02-04-2012

Interview: SLTN slaat haar vleugels uit richting Business Analytics

Deel dit bericht


SLTN is een Nederlandse ICT Dienstverlener uit Almere die zich uitstekend weet aan te passen aan de eisen van deze tijd. Groot geworden als specialist op het gebied van Datacenters slaat SLTN nu ook haar vleugels uit richting Business Analytics. Business Analytics biedt bedrijven een groot competitief voordeel. Het blijkt echter vaak dat het niet eenvoudig is om Analytics binnen aanvaardbare tijd en kosten te implementeren. En na de implementatie zorgen veranderingen in de strategie of veranderingen in het business model al snel weer voor forse aanpassingen. Met haar bestaande expertise op het gebied van datacenters en de nauwe samenwerking met leidinggevende bedrijven op het gebied van Analytics is SLTN echter wel in staat de gehele Analytics omgeving van de hardware tot en met de Analytics functionaliteit te ontzorgen! Ontzorgen betekend in dit geval opleveren en beheren binnen vooraf afgesproken tijd en kosten.

De wereld om ons heen wordt steeds complexer. Consumenten krijgen door internet en sociale media steeds meer invloed op de koers en de strategie van een Bedrijf. Het omgaan met die complexiteit, of beter nog, voordeel er mee doen, betekent het verschil tussen succes en falen. Internet heeft geleid tot veranderend consumenten gedrag. Klanten kopen vandaag bij u, morgen bij de concurrent, overmorgen bij die nieuwe speler op de markt die u nog niet kende. De kennis over de klant, het anticiperen op zijn of haar gedrag, de relatie met de klant het wordt allemaal nog belangrijker dan het al was. En u probeert het allemaal “op gevoel” bij te houden….

De hoeveelheid data die bedrijven in hun bezit hebben met daarin waardevolle informatie van en over de klant groeit met de dag exponentieel. Websites, social media, e-mails, inkooporders, facturen, supply chain processen, RFID chips, call centers noem het maar op, genereren continue data. “Als Datacenter specialist hebben wij als SLTN daar dagelijks mee te maken”, zegt Eugène Tuijnman, CEO van SLTN. “Het migreren van data tot informatie en daardoor het verkrijgen van inzicht en vervolgens dit omzetten in gerichte en uitvoerbare acties is voor veel ondernemingen een grote uitdaging. Door het gebrek aan inzicht worden veelal geen, halve of verkeerde beslissingen genomen en gaan kansen onbenut voorbij.” De continue groeiende stortvloed aan data en de snelheid waarmee consumenten en klanten het business landschap veranderen stelt andere maar ook nieuwe eisen aan traditionele Business Analytics omgevingen. “Meten is weten maar wat steeds belangrijker wordt is na het meten te anticiperen op de uitkomst en juist hier als onderneming je te onderscheiden” stelt Arcène Goossens, sinds begin van dit jaar bij SLTN aangesteld als Manager Analytics.

Het is dus een kwestie van in de gaten houden hoe je er als bedrijf voor staat, begrijpen waarom je goed of slecht scoort op bepaalde onderdelen. Je moet anticiperen op de toekomst door handig gebruik te maken van predictive analytics oplossingen en gewonnen inzichten gebruiken om de toekomst vorm te geven middels planning, budgetting en forecasting systemen. En vanzelfsprekend is dit een continue proces, want de wereld om ons heen verandert steeds. Wat vandaag nog de heilige graal is blijkt morgen niet meer te zijn dan een eenvoudige gebarsten aardewerken schaal.

Technologie
Op technologie gebied zie je dat analytische databases in staat zijn steeds meer en complexere data sets op te slaan. Big Data is in ieders mond. “Onze expertise en kennis op het gebied van datacenters, netwerken en storage stelt ons in staat om Big Data systemen zoals de IBM Netezza Datawarehouse appliance en IBM Smart Analytics Systems snel en efficiënt te kunnen implementeren.” zegt Eugène Tuijnman. “Het speelt daarbij geen rol of de klant er voor kiest zijn infrastructuur in huis te hebben of dat hij het als (private) cloud wil invullen. SLTN biedt een analytics datacenter à la carte oplossing waarbij in overleg met de klant gekozen wordt voor de omgeving die het best bij hem past.”
Het hebben van een goede basis in de vorm van de juiste infrastructuur is één ding. Daarnaast moet je er voor zorgen dat je een agile business intelligence omgeving kunt inrichten, zodat je als bedrijf snel kun reageren op veranderingen in de markt. Het Engelse woord agile betekend beweeglijk, maar ook uitgeslapen of pienter. Volgens Arcène Goossens zijn beide betekenissen van toepassing. Niet alleen moet je er voor zorgen dat je Analytics omgeving snel kan mee bewegen met de marktomstandigheden, maar moet je met je Analytics applicatie ook snel de juiste slimme beslissingen kunnen nemen. Snelheid van veranderen is vaak goed gewaarborgd bij de meeste Business Intelligence tools, maar het wordt al een stuk moeilijker als het er om gaat om snel veranderingen door te voeren in de onderliggende structuur van het datawarehouse. “Om klanten dezelfde flexibiliteit te geven die ze van hun Business Analytics front-end tool gewend zijn, hebben wij voor de Datawarehouse Automation technologie van het Nederlandse bedrijf BIReady gekozen. Het is alsof je in plaats van met een handgeschakelde auto met een automaat rijdt, je moet nog steeds gas geven en sturen maar schakelen is overbodig geworden” zegt Arcène Goossens. 

De focus op de Business Analytics producten van IBM, Cognos en SPSS, garanderen de flexibiliteit aan de voorkant. “Door gebruik te maken van de robuustheid van het IBM platform kunnen we niet alleen grote bedrijven op hun wenken bedienen, maar bijvoorbeeld met het pas gelanceerde Cognos Insight ook kleine bedrijven of afdelingen van grote bedrijven gemakkelijk bedienen.” aldus Eugène Tuijnman. Dashboarding, reporting en balance scorecarding geeft al zoveel elementair inzicht. Het verbinden van gestructureerde en ongestructureerde data is voor veel bedrijven moeilijk, zo niet onmogelijk.  

Door gebruik te maken van het unified information access platform van de Amerikaanse onderneming Attivio is SLTN in staat om alle informatiebronnen in de onderneming middels intelligente algoritmes te doorzoeken. Of het nu data van sociale netwerken, uit e-mails, uit datawarhouses, uit ECM, CRM of ERP systemen is, met Attivio kunt u de gegevens uit al deze bronnen met elkaar verbinden en aanbieden aan business intelligence tools zoals IBM Cognos of als zoekmachine binnen uw bedrijf in zetten. Dat het een uitstekende product is blijkt uit het feit dat SLTN in November 2011 een openbare aanbesteding bij Europol heeft gewonnen. 

Business Analytics propositie  
Behalve door de kwaliteit van de producten, de dienstverlening en onze end-to-end infrastructuur en software oplossingen onderscheidt SLTN zich door haar CFO on Demand concept en haar abonnements diensten. Zo heeft SLTN voor bedrijven tot ongeveer 250 medewerkers een financieel performance dashboard ontwikkelt dat niet alleen direct inzicht geeft in de belangrijkste financiële KPIs, maar waarbij de klant ook van financieel/ondernemers advies wordt voorzien door financiële experts die zelf weten wat ondernemen is: Finance spreekt met Finance. Ondernemer spreekt met Ondernemer. En over IT praten we inhoudelijk niet meer, deze wordt als een dienst beschikbaar gesteld. Deze dienst wordt aangeboden in de vorm van een maandabonnement en kan als cloud-dienst worden afgenomen. Dit betekend dat de initiële investering voor hardware, software en de eenmalige project kosten voor het inrichten van het dashboard komt te vervallen en wordt vervangen door een maandelijkse all-in fee. “CAPEX wordt OPEX. De meeste bedrijven kopen tenslotte ook geen zakenauto’s meer maar leasen deze.” aldus Eugène Tuijnman. SLTN ontzorgt dus niet alleen uw IT systemen en uw Analytics omgevingen, maar geeft u ook de investeringsmogelijkheden die het beste bij u passen. “U hoeft geen cruciale projecten meer uit te stellen omdat u aanhikt tegen de initiële investering, ook uw financiën worden door SLTN agile behandeld.” zegt Arcène Goossens. “Klanttevredenheid, kwaliteit, de juiste prijs en de juiste vorm van financiering zijn voor ons het allerbelangrijkste”, aldus Eugène Tuijnman.