06-04-2012

Nieuwe impuls voor cybersecurity-onderzoek

Deel dit bericht


De ministeries van V&J, BZK, Defensie en EL&I geven samen met de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) een impuls aan cybersecurity-onderzoek. Daartoe wordt op korte termijn een tender georganiseerd. In het kader van het topsectorenbeleid heeft NWO aangegeven hiervoor € 3,8 miljoen te zullen vrijmaken, inclusief een in kind bijdrage. Bovengenoemde ministeries vullen dit aan tot € 6,3 miljoen. De uitvoering van deze tender komt in handen van NWO en Agentschap NL. Besloten is hiervoor één (virtueel) loket in te richten, waar bedrijven en consortia van kennisinstellingen en bedrijven onderzoeksvoorstellen kunnen indienen.

Het cybersecurity-onderzoek sluit naadloos aan bij de Nationale Cyber Security Strategie (NCSS) van het kabinet. Het kabinet zet hiermee in op een integrale aanpak voor de veiligheid van een open en vrije digitale samenleving.

Een oproep om onderzoeksvoorstellen in te dienen zal nog voor de zomer worden gepubliceerd. Binnen de tender zijn twee trajecten ontwikkeld voor zowel langetermijnonderzoek als voor kortetermijnonderzoek. Voor het langetermijnonderzoek wordt een eigen bijdrage van de indieners (kennisinstellingen, bedrijfsleven en/of maatschappelijke organisaties) verwacht. Voor de korte termijn zal de markt worden uitgedaagd om samen met wetenschappers te komen met oplossingen voor cybersecurity-vraagstukken. Meer informatie over het programma, indieningsprocedures en voorwaarden zal binnenkort te vinden zijn op de websites van NWO en Agentschap NL. Na de zomer worden ingediende voorstellen beoordeeld zodat de eerste projecten dit najaar nog van start kunnen gaan.
  

Tags

Security