19-07-2012

'Cloud Computing vereist lange termijn relatie met klanten'

Deel dit bericht


SLTN is een Nederlandse ICT dienstverlener uit Almere die zich uitstekend weet aan te passen aan de eisen van deze tijd. Groot geworden als ICT infrastructuur- en datacenter specialist en met een omzet van 65 miljoen euro, begeeft SLTN zich ook nadrukkelijk in de wereld van Cloud Computing. De klantenset van vele honderden klanten strekt zich uit van het MKB tot aan de top van het nationale en internationale bedrijfsleven, waardoor SLTN zowel in Nederland als ver daar buiten haar werkzaamheden verricht. Mede daardoor heeft SLTN als geen ander te maken met de vraag naar verschillende soorten cloud oplossingen. Het motto van SLTN is daarom niet zomaar gekozen; Het compleet ontzorgen van ICT.


De eurocrisis, vastzittende huizenmarkt, negatief consumentenvertrouwen en een kabinetscrisis: onzekerheid alom voor het bedrijfsleven en degenen die daarin werken. 

Hoe gaat SLTN om met de toenemende uitdagingen waar bedrijven voor staan? Executive-People interviewt CEO Eugene Tuijnman van SLTN en vraagt naar zijn visie op de huidige markt en hoe SLTN hier op in speelt. “Bedrijven moeten steeds meer opboksen tegen de niet stilzittende concurrentie terwijl de budgetten onder druk staan en investeringen zolang mogelijk uitgesteld moeten worden. Banken denken volop mee maar helaas door de strakke Europose wetgeving is bijvoorbeeld de kredietverlening aan veel strengere eisen onderworpen dan voorheen. Wij begrijpen als geen ander dat innovatie noodzakelijk is om bedrijven zich te laten onderscheiden van de concurrentie maar dat de middelen daartoe beperkt zijn, zowel financieel als ook aan mankracht.“

Volgens Eugene Tuijnman, CEO van SLTN, zijn de ontwikkelingen in de ICT de afgelopen jaren echter enorm snel gegaan en is er een forse sprong gemaakt in de mogelijkheden om IT meer en meer te “gebruiken” in plaats van te kopen. En waarom zouden bedrijven hun IT infrastructuur nog op een kostbare eigen locatie willen houden? Serveren storage virtualisatie in combinatie met betaalbare bandbreedte voor de netwerken zorgen ervoor dat Cloud Computing voor een ieder binnen bereik komt. Maar Cloud Computing is een breed begrip en is het wel iets voor uw bedrijf en zo ja, hoe maakt u dan de stap naar Cloud Computing terwijl uw lopende business geen enkele verstoring mag hebben. “SLTN werkt met een Cloud Ready Assessment” aldus Eugene Tuijnman. 

“Via deze beproefde methodologie gaan wij samen met de klant in gesprek en als resultaat worden er eisen en wensen geformuleerd die afgezet worden tegen de bestaande ICT infrastructuur en de kennis van de ICT organisatie. Daarna komen wij met een schriftelijk advies. In dit advies geeft SLTN een realistisch oordeel over de mogelijkheden maar ook over de onmogelijkheden! Indien de klant daarna verder wil komt SLTN met een stappenplan, inclusief de doorlooptijd en de bijbehorende kosten. Het merendeel van onze projecten doen wij op basis van fixed time en fixed price zodat de klant vooraf weet waar hij aan toe is.

“Vaak rekent een klant niet of onvoldoende op migratie- en upgrade kosten. Over gaan naar Cloud Computing is qua timing vaak het beste als de huidige infrastructuur toch aan vervanging toe is. En of men dan besluit naar de Cloud te migreren of toch nog alles zelf te blijven doen, ook bij een nieuwe infrastructuur moet data gemigreerd worden en zal veelal de software een upgrade krijgen naar de nieuwste versies. Als men wel naar de Cloud besluit te migreren moeten de bestaande software licenties opnieuw ingezet worden, al dan niet ge-upgrade naar de laatste versie. Het licentie beheer van software licenties van meerdere leveranciers in een bestaande omgeving is voor veel bedrijven al een forse uitdaging en de bestaande software licenties te mogen gebruiken in de Cloud is veelal niet zonder meer mogelijk. Een goed assessment op software licenties is absoluut noodzakelijk om nadien niet tegen compliance audits aan te lopen waarbij non-compliance issues tot hoge boetes kunnen leiden!”

Eugene Tuijnman gaat verder “ Vaak zien wij dat tijdens het Cloud assessment ook het beheer van de ICT omgeving uitgebreid aan bod komt. Mede hierdoor maakt SLTN ook qua beheer een sterke groei door. Onze klanten hebben veel overeenkomsten met betrekking tot hun ICT infrastructuur maar wij stellen dat elke klant uniek is en op deze wijze gaan wij ook de samenwerking met de klant aan. Het woord samenwerking is door SLTN bewust gekozen, een onderliggend contract met service level agreements en overige voorwaarden moeten uiteraard geregeld zijn maar het succes en resultaat worden voor een belangrijk deel ook bepaald door de dagelijkse gang van zaken! Vaak komen klanten nog met aanvullende wensen en juist de tevredenheid van het totaal geeft de klanttevredenheid weer. Hierin onderscheidt SLTN zich ook van de grote procedure geleide partijen die veelal met offshore centers werken. Bij SLTN staat de klant en dan met name het contact met de klant centraal! Klanttevredenheid is bovenal mensenwerk.”

”De samenwerking met nationale- en internationale software leveranciers is eveneens key voor onze overall performance” aldus Gerard den Besten, manager Managed Services bij SLTN. Een storing is al erg genoeg maar als een verstoring optreedt omdat de infrastructuur en de applicatie onvoldoende op elkaar afgestemd zijn, dat mag absoluut niet plaatsvinden. Hoe vaak komt het niet voor dat een verplichte firmware upgrade op de servers niet kan worden doorgevoerd omdat de database leverancier de nieuwste versie nog niet ondersteunt. En dan ontstaat het kastje naar de muur situatie en dat willen wij als SLTN ten koste van alles voorkomen! SLTN werkt daarom nauw samen met diverse gerenommeerde partijen en zorgt voor een optimale communicatie qua werkzaamheden zodat de klant minimaal last hiervan heeft.”

“Het zetten van de 1e stap om IT buiten de deur te plaatsen is vaak een lastige. En laten we eerlijk zijn, zonder IT kan geen onderneming meer functioneren dus het nemen van deze stap moet een gedegen en wel overwogen stap zijn.” Cloud Computing is gelukkig een niet allesomvattend geheel maar een verzameling van diensten die veelal achter elkaar maar ook parallel van elkaar genomen kunnen worden. Cloud Computing vereist een lange termijn relatie met onze klanten, immers er is tijd nodig om elkaars  wensen en eisen goed te kunnen begrijpen en deze succesvol te implementeren in bijvoorbeeld een Cloud oplossing. De relatie met onze huidige klanten en met name de klanttevredenheid hebben ons gebracht tot waar we nu staan en waardoor wij een sterke groei doormaken. 


  

Tags

Cloud