nl/item/521940/mobiel-betalen-data-en-byoa-en-byod-zijn-de-belangrijkste-it-trends-voor.html Met het nieuwe jaar voor de boeg, heeft Ved Sen, hoofd Mobile, Social & Sensors bij Cognizant, gekeken naar de technologische trends voor 2015. Sommige trends kennen we al langer, maar zullen zich de komende jaren verder ontwikkelen.

Hier volgen drie belangrijke trends en het verloop van deze trends in 2015.

1. De ontwikkeling van mobiel betalen

Ook al is mobiel betalen niets nieuws meer, de technologie zorgt voor een groot keerpunt in betalingen. Mobiele betalingen vormen de kern van de snel ontwikkelende ‘hyper-connected’ wereld. Volgens een onderzoek door Juniper Research zal de wereldwijde markt voor digitale betalingen neerkomen op jaarlijks $4,7 biljoen in 2019. Dit is bijna het dubbele van de $2,5 biljoen die verwacht werd voor 2014. Om deze verwachting waar te maken, moeten organisaties de mogelijkheid hebben om op een betrouwbare en veilige manier gebruik te maken van Near Field Communication (NFC) voor contactloos betalen. De stap van Apple naar mobiel betalen is waarschijnlijk een aanmoediging voor andere bedrijven en kleinere start-ups om het komende jaar te volgen.

Naast toenemende concurrentie op het gebied van mobiele betalingen, moeten nieuwkomers en gevestigde spelers de opkomende regelgeving op het gebied van (mobiel) betalen goed in de gaten blijven houden. Zo streeft de nieuwe Payment Services Directive in de EU er bijvoorbeeld naar om de authenticiteit van klanten vast te stellen bij digitale betalingsregelingen.

In 2014 heeft Cognizant een onderzoek gedaan met de titel ‘The Changing Face of Payments’. Dit was een onderzoek naar de toekomst van betalingen en wees uit dat de onderdelen ‘mobiel’, ‘beveiliging’ en ‘regelgeving’ de belangrijkste factoren voor de veranderende betalingsindustrie zijn. In 2015 zal mobiel betalen zich onder andere op deze factoren blijven ontwikkelen.

2. Verbeterde datamodellen

Sommigen vinden Big Data een revolutie voor het digitale tijdperk, terwijl anderen spreken van een ‘buzzwoord’. Toch blijft Big Data een trend en dit zullen steeds meer bedrijven zich in 2015 realiseren. Uit een onderzoek van ‘Centre for European Strategy Foundation’ genaamd ‘Big and open data in Europe’, blijkt dat data-gedreven oplossingen €206 biljoen kunnen opleveren in 2020 in extra bruto binnenlands product. Dit is vergelijkbaar met de economische groei binnen de EU in een volledig jaar.

De zorgen over veiligheid en het potentiële verlies van data, zorgen er voor dat steeds meer bedrijven op zoek gaan naar een geschikte analyse-technologie die in staat is om bruikbare informatie uit grote hoeveelheden data te halen. In de toekomst zullen bedrijven zich realiseren dat Big Data geen ‘buzzwoord’ is, maar een strategische kans met groeipotentieel. Bedrijven zullen zich aan deze ontwikkeling aanpassen door nieuwe functies te creëren, zoals een Chief Data Officer (CDO).

3. BYOA (Bring Your Own Apps) verandert bedrijfscultuur

Werknemers gebruiken steeds vaker hun eigen laptop, tablet en telefoon voor zakelijke werkzaamheden. Ook wordt er steeds meer gebruik gemaakt van eigen apps. Dit verandert hoe bedrijven hun bedrijfsprocessen vormgeven. Organisaties moeten bepalen hoe ze betrokkenheid van medewerkers kunnen stimuleren, bijvoorbeeld door middel van apps voor kostenbeheer en urenregistratie. Verder wordt Mobile Back-end as a Service (MBaaS) steeds vaker gebruikt door bedrijven voor het implementeren van apps.

Daarnaast maken werkdagen van 9 tot 5, kantoren en de bijhorende werkstijl plaats voor een nieuwe manier van werken. Bedrijven die voorop lopen, halen de beste medewerkers binnen, ongeacht waar zij zich bevinden. Back-office activiteiten en routineprocessen worden daarentegen uitbesteed aan overal aanwezige online dienstverleners.

Technologieën die nog meer invloed hebben op organisaties zijn sensoren, IoT, M2M-technologiën en health-analytics, inclusief wearables. Daarentegen zullen traditionele IT-processen vervangen worden door nieuwe ‘disruptive’ technologieën.

Nu SMAC (Sociaal, Mobile, Analytics en Cloud)-technologieën in steeds meer bedrijfsprocessen zijn geïntegreerd, werken werknemers regelmatig met iPads, software in de cloud, analytics en ‘social connections’. Daardoor wordt flexibiliteit, mobiliteit en werken waar en wanneer je maar wilt, steeds gebruikelijker. Het is voor organisaties niet meer nodig om zich te vestigen op de locatie waar de beste kandidaten zich bevinden. Dit is een enorme kans voor organisaties om zichzelf en hun toekomst opnieuw uit te vinden. Ook kan er opnieuw gekeken worden naar hoe bedrijven klanten effectiever en efficiënter van dienst kunnen zijn.

]]>
Tue, 06 Jan 2015 11:16:40 +0100 'Mobiel betalen, data en BYOA & BYOD zijn de belangrijkste IT-trends voor 2015' http://executive-people.nl/item/521940/mobiel-betalen-data-en-byoa-en-byod-zijn-de-belangrijkste-it-trends-voor.html&field=Foto1&rType=crop&height=165&width=165.jpg
Top-5 ontwikkelingen binnen cloud-platforms http://executive-people.nl/item/521894/top-ontwikkelingen-binnen-cloud-platforms.html Terwijl de publieke cloud-oorlog tussen Google, Amazon en Microsoft blijft woeden, blijven bedrijven in 2015 steeds meer gebruikmaken van cloud-platformen.De cloud is een vaak onbegrepen IT-architectuur, maar dient als een groeiende nieuwe omgeving voor bedrijfsinnovatie, app-creatie en flexibiliteit. De cloud maakt een enorme groei door. Hierbij vijf trends op het gebied van cloud computing voor komend jaar op een rij gezet:


1. Cloud-universums smelten samen

Verschillende disciplines zoals sales, HR, finance en zakelijke dienstverlening worden dankzij de cloud verenigd. Eindgebruikers eisen steeds meer functionaliteit die door cloud-integratie wordt geboden, zoals het delen van diensten en een breder beeld van hun klanten en activiteiten. Hierdoor wordt zichtbaar hoe de verschillende disciplines op natuurlijke wijze op elkaar aansluiten. In de cloud-wereld bestaan minder technologische obstakels dan in het datacenter-tijdperk. Hierdoor kunnen cloud-ontwikkelaars makkelijker de benodigde connecties maken. Vooral goed afgebakende REST APIs en programma’s zoals Java, Javascript en Perl zorgen ervoor dat alle disciplines contact kunnen maken met een breder en toegankelijker gebied.

2. Een snelle opkomst van cloud-verticalisatie


Doordat cloud-platformen zich blijven ontwikkelen en steeds meer bedrijven aangetrokken worden door de financiële en innovatieve voordelen, ontstaat er ook interesse bij bedrijven die tot nu toe twijfelachtig waren. Denk aan organisaties die omringd worden door regelgeving en privacy-issues, zoals de gezondheidszorg, regering, biowetenschap en financiële instellingen. Veel cloud-aanbieders ondernemen stappen om de juiste certificeringen te krijgen en meer platformen te creëren die geschikt zijn voor bedrijven in deze sectoren.

3. De CIO koopt steeds vaker diensten


IT-teams waren tot voor kort vaak de beheerders van de datacenter-infrastructuur. Nu de hardware achter de cloud (VMs, KVM, Docker, etc.) steeds meer schaalbaar wordt en vaker wordt aangeboden als dienst, kunnen IT-teams afstand nemen van hardware als opslagruimte. In de toekomst zullen IT-teams vaker nadenken over diensten en deze ook daadwerkelijk aankopen. Deze diensten worden gebruikt om apps te implementeren of bedrijfsproblemen op te lossen, zoals het toevoegen van ‘request management’, ‘onboarding’ van nieuwe medewerkers en inkoop-activiteiten. IT-teams kijken voortaan naar de diensten die zij verlenen, niet naar de IT-component. Een gevolg hiervan is dat CIO’s niet langer geassocieerd worden met defecte smartphones, computers en andere hardware. Zij kunnen hun tijd nu besteden aan het adviseren hoe IT het beste ingezet kan worden om de vereiste diensten te leveren. CIO’s claimen op deze manier dus opnieuw een plek aan tafel bij andere zakelijke leiders.

4. Data-as-a-Service treedt op


Doordat meer bedrijven een cloud-gebaseerd ‘systems-of-record’ bouwen dat de corporate operationele data vangt, is deze data vaker klaar voor business intelligence-doeleinden. Het is niet nodig om een project te starten om relevante data te zoeken en deze samen te voegen in een warehouse. Deze data bestaat namelijk al in het system-of-record. Steeds meer bedrijven zien deze data als opslagplaats voor operationeel inzicht. Hoe krijgen gebruikers toegang tot de diensten van een bedrijf? Welke diensten worden het meest gebruikt? Gebruikmaken van één enkel system-of-record kan ervoor zorgen dat IT-teams traditionele data warehousing-technieken over kunnen slaan door de data in het system-of-record te analyseren.

5. De cloud zorgt voor een agile-ontwikkelingsproces

Nu agile-softwareontwikkeling de manier waarop software gecodeerd wordt heeft veranderd, versnellen cloud-platformen de manier waarop teams ideeën om kunnen zetten in toepassingen. Doordat bedrijven een gemeenschappelijk platform hebben om op te ontwikkelen, kunnen teams ideeën creëren en testen binnen dagen of weken in plaats van maanden. Er hoeft minder geld te worden geïnvesteerd en geriskeerd, waardoor het minder erg is als een idee mislukt. De cloud start een nieuw tijdperk voor B2B-innovatie.

Allan Leinwand, CTO Cloud Platform ServiceNow

]]>
Mon, 05 Jan 2015 17:45:52 +0100 Top-5 ontwikkelingen binnen cloud-platforms http://executive-people.nl/item/521894/top-ontwikkelingen-binnen-cloud-platforms.html&field=Foto1&rType=crop&height=165&width=165.jpg
Het jaar 2015 wordt het jaar van ‘doen’ http://executive-people.nl/item/521489/het-jaar-wordt-het-jaar-van-a-doena.html "De manier waarop de nieuwe IT van 2014 toegepast gaat worden, zal komend jaar centraal staan. Ronald Schaap, Algemeen Directeur van PQR, is van mening dat dit een goede ontwikkeling is. Organisaties nemen de technologie van 2014 in gebruik. Iedereen beseft inmiddels wel dat de time-to-market van IT-projecten moet veranderen. Dat kan met meer van hetzelfde.”

De IT van Morgen
“Onze klanten zien zich geconfronteerd met technologische ontwikkelingen die elkaar steeds sneller opvolgen. Uit hun organisaties klinken geluiden die vragen om deze nieuwe technologieën, maar dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Vaak hebben zij veel ‘traditionele’ of  ‘legacy’ IT in huis. En hoe meer van deze systemen, hoe complexer de IT-omgeving. Deze complexiteit zorgt ervoor dat het in gebruik nemen van nieuwe technologie veel tijd kost.  Gebruikers kunnen hiervoor slechts beperkt begrip opbrengen, waardoor de druk op de automatiseringsafdeling hoog is. Er wordt verwacht dat er snel meer geregeld wordt.”

Redenen voor standaardisatie
“Snel iets regelen kan door bouwblokken te gebruiken. Dit zorgt voor snellere implementatie, voor betrouwbaarheid, voor gegarandeerde support vanuit de fabrikant. Standaardisatie van de basisinfrastructuur geeft onze klanten wat zij nodig hebben. De IT-afdeling bij de klant moet zich richten op de vraag van zijn business consumer, van zijn interne klant. Als hij standaardiseert, hoeft hij zich minder te focussen op de basisinfrastructuur en hoe die in de lucht kan blijven. Hij houdt dus tijd over. Dat is nodig want als hij de vraag van zijn business consumer niet centraal kan stellen en laten prevaleren, dan verliest hij zijn relevantie voor zijn in- en externe klant.”

Converged trekt aan
“Standaardiseren is niet nieuw. Geïntegreerde of ‘converged’ systemen zijn dat ook niet, dit wordt al een aantal jaren aangeboden. Alle grote leveranciers hebben inmiddels hun smaak van ‘converged’. Het principe is bij allemaal hetzelfde, zij leveren een complete stack: hardware en software gecombineerd tot een werkend geheel. Het afgelopen jaar zagen we dat deze oplossing steeds vaker werd ingezet voor realisatie van de basisinfrastructuren. Die tendens lijkt zich komend jaar voort te zetten. Converged spreekt aan bij klanten doordat er aan de basis niet teveel tijd verloren gaat en de time-to-market verlaagd wordt. PQR biedt standaard converged systemen aan, tenzij een klant dit vanuit technologisch of economisch perspectief niet aankan. Bijvoorbeeld als onlangs gedane investeringen de aanschaf van nieuwe systemen belemmeren. Natuurlijk kunnen wij gebruik maken van de bestaande IT-omgeving bij de klant, maar dan hebben we te maken met een maatwerktraject, dat vaak meer tijd en meer geld kost.”

Cloud op maat
“Er wordt ons steeds vaker al in het beginstadium van een project om advies gevraagd. We hebben daarom een aantal PQR-diensten in het leven geroepen, zoals onze Solution Advisor Service en de Cloud Discovery Workshop. Op verschillende lagen in de organisatie inventariseren we de wensen en eisen van de gebruikers, we doen ‘health checks’ van de IT-omgeving en op basis daarvan geven wij een projectadvies. Belangrijk in deze trajecten is dat wij onze klanten ontzorgen. Als een klant gebruik wil maken van cloudservices rijst vanzelf de vraag of dat in een private of een public cloudomgeving moet gaan plaatsvinden. Wij bekijken deze kwestie samen met de klant en hebben een heel pakket PQR-clouddiensten ontwikkeld om hem zo goed mogelijk en in alle fases van een project van dienst te kunnen zijn. “

Advisory Board: waardevolle feedback
Klanten vormen ons bestaansrecht. Wij organiseren twee keer per jaar een Advisory Board. In september jl. kwamen hieruit duidelijk twee punten naar voren. Ten eerste: al onze klanten hebben te maken met steeds meer eisen en wensen van eindgebruikers. Deze business consumers vragen veel van de automatiseringsafdeling , we zien duidelijk dat de gebruiker bepaalt. Ten tweede: het credo ‘meer voor minder’ geldt nog steeds. Om beide zaken te realiseren, moet je handig omgaan met wat er beschikbaar is, ’Tompoes, verzin een list’ is de verkapte vraag die wij krijgen. Wij bieden onze klanten een uitgewerkte list aan in de vorm van converged systemen of in de vorm van uitgewerkte specialistische projectvoorstellen, waarin de bestaande infrastructuur de basis vormt.”

Meer voor minder met nieuwe technologie
“Bereidheid van klanten om te investeren en zaken op te pakken is groot. Zo is de centrale overheid bezig met zeer innovatieve projecten die alles te maken hebben met consolidatie en efficiency. Meer voor minder, maar wel met nieuwe, gestandaardiseerde technologie-oplossingen. Omdat onze klanten zich meer bewust zijn van de kosten, slaat de gestandaardiseerde infrastructuur nu zo aan. Wij hoeven een deel van het initiële ontwerptraject voor grote IT-projecten niet meer zelf te doen. Onze ontwerpexpertise zetten we in deze gevallen in om – uitgaande van de basis - op maat gemaakte oplossingen te realiseren. Voor onze klant betekent dit snelheid in implementatie, betrouwbaarheid, support en uiteindelijk lagere kosten. Dat laatste is overigens het resultaat van de keuze die is gemaakt, niet het doel.”

Meer van hetzelfde: doen
“De titel van dit artikel is ‘Het jaar 2015 wordt het jaar van ‘doen’. In 2015 zal de nieuwe technologie van 2014 met een stijgende lijn ingezet worden. Technologie blijft zich natuurlijk ontwikkelen. Dat is goed, want dan wordt het beter. Niet- technologiebedrijven kunnen hun voordeel doen met de mogelijkheden die de technologie hen biedt, maar hoeven niet per se voorop te lopen. Komend jaar gaan we dit in de praktijk zien. Organisaties gaan gestandaardiseerde en bestaande technologie van 2014 slim inzetten, PQR helpt daarbij. Niet alleen door projecten volgens onze beproefde aanpak door hooggekwalificeerde mensen te laten uitvoeren, maar ook door advies in de vorm van concrete diensten. In 2015 gaan we doen wat we in 2014 al hebben besproken. Meer van hetzelfde, met meer voor minder als eindresultaat!”

]]>
Fri, 26 Dec 2014 11:00:00 +0100 Het jaar 2015 wordt het jaar van ‘doen’ http://executive-people.nl/item/521489/het-jaar-wordt-het-jaar-van-a-doena.html&field=Foto1&rType=crop&height=165&width=165.jpg
Lekkere IT smaakt naar kersen http://executive-people.nl/item/521486/lekkere-it-smaakt-naar-kersen.html

“Run IT as a Business’, ‘… denken in diensten’, ‘… leveren van toegevoegde waarde…’, ‘Business IT Alignment’, ‘… IT als enabler in plaats van supplier …’ zijn maar een paar van de gevleugelde uitspraken die vandaag de dag overal zijn te horen en te lezen. Allemaal uitspraken die iets zeggen over de behoefte aan een volwassenere relatie tussen de business en IT. En hoewel veel IT-organisaties hard bezig zijn om hier handen en voeten aan te geven, is onze ervaring dat dit slechts ten dele lukt, ondanks de vele inspanningen. Hoe komt dat?

Wij zien dat binnen veel IT-organisaties het zogenaamde technocratische denken domineert. Dit soort denken typeert zich door uit te gaan van de vooronderstelling dat als de fysieke omgeving van het werk verandert, het gedrag, en daarmee dus de kwaliteit van de relatie, ook verandert.

Dus nieuwe modellen, processen, tooling, standaarden, rollen en structuren worden geïntroduceerd met als verwachting dat ‘logischerwijs, opeens en als vanzelf’ de communicatie en samenwerking binnen IT - en de samenwerking met de business zal verbeteren. Een andere fysieke omgeving leidt immers tot ander gedrag. Niets is echter minder waar. Wij stellen een ander denken voor. Kernwoorden hierin zijn vertrouwen en integraliteit. Om dit te begrijpen refereren we aan wat economen het citroenprobleem noemen.

Het Citroenprobleem

Het citroenprobleem is in 1970 door de beroemde econoom George Akerlof beschreven, waarvoor hij de Nobelprijs heeft gekregen. Het komt in het kort hier op neer. In de markt voor tweedehands auto’s zijn er dealers die goede auto’s verkopen en dealers die slechte auto’s verkopen. Het probleem is vooral dat het voor potentiële kopers van te voren onbekend is welke dealer goede en welke dealer slechte auto’s verkoopt. Dat kun je immers vaak aan de buitenkant moeilijk zien. En als iemand een goede auto denkt te hebben gekocht maar deze in de praktijk slecht is, dan voelt de koper zich belazerd. Wij noemen dat ‘.. een kat in de zak kopen’, in de VS noemt men dat een lemon, een citroen. Deze onzekerheid voor de koper leidt tot bepaalde afwegingen en beslissingen, met vergaande consequenties voor de gehele markt, zoals we zo zullen beschrijven. De vraag is nu wat een potentiële koper in deze onzekere situatie doet?

Welnu, de slimme, rationele potentiële koper maakt een afweging en is bijvoorbeeld bereid om voor een goede tweedehands auto 10.000 euro te betalen en voor een slechte 2.000 euro. Maar omdat niet bekend is welke auto goed is en welke slecht, middelt de potentiële koper en is bereid 6.000 euro te betalen. Met deze prijs in het achterhoofd gaat de potentiële koper op zoek. Maar wat is het gevolg van deze op zich rationele afweging? De citroendealers zijn graag bereid te verkopen tegen 6.000 euro en maken veel winst. Maar de goede dealers, laten we deze de kersendealers noemen, hebben een probleem. Zij kunnen alleen verkopen tegen verlies. Het gevolg hiervan is dat de kersendealers zullen verdwijnen of ze moeten, noodgedwongen, ook citroendealers worden. Een tweedehands auto staat nu al snel synoniem voor lage kwaliteit. En dit is het fundamentele probleem. Door het ‘citroenprobleem’ verslechtert de kwaliteit van de gehele markt.

Citroenprobleem van IT

Wij beweren dat IT-organisaties, ook al wil men graag anders, ook veel last hebben van het citroenprobleem. Dit wordt duidelijk wanneer we kijken naar de criteria die zorgen voor de totstandkoming van een citroenmarkt. Zie hiervoor de onderstaande tabel. Er zijn sterke parallellen met de situatie waarin IT-organisaties zich vandaag de dag bevinden, zowel interne als externe.

#

Criteria waardoor een citroenmarkt ontstaat

Parallel met IT-organisaties

1

De koper kan niet concreet de waarde en kwaliteit van een product vaststellen voordat de koop wordt gedaan. De verkoper kent deze waarde wel (=informatie-asymmetrie).

De business (de koper) heeft te weinig informatie om de daadwerkelijke kosten en kwaliteit van een IT dienst te bepalen. De interne of externe IT-organisatie of IT-leveranciers hebben die informatie wel of zouden die kunnen hebben. Bij uitbestedingstrajecten is de vergelijking tussen leveranciers vaak moeilijk te maken en is onduidelijk wat de daadwerkelijke kwaliteit voor de gegeven prijs is.

2

Er bestaat een prikkel voor de verkoper om een product met lage kwaliteit te laten doorgaan voor een product met hoge kwaliteit.

De onduidelijkheid van informatie-asymmetrie zorgt ervoor dat IT vaak leeft onder het juk van kostenbesparingen. Mindere kwaliteit leveren voor minder kosten is een –vaak gedwongen - oplossing. IT heeft hierdoor een sterke incentive om lage kwaliteit voor hoge te verkopen (If you pay peanuts, you get monkeys).

3

De verkoper heeft geen geloofwaardig verhaal of techniek om de goede kwaliteit van zijn product over te brengen.

IT kan zelf niet duidelijk maken wat de kwaliteit, of meerwaarde, is van zijn/ haar producten of waarom de prijs rechtvaardig is.

 

4

Kopers zijn pessimistisch en wantrouwig over de kwaliteit van de verkoper en zijn producten.

De IT-organisatie staat helaas vaak bekend als slecht en te duur. IT heeft bijvoorbeeld veel uitval en projecten kosten vaak meer dan begroot of falen. De “verkoper” van IT staat hierdoor al vaak met 1-0 achter.

5

Er is geen effectief publiek toezicht of algemeen gehanteerde standaarden om voor consumenten kwaliteitsstandaarden te garanderen.

Er is voor de business geen standaard om grip te houden op de kwaliteit van IT. De veelal gekozen standaarden (CMMi, ITIL, COBIT, etc.) zijn interne IT standaarden, maar sluiten beperkt aan bij de business-ervaring. Het toezicht dat er is, is gericht op interne beheersing en niet op kwaliteit voor de klant.

Vertrouwen en Integraliteit als oplossing

Zoals al eerder beschreven is vertrouwen een sleutelbegrip binnen het citroenprobleem. Het simpelweg oplossen van de informatie-asymmetrie is daarbij onvoldoende. Het is de oorzaak maar niet de oplossing. Als het vertrouwen er niet (meer) is, dan blijft er, heel concreet, prijsdruk met alle gevolgen van dien. Om je als IT-organisatie te ontworstelen aan het citroenprobleem, moet er dus worden gestuurd op het verhogen van het vertrouwen. Maar hoe dat te doen?

Dit kan het beste worden geïllustreerd aan wat bekend staat als de vertrouwensformule, een veel gebruikt concept in de wereld van leiderschapsontwikkeling en het ontwikkelen van partnerrelaties met klanten waarin vertrouwen een grote rol speelt. Vertaalt naar de relatie tussen IT & de Business, zegt de vertrouwensformule het volgende. De mate waarin de business IT vertrouwt, wordt bepaald door vakkennis & IT skills van de IT-organisatie en de kwaliteit van aansturing (expertise), de mate waarin bijvoorbeeld de IT diensten het doen, de mate waarin bijvoorbeeld afspraken worden nagekomen en waarin dienstverlening voorspelbaar is (betrouwbaarheid) en de kwaliteit van het menselijk contact tussen IT en de Business. Dit wordt ook wel ‘rapport’ genoemd en zegt iets over de mate waarin men op de zelfde golflengte zit. Dit is het teller-effect.

Een belangrijk ander aspect is het noemereffect van de formule, namelijk de mate van eigen oriëntatie. Dit is de inschatting van de business of IT echt aansluit bij hun behoeften of dat het toch primair ‘…een technisch feestje’ blijft voor IT zelf. Met name dit laatste aspect wordt vaak onderschat maar het wordt door mensen feilloos aangevoeld.

De vertrouwensformule laat zien dat er allerlei elementen met elkaar samenhangen. Het groeien van een lemon- naar een kersendealer vereist dat de vertrouwensformule wordt gemaximaliseerd. Dit kan alleen als de 4 variabelen van de vertrouwensformule in onderlinge samenhang worden aangepakt. In onderstaande figuur zijn de variabelen van de vertrouwensformule vertaald naar de meest relevante aandachtsgebieden van de IT Bedrijfsvoering.

De samenhang en afhankelijkheden tussen deze onderdelen en de wijze waarop een IT organisatie zichzelf kan laten groeien van een citroen naar een kers is opgenomen in onderstaand model. Belangrijk is te realiseren dat per fase de lagen moeten worden doorlopen. Het heeft bijvoorbeeld geen zin om governance op een hoog niveau te hebben als zowel cultuur & gedrag als technologie nog op lagere niveaus staan. Dat leidt niet tot een wezenlijk andere ervaring bij de klant.

Bovenstaand model is compleet uitgewerkt met praktische en concrete stappen om op een integrale wijze te groeien naar een kersen IT-organisatie. Om meer te weten te komen over dit model, de wijze waarop dit werkt en concrete voorbeelden te lezen verwijzen wij naar de publicatie “Lekkere IT smaakt naar kersen” die te lezen is in e-book formaat op onderstaande link.

Leuk of niet – IT zit gevangen in de neerwaartse spiraal van het citroenprobleem. IT is in de ogen van de business vaak een citroen. Om dit te herstellen, en te groeien van citroen naar kers, moet worden gestuurd op het verbeteren van het vertrouwen. Voor IT betekent dit dat de volgende elementen van de IT Bedrijfsvoeringintegraal moeten worden aangepakt; Business Services, Governance, Cultuur &Gedrag en Technologie.

Auteur: Antoine de Wispelaere, directeur van Bauhaus ArtITech

]]>
Thu, 25 Dec 2014 09:10:33 +0100 Lekkere IT smaakt naar kersen http://executive-people.nl/item/521486/lekkere-it-smaakt-naar-kersen.html&field=Foto1&rType=crop&height=165&width=165.jpg
The Connected Age http://executive-people.nl/item/521493/the-connected-age.html De visie van Eugene Tuijnman, CEO van SLTN Inter Access op de veranderingen door technologie op onze dagelijkse en toekomstige wereld.

“Onze wereld is aan het veranderen. We merken het dagelijks. Alles verandert. En dat doen we zelf. Wij menselijke bezige bijen. Zelfs de natuur en het klimaat veranderen, maar de snelheid waarmee dat gebeurt is maar een fractie van de snelheid waarmee onze dagelijkse werk- en belevingswereld verandert. Gelukkig maar, want in vergelijking met die snelheid zou de zeespiegel in 3 uur een meter zijn gestegen.”

“Met de komst van het internet, de Smartphone (en Tablet) van Apple in 2007 en de komst van de Cloud, is de wereld fundamenteel veranderd. De financiële crisis heeft de verspreiding enigszins vertraagd maar met name de laatste drie jaar is er geen houden meer aan. Dat komt door de fenomenaal snelle en kwalitatieve opmars van technologie en applicaties. Met name de betaalbaarheid voor een zeer breed publiek van zowel technologie als applicaties en daardoor de acceptatie, maakt echt het verschil.
Bijna iedereen beschikt tegenwoordig over een krachtige computer in zakformaat die overal enaltijd ter wereld te gebruiken is en met name door de snelheid van het mobiele netwerk is ook het gebruik van kwalitatieve video heel normaal geworden. Door de Cloud hebben we overal ter wereld onze gegevens en documenten tot onze beschikking. Applicatie leveranciers spelen hier krachtig op in en versnellen deze trend en de acceptatie hiervan. Neem als voorbeeld Microsoft Office 365 met Lync. Kwalitatieve Voice en Video geïntegreerd in het vertrouwde Office pakket tegen betaalbare prijzen, voor zowel consument, student en bedrijf”. Geen aanlooptijden, een paar muisklikken en voilà: meteen operationeel en overal ter wereld inzetbaar. 5 jaar terug technologisch onhaalbaar en onbetaalbaar.”

"Maar we zijn er gelukkig nog lang niet. We hebben ongemerkt inmiddels een nieuw tijdperk betreden. Na de Industrial Age en de Information Age zijn we aangekomen in de Connected Age. Alles en iedereen connected. Via onze PC’s, notebook, tablets en smartphoneshebben wij toegang tothet internet en onze (deels onbewust automatisch gegenereerde) gegevens opgeslagen in de Cloud.

U wilt even ontspannen? Dat kan, er zijn meer mensen die dat doen. Wist u bijvoorbeeld dat alleen al via het bedrijf Electronic Arts per maand wereldwijd 2,5 miljard (!) game sessies worden gespeeld door 350 miljoen geregistreerde leden en dat dit 50 Tb aan user-data per dag genereerd?

En deze data kan, volledig geautomatiseerd, omgezet worden tot relevante informatie. Big Data en Analytics. Patroonherkenning leidt tot gedragsherkenning en wat is mooier voor een marketeer, dan om daar zijn (virtuele) tanden in te zetten?”

“In de Connected Age is het heel normaal om(huis-tuin-en-keuken) producten aan het internet te koppelen. En dan noemen we die producten smart devices. Televisies, thermostaten, auto’s, verlichting, etc, etc. Nu al gewoon te koop, in de winkels om u heen en via het internet. Het is in volle gang. Deels een bewuste keuze van de consument om hiervoor te kiezen,maar binnen enkele jaren überhaupt geen keuze meer. Dan zijn er alleen nog maar smart devices.De verwachting is dat in 2020 er wereldwijd 212 miljard producten met het internet zijn verbonden. En deze 212 miljard extra connecties genereren elk weer hun eigen data, vereisen hun eigen security, kunnen geanalyseerd worden en de gebruiker kan beïnvloed worden, etc.”

Met name de smart devices en het Internet of Things zullen onze manier van werken echt efficiënter maken en leiden tot innovatie. Onderhoud niet meer volgens een schema, maar pas als het product zelf aangeeft dat onderhoud gewenst is.

De vuilniscontainer niet meer elke week legen maar pas wanneer deze zelf aangeeft over 2 dagen vol te zullen zijn, gelet op het gemiddelde gebruik van de afgelopen 26 weken. Dit is geen science fiction. Deze twee eenvoudige voorbeelden zijn er al. En er komt nog veel meer aan, veel sneller dan wij denken. Smart devices en het Internet of Things bieden ook enorme mogelijkheden voor ons menselijk lichaam. Bio-informatics. Enorm interessant om op te zoeken hoe snel ook deze ontwikkelingen gaan en met name wat voor impact dit kan hebben op ons dagelijks leven.

SLTN Inter Access heeft alles in huis om samen met u de volgende stappen te zetten in de Connected Age. De integratie van IT-technologie in uw business processen. Wij noemen dat Business Technology en doen dat op een dusdanige innovatieve wijze dat wij uw ICT optimaal ontzorgen, zodat u zich kunt focussen op de groei van uw core business. 

]]>
Tue, 23 Dec 2014 10:06:33 +0100 The Connected Age http://executive-people.nl/item/521493/the-connected-age.html&field=Foto1&rType=crop&height=165&width=165.jpg
Visie: Om je de kerstboom in te jagen http://executive-people.nl/item/521381/visie-om-je-de-kerstboom-in-te-jagen.html Ik hoor en lees veel over dat er weer een I en of een D aan tafel moet komen in het bestuur. Er is een stoel bedacht voor een cIo of een cDo. Een Chief Information Officer of een Chief Digital/Data officer. Mijn mening (om je de kerstboom in te jagen): complete nonsense. Als de stoel nog niet bezet is: niet doen. En als deze al gebruikt wordt: denk eens na. Dit zou een grote besparing zijn in de operationele kosten en een groter budget voor de kerstborrel opleveren.

Informatie als grondstof

Waarom deze stellige en voor onze klantengroep een forse aanval op hun functie? Een organisatie bestaat uit: mensen, middelen en informatie. Ontbreekt er een deel is er geen organisatie meer. Immers de hoogovens kunnen weinig zonder hun ovens. De busdienst raakt ontregeld zonder de chauffeurs en een ziekenhuis heeft geen idee wie waar ligt voor welke kwaal als er geen informatie beschikbaar is. Informatie is net zo’n belangrijke grondstof geworden als druiven voor een champagnehuis.

Als informatie zo’n belangrijk component is voor de dagelijkse werking van een organisatie zou dit geen bijzonder specialisme moeten zijn. Immers HRM zit in de portefeuille van één van de bestuurders maar is op het netvlies van alle bestuurders. Een zelfde aanpak geldt voor de middelen. Het besef van belang van de bussen is bij een vervoersbedrijf bij alle bestuurders wel bekend.

Wie drijft de organisatie?

Tijdens On Air, een netwerk evenement van i³ groep, was er een round table gesprek met vooraanstaande vertegenwoordigers van de diverse leveranciers. Monique Coebergh, Director IBM Enterprise Business Benelux & Cloud Executive IBM Benelux gaf daar pakkend weer dat al 20 jaar de rol van de CIO aan het veranderen is en de komende tijd nog sterker zal veranderen. Ron Grevink, Country Marketing Manager Nederland EMC gaf daar aan dat bij de sterkst innoverende bedrijven de drive komt vanuit de Chief Marketing Officer en gevolgd wordt door de eigen IT organisatie.

Zit ‘m daar niet de crux? Zit de informatie of data visie van bedrijven niet bij iedereen en niet exclusief bij de Informatie kant van een organisatie? IT is facilitair aan de ontwikkeling in een organisatie en de ontwikkeling van een organisatie gebeurt door optimale inzet van mens, middel en informatie. De eerste twee zijn al op het netvlies van alle bestuurders. Zou het niet logisch zijn dat de derde ook een basis vaardigheid wordt?

Uiteraard bedoel ik niet dat alle CIO’s wat anders moeten gaan zoeken. Bijvoorbeeld als kerstelfje-seizoenarbeider op de Noordpool. En ik scheer de rest van het C niveau even over één kam. Waar ik voor pleit, met meer nuancering dan hierboven beschreven, is dat als informatie een productiemiddel is in je organisatie dit niet moet behandelen als een noodzakelijk kwaad dat ondergebracht is bij een paar nerdy medewerkers. Geef het de positie die het waard is en maak het een basisvaardigheid om je organisatie mee te sturen. En nee, niet iedere bestuurder moet zich gaan verdiepen in het toepassen van IT technologie. En ja, er is een eindverantwoording nodig voor deze portefeuille.

Hoe moet het dan wel?

Hoe moet je de innovatiekracht van informatie wel oppakken? Net als al die andere innovaties. Als je aan het uitbuiken bent van dat oergezellige kersdiner en je gedachten dwalen af naar je dagelijkse realiteit, stel je zelf dan eens de vraag..  Iedere innovatie start immers met de vraag: kunnen we niet meer … of waarom doen we het altijd zo?  Of ik zou graag willen weten wat…  Dat is de vraag die iedere bestuurder zich zou moeten stellen over hun eigen informatieverzameling. Wat kunnen we meer doen met onze informatiegrondstof.  
Denk daar eens over als je je weer uit de kerstboom laat dalen. Ik merk het wel als je een champagne kurk naar mij toe schiet. Fijne dagen.

Jeroen van Yperen, i3 Groep

]]>
Fri, 19 Dec 2014 14:31:14 +0100 Visie: Om je de kerstboom in te jagen http://executive-people.nl/item/521381/visie-om-je-de-kerstboom-in-te-jagen.html&field=Foto1&rType=crop&height=165&width=165.jpg
RES Software voorspelt de trends voor 2015 http://executive-people.nl/item/521282/res-software-voorspelt-de-trends-voor.html Wat gaat het komende jaar ons brengen op technologiegebied? Bob Janssen, oprichter en CTO van RES Software, voorspelde vorig jaar al dat Microsoft opnieuw het voortouw zou gaan nemen en dat Windows 8, ondanks alle kritiek, bepalend zou zijn voor het interactiedesign van de toekomst. Voor volgend jaar voorziet hij dat Microsoft helemaal terugkomt in de publieke gunst met Windows 10 en op de zakelijke markt met het cloudplatform Azure. Maar ook een andere oudgediende werkt aan een comeback: Nokia gaat hoge ogen gooien met nieuwe tablets. Verder gaan we steeds meer automatiseren voor een flexibelere IT, komt IT as a Service in een ware stroomversnelling, wordt mass customization groter dan ooit en sluiten we het jaar af met een nieuwe Star Wars film.

Automation gaat echt gebeuren
Er zijn volgens Gartner twee manieren waarop je IT kunt bedrijven: de eerste manier is de traditionele manier, waarbij veiligheid en betrouwbaarheid voorop staan. Gartner noemt dit mode-1.  De andere manier (mode-2) is veel meer gericht op innovatie en snelheid. Deze flexibele manier van IT probeert veel meer aansluiting te vinden op de business. Het ondersteunt experimenten, iteratieve softwareontwikkeling, snelle levering en het probeert waarde voor de klant te creëren. Gartner constateert dat de meest succesvolle bedrijven beide IT-vormen toepassen, maar wel volledig gescheiden: met verschillende mensen, verschillende processen en verschillende tools. Dit komt doordat de twee soorten IT in wezen onverenigbaar zijn. Je kunt mode-2 niet realiseren door simpelweg mode-1 te tweaken.

In 2015 zullen we het begin van het einde van de traditionele IT zien, die in steeds grotere mate vervangen gaat worden door de meer flexibele IT. En de grote katalysator is automatisering. IT-diensten worden afgenomen door middel van selfservice, waardoor IT-afdelingen zich bezig kunnen gaan houden met innovatie. Uiteindelijk zullen ontwikkelingen als automation en de levering van software 'as a service' mode-1 IT overbodig maken en in 2015 zal er al een flinke verschuiving in die richting zichtbaar worden.

Onderdeel van de verschuiving is de stroomversnelling waarin IT as a Service (ITaaS) het komende jaar terecht gaat komen. Dit kun je zien als een verandering van de rol van IT als een poortwachter naar een rol van IT als een winkelbeheerder en in 2015 zullen veel bedrijven dan ook de eerste stappen gaan zetten richting deze nieuwe manier van het leveren van IT-diensten.

Een ander aspect van de automatisering is dat IT steeds klantgerichter zal worden. Veel organisaties hebben het al niet meer over 'gebruikers', maar over 'consumenten', hetgeen een indicatie is van de veranderende relatie tussen de IT-afdeling en andere werknemers. We gaan de gebruikers binnen het bedrijf steeds meer behandelen met dezelfde zorg en service als we de klanten van het bedrijf behandelen.

De comeback van Nokia
Nokia is een tijdje van de radar verdwenen, maar bracht eind dit jaar de N1 tablet uit. De introductie van de tablet komt vlak nadat Nokia in april dit jaar de mobiele tak verkocht aan Microsoft en het zou wel eens voor de comeback van Nokia in 2015 kunnen gaan zorgen. Met de nieuwe tablets, die op Android 5.0 draaien, weet Nokia de hardware van Apple te evenaren, dus de kwaliteit zal het succes zeker niet in de weg staan.

Het jaar van Microsoft
Microsoft vaart een nieuwe koers. De nieuwe CEO, Satya Narayana Nadella, heeft als credo dat de IT-sector alleen respect heeft voor innovatie en niet voor traditie. Deze filosofie is bepalend voor de nieuwe koers van het bedrijf. Zo is men veel opener dan men ooit was en gaat men nu zelfs de heilige bolwerken als Office op andere besturingssystemen dan Windows ondersteunen. Ook het .NET ontwikkelplatform wordt steeds meer open source, wat betekent dat andere partijen een .NET runtime kunnen gaan leveren voor bijvoorbeeld Linux of Unix. Goed nieuws!

Windows 10
Windows 10, dat gedurende 2015 uit zal komen, wordt de nieuwe Windows-standaard. Het gaat de Windows-versie worden die Microsoft al met Windows 8 had moeten en willen uitbrengen. Windows 8 was een misser, omdat het geen echt tablet-besturingssysteem was, maar alleen een laagje over het bestaande desktop-OS. Windows 10 wordt veel meer een gemengde benadering en past zich aan het apparaat aan waar het op draait. Microsoft wil dit keer dan ook echt een besturingssysteem voor alle soorten devices maken. Die vervaging van platforms zie je ook bij Apple, waar iOS en Mac OS steeds meer naar elkaar toegroeien. Ik verwacht dat Windows 10 een groot succes wordt: de kinderziektes van Windows 8 zullen verholpen zijn en tegen de tijd dat Windows 10 uit wordt gebracht, zijn veel Windows 7 machines aan vervanging toe. Windows 10 zal een belangrijke mijlpaal voor Microsoft worden. Er gaan zelfs geruchten dat Windows 10 Core gratis beschikbaar gaat komen.

Azure wordt de nummer één cloudoplossing
Mijlpaal of niet, Windows is allang niet meer het belangrijkste product van Microsoft. Het cloudplatform Azure gaat het nieuwe Windows worden voor de zakelijke markt. Ze hebben nog wel wat kinderziektes te overwinnen, maar ik voorspel dat Azure in 2015 enorm belangrijk zal worden. Er zijn niet veel aanbieders die zowel Infrastructure as a Service als Software as a Service als Platform as a Service aanbieden en Azure van Microsoft zal om die reden de nummer één cloudoplossing voor bedrijven worden. Microsoft heeft historisch veel licentieovereenkomsten met grote bedrijven en dat wordt de komende tijd zo uitonderhandeld dat deze bedrijven ook Azure cloud gaan gebruiken.

Context awareness steeds belangrijker
iBeacon van Apple is een 'indoor positioning systeem' dat on demand een tijdelijk app op je smartphone zet, wanneer je bijvoorbeeld een winkel binnenloopt. De app kan je vervolgens de winkelcatalogus of speciale aanbiedingen tonen. Op het moment dat je de winkel weer verlaat, is de app van je telefoon verdwenen. Dit is een ontwikkeling die een steeds grotere rol gaat spelen in 2015: context awareness, ofwel het aanbieden van diensten die passen bij de context waarin de gebruiker zich bevindt. De strijd om de consument zal voor een groot deel beslist gaan worden door degenen die de beschikbare klantdata het best weten te verwerken en toe te passen. Wanneer we dat iets breder trekken, dan komen we uit op mass customization.

Mass customization
Zonder dat veel mensen het in de gaten hebben is de mass customization – het gebruik van flexibele computergestuurde productiesystemen voor op maat gemaakte output –  al behoorlijk ver doorgevoerd. We zien nu al dat er in webshops als bol.com of bookings.com op maat gemaakte aanbiedingen aan klanten wordt aangeboden, maar dat is nog maar het begin. In 2015 zullen we een bredere adoptie van de 3D-printer zien, waarmee we alles wat we maar willen op maat kunnen produceren. Eerst in speciale 3D-copyshops, waar je je ontwerp uit laat printen, maar op de langere termijn ook in onze huizen.

Star Wars
Tot slot een persoonlijke passie. We gaan het komende jaar veel over de nieuwe Star Wars film horen, die door Disney wordt geproduceerd. De film komt pas eind 2015 uit, maar de marketing en de opbouw naar de release zullen groots zijn. Ik verwacht dat Disney een hoogwaardig product aflevert en dat de erfenis van George Lucas met respect behandeld wordt. Wat veel mensen niet weten is dat ook Marvel eigendom van Disney is en daar zie je ook dat ze met veel zorg omgaan met de franchise (zie bijvoorbeeld “The Avengers”). Nog een filmtrend die we in de nieuwe Star Wars film terug gaan zien, en die nu al zichtbaar is in een aantal andere films als Interstellar of Oblivion, is dat er in mindere mate dan voorheen op CGI wordt vertrouwd. De films worden voor een groot deel op echte sets gefilmd, waardoor het realistischer overkomt en de acteurs zich meer kunnen inleven in de situatie, voor betere acteerprestaties. Film is daarmee een van de weinige gebieden waarop digitale technologie een minder zichtbare rol gaat spelen.

]]>
Wed, 17 Dec 2014 16:45:16 +0100 RES Software voorspelt de trends voor 2015 http://executive-people.nl/item/521282/res-software-voorspelt-de-trends-voor.html&field=Foto1&rType=crop&height=165&width=165.jpg
Toch maar weer thuiswerken! http://executive-people.nl/item/521161/toch-maar-weer-thuiswerken.html Onze economie trekt weer aan. Dat blijkt niet alleen uit de cijfers van de Nederlandsche Bank en het Centraal Planbureau (CPB) maar we zien het ook aan onze eigen business. En iedereen die met zijn auto naar het werk gaat zal het ook gemerkt hebben. We waren verwend door de lagere filedruk van de afgelopen jaren.  Maar de files worden weer langer en dat komt (mede) door de aantrekkende economie. Voor volgend jaar stelt het CPB nu een groei van 1,5 procent in het vooruitzicht. Die files zullen dus nog langer gaan worden.  Meer thuis werken dus, een goed voornemen voor 2015!

Plaats- en tijdonafhankelijk werken. Tja, dat hebben de laatste jaren voortdurend gehoord. Het zal ongetwijfeld gebeuren, maar in elk geval niet in die mate dat de filedruk significant afneemt. In het mobiliteitsbeeld van het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid staat dat de aanzienlijke verbetering in de doorstroming sinds 2010 vooral kwam door de aanleg van spits- en plusstroken en wegverbredingen en de economische crisis. De overheidsmaatregelen - ‘meer asfalt’- hebben blijkbaar meer impact dan thuiswerken. En dat is toch jammer.

Ik zit zelf erg veel in de auto en ik weet helaas alles van die oplopende filedruk. Maar ik heb thuis een prachtig Telepresence-systeem waarmee ik prima in beeld en geluid zou kunnen overleggen met collega’s en partners. ‘Zou kunnen’, want ik gebruik dat systeem nauwelijks. Sterker nog, ik werk nauwelijks thuis, terwijl ik thuis eigenlijk een betere werkplek heb dan op kantoor. Ik ben bang dat dit het gevolg is van ouderwets denken: ik moet er fysiek bij zijn om mijn team aan te sturen. Dus stap ik in de auto, ga een tijd in de file staan, en kan vervolgens op kantoor met mijn team aan de slag. Eerlijk gezegd vaak op een manier die net zo goed van huis uit zou kunnen. Ik weet het: maak met je team goede afspraken over de output en stuur dáár op. Nog een goed voornemen voor 2015!

Thuiswerken betekent voor mij dat ik ook anders met werk om moet gaan. In de discussies over thuiswerken is daar door alle mogelijke partijen ook op gewezen. Als ik uitga van mijn eigen ervaringen, is dit de praktijk een lastige barrière. De techniek levert inmiddels geen enkel probleem meer op. En als technologieleverancier blijven we natuurlijk aan de weg timmeren, samen met partners. Zo werken we samen met Samsung en VisionsConnected aan een volwassen, maar zeer eenvoudig te gebruiken video-oplossing waarmee bedrijven in principe al hun werknemers in staat kunnen stellen om op afstand - vanuit andere vestigingen of vanuit huis - samen te werken.  Het is een video-as-service oplossing, inclusief een goed scherm, infrastructuur en netwerkverbindingen, voor een vast maandbedrag. Daarmee verdwijnt de op één na laatste drempel: de prijs.

Hoe makkelijk en betaalbaar we de techniek ook maken, we moeten die wel wíllen gebruiken. Wat mij betreft zijn we met ICT nu zo ver gekomen dat dat er nog maar één drempel overblijft:  anders omgaan met werk. Ik heb me nu heilig voorgenomen om het komende jaar meer thuis te gaan werken. Dat scheelt me uren (reis)tijd, veel ergernis en geld. Een betere stimulans kan ik niet bedenken!

Fred Gerritse, Director Partner Organization & Commercial Segment van Cisco Nederland

]]>
Mon, 15 Dec 2014 16:31:03 +0100 Toch maar weer thuiswerken! http://executive-people.nl/item/521161/toch-maar-weer-thuiswerken.html&field=Foto1&rType=crop&height=165&width=165.jpg
Werken aan ons digitale immuunsysteem, de mens als zwakste schakel http://executive-people.nl/item/520927/werken-aan-ons-digitale-immuunsysteem-de-mens-als-zwakste-schakel.html Mijn eerste computervirus kreeg ik al op vrij jonge leeftijd voor mijn kiezen. Als kind vond ik het samen met mijn vriendjes fantastisch om computerspelletjes van elkaar te kopiëren. Helaas bleek al snel dat dit gedrag ook de nodige risico’s met zich meebracht. Nadat ik weer eens een nieuw spelletje op de kop had getikt, bleek de computer van mijn vader de volgende dag niet meer op te starten. Na enig onderzoek bleek de PC een bootsectorvirus te hebben opgelopen, waarschijnlijk afkomstig van de gekopieerde floppy met daarop mijn nieuwe spelletje. Ik kan mij niet meer herinneren of wij het virus er uiteindelijk af gekregen hebben, maar het kopiëren van spelletjes werd voor onbepaalde tijd aan banden gelegd. Ook werd er gezorgd voor een virusscanner die herhaling zou moeten voorkomen.

De uitdrukking ‘door schade en schande wijzer worden’ had in de jaren die volgden zeker betrekking op mijn digitale ontwikkeling. Met de komst van het internet maakte ik op ongeveer dezelfde wijze kennis met spam, phishing en allerlei soorten malware.

Vandaag de dag vertel ik mijzelf graag dat ik mij niet meer zo makkelijk voor de gek laat houden door kwaadaardige softwareontwikkelaars. Doordat ik in het verleden al veelvuldig met allerlei infecties te maken heb gehad, is mijn ‘digitale immuunsysteem’ inmiddels goed ontwikkeld. Ik kan dan ook met trots zeggen dat ik al jaren geen infectie op mijn systemen heb gehad, en dat is maar goed ook!

Hoewel vrijwel iedereen zich er tegenwoordig van bewust is dat het belangrijk is om een virusscanner op je systeem te hebben, is het leed veroorzaakt door malware er de afgelopen jaren niet minder op geworden. Net zoals ik geleerd heb om voorzichtig met onbekende software, websites en mails om te gaan, hebben makers van malware geleerd hoe zij met virusscanners, webfilters en firewalls om moeten gaan. In de marge van het kat- en muisspel dat IT-Security bedrijven en makers van malware dagelijks spelen, blijft de mens als zwakste schakel over.

Het onklaar maken van computersystemen door malware is iets dat tot het verleden behoort. Vandaag de dag is vooral de mens zelf het doelwit. De gegevens die wij overal op het internet achter laten, zijn voor makers van kwaadaardige software zeer waardevol. Zij zullen er dan ook alles aan doen om deze gegevens van ons te bemachtigen. Computersystemen worden hierbij als hulpmiddel gezien en niet meer als doelwit ‘an sich’.

Niet al te lang geleden zorgde malware bekend als torrentlocker middels een zeer goed lijkende PostNL phishingmail voor veel onrust. Tal van bedrijven raakten geïnfecteerd doordat gebruikers gretig op de link in het mailtje klikten.

Hoewel het vervelend is dat zowel spamfilters als virusscanners faalden in het blokkeren van deze mail, kun je ook vragen stellen bij het handelen van de gebruikers. De phishingmail zat weliswaar redelijk goed in elkaar, maar bij het lezen van de allereerste zin valt al op dat het Nederlands vaak van bedenkelijk niveau is. Van een bedrijf als PostNL mag je als weldenkend mens toch verwachten dat er geen spel- of grammaticafouten in hun correspondentie voorkomen.

Ik durf te beweren dat de gebruikers die voor de gek zijn gehouden door deze e-mail over een zwakker digitaal immuunsysteem beschikken. Het is dan ook tijd dat bedrijven en instellingen meer aandacht gaan besteden aan het trainen van hun medewerkers in het herkennen van de gevaren die het internet tegenwoordig met zich meebrengt.

Securityoplossingen zijn onmisbaar in een modern netwerk, maar zijn een hulpmiddel en géén totaaloplossing bij het beperken van het risico op infecties. Het blind vertrouwen in deze oplossingen is geen goed idee. In een solide IT-Security beleid is er ook aandacht voor de menselijke factor. Door te werken aan de ‘awareness’ van gebruikers kan het risico op digitale schade nog verder worden beperkt. Automatiseerders en IT-bedrijven zouden er dan ook goed aan doen om dit onderdeel op te nemen in hun portfolio.

Jeroen Hentschke – Channel Sales Engineer bij Norman

]]>
Wed, 10 Dec 2014 12:59:59 +0100 Werken aan ons digitale immuunsysteem, de mens als zwakste schakel http://executive-people.nl/item/520927/werken-aan-ons-digitale-immuunsysteem-de-mens-als-zwakste-schakel.html&field=Foto1&rType=crop&height=165&width=165.jpg
Visie: Drie strategieën om klantbetrokkenheid te verbeteren http://executive-people.nl/item/520917/visie-drie-strategiea-laquo-n-om-klantbetrokkenheid-te-verbeteren.html Het verbeteren van de klantbeleving staat hoog op de agenda bij veel klantservicemanagers. Zij besteden steeds meer geld om de ‘Customer Journey’ in kaart te brengen, zodat ze daar optimaal op kunnen inspelen. Hierbij kijken ze met name naar de kanalen die klanten gebruiken en wanneer ze deze gebruiken. Tegelijkertijd is er ook een gedachte die wellicht kan helpen bij de focus op en het investeren in klantbeleving; ‘Behandel de klant correct, los het probleem op en draag bij aan de merkbeleving’.

Ik denk dat 80 procent van de impact op klantbeleving met 20 procent inspanning en budget wordt gerealiseerd. Maar waar bestaat die 20 procent nu eigenlijk uit? Hieronder drie zaken die organisaties minimaal moeten doen om de basis te leggen voor elk type klantbeleving. Hierbij moeten bedrijven niet vergeten om zich te richten op de volledige klantreis.

1. Zorg dat de klantcommunicatieconsistentisbinnen diverse kanalen
Klanten communiceren via steeds meer kanalen. Volgens het ‘Global Contact Center Benchmarking report’ van Dimension Data worden inmiddels meer dan zevencommunicatiekanalen gemanaged door het contact center. Consumenten benutten deze kanalen (vaak meerdere per transactie) om een vraag te stellen, een probleem op te lossen of om een product of dienst af te nemen bij een bedrijf. Deze klanten worden ook wel ‘high velocitycustomers’ genoemd en zij verwachten van organisaties dat ze onmiddellijk inspringen op hun behoeftes via de diverse kanalen. Het is belangrijk dat de organisatie laat zien dat zij weet hoe klanten zich gedragen binnen deze kanalen en hoe, waarom en wanneer ze van kanaal wisselen.

2. Implementeer een optimalisatiemodel voor personeel
De klantbeleving wordt altijd gecreëerd door de medewerkers die in direct contact staan met de klant. Organisaties moeten er dus voor zorgen dat de medewerkers de juiste middelen hebben om de klant optimaal te bedienen.Het is belangrijk om te weten welke expertise de medewerker heeft en welke klanten hij het beste kan bedienen. Zorg ervoor dat medewerkersworden bijgeschoold, zodat ze betrokken en tevreden zijn en blijven, maar ook beschikbaar zijn op het juiste moment. Een optimalisatiemodel biedt hiervoor meerdere mogelijkheden. Binnen dit model kunnen alle interacties met de klant geanalyseerd worden en deze data wordt volledig geïntegreerd in het klantinteractie-platform. Kortom, organisaties moeten volledig inzicht hebben in alle werkzaamheden om de klant optimaal te bedienen.

3. Luister naar de klant
Door de klant een aantal gerichte vragen te stellen aan het einde van een conversatie, krijgt een bedrijf helder inzicht in de klantbeleving. Echter, inzicht verkrijgen is slechts de helft van het werk. Organisaties moeten deze inzichtenomzetten in acties, het liefst onmiddellijk in deze verbonden wereld.

In de huidige online wereld zijn klanten meestal maar een paar handelingen verwijderd van hun sociale netwerken. Het gebruik van mobiele apparaten is de afgelopen jaren enorm toegenomen. Het kan dus zomaar zo zijn dat het apparaat waarmee de klant belt of mailt hetzelfde apparaat is als waarmee hij toegang heeft tot Facebook en Twitter. Betrokkenheid bij de klant gebeurt real-time, dus organisaties moeten ook in real-time kunnen reageren.

Door deze drie strategieën goed in te zetten en als basis te gebruiken voor klantinteractie, heeft een organisatie niet alleen inzicht in de klantbeleving, maar houden ook medewerkers volledig de touwtjes in handen om die beleving optimaal te krijgen.

Stefan Captijn is Solution Marketing Director bij Genesys

 

]]>
Wed, 10 Dec 2014 10:29:36 +0100 Visie: Drie strategieën om klantbetrokkenheid te verbeteren http://executive-people.nl/item/520917/visie-drie-strategiea-laquo-n-om-klantbetrokkenheid-te-verbeteren.html&field=Foto1&rType=crop&height=165&width=165.jpg
Wave Analytics vooral aantrekkelijk voor bestaande Salesforce klanten http://executive-people.nl/item/520867/wave-analytics-vooral-aantrekkelijk-voor-bestaande-salesforce-klanten.html Tijdens het immense Dreamforce event in San Francisco – met maar liefst 140.000 geregistreerde bezoekers, het grootste business tech event in de VS - kondigde Salesforce aan een nieuwe markt te betreden. Die van de Business Analytics. De Wave Analytics cloud is inmiddels het zesde Salesforce cloud-platform, en richt zich op de Business Intelligence markt. Maar niet de standaard markt. Het nieuwe platform is zo ontworpen dat het volledig integreert met de CRM-oplossingen van Salesforce, en dat is ook meteen de key-markt die het adresseert. Wave Analytics Cloud lijkt in eerste instantie vooral aantrekkelijk voor al die organisaties die de schat aan informatie in hun Salesforce-systeem willen combineren met de informatie uit diverse andere systemen en bronnen. Iets dat nu slechts met de hulp van gespecialiseerde oplossingen en mankracht te realiseren is. Wave gaat die informatie ontsluiten en wel op zo’n manier dat de huidige dagelijkse gebruikers van Salesforce, de business managers, verkopers, servicemedewerkers en marketeers het zelf kunnen, zonder tussenkomst van IT of data-analisten.

Waarom?
Waarom doet Salesforce dit? Is het een stap uit de comfortzone, of is het juist heel logisch? De Business Intelligence markt heeft de afgelopen jaren een stabiele groei laten zien. Volgens Gartner groeide de markt in 2011 en 2012 met 6,8%, en was er een stijging van bijna 8% in 2013. Het bureau schat dat de markt inmiddels ruim $ 14 miljard groot is. De laatste tijd zijn meer en meer partijen ertoe over gegaan om het analyseren van data uit het domein te halen van de pure data-scientist. Er is steeds meer data, er is behoefte aan meer inzicht, maar dan wel snel, intuïtief en eenvoudig en visueel. Self-service is het toverwoord. En dat komt goed uit want de business managers die nu al gewend zijn aan de Salesforce-interface, zullen in no time up & running zijn met de Analytics Cloud. Voor de CIO betekent het vervolgens dat hij minder tijd kwijt zal zijn aan het invullen en ondersteunen van alle ad-hoc data-behoeftes van zakelijke gebruikers.

Harde concurrentie in de markt
Hoewel de analytics-markt Salesforce een kans biedt verder te groeien, is het natuurlijk niet zo dat het bedrijf de enige is. Sterker nog: het is rijkelijk laat op dit feestje. Grote concurrent SAP domineert de markt en heeft wereldwijd een marktaandeel van ongeveer 21,3%. Daarnaast heeft Salesforce ook in deze markt weer te maken met concurrenten als Oracle, IBM en Microsoft. De usual suspects derhalve. Zo bezien was Salesforce ook eigenlijk al te lang de grote afwezige in dit rijtje.

Uitdagingen
Wave verkoopt zichzelf in de eerste plaats als eenvoudige software die makkelijk te gebruiken is door eindgebruikers die geen specialist zijn. Veel organisaties hebben echter al data-specialisten en gespecialiseerde tools in huis. Dat zet het bedrijf een beetje voor een dilemma: ofwel het moet het platform gaan uitbreiden met additionele functionaliteit, waardoor het minder eenvoudig te gebruiken is, ofwel het houdt het simpel, met het risico dat het té simpel blijft. Ook moet het dan kiezen tussen het verkopen aan een nieuwe doelgroep (waar andere argumenten spelen), of aan de bestaande gebruikers. Keith Bigelow, verantwoordelijk voor Analytics Cloud, gaf tijdens zijn persconferentie op Dreamforce aan dat laatste voorlopig de voorkeur heeft. Het is een oplossing voor bestaande Salesforce-klanten en -gebruikers. Die zullen ook zeker interesse hebben in deze toevoeging. Daarbuiten speelt de propositie nog niet. Zo zal ook de head-to-head competitie met de gorilla’s op dit gebied nog even op zich laten wachten, zo verwacht Bigelow. Eigen klanten eerst!

Koen Rakers, Marketing Manager Benelux Salesforce.com

 

]]>
Tue, 09 Dec 2014 12:34:55 +0100 Wave Analytics vooral aantrekkelijk voor bestaande Salesforce klanten http://executive-people.nl/item/520867/wave-analytics-vooral-aantrekkelijk-voor-bestaande-salesforce-klanten.html&field=Foto1&rType=crop&height=165&width=165.jpg
Visie: De belangrijkste technologische trends voor 2015 http://executive-people.nl/item/520856/visie-de-belangrijkste-technologische-trends-voor.html Het jaar 2014 stond bol van in potentie zeer bepalende technologische innovaties. Zo nam Europa een koploperspositie in de markt voor zelfrijdende auto’s in en bereikten wearables — van slimme brillen tot en met smart watches — eindelijk de mainstream. Kortom: in 2014 vonden technologieën die vroeger tot het domein van sciencefiction behoorden, hun weg naar het dagelijkse leven. Deze mijlpalen wijzen niet alleen op onze onstilbare honger naar innovatie, maar ook op onze groeiende afhankelijkheid van netwerken die deze technologieën met elkaar verbinden. Nu 2014 zijn einde nadert, rest de vraag wat 2015 ons zal brengen. Hierbij mijn visie over de belangrijkste technologische trends voor 2015.

1) De opkomst van The New IP: we staan aan de vooravond van een nieuw netwerkmodel. Veranderingen binnen de ICT-sector zijn in het verleden altijd in gang gezet door de ontwikkeling van netwerken. Het is inmiddels duidelijk dat de toekomst in het teken staat van nieuwe automatiseringsmodellen, zoals mobiele technologie, cloud computing en The Internet of Things. Waar vroeger het netwerk de toon zette, geven deze modellen de aanzet tot een belangrijke netwerktransformatie. Legacy-netwerken die zijn gebaseerd op niet-open protocollen en ontwikkeld voor de ondersteuning van niet-bedrijfskritische toepassingen, moeten worden aangepast om deze nieuwe technologische trends te kunnen ondervangen. In 2015 wordt hier een serieus begin mee gemaakt dankzij de introductie van The New IP, een nieuw netwerkparadigma dat beter aansluit op de laatste ICT-ontwikkelingen. Het netwerk krijgt hierdoor een steeds opener, softwaregestuurder en gebruikersgerichter karakter.

2) Openheid stuwt SDN en NFV op in de vaart der volkeren: het afgelopen jaar hebben Software-Defined Networking (SDN) en Network Functions Virtualization (NFV) zich overtuigend gepositioneerd als de toekomst van netwerkinfrastructuren. Een aantal early adopters plukt reeds de voordelen van deze nieuwe technologieën, maar we verwachten dat SDN en NFV in 2015 pas echt voet aan de grond krijgen. Deze ontwikkeling wordt aangedreven door het groeiende momentum van open standaarden. De ICT-branche realiseert zich inmiddels dat klanten hun infrastructuurstrategie alleen op de bedrijfsvereisten kunnen afstemmen als zij de vrijheid hebben om de oplossingen uit te kiezen, die het beste in hun behoeften voorzien, zonder vastgepind te zitten aan een specifieke leverancier. Werkelijk open en interoperabele standaarden nemen in 2015 in populariteit toe naarmate steeds meer klanten kiezen voor grotere keuzevrijheid en flexibiliteit.

3) The Internet of Things zet bedrijven onder druk: In 2014 begon The Internet of Things langzaam maar zeker gestalte te krijgen en in 2015 raakt deze ontwikkeling in een stroomversnelling. Gartner voorspelt dat er in 2020 maar liefst 26 miljard verbonden apparaten in omloop zijn: van slimme horloges tot en met koelkasten en van intelligente hardlooparmbanden tot en met zelfrijdende auto’s. Dit betekent dat bedrijven een oplossing moeten vinden voor een almaar groeiend netwerk van verbonden apparaten die data genereren en opvragen. Veel van deze verbonden technologieën vinden hun weg naar publieke en bedrijfsnetwerken. Investeringen in de netwerkinfrastructuur die deze innovaties moet ondersteunen, nemen daarmee een bedrijfskritisch karakter aan.

4) De virtuele werkplek doet definitief zijn intrede: moderne werknemers zijn uiterst veeleisend. En doordat het ernaar uitziet dat de ICT-budgetten in de nabije toekomst beperkt zullen blijven, gaan bedrijven op zoek naar oplossingen die voorzien in zowel de eisen van eindgebruikers, als dat ze de productiviteit verhogen. Virtueel werken bereikt in 2015 met grote waarschijnlijkheid de mainstream. Bedrijven voelen deze druk en verlichten hem door gevirtualiseerde werkplekken te introduceren. IDC voorspelt dat 1,3 miljard mensen in 2015 telewerken met behulp van mobiele technologie. Dat komt overeen met 37,2 procent van de wereldwijde beroepsbevolking. Gevirtualiseerde werkplekken bieden werknemers een consistente werkervaring, ongeacht hun locatie of het apparaat dat ze gebruiken. Het personeel profiteert daarmee van meer vrijheid en de werkgever van verhoogde productiviteit. Deze extra flexibiliteit trekt onvermijdelijk een zware wissel op de ICT-infrastructuur. Bedrijven moeten er daarom voor zorgen dat hun netwerk de eindgebruikers deze benodigde mate van flexibiliteit en vrijheid biedt.

5) Een nieuwe privacyaanpak: In 2014 was er sprake van de nodige zorgen rond de vertrouwelijkheid van data. De toenemende populariteit van ‘Privacy first’-diensten, zoals Snapchat, Whisper en Ello, is een teken aan de wand. De groeiende publieke bewustwording op het gebied van informatiebeveiliging en privacy zet bedrijven ertoe aan om hun initiatieven op het gebied van privacy- en informatiebeveiliging aan te scherpen. Informatiediefstal en gegevenslekken zijn niet langer eenvoudige beveiligingsrisico’s, maar kunnen de merkreputatie en het bedrijfsimago enorme schade berokkenen. Dit dwingt bedrijven ertoe om veel meer aandacht te besteden aan hoe en waar zij gevoelige bedrijfsinformatie en klantgegevens opslaan. Investeringen in personeelstraining en informatievoorziening aan klanten zijn van cruciaal belang in een tijd waarin de toegang tot, en het gebruik van informatie voor elke organisatie uitgroeit tot een fundamenteel bedrijfsvraagstuk.

Rein de Jong, Sr. Regional Sales Manager Benelux van Brocade

]]>
Tue, 09 Dec 2014 10:17:16 +0100 Visie: De belangrijkste technologische trends voor 2015 http://executive-people.nl/item/520856/visie-de-belangrijkste-technologische-trends-voor.html&field=Foto1&rType=crop&height=165&width=165.jpg
Visie: Vijf grote IT-uitdagingen http://executive-people.nl/item/520829/visie-vijf-grote-it-uitdagingen.html Bedrijven krijgen steeds meer te maken met security-dreigingen, terwijl ze tegelijkertijd de laatste technologieën proberen bij te benen. Het speelveld van de IT’er ondergaat erg veel veranderingen. Hierbij de vijf belangrijkste uitdagingen van de laatste tijd op een rij gezet:

1. Technische ondersteuning bieden bij nieuwe devices
De markt wordt overspoeld met nieuwe devices; van tablets, phablets, smartphones en ultrabooks tot wearable en embedded devices. Devices met een standaard besturingssysteem zijn eenvoudig te ondersteunen. Het wordt wat gecompliceerder als devices gebruikt worden die niet voorzien zijn van een standaard besturingssysteem. IT’ers zijn hierdoor genoodzaakt zelf te bepalen hoe ze de nodige technische ondersteuning kunnen bieden.

2. BYOD toepassen wordt steeds lastiger
BYOD bestaat al geruime tijd, maar door de komst van de hierboven genoemde (uiteenlopende) devices wordt het steeds lastiger om een BYOD-beleid op een goede manier toe te passen. Medewerkers en hun leidinggevenden verwachten namelijk dat ze hun nieuw gekochte aanwinsten ook direct voor het werk kunnen gebruiken. Het beveiligen van data, het implementeren van sterke authenticatie en toegang verschaffen tot het netwerk dienen daarom prioriteit te krijgen. Met guest networks, remote portals en extranet-applicaties komen bedrijven al een heel eind. Ondanks dat deze devices niet van het bedrijf zelf zijn, dienen bedrijven echter ook aandacht te schenken aan een passend security beleid. Om hierbij te helpen, zijn verschillende security-applicaties beschikbaar. Bijvoorbeeld om ervoor te zorgen dat medewerkers hun devices patchen en updaten zodra ze verbinding maken met het bedrijfsnetwerk.

3. Kleinere budgetten en minder medewerkers
Bedrijven worstelen met steeds kleiner wordende budgetten en waar mogelijk wordt bezuinigd. Hierdoor moet meer werk verzet worden met minder mensen. Zowel applicaties als medewerkers dienen daarom beoordeeld te worden op kwaliteit. Is een applicatie bijvoorbeeld multifunctioneel? Hebben medewerkers aanvullende training nodig? Om ervoor te zorgen dat de IT-afdeling goed blijft presteren en het meeste uit een klein budget gehaald wordt, dienen bedrijven kritisch te blijven kijken naar hun applicaties en medewerkers.

4. Advanced Persistent Threats (APT’s)
Het fenomeen “Advanced Persistent Threat”, oftewel een APT-aanval, bestaat al een aantal jaar, maar neemt sinds kort hele ernstige vormen aan. Een APT-aanval houdt in dat cybercriminelen een netwerk continu scannen, totdat ze een ingang zien om data van het netwerk te stelen. Dit kan dagen tot weken duren. Zodra de criminelen een ingang hebben gevonden, stelen ze bijvoorbeeld cruciale bedrijfsgegevens, zoals financiële data. Bedrijven dienen daarom continu het netwerk te scannen en de laatste patches uit te voeren, zodat een mogelijke aanval voorkomen kan worden.

5. Dataverliespreventie
Hedendaagse bedrijven beschikken over enorme hoeveelheden data en die hoeveelheden nemen alleen maar toe. Deze bedrijfsdata zijn ontzettend belangrijk voor business intelligence-doeleinden, zodat bedrijven bijvoorbeeld inzicht kunnen krijgen in bepaalde aankooppatronen van klanten om ze zo beter te kunnen bedienen. Bedrijfsdata kunnen ook gebruikt worden voor bijvoorbeeld juridische- of compliance-doeleinden. Bovendien zijn sommige bedrijven zelfs wettelijk verplicht om bepaalde data te bewaren voor een vastgestelde termijn. Om dataverlies te voorkomen, is het noodzakelijk dat bestanden op een centrale server opgeslagen worden en niet op individuele harde schijven of persoonlijke apparaten, dat er regelmatig back-ups worden gemaakt en dat deze back-ups op meerdere plekken zijn opgeslagen.

De IT-wereld is dus constant in beweging. IT-beheerders doen hun uiterste best om de ontwikkelingen bij te benen, maar krijgen tegelijkertijd te maken met risico’s en uitdagingen die bij deze ontwikkelingen horen. Er zijn daarentegen genoeg mogelijkheden om de laatste ontwikkelingen juist voor je te laten werken. Het is aan de IT-beheerder om hier goed mee om te gaan en zich hierin te verdiepen.

Sergio Galindo, general manager bij GFI Software

]]>
Tue, 09 Dec 2014 08:10:14 +0100 Visie: Vijf grote IT-uitdagingen http://executive-people.nl/item/520829/visie-vijf-grote-it-uitdagingen.html&field=Foto1&rType=crop&height=165&width=165.jpg
Voorbereiden op het onbekende http://executive-people.nl/item/520766/voorbereiden-op-het-onbekende.html Security wordt genoemd als een van de echte voordelen bij het gebruik van cloud-technologie. Ouderwetse bedrijfssystemen bestaan vaak uit een heel scala aan systemen die afzonderlijk gebouwd zijn, vaak gedurende een periode van jaren. Deze systemen hebben elk variërende niveaus aan integratie en kunnen componenten bevatten die gemaakt zijn in een tijd met veel minder aandacht voor security dan nu. Daarnaast zal de kennis van mensen die dergelijke systemen onderhouden van bedrijf tot bedrijf sterk verschillen.

Dergelijke factoren roepen vragen op over de robuustheid van het bedrijfsnetwerk. Is mijn kritische informatie wel veilig? Hoe groot is het raakvlak? Wat voor kwetsbaarheden zijn bij mijn systeem aanwezig en zijn deze beschikbaar voor allerlei soorten van kwaadaardige malware om ze te misbruiken?

De overweging van op de cloud gebaseerde oplossingen

Het is dus geen wonder dat we naar de voordelen van cloud-computing kijken en soms applicaties in de cloud als een beter alternatief beschouwen. Het feit dat de cloud de geografische locatie irrelevant maakt en dat oplossingen automatisch kunnen worden uitgebreid of ingekrompen, afhankelijk van de behoeften van een bedrijf kunnen belangrijke factoren zijn. Andere argumenten die voor gebruik van de cloud-technologie spreken zijn ook niet moeilijk te vinden:


• De providers van cloud-diensten weten wat ze doen, dus we geloven dat implementatie en infrastructuur in de handen is van experts.

• Veel meer dan het onderhouden van de oude interne systemen, inclusief software- en hardware-updates, lijkt het verhuizen van alles naar de cloud een goed idee. Eenvoudig beheer en voorspelbare kosten zijn belangrijke factoren bij deze overweging.

• Omdat wij geloven dat cloud-providers experts zijn in wat ze doen, geloven we ook dat zij een scherpe blik hebben op security. Gebruik van de meest recente infrastructuur en applicaties garanderen de beste beveiliging die beschikbaar is tegen cyberdreigingen.

Laat echter de cloud niet uw eigen veiligheidsbewustzijn doen wegzakken

Als contrast met dit alles komt het recente nieuws over de hack van de interne database van het bedrijf Adobe. Zoals Kristian Bognaes noemde in zijn "In the news"-blog, bedraagt het aantal gestolen digitale documenten bij Adobe nu meer dan 150 miljoen. Ook andere grote service providers als RSA, Yahoo, Vodafone en nog anderen hebben in de afgelopen jaren diverse inbreuken op de veiligheid gekend.
Wat mij echt bezorgd maakt ten aanzien van de hack bij Adobe, is dat het ook gestolen source-code betreft. We weten van eerdere hacks dat het gebruik maken van bekende kwetsbaarheden in commerciële software een gebruikelijke manier is om toegang te verkrijgen tot beveiligde informatie. Als de hackers daarnaast toegang hebben tot de source-code, kan dit hun speurtocht naar kwetsbaarheden veel eenvoudiger maken dan alleen maar met brute kracht de binaire getallen kraken.

Toen RSA in 2011 werd gehackt, werd volgens het eigen blog van RSA een kwetsbaarheid in Adobe Flash gebruikt om een backdoor (APT) te plaatsen op een werkstation van een RSA-werknemer. Een APT (Advanced Persistent Threat, geavanceerde blijvende bedreiging) is een stuk malware dat zolang als nodig is - om gebruikersnamen, wachtwoorden en andere persoonsgegevens te stelen aanwezig blijft. In dit specifieke geval werden gegevens gestolen en gebruikt om de integriteit van RSA's eigen SecureID-product te beschadigen.

Tot nu toe is het niet bekend of hackers de potentiële kwetsbaarheden in de gestolen Adobe-code daadwerkelijk hebben gebruikt om malware te implementeren die hiervan profiteert. Er kan echter ook andere code zijn gestolen van grote commerciële leveranciers waar we nooit van hebben gehoord, code die nu al wordt geanalyseerd door hackers voor later gebruik.

Het oude liedje is nu nog belangrijker

Met andere woorden het is opnieuw het oude liedje: doe wat je kan om de criminelen op uw netwerk buiten de deur te houden. Als ze eenmaal binnen zijn, kan het uiterst moeilijk zijn om ze weer kwijt te raken. U kunt een hoop aan resources uitgeven aan de beste infrastructuur ter wereld, maar als er een zwakke link is, ergens in het hele systeem, dan kan dit de toegang zijn tot uw netwerk. En de favoriete zwakke link in veel gevallen is ongepatchte software.

Naast het aanhouden van een streng wachtwoordregime tonen de recente gebeurtenissen het belang aan van het te allen tijde gepatcht houden van uw systemen.
Norman Safeground gebruikt cloud-technologie om veel van de aan onze klanten aangeboden diensten te onderhouden. In volgende blogs zal ik hierover nog meer in detail ingaan.

Bjørn Lilleeng, Technical Integration Manager bij Norman Safeground te Oslo in Noorwegen

]]>
Mon, 08 Dec 2014 08:05:18 +0100 Voorbereiden op het onbekende http://executive-people.nl/item/520766/voorbereiden-op-het-onbekende.html&field=Foto1&rType=crop&height=165&width=165.jpg
Data-analytics vangen criminelen in Duitsland http://executive-people.nl/item/520478/data-analytics-vangen-criminelen-in-duitsland.html Zonder informatie kan een agent niet handelen. Gelukkig hebben agenten inmiddels beschikking over een scala aan informatiebronnen. Dat is tegelijkertijd een probleem. De politie moet uit steeds meer gegevens bruikbare informatie vissen. Pas dan kunnen ze verbanden zien, waarmee ze boeven kunnen vangen. Ondertussen professionaliseert de onderwereld. Criminele organisaties bestaan uit steeds complexere netwerkconstructies. En die constructies vinden in een Mount Everest aan informatie, is als het zoeken naar een speld in een hooiberg. De Duitse politie in Beieren weet echter precies hoe ze die speld moeten vinden.

Misdaad in Nederland

In 2013 daalde het aantal misdrijven in Nederland naar één miljoen gevallen. Voor minister Ivo Opstelten was dat een goed bericht. Hij behaalde daarmee ruimschoots de doelstelling om 140 procent minder misdaad te hebben in vergelijking tot het aantal in 2009. Toch blijft het terugdringen van georganiseerde criminaliteit een lastige taak. Naast de uitgebreide netwerken, gebruiken ze ook vaak grote logistieke doorvoerhavens voor hun praktijken, zoals de haven van Rotterdam. Probeer maar eens drugs te vinden in de 500 containers die de haven per uur verwerkt.

De juiste informatie vinden, of eigenlijk de juiste gegevens combineren zodat er een compleet beeld van een situatie ontstaat, is dus essentieel voor goed politiewerk. Dit klinkt wellicht logisch, maar er zijn in Nederland ongeveer 64.000 politieambtenaren actief. En elke dag verzamelen zij nieuwe informatie die zij moeten verwerken. Denk aan aangiftes, arrestaties, klachten, boetes en informatie van instanties waarmee de politie samenwerkt (banken bijvoorbeeld). Daar komt de dagelijkse productie van data op het internet nog bij. Het verwerken van die informatie kost veel tijd. Bovendien moeten agenten zich flink in die data verdiepen om zinnige van onzinnige informatie te scheiden.

Wellicht kunnen de Nederlanders een voorbeeld nemen aan de Beierse politie. Zij gebruiken cloud-gebaseerde data-analysetools. Informatie wordt namelijk pas echt waardevol als je gemakkelijk verbanden kunt zien met actuele informatie. Maar niet alle informatie komt gestroomlijnd en met dezelfde snelheid binnen. Daarom gebruikt het Duitse politiekorps cloud-gebaseerde analytics-software.

Analytics-software bij de Beierse politie

Beieren is 1,7 keer zo groot als Nederland, heeft 12,5 miljoen inwoners en 41.000 agenten om hen te beschermen. Daarnaast staat de deelstaat bekend om de gunstige centrale ligging in Europa, waardoor het ook de sterkste regionale economie heeft van het land. Kortom, een interessant gebied voor (internationale) criminele activiteiten. Analytics-software was daar dus van harte welkom.

Het grote voordeel van deze software is dat het razendsnel informatie verwerkt en combineert. Daardoor kunnen agenten gemakkelijker verbanden en patronen vinden. Bovendien hebben zij real-time inzicht in die gegevens. Dat is met name handig als verschillende agenten gelijktijdig onderzoek doen naar dezelfde betrokkenen. Het helpt hen om in een korter tijdsbestek sterkere cases te bouwen. Dat bespaart geld en niet onbelangrijk: het helpt hen bij criminaliteitsbestrijding.

Meer doeleinden

Niet alleen de Nederlandse politie heeft baat bij data-analyse. Ook voor het bedrijfsleven is analytics-software interessant. Zij hebben immers eveneens te maken met veel gegevens, die op zichzelf niets zeggen, maar gecombineerd nieuwe inzichten kunnen geven. En net als de Beierse politie kunnen ze hiermee tijd en geld besparen. Zij grijpen dan wellicht geen criminelen in de kraag, maar ook een klant is een mooie vangst.

Jeffrey Raskeyn, Director General Business & Partner Ecosystems bij SAP Nederland

]]>
Thu, 04 Dec 2014 11:04:56 +0100 Data-analytics vangen criminelen in Duitsland http://executive-people.nl/item/520478/data-analytics-vangen-criminelen-in-duitsland.html&field=Foto1&rType=crop&height=165&width=165.jpg
Visie: 2015 wordt het jaar van de mens in IT http://executive-people.nl/item/520533/visie-wordt-het-jaar-van-de-mens-in-it.html Het valt elk jaar weer op in de vele trendlijsten die rond deze tijd verschijnen: je ziet steeds the usual suspects terugkomen. Een groot deel van het lijstje van Gartner voor 2015 vonden we ook vorig jaar al terug.

Het mooie van voorspellingen is dat je ze achteraf kunt staven. Als we bijvoorbeeld terugkijken naar 2005, dan zien we dat het analistenbureau toen al voorspelde dat consumerization de belangrijkste trend van de komende jaren zou worden. Die voorspelling is uitgekomen, mogen we achteraf stellen.

Precies vijf jaar geleden stelde Gartner ook een trendlijstje samen: de top 10 voor 2010 komt voor een deel nog steeds overeen met de voorspellingen voor 2015; zowel social, mobile, analytics als cloud komen aan bod.Toch verandert er wel degelijk iets: wie het trendsoverzicht van vijf jaar geleden goed leest, zal merken dat IT wel degelijk een transformatie heeft doorgemaakt. In het artikel gaat het maar één keer over de eindgebruiker.

In de trends voor 2015 neemt Gartner het woord 'user' maar liefst zeven keer in de mond, in zinsnedes als 'an increased emphasis on serving the needs of the mobile user'. Het lijkt alsof de belangrijkste trend in IT op dit moment het centraal stellen van mensen is. En wel op drie niveaus: dat van de mens als eindgebruiker, als aanjager van innovatie en als privacy-hoeder.

De mens als eindgebruiker
Gartner stelt terecht dat IT in 2015 de behoeftes van de mobiele gebruiker voorop moet stellen. Gebruikers zijn niet meer gebonden aan één locatie, maar willen overal en op elk device toegang tot systemen. 'Computing everywhere' wordt steeds meer de norm.
Mensen hoeven niet meer op dezelfde plek te zijn om te kunnen samenwerken, dankzij IT. Het gaat dan niet alleen om video conferencing of email; sterker nog, steeds meer bedrijven zweren email als voornaamste communicatiemiddel af. Het gaat juist om systemen die het delen van bestanden mogelijk maken (ShareFile), project management (Podio of Basecamp), conversaties (Convoi, IRC en Campfire) en collaboratieve creatie (zoals Office365, GoogleDocs, IWork en Talkboard).
Hier mag wel een kritische kanttekening bij worden geplaatst: door de opkomst van de cloud kunnen eindgebruikers al jaren op eigen houtje gebruik maken van nieuwe oplossingen die ze zelf online gevonden hebben, waarbij IT eerder als hindernis wordt gezien dan als een afdeling die ze hielp om productiever te werken. Het centraal stellen van de wensen van de eindgebruikers had dan ook veel eerder hoog op de prioriteitenlijst van IT moeten staan.

De mens als aanjager van innovatie
In de strijd om de gunsten van de eindgebruiker, zullen steeds meer IT-bedrijven hun pijlen richten op het verder verbeteren van de user experience van hun oplossingen. Grote spelers moeten daarin concurreren met kleinere, flexibele spelers.
Een van de manieren om innovatie aan te jagen in een grote onderneming is intrapreneurship: het investeren in start-ups via accelerator-programma's en het vinden van nieuwe getalenteerde werknemers via hackathons - zelfs de overheid doet daar aan mee.
Intrapreneurship is een probaat middel om medewerkers te stimuleren om innovatief te zijn en te blijven. Ondernemende teams krijgen de kans om nieuwe technologieën te ontwikkelen en worden daarin ondersteund door corporate teams.
Bij Citrix hebben we eerder dit jaar een Citrix Innovators Program geïntroduceerd met als doel om innovatieve startups te stimuleren.

De mens als privacy-hoeder
Maar liefst 37 procent van alle mobiele apps die in Nederland in worden gebruikt versturen gegevens zonder enige vorm van beveiliging van persoonsgegevens, zo blijkt uit onderzoek. Maar de bewustwording van consumenten is aan het kantelen, mede door incidenten als de iCloud-hack waarbij privé-foto's op straat kwamen te liggen.
In 2015 zullen appsdaarom steeds meer worden ontworpen met beveiliging als eerste uitgangspunt. De afgelopen jaren waren beveiliging en privacy vaak de laatste fase van het ontwikkelproces. Bedrijven moeten de manier waarop ze producten ontwerpen opnieuw tegen het licht houden, door het volgen van een 'contextual security' model waarin beveiliging voorop staat. Het resultaat is dat eindgebruikers en organisaties ervan uit kunnen gaan dat hun data veilig zijn.
Onlangs introduceerde Citrix nog vijf regels waar Enterprise File Sync& Share providers zich aan moeten houden:
1.    Bestanden of metadata zijn niet zichtbaar
2.    Serviceproviders mogen zich niet voordoen als gebruikers
3.    Data moeten worden gecodeerd met de sleutel van de klant
4.    Gebruikservaring moet op het niveau van consumenten zijn
5.    Datasoevereiniteit is verplicht.

Negen jaar nadat Times Magazine de mens ('You') uitriep tot mens van het jaar is de vermenselijking van IT in het bedrijfsleven tot een hoogtepunt gekomen. Het feit dat dezelfde trends (social, mobile, analytics en cloud) al jaren in de trendlijstjes voorkomen is niet per se een slechte zaak. De ontwikkelingen zijn de afgelopen jaren zo snel gegaan, dat we nog flinke stappen kunnen maken in het maximaal benutten van de mogelijkheden van nieuwe technologieën.

Het is daarom ook niet vreemd dat de mens steeds meer centraal staat: het zijn uiteindelijk de eindgebruikers die ervoor zorgen dat IT effectief wordt ingezet, of niet.

Maar daar mogen we ze best wel een handje bij helpen.

Peter van Leest is Country Manager Nederland bij Citrix

]]>
Wed, 03 Dec 2014 11:29:11 +0100 Visie: 2015 wordt het jaar van de mens in IT http://executive-people.nl/item/520533/visie-wordt-het-jaar-van-de-mens-in-it.html&field=Foto1&rType=crop&height=165&width=165.jpg
Visie: Meer samenwerking de enige manier om cybercriminaliteit tegen te gaan http://executive-people.nl/item/520532/visie-meer-samenwerking-de-enige-manier-om-cybercriminaliteit-tegen-te-gaan.html Hoe vaak heeft u vandaag het internet al gebruikt? En met hoeveel apparaten? Ik vermoed dat u zult antwoorden “Vaak” en “Veel”. U zult het dan ook waarschijnlijk wel met mij eens zijn dat het internet intussen net zo belangrijk is als onze energievoorziening of ons wegennet. Volgens sommigen zou WiFi zelfs moeten worden opgenomen in de bekende Piramide van Maslow (die de essentiële behoeften van de mens in kaart brengt), samen met voedsel en veiligheid. Zobelangrijk is online connectiviteitvooronsgeworden.

En dat weten de cybercriminelen natuurlijk ook. De ongekend snelle groei en diversiteit van de digitale systemen waarop we vertrouwen, biedt onze tegenstanders vrijwel onbegrensde aanvalsmogelijkheden. En met onze toenemende afhankelijkheid van het internet, neemt ook onze kwetsbaarheid toe. Je hoeft het nieuws er maar op na te lezen om te zien dat cybercriminaliteit een belangrijk omslagpunt heeft bereikt. Het is niet langer een opkomende trend, het is de dagelijkse realiteit. Zowel zakelijk als privé.

Daar zou je somber van kunnen worden, maar dat is niet nodig. Ik ben er van overtuigd dat we deze aanvallen kunnen tegengaan. Niet alleen met innovatieve technologie en expertise, maar vooral door een betere samenwerking binnen de industrie. Daarmee kunnen we zorgen voor een zo sterk mogelijk verdediging. Het is met die gedachte dat we onlangs samen met een aantal van onze concurrenten de Cyber Threat Alliance (CTA) hebben opgericht.

Dit klinkt misschien als een logische beslissing en niet echt anders dan eerdere initiatieven. Maar de CTA zal er voor zorgen dat we – voor het eerst – betere, actuelere en bruikbaardere informatie kunnen uitwisselen over de complexe en subtiele kenmerken van moderne dreigingen. Het komt er op neer dat de alliantie klanten en de maatschappij op de eerste plaats zet.

Samenwerkingsinitiatieven tegen cybercriminaliteit zijn natuurlijk niets nieuws. De Cyber Security Raad, een belangrijk adviesorgaan voor de Nederlandse overheid, riep onlangs nog op tot meer samenwerking tussen het bedrijfsleven, de overheid en de academische wereld. In het Verenigd Koninkrijk werkt de Bank of England samen met het Britse Ministerie van Financiën, de financiële waakhond CFA en diverse vooraanstaande financiële instellingen om verdedigingsmaatregelen te verbeteren en te testen, via een initiatief genaamd CBEST. Dit zijn belangrijke en lovenswaardige inspanningen, maar het is niet voldoende.

Onze tegenstanders gaan op volle snelheid door en totdat er effectieve wetgeving is die de uitwisseling van informatie over cyberdreigingen regelt, moeten we meer doen. Ik ben van mening dat de beveiligingssector daarin het voortouw moet nemen. Het is aan ons om cyberbeveiliging opnieuw uit te vinden, zodat we het internet ook op de lange termijn kunnen blijven vertrouwen.

Daarom is deze alliantie zo’n belangrijke mijlpaal. De CTA laat zien dat er in deze sector niet alleen geconcurreerd wordt, maar dat er ook bereidheid is om de belangen van klanten en van de samenleving op de eerste plaats te zetten.

De volgende stap na het uitwisselen van informatie is het definiëren van standaarden voor beveiligingsproducten. Is de adoptie van een brede industriestandaard voor beveiliging een goede zaak? Ik ben in ieder geval benieuwd naar wat u denkt over de CTA.

Gert-Jan Schenk is president EMEA & Canada McAfee, onderdeel van Intel Security

]]>
Wed, 03 Dec 2014 09:25:56 +0100 Visie: Meer samenwerking de enige manier om cybercriminaliteit tegen te gaan http://executive-people.nl/item/520532/visie-meer-samenwerking-de-enige-manier-om-cybercriminaliteit-tegen-te-gaan.html&field=Foto1&rType=crop&height=165&width=165.jpg
Investeren in een veilig MKB http://executive-people.nl/item/520416/investeren-in-een-veilig-mkb.html Het mag inmiddels duidelijk zijn dat alles wat met internet te maken heeft levensgevaarlijk is. Als je de media mag geloven althans. Neem bijvoorbeeld het recente lek in Internet Explorer of de aankondiging van het stopzetten van de ondersteuning van Windows XP. Hoewel deze berichten vaak een sensationeel karakter hebben, en dus met een voorzichtige korrel zout genomen moeten worden, zit er wel degelijk een kern van waarheid in.

Het gebruik van internet groeit nog steeds en neemt een steeds belangrijkere rol in ons dagelijks leven in zowel privé als op de zaak. Omdat alles tegenwoordig om het delen van informatie draait, is offline werken geen optie meer en verandert een PC of laptop zonder internet al snel in een nutteloos apparaat. Dit geldt uiteraard ook voor tablets en smartphones, zonder internet zouden deze apparaten nooit zo succesvol zijn geworden. Altijd online zijn is dus ‘common good’ geworden.
Hoewel het prettig is om altijd toegang te hebben tot je digitale informatie brengt dit ook de nodige risico’s met zich mee. Er ligt flink wat ellende op de loer; malware, hackers, exploits, phishing, identity theft zijn termen die je regelmatig tegenkomt als het om IT-beveiliging gaat.

Toch is het vaak onduidelijk wat deze bedreigingen nu concreet inhouden en wat je er tegen kunt doen. Dat laatste is niet voor iedereen even belangrijk. Binnen grote bedrijven en organisaties neemt de IT-afdeling deze verantwoordelijkheid op zich en wordt je als medewerker hooguit gevraagd om je te houden aan het IT-beleid (policy). Voor particulieren geldt wel dat er aandacht besteed moet worden aan de beveiliging van de systemen die thuis draaien. Gelukkig bevatten de meest diensten en software al maatregelen om de belangrijkste bedreigingen te kunnen weerstaan. Zo bevat Windows standaard een firewall en malwaredetectie (Security Essentials) en diensten als Hotmail en Gmail vangen automatisch spam af. Ook zijn de gevolgen voor particulieren over het algemeen wat minder pijnlijk als het om dataverlies of een malware infectie gaat.

Binnen het MKB is het een ander verhaal. Vaak krijgt diegene die het meest verstand van computers heeft de rol van ‘IT-er’ naast de reguliere werkzaamheden toebedeeld. Hoewel dit niet per se een slechte ontwikkeling is kan het gebrek aan specialistische kennis grote gevolgen hebben. De getroffen veiligheidsmaatregelen moeten wel in verhouding zijn met het risico dat je als bedrijf loopt. Zodra er sprake is van een computernetwerk met een (mail)server is het bijvoorbeeld niet verstandig om oplossingen te implementeren die eigenlijk bedoeld zijn voor particulier gebruik. Of erger nog, geen oplossing te hebben tegen bepaalde bedreigingen.

Wanneer je als klein bedrijf getroffen wordt door malware, dataverlies of gegevensdiefstal kan dit fataal zijn voor het voortbestaan van de organisatie. Zo is het aannemelijk dat de nodige kennis of ‘awareness’ niet bij ieder bedrijf aanwezig is.
Is er bijvoorbeeld gedacht aan het maken van backups? En zo ja, op welke manier? Wanneer de inhoud van die server eens in de zoveel tijd op een USB drive wordt gezet die vervolgens in een bureaulade verdwijnt is dat bij brand of waterschade natuurlijk tevergeefs.

Daarnaast is budget ook een belangrijke factor. In tijden van crisis wordt er nu eenmaal bespaard, zo ook op IT-gerelateerde zaken. Verlengt men toch de betaalde zakelijke licentie, of kiest men voor een gratis (consumenten) antimalwareoplossing met de nodige risico’s van dien?

Het MKB is een kwetsbare groep tussen het particuliere en grootzakelijke circuit in. De oplossingen die voor grote bedrijven bedoeld zijn bevatten te veel opties en mogelijkheden voor een klein bedrijf. Ook zijn deze oplossingen vaak te duur voor kleine bedrijven.
De oplossingen die voor particulieren bestemd zijn schieten echter juist te kort op dat gebied.

Het MKB moet dus op zoek naar ‘IT Security op maat’. Hoewel het kennisniveau binnen het bedrijf zelf wellicht niet voldoende, is zijn er gelukkig genoeg partijen waar je als bedrijf terecht kunt voor advies. Nederland kent veel automatiseringsbedrijven die zich specialiseren in het bedienen van MKB-bedrijven. Het is absoluut de moeite waard om één van deze partijen in de arm te nemen om verzekerd te zijn van een veilige IT-omgeving.

Mocht dat laatste nu geen optie zijn dan is het belangrijk om het eigen netwerk eens goed te bekijken en in kaart te brengen waar de risico’s liggen. Ook wel risico-analyse genoemd.

1) Begin bij het netwerk zelf (de PC’s, laptops en servers). Is het besturingssysteem up-to-date en wordt het nog ondersteund? Welke applicaties zijn er actief op het systeem en welke risico’s zijn daar aan verbonden (denk bijvoorbeeld aan Dropbox en privacy)? Is het systeem voorzien van een goede antimalware oplossing? Is er cruciale data aanwezig op het systeem en wordt deze gebackupt?

2) Vervolgens moet er aandacht zijn voor bedreigingen van buitenaf (het internet). Is er een firewall aanwezig? Via welke poorten is mijn netwerk benaderbaar en is dat echt nodig? Wat doe ik tegen spam? En hoe voorkom ik dat medewerkers via phishing websites toch malware binnenhalen?

3) Tot slot is er de menselijke factor. Het opstellen van een IT-beleid kan een handvat bieden aan medewerkers en zodoende risicovol gedrag inperken. Als het implementeren van een IT-beleid te overdreven is, dan is het raadzaam om medewerkers op zijn minst bewust te maken van de meest voorkomende gevaren.

Een klein bedrijf wil zich vooral bezig houden met succesvol zaken doen. Het is daarom belangrijk dat je kunt vertrouwen op je IT-infrastructuur. Daarom is het raadzaam om één keer goed te investeren in kennis en goede oplossingen zodat het geen terugkerend probleem wordt. Een stabiele en veilige IT-omgeving zorgt er immers voor dat men zich volledig kan richten op de business zelf en wordt het internet vooral een bondgenoot in plaats van een bron van zorgen.

Jeroen Hentschke, Channel Sales Engineer Norman Data Defense Systems

]]>
Mon, 01 Dec 2014 10:58:05 +0100 Investeren in een veilig MKB http://executive-people.nl/item/520416/investeren-in-een-veilig-mkb.html&field=Foto1&rType=crop&height=165&width=165.jpg
Visie: De drie grootste valkuilen van IoT http://executive-people.nl/item/520418/visie-de-drie-grootste-valkuilen-van-iot.html Met de komst van IoT is een nieuwe digitale revolutie aangebroken met vele mogelijkheden. Maar deze mogelijkheden hebben ook een keerzijde. In dit artikel zal ik drie valkuilen bespreken die IoT met zich meebrengt vanuit testperspectief.

 1. 1.       Kwetsbaarheid / Security

De eerste grote valkuil is uiteraard de kwetsbaarheid en beveiliging van systemen. Doordat steeds meer diensten via het internet aangeboden worden en er inherent dus ook steeds meer gegevens worden verzameld over het gebruik en de gebruiker zelf, neemt de kans toe dat belangrijke (persoonlijke)informatie elders opgeslagen wordt. Deze bron aan informatie die ontstaat,is niet alleen waardevol voor bedrijven, maar ook voor criminelen.

Doordat gegevens vaak centraal opgeslagen worden kan informatie accuraat en tijdig beschikbaar zijn,waardoor het eenvoudiger wordt om goede systemen te ontwikkelen, data te verzamelen en goede rapportages te maken, maar ook om systemente beveiligen en datalekken te voorkomen.Uiteraardwordt hiermee niet gegarandeerd dat het systeem ook daadwerkelijk beveiligd is tegen hackers. Het is van belang dat IT professionals in welke rol dan ook enige kennis hebben van beveiliging of in ieder geval in staat zijn om zich in te beelden hoe een hacker denkt. Bij het ontwerpen en specificeren dient er onder andere al nagedacht te worden over hoe de data versleuteld wordt en of er gebruik wordt gemaakt van beveiligingscertificaten. Maar ook over hoe gebruikers zich kunnen authenticeren. Het is sterk aan te raden om security specialisten in te zetten voor het testen van de diensten. Zij kunnen op basis van specificaties en bekende lekken hun testen uitvoeren. Een lijst van bekende lekken staat onder andere op de website van OWASP vermeld.

 1. 2.       Performance en connectiviteit

IoT brengt veel nieuwe mogelijkheden met zich mee waarop nieuwe diensten, services en apparaten ontwikkeld kunnen worden. De apparaten die aangesloten zijn op het internet zullen diensten en services bieden door hun connectiviteit met systemen en andere apparaten. Dit betekent dat er tijdens de ontwikkeling goed gekeken moet worden naar de load en performance.

Een service, die aangeboden wordt door een apparaat, moet een goede performance hebben en een juiste load aankunnen aangezien honderden, al dan niet miljoenen gebruikers de service zullen afnemen. Gebruikers mogen geen hinder ondervinden van een slechteperformance. Zo was onlangs tijdens de presentatie door Apple van denieuwe iPhone 6, iPhone 6 Plus en Apple Watch de livestream niet opgewassen tegen de miljoenen bezoekers.Dit resulteerde in een livestream video die op de verschillende Apple devices niet (goed) te volgen was. Op internet werden de negatieve ervaringen direct gedeeld. Gelukkig voor Apple is dit niet iets wat vaak voorkomt. Maar zodra dit dus met regelmaat gebeurt haken gebruikers af en zullen ze naar een concurrent gaan die de performance wel kan waarborgen.

Bedrijven die diensten en services aanbieden kunnen zich niet permitteren dat een service niet of nauwelijks beschikbaar is. Crashes zorgen voor onvrede bij de gebruiker en zij kunnen zich massaal uiten, bijvoorbeeld op social media. Het is raadzaam om duidelijke specificaties op te stellen voor de load en performance van het geheel. Verder zullen bedrijven speciale load en performance testen moeten uitvoeren om er zeker van te zijn dat hun diensten en services te allen tijde blijven werken en zo een constante connectiviteit kunnen garanderen.Tijdens het ontwikkelen van nieuwe diensten, services en producten moet er op een heldere manier beschreven worden onder welke omstandigheden het moet werken. Het testteam kan vervolgens met behulp van speciale tools diverse load- en performance testen uitvoeren.

Mocht er toch onverhoopt een connectiviteitsprobleemzijn tussen het apparaat en een dienst dan moet men een crash voorkomen en ervoor zorgen dat er gewoon offline verder gewerkt kan worden of er moet een gebruikersvriendelijke melding wordengegeven.

 1. Usability

Naast de twee eerder genoemde aandachtspunten is usability bij producten en diensten erg belangrijk.

Gebruikers moeten niet hoeven na te denken hoe iets werkt en wat bepaalde (fout)meldingen betekenen. Het is essentieel dat de interactie tussen de gebruiker en het apparaat vanzelfsprekend is en een gebruiker zonder nadenken er mee uit de voeten kan.

Het is raadzaam om gebruikers (early adaptors) en specialisten vanuit hun expertise vroegtijdig te betrekken bij het ontwikkeltraject zodat ze een bijdrage kunnen leveren aan het verbeteren van het product of dienst en uiteindelijk aan de user experience. Voer in eerste instantie een aantal usability testen uit en wanneer het product bijna naar productie kan laat dan de early adaptors er al gebruik van maken zodat onvolkomenheden tijdig opgelost kunnen worden. Het testteam kan hier een begeleidende rol in spelen en dit in de juiste banen leiden, zodat bevindingen opgevolgd worden.

Een goede user experience is een gevoel dat evenaart aanhet gevoel van een klein kind die een cadeau uitpakt en krijgt wat hij of zij altijd al graag wilde hebben. Dit gevoel kan deels gewaarborgd worden door de usability en performance te verhogen en de kwetsbaarheid van systemen te verminderen. Om de kwaliteit van de geleverde diensten en producten te waarborgen vereist dit een andere aanpak dan normaliter. De user experience zal een steeds belangrijkere rol gaan spelen omdat consumenten gewoonweg afhaken als een dienst niet naar behoren werkt. Daarnaast delen gebruikers hun meningen steeds vaker via social media, wat inhoudt dat zij het product kunnen maken of kraken.

Tot slot

Bij het ontwikkelen van nieuwe diensten, services en producten die geschikt zijn voor IoT is het goed om de specificaties betreffende security, performance, connectiviteit en usability eenduidig te specificeren.Betrek bovendien testspecialisten en gebruikers in een vroeg stadium bij het ontwikkeltraject om er gezamenlijk een succes van te maken. Door vroegtijdig feedback te geven en bij te sturen kan er kwaliteit geboden worden zodat de gebruiker een onvergetelijke user experience ervaart. En dát is waar het uiteindelijk om draait bij IoT.

Matthijs van der Vaart is testconsultant bij Bartosz

]]>
Mon, 01 Dec 2014 09:40:07 +0100 Visie: De drie grootste valkuilen van IoT http://executive-people.nl/item/520418/visie-de-drie-grootste-valkuilen-van-iot.html&field=Foto1&rType=crop&height=165&width=165.jpg
Tips voor een duurzamer en dus goedkoper datacenter http://executive-people.nl/item/520331/tips-voor-een-duurzamer-en-dus-goedkoper-datacenter.html De wereldwijde economie zit wederom in een dip. Het drukken van onnodige datacenterkosten is dan ook meer dan welkom voor het behoud van een gezond bedrijfsresultaat. Dat kan door een energiezuinige en efficiënte inrichting, waarmee je bovendien je datacenter verduurzaamt. Deze tien tips helpen je op weg.

Traditionele datacenters zijn zo ontworpen dat ze direct beschikken over de maximale capaciteit. Daardoor zijn ze wat opbouw betreft log en inefficiënt. Bovendien is de oplevertijd lang. Beter is een modulaire opbouw, waarbij je gebruikmaakt van standaardbouwstenen. Begin klein en zorg dat je vervolgens gemakkelijk kunt opschalen. Met een modulaire inrichting is dat geen probleem. Het scheelt daarnaast ook in de oplevertijd.

Het modulaire principe kun je ook toepassen op individuele componenten als een UPS. Waarom zou je direct investeren in een UPS die veel meer aankan dan je op dat moment nodig hebt? Verstandiger zijn schaalbare UPS-oplossingen, waarmee je je vermogen naadloos kunt laten toenemen. Je betaalt pas wanneer je meer energiecapaciteit nodig hebt, oftewel het 'pay-as-you-grow'-principe. Dat is voordeliger dan wanneer je in een keer fors investeert en vervolgens lange tijd met een te grote capaciteit zit.

Koop duurzaam in

Of het nu gaat om het gebouw, de kabels, servers of switches: koop duurzaam in. Je kunt je datacenter nog zo energie-efficiënt inrichten, als bijvoorbeeld je chillers of airco’s erg veel stroom gebruiken ben je alsnog onnodig veel energie en dus geld kwijt. Kies bijvoorbeeld ook voor LED-verlichting met bewegingsmelders. Pas druk- of temperatuurgeregelde EC-ventilatoren toe en koop alleen zeer efficiënte bevochtigingssystemen.

Kies het juiste koelsysteem

Kies voor een duurzaam koelsysteem dat past bij de omvang van je datacenter. Ruimtekoeling is veruit het populairst, maar niet altijd het meest effectief. Rijkoeling plaatst de koelsystemen veel dichter bij de warmtebron, namelijk in de rijen met de racks. Voor een klein datacenter is rack-koeling vaak het meest efficiënt. Hierbij is de koeling direct in het kabinet zelf geplaatst. Staat het datacenter in Nederland, dan loont het de moeite te kijken naar buitenluchtkoeling, ook wel vrije koeling genoemd. De temperatuur in Nederland is daarvoor vaak uitermate geschikt.

Optimaliseer de luchtstroom

Een goede luchtstroom, een slimme lay-out (koude-/warmtegangen) en het slim kiezen van de temperatuur in de computerzaal hebben vaak al een enorme impact op het energieverbruik. Een slechte luchtstroom en een onhandige indeling van de ruimte zorgt voor zogenoemde 'hot spots’. Die vragen om speciale koelmaatregelen en dat heeft uiteraard weer een nadelige invloed op het energieverbruik en de kosten.

Een luchtlekkage van meer dan 50 procent is helaas geen zeldzaamheid in datacenters. Dit betekent dat veel koude lucht de IT-apparatuur niet bereikt en rechtstreeks terug de koelsystemen instroomt. Het scheiden van warme- en koudeluchtstromen zorgt voor een efficiënter energiegebruik van het koelsysteem. Dit kan ook vermogen vrijmaken dat eerder werd opgeslokt door het koel- en HVAC-systeem.

Ultrasoon luchtvochtigheidssysteem

Maak gebruik van een centraal, energiezuinig luchtvochtigheidssysteem, bijvoorbeeld op basis van ultrasone technologie in plaats van individuele stoompotten in de CRAC's (computer room air conditioning). Dat verlaagt het energieverbruik enorm en zorgt voor een uniformere omgeving. Een dergelijk gecentraliseerd systeem zorgt bovendien voor lagere operationele kosten, doordat je minder onderdelen hoeft te vervangen tijdens regulier onderhoud.

Benut de restwarmte

Hoe energiezuinig je datacenter ook is: vrijwel altijd zal het restwarmte produceren. Daar kun je wat mee. Zoek naar mogelijkheden voor hergebruik. Er zijn diverse manier voor de opslag van warmte en koude en het omzetten hiervan in elektriciteit. Ook het doorsluizen naar naastgelegen bedrijven zou een optie kunnen zijn.

Beheer met DCIM

Het beheer van een datacenter wordt in veel gevallen vanuit spreadsheets gedaan. Bovendien is er nog steeds nauwelijks sprake van een goede samenwerking tussen de facilitaire afdeling en IT. Een ouderwetse gedachte, want die twee grijpen steeds meer in elkaar. Een DCIM-systeem (Data Center Infrastructure Management) combineert die twee afdelingen. Het verlost je niet alleen van de Excel-sheets, maar zorgt ook voor een betere afstemming van facility en IT.

Meet, monitor en stuur continu bij

Het klinkt als een cliché, maar blijft een wijze les: meten is weten. Zonder inzicht krijg je nooit grip op je de PUE (Power Usage Effectiveness) van je datacenter. Door je PUE te monitoren, kun je bovendien tijdig bijsturen. Efficiëntie is een continu proces, met een 'set-and-forget'-instelling haal je niet het maximale uit je datacenter.

Of je het nu bekijkt met een economische of ecologische bril: het tijdperk van logge, inefficiënte datacenters lijkt definitief voorbij. Met deze maatregelen doe je weer mee aan de frontlinie, bespaar je kosten en zet je in op duurzaamheid. De beurt is aan jou.

Loek Wilden, Data Center Lifecycle Consultant bij Schneider Electric 

]]>
Fri, 28 Nov 2014 00:58:54 +0100 Tips voor een duurzamer en dus goedkoper datacenter http://executive-people.nl/item/520331/tips-voor-een-duurzamer-en-dus-goedkoper-datacenter.html&field=Foto1&rType=crop&height=165&width=165.jpg
Papier en digitaal geen vijanden http://executive-people.nl/item/520264/papier-en-digitaal-geen-vijanden.html Het papierloze kantoor – deze visie wordt al decennia lang gepropageerd door toekomstvisionairs, maar is dit nog wel realistisch? Jaarlijks worden er wereldwijd nog 3 miljard pagina’s geprint, blijkt uit onderzoek van IDC, ondanks de groei van de verkoop van e-readers, de penetratie van tablets en verovering van smartphones. De zorg dat papier in de zeer nabije toekomst van de werkplek en thuis verdwijnt, is dus waarschijnlijk ongegrond. Toch is het een feit dat er steeds minder geprint wordt, daar hoeven geen onderzoeksrapporten aan te pas komen. Moeten resellers zich dan zorgen gaan maken?

Redder uit onverwachte hoek

Geloof het of niet, de digitale wereld waar wij ons in bevinden kan hier juist uitkomst bieden. Kijk naar de printer, die heeft al jaren een geïntegreerde digitale functie die het papierloze kantoor zou kunnen bevorderen. Dankzij de scanfunctie re-integreert de printer het papieren document in de digitale wereld. Maar één zwaluw maakt nog geen zomer. Dit is het moment waar de reseller kan inspelen op de mogelijkheden enerzijds op het gebied van print en anderzijds op digitaal vlak.

Op het gebied van print

Digitale devices zoals de smartphone kunnen papier nieuw leven inblazen. Uit het IDC onderzoek blijkt dat mobiel printen jaarlijks toeneemt. In 2015 verwacht men dat meer dan 50% van de zakelijke gebruikers mobiel wil gaan printen in de kantooromgeving. Dit terwijl 50% van de smartphone gebruikers en 35% van de tablet gebruikers aangeeft niet te weten hoe ze kunnen printen vanaf hun smartphone. Een nauwe verbinding tussen digitaal en papier, wat kansen genoeg geeft voor de reseller om hierop te anticiperen. De reseller heeft de mogelijkheid om zijn horizon te verbreden naar digitaal. Print en digitaal zijn hier geen vijanden, maar vullen elkaar juist aan.

Op digitaal vlak

Mensen kiezen nog steeds voor papier, omdat dit eenvoudig bewerkbaar is. Daarnaast kun je een uitgeprint rapport wegleggen en weer gaan lezen bij het punt waar je was gebleven. Met een digitaal document moet je soms eindeloos scrollen naar het punt waar je was gebleven. Maar daar is nu verandering in gekomen. Met behulp van nieuwe technologieën wordt document management een stuk eenvoudiger. Digitale documenten kunnen nu eenvoudig ondertekend, gearceerd en bewerkt worden. Daarnaast bieden deze technologieën de kans om eenvoudig te navigeren door documenten. Ook hier is “digitaal” niet de vijand, immers is het mogelijk om als reseller deze technologieën te verkopen. Printleveranciers staan niet langer alleen voor print maar smelten samen met digitalisatie. Vergeet het onderscheid tussen verkoop van print en digitaal en creëer als reseller een hele nieuwe functie; Wees de brug tussen digitale en papieren wereld.

Wilco van Bezooijen, directeur European Channel Group, Xerox

]]>
Thu, 27 Nov 2014 10:35:57 +0100 Papier en digitaal geen vijanden http://executive-people.nl/item/520264/papier-en-digitaal-geen-vijanden.html&field=Foto1&rType=crop&height=165&width=165.jpg
Cloudopslag of niet http://executive-people.nl/item/520167/cloudopslag-of-niet.html Harde schijven, SSD's, USB-sticks, NAS, er zijn vele dataopslagmogelijkheden. Welke opslagmethode werkt voor u het best? De Cloud lijkt een goed alternatief maar is dat ook zo?

Cloud computing heeft de toekomst, als ik de trends moet geloven, met zijn krachtige functionaliteiten lijkt het de meest efficiënte opslagmethode. Natuurlijk willen gebruikers opslagruimte in de Cloud, zowel op zakelijk als consumenten vlak. Kijk maar eens naar het succes van Dropbox en Google Drive, om niet te vergeten Apple met zijn iCloud-synchronisatiedienst in die business. De eindgebruiker plaatst documenten op externe Cloudservers, hij of zij logt in en up- en download de documenten van elke locatie op welk device dan ook. Delen van bestanden en zelfs mappen is vaak mogelijk via een link in een e-mail. De meeste mensen zijn al vertrouwd met diverse Clouddiensten. Zeker nu steeds meer medewerkers hun eigen device meebrengen neemt de vraag naar deze diensten toe die vanaf elk apparaat (PC, smartphone, tablet, laptop) op te roepen zijn. De kosten zijn beter voorspelbaar en er zijn vooraf geen grote investeringen meer nodig.

MKB-ondernemers laten de Cloud nog steeds hardnekkig links liggen, zo blijkt uit een recent onderzoek van Exact. Tachtig procent doet er niets mee. Bijna één op de drie is zelfs behoorlijk sceptisch over de Cloud.
Kortom, werknemers willen het graag maar het MKB is afwachtend. Moeten werkgevers en hun IT afdelingen innoveren? De afwachtende houding van een onderneming is vaak te wijten aan het ontbreken van kennis over voldoende privacy en veiligheid in de Cloud. De volgende vraag is dan ook vaak gehoord: “Is de cloudopslag veilig of kunnen hackers, of zelfs mijn eigen werknemers, er met mijn data vandoor gaan?”

Organisaties worden geconfronteerd met de risico’s rondom de Cloud filesharing. Deze risico’s worden meestal aan banden gelegd door middel van bedrijfspolicies maar worden deze beleidsvormen ook braaf opgevolgd? Vaak spreek ik medewerkers van diverse organisaties die weten dat het niet toegestaan is en tóch gebruiken ze massaal risicovolle tools op de werkvloer. Als werknemers bij collega's merken dat de oplossing werkt, dan willen ze het zelf ook gebruiken. Kennelijk helpt een verbod in veel gevallen niet of nauwelijks.

Wanneer wij ons blijven beperken tot de cloudopslag zien we dat de eindgebruiker/medewerker meestal eigenaar is van het account. Is dat wenselijk wanneer de content vertrouwelijke bedrijfsdata betreft? De werknemer neemt afscheid van het bedrijf en heeft de bedrijfsdata in bezit, niemand anders kan erbij, niemand heeft immers de inloggegevens. Het bedrijf is de bedrijfsgevoelige data kwijt. Absentie of ziekte kan een fors probleem zijn. Dat kan voor een onderneming het einde betekenen.

Zou het niet fantastisch zijn als de netwerkbeheerder/IT manager de controle heeft over het account en daarbij de licentie, gebruikersnaam en wachtwoord beheert zodat de bedrijfsregels in acht worden genomen en deze de dataflow kan controleren en dat de werknemers volop gebruik kunnen blijven maken van de oplossing zoals het gewenst is. Het bedrijf blijft controle houden over de bedrijfsdata. Lijkt mij een ‘win-win’ situatie. Probeer de werknemers te overtuigen van een passend veilig alternatief in plaats van het verbieden van de huidige (onveilige) tools.

Een andere risicofactor is dat de data die van het werkstation naar de Cloudserver geüpload wordt niet altijd goed geëncrypteerd is, evenals de download vanaf de Cloudserver naar het device en/of werkstation. Toch zijn er oplossingen beschikbaar die de encryptiemogelijkheid bieden zonder dat het een extra module betreft.

Als u niet wilt hebben dat uw bedrijfsgegevens op straat komen te liggen na een “hack” of verlies of diefstal van een apparaat, dan zou u nu wat moeten ondernemen. De ondernemer die opslag in de Cloud als een kans ziet, verzekert zich van een gezonde, veilige toekomst. Kies bewust en weloverwogen een veilig en eenvoudig te gebruiken oplossing om te voorkomen dat uw medewerkers/personeel in oude gewoontes zullen vervallen.

Door: Maarten Prins, Marketing Communication Manager Benelux

]]>
Tue, 25 Nov 2014 10:45:19 +0100 Cloudopslag of niet http://executive-people.nl/item/520167/cloudopslag-of-niet.html&field=Foto1&rType=crop&height=165&width=165.jpg
Visie: Verstoppertje spelen met uw IT assets http://executive-people.nl/item/520054/visie-verstoppertje-spelen-met-uw-it-assets.html Servers, kabels, software, licenties, printers, koeling, databases… als we u tot tien laten tellen, heeft u hier dan een overzicht van gevonden? In veel gevallen zal het antwoord hierop ontkennend zijn. Maar zelfs wanneer u wel binnen tien tellen een lijst kunt presenteren, kunnen we er dan vanuit gaan dat deze honderd procent overeenkomt met de werkelijkheid? In de praktijk blijkt namelijk dat IT assets zich makkelijker verstoppen dan u ze kunt vinden.

Van sticker naar inzicht
Het up-to-date houden van de registratie van de verschillende IT assets is verre van eenvoudig. Dit blijkt ook uit onderzoek van SPS onder 145 IT-beslissers, waarin 35 procent aangeeft de IT assets nog altijd handmatig bij te houden. Het up-to-date houden van het overzicht is dan ook voor 72 procent van de IT-beslissersde belangrijkste uitdaging. Vroeger was het gebruikelijk om ieder device dat in gebruik genomen werd te voorzien van een sticker en vervolgens op een spreadsheet de lifecycle bij te houden. Ondenkbaar in 2014, probeer maar eens een sticker op een virtueel systeem te plakken. Een werkwijze die veel IT-professionals zich amper meer kunnen voorstellen. De vraag is echter of er wel een effectieve methode voor in de plaats gekomen is. Hoeveel IT-beslissers kunnen met zekerheid zeggen dat zij weten welke IT assets er zijn, wat de actuele status van deze assets is én wat de relatie is tussen de individuele componenten? De 35 procent die het nog altijd handmatig bijhoudt, valt in ieder geval al af.

Realtime relaties
Het is opvallend dat er in de praktijk nog zoveel handmatig wordt vastgelegd. De lijsten verouderen niet alleen snel, maar het kost ook enorm veel tijd. Het up-to-date houden van de registratie van de verschillende IT assets is niet eenvoudig. In de eerste plaats is er de fysieke omgeving en daarnaast de dynamische logische omgeving, gevormd door onder andere een virtuele laag, databases en software. Om al die componenten te kunnen managen is meer nodig dan een lijstje. Om actief asset management uit te kunnen voeren en optimaal te profiteren van de voordelen, zijn realtime inzicht in de assets, de relaties en afhankelijkheden essentieel. Asset management draait namelijk niet alleen om kostenbesparing of inzicht in de aanwezige apparatuur, maar ook om het efficiënter maken van het IT-beheer en het krijgen van grip op de IT-infrastructuur.

IT asset management automatiseren
Realtime vastlegging van actuele asset-data en relaties gebeurt in een activeConfiguration Management Database (CMDB). Hierdoor wordt het mogelijk om inzicht te krijgen in de onderlinge afhankelijkheden tot op het hoogste abstractieniveau: van de fysieke laag tot aan de logische laag, IT- en business services. De active CMDB toetst constant de geregistreerde configuration items (assets) met de werkelijkheid. Het gaat dus niet om een eenmalige detectie, maar het volgen van de IT assets gedurende de gehele lifecycle. De CMDB staat rechtstreeks in verbinding met elke asset en beschikt daardoor over gedetailleerde en actuele informatie. Denk bijvoorbeeld aan informatie over de verbindingen tussen de verschillende componenten.Dit is een voorwaarde voor efficiënt IT-beheer en biedt belangrijke voordelen op het gebied van onder andere change en incident management.

Active asset management is dus meer dan het hebben van een accurate lijst. Realtime inzicht in de assets, de relaties daartussen en afhankelijkheden biedt voordelen op diverse vlakken. Of het nu gaat om een interne IT-afdeling, een service provider of een commercieel datacenter, activeasset management levert meer grip en een hogere betrouwbaarheid op. Door de hele keten bloot te leggen, komen ook de best verstopte componenten uit hun schuilplaats.

Linda Verweij is COO van SPS

]]>
Sun, 23 Nov 2014 12:15:43 +0100 Visie: Verstoppertje spelen met uw IT assets http://executive-people.nl/item/520054/visie-verstoppertje-spelen-met-uw-it-assets.html&field=Foto1&rType=crop&height=165&width=165.jpg
Hoe is het met uw cloudability gesteld? http://executive-people.nl/item/520026/hoe-is-het-met-uw-cloudability-gesteld.html Cloudability. Dat zegt u waarschijnlijk niet veel, maar u heeft vast het vermoeden dat het met ‘de cloud’ te maken heeft. Als ik dezelfde term 15 jaar geleden had genoemd dan had u waarschijnlijk eerder de link met een regenbui gelegd dan dat u dacht aan IT-gerelateerde zaken.

Tegenwoordig ligt dat anders. Vanuit mijn dagelijkse contacten met klanten merk ik dat de cloud inmiddels een goed ingeburgerd concept is geworden. De zin “Wij gaan over op de cloud” is dagelijkse kost. En ook in de media wordt er flink gepubliceerd voor verschillende clouddiensten.

Toch merk ik ook dat de cloud vooral een concept blijft dat iets met computers en internet te maken heeft. De cloud wordt neergezet als het walhalla voor al uw digitale gegevens. Dat deze gegevens uiteindelijk gewoon ergens op een harde schijf in een datacenter terechtkomen is een detail dat vaak verloren gaat bij presentatie van een clouddienst aan de eindgebruiker.

Laten we de term “cloudability” er weer eens bijhalen. Het is een term die ik zomaar heb verzonnen en waar concreet nog geen betekenis aan gegeven kan worden. Dat het met de cloud te maken heeft mag duidelijk zijn. En naar mijn idee moet ‘ability’ iets met vaardigheden, mogelijkheden of geschiktheid te maken hebben.

De vaardigheden of mogelijkheden om iets met de cloud te doen bijvoorbeeld. Dit kunnen wij zoeken bij zowel klanten als leveranciers. Ik stel dan ook de vraag; Hoe is het met uw cloudability gesteld?

De Cloudability van de klant:

Door de berichtgeving in de media gaan klanten, zonder dat ze precies weten wat het inhoudt, zich afvragen of zij niet ook over moeten op de cloud. Het kan immers zomaar zijn dat zij geweldige kansen voor hun bedrijf missen als zij niets met de cloud doen.

De uitdaging op dat moment is om te bepalen wat er nu precies de cloud in moet. Daarnaast moet ook bepaald worden of het überhaupt mogelijk is. Het implementeren van een onlinebackup service is vaak goed te doen. Maar kan het oude en speciaal ontwikkelde softwarepakket voor klantenadministratie ook zomaar de cloud in? Het verhuizen van gegevens uit de database lukt meestal wel. Maar hoe zit het met alle functionaliteiten die het lokaal geïnstalleerde pakket bevat? En kan de clouddienst goed omgaan met bedrijfsspecifieke processen?

De kans is groot dat het niet mogelijk is om de gehele IT-infrastructuur in één keer in de cloud te zetten. Dit zou teveel verandering met zich meebrengen en de processen binnen het bedrijf kunnen verstoren. Medewerkers moeten bijvoorbeeld ook leren omgaan met de overgang naar de cloud.

Het werken met clouddiensten biedt veel voordelen. Het overstappen van lokale oplossingen naar cloud gebaseerde oplossingen heeft echter veel voorbereiding nodig. Het is daarom goed om eerst vast te stellen of het bedrijf wel klaar is om de cloud in te gaan. De cloudability van de klant wordt bepaald door de aanwezige hardware, software, bedrijfsprocessen en de medewerkers zelf. Als deze onderdelen geen probleem vormen bij de migratie dan is de cloudability van de klant hoog genoeg. Zo niet dan is het aan de automatiseerder of IT-afdeling om deze omhoog te brengen naar een acceptabel niveau.

De cloudability van de leverancier:

Voor leveranciers geldt vanzelfsprekend ook of de diensten die zij bieden geschikt zijn om in de cloud geplaatst te worden. Als medewerker van antivirus leverancier Norman kijk ik uiteraard naar onze eigen producten. Zo zal het scannen naar malware toch een lokaal proces blijven dat op het systeem zelf uitgevoerd moet worden. De aansturing van dit proces kan echter wel vanuit de cloud geregeld worden waardoor er eigenlijk een hybride clouddienst ontstaat. Norman levert sinds kort de Norman Security Portal, waarmee het beheer en de aansturing van de software vanuit de cloud geregeld wordt. Het detecteren en opschonen van een systeem blijft een lokale aangelegenheid dat wordt verzorgd door een lokale agent. Zo wordt de flexibiliteit van de cloud gecombineerd met de kracht van een lokale oplossing.

Met het leveren van clouddiensten komt ook de verantwoordelijkheid om de beschikbaarheid van data en services te kunnen garanderen. Het kiezen van datacenters is hierbij van groot belang. Zo moeten er genoeg maatregelen zijn getroffen om dataverlies te voorkomen en moet een hoge uptime gegarandeerd kunnen worden. Daarnaast moet de klant ook een redelijk snelle verbinding kunnen verwachten.

De cloudability van een leverancier wordt bepaald door het productportfolio en de betrouwbaarheid. Maar ook de wetten van het land waar de dienst gehost wordt spelen een belangrijke rol. Wanneer men gebruik maakt van de diensten van een Amerikaans bedrijf zal dit ongetwijfeld gevolgen hebben voor de privacy van de klant.

Ook hier speelt de automatiseerder of IT-afdeling weer een belangrijke rol. Aan hen de taak om de cloudability van de leverancier te bepalen en zo de overweging kunnen maken of de geboden oplossing voldoet aan alle eisen.

De automatiseerder centraal:

De overgang naar de cloud is een geleidelijk proces. Bovendien zal het in veel gevallen niet mogelijk zijn om volledig op de cloud over te gaan. Automatiseerders hebben hierbij een centrale rol en zullen selectief moeten zijn in de keuze van onderdelen die zij in de cloud plaatsen. Daarbij is het ook nodig om continu in de gaten te houden of de klant er wel klaar voor is en of de leverancier de juiste oplossing kan bieden.

De term cloudability bestaat eigenlijk helemaal niet en is slechts door mij verzonnen ten behoeve van deze column. Ik zal u dan ook niet aansporen om het tijdens uw werkzaamheden over “cloudability” te hebben. Echter, met een groeiende vraag naar clouddiensten is het wel een term die gebruikt kan worden om even stil te staan bij de situatie van de klant en het aanbod van de leverancier.

Door: Jeroen Hentschke, Channel Sales Engineer Norman Benelux

]]>
Fri, 21 Nov 2014 11:48:36 +0100 Hoe is het met uw cloudability gesteld? http://executive-people.nl/item/520026/hoe-is-het-met-uw-cloudability-gesteld.html&field=Foto1&rType=crop&height=165&width=165.jpg
Gaan public cloud-aanbieders het moeilijk krijgen? http://executive-people.nl/item/519963/gaan-public-cloud-aanbieders-het-moeilijk-krijgen.html Gaan public cloud-aanbieders het moeilijk krijgen? Steve Brazier, CEO van Canalys, voorspelt van wel. Of het klopt? Dat hangt er van af over wie we het hebben. Amazon wellicht wel, maar voor Microsoft of Google zou het wel eens mee kunnen vallen, simpelweg omdat hun infrastructure-as-a-service (IaaS) slechts de basis is voor de aanvullende diensten die ze bieden.

Laten we de situatie analyseren aan de hand van een aantal stellingen.

1. Een groeimarkt is nu eenmaal vaak (nog) niet rendabel

Terecht merkt Brazier op dat de public IaaS-aanbieders nu vooral bezig zijn met het scoren van meer omzet. De markt groeit snel en het is belangrijk voor spelers om zo groot mogelijk deel van de taart te pakken. Wie volume wil creëren, moet investeren.

2. De adem is lang

Echter, zowel Amazon, Microsoft als Google zijn niet afhankelijk van de omzet van hun IaaS-diensten, dus ze kúnnen ook op prijs concurreren zonder dat ze ook maar een beetje in gevaar komen.

3. Uiteindelijk wint de toegevoegde waarde

De behoefte aan cloud-oplossingen groeit zo exponentieel, dat de IaaS-markt de komende jaren nog mee zal blijven groeien. De concurrentie op prijs zal alleen nog maar toenemen, omdat zowel consumenten als bedrijven op zoek blijven naar de goedkoopste aanbieders.

Er is wel een tweedeling aan het ontstaan die het verschil zal maken: aanbieders als Google en Microsoft hebben aanvullende functionaliteiten bovenop hun IaaS-aanbod en zien de cloud als een middel om producten als Google Apps en Office 365 aan te bieden. De marge op deze producten is groter dan op IaaS zonder aanvullende services; als Amazon (AWS) hier niets bovenop biedt, blijft het bedrijf concurreren op prijs in een markt met een lage marge.

4. Het kanaal wordt door IaaS in elkaar gedrukt

De rol van distributeurs in het IT-kanaal komt door IaaS onder druk te staan. Aan de ene kant zorgen lage marges ervoor dat de bedrijfsketen in elkaar wordt gedrukt, maar ook het licentie-model heeft gevolgen voor de channel. Als IT-dienstverlener hoeven we geen software-licenties meer af te nemen, wat de rol van distributeurs onder druk zet. Tegelijkertijd wordt de consultancy-rol van dienstverleners belangrijker, omdat we in de cloud eenvoudiger bedrijfsprocessen kunnen vertalen naar specifieke toepassingen op maat - en hergebruiken.

Een goed voorbeeld daarvan is een ERP-implementatie met een koppeling met CRM en SharePoint: in de cloud kunnen we die niet alleen eenvoudiger en efficiënter bouwen, maar vervolgens ook als best practice aanbieden bij andere klanten.

De constatering dat public cloud-aanbieders het lastig gaan krijgen, is dus slechts een deel van een grotere ontwikkeling: die van een verschuivende markt. Deze verschuivingen zullen voor iedereen gevolgen hebben: voor cloud-aanbieders, het kanaal en de dienstverleners. Het is uiteindelijk de toegevoegde waarde die je kunt bieden aan de eindgebruiker die bepaalt wie de langste adem heeft.

Wiebe de Boer, directeur van ilionx

]]>
Fri, 21 Nov 2014 10:12:37 +0100 Gaan public cloud-aanbieders het moeilijk krijgen? http://executive-people.nl/item/519963/gaan-public-cloud-aanbieders-het-moeilijk-krijgen.html&field=Foto1&rType=crop&height=165&width=165.jpg
Visie: Wat te doen om grip te krijgen op storage? http://executive-people.nl/item/519986/visie-wat-te-doen-om-grip-te-krijgen-op-storage.html De enorme groei van de hoeveelheid data, gekoppeld aan de hooggespannen verwachtingen rond de beschikbaarheid van gegevens, mist zijn impact niet op hoe organisaties moeten omgaan met gegevensopslag. De kosten nemen toe, het beheer wordt ingewikkelder en er komen steeds geavanceerdere storage-technologieën op de markt. Wat betekent dat voor de CIO?

Als de hoeveelheid data explodeert zullen allereerst de kosten van storage in de hand gehouden moeten worden.De prijs van storage-hardware daalt weliswaar, maar tegelijk wordt die dalende prijs teniet gedaan doordat voorallerlei nieuwe storage-technologieën personeel moet worden opgeleid. Maar bedrijven zullen moeten blijven investeren om te voldoen aan de voortdurend toenemende behoefte aan opslagcapaciteit. Hierdoor is hetonvermijdelijk dat de kosten van gegevensopslag steeds zwaarder drukken op het totale IT-budget.

Maar er komen steeds meer storage-technologieën beschikbaar, waardoor er steeds meer mogelijkheden zijn om de storage te optimaliseren. Idealiter wordt elk brokje data opgeslagen op het medium dat de beste prijs-kwaliteitsverhouding biedt. De introductie van nieuwe storagetechnieken binnen een bedrijf moet daarom steeds gericht zijn op het verhogen van de kwaliteit of het verlagen van de total cost of ownership (TCO). Of beide natuurlijk.

Wet- en regelgeving

De toegenomen hoeveelheid data zullen voor een aanzienlijk deel te maken hebben met de klanten en dat kan verplichtingen vanwege wet- en regelgeving met zich meebrengen.Klanten verwachten vandaag de dag dat alle interacties die ze ooit met een bedrijf hebben gehad, worden bijgehouden en bovendien altijd onmiddellijk op te vragen zijn. Daar komt bijdat allerlei regelgevende instanties en de overheid formele verplichtingen opleggen rondhet bijhouden van (historische) data. Om de bijhorende toename aan gegevensopslag onder controle tehoudenzal de CIO voor zijn organisatie een gericht storagebeleid moeten ontwikkelen.

Doordat bedrijven hun gegevens (mede vanwege wet- en regelgeving) steeds langer beschikbaar moeten houden, staat veel informatiena verloop van tijd opgeslagen op technologie die niet langer ondersteund wordt. Om onaangenameverrassingen te vermijden, is het essentieel om in de overkoepelende Information Lifecycle Management-strategie óók de technologische levenscyclus mee te nemen. Neem bij het bepalen van de TCO van storage dan ook de kosten mee van een eventuele datamigratie.

Niet pasklaar

Het correct analyseren van grote hoeveelheden gegevens kan beslist concurrentievoordeel opleveren. Nieuwe storage-oplossingen bieden geavanceerde storage-technologieën hiervoor. Dat kunnenenerzijds gespecialiseerde ‘converged’ hardware-oplossingen zijn, anderzijds worden ook storage-oplossingen vanuit de cloud aangeboden. Eén pasklare oplossing bestaat dus niet!Het storagebeheer er dus niet eenvoudiger op. Temeer doordat er steeds meer storage nodig is en er steeds meer keuzes zijn op het vlak van technologie.

Met de opkomst van ‘Intelligent Storage’ wordt het beheer meestal eenvoudiger want dergelijke systemen trachten proactief de gegevens optimaal te verdelen over verschillende opslagmedia. ‘Meestal’, want de algoritmendie dit regelenzijn niet geschikt voor alle typen workloads. Een diepgaand begrip van het dynamisch gedrag van de applicatie en van de optimalisatie-algoritmes is dus cruciaal om de juistestorage-technologie toe te passen.Daarvoor is wel deskundig personeel nodig en het valt dikwijls niet mee om dat aan te trekken en te. De impact hiervan op de TCO is dikwijls moeilijk in te schatten, maar daarom niet minder belangrijk!

Toegankelijkheid

De tijd dat een applicatie zijn eigen data bijhield in één map of database, ligt ver in het verleden. Bedrijfsprocessen steunen meer en meer op informatie uit verschillende bronnen. Maar de praktijk leert dat een duidelijk inzicht in welke data nu essentieel zijner dikwijls niet is. Dit inzicht verwerven moet dus het startpunt zijn om de ‘data footprint’ onder controle te brengen. Verder heeft ook de toenemende mobiliteit heeft ook zijn weerslag op gegevensbeheer. Medewerkers en klanten verwachten overal gebruik te kunnen maken van en toegang te hebben tot de gegevens die voor hen relevant zijn. Om dit het hoofd te bieden, is het nodig om eerst het profiel en de behoeftes van de klanten en werknemers goed te analyseren.

Conclusie

Voor het bepalen van acceptabele storagekosten is uiteindelijk de waarde van de data het belangrijkste gegeven. Niet alle informatie binnen een bedrijf heeft immers dezelfde inherente waarde. Door inzicht op te bouwen in welke gegevens kritisch zijn voor welke applicaties en hoe lang deze gegevens hun waarde behouden, kan de organisatie een datahiërarchie opbouwen. Op basis hiervan kan hetstorage-beleid opgestelden kan de organisatie de juiste storage-oplossing en de bijbehorende back-upstrategie kiezen. Dat beleid is bovendien essentieel om grip op storage te krijgen - én te houden.

Jan Willem van den Bos is Commercial Director Outsourcing bij Cegeka

]]>
Fri, 21 Nov 2014 09:36:28 +0100 Visie: Wat te doen om grip te krijgen op storage? http://executive-people.nl/item/519986/visie-wat-te-doen-om-grip-te-krijgen-op-storage.html&field=Foto1&rType=crop&height=165&width=165.jpg
Zes vragen over back-ups die iedere IT-manager zich moet stellen http://executive-people.nl/item/519905/zes-vragen-over-back-ups-die-iedere-it-manager-zich-moet-stellen.html Elke organisatie is sterk afhankelijk van de juiste data. Zonder data staat een organisatie stil. Niettemin zijn back-up en restore bij veel organisaties een ondergeschoven kind. Iedereen is het erover eens dat back-up noodzakelijk is, maar daar blijft het dan vaak bij. Totdat het misgaat, data corrupt raakt of verloren gaat. Dan pas wordt echt duidelijk hoe belangrijk een betrouwbare back-up is.

Proact, Europa’s grootste storagecentrische datacenterinfrastructuur-integrator en cloud-enabler, zet op een rij wat iedere IT-manager over back-up zou moeten weten.

1. Wat moeten we eigenlijk back-uppen?
Zomaar lukraak alles back-uppen wat de organisatie aan data creëert, klinkt aantrekkelijk en overzichtelijk, maar is het dat ook echt? Het is verstandiger om goed te analyseren wat wel en wat niet geback-upt hoeft te worden. Zo zijn kosten van bandbreedte en opslagmedia behoorlijk te verlagen.

2. Hoe vaak moeten we een back-up maken en wat is het beste moment?
Deze vraag zal elke organisatie anders beantwoorden. Waar het om gaat, is dat een organisatie grondig analyseert hoeveel data er dagelijks verandert en dan bepaalt hoe belangrijk die data is voor de bedrijfsprocessen.

3. Welke media gebruiken we voor opslag?
Data is op verschillende typen media op te slaan met elk hun eigen voor- en nadelen en verschillende prijskaarten. Van het snelle maar kostbare Flash tot en met de kosteneffectieve tape. Ook hier biedt een analyse van de data, en vooral van de gewenste beschikbaarheid een antwoord op deze vraag.

4. Hoe lang gaan we data bewaren?
Voor het bewaren van data gelden uiteraard de regels van de Archiefwet. Het kan daarnaast voor een organisatie interessant zijn om data langer te bewaren om bijvoorbeeld trends te identificeren of support op producten veilig te stellen.

5. Welke eisen stellen we aan de back-up en welke eisen stelt de business aan restore?
Zonder data ligt bijna elk bedrijf stil. Met slimme back-up- en restore-platforms is data snel te herstellen. Hoe snel hangt van veel factoren af. Het is raadzaam om die factoren goed in kaart te brengen. Dan is duidelijk wat de IT-afdeling de business op restore-gebied kan bieden.

6. Zijn we nog bij de tijd als het gaat om de manier waarop we data opslaan en bewaren?
Traditionele back-up maakt op dit moment plaats voor datamanagement. Dat komt door ontwikkelingen als de enorme datagroei die zich bij elke organisatie voordoet, en door trends als cloud computing. Het traditioneel back-uppen van data zal niet lang meer in zijn huidige vorm overleven.

Voor elke organisatie is data de brandstof voor zakendoen. Daarom moet databescherming hoog op de agenda staan. Daarbij zullen back-up en restore meer en meer plaats maken voor datamanagement waarbij het gaat om de complete levenscyclus van data: van back-up en restore tot en met archivering en eDiscovery.

Auteur: Ties Beekhuis, CTO van Proact

]]>
Wed, 19 Nov 2014 15:18:46 +0100 Zes vragen over back-ups die iedere IT-manager zich moet stellen http://executive-people.nl/item/519905/zes-vragen-over-back-ups-die-iedere-it-manager-zich-moet-stellen.html&field=Foto1&rType=crop&height=165&width=165.jpg
De ACM staat op de stoep. Waar richt het onderzoek zich op? http://executive-people.nl/item/519680/de-acm-staat-op-de-stoep-waar-richt-het-onderzoek-zich-op.html De ACM gaat op zoek naar overtredingen van de Mededingingswet. De Mededingingswet heeft als uitgangspunt dat de efficiënte, welvaartscheppende “markt” zelf haar werk doet. Bedrijven moeten op die markt als aanbieders of afnemers met elkaar concurreren, zonder onderlinge afspraken te maken of marktgedrag af te stemmen. Afspraken en afstemmingen leiden tot inefficiënte markten en daarmee tot welvaartsverlies, zo is de gedachte.

De meest voorkomende overtredingen van de Mededingingswet hier op een rijtje:

 • Afspraak/afstemmen met concurrenten over te hanteren of te accepteren prijzen/leveringsvoorwaarden/soorten/kwaliteiten/eigenschappen van goederen of diensten
 • Afspraak/afstemming van kortingen, bandbreedtes van prijzen en marges
 • Afspraak/afstemmen met concurrenten over een verdeling (“specialisatie”) van een product/dienstenmarkt of een territoriale markt; afspraken om “van elkaars klanten af te blijven”
 • Afspraken binnen de brancheorganisatie met bovenstaande kenmerken
 • Samen met concurrenten onderhandelen over tarieven en voorwaarden voor (potentiële) opdrachtgevers
 • In overleg met concurrenten niet inschrijven op een aanbesteding (boycot); “prijs lenen”, schijnbieden, overbieden, “biedonderdrukking”/terugtrekken, rotatiemethodieken (“deze keer jij, volgende keer ik”)
 • Met concurrenten uitwisselen van concurrentiegevoelige bedrijfsvertrouwelijke informatie, zoals informatie over toekomstige prijzen, condities, commerciële strategie.

Het is aan de ACM om te bewijzen of uw onderneming betrokken is geweest bij dit soort gedragingen. De ACM mag enkel een inval doen als er een concrete verdenking is dat uw onderneming een overtreding heeft begaan. Dit betekent echter niet dat ieder bedrijfsbezoek daadwerkelijk leidt tot een boetebesluit. Belangrijk is om tijdens en na een bedrijfsbezoek bijstand te vragen aan een mededingingsspecialist, zodat u snel weet waar uw onderneming van verdacht wordt en u uw eigen positie in de procedure kunt bepalen.

Auteur: Rob Ludding, Maasdam Broers Fischer advocaten 

]]>
Wed, 19 Nov 2014 12:59:02 +0100 De ACM staat op de stoep. Waar richt het onderzoek zich op? http://executive-people.nl/item/519680/de-acm-staat-op-de-stoep-waar-richt-het-onderzoek-zich-op.html&field=Foto1&rType=crop&height=165&width=165.jpg
De herontdekking van de testmanager in een Scrumtraject http://executive-people.nl/item/519404/de-herontdekking-van-de-testmanager-in-een-scrumtraject.html De manier van softwareontwikkeling is met de opkomst van Scrum en andere soortgelijke Agile aanpakken de laatste jaren fors veranderd. Scrum werkt met kleine, stabiele teams die zelfsturend zijn en zelf verantwoordelijk voor het resultaat. Een Scrum team bestaat uit maximaal 9 personen waarbij het aantal rollen beperkt is. In een Scrum team worden slechts drie rollen onderkent, namelijk: de product owner, de Scrum master en het development team. Scrum kent dus geen testmanager rol. Is de rol van de testmanager hiermee uitgespeeld en gaat deze rol (in de nabije toekomst) verdwijnen?

Idealiter en volgens de theorie organiseren Scrum teams alles zelf. De praktijk blijkt echter anders te werken. Organisaties zijn van oudsher niet georganiseerd op een manier die volledig bij Scrum aansluit. In de praktijk zie je dan bijvoorbeeld dat de ontwikkeling wel volgens de ideeën van Scrum uitgevoerd wordt, maar dat daaromheen zich nog een hele wereld bevindt. In deze ‘wereld’ ligt de rol van de testmanager.

Aansturing testers over Scrum teams heen

Vaak zijn er binnen een organisatie(onderdeel) meerdere Scrum teams tegelijk actief. De testmanager  controleert of er op dezelfde wijze getest wordt en dat er voldoende en goed wordt getest. Dit door duidelijke kaders te stellen, bijvoorbeeld door de resultaten/output te benoemen, te borgen dat niet alle junioren in 1 Scrum team terecht komen en grenzen aan te geven waarbinnen de testers van het Scrum team moeten blijven. Het team is dan wel  zelfstandig en verantwoordelijk voor hun eigen werk, maar er ontstaat wel een uniforme werkwijze.

De testmanager kan ook de verantwoordelijkheid dragen voor de bevordering van de kennisdeling tussen de teams. Dit doet hij door de testers van de verschillende teams aan te moedigen met elkaar over belangrijke thema’s (regressietests, testautomatisering, TDD, etc.) van gedachten te wisselen. Idealiter pakken de testers uit de teams dit zelfstandig op, maar de testmanager kan dit bespoedigen door het proces te faciliteren waardoor het ‘elkaar vinden’ en uitwisselen van kennis makkelijker verloopt.

Door de juiste kaders te stellen, een passende sfeer en cultuur te creëren en faciliterend te werk te gaan zullen testers binnen de teams steeds beter gaan functioneren en zichzelf verbeteren. Dit proces moet de testmanager aanmoedigen. De aansturing door de testmanager heeft als doel de testers zo goed als mogelijk te laten functioneren. Hierbij dient hij of zij er wel voor te zorgen dat obstakels (impediments) die het proces in de weg staan, opgelost worden. Dit bevordert de algehele kwaliteit.

Zonder ruimte voor zelforganisatie is de motivatie, creativiteit, het leervermogen, de zelfstandigheid en het verantwoordelijkheidsgevoel van medewerkers vaak ver te zoeken. Daarom is het belangrijk voor de testmanager om een gezonde balans tussen sturing (over de teams op hoofdlijnen) en zelforganisatie (de Scrum teams) te vinden. De combinatie van sturing en zelforganisatie bepaalt uiteindelijk het succes van de organisatie als geheel. Zonder sturing ontaarden zelfs de beste intenties in chaos en is het maar afwachten welke resultaten de organisatie als geheel bereikt.

 Een belangrijk aandachtspunt is de uitgangspunten van Scrum geen geweld aan te doen, maar juist door de correcte sturing op organisatieniveau deze te bevorderen. Het randje waarop de testmanager hierbij moet balanceren is dun, maar uitdagend.

Organiseren van de omgeving en benodigde testen in een grote organisatie

In grote organisaties zie je dat het (nog) niet mogelijk is om met een Scrum team in een sprint alle benodigde stappen tot productie te doorlopen. In grote organisaties heb je veelal te maken met een hoop afhankelijkheden welke met behulp van bijvoorbeeld een ketentest afgedekt moeten worden. Daarnaast is er veelal sprake van een releasekalender wat maakt dat je bijvoorbeeld ‘slechts’ eens per twee maanden naar productie kan. De ‘oude’ manier van werken, de watervalmethode, is hierdoor nog lang niet verdwenen.

De testmanager kan hier een belangrijke rol in spelen door de testwerkzaamheden die (nog) buiten het Scrum team plaatsvinden organiseren en laten uitvoeren. Door zijn contacten met het Scrum team weet hij welke functionaliteit wanneer beschikbaar komt. Met andere partijen in de keten kan hij vervolgens afspraken maken over uit te voeren ketentesten, zoals testplanning, testdata, testgevallen (welke testen zijn aanvullend op de reeds uitgevoerde testen nog nodig), etc. Testen die vaak nog buiten de Scrum teams vallen, zoals load- en stresstesten, kunnen ook door de testmanager gecoördineerd worden.  

Beheerorganisatie

In organisaties die nog met een releasekalender werken, en dat zijn er veel, is de druk op de releaseperioden vaak groot. Een goede afstemming met de beheerorganisatie is dan heel belangrijk. De beheerorganisatie moet vertrouwen hebben in hetgeen wordt opgeleverd. De testmanager kan, door de beheerorganisatie goed op de hoogte te houden en bijvoorbeeld zoveel als mogelijk bij de sprints te laten aanhaken, zorgen voor  een ‘warme overdracht’.

Idealiter dienen al deze werkzaamheden ook binnen de sprints plaats te vinden. De praktijk is echter weerbarstiger. Voor de testmanager ligt hier dus een uitgelezen kans met betrekking tot zijn inzet en toegevoegde waarde. Namelijk, het organiseren van alle testen die nog niet in het Scrum team uitgevoerd worden en het aanmoedigen en bespoedigen van het onderbrengen van deze werkzaamheden binnen het Scrum team. Voor de afstemming en de betrokkenheid van de beheerorganisatie zal een aanpak als DevOps in de toekomst ook een steeds grotere rol gaan spelen.

Is de rol van de testmanager uitgespeeld?

De testmanager zal moeten wennen aan het feit dat zijn rol verandert. Hij hoeft geen testteam meer aan te sturen zoals vroeger. De rol van de testmanager ligt nu op het vlak van het scheppen van kaders voor het team en het bevorderen van de prestaties. Daarbij dient hij een gezonde balans tussen sturing en zelfstandigheid te vinden en zichzelf ondergeschikt te maken aan het team.

Daarnaast ligt er een rol voor de testmanager in het vormgeven van de testsoorten en

-vormen welke vooralsnog niet binnen het team opgepakt worden. Hij dient deze vorm te geven, maar daarnaast ook te sturen op het opnemen van deze testen binnen de Scrum teams.

De rol van testmanager is dus nog lang niet uitgespeeld, maar wel is het zaak om deze rol te herontdekken.

Door: Nico van der Elst, testconsultant bij Bartosz

]]>
Mon, 10 Nov 2014 09:49:00 +0100 De herontdekking van de testmanager in een Scrumtraject http://executive-people.nl/item/519404/de-herontdekking-van-de-testmanager-in-een-scrumtraject.html&field=Foto1&rType=crop&height=165&width=165.jpg
Drie manieren om een business ‘Data lake’ te beschrijven http://executive-people.nl/item/519306/drie-manieren-om-een-business-a-data-lakea-te-beschrijven.html Het begrip ‘Data lake’ is een relatief nieuw concept in de wereld van Big Data. Het was tot voor kort zelfs niet te vinden op Wikipedia. Er zijn drie manieren om een business ‘Data lake’ te beschrijven. In eerste instantie is het een plaats waar je alle data die je intensief wilt gaan gebruiken en bestuderen, kunt plaatsen. Dat kan zowel gestructureerde data zijn, die normaal in databases staat, als ongestructureerde data zoals mail en tekst. Het is zowel eigen data die de organisatie genereert als data die van buiten komt, zoals van sociale media en van sensoren en telematica en als geheel potentieel interessant is om te onderzoeken.

Ten tweede is het een platform voor Big Data analytics. Het data lake is dus niet alleen de landingsplaats voor al die data, het is ook de plaats waar je die data kunt analyseren, correlaties kunt proberen te vinden of nieuwe algoritmen kunt uitproberen om de business performance te verbeteren. Kortom, data die je eenmaal in een data lake hebt verzameld, is blijvend ter beschikking om te doorzoeken.

Op de derde plaats lost een data lake het spanningsveld op tussen de bedrijfsmatige drang om alles in gestructureerde databases te plaatsen, versus de realiteit dat heel veel data helemaal niet (meer) te structureren valt. In een gestructureerde omgeving wordt van te voren bepaald welke views men op die data wil hebben. Vervolgens wordt hiervoor een structuur bedacht waarbij de data op vaste wijze in rijen en kolommen wordt gepositioneerd.

Echter heel veel data laat zich niet zo structureren, of er zijn vele verschillende deelstructuren aanwezig die elk hun eigen logica hebben. Zo zouden veel organisaties een overall-inzicht willen hebben in alle afdelingsgerichte Excel sheets, zonder dat dat noodzakelijkerwijs eerst in een grote, gestructureerde database wordt ingevoerd. Een data lake is een gedeelde bergplaats waar een heleboel zorgvuldig verzamelde data kan worden opgeslagen. En die de mogelijkheid biedt om snel en efficiënt verschillende views en doorkijkjes door die dataverzameling te maken. En data-correlaties die daarna gebruikt kunnen worden in data-driven applicaties.

Pivotal
Bij Pivotal, de nieuwe loot binnen de EMC familie, zegt men dan ook wel dat een data lake je de mogelijkheid geeft om álles op te slaan, aálles te analyseren en daar álles uit te kunnen bouwen wat je wilt. Een fundamentele, nieuwe manier om met data om te gaan. Database-structuren zijn de afgelopen decennia niet echt veranderd, terwijl de data die we zijn gaan maken en gebruiken intussen dramatisch veranderde.

Data lakes kunnen een grote variëteit aan gegevens opslaan, en je kunt het schalen naar zeer grote hoeveelheden. Je hoeft echter niet alles voor de eeuwigheid in een data lake te bewaren: je verzamelt dié gegevens, waar je op dat moment interesse in hebt en wilt gaan gebruiken. Daarnaast hebt je grote flexibiliteit om snel grote hoeveelheden er in en er uit te brengen op het moment dat je dat nodig vindt. Bijvoorbeeld als je verschillende actuele, interne datasets samen met sociale media-informatie wilt gebruiken om een specifieke marktanalyse uit te voeren.

De architectuur van data lakes is gebaseerd op Hadoop, een nieuw gedistribueerd filesysteem dat zo’n 10 jaar geleden eerst door Yahoo en later verder door Google is ontwikkeld om grote hoeveelheden data te doorzoeken. Hadoop reduceert ook op een drastische wijze de kosten van opslag. Maar een data lake is in principe niet bedoeld voor opslag, maar voor data-exploratie, data samen te voegen op nieuwe manieren, te analyseren en ervan te leren.

Maar het betekent ook niet dat we afscheid gaan nemen van gestructureerde databases. Er is altijd behoefte om bepaalde data gestructureerd te maken, omdat op die wijze allerlei business applicaties hun transactionele bewerkingen efficiënt kunnen maken. En standaard rapportages kunnen leveren. Zaken die horen bij een gestructureerde back-office waar de processen en behoeften niet zo snel veranderen en juist stabiliteit zinvol is. En waar behoefte is aan business intelligence gebaseerd op gestructureerde gegevens.

Complementair
Gestructureerde databases en data lakes vullen elkaar aan. Data dient eerst te worden gemigreerd uit databases of warehouses naar het data lake om ongestructureerde relaties of andere onbekende trends te doorzoeken. De resultaten van die zoektocht kunnen daarna weer worden opgeslagen om later nogmaals te gebruiken.

Het is in feite het platform voor de data scientist om data exploratie te doen; complexe data-omgevingen doorzoeken en iteratief virtualisaties maken van predicatieve modellen om het te kunnen presenteren. Eindelijk hebben we technieken en methoden gekregen om inhoudelijk de grote data hoeveelheden te kunnen verwerken die we tegenwoordig produceren.

Data lakes zijn te bouwen, ze zijn hier en nu. De technische integratie van flexibele, schaalbare storage met Big Data analytics is beschikbaar, maar is beslist niet eenvoudig in te richten. Het vraagt inzicht in de onderliggende technologie. Daarom wordt het vaak aangeschaft als een vooraf samengestelde PaaS. Een Platform as a Service, zoals Pivotal dat momenteel al aan veel bedrijven heeft geleverd en voor hen heeft ingericht als business data lake en waar datascientists direct mee aan de gang kunnen.

De meeste bedrijven gebruiken nog maar een fractie van wat Big Data analytics te bieden heeft. Nu de technische barrières zijn verwijderd, kan elke organisatie in principe zonder problemen van start met Big Data en daaruit business value genereren. Begin met een paar interessante opportuniteiten, wees creatief en ontdek dat het al snel je verwachtingen en ambities zal overstijgen. Het is een totaal nieuwe wereld waar je veel schoonheid in schijnbare chaos kunt ontdekken.

Door: Hans Timmerman, cto EMC Nederland

*De inspiratie van deze blog kwam uit een interview met de CEO van Pivotal, Paul Maritz.

]]>
Fri, 07 Nov 2014 09:20:59 +0100 Drie manieren om een business ‘Data lake’ te beschrijven http://executive-people.nl/item/519306/drie-manieren-om-een-business-a-data-lakea-te-beschrijven.html&field=Foto1&rType=crop&height=165&width=165.jpg
Data gets an attitude, laat het voor je werken! http://executive-people.nl/item/519107/data-gets-an-attitude-laat-het-voor-je-werken.html Data is onmisbaar in ons dagelijks bestaan. Het komt in steeds grotere getale, wordt beter en sneller. Data gaat steeds meer z’n eigen gang: Data gets an attitude, kun je wel stellen. Zelfsturende data biedt onbegrensde mogelijkheden, zolang je er maar grip op houdt. Deze blog gaat over de kansen en bedreigingen en geeft tips om data de baas te blijven.

Het zijn glorietijden voor data. Lieten we vroeger nog wel eens waardevolle data wegstromen, vandaag leggen we ieder feitje zorgvuldig vast. Logisch, want het is goud waard. Steeds vaker wordt er (grof) voor data betaald. Zo kopen bedrijven data om hun waar zo dicht mogelijk bij de consument te brengen. En consumenten betalen graag voor muziek-, video-, of adviesdiensten, mogelijk gemaakt door data. Bedrijven als Spotify, Booking.com en Netflix varen hier wel bij.  

Data is nu al een goudmijn. En er ligt nog veel meer in het verschiet. Dankzij technische ontwikkelingen kunnen ze steeds zelfstandiger opereren. De voordelen hiervan zijn eindeloos: snellere doorlooptijden, betere kwaliteit en beschikbaarheid van producten en diensten, veel gebruiksgemak door mensen werk uit handen te nemen en antwoorden die anders nooit gevonden zouden worden. Data zonder tussenkomst van derden maakt zelfs near realtime reactie op de doelgroep mogelijk. Een ontwikkeling die menig marketing- en saleshart sneller doet kloppen.

Steeds meer zelfsturend

De houding (attitude) van data wordt proactiever. Data werkt steeds sneller, beter en zelfstandiger. Op basis van algoritmes, trekt data conclusies zonder dat daar nog mensen aan te pas komen. Zo krijg je nu al tijdens het webwinkelen automatisch dit soort suggesties – ‘Ook interessant voor u?’ ‘U bekeek dit artikel – nog maar 2 op voorraad!’ Stel dat straks iedereen met een Google Glass rondloopt, dan krijgen we voortdurend suggesties in beeld. Nu al zien we in het bedrijfsleven zelfsturende data de dienst uitmaakt. Iedere ochtend worden er automatisch rapportages opgesteld met voorspellingen voor de komende periode. Neem de hotelbranche: op basis van data worden dynamische prijzen gecreëerd, gecommuniceerd en transacties volledig automatisch geregistreerd. Geen mens komt er nog aan te pas

Data steeds minder beperkt door techniek

Techniek wordt steeds minder een beperkende factor voor data. Dankzij ontwikkelingen in de techniek van opslag, infrastructuur en transport blijft data ongeremd groeien en verzelfstandigen. Kijk bijvoorbeeld eens naar deze ontwikkelingen:

 • Het opslaan van data kan altijd en overal tegen verwaarloosbare kosten. Zodoende wordt er steeds meer data opgeslagen, dat weer talloze mogelijkheden biedt om er iets slims mee te doen.
 • Data kan gaan en staan waar het maar wil, dankzij internet, 3G, 4G, en openbare Wi-Fi-spots, maar ook door de uitwisseling tussen devices met bluetooth, NFC en RFID.
 • De presentatie van data is mede onder invloed van de opkomst van smartphones veranderd.  Was het eerst vooral tekst, nu wordt het steeds meer gepresenteerd in de vorm van geluid en beeld. De Google Glasses en smart watches doen hier nog een schepje bovenop: data neemt hier de ruimte om zich direct in het gezichtsveld van de gebruiker te presenteren.
 • Dankzij 3D-printen kan data zich manifesteren in fysieke vorm. Nu nog bereikbaar voor een selecte groep, maar binnenkort voor een groot publiek.
 • Techniek wordt steeds intelligenter. Er is dus steeds minder behoefte aan mensen om data te interpreteren. Drones kunnen zich op basis van data vrij bewegen in de lucht en Amazon is al aan het onderzoeken om zo haar goederen af te leveren.

Risico’s van zelfsturende data

Zolang we met z’n allen blijven vragen naar snellere levering, meer en exactere informatie, zal de techniek zich blijven ontwikkelen om data de ruimte te geven. Data komt in the lead en gaat steeds meer overnemen. Makkelijk en goedkoop. Dat wél, maar er zijn ook risico’s aan verbonden. Denk aan verlies van controle. Omdat er geen mensen meer aan te pas komen, worden er geen steekproeven gedaan, bronnen gecheckt en is er niemand meer die op de ‘stopknop’ kan drukken als het écht fout gaat. Ook de totale afhankelijkheid van data maakt ons kwetsbaar. Neem de ontwikkelingen van beurskoersen: op basis van zeer complexe aan elkaar geknoopte processen, wordt ieder moment van de dag automatisch data gepresenteerd waar miljoenen mensen hun acties op baseren. Het gaat te snel en de vraag is of er nog iemand is die weet wat data besluit.

En hoe zit het met beïnvloeding van de data? Als er onvoldoende zicht is op potentiële stoorzenders in het proces die data manipuleren, zijn de gevolgen vaak niet te overzien. Denk aan identiteitsfraudes en fouten in processen waar grote afhankelijkheden aan verbonden zijn.

Nog een risico van zelfsturende data: de eigen verantwoordelijkheid die het neemt: het mag dan een zegen zijn dat er dankzij data talloze manieren zijn om de boel te beveiligen, maar als er ergens in het proces een foutje zit en we krijgen met ons pasje of inlogcode geen toegang, dan vervloeken we het. En dan hebben we het nog niet eens gehad over uitval van data. Wat als de data achter signaleringssystemen zoals sluisdeuren, stoplichten en alarmsystemen uitvalt? Dat brengt ons naar het volgende punt: hoe laten we data slim voor ons werken, zonder de controle te verliezen?

Zó laat je data voor je werken

Dat data steeds meer in the lead komt is een feit. En hoeft geen probleem te zijn. Sterker nog: het brengt veel gemak en snelheid. Zolang we ons maar bewust blijven van de verantwoordelijkheden die data van ons overneemt. We geven een paar tips:

 • Realiseer je welke vrijheid, lees attitude, data krijgt in de processen. Gaat het om suggestie, indicatie of handeling (zie kader)? Hoe groter de attitude, des te meer controle je moet uitvoeren op het proces.
 • Wees je bewust van de variabelen die de uitkomst van de data beïnvloeden:
  • De mate van zelfstandigheid van data: handelt de data volledig zelfstandig of is er nog menselijke tussenkomst?
  • De kwaliteit van de data. Is de data nog actueel, opgebouwd uit feiten of gaat het om vrije interpretaties? Hoe groot is de ruimte van interpretatie van de data?
  • Beschikbaarheid en continuïteit van de data. Wat moet er allemaal in de lucht zijn om de toevoer van data te garanderen. En als dit niet beschikbaar is, wat is de impact?
  • Beïnvloeding van de data. Zijn er stoorzenders die de data kunnen manipuleren?
  • De mate van tegenprestatie voor en personificatie van data: deze factoren zijn sterk van invloed op de beleving van de doelgroep (een gratis gegeven of persoonlijk antwoord bijvoorbeeld wordt anders gewaardeerd dan betaald of onpersoonlijk).
  • Verantwoordelijkheid voor de data. Wie is er juridisch, maar vooral ook in de beleving van de gebruikers, verantwoordelijk voor de attitude van de data? Google neemt hier bijvoorbeeld in haar voorwaarden afstand van, maar hoe beleven gebruikers dit?
 • Blijf deze variabelen voortdurend monitoren. Denk daarbij aan steekproeven van processen, beschikbaarheidscontroles van bronnen en digitale monitoring. Of nog duidelijker: vraag aan de doelgroep om feedback te geven op de geleverde data.

Tot slot: anticipeer!

Het onderscheidend vermogen van organisaties verschuift steeds meer naar slimme inzet van data. Belangrijk is dan ook te anticiperen op de toenemende ‘assertieve’ attitude van data. Dit kan bijvoorbeeld door uitbesteden, de organisatie volledig in dienst van data stellen of juist op de rem trappen en de data op zoveel mogelijk manieren in te tomen. Welke keuzes organisaties ook maken, belangrijk is dat ze dat op korte termijn doen. Voordat data de keuze voor hén maakt…

Dennis Groot is Adviseur bij KPN Consulting. Zijn talent ligt in het slim verbinden van de nieuwste technologie met de dagelijkse bedrijfsvoering van organisaties in uiteenlopende branches. Als gids in Big Data helpt hij klanten te ontdekken hoe zij data zo slim mogelijk voor zich kunnen laten werken. Hiervoor ontwikkelt hij met een projectteam van KPN Consulting én in samenspraak met de klant oplossingen en diensten. Met zijn bijdrage Data gets an attitude werkte hij mee aan het gecrowdsourcde Gartner-rapport Last Call for Datatopia. Het rapport schetst 4 toekomstscenario’s (2030) van de rol van ICT in de maatschappij, het bedrijfsleven en het persoonlijk leven. Meer weten? Last Call for Datatopia (Crowdsourced by Gartner) dennis.groot@kpn.com of www.kpnconsulting.nl

 

]]>
Wed, 05 Nov 2014 20:07:50 +0100 Data gets an attitude, laat het voor je werken! http://executive-people.nl/item/519107/data-gets-an-attitude-laat-het-voor-je-werken.html&field=Foto1&rType=crop&height=165&width=165.jpg
Recycle je oude systemen http://executive-people.nl/item/519108/recycle-je-oude-systemen.html Laatst bij het Dutch Society event in Bunnik, dat succesvol was georganiseerd door Dutch IT-channel en Executive-People, ontmoette ik iemand die enthousiast vertelde over het verantwoord afvoeren van oude IT-apparatuur. Als het gebruik van IT in onze maatschappij groeit, dan groeit vanzelfsprekend ook de retourstroom. En ondanks de ontwikkeling naar de cloud, zal de komende jaren nog heel wat oude apparatuur moeten worden afgevoerd.

Veel oude IT-apparatuur wordt helaas nog steeds verschroot en belandt op onduidelijke afvalbelten in de wereld. Met alle giftige stoffen en vaak nog waardevolle componenten, is dit een dubbele verspilling in milieu en geld. In elektronisch afval, ook wel eWaste genoemd, zitten vaak schaarse metalen die slechts op een beperkt aantal plaatsen op de wereld te winnen zijn. Ook zijn vraagtekens te plaatsen bij die winningsprocessen: slechte werkomstandigheden, kinderarbeid en vervuiling. Alle recycling is dus welkom.

Verantwoord afvoeren
De ondernemer Frank Toorop is zich de afgelopen jaren gaan bezighouden met het verantwoord ‘afvoeren’ van oude IT-systemen. Zijn stelling is dat er zoveel waarde in elektronisch afval zit, dat de afvoer zichzelf vaak kan betalen en uit de recycling van nog bruikbare componenten ook nog geld te verdienen valt. Twee vliegen in één klap. Sinds enkele jaren is hij dan ook de datacentermarkt met veel enthousiasme gaan ontwikkelen met zijn bedrijf 3RiT.

Grote bedrijven zorgen meestal wel dat hun eigen apparatuur uit de datacenters wordt gehaald en hebben wereldwijd hun eigen recycle-proces opgebouwd. Wij bij EMC hebben daar ook veel in geïnvesteerd en alle oude apparatuur wordt op een verantwoorde wijze afgevoerd, gedemonteerd en vervolgens hergebruikt of verwerkt naar nieuwe grondstoffen. Onze Chief Sustainability Officer (CSO) Kathrin Winkler rapporteert hierover jaarlijks in het sustainability jaarverslag.

Het is altijd weer enthousiasmerend om te lezen dat er al zoveel materiaal kan worden hergebruikt, mede omdat daar bij het ontwerp flink op wordt gelet. Daarnaast is het niet alleen de afvoer, maar ook de logistiek, de verpakking en vanzelfsprekend de productie en de keuze van zoveel mogelijk niet vervuilende componenten. Een vakgebied op zich dat zich steeds verder en beter ontwikkelt. Zelfs de besparing bij de klant op het gebied van energiegebruik en efficiënt beheer zijn onderdeel van de toetsing van deze ecologische kringloop.

Helaas is er nog veel apparatuur waar deze kringloop (nog) niet goed is geregeld. Zeker bij oude apparatuur was hiervan vaak geen sprake. Oude apparatuur uit de jaren negentig en begin deze eeuw was wat dat betreft, echt slecht ontworpen. En daar speelt een bedrijf als 3RiT nu slim op in. Toorop vertelde dat hij steeds weer verbaasd is als hij de afgeschreven apparatuur demonteert en ontdekt dat er nog heel veel bruikbare onderdelen in zitten. Natuurlijk tweedehands, maar goede kwaliteit en met een lage prijs nog interessant genoeg voor de markt van reserve-onderdelen.

Huygens
Hij vertelde me vol trots dat hij ook de Huygens heeft mogen afvoeren. De oude supercomputer van SURFsara/Vancis. Bij elkaar 40 ton aan materiaal, een hele klus, die je dan ook nog schadeloos uit het datacenter moet kunnen verwijderen. Juist dit soort projecten doen zijn ogen glimmen, omdat er nogal wat logistiek en creativiteit aan te pas komt om deze grote hoeveelheden apparatuur verantwoord te verwijderen. Soms is bij veranderingen in het datacenter niet nagedacht over hoe bestaande apparatuur verwijderbaar moet blijven, hetgeen soms tot ingenieuze afvoerroutes leidt.

Maar ook constateert hij dat veel organisaties helaas nog steeds de makkelijkste weg zoeken om van hun oude apparatuur af te komen en zich geen zorgen maken over waar het afval terecht komt. Veel ‘ewaste’-verwerking vindt plaats in ontwikkelingslanden, waar het ernstige gezondheid- en verontreinigingsproblemen veroorzaakt die toe te schrijven zijn aan gebrek aan insluiting, zoals lekkende stortplaatsen en aan het verbranden van dit afval. De Conventie van Bazel heeft zich als doel gesteld deze problemen aan te pakken en promoot het hergebruik en de deskundige recycling als maatschappelijk verantwoord alternatief voor elektronisch afval.

Schroothandel
De conventie werd al op 22 maart 1989 (!) ondertekend en is vervolgens door 163 partijen geratificeerd waaronder Nederland. Toch blijkt dat veel oude apparatuur nog steeds wordt aangeboden aan schroothandelaren waardoor dit afval onderdeel wordt van generieke schrootstromen en hierdoor een belangrijke bijdrage levert aan de vervuiling op onze aarde.

Vanuit deze blog dan ook een oproep aan alle datacenters die de komende jaren afscheid zullen nemen van oude apparatuur – mede door hun gang naar de cloud – om hun maatschappelijke verantwoordelijkheid te nemen en deze ‘ewaste’ verantwoord af te voeren. En het blijkt dat deze afvoer zichzelf vaak terugbetaalt als dit adequaat wordt gerecycled. Dat wil zeggen, wordt gedemonteerd en dan pas aan verschillende afvalstromen wordt aangeboden: van hergebruik tot verantwoorde terugwinning van de zware en bijzondere metalen in de componenten.

In feite zou bij elke aankoop van nieuwe apparatuur, of het afsluiten van een cloudcontract waardoor bestaande apparatuur (uiteindelijk) uit het datacenter gaat verdwijnen, een paragraaf opgenomen moeten worden waarbij die afvoer bij voorbaat ‘netjes’ wordt beschreven. Wellicht met al een Letter of Intent naar een recycle bedrijf die daarmee alvast de vastgelegde verantwoordelijkheid neemt voor de toekomstige afvoer van die systemen.

Op dat moment kunnen ook direct afspraken worden gemaakt over het op dat moment wissen of vernietigen van alle data, die zich nog in die apparatuur bevindt. Ook daar hebben recyclelaars goede en gecertificeerde processen voor ingericht. Een zorg minder voor de toekomst, als dat aan het begin van de eigendomsperiode goed is vastgelegd. Elke inkoopafdeling zou dit makkelijk kunnen regelen, geen aankoop zonder verantwoorde afvoer. Hoe makkelijk kan het zijn?

Door: Hans Timmerman, cto EMC Nederland

]]>
Tue, 04 Nov 2014 08:31:45 +0100 Recycle je oude systemen http://executive-people.nl/item/519108/recycle-je-oude-systemen.html&field=Foto1&rType=crop&height=165&width=165.jpg
Operation Pawn Storm http://executive-people.nl/item/518866/operation-pawn-storm.html Pawn stormOSCE, de Europese veiligheidsorganisatie die Nederland assisteert bij het onderzoek naar de MH17 vliegramp is slechts 1 van de vele slachtoffers in Operation Pawn Storm, een langdurige economische en politieke cyberspionage operatie.

Operation Pawn Storm richt zich op het leger, defensiebedrijven, ambassades en overheden uit Europa en de Verenigde Staten. Maar ook dissidenten van de Russische overheid, internationale media en zelfs het nationale veiligheidsorgaan van een Europees land waren doelwit. In Operation Pawn Storm werd een nieuwe aanvalstechniek gebruikt die gevaarlijk is voor ieder bedrijf dat zijn werknemers Outlook Web Access (OWA) aanbiedt.

Spear-phishing en SEDNIT

Op 11 augustus 2014 werd een nep persbericht van Maleisië en Nederland over de MH17 vliegramp verstuurd per e-mail naar een zeer beperkt aantal ambtenaren van een Europees ministerie.

Deze e-mail bevatte een CVE-2012-0158 exploit die SEDNIT/Sofacy probeert te installeren. SEDNIT wordt gebruikt in economische en politieke e-spionage. SEDNIT malware is ontworpen om bij het doelwit binnen te dringen en is erop uit om zoveel mogelijk informatie te verzamelen. De malware wordt al sinds 2007 gebruikt en de aanvallen zijn in de loop der tijd steeds meer verfijnd en gestroomlijnd.

Outlook Web Access

Een andere gebruikte techniek in operatie Pawn Storm is een gevaarlijke phishing-aanval die zich specifiek richt op gebruikers van Outlook Web Access. Deze aanval is betrekkelijk eenvoudig, effectief en gemakkelijk repliceerbaar. Door slechts één regel Javascript, lopen miljoenen gebruikers van Outlook Web Access het risico slachtoffer te worden van phishing. Er wordt hierbij geen gebruik gemaakt van exploits of kwetsbaarheden in software, enkel van features in JavaScript, de reading pane in Microsoft OWA en twee typo-squatted domeinnamen.

Behalve OSCE werd ook het Amerikaanse defensiebedrijf Academi (beter bekend als Blackwater) slachtoffer. In de aanval tegen Academi werden eerst twee domein namen aangemaakt die erg veel lijken op een nieuwssite over Afghanistan en de site van Academi zelf:

tolonevvs[dot]com in plaats van het echte domein tolonews.com
academl[dot]com in plaats van het echte domein academi.com

Vervolgens wordt een e-mail gestuurd naar een select aantal werknemers van Academi. Deze e-mail bevat een link naar de nep nieuwssite. De werknemers verwachten wellicht daadwerkelijk e-mailnotificaties van de echte nieuwssite tolonews.com. Zodra de e-mail wordt geopend via het voorbeeldvenster van Microsoft Outlook Web Access en er op de link wordt geklikt, wordt eerst een nieuw tabblad in de browser geopend waarin de originele nieuwswebsite laadt. Op het eerste oog ziet dit er voor de ontvanger volledig onschuldig en normaal uit.

Toch is dit niet het geval. JavaScript-code op de nep nieuwssite heeft namelijk ondertussen de OWA-sessie in de originele tab gewijzigd naar de URL van de nep OWA-server van de aanvaller. Als het slachtoffer klaar is met het lezen van het nieuws en weer terugkeert naar zijn Webmail, dan krijgt hij onderstaande melding te zien: Fake OWA-site. Deze website is vrijwel identiek aan de echte OWA-site van Academi: Echte OWA-site

Het is waarschijnlijk dat de gebruiker concludeert dat de OWA-server hem heeft uitgelogd tijdens het nieuws lezen. Als hij opnieuw inlogt stuurt hij zijn e-mail password naar de aanvaller, die dan direct toegang heeft tot alle e-mail van het slachtoffer.

Gevaar voor ieder bedrijf

Hoewel deze techniek tot dusverre alleen werd toegepast in Operation Pawn Storm, loopt elk bedrijf dat webmail aanbiedt voor werknemers risico slachtoffer te worden. Ook gebruikers van andere web-maildiensten, zoals Gmail en Yahoo kunnen slachtoffer worden van dezelfde aanval.

Wees daarom zeer voorzichtig op het moment dat er gevraagd wordt om gegevens in te voeren op login-pagina’s en zorg ervoor dat je op de juiste pagina (zonder typefouten!) inlogt. Indien mogelijk gebruik 2-factor authenticatie.

PS: bekijk de link naar het originele stuk (http://blog.trendmicro.nl/operation-pawn-storm/)? Dit stuk bevat namelijk een aantal afbeeldingen die het verhaal verduidelijken. Meer weten over Operation Pawn Storm? Lees hier het rapport.

Door: Feike Hacquebord, Senior Threat Researcher bij Trend Micro

]]>
Thu, 30 Oct 2014 02:23:37 +0100 Operation Pawn Storm http://executive-people.nl/item/518866/operation-pawn-storm.html&field=Foto1&rType=crop&height=165&width=165.jpg
Visie: ´Het loont om groen te zijn´ http://executive-people.nl/item/518709/visie-a-acute-het-loont-om-groen-te-zijna-acute.html Van de middelgrote bedrijven in Nederland is ruim 80 procent bezig met initiatieven en maatregelen die moeten leiden tot een “groenere” onderneming, zo blijkt uit onderzoek van KPMG. De bedrijven doen dat vooral door de eigen, interne duurzaamheid te verbeteren. Denk daarbij aan het verminderen van het energieverbruik, het toenemend gebruik van duurzame materialen en het verbeteren van de arbeidsomstandigheden.

In veel gevallen hebben de onderzochte bedrijven de inkoopstrategie aangepast en doen zij alleen zaken met leveranciers die zich duurzaam gedragen. Daarnaast stimuleren de bedrijven duurzaam gedrag bij medewerkers, zoals flexibeler werken en milieuvriendelijker vervoer. Overigens blijken bedrijven zich bij het vormgeven van de “groene” onderneming niet alleen op de interne organisatie te richten. De CIO’s hebben in toenemende mate oog voor de externe aspecten van duurzaam ondernemen, zoals de communicatie over het behaalde resultaat en overleg met stakeholders, onder wie klanten en leveranciers.

Ondanks al deze nobele inspanningen zien CIO’s en IT-managers één belangrijk aspect over het hoofd. Zij vergeten namelijk dat ze met een uitgekiend beleid van IT Asset Management en een strategie voor het bepalen van de juiste End-of Life datum van hun netwerkapparatuur veel sneller nog duurzamere resultaten kunnen boeken, die bovendien een stuk milieuvriendelijker zijn.

Door gebruik te maken van zogenoemde refurbished, gebruikte netwerkapparatuur in plaats van periodiek nieuwe apparatuur aan te schaffen, worden bij de bron al veel energie en kostbare, vaak schaarse, grondstoffen bespaard. Door de strikte fabrikantrichtlijnen voor vervanging van netwerkapparatuur, de zogenoemde End-of-Life aankondigingenen upgrades te negeren en een eigen plan te trekken, kan de levensduur van de switches en routers en servers worden opgerekt.

Reguliere recyclingprojecten of ecologische initiatieven en meerjarenafspraken over energie-efficiency zijn vaak te duur, te ingewikkeld of te omslachtig. CIO’s willen best een bijdrage leveren aan milieuvriendelijke oplossingen, maar niet als dat ten koste gaat van hun budget of slagkracht. Door de overbodige apparatuur direct te verkopen aan een refurbisher zijn ze in een keer verlost van hun zorgen en kunnen ze de residuwaarde van hun apparatuur in één keer verzilveren. Doordat de netwerkapparatuur wordt hergebruikt en niet op de schroothoop belandt, wordt het milieu aanzienlijk minder belast. Door netwerkapparatuur langer te gebruiken wordt bovendien bespaard op fossiele brandstoffen die worden gebruikt bij het continu fabriceren van nieuwe apparatuur.

Onder het motto ‘you can’t manage what you don’t measure’ heeft Curvature onderzocht wat het eigen zogenoemde Asset Recovery-programma concreet oplevert aan milieuvoordelen. Door buiten gebruik gestelde, switches, routers en bedrijfstelefooncentrales te verkopen aan Curvature, die na refurbishing de apparatuur doorverkoopt, leveren bedrijven op een eenvoudige manier een bijdrage aan een schoner milieu.

Zo heeft Curvature becijferd dat de onderneming in 2013 in totaal 501.875 gebruikte apparaten een tweede leven heeft gegeven. Hierdoor is 1.651.361 kilogram minder afval in het milieu terechtgekomen. Dit staat gelijk aan 3.150 vuilniswagens die in een rij van 13 kilometer klaar staan om hun afval te lossen op de stortplaats.

Na de eerste golf van met name grote bedrijven die aan het begin van deze eeuw de stap zetten naar duurzaam ondernemen, is het volgens de onderzoekers van KPMG nu duidelijk tijd voor een tweede groene golf van met name middelgrote bedrijven om het accent te leggen op een “groenere” bedrijfsvoering.

Dat alle inspanningen niet voor niets zijn, blijkt wel uit het feit dat 90 procent van de bedrijven aangeeft dat duurzaam ondernemen een positief effect heeft gehad op de reputatie van het bedrijf. Bovendien vindt 70 procent dat “groen” ondernemen heeft geleid tot een hogere ondernemingswaarde en meer concurrentievoordeel. Ruim de helft van de ondernemingen is sinds vijf jaar bezig met maatschappelijk verantwoord ondernemen en 80 procent gaat er vanuit dat het belang ervan de komende jaren alleen maar zal toenemen. Logisch, want ‘It pays to be green.’

Mike Sheldon is CEO Curvature

]]>
Mon, 27 Oct 2014 15:28:38 +0100 Visie: ´Het loont om groen te zijn´ http://executive-people.nl/item/518709/visie-a-acute-het-loont-om-groen-te-zijna-acute.html&field=Foto1&rType=crop&height=165&width=165.jpg