22-10-2011

Flip Houtman, Ventus: ‘IT moet aansluiten bij business-vragen’

Deel dit bericht


IT-dienstverlener Ventus is opgericht vanuit een duidelijke visie, die in de loop der jaren nog even actueel is gebleven: IT moet doen waar de business het voor nodig heeft. De achterliggende ontwikkelingen zijn weliswaar snel gegaan, maar nog steeds worstelen bedrijven met de vraag hoe ze technologie zodanig kunnen inzetten dat het doelstellingen als groei, besparingen of meer flexibiliteit kan realiseren. Ventus richt zich op het beantwoorden van deze kernvraag.

Ventus is opgericht in 1998 vanuit het perspectief dat de meeste IT-ers te weinig affiniteit hadden met het strategische doel van IT, dus de vraag waar de business IT voor nodig had. Algemeen directeur Flip Houtman: “Dat speelde al dus al aan het eind van de jaren negentig. Toen al vroegen bedrijven zich af hoe ze ervoor konden zorgen dat IT bijdraagt aan de doelstellingen van de business. En, zeker zo belangrijk, ze vroegen zich af hoe ze mensen zouden kunnen vinden die deze vraag begrijpen. Die niet alleen kijken vanuit het perspectief van de IT, maar ook vanuit het perspectief van de business. Deze vraag lag ten grondslag aan de oprichting van Ventus. We willen bedrijven helpen met het management van hun IT en het realiseren van IT.”

Dat gebeurt op twee vakgebieden: projectmanagement en servicemanagement. Met dit aanbod is Ventus snel gegroeid. Houtman: “We merkten dat organisaties het gevoel hadden dat ons aanbod toegevoegde waarde heeft. De kracht van het model schuilt in de realisatie. Kort gezegd is dat IT zodanig inzetten dat het doet wat het moet doen voor een organisatie. Dat is al die jaren de kern gebleven van onze activiteiten. We houden ons dus niet bezig met het wat en waarom. Er is bij organisaties meer dan voldoende denkkracht aanwezig om die twee aspecten in te vullen. Je moet niet denken dat je dat als dienstverlener snel kunt overtreffen. Maar aan de kant van het hoe en met wie is het een heel ander verhaal. Dat is de vertaalslag van IT naar business. Daar blijft onverminderd veel vraag naar.”

Inzicht

De onderliggende ontwikkelingen in de IT zijn in die tijd natuurlijk wel flink veranderd. “In het begin kwam de vraag veel voor uit het feit dat veel bedrijven niet precies wisten wat de impact was van IT. Ze hadden te weinig inzicht in het opzetten van een IT project. De laatste jaren zien we een duidelijke verschuiving naar de vraag welke IT ze nu moeten gebruiken om een oplossing te vinden voor hun business vragen. Ze weten nu wel wat de businessvraag is, zien in dat ze snel moeten veranderen, begrijpen wat hun klanten nodig hebben, weten wat hun interne klanten nodig hebben, en begrijpen dat het sneller moet.”

“Maar daarin missen ze de slag naar de IT-omgeving, òf omdat ze het niet goed georganiseerd hebben, òf omdat ze er niet de juiste mensen voor hebben. Wat je dan in praktijk vaak ziet is dat ze met een leverancier in gesprek gaan, die het antwoord natuurlijk altijd in de richting van zijn eigen oplossing stuurt.”

Ventus heeft door deze ontwikkeling een nieuwe tak aan de dienstverlening toegevoegd: benefit management. “Dit houdt in dat we voor de start van het proces met de klant praten over de behoefte in relatie tot de onderliggende architectuur en de te ondersteunen processen. We hebben dat bewust benefit management genoemd, dus geen IT-term, vanuit de visie dat daarmee het verhaal begint. Die fase bepaalt of een IT-project wel of niet goed gemanaged gaat worden, en of het als een investering of een kostenpost wordt beschouwd. We willen de klant meenemen in het proces.”

Waar het volgens Houtman om gaat is dat de architectuur en informatievoorziening vaak niet goed op elkaar zijn afgestemd, en dat de processen onvoldoende in kaart zijn gebracht. “We merken dat een deel van de klanten behoefte heeft aan begeleiding in het voortraject. Die vraag komt meer en meer, en ik denk dat dat een goede ontwikkeling is. Want op die manier wordt IT meer dan een kostenpost. Ook een CEO en CFO moet zich realiseren dat geen enkel bedrijf meer functioneert zonder dat de IT goed geregeld is. IT is een dragend fundament onder het rendement van een bedrijf, dus het is zaak dat goed te organiseren. Zorg er dus voor dat IT zo is ingericht dat je aantoonbaar een hoger rendement kunt halen.”

Realisatie

Over die realisatie praten we steeds meer met IT-directeuren en CIO’s, zodat zij ook aan hun baas kunnen vertellen hoeveel IT heeft bijgedragen aan het bedrijfsproces. Die gedachtegang in bedrijven is aan het veranderen, voorheen werd sterk gestuurd op de financiën. Bij de projecten die we nu doen zie je duidelijk de trend dat ze gericht zijn op het optimaliseren van de bedrijfsprocessen en het bedrijfsresultaat.”

Een voorbeeld van zo’n project is het werk dat Ventus doet voor een grote autofabrikant. “Dat bedrijf is al heel lang een klant van ons. Door het bestelproces te optimaliseren willen ze het omzetniveau per auto verhogen. Wereldwijd zijn ze daarom in kaart aan het brengen wat de cruciale factoren zijn voor een klant om een bepaalde optie  wel of niet erbij te kopen. Dat gaat om relatief kleine bedragen per auto, maar wereldwijd gaat het om enorme bedragen. Zo´n project is business-gedreven, het gaat om agility zodat de bedrijfsresultaten omhoog gaan. Het is mooi om te zien hoe dat lukt.”

Houtman ziet in praktijk dat veel vragen voortkomen uit de economische situatie. “De crisis is daarmee een enorme stimulans om businessvragen voor het voetlicht te brengen, organisaties willen duidelijkheid over de zaken waar ze in kunnen investeren. Daarom is er ook steeds meer vraag naar hulp bij informatievoorziening en architectuur. Zomaar starten met een IT-project zonder dat vooraf bedacht is of het wel of niet in de architectuur past gebeurt niet meer. De gesprekken die we daarover voeren komen merkbaar beter aan dan tien jaar geleden.”