30-03-2011

CTB en Inter Access slaan handen ineen om continuïteit activiteiten Glidepath/iTricity te borgen

Deel dit bericht


Naar aanleiding van het op 28 maart 2011 uitgesproken faillissement van de datacenter dienstverleners Glidepath B.V. en iTricity B.V., hebben Inter Access en CTB de handen ineen geslagen om een doorstart van de activiteiten van Glidepath en iTricity mogelijk te maken. Dit in combinatie met een gespecialiseerde dienstverlener op dit gebied.

Doelstelling van de doorstart is het waarborgen van de continuïteit van de dienstverlening aan de klanten van Glidepath/iTricity. Inter Access en CTB vertegenwoordigen tezamen ruim tweederde van de klanten en omzet van Glidepath/iTricity.

De doorstart vindt plaats in een door Inter Access en CTB nieuw op te richten B.V., waarin de voor de bedrijfsvoering relevante assets van Glidepath en iTricity worden ondergebracht. Voor de operationele uitvoering van de dienstverlening wordt gebruik gemaakt van de kennis en kunde van de eerder genoemde gespecialiseerde dienstverlener.