25-04-2012

MKB laat €24 miljard aan kostenbesparingen door inzet ICT liggen

Deel dit bericht


Door Heliview Research is in het kader van de Week van ICT onderzoek gedaan naar de mogelijke efficiency verbetering binnen het MKB door extra inzet van ICT. In totaal bedraagt de schatting van de efficiency verbetering met meer inzet van ICT 12,3%, waarmee het MKB 24 miljard euro per jaar kan besparen.

In het onderzoek is gevraagd wat er met de ICT investeringen van de onderneming zou gebeuren indien het budget aan geen enkele beperking onderhevig zou zijn. Een kwart van de bedrijven geeft aan dat het IT-budget in ruime (21%) tot zeer sterke (4%) mate zou stijgen indien er geen enkele beperking meer zou zijn bij het vaststellen van het budget. Deze bedrijven verwachten deze stijging omdat het budget nu te laag is (39%), de kansen / mogelijkheden van IT beter zouden worden uitgenut (32%), innovaties beter en sneller zouden kunnen worden doorgevoerd (13%), achterstallig onderhoud kan worden ingelopen (13%) of een specifieke investering (6%).

De genoemde ruime tot zeer sterke stijging van het budget zou naar schatting een gemiddelde efficiency verbetering van 31% voor deze bedrijven als geheel betekenen. Overigens is het vermelden van dit achterstallig onderhoud zorgelijk, aangezien dit ook beveiligingsrisico's voor die bedrijven kan inhouden.

Nog eens 37% van de bedrijven geeft aan dat het IT-budget een gematigde stijging zou hebben indien er geen enkele beperking meer zou zijn bij het vaststellen ervan. Deze gematigde stijging van het budget zou naar schatting een gemiddelde efficiency verbetering van 13% voor deze organisaties betekenen.

Berekend is dat bij bedrijven waarbij de budgetten in ruime tot zeer ruime mate stijgen er een geschat besparingspotentieel is van €15 miljard. Bij bedrijven waarbij de budgetten gematigd stijgen is er een geschat besparingspotentieel van €9 miljard. Met een voorzichtige extrapolatie van de bevindingen binnen het MKB naar het totale Nederlandse bedrijfsleven is er voor Nederland zelfs een besparingspotentieel van naar schatting €65 miljard.

De extra investeringen zouden zich met name richten op automatisering van werkzaamheden (29%), software (27%), hardware (23%) en website/internet gerelateerd (16%).