07-04-2012

CC Group: System integrator nieuwe stijl

Deel dit bericht


CC Group is weliswaar een nieuwe naam op de IT-markt, maar het bedrijf is onlangs gevormd uit vijf al langer bestaande Nederlandse ITbedrijven: OmnIT, Forest & Fields, Pass Software, CCG en SQL Integrator. Deze bedrijven, die sinds jaren individueel een mooie staat van dienst hebben opgebouwd gaan dus verder onder één naam, CC Group. Hiermee ontstaat een ‘system integrator nieuwe stijl’, zoals directeur Marcel Henriquez het uitdrukt.

CC Group bestaat uit vijf organisaties die allemaal hun eigen specialisatie in technieken en markten hebben`, aldus Marcel Henriquez. “Mijn compagnon Roy Thakoerdin en ik hebben besloten om de organisaties bij elkaar te voegen om zo een ‘system integrator nieuwe stijl’ te vormen. Het beeld dat wij hebben bij de traditionele system integrators is dat van een grote organisatie, met een wijde waaier van dienstverlening. Wij komen juist vanaf de andere kant, waarbij kleine organisaties met een geheel eigen specialisatie met elkaar verder te gaan.”

“Vóór de integratie bestonden alle bedrijven uit maximaal twintig medewerkers. Door de samenvoeging hebben we de juiste schaalgrootte bereikt en kunnen we nu zaken doen met grotere organisaties. CC Group is, behalve sterk gedreven vanuit de techniek, tevens een echte business partner. Een partner die consultancy, projectmanagement, functioneel beheer en functionele ontwikkeling actief inzetten met specialisten om zo te komen tot oplossingen op maat.“

Genetische laboratoria

“Met Pass Software zijn we actief in het maken van stamboomtekeningen voor genetische labs, waar ze complexe algoritmen gebruiken. We zijn één van de vijf bedrijven in de wereld die dat kunnen. Dat gebeurt vooral internationaal. Een belangrijke stap is dat we een Europese aanbesteding in Schotland gewonnen hebben voor alle genetische laboratoria daar. De eerste daarvan is nu in aanbouw, dat wordt het grootste genetische laboratorium in Europa en wij verzorgen dit deel van de automatisering.”

“We zijn een Nederlandse organisatie die, met het over de grenzen gaan van Pass Software, veel internationale relaties inmiddels tot haar klanten mag rekenen. Door de synergie onderling worden bredere internationale aspiraties werkelijkheid. De naam Pass Software die inmiddels bekendheid heeft internationaal zullen we naast CC Group blijven voeren als merknaam.”

CC Group is op dit moment druk bezig met de consolidatie om de synergie uit de verschillende proposities optimaal naar voren te halen. Henriquez: “Dat willen we nu in een samenhangend geheel opnemen. Want alle verschillende culturen moeten goed op elkaar worden afgestemd. We zijn specialisten op een aantal vlakken, dat specialisatie-deel houden we erin terwijl we toch breder willen gaan. We blijven daarbij altijd technisch inhoudelijk. We bouwen niet vanuit marketing, maar vanuit de inhoudelijke uitdaging, dat is wat ons drijft.”

Een belangrijke trend voor CC Group is dat veel zaken nu bij elkaar komen. “Dat geldt zowel voor Microsoft als voor Oracle. Alle ontwikkelingen van de laatste jaren worden gecombineerd. Daar zijn we veel mee bezig. Een gevolg hiervan is dat de markt meer verschuift naar dienstverlening. Cloud computing, al dan niet in de vorm van hybride systemen, vraagt om heel veel flexibiliteit. Tegelijkertijd letten organisaties sterk op de kosten. Daar moet je als leverancier een visie op hebben. Iedere vraag is anders en moet op de juiste manier uitgedacht worden om tot een goede match te komen. We streven ernaar om voor een langere termijn met bedrijven samen te werken.”

Nieuwe modellen
“Cloud computing geeft de mogelijkheid om met nieuwe modellen en constructies aan de slag te gaan. Zelf ben ik geen voorstander van de cloud waar niet bekend is waar alles staat. Simpelweg omdat de wetgeving hieromtrent nog teveel in beweging is. Ik zie veel meer in dedicated cloudoplossingen. Die stellen ons in staat om capaciteit, processing power en geheugen gewoon in te kopen bij een goede partner, zodat je je volledig kunt richten op de dienstverlening. Dat is een duidelijke trend in de markt. Er opereren partijen die vanuit de onderste lagen steeds beter worden en hun hele model daarop ingericht hebben. Daarboven komt een laag met dienstverleners die in alle rust aan hun dienstverlening kunnen werken. Daar horen wij bij.”

Het veelbesproken Big Data speelt bij CC Group nog geen overheersende rol. “We zien wel dat met name Oracle ermee bezig is. Zij zijn zich erop aan het voorbereiden en dat houden we in de gaten. Op dit moment gaat onze aandacht echter veel meer uit naar Fusion en High Availability. Gelieerd aan Big Data is search en daar speelt wel heel veel in voor ons. Vooral bij de commerciële sites zie je dat de conventionele zoektechnieken op een relationele database het niet meer aankunnen. Daarom gaan mensen op zoek naar alternatieve systemen om de zoekmogelijkheden, en met name de resultatenpresentatie beter af te stemmen op wat de klant aan het doen is op jouw site. Daar krijgen we veel vragen over.” 

“Ook met mobiel zijn we nadrukkelijk bezig, zowel vanuit de reiswereld, de zorg als medialand krijgen we daar vragen over. In die markten gaat het eveneens vooral om ontsluiten. Hoe zorg je dat een publicatie of een reis via een app ontsloten kan worden, om bijvoorbeeld content af te nemen of te boeken?”

Voor FD en BNR heeft CC Group bijvoorbeeld vorig jaar de websites opgeleverd. “Dat zijn succesvolle projecten geweest. Werk voor de sector reizen loopt voortdurend door. We hebben in de sector Veiligheid een project gedaan dat ‘Hooligans in beeld’ heet. Dit is een applicatie om hooligans te monitoren en waarvan zowel politie als spoorwegpolitie gebruik maakt. Hooligans zijn een actueel probleem in de maatschappij en het onderwerp is daardoor vaak in het nieuws. Wij verzorgen, voor Hooligans in beeld, het hele beheer en de ontwikkeling.”

“We merken dat de markt op dit moment verstijft. De afgelopen tijd is een aantal aanvragen ingetrokken maar aan de andere kant doen we veel business direct bij de eindgebruikers. Hierdoor hebben we minder last van de economische situatie. Partijen die volledig in de tussenmarkt werken hebben een groter probleem. Onze specialisten hebben op dit moment allemaal een project en daardoor zijn we momenteel zelfs weer op zoek naar nieuwe medewerkers.”

“Het belangrijkste doel voor de komende tijd is dat de mensen het leuk vinden om voor ons te werken. Op het moment dat we geconsolideerd zijn willen we met de nieuwe stijl, de nieuwe cultuur breder de markt op gaan. Door flexibel te blijven, met de juiste specialisatie en diepgang, zullen we in staat zijn nog flink door te groeien.”