05-04-2012

Commissie privacy van ICT~Office van start

Deel dit bericht


ICT~Office start de commissie privacy om de ICT-branche op het gebied van het thema 'privacy' te organiseren en zodoende een bijdrage te leveren aan de discussie over de balans tussen ICT, innovatie en privacy. De commissie staat open voor vertegenwoordigers van lidbedrijven van ICT~Office die binnen hun organisatie op strategisch niveau verantwoordelijk zijn voor privacy en de impact van privacy op de business.


Bondgenoten
Bedrijfsleven en overheid investeren veel in nieuwe ICT-toepassingen om informatie beter te benutten en te verrijken. Bij de inzet van ICT zijn er vraagstukken over het verzamelen en het gebruik van persoonsgegevens. ICT~Office vindt het belangrijk dat er goed wordt nagedacht over hoe de privacy van betrokkenen wordt gewaarborgd.

ICT~Office wil de kennis en expertise van de ICT-branche inzetten om privacy te beschermen. Privacy en ICT zijn elkaars bondgenoten. Van belang hierbij is dat transparantie wordt vergroot wat betreft de toepassing van ICT- en internettechnologie. De grootste zorg bij de ontwikkeling van een elektronisch patiëntendossier of rekeningrijden is de onbekendheid met de werking ervan. Dat ondermijnt het vertrouwen.

Tegelijk ziet ICT~Office dat met de aanhoudende privacydiscussies in Nederland de ruimte om te innoveren kleiner dreigt te worden. De zorg om privacy wordt snel vertaald naar maatregelen die remmend kunnen werken op innovatie. Nederland is een bloeiende proeftuin voor innovaties. ICT~Office wil de discussie over privacy en ICT voeren met oog voor de balans tussen de mogelijkheden van nieuwe technologieën, het gebruik van persoonsgegevens en de kans om met de inzet van ICT privacy te beschermen. Hierbij zoekt ICT~Office de dialoog met onder meer het College Bescherming Persoonsgegevens.