10-03-2011

Economisch herstel met veel onzekerheden omgeven

Deel dit bericht


Het wereldwijde economische herstel zet dit jaar door, maar in een gematigder tempo dan in 2010. Bovendien is het met een aantal grote onzekerheden omgeven. Zo wakkeren de gestegen voedsel- en energieprijzen de wereldwijde inflatie aan. Ook is de eurocrisis nog niet voorbij en is het afwachten wat het uiteindelijke effect zal zijn van de onrust in het Midden-Oosten en Noord-Afrika. In ons land is de wereldhandel net als vorig jaar de motor achter het herstel, maar wel in een lagere versnelling. Voor 2011 wordt voor de Nederlandse economie een groei verwacht van1½%. Dat schrijven economen van de Rabobank in het vandaag verschenen Economisch Kwartaalbericht.

De wereldhandel vertraagt in 2011. En hoewel in ons land alle seinen op groen staan voor investeringsherstel is hier met een toename van 2¾% van een vliegende start nog geen sprake. En dus zijn alle ogen gericht op de consument om het stokje over te nemen. Deze laat het ook dit jaar echter nog afweten. Bezuinigingen, onzekerheden over pensioenen, de woningmarkt en de hogere inflatie zorgen ervoor dat de consumentenbestedingen in 2011 nauwelijks groeien (+½%).
 
Ook de werkgelegenheid herstelt dit jaar langzaam in ons land. De Rabo-economen verwachten dat de Nederlandse werkloosheid in 2011 en 2012 niet verder daalt en rond de 5% blijft schommelen. Overigens behoren onze werkloosheidscijfers tot de laagste van Europa. Ook onze overheidsfinanciën liggen er in Europees verband relatief goed bij.
 
Schade recessie nog lang niet goedgemaakt
Het wereldwijde economische herstel zet in 2011 door, maar de mate waarin verschilt per land fors. In Europa zijn de verschillen tussen de exportgeoriënteerde noordelijke landen en zuidelijke landen groot. Duitsland profiteert van de opleving van de wereldhandel en kent de laagste werkloosheid sinds de eenwording, terwijl de werkloosheid in Spanje nieuwe hoogterecords heeft gevestigd. De schade die de recessie in de industrielanden heeft aangericht is nog lang niet goedgemaakt.
 
De opkomende markten als China, India en Brazilië groeien snel door, maar lopen tegen de grenzen van hun productiecapaciteit aan. Daarbij zet een groeiende stroom aan investeringen van westerse beleggers in die landen de economie nog verder onder druk. Het herstel in de Verenigde Statenzet naar verwachting door, maar is erg afhankelijk van verder stimulerend begrotingsbeleid. Bovendien is de groei er niet sterk genoeg om de opgelopen werkloosheid significant te doen dalen, aldus de Rabo-economen.
 
Groeiende inflatie wereldwijd
De vooruitzichten voor de wereldhandel zijn zeer onzeker. Zoals gezegd zorgen de sterk stijgende olie- en voedselprijzen wereldwijd voor oplopende inflatie. Een verdere sterke stijging kan het economische herstel schaden. Direct door het verlies aan koopkracht in landen die netto importeur zijn van olie en voedsel en indirect als centrale banken in reactie op de hogere inflatie de rente verhogen. Gezien de ontwikkelingen in het Midden-Oosten zullen de olieprijzen voorlopig nog hoog en volatiel blijven. 
 
Ten slotte is in Europa de eurocrisis nog niet voorbij. Beleggers maken zich nog altijd zorgen, ook om de landen die inmiddels financiële steun hebben ontvangen. De Europese regeringsleiders zullen weliswaar alles doen wat nodig is om de financiële stabiliteit in het eurogebied te herstellen. Maar ook dit is een belangrijke onzekerheid die door hogere rentekosten in Zuid-Europa en via vertrouwenseffecten het economische herstel kan schaden.

Het volledige Economisch Kwartaalbericht van maart 2011 kunt u als pdf downloaden op www.rabobank.com/kennisbank