30-06-2012

Jean Nederlof, E.Novation: “Communicatie in zorg steeds belangrijker”

Deel dit bericht


De systemen van het Nederlandse ICT-bedrijf E.Novation verwerken per jaar 3,6 miljard berichten voor de medische sector. Het bedrijf stond aan de wieg van het elektronische berichtenverkeer in de medische sector, en heeft op dat gebied een dominante positie verworven. Executive-People.nl sprak met CEO Jean Nederlof over trends en ontwikkelingen in deze roerige branche.


E.Novation is, aanvankelijk onder de naam Lifeline, al vanaf 1983 actief. De wortels van het bedrijf liggen in de zorgsector, waar de eerste voorzichtige stappen werden gezet om de traditionele papieren communicatie digitaal te laten verlopen. Dat gebeurde aanvankelijk alleen in de regio Rijnmond, maar al snel zijn de activiteiten uitgebreid tot huisartsen, apothekers en ziekenhuizen in heel Nederland. In 1997 kwam Jean Nederlof aan boord bij LifeLine als general manager, na onder andere bij Siemens en Roccade gewerkt te hebben. Hij heeft het bedrijf vervolgens uitgebouwd met een portfolio diensten naast het berichtenverkeer. Ondertussen is het personeelsbestand gegroeid van zes naar 220 mensen, met kantoren in Frankrijk,Engeland en China.

Hij omschrijft E.Novation als “facilitaire dienstverlener in de ICT bij het verbinden van systemen, mensen en bedrijven.” Op dit moment maakt de sector zorg 65 procent uit van de activiteiten. Jean Nederlof: “We zijn interface-architect. Wat er ookgekoppeld moet worden, wij kunnen het. Hierdoor zijn we nu verantwoordelijk voor het versturen van 3,6 miljard berichten per jaar.”E.Novation heeft bewust de keuze gemaakt geen eigen informatiesystemen (XIS)te bouwen. “Soms jeuken onze handen wel eens, maar dan zouden we gaan concurreren met leveranciers. We blijven bewust onpartijdig om de communicatie tussen alle systemen te kunnen blijven verzorgen.”

Standaarden

E.Novation heeft als LifeLine aan de wieg gestaan van Edifact als communicatiestandaard in de zorg. Dat is ondertussen verder ontwikkeld op basis van nieuwe standaarden, zoals XML, IHE/XDS en HL7.Het berichtenverkeer voor de zorg wordt overigens door E.Novation al jaren aangeboden als Software as a Service (SaaS), lang voordat de term in opkomst kwam. Hiermee loopt de zorg dus redelijk voorop. Om de berichtenstroom 7 x 24 uur door te laten gaan heeft E.Novation een eigen datacenter, en back up-faciliteiten.

De communicatie in de zorg is, net als veel zaken in deze sector, volop in beweging. Dat hangt samen met diverse ontwikkelingen. Nederlof: “Er is een groot tekort aan personeel. Tegelijk zijn de zorgkosten in Nederland enorm hoog, wat betekent dat er geen extra geld beschikbaar is. En omdat in Nederland een forse vergrijzing optreedt, zal ook nog eens de zorgvraag toenemen. De grootste uitdaging voor ons wordt inspelen op de veranderende behoeften in de zorg als gevolg van de vergrijzing.”

“Dat alles leidt tot een vraag naar efficiencymaatregelen. Vanuit de IT kunnen wij proberen tijdrovende maatregelen efficiënt uit te voeren.” Dat leidt tot een verbreding van de activiteiten in de keten. “Waar we voorheen vooral actief waren in de cure, het beter maken van mensen, gaan we steeds meer naar care. Vooral in die hoek is nog heel veel werk te doen. Het is een hectische wereld waar veel gebeurt. We hebben niet alleen technische kennis, maar ook kennis van het politieke krachtenveld. Dat is heel belangrijk om zaken voor elkaar te krijgen in deze sector.”

China

E.Novation is dankzij mede-oprichter Ad Nederlof een van de pioniers van zaken doen in China. Daar is al enige tijd een eigen development centergevestigd. “Veel bedrijven willen ontwikkelwerk niet zelf uitbesteden aan China, maar wanneer er een Nederlands bedrijf tussen zit als intermediair is het vaak wel een aantrekkelijke optie. Wij hebben nu ons eigen software development center in China waar 42 mensen werken onder een Chinese general manager, en een Nederlander met brede ontwikkelervaring als technisch manager.”

Met de opkomst van tablets en smartphones wordt communicatie nog belangrijker in de zorg. Zo worden nu statusgegevens van patiënten vaak digitaal gekoppeld aan de systemen, een forse verbetering van de efficiency omdat vroeger een verpleegster gegevens van papieren staatjes overschreef. Ook apps zijn belangrijk, maar die moeten wel aangesloten worden op systemen om informatie te kunnen verwerken. “Dat is voor ons een enorme uitdaging: èn apps ontwikkelen, èn ervoor zorgen dat al die systemen verbonden worden. We hebben al een enorme inhaalslag gemaakt, maar er is nog veel te doen.”

Een andere trend in de zorg is de toenemende specialisatie van ziekenhuizen. Dit betekent dat vanuit andere ziekenhuizen allerlei informatie moet worden gestuurd naar die instellingen. “Vroeger moest je letterlijk met een envelop onder je arm naar een ander ziekenhuis. Nu sturen ze de dossiers digitaal, inclusief foto’s en filmpjes.” Daar is veilig en gestructureerd berichtenverkeer voor nodig, dat kan niet zomaar over internet. “Dit betekent dat er vooraf is afgesproken in welk format en met welke encryptie zaken gestuurd worden, zodat de inhoud niet door een onbevoegde gelezen kan worden.”

De grote vraag in de zorg is wat er met het Elektronisch Patiënten Dossier (EPD) gebeurt, dat door de Eerste Kamer aanvankelijk is weggestemd. “Het grote probleem is dat over het EPD besloten werd op een niveau waarbij er niet met iedereen gesproken is. En dat is juist in de zorgsector enorm belangrijk. We zijn er technisch op voorbereid als het EPD er alsnog komt, daar hebben we al allerlei tools voor gebouwd. Maar we wedden op twee paarden, want als het niet doorgaat zijn we daar ook op voorbereid. Overigens zijn er nu al legio regionale initiatieven, dus er zit wel beweging in.”